AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture"

Átírás

1 Bolognai alap-és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása (A szaklista készült az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján, és december 31-ei állapotnak felel meg. ) AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK földmérő és földrendező= Land Surveying and Land Management Engineering geoinformatika = Geoinformatics földrendező = Land Management ingatlankataszteri = Land Cadastre öntözési és meliorációs = Irrigation and Melioration agrár műszaki = Agricultural Technology 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki = Mechanical Engineering in Agriculture and Food Industry élelmiszer-ipari gépész =Food Industry Engineering mezőgazdasági termeléstechnológia = Agricultural Production Technology környezettechnika = Environmental Technology erőgépek = Agricultural Machinery településüzemeltető =Urban Management gépüzemfenntartó = Machine Stock Maintenance környezet-(agrár-) informatika = Environmental (Agricultural) Informatics agrár műszaki =Agricultural Technology 3. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK tájrendező és kertépítő mérnöki = Engineering in Landscape Management and Garden Design kertépítő =Garden Design and Construction településüzemeltető =Urban Management agrár műszaki = Agricultural Technology 4. ERDŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

2 erdőmérnöki =Forest Engineering erdőmérnöki = Forest Engineering 5. GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdasági és vidékfejlesztési agrárámérnöki =Agricultural Engineering in Agribusiness and Rural Development gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki =Agribusiness, Rural Development and Agricultural Computing 2 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK informatikus és szakigazgatási agrárámérnöki =Agricultural Engineering in Agricultural Computing and Policy Administration informatika = Computer Science szakigazgatási =Policy Administration gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki = Agribusiness, Rural Development and Agricultural Computing 7. ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK élelmiszermérnöki =Food Engineering élelmiszer- és kertészmérnöki = Food and Horticultural Engineering 8. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK kertészmérnöki =Horticultural Engineering élelmiszer- és kertészmérnöki =Food and Horticultural Engineering 9. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetgazdálkodási agrármérnöki =Agricultural Engineering in Environmental Management környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 10. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK természetvédelmi mérnöki =Environmental Conservation Engineering

3 3 környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 11. VADGAZDA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK vadgazda mérnöki = Gamekeeping and Wildlife Management Engineering környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 12. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK állattenyésztő mérnöki =Animal Husbandry Engineering mezőgazdasági = Agriculture 13. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági mérnöki =Agricultural Engineering mezőgazdasági = Agriculture 14. MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági szakoktató = Agriculture Instructor mezőgazdasági =Agriculture élelmiszer-ipari =Food Industry kertészeti =Horticulture erdészeti =Forestry mezőgazdasági gépészeti =Agricultural Machinery mezőgazdasági =Agriculture 15. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK növénytermesztő mérnöki =Crop Production Engineering mezőgazdasági =Agriculture II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Arts and Humanities 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK magyar = Hungarian

4 drámapedagógia =Drama Pedagogy eszperantó =Esperanto észt =Estonian finn =Finnish finnugor =Finno-Ugric folklorisztika = Folklore irodalomtudomány = Literary Studies művelődéstudomány = Cultural Studies nyelvmentor = Language Mentor nyelvtechnológia = Language Technology szinháztörténet = History of Theatre ügyvitel = Management neolatin = Neo-Latin magyar =Hungarian 2. TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK történelem =History történelem = History levéltár = Archives muzeológia =Museology régészet =Archeology történelem =History 3. NÉPRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK néprajz = Ethnography történelem = History 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK anglisztika =English Studies angol =English amerikanisztika =American Studies modern filológia = Modern Philology 5. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK germanisztika =German Studies német/nemzetiségi = German/German as Ethnic Minority Studies néderlandisztika = Dutch Studies 4

5 skandinavisztika = Scandinavian Studies modern filológia = Modern Philology 6. ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK romanisztika = Romance Philology francia = French olasz = Italian portugál = Portuguese román = Romanian román nemzetiségi = Romanian as Ethnic Minority Studies spanyol = Spanish modern filológia = Modern Philology 7. ROMOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK romológia = Romology modern filológia = Modern Philology 8. SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK szlavisztika = Slavonic Studies orosz = Russian bolgár = Bulgarian cseh = Czech lengyel = Polish horvát = Croatian horvát nemzetiségi = Croatian as Ethnic Minority Studies szerb = Serbian szerb nemzetiségi = Serbian Minority Languages szlovák = Slovakian szlovák nemzetiségi = Slovakian as Ethnic Minority Studies szlovén = Slovenian szlovén nemzetiségi = Slovenian as Ethnic Minority Studies ukrán = Ukrainian ukrán nemzetiségi = Ukrainian as Ethnic Minority Studies modern filológia = Modern Philology 9. ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK ókori nyelvek és kultúrák = Ancient Languages and Cultures 5

6 asszirológia = Assyriology egyiptológia = Egyptology klasszika filológia = Classical Phylology (Latin, Ancient Greek) ókori keleti filológia = Ancient Near Eastern Philology 10. KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK keleti nyelvek és kultúrák = Oriental Languages and Cultures altajisztika = Altaic Studies arab = Arabic hebraisztika = Hebrew Studies indológia = Indology iranisztika = Persian Studies japán = Japanese kínai = Chinese koreai = Korean mongol = Mongolian tibeti = Tibetan török = Turkish újgörög = Modern Greek ókori és keleti filológia = Ancient and Oriental Philology 11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK andragógia = Andragogy felnőttképzési szervező = Adult Education Management munkavállalási tanácsadó = Employee Advise művelődésszervező = Cultural Management személyügyi szervező = Human Resource Management pedagógia és pszichológia = Pedagogy and Psychology 12. PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK pedagógia = Pedagogy pedagógiai és pszichológia = Pedagogy and Psychology 13. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK pszichológia = Psychology pedagógia és pszichológia = Pedagogy and Psychology 6

7 14. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK szabad bölcsészet = Liberal Arts filozófia = Philosophy esztétika = Aesthetics etika = Ethics vallástudomány = Religious Studies filmelemélet és filmtörténet = Film Theory and History kommunikáció és médiatudomány = Communication and Media Science művészettörténet = Art History szabad bölcsészet = Liberal Arts 7 III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Képzési terület angol nyelvű megjelölése: Social Sciences 1. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi tanulmányok = International Studies politika tudomány = Political Science 2. POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK politológia = Politology politika tudomány = Political Science 3. SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociális munka = Social Work szociális =Social Studies 4. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociálpedagógia = Social Pedagogy szociális = Social Studies 5. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK informatikus könyvtáros =Computer Librarian társadalomismeret = Social Studies

8 8 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK kommunikáció és médiatudomány =Communication and Media Science társadalomismeret = Social Studies 7. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK kulturális antropológia = Cultural Antropology társadalomismeret = Social Studies 8. SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociológia = Sociology társadalomismeret = Social Studies 9. TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK társadalmi tanulmányok = Social Studies társadalomismeret =Social Studies IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Computer Science 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdaságinformatikus = Economic Informatics informatikai = Computer Science 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK mérnök informatikus = System Engineering informatikai = Computer Science 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK programtervező informatikus = Software Engineering informatikai = Computer Science V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Law and Administration

9 9 1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK bűnügyi igazgatási = Crime Administration bűnügyi nyomozó = Crime Investigation gazdaságvédelmi nyomozó = Economic Crime Investigation pénzügyi nyomozó = Customs and Finance Investigation igazgatási = Adminisration. 2. IGAZGATÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK igazgatásszervező = Public Administration Management igazgatási = Administration 3. IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK igazságügyi igazgatási = Judicial System Professional igazgatási = Administration 4. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási = Public Employment and Social Insurance Administration munkaügyi kapcsolatok = Employment Relations társadalombiztosítási igazgatás = Social Insurance Administration igazgatási = Administration 5. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi igazgatási = International Administration nemzetközi intézményi igazgatás = International Institutional Administration nemzetközi vállalatok igazgatása = International Corporate Management igazgatási = Administration 6. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: rendészeti igazgatási rendészeti igazgatási = Law Enforcement Administration biztonsági = Defence Management

10 büntetés-végrehajtási = Correctional Services határrendészeti = Border Policing igazgatásrendészeti = Administrative Policing katasztrófavédelmi = Disaster Management közlekedésrendészeti = Traffic Policing közrendvédelmi = Public Order Policing vám-és jövedéki igazgatás = Customs and Excise Administration igazgatási = Administration 10 VI. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: National Defence and Military Studies 1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK biztonság- és védelempolitikai = Security and Defence Policy védelmi = Defence 2. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK büntetés-végrfehajtási nevelő = Corrections and Rehabilitation védelmi = Defence 3. HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK határrendészeti és védelmi vezetői = Border Policing and Defence Management védelmi = Defence 4. NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetbiztonsági = National Security védelmi = Defence 5. VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK védelmi igazgatási = Defence Administration védelmi = Defence 6. KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK katonai vezetői = Military Leadership katonai = Military Studies

11 11 7. KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK katonai gazdálkodási = Military Management pénzügyi = Finance hadtáp = Military Supply katonai = Military Studies VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Economic Studies 1. ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK alkalmazott közgazdaságtan = Applied Economics közgazdasági = Economics 2. GAZDASÁGELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdaságelemzés = Economic Analysis közgazdasági = Economics 3. KÖZSZOLGÁLATI ALAPKÉPZÉSI SZAK közszolgálati = Public Service közgazdasági = Economics 4. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdálkodási és menedzsment = Business Economics and Management üzleti = Business 5. KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK kereskedelem és marketing = Commerce and Marketing üzleti = Business 6. EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK emberi erőforrások = Human Resources üzleti = Business

12 12 7. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi gazdálkodási = International Business Economics üzleti = Business 8. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK pénzügy és számvitel = Finance and Accounting üzleti = Business 9. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK turizmus-vendéglátás = Tourism and Catering üzleti = Business 10. ÜZLETI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK üzleti szakoktató = Teaching of Business kereskedelmi = Commerce vendéglátó = Catering ügyviteli = Administration üzleti = Business VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Technology 1. ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK anyagmérnöki = Material Engineering anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 2. FAIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK faipari mérnöki = Wood Processing Engineering a képzési ág angol nyelvű megjelölése: anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 3. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK könnyűipari mérnöki = Light Industry Engineering

13 13 anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 4. BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK biomérnöki = Bioengineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetmérnöki = Environmental Engineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK vegyészmérnöki = Chemical Engineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 7. ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK építőmérnöki = Civil Engineering építőmérnöki és műszaki földtudományi = Civil and Geological Engineering 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK műszaki földtudományi = Geological Engineering földtudományi = Geology bánya-és geotechnikai = Mining and Geotechnology olaj-és gázmérnöki = Oil and Gas Engineering előkészítéstechnikai = Waste Management Technologies építőmérnöki és műszaki földtudományi = Civil and Geological Engineering 9. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK építészmérnöki = Architectural Engineering építészmérnöki, ipari termék és formatervezői = Architectural and Industrial Design Engineering

14 IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK ipari termék- és formatervező mérnöki = Industrial Design Engineering építészmérnöki, ipari termék és formatervezői = Architectural and Industrial Design Engineering 11. GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK gépészmérnöki = Mechanical Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 12. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK közlekedésmérnöki = Transportation Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 13. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mechatronikai mérnöki = Mechatronical Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 14. HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK had- és biztonságtechnikai mérnöki = Military and Safety Technology Engineering had- és biztonságtechnikai mérnöki = Military and Safety Technology Engineering 15. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS SZAK energetikei mérnöki = Energetics Engineering villamos- és energetikai mérnöki = Electrical and Energetics Engineering 16. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK villamosmérnöki = Electrical Engineering villamos- és energetikai mérnöki = Electrical and Energetics Engineering 17. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

15 15 műszaki menedzser = Technical Management műszaki menedzser, műszaki szakoktató = Technical Management, Technical Instruction 18. MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK műszaki szakoktató = Technical Instructor gépészeti = Mechanical Engineering elektonikai = Electronics informatikai = Informatics vegyipari = Chemical Industry építészeti = Architecture könnyűipari = Light Industry faipari = Wood Industry nyomdaipari = Printing Industry közlekedési = Transport környezetvédelmi-vízgazdálkodási = Environmental Protection Water Management biztonságtechnikai = Safety Technology műszaki menedzser, műszaki szakoktató = Technical Management, Technical Instruction IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Medical and Health Science 1. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK ápolás és betegellátás = Nursing and Patient Care ápoló = Nurse dietetikus = Dietetician gyógytornász = Physiotherapist mentőtiszt = Ambulance Officer szülésznő = Midwife egészségtudományi = Health Sciences 2. EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK egészségügyi gondozás és prevenció = Health Care and Disease Prevention népegészségügyi ellenőr = Public Health Inspector védőnő = Postnatal District Nurse

16 16 egészségtudományi = Health Sciences 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK egészségügyi szervező = Health Care Management egészségbiztosítás = Health Insurance egészségügyi ügyvitelszervező = Health Care Financial Management egészségturizmus szervező = Health Tourism Management egészségtudományi = Health Sciences 4. ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analítikus = Medical Laboratory and Diagnostic Imaging Analysis orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika = Medical Diagnostic Laboratory Analysis orvosi kutatólaboratóriumi analitika = Medical Research Laboratory Analysis orvosi kutatólaboratóriumi analitika = Medical Research Laboratory Analysis képalkotó diagnosztikai analitika = Diagnostic Imaging Analysis optometria = Optometry egészségtudományi = Health Sciences X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Teacher Training 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK óvodapedagógus = Pre-School Teaching horvát = Croatian német = German román = Romanian szerb = Serbian szlovák = Slovakian szlovén = Slovenian választható képzési irányultság angol nyelvű megjelölése: cigány roma = Gypsy-Romani óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 2. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK tanító = Primary School Teaching

17 17 a választható szakirány angol nyelvű megjelölése: nemzetiségi tanító (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiségi nyelv, cigány-roma képzési irányúltság) = Ethnic Minority Primary School Teaching (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian language, Gypsy-Roma specialization) óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK konduktor = Conductor óvodapedagógus = Pre-School Teaching tanító = Primary School Teaching óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK gyógypedagógiai = Special Needs Teaching értelmileg akadályozottak pedagógiája = Education of Persons with Intellectual Disabilities hallássérültek pedagógiája = Education of Persons with Hearing Impairment látássérültek pedagógiája = Education of Persons with Visual Impairment logopédia = Speech and Language Therapy pszichopedagógia = Psycho-Pedagogy szomatopedagógia = Somatopedagogy tanulásban akadályozottak pedagógiája = Education of Persons with Learning Difficulties a választható specializáció angol nyelvű megjelölése: közoktatási = Public Education klinikai = Clinical Therapy gyógypedagógia = Special Needs Teaching XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Sport Science 1. TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK testnevelő-edző= Sport Coaching sport = Sport 2. SPORT ALAPKÉPZÉSI SZAK sportszervező = Sport Management

18 18 testkultúra = Body Culture 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK rekreációszervezés és egészségfejlesztés = Recreation Management and Health Improvement rekreációszervezés = Recreation Management egészségfejlesztés = Health Improvement testkultúra = Body Culture 4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK humánkineziológia = Human Kinesiology testkuktúra = Body Culture XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Natural Sciences 1. BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK biológia = Biology élő természettudomány = Life Sciences 2. FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK fizika = Physics élettelen természettudomány = Physical Sciences 3. KÉMIA ALAPKÉPZÉSI SZAK kémia = Chemistry élettelen természettudomány = Physical Sciences 4. FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK földrajz = Geography föld- és földrajztudományi = Geology and Geography 5. FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK

19 földtudományi = Geology föld- és földrajztudományi = Geology and Geography KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK környezettan = Environmental Studies környezettudomány = Environmental Sciences 7. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK matematika = Mathematics matematikatudomány = Mathematical Sciences XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Art 1. ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alkotóművészet és muzikológia = Creative Arts and Musicology zeneszerzés = Musical Composition muzikológia = Musicology zenelmélet = Music Theory zeneismeret = Music Studies zeneművészet = Musical Art 2. ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK előadóművészet = Performing Arts zeneművészet = Musical Art 3. KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK koreográfus = Choreographer táncművészeti = Dance 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK táncművész = Dancer klasszikus balett = Classical Ballet néptánc = Folk Dance

20 20 moderntánc = Modern Dance kortárs tánc = Contemporary Dance színházi tánc = Theatre Dance táncművészet = Dance Art 5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK táncos és próbavezető = Dance and Rehearsal Coaching klasszikus balett = Classical Ballet néptánc = Folk Dance moderntánc = Modern Dance társastánc = Ballroom Dance kortárs tánc = Contemporary Dance divattánc = Fashion Dance színházi tánc = Theatre Dance táncművészet = Dance Art 6. MOZGÓKÉP ALAPKÉPZÉSI SZAK mozgókép = Motion Picture vágó = Motion Picture Editing hangmester = Sound Directing film- és videóművészet = Film and Video Art 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alkalmazott látványtervezés = Applied Visual Design díszlet- és jelmeztervezés = Set and Costume Design jelmez- és bábtervezés = Mask and Puppet Design díszlet-, kiállítás- és arculattervezés = Set, Exhibition and Image Design iparművészet = Applied Arts 8. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK animáció = Animation film- és videoművészeti = Film and Video Art 9. DESIGN- ÉS MŰVÉSZETELMÉLET ALAPKÉPZÉSI SZAK design- és művészetelmélet alapképzési szak = Design and Art Theory

21 design-és művészetelmélet = Design and Art Theory 10. FÉMMŰVESSÉG ALAPKÉPZÉSI SZAK fémművesség = Metalworking iparművészet = Applied Arts 11. FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK formatervezés = Product Design iparművészet = Applied Arts 12. FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK fotográfia = Photography iparművészet = Applied Arts KERÁMIATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK kerámia = Ceramic Design iparművészet = Applied Arts 14. MÉDIA DESIGN ALAPKÉPZÉSI SZAK média design = Media Design multimédia = Multimedia 15. TERVEZŐGRAFIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK tervezőgrafika = Graphic Design iparművészet = Applied Arts 16. TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK textiltervezés = Textile Design szövő = Weaving kötő = Knitting nyomó = Printing ruha = Fabrics for Clothing öltözék-kiegészítés = Accessories

22 22 iparművészet = Applied Arts 17. ÜVEGTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK üvegtervezés = Glass Design iparművészet = Applied Arts 18. ÉPÍTŐMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK építőművészet = Architectural Art A képzési ág angol nyelvű megjelölése: építőművészet = Architectural Art XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Art Mediation l. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK elektonikus ábrázolás = Digital Presentation webdesign = Web Design képanimátor = Picture Animation elektrográfia = Electrography vizuális kultúra = Visual Culture 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK képi ábrázolás = Visual Presentation festészet = Painting képgrafika = Graphic Artist díszítő festő = Decorative Painting építészeti síküveg = Architectural Sheet Glass vizuális kulúra = Visual Culture 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK kézműves = Crafts szövő-textilművesség = Woven Textiles festett-nyomott textilművesség = Dyed-Printed Textiles nemszőtt-nemezelt textilművesség = Non-Woven and Felt Textiles papírművesség = Paper Art kerámia = Ceramics

23 bőrművesség = Leather Art vizuális kultúra = Visual Culture 4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetkultúra = Environmental Design környezetprezentáció = Environment Presentation tárgyprezentáció = Object Presentation látványprezentáció = Visual Presentation vizuális kultúra = Visual Culture MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPKÉPZÉSI SZAK mozgóképkultúra és médiaismeret = Motion Picture Culture and Media Studies mozgóképkultúra-terjesztő = Motion Picture Distribution mozgókép-készítő = Motion Picture Making multimédia-fejlesztő = Multimedia Development mozgóképkultúra = Motion Picture Culture 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK plasztikai ábrázolás = Plastic Arts szobrászat = Sculpture érmészet = Numismatism díszítő szobrász = Decorative Sculpture báb-játékkészítő = Puppet and Toy Making vizuális kultúra = Visual Culture 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK ének-zene = Music/Singing karvezetés = Conducting népzene = Folk Music egyházzene = Church Music zenekultúra = Musical Culture A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

24 24 A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Computer Science 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK gazdaságinformatikus = Economic Informatics 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK mérnök informatikus = System Engineering 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK programtervező informatikus = Software Engineering 4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK info-bionika = Infobionics bionikus interfészek = Bionic Interface bio-nano mérőeszközök és képalkotók = Bionano Measuring Tools and Imaging 5. ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK orvosi biotechnológia = Medical Biotechnology alkalmazott bioinformatika = Applied Bioinformatics molekuláris biotechnológia = Molecular Biotechnology II. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: National Defence and Military Studies 1. VÉDELMI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK védelmi igazgatási = Defence Administration katasztrófavédelmi = Disaster Management önkormányzati védelmi igazgatási = Defence Administration in Local Governments 2. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK biztonság- és védelempolitikai = Security and Defence Policy 3. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK nemzetbiztonsági = National Security 4. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK

25 25 katonai vezetői = Military Leadership 5. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK büntetés-végrehajtási = Corrections and Rehabilitation 6. HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK határrendészeti és- védelmi vezeztői = Border Policing and Defence Management III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Technology 1. ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK anygmérnöki = Material Engineering 2. KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK kohómérnöki = Furnace Engineering 3. FAIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK faipari mérnöki = Wood Processing Engineering 4. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK könnyűipari mérnöki = Light Industry Engineering 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK környezetmérnöki = Environmental Engineering 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK vegyészmérnöki = Chemical Engineering 7. MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK műanyagé és száltechnológiai mérnöki = Polymer and Fibre Technology 8. BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK bánya- és geotechnika mérnöki = Mining and Geotechnical Engineering 9. OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

26 26 olaj-és gázmérnöki = Oil and Gas Engineering 10. HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK hidrogeológus mérnöki = Hydrogeological Engineering 11. ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK előkészítés-technikai mérnöki = Materials Science Engineering 12. FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK földtudományi mérnöki = Geological Engineering 13. ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS építész = Architecture 14. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK mechatronikai mérnöki = Mechatronical Engineering 15. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK biztonságtechnikai mérnöki = Safety Technology Engineering 16. KATASZTRÓFAVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK katasztrófavédelmi mérnöki = Disaster Protection Engineering 17. KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK katonai logisztikai = Military Logistics 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK védelmi vezetéstechnikai = Defence Systems Management 19. VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK villamosmérnöki = Electrical Engineering 20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK egészségügyi mérnöki = Biomedical Engineering 21. FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

27 27 földmérő- és térinformatikai mérnöki = Land Surveying and Geographical Information Systems Engineering 22. GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK gyógyszer vegyész-mérnöki = Pharmaceutical Engineering 23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK infrastruktúra-építőmérnöki = Infrastructure Engineering 24. JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK járműmérnöki = Vehicle Engineering 25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK közlekedésmérnöki = Transportation Engineering 26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK logisztikai mérnöki = Logistic Engineering 27. SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK szerkezet-építőmérnöki = Structural Engineering 28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK energetikei mérnöki = Energetics Engineering 29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK fa- és bútoripari terméktervező mérnöki = Wood and Furniture Industry Product Design 30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK forma- és vizuális környezettervező mérnöki = Design and Visual Environmental Design 31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK gépészeti modellezés = Mechanical Modelling 32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK gépészmérnöki = Mechanical Engineering

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

II. Szakok népszerűségi mutatói

II. Szakok népszerűségi mutatói 66 II. Szakok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és egységes, osztatlan képzésre jelentkezők száma, 2010. (első helyes jelentkezések) 1 együtt turizmus-vendéglátás

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

asszíriológia bölcsész3 E philologist in Assyriology

asszíriológia bölcsész3 E philologist in Assyriology 1 A magyar felsőoktatásban oktatott egyetemi szintű szakokra a szakképzettség angol megnevezései (a szakképzettség magyar megnevezését a szak képesítési követelményei tartalmazzák) az alapképzési szak

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse

állattenyésztő mérnöki agrár F animal production engineer általános szociális munkás szociális F general social worker ápoló egészségügyi F nurse 1 A magyar felsőoktatásban oktatott főiskolai szintű szakokra a szakképzettség angol megnevezése (9. számú melléklet) (A szakképzettség magyar megnevezését a képesítési követelmények tartalmazzák) az alapképzési

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

7. SZ. TÁBLÁZAT VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK 7. SZ. TÁBLÁZAT. Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Agrár képzési terület

KÖZLEMÉNY. Agrár képzési terület KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2010-es felsőoktatási felvételi eljárás során A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h.

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. SZTE-ÁJK Szegedi Tudományegyetem Állam- munkaügyi és Jogtudományi és társadalombiztosítási Kar igazgatási A N 336 240 SZTE-ÁJK

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.1/B. Az egyes karok képzési programja A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft Intézmény/K Képz. Munkarend Forma időpontja dija Fin. Vizsga Vizsga Meghirdetett képzések Vizsgakövetelmény ar Szint ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N K felvételi elbeszélgetés

Részletesebben

2006. évi ponthatárok

2006. évi ponthatárok 2006. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment (BA) A N 129 78 nemzetközi tanulmányok (BA) A N 135 84 közszolgálati (BA) A E 115 78 gazdálkodási

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzések 1. SZ. MELLÉKLET: ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLŐEN VÁLASZTHATÓ ELSŐ ÉS MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI 1. a) A közoktatás műveltségi területein választható közismereti

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárások során A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 706 885 0 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető kapacitásszáma: 1591 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Budapest

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az alábbiakban a várható pályázati felhívásról készített előzetes tájékoztató kivonat olvasható, mely tartalmazza a pályázatra való jelentkezés főbb feltételeit,

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 9. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 9., kedd Tartalomjegyzék 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETÉRŐL Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az alábbiakban a várható pályázati felhívásról készített előzetes tájékoztató kivonat olvasható, mely tartalmazza a pályázatra való jelentkezés főbb feltételeit,

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK A 200. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőségeket hirdetnek. A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének rendelkezeire,

Részletesebben

1. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2013. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

1. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2013. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2013. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2011/2012

Nyugati szórvány BI előkészítő 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának Románia és Szlovákia kivételével állampolgárságával

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet

/2014. (.) EMMI rendelet /2014. (.) EMMI rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

Részletesebben

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2014. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2014. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2014. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a zeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között Képzési területek és ok 2010 és 2014 között Garai Orsolya A felsőoktatásba jelentkezők létszáma az utóbbi időban meglehetősen sokat változott. A 2012-es, majd a 2013-as év komoly létszámcsökkenést hozott,

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. félév 2013.10.07. Képzési program Szakirány azonosító SZTE képzés-kalap összerendelések - 2013/2014. tanév I. 1 AJK_L_B Munkaügy 2058 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási/i. BA_L 1 AJK_L_B Munkaügy 1419 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX.

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel

A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel A jelen tájékoztatóban meghirdetett szakok a hozzájuk tartozó kreditekkel Alapképzés - Nappali munkarend (AN) andragógia (180) - DE-GYFK, PTE-FEEK, ZSKF design- és művészetelmélet (180) - BKF-KMK emberi

Részletesebben

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett azok az intézmények, karok

Részletesebben

Útmutató az idegen nyelvű fordítások elkészítéséhez

Útmutató az idegen nyelvű fordítások elkészítéséhez Útmutató az idegen nyelvű fordítások elkészítéséhez A BME elnevezése, idegen nyelvű szövegben alkalmazandó rövidítése, és a karok elnevezése hivatalosan szabályozott. Ezért kérjük a hallgatókat, hogy a

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE felvehető összlétszáma: 157 fő. Képzési bölcsészettudomány képzési gazdaságtudományok képzési közigazgatási, rendészeti és katonai képzési társadalomtudomány

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről Hatályos: 2014.09.05-297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében

Részletesebben

AZ ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: előadóművészet (Performance) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 NYF - BTMK PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 anglisztika ANA 367 ének - zene ANA 366 képi ábrázolás ANA 378 környezetkultúra ANA 344 magyar ANA 346 történelem ANA 362 gazdasági idegen nyelvű menedzser

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné

TOVÁBBTANULÁS 2015. Készítette: Molnár Róbertné TOVÁBBTANULÁS 2015 Készítette: Molnár Róbertné A KÉPZÉSI SZERKEZET ÉRETTSÉGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉS (BA,BSC) MESTERKÉPZÉS (MA, MSC) OSZTATLAN MESTERKÉPZÉSEK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK DOKTORI

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYAR KÖZLÖNY 56. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 18., péntek Tartalomjegyzék 130/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet Az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak:

Az alapképzéseket és az egységes, osztatlan képzéseket érintő törlések legfontosabb okai a következők voltak: A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzések érettségizetteknek és a Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója 2012. szeptemberben induló képzések diplomásoknak

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2012/2013. tanév. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2012/2013. tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szakközépiskola Tantárgy Magyar nyelv és irodalom Történelem Társadalomismeret,

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. csángó-magyar BI előkészítő 2015/2016

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. csángó-magyar BI előkészítő 2015/2016 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiségű személyek számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége:

VII. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: VII. Társadalomtudományi ar (BCE T).) felvételi eljárással kapcsolatos információk beszerzésének helye, elérhetősége: Társadalomtudományi ar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, özraktár u. 4-6. Telefon: 482-7210,

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés)

ELŐTERJESZTÉS. (közigazgatási egyeztetés) Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/1304/2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben