AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture"

Átírás

1 Bolognai alap-és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása (A szaklista készült az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet alapján, és december 31-ei állapotnak felel meg. ) AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK földmérő és földrendező= Land Surveying and Land Management Engineering geoinformatika = Geoinformatics földrendező = Land Management ingatlankataszteri = Land Cadastre öntözési és meliorációs = Irrigation and Melioration agrár műszaki = Agricultural Technology 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki = Mechanical Engineering in Agriculture and Food Industry élelmiszer-ipari gépész =Food Industry Engineering mezőgazdasági termeléstechnológia = Agricultural Production Technology környezettechnika = Environmental Technology erőgépek = Agricultural Machinery településüzemeltető =Urban Management gépüzemfenntartó = Machine Stock Maintenance környezet-(agrár-) informatika = Environmental (Agricultural) Informatics agrár műszaki =Agricultural Technology 3. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK tájrendező és kertépítő mérnöki = Engineering in Landscape Management and Garden Design kertépítő =Garden Design and Construction településüzemeltető =Urban Management agrár műszaki = Agricultural Technology 4. ERDŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

2 erdőmérnöki =Forest Engineering erdőmérnöki = Forest Engineering 5. GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdasági és vidékfejlesztési agrárámérnöki =Agricultural Engineering in Agribusiness and Rural Development gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki =Agribusiness, Rural Development and Agricultural Computing 2 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK informatikus és szakigazgatási agrárámérnöki =Agricultural Engineering in Agricultural Computing and Policy Administration informatika = Computer Science szakigazgatási =Policy Administration gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki = Agribusiness, Rural Development and Agricultural Computing 7. ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK élelmiszermérnöki =Food Engineering élelmiszer- és kertészmérnöki = Food and Horticultural Engineering 8. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK kertészmérnöki =Horticultural Engineering élelmiszer- és kertészmérnöki =Food and Horticultural Engineering 9. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetgazdálkodási agrármérnöki =Agricultural Engineering in Environmental Management környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 10. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK természetvédelmi mérnöki =Environmental Conservation Engineering

3 3 környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 11. VADGAZDA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK vadgazda mérnöki = Gamekeeping and Wildlife Management Engineering környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki =Environmental Management and Conservation Engineering 12. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK állattenyésztő mérnöki =Animal Husbandry Engineering mezőgazdasági = Agriculture 13. MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági mérnöki =Agricultural Engineering mezőgazdasági = Agriculture 14. MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK mezőgazdasági szakoktató = Agriculture Instructor mezőgazdasági =Agriculture élelmiszer-ipari =Food Industry kertészeti =Horticulture erdészeti =Forestry mezőgazdasági gépészeti =Agricultural Machinery mezőgazdasági =Agriculture 15. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK növénytermesztő mérnöki =Crop Production Engineering mezőgazdasági =Agriculture II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Arts and Humanities 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK magyar = Hungarian

4 drámapedagógia =Drama Pedagogy eszperantó =Esperanto észt =Estonian finn =Finnish finnugor =Finno-Ugric folklorisztika = Folklore irodalomtudomány = Literary Studies művelődéstudomány = Cultural Studies nyelvmentor = Language Mentor nyelvtechnológia = Language Technology szinháztörténet = History of Theatre ügyvitel = Management neolatin = Neo-Latin magyar =Hungarian 2. TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK történelem =History történelem = History levéltár = Archives muzeológia =Museology régészet =Archeology történelem =History 3. NÉPRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK néprajz = Ethnography történelem = History 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK anglisztika =English Studies angol =English amerikanisztika =American Studies modern filológia = Modern Philology 5. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK germanisztika =German Studies német/nemzetiségi = German/German as Ethnic Minority Studies néderlandisztika = Dutch Studies 4

5 skandinavisztika = Scandinavian Studies modern filológia = Modern Philology 6. ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK romanisztika = Romance Philology francia = French olasz = Italian portugál = Portuguese román = Romanian román nemzetiségi = Romanian as Ethnic Minority Studies spanyol = Spanish modern filológia = Modern Philology 7. ROMOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK romológia = Romology modern filológia = Modern Philology 8. SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK szlavisztika = Slavonic Studies orosz = Russian bolgár = Bulgarian cseh = Czech lengyel = Polish horvát = Croatian horvát nemzetiségi = Croatian as Ethnic Minority Studies szerb = Serbian szerb nemzetiségi = Serbian Minority Languages szlovák = Slovakian szlovák nemzetiségi = Slovakian as Ethnic Minority Studies szlovén = Slovenian szlovén nemzetiségi = Slovenian as Ethnic Minority Studies ukrán = Ukrainian ukrán nemzetiségi = Ukrainian as Ethnic Minority Studies modern filológia = Modern Philology 9. ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK ókori nyelvek és kultúrák = Ancient Languages and Cultures 5

6 asszirológia = Assyriology egyiptológia = Egyptology klasszika filológia = Classical Phylology (Latin, Ancient Greek) ókori keleti filológia = Ancient Near Eastern Philology 10. KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK keleti nyelvek és kultúrák = Oriental Languages and Cultures altajisztika = Altaic Studies arab = Arabic hebraisztika = Hebrew Studies indológia = Indology iranisztika = Persian Studies japán = Japanese kínai = Chinese koreai = Korean mongol = Mongolian tibeti = Tibetan török = Turkish újgörög = Modern Greek ókori és keleti filológia = Ancient and Oriental Philology 11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK andragógia = Andragogy felnőttképzési szervező = Adult Education Management munkavállalási tanácsadó = Employee Advise művelődésszervező = Cultural Management személyügyi szervező = Human Resource Management pedagógia és pszichológia = Pedagogy and Psychology 12. PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK pedagógia = Pedagogy pedagógiai és pszichológia = Pedagogy and Psychology 13. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK pszichológia = Psychology pedagógia és pszichológia = Pedagogy and Psychology 6

7 14. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK szabad bölcsészet = Liberal Arts filozófia = Philosophy esztétika = Aesthetics etika = Ethics vallástudomány = Religious Studies filmelemélet és filmtörténet = Film Theory and History kommunikáció és médiatudomány = Communication and Media Science művészettörténet = Art History szabad bölcsészet = Liberal Arts 7 III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET Képzési terület angol nyelvű megjelölése: Social Sciences 1. NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi tanulmányok = International Studies politika tudomány = Political Science 2. POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK politológia = Politology politika tudomány = Political Science 3. SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociális munka = Social Work szociális =Social Studies 4. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociálpedagógia = Social Pedagogy szociális = Social Studies 5. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK informatikus könyvtáros =Computer Librarian társadalomismeret = Social Studies

8 8 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK kommunikáció és médiatudomány =Communication and Media Science társadalomismeret = Social Studies 7. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK kulturális antropológia = Cultural Antropology társadalomismeret = Social Studies 8. SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK szociológia = Sociology társadalomismeret = Social Studies 9. TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK társadalmi tanulmányok = Social Studies társadalomismeret =Social Studies IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Computer Science 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdaságinformatikus = Economic Informatics informatikai = Computer Science 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK mérnök informatikus = System Engineering informatikai = Computer Science 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK programtervező informatikus = Software Engineering informatikai = Computer Science V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Law and Administration

9 9 1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK bűnügyi igazgatási = Crime Administration bűnügyi nyomozó = Crime Investigation gazdaságvédelmi nyomozó = Economic Crime Investigation pénzügyi nyomozó = Customs and Finance Investigation igazgatási = Adminisration. 2. IGAZGATÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK igazgatásszervező = Public Administration Management igazgatási = Administration 3. IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK igazságügyi igazgatási = Judicial System Professional igazgatási = Administration 4. MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási = Public Employment and Social Insurance Administration munkaügyi kapcsolatok = Employment Relations társadalombiztosítási igazgatás = Social Insurance Administration igazgatási = Administration 5. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi igazgatási = International Administration nemzetközi intézményi igazgatás = International Institutional Administration nemzetközi vállalatok igazgatása = International Corporate Management igazgatási = Administration 6. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: rendészeti igazgatási rendészeti igazgatási = Law Enforcement Administration biztonsági = Defence Management

10 büntetés-végrehajtási = Correctional Services határrendészeti = Border Policing igazgatásrendészeti = Administrative Policing katasztrófavédelmi = Disaster Management közlekedésrendészeti = Traffic Policing közrendvédelmi = Public Order Policing vám-és jövedéki igazgatás = Customs and Excise Administration igazgatási = Administration 10 VI. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: National Defence and Military Studies 1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK biztonság- és védelempolitikai = Security and Defence Policy védelmi = Defence 2. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK büntetés-végrfehajtási nevelő = Corrections and Rehabilitation védelmi = Defence 3. HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK határrendészeti és védelmi vezetői = Border Policing and Defence Management védelmi = Defence 4. NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetbiztonsági = National Security védelmi = Defence 5. VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK védelmi igazgatási = Defence Administration védelmi = Defence 6. KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK katonai vezetői = Military Leadership katonai = Military Studies

11 11 7. KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK katonai gazdálkodási = Military Management pénzügyi = Finance hadtáp = Military Supply katonai = Military Studies VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Economic Studies 1. ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK alkalmazott közgazdaságtan = Applied Economics közgazdasági = Economics 2. GAZDASÁGELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdaságelemzés = Economic Analysis közgazdasági = Economics 3. KÖZSZOLGÁLATI ALAPKÉPZÉSI SZAK közszolgálati = Public Service közgazdasági = Economics 4. GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK gazdálkodási és menedzsment = Business Economics and Management üzleti = Business 5. KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK kereskedelem és marketing = Commerce and Marketing üzleti = Business 6. EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK emberi erőforrások = Human Resources üzleti = Business

12 12 7. NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK nemzetközi gazdálkodási = International Business Economics üzleti = Business 8. PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK pénzügy és számvitel = Finance and Accounting üzleti = Business 9. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK turizmus-vendéglátás = Tourism and Catering üzleti = Business 10. ÜZLETI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK üzleti szakoktató = Teaching of Business kereskedelmi = Commerce vendéglátó = Catering ügyviteli = Administration üzleti = Business VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Technology 1. ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK anyagmérnöki = Material Engineering anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 2. FAIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK faipari mérnöki = Wood Processing Engineering a képzési ág angol nyelvű megjelölése: anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 3. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK könnyűipari mérnöki = Light Industry Engineering

13 13 anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki = Material, Wood Processing and Light Industry Engineering 4. BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK biomérnöki = Bioengineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetmérnöki = Environmental Engineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK vegyészmérnöki = Chemical Engineering bio-, környezet - és vegyészmérnöki = Bio-, Environmental and Chemical Engineering 7. ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK építőmérnöki = Civil Engineering építőmérnöki és műszaki földtudományi = Civil and Geological Engineering 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK műszaki földtudományi = Geological Engineering földtudományi = Geology bánya-és geotechnikai = Mining and Geotechnology olaj-és gázmérnöki = Oil and Gas Engineering előkészítéstechnikai = Waste Management Technologies építőmérnöki és műszaki földtudományi = Civil and Geological Engineering 9. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK építészmérnöki = Architectural Engineering építészmérnöki, ipari termék és formatervezői = Architectural and Industrial Design Engineering

14 IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK ipari termék- és formatervező mérnöki = Industrial Design Engineering építészmérnöki, ipari termék és formatervezői = Architectural and Industrial Design Engineering 11. GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK gépészmérnöki = Mechanical Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 12. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK közlekedésmérnöki = Transportation Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 13. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK mechatronikai mérnöki = Mechatronical Engineering gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki = Mechanical, Transportation and Mechatronical Engineering 14. HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK had- és biztonságtechnikai mérnöki = Military and Safety Technology Engineering had- és biztonságtechnikai mérnöki = Military and Safety Technology Engineering 15. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉS SZAK energetikei mérnöki = Energetics Engineering villamos- és energetikai mérnöki = Electrical and Energetics Engineering 16. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK villamosmérnöki = Electrical Engineering villamos- és energetikai mérnöki = Electrical and Energetics Engineering 17. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

15 15 műszaki menedzser = Technical Management műszaki menedzser, műszaki szakoktató = Technical Management, Technical Instruction 18. MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK műszaki szakoktató = Technical Instructor gépészeti = Mechanical Engineering elektonikai = Electronics informatikai = Informatics vegyipari = Chemical Industry építészeti = Architecture könnyűipari = Light Industry faipari = Wood Industry nyomdaipari = Printing Industry közlekedési = Transport környezetvédelmi-vízgazdálkodási = Environmental Protection Water Management biztonságtechnikai = Safety Technology műszaki menedzser, műszaki szakoktató = Technical Management, Technical Instruction IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Medical and Health Science 1. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK ápolás és betegellátás = Nursing and Patient Care ápoló = Nurse dietetikus = Dietetician gyógytornász = Physiotherapist mentőtiszt = Ambulance Officer szülésznő = Midwife egészségtudományi = Health Sciences 2. EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK egészségügyi gondozás és prevenció = Health Care and Disease Prevention népegészségügyi ellenőr = Public Health Inspector védőnő = Postnatal District Nurse

16 16 egészségtudományi = Health Sciences 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK egészségügyi szervező = Health Care Management egészségbiztosítás = Health Insurance egészségügyi ügyvitelszervező = Health Care Financial Management egészségturizmus szervező = Health Tourism Management egészségtudományi = Health Sciences 4. ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analítikus = Medical Laboratory and Diagnostic Imaging Analysis orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika = Medical Diagnostic Laboratory Analysis orvosi kutatólaboratóriumi analitika = Medical Research Laboratory Analysis orvosi kutatólaboratóriumi analitika = Medical Research Laboratory Analysis képalkotó diagnosztikai analitika = Diagnostic Imaging Analysis optometria = Optometry egészségtudományi = Health Sciences X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Teacher Training 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK óvodapedagógus = Pre-School Teaching horvát = Croatian német = German román = Romanian szerb = Serbian szlovák = Slovakian szlovén = Slovenian választható képzési irányultság angol nyelvű megjelölése: cigány roma = Gypsy-Romani óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 2. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK tanító = Primary School Teaching

17 17 a választható szakirány angol nyelvű megjelölése: nemzetiségi tanító (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiségi nyelv, cigány-roma képzési irányúltság) = Ethnic Minority Primary School Teaching (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian language, Gypsy-Roma specialization) óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK konduktor = Conductor óvodapedagógus = Pre-School Teaching tanító = Primary School Teaching óvodapedagógus, tanító = Pre-School Teaching, Primary School Teaching 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK gyógypedagógiai = Special Needs Teaching értelmileg akadályozottak pedagógiája = Education of Persons with Intellectual Disabilities hallássérültek pedagógiája = Education of Persons with Hearing Impairment látássérültek pedagógiája = Education of Persons with Visual Impairment logopédia = Speech and Language Therapy pszichopedagógia = Psycho-Pedagogy szomatopedagógia = Somatopedagogy tanulásban akadályozottak pedagógiája = Education of Persons with Learning Difficulties a választható specializáció angol nyelvű megjelölése: közoktatási = Public Education klinikai = Clinical Therapy gyógypedagógia = Special Needs Teaching XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Sport Science 1. TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK testnevelő-edző= Sport Coaching sport = Sport 2. SPORT ALAPKÉPZÉSI SZAK sportszervező = Sport Management

18 18 testkultúra = Body Culture 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK rekreációszervezés és egészségfejlesztés = Recreation Management and Health Improvement rekreációszervezés = Recreation Management egészségfejlesztés = Health Improvement testkultúra = Body Culture 4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK humánkineziológia = Human Kinesiology testkuktúra = Body Culture XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Natural Sciences 1. BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK biológia = Biology élő természettudomány = Life Sciences 2. FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK fizika = Physics élettelen természettudomány = Physical Sciences 3. KÉMIA ALAPKÉPZÉSI SZAK kémia = Chemistry élettelen természettudomány = Physical Sciences 4. FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK földrajz = Geography föld- és földrajztudományi = Geology and Geography 5. FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK

19 földtudományi = Geology föld- és földrajztudományi = Geology and Geography KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK környezettan = Environmental Studies környezettudomány = Environmental Sciences 7. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK matematika = Mathematics matematikatudomány = Mathematical Sciences XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Art 1. ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alkotóművészet és muzikológia = Creative Arts and Musicology zeneszerzés = Musical Composition muzikológia = Musicology zenelmélet = Music Theory zeneismeret = Music Studies zeneművészet = Musical Art 2. ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK előadóművészet = Performing Arts zeneművészet = Musical Art 3. KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK koreográfus = Choreographer táncművészeti = Dance 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK táncművész = Dancer klasszikus balett = Classical Ballet néptánc = Folk Dance

20 20 moderntánc = Modern Dance kortárs tánc = Contemporary Dance színházi tánc = Theatre Dance táncművészet = Dance Art 5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK táncos és próbavezető = Dance and Rehearsal Coaching klasszikus balett = Classical Ballet néptánc = Folk Dance moderntánc = Modern Dance társastánc = Ballroom Dance kortárs tánc = Contemporary Dance divattánc = Fashion Dance színházi tánc = Theatre Dance táncművészet = Dance Art 6. MOZGÓKÉP ALAPKÉPZÉSI SZAK mozgókép = Motion Picture vágó = Motion Picture Editing hangmester = Sound Directing film- és videóművészet = Film and Video Art 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alkalmazott látványtervezés = Applied Visual Design díszlet- és jelmeztervezés = Set and Costume Design jelmez- és bábtervezés = Mask and Puppet Design díszlet-, kiállítás- és arculattervezés = Set, Exhibition and Image Design iparművészet = Applied Arts 8. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK animáció = Animation film- és videoművészeti = Film and Video Art 9. DESIGN- ÉS MŰVÉSZETELMÉLET ALAPKÉPZÉSI SZAK design- és művészetelmélet alapképzési szak = Design and Art Theory

21 design-és művészetelmélet = Design and Art Theory 10. FÉMMŰVESSÉG ALAPKÉPZÉSI SZAK fémművesség = Metalworking iparművészet = Applied Arts 11. FORMATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK formatervezés = Product Design iparművészet = Applied Arts 12. FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK fotográfia = Photography iparművészet = Applied Arts KERÁMIATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK kerámia = Ceramic Design iparművészet = Applied Arts 14. MÉDIA DESIGN ALAPKÉPZÉSI SZAK média design = Media Design multimédia = Multimedia 15. TERVEZŐGRAFIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK tervezőgrafika = Graphic Design iparművészet = Applied Arts 16. TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK textiltervezés = Textile Design szövő = Weaving kötő = Knitting nyomó = Printing ruha = Fabrics for Clothing öltözék-kiegészítés = Accessories

22 22 iparművészet = Applied Arts 17. ÜVEGTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK üvegtervezés = Glass Design iparművészet = Applied Arts 18. ÉPÍTŐMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK építőművészet = Architectural Art A képzési ág angol nyelvű megjelölése: építőművészet = Architectural Art XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Art Mediation l. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK elektonikus ábrázolás = Digital Presentation webdesign = Web Design képanimátor = Picture Animation elektrográfia = Electrography vizuális kultúra = Visual Culture 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK képi ábrázolás = Visual Presentation festészet = Painting képgrafika = Graphic Artist díszítő festő = Decorative Painting építészeti síküveg = Architectural Sheet Glass vizuális kulúra = Visual Culture 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK kézműves = Crafts szövő-textilművesség = Woven Textiles festett-nyomott textilművesség = Dyed-Printed Textiles nemszőtt-nemezelt textilművesség = Non-Woven and Felt Textiles papírművesség = Paper Art kerámia = Ceramics

23 bőrművesség = Leather Art vizuális kultúra = Visual Culture 4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK környezetkultúra = Environmental Design környezetprezentáció = Environment Presentation tárgyprezentáció = Object Presentation látványprezentáció = Visual Presentation vizuális kultúra = Visual Culture MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ALAPKÉPZÉSI SZAK mozgóképkultúra és médiaismeret = Motion Picture Culture and Media Studies mozgóképkultúra-terjesztő = Motion Picture Distribution mozgókép-készítő = Motion Picture Making multimédia-fejlesztő = Multimedia Development mozgóképkultúra = Motion Picture Culture 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK plasztikai ábrázolás = Plastic Arts szobrászat = Sculpture érmészet = Numismatism díszítő szobrász = Decorative Sculpture báb-játékkészítő = Puppet and Toy Making vizuális kultúra = Visual Culture 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK ének-zene = Music/Singing karvezetés = Conducting népzene = Folk Music egyházzene = Church Music zenekultúra = Musical Culture A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

24 24 A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Computer Science 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK gazdaságinformatikus = Economic Informatics 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK mérnök informatikus = System Engineering 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK programtervező informatikus = Software Engineering 4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK info-bionika = Infobionics bionikus interfészek = Bionic Interface bio-nano mérőeszközök és képalkotók = Bionano Measuring Tools and Imaging 5. ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK orvosi biotechnológia = Medical Biotechnology alkalmazott bioinformatika = Applied Bioinformatics molekuláris biotechnológia = Molecular Biotechnology II. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: National Defence and Military Studies 1. VÉDELMI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK védelmi igazgatási = Defence Administration katasztrófavédelmi = Disaster Management önkormányzati védelmi igazgatási = Defence Administration in Local Governments 2. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK biztonság- és védelempolitikai = Security and Defence Policy 3. NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK nemzetbiztonsági = National Security 4. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK

25 25 katonai vezetői = Military Leadership 5. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK büntetés-végrehajtási = Corrections and Rehabilitation 6. HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK határrendészeti és- védelmi vezeztői = Border Policing and Defence Management III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Technology 1. ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK anygmérnöki = Material Engineering 2. KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK kohómérnöki = Furnace Engineering 3. FAIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK faipari mérnöki = Wood Processing Engineering 4. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK könnyűipari mérnöki = Light Industry Engineering 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK környezetmérnöki = Environmental Engineering 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK vegyészmérnöki = Chemical Engineering 7. MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK műanyagé és száltechnológiai mérnöki = Polymer and Fibre Technology 8. BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK bánya- és geotechnika mérnöki = Mining and Geotechnical Engineering 9. OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

26 26 olaj-és gázmérnöki = Oil and Gas Engineering 10. HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK hidrogeológus mérnöki = Hydrogeological Engineering 11. ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK előkészítés-technikai mérnöki = Materials Science Engineering 12. FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK földtudományi mérnöki = Geological Engineering 13. ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS építész = Architecture 14. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK mechatronikai mérnöki = Mechatronical Engineering 15. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK biztonságtechnikai mérnöki = Safety Technology Engineering 16. KATASZTRÓFAVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK katasztrófavédelmi mérnöki = Disaster Protection Engineering 17. KATONAI LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK katonai logisztikai = Military Logistics 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK védelmi vezetéstechnikai = Defence Systems Management 19. VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK villamosmérnöki = Electrical Engineering 20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK egészségügyi mérnöki = Biomedical Engineering 21. FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

27 27 földmérő- és térinformatikai mérnöki = Land Surveying and Geographical Information Systems Engineering 22. GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK gyógyszer vegyész-mérnöki = Pharmaceutical Engineering 23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK infrastruktúra-építőmérnöki = Infrastructure Engineering 24. JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK járműmérnöki = Vehicle Engineering 25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK közlekedésmérnöki = Transportation Engineering 26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK logisztikai mérnöki = Logistic Engineering 27. SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK szerkezet-építőmérnöki = Structural Engineering 28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK energetikei mérnöki = Energetics Engineering 29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK fa- és bútoripari terméktervező mérnöki = Wood and Furniture Industry Product Design 30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK forma- és vizuális környezettervező mérnöki = Design and Visual Environmental Design 31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK gépészeti modellezés = Mechanical Modelling 32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK gépészmérnöki = Mechanical Engineering

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (szeptemberben induló képzések esetében) 2010. évi ok (szeptemberben induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 389 200 közszolgálati A N 369 200 nemzetközi tanulmányok A N

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének rendelkezeire,

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft

AVKF óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] A L K alkalmassági vizsga 2014.08.19. de 4 000 Ft Intézmény/K Képz. Munkarend Forma időpontja dija Fin. Vizsga Vizsga Meghirdetett képzések Vizsgakövetelmény ar Szint ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N K felvételi elbeszélgetés

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási. intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Nemzeti Munkaügyi Hivatal National Labour Office Nemzeti Pályainformációs Központ Euroguidance

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia

Magyar 2010/2011. felsőoktatási intézmények. Magyar Rektori Konferencia Magyar felsőoktatási intézmények 2010/2011 Magyar Rektori Konferencia Bevezető Kedves Olvasók! Mikor jelen kiadványunkat közrebocsátom kétféle érzés tölt el, a büszkeség és némi hiányérzet. Egyfelől büszke

Részletesebben

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához

Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú. egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Útmutató az 54 343 03 0000 00 00 OKJ-azonosító számú KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítés egyes szakmai vizsgarészei alól adható felmentések elbírálásához Készítette: Freinwald Éva Marosi Katalin Dr. Száldobágyi

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F AAMS countries abandoned

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között

Képzési területek és szakok népszerűségének változásai 2010 és 2014 között Képzési területek és ok 2010 és 2014 között Garai Orsolya A felsőoktatásba jelentkezők létszáma az utóbbi időban meglehetősen sokat változott. A 2012-es, majd a 2013-as év komoly létszámcsökkenést hozott,

Részletesebben

Testnevelés elmélet és Pedagógia Tanszék. Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék

Testnevelés elmélet és Pedagógia Tanszék. Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék Tárgynév A fiatal ló alapkiképzése A fiatal ló alapkiképzése A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana I. A gimnasztika elmélete és oktatásmódszertana II.

Részletesebben

EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.)

EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.) EduTravel (Bron-Y-Aur Kft.) Bron-Y-Aur Továbbtanulás Felsőfokon Külföldi költségtérítéses továbbtanulási lehetőségek angol nyelvű képzéseken Európában és az USA-ban Kik vagyunk? Bron-Y-Aur, az első külföldi

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben