BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM"

Átírás

1 BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA Agrármérnöki diploma 9 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA Doktori (PhD) oklevél HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY Igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány meglétéről SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK LISTÁJA Publikációs jegyzék Idézettség jegyzék A tudományos munkásságot reprezentáló 10 legfontosabb közlemény KUTATÁSI PROGRAMOK Az elmúlt 10 évben megvalósult kutatási programok A pályázó vezetésével megvalósult kutatások összefoglalói EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG BIZONYÍTÁSA Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek A pályázó által oktatott tantárgyak leírása Tantárgyi programok felsorolása Egyetemi előadás és gyakorlati oktatás az elmúlt 5 évben Diplomadolgozat konzultáció TDK konzultáció Doktori témavezetés TERVEZETT HABILITÁCIÓS ELŐADÁSOK Magyar nyelvű habilitációs előadások Idegen nyelvű habilitációs előadások EGYÉB TEVÉKENYSÉG Bíráló bizottságokban való részvétel Egyetemi záróvizsga bizottságokban bírálói tevékenység Egyetemi felvételi bizottságokban bírálói tevékenység Diákköri Konferenciákon bíráló bizottsági tevékenység Doktori (PhD) értekezés nyilvános vitájának résztvevője Doktori (PhD) értekezés munkahelyi vitájának résztvevője Doktori (PhD) szigorlatok résztvevője Egyéb bírálói tevékenység 82

3 Kutatási témavezetői tevékenység Szerkesztői tevékenység Folyóirat szerkesztése Konferencia előadáskötet szerkesztése Tudományos közéleti, illetve konferencia-szervezői tevékenység Konferencia szekció elnöki tevékenység Hazai konferencia szervezése Részvétel a tudományos és a szakmai közéletben Tudományos bizottsági tag Szakmai szervezeti tag Lektorálás Kézirat (tudományos közlemény) lektor Pályázatok, pályázati jelentések lektorálása Szakkönyv lektorálás TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK AZ OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG ÖNÉRTÉKELÉSE Számított pontszámok AZ ELJÁRÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA NYILATKOZAT 95

4 4 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

5 5

6 6 2. JELENTKEZÉSI LAP

7 7

8 8 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA

9 3.1. Agrármérnöki diploma 9

10 10 4. TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSÉNEK IGAZOLÁSA

11 4.1. Doktori (PhD) oklevél 11

12 12 5. HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY

13 13

14 14

15 15 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

16 16 1. SZEMÉLYI ADATOK Neve: Dr. Berke Szilárd (szül.: Berke Szilárd) Születési helye és ideje: Nagykanizsa, Állandó lakhelye: 7400 Kaposvár, Veres P. u. 40. Családi állapota: nős, két gyermek édesapja Jelenlegi munkahelye: Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Beosztása: egyetemi adjunktus 2. ISKOLAI KÉPZÉS Gróf Battyhány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola Nagykanizsa gimnáziumi érettségi PANNON Agrártudományi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár okleveles agrármérnöki diploma (általános agrármérnök) 2012 OKTÁV Továbbképző Központ Zrt., Budapest Sportoktató (fittness-testépítés szakirány), OKJ 2012 E-Stúdió Akadémia, Mandala Jógastúdió, Budapest gerincjóga oktató 3. TUDOMÁNYOS KÉPZÉS 2003 Kaposvári Egyetem, Kaposvár doktori (PhD) fokozat Tudományterület: gazdálkodás- és szervezéstudományok 4. NYELVTUDÁS 1991 Német nyelv középfokú (C-típusú) állami nyelvvizsga 1996 Alapfokú angol nyelvvizsga (jeles érdemjegy, záróvizsga) 5. MUNKAHELYE(I) ÉS BEOSZTÁSA(I) MILKER Kft, Pécs marketing asszisztens PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar (majd jogutódai), Kaposvár tanszéki mérnök Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanársegéd Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar egyetemi adjunktus

17 17 6. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG őszétől veszek részt egyetemi oktatásban, vagyis a felsőoktatásban végzett oktatási tapasztalatom 15 év. Oktatási tevékenységem kiterjed a felsőfokú szakképzésre, az alap- és mesterképzésre, valamint a doktori képzési formákra. Feladatom továbbá a hallgatók vizsgáztatása, a tantárgyak folyamatos fejlesztése, ill. az új tudományos eredmények tananyagba történő beépítése. Évente átlagosan tanórám, illetve konzultációm van. Tevékenységem első 12 évében elsősorban marketing és marketingkommunikáció témában tartottam szemináriumokat és előadásokat: marketing menedzsment, marketing ismeretek, marketingstratégia, termékstratégia, fogyasztói magatartás, marketingkutatás, SZCPmarketing, márkázás az élelmiszer-gazdaságban, táplálkozásmarketing, marketingkommunikáció, üzleti kommunikáció, piacfejlesztés, minőségtan, kreatív reklámtervezés, médiatervezés c. tantárgyak jellemezték ezt az időszakot. Hasonló témák tantárgyfelelős oktatója voltam felnőttképzési intézményekben és főiskolákon/egyetemeken, úgy mint: Atalanta Oktatási Kft., Ezópusz Tanoda, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, KE Pedagógiai Kar, KE Művészeti Kar, KE Továbbképzési és Szaktanácsadási Központ, LIA Szakiskola, Gábor Dénes Informatikai és Számítástechnikai Főiskola, Szolnoki Főiskola, JPTE Közgazdaságtudományi Kar Továbbképzési Központ. Több esetben vettem részt előadóként szaktanácsadók képzésében és PhD hallgatók kurzusain. Jelenleg felnőttképzésekben (OKJ) és FSZ, BA, BSc, MSc szinteken veszek részt oktatásban. Mivel szakmai érdeklődésem időközben elmozdult a stratégia és az üzleti pszichológia irányába, tevékenységemet 2009-től a következő tárgyak jellemzik: üzleti kommunikáció, menedzsment tréning, HR-menedzsment, szervezeti magatartás, stratégiai menedzsment. Mindezek kiegészülnek a vállalati folyamatok egyéb szintjeit elemző emberi erőforrás menedzsment, alternatív gazdálkodás, karrier menedzsment, személy- és munkaügy, személyes hatékonyság elnevezésű tárgyakkal. Felnőttképzésekben a marketing- és a reklám irányultság továbbra is végigkíséri napjaimat. Eddigi oktatói tevékenységem során konzulense voltam 78 megvédett diploma- vagy szakdolgozatos hallgatónak. Az általam koordinált egyik hallgatói kutatómunka a Menedzsment Műhely tudományos versenyen a 26 induló közül első helyezést ért el. Oktatói munkám mellett már több esetben láttam el szakdolgozat bírálói, TDK dolgozat bírálói, PhD dolgozat opponensi és záróvizsgákon tagi funkciókat is től veszek részt meghívott előadóként a Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában az Élelmiszergazdasági marketing tantárgy oktatásában. Témavezetést 2008-tól látok el, jelenleg 2 általam irányított hallgató végzi PhD tevékenységét, egy közülük 1 summa cum laude abszolutóriummal rendelkezik és jelenleg a házi védésére készül. További 1 hallgató 2012-ben doktori (PhD) fokozatát megszerezte summa cum laude minősítéssel. Az oktatói gyakorlat részletezése idővonal alapján: Eddigi oktatói gyakorlat től oktatott tárgyak: KE-GTK, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék (vezetés és szervezés, stratégiai menedzsment, menedzsment tréning, HR menedzsment tréning, kommunikációs tréning, üzleti kommunikáció, humán erőforrás-gazdálkodás, humán erőforrás gazdaságtana, szervezeti magatartás, munkaerőpiaci ismeretek, személyzeti és munkaügyi ismeretek, személyes hatékonyság, üzleti kommunikáció, értékesítési technikák, szegmentációs marketing) tól: LIA Szakiskola (marketingkommunikáció, vizuális kommunikáció, munkaerőpiaci ismeretek, e-business, reklámtervezés, kreatív reklámtervezés, üzleti

18 18 lélektan, üzleti etikett és protokoll, személyügyi ismeretek, direkt marketing, eladáshelyi reklámozás, reklámtervezés, marketingkörnyezet elemzése.) től: KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék (ill. annak jogelődje) - oktatott tantárgyak: marketing alapismeretek, marketing menedzsment, termékpolitika, minőségmenedzsment, márkázás, SZCP-marketing, marketingkommunikáció, táplálkozásmarketing, zöldmarketing, vállalati innováció tól: JPTE Közgazdaságtudományi Kar Kaposvári Továbbképzési Központ Intézményi kommunikátor OKJ képzés főtantárgy-felelőse marketingből : KE-ÁTK, Továbbképzési és Szaktanácsadási Központ marketing- és reklámmenedzser OKJ képzés szakvezető helyettese és a Marketingkommunikáció tantárgy vezető oktatója : Szolnoki Főiskola Kaposvári Tagozata (marketing) : Gábor Dénes Informatikai és Számítástechnikai Főiskola Kaposvári Tagozata (marketing, piacfejlesztés, üzleti kommunikáció) : KE CSVMTKF, Kommunikáció Tanszék, marketing és marketingkommunikáció : KE-ÁTK, Továbbképzési és Szaktanácsadási Központ, mezőgazdasági szakképzés (takarmányozási szakmérnök) : KE ÁTK, Ökonómiai és Szervezési Intézet, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék : Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kaposvár (felnőttképzés) marketing : Ezópusz Tanoda, Kaposvár (felnőttképzés) marketing és reklám : Atalanta Oktatási Kft. Budapest (felnőttképzés arculatépítés, imázs) : Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola (marketing) 7. KUTATÓI TEVÉKENYSÉG Sajtfogyasztási szokások témakörben indítottam el aktív kutatómunkámat 1995-ben, amelynek eredménye egy Tudományos Diákköri Konferencián elért 3. helyezés, majd egy diplomadolgozat 1997-ben. A diploma megszerzését követően több mint tíz évig erősen fókuszáltan az élelmiszermarketing területén maradtam, kiemelten a tej- és tejtermékek vonalán, mivel vonzott ez a tevékenység. A tudományos kutatás sok esetben összeforrt a napi gyakorlati munkával is, melynek során szerteágazó élelmiszeripari piackutatásokban dolgoztam együtt jeles kutatókkal és elemzőkkel. Eközben 1998-ban felvételt nyertem a PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karának Doktori Iskolájába levelező tagozatra, majd fél évvel később átjelentkeztem nappali tagozatra. Az állati eredetű termékelőállítás, -fejlesztés, és - fogyasztás ökonómiája programon belül termékminőséggel és fogyasztói magatartással foglalkoztam, kiemelten a tej- és húskészítmények piacán. Célom volt a termékpálya megismerése, a termékek táplálkozásélettani jelentőségének elemzése, valamint a fogyasztói magatartás mélyreható vizsgálata. A kutatások eredményei végül kiváló alapot kínáltak egy vállalati- és közösségi marketingstratégia kidolgozásához is. Doktori (PhD) értekezésemet 2003-ban 100% pontértékkel summa cum laude minősítéssel védtem meg ebben a témában, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban megszerezve a doktori (PhD) fokozatot. Már a doktori (PhD) cselekmény folytatásával párhuzamosan a PANNON Agrártudományi Egyetem kaposvári Állattenyésztési Karán, később a Kaposvári Egyetem

19 19 keretein belül több kutatási projektben közreműködtem, és ezek a munkák jelentős mértékben hozzájárultak kutatói képességeim és affinitásom megalapozásához. Az élelmiszermarketing területén folytatott kutatások mellett mindinkább megerősödött érdeklődésem a vállalati stratégia, a szervezeti magatartás és a lélektan irányába, amely végül orientációmat átalakította. Továbbra is meghatározó kutatási irány maradt ugyan az egészséges életmód (az egészséges táplálkozás keretéből kilépve), de emellett a stratégiai menedzsment területén is törekedtem produktív munkavégzésre. Az elmúlt 10 évben a következő fontosabb K+F pályázatok kidolgozásában és megvalósításában vettem, ill. veszek részt: 2003 A probiotikus élőflórás sajtkrémek fogyasztói bírálata fókuszcsoportok alkalmazásával FVM-MTKI kutatás, FVM szerződés száma: 19-d/2002 Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2005 Piackutatás a kaposvári egyetemisták és főiskolások autóbusz közlekedési szokásairól Kapos Volán Rt. innovációs kutatás Témavezető: Dr. Szakály Zoltán és Dr. Szigeti Orsolya Szakértő: Dr. Berke Szilárd A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: T Témavezető: Dr. Szabó Gábor Szakértő: Dr. Berke Szilárd Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketinglehetőségeinek elemzése OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: T Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Nagy hozzáadott értékű egészséges táplálkozást szolgáló környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése NKFP-kutatás, nyilvántartási szám: 4/024 Témavezető: Dr. Horn Péter; Résztéma vezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Kalciumban dúsított funkcionális élelmiszerek piaci értékelése GVOP-kutatás, nyilvántartási száma: GVOP / /3.0 Projektvezető: Keller Beáta Altémavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd

20 Korszerű humánbarát élelmiszeripari adalékanyagok (stabilizátorok, dúsítók) kifejlesztése és gyakorlati bevezetése Baross Gábor Program, szerződésszám: Baross /OMFB /2006 Projektvezető: Keller Beáta Altémavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: K Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 Közlekedésbiztonsági marketing-stratégia és program kidolgozása Somogy megyében Megbízó: Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 A munkahelyi étkeztetésről és fogyasztói szokásokról Samsung Electronics Magyar Zrt. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 Élelmiszerfogyasztási szokások: táplálékallergia, közétkeztetés és népegészségügy, édességfogyasztás, funkcionális élelmiszerek Nestlé Hungária Kft. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2008 A magyar lakosság egyes táplálkozási szokásainak elemzése személy megkérdezésével Nestlé Hungária Kft. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében TÁMOP / kódszámú projekt Projektvezető: Polereczki Zsolt Szakmai vezető: Dr. Berke Szilárd A Kaposvári Egyetem intézményi kommunikációs stratégiájának kialakítása TÁMOP / kódszámú projekt részeleme Témavezető: Dr. Berke Szilárd

21 Fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon a fantasztikus irodalom területén 1567 fő megkérdezésével Megbízó: Delta Vision Kft. Témavezető: Dr. Berke Szilárd Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek Kaposvári helyi élelmiszer megvalósíthatósági tanulmány KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú projekt Megbízó: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektvezető: Szirják Imréné Szakértő: Dr. Berke Szilárd Jelenlegi kutatómunkám során a következő fontosabb témaköröket vizsgálom: Egészséges életmód kérdései (életkerék, benne a táplálkozás és egyéb, pl. pszichológiai és életviteli tényezők), well-being. Stratégia, marketing-stratéga és versenytárselemzés direkt marketing területen működő vállalatok esetében. A humán erőforrás fejlesztésének stratégiai- és taktikai megoldásai direkt értékesítő vállalatoknál, és ezek tanulságai hagyományos vállalatok részére. Az önfejlesztés, az önképzés, és a személyes hatékonyság kérdései egyéni vállalkozóknál illetve kis- és közepes méretű vállalatok vezetőinél. Un. natúr funkcionális élelmiszerek (pl. gyógygombák, alga, tea) fogyasztói megítélése, továbbá ezen termékek táplálkozásélettani hatásainak vizsgálata. Tudományos tevékenységem keretében eddig összesen 110 publikációm jelent meg. Ebből 6 könyvrészlet, 15 tanulmány-kötet, 71 tudományos közlemény, 6 előadás, 1 értekezés. Publikációim összes független idézettsége 72, amelyből 17 szak- és tankönyvben, 1 nemzetközileg mérvadó kézikönyvben, 8 idegen nyelvű lektorált folyóiratban, 46 magyar nyelvű lektorált folyóiratban jelent meg. Kumulatív közlési impakt faktorom 0,247, kumulatív hivatkozási impakt faktorom pedig 1, között a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. által működtetett Élelmiszermarketing-tudomány, 2004-től kezdődően az Élelmiszer, táplálkozás és marketing című lektorált tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja vagyok, emellett számos már lezajlott tudományos és szakmai konferencia szervezésében működtem közre rendezvény szervezőbizottságának tagjaként vagy elnökeként. 8. SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG Magyar Marketing Oktatók Klubja tagja (1997-) Magyar Reklám Szövetség tagja (2000-) Magyar Reklám Szövetség Internet Tagozata tagja (2000-) Magyar Marketing Szövetség bejegyzett, auditált szakértője (2004-) Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (régi nevén: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület) tagja (2008-) Functional FoodNet hálózatnak tagja 2007-től. MTESZ MÉTE Somogy megyei Szervezetének titkára (2008-) Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (2009-)

22 22 9. TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság IV. számú Agrártudományok Szakbizottság Agrárökonómiai Munkabizottságának tagja 1998-tól. Az MTA Köztestületének tagja 2003-tól. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola tagja 2005-től Az Agrárközgazdászok Európai Szövetségének (EAAE) tagja 2006-tól. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára között Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (régi nevén: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület) Somogy megyei szervezetének titkára tól. Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (régi nevén: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület) tagja 2006-tól Functional FoodNet hálózatnak tagja 2007-től. Magyar Marketing Szövetség bejegyzett, auditált szakértője, 2004-től Magyar Marketing Oktatók Klubja, 1997-től Magyar Irodalmi és Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, 2009-től Magyar Reklám Szövetség egyéni tagja, 2000-től Magyar Reklám Szövetség Internet Tagozata egyéni tag, Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesület tagja 2012től 10. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft. Institut für Betriebswirtschaft. Braunschweig, Németország A kapcsolatrendszer az agrárágazatot érintő piacszervezési és agrárökonómiai kérdésekre irányul tanszéki szinten European Institute of Ecology and Health, Svájc A kétoldalú együttműködés keretében egészséges életmóddal kapcsolatos termékek (pl. Zaren) piacelemzése és piacra juttatásának megtervezése a feladat, ide értve a vállalati stratégia és taktika egyes területeit is DXN Pharmaceutical SDN. BHD., Malajzia A kapcsolatrendszer natúr funkcionális élelmiszerekre elsősorban gyógygombákra, algára és a noni italra fókuszál. A következő években nemzetközi kutatás részeként hazai felmérésekre kerül sor fogyasztói magatartás és termékfejlesztés témakörökben Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Románia A tudományos együttműködés keretein belül az életkerék-modell egyes összefüggéseit elemezzük közös piackutatások formájában.

23 FONTOSABB KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK Lengyelország, Szlovákia, Görögország, Románia tudományos konferenciákon előadások tartása 12. KITÜNTETÉSEK, TUDOMÁNYOS DÍJAK 2007, 2009, 2012 Vállalati kitüntetések (kiemelkedő vezetői munkáért): Raypath Hungária Kft. FM Group Hungary Kft. DXN Europe Kft Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely (TÁMOP / ) Tudományos téma vezetőjeként I. helyezés (Szervezeti magatartás modellezése a Kométa Zrt-nél c. dolgozat)

24 24 7. TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK LISTÁJA

25 Publikációs jegyzék A jegyzék megegyezik az MTMT adatbázisban is közölt publikációs és citációs listával, melynek elérési útvonala a következő: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid= KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Z. Szakály, Sz. Berke: The Connection Between Nutrition, Quality and Marketing In Case of Foodstuffs (In J. Berács, J. Lehota, I. Piskóti, G. Rekettye: Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective, 1-402). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Berke Sz., Szente V.: Marketing a turizmusban. Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Szente V., Berke Sz.: Az ökogazdálkodás szerepe a régió- és településmarketingben. Régió- és településmarketing. Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, Biacs P., Berke Sz.: A csomagolás. (In Szakály Z., Pallóné K. I., Nábrádi A.: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, 1-265). Kaposvári Egyetem GTK, 2010, Berke Sz.: A célcsoportok elérhetősége, kommunikációs stratégiai javaslatok. (In Szakály Z., Pallóné K. I., Nábrádi A.: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, 1-265). Kaposvári Egyetem GTK, 2010, TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Idegen nyelvű közlemények 1. Berke, Sz.: The Effect of Functional Qualtiy Eelements on the Competitiveness of Foods. Universitas Kaposváriensis, Kaposvár, Acta Scientarium Socialium 11 (2) (2002) 2. Szigeti O., Berke Sz., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Nutritional benefits and marketing strategy of goat milk products. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 47 (2004) 3. Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szente V.: Consumer evaluation of food additives in Hungary. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 48 (2004) 4. Berke Sz., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Role of nutritional benefits in consumers food choice. Hungarian Dairy Journal 64 (1) 44 (2004) 5. Laki Lukács, A., Berke, Sz., Máthé, A.: Genetically modified soybean in the feeding of cattles in South-Transdanubian region. Acta agriculturae Slovenica Supplement (2) (2008) ISSN IF: 0,247

26 26 6. Á. Varga, Sz. Berke, S. Szabó: Consumer Judgment of Advertising Strategies in the Dairy Products Market. Regional and Business Studies 3 (1) Kaposvár (2011) 7. Zs. Slezák-Bartos, Sz. Berke: The Student Organization: Modern Strategic Management Scoping in the Area of Tourism. Regional and Business Studies (2011) Vol 3 Suppl 1, , Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár 8. Sz. Berke; Á. Varga; Zs.Slezák-Bartos: Corporate- and community marketingcommunication solutions for personal sustainability and efficiency. Regional and Business Studies (2011) Vol 3 Suppl 1, , Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár Magyar nyelvű közlemények 1. Szakály Z., Huszka P., Berke Sz..: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (4) 2000, Berke Sz., Huszka P., Pósa O. Szakály Z.: Az élelmiszer-kiskereskedelem helyzete Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Élelmiszermarketing-tudomány, 1 (3) 2000, Berke Sz., Tóth Katalin: Fiatalok tejtermékfogyasztásának- és márkapreferenciáinak vizsgálata. Élelmiszermarketing-tudomány, 2 (1-2) Szakály Z., Tápler H., Fejes J., Berke Sz.: Sajtok fogyasztásának és marketingstratégiájának elemzése szekunder piackutatás alkalmazásával I. Tejgazdaság, 62 (1) (2002) 5. Szakály Z., Tápler H., Huszka P., Berke Sz.: Sajtfogyasztási szokások, preferenciák és attitűdök vizsgálata primer piackutatás alkalmazásával II. Tejgazdaság,, 62 (1) (2002). 6. Berke Sz.: A táplálkozási előnyök szerepe a fogyasztók élelmiszerválasztásában. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 1 (1-2) (2004) 7. Berke Sz., Jakusovszky D.: A tea, mint funkcionális élelmiszer: táplálkozási előnyök és fogyasztói magatartás. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 2 (1-2) (2005) 8. Berke Sz., Molnár E.: Reklámstratégia a funkcionális élelmiszerek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) 9. Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: Szekunder piackutatás potenciális újgenerációs Hungarikumok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) (2006) 10. Berke Sz., Varga Á.: Reklámstratégiák fogyasztói megítélése egyes funkcionális élelmiszereknél, kiemelten a tej- és tejtermékek példáján. Élelmiszer, táplálkozás és marketing (2008)

27 Berke Sz., Laki Lukács A.: Fogyasztói magatartás a snack típusú funkcionális élelmiszerek piacán fiatalok körében. (In Szakály Z. et al.: Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 2009, 6 (1-2) 1-107) pp. 12. Varga Á., Berke Sz.: Tejreklámok kvalitatív elemzése a kognitív válaszelemzés módszerével. Tejgazdaság 71 (1-2) (2011) 13. Varga Á., Berke Sz., Szente V.: Reklámattitűdök elemzése faktor- és klaszteranalízissel. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 9 (1-2) (2012) Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények idegen nyelven 1. Szakály, Z., Széles, Gy., Berke, Sz., Szily, B., Szakály, S.: Functional foods in Hungary - a new market in sight. In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, aug pp. 2. Szakály, Z., Berke, Sz., Molnár, Cs., Máthé, A., Széles, Gy.: Functional foods in Hungary - a major opportunity for the dairy industry. 13th International Congress on Agricultural Engineering - Processing - Vol. 6, Rabat, Morocco, 1998, Pósa O., Széles Gy., Berke Sz., Sarudi Cs., Szakály Z.: Integrated quality management in the Hungarian dairy industry. CIOSTA-CIGR V XXVIII International Congress, Horsens, Denmark, 1999, Szente, V., Tarnavölgyi, G., Berke, Sz., Szigeti, O., Szakály, Z.: Organic production and nutrimarketing strategy of hungaricums of animal origin. 4rd SAFO Workshop, Frick, Switzerland, 2005, Szakály, Z., Szigeti, O., Berke, Sz., Szente, V.: The market analysis of branded, new generation hungaricums. Marketing Dynamics within the global trading system: new perspectives. 98th EAAE Seminar, Greece, Chania, 2006, 1-19 pp. 6. Huszka P., Horváth J., Berke Sz., Makkos-Káldi J.: Empirical analysis of purchase activity of a hungarian food reatiailerchain. Társadalmi-gazdasági kihívások a határ menti térségekben. Komárom, március 22. Tanulmánykötet pp. ISBN: Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények magyar nyelven 1. Szakály Z., Berke Sz., Szakály S., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek - új piaci trend és kihívás a tejtermékgyártók számára. Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllo, 1997.okt Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A tejtermékfogyasztás szerkezeti változása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. Vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllo, okt

28 28 3. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A savanyú tejtermékek fogyasztásának alakulása Magyarországon és a világ fontosabb régióiban. Lippay János -Vas Károly Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, 1998, Szakály, S., Berke, Sz., Széles, Gy., Szakály, Z.: A magyar tejgazdaság minőségügyi helyzete az EUcsatlakozás szemszögéből. III. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. KÉE Élelmiszeripari Foiskolai Kar, Szeged, április Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Funkcionális élelmiszerek Magyarországon -új kihívás a tejtermék gyártók számára. XXVII. Óvári Tudományos Napok -Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU - csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A kiváló minőség nyomában - védjegyek a magyar élelmiszerpiacon. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtfogyasztás alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. XXVII. Óvári Tudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU - csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtmárkák ismertsége és kedveltsége Magyarországon. XXVII. ÓváriTudományos Napok - Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Minőség- és eredetjelző védjegyek jelentősége a hazai élelmiszerpiacon.lippay János -Vas Károly Tudományos Ülésszak, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, 1998, Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, Pósa O., Berke Sz., Huszka P., Szakály Z.: A marketingcsatorna elemei a kecsketejtermékek esetében. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, Kokovai I., Pósa O., Berke Sz., Szilvási M., Szakály Z.: A hazai joghurtpiac ár- és ízválasztékának marketingszempontú megközelítése. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-tudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000, Berke Sz., Szilvási M., Huszka P., Szakály Z.: Marketing gyakorlat a funkcionális élelmiszerek piacán. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar, Mosonmagyaróvár, 2000,

29 Pósa O., Berke Sz., Szakály Z.: Marketing és regionális piacszervezés kecsketej-alapú termékeknél. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok Régiók vidék- és mezőgazdaság fejlesztése, Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 2000, Szigeti O., Szakály S., Berke Sz., Szakály Z.: A magyar élelmiszer-gazdaság új minőségügyi rendszere. XIII. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia, Budapest-Székesfehérvár, 2000, Laki Lukács A., Berke Sz.: Fogyasztói attitűdök és piaci anomáliák a génmódosított élelmiszerek piacán. ITF, Keszthely, CD kiadvány, 1-8. (2007) 17. Laki Lukács A., Berke Sz.: A génmódosított élelmiszerek szabályozása Magyarországon, valamint ennek tükröződése a fogyasztói véleményekben. XI. Nemzetközi Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskola. Gyöngyös. ISBN (2008) 18. Berke Sz., Biacs P., Laki Lukács A.: A magyar lakosság fogyasztási szokásai egyes funkcionális élelmiszerek körében. Mezőgazdaság és a vidék jövőképe c. konferencia. Mosonmagyaróvár, április , (2009) ISBN: Berke Sz., Biacs P., Laki Lukács A.: A táplálkozás és a civilizációs betegségek összefüggésének fogyasztói megítélése. VII. Nemzetközi Konferencia, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc-Lillafüred, május , 2009 (In Kocziszky Gy., ) 1-6. pp. 20. Berke Sz.: Személyes fenntarthatóság - a posztmodern fogyasztó egészség-kereke. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferencia, ISBN , Berke Sz.: Az életkerék és a TLS életstílusmodell szerepe a személyes hatékonyságban. Tanulás, tudás, gazdasági sikerek avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében. Győr, április 14., ISBN Berke Sz.: Emberi franchise (mlm) rendszerek a tudásfejlesztés szolgálatában. Szellemi tőke, mint versenyelőny avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Komárno, 2010, ISBN Proceedings-ben megjelent absztraktok nemzetközi hazai rendezvényen 1. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance anomalies of foods at recent period in Hungary. III. Product quality anomalies (poster). In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, aug p. 2. Szigeti O., Berke Sz., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Nutritional benefits and marketing strategy of Goat-milk products. The 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences, Pécs, Hungary, 2004,

30 30 3. Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szente V.: Consumer evaluation of food additives in Hungary. The 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences, Pécs, Hungary, 2004, Berke Sz., Tarnavölgyi G., Szakály Z.: Role of nutritional benefits in consumers food choice. The 6th International Conference on Food Physics and Dairy Sciences, Pécs, Hungary, 2004, Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Berke Sz.: Analysis of food consumption behaviour with focus on strategic foods. 4th International GM and 2nd PSN Meeting of Functional Foods, Budapest, 2007, Laki Lukács Andrea, Berke Szilárd: A génmódosított élelmiszerek szabályozása Magyarországon, valamint ennek tükröződése a fogyasztói véleményekben. XI. Nemzetközi Tudományos Napok. Károly Róbert Főiskola. Gyöngyös. (2008) Proceedings-ben megjelent absztraktok idegen nyelven 1. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance anomalies of foods at recent period in Hungary. II. Promotion anomalies (poster). In Proceedings: XXVII CIOSTA - CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, aug p. 2. Szakály, S., Szily, B., Széles, Gy., Berke, Sz., Szakály, Z.: Appearance anomalies of foods at recent period in Hungary. I. Declaration anomalies (poster). In Proceedings: XXVII CIOSTA -CIGR V Congress. Kaposvár, Hungary, aug p. 3. Szente V., Szakály S., Bukovics Zs., Szigeti O., Polereczki Zs., Székely O., Berke Sz., Takács Gy., Nagyné Farkas R., Szakály Z.: The role of CLA content of organic milk in consumers healthcare. Proceedings of the Joint European Organic Congress, Odense, Denmark, May 2006, Topic 3, Theme 9, Session B-9, Szakály, Z., Szente, V., Szigeti, O., Berke, Sz.: Analysis of food consumption behaviour with focus on strategic foods. 4th International GM and 2nd PSN Meeting of Functional Foods, Budapest, 2007, p Bodor, M., Berke, Sz. Investigation of work-related stress in certain food industry businesses. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, április Berke, Sz.: Targeting Life Skills Model. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpátmedencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, április Berke, Sz., Borbély, Cs., Tarnavölgyi, G.: Roles and dilemmas of young women starting their careers. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, április

31 31 8. Berke, Sz., Huszka, P., Laki-Lukács, A., Iglói, N.: Attitudes to healthy lifestyle and physical exercise among young adults in Kaposvár. Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, április Borbély Cs.; Takács É.; Berke Sz.: CSR activity by Hungarian Food Companies and The Consumer`s Behavior Vállalkozói és gazdasági trendek a Kárpát-medencében. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Gazdaság- és Humántudományok Kar, Csíkszereda, április Proceedings-ben megjelent absztraktok magyar nyelven 1. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: Élharcosok és utóvédek avagy TOP 10 - UNTOP 10 - A világ tejtermékfogyasztása számokban (poszter).vállalati környezet és alkalmazkodás az élelmiszertermelésben - Jubileumi konferencia a GTK megalakulásának 10. évfordulójára. GATE, Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, okt Szakály Z., Pósa O., Kokovai I., Berke Sz.: A funkcionális minőség szerepe állati eredetű élelmiszereknél. IV. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar, Szeged, 2000, Berke Sz., Pintér A., Bertalan P., Szakály Z.: A minőség különböző dimenziói az élelmiszermarketingben. 10éves a vállalkozó-menedzser szak a SZÉF-en. Kihívások az európai csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális problémákra. 2001, Szeged, május 18., pp Pintér A., Bertalan P., Szakály Z., Berke Sz.: Stratégia kommunikáció arculat. A megyei jogú városok stratégiaalkotásának és arculatépítésének gyakorlata. 10 éves a vállalkozó-menedzser szak a SZÉF-en. Kihívások az európai csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális problémákra. 2001, Szeged, május 18., pp Szigeti O., Berke Sz., Szente V., Szakály Z.: Kecsketej alapú termékek fogyasztói vizsgálata csoportos interjúk alkalmazásával. XXIX. Óvári Tudományos Napok, Agrárökonómia Szekció, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2002, p Berke Sz., Pósa O., Szakály Z.: Használati és táplálkozási előnyök fogyasztói megítélése tejtermékeknél. XXIX. Óvári Tudományos Napok, Agrárökonómia Szekció, Nyugat- Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár, 2002, Laki Lukács A., Berke Sz.: A genetikailag módosított élelmiszerek jelölésére tett javaslatok a bio- és reformüzletek fogyasztói körében. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum. Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar. Keszthely. (2008) ISBN: p Berke Sz.; Laki-Lukács A.: Élelmiszerfogyasztási szokások vizsgálata egyetemi hallgatók körében. XVI. Apáczai-napok tudományos konferencia - Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között.

32 32 Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, október 26., Győr, 1-66, p. 9 ÉRTEKEZÉSEK 1. Berke Sz. (2003): A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Ph.D. értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, ELŐADÁSOK 2. Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy., Szily B.: Savóbázisú hagyományos és különleges üdítő italok, ill. desszertek fogyasztói vizsgálata. IV. Tejipari Minoségügyi és Technológiai Konferencia. Nyíregyháza-Sóstó, nov Szakály Z., Berke Sz.: Funkcionális élelmiszerek értékesítésének növelése promóciós eszközökkel. A Dunántúl szerepe, lehetosége és feladata az egészségmegorzés táplálkozási feladatainak megvalósításában - Regionális Konferencia. POTE, Pécs, nov Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek vizsgálata alapvető állati eredetű élelmiszereknél. PhD Kerekasztal beszélgetés, Kaposvár, szeptember Berke, Sz.: Marketingkommunikációs megoldások az egészségvédő élelmiszerek piaci pozícionálásában. II. Táplálkozásmarketing Konferencia, Innováció és marketing az élelmiszeriparban: funkcionális élelmiszerek. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, május Berke Sz.,: Egészséges táplálkozás, egészséges életmód: kutatás éves fiatalok körében. Stratégiai feladatok az élelmiszer-gazdaságban funkcionális élelmiszerek. Regionális Élelmiszertudományi Kollokvium, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, november Berke Sz.: Fogyasztói magatartás a snack típusú funkcionális élelmiszerek piacán. Fogyasztói attitűdök, marketingkommunikáció és innováció az egészségvédő élelmiszerek piacán. V. Táplálkozásmarketing Konferencia, Kaposvár, június 4. ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEK Oktatási segédanyagok 1. Szakály Z., Berke Sz.: Marketing. Elektronikus jegyzet. PANNON Egyetem ÁTK, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék, 1-79 pp., Berke Sz.: Marketingkommunikáció. Elektronikus jegyzet. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2008., pp Berke Sz.: Márkázás a kereskedelemben. Elektronikus jegyzet. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2008., pp. 1-22

33 33 4. Berke, Sz.: Környezet- és belső erőforrás elemzési technikák alkalmazása. Kaposvári Egyetem, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék, Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely, 1-44 pp., I. Esettanulmány-kötet. Elektronikus jegyzet. TÁMOP / , lektorált 5. Berke, Sz.: Szervezeti kultúra feltérképezése, fejlesztése. Kaposvári Egyetem, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék, Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely, 1-39 pp., II. Esettanulmány-kötet. Elektronikus jegyzet. TÁMOP / , lektorált 6. Berke Sz.: CSR - külső és belső kommunikáció. SEFAG tréning, 1-5 pp., Oktatási segédanyag I., Kaposvár, Berke Sz.: A személyiség szerepe a munkafolyamatokban. SEFAG tréning, 6-8 pp., Oktatási segédanyag II., Kaposvár, Berke Sz.: Folyamatok optimalizálása és mérése a vállalat és az egyén szintjén. SEFAG tréning, 9-12 pp., Oktatási segédanyag II., Kaposvár, Berke Sz.: A kooperáció eredményeinek mérése. SEFAG tréning, pp., Oktatási segédanyag II., Kaposvár, Berke Sz.: Folyamatok hatékonysága, az emberi tényező. SEFAG tréning, pp., Oktatási segédanyag II., Kaposvár, Tanulmányok 1. Szakály Z.; Berke Sz: Egy lehetséges koncepció a nagybani piacok országos hálózatának kialakítására. pp (1999), Kaposvár 2. Szakály Z.; Berke Sz.; Szigeti O.; Szente V.: Bioélelmiszerek fogyasztás és vásárlási szokásai Magyarországon. OTKA részjelentés, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, pp Szakály Z.; Szigeti O.; Berke Sz.; Szente V.; Kövér Gy.: Kutatási jelentés a kaposvári egye-temisták és főiskolások közlekedési szokásairól. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2006, Szakály Z.; Kalmár S.; Sarudi Cs.; Szabó G. G.; Berke Sz.; Szente V.; Szigeti O.: Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketing lehetőségeinek elemzése. Zárójelentés a T OTKA kutatásról. Kaposvar-Budapest, 2008, Szakcikkek, könyvrészletek 1. Berke Sz.: Filterbe csomagolt egészség: teázási szokásaink I. rész Berke Sz.: A tejtermékek egészségügyi hatásai. In.: Tejjel, sajttal Somogyból, Fino Food Kft., Kaposvár, 2011, 1-66 pp ;

34 Idézettség jegyzék I. Független idézettség szak- és tankönyvben Sorszám Hivatkozó személy(ek) Hivatkozási mű címe ill. a megjelenés helye 1. Szakály S.: Tejgazdaságtan. Dinasztia Kiadó, Budapest, 2001, Sarudi Cs.: Térség- és vidékfejlesztés A magyar térgazdaság és az európai integráció. Agroinform Kiadó, Budapest, 2003, Hivatkozott mű címe Pósa O., Berke Sz., Szakály Z.: Marketing és regionális piacszervezés kecsketej-alapú termékeknél. VII. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok Régiók vidék- és mezőgazdaság fejlesztése, Szent István Egyetem, Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös, 2000, Pósa O., Széles Gy., Berke Sz., Sarudi Cs., Szakály Z.: Integrated quality management in the Hungarian dairy industry. CIOSTA-CIGR V XXVIII International Congress, Horsens, Denmark, 1999, Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A sajtmárkák ismertsége és kedveltsége Magyarországon. XXVII. Óvári Tudományos Napok Új kihívások a mezőgazdaság számára az EUcsatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Szakály Z., Berke Sz., Molnár Cs., Máthé A., Széles Gy.: Functional foods in Hungary a major opportunity for the dairy industry. 13 th International Congress on Agricultural Engineering Processing Vol. 6, Rabat, Morocco, 1998, Szakály Z., Berke Sz., Molnár Cs., Máthé A., Széles Gy.: Functional foods in Hungary a major opportunity for the dairy industry. 13 th International Congress on Agricultural Engineering Processing Vol. 6, Rabat, Hivatkozási oldalszám Összes hivatkozás ,

35 35 Morocco, 1998, Sarudi Cs.: A hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása. (In Sarudi Cs.: Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, 1-226). Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Szente V.: Az ökotermelés és -termeltetés feltételrendszerének megteremtése, az értékesítés hatékonyságának növelése a fontosabb növénytermelési és állattenyésztési ágazatokban. (In Sarudi Cs.: Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában, 1-226). Agroinform Kiadó, Budapest, 2004, Lehota J. A tejszektor piacelemzése. Budapest: Agroinform Kiadó, Szakály Z., Tápler H., Fejes J., Berke Sz.: Sajtok fogyasztásának és marketingstratégiájának elemzése szekunder piackutatás alkalmazásával I. Tejgazdaság 62 (1) (2002) Szakály, Z., Berke, Sz.: The Connection Between Nutrition, Quality and Marketing In Case of Foodstuff (In J. Berács, J. Lehota, I. Piskóti, G. Rekettye: Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective, 1-402). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Szakály, Z., Berke, Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In: Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2004, Szakály Z, Tápler H, Fejes J, Berke Sz.: Sajtok fogyasztásának és marketingstratégiájának elemzése szekunder piackutatás alkalmazásával I. TEJGAZDASÁG: TUDOMÁNY ÉS GYAKORLAT 62:(1) pp (2002)

36 36 6. Széles Gy.: A piaci feltételek változása, prognosztizálása. (In Szűcs I., Farkasné Fekete M.: Hatékonyság a mezőgazdaságban, 1-357). Agroinform Kiadó, Budapest, 2008, Lehota J.: Theory of behaviour analysis of market structures and economic actors (In Szűcs I., Fekete Farkas M.: Efficiency in Agriculture Theory and Practice, 1-355). Agroinform Publisher, Budapest, 2008, Kárpáti L., Lehota J.: Agrármarketing. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2010, Szigeti O., Szakály Z. A termékminőség. In.: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, 1-265). Kaposvári Egyetem GTK, Szakály Z. Táplálkozásmarketing. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2011, Szakály Z., Berke Sz.: The Connection Between Nutrition, Quality and Marketing In Case of Foodstuff (In J. Berács, J. Lehota, I. Piskóti, G. Rekettye: Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective, 1-402). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: The Connection Between Nutrition, Quality and Marketing In Case of Foodstuff (In J. Berács, J. Lehota, I. Piskóti, G. Rekettye: Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective, 1-402). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Doktori (PhD) értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz., Molnár Cs., Máthé A., Széles Gy.: Functional foods in Hungary a major opportunity for the dairy industry. 13 th International Congress on Agricultural Engineering Processing Vol. 6, Rabat, Morocco, 1998, , 124, 125,

37 37 Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Doktori (PhD) értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, , 40, 46, 47, 49, 53, 68, 183, 185, 197, Berke Sz., Molnár E.: Reklámstratégia a funkcionális élelmiszerek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) 198, Berke Sz., Tóth Katalin: Fiatalok tejtermékfogyasztásának- és márkapreferenciáinak vizsgálata. Élelmiszermarketing-tudomány, 2 (1-2) Összes független hivatkozás szak- és tankönyvben 18

38 38 II. Független idézettség idegen nyelvű lektorált folyóiratokban és műhelytanulmányokban Sorszám Hivatkozó személy(ek) Hivatkozási mű címe ill. a megjelenés helye 1. Pénzes É, Lakner Z.: Meat consumer behaviour in the eye of food retailers. A Gazdálkodás 3. számú Különkiadása (2001) 2. Karolyi D. et al.: Influence of finishing diet on fatty acid profile of longissimus muscle of Black Slavonian pigs. Agriculture - Poljoprivreda - ISSN: (1) (2007) 3. Salajpal K. et al.: Influence acorn intake on blood lipid profile and longisimus muscle characteristics of Black slavonian pig. Acta agriculturae Slovenica Supplement , ISSN: , IF 0, Mesias F. J., Martinez-Carrasco F., Martinez J. M., Gaspar P.: Functional and organic eggs an alternative to conventional production: a conjoint analysis of consumers preferences. Journal of the Science of Food and Agriculture 91 (3) (2011) IF 1,674 ISSN: Hivatkozott mű címe Berke Sz., Pósa O., Lendvai E., Szakály Z.: Kvalitatív piackutatás alkalmazása a funkcionális minőség összetevőinek meghatározására. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, III. kötet, Moson-magyaróvár, 2000, Szente V., Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szigeti O., Szakály Z.: Organic production and nutrimarketing strategy of Hungaricums of animal origin. Proceedings of the 4 th SAFO Workshop: System development: quality and safety of organic livestock products, Frick, Switzerland, 2005, Szente V., Tarnavölgyi G., Berke Sz., Szigeti O., Szakály Z.: Organic production and nutrimarketing strategy of Hungaricums of animal origin. Proceedings of the 4 th SAFO Workshop: System development: quality and safety of organic livestock products, Frick, Switzerland, 2005, Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: The market analysis of branded, new generation hungaricums. Marketing Dynamics within the Global Trading System: New Perspectives. 98th EAAE Seminar, Chania, Crete, Greece, 2006, (http://ageconsearch.umn.edu/handle/10040) Hivatkozási oldalszám Összes hivatkozás

39 39 Sorszám személy(ek) Hivatkozó 5. Szabó G. G., Bárdos K.: 6. Horváth Á., Lajos A., Szira Z., Varga E.: II. Független idézettség idegen nyelvű lektorált folyóiratokban és műhelytanulmányokban (folytatás) Hivatkozási mű címe ill. a megjelenés helye Vertical coordination by contracts in agribusiness: an empirical research in the Hungarian dairy sector. Discussion papers, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2005, The manifestation of healthconsciousness in food preferences and consumption among young people according to an empiric study. A Gazdálkodás 12. számú Különkiadása 49 (Spec. 12) (2005) 7. Füredi-Kovács A.: Possibilities for reducing health risks in food retail. A Gazdálkodás 19. számú Különkiadása 51 (Spec. 19) (2007) 8. Fehér I., Mácsai É.: Increasing marketing potential for direct food sales and its relationships to rural development. Joint FAO-IAMA Workshop műhelytanulmányai 2009, Hivatkozott mű címe Szakály Z., Berke Sz.: The Connection between Nutrition, Quality and Marketing in Case of Foodstuffs. Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective. Transition, Competitiveness and Economic Growth No. 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Berke Sz.: The consumer arresment of the ingredients of functional quality int he case of food originated from animals. Doctoral (PhD) thesis. University of Kaposvár, Kaposvár, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Doktori (PhD) értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Hivatkozási oldalszám Összes hivatkozás Összes hivatkozás idegen nyelvű lektorált folyóiratokban 8

40 40 III. Független idézettség magyar nyelvű lektorált folyóiratokban Sorszám Hivatkozó személyek Hivatkozási mű címe ill. a megjelenés helye 1. Szabó G.G.: Szövetkezeti vertikális koordináció és integráció az élelmiszer-gazdaságban. Élelmiszermarketing-tudomány 2 (1-4) (2001) 2. Orbánné Nagy M.: A húságazat versenyképessége és piaci kilátásai a csatlakozás után. A hús (1) (2001) 3. Lendvai E.: Kvalitatív piackutatás alkalmazása a baromfihúsból készült termékek piacán I. Élelmiszermarketing-tudomány 2 (1-4) (2001) 4. Kalmár S., Keszi A.: A szarvasmarha ágazat gazdasági szerepe. Gazdálkodás 45 (4) (2001) 5. Orbánné Nagy M.: Az élelmiszerfogyasztás és a fogyasztói árak konvergenciája Magyarország és az EU között. Agrárgazdasági Tanulmányok (5) (2003) Hivatkozott mű címe Pósa O., Berke Sz., Huszka P., Szakály Z.: A marketingcsatorna elemei kecsketej-alapú termékek esetében. XXVIII. Óvári Tudományos Napok Az élelmiszergazdaság fejlesztésének lehetőségei, III. kötet, Mosonmagyaróvár, 2000, Szakály Z., Huszka P., Berke Sz.: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketingtudomány 1 (4) 3-15 (2000) Szakály Z., Huszka P., Berke Sz.: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketingtudomány 1 (4) 3-15 (2000) Berke Sz., Szakály Z., Széles Gy.: A kiváló minőség nyomában védjegyek a magyar élelmiszerpiacon. XXVII. Óvári Tudományos Napok Új kihívások a mezőgazdaság számára az EU-csatlakozás tükrében, PATE, Mosonmagyaróvár, 1998, Szakály Z., Huszka P., Berke Sz.: Vörös húsok fogyasztási és vásárlási szokásai Magyarországon. Élelmiszermarketingtudomány 1 (4) 3-15 (2000) Hivatkozási oldalszám Összes hivatkozás

41 41 6. Hajdú I-né, Lakner Z., Szabó E.: Az élelmiszeripari innováció kérdőjelei. Olaj, Szappan, Kozmetika 52 (6) (2003) 7. Szakály Z.: A magyar tejtermékek választéka, minősége és marketingje az EU csatlakozás küszöbén. Tejgazdaság 63 (2) (2003) 8. Hajdú I-né, Lakner Z.: A magyar élelmiszeripari vállalkozások innovációs tevékenységének lehetőségei és korlátai. Gazdálkodás 48 (1) (2004) 9. Szakály Z.: Tesztpiaci vizsgálatok az organikus és az egészségvédő (funkcionális) élelmiszerek piacán In: Gazdasági és piaci stratégiák a vidékfejlesztés szolgálatában (szerk.: Sarudi Csaba) Agroinform Kiadó, Kaposvár, 2004, , 195. p. ISBN: Szigeti O.: Kecsketejből készült élelmiszerek táplálkozási előnyei és fogyasztói szokásai. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 1 (1-2) (2004) Szakály S., Szily B., Széles Gy., Berke Sz., Szakály Z.: Appearance anomalies of foods at recent period in Hungary. I. Declaration anomalies. XXVII CIOSTA CIGR V Congress, Kaposvár, Hungary, 1997, 385. Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Doktori (PhD) értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály S., Szily B., Széles Gy., Berke Sz., Szakály Z.: Appearance anomalies of foods at recent period in Hungary. I. Declaration anomalies. XXVII CIOSTA CIGR V Congress, Kaposvár, Hungary, 1997, 385. Berke Sz. (2003): A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. Ph.D. értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Szakály Z., Berke Sz., Szigeti O., Szente V. (2003): Bioélelmiszerek fogyasztás és vásárlási szokásai Magyarországon. OTKA részjelentés, Kaposvári Egyetem, Kaposvár. Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004,

42 Tarnavölgyi G.: Fogyasztói vélemények és dilemmák az élelmiszer adalékanyagokkal kapcsolatban. ÉTM 1 (1-2) (2004) 12. Lendvai E., Fenyvessy J., Jankóné F. K.: Baromfihúsból készült termékek fogyasztói megítélése. ÉTM 1 (1-2) (2004) 14. Szakály Z.: Táplálkozásmarketing, egy új stratégia a magyar élelmiszer-gazdaságban. ÉTM 1 (1-2) (2004) 15. Panyor Á.: A hazai ökoméz piaci lehetőségei. Gazdálkodás 49 (3) (2005) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: Effect of functional quality elements on the competitiveness of food. Acta Scientiarium Socialium 43 (2) (2002) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Berke Sz., Molnár Cs., Máthé A., Széles Gy.: Functional foods in Hungary a major opportunity for the dairy industry. 13th International Congress on Agricultural Engineering Processing Vol. 6, Rabat, 1998, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G. (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, ) KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a

43 Szigeti O., Szente V., Szakály Z.: 17. Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: Fogyasztói megítélés a kecsketej termékek piacán. ÉTM 2 (1-2) (2005) A hazai közösségi marketingben jelentkező anomáliák és feladatok. ÉTM 2 (1-2) 3-11 (2005) 18. Panyor Á.: A niche marketing jelentősége a kisés középvállalkozások számára. Sütőiparosok, pékek 53 (5) (2006) gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G. (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, ) KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G. (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, ) KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004,

44 Lakner Z., Hajdu I-né: Szemtől szemben az Európai Unió élelmiszergazdaságával II. Élelmezési Ipar 60 (4) (2006) 20. Biacs P., Szigeti O.: Innováció és minőség az élelmiszeriparban. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) 21. Szakály S.: A magyar lakosság táplálkozásának kalcium- és foszformérlege. Tejgazdaság 66 (1) (2006) 22. Szakály S.: A magyar lakosság táplálkozásának kalcium- és foszformérlege. Tejgazdaság 66 (1) (2006) 23. Szakály S., Schaffer B., Szakály Z., Keller B.: A stratégiai termékinnováció fontosabb területei az élelmiszergazdaságban. ÉTM 3 (1) (2006) Z. Szakály, Sz. Berke: The Connection Between Nutrition, Quality and Marketing In Case of Foodstuffs (In J. Berács, J. Lehota, I. Piskóti, G. Rekettye: Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective, 1-402). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: The Connection between Nutrition, Quality and Marketing in Case if Foodstuff. Marketing Theory and Practice A Hungarian Perspective. Transition, Competitiveness and Economc Growth No. 7. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz., Molnár Cs., Máthé A., Széles Gy.: Functional foods in Hungary a major opportunity for the dairy industry. 13 th International Congress on Agricultural Engineering Processing Vol. 6, Rabat, Morocco, 1998, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G. (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, ) KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2004, , 39, 45 1

45 Szakály Z.: A táplálkozásmarketing új irányai. ÉTM 3 (1) 3-12 (2006) 25. Biacs P., Szigeti O.: Innováció és minőség az élelmiszeriparban. ÉTM 3 (1) (2006) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A táplálkozási előnyök szerepe a fogyasztók élelmiszer választásában. ÉTM 1 (1-2) (2004) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Tóth K., Berke Sz.: Fiatalok tejtermék fogyasztási szokásai és márkapreferenciái Magyarországon. Élelmiszermarketingtudomány (1-4) 9-18 (2001) Szakály Z., Szente V., Szigeti O.: 27. Szakály Z., Szabó G., Szigeti O.: A közösségi marketing hazai anomáliái és lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Gazdálkodás 50 (2) (2006) Tej- és tejtermékek fogyasztói szokásainak vizsgálata Magyarországon. ÉTM 3 (2) (2006) 28. Szakály Z., Szigeti O.: Fogyasztói attitűdök és (tév)hitek elemzése tejtermékeknél II. rész. Élelmezési Ipar 61 (6) (2007) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, ,

46 Egyed L., Székely B. O., Szakály Z., Szigeti O.: Termékinnováció a Fino-Food Kft-nél Új generációs zsírszegény sajtok. ÉTM 4 (1) (2007) 30. Szakály Z.: Marketingkihívások a funkcionális élelmiszerek piacán. ÉTM 4 (1) (2007) 31. Lakner Z., Hajdu I-né, Puskás Á.: 32. Szakály Z. Szigeti O., Keller B., Szakály S.: 33. Huszka P., Polereczki Zs., Szentgróti E., Bakonyi E.: 34. Horváth József, Szilvási Mihály: Kvalitatív fogyasztó-kutatási módszerek alkalmazásának tapasztalatai a táplálkozásmarketingben. Élelmezési Ipar 61 (11) (2007) Korszerű és humánbarát adalékanyagok felhasználásával készült tej- és hústermékek piaci értékelése. ÉTM 4 (1) (2007) Néhány alapvető élelmiszer fogyasztási szokásainak és vásárlási motivációinak vizsgálata a Nyugat-dunántúli Régióban. ÉTM 5 (1) (2008) A CBA kínálati stratégiája In: Acta Oeconomica Kaposváriensis (2008) Vol 2 No 1, 25-32, 31. p. Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest 2004, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati 69 1 eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati 18 1 eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Berke Sz., Pósa O., Huszka P., Szakály Z. (2000): Az élelmiszer-kiskereskedelem helyzete Magyarországon nemzetközi összehasonlításban I. In: Élelmiszermarketing-tudomány

47 Szakály Z., Szente V., Szigeti O., Totth G., Polereczki Zs.: A hagyományos magyar élelmiszerek újrapozícionálásának lehetőségei a fogyasztói vélemények tükrében I. Élelmezési Ipar 62 (8) (2008) 37. Szakály Z. Egészségmagatartás és funkcionális élelmiszerek: hogyan vélekednek a hazai fogyasztók? Élelmiszer, táplálkozás és marketing 6 (1-2) 9-19 (2009) 38. Balogh V.: Sertéshúsfogyasztással kapcsolatos fogyasztói preferenciák, attitűdök elemzése az Észak-Alföldi Régióban I. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 7 (1) (2010) 39. Szente V., Popovics A., Tóth P., Szakály Z. Miért egyedi és különleges a mangalica? Élelmiszer, táplálkozás és marketing 8 (1-2) (2011) Berke Sz.:A táplálkozási előnyök szerepe a fogyasztók élelmiszer választásában. Élelmiszer, táplálkozás, marketing 1 (1-2) (2004) Berke Sz.: A funkcionális minőség összetevőinek fogyasztói megítélése állati eredetű alapélelmiszereknél. PhD értekezés. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2003, Szakály Z., Szigeti O., Berke Sz., Szente V.: Szekunder piackutatás potenciális újgenerációs Hungarikumok körében. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (2) (2006) Szakály Z., Kalmár S., Sarudi Cs., Szabó G. G., Berke Sz., Szente V., Szigeti O.: Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketing lehetőségeinek elemzése. Zárójelentés a T OTKA kutatásról. Kaposvar- Budapest, 2008, Összes hivatkozás magyar nyelvű lektorált folyóiratokban 46

48 7.3. A tudományos munkásságot reprezentáló 10 legfontosabb közlemény (A hivatkozott közlemények a dolgozat különálló mellékletében találhatók.) Varga Á., Berke Sz.: Tejreklámok kvalitatív elemzése a kognitív válaszelemzés módszerével. Tejgazdaság 71 (1-2) (2011) 2. Berke Sz.: Az életkerék és a Targeting Life Skills életstílusmodell szerepe a személyes hatékonyságban. Tanulás, Tudás, Gazdasági sikerek avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében c. konferencia, Győr, 2010, CD, ISBN , pp Berke Sz.: A célcsoportok elérhetősége, kommunikációs stratégiai javaslatok. (In Szakály Z., Pallóné K. I., Nábrádi A.: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán, 1-265). Kaposvári Egyetem GTK, 2010, Berke Sz., Laki Lukács A.: Fogyasztói magatartás a snack típusú funkcionális élelmiszerek piacán fiatalok körében. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 6 (1-2) (2009) 5. Berke Sz., Varga Á.: Reklámstratégiák fogyasztói megítélése egyes funkcionális élelmiszereknél, kiemelten a tej- és tejtermékek példáján. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 5 (2-3) (2008) 6. Szakály, Z., Szigeti, O., Berke, Sz., Szente, V.: The market analysis of branded, new generation hungaricums. Marketing Dynamics within the global trading system: new perspectives. 98th EAAE Seminar, Greece, Chania, 2006, 1-19 Idegen hivatkozások száma: 1 7. Berke Sz.; Molnár E.: Reklámstratégia a funkcionális élelmiszerek piacán. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 3 (1) (2006) Idegen hivatkozások száma: 1 8. Berke Sz.: A táplálkozási előnyök szerepe a fogyasztók élelmiszerválasztásában. Élelmiszer, táplálkozás és marketing 1 (1-2) (2004) I d e g e 2 n h 9. Szakály Z., Berke Sz.: A táplálkozás, a minőség és a marketing kapcsolata élelmiszereknél. (In Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G.: Marketingelmélet a gyakorlatban, 1-335). KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2004, Idegen hivatkozások száma: Berke, Sz.: The Effect of Functional Qualtiy Eelements on the Competitiveness of Foods. Universitas Kaposváriensis, Kaposvár, Acta Scientarium Socialium 11 (2) (2002) Idegen hivatkozások száma: 1

49 49 8. KUTATÁSI PROGRAMOK

50 Az elmúlt 10 évben megvalósult kutatási programok 2003 A probiotikus élőflórás sajtkrémek fogyasztói bírálata fókuszcsoportok alkalmazásával FVM-MTKI kutatás, FVM szerződés száma: 19-d/2002 Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2005 Piackutatás a kaposvári egyetemisták és főiskolások autóbusz közlekedési szokásairól Kapos Volán Rt. innovációs kutatás Témavezető: Dr. Szakály Zoltán és Dr. Szigeti Orsolya Szakértő: Dr. Berke Szilárd A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: T Témavezető: Dr. Szabó Gábor Szakértő: Dr. Berke Szilárd Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketinglehetőségeinek elemzése OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: T Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Nagy hozzáadott értékű egészséges táplálkozást szolgáló környezetkímélő állattenyésztési termékek előállításának fejlesztése NKFP-kutatás, nyilvántartási szám: 4/024 Témavezető: Dr. Horn Péter; Résztéma vezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Kalciumban dúsított funkcionális élelmiszerek piaci értékelése GVOP-kutatás, nyilvántartási száma: GVOP / /3.0 Projektvezető: Keller Beáta Altémavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd

51 Korszerű humánbarát élelmiszeripari adalékanyagok (stabilizátorok, dúsítók) kifejlesztése és gyakorlati bevezetése Baross Gábor Program, szerződésszám: Baross /OMFB /2006 Projektvezető: Keller Beáta Altémavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata OTKA-kutatás, nyilvántartási száma: K Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 Közlekedésbiztonsági marketing-stratégia és program kidolgozása Somogy megyében Megbízó: Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság Témavezető: Dr. Szakály Zoltán Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 A munkahelyi étkeztetésről és fogyasztói szokásokról Samsung Electronics Magyar Zrt. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2007 Élelmiszerfogyasztási szokások: táplálékallergia, közétkeztetés és népegészségügy, édességfogyasztás, funkcionális élelmiszerek Nestlé Hungária Kft. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd 2008 A magyar lakosság egyes táplálkozási szokásainak elemzése személy megkérdezésével Nestlé Hungária Kft. innovációs kutatás Megbízó: Cordi Kht. Témavezető: Dr. Biacs Péter Szakértő: Dr. Berke Szilárd A Kaposvári Egyetem tudásbázisának innovatív hasznosítása a kutatói bázis utánpótlása, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztése érdekében TÁMOP / kódszámú projekt Projekt(téma)vezető: Polereczki Zsolt Szakmai vezető: Dr. Berke Szilárd A Kaposvári Egyetem intézményi kommunikációs stratégiájának kialakítása TÁMOP / kódszámú projekt részeleme Témavezető: Dr. Berke Szilárd

52 Fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon a fantasztikus irodalom területén 1567 fő megkérdezésével Megbízó: Delta Vision Kft. Témavezető: Dr. Berke Szilárd Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek Kaposvári helyi élelmiszer megvalósíthatósági tanulmány KEOP-6.2.0/B/09-11 kódszámú projekt Megbízó: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektvezető: Szirják Imréné Szakértő: Dr. Berke Szilárd 8.2. A pályázó vezetésével megvalósult kutatások összefoglalói A Kaposvári Egyetem intézményi kommunikációs stratégiájának kialakítása A projekt során a Kaposvári Egyetem négy karának népszerűsítését célzó átfogó kommunikációs stratégia került kialakításra, elsősorban a beiskolázás hatékonyságának növelése céljából. A kommunikációs stratégia megalkotásához primer- és szekunder kutatások álltak rendelkezésre. A TÁMOP program keretében, a Szocio-Gráf Piac- és Közvélemény-kutató Intézet közreműködésével készült egy 500 fős országos kérdőíves megkérdezés, amelynek során éves fiatalok iskolaválasztási szokásairól tájékozódtak. Ezt három hallgatói és egy szülői fókuszcsoportos vizsgálat is kiegészítette. A helyszínek következők voltak: Zalaegerszeg, Szekszárd, Pécs, Kaposvár. Szükségesnek ítéltük további primer kutatások elvégzését, fókuszálva a Kaposvári Egyetem kommunikációs tevékenységére. Ennek részeként kérdőívvel kiegészített szakmai mélyinterjúkat folytattunk egyetemi-, kari vezetőkkel és beiskolázási referensekkel (11 fő). A szekunder információforrásokat egyfelől a Kaposvári Egyetem Intézményfejlesztési stratégiája szolgáltatta, amely segített megismerni az általános stratégiai irányvonalakat, felvázolta a lehetőségeket, a veszélyeket. Rámutatott az erősségekre, felhívta a figyelmet a gyengeségekre, és betekintést engedett a diákok iskolaválasztási preferenciáiba. A jelen diákság összetételét egy GTK-án készült diplomadolgozat vázolta az ETR adatbázisból. Mindezeket kiegészítve összegeztük a felvi.hu 2010-es régiós adatait, ami főként a jelentkezők felsőoktatási intézmény választásáról adott tájékoztatást. A fentiek adatait összevetve és elemezve az eredményekből tanulmánykötet készült külső szakértők bevonásával. Kialakításra került végül egy szakmai egyeztető fórum, ahol az egyetemi vezetéssel összhangban öltött formát a konkrét stratégiai javaslat, és ennek részeként a taktikai elemekkel kiegészített beiskolázási tízparancsolat. A javaslatokban megállapításra kerültek a következők: Érdemes tovább erősíteni a belső PR-t, mert erőteljesen hat a külső megítélésre. Tudatosabb, átláthatóbb kommunikációs rendszerre van szükség, hatékony eszközökkel, döntési helyzetben lévő felelős vezetővel. Javaslat készült az Egyetem Arcai -nak kiválasztására olyan, kifogástalanul kommunikáló, követendő személyek közül, akik egyetemi és kari vezetők, kiváló oktatók, vagy eminens diákok. A felelősöknek érdemes 365 napos, folyamatos kampányjelenlétben gondolkodni, napi 24 órában. Mindenképpen célszerű a portál tartalmi és formai erősítése. A jövőbeni szerepéről egy vízió: Keresőoptimalizált, modern, könnyed stílusú, egyszerűen kezelhető,

53 53 szakmailag korrekt médium, bőséges és naprakész, kari specifikumokat bemutató tartalommal, hírekkel, interjúkkal, videók tömegével. Javasolt egyfajta a Mindentudás virtuális Központja menü előadás-videókkal a Campus tévén megjelenítve. Egyetemi Hírgyár beindítása, napi hírszolgálattal. Eredményre vezet a közösségi média jelenleginél tudatosabb használata értékes tartalmakkal. Hír, magazin, videó, youtube, facebook, twitter, rss, link-csere program. Intenzív jelenlét javasolt a médiában, éves szerződésekkel. Külső helyszínű, tömegeket megmozdító események szervezése ajánlott. Cél a diákok, a média és a város figyelmének felkeltése, a jó közönség- és közösségkapcsolatok kialakítása, a pozitív image létrehozása és tartós megerősítése. Az elfogadott stratégia egyes pontjai már beépültek a kommunikációs gyakorlatba. Fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon a fantasztikus irodalom területén 1567 fő megkérdezésével Magyarországon a 80-as évek derekán jelent meg először a fantasztikus irodalomnak az az irányzata, ami napjainkra a science fiction mellett markáns jelenséggé nőtte ki magát. Nevesebb szerzői pl.: George R. R. Martin, Robert E. Howard, J. R. R. Tolkien, Michael Ende, H. P. Lovecraft, Robin Hobb. A hazai könyvkiadók ez idáig semmiféle piackutatásra nem tudtak támaszkodni, stratégiájukat vakon tervezték és tervezik. A Delta Vision Kft. megbízásából az országban elsőként készült hivatalos és nagymintás piackutatás a fogyasztói magatartás megismerése céljából. A kutatás alapját egy önkitöltő online kérdőív adta, amelyet a célpiac legismertebb honlapjain reklámoztunk, közel tucatnyi portálon és -magazinban. A kérdőív zárt kérdésekre épült, de egyes esetekben lehetőség nyílt a nyitott válaszadásra is. A háttérváltozók lehetőséget biztosítottak a kitöltők nemének, korának, iskolázottságának, élőhelyének, jövedelmi helyzetének és egyéb pl. életstílusbeli jellemzőinek pontosítására is értékelhető kérdőív érkezett be 90 nap alatt, és a biztonsági szűrés beállításával ezek között 95%-os biztonsággal nem voltak duplikációk. A főbb eredmények összegzéseként kijelenthetjük az alábbiakat: A megkérdezettek több mint 80%-a legkevesebb 5 éve kedveli ezt az irányzatot (több mint 60%-uk 15 éve olvas ilyen irodalmat). Az irányzatot újonnan megismerők aránya rendkívül kevés, azaz a célcsoport utánpótlása elakadt. A vásárlásoknál a következő kiadók előnye körvonalazódott (a vásárlások gyakoriságának sorrendjében): Delta Vision, Beholder, Cherubion, Szukits, Agave. A legtöbb könyvet ugyanezen kiadóktól vásárolják a megkérdezettek. A vásárlások helyszíne az említések sorrendjében: Alexandra Könyváruházak, egyéb áruház, Sárkánytűz bolthálózat, szerepjáték szaküzlet. A jövőben a saját kiadói bolthálózat szerepét érdemes növelni, illetve az online kereskedelmet megerősíteni. A vásárlások esetében a Minden kiadványt megveszek és a Többnyire minden kiadványt megveszek kitételt két kiadóra említették magas arányban: Delta Vision és Cherubion. Mindez a két kiadó magas piaci részarányának és évtizedes múltra visszatekintő hagyományainak köszönhető. Az online konkurensek erősödésével azonban ez a stratégiai előny már közepes távon sem tartható. A kínálat színvonalánál a megkérdezettek nagyobb hányada az Inkább javult kitételt választotta, ami bíztató, figyelembe véve a jelenlegi kiadói törekvéseket (pl. új sorozatok indítása Mesterművek címmel több alkategóriában). Az átlagos költés havonta ebben a szegmensben Ft, de viszonylag számottevő a forint között vásárlók aránya is. Cél lehet ez utóbbi szegmens erősítése a kiadványok minőségének emelésével.

54 54 A következő sorozatokhoz vásárolnának elsősorban újabb köteteket: m.a.g.u.s., Worluk, Forgotten Realms, Dragonlance. Valamennyi több mint 20 éve jelen van a kínálatban. Új sorozatok indítása reklámozás nélkül (ez bevett gyakorlat volt idáig) egyáltalán nem javasolt. A legismertebb világok ugyanezek, csupán a sorrend változik: m.a.g.u.s., Forgotten Realms, Worluk, Dragonlance. Az új márka-kezdeményezések (pl. Kárpáthia, Ammerúnia, Soraabia, Dark Space, stb.) kevéssé ismertek, az áttörési küszöb alatt vannak, ami hiányos (vagy egyáltalán nem is létező) marketingkommunikáció eredménye elsősorban. Az átfogó kommunikációhoz hiányzik a törekvés, hiányzik az együttesen kezelhető médiafelület, és nehezíti a szakmán belüli ellenségeskedés (pl. kiadói érdekeltségű portálok között). A vásárlásnál meghatározó szerepe van a borítófestmények, továbbá annak, hogy az illető gyűjti, avagy sem az adott sorozat köteteit. Az író és a fülszöveg még további jelentős tényező a kiválasztásnál. Az új szerzők kiemelkedése (márkaismertségének növelése) kizárólag aktív és összetett reklámkampánnyal támogatható. Az eredmények jól mutatják, miszerint a műfajindító első generációs írók (Chapman, Caldwell, Renier) széles körben ismertek és kedveltek (90% feletti arány!), azonban az újabb nemzedékek elvesznek a gazdag kínálatban. Mindez stratégiai kérdés, amire érdemes odafigyelni a következő években.

55 55 9. EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG BIZONYÍTÁSA

56 Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek Elektronikus oktatási segédletek 1. Szakály Z., Berke Sz.: Marketing. Elektronikus jegyzet. PANNON Egyetem ÁTK, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék és Ezopus Tanoda, 1-79 pp., 2000; Berke Sz.: Márkázás az élelmiszer-gazdaságban. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. PANNON Egyetem ÁTK, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék, Berke Sz.: Imázs és arculat. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. PANNON Egyetem ÁTK Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék és Atalanta BP, Berke Sz.: A marketing alapjai. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Berke Sz.: Marketing és üzleti kommunikáció. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Magyar Posta Zrt Berke Sz.: Marketingkommunikáció. Elektronikus jegyzet. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2008., pp Berke Sz.: Márkázás a kereskedelemben. Elektronikus jegyzet. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, 2008., pp Berke Sz.: Reklámstratégia tervezése. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, Berke, Sz.: Környezet- és belső erőforrás elemzési technikák alkalmazása. Kaposvári Egyetem, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék, Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely, 1-44 pp., I. Esettanulmány-kötet. Elektronikus jegyzet.támop / , 2010, lektorált 10. Berke, Sz.: Szervezeti kultúra feltérképezése, fejlesztése. Kaposvári Egyetem, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék, Vállalati Menedzsment Tudományos Műhely, 1-39 pp., II. Esettanulmány-kötet. Elektronikus jegyzet. TÁMOP / , 2010, lektorált 11. Berke Sz.: HR Menedzsment tréning 1-2. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, Berke Sz.: Üzleti kommunikáció. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Kaposvári Egyetem ÁTK, Kaposvár, Berke Sz.: Stratégiai menedzsment. Elektronikus oktatási segédlet. Letölthető ppt előadások. Kaposvári Egyetem GTK, Kaposvár, A pályázó által oktatott tantárgyak leírása A MARKETING és a VÁLLALKOZÁSI MENEDZSMENT ÉS MARKETING ISMERETEK c. tantárgyak oktatásának célja a különböző szakok keretében olyan piacorientált elméleti és gyakorlati marketing alapelvek, eszközök és módszerek átadása, amelyek ismerete birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek a piacgazdasági viszonyainak megértésére, a piaci alkalmazás és alkalmazkodás képességére, illetve a marketingorientált szemléletmód megvalósítására a gyakorlati életben. A MARKETINGSTRATÉGIÁK I. és II. c. tantárgy oktatásának célja a különböző szakok keretében olyan piacorientált marketingstratégiai alapelvek, eszközök és módszerek átadása, amelyek ismerete birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek a stratégiakészítéshez

57 57 kapcsolódó rendszerelméleti leírások összeállítására, illetve vállalati szintű- és részstratégiák készítésére, megvalósítására, ellenőrzésére. A TERMÉKSTRATÉGIA c. tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókkal a termékstratégia elkészítésének folyamatrendszerét. A tantárgy fókuszában azok a döntések állnak, amelyek meghatározzák egy-egy termék vagy szolgáltatás piaci kelendőségét, az irántuk megmutatkozó piaci érdeklődés lényegét és tartósságát. A tantárgy legfontosabb specifikus célkitűzése az, hogy a termékstratégia kérdését a termék és a fogyasztó viszonyának emocionális felfogásában, illetve racionális felfogásában egyaránt tárgyalja. A márkateremtés az az eljárás, amellyel egy alaptermék olyan egyedi értékekkel gyarapszik, amely megkülönböztethetővé teszi a célpiac többi versenytermékétől. A MÁRKÁZÁS A KERESKEDELEMBEN c. tantárgy oktatásának célja a márkázás elméleti hátterének megismertetése a hallgatókkal, valamint a gyakorlatban alkalmazott márkaépítési módszerek, -stratégiák és -eszközrendszer áttekintése. A tantárgyi követelmények sikeres teljesítését követően a hallgatók képesek lesznek egy adott termékmárka, illetve egy adott vállalati márkanév hatékony gondozására, a márka menedzseléséhez szükséges eszközrendszer gyakorlatorientált alkalmazására. A tantárgy foglalkozási során olyan kérdéseket érintünk, mint a márkák tulajdonságai (márkadimenziók), a márkaértékelési eljárások, a márkaérték összetevői, a márkakiterjesztés és a márkabővítés témaköre, a márkaépítés folyamata, továbbá a globális márkázási stratégiák. A gyakorlati folyamatok áttekintését esettanulmányok megoldása segíti, melyek hazai és nemzetközi példákat állítanak fókuszba. A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ c. tantárgy oktatásának célja, hogy a képzést eredményesen elvégző hallgatók tovább erősítsék a vállalatok marketing- és marketingkommunikációs szemléletét. Az eredményesen vizsgázó hallgatók képesek lesznek adott cég piaci értékesítési tevékenységének irányítására, az ezen a területen dolgozó munkatársak munkájának megszervezésére, motiválására és ellenőrzésére. Feladatuk a piaci informálódás, a piaci lehetőségek megtervezése, a termék (márka) menedzselése, az értékesítési tevékenység megszervezése, a reklám- és egyéb marketingkommunikációs feladatok irányítása és ellenőrzése, az ezekkel foglalkozó külső intézmények, szolgáltató cégek kiválasztása és megbízása. A MARKETING ÉS TÁRSADALOM c. tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketing társadalomra gyakorolt lehetséges hatásait, illetve a marketing-társadalom interakció/dimenzió kapcsolati rendszerét. Betekintést nyújt a posztmodern társadalmat mozgató összetevők rendszerére (pénzmozgás, vallás, személyes fenntarthatóság és globális fenntarthatóság), továbbá a marketing egyes kiemelt területeire (nonprofit-marketing, CSR, TCR kommunikáció, 4H-modell USA, életkerék). Az INNOVÁCIÓ AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGBAN című tárgy keretében a doktori képzésben résztvevő hallgatók megismerik az élelmiszeripari innováció legfontosabb területeit. A tantárgy részletesen tárgyalja a termékfejlesztés folyamatát az új ötletek kutatásától a termék fejlesztésén és tesztelésén át a piaci bevezetésig, különös figyelmet fordítva a fogyasztói érdekvédelem kérdéseire. A képzés szemléletében fogyasztóközpontú, vagyis az innovációs lehetőségek elemzése minden esetben a potenciális célpiac igényei szerint történik. Az oktatás során kiemelt hangsúlyt kap az egészségvédő élelmiszerekre irányuló innováció és tesztmarketing tevékenység.

58 58 A marketingkommunikációs stratégia készpénzre váltása a reklámtervezés és a reklámkampány lebonyolítása. A MÉDIAISMERET II. tantárgy keretében a reklámtervezésre helyezzük a hangsúlyt. A hallgatók megismerkednek a különböző tervezési eljárásokkal, a reklámok legyártása előtti alkotási fázisok munkafolyamataival, a koncepciók, szinopszisok és a story board készítésével. A szemináriumok alatt a hallgatók már kész reklámanyagokat is tesztelnek, bírálnak, javaslatot tesznek azok átalakítására vonatkozóan. Az anyag nagyban támaszkodik a pszichológia, a szociológia és a reklámlélektan alapvetéseire, ezek kísérleti eredményeire (pl. színek, illatok, szavak, tipográfia szerepe), továbbá a design, arculat, imázs, esztétika ismeretanyagára. A MUNKAERŐPIACI ISMERETEK II. egy olyan több szempontú, interdiszciplináris tantárgy, melynek célja, hogy a tanulót/hallgatót, mint megbízható szintű ön- és társismerettel bíró személyiséget, a hazai és EU munkaerőpiacon való részvételre felkészítse, emberi erőforrásait tudatosan fejlessze és az álláskeresési technikák gyakorlati alkalmazásához tanácsokkal lássa el. A SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG, A SIKERES KARRIERÉPÍTÉS ESZKÖZEI, TECHNIKÁI c. tantárgy célja, hogy megmutassa a hallgatóknak, milyen személyes képességeket szükséges fejleszteni ahhoz, milyen tervezési- és munkavégzési technikákat javasolt elsajátítani annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra kilépve jó eséllyel töltsenek be középvezetői és idővel felsővezetői pozíciókat. A tantárgy erős hangsúlyt fektet a gyakorlati képzésre. Egyik célja, hogy segítsen meghatározni és megtervezni a teljesítményorientált napi szakmai rutincselekvéseket és személyes életvezetési tevékenységeket. A tantárgy abszolválása elősegíti a hallgató személyes hatékonyságát, növeli produktivitását, erősíti célorientált viselkedését a munkavégzés és általában a karrierépítés területén. A SZERVEZETI MAGATARTÁS c. tárgy a szervezeti magatartás alapszintű kérdéseit tárgyalja, ezzel egyben további ablakokat nyitva olyan alkalmazott tudományterületek és vezetői problématerületek felé, mint az emberi erőforrás menedzsment, emberi erőforrás fejlesztés, a szervezetfejlesztés, szervezeti tanulás. A tantárgy ezek megalapozásához és a kapcsolódási pontok feltárásához szeretne hozzájárulni, egyben felmutatva a lényeges kérdéseket, és azok alapvető elméleteit, modelljeit, módszereit. Az EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, az EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS, az EMBERI ERŐFORRÁS GAZDASÁGTANA, továbbá az EMBERI ERŐFORRÁS GAZDASÁGTAN c. tantárgyak révén a hallgatók elmélyíthetik tudásanyagukat az emberi erőforrás működtetésének módszereivel, lehetőségeivel kapcsolatban. A tárgy oktatásának alapvető feladata a humán erőforrás alrendszerek megismertetése új tendenciák bemutatásával, vállalati példákkal, vállalatvezetői nézőpontra törekedve. A vezetői döntések komplex rendszerében azért van kiemelt szerepe a személyügy-i és munkaügyi (SEEM) ismereteknek, mert a megfelelően végzett, napjainkra egyre inkább felértékelődött tevékenység a vállalkozás sikeres gazdálkodásának alapvető feltétele. Rendkívül nagy szerepet játszik a versenypozíciók javításában, a piaci részesedés növelésében is. Elérhető általa, hogy a munkavállalók elkötelezettsége pozitív irányban megváltozzon, melynek következtében magasabb teljesítményszint remélhető. A munkaügyi tevékenység színvonala közvetlenül befolyásolja a szervezet megítélését, hírnevét, munkaerő-piaci pozícióját. A SZEMÉLY- ÉS MUNKAÜGYI TEVÉKENYSÉG c. tantárggyal az a célunk, hogy a személyügyi tevékenység hagyományos és új feladatait nyilvántartás, bérügyvitel,

59 59 személyügyi funkciók, időgazdálkodás, stb. a jövőbeni trendek mentén ismerjék meg a hallgatók. A globalizáció, a gazdasági verseny új és új megoldások keresésére ösztönzi (kényszeríti) a gazdálkodókat. A többlettermelés helyett a másként termelésre helyeződik a hangsúly. A megoldási módok számos alternatívát kínálnak az erőforrások (föld, munkaerő, épületek, gépek), a termeléstechnológiák (extenzív, intenzív), a termékek (különböző feldolgozottsági szintek), az üzemi formák (magán, gazdasági társaság, szövetkezetek), a pénzügyi háttér, a munkaszervezés, a piaci kapcsolatok (beszerzés, értékesítés) kialakításában, működtetésében. Az ALTERNATÍV GAZDÁLKODÁS c. tárgy célja: a különféle alternatívák közötti választáshoz gazdasági ismeretek nyújtása, gazdálkodási- és menedzsment ismeretek átadása alternatív gazdálkodás területén. A STRATÉGIAI MENEDZSMENT c. tantárgy konkrét feladata a vállalkozások irányítási elveinek, -tervezésének, a stratégiai menedzsment alapismereteinek átadása. A tananyag épít a korábbi tantárgyakban már tanultakra, így a vállalkozás-gazdaságtan ismereteire, ezért a megismert fogalmakat, összefüggéseket nem tárgyalja, csak akkor, ha az új megközelítés ezt indokolja. Célja korszerű stratégiai menedzsment ismeretek átadása. Az üzleti életben az eredményesség egyik alapkövetelménye az üzleti viselkedés szabályainak ismerete és a hatékony prezentációs- és tárgyalástechnika. A hallgatók a KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLATOK I-II. c. tantárgyak során megismerkednek a kommunikáció írásos és szóbeli, az üzleti életben gyakran előforduló formáival, azok tartalmi és formai követelményeivel, valamint a személyiség erkölcsi normáival és a társadalmi-, vállalati kultúra értékrendre gyakorolt hatásával. Ehhez szorosan hozzátartozik önmagunk mélyebb ismerete, illetve, hogy milyennek lát a másik ember, a tárgyalópartner bennünket. A kurzus fontos részét képezi továbbá a kultúraközi kommunikáció és a konfliktuskezelés. A professzionális prezentációs ismeretek és készségek bővítése. A tárgyalástechnika alapjainak elsajátítása és a kulturális különbségek megismerése az üzleti életben. Az üzleti életben az eredményesség egyik alapkövetelménye az üzleti viselkedés szabályainak ismerete és a hatékony prezentációs- és tárgyalástechnika. A MENEDZSMENT TRÉNING I-II és a HR MENEDZSMENT TRÉNING I-II c. tárgyak oktatása során alapvető cél a p r o f e s s z i o n á l i s k o m m u n i k á c i ó s ( r é s z b e n m e n e d z n s a m g y e o n b t b, r é s z b e n a zö n f e j l e s z t é s i v a g y i s H R -h e z k a p c s o l t ) i s m e r e t e k é s k é s z s é g e k b ő v í t é s e. A képzés során a hallgatók számos aspektusból ismerkedhetnek meg a szervezeti karriermenedzsment eszközeivel, mely ezen kurzus keretében az egyéni karriermenedzsmenttel szoros összhangban kerül újrafeldolgozásra. A KARRIERMENEDZSMENT órákon végzett szituációs feladatokon keresztül a hallgatók megismerik a munkahelyi erőforrás-gazdálkodás lépéseit, annak kapcsolódását az egyéni munkavállalói érdekekkel. A hallgatók részt vesznek olyan tréningfeladatokban, melyeket munkájuk során alkalmazva maguk is hatékonyan tudják majd a munkavállalói csoportokat segíteni, képezni, motiválni. Az ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ c. tantárgy megismertet az üzleti kommunikáció technikáival, az üzletvezetésben végrehajtandó leggyakoribb kommunikációs feladatokkal, magyarázatot nyújt a munkahelyi kommunikációs feladatok megoldási módjaira. Segítséget nyújt a nem verbális és verbális kommunikációs eszközök sikeres alkalmazásához. A tantárgy elsajátítása után a hallgató képes lesz az üzleti életben alapvető kommunikációs gyakorlattal

60 60 részt venni, növekszik magabiztossága, otthonosan mozog a legfontosabb kommunikációs területeken Tantárgyi programok felsorolása között Kereskedelem és marketing alapszak (2010) 1. Értékesítés és eladási technikák 2. SZCP marketing Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszak, Emberi erőforrás menedzsment szakirány, Marketing és kereskedelem szakirány (2009) 1. Személyes hatékonyság, a sikeres karrierépítés eszközei, technikái Növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú (FSZ) szakképzés (2010) 1. Minőségmenedzsment 2008 előtt Gazdasági agrármérnök szak, Élelmiszergazdasági és marketing szakirány (2007) 1. Márkázás a kereskedelemben 2. Marketingkommunikáció 3. Kreatív reklámtervezés 4. Termékstratégia 5. Médiatervezés 6. Webmarketing Közgazdász-gazdálkodási szak 1. Marketing és társadalom

61 9.4. Egyetemi előadás és gyakorlati oktatás az elmúlt 5 tanévben 61 KAPOSVÁRI EGYETEMEN OKTATOTT TANTÁRGYAK A pályázó által oktatott tantárgyak a 2007/2008-es tanév 2. félévében 1. Marketing Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy szemináriumi csoportnak 13 hét x 1 óra = 13 óra 2. Marketing stratégiák I. Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak IV. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy szemináriumi csoportnak 13 hét x 2 óra = 26 óra 3. Marketing Hallgatják: Agrármérnök (MSc) szak V. évfolyamos nappali és kiegészítő levelező tagozatos hallgatói, továbbá Agrármérnök tanár (MSc) hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 3 óra = 39 óra 4. Médiaismeret II. Hallgatják: Pedagógiai Kar andragógia szakos hallgatói, nappali tagozat Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2008/2009-es tanév 1. félévében 1. Marketing stratégiák I. Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 2. Marketing stratégiák I. Hallgatják: Közgazdász-gazdálkodási szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 4 óra = 52 óra 3. Termékstratégia Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra 4. Márkázás a kereskedelemben Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak IV. évfolyamos nappali tagozatos Élelmiszergazdasági és marketing szakirányos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 5. Marketing Hallgatják: Állattenyésztő mérnök (BSc) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 3 óra = 39 óra

62 62 6. Marketing Hallgatják: Állattenyésztő mérnök (BSc) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 7. Marketingkommunikáció Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak IV. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy szemináriumi csoportnak 13 hét x 2 óra = 26 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2008/2009-es tanév 2. félévében 1. Marketing Hallgatják: Állattenyésztő mérnök (BSc) szak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 3 óra = 39 óra 2. Termékstratégia Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra 3. Marketing stratégiák I. Hallgatják: Közgazdász-gazdálkodási szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 4. Marketing kommunikáció Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói és Közgazdász-gazdálkodási szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói összevontan Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra 5. Márkázás a kereskedelemben Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak IV. évfolyamos nappali tagozatos Élelmiszergazdasági és marketing szakirányos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 6. Innováció az élelmiszergazdaságban Hallgatják: Gazdaságtudományi Kar Doktori Iskola hallgatói (PhD képzés) Előadás: egy félévben 4 hét x 5 óra = 20 óra Felkért előadóként megtartott előadás: 2 hét x 5 óra = 10 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2009/2010-es tanév 1. félévében 1. Marketing stratégiák II. Hallgatják: Gazdasági agrármérnök szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra

63 63 2. Marketing és társadalom Hallgatják: Közgazdász-gazdálkodási szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra 3. Marketing stratégiák II. Hallgatják: Közgazdász-gazdálkodási szak V. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2009/2010-es tanév 2. félévében 1. Szervezeti magatartás Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 2. Munkaerőpiaci ismeretek II. Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra 3. Személyes hatékonyság, a sikeres karrierépítés eszközei, technikái Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány, Marketing és kereskedelem szakirány (C-típusú) Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 4. Emberi erőforrás menedzsment Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 5. Vállalkozási menedzsment és marketing ismeretek Hallgatják: Kereskedelmi Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök, II. évfolyam levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 8 óra = 16 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2010/2011-es tanév 1. félévében 1. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 2. Alternatív gazdálkodás Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra

64 64 3. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 4 óra = 8 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2010/2011-es tanév 2. félévében 1. Szervezeti magatartás Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 2. Személy- és munkaügyi tevékenység Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 3 óra = 39 óra 3. Személy- és munkaügyi tevékenység Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak II. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 4. Emberi erőforrás gazdaságtana Hallgatják: Pénzügy (MSc) szak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 9 óra és 1 hét x 8 óra= 26 óra 5. Emberi erőforrás gazdaságtan Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 9 óra és 1 hét x 8 óra= 26 óra 6. Emberi erőforrás menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak II. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra A pályázó által oktatott tantárgyak a 2011/2012-es tanév 1. félévében 1. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 2. Alternatív gazdálkodás Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 3 hét x 5 óra = 15 óra

65 65 3. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 4. Alternatív gazdálkodás Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 3 hét x 5 óra = 15 óra 5. Menedzsment tréning 1. Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 6. Kommunikációs gyakorlatok I. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: 2 csoport összevontan egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 7. Menedzsment tréning II. Hallgatják: Adóigazgatási szakügyintéző (FSz) II. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 8. HR menedzsment tréning 1. Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 9. Menedzsment tréning I. Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 10. Kommunikációs gyakorlatok I. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: 2 csoport összevontan egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 11. Menedzsment tréning II. Hallgatják: FSz II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra x = 13 óra

66 66 A pályázó által oktatott tantárgyak a 2011/2012-es tanév 2. félévében 1. Emberi erőforrás menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak II. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 2. Kommunikációs gyakorlatok II. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 4 óra = 4 óra 3. HR menedzsment tréning II. Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 4. Szervezeti magatartás Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 5. Kommunikációs gyakorlatok II. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 6. Személyes hatékonyság, a sikeres karrierépítés eszközei, technikái Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány, Marketing és kereskedelem szakirány (C-típusú) Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 7. Emberi erőforrás menedzsment Hallgatják: FSz II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 8. Menedzsment tréning 1. Hallgatják: FSz I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 9. Menedzsment tréning 2. Hallgatják: FSz I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci

67 67 szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 10. Menedzsment tréning 1. Hallgatják: FSz I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra x = 13 óra 11. Személy- és munkaügyi tevékenység Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSz) szak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 12. Menedzsment tréning 2 Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSz) szak I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 13. Menedzsment tréning 1. Hallgatják: Projektmenedzser asszisztens (FSz) szak I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra x = 13 óra 14. Emberi erőforrás gazdálkodás Hallgatják: Pénzügy (MSc) szak I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 15. Emberi erőforrás gazdaságtan Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 16. Emberi erőforrás gazdaságtana Hallgatják: Pénzügy (MSc) szak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 17. Üzleti kommunikáció Hallgatják: Ménesgazda (FSz), nappali tagozatos hallgatók, II. évfolyam Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra

68 68 A pályázó által oktatott tantárgyak a 2012/2013-es tanév 1. félévében 1. Üzleti kommunikáció Hallgatják: Gyógynövény és -fűszernövényt. és Növénytermesztő és növényvédő (FSz) nappali tagozatos hallgatók, II. évfolyam Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 2. Vállalkozási menedzsment és marketing ismeretek Hallgatják: Kereskedelmi Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök, II. évfolyam levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 8 óra = 16 óra 3. Kommunikációs gyakorlatok I. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 4 óra = 4 óra 4. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos levelező tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 8 óra = 8 óra 5. HR menedzsment tréning I. Hallgatják: Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói, Emberi erőforrás menedzsment szakirány Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 6. Kommunikációs gyakorlatok I. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: 2 csoport összevontan egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra 7. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BA) alapszak III. évfolyamos nappali tagozatos Vállalkozási specializációs hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 8. HR menedzsment tréning 2. Hallgatják: (FSz) II. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói FSz I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Banki szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Költs.v. gazd. Szakügyintéző Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 9. HR Menedzsment tréning I. Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói

69 69 Előadás: egy félévben 1 hét x 6 óra = 6 óra 10. HR Menedzsment tréning II. Hallgatják: FSz II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatók összevontan, minden ösvényről, azaz Adóigazgatási szakügyintéző, Értékpapírpiaci szakügyintéző, Gazdálkodási menedzserasszisztens, Költs.v. gazd. Szakügyintéző, Projektmenedzserasszisztens Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 11. Stratégiai menedzsment Hallgatják: Gazdálkodási menedzserasszisztens (FSZ) szak II. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 2 óra = 26 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 12. HR Menedzsment tréning 1. Hallgatják: Kereskedelmi szakmenedzser (FSZ) szak I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 1 óra x = 13 óra 13. Alternatív gazdálkodás Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) I. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 3 hét x 6 óra és 1 hét x 8 óra = 26 óra 14. Alternatív gazdálkodás Hallgatják: Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) I. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 1 hét x 9 óra = 9 óra 15. HR menedzsment tréning 1. Hallgatják: Andragógia szak (BSc) III. évfolyamos nappali tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 13 hét x 1 óra = 13 óra Gyakorlati foglalkozás: egy félévben 13 hét x 2 óra x = 26 óra 16. HR menedzsment tréning 1. Hallgatják: Andragógia szak (BSc) III. évfolyamos levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 3 hét x 5 óra = 15 óra 17. Üzleti kommunikáció Hallgatják: Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 3 hét x 4 óra = 12 óra 18. Karrier menedzsment Hallgatják: Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki MSc levelező tagozatos hallgatói Előadás: egy félévben 2 hét x 4 óra = 8 óra

70 Diplomadolgozat konzultáció Kaposvári Egyetem 75 fő Gőbel, Diána: A Toyota Koto Autóház Kft. stratégiai elemzése 2. Herke, Mónika: Női vezetők az üzleti világban 3. Herold, Ilona: A McDonald`s vállalati image hatása a potenciális fogyasztókra és munkavállalókra 4. Katona, Dávid: Képzési- és karrierlehetőségek a grafikai szakmában András, Nikoletta: Szerepek és dilemmák a fiatal pályakezdő nőknél 2. Androsics, Tímea: Fogyasztói magatartás a snack-típusú funkcionális élelmiszerek piacán fiatalok körében 3. Biczó, Szilárd: A Kapos Autó Kft. stratégiai menedzsmentje 4. Csuvár, Ádám: Funkcionális stratégiák vizsgálata a Cargill Magyarország Zrt.-nél 5. Halász, Brigitta: A stressz és a munka világa 6. Horváth, Petra: Az egészséges életmód, kiemelten a testmozgási szokások vizsgálata éves kaposvári fiatalok körében 7. Horváth, Zsófia: A személyügyi kontrolling mutatószámrendszerének bemutatása a Fonyódi Ásványvíz Kft-n keresztül 8. Juráskovics, Nikola: Az egészség és a táplálkozás területének vizsgálata éves kaposvári fiatalok körében 9. Őrffy, Laura Noémi: Szervezeti magatartás modellezése a Kométa Zrt.-nél Forgács, Péter: Pénzügyi intelligencia felmérése a kaposvári Egyetem hallgatói körében 2. Hegedüs, Balázs: A Network Marketing, mint értékesítési csatorna és koncepció 3. Kapeller, Emese: KFKI Rendszerintegrációs Zrt. szolgáltatásainak marketing szempontú elemzése 4. Kulcsár, Ákos: A felsőoktatásba jelentkező fiatalok attitűdjei a Kaposvári Egyetemmel kapcsolatban 5. Papp, Adrienn: Marketingkomminukáció a tej és tejtermékek piacán a fogyasztói megítélés tükrében 6. Varga, Barbara: Az Y-generáció reklámfogyasztási szokásai 7. Wienerné Posta, Eszter: A Pécsi Direkt Kft. onlinemarketing stratégiája Fürst, Melinda: Az in-store reklámeszközök hatása a fogyasztói magatartásra 2. Gulyás, Zsolt: Mozilátogatási szokások a évesek körében 3. Jobbágy, Eszter: Fogyasztói magatartás a halhús piacán a PURU Kft. példáján keresztül 4. Krasznai, Zoltán: A fantasy és irányzatai (Pedagógiai Kar) 5. Lasán, Marianna: Fogyasztói magatartás vizsgálata az édességfogyasztás területén 6. Nagy, Anett: Fogyasztói magatartás vizsgálata a funkcionális élelmiszerek területén 7. Szép-Zsalakovics, Andrea: Az N-Joy média Kft. stratégiájának elemzése

71 71 8. Szita, Ágnes: Szolgáltatások szerepe a szállodaiparban 9. Takács, Krisztina: Televíziózási szokások a Kapos Televízió példáján keresztül szemléltetve 10. Tihanyi, Edit Enikő: A borvásárlás és fogyasztás összefüggéseinek vizsgálata Villány és térségében 11. Tóth, Anett: Döntési szempontok vizsgálata autóvásárláskor és a Karg Autó Kft Csuti, Éva: Innováció és marketing a funkcionális élelmiszerek piacán 2. Dianovszky, Linda: A társadalmi felelősségvállalás, mint érték megjelenése egyes nagyvállalatok gazdálkodásában 3. Elekes, Zoltán: A Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra pálinkáinak marketing szempontú elemzése 4. Gelencsér, Diána: A Villányi borvidék arculatának jellemzése 5. Harangozó, Anett: Teázási szokások vizsgálata Magyarországon 6. Kovács, Regina: A Füri Kft. marketingszempontú elemzése a száraztészta piacon 7. Suri, Linda: A tej és tejtermékek körében végzett marketingkommunikációs tevékenység fogyasztói megítélése 8. Vörös, Brigitta: A reklám hatásmechanizmusa Balogh, Eszter: A pálinka fogyasztói megítélése primer kutatás alapján 2. Bódis, Mariann: Márkaélet a hazai tej és tejtermékek piacán, kiemelten a Dél-Dunántúli Régióban 3. Horváth, Szabina: A genetikailag módosított élelmiszerek megítélése éves fiatalok körében 4. Horváth, Eszter: Reklámkutatás-vizsgálatok tejtermékfogyasztó gyermekeknél 5. Kustos, Petra: Az egészséges táplálkozás vizsgálata évesek körében 6. Sütő, Andrea: Fogyasztói magatartás - kutatás a szabadidős sporttevékenységre fókuszálva Hantos, Mariann: A szekszárdi borvidék fejlesztési lehetőségei 2. Hitter, Anikó: A feldolgozott baromfitermékek-fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata 3. Kajné Czugh, Barbara: A húsok és húskészítmények fogyasztói szokásainak vizsgálata a fiatalok körében 4. Marton, Zoltán: Az észlelt minőség megítélése tejtermékeknél, fiatalok körében Bita, Andrea: A márkaérték modell összetevőinek fogyasztói megítélése a sörök piacán 2. Földesi, Zoltán: Az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód megítélése a magyar fogyasztók körében 3. Gulyás, Gréta: Az élelmiszerfogyasztói magatartás vizsgálata a tejdesszertek piacán 4. Jakusovszki, Dorina: A hazai teafogyasztási szokások marketing szempontú vizsgálata 5. Kis, Kornélia Mária: A Sole Hungária Rt. marketing- és reklámstratégiájának vizsgálata

72 72 6. Szente, Viktória: A sajtok kínálata, és az egyes sajtmárkák fogyasztói megítélése Magyarországon 7. Tischler, Annamária: A méz gazdasági és táplálkozási jelentősége, valamint fogyasztói megítélése Budavári, Balázs: Pezsgőfogyasztási szokások Magyarországon 2. Hilmer, Melinda: A CBA kereskedelmi márka piaci lehetőségeinek marketing szempontú elemzése 3. Illés, Sarolta: Márkapreferenciák vizsgálata a szénsavas üdítőitalok piacán a magyar fiatalok körében 4. Kmeczik, Tamás: Fiatalok fogyasztási- és vásárlási szokásainak vizsgálata folyadéktej esetében 5. Kovácsné Nagy, Lívia Erzsébet: A gyerekek, mint fogyasztók a tejipari marketing célkeresztjében 6. Nagy, Dániel: Termelői és kereskedői folyadéktej-márkák fogyasztói megítélése a fiatalok körében 7. Orosz, Edina: A fiatalok tejtermékfogyasztási- és vásárlási szokásai Babocsány, Melinda: A joghurtfogyasztás vizsgálata kvalitatív kutatással, a probalance márkára fókuszálva 2. Bogdán, Éva: A Nestlé Aquarel márkaimázs vizsgálata az ásványvizek piacán 3. Csordás, Erika: A Kapos Coop Rt. piaci tevékenységének elemzése, marketingmix döntései és javslattétel annak javítására 4. Dolgos, Anett: A magyar borok és borvidékek fogyasztói megítélése a Dél-Dunántúli Régióban 5. Szabó, Gábor: Az alkoholmentes italok fogyasztási szokásainak vizsgálata a fiatalok körében Fátrai, Petra: A hazai joghurtfogyasztási szokások marketing szempontú vizsgálata 2. Kuti, András: Az Internet jelentősége az élelmiszerkereskedelemben 3. Matlné Dékmár, Edit: Az élelmiszer fogyasztói- és vásárlói magatartás vizsgálata a gyorsfagyasztott félkész termékek körében 4. Nagy, Zsuzsa: Az egészséges táplálkozás és az egészséges életmód megítélése a magyar fogyasztók körében Bágyi, Réka: Kereskedelmi márkák vizsgálata a magyar élelmiszerpiacon, különös tekintettel a "Tesco" márkajelzésű termékekre 2. Tóth, Katalin: Fiatalok tejtermékfogyasztásának és márkapreferenciáinak vizsgálata Nagy, Szilvia: Márkaépítési stratégia a Valdor termékcsalád körében

73 73 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete 1 fő 1. Karádi, Attila: Az agrármarketing szerepe és lehetőségei a magyar mezőgazdaságban az EU-csatlakozás tükrében. (2002) Gábor Dénes Főiskola Dél-Dunántúli Regionális Központ 2 fő 1. Vajda, Balázs: Nagyatád várossá fejlődése várossá válásától napjainkig (2012) 2. Hári Melinda: Közmunkaprogramok Balatonfenyvesen (2012) 9.6. TDK konzultáció Doktori témavezetés Megvédett PhD témavezetése magyar nyelven 1. Varga Ákos (társ-témavezető: Dr. Bertalan Péter): A marketingkommunikáció gyakorlatának vizsgálata a tej- és tejtermékek példáján. PhD fokozatot szerzett (2012). Élő doktori témavezetések 2. Laki-Lukács Andrea: A fogyasztói és szervezeti magatartás elemzése a genetikailag módosított élelmiszerek piacán. Házivédésre bejelentett hallgató. Védés várható időpontja: február 3. Dénes Gyopár Erzsébet: A humántényezők szerepe a kis- és középvállalkozások működésében. I. éves költségtérítéses PhD hallgató.

74 TERVEZETT HABILITÁCIÓS ELŐADÁSOK

75 Magyar nyelvű habilitációs előadások Hatékony prezentációs technikák Tantárgy: Kommunikációs gyakorlatok II. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BSc) alapszak Vállalkozási specializáció szakirányos hallgatói, III. évfolyam, II. félév Az előadás nyelve: magyar Időtartama: 40 perc A tanóra keretében levezetett magyar nyelvű előadás a prezentálás alapvető szabályaival ismerteti meg a hallgatókat. Sorra vesszük, milyen típusú prezentációk vannak, és ezeknek melyek a legfontosabb ismérvei. Megvizsgáljuk, mely szempontokra érdemes ügyelni egy prezentáció elkészítése és előadása során. Az előadás témaköreinek vázlatos ismertetése: A prezentációk típusai. A jó prezentáció követelményei: forma és tartalom. Célkitűzések és közönség. Felkészülés és struktúra. A hitelesség, a meggyőzés és az időfaktor. Vizuális segédletek. Hatásos ábrák és táblázatok. Testbeszéd, metakommunikáció, retorika. Nehéz kérdések, félelem a kudarctól. A tárgyalástechnika alapjai Tantárgy: Kommunikációs gyakorlatok II. Hallgatják: Pénzügy és számvitel (BSc) alapszak Vállalkozási specializáció szakirányos hallgatói, III. évfolyam, II. félév Az előadás nyelve: magyar Időtartama: 40 perc A tanóra keretében megtartandó magyar nyelvű előadás bemutatja a tárgyalástechnika alapvető fogalmi rendszerét, megismerteti a hallgatókkal a tárgyalási szituációk változatait, a különféle modelleket, majd elemzi a tárgyalás folyamatát. A tárgyalási folyamat egyes lépéseit gyakorlati szempontból is szemlélteti, illetve esettanulmányokból is szemelvényez. Az előadás témaköreinek vázlatos ismertetése: A tárgyalás alapfogalmai. A tárgyalási szituáció alapvető esetei. Különféle tárgyalástechnikai modellek. A versenytárgyalás fázisai. Felkészülés a tárgyalásra. Feladatok és eszközrendszer a tárgyalás teljes folyamatában. A testbeszéd jelzéseinek kiértékelése a tárgyalás során (pl. állásinterjún vagy értékesítés során). A tárgyalás eredménye.

76 Idegen nyelvű habilitációs előadások Angol nyelvű, 20 perces előadás keretében a következő témakörök kifejtését tervezem: Total Corporate Wellness A new trend about, how to increase the human resources with wellness lifestyle models Language of the lecture: English Time: 20 minutes The main topics of the lecture are: Definitions: wellness, well-being, long life working. Features of the Good Living Programs. Introduction of the elements of TCW (Total Corporate Wellness). Introduction of the dimensions of TCW: employee`s individual life; the context between corporate and employee; third level, the communities; connection to world/society sustainability at all levels. Results of some research regarding TCW levels. First level: our primary researches into the behaviour of young adults: stress, nutrition, career, financial intelligence, sport and other activities. Secondary level: examples from corporate practice. Third level: Targeting Life Skills (TLS), the coaching`s Wheel of Life. General conclusions. Natural functional foods in direct selling in Hungary: different corporate strategies Language of the lecture: English Time: 20 minutes The main topics of the lecture are: Definitions: natural and planned functional foods; direct selling. Direct selling vs classic retail: some viewpoints and main trends. Short introduction of the direct selling companies in Hungary (in wellness industry, primarily in healthy food segment and food supplement segment). Features of the main products and product groups. Introduction of the strategies with my own model, which is based on others e.g. Porter`s Value Chain, STP, 7P, Shein`s Iceberg model, EDF Energy Map, etc. Demonstrating some elements of success in Hungary ( , results of direct selling companies) and featuring some trends in the near future. General conclusions.

77 EGYÉB TEVÉKENYSÉG

78 11.1. Bíráló bizottságokban való részvétel Egyetemi záróvizsga bizottságokban bírálói tevékenység június Gazdasági agrármérnök szak, Terület- és vidékfejlesztési szakirány (Kaposvári Egyetem, GTK, II. Bizottság) a bizottság tagja június Gazdasági agrármérnök szak, Marketing szakirány (Kaposvári Egyetem, GTK) a bizottság tagja június 2-3. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak (Kaposvári Egyetem, GTK) a bizottság tagja június 6-7. Kereskedelmi szakmenedzser szakmai vizsga (FSz), (Kaposvári Egyetem, GTK) a bizottság tagja december 11. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) alapszak (Kaposvári Egyetem, GTK) a bizottság tagja Egyetemi felvételi bizottságokban bírálói tevékenység július 3 Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola, II. Felvételi Bizottság - a bizottság titkára Diákköri Konferenciákon (TDK, OTDK) bíráló bizottsági tevékenység április 6-8. XXIX. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció Marketingstratégia I. Tagozat, Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Fogyasztói magatartás tagozat, Debrecen a bizottság titkára április XXX. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció Marketingkommunikáció és társadalmi problémák tagozat, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő a bizottság tagja Doktori (PhD) értekezések nyilvános vitájának résztvevője Hazagné Tamási Ildikó A szervezeti kultúra változását befolyásoló tényezők a hazai takarmányipari vállalatokban Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, május 7. A bíráló bizottság titkára (Nyáriné Dr. Budvig Anita helyettesítőjeként) Lendvai Edina Marketingstratégia és fogyasztói magatartás elemzése a továbbfeldolgozott baromfitermékek piacán Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, december 16. A bíráló bizottság titkára Szigeti Ágota Orsolya Marketingstratégia és fogyasztói magatartás a kecsketej alapú termékeknél Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, április 21. A bíráló bizottság tagja

79 79 Tóth Katalin Az organikus termelési eljárással előállított tehéntej versenyképességének gazdasági vizsgálata Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, szeptember 28. A bíráló bizottság tagja Kövér György A tenyészsertés-piac gazdasági összefüggéseinek elemzése a 90-es években. Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, március 31. A bíráló bizottság titkára Huszka Péter A tejtermékfogyasztás szerkezetének változása a vásárlói magatartás függvényében Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, december 8. A bíráló bizottság titkára Szabó Erzsébet Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketingkommunikációban Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola Kaposvár, október 2. A bíráló bizottság opponense Puskás Áron A jódellátottság növelésének lehetőségei Magyarországon Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Doktori iskola Budapest, november 21. A bíráló bizottság tagja Szűcs Krisztián Fogyasztói piacok szegmentációja a trendaffinitás dimenziójában Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Doktori Iskola Pécs, szeptember 18. A bíráló bizottság tagja Tarnavölgyi Gábor Az élelmiszer-adalékanyagok szakmai és fogyasztói megítélése Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, november 23. A bíráló bizottság tagja Csimáné Pozsegovics Beáta Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés szervezési sajátosságai és távbbfejlesztési lehetőségei a Dél-Dunántúli Régióban Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, május 11., A bíráló bizottság titkára

80 Doktori (PhD) értekezések munkahelyi vitájának résztvevője Szigeti Ágota Orsolya Marketingstratégia és fogyasztói magatartás a kecsketej alapú termékeknél Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, október 21. A bíráló bizottság opponense Lendvai Edina Marketingstratégia és fogyasztói magatartás elemzése a továbbfeldolgozott baromfitermékek piacán Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, október 14. A bíráló bizottság opponense Kovács Bernadett Az uniós csatlakozás várható hatásainak vizsgálata a tejtermelésben szimulációs modell segítségével Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, május 7. A bíráló bizottság titkára Keszi Andrea Pénzgazdálkodás elemzése a baromfihús-termelésben Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, április 26. A bíráló bizottság titkára Huszka Péter A tejtermékfogyasztás szerkezetének változása a vásárlói magatartás függvényében Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, április 25. A bíráló bizottság opponense Szente Viktória Az ökoélelmiszerek termelésének, kereskedelmének gazdasági és piaci összefüggései Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, április 26. A bíráló bizottság titkára Szabó Erzsébet Az eredet- és minőségjelzők alkalmazásának lehetőségei és feltételei a marketingkommunikációban Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Tájépítészeti és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola Kaposvár, április 21. A bíráló bizottság opponense

81 81 Bartos Szabolcs A Dél-dunántúli régió méhészeteinek elemzése különös tekintettel a gazdasági együttműködésekben rejlő lehetőségekre Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, október 22. A bíráló bizottság opponense Szabó József Andor Az élelmiszerbiztonság jogi, ökonómiai vizsgálata Magyarországon Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, december 16. A bíráló bizottság titkára Úr Gézáné Koncz Kornélia A táplálkozástudomány, a fogyasztói szokások és az agrártermelés összefüggései Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, május 13. A bíráló bizottság titkára Lévai András B-vitaminokkal kiegészített élelmiszerek hazai perspektívái és azok fogyasztói, szakmai megítélése Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, november A bíráló bizottság opponense Tarnavölgyi Gábor Az élelmiszer-adalékanyagok szakmai és fogyasztói megítélése Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, november 23. A bíráló bizottság opponense Kőműves Zsolt Munkaszervezési és munka-megelégedettségi vizsgálatok a sertéstenyésztésben Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, április 9. A bíráló bizottság titkára Horváth Péter Castilla y Léon (Spanyolország) és a Dél-Dunántúli Régió összehasonlítása területfejlesztési szempontból. Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Kaposvár, december 4. A bíráló bizottság opponense Doktori (PhD) szigorlatok résztvevője Tóth Katalin Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, január 13. a bizottság titkára

82 82 Kőnig Gábor Lukács Aurél István Szente Viktória Tarnavölgyi Gábor Walter Virág Szilvási Mihály Molnár Eszter Barna Katalin Geszti Szilárd Slezák Zsuzsanna Maksay Klára Polereczki Zsolt Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, január 13. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, március 11. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, december 8. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, december 15. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, december 15. a bizottság tagja Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, április 28. a bizottság tagja Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, február 5. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, február 5. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, november 28. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, november 28. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, július 4. a bizottság titkára Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Kaposvár, október 14. a bizottság titkára Egyéb bírálói tevékenység -

83 Kutatási témavezetői tevékenység A Kaposvári Egyetem intézményi kommunikációs stratégiájának kialakítása TÁMOP / kódszámú projekt részeleme Témavezető: Dr. Berke Szilárd Fogyasztói magatartás vizsgálata Magyarországon a fantasztikus irodalom területén 1567 fő megkérdezésével Megbízó: Delta Vision Kft. Témavezető: Dr. Berke Szilárd Szerkesztői tevékenység Folyóirat szerkesztése Az Élelmiszermarketing-tudomány című lektorált folyóirat szerkesztője ben. Felelős kiadó: FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht. Szerkesztőség: Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Ökonómiai és Szervezési Intézet, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék Az Élelmiszer, táplálkozás és marketing című lektorált folyóirat szerkesztője 2004-től. Felelős kiadó: Kaposvári Egyetem Szerkesztőség: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszék Konferencia előadáskötet szerkesztése A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett I. Táplálkozásmarketing Konferencia (2004. október 28.) A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett II. Táplálkozásmarketing Konferencia (2006. május 18.) A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett III. Táplálkozásmarketing Konferencia (2007. május 31.) 2007, A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett IV. Táplálkozásmarketing Konferencia (2008. június 5.) 2008, A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett V. Táplálkozásmarketing Konferencia (2009. június 4.) 2009, Proceedings of the II. International Economic Conference Kaposvár c. CD kiadvány ISBN: Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár, 2009, Tudományos közéleti, illetve konferencia-szervezői tevékenység Konferencia szekció elnöki tevékenység Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferencia Integrált marketingkommunikáció II. szekció levezető elnöke, augusztus Hazai konferencia szervezése Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett I. Táplálkozásmarketing Konferencia (2004. október 28.) szervezőbizottságának tagja

84 84 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett II. Táplálkozásmarketing Konferencia: Innováció és marketing az élelmiszeriparban funkcionális élelmiszerek (2006. május 18.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett III. Táplálkozásmarketing Konferencia: Kiegyensúlyozott táplálkozás, innováció és marketing (2007. május 31.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett I. Gazdaságtudományi Konferencia: Gazdasági és társadalmi kihívások a XXI. században. Lehetőségek és dilemmák (2007. november 9.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett IV. Táplálkozásmarketing Konferencia: Innováció és fogyasztói magatartás a funkcionális élelmiszerek piacán (2008. június 5.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia Gazdasági versenyképesség életminőség - fenntarthatóság (2009. április 2-3.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Kereskedelem Tanszékén rendezett Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferencia (2009. augusztus ) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett V. Táplálkozásmarketing Konferencia: Fogyasztói attitűdök, marketingkommunikáció és innováció az egészségvédő élelmiszerek piacán (2009. június 4.) szervezőbizottságának tagja Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendezett III. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia Sustainable Economics Community Strategies (2011. május ) szervezőbizottságának tagja Részvétel a tudományos és a szakmai közéletben Tudományos bizottsági tag, tudományos társaságban tisztségviselet Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság IV. számú Agrártudományok Szakbizottság Agrárökonómiai Munkabizottságának tagja 1998-tól. Az MTA Köztestületének tagja 2003-tól. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola tagja 2005-től Az Agrárközgazdászok Európai Szövetségének (EAAE) tagja 2006-tól. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkára között Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (régi nevén: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület) Somogy megyei szervezetének titkára 2008-tól Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (régi nevén: Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület) tagja 2006-tól Somogyi Műszaki és Természettudományi Szakemberek Közhasznú Egyesület tagja 2012-től Szakmai szervezeti tag Functional FoodNet hálózatnak tagja 2007-től. Magyar Marketing Szövetség bejegyzett, auditált szakértője, 2004-től Magyar Marketing Oktatók Klubja, 1997-től Magyar Irodalmi és Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, 2009-től Magyar Reklám Szövetség egyéni tagja, 2000-től Magyar Reklám Szövetség Internet Tagozata egyéni tag,

85 11.6. Lektorálás Kézirat (tudományos közlemény) lektor 85 Péntek, Á. Zimányi, K. Berecz, P. (2006): Az elektronikus kereskedelem fejlődését befolyásoló faktorok az agrárgazdaságban. Alkalmazott Informatika Konferencia, p 16. Acta Agraria Kaposváriensis megjelenés előtti lektorálás, 2006 Szakály Z.: A tejgazdasági marketing aktuális kérdései. Tejgazdaság 68 (1-2) (2008) Temesi Á.; Biacs P.; Szente V. (2008): Innovációs lehetőségek a konzerviparban kulcsszerepben az egészség. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 5 (2-3), Szigeti O.; Szente V.; Polereczki Zs.; Totth G.; Szakály Z. (2008): Hagyományos magyar termékek piaci lehetőségeinek elemzése. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 5 (2-3) Némethné Tömő Zs.: Marketing információs rendszerek ismertsége és használata a gyakorlatban. Acta Agraria Kaposváriensis (2008) Vol 12 No 2, Lehota J.; Komáromi N.; Lehota Zs (2008).: A nyomon követési rendszer helyzete és fejlesztése a hazai friss (funkcionális) zöldség-gyümölcs szektorban. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 5 (2-3), Földi K. (2009): Üzletválasztás és vásárlási gyakoriság problematikája In: XV. Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja Kaposvári Egyetem 9 p. (ISBN: ) Jenes B.; Simon J. (2009): Az országimázs mérőskálák vizsgálata. Marketing Oktatók Klubja Országos Konferencia augusztus , Kaposvár. Solymosi V. - Biacs P.: Egyes húskészítmények fogyasztói preferenciáinak vizsgálata. In: Élelmezési Ipar Boksai D.; Erdélyi É. (2010): A klímabarát élelmiszer-előállítás mértékrendszere és lehetséges szerepe a környezetbarát vásárlói magatartás segítésében, VII. Alkalmazott Informatika Konferencia anyag, Kaposvár, In: Acta Agraria Kaposváriensis különszám, bírálat elküldésének ideje: Solymosi V., Biacs, P., Magyary I. (2010): A nyomon követhetőség vizsgálata primer kérdőíves fogyasztói kutatással. Acta Agraria Kaposváriensis, 14 (1) 9-19 Szűcs R. S. (2011): A brand licensing" és szabályozásának kérdései, Élelmiszer, táplálkozás és marketing, ISSN , 8 (1-2) Csonka, A.; Kőműves Zs.: Social responsibility in micro-enterprises. Regional and Business Studies (2011) Vol 3 Suppl 1, , Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár Pályázatok, pályázati jelentések lektorálása Seres A.: Mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához a zöldség-gyümölcs ágazatban. OTKA pályázati anyag, 2006 Seres A.: Mezőgazdasági kisárutermelők marketingszemléletű alkalmazkodása a kereskedelem koncentrációs folyamatához a zöldség-gyümölcs ágazatban. OTKA zárójelentés, Szakkönyv lektorálás Molnár T.: Egyszerűen statisztika, Perfekt Kiadó, 2007, ISBN , pp Nagy M.; Barna K.; Molnár T.: Egyszerűen Statisztika II. ISBN ö; ISBN Perfekt Kiadó, 2007, pp

86 TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK

87 87

88 88

89 AZ OKTATÁSI, KUTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG ÖNÉRTÉKELÉSE

90 Számított pontszámok PhD fokozat megszerzésének éve: A pontszámításhoz felhasznált adatok 2008-tól 2012-ig terjedő időszakra vonatkoznak. I. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ( ) Pontérték n Σ 1. Gyakorlat tartása (1 óra) Előadás tartása (1 óra) Doktorképzési kurzus (1 óra) Megvédett diplomadolgozat témavezetése magyar nyelven 5. TDK konzulensi tevékenység 5.1 Országos: sikeres helyezést ért el/részvétel 20/10 -/ Egyetemi (kari): sikeres helyezést ért el/részvétel 10/5 -/ Megvédett PhD (asp.) témavezetése magyar nyelven 7. Megvédett PhD (asp.) társ-témavezetése magyar 20-0 nyelven 8. Tantárgyi program készítése (programonként) Összesen (kritérium: 1000) 3845

91 91 II. PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG ( ) PhD fokozat megszerzésének éve: Pontérték n Σ 1. Lektorált kongresszusi előadás /poszter összefoglalója 1.1 Magyar nyelvű hazai rendezvényen Idegen nyelvű hazai rendezvényen Nemzetközi hazai rendezvényen Külföldi rendezvényen Világkonferencián vagy kongresszuson Teljes terjedelmű közlemények 2.1 Magyar nyelvű, ismeretterjesztő (nem hírlap) Magyar nyelvű, lektorált folyóiratban Magyar nyelvű, kongresszusi kiadványban Idegen nyelvű, lektorált hazai folyóiratban (országos) 2.5 Idegen nyelvű, lektorált (nem országos) Idegen nyelvű, kongresszusi kiadványban Idegen nyelvű, lektorált külföldi szakfolyóiratban 2.8 Nemzetközi tematikus review (idegen nyelven) Tankönyv, egyetemi jegyzet (digitális is) 3.1 Egyetemi jegyzet fejezete 6/ív Önálló egyetemi jegyzet 10/ív 14, Egyetemi tankönyv fejezete 8/ív Önálló egyetemi tankönyv 12/ív Szakkönyv, vagy szakkönyv fejezete 4.1 Magyar nyelvű könyv vagy fejezete (ismereterjesztő, lexikon szócikk) 8/ív 0, Magyar nyelvű szakkönyv vagy fejezete 12/ív 1, Idegen nyelvű szakkönyv vagy fejezet hazai 16/ív - - kiadónál 4.4 Idegen nyelvű szakkönyv vagy fejezet külföldi 20/ív - - kiadónál 5. Tudományos közleményekre történő független hivatkozások 5.1 Nemzetközi mérvadó kézikönyv Idegen nyelvű lektorált folyóirat (SCI nyilvánt.) 2 3 (2) Magyar nyelvű lektorált folyóirat Összesen (kritérium: 170) 270

92 92 III. EGYÉB TEVÉKENYSÉG ( ) Pontérték n Σ 1. Szerkesztői tevékenység 1.1 Jegyzet /tankönyv / szakkönyv 3/6/9/ 5 ív Hazai konferencia előadáskivonat-kötet 3 / 5 ív Nemzetközi konferencia előadáskivonat-kötet 6 / 5 ív Konferencia előadáskötet vagy cikkgyűjtemény 9 / 5 ív - - (magyar) vagy sorozat monográfia 1.5 Konferencia előadáskötet vagy cikkgyűjtemény 12 / 5 ív 13,7 164 (idegen nyelven) hazai megjelenésű (12 / 80 oldal) 1.6 Konferencia előadáskötet vagy cikkgyűjtemény 18 / 5 ív - - (idegen) külföldi megjelenésű 1.7 Külföldi folyóirat 18 / 5 ív Tudományos közéleti, illetve konferencia-előadói/szervezői tevékenység 2.1 Konferencia (levelező) szekció-elnök hazai / 4/6/8 1/-/ - 4 külföldi-hazai nemzetközi / világ 2.2 Szimpózium szervező bizottsági tag/elnök/titkár 4/8/6 -/-/ Konferencia szervezői bizottsági tag/elnök/titkár 6/12/8 5/-/ Kongresszus szervezői bizottsági tag/elnök/titkár 10/18/ Tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában 10/3 -/1 3 főszerkesztő / tag 3. Részvétel a tudományos közéletben 3.1 Tudományos bizottsági tagság 1/év/bizottság Tudományos társaságban tisztségviselő 3/év/bizottság Tudományos bizottságban tisztségviselő 3/év/bizottság Tudományos társaság tiszteletbeli tagja 5/év/bizottság Tudományos bírálói tevékenység 4.1 PhD értekezés nyilvános védésen bíráló 5/3/10 1/2/- 11 bizottság titkár/tag/opponens 4.2 PhD munkahelyi védésen opponens PhD szigorlati bizottsági elnök/titkár/tag 5/2/1 -/1/ Bíráló Bizottságokban (TDK, OTDK) elnök/tag 4/2 0/ Lektorálás 5.1 Pályázatok, pályázati jelentések Kézirat (tudományos közlemények) Szakkönyv 3/ív A tudományos eredmények gyakorlati hasznosulása 6.1 Szabadalom Know how, szoftver Államilag minősített növény- és állatfajta Összesen (kritérium: 100) 358 IV. ÖSSZESÍTÉS Tevékenységek Kritérium Teljesített pont 1. Oktatási tevékenység Publikációs tevékenység Egyéb tevékenység Összesen

93 AZ ELJÁRÁSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK IGAZOLÁSA

94 94

95 NYILATKOZAT

96 96

97

98 TEJREKLÁMOK KVALITATÍV ELEMZÉSE A KOGNITÍV VÁLASZELEMZÉS MÓDSZERÉVEL QUALITATIVE ANALYSIS OF MILK ADVERTISEMENTS WITH COGNITIVE RESPONSE ANALYSIS VARGA Ákos, BERKE Szilárd Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és szervezéstudományok Doktori Iskola (Kaposvár University, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration) H-7400 Kaposvár, Guba S. u There are very few successful milk and dairy product campaigns in Hungary. Small and middlesized companies cannot compete with the enormous marketing budgets of international companies. But this is not the only reason for smaller companies' lack of success; the other main reason is a nationwide lack of an advertising culture. Yet companies must continue to market their products. Since the effects of last economic crisis are still being felt, these companies cannot afford unsuccessful advertising messages and an irresponsibly designed media mix. Also, increasing the consumption rate of dairy products is a common national interest, so the social responsibility of improving advertising in Hungarian dairy companies is not negligible. This study is a part of PhD research based on examining marketing communication practice in the dairy product market. One of its main goals is to design a cost-effective model that could be applied in Hungary for small and middle-sized companies. During this research, focus group interviews were made with four different groups in Budapest and Kaposvár. The participants weren t selected by demographical features, but rather according to their ability to participate in focus group activities requiring creativity. The focus group script is based on the cognitive response analysis (CRA) method. This method is rooted in the theory of cognitive processing. Though this theory is by no means new, its application to the evaluation of advertising in Hungary most certainly is. Consumers are not passive, objective receivers of advertising messages. Rather, they interact with the message: they interpret it for themselves, they associate it with other information, compare it to their own experience, and argue with it. Thus, the greater the degree of cognitive processing generated by an advertising message, the more likely that message is to change attitudes (Brock and Shavitt, 1987). The way CRA is applied is simple and direct. After viewing a piece of advertising, respondents are asked to write down all the thoughts, reactions, and ideas that went through their minds as they were seeing the advertisement for the first time. Responses are coded using a hierarchical structure designed to identify self-relevant thoughts, product-related thoughts, and execution thoughts. In addition, Lebenson and Blackston (1994) added a third content category called communicator. The responses were classified as positive or negative, and the responses were distributed to other more conventional measures such as likability, overall opinion, and intent to purchase. CRA led us to a complete diagnosis of the examined advertisements. There were six of them, one for international comparison ( Drink milk! ), one for the strong music as an emotionally stimulating element ( As natural as caring! Milli), one very old one ( You cannot be bored! from the 1970 s), one yoghurt ad ( Divinely creamy! Danone), one community marketing ( Do you want from the drink of champions? Hungarian Milk Board), and one brand ad ( Genuine home taste! - Mizo). The results indicate that dairy product campaigns are less effective than expected. The Canadian Drink milk! advertisement was the most effective among the group. In most cases there is still a large disparity between the producer's thoughts and the real emotional and 1

99 cognitive reactions of consumers. There is a huge difference between the advertising elements too: good animation is not enough on its own, there should be cooperation between all the elements capable of evoking emotional reactions such as the slogans, music, and storyline of an advertisement. The respondents claimed they would have liked more information, especially about the products' health-protecting functions. The ideal advertisement seems to be short, include information about the product's healthprotecting functions, contain a story that is understandable by any age-group, and be set to music that provokes positive emotional reactions. 1. BEVEZETÉS INTRODUCTION Magyarországon kevés sikeres tej- illetve tejtermék kampánnyal lehet találkozni. A multinacionális vállalatok ad-force tevékenységével a hazai kis- és középvállalatok nem tudják felvenni a versenyt. A háttérben nem csupán a marketingre fordítható költségvetések közti óriási különbség húzódik meg, hanem az alapvető reklámozási ismeretek hiánya is (BERKE, 2006). A 2008-as gazdasági világválság a mai napig érezteti hatásait, ezért a KKVk nem engedhetik meg maguknak az elhibázott reklámüzeneteket, a felelőtlenül összeállított médiamixet. Ráadásul a tej- illetve tejtermékek fogyasztása növelésének társadalmi felelősségi vetülete sem elhanyagolható, ezért ezek sikeressége a magyar társadalom egészére vonatkoztatható, közös érdek. Jelen kutatás egy átfogó PhD disszertáció kutatás részét képezi, melynek alapvető célja a hazai viszonyok közt alkalmazható, költséghatékony reklámozási modell kialakítása. Ennek során hat kiválasztott reklámfilm elemzésére került sor egy kvantitatív (online kérdőíves) vizsgálat részeként, majd a minőségi különbségeket nagyító alá véve, ezek fókuszcsoportos vizsgálatára a kognitív válaszelemzés kutatási módszer kereteit felhasználva. Jelen tanulmány e fókuszcsoportos vizsgálat videóval támogatott felismerésének részelemzését közli. 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS RELEVANT BACKGROUND SOURCES A kognitív válaszelemzés Cognitive Response Analysis A kognitív válaszelemzés (cognitive response analysis, CRA) abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az emberek a különböző ingereket nem csupán passzívan fogadják be. Épp ellenkezőleg, aktívan és szubjektíven dolgozzák fel őket, és közülük azok az ingerek, üzenetek a meggyőzőek, amelyek az adott információ aktív feldolgozására buzdítanak (FALUS, 2004). 2

100 1. ábra Fig. 1 Egy inger feldolgozása (Processing a stimulus) Forrás (Source): FALUS, 2004 alapján saját munka A kognitív válaszelemzés a kognitív folyamat két fontos lépcsőjét, az információ aktív feldolgozását, valamint az egyénre vonatkozó válaszok felismerését és kategorizálását végzi. A reklámok hatékonysága annál nagyobb, minél több aktív gondolatot (kognitív cselekvést) váltanak ki. Ehhez kötődik az egyénre vonatkozó válaszok számának meghatározása is: minél több ilyen válasz születik egy adott reklám megtekintése után, a reklám annál nagyobb involváltsági szintet ér el, vagyis annál hatékonyabb. E kettő összessége jó eséllyel változtatja meg a fogyasztó hozzáállását (attitűdjét) az adott termék iránt, amely végeredményben egy, a hirdető vállalat számára pozitív viselkedésbeli változáshoz vezet (1. ábra). Az ilyen típusú reklámok hatékonyabbak, szemben a csupán passzív memorizálásra elegendő reklámokkal, amelyek esetében még az egyszerű felidézés sem minden esetben valósul meg, az attitűdök, és végeredményben a viselkedés változása pedig elmarad. SHAVITT és BROCK 1985-ben közzétett tanulmánya alapján a kognitív válaszelemzés alapvetően három kategóriába sorolja a kapott válaszokat: - S-RT (self-relevant thoughts), vagyis az egyénre vonatkozó válaszok, vagyis azok, amelyek a megkérdezettre vonatkoznak, tetten érhetőek a megkérdezett egyéb tapasztalataira, ismereteire vonatkozó asszociációk, a termék használatára vagy vásárlására vonatkozó válaszok, valamint az érzelmi reakciók (függetlenül attól, hogy ez a reakció pozitív vagy negatív). Ezek a válaszok magas fokú kognitív folyamatokat jeleznek. - P-RT (product-related thoughts), azaz a termékre vonatkozó válaszok, melyek egyszerűen és félreérthetetlenül a reklámozott termékre, márkára vagy szolgáltatásra vonatkoznak. - ET (execution thoughts), vagyis a végrehajtásra vonatkozó válaszok azok a gondolatok, amelyek közvetlenül a reklám kivitelezésére, elemeire vonatkoznak. 3

101 A későbbiekben (LEBENSON és BLACKSTON, 1994) ez a három kategória ki lett egészítve a kommunikátorra (communicator-related thoughts, C-RT) vonatkozó válaszkategóriával, melyben a vonatkozó válaszok felfedik a termék és kivitelezés közti kapcsolatot, és hidat képeznek a termékekre, illetve a kivitelezésre vonatkozó válaszok között. 3. ANYAG ÉS MÓDSZER MATERIALS AND METHOD A kapott információkat több lépcsőben kell elemezni, kategóriákba illeszteni. Első lépésként az információ involváltsági szintjét, vagyis az egyénre vonatkozó illetve nem vonatkozó válaszok arányát kell megállapítani. A következő lépésben az információ tartalmi elemzését kell elvégezni, melynek során fel kell ismerni a termékre, a kommunikátorra, valamint a kivitelezésre vonatkozó válaszokat. Az utolsó lépés pedig a polaritás (a kapott válasz pozitív vagy negatív) megállapítása. Ezen dimenziók közti kölcsönhatások vizsgálata átfogó képet nyújt egy reklám hatékonyságáról, analizálja egy reklám működését, rávilágít az involváló elemekre, valamint kiemeli a javítandó részleteket. A kognitív válaszelemzés néhány további lépéssel egészíthető ki, melyekre idő hiányában jelen kutatás során nem került sor. 3.1 A vizsgálat menete Process of Examination A fókuszcsoportos vizsgálat során hat különböző tej-, illetve tejtermék reklámot tekinthettek meg a válaszadók, majd a reklámokat különböző szempontok alapján kellett értékelni. A vizsgálatba bevont reklámok főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza. A választási szempontok közt szerepelt, hogy legyen közösségi marketing keretei közt működő reklámfilm (Kérsz a bajnokok italából?-boci Foci), melyet összehasonlításképp egy jóval régebbi (Nem lehet megunni- Sas István) és egy külföldi (Drink milk!-kanadai Tej Terméktanács), hasonló témájú reklámfilmmel állítottam párhuzamba. A Hamisítatlan hazai ízek! (Mizo) reklám testesíti meg leginkább a termelőtől az asztalig gondolatmenetet, mely a (későbbiekben igazolt) magyarságtudatot hívta elő a legtöbbször. Az Istenien krémes! (Danone görög joghurt) jelenleg is futó reklám, aktualitása miatt került be a vizsgálandó reklámfilmek közé, valamint szükség volt egy másfajta tejterméket bemutató reklámra is. A Természetes, akár a gondoskodás! (Milli) reklám az erőteljes zenei orientációja miatt került kiválasztásra, ebben az esetben egy felerősített reklámelem hatásának vizsgálata került fókuszba. A vizsgált reklámok legfontosabb jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat Table 1 A vizsgált reklámfilmek főbb adatai ( Basic Data of the Examined Advertisements) Szlogen (Slogan) Dátum (Date) Gyártó/Hirdető (Producer/Advertiser) Hamisítatlan hazai ízek! 2008 Sole-Mizo (Genuine home taste!) Nem lehet megunni (Impossible to get bored with it) 1976 Sas István Drink milk! 2005 Milk Board of Canada 2007 Milli Természetes, akár a gondoskodás! (As natural as caring!) Istenien krémes! (Divine 2011 Danone creamy!) Kérsz a bajnokok italából?(do 2009 Tej Terméktanács (Hungarian 4

102 you want from the drink for champions?) Forrás (Source): Saját kutatás (Own research) Milk Board) A kutatás e szakaszához a kvalitatív módszerek közül a fókuszcsoportos kutatási metódus nyújtott megfelelő kereteket. Ennek során 4 alkalommal végeztünk fókuszcsoportos kutatást 2011-ben két településen, Kaposváron, valamint Budapesten. Így a reklámokkal kapcsolatos attitűdöket a fővárosban és agglomerációs körzetében, valamint egy vidéki megyeszékhely és vonzáskörzetében található településeken élő fogyasztók körében lehetett vizsgálni. A bevezetőben említett online kérdőíves kutatásban szereplő reklámok további vizsgálata mellett a forgatókönyvnek megfelelően asszociációs játékot, valamint kampányfelismeréssel kapcsolatos kérdéseket is alkalmaztunk. A kampányfelismerés három lépcsőben zajlott: spontán felidézés, majd képekkel, illetve videóval támogatott felismerés. A feladatok között szerepelt továbbá olyan kreatív feladat is, amely az érdeklődést hivatott fenntartani, valamint a kötetlen jellegéből adódóan számos, jól hasznosítható információt nyújtott a kognitív válaszelemzés kategorizálásához. Jelen tanulmány a videóval támogatott felismerés eredményeit közli. A csoportok összeállításánál nem demográfiai tulajdonságokat vettük alapul, hanem olyan nyitott, kreatív csoportok összeállítására törekedtünk, akik az eltérő tartalmi és formai jegyekkel operáló reklámok vizsgálatában aktívan részt tudnak venni. Így a csoportok tagjai elsősorban egyetemi diplomával rendelkező, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató személyek közül kerültek ki. 4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK RESULTS AND DISCUSSION A vizsgálat ezen szakaszában az alapvető kereteket nyújtó online kérdőívben bemutatott reklámvideók további, kvalitatív elemzését végezték a csoportok tagjai. A moderátori utasításnak megfelelően a Nem lehet megunni, a Danone Görög Joghurt, a Boci Foci, a Drink milk, a Milli, valamint a Mizo reklámfilmeket alapvetően polaritási (kedveltség kontra elutasítás) szempontból kellett vizsgálniuk a résztvevőknek, illetve ki kellett emelni a reklám különböző elemei közül a személyes involváltságra utalóakat, melyek alapján sikerült feltérképezni a reklámokkal kapcsolatos kognitív válaszokat. A reklámok első csoportját a közösségi marketing képviselői ( Nem lehet megunni, Drink milk!, Boci Foci ), míg a másodikat a termékreklámok ( Hamisítatlan hazai ízek, Természetes, akár a gondoskodás, Kérsz a bajnokok italából? ) alkotják. Mindegyik reklám esetében az egyénre, majd a termékre, ezt követően a kommunikátorra vonatkozó válaszokat tüntettük fel. Végül a kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb megállapításokat szerepeltetjük. Közösségi marketing reklámok 4.1. Nem lehet megunni (Impossible to get bored with it) Sas István 1970-es évekbeli reklámja vegyes érzelmeket váltott ki a különböző csoportok tagjaiból. Az egyénre vonatkozó válaszok tekintetében leginkább involváló elemek a reklámból a szereplők voltak. Mivel a reklám gyors vágásokkal operál, ezért nem mindegyik szereplő volt képes megragadni a figyelmet. Pozitív reakciókat váltott ki az idős házaspár, valamint az angyalok kara (a reklámban minden szereplő az állatok kivételével egy pohár tejet fogyaszt). Az idős pár esetében a csontritkulással kapcsolatosan indultak el szórványos beszélgetések, illetve pozitív gyermekkori emlékeket idéztek fel. 5

103 1. kép Picture 1 Nem lehet megunni (Impossible to get bored with it) Negatív attitűdöket váltott ki a táncoló borjú (1.kép), valamint a fehér tejbe belecsobbanó fekete macska. Bár az elemek kapcsolatát (a macska tejet iszik, a tehén tejet ad ) minden esetben megállapították, a reklám üzenetével ( a tejivást nem lehet megunni ) nem tudták összekötni. Ami a kommunikátorra vonatkozó válaszokat illeti, az elemzést megnehezítette a reklám közösségi marketing jellege, vagyis nem konkrét terméket, szolgáltatást kívánt promotálni, hanem a tejfogyasztást önmagában kívánta népszerűsíteni (hasonlóan a Drink milk! kampány reklámjához). Így viszonylag kevés olyan reklámozási kódot azonosítottak, ami hatékonyan vonatkoztatható lett volna a reklám tárgyára. A tejben fürdés, valamint a többször megjelenő tejbajusz, mint jelkép azonban rendre előkerült a beszélgetések során. A kivitelezéssel kapcsolatban legtöbbször a zenét, a zenébe szorosan beépülő szlogent, illetve a szereplőket említették. Az alapvető képi világot ( animációt ) jobbára negyedik helyre sorolták. Az összesített értékelés alapján megállapítható, hogy a reklám alapvetően pozitív érzéseket keltett a résztvevők kétharmadában, vagyis a meggyőző kategóriába sorolható Kérsz a bajnokok italából? (Do you want from the drink for champions?) A Boci Foci esetében szintén egy közösségi marketing kezdeményezéssel állunk szemben. Az egyénre vonatkozó válaszokról alapvetően elmondható, hogy szintén szélsőséges érzelmeket váltott ki a reklámfilm. Szinte minden esetben megállapították, hogy egy kifejezetten szerencsétlen társításról van szó, jelesül a tejfogyasztást nem lehet népszerűsíteni a hosszú ideje eredménytelen, sikertelen, hibát hibára halmozó magyar futballal. Annak ellenére sem, hogy Magyarországon hagyományosan a legnépszerűbb sportágként tartják számon. Ennek köszönhető, hogy a reklámfilm általános megítélése inkább negatív irányba hajlott, a csoportok elutasították a reklámot. 6

104 2. kép Picture 2 Boci Foci (Cow Football) A vizsgált reklámok közül itt volt megfigyelhető a legerősebben a negatív reklám is reklám hatás, hiszen bár negatívumként említették a magyar futballt, mégis számos saját élményt osztottak meg, ami e sporttal volt kapcsolatos. A legszélsőségesebb érzelmi reakciók is ezzel voltak kapcsolatosak. A tejről, a tejfogyasztásról alig esett szó, a két fogalomkört nem tudták összekapcsolni. A kommunikátorra vonatkozó válaszok közül a tehén, mint a tejfogyasztással könnyen azonosítható karakter került előtérbe. Ez a megoldás alapvetően elérte célját, vagyis ez a reklámozási kód hatékonyan vonatkoztatható a tejre. A kivitelezéssel kapcsolatos válaszok tekintetében az animáció színvonalát idejétmúltnak, túlságosan leegyszerűsítőnek találták, ehhez társult a legtöbb negatív érzelem. Mindegyik csoportban kiemelték, hogy a pályán futó teheneknek nem volt tőgye (2. kép), így alapvetően egy feloldhatatlan képzavar alakult ki. A reklámelemek megítélésével kapcsolatban megjelent az egészségtudatosság bírálata, köszönhetően a szlogennek ( kérsz a bajnokok italából? ), ami rendre negatív érzelmi attitűdöt generált. Hiányolták továbbá a kreativitást, és kevesellték a kapott információkat (nem derült ki, miért is kellene több tejet fogyasztani). A reklám egyik mozzanata, amikor a gólörömben tobzódó tehén örömében felhúzza a mezét, és alatta a pólóján a tejszív logo látható. A fókuszcsoportok résztvevői közül mindössze hárman ismerték fel, de még ők sem tudták mihez kötni, illetve nem tudták felidézni, hol találkoztak vele ezelőtt Drink milk! A Kanadai Tej Terméktanács (Milk Board of Canada) megrendelésére 2005 augusztusában egy hat animációs kisfilmből álló sorozat látott napvilágot, amely közösségi marketing jelleggel a tejfogyasztási mutatókat szerette volna növelni. A széles társadalmi támogatottságot maga mögött tudó, kedvező fogadtatású kampány a tejfogyasztás egészséges voltát állította szembe a junk food egészségre gyakorolt káros hatásaival. A vizsgálat során messze ez a reklámspot részesült a legpozitívabb megítélésben, alapvetően minden csoport minden tagjának tetszett a reklám. 7

105 3. kép Picture 3 Drink milk ősember (Drink milk caveman) Az egyénre vonatkozó válaszok közül leginkább involváló elemnek a humor volt tekinthető, szinte minden beszélgetés leglényegesebb tapasztalatának ez bizonyult. A karakterek, a történet pozitív érzelmi reakciókat váltottak ki a csoporttagokból, és a legtöbb beszélgetés ebbe az irányba haladt. Bár a reklám lehetséges célcsoportjaként alapvetően a fiatalokat és a fiatal felnőtteket jelölték meg, véleményük szerint ez a reklámfilm érdekes lehet az idősebb korosztály számára is. A kommunikátorra vonatkozó válaszokat nehéz volt kiszűrni, hiszen a tej egészségre gyakorolt pozitív hatásai másodlagosan jelentek meg: a reklám története alapján fő üzenetként nem azt állapították meg, hogy a tej egészséges, hanem hogy a szénsavas italok és a gyorsételek egészségtelenek. Ezt csupán a szlogen ( It s always been survival of the fittest! Drink milk!, vagyis Mindig is a legfittebb élte túl! Igyál tejet! ) oldotta fel, és a reklámspot végén megjelenő szöveg után azonosították a reklám tartalmát tejfogyasztást népszerűsítő kampányként. Kiemelték, hogy a három ősember közül a leglassabban az futott, amelyik szénsavas üdítőitalt (3. kép) és hot dogot tartott a kezében, és épp ezért ő járt pórul, míg a másik két társa gyorsabb volt, így megmenekült. Azt azonban csak feltételezni lehetett, hogy ők tejet fogyasztottak, ez magából a reklámból nem derült ki semmilyen módon. A kivitelezéssel kapcsolatos válaszok közül kiemelkedett az animáció, illetve a reklám története, melyek az azonnali és legerősebb pozitív reakciókat váltották ki. Másodlagos szerepet töltöttek be a reklámfilm szereplői, és megjelent az egészségtudatosság pozitív megítélése is. A szlogen szerepét fontosnak tartották, hiszen ez segített pozícionálni a reklám eredeti üzenetét. Összességében, a reklám magasan a legmeggyőzőbb kategóriába sorolható. A közösségi marketing reklámfilmjeinek elemzése során általánosságban megállapítható, hogy bár kreatív (vagy annak vélt), meggyőző alkotások születtek, mégis bizonyos fokú fenntartásokkal kezelték e filmeket. Mindegyikben található volt zavaró elem, amely egyszeri megtekintés után számos kérdést felvetett, és elbizonytalanította a csoport tagjainak többségét. Termékreklámok 4.4. Istenien krémes! (Divine Creamy) A Danone görög joghurt esetében a vizsgálatban résztvevők közel fele-fele arányban fejezték ki tetszésüket, illetve ellenérzésüket e reklámmal kapcsolatban. Az egyénre vonatkozó 8

106 válaszok közül az involváltságot leginkább a szereplőkkel, valamint a reklám történetével kapcsolatban lehetett megfigyelni, az erősen megosztott véleményalkotók (szinte átmenet nélkül) vagy rendkívül negatívan, vagy kifejezetten pozitívan viszonyultak a reklámhoz. A legtöbb negatív érzelem Afrodité figurájához társult (a legtöbbször használt jelző az erőltetett volt). Pozitívan a reklám koncepciójáról, a történetvezetésről vélekedtek leginkább. A beszélgetések során sokszor előkerült egy korábbi görög joghurt reklám, amiben egy idős görög hölgy reklamál, mert a receptet szeretnék elkérni tőle. Az említések gyakorisága alapján kijelenthető, hogy a jelenleg vizsgált reklám közel sem tudott olyan erős hatást kiváltani. 4. kép Picture 4 Danone görög joghurt (Danone Greek Yoghurt) A kommunikátorra vonatkozó válaszok közül a görög mítosznak megfelelő atmoszférát, az Olümposzhoz kötődő hangulati elemeket említették. Ami a kivitelezést illeti, a reklám története volt a leginkább megosztó elem, egyaránt pozitív és negatív hozzáállás is tapasztalható volt. A szereplők megítélése jobbára pozitív volt, fontossági sorrend tekintetében ez az elem legtöbbször a harmadik helyen végzett. Külön említésre méltó volt a termék csomagolása (feltehetően az oszlop-motívum miatt, 4. kép), amely szintén számos esetben került felidézésre. A reklámban látható animációs megoldásokat szintén kiemelték a beszélgetések során. Összességében, a Danone Görög Joghurt reklámfilmje (bár csak minimális eltéréssel) pozitív minősítést kapott, és bár az origóhoz közel, de a meggyőző kategóriába került. 4.5 Természetes, akár a gondoskodás! (As natural as caring!) Az egyénre vonatkozó válaszok közül a Milli Természetes, akár a gondoskodás reklámfilmje szintén erőteljesen pozitív érzéseket váltott ki a csoportok tagjaiban. Az erőteljes zenei betét szélsőségesen pozitív érzéseket keltett, ez volt a legerősebb involváló elem. Az elrettentő küllemű apuka, aki mégis szerető odaadással fordul gyermekéhez, hangsúlyosan pozitív válaszokat eredményezett. Azonban még a Drink milk! reklámfilmnél is erőteljesebben formálódott azon vélemény, hogy a szlogen nélkül a reklám története értelmezhetetlen, és nem tudták semmilyen termékhez kötni az eseményeket. Többször megjelent a válaszok közt a vásárlással kapcsolatos saját élmény, több áruházláncot név szerint megemlítettek, ki hol vásárolt Milli tejet a közelmúltban. A termékre vonatkozó válaszok közül jobbára ezek kerültek előtérbe. 9

107 5. kép Picture 5 Milli Természetes, akár a gondoskodás (Milli, as natural as caring) Ami a kommunikátorra vonatkozó elemzést illeti, kifejezetten alacsony számban fordultak elő ilyen jellegű válaszok. Ebben az esetben leszögezhető, hogy a termék kifejezetten helytelenül lett beépítve a kreatív kivitelezésbe, így a reklámozási kódokat nem lehet hatékonyan vonatkoztatni a márkára. Ez két dolognak volt betudható: egyrészt a már előbb említett történetvezetés, amely nem állt kapcsolatban a reklámozandó termékkel, valamint a zene kifejezetten erős jelenléte, mely érzelmek kiváltására ugyan megfelelő volt, azonban figyelemelterelő hatása is megmutatkozott. A reklámfilm levetítése után sok csoporttag számottevő ideig próbálta kitalálni a zene előadóját, címét. A kivitelezéssel kapcsolatban kifejezetten kellemesnek találták a lágy zenei motívumot, jó volt felfedezni a kemény apafigura gyengéd oldalát (5. kép), valamint a lassított mozgást is harmonikusnak találták. Fontos volt továbbá az egészségtudatosság hangsúlyozása, kellemesnek találták a reklám általános hangulatát, és kiemelték a szlogen jelentőségét. Összességében megállapítható, hogy a reklám meggyőző, tekintve a számos egyénre vonatkozó, valamint a termékre vonatkozó válasz elhangzását. 4.6 Hamisítatlan hazai ízek! (Genuine home taste!) A vizsgált reklámok közül legutolsóként a Mizo Hamisítatlan hazai ízek! reklámfilmje szerepelt (a reklámnak nincs hivatalos elnevezése, a fókuszcsoportok tagjai legtöbbször parasztbácsi elnevezéssel illették). A csoportok tagjainak kétharmada negatívként értékelte, elutasította annak ellenére, hogy számos pozitívumát is megjegyezték. Az egyénre vonatkozó válaszok közül az involváltsági mutató a Mizo termékekre vonatkozó vásárlásban merült ki, és pozitív érzéseket csak elvétve társítottak a reklámhoz. Az érzelmi reakciók jobbára negatívak voltak a koncepcióval kapcsolatban. 10

108 6. kép Picture 6 Hamisítatlan hazai ízek! (Genuine home taste!) Termékre/márkára vonatkozó válaszok alacsony számban voltak megfigyelhetőek, a beszélgetések elsősorban a reklám kivitelezésére koncentrálódtak. Kommunikátorra vonatkozó válaszok közül legerősebben a magyarságtudat, a magyarság, a hagyományok hangsúlyozása került előtérbe. Bár ebben a reklámban volt a legkézenfekvőbb a termelőtől az asztalig koncepció, a csoporttagok mégsem tudtak azonosulni ezzel a gondolattal. A kivitelezésre vonatkozó választok közül megemlíthető a parasztbácsi pozitív megítélésű figurája, és a zenét is hatásosnak tartották a legtöbben. Azonban mégis sokszor felmerült a kérdés, hogy mit is keres a bácsi a dobozban (6. kép), vagyis a kreatív koncepciót első látásra zavarosnak ítélték. Kevesellték a termékkel, illetve az egészséggel kapcsolatos információkat, valamint negatívan ítélték meg a megjelent termék csomagolását (ami feltehetően a zavart okozó kreatív elemeknek köszönhető). A termékreklámok esetében a hirdetők eltérő költségvetéssel, ebből fakadóan eltérő megvalósítási lehetőségekkel bírnak. A diverzifikáció magas foka a kreatív megvalósításokban is tükröződik, az egyes reklámok másra helyezték a hangsúlyt, más módon próbálták elérni a fogyasztókat. Az egyszerűségre törekvés továbbra is fontos vezérelvnek tekinthető, a túlzásba vitt kreativitás kifejezetten kontraproduktív. 5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS A vizsgálatba bevont hat, két csoportra (közösségi marketing-, illetve termékreklám) osztott tejreklám kvalitatív elemzése során megállapítható, hogy az egyes reklámok eltérő hatékonysággal működnek. A reklámozók elképzelései, illetve a fogyasztókban lecsapódott kognitív, valamint emocionális reakciók korántsem ugyanazok. Az egyes reklámelemek hatékonysága is eltérő: az animáció önmagában nem elegendő, azt megfelelő tartalommal kell feltölteni. A jelenleg is (online) elérhető közösségi marketing reklámfilmet nem ismerték fel, illetve a hazai futball sikertelensége miatt negatívan viszonyultak hozzá. A leggyakoribb, erős érzelmi reakciókat kiváltó involváló elemek a szlogenek, a zene, valamint a reklámok története. A fókuszcsoportok résztvevői sokszor hiányolták a termékekkel kapcsolatos információkat, az egészségvédő funkciók hangsúlyozását. 11

109 Fontos megemlíteni, hogy önmagában egyetlen reklámelem sem képes elérni célját, az üzenet hatékony átadásához fontos szinkronba rendezni őket. Azonban ennek során nem szabad túlzásokba esni, egy felerősített reklámelem már figyelemelterelő hatású. A csoportok véleménye szerint az ideális reklám rövid, tartalmazza a lényegi információkat a termékről és annak egészségre gyakorolt jótékony hatásairól, mindezt egy harmonikus, követhető, minden korosztály számára elfogadható kerettörténettel rendelkező filmben, melyhez pozitív érzelmi reakciót kiváltó aláfestő zene társul. 6. ÖSSZEFOGLALÁS SUMMARY Magyarországon kevés tej-és tejtermékek fogyasztására buzdító reklámfilm van forgalomban. A hazai kis- és középvállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy felvegyék a versenyt a multinacionális cégek marketingbüdzséjével, ám ez csak az egyik indoka a hátrányuknak. A másik a reklámozási kultúra alacsony színvonala, melynek köszönhetően a meglévő reklámok sem képesek elérni eredeti célkitűzéseiket. Jelen tanulmány néhány reklámfilm kvalitatív elemzésének eredményeit közölte egy hazai viszonyok közt ritkán alkalmazott mérési módszer, a kognitív válaszelemzés módszerére támaszkodva. Ahhoz, hogy a hazai reklámozási kultúrában minőségi változás következzen be, szembe kell nézni a jelenlegi hiányosságokkal, melyek ismeretében egy számos oldalról előnyös állapot következik be. Egyrészt a tejiparban érdekelt hazai kis- és középvállalatok hatékonyabb reklámstratégiákat, ebből fakadóan profitnövekedést érhetnek el, másrészt a lakosság körében növelni lehetne a tejfogyasztási mutatókat, amelyek hosszú távon egy egészségesebb társadalomhoz vezetnek. Továbbá a magasabb minőséget képviselő reklámok hatékonyabban képesek közvetíteni a gyártói/forgalmazói szándékot, és a fogyasztók attitűdjei megváltoztathatóak az erősen reklámelutasító állapottól a toleráns, vagy éppen az elfogadó hozzáállás felé. IRODALOM REFERENCES (1) Falus, T.: A tetszés/nem tetszés black boxának világosítása. Marketing & Menedzsment 4 (1) (2004) (2) Lebenson, P., Blackston, M.: Pretesting Advertising Using Cognitive Response Analysis: Some Conclusions and Hypotheses Based on Practical Experience. Measuring Advertising Effectiveness, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, (3) Malhotra, N. K.: Marketingkutatás. Akadémiai kiadó, Budapest, (4) Shavitt, S., Brock, T.: Improving Cognitive Response Prediction of Persuasion: Towards a semantic hierarchy. Proceeding of the Division of Consumer Psychology, Képek forrásjegyzéke: 1. kép: Sas reklámok. DVD válogatás, Videoprint, kép: (2011. július 15.) 3. kép: (2011. július 15.) 4. kép: men_should_drink_milk (2011. július 15.) 5. kép: (2011. július 15.) 6. kép: (2011. július 15.) 12

110

111

112 AZ ÉLETKERÉK ÉS A TLS ÉLETSTÍLUSMODELL SZEREPE A SZEMÉLYES HATÉKONYSÁGBAN SUMMARY Berke Sz. Egyetemi adjunktus Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Our research examined the topic of personal effectiveness terms, covering life coaching (Life Coaching) and introduced the U.S. Targeting Life Skills Model (4H) system. We have developed the Wheel of Health (for personal efficiency) areas in the system. These are: time management, communication, career, money, nutrition, exercise and energy upload, thoughts and emotions, self-improvement and self-healing, self-knowledge and self-image, family and love, relationships, hobbies and recreation. ÖSSZEFOGLALÁS Kutatásunk a személyes hatékonyság témakörét vizsgálta az életkerék szempontjából, kitérve az életvezetési tanácsadás (life coaching) és az USA-ban bevezetett Targeting Life Skills Model (4H) rendszerére. Az általunk kidolgozott egészségkerék a legfontosabb életvezetési (a személyes hatékonyságot növelő) területeket foglalja rendszerbe. Ezek: időgazdálkodás; kommunikáció; karrier; pénz; táplálkozás; mozgás és energetizálás; gondolatok és érzések; önfejlesztés és öngyógyítás; önismeret és énkép; család és szerelem; kapcsolatok; hobbi és kikapcsolódás. Kulcsszavak: személyes hatékonyság, életkerék, egészségkerék, 4H modell. 1. BEVEZETÉS Napjainkban mind többet olvasni arról, hogy az egyén személyes fenntarthatóságának biztosítása a kulcs a legtöbb (társadalmi szinten is jelentkező) probléma megoldásához. A személyes fenntarthatóság, vagy másként egészséges testi-, mentális- és lelki állapot évtizedek óta hogy a legfontosabb területeket emeljük ki a pszichológia, a szociológia és a marketingkutatás fókuszában áll, habár más-más megközelítési módokban és eltérő technikák alkalmazásával. Jelen cikkünkben a posztmodern fogyasztó személyes hatékonyságát befolyásoló tényezőket vesszük sorra, az életkerék elméleti hátterét bontjuk ki, alapvetően szekunder forrásokra támaszkodva. 2. ANYAG ÉS MÓDSZER Kutatási módszerünk két alkotóelemet foglal magába: alapvetően a témába vágó szekunder kutatások összegző értékelését és a személyes megfigyelés (vezetés) során szerzett tapasztalatokat. A szekunder irodalom rendkívül termékeny a life coaching témakörében, ám mégis vannak a témának első számú, kiemelt képviselői, úgy mint pl. TRACY (1995), CANFIELD és HANSEN (2000), CARNEGIE (1998), MAXWELL (1997), ZIGLAR (1994), 1

113 SCHLOSS (1991), HILL (1997), ROSS (2009), OAKWOOD (2008). Jellemzően utóbbi szakemberek kutatásaira fókuszáltunk. 3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS A következőkben két területre teszünk kitérőt: elsőként a fenntarthatóság kerül terítékre, majd az életszervezés vagy másként életvezetési tanácsadás, amely a személyes hatékonyságot helyezi fókuszba, végül az életkerék kérdésköre Életvezetés, személyes hatékonyság A személyes hatékonysággal az életvezetési tanácsadás (life coaching) foglalkozik behatóan, amely forrásául használja a szociológiát, a pszichológiát, a táplálkozástudományt, a gazdálkodás- és szervezéstudományt, a kommunikációt, a vezetéstudományt, és a személyes marketinget. Miként értelmezhetjük ezt az összetett szakterületet? A life coaching a sportpszichológiából a 80-as évek elején került be az üzleti világ és a személyközi kapcsolatok hatékonyabbá tételére irányuló módszerek fogalomrendszerébe. KÁRPÁTI (2009) szerint eredete Észak-Amerikában, Európa nyugati részén keresendő. Sportpszichológusok, terapeuták és üzleti tanácsadók jöttek rá tehát elsőként, hogy támogatásra nem csupán krízisben levő embereknek lehet szükségük, sőt. Több sikeres vállalati tréner is egyetért abban: a sikerre mindenkinek szüksége van, ugyanakkor azt egyedül nehéz elérni. A coaching tanácsadási technika, ami az önismeret fejlesztésén keresztül segíti hozzá az embereket céljaik gyorsabb és könnyebb eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a bennük rejlő potenciált teljes mértékben megélni és kamatoztatni tudják. Az angol kifejezést magyarul leginkább a sikertréning kifejezéssel helyettesíthetjük, bár a magyar fordítás a nehézkessége miatt nem terjedt el igazán. Sok esetben üzleti célokra használják ezt a sikertréninget. Ezen ágát üzleti (business) coachingnak hívják. Az emberek életével, az egyéni sikeresség megteremtésével és az önmegvalósítás segítésével a life coaching ág foglalkozik. (KÁRPÁTI, 2009) A NEMZETI COACH SZÖVETSÉG így nyilatkozik erről a szakmáról: A lélekgyógyász a múltat vizsgálja, akkor megyünk hozzá, amikor gyógyulni szeretnénk. Az életvezetési tréning ezzel szemben a jövőre koncentrál. A tanácsadó segít céljaink kitűzésében és megvalósításában, a szemléletváltásban, a döntéshozatalhoz szükséges értékeink megerősítésében. Az életvezetési tanácsadó nem ad tanácsokat sem útmutatást, hanem észrevételeket tesz és kérdésekkel ösztökél. A lényegretörő kérdések nyomán az ügyfél maga ismeri fel élete buktatóit és találja meg a válaszokat, amelyeket saját döntéseként felelősen fog alkalmazni. Ez a módszer hatékonyságának záloga. Hogy valaki számára mi az elégedettség, azt legbelső hite alapján maga határozza meg, és ebben a tanácsadó támogatja. Ő partner, aki családunkkal és barátainkkal ellentétben nem ítélkezik, viszont rendszeresen számon kéri rajtunk amit mi helyesnek tartunk. Nem hagyja, hogy elvesszünk kétségeink között. Az egész folyamat lényege ugyanis az, hogy önismeretünk fejlődése által céljainkat hatékonyan megvalósítsuk. (FEKETE, 2006) A coaching másik típusa a business coaching, amely általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. Egyik válfaja az executive coaching, amely a felsővezetőkkel történő személyi edzést" jelenti, s elsősorban a kommunikáció, a szervezőkészség, illetve a delegációs képesség fejlesztését célozza. Párja, a skill coaching ezzel szemben az alacsonyabb beosztású vezetők alapkészségein finomít, hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek. Ma már létezik a shadow coaching, amelynél a coach az ügyfelet mindvégig árnyékként követi, hogy első kézből nyerjen információt a vezető kommunikációjáról, magatartásáról, kapcsolati 2

114 hálójáról, munkájának minden apró részletéről. A tanácsadó a hosszabb műszak miatt folyamatosan jegyzetel, hogy később a klienssel együtt kielemezze, kiértékelje azokat, s meglátásaival új szempontokra is rávilágítson. A szokatlan nézőpont előnye, hogy sokkal gyorsabban és pontosabban mutat rá a problémákra, mint a vezetőt körülvevő beosztottak, partnerek információi, s a kliensnek sem ad esélyt a kellemetlen szituációk elkendőzésére, elhallgatására (ELLIS, 2006) Az életkerék, mint életvezetési elvek rendszere Vajon milyen szempontok vagy vezérelvek alapján dolgozik egy életvezetési tanácsadó? Mely területek azok, amelyekre úgy tekint a szakma, mint az egyén életét nagy mértékben meghatározó összetevők. Találkozni különféle elképzelésekkel, a legpraktikusabb mégis az életkerék, amelyet hosszú ideje sikerrel alkalmaznak A klasszikus életkerék Eredete nehezen visszakövethető, a tanácsadók napjainkban világszerte alkalmazzák. A legismertebb összeállítást jeleníti meg az 1. ábra. 1. ábra: Életkerék Wheel of Life Környezet Karrier Önfejlesztés Egészség Szerelem Család Hobbi Pénz Az életkerék egyes szempontjai személyes növekedés, fizikai környezet, munka/karrier, egészség, család és barátok, gazdagság/pénzügyek, hobbi és szabadidő, szerelem/házasság a legtöbb modellben 1-10-es skálán osztályozhatók. A skálaértéket attól függően adjuk meg, hogy az adott területen milyen minőségű életet élünk: rossz egészségi állapot esetén az értéket a skála alsó harmadában kell elhelyeznünk. Mivel az életkerék önkitöltő jellegű, mint minden személyes tanácsadásnál, lényeges a saját magunk felé kinyilvánított őszinteség. A modell módosított változataiban a következő szempontok szoktak megjelenni: lelkiállapot, társas kapcsolatok, másokon való segítés/adakozás. A klasszikus életkerék hatékony és gyors áttekintő módszer a vizsgált személy életterületinek feltérképezéséhez, és egyben a tanácsadási munka megkezdésének első mozzanata. 3

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina

Oktatói önéletrajz Dr. Kajári Karolina egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1977-1982 Ujvidéki Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Mezőgazdasági és élelmiszeripari Szak 1985-1990

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató)

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Dr. Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A HAGYOMÁNY-ÍZEK-RÉGIÓK (HÍR)

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (2006-2011) Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Fojtik János fojtik@ktk.pte.hu +36 72 501599 / 23276 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: intézeti tanszékvezető adjunktus

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Dr. Szente Viktória egyetemi docens Kaposvár 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás)

PUBLIKÁCIÓS LISTA. KARÁCSONY P. (2008): A hazai gabonaágazat nemzetközi versenyképessége. XXXII. Óvári Tudományos Nap, Mosonmagyaróvár (elıadás) PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Magyar nyelvő elıadás és poszter KARÁCSONY P. DEBRECENI A. (2010): Az iskolázottság szerepe a magyar agrárgazdaság versenyképességében. Intelektuálny kapitál, ako konkurencná vyhoda

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia 20/ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Goolesorkhi Kia kia@ktk.pte.hu 20/9574021 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Külsős óraadó 2001. 09. 01. 2008. 09.

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D.

PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. PUBLIKÁCIÓS LISTA DR. TÁRKÁNYI ESZTER PH.D. Idegen nyelvő publikációk: The relative influence of parents and peers on young people's consumer behaviour. In: Thyne, M. Deans, K. R. Gnoth, J. (eds.): 3Rs

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM HUSZKA PÉTER HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 1 Tartalomjegyzék 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM... 5 2. JELENTKEZÉSI LAP... 7 Jelentkezési lap... 8 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA...

Részletesebben

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász

Dr. Nábrádiné Horváth Ildikó, középiskolai tanár, Tóth Árpád Gimnázium Debrecen Nábrádi Zsófia, Ildikó, 29 év, egészségpszichológus, közgazdász Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Nábrádi András Cím(ek) 4032 Debrecen, Poroszlay u. 111., Magyarország Telefonszám(ok) Telefon:(36-52)/508444 Mobil: +36-30-249-1597 Fax(ok)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Lányi Beatrix lanyi@ktk.pte.hu 72/501-599/23182 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 2008-2. Tanulmányok

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök

CURRICULUM VITAE. 1985-1989 Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar okleveles vegyipari gazdasági mérnök CURRICULUM VITAE Név: Dr. Szabó Erzsébet Beosztás: tudományos főmunkatárs Szervezeti egység: Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály Elérhetőség - cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15. - email:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu

Meghívó. Nemzeti Fejlesztési Ügység. www.ujszechenyiterv.gov.hu Meghívó MEGHÍVÓ VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferencia A Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre a VIII. Nemzetközi Táplálkozásmarketing

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Horváth Dóra

Oktatói önéletrajz Dr. Horváth Dóra egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-1998 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem (BKÁE), Budapesti

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu

Publikációs jegyzék. Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu Publikációs jegyzék Szántó Ákos szanto.akos@uni-miskolc.hu; szanto.akos@chello.hu I. Cikkek: 1. A személyes eladás az FMCG területen és a gyógyszeriparban 4. Marketing Szimpózium 99- Miskolc, 1999. december

Részletesebben

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula

Oktatói önéletrajz dr. Kasza Gyula egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2010-2012 ELTE-ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, jogi szakokleveles képzés 1996-2001 Kaposvári Egyetem,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Jenei István

Oktatói önéletrajz Jenei István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2003 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vállalatgazdasági

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN MEGJELENT KÖNYV, VAGY KÖNYVRÉSZLET: 1. A mezıgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai SZAKTUDÁS Kiadó Ház, Budapest, 2003. 2. Vertikális termékpályák Tej, gabona,

Részletesebben

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve A doktori iskola a doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően a tanulmányi kötelezettségeket a következőkben

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary

V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary V/3. Nemzetközi konferencia előadások Magyarországon / International Congress Presentations in Hungary 1991-2011 Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság fejlődésének lehetséges irányai, történelmi tények

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Díjak, elismerések: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Molnár Kolos Születési idő: Budapest, 1985.06.24. Anyja neve: Orbán Olga Terézia Lakcím: 1151. Budapest, Bem utca 33. Telefon: +3620/213-6462 E-mail: molnar@pt.bme.hu

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra

Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Az ökológiai mezőgazdaság hazai kutatás-fejlesztése, mint ágazatfejlesztési súlypont Dr. Drexler Dóra Párbeszéd a hazai ökogazdálkodás fejlesztéséért Lakitelek, 2013. február 17. 160000 Az ellenőrzött

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ

A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A HÚS SZEREPE A HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSBAN konferencia MEGHÍVÓ A Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2001-2006 Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász Tudományos fokozatok, címek:: 2014, PhD

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

habilitált doktor (22/1999)

habilitált doktor (22/1999) SZEMÉLYI ADATOK KOVÁCSNÉ DR. GAÁL Katalin 9200 Mosonmagyaróvár, Várallyai u. 35. Magyarország +36 96 566 613 +36 20 5153591 gaal@mtk.nyme.hu gaalkati48@gmail.com Születési datum: 1948. 08.28. MUNKAKÖR

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve

A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve A Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve A doktori iskola a doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően a tanulmányi kötelezettségeket a következőkben

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN

PUBLIKÁCIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSHEZ AZ SZTE KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN PULIKÁIÓS MINIMUMKÖVETELMÉNYEK OKTORI FOKOZTSZERZÉSHEZ Z SZTE KÖZGZSÁGTNI OKTORI ISKOLÁJÁN doktori képzés átalakuló szabályozási feltételei miatt az SZTE Közgazdaságtani oktori Iskola Tanácsa a 2011. december

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló szervezetként

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben