ABS MF szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABS MF 154-804 szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú"

Átírás

1 ABS MF szennyvízszivattyú ABS Piranha 08/09 aprító szivattyú HU (2015/04) HU Telepítési és kezelési útutató

2 2 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) ABS MF szennyvízszivattyú HW ABS Piranha aprító szivattyú Tartalo 1 Általános Alkalazási területek Az MF 154HW berendezés űködésének típusa és indítási gyakorisága Műszaki adatok Adattábla Biztonság Szállítás Felállítás és összeszerelés Leürítő vezeték Telepítési példa betonaknában Villaos satlakoztatás Bekötési rajzok A forgásirány ellenőrzése A forgásirány egváltoztatása Üzebe helyezés Karbantartás és szerviz Általános karbantartási útutató Piranha aprító rendszer Megjegyzések az áteelő álloások karbantartásához az EN szerint Az olaj feltöltése és az olajsere Tisztítás... 9 Az Sulzer fenntartja a jogot a űszaki jellezők fejlesztés iatti egváltoztatására

3 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) 3 1 Általános 1.1 Alkalazási területek A szállítandó közeg axiálisan egengedhető hőérséklete: MF és Piranha 08 & 09 = 40 C. MF 154HW = 80 C. Az MF/Piranha típussaládba tartozó erülő szennyvízszivattyúk egbízható, inőségi terékek, aelyeket a következő alkalazásokhoz alakítottak ki: Tiszta víz szivattyúzása Magas száraz- vagy szálasanyag-tartalú folyadékok eltöődésentes szivattyúzása. Az MF 154HW berendezés agas hőérsékletű, ax. 80 C-os folyadékok szivattyúzására készült. A szivattyúból kilépő inden leeresztő sővezetéknek ennek egfelelően hőállónak kell lennie, de ez az ügyfél felelősségi körébe tartozik. Ezek a szivattyúk ne használhatók tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok szivattyúzására. Mielőtt agresszív folyadékokat szivattyúzna, ellenőrizze, hogy a szivattyúnál alkalazott anyagok ellenállnak-e az adott esetben szivattyúzandó folyadéknak. 1.2 Az MF 154HW berendezés űködésének típusa és indítási gyakorisága Az MF sorozatú szivattyúk HW változatát sak rövid idejű (S2) és szakaszos (S3) űködésre tervezték, 8 per/10%os iklusú, azaz 0,8 per BE/7,2 per KI űködésre. 1.3 Műszaki adatok A axiális zajszint 70 db. Ez bizonyos körülények ellett túlléphető Adattábla A későbbi felhasználás érdekében javasoljuk, jegyezze fel az alábbi táblázatba az eredeti adattáblán szereplő adatokat, ajd a készülék vásárlását igazoló dokuentuokkal együtt őrizze eg azt az esetleges későbbi felhasználáshoz. A gyártóval folytatott kounikáió során indig adja eg a szivattyú típusát, tételszáát az Nr ezőben. Made in Ireland Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland 1. ábra Adattábla, standard változat 68 Felirat Típus Szivattyú típusa Nr. Tételszá SN Sorozatszá xx/xxxx Gyártás dátua (hét/év) U Névleges feszültség V Névleges ára A Frekvenia Hz P1 Névleges beenő teljesítény kw 1/in Fordulatszá ford/per Qax Max. térfogatára 3 /h Hax Max. szállítóagasság Max. erülési élység

4 4 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) 2 Biztonság Az általános és speiális egészségügyi és biztonsági irányelvek részletes isertetése külön kiadványban olvasható, elynek íe: ABS típusú Sulzer terékek biztonsági utasításai. Ha valaelyik kérdésére ne kap választ, vagy további kérdése volna, kérjük, forduljon az Sulzer gyártójához. Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyerekek használhatják, valaint egváltozott fizikai, érzékelési vagy entális képességekkel rendelkező szeélyek, illetve tapasztalattal és iseretekkel ne rendelkezők, ha száukra a felügyelet biztosított, illetve egkapták a biztonságos használathoz szükséges utasításokat és egértették a fennálló veszélyeket. A gyerekek ne játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a használó által végezhető karbantartást gyerekek ne végezhetik felügyelet nélkül. 3 Szállítás Szállítás közben ne szabad az egységet leejteni, vagy dobni. Az egységet soha ne szabad a tápvezetéknél fogva eelni vagy leereszteni. Az egység eelőponttal rendelkezik, aelyhez lánot vagy végszeet lehet satlakoztatni a szállításhoz. Az egységhez használt bárilyen eelőszerkezetet az egység súlyának egfelelően kell éretezni. A űveletek során tartsa be a biztonsági előírásokat és a űszaki gyakorlatnak egfelelően járjon el. 4 Felállítás és összeszerelés A Különös A szennyvízszivattyúzás és, ahol alkalazható, a robbanásbiztos összeszerelés inden szabályát be kell tartani. kábel satorna és a vezérlőtábla satlakozását tegyük légentessé úgy, hogy a tápegység és a szabályozó árakörkábelek lefektetése után egtöltjük habbal. figyelet kell fordítani azoknak a biztonsági szabályoknak és általános űszaki fogásoknak, elyek a zárt területeken, szennyvíztelepeken való unkát illetik. 4.1 Leürítő vezeték A leürítő vezetéket a vonatkozó szabályozások betartásával kell telepíteni. A DIN 1986/100 és EN szabványok különösen a következőkre vonatkoznak: A leürítő vezetéket (180 -ban hajlított) visszaöblítő hurokkal kell ellátni a visszaöblítő szint felett. A leürítő vezetéknek ezt követően a gravitáió segítségével a gyűjtővezetékbe, vagy a szennyvízsatornába kell ürülnie. A leürítő vezeték ne satlakozhat ejtősőhöz. A leürítő vezetékhez ás befolyás vagy leürítő vezeték ne satlakozhat. A leürítő vezetéket úgy kell telepíteni, hogy ne legyen kitéve fagynak.

5 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) Telepítési példa betonaknában Felirat 1 Visszaöblítő hurok 2 Elzárószelep 3 Visszasapó szelep 4 Leürítő vezeték 5 Merülőszivattyú 6 KS úszókapsoló ábra Telepítési példa betonaknában A szennyvízsatornához történő satlakozás szabályozásai inden országban eltérőek lehetnek. Tanulányozza át a helyi szabályozásokat. 4.3 Villaos satlakoztatás Az üzebe helyezés előtt szakebernek kell arról eggyőződnie, hogy a szükséges elektroos védőberendezések közül egy rendelkezésre áll-e. A földelésnek, a nullpontnak, az érintésvédő egszakítóknak, stb. eg kell felelniük a helyi áraszolgáltató vállalat előírásainak, hibátlan űködésüket szakebernek kell ellenőriznie. A felhasználási helyszín villaosenergia-ellátó rendszerének eleget kell tennie a VDE vagy ás helyi előírások vezeték-keresztetszetre és axiális feszültségesésre vonatkozó rendelkezéseinek. A szivattyú adattábláján szereplő feszültség-értéknek egyeznie kell a villaos hálózat feszültségével A hálózati satlakozóvezetéket a szivattyú névleges teljesíténye alapján kiválasztott késleltetett biztosítékkal szükséges védeni. A villaos tápvezetéket és a szivattyút a vezérlőpanel és a otor kapsolási rajzai szerint, szakebernek kell bekötnie a vezérlőpanel kivezetéseire. A űveletek során tartsa be a biztonsági előírásokat és a űszaki gyakorlatnak egfelelően járjon el. Szabadtéri használatra a következő VDE előírások vonatkoznak: Szabadtéren használt erülőszivattyúkat legalább 10 hosszúságú hálózati satlakozókábellel kell ellátni. A további szabályozások érvényessége országonként eltérő lehet. A szabadtéri szökőkutakhoz, a kerti tavakhoz és a hasonló helyekhez tervezett szivattyúk esetén azokat egy aradékára ellen védő eszközhöz kell satlakoztatni. Ennek az eszköznek ne szabad eghaladnia a 30 A-es üzei áraerősséget. Kérjük, konzultáljon villanyszerelőjével.

6 6 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) Bekötési rajzok Háro fázis Egy fázis 50 Hz: 50 Hz: MF 334D és D/KS MF 154W, W/KS és HW MF 404D és D/KS MF 324W és W/KS MF 665D és D/KS MF 354W és W/KS MF 804D és D/KS MF 504W és W/KS Piranha 08/09D és D/KS MF 565W és W/KS Piranha 08/09W és W/KS ábra Bekötési rajz háro fázis esetén 4. ábra Bekötési rajz egy fázis esetén JELÖLÉS: U, V, W = Fázis bl = Kék PE = Földelés br = Barna gr/yel = Zöld/sárga gry = Szürke blk = Fekete A forgásirány ellenőrzése Az előző fejezetek biztonsági tudnivalóit figyelebe kell venni! Hárofázisú szivattyú első üzebe helyezése és új helyen történő első használata előtt szakebernek kell ellenőriznie a berendezés forgásirányát. A forgásirány ellenőrzésekor a erülőszivattyút úgy kell rögzíteni, hogy az elforduló járókerék, vagy a légáralás ne okozhasson szeélyi sérülést. Ne nyúljon kézzel a hidraulikus rendszerbe! A A forgásirányt sak szakeber változtathatja eg. forgásirány ellenőrzése és a berendezés bekapsolása közben ügyeljen a szivattyú INDÍTÁSI REAKCIÓJÁRA. Ez igen erőteljes is lehet A forgásirány akkor helyes, ha a járókerék a telepített egységet felülről nézve az órautató járásával egyező irányba forog Az indítási jelentkező reakió az órautató járásával ellentétes 5. ábra A forgórész forgása

7 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) 7 Aennyiben egyetlen vezérlőpanelhez több szivattyú is satlakozik, inden egység külön-külön ellenőrizendő. A vezérlőpanelhez érkező villaos tápkábelnek az órautató járásával egegyező forgásirányúnak kell lennie. Aennyiben a vezetékek a kapsolási rajz és a rendeltetésük szerint satlakoznak, a szivattyú a helyes irányba forog A forgásirány egváltoztatása Az előző fejezetek biztonsági tudnivalóit figyelebe kell venni! A forgásirányt sak szakeber változtathatja eg. Aennyiben a forgásirány ne egfelelő, a vezérlőpanelhez satlakozó tápkábelek közül kettőt felserélve a forgás iránya egváltoztatható. A forgásirányt ezt követően isét ellenőrizni kell. A forgásirányt érő eszköz a tápellátás vagy a segédgenerátor forgásirányát utatja 5 Üzebe helyezés Az előző fejezetek biztonsági tudnivalóit figyelebe kell venni! Üzebe helyezés előtt végezze el az egység ellenőrzését és funkionális vizsgálatát. A következőkre különös figyelet kell fordítani: Az elektroos satlakoztatások az érvényes szabályozások szerint történtek? A otor túlterhelésvédő kapsolójának beállítása helyes? Ki lett tisztítva az akna? Ki lettek tisztítva, és ellenőrizve lettek a szivattyúálloás be- és kienetei? A szivattyú forgásiránya helyes - ég akkor is, ha a berendezés segédgenerátorról üzeel? A szintszabályozók helyesen űködnek? A szükséges tolózárak (aennyiben vannak) nyitott állásban vannak? A visszasapó szelepek (aennyiben vannak) könnyen űködnek? Megfelelően helyezkedik el a szivattyú az alapzaton? Megfelelően vannak beállítva a be- és kikapsolási szintek?

8 8 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) 6 Karbantartás és szerviz A karbantartási unkálatok egkezdése előtt szakebernek kell a szivattyút lesatlakoztatni a villaos hálózatról, ajd ügyelni kell arra, hogy akaratlanul se lehessen visszakapsolni. Minden javítási és karbantartási űvelet során be kell tartani a szennyvízkezelő berendezések lezárt területeire vonatkozó biztonsági rendszabályokat, és a űszaki gyakorlatnak egfelelően kell eljárni. A szervizelési unkálatokat sak képzett szeélyzet végezheti el. Ha a tápkábel sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a kábelt ki kell seréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével, ill. hasonló képzettségű szeéllyel. Az itt közölt karbantartási útutatások ne saját kezű javításokra vonatkoznak, ivel ezen űveletekhez speiális tudás szükséges. Az Sulzer vállalat szervizsoportjával kötött karbantartási szerződés inden körülények között a lehető legagasabb szintű űszaki segítségnyújtást garantálja Önnek. 6.1 Általános karbantartási útutató Az Sulzer erülőszivattyúk egbízható, kiváló inőségű terékek, elyek indegyike végső inőségellenőrzésen esik át. Az utánkenést ne igénylő golyóssapágyak és az üzeet felügyelő készülékek optiális üzebiztonságot garantálnak akkor, ha a szivattyú satlakoztatása és űködtetése az útutatóban leírtak szerint történik. Aennyiben égis üzezavar jelentkezik, ne kezdje el annak elhárítását, hane kérjen segítséget az Sulzer vállalat ügyfélszolgálatától. Ez különösen akkor érvényes, ha a szivattyú a vezérlőtáblába jutó túlára iatt folyaatosan kikapsolódik, illetve vészjelzéskor. A hosszú élettarta érdekében a berendezés rendszeres átvizsgálása és karbantartása javasolt. Az Sulzer készséggel áll rendelkezésre bárelyik alkalazással és bárilyen szivattyúzási probléával kapsolatosan. Az Sulzer garaniális feltételek sak akkor érvényesek, ha a javítási unkálatokat az Sulzer által jóváhagyott űhely végzi, eredeti Sulzer pótalkatrészek felhasználásával. 6.2 Piranha aprító rendszer A Piranha aprító rendszere kopóalkatrész, ennek egfelelően szükségessé válhat a seréje. A vágóteljesítény sökkenése a kienő teljesítényt lesökkentheti. Javasoljuk az aprító rendszeres átvizsgálását. Ez különösen érvényes azokra az esetekre, ahol hookot is tartalazó szennyvizet szivattyúznak. A hosszú élettarta érdekében a berendezés rendszeres átvizsgálása és karbantartása javasolt. Mielőtt elindítaná a szivattyút, győződjön eg róla, hogy az aprító forgórésze szabadon tud forogni. 6.3 Megjegyzések az áteelő álloások karbantartásához az EN szerint. Az áteelő álloás havi rendszerességű átvizsgálása és űködésének ellenőrzése ajánlott. Az EN szabályozásokkal összhangban az áteelő álloás karbantartását szakebernek kell elvégeznie, a következő időközönként: kereskedeli épületekben - hárohavonta. lakótöbökben - félévente. saládi házakban - évente. A fentiek ellett tanásoljuk karbantartási szerződés egkötését egy egfelelő tapasztalatokkal rendelkező vállalattal.

9 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) Az olaj feltöltése és az olajsere A otor és a hidraulikus szakasz közti olajkara gyárilag fel van töltve kenőolajjal. A otor olajfeltöltési ennyisége Szivattyú típusa Liter Szivattyú típusa Liter MF 334D és D/KS N/A MF 154W, W/KS és HW N/A MF 404D és D/KS 0.5 MF 324W és W/KS N/A MF 665D és D/KS 0.5 MF 354W és W/KS 0.5 MF 804D és D/KS 0.5 MF 504W és W/KS 0.5 Piranha 08/09D és D/KS 0.5 MF 565W és W/KS 0.5 Az olajkara olajfeltöltési ennyisége Piranha 08/09W és W/KS 0.5 Szivattyú típusa Liter Szivattyú típusa Liter MF 334D és D/KS 0.02 MF 154W, W/KS és HW 0.02 MF 404D és D/KS 0.02 MF 324W és W/KS 0.02 MF 665D és D/KS 0.02 MF 354W és W/KS 0.02 MF 804D és D/KS 0.02 MF 504W és W/KS 0.02 Piranha 08/09D és D/KS 0.02 MF 565W és W/KS 0.02 Az olajsere sak eghibásodás esetén szükséges. 6.5 Tisztítás Piranha 08/09W és W/KS 0.02 Ha a szivattyú szállítható alkalazásokon kerül felhasználásra, a szennyeződések és lerakódások egjelenésének elkerülése érdekében inden egyes használat után tiszta víz szivattyúzásával kell gondoskodni a készülék tisztításáról. Rögzített helyű alkalazás esetén ajánlatos rendszeresen elvégezni az autoatikus szintszabályozó rendszer ellenőrzését. A választókapsoló kapsolásával ( HAND kapsolóállás) egtörténik az akna kiürítése. Aennyiben szennyeződés látható az úszókon, gondoskodni kell a tisztításukról. A tisztítást követően tiszta vízzel át kell öblíteni a szivattyút, ajd néhány autoatikus szivattyúzási iklus végrehajtása szükséges.

10 10 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása)

11 Telepítési és kezelési útutató (Ez az eredeti útutató fordítása) 11

12 Sulzer Pup Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65

Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 Üzemeltetési utasítás 8417.8/10-65 1. Megfelelőségi leírás... 2 2. Részben kész gép beépítési nyilatkozat 2006/42/EK irányelv a gépekről... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. Biztonság... 5 5. Szállítás

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk

ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk ZPU 08/14/24 típusú központi zsírzószivattyúk Változtatás jogát fenntartjuk 1/21 Előszó a felhasználói kézikönyvhöz Előszó és tartalomjegyzék A felhasználói kézikönyv célja, hogy megkönnyítse a szivattyú/zsírzóberendezés

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Vezérlőegység: elektromechanikus hajtómű vezérléssel AUMATIC AC 01.2 Intrusive Vezérlés Párhuzamos interfész Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Üzemeltetési

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató IDRO 30 - IDRO 30 CS HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató 1 Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy az IDRO 30 kandallót választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750

Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750 Eurovacuum Kezelési útmutató EV Series Vákuum pumpa 0010-0750 Eurovacuum EV Sorozat Olaj rotációs Vákuumszivattyú Az Eurovacuum Társaság 2006-ban alakult, több mint 30 éves vákuum ipari tapasztalattal.

Részletesebben

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BVF WFD 20 SERIES TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetés 3 1 Általános ismertető 3 1.1 A használati és telepítési útmutató ismertetése 3 1.2 Biztonsági követelmények

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

8 / 12 CC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 11/2012 Maestro 8 / 12 CC Art.: 80430407 hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használatba vétel előtt gondosan olvassa el! Őrízze meg a használati útmutatót! EU megfelelőségi nyilatkozat A 2006/42/EU számú EU irányelvnek

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó

Rövid telepítési útmutató 00825-0118-4530, EC változat 2013. március. Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó 00825-0118-4530, EC változat Kiváló teljesítményű, vezetett radar elvű szint- és fázishatár-távadó A kézikönyvről Ez a telepítési útmutató a Rosemount 5300 sorozatú távadókhoz ad általános irányelveket.

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben