KITELEPÍTÉS-BEFOGADÁS ELMÉLETE. Horti Brigitta pv. fhdgy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITELEPÍTÉS-BEFOGADÁS ELMÉLETE. Horti Brigitta pv. fhdgy."

Átírás

1 KITELEPÍTÉS-BEFOGADÁS ELMÉLETE Horti Brigitta pv. fhdgy.

2 A kitelepítés- befogadás feladatainak jogszabályi háttere: évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszközellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól Kitelepítés: minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása. Befogadás: a kitelepített, kimenekített lakosságnak, valamint anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló, a veszélyeztetett területen kívüli ideiglenes elhelyezése, ellátása.

3 A LAKOSSÁG G VÉDELMEV A lakosság védelme alapvetően két csoportba sorolható: az egyéni védelem, amikor az egyéni védőeszközök, és különféle technikai eszközök szolgálják az emberek védelmét, valamint a csoportos védelem, amelynek alapvetően két fajtája van: 1. a helyi védelem, 2. a távolsági védelem (kitelepítés, kimenekítés). Egyéni védelem: Az egyéni védelem többek között a mindenkori helyzet sajátosságainak megfelelően kiválasztott szűrő-, illetve szigetelő típusú légzésvédő-eszközökkel, bőrvédő eszközökkel, szükségvédőeszközökkel oldható meg. Olyan ipari balesetek, robbanások, stb. esetén, amikor az emberi életre veszélyes, káros anyagok kerülnek a levegőbe, védekezni kell a veszélyeztető hatások ellen. Csoportos védelem: Csoportos védelemről akkor beszélünk, amikor több személyt, akár egy egész települést kell megvédeni a veszélyeztető hatás következményeitől. Megvalósulhat a település elhagyása nélkül, ez a helyi védelem, valamint a település önként, vagy kötelező elhagyásával, ez a távolsági védelem. 1. Helyi védelem: Legtöbbször elzárkózással valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a lakosság a veszélyeztető hatások elől az épületekbe zárkózik el, és nem hagyja el az épületeket, amíg a veszély el nem hárul. Erre például akkor van szükség, amikor egy ipari baleset során veszélyes vegyi anyagok kerülnek a levegőbe. Vannak olyan települések, ahol speciális védőképességgel bíró építmények, un. óvóhelyek is vannak, amelyek a nagyon veszélyes, például a sugárzó anyagok ellen is védelmet nyújtanak.

4 2. A távolsági védelem (kitelepítés, kimenekítés): A távolsági védelem gyűjtőfogalom, amely magába foglalja a kitelepítést, kimenekítést, valamint az ebből adódó elhelyezési, majd visszatelepítési feladatok végrehajtását. A kitelepítés, kimenekítés a lakosság védelmét, illetve veszteségeinek csökkentését, a veszélyeztetett területről történő kivonását szolgálja a már közvetlen veszélyt nem jelentő területre. Ezzel az emberéletekben, anyagi javakban várhatóan kisebb veszteség következik be. Kitelepítés (ideiglenes vagy állandó lakóhelyelhagyás): amikor a kitelepítettek - a helyzettől függően kötelezően, vagy önként - rövidebb, vagy hosszabb időre elhagyják lakóhelyüket, és biztonságosabb területen kerülnek elhelyezésre. Kimenekítés: olyan lakóhelyelhagyás, amikor nem áll rendelkezésre elegendő figyelmezetési idő és esetlegesen a már bekövetkezett katasztrófa veszélyeztető hatása alatt szükséges elhagyni a veszélyeztetett területet az emberek életének mentése érdekében. Kiürítés: Háború esetén a polgári lakosság (és ingóságai), valamint az ipari objektumok hátravonása a közvetlen hadműveleti területről. Széttelepítés: A kitelepítés egy speciális, általában csak háborús helyzetben használt vállfaja, amely során a kitelepített lakosság honvédelmi munkakötelezettség alá eső tagjai un. ingázással visszajárnak a befogadási helyről eredeti munkahelyeikre dolgozni. Befogadás: Olyan tevékenység, amely során a lakóhelyét elhagyni kényszerülő lakosság családoknál, közintézményekben átmenetileg elhelyezésre, befogadásra kerül. Visszatelepítés: A veszély megszűnését követően a lakosság lakóhelyére való visszatelepítése.

5 Kitelepítés Kimenekítés Befogadás

6 A kitelepítés s fogalma: Minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztet lyeztető esemény által sújtott, s vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek illetve az ott találhat lható, létfenntartásukhoz szüks kséges anyagi javak tervezett-,, az arra jogosult döntd ntésén n alapuló szervezett kivonása.

7 A kitelepítés ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, a veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következményeinek felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére. Elrendelői lehetnek: A Megyei KözgyK zgyűlés s Elnöke ( a polgármester tájékoztatása alapján) akinek feladata: A Belügyminiszter egyidejű tájékoztatásával intézkedik a kitelepítés végrehajtására; intézkedik a védett, nem veszélyeztetett települések polgármesterei felé a befogadásra; más megye elnökeinek (esetenként szomszédos ország illetékes vezetőinek) segítségét kéri, ha nem oldható meg biztonságosan a kitelepítés, befogadás ilyen esetekben összehangolja a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és szervezetei segítségével a közreműködő polgári védelmi szervezetek tevékenységét; A kitelepítés és a vele együtt járó feladatok megoldására intézkedhet területi jellegű anyagi és gazdasági szolgáltatások igénybevételére.

8 A polgármester, kinek feladatai kitelepítésn snél: Tájékoztatja a Megyei KözgyK zgyűlés s Elnökét t a kitelepítés s szüks kségességéről halasztást st nem tűrőt esetben elrendeli a kitelepítést a Megyei KözgyK zgyűlés Elnökének nek utólagos tájékoztatt koztatásával, valamint aktivizálja a kitelepítési szakszolgálatot latot és s elrendeli a lakosság g tájékoztatt koztatását, t, amelyek lehetnek: - helyhez kötött és mobil hangosító eszközök - szórólapok - falragaszok - hírvivők - műsorszórók

9 A kitelepítés s végrehajtv grehajtásának felelőse a településen minden esetben a polgármester Ebben a munkájában támaszkodhat: a polgári védelmi kirendeltség és a településre vezényelt hivatásos katasztrófavédelmi szerv beosztottjára, akik szervezik a kitelepítés helyi feladatait a települési kitelepítési-elhelyezési szakszolgálatokba beosztottak, illetve a települési parancsnokság szakbeosztottjának segítségére a Helyi Védelmi Bizottság koordináló munkájára intézményekben ápolt fekvőbetegek esetében az intézmény vezetőjére, aki felelős a kitelepítés szakmai követelményeinek érvényesítéséért a lakásukban ápolt betegek esetében a háziorvosi szolgálat és az ÁNTSZ segítségére.

10 A polgármesterek kitelepítéssel kapcsolatos további feladatai: -Ügyeleti szolgálati rendszer kialakítása, működtetése -Lakosság tájékoztatása, felkészítése a kitelepítésre -Berendezteti a megjelölt gyülekezési helyeket -Közegészségügyi biztosítás szervezése (különös tekintettel a járványmegelőzésre) - Aktivizálja a kitelepítési szakszolgálatot -A nyilvántartásba vételt (népesség-nyilvántartó); A forgalomszabályozást: - saját gépjárművel utazók (regisztrálás), - szervezetten utazók, - szakaszos útba indítás, - járművek megjelölése

11 A polgármesterek kitelepítéssel kapcsolatos további feladatai: A fekvőbeteg ellátást végző intézmények ill. a bentlakásos szociális intézmények felé is intézkedik (felelős az intézmény vezető, prevenciós tervek); Intézkedik egészségügyi ellátás a településeken háziorvosi, illetve ÁNTSZ segítségével az idős, magatehetetlen, személyek speciális kitelepítésére is; Várandós, terhes-gondozott nők, valamint művese kezelésre szoruló betegek speciális szállítására (mentősök, betegszállítók);

12 A polgármesterek kitelepítéssel kapcsolatos további feladatai: A települést működtetm dtető hivatal (okmányiroda, stb.) kitelepítése; A lakossággal elszáll llítható javak tekintetében mennyiségi korlátoz tozásokat vezethet be; Anyagi javak, állatállomány kitelepítésének szervezése se (speciális száll llítóeszközök k igényl nylése). A kitelepítési si-elhelyezési szakszolgálat lat számvet mvetései alapján biztosítja tja a Helyi Védelmi V Bizottság és s a Megyei Védelmi V Bizottság útján a hiányz nyzó száll llító kapacitást (autóbusz, tömegközlekedés); Hátrahagyott anyagi javak őrzés-védelme (Rendőrs rség, Polgárőrs rség), Az evakuált területre elrendelheti az engedéllyel törtt rténő belépést; Intézkedik a kitelepített tett terület (település) közmk zműveinek lezárására ra (víz, gáz, g elektromos áram);

13 Kitelepítés Tapasztalatok: Saját t döntd ntés s alapján n nem kitelepülő lakosság Esetenként nt megkérd rdőjelezhető a tervek használhat lhatósága, aktualitása, a tervek elérhet rhetősége/hozzáférhetősége, vagy megléte Informáci ció,, nyilvántart ntartás s pontossága A kitelepítési, befogadási adatbázis naprakészs szsége ( A szüks kséges (segéd)anyagok biztosítása sa Vagyonvédelem, őrzés s megszervezése se Pánik

14 Kitelepítés Kimenekítés Befogadás

15 Kimenekítés fogalma: Olyan lakóhelyelhagyás, amikor nem áll rendelkezésre elegendő figyelmezetési idő és esetlegesen a már bekövetkezett katasztrófa veszélyeztető hatása alatt szükséges elhagyni a veszélyeztetett területet az emberek életének mentése érdekében.

16 A kitelepítés, kimenekítés s törtt rténhet: a, Térben: egy településen belül, települések között, az országhatáron belül, nemzetközi viszonylatban, az országhatáron túl. b, Időben: veszélyhelyzet előtti kitelepítés veszélyhelyzet utáni kitelepítés c, Végrehajtása szerint: szervezetten, spontán. d, Igénybevett közlekedési eszközök szerint: a kitelepítés irányítói által biztosított járművel, saját járművel, gyalogosan. e, A kitelepülők megoszlása alapján: részleges teljes

17 Túlélő csomag tartalma személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, két- három napi élelmiszer (konzerv, nem romlandó élelmiszer) egy liter ivóvíz, tea, üdítő (a napi kalória érték a kalória tápértéket elérje) az évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat, fehérnemű, tisztálkodási eszközök, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök egyéni védőeszköz (ha van), légzésvédő és bőrvédő eszközként használható ruházat, takaró (esetleg hálózsák, gumimatrac,) ha van, hordozható rádió.

18 Kitelepítés A kitelepítés időszakát megelőző feladatok I. II. Kitelepítési - befogadási tervek elkészítése Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó A tervben meghatározott feladatok végrehajtására pv. szervezet létrehozása Végrehajtó: Polgármester A tervek pontosítása, időszakos felülvizsgálata Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó Ügyeleti szolgálati rendszer kialakítása, működtetésének előkészítése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A lakosság tájékoztatása, felkészítése a kitelepítés-befogadás során jelentkező feladatokra Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Kitelepítési-befogadási adatlapok (WEB felület)kitöltése és továbbítása a pv. kirendeltség felé Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó

19 Kitelepítés A kitelepítés időszakának feladatai A kitelepítés elrendelése Végrehajtó: Polgármester Az MVB tájékoztatása az elrendelésről Végrehajtó: Polgármester Folyamatos kapcsolattartás az MVB-vel, eszközigénylés és a kitelepítés végrehajtásához szükséges információk kérése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A kitelepítés feladatainak megkezdése az elkészült tervek alapján Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A lakosság folyamatos tájékoztatása és segítése a kitelepítésre való felkészülésben Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A lakosság tájékoztatása a kitelepítés elrendeléséről Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Ügyeleti szolgálati működtetése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Pv. Szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A saját gépjárművel kitelepülők regisztrálása Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Szállítóeszköz ellátás pontosítása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A kitelepülők gyülekezési helyre gyűjtése, tájékoztatása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Külön intézkedést igénylő emberek (betegek), anyagi javak, állatok kitelepítésének a folyamatos szervezése Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Útközbeni ellátás szükségének a vizsgálata, szükség esetén megállóhelyek beiktatása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Az útnak indítandók regisztrációja Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Közegészségügyi biztosítás szervezése Végrehajtó: Polgármester az ÁNTSZ közreműködésével A polgármesteri hivatal áttelepülésének szervezése Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A kitelepítő járművekre kocsiparancsnok kijelölése, a járművek útbaindítása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A hátramaradt lakosságról valamint a javakról való gondoskodás megszervezése Végrehajtó: Polgármester a rendőrség közreműködésével A kitelepített település őrzésvédelmének a megszervezése Végrehajtó: Polgármester a rendőrség közreműködésével Érkezés a befogadóhelyre, jelentkezés a hivatalos befogadó szerveknél Végrehajtó: Polgármester

20 A kitelepítés időszakát követő feladatok I. II. Az MVB tájékoztatása a befogadóhelyre történő megérkezésről, a kitelepülők adatainak átadása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Az önkormányzat működésének újraszervezése a befogadóhelyen Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A nem kitelepülők folyamatos agitálása a kitelepülésre Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Az MVB-vel való egyeztetés a visszatelepülés időpontjáról Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A befogadó szervek munkájában való közreműködés Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A veszélyhelyzet megszűnését követően a település kárfelmérése Végrehajtó: Polgármester Visszatelepülés Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A lakosság folyamatos tájékoztatása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Intézkedés a kárfelszámolásra, ha szükséges mentesítés fertőtlenítés Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Szakaszos visszatelepülés esetén a befogadóhelyen maradottakról való gondoskodás, folyamatos tájékoztatásuk Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Normál működési rendre való visszaállás Végrehajtó: Polgármester

21 Kitelepítés Kimenekítés Befogadás

22 Befogadás A befogadás s törvt rvényi szabályoz lyozása az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) számú Kormányrendelet tartalmazza.

23 Befogadás Befogadás: a kitelepített, tett, kimenekített lakosságnak, valamint anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén n alapuló,, a veszélyeztetett területen kívüli k ideiglenes elhelyezése, ellátása.

24 Befogadás A befogadásban résztvevr sztvevő szervek, szervezetek, személyek Országos szinten (rendelet 2. (2)): az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) közreműködik..., a kimenekítés, a befogadás, szervezett végrehajtására irányuló szakmai követelmények kidolgozásában. Területi szinten (rendelet 3. (1) f)): A megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokság (jogutód: megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, illetve fővárosi polgári védelmi igazgatóság), a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, valamint a visszatelepítés végrehajtásában szakmai irányító, koordinációs feladatokat lát el; Helyi szinten (rendelet 4. g)): A körzeti (fővárosi kerületi) polgári védelmi parancsnokság(jogutód: polgári védelmi kirendeltségek), szervezi a kitelepítés, kimenekítés, befogadás, a visszatelepítés helyi feladatait, és közreműködik ezek végrehajtásában;

25 A Megyei KözgyK zgyűlés s Elnöke (rendelet 24. a), c)): A A megyei KözgyK zgyűlés s elnöke a 23. (1) bekezdésben meghatározott értesítést st követk vetően en a belügyminiszter egyidejű tájékoztatása mellett megteszi a szüks kséges intézked zkedéseket a kitelepítés és s befogadás végrehajtására. ra. Ennek érdekében: A befogadásban résztvevr sztvevő szervek, szervezetek, személyek - a veszélyeztetett területen kívül k l fekvő települések polgármesterein rmestereinél, illetve ha a lakosságot csak a megyehatáron kívül k l lehet biztonságosan elhelyezni az érintett megye megyei közgyk zgyűlésének elnökénél kezdeményezi a befogadás s előkész szítését; t; - elrendelheti a területi jellegű gazdasági gi és s anyagi szolgáltat ltatások igénybev nybevételét. t.

26 A befogadásban résztvevr sztvevő szervek, szervezetek, személyek A polgármester (rendelet 30. a-d)): A A megyei közgyk zgyűlés s elnöke által befogadásra kijelölt lt település s polgármestere gondoskodik: - a kitelepített tett lakosság g elhelyezéséről; l; - a szüks kséges nyilvántart ntartási feladatok elvégz gzéséről; - az alap-eg egészségügyi gyi és s az élelmiszer-ellátás megszervezéséről; - a kitelepített tett közigazgatk zigazgatási szervek működésének m biztosításáról. l.

27 Befogadás Általános szabályok (rendelet 31. (1), (2)): A A kitelepített tett intézm zmény csak intézm zményben, a kitelepített tett lakosság g elsősorban sorban intézm zményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetőleg leg szüks kségtáborhelyen helyezhető el. Ilyen lehetőség g hiány nyában, vagy ha az elhelyezés s a kitelepítettek tettek egészs szségét t súlyosan s veszélyeztetn lyeztetné,, a kitelepítettek tettek a lakosságn gnál l is elhelyezhetők. A kitelepítés és s befogadás s során n a családtagokat lehetőleg leg ugyanazon a településen és s lehetőleg leg azonos intézm zményben (épületben) kell elhelyezni.

28 Kitelepítési-elhelyezési szakalegység: A befogadó helyek elsősorban iskolákra tervezettek, amelyeket a polgármester előzetesen kijelöl. Ezen intézmények részére Intézményi Befogadási Terv készítését írja elő. A KITELEPÍTÉS-ELHELYEZÉSI SZAKALEGYSÉG ÖSSZETÉTELE ÉS JOGSZABÁLYBAN ELRENDELT FELADATAI Lakosságvédelmi szakszolgálat települési kitelepítési-elhelyezési szakalegységének létszámadatai Jászberény Városban Alegység Gyülekeztetési és elhelyezési őrs Beszállítást és kirakodást irányító őrs Tájékoztató és nyilvántartó őrs Alegységek Alegységek száma létszáma Belvárosi Általános Iskola 2. Liska József Erősáramú Szki 3. Klapka György Szakközépés Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Összesen: 9 36

29 TELEPÜLÉSI KITELEPÜLÉSI-ELHELYEZÉSI SZAKALEGYSÉG GYÜLEKEZTETÉSI-ELHELYEZÉSI ŐRS Örs összetétele, létszáma: Gyülekeztetési felelős1 fő Elhelyezési felelős Rendeltetése: 5 fő Minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő lakosság és anyagi javak kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése (befogadása), illetve visszatelepítése és az azzal kapcsolatos feladatok szervezése, végrehajtása. Feladata: A raj létszáma fő kitelepítési elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja. Gyülekeztetési felelős: a befogadásra kerülők elhelyezését, a megfelelő életkörülmények kialakítását és a mindennapi élet szervezését végzi. Irányítja az elhelyezési felelősöket. Elhelyezési felelős: Gyülekeztetési felelős irányítása alatt tevékenykedik. Felügyeli a rá kiosztott helyiségek rendjét, az esetleges felszerelési igényeket továbbítja a beszállítási felelősnek, felügyeli a befogadottak napi tevékenységét.

30 TELEPÜLÉSI KITELEPÜLÉSI-ELHELYEZÉSI SZAKALEGYSÉG BESZÁLLÍTÁST ÉS KIRAKODÁST IRÁNYÍTÓŐRS Örs összetétele, létszáma: Beszállítási felelős Kirakodást irányító felelős 1 fő 3 fő Rendeltetése: Minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő lakosság és anyagi javak kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése (befogadása), illetve visszatelepítése és az azzal kapcsolatos feladatok szervezése, végrehajtása. Feladata: A raj létszáma fő kitelepítési elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja. Beszállítási felelős: a szükséges készletek beszerzését, kiosztását, pótlását, visszavételét szervezi és irányítja. A befogadottak kérésére egyes tárgyaikat elhelyezi (pl.: autó). Irányítja a kirakodást irányító felelősök munkáját. Kirakodást irányító felelős: a beszállítási felelős irányítása alatt tevékenykednek. A szükséges készletek beszerzését, kiosztását, pótlását, visszavételét végzik.

31 TELEPÜLÉSI KITELEPÜLÉSI-ELHELYEZÉSI SZAKALEGYSÉG TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILVÁNTARTÓŐRS Örs összetétele, létszáma: Tájékoztatási felelős 1 fő Nyilvántartó 1 fő Rendeltetése: Minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő lakosság és anyagi javak kitelepítése, kimenekítése, elhelyezése (befogadása), illetve visszatelepítése és az azzal kapcsolatos feladatok szervezése, végrehajtása. Feladata: A raj létszáma fő kitelepítési elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja. Tájékoztatási felelős: Folyamatosan tájékoztatja a befogadottakat a kitelepítést kiváltó katasztrófa elhárításáról és a helyreállításról. Kihirdeti az intézményvezető utasításait, tájékoztatja a befogadottak családtagjait rokonaik hol és hogylétéről, válaszol az újságírói kérdésekre. Segíti az intézményvezetőt szabadidős tevékenység szervező munkáját, illetve segíti a nyilvántartó munkáját.

32 Nyilvántartó: A beérkezett adatokat számítógépesen nyilvántartja, az elkészült nyilvántartásról másolatot készít a Polgármesteri Hivatal Kitelepítés-Befogadási Bizottságának és azt elektronikus úton elküldi. Felveszi a befogadottak adatait, összeveti ezeket az előzetesen beérkezett adatokkal, ha ezek között eltérés mutatkozik, akkor pontosítja azokat a bizottság segítségével. Elkészíti a befogadottak helyiségenkénti elosztásának a nyilvántartását. Felvezeti az esetleges változásokat a nyilvántartásba. Ellenőrzi a visszatelepülők elszállításakor a létszámadatokat. A nyilvántartó által a Bizottságnak eljuttatott adatok egy része a terveink szerint egy nyilvánosan is hozzáférhető webfelületen is megjelenik, így a kitelepültek hozzátartozói gyorsan és könnyen tudnak tájékozódni rokonaik hol és hogylétéről.

33 A befogadás s konkrét t feladatai Az előkész szítés s időszak szakában: - tervek pontosítása; sa; - a lakosság g tájékoztatt koztatásának megszervezése, se, a lakosság tájékoztatása; - a befogadáshoz biztosított tott anyagok fogadása, száll llítása, elhelyezése; -informálódás a befogadásra tervezettek számáról, korcsoportonkénti, nti, nemenkénti, nti, családonk donkénti nti megoszlásáról, l, - az intézm zmények helyiségeinek kiürítése, berendezése; - ellátási feladatok megszervezése, se, konyhák k kijelölése, élelmiszer kiosztás s megtervezése; - a befogadás s híradh radásának megszervezése, se, próbája; - a még m g szüks kséges anyagok (fektető, étkező, és s egyéb b anyagok), eszközök k igényl nylése, beszerzése. se.

34 A befogadás s konkrét t feladatai A befogadás s végrehajtv grehajtásának időszak szakában: - a befogadó helyek berendezésének nek befejezése; - forgalomszabályoz lyozás; - a beérkez rkezők k fogadása, nyilvántart ntartásba vétel, v elosztás; s; - étkezés s megszervezése se (étkez( tkezési jegyek, turnusok, stb.) - a jármj rművek elhelyezése, őrzése; - a befogadott intézm zmények működésének m biztosítása; sa; - az állatállomány elhelyezése, ellátása. - jelentések, tájékoztatt koztatók k elkész szítése. se.

35 Befogadás A befogadás időszakát megelőző feladatok I. II. Kitelepítési - befogadási tervek elkészítése Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó Intézményi befogadási tervek elkészítése Végrehajtó: Intézményvezető A tervben meghatározott feladatok végrehajtására pv. szervezet létrehozása Végrehajtó: Polgármester A tervek pontosítása, időszakos felülvizsgálata Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó Ügyeleti szolgálati rendszer kialakítása, működtetésének előkészítése Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó A lakosság tájékoztatása, felkészítése a kitelepítés-befogadás során jelentkező feladatokra Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Kitelepítési-befogadási adatlapok (WEB felület)kitöltése és továbbítása a pv. kirendeltség felé Végrehajtó: Polgármester vagy az általa megbízott pv. előadó

36 Befogadás A befogadás időszakának feladatai A befogadás elrendelése Végrehajtó: Megyei Közgyűlés Elnöke A befogadásra kijelölt település polgármesterének tájékoztatása az elrendelésről Végrehajtó: Megyei Közgyűlés Elnöke Folyamatos kapcsolattartás az MVB-vel, eszközigénylés és a kitelepítés végrehajtásához szükséges információk kérése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadás feladatainak megkezdése az elkészült tervek alapján Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A befogadóhelyek előkészítése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A lakosság tájékoztatása a befogadás elrendeléséről Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Ügyeleti szolgálati működtetése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Pv. Szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével Informálódás a befogadásra tervezettek számáról, korcsoportonkénti, nemenkénti, családonkénti megoszlásáról Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadóhely felszereléséhez szükséges anyagok igénylése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Közegészségügyi szabályok érvényesítése a befogadás során Végrehajtó: ÁNTSZ A befogadásra tervezettek fogadása Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Élelmiszerellátás megszervezése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Házirend kidolgozása Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság Regisztráció Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadottak elhelyezése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A kitelepített közigazgatási szervek működésének biztosítása Végrehajtó: Polgármester A befogadás megszűntetése, a visszatelepülés engedélyezése Végrehajtó: Megyei Közgyűlés Elnöke A befogadóhely mindennapi életének irányítása Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság

37 Befogadás A befogadás időszakát követő feladatok A befogadó település polgármesterének értesítése a befogadás megszűntetéséről, a visszatelepülés engedélyezéséről Végrehajtó: MVB Tájékozódás a MVB-nál a visszatelepítés menetérő Végrehajtó: Polgármester A befogadottak részére kiosztott anyagok visszavétele Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadóhely eredeti állapotának a visszaállítása (takarítás, a befogadáshoz szükséges anyagok összegyűjtése) Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadottak gyülekező helyre kísérése, regisztrációja, majd távozásuk feljegyzése, jelentése Végrehajtó: Települési pv. parancsnokság A befogadáshoz szükséges anyagok tulajdonosukhoz való visszajuttatásának koordinálása Végrehajtó: Polgármester a pv. kirendeltség közreműködésével A befogadóhely eredeti funkciójának ellátására való alkalmasságának ellenőrzése Végrehajtó: Polgármester, ÁNTSZ Normál működési rendre való visszaállás Végrehajtó: Polgármester

38 Tapasztalatok: Befogadás a kitelepülők k nem érkeznek meg a befogadó helyre, meggondolják magukat más m s helyre távoznakt adatok pontossága, regisztráci ció elhagyása, következmk vetkezmény: pontatlan étkezési, elhelyezési létszl tszám, stb. a kitelepültek ltek lefoglalása, programok a kitelepültek ltek mozgásának nyilvántart ntartása visszatelepítés, s, önkényes nyes visszatelepülés, s, ezért az elhagyott lakhely időközönk nkénti nti látogatl togatása a tervek, azok rendszere, használhat lhatósága informáci ciók k pontossága sajtó kezelése, rém, r illetve álhírek karitatív v szervezetek tevékenys kenységének nek koordinálása, segélysz lyszállítmányok kiosztása, sa, annak megszervezése, se, aránytalans nytalanságok elkerülése

39 AZ INTÉZMÉNY TEENDŐI BEFOGADÁS ESETÉN TEVÉKENYSÉG A BEFOGADÁSI ELRENDELÉSEKOR Amennyiben a Polgármester úgy rendelkezik, hogy az intézményben kitelepülők befogadását kell végrehajtani, akkor a következő feladatokat kell elvégezni a befogadásra való felkészülés során: Szükséges-e a tanítás szüneteltetése? Az intézmény vezetője (vagy az általa kijelölt befogadási megbízott) a továbbiakban a befogadás irányítója és felelőse az intézményen belül. Ezen minőségében felveszi a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal Kitelepítés- Befogadási Bizottságával és tájékozódik az intézménybe elhelyezésre kerülő személyek érkezési időpontjáról, pontos számáról, nemenkénti és családonkénti megoszlásáról, a különleges gondozást (állandó orvosi ellátást) igénylő személyek adatairól és az intézményben tartózkodásuk várható időtartalmáról. Valamint megkapja a központi készletből igényelhető felszerelések listáját (fektető anyagok, evőeszközök stb.).

40 AZ INTÉZMÉNY TEENDŐI BEFOGADÁS ESETÉN A vezető a kapott adatok birtokában összehívja a lakosságvédelmi szakszolgálat települési kitelepítési-elhelyezési szakalegységének (továbbiakban: szakalegység) az iskolából beosztott tagjait, akiknek a segítségével le fogja bonyolítani a befogadást. Közösen megbeszélik az elhelyezés teendőit és elkezdik az intézmény átalakítását befogadó hellyé. szükséges felszerelések igénylése kijelölik, berendezik és feliratokkal látják el az elhelyezettek által használt lakóhelyiségeket, mosdókat, étkezőket, társalgókat, gyülekezési helyet, adatfelvevő és nyilvántartó helyet, orvosi szobát stb. Az intézményvezető kidolgozza a befogadottak számára kötelező érvényű házirendet Az intézményvezető a beszállítási felelőssel megtervezi a betelepülők étkeztetését,

41 Az intézményvezető és a kitelepítési-elhelyezési szakalegység feladatai a befogadást közvetlenül megelőző időszakban: Intézményvezető: irányítja és koordinálja a befogadási tevékenység előkészítését, kidolgozza a befogadottak számára kötelező érvényű házirendet. Tájékoztatási felelős: az esetleges újságírói kérdésekre válaszol a befogadással kapcsolatban. Nyilvántartó: Az előzetesen beérkezett adatokat nyilvántartja. Beszállítási felelős: A beérkező felszereléseket és készleteket elhelyezi, rendszerezi. Kirakodást irányító felelős: a beszállítási felelős irányításával végzik a beérkező felszerelések és készletek elhelyezését, rendszerezését. Részt vesznek a befogadáskor igénybevételre kerülő helyiségek berendezésében, kialakításában. Gyülekeztetési felelős: az előzetesen beérkezett adatok alapján elhelyezi a rendelkezésre álló helyiségekbe a kitelepítetteket (ügyelni kell a családok egyben tartására), a nyilvántartóval nyilvántartásba veteti helyiségenként a beköltözők adatait. Felügyeli a befogadáskor igénybevételre kerülő helyiségek berendezését, kialakítását. Elhelyezési felelős: a gyülekezési felelős irányítása alatt a rá kiosztott helyiségekben felügyeli a kitelepülteket, a felmerülő felszerelés igényeket továbbítja, megszervezi az étkezés, a tisztálkodás rendjét, felügyeli a takarítást, a higiéniát. Részt vesz a befogadáskor igénybevételre kerülő helyiségek berendezésében, kialakításában.

42 AZ INTÉZMÉNY TEENDŐI BEFOGADÁS ESETÉN TEVÉKENYSÉG A BEFOGADÁS MEGKEZDÉSEKOR Kitelepülők elhelyezésének megkezdése: A kitelepítettek a gyülekezési helyen összegyűlnek. A biztosított elhelyezési helyek alapján és ezek megszemlélése után a gyülekezési helyen a befogadási hely vezetője: Jegyzékbe veteti a befogadottakat és A gyülekeztetési felelőssel együttműködve meghatározzák a kitelepülők helyiségenkénti elhelyezését, a családok együtttartásának figyelembevételével, továbbá A Bizottságnak átadja a kitelepülők elhelyezésének pontos beosztását, majd Utasítja a tájékoztatási felelőst a házirend ismertetésére.

43 Az intézményvezető és a kitelepítési-elhelyezési szakalegység feladatai a befogadás megkezdésekor: Intézményvezető: irányítja és koordinálja a befogadási tevékenység végrehajtását, fogadja a kitelepülőket és a Bizottságot. Tájékoztatási felelős: Tájékoztatja a befogadottakat arról, hogy hol vannak, mit kell tenniük a következőkben, mi a házirend, folyamatosan tájékoztatja őket a beköltözéssel kapcsolatos feladatokról. Válaszol az esetleges újságírói kérdésekre a befogadással kapcsolatban. Nyilvántartó: Felveszi a befogadottak adatait, összeveti ezeket az előzetesen beérkezett adatokkal, ha ezek között eltérés mutatkozik, akkor pontosítja azokat a bizottság segítségével. Elkészíti a befogadottak helyiségenkénti elosztásának a nyilvántartását. Az elkészült nyilvántartásról másolatot készít a bizottságnak és elektronikus úton továbbítja. Beszállítási felelős: A beérkező felszereléseket és készleteket elhelyezi, rendszerezi. Szervezi az utánpótlásukat. Gondoskodik a saját autóval érkezők gépkocsijának az elhelyezéséről (pl.: udvar). Kirakodást irányító felelős: a beszállítási felelős irányításával végzik a beérkező felszerelések és készletek elhelyezését, rendszerezését. Gyülekeztetési felelős: elhelyezi a rendelkezésre álló helyiségekbe a kitelepítetteket (ügyelni kell a családok egyben tartására), a nyilvántartóval nyilvántartásba veteti helyiségenként a beköltözők adatait. Kiadja a mindennapi élethez szükséges felszereléseket az elhelyezési felelősöknek szétosztásra. Elhelyezési felelős: a gyülekezési felelős irányítása alatt a rá kiosztott helyiségekben elhelyezi és felügyeli a kitelepülteket. Ismerteti a házirendet. Kiosztja a mindennapi élethez szükséges felszereléseket.

44 A BEFOGADÁS S ALATTI MINDENNAPI FELADATOK Az intézm zményvezető és s a kitelepítési si-elhelyezési szakalegység g feladatai a befogadás alatti mindennapok során: 1. Intézm zményvezető: irány nyítja és s koordinálja a befogadóhely napi működését, m szabadidő tevékenys kenységeket szervez a befogadottaknak. 2. Tájékoztatási felelős: : Folyamatosan tájékoztatja t a befogadottakat a kitelepítést kivált ltó katasztrófa elhárításáról és s a helyreáll llításról. Kihirdeti az intézm zményvezető utasításait, sait, tájékoztatja t a befogadottak családtagjait rokonaik hol és s hogylétéről, l, válaszol az újságírói i kérdk rdésekre. Segíti az intézm zményvezető szabadidő tevékenys kenység szervező munkáját. 3. Nyilvántart ntartó: Felvezeti az esetleges változv ltozásokat a nyilvántart ntartásba. 4. Beszáll llítási felelős: A beérkez rkező felszereléseket seket és s készleteket k elhelyezi, rendszerezi. Szervezi az utánp npótlásukat. 5. Kirakodást irány nyító felelős: : a beszáll llítási felelős s irány nyításával végzik v a beérkez rkező felszerelések sek és s készletek k elhelyezését, rendszerezését. 6. Gyülekeztet lekeztetési felelős: : Szervezi a mindennapi életet, szervezi a kitelepítettek tettek megjelenését t a közös k s rendezvényekre nyekre (orvosi vizsgálat, nyilvántart ntartásba vétel). v 7. Elhelyezési felelős: a gyülekez lekezési felelős s irány nyítása alatt a rár kiosztott helyiségekben felügyeli a kitelepülteket, lteket, a felmerülő felszerelés s igényeket tovább bbítja, megszervezi az étkezés, a tisztálkod lkodás s rendjét, felügyelik a takarítást, a higiéni niát.

45 TEVÉKENYS KENYSÉG G A BEFOGADOTTAK KIKÖLT LTÖZÉSEKOR ÉS S AZ INTÉZM ZMÉNY EREDETI FUNKCIÓJÁNAK NAK VISSZAÁLL LLÍTÁSAKOR Az intézm zményvezető és s a kitelepítési si-elhelyezési szakalegység g feladatai a befogadottak kikölt ltözésekor és s az intézm zmény eredeti funkciójának nak a visszaáll llításakor: 1. Intézm zményvezető: : irány nyítja és s koordinálja a kikölt ltözést, a helyreáll llítási feladatokat és s ezek végrehajtv grehajtását t jelenti a Bizottságnak. 2. Tájékoztatási felelős: Tájékoztatja a befogadottakat a visszatelepítés időpontj pontjáról és s módjm djáról. Kihirdeti az intézm zményvezető utasításait, sait, tájékoztatja a befogadottak családtagjait rokonaik hollétéről, l, válaszol v az újságírói i kérdk rdésekre. Részt R vesz a helyreáll llítási munkálatokban. 3. Nyilvántart ntartó: Ellenőrzi a visszatelepülők k elszáll llításakor a létszl tszámadatokat. Részt vesz a helyreáll llítási munkálatokban. 4. Beszáll llítási felelős: : A kikölt ltözés s előtt a kiosztott felszerelési si anyagokat visszaveszi és összegyűjti. A Bizottság által kiadott anyagokat összegyűjti és s intézkedik a visszaszáll llítás s lebonyolításáról. l. Részt R vesz a helyreáll llítási munkálatokban. 5. Kirakodást irány nyító felelős: a beszáll llítási felelős s irány nyításával végzi v a felszerelések sek és s készleteket k visszavétel telét és s segédkezik az elszáll llításban. Részt vesz a helyreáll llítási munkálatokban. 6. Gyülekeztet lekeztetési felelős: : Szervezi a betelepültek ltek részvr szvételét t a helyreáll llítási munkákban. kban. 7. Elhelyezési felelős: a gyülekez lekezési felelős s irány nyítása alatt a rár kiosztott helyiségekben felügyeli a kitelepülteket. lteket. Részt R vesz a helyreáll llítási munkálatokban és s a készletek k visszavétel telében.

46 A lakosság visszatelepítésének végrehajtása Visszatelepítés: a veszély megszűnését követően a lakosságnak a lakóhelyére, valamit a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása. A visszatelepítés során a kitelepítéshez képest fordított sorrendben kell a költözés sorrendjét meghatározni: - elsőként a különböző helyreállítási feladatokat végzők, fontosabb intézmények, közművek dolgozói, felnőtt lakosság, anyagi javak, haszonállatok, és csak később a beteg, mozgáskorlátozott személyek, valamit gyerekek.

47 A lakosság visszatelepítésének végrehajtása Visszatelepítés: a veszély megszűnését követően a lakosságnak a lakóhelyére, valamit a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása. A visszatelepítés során a kitelepítéshez képest fordított sorrendben kell a költözés sorrendjét meghatározni: - elsőként a különböző helyreállítási feladatokat végzők, fontosabb intézmények, közművek dolgozói, felnőtt lakosság, anyagi javak, haszonállatok, és csak később a beteg, mozgáskorlátozott személyek, valamit gyerekek.

48 A veszély által érintett területre csak az illetékes szervek intézkedése, engedélye után lehet visszatérni. A visszatérés engedélyezése után is figyelembe kell venni: lehetnek továbbra is zárt területek, a közművek (víz, gáz, elektromos energia stb.) egy része nem működik, illetve az esetleges fel nem tárt sérülések, balesetek előidézői lehetnek. (áramütés, gázrobbanás stb.) az épületek tovább romosodhatnak (omlásveszély) az elektromos berendezések, készülékek használata veszélyes lehet. élelmiszer, ivóvízkészletek szennyeződhetnek, fertőződhetnek. az ezekkel kapcsolatos rendszabályokat, előírásokat (vízfogyazstás szabályozása, védőoltás, közlekedés, élelmiszer ellátás, stb.) a lakossággal ismertetni kell.

49 Szükségellátás: a visszatelepült lakosság ellátása az eredeti helyzet visszaállításáig a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakkal. Az ellátás s fontosabb területei: Élelmiszer, Ivóvíz, Ruházat, Egészségügy, Lakhatás (ideiglenes, végleges) Az ellátás végrehajtását a települési parancsnokság szervezi a kitelepítési-elhelyezési, valamint az ellátó szakalegységek közreműködésével.

50 Katasztrófavédelmi fejlesztések a kitelepítés-befogadás feladatrendszerében: A térinformatika alkalmazása a kitelepítés-befogadás tervezésében

51 Mivel megyénkben lényegl nyegében nincsen kifejezetten befogadásra kijelölhet lhető település, ezért minden településr sről l szüks kséges kitelepítési ÉS S befogadási adatokat is gyűjten jtenünknk Kitelepítési- befogadási adatok aktualizálása (WEB serveren, on-line az önkormányzatoktól közvetlenül)

52

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA

BEFOGADÁSA, VISSZATELEPÍTÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA FELKÉSZÍTÉSE A BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOKRA III/3. LAKOSSÁGVÉDELMI ISMERETEK Egyéni és kollektív védelem elemei, lehetőségei. Helyi-és távolságvédelem módjai. A kitelepítés és befogadás helyi sajátosságai. Veszélyhelyzetben foganatosítható rendkívüli

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

Lakosságvédelmi ismeretek

Lakosságvédelmi ismeretek Lakosságvédelmi ismeretek Tartalom Jogszabályok Fogalom meghatározások Lakosságvédelem Helyi védelem Távolsági védelem Kitelepítés, kimenekítés, befogadás Visszatelepítés Közrend, közbiztonság Jogszabályok

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október

Polgári védelmi szervezetek alapképzése október Polgári védelmi szervezetek alapképzése 2012 október Pv. alapképzés A közbiztonság mindenki számára fontos, A közbiztonság tág fogalom, melynek része a katasztrófák elleni védekezés rendszere, 2011. évi

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXXVIII. törvény I. FEJEZET. 1. Általános szabályok. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

ATOMERİMŐ BIZTONSÁG POLGÁRI VÉDELMI VETÜLETEI

ATOMERİMŐ BIZTONSÁG POLGÁRI VÉDELMI VETÜLETEI Biztonság határok nélkül ATOMERİMŐ BIZTONSÁG POLGÁRI VÉDELMI VETÜLETEI Elıadó: Munkácsy Sándor. pv alezredes Szeged, 2007. május 7-11. NUKLEÁRIS ÉS RADIOAKTÍV LÉTESÍTMÉNYEK BALESETI TERVEZÉSI ZÓNÁINAK

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések

Kormányrendeletek ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmezõ rendelkezések 32252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 131. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelete a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY BEFOGADÁSI TERVÉNEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA

AZ INTÉZMÉNY BEFOGADÁSI TERVÉNEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA AZ INTÉZMÉNY BEFOGADÁSI TERVÉNEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA A Befogadási Terv elkészítésének a célja az intézmény befogadási feladatainak megkönnyítése, a kitelepülők elhelyezésének gyorsabbá, zökkenő-mentesebbé

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Sürgősségi lánc felépítése és működése

Sürgősségi lánc felépítése és működése Sürgősségi lánc felépítése és működése Konstantin-kereszt A mentés "Az Egészségügyi Törvény 94. -a szerint: ( 1 ) A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre

Részletesebben

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere

1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1. A polgári védelmi feladatok és a tervezés rendszere 1.1. A polgári védelmi feladatok csoportosítása A polgári védelem általános feladatait a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény rögzíti.

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI

A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A KATASZTRÓFA FOGALMA, FAJTÁI A katasztrófa görög eredetű szó, fordulat, megsemmisülés, csapás, megrázó hirtelen esemény, az emberi élet, az anyagi javak, természeti értékek pusztulása. A "Katasztrófavédelmi

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

2009. évi törvény. a polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény módosítása

2009. évi törvény. a polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény módosítása 2009. évi törvény a polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény módosítása 1. A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 234/2011. (XI. 10.) Korm.

2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

A MAGYAR NEPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 4/1978. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NEPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 4/1978. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 10 34/4/1978. A MAGYAR NEPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 4/1978. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA és A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI

Részletesebben

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. I). KÉPZÉS ÉS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI, ÉS SZABÁLYAI A gyakorlópálya elsősorban a FER Tűzoltóság, de egyben a finomító más védelmi szervezetei (részfoglalkozású tűzoltóság, katasztrófa védelmi alegység),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:279/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

gyi Obert Ferenc MPVSZ szakért rtı IRM)

gyi Obert Ferenc MPVSZ szakért rtı IRM) Közegészségügyi gyi problémák k kezelésének polgári védelmi v feladatai Obert Ferenc MPVSZ szakért rtı (vezetı fıtanácsos IRM) Bevezetés Globális lis fenyegetettség Új j kihívások: világm gmérető terrorveszély

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Adatbiztonság és adatvédelem

Adatbiztonság és adatvédelem Adatbiztonság és s adatvédelem delem ADATBIZTONSÁG Az adatok jogosulatlan megszerzése, se, módosítása sa és s tönkrett nkretétele tele ellen tett olyan eljárások, szabályok, műszaki m és szervezési si

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések

Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELF FELÜGYELŐSÉG Veszélyes Száll llítmányok FőosztF osztály Raktározásra vonatkozó szabályozás tervezettel kapcsolatos OKF elképzelések Jakab Gábor tű. alezredes főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ

KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ KÉPZÉSI SEGÉDLET KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK 30 ÓRÁS ALAPTANFOLYAMÁHOZ TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2012. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet felépítése A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT)

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK EGY ESETLEGES INFLUENZA-JÁRVÁNY HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE (EGY VÁLTOZAT) ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PANDÉMIÁS TERVE 2009 A TERVKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA: a járvány mértékének, kiterjedésének

Részletesebben