KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM"

Átírás

1 KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Tartalomjegyzék AK Apáczai Csere János Kar 2 BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 20 BTK Bölcsészettudományi Kar 44 EMK Erdőmérnöki Kar 64 FMK Faipari Mérnöki Kar 86 GEO Geoinformatikai Kar 105 KTK Közgazdaságtudományi Kar 113 MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 172 MNSK Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 200 TTK Természettudományi Kar 228 A PROJEKT az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Design és szerkesztés: EFFIX-Marketing Kft. 2

3 Beköszöntő Kedves Érdeklődő! A Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) vezetése, oktatói és dolgozói nevében sok szeretettel köszöntöm annak az intézmény képviseletében, melynek jogelődje a Selmecbányán III. Károly által - hazánk egyik legősibb egyetemeként ben alapított bányatisztképző iskola volt. Az ősi Alma Mater akadémiai képzésének alapjait 1762-ben Mária Terézia teremtette meg, majd az oktatást meghatározó három tanszék létrehozása után, 1770-ben akadémiai rangra emelte az intézményt. A történelemből jól ismert kényszerűség miatt az Akadémia 1919-ben Sopronba települt át a Honvéd Főreáliskola épületébe Thurner Mihály akkori polgármester jóvoltából. A több évtizedes változások és fejlődés eredményeképpen 2008.január 1-től már, mint 10 karú egyetem, öt városban (Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Székesfehérvár és Szombathely) szolgálja gyakorló intézményei segítségével is a magyar alap-, közép- és felsőfokú oktatást. Oktatásunkat áthatja minden szinten a sokak által már ismert un. selmeci szellem, melynek hármas érték rendje, az egymás iránti tiszteletről, szeretetről és segítőkészségről szól, mely a mindenkori balek és firma (első- és felsőéves hallgatók) egyedülálló, példaértékű kapcsolat rendszerében teljesedik ki az évek folyamán, folytatva egy több mint kétszáz éves hagyományt. Az NymE jelenleg 269 engedélyezett képzéssel rendelkezik, de a mindenkori gazdasági fejlődést figyelembevételével további új szakok elfogadtatásán, ill. indításán gondolkodunk. Az intézmény 60 alapképzési szak (BA; BSc.) mellett 33 mesterképzési szakkal (MA; MSc.) rendelkezik. A tanári mesterszakok közül 3 szakképzési, 15 műveltségi területet fog át. A szakirányú továbbképzési szakok (SZITSZ) száma 120. A felsőfokú szakképzések (FSZ) száma 38, melyeket - képzési helyektől függően - hallgatói-, illetve tanulói jogviszonyban indítunk. Ön, a kezében a jelenlegi felsőoktatási képzési rendszerünket tartalmazó katalógust tartja, melyet nagy körültekintéssel és odaadással készítettünk, hogy megkönnyítsük a továbbtanulás szempontjából nem éppen egyszerű választás lehetőségét. Részletes tájékoztatást kívántunk adni valamennyi szakunk esetében a legfontosabb tudnivalókról, úgymint képzési idő, kredit, tagozat megnevezése, megszerezhető szakképzettség. A képzés célja és főbb ismereteken kívül az állami finanszírozás mellett a költségtérítés összegét, elhelyezkedési esélyeket és továbbtanulási lehetőségek részletezését is tartalmazza ez a katalógus. Minden esetben, mint fontos döntési tényezőket igyekeztünk megadni a mindenkori képzésér felelős kar és szakfelelős nevét, a képzési helyszínt, és aki még ennél is részletesebb tájékoztatást szeretne, a További információ címszó alatt az internetes (web) elérhetőséget az adott kar pontos megjelölésével. A képzési katalógust a szerzők és magam nevében jó szívvel ajánlom mindenki számára, aki e nagy múltú egyetemen szándékozik tovább tanulni és szeretné megismerni a Nyugat- Dunántúli Régió felsőoktatási képzésének meghatározó intézményét és annak oktatási rendszerét. Remélem, hogy nemsokára hallgatóink sorai között üdvözölhetem hagyományos köszöntésünkkel: Jó szerencsét! Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 1

4 AK Apáczai Csere János Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Szakirányú továbbképzési szak: Andragógia Gyógypedagógia Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Szociálpedagógia Tanító Turizmus-vendéglátás Üzleti szakoktató Emberi erőforrás tanácsadó Rekreáció A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Digitális médiakommunikáció Drámapedagógia Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Környezet- és tárgykultúra Múzeumpedagógiai tanítására felkészítő Pedagógiai terápia Roma társadalomismeret Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Felsőfokú szakképzés Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Andragógia Alapképzési szak: Andragógia 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: andragógus (megjelölve a szakirányt) BA A képzés célja: Olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. 2

5 Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Az andragógusok az alapfokozat (BA) birtokában ismerik: az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit; az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit, a szervezetek, intézmények működése, képzések iránti szükségletek felmérésének, működésük értékelésének, elemzésnek elemi módszereit; a változó igényekhez igazodó tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező nappali: Ft levelező: Ft A végzett andragógus hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nagyságrendekkel megnőttek a hagyományos művelődésszervező végzettségűek lehetőségeihez képest. Végzetteink a felnőttoktatás, felnőttképzés, átképzés, mukaerőpiaci képzések tervezése és szervezése, a humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés területén is elhelyezkedhetnek. Jelenleg az állami, önkormányzati és a versenyszférában (vállalkozások, nagyvállalatok) egyaránt megvan a kereslet. A nagyobb vállalatok ilyen célra főállású alkalmazottakat tartanak. A felhasználói igények ismeretében a magyar munkaerőpiacon ez kurrens területnek számít, s idáig nem volt megfelelő képzés. Természetesen diplomájukkal továbbra is elhelyezkedhetnek volt hallgatóink a közművelődés alapintézményeiben, tehát művelődési házakban, művelődési otthonokban, művelődési központokban, klubkönyvtárakban, közművelődési könyvtárakban, valamint egyéb közgyűjteményeknél, így általános és szakmúzeumokban, levéltárakban. Ezen kívül rendezvényszervező irodákban vagy cégeknél, teleházakban, oktatási, színház-, zene-, és táncművészeti intézményekben, kiállítótermekben, galériákban, általános- és középiskolákban szabadidő-szervezőként. Végzett hallgatóink kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második ciklusában (MA) mester fokozat történő folytatásához. Intézményünk 2008 szeptemberétől indítja az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Így a végzett hallgatók tanulmányaikat már a következő félévtől helyben folytathatják. Az andragógia (MA) szakon kívül becsatlakozhatnak a pedagógiai és pszichológiai képzésbe is, illetve a kreditátvitel szabályainak és gyakorlatának figyelembevételével számos mester (MA) szakra. Apáczai Csere János Kar Dr. Gál Zoltán NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 3

6 AK - Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Alapképzési szak: Gyógypedagógia 7+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékosok, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, ill. kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Főbb ismeretek: általánosan művelő ismeretek gyógypedagógiai alapozó ismeretek (anatómiai, kórtani, fejlődéstani, pszichiátriai, fejlődésneurológiai, pszichológiai, nevelés- és nyelvtudományi ismeretek, képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési ismeretek); szakirányú alapozó ismeretek: a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak kórtana, pszichológiája, pszichodiagnosztikája, pedagógiája, az oligofrénpedagógia és a tanulásban akadályozottak pedagógiájának története; szakirányú szakterületi ismeretek: a tanulási nehézségek, tanulási zavarok és tanulási akadályozottságok szakpedagógiai és szakszociológiai alapjai; a pszichikus rendszerek fejlesztésének módszertana, terápiás munka, tanulási technikák fejlesztése, módszertani ismeretek stb. Szakirányok, tanulásban akadályozottak pedagógiája specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft gyógypedagógiai intézmények, integráló óvodák és iskolák, pedagógiai szakszolgáltatás intézményei Az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben MA szinten - folytatni. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karán. Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyógypedagógia alapképzési szak (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) levelező munkarendjére költségtérítéses finanszírozásra olyan felvételt nyert hallgatók esetében, akik tanító-, tanár-, szociálpedagógus-, óvodapedagógus-, konduktor szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkeznek, egyéni kérelem alapján a tanulmányi idő 6 félévre rövidíthető. Ezt az Intézmény honlapjáról letölthető nyilatkozattal kérheti, melynek beküldési ideje a mindenkori felvételi kérelem postára adásának határideje. A nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi 4

7 AK - Apáczai Csere János Kar Géza u. 10). A költségtérítés mértéke ebben az esetben Ft/félév. A beszámítást olyan, legalább főiskolai vagy BA képzésben teljesített kurzusok esetében lehet kérni, ahol a korábban elsajátított ismeretek tartalma legalább 75%-ban megegyezik a képzésben kínált kurzus tartalmával. Kizárólag aláírással záruló kurzusok esetében elfogadtatásra nincs lehetőség. További tudnivalók a Kar honlapján. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Alapképzési szak: Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő Bsc (zárójelben megjelölve a szakirányt) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreáció és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban és társadalmi intézményekben, civil szervezetekben. Főbb ismeretek: alapozó ismeretek:medicinális ismeretek (anatómia, élettan stb.), társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia stb.), közismereti alapismeretek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia stb.); szakmai törzsanyag: medicinális ismeretek (humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, prevenció), társadalomtudományi ismeretek, képesség-, készségfejlesztés, szakmai gyakorlat; differenciált szakmai ismeretek: rekreációszervezés szakirány: medicinális ismeretek (masszázs, rehabilitáció, terhelésélettan); szakmai ismeretek, rekreációs, havas és vízi táborok; egészségfejlesztés szakirány: medicinális ismeretek, társadalomtudományi ismeretek; szakmai terepgyakorlat. Szakirányok, rekreációszervezés, egészségfejlesztés, lovasrekreáció-szervező specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft egészségügyi intézményekben, szabadidős intézményekben, oktatási intézményekben, idegenforgalmi egységeknél,egészségügyi, ill. szabadidős magánvállalkozásoknál Az egészségfejlesztő és rekreációszervező szakirányon az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben folytatni Karunkon belül Rekreáció mesterképzési szakon. Apáczai Csere János Kar Dr. Bánhidi Miklós NymE-AK, Győr NymE-GEO, Székesfehérvár 5

8 AK - Apáczai Csere János Kar Szociálpedagógia Alapképzési szak: Szociálpedagógia 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: szociálpedagógus (BA) A képzés célja: Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Főbb ismeretek: alapozó képzés:szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; szakmai törzsanyag:a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek. Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/, gyámügyi és szociális igazgatás, iskolák és kollégiumok, rendőrség ifjúságvédelmi alosztály, egészségügyi és rehabilitációs intézmények Az alapképzési szintre épülő mester (MA) fokozatot a társadalomtudományokhoz tartozó szociális végzettséget (okleveles szociális munkás, egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus) biztosító intézményekben (Debreceni Egyetem, ELTE, Pécsi Egyetem, SOTE ), vagy kiegészítő kreditpontok megszerzésével más társadalomtudományi végzettséget (pl.: szociológus) nyújtó intézményekben szerezhetnek a hallgatók. Apáczai Csere János Kar Dr. Soós Zsolt NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Tanító Alapképzési szak: Tanító 8 félév Kredit: 240 nappali, levelező Szakképzettség: tanító (BA) 6

9 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához. Az egyetemes és magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzői. A kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságai. Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdéskörei. Az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárások, tudnivalók. Választható műveltségterületek: idegen nyelv, magyar, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés, természetismeret nappali: Ft levelező: Ft A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, ) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Cseh Sándor NymE-Ak, Győr ak.nyme.hu Turizmus-vendéglátás Alapképzési szak: Turizmus-vendéglátás 6+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (BA) A képzés célja: Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak sajátosságait, elveit és módszereit. Főbb ismeretek: A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenységszálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására. Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását. 7

10 AK - Apáczai Csere János Kar Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) idegenforgalom és szálloda, vendéglátás és szálloda, lovasturizmus, vallási turizmus nappali: Ft levelező: Ft A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak. Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, lovaspanziókban, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, lovasiskolákban, lovasközpontokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Üzleti szakoktató Alapképzési szak: Üzleti szakoktató 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan üzleti szakoktatók képzése, akik a képzésben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a vendéglátó szakirányhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi gyakorlatok lebonyolítására. Főbb ismeretek: természettudományi és módszertani alapismeretek:gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika; gazdaságtani alapismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, környezetgazdálkodás, gazdaságpolitika, alkalmazott szociológia; szakmai törzsanyag: üzleti ismeretek (vállalkozásgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügyi ismeretek, általános és üzleti szakmai lélektan, fogyasztóvédelem, számvitel, alkalmazott számítástechnika, menedzsment, vállalkozások pénzügyi alapjai, szakmai nyelv) 8

11 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) pedagógiai ismeretek (neveléslélektan és személyiségfejlesztés, neveléstan, neveléstörténet, didaktika és oktatásszervezés, kommunikációs ismeretek, felzárkóztatás, felnőttképzés, iskolai (tanüzemi) oktatási gyakorlat) differenciált szakmai ismeretek: vendéglátó szakirányhoz tartozó speciális elméleti és gyakorlati ismeretek: élelmianyag- és táplálkozási, ételkészítési és értékesítési ismeretek, vendéglátó vállalkozás szervezése, vendéglátó vállalkozás gazdálkodása, különleges ételek, italok, idegenforgalmi alapismeretek, vendéglátói informatika, higiéné, vendéglátó gyakorlatok oktatásának módszertana. vendéglátó nappali: Ft levelező: Ft gyakorlati oktatás szervezője, vezetője, vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhely) gyakorlatok vezetője, vendéglátó szakoktató (felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, közoktatás), gyakorlati vizsga szervezője mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Bérczessy Lajos NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Szakirányú A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő továbbképzési szak: 2 félév Kredit: 60 levelező Szakképzettség: a gyermekkor mozgásfejlesztője A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására, speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. Főbb ismeretek: Személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció, mozgásfejlődés, mozgásrendszerek, mozgásos cselekvéstanulás, sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák, a tanulási-, valamint a személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései, prevenció, egészségfejlesztés, kompetencia alapú fejlesztés, motorikus képességek és fejlesztésük, sportági mozgásformák megismerése, elsajátítása, mozgásfejlesztési gyakorlat, szakdolgozat készítése. Költségtérítés Ft Az alapképzésben szerzett diplomájuknak megfelelően. A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könynyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. 9

12 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Király Tibor NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Digitális médiakommunikáció Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Digitális médiakommunikáció 4 félév 120 kredit levelező digitális médiakommunikáció szakember Olyan általános- és középiskolákban, valamint cégeknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik a munkahelyük kommunikációjában iskolájuk, cégük reprezentációjában tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő digitális vizuális médiumok használatában szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. Legyenek képesek egyszerű, hagyományos- és elektronikus kiadványok arculatának megtervezésére és kivitelezésére, illetve az ilyen irányú szakemberrel való partneri szintű tárgyalásra. Az általuk készített kiadványok és elektronikus megjelenések legyenek informatívak és esztétikai megjelenésükben magas színvonalúak. Rendelkezzenek az ehhez szükséges művészettörténeti, esztétikai, vizuális kommunikációs, és a digitális média eszközeinek ismereteivel. Képesek legyenek az általuk képviselt közösség küldetésének megjelenítésére és a digitális média vizuális nyelvén keresztül a társadalom felé való hatékony kommunikálására és képviseletére. Elméleti alapozás, vizuális kultúra elméleti és gyakorlati ismeretek, a médiához kapcsolódó ismeretek Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak, cégek, vállalkozások. Apáczai Csere János Kar Dr. Szunyogh László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Drámapedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Drámapedagógia 4 félév 120 kredit levelező drámapedagógus Olyan szakemberek képzése, akik: - elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a drámapedagógia tantervben jelzett területein, alkalmasak művészeti csoportok vezetésére, társadalmi, iskolai ünnepek, drámanapok tervezésére és szervezésére; 10

13 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) a dramatikus tevékenységformák szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési technikák működéséről; az óvodáskorú és kiemelten a 6-16 éves gyermekek korosztályára specializált drámapedagógusok; képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére; képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét, a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését; magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű, hatékony, kapcsolatépítő kommuni káció birtokosai; rendelkeznek a társadalmi és emberi viszonyok felismeréséhez, kezeléséhez, harmonikus megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel; az új pedagógiai problémákra eredményesen válaszolni képesek, jártasak a pedagógiai fejlesztések világában, részesei így a tantervfejlesztés, helyi tantervek, oktatócsomagok elkészítésének. Elméleti alapozás, drámapedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek, kötelezően választandó módszertani specializáció Ft Minden olyan területen, ahol dráma, drámajáték, dráma és tánc, mint önálló tantárgy tanítható, továbbá azokon a területeken, ahol a dramatikus módszerek és technikák alkalmazása más tantárgyak tanításának, illetve a nevelés szolgálatába állítható, tipikusan: alapfokú művészetoktatási intézmények színjáték tanszaka (a főtárgy és a tréningtárgyak tanítása); óvoda, általános és középiskola, felnőttképzés. Apáczai Csere János Kar Dr. Varga Balázs NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia 3 félév 90 kredit levelező fejlesztő-differenciáló szakpedagógus Olyan tanítók, óvodapedagógusok képzése, akik pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, patopszichológiai ismeretek birtokában nyitottabbá, empatikusabbá válnak. Fejlesztői (differenciáló) szakképzettségük birtokában képesek a 6-12 éves tanulók, ill. a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek korrekciójára, személyiségfejlesztésére, az ehhez szükséges eszközök és módszerek megválasztására, gyógypedagógus, gyógytornász segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre. 11

14 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok. Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, záródolgozat Ft A fakultatív kurzustól függően sajátos nevelési szükségletű (korábban fogyatékosnak nevezett) gyerekeket is befogadó, ún. inkluzív osztályok vezetője, a pszichoszomatikus, neurotikus tüneteket mutató, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek nevelője, a diszlexia vagy a diszkalkulia redukációjára képes tanító. Apáczai Csere János Kar Kovátsné dr. habil Németh Mária NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Gyógytestnevelés tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit levelező gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek Ft Az oklevél a 3 12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít. Apáczai Csere János Kar Dr. Gönczöl László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 12

15 AK - Apáczai Csere János Kar Környezet-és tárgykultúra Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Környezet-és tárgykultúra 4 félév 120 kredit levelező környezet- és tárgykultúrát oktató szakember Olyan, az óvodákban és általános iskolákban, valamint az oktatás-és a közművelődés egyéb szintjein dolgozó szakemberek képzése, akik pedagógus alapdiplomájukkal az oktató - nevelő munkájukban eredményesen tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő környezet- és tárgykultúra területén szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. A végzett hallgatók legyenek képesek a NAT követelmény rendszerében a környezet- és tárgykultúra területére megfogalmazott pedagógiai feladatok komplex, magas színvonalú, kreatív oktatására, nem csak a szűken vett vizuális nevelés oktatói, nevelői feladatainak ellátása érdekében. Rendelkezzenek az ehhez szükséges társadalmi, művészettörténeti, design, esztétikai, vizuális kommunikációs, formatani, valamint az erre építhető tárgy- és téralakítás eszközeinek ismereteivel és alapvető gyakorlatával. Az általuk készített, tervezett tárgy- és téralakítások legyenek funkcionális és informatív, kommunikációs értelemben egyaránt átgondoltak, magas esztétikai színvonalúak. A tárgy- és környezet elemzés, majd az ebből levezetett tárgyalkotás konkrét, valós igényekre, problémákra épüljön, figyelemmel a funkció - forma - anyag összefüggés rendszerére. Képesek legyenek a bennünket körülvevő társadalom épített- és tárgyi környezetét objektíven, szakszerűen elemezni, értékelni és védeni. Önmaguk és a tanítványaik számára a tudatos választást, valamint a környezet alakításának képességét, a személyes és társadalmi igények kommunikációját a tárgyakon (környezeten) keresztül kialakítani, segíteni a befogadó és az alkotó folyamatban egyaránt. szemléleti alapok kiépítése, tervezéselmélet és napjaink design jelenségeinek megismerése, vizuális kultúra, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezettervezési gyakorlatok stb Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak stb. Apáczai Csere János Kar Lipovics János NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Múzeumpedagógia tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Múzeumpedagógia tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit 13

16 AK - Apáczai Csere János Kar Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) levelező múzeumpedagógia tanítására felkészített pedagógus Képesek legyenek a múzeumi környezetben gyermekek, vagy felnőttek számára szakköröket, fakultatív- és tanórákat megtervezni és vezetni, a múzeumokban fellelhető kulturális értékek szakszerű közvetítésére, felhasználására a tanulás, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésében, ill. az esztétikai, az érzelmi, a közösségi nevelésben. A pedagógusok képesek legyenek a közoktatási intézményekben közművelődési tevékenységet ellátni, a közművelődési szakemberek pedig a múzeumi tevékenységük során a pedagógia eszközeit felhasználni Múzeumpedagógia, muzeológia, művészetpszichológia, művészettörténet, képzőművészet, történeti segédtudományok, természettudományi múzeumi ismeretek, néprajzi muzeológia, múzeumpedagógia módszertana, művészetpedagógia, múzeumi kommunikáció, múzeumi foglalkozás vezetése, közművelődési foglalkozás vezetése, műelemzés és régészet, kézműves technikák, ikonográfia, történeti játszóház Ft Múzeumokban óvodai- és iskolai csoportok vezetésére felkészült múzeumpedagógusként, közművelődési intézményekben speciális foglalkozásokat vezető szakemberként, oktatási intézményekben tanórai és iskolán kívüli keretek között múzeumpedagógiai feladatokat ellátó óvodapedagógusként, tanítóként, tanárként. Apáczai Csere János Kar Borbély Károly NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógiai terápia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Pedagógiai terápia 4 félév 120 kredit levelező pedagógiai terapeuta A képzésben résztvevők pedagógiai terápiás kompetenciájának és attitűdjének kialakítása. A pedagógiai terápia alapelveinek, módszereinek és eszközeinek átadásával a gyermek, tanuló személyiségének komplex fejlesztésére és támogatására alkalmas pedagógiai tudástartalmak és ezek alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása. Általános alapozó pedagógiai-, pszichológiai és művészeti ismeretek, módszerspecifikus tudás és technikák megszerzése, gyakorlati kipróbálás irányított terepmunkában, visszacsatolás és értékelés Ft Az alapvégzettségnek megfelelő munkahelyeken, ahol gyermekek és fiatalok problémáinak megoldása, személyiségük fejlesztése, önértékelésük erősítése lehet a feladat. 14

17 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Roma társadalomismeret Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Roma társadalomismeret 4 félév 120 kredit levelező roma társadalomismereti szakember A roma emberekről és közösségeikről olyan történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális, antropológiai, egészségfejlesztési, művészeti ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a képzésben részt vevők képessé válnak a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába érkező gyerekek integratív nevelésére, identitásuk megőrzésével. Felkészülnek a szociálisan hátrányos helyzetű, gyakran nyelvi nehézségekkel küszködő tanulók felzárkóztatására, a családokkal, a szülőkkel való hatékony kommunikációra. Kisebbségi nevelésszociológia, kisebbségi demográfiai ismeretek, szociális attitűdök, tanulási stratégiák és technikák, konfliktuskezelés, szociális munka egyénekkel és a családokkal, a kooperatív tanulás, szocializáció és kisebbségi integritás, a cigányság nyelvhasználata a cigányság munkaerőpiaci helyzete, kisebbségi mentálhigiéné, a cigányság európai helyzete, a magyarországi cigányok története, a média cigányságképe, cigány közösségek zenekultúrája, cigány irodalom és képzőművészet, beás, vagy romai nyelv, gyakorlat Ft Önkormányzatoknál, iskolákban, civil szervezeteknél. Apáczai Csere János Kar Szilágyi Magdolna NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) 4 félév 120 kredit levelező szakvizsgázott pedagógus, a választott szakterületen 15

18 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről Ft Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Apáczai Csere János Kar Dr. Kunoss Judit NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Emberi erőforrás tanácsadó Mesterképzés szak: Emberi erőforrás tanácsadó 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó (MA) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Főbb ismeretek: foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika, kutatásmódszertan, szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás elmélete - gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése, jogállása, informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai gyakorlat stb. 16

19 AK - Apáczai Csere János Kar Költségtérítés (irány) nappali: 160eFt levelező: 140eFt A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is. Apáczai Csere János Dr. habil Szretykó György NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Rekreáció Mesterképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Rekreáció 4 félév 120 kredit levelező okleveles rekreáció irányító (MSc) Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek); társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek); közismereti alapismeretek természettudományi, orvosés egészségtudományi ismeretek, terhelésélettan, dietétika, humánbiológia, életszakaszok mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertóniadiabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai stb. sportrekreáció-sportturizmus levelező: Ft sportszervezeteknél, fitness termekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban, szállodák, üdülők, szanatóriumok, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése, önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensként, gazdaság területén szakértőként sportrekreációs témakörökben doktori képzésben Apáczai Csere János 17

20 AK - Apáczai Csere János Kar Dr. habil. Ozsváth Károly (Pl. NymE-MNSK, Szombathely) ak.nyme.hu Idegenforgalmi szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy A képzés célja: A hallgatók sajátjukká tegyék azt az ismeretanyagot és kifejlődjenek bennük azok a készségek, attitűdök, továbbá magatartásformák, amelyek középvezetői szinten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Főbb ismeretek: turisztikai alapismeretek, idegenforgalmi földrajz, gasztronómiai ismeretek, utazás- és rendezvényszervezés, területfejlesztés, szálláshelyi alapismeretek, turizmus marketing Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft Utazási irodai ügyintéző, szállodai recepciós, hostess, felszolgáló, szabadidő szervező, animátor, wellness menedzser, fürdő szakasszisztens. turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Vendéglátó szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Vendéglátó szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy 18

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a

4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gyógypedagógia 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi

Részletesebben

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet. a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok)

Dr. Mészáros Attila. 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) Szakmai önéletrajz Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) 51. Szitásdomb u. 9021 Győr Telefonszám(ok) (36-96) 503-497 Mobil: (36-30) 413-0447 Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI III. FITNESS TERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Fitness terápia 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Részletesebben

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

Osztatlan tanárképzés

Osztatlan tanárképzés Osztatlan tanárképzés Az osztatlan tanárszak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási feltételeknek megfelelően az iskolai nevelésoktatás, valamint

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul Nem tanári mesterképzésre épülő 30 kredites Egészségfejlesztés tanár MA modul 3 félévben Nappali tagozat (Levelező tagozaton az óraszám 1/3-a az itt megadottaknak, a kód pedig MDLET) Kód Név Krd. Jelleg

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ

I. Képzési szerkezet. II. KJF Nyelvvizsga Központ Kodolányi János Főiskola képzési szerkezete, az egyes képzési szintekhez tartozó képzések megnevezése és azok hivatalos engedélyezési (akkreditációs) adatai I. Képzési szerkezet 1. Felsőfokú szakképzések

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2012. augusztus 15-től Bevezetés módja: azonnali rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség

3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: konduktor 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:. végzettségi szint:

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás alapszak

Turizmus-vendéglátás alapszak PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapszak Levelező tagozat Érvényes: 2007. szeptember 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr. Jancsik

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben