KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM"

Átírás

1 KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Tartalomjegyzék AK Apáczai Csere János Kar 2 BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 20 BTK Bölcsészettudományi Kar 44 EMK Erdőmérnöki Kar 64 FMK Faipari Mérnöki Kar 86 GEO Geoinformatikai Kar 105 KTK Közgazdaságtudományi Kar 113 MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 172 MNSK Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 200 TTK Természettudományi Kar 228 A PROJEKT az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Design és szerkesztés: EFFIX-Marketing Kft. 2

3 Beköszöntő Kedves Érdeklődő! A Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) vezetése, oktatói és dolgozói nevében sok szeretettel köszöntöm annak az intézmény képviseletében, melynek jogelődje a Selmecbányán III. Károly által - hazánk egyik legősibb egyetemeként ben alapított bányatisztképző iskola volt. Az ősi Alma Mater akadémiai képzésének alapjait 1762-ben Mária Terézia teremtette meg, majd az oktatást meghatározó három tanszék létrehozása után, 1770-ben akadémiai rangra emelte az intézményt. A történelemből jól ismert kényszerűség miatt az Akadémia 1919-ben Sopronba települt át a Honvéd Főreáliskola épületébe Thurner Mihály akkori polgármester jóvoltából. A több évtizedes változások és fejlődés eredményeképpen 2008.január 1-től már, mint 10 karú egyetem, öt városban (Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Székesfehérvár és Szombathely) szolgálja gyakorló intézményei segítségével is a magyar alap-, közép- és felsőfokú oktatást. Oktatásunkat áthatja minden szinten a sokak által már ismert un. selmeci szellem, melynek hármas érték rendje, az egymás iránti tiszteletről, szeretetről és segítőkészségről szól, mely a mindenkori balek és firma (első- és felsőéves hallgatók) egyedülálló, példaértékű kapcsolat rendszerében teljesedik ki az évek folyamán, folytatva egy több mint kétszáz éves hagyományt. Az NymE jelenleg 269 engedélyezett képzéssel rendelkezik, de a mindenkori gazdasági fejlődést figyelembevételével további új szakok elfogadtatásán, ill. indításán gondolkodunk. Az intézmény 60 alapképzési szak (BA; BSc.) mellett 33 mesterképzési szakkal (MA; MSc.) rendelkezik. A tanári mesterszakok közül 3 szakképzési, 15 műveltségi területet fog át. A szakirányú továbbképzési szakok (SZITSZ) száma 120. A felsőfokú szakképzések (FSZ) száma 38, melyeket - képzési helyektől függően - hallgatói-, illetve tanulói jogviszonyban indítunk. Ön, a kezében a jelenlegi felsőoktatási képzési rendszerünket tartalmazó katalógust tartja, melyet nagy körültekintéssel és odaadással készítettünk, hogy megkönnyítsük a továbbtanulás szempontjából nem éppen egyszerű választás lehetőségét. Részletes tájékoztatást kívántunk adni valamennyi szakunk esetében a legfontosabb tudnivalókról, úgymint képzési idő, kredit, tagozat megnevezése, megszerezhető szakképzettség. A képzés célja és főbb ismereteken kívül az állami finanszírozás mellett a költségtérítés összegét, elhelyezkedési esélyeket és továbbtanulási lehetőségek részletezését is tartalmazza ez a katalógus. Minden esetben, mint fontos döntési tényezőket igyekeztünk megadni a mindenkori képzésér felelős kar és szakfelelős nevét, a képzési helyszínt, és aki még ennél is részletesebb tájékoztatást szeretne, a További információ címszó alatt az internetes (web) elérhetőséget az adott kar pontos megjelölésével. A képzési katalógust a szerzők és magam nevében jó szívvel ajánlom mindenki számára, aki e nagy múltú egyetemen szándékozik tovább tanulni és szeretné megismerni a Nyugat- Dunántúli Régió felsőoktatási képzésének meghatározó intézményét és annak oktatási rendszerét. Remélem, hogy nemsokára hallgatóink sorai között üdvözölhetem hagyományos köszöntésünkkel: Jó szerencsét! Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 1

4 AK Apáczai Csere János Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Szakirányú továbbképzési szak: Andragógia Gyógypedagógia Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Szociálpedagógia Tanító Turizmus-vendéglátás Üzleti szakoktató Emberi erőforrás tanácsadó Rekreáció A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Digitális médiakommunikáció Drámapedagógia Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Környezet- és tárgykultúra Múzeumpedagógiai tanítására felkészítő Pedagógiai terápia Roma társadalomismeret Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Felsőfokú szakképzés Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Andragógia Alapképzési szak: Andragógia 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: andragógus (megjelölve a szakirányt) BA A képzés célja: Olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. 2

5 Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Az andragógusok az alapfokozat (BA) birtokában ismerik: az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit; az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit, a szervezetek, intézmények működése, képzések iránti szükségletek felmérésének, működésük értékelésének, elemzésnek elemi módszereit; a változó igényekhez igazodó tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező nappali: Ft levelező: Ft A végzett andragógus hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nagyságrendekkel megnőttek a hagyományos művelődésszervező végzettségűek lehetőségeihez képest. Végzetteink a felnőttoktatás, felnőttképzés, átképzés, mukaerőpiaci képzések tervezése és szervezése, a humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés területén is elhelyezkedhetnek. Jelenleg az állami, önkormányzati és a versenyszférában (vállalkozások, nagyvállalatok) egyaránt megvan a kereslet. A nagyobb vállalatok ilyen célra főállású alkalmazottakat tartanak. A felhasználói igények ismeretében a magyar munkaerőpiacon ez kurrens területnek számít, s idáig nem volt megfelelő képzés. Természetesen diplomájukkal továbbra is elhelyezkedhetnek volt hallgatóink a közművelődés alapintézményeiben, tehát művelődési házakban, művelődési otthonokban, művelődési központokban, klubkönyvtárakban, közművelődési könyvtárakban, valamint egyéb közgyűjteményeknél, így általános és szakmúzeumokban, levéltárakban. Ezen kívül rendezvényszervező irodákban vagy cégeknél, teleházakban, oktatási, színház-, zene-, és táncművészeti intézményekben, kiállítótermekben, galériákban, általános- és középiskolákban szabadidő-szervezőként. Végzett hallgatóink kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második ciklusában (MA) mester fokozat történő folytatásához. Intézményünk 2008 szeptemberétől indítja az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Így a végzett hallgatók tanulmányaikat már a következő félévtől helyben folytathatják. Az andragógia (MA) szakon kívül becsatlakozhatnak a pedagógiai és pszichológiai képzésbe is, illetve a kreditátvitel szabályainak és gyakorlatának figyelembevételével számos mester (MA) szakra. Apáczai Csere János Kar Dr. Gál Zoltán NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 3

6 AK - Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Alapképzési szak: Gyógypedagógia 7+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékosok, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, ill. kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Főbb ismeretek: általánosan művelő ismeretek gyógypedagógiai alapozó ismeretek (anatómiai, kórtani, fejlődéstani, pszichiátriai, fejlődésneurológiai, pszichológiai, nevelés- és nyelvtudományi ismeretek, képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési ismeretek); szakirányú alapozó ismeretek: a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak kórtana, pszichológiája, pszichodiagnosztikája, pedagógiája, az oligofrénpedagógia és a tanulásban akadályozottak pedagógiájának története; szakirányú szakterületi ismeretek: a tanulási nehézségek, tanulási zavarok és tanulási akadályozottságok szakpedagógiai és szakszociológiai alapjai; a pszichikus rendszerek fejlesztésének módszertana, terápiás munka, tanulási technikák fejlesztése, módszertani ismeretek stb. Szakirányok, tanulásban akadályozottak pedagógiája specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft gyógypedagógiai intézmények, integráló óvodák és iskolák, pedagógiai szakszolgáltatás intézményei Az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben MA szinten - folytatni. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karán. Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyógypedagógia alapképzési szak (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) levelező munkarendjére költségtérítéses finanszírozásra olyan felvételt nyert hallgatók esetében, akik tanító-, tanár-, szociálpedagógus-, óvodapedagógus-, konduktor szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkeznek, egyéni kérelem alapján a tanulmányi idő 6 félévre rövidíthető. Ezt az Intézmény honlapjáról letölthető nyilatkozattal kérheti, melynek beküldési ideje a mindenkori felvételi kérelem postára adásának határideje. A nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi 4

7 AK - Apáczai Csere János Kar Géza u. 10). A költségtérítés mértéke ebben az esetben Ft/félév. A beszámítást olyan, legalább főiskolai vagy BA képzésben teljesített kurzusok esetében lehet kérni, ahol a korábban elsajátított ismeretek tartalma legalább 75%-ban megegyezik a képzésben kínált kurzus tartalmával. Kizárólag aláírással záruló kurzusok esetében elfogadtatásra nincs lehetőség. További tudnivalók a Kar honlapján. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Alapképzési szak: Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő Bsc (zárójelben megjelölve a szakirányt) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreáció és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban és társadalmi intézményekben, civil szervezetekben. Főbb ismeretek: alapozó ismeretek:medicinális ismeretek (anatómia, élettan stb.), társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia stb.), közismereti alapismeretek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia stb.); szakmai törzsanyag: medicinális ismeretek (humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, prevenció), társadalomtudományi ismeretek, képesség-, készségfejlesztés, szakmai gyakorlat; differenciált szakmai ismeretek: rekreációszervezés szakirány: medicinális ismeretek (masszázs, rehabilitáció, terhelésélettan); szakmai ismeretek, rekreációs, havas és vízi táborok; egészségfejlesztés szakirány: medicinális ismeretek, társadalomtudományi ismeretek; szakmai terepgyakorlat. Szakirányok, rekreációszervezés, egészségfejlesztés, lovasrekreáció-szervező specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft egészségügyi intézményekben, szabadidős intézményekben, oktatási intézményekben, idegenforgalmi egységeknél,egészségügyi, ill. szabadidős magánvállalkozásoknál Az egészségfejlesztő és rekreációszervező szakirányon az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben folytatni Karunkon belül Rekreáció mesterképzési szakon. Apáczai Csere János Kar Dr. Bánhidi Miklós NymE-AK, Győr NymE-GEO, Székesfehérvár 5

8 AK - Apáczai Csere János Kar Szociálpedagógia Alapképzési szak: Szociálpedagógia 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: szociálpedagógus (BA) A képzés célja: Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Főbb ismeretek: alapozó képzés:szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; szakmai törzsanyag:a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek. Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/, gyámügyi és szociális igazgatás, iskolák és kollégiumok, rendőrség ifjúságvédelmi alosztály, egészségügyi és rehabilitációs intézmények Az alapképzési szintre épülő mester (MA) fokozatot a társadalomtudományokhoz tartozó szociális végzettséget (okleveles szociális munkás, egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus) biztosító intézményekben (Debreceni Egyetem, ELTE, Pécsi Egyetem, SOTE ), vagy kiegészítő kreditpontok megszerzésével más társadalomtudományi végzettséget (pl.: szociológus) nyújtó intézményekben szerezhetnek a hallgatók. Apáczai Csere János Kar Dr. Soós Zsolt NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Tanító Alapképzési szak: Tanító 8 félév Kredit: 240 nappali, levelező Szakképzettség: tanító (BA) 6

9 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához. Az egyetemes és magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzői. A kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságai. Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdéskörei. Az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárások, tudnivalók. Választható műveltségterületek: idegen nyelv, magyar, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés, természetismeret nappali: Ft levelező: Ft A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, ) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Cseh Sándor NymE-Ak, Győr ak.nyme.hu Turizmus-vendéglátás Alapképzési szak: Turizmus-vendéglátás 6+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (BA) A képzés célja: Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak sajátosságait, elveit és módszereit. Főbb ismeretek: A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenységszálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására. Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását. 7

10 AK - Apáczai Csere János Kar Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) idegenforgalom és szálloda, vendéglátás és szálloda, lovasturizmus, vallási turizmus nappali: Ft levelező: Ft A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak. Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, lovaspanziókban, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, lovasiskolákban, lovasközpontokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Üzleti szakoktató Alapképzési szak: Üzleti szakoktató 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan üzleti szakoktatók képzése, akik a képzésben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a vendéglátó szakirányhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi gyakorlatok lebonyolítására. Főbb ismeretek: természettudományi és módszertani alapismeretek:gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika; gazdaságtani alapismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, környezetgazdálkodás, gazdaságpolitika, alkalmazott szociológia; szakmai törzsanyag: üzleti ismeretek (vállalkozásgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügyi ismeretek, általános és üzleti szakmai lélektan, fogyasztóvédelem, számvitel, alkalmazott számítástechnika, menedzsment, vállalkozások pénzügyi alapjai, szakmai nyelv) 8

11 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) pedagógiai ismeretek (neveléslélektan és személyiségfejlesztés, neveléstan, neveléstörténet, didaktika és oktatásszervezés, kommunikációs ismeretek, felzárkóztatás, felnőttképzés, iskolai (tanüzemi) oktatási gyakorlat) differenciált szakmai ismeretek: vendéglátó szakirányhoz tartozó speciális elméleti és gyakorlati ismeretek: élelmianyag- és táplálkozási, ételkészítési és értékesítési ismeretek, vendéglátó vállalkozás szervezése, vendéglátó vállalkozás gazdálkodása, különleges ételek, italok, idegenforgalmi alapismeretek, vendéglátói informatika, higiéné, vendéglátó gyakorlatok oktatásának módszertana. vendéglátó nappali: Ft levelező: Ft gyakorlati oktatás szervezője, vezetője, vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhely) gyakorlatok vezetője, vendéglátó szakoktató (felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, közoktatás), gyakorlati vizsga szervezője mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Bérczessy Lajos NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Szakirányú A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő továbbképzési szak: 2 félév Kredit: 60 levelező Szakképzettség: a gyermekkor mozgásfejlesztője A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására, speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. Főbb ismeretek: Személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció, mozgásfejlődés, mozgásrendszerek, mozgásos cselekvéstanulás, sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák, a tanulási-, valamint a személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései, prevenció, egészségfejlesztés, kompetencia alapú fejlesztés, motorikus képességek és fejlesztésük, sportági mozgásformák megismerése, elsajátítása, mozgásfejlesztési gyakorlat, szakdolgozat készítése. Költségtérítés Ft Az alapképzésben szerzett diplomájuknak megfelelően. A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könynyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. 9

12 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Király Tibor NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Digitális médiakommunikáció Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Digitális médiakommunikáció 4 félév 120 kredit levelező digitális médiakommunikáció szakember Olyan általános- és középiskolákban, valamint cégeknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik a munkahelyük kommunikációjában iskolájuk, cégük reprezentációjában tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő digitális vizuális médiumok használatában szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. Legyenek képesek egyszerű, hagyományos- és elektronikus kiadványok arculatának megtervezésére és kivitelezésére, illetve az ilyen irányú szakemberrel való partneri szintű tárgyalásra. Az általuk készített kiadványok és elektronikus megjelenések legyenek informatívak és esztétikai megjelenésükben magas színvonalúak. Rendelkezzenek az ehhez szükséges művészettörténeti, esztétikai, vizuális kommunikációs, és a digitális média eszközeinek ismereteivel. Képesek legyenek az általuk képviselt közösség küldetésének megjelenítésére és a digitális média vizuális nyelvén keresztül a társadalom felé való hatékony kommunikálására és képviseletére. Elméleti alapozás, vizuális kultúra elméleti és gyakorlati ismeretek, a médiához kapcsolódó ismeretek Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak, cégek, vállalkozások. Apáczai Csere János Kar Dr. Szunyogh László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Drámapedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Drámapedagógia 4 félév 120 kredit levelező drámapedagógus Olyan szakemberek képzése, akik: - elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a drámapedagógia tantervben jelzett területein, alkalmasak művészeti csoportok vezetésére, társadalmi, iskolai ünnepek, drámanapok tervezésére és szervezésére; 10

13 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) a dramatikus tevékenységformák szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési technikák működéséről; az óvodáskorú és kiemelten a 6-16 éves gyermekek korosztályára specializált drámapedagógusok; képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére; képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét, a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését; magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű, hatékony, kapcsolatépítő kommuni káció birtokosai; rendelkeznek a társadalmi és emberi viszonyok felismeréséhez, kezeléséhez, harmonikus megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel; az új pedagógiai problémákra eredményesen válaszolni képesek, jártasak a pedagógiai fejlesztések világában, részesei így a tantervfejlesztés, helyi tantervek, oktatócsomagok elkészítésének. Elméleti alapozás, drámapedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek, kötelezően választandó módszertani specializáció Ft Minden olyan területen, ahol dráma, drámajáték, dráma és tánc, mint önálló tantárgy tanítható, továbbá azokon a területeken, ahol a dramatikus módszerek és technikák alkalmazása más tantárgyak tanításának, illetve a nevelés szolgálatába állítható, tipikusan: alapfokú művészetoktatási intézmények színjáték tanszaka (a főtárgy és a tréningtárgyak tanítása); óvoda, általános és középiskola, felnőttképzés. Apáczai Csere János Kar Dr. Varga Balázs NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia 3 félév 90 kredit levelező fejlesztő-differenciáló szakpedagógus Olyan tanítók, óvodapedagógusok képzése, akik pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, patopszichológiai ismeretek birtokában nyitottabbá, empatikusabbá válnak. Fejlesztői (differenciáló) szakképzettségük birtokában képesek a 6-12 éves tanulók, ill. a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek korrekciójára, személyiségfejlesztésére, az ehhez szükséges eszközök és módszerek megválasztására, gyógypedagógus, gyógytornász segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre. 11

14 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok. Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, záródolgozat Ft A fakultatív kurzustól függően sajátos nevelési szükségletű (korábban fogyatékosnak nevezett) gyerekeket is befogadó, ún. inkluzív osztályok vezetője, a pszichoszomatikus, neurotikus tüneteket mutató, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek nevelője, a diszlexia vagy a diszkalkulia redukációjára képes tanító. Apáczai Csere János Kar Kovátsné dr. habil Németh Mária NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Gyógytestnevelés tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit levelező gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek Ft Az oklevél a 3 12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít. Apáczai Csere János Kar Dr. Gönczöl László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 12

15 AK - Apáczai Csere János Kar Környezet-és tárgykultúra Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Környezet-és tárgykultúra 4 félév 120 kredit levelező környezet- és tárgykultúrát oktató szakember Olyan, az óvodákban és általános iskolákban, valamint az oktatás-és a közművelődés egyéb szintjein dolgozó szakemberek képzése, akik pedagógus alapdiplomájukkal az oktató - nevelő munkájukban eredményesen tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő környezet- és tárgykultúra területén szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. A végzett hallgatók legyenek képesek a NAT követelmény rendszerében a környezet- és tárgykultúra területére megfogalmazott pedagógiai feladatok komplex, magas színvonalú, kreatív oktatására, nem csak a szűken vett vizuális nevelés oktatói, nevelői feladatainak ellátása érdekében. Rendelkezzenek az ehhez szükséges társadalmi, művészettörténeti, design, esztétikai, vizuális kommunikációs, formatani, valamint az erre építhető tárgy- és téralakítás eszközeinek ismereteivel és alapvető gyakorlatával. Az általuk készített, tervezett tárgy- és téralakítások legyenek funkcionális és informatív, kommunikációs értelemben egyaránt átgondoltak, magas esztétikai színvonalúak. A tárgy- és környezet elemzés, majd az ebből levezetett tárgyalkotás konkrét, valós igényekre, problémákra épüljön, figyelemmel a funkció - forma - anyag összefüggés rendszerére. Képesek legyenek a bennünket körülvevő társadalom épített- és tárgyi környezetét objektíven, szakszerűen elemezni, értékelni és védeni. Önmaguk és a tanítványaik számára a tudatos választást, valamint a környezet alakításának képességét, a személyes és társadalmi igények kommunikációját a tárgyakon (környezeten) keresztül kialakítani, segíteni a befogadó és az alkotó folyamatban egyaránt. szemléleti alapok kiépítése, tervezéselmélet és napjaink design jelenségeinek megismerése, vizuális kultúra, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezettervezési gyakorlatok stb Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak stb. Apáczai Csere János Kar Lipovics János NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Múzeumpedagógia tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Múzeumpedagógia tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit 13

16 AK - Apáczai Csere János Kar Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) levelező múzeumpedagógia tanítására felkészített pedagógus Képesek legyenek a múzeumi környezetben gyermekek, vagy felnőttek számára szakköröket, fakultatív- és tanórákat megtervezni és vezetni, a múzeumokban fellelhető kulturális értékek szakszerű közvetítésére, felhasználására a tanulás, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésében, ill. az esztétikai, az érzelmi, a közösségi nevelésben. A pedagógusok képesek legyenek a közoktatási intézményekben közművelődési tevékenységet ellátni, a közművelődési szakemberek pedig a múzeumi tevékenységük során a pedagógia eszközeit felhasználni Múzeumpedagógia, muzeológia, művészetpszichológia, művészettörténet, képzőművészet, történeti segédtudományok, természettudományi múzeumi ismeretek, néprajzi muzeológia, múzeumpedagógia módszertana, művészetpedagógia, múzeumi kommunikáció, múzeumi foglalkozás vezetése, közművelődési foglalkozás vezetése, műelemzés és régészet, kézműves technikák, ikonográfia, történeti játszóház Ft Múzeumokban óvodai- és iskolai csoportok vezetésére felkészült múzeumpedagógusként, közművelődési intézményekben speciális foglalkozásokat vezető szakemberként, oktatási intézményekben tanórai és iskolán kívüli keretek között múzeumpedagógiai feladatokat ellátó óvodapedagógusként, tanítóként, tanárként. Apáczai Csere János Kar Borbély Károly NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógiai terápia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Pedagógiai terápia 4 félév 120 kredit levelező pedagógiai terapeuta A képzésben résztvevők pedagógiai terápiás kompetenciájának és attitűdjének kialakítása. A pedagógiai terápia alapelveinek, módszereinek és eszközeinek átadásával a gyermek, tanuló személyiségének komplex fejlesztésére és támogatására alkalmas pedagógiai tudástartalmak és ezek alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása. Általános alapozó pedagógiai-, pszichológiai és művészeti ismeretek, módszerspecifikus tudás és technikák megszerzése, gyakorlati kipróbálás irányított terepmunkában, visszacsatolás és értékelés Ft Az alapvégzettségnek megfelelő munkahelyeken, ahol gyermekek és fiatalok problémáinak megoldása, személyiségük fejlesztése, önértékelésük erősítése lehet a feladat. 14

17 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Roma társadalomismeret Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Roma társadalomismeret 4 félév 120 kredit levelező roma társadalomismereti szakember A roma emberekről és közösségeikről olyan történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális, antropológiai, egészségfejlesztési, művészeti ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a képzésben részt vevők képessé válnak a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába érkező gyerekek integratív nevelésére, identitásuk megőrzésével. Felkészülnek a szociálisan hátrányos helyzetű, gyakran nyelvi nehézségekkel küszködő tanulók felzárkóztatására, a családokkal, a szülőkkel való hatékony kommunikációra. Kisebbségi nevelésszociológia, kisebbségi demográfiai ismeretek, szociális attitűdök, tanulási stratégiák és technikák, konfliktuskezelés, szociális munka egyénekkel és a családokkal, a kooperatív tanulás, szocializáció és kisebbségi integritás, a cigányság nyelvhasználata a cigányság munkaerőpiaci helyzete, kisebbségi mentálhigiéné, a cigányság európai helyzete, a magyarországi cigányok története, a média cigányságképe, cigány közösségek zenekultúrája, cigány irodalom és képzőművészet, beás, vagy romai nyelv, gyakorlat Ft Önkormányzatoknál, iskolákban, civil szervezeteknél. Apáczai Csere János Kar Szilágyi Magdolna NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) 4 félév 120 kredit levelező szakvizsgázott pedagógus, a választott szakterületen 15

18 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről Ft Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Apáczai Csere János Kar Dr. Kunoss Judit NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Emberi erőforrás tanácsadó Mesterképzés szak: Emberi erőforrás tanácsadó 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó (MA) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Főbb ismeretek: foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika, kutatásmódszertan, szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás elmélete - gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése, jogállása, informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai gyakorlat stb. 16

19 AK - Apáczai Csere János Kar Költségtérítés (irány) nappali: 160eFt levelező: 140eFt A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is. Apáczai Csere János Dr. habil Szretykó György NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Rekreáció Mesterképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Rekreáció 4 félév 120 kredit levelező okleveles rekreáció irányító (MSc) Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek); társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek); közismereti alapismeretek természettudományi, orvosés egészségtudományi ismeretek, terhelésélettan, dietétika, humánbiológia, életszakaszok mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertóniadiabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai stb. sportrekreáció-sportturizmus levelező: Ft sportszervezeteknél, fitness termekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban, szállodák, üdülők, szanatóriumok, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése, önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensként, gazdaság területén szakértőként sportrekreációs témakörökben doktori képzésben Apáczai Csere János 17

20 AK - Apáczai Csere János Kar Dr. habil. Ozsváth Károly (Pl. NymE-MNSK, Szombathely) ak.nyme.hu Idegenforgalmi szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy A képzés célja: A hallgatók sajátjukká tegyék azt az ismeretanyagot és kifejlődjenek bennük azok a készségek, attitűdök, továbbá magatartásformák, amelyek középvezetői szinten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Főbb ismeretek: turisztikai alapismeretek, idegenforgalmi földrajz, gasztronómiai ismeretek, utazás- és rendezvényszervezés, területfejlesztés, szálláshelyi alapismeretek, turizmus marketing Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft Utazási irodai ügyintéző, szállodai recepciós, hostess, felszolgáló, szabadidő szervező, animátor, wellness menedzser, fürdő szakasszisztens. turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Vendéglátó szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Vendéglátó szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy 18

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen

FI 12746. múzeumpedagógiai szakterületen A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2013/2014-ES TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára

Tájékoztató. ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Tájékoztató ISKOLAI SPORTKÖR TARTÁSÁRA KÉPZETT SZAKEMBER szakirányú továbbképzési szak résztvevői számára Szakirányú továbbképzési program megnevezése: Iskolai sportkör tartására képzett szakember szakirányú

Részletesebben

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Többszintű gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter, főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK művelődésszervező felnőttképzési szervező

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések

TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT ÁLTAL KÍNÁLT TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK, RÉSZISMERETEK, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK, VALAMINT PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK

K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK K É P Z É SI LEHET ŐSÉGEK ÉS UTAK DIPLOMÁSOKNAK A Z E L TE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON Azonos minőség, rövidebb idő alatt, kisebb költséggel akár 2015 szeptemberétől is Az ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte. ELTE-PPK Intézmény elérhetősége: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Telefon: (1) 461-4500 Fax: (1) 461-4586 E-mail: felvinfo@ppk.elte.hu Honlap: http://www.ppk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig.

Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 30-ig. OKLEVELET ADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KARÁN a 2013/2014. tanévben 1. Pedagógus szakvizsga választható modullal 2. Angol nyelv az óvodában 3. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2011. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEBEVZÉSE: Andragógia szak 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE: Andragógus Művelődésszervező

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához a 2015-16. tanévben beosztás végzettsége munkakör mely szakra képesített (minden végzettség, amellyel elláthat

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz.

pedagógusok Iskolai végzettség Főiskola matematika-testnevelés tanár Oktatási azonosító szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium S.sz. S.sz. 1 Iskolai végzettség matematika-testnevelés tanár Egyetem gyógytestnevelő tanár szakos Szakképzettség Szakvizsga Szakkollégium Oktatási azonosító 74911947817 2 magyar nyelv és irodalom tanító 76788670402

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE. Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ELŐTANULMÁNYI RENDJE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) Tantárgyak A tantárgy felvételének féléve A tantárgy felvételének előfeltétele

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak 1. általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége:

ELTE BGGYK MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK. Intézmény elérhetősége: LT BGGY Intézmény elérhetősége: Cím: 1097 Budapest, cseri út 3. Telefon: (1) 358-5500 Fax: (1) 348-3186 -mail: bggyk@barczi.elte.hu Honlap: http://www.barczi.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév)

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+1 tanév) OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ÓRA- ÉS VIZSGATERVE Általános iskolai testnevelő gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár (4+ tanév) Tantárgy Félévek/óraszám/kredit Kredit Vizsgaforma KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ (75 kredit

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Kérdéseikkel Pálfalvi Judit ügyintézőhöz fordulhatnak. 1126 Budapest, Kiss János altb u. 40. telefon: 487-81-42 email: tovabbkepzes@tok.elte.

Kérdéseikkel Pálfalvi Judit ügyintézőhöz fordulhatnak. 1126 Budapest, Kiss János altb u. 40. telefon: 487-81-42 email: tovabbkepzes@tok.elte. Kedves Kollégánk! Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk. Eötvös Loránd Intézményünk jogelődje, a Budai Állami Tanító-képezde 1869-ben kezdte meg működését. Hosszú története során mindvégig

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul

Kód Név Krd. Jelleg Félév Elm. Gy. Lab. Köv. Modul Nem tanári mesterképzésre épülő 30 kredites Egészségfejlesztés tanár MA modul 3 félévben Nappali tagozat (Levelező tagozaton az óraszám 1/3-a az itt megadottaknak, a kód pedig MDLET) Kód Név Krd. Jelleg

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika

TANTÁRGYFELOSZTÁS. e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási vezető. e matematika. matematika 1. 3. intézmény általános 2. intézményhelyettes 4. 5. szakképzési intézményhelyettes nevelési intézményhelyettes gyakorlati oktatás e informatika e ábrázoló geometria e számítástechnika e közoktatási e

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben