KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM"

Átírás

1 KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP / Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Tartalomjegyzék AK Apáczai Csere János Kar 2 BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar 20 BTK Bölcsészettudományi Kar 44 EMK Erdőmérnöki Kar 64 FMK Faipari Mérnöki Kar 86 GEO Geoinformatikai Kar 105 KTK Közgazdaságtudományi Kar 113 MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 172 MNSK Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 200 TTK Természettudományi Kar 228 A PROJEKT az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Kiadja: Nyugat-magyarországi Egyetem Design és szerkesztés: EFFIX-Marketing Kft. 2

3 Beköszöntő Kedves Érdeklődő! A Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) vezetése, oktatói és dolgozói nevében sok szeretettel köszöntöm annak az intézmény képviseletében, melynek jogelődje a Selmecbányán III. Károly által - hazánk egyik legősibb egyetemeként ben alapított bányatisztképző iskola volt. Az ősi Alma Mater akadémiai képzésének alapjait 1762-ben Mária Terézia teremtette meg, majd az oktatást meghatározó három tanszék létrehozása után, 1770-ben akadémiai rangra emelte az intézményt. A történelemből jól ismert kényszerűség miatt az Akadémia 1919-ben Sopronba települt át a Honvéd Főreáliskola épületébe Thurner Mihály akkori polgármester jóvoltából. A több évtizedes változások és fejlődés eredményeképpen 2008.január 1-től már, mint 10 karú egyetem, öt városban (Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Székesfehérvár és Szombathely) szolgálja gyakorló intézményei segítségével is a magyar alap-, közép- és felsőfokú oktatást. Oktatásunkat áthatja minden szinten a sokak által már ismert un. selmeci szellem, melynek hármas érték rendje, az egymás iránti tiszteletről, szeretetről és segítőkészségről szól, mely a mindenkori balek és firma (első- és felsőéves hallgatók) egyedülálló, példaértékű kapcsolat rendszerében teljesedik ki az évek folyamán, folytatva egy több mint kétszáz éves hagyományt. Az NymE jelenleg 269 engedélyezett képzéssel rendelkezik, de a mindenkori gazdasági fejlődést figyelembevételével további új szakok elfogadtatásán, ill. indításán gondolkodunk. Az intézmény 60 alapképzési szak (BA; BSc.) mellett 33 mesterképzési szakkal (MA; MSc.) rendelkezik. A tanári mesterszakok közül 3 szakképzési, 15 műveltségi területet fog át. A szakirányú továbbképzési szakok (SZITSZ) száma 120. A felsőfokú szakképzések (FSZ) száma 38, melyeket - képzési helyektől függően - hallgatói-, illetve tanulói jogviszonyban indítunk. Ön, a kezében a jelenlegi felsőoktatási képzési rendszerünket tartalmazó katalógust tartja, melyet nagy körültekintéssel és odaadással készítettünk, hogy megkönnyítsük a továbbtanulás szempontjából nem éppen egyszerű választás lehetőségét. Részletes tájékoztatást kívántunk adni valamennyi szakunk esetében a legfontosabb tudnivalókról, úgymint képzési idő, kredit, tagozat megnevezése, megszerezhető szakképzettség. A képzés célja és főbb ismereteken kívül az állami finanszírozás mellett a költségtérítés összegét, elhelyezkedési esélyeket és továbbtanulási lehetőségek részletezését is tartalmazza ez a katalógus. Minden esetben, mint fontos döntési tényezőket igyekeztünk megadni a mindenkori képzésér felelős kar és szakfelelős nevét, a képzési helyszínt, és aki még ennél is részletesebb tájékoztatást szeretne, a További információ címszó alatt az internetes (web) elérhetőséget az adott kar pontos megjelölésével. A képzési katalógust a szerzők és magam nevében jó szívvel ajánlom mindenki számára, aki e nagy múltú egyetemen szándékozik tovább tanulni és szeretné megismerni a Nyugat- Dunántúli Régió felsőoktatási képzésének meghatározó intézményét és annak oktatási rendszerét. Remélem, hogy nemsokára hallgatóink sorai között üdvözölhetem hagyományos köszöntésünkkel: Jó szerencsét! Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 1

4 AK Apáczai Csere János Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Szakirányú továbbképzési szak: Andragógia Gyógypedagógia Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Szociálpedagógia Tanító Turizmus-vendéglátás Üzleti szakoktató Emberi erőforrás tanácsadó Rekreáció A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Digitális médiakommunikáció Drámapedagógia Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Környezet- és tárgykultúra Múzeumpedagógiai tanítására felkészítő Pedagógiai terápia Roma társadalomismeret Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Felsőfokú szakképzés Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Andragógia Alapképzési szak: Andragógia 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: andragógus (megjelölve a szakirányt) BA A képzés célja: Olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. 2

5 Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Az andragógusok az alapfokozat (BA) birtokában ismerik: az andragógia területéhez és a választott szakirányhoz kapcsolódó ismeretrendszert, a személyiségfejlődés törvényszerűségeit, különös tekintettel a felnőttkorra; az oktatási rendszer alapvető összefüggéseit, a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit; az állami, önkormányzati, vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetek, intézmények működésének elveit, a szervezetek, intézmények működése, képzések iránti szükségletek felmérésének, működésük értékelésének, elemzésnek elemi módszereit; a változó igényekhez igazodó tananyagfejlesztés, tanulásszervezés, személyiségfejlesztés, tanácsadás, csoportszervezés, továbbá a hatékony szervezet-irányítás, a kommunikáció, a konfliktuskezelés elemi módszereit; az idegen nyelven és az informatika eszközeivel történő hatékony kommunikálás formáit. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező nappali: Ft levelező: Ft A végzett andragógus hallgatók elhelyezkedési lehetőségei nagyságrendekkel megnőttek a hagyományos művelődésszervező végzettségűek lehetőségeihez képest. Végzetteink a felnőttoktatás, felnőttképzés, átképzés, mukaerőpiaci képzések tervezése és szervezése, a humánerőforrás-gazdálkodás és fejlesztés területén is elhelyezkedhetnek. Jelenleg az állami, önkormányzati és a versenyszférában (vállalkozások, nagyvállalatok) egyaránt megvan a kereslet. A nagyobb vállalatok ilyen célra főállású alkalmazottakat tartanak. A felhasználói igények ismeretében a magyar munkaerőpiacon ez kurrens területnek számít, s idáig nem volt megfelelő képzés. Természetesen diplomájukkal továbbra is elhelyezkedhetnek volt hallgatóink a közművelődés alapintézményeiben, tehát művelődési házakban, művelődési otthonokban, művelődési központokban, klubkönyvtárakban, közművelődési könyvtárakban, valamint egyéb közgyűjteményeknél, így általános és szakmúzeumokban, levéltárakban. Ezen kívül rendezvényszervező irodákban vagy cégeknél, teleházakban, oktatási, színház-, zene-, és táncművészeti intézményekben, kiállítótermekben, galériákban, általános- és középiskolákban szabadidő-szervezőként. Végzett hallgatóink kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaiknak a képzés második ciklusában (MA) mester fokozat történő folytatásához. Intézményünk 2008 szeptemberétől indítja az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot, nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Így a végzett hallgatók tanulmányaikat már a következő félévtől helyben folytathatják. Az andragógia (MA) szakon kívül becsatlakozhatnak a pedagógiai és pszichológiai képzésbe is, illetve a kreditátvitel szabályainak és gyakorlatának figyelembevételével számos mester (MA) szakra. Apáczai Csere János Kar Dr. Gál Zoltán NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 3

6 AK - Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Alapképzési szak: Gyógypedagógia 7+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékosok, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, ill. kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Főbb ismeretek: általánosan művelő ismeretek gyógypedagógiai alapozó ismeretek (anatómiai, kórtani, fejlődéstani, pszichiátriai, fejlődésneurológiai, pszichológiai, nevelés- és nyelvtudományi ismeretek, képesség- és személyiségfejlesztési, érzékelési és mozgásfejlesztési, művészeti nevelési ismeretek); szakirányú alapozó ismeretek: a tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak kórtana, pszichológiája, pszichodiagnosztikája, pedagógiája, az oligofrénpedagógia és a tanulásban akadályozottak pedagógiájának története; szakirányú szakterületi ismeretek: a tanulási nehézségek, tanulási zavarok és tanulási akadályozottságok szakpedagógiai és szakszociológiai alapjai; a pszichikus rendszerek fejlesztésének módszertana, terápiás munka, tanulási technikák fejlesztése, módszertani ismeretek stb. Szakirányok, tanulásban akadályozottak pedagógiája specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft gyógypedagógiai intézmények, integráló óvodák és iskolák, pedagógiai szakszolgáltatás intézményei Az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben MA szinten - folytatni. az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolai Karán. Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyógypedagógia alapképzési szak (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány) levelező munkarendjére költségtérítéses finanszírozásra olyan felvételt nyert hallgatók esetében, akik tanító-, tanár-, szociálpedagógus-, óvodapedagógus-, konduktor szakképzettséget igazoló oklevéllel rendelkeznek, egyéni kérelem alapján a tanulmányi idő 6 félévre rövidíthető. Ezt az Intézmény honlapjáról letölthető nyilatkozattal kérheti, melynek beküldési ideje a mindenkori felvételi kérelem postára adásának határideje. A nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi 4

7 AK - Apáczai Csere János Kar Géza u. 10). A költségtérítés mértéke ebben az esetben Ft/félév. A beszámítást olyan, legalább főiskolai vagy BA képzésben teljesített kurzusok esetében lehet kérni, ahol a korábban elsajátított ismeretek tartalma legalább 75%-ban megegyezik a képzésben kínált kurzus tartalmával. Kizárólag aláírással záruló kurzusok esetében elfogadtatásra nincs lehetőség. További tudnivalók a Kar honlapján. Rekreációszervezés és egészségfejlesztés Alapképzési szak: Rekreációszervezés és egészségfejlesztés 6 félév Kredit: 180 nappali, levelező Szakképzettség: rekreációszervező és egészségfejlesztő Bsc (zárójelben megjelölve a szakirányt) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreáció és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban és társadalmi intézményekben, civil szervezetekben. Főbb ismeretek: alapozó ismeretek:medicinális ismeretek (anatómia, élettan stb.), társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia stb.), közismereti alapismeretek (informatika, kommunikáció, oktatástechnológia stb.); szakmai törzsanyag: medicinális ismeretek (humánbiológia, népegészségtan, táplálkozástan, prevenció), társadalomtudományi ismeretek, képesség-, készségfejlesztés, szakmai gyakorlat; differenciált szakmai ismeretek: rekreációszervezés szakirány: medicinális ismeretek (masszázs, rehabilitáció, terhelésélettan); szakmai ismeretek, rekreációs, havas és vízi táborok; egészségfejlesztés szakirány: medicinális ismeretek, társadalomtudományi ismeretek; szakmai terepgyakorlat. Szakirányok, rekreációszervezés, egészségfejlesztés, lovasrekreáció-szervező specializációk: Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft egészségügyi intézményekben, szabadidős intézményekben, oktatási intézményekben, idegenforgalmi egységeknél,egészségügyi, ill. szabadidős magánvállalkozásoknál Az egészségfejlesztő és rekreációszervező szakirányon az alapképzés befejezése után mód nyílik a tanulmányokat mester képzésben folytatni Karunkon belül Rekreáció mesterképzési szakon. Apáczai Csere János Kar Dr. Bánhidi Miklós NymE-AK, Győr NymE-GEO, Székesfehérvár 5

8 AK - Apáczai Csere János Kar Szociálpedagógia Alapképzési szak: Szociálpedagógia 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: szociálpedagógus (BA) A képzés célja: Olyan szociálpedagógusok képzése, akik képesek elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együttműködésben segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Főbb ismeretek: alapozó képzés:szociális, pszichológiai, pedagógiai, jogi és igazgatási, egészségtudományi alapismeretek, társadalomismeret; szakmai törzsanyag:a szociális munka elmélete, gyakorlata, munkaformái és módszerei; társadalomismeret; társadalom- és szociálpolitika; pszichológia; pedagógia; jog és jogi igazgatás; egészségügyi ismeretek; differenciált szakmai ismeretek. Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft szociális és gyermekvédelmi alap-és szakellátás intézményei / családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekotthonok, egyéb speciális intézmények/, gyámügyi és szociális igazgatás, iskolák és kollégiumok, rendőrség ifjúságvédelmi alosztály, egészségügyi és rehabilitációs intézmények Az alapképzési szintre épülő mester (MA) fokozatot a társadalomtudományokhoz tartozó szociális végzettséget (okleveles szociális munkás, egészségügyi szociális munkás, szociálpolitikus) biztosító intézményekben (Debreceni Egyetem, ELTE, Pécsi Egyetem, SOTE ), vagy kiegészítő kreditpontok megszerzésével más társadalomtudományi végzettséget (pl.: szociológus) nyújtó intézményekben szerezhetnek a hallgatók. Apáczai Csere János Kar Dr. Soós Zsolt NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Tanító Alapképzési szak: Tanító 8 félév Kredit: 240 nappali, levelező Szakképzettség: tanító (BA) 6

9 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban (mesterképzés) történő folytatásához. Az egyetemes és magyar nevelés és iskoláztatás történetének jellemzői. A kisgyermekek és a 6-12 évesek fejlődésének pszichológiai sajátosságai. Magyarország legújabb kori történetének és társadalmának kérdéskörei. Az információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárások, tudnivalók. Választható műveltségterületek: idegen nyelv, magyar, matematika, ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés, természetismeret nappali: Ft levelező: Ft A végzett hallgatók az általános iskola alsó tagozatán tanítói (napközi, ) feladatokat láthatnak el. A műveltségterületi képzés feljogosítja a tanító szakképzettséget szerzett hallgatót, hogy a szakterületnek megfelelően 6. osztályig taníthat. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Cseh Sándor NymE-Ak, Győr ak.nyme.hu Turizmus-vendéglátás Alapképzési szak: Turizmus-vendéglátás 6+1 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapszakon (BA) A képzés célja: Olyan közgazdászok képzése, akik a gazdaságtudományi felsőfokú alapképzés gazdálkodási-üzleti ága közös követelményeinek való megfelelésen túlmenően ismerik a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek, funkcióinak sajátosságait, elveit és módszereit. Főbb ismeretek: A szakot elvégző hallgatók a turisztikai ágazat egészének jellegzetességein túl ismerik a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenységszálláshelyek, vendéglátás, lovasközpontok, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés, lovas rendezvényszervezés stb. működését, folyamatait, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtására, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására és irányítására. Képesek továbbá a szakterületükön elvárt többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, valamint az informatikai ismeretek hatékony alkalmazására. Rendelkeznek az adott szervezet-típusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, melyek lehetővé teszik a munkatársakkal való hatékony együttműködést és a vendégek színvonalas kiszolgálását. 7

10 AK - Apáczai Csere János Kar Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) idegenforgalom és szálloda, vendéglátás és szálloda, lovasturizmus, vallási turizmus nappali: Ft levelező: Ft A turizmusra specializálódott közgazdászok az alapfokozatú diploma megszerzését követően néhány év gyakorlat után vezető szerepet tölthetnek be az üzleti világban. A felsőfokú képzettséggel rendelkező idegenforgalmi szakemberek idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetői, idegenforgalmi szakreferensi és a közigazgatási intézményekben előadói tevékenységet folytathatnak. Az idegenforgalmi egységben, utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, lovaspanziókban, vendéglátóipari egységekben idegenforgalmi hivatalokban, szabadidő központokban, lovasiskolákban, lovasközpontokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó más szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelős, szakmai, szervező, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet. mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Üzleti szakoktató Alapképzési szak: Üzleti szakoktató 7 félév Kredit: nappali, levelező Szakképzettség: üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon (BA) A képzés célja: Olyan üzleti szakoktatók képzése, akik a képzésben szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a vendéglátó szakirányhoz tartozó szakmacsoport területén felkészültek az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben gyakorlati tárgyak oktatásának megtervezésére, szervezésére, vezetésére, valamint oktatási tevékenység végzésére, a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások és a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi gyakorlatok lebonyolítására. Főbb ismeretek: természettudományi és módszertani alapismeretek:gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika; gazdaságtani alapismeretek: mikroökonómia, makroökonómia, környezetgazdálkodás, gazdaságpolitika, alkalmazott szociológia; szakmai törzsanyag: üzleti ismeretek (vállalkozásgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügyi ismeretek, általános és üzleti szakmai lélektan, fogyasztóvédelem, számvitel, alkalmazott számítástechnika, menedzsment, vállalkozások pénzügyi alapjai, szakmai nyelv) 8

11 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) pedagógiai ismeretek (neveléslélektan és személyiségfejlesztés, neveléstan, neveléstörténet, didaktika és oktatásszervezés, kommunikációs ismeretek, felzárkóztatás, felnőttképzés, iskolai (tanüzemi) oktatási gyakorlat) differenciált szakmai ismeretek: vendéglátó szakirányhoz tartozó speciális elméleti és gyakorlati ismeretek: élelmianyag- és táplálkozási, ételkészítési és értékesítési ismeretek, vendéglátó vállalkozás szervezése, vendéglátó vállalkozás gazdálkodása, különleges ételek, italok, idegenforgalmi alapismeretek, vendéglátói informatika, higiéné, vendéglátó gyakorlatok oktatásának módszertana. vendéglátó nappali: Ft levelező: Ft gyakorlati oktatás szervezője, vezetője, vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhely) gyakorlatok vezetője, vendéglátó szakoktató (felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, közoktatás), gyakorlati vizsga szervezője mesterképzési szakokon Apáczai Csere János Kar Dr. Bérczessy Lajos NymE-AK, Győr ak.nyme.hu A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő Szakirányú A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő továbbképzési szak: 2 félév Kredit: 60 levelező Szakképzettség: a gyermekkor mozgásfejlesztője A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutva alkalmasak a 3-12 éves egészséges gyermekek optimális mozgásfejlesztésének biztosítására, speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. Főbb ismeretek: Személyiségfejlesztés, önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció, mozgásfejlődés, mozgásrendszerek, mozgásos cselekvéstanulás, sportágak, sportági mozgásformák, funkcionális mozgásformák, a tanulási-, valamint a személyiségzavarok és a mozgásfejlődés összefüggései, prevenció, egészségfejlesztés, kompetencia alapú fejlesztés, motorikus képességek és fejlesztésük, sportági mozgásformák megismerése, elsajátítása, mozgásfejlesztési gyakorlat, szakdolgozat készítése. Költségtérítés Ft Az alapképzésben szerzett diplomájuknak megfelelően. A végzett hallgatók a képzésben szerzett ismereteiket munkájuk során a testnevelési foglalkozások keretén belül használhatják fel. További lehetőség gyógytestnevelési és könynyített testnevelési foglalkozások tartása kistérségi társulások keretében vagy azon kívül. 9

12 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Király Tibor NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Digitális médiakommunikáció Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Digitális médiakommunikáció 4 félév 120 kredit levelező digitális médiakommunikáció szakember Olyan általános- és középiskolákban, valamint cégeknél, vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzése, akik a munkahelyük kommunikációjában iskolájuk, cégük reprezentációjában tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő digitális vizuális médiumok használatában szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. Legyenek képesek egyszerű, hagyományos- és elektronikus kiadványok arculatának megtervezésére és kivitelezésére, illetve az ilyen irányú szakemberrel való partneri szintű tárgyalásra. Az általuk készített kiadványok és elektronikus megjelenések legyenek informatívak és esztétikai megjelenésükben magas színvonalúak. Rendelkezzenek az ehhez szükséges művészettörténeti, esztétikai, vizuális kommunikációs, és a digitális média eszközeinek ismereteivel. Képesek legyenek az általuk képviselt közösség küldetésének megjelenítésére és a digitális média vizuális nyelvén keresztül a társadalom felé való hatékony kommunikálására és képviseletére. Elméleti alapozás, vizuális kultúra elméleti és gyakorlati ismeretek, a médiához kapcsolódó ismeretek Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak, cégek, vállalkozások. Apáczai Csere János Kar Dr. Szunyogh László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Drámapedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Drámapedagógia 4 félév 120 kredit levelező drámapedagógus Olyan szakemberek képzése, akik: - elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel bírnak a drámapedagógia tantervben jelzett területein, alkalmasak művészeti csoportok vezetésére, társadalmi, iskolai ünnepek, drámanapok tervezésére és szervezésére; 10

13 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) a dramatikus tevékenységformák szakszerű alkalmazásán túl megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek a csoportszervezési, folyamatszervezési, konfliktuskezelési technikák működéséről; az óvodáskorú és kiemelten a 6-16 éves gyermekek korosztályára specializált drámapedagógusok; képesek az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés drámajáték és színjáték tantárgyainak tanítására, azok képességfejlesztő ismereteinek működtetésére; képesek pedagógiájuk tudatos elemévé tenni az élmény megteremtését, ennek dramaturgiai szerkesztettségét, a személyes érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését; magas empátiatartalmú, gazdag kapcsolatrendszerű, hatékony, kapcsolatépítő kommuni káció birtokosai; rendelkeznek a társadalmi és emberi viszonyok felismeréséhez, kezeléséhez, harmonikus megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel; az új pedagógiai problémákra eredményesen válaszolni képesek, jártasak a pedagógiai fejlesztések világában, részesei így a tantervfejlesztés, helyi tantervek, oktatócsomagok elkészítésének. Elméleti alapozás, drámapedagógia elméleti és gyakorlati ismeretek, kötelezően választandó módszertani specializáció Ft Minden olyan területen, ahol dráma, drámajáték, dráma és tánc, mint önálló tantárgy tanítható, továbbá azokon a területeken, ahol a dramatikus módszerek és technikák alkalmazása más tantárgyak tanításának, illetve a nevelés szolgálatába állítható, tipikusan: alapfokú művészetoktatási intézmények színjáték tanszaka (a főtárgy és a tréningtárgyak tanítása); óvoda, általános és középiskola, felnőttképzés. Apáczai Csere János Kar Dr. Varga Balázs NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia 3 félév 90 kredit levelező fejlesztő-differenciáló szakpedagógus Olyan tanítók, óvodapedagógusok képzése, akik pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai, patopszichológiai ismeretek birtokában nyitottabbá, empatikusabbá válnak. Fejlesztői (differenciáló) szakképzettségük birtokában képesek a 6-12 éves tanulók, ill. a 3-7 éves korú gyermekek képességeinek korrekciójára, személyiségfejlesztésére, az ehhez szükséges eszközök és módszerek megválasztására, gyógypedagógus, gyógytornász segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre. 11

14 AK - Apáczai Csere János Kar Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Elméleti stúdiumok: bevezetés a differenciálás pedagógiájába, a differenciálás pszichológiai alapjai, a fejlesztés fiziológiai alapjai, sajátos személyiségszerveződés okai, tünetei, differenciálás az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, szervezés és tervezés, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítása, kötelező és szabadon választható stúdiumok. Gyakorlati képzés: önismereti és/vagy esetmegbeszélő csoport, hospitálás, tanulásirányítási gyakorlat, záródolgozat Ft A fakultatív kurzustól függően sajátos nevelési szükségletű (korábban fogyatékosnak nevezett) gyerekeket is befogadó, ún. inkluzív osztályok vezetője, a pszichoszomatikus, neurotikus tüneteket mutató, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek nevelője, a diszlexia vagy a diszkalkulia redukációjára képes tanító. Apáczai Csere János Kar Kovátsné dr. habil Németh Mária NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Gyógytestnevelés tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Gyógytestnevelés tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit levelező gyógytestnevelés tanítására felkészített pedagógus Olyan szakemberek szakirányú továbbképzése, akik az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak ismeretében képesek az óvodás és iskolás gyermekek speciális könnyített és gyógytestnevelési feladatainak ellátására. A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak Gyógytestnevelés-történet, anatómia, élettan és egészségtan, ortopédia, belgyógyászat, gyógytestnevelés módszertana, gyakorlatvezetés és elemzés, könnyített és gyógytestnevelés szervezése és tervezése, mozgáskommunikációs tréning, komplex záróvizsgára felkészítő speciális kontaktóra, tanügyi-jogi ismeretek Ft Az oklevél a 3 12 éves korosztály könnyített és gyógytestnevelési feladatainak szakszerű ellátására jogosít. Apáczai Csere János Kar Dr. Gönczöl László NymE-AK, Győr ak.nyme.hu 12

15 AK - Apáczai Csere János Kar Környezet-és tárgykultúra Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Környezet-és tárgykultúra 4 félév 120 kredit levelező környezet- és tárgykultúrát oktató szakember Olyan, az óvodákban és általános iskolákban, valamint az oktatás-és a közművelődés egyéb szintjein dolgozó szakemberek képzése, akik pedagógus alapdiplomájukkal az oktató - nevelő munkájukban eredményesen tudják hasznosítani a hagyományos vizuális kultúrára épülő környezet- és tárgykultúra területén szerzett ismereteiket, jártasságaikat és képességeiket. A végzett hallgatók legyenek képesek a NAT követelmény rendszerében a környezet- és tárgykultúra területére megfogalmazott pedagógiai feladatok komplex, magas színvonalú, kreatív oktatására, nem csak a szűken vett vizuális nevelés oktatói, nevelői feladatainak ellátása érdekében. Rendelkezzenek az ehhez szükséges társadalmi, művészettörténeti, design, esztétikai, vizuális kommunikációs, formatani, valamint az erre építhető tárgy- és téralakítás eszközeinek ismereteivel és alapvető gyakorlatával. Az általuk készített, tervezett tárgy- és téralakítások legyenek funkcionális és informatív, kommunikációs értelemben egyaránt átgondoltak, magas esztétikai színvonalúak. A tárgy- és környezet elemzés, majd az ebből levezetett tárgyalkotás konkrét, valós igényekre, problémákra épüljön, figyelemmel a funkció - forma - anyag összefüggés rendszerére. Képesek legyenek a bennünket körülvevő társadalom épített- és tárgyi környezetét objektíven, szakszerűen elemezni, értékelni és védeni. Önmaguk és a tanítványaik számára a tudatos választást, valamint a környezet alakításának képességét, a személyes és társadalmi igények kommunikációját a tárgyakon (környezeten) keresztül kialakítani, segíteni a befogadó és az alkotó folyamatban egyaránt. szemléleti alapok kiépítése, tervezéselmélet és napjaink design jelenségeinek megismerése, vizuális kultúra, vizuális kommunikáció, tárgy- és környezettervezési gyakorlatok stb Ft Általános- és középiskolák, művelődési házak stb. Apáczai Csere János Kar Lipovics János NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Múzeumpedagógia tanítására felkészítő Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Múzeumpedagógia tanítására felkészítő 4 félév 120 kredit 13

16 AK - Apáczai Csere János Kar Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) levelező múzeumpedagógia tanítására felkészített pedagógus Képesek legyenek a múzeumi környezetben gyermekek, vagy felnőttek számára szakköröket, fakultatív- és tanórákat megtervezni és vezetni, a múzeumokban fellelhető kulturális értékek szakszerű közvetítésére, felhasználására a tanulás, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésében, ill. az esztétikai, az érzelmi, a közösségi nevelésben. A pedagógusok képesek legyenek a közoktatási intézményekben közművelődési tevékenységet ellátni, a közművelődési szakemberek pedig a múzeumi tevékenységük során a pedagógia eszközeit felhasználni Múzeumpedagógia, muzeológia, művészetpszichológia, művészettörténet, képzőművészet, történeti segédtudományok, természettudományi múzeumi ismeretek, néprajzi muzeológia, múzeumpedagógia módszertana, művészetpedagógia, múzeumi kommunikáció, múzeumi foglalkozás vezetése, közművelődési foglalkozás vezetése, műelemzés és régészet, kézműves technikák, ikonográfia, történeti játszóház Ft Múzeumokban óvodai- és iskolai csoportok vezetésére felkészült múzeumpedagógusként, közművelődési intézményekben speciális foglalkozásokat vezető szakemberként, oktatási intézményekben tanórai és iskolán kívüli keretek között múzeumpedagógiai feladatokat ellátó óvodapedagógusként, tanítóként, tanárként. Apáczai Csere János Kar Borbély Károly NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógiai terápia Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Pedagógiai terápia 4 félév 120 kredit levelező pedagógiai terapeuta A képzésben résztvevők pedagógiai terápiás kompetenciájának és attitűdjének kialakítása. A pedagógiai terápia alapelveinek, módszereinek és eszközeinek átadásával a gyermek, tanuló személyiségének komplex fejlesztésére és támogatására alkalmas pedagógiai tudástartalmak és ezek alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása. Általános alapozó pedagógiai-, pszichológiai és művészeti ismeretek, módszerspecifikus tudás és technikák megszerzése, gyakorlati kipróbálás irányított terepmunkában, visszacsatolás és értékelés Ft Az alapvégzettségnek megfelelő munkahelyeken, ahol gyermekek és fiatalok problémáinak megoldása, személyiségük fejlesztése, önértékelésük erősítése lehet a feladat. 14

17 AK - Apáczai Csere János Kar Apáczai Csere János Kar Dr. Zajdó Krisztina NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Roma társadalomismeret Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) Roma társadalomismeret 4 félév 120 kredit levelező roma társadalomismereti szakember A roma emberekről és közösségeikről olyan történeti, néprajzi, szociológiai, kulturális, antropológiai, egészségfejlesztési, művészeti ismeretek nyújtása, amelyek birtokában a képzésben részt vevők képessé válnak a kisebbségi létben élő, más kultúrkörből az óvodába, iskolába érkező gyerekek integratív nevelésére, identitásuk megőrzésével. Felkészülnek a szociálisan hátrányos helyzetű, gyakran nyelvi nehézségekkel küszködő tanulók felzárkóztatására, a családokkal, a szülőkkel való hatékony kommunikációra. Kisebbségi nevelésszociológia, kisebbségi demográfiai ismeretek, szociális attitűdök, tanulási stratégiák és technikák, konfliktuskezelés, szociális munka egyénekkel és a családokkal, a kooperatív tanulás, szocializáció és kisebbségi integritás, a cigányság nyelvhasználata a cigányság munkaerőpiaci helyzete, kisebbségi mentálhigiéné, a cigányság európai helyzete, a magyarországi cigányok története, a média cigányságképe, cigány közösségek zenekultúrája, cigány irodalom és képzőművészet, beás, vagy romai nyelv, gyakorlat Ft Önkormányzatoknál, iskolákban, civil szervezeteknél. Apáczai Csere János Kar Szilágyi Magdolna NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) Szakirányú továbbképzési szak: Kredit: Szakképzettség: Pedagógus-szakvizsgára felkészítő (a fent megnevezett szakterületeken) 4 félév 120 kredit levelező szakvizsgázott pedagógus, a választott szakterületen 15

18 AK - Apáczai Csere János Kar A képzés célja: Főbb ismeretek: Költségtérítés (irány) A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről. Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalma szabályozásának új követelményeiről Ft Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Apáczai Csere János Kar Dr. Kunoss Judit NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Emberi erőforrás tanácsadó Mesterképzés szak: Emberi erőforrás tanácsadó 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó (MA) A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntés-előkészítési munkáját támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Főbb ismeretek: foglalkoztatáspolitikai, közgazdasági ismeretek, speciális andragógia ismeretek, etika, kutatásmódszertan, szervezetpszichológia, szociálpszichológia, pályalélektan, tervezés elmélete, tanácsadás elmélete - gyakorlata, emberi erőforrással foglalkozó szervezetek felépítése, jogállása, informatikai rendszerekkel támogatott tanácsadás, konfliktuskezelés módszerei, felnőttképzési szolgáltatások, foglalkozás speciális helyzetű csoportokkal, egyénekkel, tanácsadási módszerek, pályaorientáció irányai az EU-ban, emberi erőforrás menedzsment, szakmai gyakorlat stb. 16

19 AK - Apáczai Csere János Kar Költségtérítés (irány) nappali: 160eFt levelező: 140eFt A mesterszakon végző hallgatók elhelyezkedési lehetőségei igen tágak, mivel a vállalatok, intézmények humánpolitikai (HR) osztályán épp úgy megállhatják a helyüket, mint egy tanácsadó cég, fejvadászcég vagy munkaügyi központ alkalmazottaiként is. Apáczai Csere János Dr. habil Szretykó György NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Rekreáció Mesterképzési szak: Kredit: Szakképzettség: A képzés célja: Főbb ismeretek: Szakirányok, specializációk: Költségtérítés (irány) Rekreáció 4 félév 120 kredit levelező okleveles rekreáció irányító (MSc) Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, orvos és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai animációk, szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet irányítás mellett részt vesznek az egészségkárosodott (kardiovaszkuláris, mozgásszervi, elhízott és túlsúlyos) emberek rehabilitációjában, melynek során azok egészségi állapota, életminősége releváns mozgásterápiával javítható, illetve teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. természettudományi, orvos- és egészségtudományi ismeretek (alkalmazott élettan, alkalmazott pszichológia, egészségtudományi és EU egészségügyi ismeretek); társadalomtudományi ismeretek (jogi és közgazdasági ismeretek, pályázatírási ismeretek); közismereti alapismeretek természettudományi, orvosés egészségtudományi ismeretek, terhelésélettan, dietétika, humánbiológia, életszakaszok mozgatórendszeri sérülések mozgásterápiája, klinikai és rehabilitációs ismeretek, balneológia, hidroterápia, sport- és egészségügyi masszázs, mozgásszervi szűrőprogram, természetes gyógymódok, elhízás-hipertóniadiabetes mozgásterápia, kognitív és viselkedésterápiai alapismeretek, meteorológiai ismeretek alapjai stb. sportrekreáció-sportturizmus levelező: Ft sportszervezeteknél, fitness termekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban, szállodák, üdülők, szanatóriumok, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése, önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensként, gazdaság területén szakértőként sportrekreációs témakörökben doktori képzésben Apáczai Csere János 17

20 AK - Apáczai Csere János Kar Dr. habil. Ozsváth Károly (Pl. NymE-MNSK, Szombathely) ak.nyme.hu Idegenforgalmi szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Idegenforgalmi szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy A képzés célja: A hallgatók sajátjukká tegyék azt az ismeretanyagot és kifejlődjenek bennük azok a készségek, attitűdök, továbbá magatartásformák, amelyek középvezetői szinten szükségesek az idegenforgalomban végzett eredményes tevékenységhez. Főbb ismeretek: turisztikai alapismeretek, idegenforgalmi földrajz, gasztronómiai ismeretek, utazás- és rendezvényszervezés, területfejlesztés, szálláshelyi alapismeretek, turizmus marketing Költségtérítés (irány) nappali: Ft levelező: Ft Utazási irodai ügyintéző, szállodai recepciós, hostess, felszolgáló, szabadidő szervező, animátor, wellness menedzser, fürdő szakasszisztens. turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Apáczai Csere János Kar Dr. Darabos Ferenc NymE-AK, Győr ak.nyme.hu Vendéglátó szakmenedzser Felsőfokú szakképzés: Vendéglátó szakmenedzser (OKJ: ) Jogviszony típusa: hallgatói 4 félév Kredit: 120 nappali, levelező Megszerezhető Vendéglátó szakmenedzser szakképesítés-elágazás szakképesítés: Jelentkezési feltételek: Bármely két érettségi tárgy 18

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban

Hazai helyzetkép. Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban DPR módszertan fejlesztése új hallgatói célcsoportokban Hazai helyzetkép Összefoglaló tanulmány, 2013. október 28. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben