2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. NOVEMBER 7. VIMFÓ"

Átírás

1 Az országos munkavédelmi érdekegyeztetés s helyzete és s a Munkavédelmi Munkavédelem Bizottság g aktuális feladatai. delem aktuális kérdk rdései, új j kihívások a munkavédelemben NOVEMBER 7. VIMFÓ Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal

2 A munkavédelem aktuális kérdk rdései, új kihívások a munkavédelemben. A munkavédelmi képviselk pviselők tevékenys kenységének nek fontossága

3 HAZAI ÉRDEKEGYEZTETÉS Érdekképviselet és érdekvédelem delem, A TRIPARTIT RENDSZER /állam, munkaadó,, munkavállal llaló/ együttm ttműködési helyzete

4 A HAZAI ÉRDEKEGYEZTETÉS SZINTJEI ÁLTALÁBAN MAKROSZINT (TÁRSADALOM) MEZZOSZINT (ÁGAZAT) ÜZEMI SZINT (VÁLLALKOZ LLALKOZÁS)

5 MAKROSZINTŰ ÉRDEKEGYEZTETÉS

6 Érdekegyeztető Tanács Országos Munkatanács Országos Érdekegyeztető Tanács

7 Az első Országos Érdekegyeztető Tanács 1988 decemberében alakult. A résztvevők által az évben életre hívott és kibővített létszámú Érdekegyeztető Tanács azzal, hogy tárgyalások útján folyamatosan feltárta és egyeztette az állam, a munkáltatók és a munkavállalók sajátos érdekeit, jelentős szerepet töltött be abban, hogy a nagyarányú gazdasági és társadalmi átalakulások Magyarországon jelentősebb társadalmi konfliktusok nélkül történtek meg

8 A júliusában megújított Országos Érdekegyeztető Tanács a folyamatosan változó feltételekhez igazodóan - intézményes keretet biztosított a Kormány és a szociális partnerek (munkavállalók és munkáltatók országos érdekképviseleti szervezetei) közötti folyamatos párbeszédre. Biztosította: a gazdasági és munkaügyi kérdések megtárgyalását, a szociális partnerek és a Kormány közti megállapodást. Az OÉT - féléves munkaprogramja alapján havonkénti ütemezéssel - rendszeresen napirendre tűzte a munka világával összefüggő aktuálisan jelentkező feladatokat

9 ÉRDEKEGYEZTETÉS S 2010-IG MIÉRT VOLT RÁR SZÜKS KSÉG G? KI KIT KÉPVISELT K? MILYEN JOGI HÁTTERE H VOLT? MILYEN SZÜKS KSÉGSZERŰSÉGE GE VOLT AZ ÉRDEKEGYEZTETÉSNEK?

10 MIÉRT VOLT RÁR SZÜKS KSÉG G? MERT SAJÁTOS ÉRDEKEI VANNAK A TRIPARTIT RENDSZER MINDHÁROM RÉSZTVEVŐJÉNEK 1. KORMÁNYZAT NYZAT TÖBB ADÓBEV BEVÉTELT, NAGYOBB ELLENŐRZ RZÉST, KISEBB ÁLLAMI KÖLTSK LTSÉGEKET MUNKAADÓK KEVESEBB ADÓTERHET, KISEBB KÖLTSÉGEKET, NAGYOBB SAJÁT T RENDELKEZÉSŰ EREDMÉNYT MUNKAVÁLLALÓK TÖBB FIZETÉST, EXTRA BIZTONSÁGOT, TELJESKÖRŰ BITOSÍTOTTI TOTTI HÁTTERET H MUNKAAD 3. MUNKAV

11 KI KIT KÉPVISEL K? MILYEN A SZAVAZATI ARÁNY?

12 KORMÁNYZATI OLDAL 1. SZAVAZAT > SZÓVIV VIVŐ AZ EGYETEMES KORMÁNYZATI ÉS AZ ÁGAZATI ÉRDEKEKEKET, AZ EGYES MINISZTÉRIUMOK KÉPVISELŐIN IN KERESZTÜL (EZ NEM MINDIG SIKERÜL)

13

14 MUNKÁLTAT LTATÓK K KÉPVISELETEK 1.SZAVAZAT > SZÓVIV VIVŐ A 9 MUNKAADÓI I SZÖVETS VETSÉG: Agrár r Munkaadói i Szövets vetség Általános Fogyasztási si Szövetkezetek és s Kereskedelmi TársasT rsaságok Országos Szövets vetsége Ipartestületek Országos Szövets vetsége Kereskedők és s Vendégl glátók k Országos Érdekképviseleti Szövets vetsége Magyar Iparszövets vetség Mezőgazdas gazdasági gi Szövetkez vetkezők és s Termelők k Országos Szövets vetsége Stratégiai és s KözszolgK zszolgáltató Társaságok Országos Szövets vetsége Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövets vetsége Vállalkozók és s Munkáltat ltatók k Országos Szövets vetsége

15 DR. ROLEK FERENC MGYOSZ DÁVID D FERENC VOSZ

16 MUNKAVÁLLAL LLALÓK K KÉPVISELETEK 1. SZAVAZAT > SZÓVIV VIVŐ Az Autonóm m Szakszervezetek Szövets vetsége (ASZSZ), az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés T s (ÉSZT)(, a Liga Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövets vetsége (MSZOSZ), a Munkástan stanácsok Országos Szövets vetsége (MOSZ), a Szakszervezetek Együttm ttműködési Fóruma F (SZEF)

17 PATAKY PÉTER P GASKÓ ISTVÁN

18 Az OÉT O T szakfórumai (szakért rtők) ILO ügyekkel foglalkozó tanács az Európai Unió ügyeivel foglalkozó tanács az ágazati ügyekkel foglalkozó tanács

19 Az OÉT O T szakbizottságai Bér-és s Kollektív v Megállapod llapodások Bizottsága Gazdasági Bizottság Esélyegyenl lyegyenlőségi gi Bizottság Munkaerőpiaci Bizottság Munkajogi Bizottság Munkavédelmi Bizottság Nemzeti Fejlesztési si Terv Bizottság Szakképz pzési Bizottság Szociális Bizottság

20 MAKROSZINTŰ TRIPARTIT SZAKOSÍTOTT ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG KORMÁNYZAT (NMH MMF)+ TÁRCT RCÁK MUNKAADÓI I OLDAL MUNKAVÁLLAL LLALÓI I OLDAL

21 BAKOS JÓZSEF J CZOMBA SÁNDORS

22

23 ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG AZ EGYETLEN TÖRVT RVÉNYBEN MEGJELENŐ TRIPARTIT SZERVEZET AMELY AZ OÉT-O EN BELÜL L IS SAJÁT, A MINISZTÉRIUM ÁLTAL KÖZZK ZZÉTETT ÜGYREND SZERINT MŰKÖDÖTT M ÉS MŰKÖDIK MA IS

24

25 A MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG G : Mvt / g.pont DÖNT a nevelés és s az oktatás s terület letén n a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás terület letén n az egészs szséget nem veszélyeztet lyeztető és s a biztonságos munkavégz gzés s szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatároz rozásával kapcsolatos kérdk rdésekben

26 A biztonságtudatos nevelés célja: a műveltm velt,, szuverén, érdekeit objektíve érvényesíteni tudó, öntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követk vető személyis lyiség g kialakítása. AMELY NEM MÁS M S MINT EGÉSZS SZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZ GZÉS

27

28 a 84/2013. (III. 21.) Korm. rendeletben megjelent a számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modul

29 MILYEN KIHÍVÁSOK JELENNEK MEG A MUNKAVÉDELEMBEN? EURÓPAI PROBLÉMÁK: A tartósan meleg időszakok okozta megnöveked vekedő igénybev nybevétel megelőzése Az egészs szségellenőrzés s megelőző /stressz/ hatékonys konyságának nak növeln velése Egyes sérülékeny s munkavállal llalói i csoportok (idősödők, migránsok, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy rokkantság miatt rehabilitáltak) ltak) munkaerejének nek regenerálása és s visszaillesztésük k a munka világába

30 MILYEN KIHÍVÁSOK MENTÉN KELL EZT ELVÉGEZNI? + A HAZAI PROBLÉMÁK: GAZDASÁGI GI VÁLSV LSÁG, A GAZDASÁGI, GI, TÁRSADALMI T BEIDEGZŐDÉSÉNEK TOVÁBB BBÉLÉSE

31 Kiemelt korcsoportok százalékos arányának növekedése az össznépességen belül, Magyarországon Életkor/év Összesen (fő) 36,1 25,4 19,2 12,3 5,7 2, =100 % 25,7 23,6 21,0 16,3 7,4 6, =100 % 18,1 18,3 20,3 15,9 11,7 15, =100 %

32 AZ EL- ANYAGIASULT VILÁG RÉSZÉRE VALÓSÁGOS VÁLASZOKAT V ADJON A BIZTONSÁGTUDATOS KÉRDK RDÉSEK FELVETÉSÉRE VALÓSÁGOS ÉRVEKET HASZNÁLJON A BIZTONSÁG G ERŐSÍTÉSE SE ÉRDEKÉBEN

33 RENDET ÉS S BIZTONSÁGOT AKARUNK A MUNKA TERVEZÉSÉBEN A MUNKA IRÁNY NYÍTÁSÁBAN A MUNKA ELLENŐRZ RZÉSÉBEN MINDEZT TÁRSADALMI T MÉRETEKBEN

34 JUSSUNK EL EGYÜTT A KÉRDK RDÉSEKTŐL A CSELEKVÉSÉIG

35 SOKFÉLE KÖVETELMK VETELMÉNY

36 NEM ILYEN RENDET AKARUNK!

37 ÉS S NEM IS ILYENT!

38 AZONBAN EDDIG NEM KELLENE ELJUTNI A STRESSZEL!

39 MILYEN A STRESSZ?? Emeljünk fel egy pohár vizet. Meddig tudjuk tartani? A tényleges súly nem számít. Attól függ, hogy mennyi ideig tartom a poharat a kezemben. Ha csak egy percig, akkor nincs semmi baj. Ha egy óráig, akkor fáj tőle a karom. Ha egy napig, akkor a karom elzsibbad és lebénul. A pohár súlya nem változik meg, de minél tovább tartom a kezemben a poharat, az annál nehezebb lesz. A stressz és az aggodalom ugyanolyan, mint a pohár víz. Ha csak rövid ideig gondolsz rájuk, nem történik semmi. Ha egy kicsit hosszabb ideig gondolsz rájuk, elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolsz, bénultnak érzed magad - semmit sem tudsz rendesen megcsinálni. Fontos tehát, hogy megválj a stressztől. A nap végén vesd le válladról a terheket, amilyen hamar csak lehet! Ne hordozd azokat még éjszaka is! Tedd le a poharat! EZ A MUNKAVÉDELEM KIHÍVÁSA!

40 AGGODALMASKODÁS

41 MUNKAVÉDELMI FELADAT A VÁLTOZÓ ÉLETMINŐSÉGNEK VALÓ MEGFELELÉS S BIZTONSÁGI FELTÉTELEINEK TELEINEK IGAZÍTÁSA A JOGSZABÁLYOK BEFOLYÁSOL SOLÁSA, SA, VÉLEMV LEMÉNYEZÉSE RÉVÉN MIRE GONDOLUNK, MIVEL LEHET LEÍRNI A VÁLTOZÁSOKAT pl:

42 NE SZEMETELJ EZT MA KI NO LITTERING KELL ÍRNI?

43 KI LEHET ÍGY IS ÍRNI:

44 EZT MA MÁR M R NEM KELL KIÍRNI! VÁLTOZIK A KULTURKÖRNYEZET RNYEZET!

45 MI IS VÁLTOZIK? V

46 Európai keretegyezmény JÖTT MÁR M R LÉTRE L a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról a fodrászati ágazatban

47 EZ AZ EU TREND HAZÁNKBAN MIKÉNT ALAKULTAK A DOLGOK AZ ÉRDEKEGYEZTETÉSBEN 2010 UTÁN N?

48 VÁLTOZÁSOK AZ OÉT O ÉLETÉBEN

49 Ekkor tűzte t az Országgy ggyűlés napirendjére, re, július 30-ával pedig megszüntette az OÉT-et. Helyébe a már m r csak javaslattételi teli lehetőséggel bírób Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács lépett. (NGTT)

50 NGTT

51 NGTT TAGJAI A munkavállal llalói és s munkáltat ltatói i tömörülésekt - a gazdasági gi kamarák - a civil szervezetek - az egyházak - a magyar tudományos élet hazai és s határon túli képviselk pviselői

52 DELEGÁLÁS - MŰKÖDÉS A tanács tagjait a küldk ldő szervezet választja, v tevékenys kenységüket ket ingyenesen végzik. v A tanács tagjai maguk közül k l elnököt t választanak, v akit 3 havonta újra választanak. v A soros elnök k feladata a Tanács működtetm dtetése, az ülések, és s fórumok f megszervezése, se, hazai, és esetlegesen nemzetközi zi szinten is. A Tanács munkájáról évente egyszer jelentést készk szít, amit a Kormány saját t honlapján n teszi közzk zzé A felelős s miniszter évente egyszer listát t készk szít t a Tanács által javasolt ügyekben hozott kormány döntésekről

53

54 TÉMÁK: A TÁRSADALOM T GLOBÁLIS LIS KÉRDK RDÉSEI A VILÁG ÉS S MAGYARORSZÁG STRATÉGI GIÁK KONCEPCIÓK GLOBÁLIS LIS FELMELEGEDÉS S HATÁSAI AZ ÖLTÖZKÖDÉSRE, A TEXTILIPARRA:

55

56 AZONBAN! AZ NGTT MEGÁLLAP LLAPÍTÁSOK NEM A VILÁG ÖSSZES ORSZÁGÁRA RA VONATKOZNAK... NEM IS AZ EGÉSZ EU-RA... A FELMÉRÉSEK SZERINT OROSZORSZÁG G EGY KICSIT KIVÉTEL, ÉS S NEM CSAK SZIBÉRIA MIATT...:

57 AZ NGTT TOVÁBBI FELADATA: A TUDOMÁNYOS TECHNIKAI FORRADALOM VIVMÁNYAINAK STRATÉGI GIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS BEILLESZTÉSE SE A HAZAI TUDOMÁNYOS TECHNIKAI FEJLŐDÉS S FOLYAMATAIBA

58

59

60

61 Az OÉT O T szakbizottságai Bér-és s Kollektív v Megállapod llapodások Bizottsága Gazdasági Bizottság Esélyegyenl lyegyenlőségi gi Bizottság Munkaerőpiaci Bizottság Munkajogi Bizottság Munkavédelmi Bizottság Nemzeti Fejlesztési si Terv Bizottság Szakképz pzési Bizottság Szociális Bizottság

62

63 ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS 2012 UTÁN: VAN E ELŐÉLET, UTÓÉLET, VAGY VALAMI MÁS? M

64 OÉT UTÓÉLETE A közszolgk zszolgálati lati alkalmazottak külön k érdekegyeztető fórummal rendelkeztek, ez volt az Országos KözszolgK zszolgálati lati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT)

65 Az OKÉT T háromoldalh romoldalú fórum. a Kormány megbízott képviselk pviselői, i, a döntd ntően közszolgk zszolgálati lati alkalmazottakat képviselk pviselő szakmai szakszervezet (szakszervezeti szövets vetség) összefogó,, szakszervezetei, a költsk ltségvetési intézm zményi szektor országos érdekegyeztető fórumán részvételi joggal rendelkező országos szakszervezeti szövets vetségek (konföder derációk) és a helyi önkormányzatok nyzatok országos érdekképviseleti szervezetei

66 OKÉT T ALAPSZABÁLY: LY: 8. Az OKÉT-et et,, illetve az oldalakat a pontban foglaltak szerint tájékozódási, vélemv leményezési és javaslattételi teli jog illeti meg

67 OKÉT T ALAPSZABÁLY: LY: 9. A tájékozt kozódási jog alapján n az oldalak kölcsönös s szóbeli vagy írásbeli tájékoztatásra jogosultak az alapszabályban lyban meghatározott jogosultságok gok gyakorlásához, az OKÉT működéséhez szüks kséges vagy más, m kölcsönös érdeklődésre számot tartó informáci ciókról

68 OKÉT T ALAPSZABÁLY: LY: 10. A szociális partnerek az őket megillető véleményezési jog alapján álláspontjukat az OKÉT-ben kifejthetik, illetve egyeztethetik. A Kormány - különösen a 12. pontban szereplő kérdéskörökben kben csak a szociális partnerek véleményének nek megismerését, az álláspontok egyeztetését t követk vetően en hoz döntd ntést,intézkedést, illetve a vélemv leményekről l a döntd ntéshozót t a döntéshozatalt megelőzően, en, kellő időben tájékoztatja

69 12. A javaslattételi jog alapján az OKÉT jogosult megállapodni az OKÉT működési területéhez tartozó Tárgykörben kormányzati intézkedés kezdeményezéséről, a költségvetési intézményi szférában szektorális, ágazati, helyi önkormányzati, intézményi szinten folytatott érdekegyeztető tárgyalásokon követendő elvekkel, eljárással, és magatartással kapcsolatos ajánlásról

70

71 A Versenyszféra ra Konzultáci ciós Fóruma hóh szakszervezeti részrr szről a Liga Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövets vetsége (MSZOSZ), valamint a Munkástan stanácsok Országos Szövets vetsége (MOSZ) vezetői, a munkaadói i szervezetek közül l pedig az Általános Szövetkezetek és s Kereskedelmi TársasT rsaságok Országos Szövets vetségének (ÁFEOSZ),( a Munkaadók és s Gyáriparosok Országos Szövets vetségének (MGYOSZ) és s a VállalkozV llalkozók és s Munkáltat ltatók Országos Szövets vetségének (VOSZ) vezetői

72

73 JELLEMZŐ NAPIRENDEK MUNKA VILÁGÁNAK KÉRDK RDÉSEI MUNKA TÖRVT RVÉNYKÖNYVENYVE MUNKABÉKE KE MINIMÁLB LBÉR

74 A VKF ELŐNYE NEM SAJTÓNYILV NYILVÁNOS NOS!!! JOBB ESÉLYEK A NYÍLT TÁRGYALÁSOKHOZ

75 A SZAKSZERVEZETI ÁLLÁSPONT:

76 A MUNKAADÓI ÁLLÁSPONT:

77

78

79

80

81

82 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS S AZ ÁGAZATI SZINTEN HOGYAN KELETKEZETT? MILYEN A FELSŐSZINT SZINTŰ KAPCSOLAT? MILYEN AZ ÁGAZATI SAJÁTOSS TOSSÁG G?

83 MEZZOSZINTŰ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÁGAZATI PÁRBESZP RBESZÉD Országos Munkaügyi Tanács 2001 PHARE program döntd ntés s az Ágazati Párbeszéd d Tanács ÁPBT létrehozl trehozásáról Ágazati PárbeszP rbeszéd d Bizottság (ÁPB) Ágazati RészvR szvételt Megállap llapító Bizottság (ÁRMB)

84 JELENLEGI STRUKTÚRA: RA: Dr. KARDKOVÁCS KOLOS NGM. HELYETTES ÁLLAMTITKÁR KÉPVISEL(TE)I AZ ÁPBT KORMÁNYZATI OLDALÁT

85 MEZZOSZINTŰ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A vagyonvédelemben: Magyar Biztonsági VállalkozV llalkozások Munkaadói i Szövets vetsége (MBVMSz( MBVMSz) Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövets vetsége (VSZSZ) Mindkettő tagja az ÁGAZATI PÁRBESZÉD D TANÁCSNAK

86 MEZZOSZINTŰ BIPARTIT ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS A VAGYONVÉDELEMBEN I MAGÁNBIZTONS NBIZTONSÁGI ÁGAZATI PÁRBESZÉDBIZOTTSÁG I MUNKAADÓI I MUNKAVÁLLAL LLALÓI TÁRSELNÖKÖK

87 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AZ ÜZEMI SZINTEN PARTNEREK? CÉLOK? KOLLEKTÍV V SZERZŐDÉS? S?

88 ÜZEMI SZINT Érdekképviseletek, kollektív v tárgyalt rgyalások

89 A munkaügyi kapcsolatok főf területei egy szervezeten belül Kollektív v tárgyalt rgyalások - a kollektív v szerződés kialakítása érdekében, az elosztási si konfliktusok feloldására Participáci ció a döntd ntések előkész szítésében és meghozatalában, Kialakult konfliktusok, viták k esetén egyeztető tárgyalások, döntd ntőbíráskodás, s, munkaügyi bíróságb

90 Kollektív v tárgyalt rgyalások Célja a munkaadók és s munkavállal llalók k közötti k megállapod llapodás s a munkavállal llalók munkaviszonnyal kapcsolatos igényeir nyeiről, eredménye a kollektív v szerződés. A kollektív v tárgyalt rgyalások tartalma: a jövedelemre, j munkafeltételekre, telekre, és a felek kapcsolatára vonatkozó megállapod llapodások

91 A kollektív v szerződés s hatóköre A szerződés s kötelezk telező tartalmi elemei: A megállapod llapodás s szintje Az érvényesség g körek re,, azaz, hogy milyen térst rségre (egész országra, vagy régir gióra), ágazatra (iparágra, tevékenys kenységi körre) k érvényes Időbeli hatály (érvényességi és s felmondási idők) A személyek körek re,, akikre a szerződés s kiterjed

92 A kollektív v szerződés s tartalma Az elosztási, si, anyagi viszonyokra vonatkozó kérdések,, (pl. bérrendszer, b béremelb remelés s nagysága, ga, pótlékok, borítékon kívüli k juttatások); a munkafeltételekre telekre vonatkozó szabályok (a konkrét t munkaidő kialakítása, szabadság, kártk rtérítési felelőss sség, fegyelmi szabályok, felmondás s szabályai, stb.); a két k t fél f l kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályok (az együttm ttműködés s folyamatai, elvei, szakszervezeti működés m s feltételei, telei, panaszok, viták kezelésének módja). m

93 VÉGEZETÜL: A TRIPARTIT MAKROSZINTŰ ÉRDEKEGYEZTETÉS: NGTT (konzultatív) OKÉT T ( dönt( ntési jogú) VKF ( dönt( ntési jogú) FELSŐSZINT SZINTŰ MV. ÉRDEKEGYEZTETÉS OMB (dönt ntési jogú)

94 ÉRDEKEGYEZTETÉS MEZZOSZINT ÁPBT > ÁPB- k TERMÉSZETESEN MÁS M TIPUSÚ KAPCSOLATOK IS LÉTEZNEK

95

96 ÉRDEKEGYEZTETÉS ÜZEMI SZINT VÁLLALKOZÁSOK VEZETŐI ÉS S A SZAKSZERVEZETEK EREDMÉNYES TÁRGYALÁSA = MUNKABÉKE KE MUNKAVÉDELMI KÉPVISELK PVISELŐK K JÓJ MUNKÁJA = EGÉSZS SZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRÜLM LMÉNYEK

97 A munkavédelem aktuális kérdk rdései, új kihívások a munkavédelemben. A munkavédelmi képviselk pviselők tevékenys kenységének nek fontossága

98 ÉRDEKEGYEZTETÉS IDE VAGY ODA:

99 EGYÜTT A KOCKÁZATOK MEGELŐZÉSÉÉ ÉÉRT

100 A munkáltat ltatók k munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, különös s tekintettel a prevencióra ra A munkáltató általános preventív intézkedései A munkáltatók prevenciós feladatai a munkafolyamatra, a technológiára és az anyagra vonatkozóan A munkáltatók prevenciós feladatai a munkavégzés személyi feltételeire vonatkozóan A munkáltatók prevenciós kötelességei az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósulása érdekében A munkáltatók prevenciós feladatai a táv-munkavégzés tekintetében

101 MI A PREVENCIÓ? A prevenció megelőzést jelent: azon lépések, melyek minimalizálj lják k illetve kiküsz szöbölik azokat a társadalmi, t pszichológiai és s szociális feltételeket, teleket, melyek érzelmi, fizikai betegségeket geket vagy társadalmi-gazdaságigi problémákat okoznak vagy hozzájárulnak ezek kialakulásához. (WIKIPEDIA)

102

103

104

105

106 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései MUNKÁLTAT LTATÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSS SSÉGE A HATÓKÖRBEN DOLGOZÓK, A SZOLGÁLTAT LTATÁSBAN RÉSZTVEVR SZTVEVŐK SZAKTEVÉKENYS KENYSÉG G MŰSZAKI M ÉS ORVOSI TEKINTETBEN... MÁR R A LÉTESL TESÍTÉSNÉL L IS... MINŐSÍTETT VÉDŐESZKV ESZKÖZÖK... K

107

108 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései MUNKÁLTAT LTATÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSS SSÉGE A HATÓKÖRBEN DOLGOZÓK, A SZOLGÁLTAT LTATÁSBAN RÉSZTVEVR SZTVEVŐK SZAKTEVÉKENYS KENYSÉG G MŰSZAKI M ÉS ORVOSI TEKINTETBEN... MÁR R A LÉTESL TESÍTÉSNÉL L IS... MINŐSÍTETT VÉDŐESZKV ESZKÖZÖK... K

109

110 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései MUNKÁLTAT LTATÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSS SSÉGE A HATÓKÖRBEN DOLGOZÓK, A SZOLGÁLTAT LTATÁSBAN RÉSZTVEVR SZTVEVŐK SZAKTEVÉKENYS KENYSÉG G MŰSZAKI M ÉS ORVOSI TEKINTETBEN... MÁR R A LÉTESL TESÍTÉSNÉL L IS... MINŐSÍTETT VÉDŐESZKV ESZKÖZÖK... K

111

112

113 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései MUNKÁLTAT LTATÓK ÁLTALÁNOS FELELŐSS SSÉGE A HATÓKÖRBEN DOLGOZÓK, A SZOLGÁLTAT LTATÁSBAN RÉSZTVEVR SZTVEVŐK SZAKTEVÉKENYS KENYSÉG G MŰSZAKI M ÉS ORVOSI TEKINTETBEN... MÁR R A LÉTESL TESÍTÉSNÉL L IS...(CSIS...(CSÚSZÁSVESZÉLY) MINŐSÍTETT VÉDŐESZKV ESZKÖZÖK... K

114

115

116

117

118

119 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

120 HŐSÉGRIADÓ

121

122

123

124 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

125

126

127

128 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

129 MOZGÁST STÉR

130

131

132 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

133

134

135

136 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

137

138

139 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

140

141

142

143 SZÁLL LLÍTÓSZALAG, GÖRGG RGŐ, SURRANTÓ,, BÉKAB

144 EGYKEREKŰ TARGONCA

145 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

146

147 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

148

149

150 ERGONÓMIAI KÖVETELMK VETELMÉNYEK

151 FÉNYÁRAM + GAZDASÁGOSS GOSSÁG

152 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései IVÓVÍZ, REND TISZTASÁG, MOZGÁST STÉR R BIZTONSÁGI JELZÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYES ANYAGOK MEGVILÁGÍTÁS VILLAMOSSÁG

153

154

155

156

157 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

158

159

160 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

161

162

163 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

164

165 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

166

167 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

168

169 A munkáltat ltató általános preventív intézked zkedései ZAJ POR REZGÉS HŐMÉRSÉKLET (KÜLS LSŐ-BELSŐ MUNKA) PADLÓZAT VÉSZKIJÁRAT NEMDOHÁNYZ NYZÓK K VÉDELMEV GÉPKÖNYV ÉRTHETŐ UTASÍTÁSOK SOK

170

171

172

173

174

175 A munkáltat ltatók k prevenciós s feladatai a munkafolyamatra, a technológi giára és s az anyagra vonatkozóan an ÖSSZEHANGOLÁS KOCKÁZAT ZATÉRTÉKELÉS, KOCKÁZATELEMZ ZATELEMZÉS VESZÉLYES INFRASTRUKTÚRA IPARBIZTONSÁG ELSŐSEG SEGÉLYNYÚJTÁS HELYE ESZKÖZEI ZEI MÓDJA M TÁJÉKOZTATT KOZTATÁS

176

177

178 A munkáltat ltatók k prevenciós s feladatai a munkafolyamatra, a technológi giára és s az anyagra vonatkozóan an ÖSSZEHANGOLÁS KOCKÁZAT ZATÉRTÉKELÉS, KOCKÁZATELEMZ ZATELEMZÉS VESZÉLYES INFRASTRUKTÚRA IPARBIZTONSÁG ELSŐSEG SEGÉLYNYÚJTÁS HELYE ESZKÖZEI ZEI MÓDJA M TÁJÉKOZTATT KOZTATÁS

179

180

181

182

183

184

185

186 A munkáltat ltatók k prevenciós s feladatai a munkavégz gzés s személyi feltételeire teleire vonatkozóan an SZEMÉLYI EGÉSZS SZSÉGÜGYI GYI ALKALMASSÁG G FELVÉTELKOR RENDSZERES ORVOSI VIZSGÁLAT PÁLYAALKALMASSÁGI SÉRÜLÉKENY CSOPORTOK SZEMÉLYI SZAKMAI TUDÁS ÉS VÉGZETTSÉGVIZSGÁLAT > OKJ

187 Felvétel előtt alk. Sérülés s után Rendszeresen PÁV... Sérülékeny csop

188 Képzettség g vizsgálat

189

190 A munkáltat ltatók k prevenciós s kötelessk telességei az egészs szséget nem veszélyeztet lyeztető és s a biztonságos munkavégz gzés követelményeinek megvalósul sulása sa érdekében VESZÉLYES TECHNOLÓGIA CSERÉJE VESZÉLYTELENRE (KEVÉSB SBÉ VESZÉLYESRE) MONOTÓNIA NIA CSÖKKENT KKENTÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK ÁTFOGÓ PREVENCIÓS S STRATÉGIA MUNKAVÉDELMI AKCIÓPROGRAM MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

191 Veszélyes munka Monotónia nia

192

193

194 Pszichoszociális kockázatok

195 A munkáltat ltatók k prevenciós s kötelessk telességei az egészs szséget nem veszélyeztet lyeztető és s a biztonságos munkavégz gzés követelményeinek megvalósul sulása sa érdekében VESZÉLYES TECHNOLÓGIA CSERÉJE VESZÉLYTELENRE (KEVÉSB SBÉ VESZÉLYESRE) MONOTÓNIA NIA CSÖKKENT KKENTÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS KOCKÁZATOK ÁTFOGÓ PREVENCIÓS S STRATÉGIA MUNKAVÉDELMI AKCIÓPROGRAM MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

196

197

198

199

200

201

202 A munkáltat ltatók k prevenciós s feladatai a táv-munkavégzés s tekintetében ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS!!!! A MUNKAVÁLLAL LLALÓ LAKÁSÁN A MUNKAVÁLLAL LLALÓ ESZKÖZEIVEL ZEIVEL A MUNKAVÉGZ GZÉS S HELYSZÍNÉNEK NEK ELLENŐRZ RZÉSE A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐI I HÁLÓZATON H KERESZTÜL... (A MUNKAVÁLLAL LLALÓ HOZZÁJÁRUL RULÁSÁVAL)

203

204

205

206

207

208

209

210

211 A munkáltat ltatók k prevenciós s feladatai a táv-munkavégzés s tekintetében

212 Biztonságos hazaérkez rkezést kívánok k mindenkinek

213

214 KÖSZÖNÖM M A FIGYELMET MANDRIK ISTVÁN N PBSZ Kft

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1

éért LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Munkavédelmi Bizottság ltatói i oldal +36309411907 1 Együtt a kockázatok megelőzéséé éért MUNKÁLTAT LTATÓI I SZEMMEL 2013.október 22.,IBS Budapest Mandrik István ügyvivő Munkavédelmi Bizottság munkáltat ltatói i oldal +36309411907 1 EURÓPAI MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12.

Sum István. zpontvezet. Miskolc, 2007. április 12. A felhasználók k igényeinek megfelelen en alakítani a szakképz pzést! Sum István Magyar Posta Zrt.. Oktatási KözpontvezetK zpontvezet Stratégiai Bizottság, elnök Miskolc, 2007. április 12. 1 Tartalom A

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

A kockázat munkakegészs vonatkozásai

A kockázat munkakegészs vonatkozásai A kockázat zatértékelés munkakegészs szségügyigyi vonatkozásai dr. Misky Erika foglalkozás-eg egészségügyi gyi orvos 2008.06.16. Kockázat zatértékelés A jogszabályok által előírt követelményeket betartják-e?

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

Történeti betekintés

Történeti betekintés Történeti betekintés 2011. december 22.-én a munka Törvénykönyvéről a Kormánnyal egyeztető szakszervezeti tömörülések vezetői, a szféra munkaadói tárgyaltak a Versenyszféra és a Kormány közötti egyeztetések

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra

s tekintettel a közfoglalkoztatottakra Tájékoztató az alapvető munkavédelmi előírásokr sokról, különösk s tekintettel a közfoglalkoztatottakra FM Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Dr. Kirnerné Kiss Andrea 2013.11.18.

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

DEMIN XV. Hete Gabriella

DEMIN XV. Hete Gabriella Egészs szségügyi gyi szolgáltat ltatók k minőségir girányítási rendszer tanúsítás s akkreditálása DEMIN XV. Nemzeti Akkreditáló Testület Hete Gabriella minőségir girányítási vezető Előad adás s tartalma

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben

Klinikai pszichológia alkalmazása gyben Klinikai pszichológia alkalmazása az igazságügyben gyben Kötelezı szinten tartó továbbk bbképzés Budapest, 2010. április 19. Pataky Ilona Alapkérd rdések A mentális mőködést m érintı kérdésekkel a 80-as

Részletesebben

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató

felsoktat oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési igazgató Budapesti Mszaki Fiskola Tanárképz és Mérnökpedagógiai Központ Munkaer-piac orientált szakképz pzés és oktatás Minség, esélyegyenlség és hatékonyság 2007. április 12. Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc. felnttképzési

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN.

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. ÉRDEKVÉDELEM- ÉRDEKKÉPVISELET ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS, ÉRDEKKÉPVISELET A FA- ÉS BÚTORIPARBAN. 2007. június 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MUNKAVÁLLALÓI OLDAL INFORMÁCIÓ MUNKAVÉDELMI INFORMÁCIÓS

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly

Versenyképess. Szolnok 2009 Károly Versenyképess pesség és s képzk pzés Szolnok 2009 Salgó-Nemes Károly A FOGLALKOZTATÁS S SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI I. (2007-2008 2008 harmadik negyedévek közötti k változv ltozás s alapján*) (forr( forrás:ksh)

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA 1995. december 2 1. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsa (a továbbiakban: KIÉT) az államháztartás keretébe tartozó, a központi

Részletesebben

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

A GERONTOLÓGIAI. 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. A gerontológiai rendszerszemlélete SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar RENDSZERSZEMLÉ szség A FENNTARTHATÓ EGÉSZS SZSÉG G RENDSZERE Minél

Részletesebben

A munkavédelemr. Munkaegészs munkavédelemben, kapcsolata a munkavédelmi érdekképviselettel. Dr. Nagy Imre

A munkavédelemr. Munkaegészs munkavédelemben, kapcsolata a munkavédelmi érdekképviselettel. Dr. Nagy Imre A munkavédelemr delemről l szóló 1993. évi XCIII. törvt rvény 2004. évi munkaegészs szségügyet gyet érintő módosításasa Munkaegészs szségügyi gyi szaktevékenys kenység g bővítése b a munkavédelemben, kapcsolata

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában

A felnőttk szerepe a megváltozott munkaképess foglalkoztatásában A felnőttk ttképzés s integráci ciós szerepe a megváltozott munkaképess pességűek ek foglalkoztatásában Szocio-Produkt Kft. Miskolc a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2010. november 5-7.

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara. A gyakorlatorientált. lt szakképz és s a magyar kamarai rendszer Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és s Iparkamara A gyakorlatorientált lt szakképz pzés és s a magyar kamarai rendszer Kamarai rendszer (1999. évi CXXI. tv a gazdasági gi kamarákr król) - Országos

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese

(2006, 2007) 2006. november 9. EGER. Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Adó- és tb-változ ltozások (2006, 2007) IX. Pénztárkonferencia 2006. november 9. EGER Dr. Juhász István az APEH elnökhelyettese Bevezető Államháztartás s egyensúly lyát t javító intézked zkedések Konvergenciaprogram

Részletesebben

Magyar FelvonóSzövetség 2015. 06.11. +36309411907 1

Magyar FelvonóSzövetség 2015. 06.11. +36309411907 1 Magyar FelvonóSzövetség SIÓFOK 2015. 06.11. MANDRIK ISTVÁN N OMB ÜGYVIVİ +36309411907 1 A munkavédelem aktuális kérdései, új kihívások a munkavédelemben. Több ezer társasházi felvonót kellene teljesen

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5.

A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI FELADATAI. Velence, 2008. december 5. A MUNKÁLTAT LTATÓ SZTRÁJKKAL KAPCSO- LATOS KOMMUNIKÁCI CIÓS FELADATAI Dr. Bóday B PálP ügyvezető elnök Országos Humánpolitikai Egyesület Velence, 2008. december 5. A SZTRÁJKR JKRÓL A dolgozók k körében

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HURO 2008/01 Partnerségi FórumF Nagyvárad, 2008. november 25. UNG-TISZA TISZA-TÚR-SAJÓ (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelőss sségű Európai Területi Együttm ttműködési Csoportosulás Előad adó: Dányádi

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján

VS/2014/0588. Országjelentés Magyarország - 2015. Készült a szerzők (Képesné Szabó Ildikó és Rossu Balázs) eredeti, angol nyelvű anyaga alapján Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton VS/2014/0588

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Munkaügyi kapcsolatok Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2017 tavasz A konfliktus fogalma A konfliktus egy olyan folyamat eredménye, amelyben valaki úgy érzi, hogy a

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

pályázat tapasztalatai

pályázat tapasztalatai Az Európa Tanács Táj T j DíjaD a 2008. évi hazai Táj T j Díj D pályázat tapasztalatai Dr. Konkoly-Gyur Gyuró Éva egyetemi docens NyME Környezet és s FöldtudomF ldtudományi Intézet Kinek adományozhat nyozható?

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

A helyreáll feladatrendszer

A helyreáll feladatrendszer A helyreáll llítási, újjáépítési feladatrendszer Közbiztonsági referensek feladatai a helyreáll llítás s időszak szakában 234/2011. (XI. 10.) Korm. r. IX. fej. 77..(3).(3) 6/2012. (III. 12.) BM OKF utasítás

Részletesebben

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE MAGYAR VEGYIPARI ENERGIAIPARI ÉS ROKONSZAKMÁKBAN DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Cseh János Elérhetőség: Tel: 1 4612-462 Mobil: 20 414-7985 E-mail: janoscs@vdsz.hu 1 GONDOLATOK! KÉRDÉSEK? Mit jelent

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

gek Dr Groszmann Mária

gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegségek gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegség definíci ciója 1997. évi LXXXIII. tv kötelező egészségbiztosítás ellátásairól: 52. (3) -------------------------------------- foglalkozási

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. a Gazdasági és Szociális Tanácsról

T/ számú. törvényjavaslat. a Gazdasági és Szociális Tanácsról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18877. számú törvényjavaslat a Gazdasági és Szociális Tanácsról Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi törvény a Gazdasági

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere

IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IX. A munkaügyi kapcsolatok rendszere Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 December 22 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

(EVA) 2002. évi XLIII. tv.

(EVA) 2002. évi XLIII. tv. Egyszerűsített vállalkozv llalkozói i adó (EVA) 2002. évi XLIII. tv. Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 Jellemzői 2003. évtől új j adónem; Keverék k törvt rvény több törvt rvényt vált v ki (Szja( átalányadót,

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben