MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 9 10. szám"

Átírás

1 MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a szeptember október havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. ILYEN TAVASZ CSAK EGY VOLT ÉLETEMBEN Magángyőjtemények ismeretlen kincsei Megnyitó: szeptember 29-én, kedden 17 órakor Szakmai megnyitó: Dr. Hermann Róbert történész Megtekinthetı: november 8-ig, hétfı kivételével naponta óráig MÁSOLATOK PÖTTYÖS HÁTTÉR. PALKÓ TIBOR FESTİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetı: szeptember 13-ig, hétfı kivételével naponta óráig CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. FEJÉR MEGYE ANNO Fejér megye múltja képeslapok tükrében Az 1000 éves Fejér megye településeit bemutató kiállítás része a évi millenniumi programsorozatnak. Megtekinthetı: október 4-ig, hétfın óráig, keddtıl vasárnapig óráig A kiállítással egyidıben ismét megtekinthetı ABA NOVÁK VILMOS: MAGYAR-FRANCIA TÖRTÉNELMI KAPCSOLATOK CÍMŐ PANNÓJA COMICS Kortárs magyar képzımővészek képregényei Megnyitó: október 17-én, szombaton órakor Megtekinthetı: január 31-ig, hétfın óráig, keddtıl vasárnapig óráig Sok évtizedes kiállítás-rendezési tradíciót követve, a Szent István Király Múzeum ma is a legfrissebb képzımővészeti áramlatokat, kortárs mővészeti alkotásokat igyekszik bemutatni. Az idei év egyik újdonságaként

2 húsz fiatal képzımővész képregényeit tekinthetik meg a látogatók. Ez az elsı alkalom, hogy múzeumunkban mővészi igénnyel készített képregény legyen a kiállítás témája. Ám nemcsak e mőfajnak, hanem a fiatal mővészeknek is bemutatkozó tárlata ez, hiszen még egyikük sem szerepelt városunkban kiállításával. A képregény a képzımővészet és az irodalom sajátos keverékébıl létrejövı mőfaj. Olyan narratív alkotás, amelyben a kép és a szöveg szorosan összekapcsolódik, s egymást kiegészítve mesélnek el egy-egy történetet. Ugyanakkor a jó képregény ismérve, hogy a rajz akár szöveg nélkül is megállná a helyét. A kortárs képzımővészetnek ez a speciális, hazánkban az utóbbi évtizedben reneszánszát élı mőfaja a legkülönbözıbb témákban, stílusokban és gazdag technikai megoldásokat felvonultatva jelenhet meg. A kiállításra felkért mővészek a képregény-világ sokszínőségét, humoros vagy éppenséggel komor oldalát mutatják be alkotásaikon keresztül. E mővek révén átfogó képet kaphatunk napjaink magyar képregény kultúrájáról. A kiállító mővészek: Ábrai Barnabás, Baranyai (b) András, Benkovits Bálint, Cserkuti Dávid, Csordás Dániel, Dorcsinecz János, Gáspár Tamás, Fehér Zoltán, Futaki Attila, Gróf Balázs, Kárpáti Tibor, Lanczinger Mátyás, Odegnál Róbert, Sirály Dóri, Stark Attila, Szabó Balázs, Szöllısi Géza, Tebeli Szabolcs, Vass Richárd, Zabos Csaba FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. ELIXÍREK, PILULÁK, FLASTROMOK Régi gyógyszerformák a tablettázás elıtti idıkbıl Megtekinthetı: szeptember 4 október 11-ig hétfı kivételével naponta óráig október 14-én emlékkonferencia keretében megnyílik az évi nemesi inszurrekció emlékére rendezett kamarakiállítás. Megtekinthetı: hétfı kivételével naponta óráig SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. HUSZÁR ANDREA, ÉVI SMOHAY-DÍJAZOTT KÉPZİMŐVÉSZ KIÁLLÍTÁSA Megnyitó: október 2-án, pénteken 17 órakor Megnyitja: Nagy Ildikó mővészettörténész Megtekinthetı: november 8-ig, keddtıl vasárnapig óráig Huszár Andrea 2000-ben végzett a Magyar Képzımővészeti Egyetem szobrász szakán. Alkotásaira jellemzı az eredeti anyaghasználat. Törékeny, többnyire mulandó anyagokkal papírral, kartonnal, textillel, üveggel, sóval, porral, sıt tojáshéjjal dolgozik, instabil vagy amorf anyagokat hoz helyzetbe. A gondolatiság és a kézzelfogható anyagiság vagyis a mőalkotás intellektuális és szenzuális oldala szoros egységet alkot mőveiben. Anyaghasználata mellett eredeti a tér-értelmezése is, állandóan a kint és a bent kérdése foglalkoztatja. Munkái többnyire helyspecifikus installációk. A szobrászat fogalma a hetvenes évektıl ment át azon az átalakuláson, aminek eredményeként a korábban szinte csak tárgytestekben gondolkodó szobrászok megbontották a szobor lehatárolt, zárt rendszerét és helyébe a testek és terek viszonyának vizsgálatát helyezték. Ezek a kérdések foglalkoztatják Huszárt is. A fiatal szobrászt egy installáció elkészítésénél alapvetıen az azt befogadó tér érdekli. Megkeresi az adott tér egy számára érdekes, jellemzı tulajdonságát, és munkájával rámutat, kijelöli, ha úgy tetszik bekeretezi azt. Mostani kiállításának alapgondolatát a múzeum Díszterme és annak több évszázados története adja. RÖVID IMA. EPERJESI ÁGNES KIÁLLÍTÁSA Megtekinthetı: szeptember 20-ig, szerdától vasárnapig óráig RENDEZVÉNY SZÉKESFEHÉRVÁR Elıadás SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. 2

3 HISTÓRIA sorozat szeptember 16-án, szerdán órakor FEJÉR MEGYE TERMÉSZETI ÉRTÉKEI Elıadó: Warvasovszky Emil ornitológus október 28-án, szerdán órakor FEJÉR MEGYE NEMZETISÉGEI Elıadó: Dr. Farkas Gábor levéltáros Utazó konferencia 3. ÚJ MAGYAR KÉPTÁR Megyeház u szeptember 18-án, pénteken óráig A TÖBB INTÉZMÉNYHEZ KÖTİDİ FÜGGETLEN MÚZEUMPEDAGÓGIAI CSOPORTOK címmel rendezett konferencia olyan múzeumpedagógiával, múzeumkommunikációval foglalkozó szervezetek számára ad bemutatkozási lehetıséget, amelyek több helyszínen, akár különbözı fenntartású képzımővészeti kiállítóhelyen vagy múzeumban tartják foglalkozásaikat, programjaikat. Az utazó konferencia célja, hogy segítse a kisebb városokban, falvakban múzeumpedagógiával foglalkozó kollégák bemutatkozási esélyeit, valamint, hogy mindenki számára lehetıséget biztosítson, aki képzımővészeti kiállítások múzeumpedagógiai feldolgozásával és vezetésével foglalkozik, hogy munkáját, tapasztalatait bemutathassa. A kerekasztal beszélgetés moderátora: Stepanovic Tijána a Vivótól. Információ: A Kulturális Örökség Napja szeptember 20-án, vasárnap 15 órától SZAKRÁLIS TEREK mőemléki séta Találkozás a Nepomuki Szent János templom elıtt (Szent János köz 1.) A sétát vezeti: Gärtner Petra mővészettörténész 15 órakor: A Nepomuki Szent János plébániatemplom sekrestyéjének rokokó faragványai bemutatja Ujfalussy Gusztáv Ottó O.Cist. atya órakor: Bevezetı a barokk egyházmővészet Fı utcai épületeihez Gärtner Petra mővészettörténész ismertetıje a Fekete Sas Patikamúzeumban 16 órakor: Régi gyógyszerformák Bartók Adrienn gyógyszerész elıadása a múzeum Fı utcai épületében órakor: Feltárulnak a Rendház legszebb terei Gärtner Petra mővészettörténész bemutatja az egykori jezsuita rendház stukkó- és freskódíszes tereit 17 órakor: A Bástya Kamarakórus egyházzenei mősora a Rendház dísztermében Múzeumok İszi Fesztiválja SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. MEGYEI MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓ október 1-én, csütörtökön órakor A múzeumpedagógiai évnyitón bemutatkoznak a megye múzeumai, kiállítóhelyei és a székesfehérvári Vörösmarty Színház. Az intézmények ismertetik múzeumpedagógiai programjaikat, eddigi tapasztalataikat. A résztvevı intézmények erre az alkalomra elküldik múzeumpedagógusaikat, foglalkozásvezetıiket, akik rövid elıadások formájában bemutatják a 2009/2010-es tanévre tervezett iskolai csoportokkal látogatható programjaikat, majd két új kiállításunkban (Tárgyalkotó hagyomány, Ilyen tavasz csak egy volt életemben ) kérhetı múzeumpedagógiai programból adunk ízelítıt bemutató foglalkozás és tárlatvezetés keretében. Bejelentkezés a bemutató foglalkozásokra: Hári Krisztina, tel.: , MÚZEUMI NYÍLT NAP az Ilyen tavasz csak egy volt életemben címő kiállításhoz kapcsolódóan az Aradi Vértanúk Emléknapján október 6-án, kedden 9 19 óráig 3

4 9 15 óráig: Játékos tárlatvezetés, interaktív programok iskolás csoportok számára. Bejelentkezés a csoportos foglalkozásokra szeptember 25-ig: Bernáth Éva múzeumpedagógus, tel.: , Az egyéni látogatók a csoportokhoz csatlakozhatnak. 16 órakor: Huszárság a kezdetektıl napjainkig Fehérvári Huszárok Egyesületének bemutatkozása órakor: Vértanú tábornokok Dr. Hermann Róbert történész elıadása A SZABADSÁGHARC FEJÉR MEGYEI KATONÁI október 21-én, szerdán 17 órakor Elıadó: Dr. Erdıs Ferenc levéltáros Múzeumpedagógiai program Kérjük, hogy a foglalkozásokra legalább 1 héttel a látogatás idıpontja elıtt jelentkezzenek be a megadott telefonszámokon. Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 500,-Ft/fı. FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. Bubulyka a patikában gyógynövény ismereti foglalkozás óvodások és 1-2. osztályosok számára Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. Római lakoma interaktív foglalkozás általános és középiskolásoknak Királyok nyomában a királyok városában múzeumi óra Kapcsolódó tantárgyak: történelem, helytörténet Jelentkezés: Szent István Király Múzeum, tel.: és Bernáth Éva, tel.: SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY címő állandó néprajzi kiállításhoz kapcsolódóan: Szép napunk támadt. Jeles napok, ünnepi szokások Fejér megyében foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Palackba zárt idı. Türelemüvegek foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Kofák és kupecek. A vásár foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális kultúra, néprajz, technika, etika Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) ILYEN TAVASZ CSAK EGY VOLT ÉLETEMBEN címő kiállításhoz kapcsolódóan: Gyızünk, vagy halunk" eseményei megyénkben foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: történelem, helytörténet Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: PALOTAVÁROSI SKANZEN Rác u.11. Csikós Danica szobája. Házak és tárgyak a palotavárosi skanzenben foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: néprajz, történelem, helytörténet Jelentkezés: Sárszegi Brigitta, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) ÚJ MAGYAR KÉPTÁR Megyeház u. 17. A mobil költı. Írók, költık és közösségi terek a 21. században. Minden, ami a középiskolai tankönyvbıl kimaradt, és sosem mertél rákérdezni foglalkozás középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, társadalmi ismeretek, média- és mozgóképismeret Jelentkezés: Czinki Ferenc, tel.: Színes, kusza érzelmek. Kreatív alkotás a képtárban foglalkozás általános iskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: rajz és vizuális nevelés, technika, kommunikáció Jelentkezés: Rosta Helga, tel.:

5 (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12. Kezét csókolom. Viselkedéskultúra a historizmus korában és napjainkban foglalkozás általános és középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, életmód Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: Sugár út. Városépítészet a historizmusban és ma foglalkozás általános és középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: társadalomismeret, történelem, mővészettörténet, etika, rajz, technika Jelentkezés: Rosta Helga, tel.: (A foglalkozásokat a Terembura Kulturális és Múzeumpedagógiai Egyesület tartja.) CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. FEJÉR MEGYE ANNO címő kiállításhoz kapcsolódóan: Abától Zámolyig. Fejér megye egykor és most foglalkozás általános és középiskolásoknak Kapcsolódó tantárgyak: történelem, helytörténet Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM Kápolnásnyék, Vörösmarty u. Itt élned, halnod kell. rendhagyó irodalomóra Vörösmarty Mihály egykori lakhelyén felsı tagozatos és középiskolás diákoknak Kapcsolódó tantárgyak: irodalom, történelem, helytörténet Jelentkezés: Bernáth Éva, tel.: MÚZEUMEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR Kirándulás DOMBÓVÁR és környéke szeptember 26-án, szombaton Program: Dombóvár Helytörténeti Múzeum, Szigeterdei Lakótorony és Kossuth-szoborcsoport, Gölle Fekete István Emlékház, Gyönk Német Nemzetiségi Tájház Indulás reggel 7 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból Étkezés: közös ebéd Dombóváron Részvételi díj: 3500,-Ft Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.) IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4. ADONY A RÓMAI KORBAN Megtekinthetı: november 1-ig hétfı kivételével keddtıl péntekig óráig, hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján óráig Az Intercisa Múzeum a római kori Adonyt, Vetus Salinát bemutató idıszakos kiállítást rendezett, melyen a római kori katonai tábort, a hozzá tartozó polgári települést és az 1975-ben feltárt, jelenleg a Szent István Király Múzeumban található Dolichenus-szentély leleteit szeretnénk megismertetni a látogatókkal. "KINCSEINK ÖRZİI" Ládák, dobozok, skatulák Kiállítás Ilyés Endréné és Pletser Tamás győjteményébıl Megtekinthetı: november 1-ig 5

6 hétfı kivételével keddtıl péntekig óráig, hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján óráig RENDEZVÉNY DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4., Tel.: , A Kulturális Örökség Napjai szeptember 19-én és 20-án, szombaton és vasárnap 19-én 14 órakor: INTERCISA NÉGY ÉVSZÁZADA (elıadó: Keszi Tamás régész) 15 órakor: MITHRAS MISZTÉRIUMA (elıadó: Szabó Ádám régész) 16 órakor: JUPITER DOLICHENUS VETUS SALINÁBAN (elıadó: Buza Andrea régész) óráig: Misztikus kreativitás (manuális foglalkozások) 20-án óráig: MITHRAS MISZTÉRIUMA (Szabó Ádám elıadásának ismétlése videofelvételrıl) óráig: Misztikus kreativitás (manuális foglalkozások) Múzeumok İszi Fesztiválja MŐVÉSZETEK TALÁLKOZÁSA: ARCHEO-ART SZABADEGYETEM I-II-III Ismeretterjesztı elıadások diákoknak október 6-án 14 órakor: I. Alkalmazott grafika az ıskorban október 7-én 14 órakor: II. Murális díszítıtechnikák a római kortól október 8-án 14 órakor: III. Fémmővesség a régészet tükrében Elızetes bejelentkezés október 5-ig a as telefonszámon vagy az e- mail címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fı. MÚZEUMBAN ÁLRUHÁBAN VITAE PUERORUM Tematikus foglalkozások kisiskolásoknak, óvodásoknak október 9-én, pénteken 8 16 óráig: Játék, iskola, öltözködés a római korban A római kori ruhákba öltözött múzeumi munkatársak a múzeum római kori győjteményében a témához illı tárgyak bemutatásával, reprodukálásával, ókori játékok tanításával, a kort idézı viseleti kellékek készítésével és felöltésével lehetıvé teszik, hogy a résztvevık élményszerően kapjanak ismereteket arról, hogyan éltek, tanultak, játszottak a római korban a gyerekek. Elızetes bejelentkezés október 5-ig a as telefonszámon vagy az e- mail címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fı. CSALÁDI FESZTIVÁL HÉTVÉGE október 10-én, szombaton óráig Álruhás régészek, jelmezes vendégek Vezetés a római kort idézı állandó és idıszaki kiállításban; átváltoztatjuk a római kori butikban (beöltözés, fényképezkedés); ókori játszótér Vetus Salinában (eszközös és társasjátékok); Augustus emlékérme készítése. A nagy rajzolás Camera obscura (camera obscura sátor, rajzasztal, nézıke, képkészítés lyukkamerával); ókori grafiti (freskó- és mozaikkészítés) Információ a as telefonszámon vagy az címen. Részvételi díj 6 éves kortól: 300,-Ft/fı. Múzeumpedagógiai program Múzeumi órák Feltárt múlt, emlékezı jelen általános iskola 5. osztálya számára Történelem három dimenzióban középiskola 9. évfolyama számára Élet a Duna mentén a kezdetektıl 8 osztályos gimnázium 7. évfolyama számára 6

7 Tematikus foglalkozások Idıutazás az ıskortól az 1970-es évek közepéig életmódvizsgáló tematikus foglalkozások kisiskolások és óvodások részére Mirıl mesél a múzeum? múltidézı tematikus játszóház óvodások és kisiskolások részére Mőhelyfoglalkozások Letőnt kultúrák hagyatéka kreatív kézmőves programok középiskolásoknak Speciális múzeumi foglalkozások Emlékek a múltból fogyatékkal élık felzárkóztatását, integrálását segítı képességfejlesztı múzeumi foglalkozás Szabadegyetemi program Mit ránkhagytak a századok vetítettképes elıadások, prezentációk felsı tagozatosok és középiskolások részére Családi foglalkozások Játék, tudás, alkotás, szórakozás a múzeumban hétvégi múzeumi rendezvények A foglalkozások idıtartama elızetes megegyezés szerint perc. Az állandó vagy az idıszaki kiállításokban történı közös témafeldolgozást manuális alkotótevékenység követi. A foglalkozásokra az igényekhez igazodóan elızetes témaegyeztetéssel lehet jelentkezni a as telefonszámon vagy az címen. Részvételi díj: 300,-Ft/fı. HÍREK Együttmőködési megállapodás jött létre július 8-án a Kodolányi János Fıiskola és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága között. A múzeum helyszín és szakemberek biztosításával segíti a fıiskola múzeumpedagógiai képzési, kutatói és terepmunkáját. A fıiskola vállalja, hogy lehetıség szerint beépíti tantervébe a múzeumi intézmények nyújtotta lehetıségeket, közremőködik a múzeumi rendezvények szervezésében, bonyolításában, a programok szakmai-módszertani kidolgozásában. A két intézmény kölcsönösen támogatja a fıiskolán folyó muzeológiával kapcsolatos tudományos munkát. Kapcsolattartó a fıiskola részérıl Bencze Judit fıiskolai oktató, a múzeum részérıl Hári Krisztina mővelıdésszervezı. Vas Virág, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mővészettörténet szakos hallgatója július 20. és augusztus 14. között a Szent István Király Múzeumban töltötte szakmai gyakorlatát. Barabás László marosvásárhelyi néprajzkutatót dr. Varró Ágnes néprajzkutató kalauzolta Tárgyalkotó hagyomány címő új állandó néprajzi kiállításunkban, július 24-én, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. Fejér megye fennállásának millenniuma alkalmából, augusztus 14-én az ünnepi közgyőlésen bemutattuk a Magyar Korona nemes másolatát, amely a Nemzeti Múzeum tulajdona. Ugyanitt láthatták az ünneplık Szent István királyunk Prágában ırzött kardjának másolatát és a tabajdi középkori körmeneti kereszt korpuszát. Utóbbiakat a Szent István Király Múzeum győjteményébıl válogattuk. A Magyar Állatorvosi Kar által a Nemzeti Emlékhelynek adományozott, a székesfehérvári Romkert Király galériájában elhelyezett IV. Béla király, második honalapítónk emlékjelét, Kodolányi László örvös iparmővész alkotását augusztus 17-én szentelte be Spányi Antal megyés püspök augusztus utolsó három vasárnapján a III. Béla Lovagrend magyar, angol és német nyelvő idegenvezetést tartott a királyok sírhelyénél a Középkori Romkert Nemzeti Emlékhelyen. Fejér megye legrégibb világi alapítású, a megyei közgyőlés évi PRÍMA Különdíjával kitüntetett lovagrendje a kulturális örökségvédı tevékenységérıl, és ezen belül különösen a székesfehérvári királysíroknál évek óta rendszeresen tartott történelmi-kegyeleti szertartásairól, illetve Királyi Halottak Napja szertartásokról közismert lovagrend újabb hagyományteremtı szándékkal idén már másodszorra látott el a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságával kötött megállapodás alapján többnyelvő idegenvezetést. KIADVÁNY, KÖNYV Tárgyalkotó hagyomány. Fejezetek Fejér megye néprajzából. Vezetı a Szent István Király Múzeum néprajzi állandó kiállításához. A kiállítást rend. Lukács László, Varró Ágnes. Szerk. Varga Gábor Farkas. Szöveg: Lukács László, Varró Ágnes. Fotó: Szent István Király Múzeum Adattár archív, Gelencsér Ferenc. Székesfehérvár, p. ill. A Szent István Király Múzeum Közleményei D sorozat 318. ISBN Tárgyalkotó hagyomány. Fejezetek Fejér megye néprajzából. Családi foglalkoztató füzet a Szent István Király Múzeum állandó néprajzi kiállításához. Szerk. Krizsány Anna, Varró Ágnes. Fotó: Gelencsér Ferenc. Illusztr. Demény Monika. Grafikai terv. Varga Gábor Farkas. (Székesfehérvár, 2009.) 8 p. ill. Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 37. Szerk. Demeter Zsófia. Székesfehérvár, p. 58 t. ill. (magyar német nyelven) A Szent István Király Múzeum Közleményei C sorozat 37. ISBN

8 TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK: Demeter Zsófia: A Szent Imre jubileumi év 1930-ban; Farkas Gábor: Magyar katonai alakulatok Kelet-Dunántúl védelmében; Vadász Géza: Vergilius Aeneisének költıi szórendje és továbbélése a humanista költészetben; Csıregh Éva: Takácsmesterség Pázmándon; Lukács László: A Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium és a Szent István Király Múzeum; Lukács László: A mohai tikverızés; Ferenc Pesovár: Die Beziehungen eines transdanubischen (Pannonien) Faschingvolksbrauches zu Südosteuropa; Vincze Ildikó: A sütıharang használata a beloianniszi görögök körében; Éry Kinga: Székesfehérvár kora Árpád-kori népességérıl ismét; Petkes Zsolt: 12. századi temetırészlet Alap- Tavaszmajorból; Stibrányi Máté: A Sárvíz középkori településhálózatának vázlata, avagy a templom és a hozzá vezetı út; Siklósi Gyula: A Székesfehérvár, Csók I. u. (Megyeház u.) 17. régészeti feltárása; Szalai Tamás: Az óegyiptomi Szepdet (Sothis) csillag azonosításának kérdésérıl; Gábor Váczi Máté Stibrányi: Neue Erdburgen der Vatya-Kultur im Komitat Fejér; Visy Zsolt: A pannóniai Seuso-kincs SZEMLE: Tóth Endre: Az Éry Kinga (szerk.): A székesfehérvári királyi bazilika embertani leletei c. könyv bemutatása; Lukács László: Ipari táj (Paládi-Kovács Attila könyve a gyárak, bányák, mőhelyek népérıl); Lukács László: Liszka József: Bevezetés a néprajzba; Lukács László: Újabb tanulmányutam a Német Szövetségi Köztársaságban; László Lukács: Meine jüngste Forschungsreise in der Bundesrepublik Deutschland; Lukács László: Dr. gróf Zichy István és Aba; Lukács László: Emléktábla dr. gróf Zichy István tiszteletére; Lukács László: Klebelsberg Kuno emléktábla Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnáziumban MELLÉKLET: Elekes Szentágotai Enikı: A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága zárszámadása (Gazdasági jelentés) CIKK, TANULMÁNY Demeter Zsófia: A Szent Imre jubileumi év 1930-ban Alba Regia. 37. évf. (2008.), p t. Lukács László: A Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium és a Szent István Király Múzeum Alba Regia. 37. évf. (2008.), p Lukács László: A mohai tikverızés Alba Regia. 37. évf. (2008.), p t. Szalai Tamás: Az óegyiptomi Szepdet (Sothis) csillag azonosításának kérdésérı Alba Regia. 37. évf. (2008.), p Lukács László: Ipari táj (Paládi-Kovács Attila könyve a gyárak, bányák, mőhelyek népérıl) Alba Regia. 37. évf. (2008.), p Lukács László: Liszka József: Bevezetés a néprajzba Alba Regia. 37. évf. (2008.), p Lukács László: Újabb tanulmányutam a Német Szövetségi Köztársaságban Alba Regia. 37. évf. (2008.), p László Lukács: Meine jüngste Forschungsreise in der Bundesrepublik Deutschland Alba Regia. 37. évf. (2008.), p Lukács László: Dr. gróf Zichy István és Aba Alba Regia. 37. évf. (2008.), p ill. Lukács László: Emléktábla dr. gróf Zichy István tiszteletére Alba Regia. 37. évf. (2008.), p ill. Lukács László: Klebelsberg Kuno emléktábla Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnáziumban Alba Regia. 37. évf. (2008.), p ill. Lukács László: Szent István király a moldvai magyaroknál Hitel. 22. évf. 8. sz. (2009. aug.), p Lukács László: A csóri csuka az élı folklórban Fejér Lap. 3. évf. 8. sz. (2009. aug.), p. 11. Lukács László: Ipari táj. Gyárak, bányák, mőhelyek népe a században. Paládi-Kovács Attila könyve Ungarn Jahrbuch. 29. évf. (2009.), p Lukács László: Ne menjen a világ Csíksomlyóra! Kortárs. 53. évf sz. (2009.), p SAJTÓFIGYELİ Szabó Szabolcs: Kultúrharcosok a csatamezın (fotó Lázár Zsolt) Dunaújvárosi Hírlap. 20. évf sz. (2009. jún. 22.), p. 1., 5. ill. Az Intercisa Múzeum és Kıtár a Múzeumok Éjszakáján rendezett programjairól. Gábor Gina: Bıség a fény éjszakáján. Kézzel báboztak, lézerrel táncoltak és elemlámpával meséltek (fotó Gregority Antal) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. jún. 22.), p. 7. ill. A Városi Képtár, a Szent István Király Múzeum, a Csók István Képtár és az Egyházmegyei Múzeum rendezvényei a Múzeumok éjszakáján. Gábor Gina: Mirıl vallanak a tárgyak? Elıször mutatja be állandó tárlat Fejér megye néprajzát (fotó Nagy Norbert) 8

9 Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. jún. 26.), p. 1., 5. ill. Június 26-án nyílik a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében az állandó néprajzi kiállítás. (hp): Emlékhely: új tervpályázat. Egyedülálló segítség (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. jún. 26.), p. 1., 4. ill. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata június 25-iki döntéseirıl. -: Néprajzkincsünk "fejezetei". Új, állandó kiállítás az Országzászló téren (fotó Borbély Béla) Fehérvári 7 Nap. 14. évf. 25. sz. (2009. jún. 26.), p. 1., 3. ill. A Szent István Király Múzeumban "Tárgyalkotó hagyomány fejezetek Fejér megye néprajzából" címmel nyílik állandó kiállítás. -: Mi lesz az emlékhellyel? Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. jún. 27.), p. 7. Kovács Péter képviselı nyilatkozata a Nemzeti Emlékhely kialakításával kapcsolatban. (gg): Az alkotó embert is idézik. Tárgyalkotó hagyomány: megnyílt az állandó néprajzi tárlat (fotó Pati-Nagy Bence) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. jún. 27.), p. 3. ill. A Szent István Király Múzeumban állandó néprajzi tárlat nyílt június 26-án. Tihanyi Tamás: Látvány, kegyelet. Katonai emlékhely, történeti-tematikus út a múltba (fotó, grafika Lovász Lilla) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. júl. 3.), p. 4. ill. Július 2-án elhelyezték a Mészeg-hegyi Katonai Emlékhely látogatóközpontjának alapkövét. Tihanyi Tamás: Ahol a holtak napkelet felé néznek (fotó Lovász Lilla) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. júl. 4.), p. 12. ill. Úrhidán avar kori temetıt tárnak fel a Szent István Király Múzeum régészei. MP: Szép, régi tárgyak. Fejér megye népi kultúrája a székesfehérvári Szent István Múzeumban Magyar Hírlap. 42. évf sz. (2009. júl. 8.), p. 15. ill. A Szent István Király Múzeum Tárgyalkotó néphagyomány címmel nyílt állandó néprajzi tárlatáról. Szabó Szabolcs: Világörökség a víztoronynál! (fotó Lázár Zsolt) Dunaújvárosi Hírlap. 20. évf sz. (2009. júl. 8.), p. 4. ill. A római limes magyarországi szakasza is felkerült az UNESCO Világörökségi Bizottság hivatalos várományosi listájára. A Római városrészben található egykori katonai szálláshely is felkerülhet a listára. (zsm): Karnyújtásnyira a múlt Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. júl. 8.), p. 5. ill. Dr. Lukács László etnográfus nyilatkozik az agrárhagyományokról, az aratásról. (gg): Szerzıdést kötöttek. A múzeum örömmel fogadja a fıiskolásokat (fotó Gregority Antal) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. júl. 9.), p. 5. ill. Együttmőködési szerzıdést kötött a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Kodolányi János Fıiskola. DrMáriás: Önarckép ismeretlennel. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Mőértı. 12. évf sz. (2009. júl.-aug.), p. 3. ill. Palkó Tibor kiállításáról. (szsz): "Titkos" ládagyár-tárlat skatulába rejtve (fotó Vohlmann György) Dunaújvárosi Hírlap. 20. évf sz. (2009. júl. 11.), p. 3. ill. Az Intercisa Múzeumban Tárolástörténet ládákban elmesélve címmel nyílt tárlat. Gábor Gina: Üvegen áttőnı múlt. Kamarakiállítás a Fekete Sas Patikamúzeumban (fotó Pati-Nagy Bence) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. júl. 22.), p. 7. ill. (hp): Új ötletpályázat az emlékhelyre. Lehet még ötletelni(?) (fotó Gregority Antal) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 5.), p. 1., 5. ill. Augusztus 4-én országos pályázat kiírásáról döntöttek. Szabó Zoltán: Anyu és apu fényképei. A tárlat még látható, Siklósi Gyula pedig újabb kiállításon gondolkodik (fotó Szabó László) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 6.), p. 7. ill. A Café Möbiusban látható kamarakiállításról. (hp): IV. Béla új portréja. Új királyportré a Romkertben. Állatorvosok adományaiból jött létre az alkotás (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 11.), p. 1., 4. ill. A Király-galéria 7. ablakába Kodolányi László képzımővész alkotását helyezték. (hp,tp): Fantáziaindító Romkert-szemle, sok érdeklıdı. Építészek, képzımővészek jöttek (fotó Nagy Norbert) Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 15.), p. 1., 4. ill. Október 5. a határideje a Nemzeti Emlékhely felújítására kiírt ötletpályázatnak. Az augusztus 14-iki bejáráson ötven érdeklıdı vett részt. Zsohár Melinda: A szőkebb hazánk ereje. A múzeumok trezorjaiban féltett kincseket tartanak lakat alatt Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 15.), p. 4. ill. Fejér megye 1000 éves fennállására emlékezı megyei ünnepi közgyőlésen átadták az eddig a Szent István Király Múzeumban ırzött, mostanra restaurált két egykori fıispán portréját, továbbá a Szent Korona nemes másolata mellett kiállították a múzeum győjteményének darabjait. Gábor Gina: Empátia és önállóság Fejér Megyei Hírlap. 54. évf sz. (2009. aug. 15.), p. 12. ill. F. Petres Éva régész, Fejér megye díszpolgára életpályája, munkássága. 9

10 -: Véget ért a megyei népmővészet hosszú böjtje Fejér Lap. 3. évf. 8. sz. (2009. aug.), p. 6. ill. Megnyílt a Szent István Király Múzeum új állandó néprajzi kiállítása. -: Közelebb hozzuk az emberekhez a régi tárgyakat Fejér Lap. 3. évf. 8. sz. (2009. aug.), p ill. Interjú dr. Lukács Lászlóval az új állandó néprajzi kiállításról. KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ Kiállítóhelyeinkre díjtalan belépésre jogosultak: 1. gyermekek 6 éves korig 2. fogyatékkal élık, valamint kísérıik (jogosultanként egy fı) 3. az oktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépıvel rendelkezık 4. a nemzetközi szerzıdések alapján erre feljogosítottak 5. az Európai Gazdasági Társulás (a továbbiakban EGT) 70 év feletti állampolgárai 6. az EGT állampolgárai, amennyiben közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint felsıoktatásban foglalkoztatott oktatók 7. az EGT állampolgárai, amennyiben az adott ország jogszabályinak megfelelıen bejegyzett, mőködési engedéllyel rendelkezı, illetve akkreditált közgyőjteményekben vagy közmővelıdési intézményekben szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók 8. minden hónap elsı vasárnapján a 26 év alatti fiatalok, továbbá a 18 év alatti fiatalokat kísérı, legfeljebb két hozzátartozó 9. valamennyi látogató a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) 10. ICOM kártyával rendelkezık 11. Újságírók 12. Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai 13. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai 14. Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai 15. Pro Gorsio Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba) 16. Tóparti Gimnázium mővészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzımővészeti kiállításokba) 17. Magyar Alkotómővészek Országos Egyesülete (MAOE) tagjai Kiállítóhelyeinkre 50 %-os kedvezményes belépıre jogosultak: 1. az EGT 6 26 év közötti állampolgárai 2. az EGT év közötti állampolgárai 3. İsFehérvár Városkártyával rendelkezık 4. Fejér Megyei Hírlap Hőségkártyával rendelkezık 5. Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthetı. Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek: 1. Sodexho Pass Kft. 2. Accor Services Magyarország Kft. 3. Cheque Dejeuner Mővelıdési csekk Belépıdíj: 600,-Ft Csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Kedvezményes belépıdíj: 300,-Ft Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 200,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1350,-Ft Az ettıl eltérı belépıdíjakat a kiállítóhelynél közöljük. Elızetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja: Székesfehérváron felnıttek 25 fıig: 5500,-Ft, 26 fıtıl: 6500,-Ft diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık 25 fıig: 2500,-Ft, 26 fıtıl: 3200,-Ft idegen nyelven 25 fıig: 7500,-Ft, 26 fıtıl: 8500,-Ft városnézı vezetés felnıttek diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık idegen nyelven 12000,-Ft 7500,-Ft 15000,-Ft 10

11 Gorsiumban felnıttek 25 fıig: 6000,-Ft, 26 fıtıl: 7500,-Ft diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élık 25 fıig: 4200,-Ft, 26 fıtıl: 5500,-Ft idegen nyelven létszámtól függetlenül: 10000,-Ft ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3., Tel.: Tárgyalkotó hagyomány Fejezetek Fejér megye néprajzából Új állandó kiállításunk a Szent István Király Múzeum néprajzi győjteménye alapján kíván átfogó képet adni Fejér megye népi kultúrájáról, a hagyomány tárgyai, a kapcsolódó életforma, élethelyzetek bemutatásával. A népi mőveltség tárgyainak útját, sorsát kísérjük végig az alkotóktól, létrehozóktól kezdve, a továbbadáson, fogyasztáson, felhasználáson keresztül, egészen napjaink népmővészeti mozgalmáig, a népi iparmővészek munkásságáig. Az alkotókat, a kézmőves iparosok, a pásztormővészet és a háziipar tárgyain, termékein, a céhemlékeken keresztül hozzuk közel. A tárgyak útjának következı állomása a csere, a felhasználás, a fogyasztás, amit a vásártérrel érzékeltetünk: mézeskalácsos, cserépedényárus, libafertály árus kínálja portékáit. A tárgyak szerepének elıtérbe helyezésével vezetjük a látogatót a tágabb, külsı világból az ember belsı világába, a népszokások, a vallásosság, az ünnepek, a kultikus szféra tárgyakban is megmutatható területe felé. A bodajki búcsúba tartó, ünnepi viseletbe öltözött csoport, a szentek (Sebestyén, Orbán, Nepomuki Szent János, Donát, Szent István király, Vendel) tiszteletével kapcsolatos emlékek, a jeles napok körébıl a mohai húshagyókeddi tikverızés, a pázmándi húsvéti korbácsolás, a gyúrói pünkösdi zöldág hordás tárgyait bemutató részletek képviselik ezt a területet. Kiállításunk végén betekinthetünk egy hagyományos, karácsonyi ünnepi díszbe öltözött parasztszobába, ahol a bábtáncoltató betlehemesek elıadását nézi a gazda és a felesége. Látogatóinkat szeretnénk interaktív eszközökkel bevonni, a kiállításban szerzett ismereteket néprajzi filmek, hangfelvételek, számítástechnikai eszközök segítségével elmélyíteni. Nyitva: június 26-tól hétfı kivételével naponta óráig Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı; Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 1800,-Ft Az állandó és az idıszakos kiállítás együttes megtekintésekor: Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı; Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6., Tel.: , Fax: Régészeti kiállítások Évezredek kincsei Töredékek Fejér megye múltjából A középkori és török kori Székesfehérvár Római kıtár Nyitva: január 6 április 26-ig és október 1 december 20-ig hétfı kivételével naponta óráig április 27 szeptember 30-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig KÖZÉPKORI ROMKERT NEMZETI EMLÉKHELY Koronázó tér Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı kivételével naponta óráig 11

12 FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM Fı u. 5. Nyitva: január 2 december 23-ig hétfı kivételével naponta óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12., Tel.: Nyitva: március 1 április 26-ig hétfı kivételével naponta óráig április 27 október 11-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft ÚJ MAGYAR KÉPTÁR Megyeház u. 17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig FEHÉRVÁRI BABAHÁZ Megyeház u.17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig TÉGLÁK A MÚLTBÓL Megyeház u.17., Tel.: Nyitva: hétfı kivételével naponta 9 17 óráig Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft; Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft Az Új Magyar Képtár, a Fehérvári Babaház és a Téglák a múltból címő kiállítás együttes megtekintésekor: Belépıdíj: 1200,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 1100,-Ft/fı; Kedvezményes belépıdíj: 600,-Ft; Kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 500,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 2700,-Ft PALOTAVÁROSI SKANZEN Rác u.11., Tel.: Palotavárosi emlékek Zárva: szeptember 1-tıl Október 31-ig csoportoknak elızetes bejelentkezéssel látogatható. Belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes belépıdíj: 200,-Ft Családi belépıdíj (2 felnıtt + 1 gyermektıl): 900,-Ft DUNAÚJVÁROS INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4., Tel.: , Dunaújváros története az ıskortól az 1970-es évek közepéig Nyitva: január 2 december 31-ig hétfı kivételével keddtıl péntekig: óráig, hétvégén zárva, csak minden hónap elsı vasárnapján óráig 12

13 RÓMAI KORI KİTÁR ÉS ROMKERT Római körút, Tel.: Nyitva: április 14 október 12-ig hétfı kivételével óráig RÓMAI KORI KATONAI FÜRDİ Öreghegyi út, Tel.: Nyitva: április 14 október 12-ig hétfı kivételével óráig TÁC GORSIUM SZABADTÉRI MÚZEUM RÉGÉSZETI PARK Tel.: A régészeti park megtekinthetı naponta: november 2 március 31-ig óráig, április 1 október 31-ig óráig Belépıdíj: 800,-Ft; csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 700,-Ft/fı Kedvezményes belépıdíj: 400,-Ft; kedvezményes csoportos belépıdíj 10 fıtıl: 300,-Ft/fı Családi belépıdíj (2 felnıtt + 2 gyermektıl): 1800,-Ft SZABADBATTYÁN KULA GÓTIKUS LAKÓTORONY Információ: László Jenıné, Tel.: A kiemeléstıl a bemutatásig. Késı római falfestmények Nyitva: március 15 október 31-ig kedden és csütörtökön óráig, szombat vasárnap óráig CECE CSÓK ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM 7013 Cece, Arany J. u. 1.,Tel.: A kiállítás ideiglenesen a régi cecei általános iskolába költözött (Deák Ferenc u. 44.). Nyitva: szombat vasárnap óráig, hétköznap elızetes bejelentkezés alapján Tel.: Bakó Jánosné, CSÁKVÁR VÉRTES MÚZEUM 8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: , A Vértes Múzeum néprajzi tájháza elızetes bejelentkezéssel látogatható. Tel.: , KÁPOLNÁSNYÉK VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: A költı egykori lakóházában XIX. századi interieurbe helyezett Vörösmarty-relikviák láthatók. Nyitva: március 15 november 29-ig hétfı kivételével naponta óráig 13

14 SUKORÓ NÉPRAJZI HÁZ Szilvás sor, Információs telefon: , Egykori zsellérház, konyha- és szobabelsık Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig PÁKOZD PÁKOZD SUKORÓI CSATA EMLÉKKIÁLLÍTÁS Tel.: , Információs telefon: , Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı kivételével naponta óráig FÜLE SÁRRÉTI TÁJHÁZ 8157 Füle, Széchenyi út 107. Szıttesek és hímzések Fejér megyébıl Nyitva: március 15 október 31-ig hétfı és kedd kivételével naponta óráig ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS Nemzeti ünnep, október 23. (péntek) nyitva Mindenszentek, november 1. (vasárnap) zárva Karácsony, december (csütörtök, péntek, szombat) zárva Újév, január 1. (péntek) zárva A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA CÍMEI: Titkárság: Schweighardt Ferencné Dr. Demeter Zsófia igazgató Elekes Szentágotai Enikı megbízott igazgatóhelyettes Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda Krizsány Anna népmővelı Hári Krisztina mővelıdésszervezı HONLAPOK: Intercisa Múzeum: Szent István Király Múzeum: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: Városi Képtár Deák Győjtemény: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: 14

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. március április havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 3 4. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fı u. 6. AMITİL MEGİRÜLNEK

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. november december havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 11 12. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12., Tel.:

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 7 8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 7 8. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 7 8. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. MÁSOLATOK

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. január február havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 1 2. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. január február havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 1 2. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. január február havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 1 2. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR BUDENZ-HÁZ YBL-GYŐJTEMÉNY Arany János u. 12., Tel.: 22-313

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 7 8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 7 8. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. július augusztus havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 7 8. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fő u. 6. MINDKETTŐ

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. március április havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 3 4. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. Az ANTAL-LUSZTIG

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából a Szent István Király Múzeum szervezésében

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása alkalmából a Szent István Király Múzeum szervezésében SZÉKESFEHÉRVÁR RENDEZVÉNYEK MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2008. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLIV. évfolyam 9 10. szám GORSIUM 50 Konferencia Gorsium Régészeti Park 50 éves fennállása

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. május június havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. május június havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. május június havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 5 6. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fő u. 6. MINDKETTŐ HALKULÓ

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. november december havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. november december havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. november december havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 11 12. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fő u. 6. UP RÉSZLET

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. május június havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. május június havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. május június havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 5 6. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. BÁLVÁNYOK ÉS DÉMONOK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. március április havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. március április havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. március április havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 3 4. szám KIÁLLÍTÁSOK KÁPOLNÁSNYÉK VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM 2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u.,

Részletesebben

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK KIEMELT AJÁNLAT! Április 16./szombat Október 2./vasárnap Csók István Életmű Kiállítás Bálványok és démonok I. Csók István halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett életmű-kiállításon

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 9 10. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 9 10. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2010. szeptember október havi Fejér megyei programokról XLVI. évfolyam 9 10. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. VESSZENEK

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Programsorozat. szeptember 26. (kedd) 13:00 16:00

Programsorozat. szeptember 26. (kedd) 13:00 16:00 Programsorozat szeptember 22. - 24. (péntek-vasárnap) 9.00 16.00 Kamarai Napokat megelızı kulturális program: Palotai Randevú (üzletember találkozó, szabadtéri programok, kézmőves vásár) helyszín: XV.

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. szeptember október havi programokról L. évfolyam 9 10. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2014. szeptember október havi programokról L. évfolyam 9 10. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2014. szeptember október havi programokról L. évfolyam 9 10. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. RÉGÉSZETI PILLANATKÉPEK Ásatásaink

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2011. március április havi Fejér megyei programokról XLVII. évfolyam 3 4. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. BÁLVÁNYOK ÉS DÉMONOK

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka

Kuslics Katalin 99/311-327 kuslics.katalin@gymsmuzeum.hu Kuslics Katalin 99/311-327. nyitva tartás idıszaka MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Gyır-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

2011. Január Február

2011. Január Február 2011. Január 5. (szerda) Polgári Kör klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 16.00 9. (vasárnap) Doni hısök megemlékezése 10. (hétfı) Nyugdíjas Klub klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 15.00 20. (csütörtök) Ökomenikus imahét

Részletesebben

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK!

Művészetek Völgye 2015 LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA udvar Foglalkozásainkat a művészeti fesztivál ideje alatt INGYENESEK! LEMangURIA Tanoda Udvarán a tánc és társművészetek, zene, színjátszás, meditációk, testtudatos és egészségmegőrző módszerek

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2013. július augusztus havi programokról XLIX. évfolyam 7 8. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Székesfehérvár, Fő u. 6. HEREND KÖSZÖNTI SZENT

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2008. november december havi Fejér megyei programokról XLIV. évfolyam 11 12. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2008. november december havi Fejér megyei programokról XLIV. évfolyam 11 12. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2008. november december havi Fejér megyei programokról XLIV. évfolyam 11 12. szám SZÉKESFEHÉRVÁR IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR Bartók Béla tér 1. A SZECESSZIÓ

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. www.szepmuveszeti.hu 1/4697-180. www.vasarely.hu 1/4697-180. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. www.szepmuveszeti.hu 1/4697-180. www.vasarely.hu 1/4697-180. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Mege Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Szépmővészeti Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. január február havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 1 2. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. január február havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 1 2. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2012. január február havi Fejér megyei programokról XLVIII. évfolyam 1 2. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM RENDHÁZ Fő u. 6. GUNDA BÉLA

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen

Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen S Z É K E S F E H É R VÁ R 2 0 0 6 p r o g r a m o k Történelmi és kulturális hagyományainkhoz hûen Egy város életének, mindennapjainak, közérzetének meghatározó tényezõje, hogy lakói milyen kulturális

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag

SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag SZAKMAI BESZÁMOLÓ Szép jelen, szép csillag Karácsonyi ünnepkör a Balaton környékén c. időszaki kiállítás NKA 3506/183 Készítette: Gyanó Szilvia etnográfus, a kiállítás kurátora A Szép jelen, szép csillag

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. január február havi programokról XLIX. évfolyam 1 2. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a 2013. január február havi programokról XLIX. évfolyam 1 2. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2013. január február havi programokról XLIX. évfolyam 1 2. szám IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Székesfehérvár, Országzászló tér 3. KIÁLLÍTÁS SZÜLEINKNEK

Részletesebben