Reklám és pszichológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reklám és pszichológia"

Átírás

1 Reklám és pszichológia Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban Ön megismerkedhet a reklám és a pszichológia főbb kapcsolódási pontjaival, a befolyásolás pszichológiai hátterével, alapfogalmaival. A tananyag bemutatja a befogadást segítő és gátló pszichikai tényezőket, és részletesen tárgyalja a feldolgozás kognitív folyamatának főbb lépéseit. A harmadik fejezet a motiváció témakörét járja körül reklámpszichológiai szempontból, amely szoros kapcsolatban áll az attitűdök világával és a fogyasztáslélektan alapvető témaköreivel. A tananyag bemutatja a reklám hatásmechanizmusait leíró alapvető modelleket (AIDA, Dagmar, Rogers, Ad.force), majd szól a reklámtervezés egyes lépéseiről. A befejező részben szó esik az integrált kommunikációról, és szerepelnek benne az olyan új marketingkommunikációs formák és eszközök is, mint a gerillamarketing vagy a vírusmarketing.

3 Tartalom Első rész: A reklámpszichológia szakmai kontextusa: a reklám és a pszichológia kapcsolódási pontjai, a befolyásolás pszichológiai alapjai Második rész: A befogadás kapui és a feldolgozási szakasz: érzékelés, észlelés, figyelem. Percepció és appercepció. Küszöb alatti észlelés. Impulzus tömeg. Az ellenállás szintjei. A telítődés, a felhívó jelleg, az információ feldolgozás. Az emlékezés és a bevésés. Recall és recognition. Memória szintek és kapacitások, mnemotechnikai módszerek. Entrópia és redundancia, hírérték. Az emlékezet-mérés technikái. Harmadik rész: A motiváció és az attitűdök világa: A motiváció. A szükségletek, igények, késztetések jelentősége a reklámban. A motívumok rendszere. Külső és belső motiváció. Feszítő és oldó motiváció. Sikerorientáltság és kudarckerülés. Az attitűdök kialakulása. Irányuk, erősségük, szerkezetük. A fogyasztói attitűdök és a sztereotípiák, előítéletek kapcsolata. Mind map.

4 Tartalom Negyedik rész: A hatás lélektana: a reklám hatásmechanizmusai. Az AIDA, a Dagmar, a Rogers és az Ad-force modell, mint a reklámbefolyásolás irányai. Konnotáció, imázs, brand, meggyőzés, manipuláció. Ötödik rész: Fogyasztáslélektan: a fogyasztói döntés, döntési modellek, mintakövetés. Fogyasztói magatartás: disszonanciák, ellenállások, attitűdök kutatása. Célcsoport-kutatás: szegmentálás, szocio-demográfiai és életmódéletstílus megközelítések, hagyományos és új szegmensek. Hatodik rész: A reklám mint kommunikáció, a reklámtervezés lépései: marketingkommunikációs eszközök, a reklám alapelemei, a reklámtervezés modelljei, 5M, 4C, a reklámtervezés lépései, integrált kommunikáció, ATL és BTL marketing, új marketing irányzatok (gerillamarketing, vírusmarketing)

5 Első rész A reklámpszichológia szakmai kontextusa, a reklám és a pszichológia kapcsolódási pontjai

6 A reklámpszichológia szakmai kontextusa Kommunikáció kutatás Ált. pszich. Fogyasztói Magatartás vizsgálatok REKLÁM FOGYASZTÁS PSZICHO- PSZICHO- LÓGIA LÓGIA Kampány Média hatás- kutatás vizsgála- tok és mérés Életmód, életstílus kutatások Piac- és közvélemény kutatások

7 Reklámpszichológia A reklámpszichológia kettős identitása: Alkalmazott lélektan Alkalmazott művészet A különböző területek felfedezései és a reklámpszichológia újításai között átjárás van. Reklámozni annyit jelent, hogy szüntelenül felhívni magunkra a figyelmet, cselekvésre bírni másokat. A kommunikáció szabadsága viszont nem végtelen, így az eszközök sem azok. A reklám kommunikáció kötöttségei három nagyobb csoportba rendeződnek. A megkülönböztetés kényszere Az ígéret kényszere A dicsekvés kényszere

8 A megkülönböztetés kényszere Ha nagy az árukínálat, akkor kell valami, amiben a mi termékünk szebb vagy jobb, mint a többi. Ennek eszközei: Középfok ez jobb, szebb, tartósabb Felsőfok ez a legújabb, legjobb, legszebb A márka tulajdonságokkal való felruházása, márkaépítés, pozícionálás, pl. - Nike? - Fiatal, energikus! Célja, hogy a terméket jól azonosíthatóan és jól differenciálhatóan elhelyezze a fogyasztók tudatában.

9 A megkülönböztethetőség lépcsői 1. lépcső: egyedi marketing pozíció: marketinges feladat a termék objektív tulajdonságaiból adódik. 2. lépcső: egyedi eladási pozíció: a kereskedőkre hárul a termék objektív tulajdonságaiból fakad. Amikor az első két pozíció telítődik, és az egyedi marketing pozíció és az eladási marketing pozíció már nem elég, mert az eladandó termékek kb. ugyanazt tudják, csökkennek a valódi különbségek, fontossá válik a termék hangulata, stílusa. Ekkor válik fontossá a kreativitás mint vésztartalék, ez a harmadik lépcső, amikor az image építők dolgoznak. Legfontosabb hozzávaló a reklámötlet, nem kell közvetlen jelentéstartalommal bírnia, lehet egy dallam, egy figura, egy jel, egy kézmozdulat stb. 3. lépcső: egyedi reklámozási pozíció: a reklámosok dolga reklámötlet, ami önmaga tesz különbséget a termék és a többi hozzá hasonló között. Reklámfilm: Jogobella Reklámfilm: Milka

10 A megkülönböztethetőség lépcsői Ha ezen felül a reklám megkülönböztető ereje érzelmi alátámasztással jár együtt, akkor a hatás felerősödik (pl. Benetton reklámok) 4. lépcső: egyedi emocionális pozíció: érzelmileg is elkülöníthető legyen a befogadó számára A két felső lépcsőfok tehát létrehozza a márka személyiségét, amely érzelmi tartalmakat is tükröz.

11 Az ígéret kényszere A ma reklámosa már nem tárgyakat és prózai szolgáltatásokat, hanem örömöt, reményt, létélményt, személyiséget, varázslatot kínál. (Hankiss Elemér) A vásárló az ígéret és az ebből megelőlegezett remény alapján veszi meg a terméket. Az ígéretet jól el kell találni, ha túl kevés az a baj, de ha túl sok, az sem vezet eredményre. Az ígéretek fajtái: Fogyasztási cikk: csokoládé rövid lejáratú bizalmi befektetés Pénzintézetek, tartós fogyasztási cikk: elektronikai cikk középtávú bizalmi befektetés Befektetési cégek: - Fundamenta, Concorde, hosszútávú bizalmi befektetés Fontos az ígéretek megfogalmazása, két nézőpont: Az eladó szempontja amitőfontosnak tart elmondani a termékről A fogyasztó szempontja ami a fogyasztónak lehet fontos (empátia) A jó reklám az utóbbit fogja meg. Nem az objektív értékek a fontosak, hanem az, ami a fogyasztó számára ebből érezhető vagy élvezhető.

12 Két motivációs megközelítés ÍGÉRET SIKERORIENTÁLTSÁG Mit nyer vele? Szép lesz a mosolya! Irigyelni fogják! KUDARCKERÜLÉS Mit veszít nélküle? Fogászhoz menni borzasztó! Mosoly nélkül nem lehet élni!

13 Az ígéretek típusai Konkrét ígéretek: pl. 5%-kal több hatóanyag, Dupla légzsákkal Reklámfilm: Tefal vasaló Általános ígéretek: pl. Biztonság a nehéz napokon, Barát a mindennapokban Elvont ígéretek (az élet nagy dolgaival foglalkoznak): pl. Haverok, Buli, Fanta, A lehetetlen nem létezik Reklámfilm: Aegon biztosító

14 A dicsekvés kényszere A dicséret a megszólalóra irányul: Profik vagyunk, Nagy tapasztalattal bírunk, Világszerte ismernek bennünket, Coca Cola Az igazi, Pannon GSM Az Élvonal, Fotex A minőség. A dicséret a fogyasztóra irányul: Le tudod győzni a lustaságot! Nike, Mert hülye azért nem vagyok! Stratégiák: Helyretevés: A termék jelentőségét nem lehet kozmikus mértékűre növelni. Tárgyiasabbak kell lenni. Ronda és finom Irónia: Vagy a saját termékkel vagy a fogyasztóval szembeni irónia: A lehetetlent azonnal teljesítjük, a csodákra néhány percet várni kell. Kihelyezés: egy külső fél vallomása mindig hatásos. Ezt lehet egy emblematikus figurával is helyettesíteni. Animáció: az adott termék megszemélyesítése, az életre kelt margarinos doboz dicséri magát. A termék mint hős: toalett kacsa harcba indul a baktériumok ellen. Túlzás: a kis túlzás kockázatos, a nagy túlzás kedves és kifejezetten hatásos: pl. Red bull: nemcsak felpörögsz, hanem elrepülsz.

15 Befolyásolási technikák Meggyőzés Manipuláció Szavak Sorrend Referenciahatás Dramaturgia A főút és a mellékút Kiegészítő anyag: A manipuláció meghatározása, működése, hatása Kiegészítő anyag: A manipuláció a tervezett és tömegkommunikációban

16 Meggyőzés A meggyőzés definíciója: olyan közlés, amelyet valamilyen forrás azért bocsát ki, hogy valamilyen szándékolt hatást váltson ki a befogadóból. A reklámpszichológia végcélja az akarat kiváltása, amelyhez mindenekelőtt hatékony meggyőzés szükséges. A meggyőzésre szükség van, ha: Olyan véleményeket, nézeteket, értékítéleteket stb. akarunk kialakítani az emberekben, amelyekhez egyébként nem lenne támpontjuk ill. nincs kellő hozzáértésük. Már kialakult tudattartalmakat akarunk megváltoztatni. Már kialakult vagy megváltozott tudattartalmakat akarunk megszilárdítani. Síklaki szerint különbséget kell tenni a meggyőzés együttműködést elősegítő és az alávetettséget és kiszolgáltatottságot erősítő, manipulatív válfajok között. Kiegészítő anyag: A meggyőzés folyamata

17 Manipuláció A manipuláció olyan szándék és módszer, amely a hozzáállás megváltoztatását, vagy létrehozatalát tűzi ki célul, a befogadó tudatalattijára hat, a közlő részéről tudatos, míg a befogadó részéről nem tudatos cselekvés, folyamat. Általános, univerzális módszerek felhasználásával és adottságok kihasználásával működik. A manipulációs folyamat lépései: a szándék eltitkolása az illokúciós aktus elvégzése: a manipuláció nem a kimondásban, a közlésben, hanem a kapcsolódó szándékban, illetve annak elrejtésében, álcázásában nyilvánul meg informatív, kommunikatív és meggyőző szándék viszonya: a meggyőző szándék túllép az informatív szándékon, hogy a befogadó kognitív és érzelmi környezetét megváltoztassa A manipuláció szintjei: Kognitív manipuláció: az üzenet belső struktúráját és érvrendszerét érinti Érzelmi (emotív) manipuláció: érzelmeket kívánja befolyásolni

18 Szavak szerepe Egy viszonylag szűk szókészlet mindig alkalmas a meggyőzés hatékonnyá tételére. Ezek a szavak már nagyon régóta használatosak a reklámszakmában. Kivételesség: SZENZÁCIÓS! Eredetiség: ÚJ! Különbözőség: MÁS! Azonnaliság: CSAK MOST! Lehetőség: OLCSÓBBAN Kivételezés: CSAK ÖNNEK! Reklámfilm: Taft X-treme hajzselé

19 A sorrend szerepe Primácia elve: a meggyőzés szempontjából lényeges rész a mondandó elején kell, hogy legyen. A headline érvei a legfontosabbak, az amerikaiak szerint márkanévnek meg kell jelennie az első 5 másodpercben. Reklámfilm: Nescafé Recenciahatás: a közlemény vége is kulcsfontosságú. Az európai hagyományok ekkorra teszik be a márkanevet. Reklámfilm: Kit-kat

20 Referenciahatás A bizonyítás egyik legerősebb eszköze, mikor egy külső fél véleményére hivatkozunk. A külső pontba kihelyezett dicséret mindig erősebb, mert felmenti a reklámozót az öndicséret alól. A referenciának nevezett kommunikációs formában a hirdető maga számol be arról, hogy a külső megítélők milyen jó véleménnyel vannak róluk, illetve a márkáról. A referencia utalhat: Mások tapasztalatára: Nekem bevált! Mérésekre, vizsgálatokra: -25 C o -on is működik Konkrét tesztre, példára: Nedvszívó képesség pl. Libresse betét Szaktekintélyekre: Fogorvosok ajánlják Profik ajánlják: Jordan cipője Illetékesek véleménye: Anyuka a pelenkáról Testületek megerősítése: Mosógépgyártók szövetsége Fogyasztási adatok: Eladott mennyiségek Versenyeken elért díjak: Az Év autója

21 Dramaturgia Extrém teszt: a teszt során meggyőződhetünk arról, hogy a termék a nagyon koszos ruhát is kimossa stb. Extrém sztori: a történet során meggyőződhetünk róla, hogy az autó nem csúszott meg a jégen, a hegymászó nem esett le a szakadékba stb. Testimony: egy ember vallomást tesz, vagy tanúskodik arról, hogy neki a termék mit jelentett, mit segített: a sportolónak a cipő, a színésznőnek a fogyasztószer stb. Reklámfilm: Fiat

22 Főút és mellékút A főút A befogadó gondosan és figyelmesen mérlegeli az üzenetek valódi értelmét, gyakran ellenérvekkel és kérdésekkel áll elő. Az üzenetnek át kell mennie a befogadó vizsgáján. A főút az üzenet tartalmára összpontosít elsősorban. Kiegészítő anyag: A főút és a mellékút A mellékút Az üzenet a felszínes figyelmű emberhez jut el, aki mással van elfoglalva vagy nem érdekli a téma. Ekkor egyszerű dolgok befolyásolják, pl. a kommunikátor vonzósága, hogy a körülöttünk lévők egyetértenek-e az üzenettel, hogy pillanatnyi érdekeit befolyásolja-e a téma.

23 Fő- és mellékút összehasonlítás Mobiltelefon Bluetooth vezeték nélküli technológia, MP3 és AAC fileok lejátszása, digitális VGA kamera Autó 33 fokos terepszög, 5800 mm gázlómélység, 225 km/h végsebesség, 220 LE Kozmetikum A Derma Qx technológia segítségével újra felépítheti a kollagén szerkezetet. Kapcsolódjon egy kötöttségmentes világhoz! Tökéletes társak lesznek! Ötcsillagos terepjáró! Nem lesz akadály ön előtt! Fürödjön meg mások tekintetében! Bankhitel Letéti garanciák nélkül, rendkívül kedvező kezelési költséggel, 1,026 THM. A neves színész is ezt használja

24 Főút és mellékút együttes alkalmazása Reklámfilm: Suzuki

25 A reklám hatékonyságát gátló kognitív tényezők Mikor egy közlemény befogadóivá válunk és döntenünk kell, hogy elfogadjuke vagy elvetjük-e az üzenet által támogatott álláspontot, akkor számos akadállyal találjuk magunkat szemben: Túl sok információ zúdul ránk Nincs időnk/kedvünk gondolkodni Alulinformáltak vagyunk Nem érint minket a téma Úgy véljük, a döntésnek nincs nagy jelentősége A reklámforma alapvetően nem alkalmas az ésszerű döntések alapos előkészítésére és a meggyőző érvek színvonalas kimunkálására mert: Nagyon kevés információt képes továbbítani Nem számíthat a befogadó spontán figyelmére Nem tudja mindenki érdeklődését felkelteni Nem teheti, hogy saját jelentőségét felmagasztalja

26 Hivatkozott források: Virányi Péter A reklám fogalomtára. Gondolat Kiadó. Bp. Sas István Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Bp. Móricz Éva Reklámpszichológia. BKE Budapest, Brochand, B., Lendrevie, J A reklám alapkönyve. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest. Zentai István: A meggyőzés útjai.

27 Felhasznált ábrák: 6. dia: A reklámpszichológia szakmai kontextusa o_1d.pdf 10. dia: Benetton reklám 10. dia: Benetton reklám 12. dia: Ronaldo 12. dia: Rossz fogak 22. dia: Főút főút 22. dia: Mellékút ges,%20egy%20csod%e1latos%20%fat%20%cdrorsz%e1gban%20(8%20k%e9p) 24. dia: Suzuki

28 Második rész A befogadás kapui és a feldolgozási (kognitív) szakasz

29 Észlelés és érzékelés A kognitív folyamatok között az első a szenzáció, vagyis a környezet ingereinek érzékelése. Ez az érzékszerveinkben található receptorok segítségével történő ingerek felvételét, és annak ingerületté, azaz elektromos impulzussá alakítását jelenti. Az észlelés (percepció) magasabb idegrendszeri folyamatokat feltételez, mivel ez a folyamat az ingerület tudatosítását és annak integrálását jelenti. Az érzékelés és észlelés egyaránt befolyásolja gondolkodásunkat, viselkedésünket, személyiségünk alakulását. Az észlelés az érzékeléshez képest tartalmazza a felismerés, a megkülönböztetés funkcióját is, beleértve a tapasztalat, vagy a gondolkodás által történő módosulásokat. Az észlelés szakaszai: az információ eléri a fogyasztót (exposure stage) foglalkozni kezd a beérkező ingerrel (attention stage) megérti az üzenetet (comprehension stage)

30 Az észlelés korlátozói A percepció szintje: nem tudatos ellenállások, az érzékszervek automatikusan bezárulnak. Küszöb alatti észlelés: Alsó küszöb: olyan alsó pont, amelynél kisebb fizikai intenzitású inger az egyén számára már nem érzékelhető. Határ küszöb: az a pont, amelyen túl a stimuláló intenzitás fokozása már nem eredményez nagyobb észlelést. Differencia küszöb: az a legkisebb változás az inger intenzitásában, amelyet az egyén érzékel Kognitív szint: tudatos ellenállások, megfogalmazott ellenvetések az üzenettel szemben Affektív szint: koncepcionális ellenállások, a reklám műfajának automatikus elutasítása

31 Az észlelés stimulátorai Stimulálás: Impulzustömeg = méret x gyakoriság x helyérték Felnagyított ingerek x ismétlődő ingerek x jól elhelyezett ingerek

32 Emlékezés és emléknyom Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést. Az emléknyom (engram): az idegrendszernek a tanulás és az újrafelismerés szakasza között tartósan végbemenő, feltételezett elváltozása. A tárolókapacitás fajtái: Szenzoros memória (SM) Rövidtávú memória (STM): pár sec., egymással semmilyen kapcsolatban lévő elemekkel vizsgálható (7+-2) Hosszú távú memória (LTM) Az ismétlések számának növekedésével az emlékezeti hatás nő, az adott dolog (termék) egyre ismertebb lesz, de a befogadási készség egy idő után csökken, életbe lép a kifáradás.

33 Az emlékezet mérése Felidézés (recall): Spontán: magától eszébe jut Irányított (forced recall): segítséggel eszébe jut, pl. Szokott-e nézni mosópor reklámokat? Melyik mosópor reklámját látta legutóbb? Direkt: csak ismétléssel jut eszébe Felismerés (recognition): egy korábban megismert dolog felismerése Az emlékezet mérőszámként való alkalmazása a következő módon történhet: Hatásfok = Eredmény/Ráfordítás. Az eredmény lehet emlékezetnövekedés, de lehet attitűdváltozás is.

34 Az emlékezést segítő reklámmódszerek: az információ optimalizálása Redundancia: törekedni kell az információ mennyiségének megfelelő megválasztására, ne legyen se túl sok, se túl kevés az információ a reklámszövegben. A redundancia bőbeszédűséget jelent, olyan ismétlést vagy elemek halmozását, amelyek szükségtelenek a lényeges tartalom bevésődéséhez. Helytelen: maximális jelkészlet és minimális információtartalom. Pl. Utazási iroda sportprogramokat kínáló útja Portugáliába Helyes: minimális jelkészlet és maximális információtartalom Pl. Sportugal Entrópia: hírérték, az üzenet új, váratlan eleme, amely csökkenti a befogadó bizonytalanságát az adott információval kapcsolatban. Pl. Ma itt friss hal kapható.

35 Itt ma friss hal kapható Grünnek halüzlete van. Kitesz a kirakatba egy táblát: Ma itt friss hal kapható. Arra jön Kohn, és megkérdezi: -Te, holnap nem lesz friss hal? -De lesz. -mondja Grün, és átfesti a táblát: Itt friss hal kapható. -Te, van neked más üzleted is? -Nincs. - mondja Grün, és átfesti a táblát: Friss hal kapható. -Te, árulsz te romlott halat is? -Dehogy. - mondja Grün, és átfesti megint: Hal kapható. -Te, veszel is halat? - kérdi Kohn. -Nem, csak eladok. - mondja Grün és átfesti a táblát: Hal. És az, hogy Hal, ugyanazt jelenti, mint az, hogy : Ma itt friss hal kapható.

36 Retorikai alakzatok: Rím: Danone Közhírré teszem: én csak DANONE-t eszem! Ritmus: McDonalds Ahol jó lenni, ahol jó enni. Alliteráció: Danone Hetente hétszer Betűjáték: Tix mosópor: Tixtább Kiazmus: Tokaji - A borok királya. A királyok bora. Fokozás: Gösser Gut. Besser. Gösser. Rövidítés: Sophiane Jobb ma egy Sophie, mint holnap Jelentéstani (szemantikai) műveletek: Poliszémia: Felix Ketchup Maga a paradicsom! Homonímia: Durillo tészta Több ízben is bizonyított! Többszófajúság: Skoda Oktávia Megvesznek értem! Egyéb: Az emlékezést segítő reklámmódszerek: mnemotechnikai módszerek Különírás: Arany Ászok Jó pofa sör Rím, poliszémia, ritmus, dallam: Tejfölös túró Megáll az eszem, csak eszem, csak eszem

37 Az emlékezést segítő egyéb reklámmódszerek Kondicionálás ismétlés által:a memória hatékonyságát növelő kapcsolatok: Ha, akkor kapcsolatok pl. Snickers ha unod a banánt!, Ha pöttyös, akkor Túró Rudi! A megkülönböztető jegy mint attribútum: pl. Pannon GSM az Élvonal. Borsodi A vezető sör. Logó: sűrít, pozícionál, akkumulál, valorizál, címkéz Szlogen: sűrít, pozícionál, akkumulál, valorizál, címkéz Pl. Fabulon a bőre őre, Útba esik jövet-menet, Rengeteg frissesség két kalóriában, Csak a szádban olvad, Ronda és finom, A szükséges plusssz

38 Hivatkozott források: Sas István Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Bp. Móricz Éva Reklámpszichológia. BKE Budapest. Földi, K A reklám lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

39 Felhasznált ábrák: 31. dia: Villamoson lévő reklám 31. dia: Fényreklámok 37. dia: Logok

40 Harmadik rész A motiváció és az attitűdök világa

41 Motiváció A motiváció szó eredeti jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció gyűjtőfogalom, minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal. A motiváció meghatározza a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát, a szervezet aktivitásának mértékét. Működése: hiány - feszültség törekvés cél cselekvés A szükséglet kielégítése után a motívum elhalványul! Hatása alapján lehet feszítő és oldó. A feszítő motiváció beindítja vagy felerősíti a szükségleteket, vágyakat. Jelmondata: Hogyan bírom nélküle? Az oldó motiváció csökkenti a szorongásokat, tiltásokat, félelmeket. Jelmondata: Mert megérdemlem! Forrása lehet belső vagy külső indítékból fakadó. A belső indíték érdeklődés, kíváncsiság, birtoklás, a külső sikervágy, önmegmutatás, morális szükséglet. Pozitív motivációról beszélünk akkor, ha sikerorientált befogadókról van szó: győzni, megoldani, megszerezni, felülmúlni stb. Negatív motivációról van szó a kudarckerülők esetében: megúszni, elkerülni, elhárítani, túlélni.

42 Motiválás A motiválás nem más, mint a tudat mélyebb rétegeiben lévő vágyak beteljesülésének ígérete. A motívumok különféle késztetést jelentenek, melyek különböző erővel szerveződnek és hatnak ránk. A motívumok harcából születik az elhatározás, abból pedig a cselekvés. A motívumok rendszere: ösztön, késztetés, szükséglet, hajtóerő, igény, érdek, vágy, homeosztázis A reklám feladata: motívumokat feltárni motívumokat kielégíteni új motívumokat generálni Kiegészítő anyag: A motiváció elméletei

43 Szükséglet hajtóerő - homeosztázis Nagyon erős belső késztetéssel járnak a biológiai motívumok, mint például az éhség, szomjúság stb. A motivált viselkedés ebben az esetben valamilyen szükségletből fakad. A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive nem azt mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak a cselekvéshez elengedhetetlen hajtóerőt adja. Az élet alapvető feltétele a szervezet belső viszonylag állandó egyensúlyi állapotának a fenntartása a folyamatosan változó külső körülményekkel szemben. Ezt a belső egyensúlyi állapotot fenntartó mechanizmust nevezzük homeosztázisnak. Amennyiben a szervezet homeosztatikus egyensúlya megbomlik, valamilyen fiziológiai hiányállapot keletkezik, azaz szükséglet lép fel. A szervezet elsősorban tartalékainak felhasználása révén igyekszik a belső egyensúlyi állapot visszaállítására.

44 Motiváció-elméletek A motivációelméletek a motiváció működésének mechanizmusaira keresik a magyarázatot. Két elterjedt felfogás a drive-redukciós és az arousalszint elmélet. A drive-redukciós elmélet alapján a motívumok arra irányulnak, hogy csökkentsék a személy által felszültségként átélt pszichikus állapotot, és ezzel örömet okozzanak. Az elmélet szerint mindenkinek el kellene kerülnie a feszültségkeltő helyzeteket, de néhányan keresik az olyan tevékenységeket, amelyek erős izgalmakkal, az adrenalin szint megemelkedésével járnak. A motivációval kapcsolatban a legelterjedtebb elv napjainkban az arousalszint elmélet, ami abból indul ki, hogy minden ember az optimális arousalszint elérésére törekszik, amely egyénenként változó. Az alapvető fiziológiai szükségletből fakadó motívumok (pl. szomjúság) az optimális szint fölé emelik az arousalszintet, ezzel olyan viselkedést váltanak ki, amely lecsökkenti azt (pl. ivás).

45 a magasabb rendű szükségletek csak az alacsonyabb rendűek után kerülnek kielégítésre. Motivációk: Boldog akarok lenni! Elismerést akarok! Szeretetet akarok! Nyugalmat akarok! Túlélni akarok! A reklám a magasabb rendű szükségleteket (önmegvalósítás, esztétika, kognitív) célozza meg. Maslow szükségletpiramisa

46 Boldog akarok lenni! A legfőbb motívum: a boldogság keresése. Ezért: Ne krémet adj el, hanem fiatalságot! Ne zongorát adj el, hanem zenét és meghitt estéket! Ne ruhát adj el, hanem jó megjelenést! Ne cipőt adj el, hanem kényelmes járást! Ne autót adj el, hanem az utazás örömét! Ne vitamint adj el, hanem egészséget! Ne könyvet adj el, hanem az olvasás gyönyörűségét! Ne reklámot adj el, hanem nagyobb forgalmat! NE TÁRGYAKAT ADJ EL, HANEM IDEÁLOKAT, ÉRZÉSEKET, ÉLMÉNYEKET, BOLDOGSÁGOT!

47 A Murray-féle motívumok: szükséglet Szükséglet: Murray szerint a szükséglet egy olyan belső erő, amely meghatározza, hogyan keressük környezetünk tárgyait, és hogyan válaszolunk rájuk. Léteznek úgynevezett elsődleges szükségleteket, mint pl. a táplálék, a fájdalom elkerülése, vagy a szexuális kapcsolat igénye, amelyek az ember biológiai természetéből erednek. A másodlagos vagy pszichogén szükségletek, mint a hatalomvágy, teljesítményszükséglet inkább pszichológiai felépítésünkből adódnak. Biológiai szükségleteink úgy irányítják viselkedésünket, hogy azok újra és újra kielégülésre találjanak. Beszélhetünk a szükségletek erősségéről is, amelyek befolyásolják a kapcsolódó viselkedés intenzitását. Minél erősebb a szükséglet, annál intenzívebb a cselekvés. A szükségletek tehát irányító szerepet töltenek be, meghatározzák, hogy a lehetséges cselekvések közül, melyik és mikor fog megjelenni az adott időben.

48 A Murray-féle motívumok Motívumok: a szükségletek motívumokon keresztül fejeződnek ki, a motívumok pedig cselekvésekben nyilvánulnak meg. A szükséglet tehát egy olyan fizikai állapot, amelyet közvetlenül nem tudunk érzékelni, de ugyanakkor kialakít egy motivációs állapotot, amelyet már képesek vagyunk közvetlenül átélni. Környezeti ráhatások: a motívumokra nemcsak belső erők (szükségletek) hatnak, hanem külső erők, azaz környezetünk eseményei is. A ráhatás és a szükséglet közötti különbség érzékeltethető például az éhség, mint biológiai motívum példáján keresztül: a táplálék szükséglete kialakítja az éhség motívumát, amelynek hatására magunkhoz veszünk valamilyen táplálékot. Így kielégül táplálékszükségletünk, de ha megpillantunk valakit mondjuk egy szelet csokoládéval, akkor újra erős lesz bennünk az éhség motívuma, de ez esetben nem belső szükséglet, hanem egy környezeti nyomás hatására.

49 A Murray-féle motívumok A gyermekkorban előforduló főbb környezeti ráhatások, amelyek motívumokon keresztül befolyásolják a viselkedést (Murray, 1938): Környezeti ráhatás - Fellépő motívum A társaság hiánya - Új barátságok iránti vágy Családi veszekedések - Nyugalom iránti vágy A változatosság hiánya - Új élmények keresésének igénye A bizalom elvesztése - A megtorlás vágya Következetlen fegyelmezés - A bejósolhatóság igénye Barátságok - Gondozás iránti vágy Korlátozás - Szabadság iránti vágy

50 Új barátságok iránti vágy: A Murray-féle motívumok Reklámfilm: Vilmoskörte Nyugalom iránti vágy: Reklámfilm: Union Biztosító Szabadság iránti vágy: Reklámfilm: Unicum

51 A Murray-féle motívumok Új élmények keresésének igénye: Reklámfilm: Old Spice Gondozás iránti vágy: Reklámfilm: Bepanthen kenőcs

52 Az attitűd Az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus késztető, mozgósító hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatkozik. Attitűdnek nevezzük a érzéseknek, vágyaknak, félelmeknek, véleményeknek, előítéleteknek azt a rendszerét, amelyek bevésődésük következtében befolyást gyakorolnak a viselkedésre. Az attitűdök a tapasztalat, a nevelés, vagy elvont értékrendek (pl. kultúra, reklám) hatására alakulnak ki. A fogyasztói attitűdök a termékek (szolgáltatások, márkák, üzletek) felé irányuló pozitív, vagy negatív érzések, amelyek erősen hatnak a vásárlói magatartásra. Az attitűdnek van iránya, erőssége, szerkezete, stabilitása. Megváltoztatása nehéz, hiszen együtt jár a már kialakult ellenállások, előítéletek, sztereotípiák megváltoztatásával. Kiegészítő anyag: Személypercepció és attitűd

53 Az attitűdök funkciói Igazodó /alkalmazkodási/ funkció: Ez a funkció annak elismerése, hogy az emberek maximalizálni akarják a külvilág jutalmait és minimalizálni a büntetéseket. Ennek eredménye, hogy az emberek olyan attitűdöket alakítanak ki, amelyek segítik őket céljaik elérésében. Ezek az attitűdök segítenek abban, hogy egy társadalmi közösség részének érezzük magunkat. Én-védő funkció: Az attitűdök segítenek a belső konfliktusok legyőzésében. Azok az attitűdök tartoznak ide, amelyek a szorongástól és az önértékelésünket fenyegető veszélyektől védenek. Értékkifejező funkció: Ezek az attitűdök lehetővé teszik az egyén személyes értékeinek kifejezését, személyiségtípusának igazolását. Ismeret funkció: Az emberek azért is keresik a tudást, hogy értelmet adjanak annak, ami különben szervezetlen, kaotikus világegyetem lenne. Az embereknek szükségük van standardokra, hogy megértsék a világot.

54 Mind map (attitűd-térkép)

55 Az attitűdök megváltoztatása A reklám célja a beállítódás átformálása, a viselkedés, a cselekvés, az érzelmek és a kogníció megváltoztatása, átszervezése Típusai: behódolás azonosulás interiorizáció Behódolás: parancsolás, fenyegetés,a lehetőségek közötti választás leszűkítése, a választás szabadságának korlátozása behódolás a jutalomhoz jutás vagy a büntetés elkerülése érdekében Pl. A világon két helyen kaphatóak ilyen agyagedények. Ön jár mostanában Krétán? Azonosulás: eszköz a kívánatos viszony eléréséhez és a pozitív szerepviszonyok kialakításához, az azonosuló hisz az átvett véleményekben, a viselkedést nyíltan és belsőleg is elfogadja Pl. propaganda leegyszerűsít és szétválaszt: pl. nyugalomra vágyók és tüntető csőcselék

56 Interiorizáció Interiorizáció: belsővé tétel, az egyén azért fogadja el a befolyást, mert az egybevág értékrendszerével, a befolyásoló azzal gyakorol a befogadó fölött hatalmat, hogy szavahihető, hiteles. A befolyás után az új attitűd stabilizálódik és az új felfogást (viszonyulást, érzelmet, meggyőződést) a személyiség magáévá teszi, beépül értékrendjébe. Reklámfilm: Soproni: Magyarország, én így szeretlek! Reklámfilm: Soproni: Magyarország, én így szeretlek! (folyt.)

Reklám és fogyasztás. Kurzus

Reklám és fogyasztás. Kurzus Reklám és fogyasztás Kurzus Egy kis reklámtörténet Ókor: boros amforák megkülönböztetése római kori fali hirdetések vásárok személyes eladás Középkor: cégérek szórólapok (XV. sz. Anglia) sajtóhirdetések

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Reklámpszichológia 1

Reklámpszichológia 1 Reklámpszichológia 1 Webdesign Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Forrás: Sas István 1 Forrás: Sas István Sas István a reklámpszichológiáról Leginkább a mővészi szinten megvalósítható kommunikációról

Részletesebben

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia SAS ISTVÁN Reklám és pszichológia a webkorszakban Upgrade 3.0 Kommunikációs Akadémia TARTALOM 7 TARTALOM E L S Ő R É S Z VÁLTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓ, VÁLTOZÓ REKLÁM, VÁLTOZÓ PSZICHOLÓGIA 1.0 UPGRADE 3.0 ALKALMAZKODÁS

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 6. AZ ATTITŰDÖK VILÁGA

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 6. AZ ATTITŰDÖK VILÁGA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 6. AZ ATTITŰDÖK VILÁGA Reklám-Befolyásolás: PSZICHOLÓGIAI CÉL:...azt AKARJUK, hogy ő is azt AKARJA amit mi! ATTITŰDVÁLTÁS!!! Attitűd Attitűdnek nevezzük a érzéseknek, vágyaknak, félelmeknek,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést.

Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést. Az emlékezet Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést....(és amely a problémahelyzetekkel való megküzdés során rendelkezésünkre

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia Sas István Kommunikációs Kommunikációs Akadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu KOGNITÍV KOGNITÍV DISSZONANCIA DISSZONANCIA A szokásos logikai, erkölcsi beidegződéshez képest ellentétes tudattartalmak

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában

Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia MANIPULÁCIÓ. a reklámban és a propagandában Sas István www.sasistvan.hu Kommunikációs Akadémia eladó trükkök MANIPULÁCIÓ a reklámban és a propagandában A manipuláció (befolyásolás) Valahányszor Valahányszorvalaki valakikinyitja kinyitjaaaszáját,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS... 16

8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS... 16 8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS....................................................................... 16 1. A HATÁS MŰVÉSZETE 1.1. A reklámpszichológia misztikuma Elbűvölés, akaratátvitel?.............................................

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4 Reklámkommunikáció Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Márka 2 1 3 márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs

Részletesebben

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia nagy márton MIT VÁRUNK MA EGY SZÁLLODÁTÓL Package ajánlatok? Jó megközelíthetőséget? Minőségi matracokat? Free WiFi? USB csatlakozós

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Tervezés-Kutatás 5/c. POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Harc a vevő fejében elfoglalt helyért Jack Trout The Battle for Your Mind A pozícionálás nem a termékre irányul, hanem az emberek emlékezetére. A terméket

Részletesebben

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia

A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A JÖVŐ ÉPÍTŐI. Sas István. Kommunikációs Akadémia MÉDIA HATÁSA A GYEREKEKRE A GYEREKEK HATÁSA A MÉDIÁRA Sas István A JÖVŐ ÉPÍTŐI Kommunikációs Akadémia Hurka nóta 1982 MILYEN MILYEN VÉDELEM VÉDELEM (SZŰRÉS) (SZŰRÉS) KELL KELLAAREKLÁM REKLÁM ELLEN? ELLEN?

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt REKLÁM. ÍGY MŰKÖDIK! AMIKOR A REKLÁM ELVÉGZI MUNKÁJÁT, EMBEREK MILLIÓI MEGTARTJÁK A MAGUKÉT.

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése

Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Business marketing Piacszegmentálás - termékek Az ajánlat készítése Dr. Piskóti István Marketing Intézet A piacszegmentálás komponensei (integrált koncepció) Piacszegmentálás Információs-oldal: Piacmegragadás

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Tervezés-Kutatás Gy.6. POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Harc a vevő fejében elfoglalt helyért Jack Trout Célja, a konkurenciához mért versenyelőnyök meghatározása. A terméket, szolgáltatást meg kell különböztetni

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba

Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba Eljött az ügyfelek ideje Eltolódó arányok a médiában: Hagyományos média Online média Hitelesség A szóbeszéd (word of mouth) felgyorsult

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketing. tanulmányokhoz II. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketing Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE ÉRTÉKTEREMTÉS A MARKETINGBEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, POZÍCIONÁLÁS VÁLTOZÁSOK,

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Business to business (Ipari) marketing 3.

Business to business (Ipari) marketing 3. Business to business (Ipari) marketing 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing Beszerzés helye a szervezetben Centralizált Decentralizált Kombinált megoldás Beszerzési magatartás

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A display hirdetések hatékonyságmérése

A display hirdetések hatékonyságmérése A display hirdetések hatékonyságmérése A kutatás célja A display hirdetések hatékonyságának vizsgálata a hirdetéseket valós környezetben vizsgáljuk kimutatjuk, hogy a kreatív és a megjelenés típusa milyen

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Tervezés - Kutatás. A BRAND (és a brand-építés)

Tervezés - Kutatás. A BRAND (és a brand-építés) Tervezés - Kutatás 9. A BRAND (és a brand-építés) BENNED IS A BRANDEK ÉS A TRENDEK TEREMTENEK RENDET? BRAND: Olyan megkülönböztető jelölés, amely arra utal, hogy a márkázott cikk a többiekhez képest lényeges

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

REKLÁM Tervezés- Kutatás. KEDV- CSINÁLÓ a reklámhoz

REKLÁM Tervezés- Kutatás. KEDV- CSINÁLÓ a reklámhoz REKLÁM Tervezés- Kutatás 1. KEDV- CSINÁLÓ a reklámhoz 1. Ki szereti a reklámosokat? Az egyes szakmák képviselőiben megbízók aránya 2012-13. Dobogós hely hátulról!!! 2012 Helyezés Szakma Bizalom 1 Tűzoltóság

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

Business marketing menedzsment 3.

Business marketing menedzsment 3. Business marketing menedzsment 3. Beszerzés Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing A szervezeti beszerzést befolyásoló tényezők Környezet Vásárlási típus Beszerző szervezet sajátosságai Buying

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben