Reklám és pszichológia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reklám és pszichológia"

Átírás

1 Reklám és pszichológia Szerző: Boronkai Dóra Lektor: Síklaki István

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban Ön megismerkedhet a reklám és a pszichológia főbb kapcsolódási pontjaival, a befolyásolás pszichológiai hátterével, alapfogalmaival. A tananyag bemutatja a befogadást segítő és gátló pszichikai tényezőket, és részletesen tárgyalja a feldolgozás kognitív folyamatának főbb lépéseit. A harmadik fejezet a motiváció témakörét járja körül reklámpszichológiai szempontból, amely szoros kapcsolatban áll az attitűdök világával és a fogyasztáslélektan alapvető témaköreivel. A tananyag bemutatja a reklám hatásmechanizmusait leíró alapvető modelleket (AIDA, Dagmar, Rogers, Ad.force), majd szól a reklámtervezés egyes lépéseiről. A befejező részben szó esik az integrált kommunikációról, és szerepelnek benne az olyan új marketingkommunikációs formák és eszközök is, mint a gerillamarketing vagy a vírusmarketing.

3 Tartalom Első rész: A reklámpszichológia szakmai kontextusa: a reklám és a pszichológia kapcsolódási pontjai, a befolyásolás pszichológiai alapjai Második rész: A befogadás kapui és a feldolgozási szakasz: érzékelés, észlelés, figyelem. Percepció és appercepció. Küszöb alatti észlelés. Impulzus tömeg. Az ellenállás szintjei. A telítődés, a felhívó jelleg, az információ feldolgozás. Az emlékezés és a bevésés. Recall és recognition. Memória szintek és kapacitások, mnemotechnikai módszerek. Entrópia és redundancia, hírérték. Az emlékezet-mérés technikái. Harmadik rész: A motiváció és az attitűdök világa: A motiváció. A szükségletek, igények, késztetések jelentősége a reklámban. A motívumok rendszere. Külső és belső motiváció. Feszítő és oldó motiváció. Sikerorientáltság és kudarckerülés. Az attitűdök kialakulása. Irányuk, erősségük, szerkezetük. A fogyasztói attitűdök és a sztereotípiák, előítéletek kapcsolata. Mind map.

4 Tartalom Negyedik rész: A hatás lélektana: a reklám hatásmechanizmusai. Az AIDA, a Dagmar, a Rogers és az Ad-force modell, mint a reklámbefolyásolás irányai. Konnotáció, imázs, brand, meggyőzés, manipuláció. Ötödik rész: Fogyasztáslélektan: a fogyasztói döntés, döntési modellek, mintakövetés. Fogyasztói magatartás: disszonanciák, ellenállások, attitűdök kutatása. Célcsoport-kutatás: szegmentálás, szocio-demográfiai és életmódéletstílus megközelítések, hagyományos és új szegmensek. Hatodik rész: A reklám mint kommunikáció, a reklámtervezés lépései: marketingkommunikációs eszközök, a reklám alapelemei, a reklámtervezés modelljei, 5M, 4C, a reklámtervezés lépései, integrált kommunikáció, ATL és BTL marketing, új marketing irányzatok (gerillamarketing, vírusmarketing)

5 Első rész A reklámpszichológia szakmai kontextusa, a reklám és a pszichológia kapcsolódási pontjai

6 A reklámpszichológia szakmai kontextusa Kommunikáció kutatás Ált. pszich. Fogyasztói Magatartás vizsgálatok REKLÁM FOGYASZTÁS PSZICHO- PSZICHO- LÓGIA LÓGIA Kampány Média hatás- kutatás vizsgála- tok és mérés Életmód, életstílus kutatások Piac- és közvélemény kutatások

7 Reklámpszichológia A reklámpszichológia kettős identitása: Alkalmazott lélektan Alkalmazott művészet A különböző területek felfedezései és a reklámpszichológia újításai között átjárás van. Reklámozni annyit jelent, hogy szüntelenül felhívni magunkra a figyelmet, cselekvésre bírni másokat. A kommunikáció szabadsága viszont nem végtelen, így az eszközök sem azok. A reklám kommunikáció kötöttségei három nagyobb csoportba rendeződnek. A megkülönböztetés kényszere Az ígéret kényszere A dicsekvés kényszere

8 A megkülönböztetés kényszere Ha nagy az árukínálat, akkor kell valami, amiben a mi termékünk szebb vagy jobb, mint a többi. Ennek eszközei: Középfok ez jobb, szebb, tartósabb Felsőfok ez a legújabb, legjobb, legszebb A márka tulajdonságokkal való felruházása, márkaépítés, pozícionálás, pl. - Nike? - Fiatal, energikus! Célja, hogy a terméket jól azonosíthatóan és jól differenciálhatóan elhelyezze a fogyasztók tudatában.

9 A megkülönböztethetőség lépcsői 1. lépcső: egyedi marketing pozíció: marketinges feladat a termék objektív tulajdonságaiból adódik. 2. lépcső: egyedi eladási pozíció: a kereskedőkre hárul a termék objektív tulajdonságaiból fakad. Amikor az első két pozíció telítődik, és az egyedi marketing pozíció és az eladási marketing pozíció már nem elég, mert az eladandó termékek kb. ugyanazt tudják, csökkennek a valódi különbségek, fontossá válik a termék hangulata, stílusa. Ekkor válik fontossá a kreativitás mint vésztartalék, ez a harmadik lépcső, amikor az image építők dolgoznak. Legfontosabb hozzávaló a reklámötlet, nem kell közvetlen jelentéstartalommal bírnia, lehet egy dallam, egy figura, egy jel, egy kézmozdulat stb. 3. lépcső: egyedi reklámozási pozíció: a reklámosok dolga reklámötlet, ami önmaga tesz különbséget a termék és a többi hozzá hasonló között. Reklámfilm: Jogobella Reklámfilm: Milka

10 A megkülönböztethetőség lépcsői Ha ezen felül a reklám megkülönböztető ereje érzelmi alátámasztással jár együtt, akkor a hatás felerősödik (pl. Benetton reklámok) 4. lépcső: egyedi emocionális pozíció: érzelmileg is elkülöníthető legyen a befogadó számára A két felső lépcsőfok tehát létrehozza a márka személyiségét, amely érzelmi tartalmakat is tükröz.

11 Az ígéret kényszere A ma reklámosa már nem tárgyakat és prózai szolgáltatásokat, hanem örömöt, reményt, létélményt, személyiséget, varázslatot kínál. (Hankiss Elemér) A vásárló az ígéret és az ebből megelőlegezett remény alapján veszi meg a terméket. Az ígéretet jól el kell találni, ha túl kevés az a baj, de ha túl sok, az sem vezet eredményre. Az ígéretek fajtái: Fogyasztási cikk: csokoládé rövid lejáratú bizalmi befektetés Pénzintézetek, tartós fogyasztási cikk: elektronikai cikk középtávú bizalmi befektetés Befektetési cégek: - Fundamenta, Concorde, hosszútávú bizalmi befektetés Fontos az ígéretek megfogalmazása, két nézőpont: Az eladó szempontja amitőfontosnak tart elmondani a termékről A fogyasztó szempontja ami a fogyasztónak lehet fontos (empátia) A jó reklám az utóbbit fogja meg. Nem az objektív értékek a fontosak, hanem az, ami a fogyasztó számára ebből érezhető vagy élvezhető.

12 Két motivációs megközelítés ÍGÉRET SIKERORIENTÁLTSÁG Mit nyer vele? Szép lesz a mosolya! Irigyelni fogják! KUDARCKERÜLÉS Mit veszít nélküle? Fogászhoz menni borzasztó! Mosoly nélkül nem lehet élni!

13 Az ígéretek típusai Konkrét ígéretek: pl. 5%-kal több hatóanyag, Dupla légzsákkal Reklámfilm: Tefal vasaló Általános ígéretek: pl. Biztonság a nehéz napokon, Barát a mindennapokban Elvont ígéretek (az élet nagy dolgaival foglalkoznak): pl. Haverok, Buli, Fanta, A lehetetlen nem létezik Reklámfilm: Aegon biztosító

14 A dicsekvés kényszere A dicséret a megszólalóra irányul: Profik vagyunk, Nagy tapasztalattal bírunk, Világszerte ismernek bennünket, Coca Cola Az igazi, Pannon GSM Az Élvonal, Fotex A minőség. A dicséret a fogyasztóra irányul: Le tudod győzni a lustaságot! Nike, Mert hülye azért nem vagyok! Stratégiák: Helyretevés: A termék jelentőségét nem lehet kozmikus mértékűre növelni. Tárgyiasabbak kell lenni. Ronda és finom Irónia: Vagy a saját termékkel vagy a fogyasztóval szembeni irónia: A lehetetlent azonnal teljesítjük, a csodákra néhány percet várni kell. Kihelyezés: egy külső fél vallomása mindig hatásos. Ezt lehet egy emblematikus figurával is helyettesíteni. Animáció: az adott termék megszemélyesítése, az életre kelt margarinos doboz dicséri magát. A termék mint hős: toalett kacsa harcba indul a baktériumok ellen. Túlzás: a kis túlzás kockázatos, a nagy túlzás kedves és kifejezetten hatásos: pl. Red bull: nemcsak felpörögsz, hanem elrepülsz.

15 Befolyásolási technikák Meggyőzés Manipuláció Szavak Sorrend Referenciahatás Dramaturgia A főút és a mellékút Kiegészítő anyag: A manipuláció meghatározása, működése, hatása Kiegészítő anyag: A manipuláció a tervezett és tömegkommunikációban

16 Meggyőzés A meggyőzés definíciója: olyan közlés, amelyet valamilyen forrás azért bocsát ki, hogy valamilyen szándékolt hatást váltson ki a befogadóból. A reklámpszichológia végcélja az akarat kiváltása, amelyhez mindenekelőtt hatékony meggyőzés szükséges. A meggyőzésre szükség van, ha: Olyan véleményeket, nézeteket, értékítéleteket stb. akarunk kialakítani az emberekben, amelyekhez egyébként nem lenne támpontjuk ill. nincs kellő hozzáértésük. Már kialakult tudattartalmakat akarunk megváltoztatni. Már kialakult vagy megváltozott tudattartalmakat akarunk megszilárdítani. Síklaki szerint különbséget kell tenni a meggyőzés együttműködést elősegítő és az alávetettséget és kiszolgáltatottságot erősítő, manipulatív válfajok között. Kiegészítő anyag: A meggyőzés folyamata

17 Manipuláció A manipuláció olyan szándék és módszer, amely a hozzáállás megváltoztatását, vagy létrehozatalát tűzi ki célul, a befogadó tudatalattijára hat, a közlő részéről tudatos, míg a befogadó részéről nem tudatos cselekvés, folyamat. Általános, univerzális módszerek felhasználásával és adottságok kihasználásával működik. A manipulációs folyamat lépései: a szándék eltitkolása az illokúciós aktus elvégzése: a manipuláció nem a kimondásban, a közlésben, hanem a kapcsolódó szándékban, illetve annak elrejtésében, álcázásában nyilvánul meg informatív, kommunikatív és meggyőző szándék viszonya: a meggyőző szándék túllép az informatív szándékon, hogy a befogadó kognitív és érzelmi környezetét megváltoztassa A manipuláció szintjei: Kognitív manipuláció: az üzenet belső struktúráját és érvrendszerét érinti Érzelmi (emotív) manipuláció: érzelmeket kívánja befolyásolni

18 Szavak szerepe Egy viszonylag szűk szókészlet mindig alkalmas a meggyőzés hatékonnyá tételére. Ezek a szavak már nagyon régóta használatosak a reklámszakmában. Kivételesség: SZENZÁCIÓS! Eredetiség: ÚJ! Különbözőség: MÁS! Azonnaliság: CSAK MOST! Lehetőség: OLCSÓBBAN Kivételezés: CSAK ÖNNEK! Reklámfilm: Taft X-treme hajzselé

19 A sorrend szerepe Primácia elve: a meggyőzés szempontjából lényeges rész a mondandó elején kell, hogy legyen. A headline érvei a legfontosabbak, az amerikaiak szerint márkanévnek meg kell jelennie az első 5 másodpercben. Reklámfilm: Nescafé Recenciahatás: a közlemény vége is kulcsfontosságú. Az európai hagyományok ekkorra teszik be a márkanevet. Reklámfilm: Kit-kat

20 Referenciahatás A bizonyítás egyik legerősebb eszköze, mikor egy külső fél véleményére hivatkozunk. A külső pontba kihelyezett dicséret mindig erősebb, mert felmenti a reklámozót az öndicséret alól. A referenciának nevezett kommunikációs formában a hirdető maga számol be arról, hogy a külső megítélők milyen jó véleménnyel vannak róluk, illetve a márkáról. A referencia utalhat: Mások tapasztalatára: Nekem bevált! Mérésekre, vizsgálatokra: -25 C o -on is működik Konkrét tesztre, példára: Nedvszívó képesség pl. Libresse betét Szaktekintélyekre: Fogorvosok ajánlják Profik ajánlják: Jordan cipője Illetékesek véleménye: Anyuka a pelenkáról Testületek megerősítése: Mosógépgyártók szövetsége Fogyasztási adatok: Eladott mennyiségek Versenyeken elért díjak: Az Év autója

21 Dramaturgia Extrém teszt: a teszt során meggyőződhetünk arról, hogy a termék a nagyon koszos ruhát is kimossa stb. Extrém sztori: a történet során meggyőződhetünk róla, hogy az autó nem csúszott meg a jégen, a hegymászó nem esett le a szakadékba stb. Testimony: egy ember vallomást tesz, vagy tanúskodik arról, hogy neki a termék mit jelentett, mit segített: a sportolónak a cipő, a színésznőnek a fogyasztószer stb. Reklámfilm: Fiat

22 Főút és mellékút A főút A befogadó gondosan és figyelmesen mérlegeli az üzenetek valódi értelmét, gyakran ellenérvekkel és kérdésekkel áll elő. Az üzenetnek át kell mennie a befogadó vizsgáján. A főút az üzenet tartalmára összpontosít elsősorban. Kiegészítő anyag: A főút és a mellékút A mellékút Az üzenet a felszínes figyelmű emberhez jut el, aki mással van elfoglalva vagy nem érdekli a téma. Ekkor egyszerű dolgok befolyásolják, pl. a kommunikátor vonzósága, hogy a körülöttünk lévők egyetértenek-e az üzenettel, hogy pillanatnyi érdekeit befolyásolja-e a téma.

23 Fő- és mellékút összehasonlítás Mobiltelefon Bluetooth vezeték nélküli technológia, MP3 és AAC fileok lejátszása, digitális VGA kamera Autó 33 fokos terepszög, 5800 mm gázlómélység, 225 km/h végsebesség, 220 LE Kozmetikum A Derma Qx technológia segítségével újra felépítheti a kollagén szerkezetet. Kapcsolódjon egy kötöttségmentes világhoz! Tökéletes társak lesznek! Ötcsillagos terepjáró! Nem lesz akadály ön előtt! Fürödjön meg mások tekintetében! Bankhitel Letéti garanciák nélkül, rendkívül kedvező kezelési költséggel, 1,026 THM. A neves színész is ezt használja

24 Főút és mellékút együttes alkalmazása Reklámfilm: Suzuki

25 A reklám hatékonyságát gátló kognitív tényezők Mikor egy közlemény befogadóivá válunk és döntenünk kell, hogy elfogadjuke vagy elvetjük-e az üzenet által támogatott álláspontot, akkor számos akadállyal találjuk magunkat szemben: Túl sok információ zúdul ránk Nincs időnk/kedvünk gondolkodni Alulinformáltak vagyunk Nem érint minket a téma Úgy véljük, a döntésnek nincs nagy jelentősége A reklámforma alapvetően nem alkalmas az ésszerű döntések alapos előkészítésére és a meggyőző érvek színvonalas kimunkálására mert: Nagyon kevés információt képes továbbítani Nem számíthat a befogadó spontán figyelmére Nem tudja mindenki érdeklődését felkelteni Nem teheti, hogy saját jelentőségét felmagasztalja

26 Hivatkozott források: Virányi Péter A reklám fogalomtára. Gondolat Kiadó. Bp. Sas István Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Bp. Móricz Éva Reklámpszichológia. BKE Budapest, Brochand, B., Lendrevie, J A reklám alapkönyve. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest. Zentai István: A meggyőzés útjai.

27 Felhasznált ábrák: 6. dia: A reklámpszichológia szakmai kontextusa o_1d.pdf 10. dia: Benetton reklám 10. dia: Benetton reklám 12. dia: Ronaldo 12. dia: Rossz fogak 22. dia: Főút főút 22. dia: Mellékút ges,%20egy%20csod%e1latos%20%fat%20%cdrorsz%e1gban%20(8%20k%e9p) 24. dia: Suzuki

28 Második rész A befogadás kapui és a feldolgozási (kognitív) szakasz

29 Észlelés és érzékelés A kognitív folyamatok között az első a szenzáció, vagyis a környezet ingereinek érzékelése. Ez az érzékszerveinkben található receptorok segítségével történő ingerek felvételét, és annak ingerületté, azaz elektromos impulzussá alakítását jelenti. Az észlelés (percepció) magasabb idegrendszeri folyamatokat feltételez, mivel ez a folyamat az ingerület tudatosítását és annak integrálását jelenti. Az érzékelés és észlelés egyaránt befolyásolja gondolkodásunkat, viselkedésünket, személyiségünk alakulását. Az észlelés az érzékeléshez képest tartalmazza a felismerés, a megkülönböztetés funkcióját is, beleértve a tapasztalat, vagy a gondolkodás által történő módosulásokat. Az észlelés szakaszai: az információ eléri a fogyasztót (exposure stage) foglalkozni kezd a beérkező ingerrel (attention stage) megérti az üzenetet (comprehension stage)

30 Az észlelés korlátozói A percepció szintje: nem tudatos ellenállások, az érzékszervek automatikusan bezárulnak. Küszöb alatti észlelés: Alsó küszöb: olyan alsó pont, amelynél kisebb fizikai intenzitású inger az egyén számára már nem érzékelhető. Határ küszöb: az a pont, amelyen túl a stimuláló intenzitás fokozása már nem eredményez nagyobb észlelést. Differencia küszöb: az a legkisebb változás az inger intenzitásában, amelyet az egyén érzékel Kognitív szint: tudatos ellenállások, megfogalmazott ellenvetések az üzenettel szemben Affektív szint: koncepcionális ellenállások, a reklám műfajának automatikus elutasítása

31 Az észlelés stimulátorai Stimulálás: Impulzustömeg = méret x gyakoriság x helyérték Felnagyított ingerek x ismétlődő ingerek x jól elhelyezett ingerek

32 Emlékezés és emléknyom Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést. Az emléknyom (engram): az idegrendszernek a tanulás és az újrafelismerés szakasza között tartósan végbemenő, feltételezett elváltozása. A tárolókapacitás fajtái: Szenzoros memória (SM) Rövidtávú memória (STM): pár sec., egymással semmilyen kapcsolatban lévő elemekkel vizsgálható (7+-2) Hosszú távú memória (LTM) Az ismétlések számának növekedésével az emlékezeti hatás nő, az adott dolog (termék) egyre ismertebb lesz, de a befogadási készség egy idő után csökken, életbe lép a kifáradás.

33 Az emlékezet mérése Felidézés (recall): Spontán: magától eszébe jut Irányított (forced recall): segítséggel eszébe jut, pl. Szokott-e nézni mosópor reklámokat? Melyik mosópor reklámját látta legutóbb? Direkt: csak ismétléssel jut eszébe Felismerés (recognition): egy korábban megismert dolog felismerése Az emlékezet mérőszámként való alkalmazása a következő módon történhet: Hatásfok = Eredmény/Ráfordítás. Az eredmény lehet emlékezetnövekedés, de lehet attitűdváltozás is.

34 Az emlékezést segítő reklámmódszerek: az információ optimalizálása Redundancia: törekedni kell az információ mennyiségének megfelelő megválasztására, ne legyen se túl sok, se túl kevés az információ a reklámszövegben. A redundancia bőbeszédűséget jelent, olyan ismétlést vagy elemek halmozását, amelyek szükségtelenek a lényeges tartalom bevésődéséhez. Helytelen: maximális jelkészlet és minimális információtartalom. Pl. Utazási iroda sportprogramokat kínáló útja Portugáliába Helyes: minimális jelkészlet és maximális információtartalom Pl. Sportugal Entrópia: hírérték, az üzenet új, váratlan eleme, amely csökkenti a befogadó bizonytalanságát az adott információval kapcsolatban. Pl. Ma itt friss hal kapható.

35 Itt ma friss hal kapható Grünnek halüzlete van. Kitesz a kirakatba egy táblát: Ma itt friss hal kapható. Arra jön Kohn, és megkérdezi: -Te, holnap nem lesz friss hal? -De lesz. -mondja Grün, és átfesti a táblát: Itt friss hal kapható. -Te, van neked más üzleted is? -Nincs. - mondja Grün, és átfesti a táblát: Friss hal kapható. -Te, árulsz te romlott halat is? -Dehogy. - mondja Grün, és átfesti megint: Hal kapható. -Te, veszel is halat? - kérdi Kohn. -Nem, csak eladok. - mondja Grün és átfesti a táblát: Hal. És az, hogy Hal, ugyanazt jelenti, mint az, hogy : Ma itt friss hal kapható.

36 Retorikai alakzatok: Rím: Danone Közhírré teszem: én csak DANONE-t eszem! Ritmus: McDonalds Ahol jó lenni, ahol jó enni. Alliteráció: Danone Hetente hétszer Betűjáték: Tix mosópor: Tixtább Kiazmus: Tokaji - A borok királya. A királyok bora. Fokozás: Gösser Gut. Besser. Gösser. Rövidítés: Sophiane Jobb ma egy Sophie, mint holnap Jelentéstani (szemantikai) műveletek: Poliszémia: Felix Ketchup Maga a paradicsom! Homonímia: Durillo tészta Több ízben is bizonyított! Többszófajúság: Skoda Oktávia Megvesznek értem! Egyéb: Az emlékezést segítő reklámmódszerek: mnemotechnikai módszerek Különírás: Arany Ászok Jó pofa sör Rím, poliszémia, ritmus, dallam: Tejfölös túró Megáll az eszem, csak eszem, csak eszem

37 Az emlékezést segítő egyéb reklámmódszerek Kondicionálás ismétlés által:a memória hatékonyságát növelő kapcsolatok: Ha, akkor kapcsolatok pl. Snickers ha unod a banánt!, Ha pöttyös, akkor Túró Rudi! A megkülönböztető jegy mint attribútum: pl. Pannon GSM az Élvonal. Borsodi A vezető sör. Logó: sűrít, pozícionál, akkumulál, valorizál, címkéz Szlogen: sűrít, pozícionál, akkumulál, valorizál, címkéz Pl. Fabulon a bőre őre, Útba esik jövet-menet, Rengeteg frissesség két kalóriában, Csak a szádban olvad, Ronda és finom, A szükséges plusssz

38 Hivatkozott források: Sas István Reklám és pszichológia. Kommunikációs Akadémia, Bp. Móricz Éva Reklámpszichológia. BKE Budapest. Földi, K A reklám lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

39 Felhasznált ábrák: 31. dia: Villamoson lévő reklám 31. dia: Fényreklámok 37. dia: Logok

40 Harmadik rész A motiváció és az attitűdök világa

41 Motiváció A motiváció szó eredeti jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció gyűjtőfogalom, minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal. A motiváció meghatározza a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát, a szervezet aktivitásának mértékét. Működése: hiány - feszültség törekvés cél cselekvés A szükséglet kielégítése után a motívum elhalványul! Hatása alapján lehet feszítő és oldó. A feszítő motiváció beindítja vagy felerősíti a szükségleteket, vágyakat. Jelmondata: Hogyan bírom nélküle? Az oldó motiváció csökkenti a szorongásokat, tiltásokat, félelmeket. Jelmondata: Mert megérdemlem! Forrása lehet belső vagy külső indítékból fakadó. A belső indíték érdeklődés, kíváncsiság, birtoklás, a külső sikervágy, önmegmutatás, morális szükséglet. Pozitív motivációról beszélünk akkor, ha sikerorientált befogadókról van szó: győzni, megoldani, megszerezni, felülmúlni stb. Negatív motivációról van szó a kudarckerülők esetében: megúszni, elkerülni, elhárítani, túlélni.

42 Motiválás A motiválás nem más, mint a tudat mélyebb rétegeiben lévő vágyak beteljesülésének ígérete. A motívumok különféle késztetést jelentenek, melyek különböző erővel szerveződnek és hatnak ránk. A motívumok harcából születik az elhatározás, abból pedig a cselekvés. A motívumok rendszere: ösztön, késztetés, szükséglet, hajtóerő, igény, érdek, vágy, homeosztázis A reklám feladata: motívumokat feltárni motívumokat kielégíteni új motívumokat generálni Kiegészítő anyag: A motiváció elméletei

43 Szükséglet hajtóerő - homeosztázis Nagyon erős belső késztetéssel járnak a biológiai motívumok, mint például az éhség, szomjúság stb. A motivált viselkedés ebben az esetben valamilyen szükségletből fakad. A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive nem azt mutatja meg, hogy a szervezet mit csináljon az adott szükséglet kielégítése érdekében, csak a cselekvéshez elengedhetetlen hajtóerőt adja. Az élet alapvető feltétele a szervezet belső viszonylag állandó egyensúlyi állapotának a fenntartása a folyamatosan változó külső körülményekkel szemben. Ezt a belső egyensúlyi állapotot fenntartó mechanizmust nevezzük homeosztázisnak. Amennyiben a szervezet homeosztatikus egyensúlya megbomlik, valamilyen fiziológiai hiányállapot keletkezik, azaz szükséglet lép fel. A szervezet elsősorban tartalékainak felhasználása révén igyekszik a belső egyensúlyi állapot visszaállítására.

44 Motiváció-elméletek A motivációelméletek a motiváció működésének mechanizmusaira keresik a magyarázatot. Két elterjedt felfogás a drive-redukciós és az arousalszint elmélet. A drive-redukciós elmélet alapján a motívumok arra irányulnak, hogy csökkentsék a személy által felszültségként átélt pszichikus állapotot, és ezzel örömet okozzanak. Az elmélet szerint mindenkinek el kellene kerülnie a feszültségkeltő helyzeteket, de néhányan keresik az olyan tevékenységeket, amelyek erős izgalmakkal, az adrenalin szint megemelkedésével járnak. A motivációval kapcsolatban a legelterjedtebb elv napjainkban az arousalszint elmélet, ami abból indul ki, hogy minden ember az optimális arousalszint elérésére törekszik, amely egyénenként változó. Az alapvető fiziológiai szükségletből fakadó motívumok (pl. szomjúság) az optimális szint fölé emelik az arousalszintet, ezzel olyan viselkedést váltanak ki, amely lecsökkenti azt (pl. ivás).

45 a magasabb rendű szükségletek csak az alacsonyabb rendűek után kerülnek kielégítésre. Motivációk: Boldog akarok lenni! Elismerést akarok! Szeretetet akarok! Nyugalmat akarok! Túlélni akarok! A reklám a magasabb rendű szükségleteket (önmegvalósítás, esztétika, kognitív) célozza meg. Maslow szükségletpiramisa

46 Boldog akarok lenni! A legfőbb motívum: a boldogság keresése. Ezért: Ne krémet adj el, hanem fiatalságot! Ne zongorát adj el, hanem zenét és meghitt estéket! Ne ruhát adj el, hanem jó megjelenést! Ne cipőt adj el, hanem kényelmes járást! Ne autót adj el, hanem az utazás örömét! Ne vitamint adj el, hanem egészséget! Ne könyvet adj el, hanem az olvasás gyönyörűségét! Ne reklámot adj el, hanem nagyobb forgalmat! NE TÁRGYAKAT ADJ EL, HANEM IDEÁLOKAT, ÉRZÉSEKET, ÉLMÉNYEKET, BOLDOGSÁGOT!

47 A Murray-féle motívumok: szükséglet Szükséglet: Murray szerint a szükséglet egy olyan belső erő, amely meghatározza, hogyan keressük környezetünk tárgyait, és hogyan válaszolunk rájuk. Léteznek úgynevezett elsődleges szükségleteket, mint pl. a táplálék, a fájdalom elkerülése, vagy a szexuális kapcsolat igénye, amelyek az ember biológiai természetéből erednek. A másodlagos vagy pszichogén szükségletek, mint a hatalomvágy, teljesítményszükséglet inkább pszichológiai felépítésünkből adódnak. Biológiai szükségleteink úgy irányítják viselkedésünket, hogy azok újra és újra kielégülésre találjanak. Beszélhetünk a szükségletek erősségéről is, amelyek befolyásolják a kapcsolódó viselkedés intenzitását. Minél erősebb a szükséglet, annál intenzívebb a cselekvés. A szükségletek tehát irányító szerepet töltenek be, meghatározzák, hogy a lehetséges cselekvések közül, melyik és mikor fog megjelenni az adott időben.

48 A Murray-féle motívumok Motívumok: a szükségletek motívumokon keresztül fejeződnek ki, a motívumok pedig cselekvésekben nyilvánulnak meg. A szükséglet tehát egy olyan fizikai állapot, amelyet közvetlenül nem tudunk érzékelni, de ugyanakkor kialakít egy motivációs állapotot, amelyet már képesek vagyunk közvetlenül átélni. Környezeti ráhatások: a motívumokra nemcsak belső erők (szükségletek) hatnak, hanem külső erők, azaz környezetünk eseményei is. A ráhatás és a szükséglet közötti különbség érzékeltethető például az éhség, mint biológiai motívum példáján keresztül: a táplálék szükséglete kialakítja az éhség motívumát, amelynek hatására magunkhoz veszünk valamilyen táplálékot. Így kielégül táplálékszükségletünk, de ha megpillantunk valakit mondjuk egy szelet csokoládéval, akkor újra erős lesz bennünk az éhség motívuma, de ez esetben nem belső szükséglet, hanem egy környezeti nyomás hatására.

49 A Murray-féle motívumok A gyermekkorban előforduló főbb környezeti ráhatások, amelyek motívumokon keresztül befolyásolják a viselkedést (Murray, 1938): Környezeti ráhatás - Fellépő motívum A társaság hiánya - Új barátságok iránti vágy Családi veszekedések - Nyugalom iránti vágy A változatosság hiánya - Új élmények keresésének igénye A bizalom elvesztése - A megtorlás vágya Következetlen fegyelmezés - A bejósolhatóság igénye Barátságok - Gondozás iránti vágy Korlátozás - Szabadság iránti vágy

50 Új barátságok iránti vágy: A Murray-féle motívumok Reklámfilm: Vilmoskörte Nyugalom iránti vágy: Reklámfilm: Union Biztosító Szabadság iránti vágy: Reklámfilm: Unicum

51 A Murray-féle motívumok Új élmények keresésének igénye: Reklámfilm: Old Spice Gondozás iránti vágy: Reklámfilm: Bepanthen kenőcs

52 Az attitűd Az attitűd tapasztalat révén szerveződött mentális és idegi készenléti állapot, amely irányító vagy dinamikus késztető, mozgósító hatást gyakorol az egyén reagálására mindazon tárgyak és helyzetek irányában, amelyekre az attitűd vonatkozik. Attitűdnek nevezzük a érzéseknek, vágyaknak, félelmeknek, véleményeknek, előítéleteknek azt a rendszerét, amelyek bevésődésük következtében befolyást gyakorolnak a viselkedésre. Az attitűdök a tapasztalat, a nevelés, vagy elvont értékrendek (pl. kultúra, reklám) hatására alakulnak ki. A fogyasztói attitűdök a termékek (szolgáltatások, márkák, üzletek) felé irányuló pozitív, vagy negatív érzések, amelyek erősen hatnak a vásárlói magatartásra. Az attitűdnek van iránya, erőssége, szerkezete, stabilitása. Megváltoztatása nehéz, hiszen együtt jár a már kialakult ellenállások, előítéletek, sztereotípiák megváltoztatásával. Kiegészítő anyag: Személypercepció és attitűd

53 Az attitűdök funkciói Igazodó /alkalmazkodási/ funkció: Ez a funkció annak elismerése, hogy az emberek maximalizálni akarják a külvilág jutalmait és minimalizálni a büntetéseket. Ennek eredménye, hogy az emberek olyan attitűdöket alakítanak ki, amelyek segítik őket céljaik elérésében. Ezek az attitűdök segítenek abban, hogy egy társadalmi közösség részének érezzük magunkat. Én-védő funkció: Az attitűdök segítenek a belső konfliktusok legyőzésében. Azok az attitűdök tartoznak ide, amelyek a szorongástól és az önértékelésünket fenyegető veszélyektől védenek. Értékkifejező funkció: Ezek az attitűdök lehetővé teszik az egyén személyes értékeinek kifejezését, személyiségtípusának igazolását. Ismeret funkció: Az emberek azért is keresik a tudást, hogy értelmet adjanak annak, ami különben szervezetlen, kaotikus világegyetem lenne. Az embereknek szükségük van standardokra, hogy megértsék a világot.

54 Mind map (attitűd-térkép)

55 Az attitűdök megváltoztatása A reklám célja a beállítódás átformálása, a viselkedés, a cselekvés, az érzelmek és a kogníció megváltoztatása, átszervezése Típusai: behódolás azonosulás interiorizáció Behódolás: parancsolás, fenyegetés,a lehetőségek közötti választás leszűkítése, a választás szabadságának korlátozása behódolás a jutalomhoz jutás vagy a büntetés elkerülése érdekében Pl. A világon két helyen kaphatóak ilyen agyagedények. Ön jár mostanában Krétán? Azonosulás: eszköz a kívánatos viszony eléréséhez és a pozitív szerepviszonyok kialakításához, az azonosuló hisz az átvett véleményekben, a viselkedést nyíltan és belsőleg is elfogadja Pl. propaganda leegyszerűsít és szétválaszt: pl. nyugalomra vágyók és tüntető csőcselék

56 Interiorizáció Interiorizáció: belsővé tétel, az egyén azért fogadja el a befolyást, mert az egybevág értékrendszerével, a befolyásoló azzal gyakorol a befogadó fölött hatalmat, hogy szavahihető, hiteles. A befolyás után az új attitűd stabilizálódik és az új felfogást (viszonyulást, érzelmet, meggyőződést) a személyiség magáévá teszi, beépül értékrendjébe. Reklámfilm: Soproni: Magyarország, én így szeretlek! Reklámfilm: Soproni: Magyarország, én így szeretlek! (folyt.)

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció REKLÁMPSZICHOLÓGIA 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció Reklámpszichológia A befogadás lélektana A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Érzékelés, észlelés, figyelem Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia

SAS ISTVÁN. Reklám és pszichológia a webkorszakban. Upgrade 3.0. Kommunikációs Akadémia SAS ISTVÁN Reklám és pszichológia a webkorszakban Upgrade 3.0 Kommunikációs Akadémia TARTALOM 7 TARTALOM E L S Ő R É S Z VÁLTOZÓ KOMMUNIKÁCIÓ, VÁLTOZÓ REKLÁM, VÁLTOZÓ PSZICHOLÓGIA 1.0 UPGRADE 3.0 ALKALMAZKODÁS

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14

Tervezés-Kutatás A REKLÁM ALAPJAI. Sunday 14 September 14 Tervezés-Kutatás 3. A REKLÁM ALAPJAI Mi a reklám?...hír az, amit eltitkolnak, a többi hirdetés! (?) REKLÁM: Valamely termék, szolgáltatás kelendőségének növelésére irányuló tevékenység. Mennyiért? Mikor?

Részletesebben

Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést.

Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést. Az emlékezet Emlékezésnek a tapasztalatok beágyazódását nevezzük, amelynek eredménye befolyásolja az aktuális átélést és viselkedést....(és amely a problémahelyzetekkel való megküzdés során rendelkezésünkre

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS... 16

8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS... 16 8 T ARTALOM ELŐSZÓ ÉS....................................................................... 16 1. A HATÁS MŰVÉSZETE 1.1. A reklámpszichológia misztikuma Elbűvölés, akaratátvitel?.............................................

Részletesebben

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG

A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Tervezés-Kutatás Gyak.3. A BRIEFTŐL A HATÁSVIZSGÁLATOKIG Az ügynökség munkája Coldrex 3 D reklám a Blahán Hogyan készülhetett? 2012.január feladat? - célmeghatározás? - elvárások? - kivitelezés? - elfogadás?

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia

Sas István. www.sasistvan.hu. www.sasistvan.hu. Kommunikációs Akadémia Sas István Kommunikációs Kommunikációs Akadémia Akadémia www.sasistvan.hu www.sasistvan.hu KOGNITÍV KOGNITÍV DISSZONANCIA DISSZONANCIA A szokásos logikai, erkölcsi beidegződéshez képest ellentétes tudattartalmak

Részletesebben

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István

SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban. Ábrahám Zsolt Juhász István SIKERES KAMPÁNY TECHNIKÁK Két hatékony marketingeszköz a gyakorlatban Ábrahám Zsolt Juhász István MARKETINGESZKÖZÖK Két népszerű marketingeszköszről (STP és 4P) lesz szó STP Szegmentálás Targetálás Pozicionálás

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Tervezés-Kutatás Gy.6. POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Harc a vevő fejében elfoglalt helyért Jack Trout Célja, a konkurenciához mért versenyelőnyök meghatározása. A terméket, szolgáltatást meg kell különböztetni

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás

POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Tervezés-Kutatás 5/c. POZICIONÁLÁS újrapozícionálás Harc a vevő fejében elfoglalt helyért Jack Trout The Battle for Your Mind A pozícionálás nem a termékre irányul, hanem az emberek emlékezetére. A terméket

Részletesebben

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet A B2B marketingkommunikációs eszközei Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet - Nem tudom ki vagy. - Nem ismerem a céged. - Nem ismerem a céged termékeit. - Nem tudom mire törekszik a céged.

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt

Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt Hogyan reklámozhatók az étrend-kiegészítők? ahogy ezt egy marketing-kommunikációs ügynökség látja. Dr.Horváth Zsolt REKLÁM. ÍGY MŰKÖDIK! AMIKOR A REKLÁM ELVÉGZI MUNKÁJÁT, EMBEREK MILLIÓI MEGTARTJÁK A MAGUKÉT.

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton

Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia. nagy márton Gyógy- és Wellness Szállodák Marketingkommunikációja II. Országos Konferencia nagy márton MIT VÁRUNK MA EGY SZÁLLODÁTÓL Package ajánlatok? Jó megközelíthetőséget? Minőségi matracokat? Free WiFi? USB csatlakozós

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot,

A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, MARKETING A marketing fogalma szűkebb értelemben: Olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat,

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője

Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? kommunikációs vezetője Média költések hatása a patikai értékesítésre Mire érdemes költenünk a büdzsét? Mihálszki Zsuzsa Kantar Media kommunikációs vezetője Márkus Ádám IMS Health Magyarország OTC-vezető Tematika Kik vagyunk,

Részletesebben

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia

Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR. Foodlawment konferencia Márkaépítés szerepe Kommunikáció -PR Foodlawment konferencia Mitől márka egy márka... Hosszútávon egy márka meglétéhez szükséges erős és tiszta márkajegyek (ún. brand identity) az ismertség folyamatos

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló

Tájékozódás és vásárlás a magyar internetezők körében. Összefoglaló Tájékozódás és a magyar internetezők körében Összefoglaló Tájékozódás és online és offline Termékenként és termékkategóriánként Tájékozódás és termékenként (1./2) Online tájékozódás Online tájékozódás

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ Sas István INTEGRÁLT INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ. at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we

Részletesebben

Marketing és reklám alapismeretek

Marketing és reklám alapismeretek Marketing és reklám alapismeretek Miért hajlandóak a nők két és fél dollárt fizetni az arckrémekért, mikor egy szappanért nem adnak többet, csak huszonöt centet? Hogy miért? Mert a szappan csak tisztaságot

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR

KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR KISVÁLLALATOK MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓJA A XXI. SZÁZADBAN IFJ. REKETTYE GÁBOR TÉMAKÖRÖK A SIKERES ÜZLET ÖSSZETEVŐI A MARKETING ÚJ SZEMLÉLETE ÉRTÉKTEREMTÉS A MARKETINGBEN MEGKÜLÖNBÖZTETÉS, POZÍCIONÁLÁS VÁLTOZÁSOK,

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma

Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Egy jövedelmező online üzlet 6 kritériuma Minden jog fenntartva www.onlinesikertitkok.hu 1 Ez a tanulmány olyan ideális lehetőségek felkutatásában fog segítséget adni, amelyek jó alapot adhatnak egy online

Részletesebben

A pr tevékenység szereplői és eszközei

A pr tevékenység szereplői és eszközei A pr tevékenység szereplői és eszközei Szervezetek és csoportok kommunkációja ADÓ Média VEVŐ A PUBLIC RELATIONS elméleti meghatározása A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, a szervezetek

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben

Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben XI. téma Marketingkommunikáció Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. kommunikáció folyamata: eladó

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

-közösségi oldal készítése, működtetése MEGTÉRÜLŐ KOMMUNIKÁCIÓS ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Hatékony egészségügyi honlap és -közösségi oldal készítése, működtetése A hatékony weboldal Működő közösségi média és PR megoldások Az optimális média mix Felépítése az üzleti célok elérését szolgálja,

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet

Dr. Szántó Szilvia. Marketingkörnyezet Dr. Szántó Szilvia Marketingkörnyezet Az előadás témái 1./ Marketingkörnyezet jellemzése 2./ A mikrokörnyezet alkotóelemei 3./ A makrokörnyezet jellemzése Marketingkörnyezet Azok a külső tényezők és erők,

Részletesebben

Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba

Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba Értelem és érzelem avagy az ügyfélélmény felépülése Lengyel Csaba Eljött az ügyfelek ideje Eltolódó arányok a médiában: Hagyományos média Online média Hitelesség A szóbeszéd (word of mouth) felgyorsult

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület Értékek és kérdések a szellemi tulajdon világából 2011. november 24-25. Székesfehérvár A védjegy új arcai : A BRAND és a SOCIAL MEDIA dr. Lantos Judit Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás

Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Egészségmagatartás és tudatos táplálkozás Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék VIII. Táplálkozásmarketing Konferencia Az egészség dimenziói a táplálkozásmarketingben

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás 2010. november 25. Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei Reményi Tamás 2010. november 25. A kapcsolat és forrás 2002-ben 8 hallgataó az ELTE-GYFK-ról Bergenben, Uelzenben és Berlinben Rega Schaefgennél Zentrum

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben