Tartalom. Közlemény. Lakatos Anikó, lapszerkesztő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Közlemény. Lakatos Anikó, lapszerkesztő"

Átírás

1

2 Tartalom Meghívó Braille olvasásversenyre... 3 Pályázati felhívás!... 4 Ingyenes tankönyvek... 6 Kötetbemutató... 8 Szabálytalan önéletrajz... 9 Önéletrajz! Adtam az időmet és a hangom! Tagsági igazolvány, vagy plasztik kártya? Konferencia a látássérültek ECDL oktatásáért Bemutatkozik a Vakrepülés Színjátszó Egyesület Szarvaskenden jártunk Az Ország tortája Könyvajánló: Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején.. 29 Nagybetűs asztali naptár Közlemény Tájékoztatjuk mindazokat, akik írni szeretnének Szemezgetőnk című kiadványunkba, hogy a következő lapszámunk októberében jelenik meg. Lapzárta: szeptember 30. Írásaikat elektronikus levélben a címen várjuk. Kiadványunkat ingyenesen rendelhetik meg, nagybetűs sík írásban, Braille nyomtatásban, hangos változatban kazettán, CD-n, Daisy formátumban, vagy elektronikus formában. Lakatos Anikó, lapszerkesztő

3 Meghívó Braille olvasásversenyre A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete október 2-án, szombaton 10:00 órától országos Braille olvasásversenyt rendez, immár a hatodikat. Rendezvényünk célja a Braille kultúra megóvása, megőrzése, valamint az, hogy minél többen kapjanak kedvet az olvasáshoz, ami akár pontírásban is történhet. Továbbá a résztvevőkkel szeretnénk megismertetni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmát, hiszen minden alkalommal egy-egy klasszikussá vált irodalmár, vagy ma is élő alkotó munkásságát mutatjuk be. A versenyre gyermek és felnőtt kategóriában lehet jelentkezni, akár az esemény napján is. Abban az esetben ha szállást szeretnének kérni, jelentkezéskor szíveskedjenek jelezni. Címünk: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2 emelet 215. Tel/Fax: ; ; Mobil: Web: A hatodik országos Braille olvasásversenyt támogatják: Andretti kft. Labrador bt. Marg-Optik Nemzeti Civil Alapprogram. 3

4 Pályázati felhívás! A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöksége pályázatot ír ki magyarul beszélő lázmérők beszerzésének támogatására. A pályázat keretösszege Ft, mely az adófizetők által ban az egyesület részére felajánlott SZJA 1%-ból jött létre. A pályázaton magyarul beszélő lázmérőre lehet pályázni, melynek értéke 4950 Ft/darab. A pályázaton elnyerhető támogatás összege 3000 Ft. A fennmaradó 1950 Ft-t a nyertes pályázónak az eszköz átvételekor kell kifizetni. A nyertes pályázó a megpályázott eszközt az egyesület irodájában veheti át. Jelen pályázaton csak magyarul beszélő lázmérőt lehet elnyerni, más, a látássérültek önálló életvitelét segítő eszközökre jelen kiírás nem vonatkozik. A lázmérő digitális, flexibilis végű, higiénikus, pontos, láz esetén külön figyelmeztet. Jól érthető női hangon mondja ki a testhőmérsékletet. Pályázhatnak az egyesület rendes tagjai. Nem pályázhatnak az egyesület tisztségviselői és a tagdíjhátralékosok. A pályázat jövedelemhatárhoz kötött: Családban élőknél Ft, Egyedülállóknál Ft lehet az egy főre eső jövedelem. Nem számít jövedelemnek a Fogyatékossági Támogatás, a Vakok Személyi Járadéka és az Emelt Összegű Családi Pótlék. Jelen pályázaton összesen 50 főnek ítélhetik meg a támogatást. A pályázaton előnyt élveznek az aliglátók és a vakok. Egy pályázó csak egy lázmérőre nyújthat be pályázatot az erre a célra készített pályázati adatlapon. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 4

5 Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmeinek igazolására szolgáló dokumentumok fénymásolata. A pályázatot benyújtani július 1. és szeptember 30. között lehet. Felhívjuk figyelmét, hogy csak hiánytalanul és valós adatokkal kitöltött adatlapot küldjön be, s ne felejtse el a szükséges jövedelemigazolást, igazolásokat sem csatolni, mivel hiánypótlásra nincs lehetőség. A nem megfelelően kitöltött pályázati adatlap, illetve a csatolandó dokumentumok hiánya esetén a pályázat érvénytelen. Pályázatot benyújtani postai úton, vagy személyesen lehet a következő címen: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215. A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető az egyesület irodájában (Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215), vagy letölthető az egyesület internetes oldaláról A pályázatokat az egyesület elnöksége októberi ülésén bírálja el. A nyerteseket öt munkanapon belül telefonon, vagy postai úton értesítjük. A nyertesek névsorát az egyesület internetes oldalán is közzé tesszük, valamint megtalálható lesz a telefonos információs rendszeren a hetes menüpont alatt. Bővebb információ kérhető: Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215 Telefon: 42 / Mobil: 30 / Honlap: Amennyiben jövedelme magasabb, mint amit a pályázat előír, vagy nem tagja egyesületünknek, de szeretné megvásárolni a magyarul beszélő lázmérőt, erre is van lehetősége egyesületünk ügyfélszolgálati irodájában. 5

6 Ingyenes tankönyvek A magyar hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy bizonyos feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenesen jussanak tankönyveikhez. Az ingyenes tankönyv ellátás szabályait a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet tartalmazza. A meghivatkozott jogszabályok értelmében a család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes tankönyv ellátás igényelhető. ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: a) tartósan beteg (szakorvos, illetve a megállapított családi pótlék igazolja), b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el], d) három, vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja), e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a 6

7 munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék az igénylőlap hátoldalán található tájékoztató szerint igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Minden tanuló az iskolában kapja kézhez az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni az iskolának. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Továbbá meg kell jegyezni, hogy a vak és gyengénlátó tanulók számára hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy számukra a tanuláshoz szükséges tankönyvet digitalizált formában ingyenesen kaphassák meg, melynek eljárási rendjét a már meghivatkozott rendelet a következőképpen tartalmazza: A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség - általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén a Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - közreműködésével (a továbbiakban együtt: közreműködők) is megszervezheti. Ha az iskola a közreműködőket kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a közreműködőknek kell megküldeni. A közreműködőkhöz beérkező tankönyvrendelések összesítése alapján a Szövetség megkeresi az érintett kiadót, kérve, hogy a kívánt tankönyvet elektronikus úton bocsássa a rendelkezésére. A megkeresésben pontosan meg kell határozni, hogy a kért tankönyvet melyik iskolába, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a megkeresést tíz napon belül ingyenesen köteles teljesíteni. Ha a kiadó a megkeresésnek nem, vagy késve tesz eleget, a tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékből. A közreműködők az elektronikus úton megküldött 7

8 tankönyveket a vak és gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára átdolgozzák, és megküldik az iskoláknak. Az előállított tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A közreműködők az előállított és az iskoláknak megküldött tankönyvekről nyilvántartást kötelesek vezetni. A nyilvántartást oly módon kell elkészíteni, hogy abból meg lehessen állapítani, melyik iskolának hány darab és milyen sorszámú könyvet küldtek meg. A közreműködők az általuk megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségeik - általános forgalmi adóval megnövelt - összegének a megtérítésére tarthatnak igényt az iskolától. A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a közreműködők részére megküldött tankönyvet kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai könyvtári ellátást is - használták-e fel. Dr. Petrus Anna Kötetbemutató Mint már korábbi számunkban is beszámoltunk róla, elkészült a Szavak szárnyán, írók útján című antológia, melyben látássérült szerzők műveit gyűjtöttük össze. Az antológia sík és Braille-nyomtatásban megjelent példányait egyesületünkben lehet beszerezni. Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy Szántó Valéria színésznő és Mihályi Levente magyar tanár önkéntes munkájának köszönhetően őszre el tudjuk készíteni egyesületünk hangstúdiójában a kötet hangzó változatát is. Így a október 13-ára tervezett kötetbemutatón már mindhárom formát be tudjuk mutatni a nagyközönségnek. A Fehér Bot Napi ünnepséggel egybekötött kötetbemutatóra minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk. Az ünnepségen színes irodalmi és zenei műsorral emlékezünk meg a nemzetközi Fehér Bot Napjáról és az irodalomkedvelőknek 8

9 természetesen lehetőségük nyílik egy kötetlenebb beszélgetés keretében az antológia néhány szerzőjét személyesen is megismerni. Időpont: október órától. Helyszín: Nyíregyháza, Országzászló tér emelet, mozi terem. A következő írással és önéletrajzzal, szeretnénk elősegíteni a kötetbemutatóra való ráhangolódást. Elhatároztuk, hogy Szemezgetőnkben az antológia szerzőit kicsit közelebbről is bemutatjuk. E sorozat első részeként Horváth Emmyvel és Nagy Ilonával ismerkedhetnek meg az olvasók. Szabálytalan önéletrajz 9 Lakatos Anikó Ne dühöngj, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül. George Bernard Shaw Nos, Kedves Olvasó, bizonyára sejted, hogy nekem sikerült, hisz ezért választottam a fenti mottót! Bizony sikerült pár évtizedet magam mögött hagynom, pedig a történelem sodrásában csodagyerek voltam, hiszen csoda, hogy élek!! Születtem a II. világháború idején, pici gyermekként sikerült családi körutat tennünk vagonokban Németországba, majd kalandvágyként hazafelé is! Iskolai éveim egybeesnek a Békekölcsön jegyzésével, a Rajk-perrel, Drága Sztálin pajtás elvesztésével, a mint a Mókus Örsök vidám zakatolásával, az amúgy is megbízhatatlan, osztályidegen tanulók napi kihívásaival!! De ezt, csak most, visszafelé lapozva életem regényét, tudatosítom magamban, mi akkor!!...ott!! nem nagyon éreztük, hála szüleink értő, értelmes, értelmiségi voltának, akik nem hagyták elvenni

10 tőlünk a boldog gyermekkorunkat! Pedig csitriként éltem meg- és át az 56-os eseményeket, legjobb barátnőm temetésén én mondtam a búcsúztató beszédet, akinek csak azért kellett meghalnia, mert rosszkor volt, rossz helyen! Ezzel aztán véget is ért a gyermekkorom, amely meghatározza máig is a túlélés ars poétikáját, melyet a ma is élő 93 éves Édesanyámnak köszönhetek, és őrzöm szellemi örökségét a fiatalon elhunyt Édesapámnak, aki az olvasás, a szép magyar beszéd, a gondolatok ünnepi megjelenítésének felelősségét bízta rám! Emellett a muzsika szeretete, a családi vonósnégyesek, a Kodály módszer kisgyerekként megismert csodálatos világa hatott rám oly mértékben, hogy a kamaszkori álmok, a rákkutatás, a jogi ismeretek szövevényes birodalma helyett a zenepedagógusi pályát választottam büszke vagyok rá, hogy hajdan volt tanítványaim egy része ma már elismer kollégám, tanít itthon és Ázsiában, koncertezik szerte a nagyvilágban! De akik nem pályatársaim, azok is szeretik a zenét hangversenyekre járva, vagy éppen 3 gyerekes anyukaként hirdetik Kodály eszméjét: Legyen a zene mindenkié! Csak halkan jegyzem meg, mostanság mintha nem ez a tendencia érvényesülne!! A magánéletemben nincs semmi rendkívüli, gyerekek, unokák, akik természetesen az Élet legnagyobb csodáját nyújtják számomra, ahogy hajdan Anyámtól, most tőlük tanulok túlélni! Mert az elmúlt 3 év, ami látásom elvesztése óta eltelt, erről szól!! Egy rohanó, az időt folyton keveslő, mindig feladatok sokaságát felvállaló tevékeny ember számára, aki voltam, ez a majdnem teljes vakság maga a túlélhetetlen, az elviselhetetlen!...és mégis élek, és itt vagyok, hála szeretteim, barátaim segítségének, a nemrégiben kezdett,, valamennyire elsajátított számítógépes ismereteknek. Az olvasás, írás kínzó hiányát, a tehetetlenség bengáli tigris- 10

11 ként megélt bénaságát, oldja gondolataim számítógépen való lejegyzése!! Emígyen perlekedem a vaksággal, a mindennapok packázásaival, az immár látó és nem látó világ közti ellentétek megértésével, talán egymáshoz is közelítésével. Talán sikerül valamit elsajátítanom a nagy bölcselő, Platon szavaiból: Az értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd. Talán nekem is sikerül? Ez még a jövő zenéje! Önéletrajz! 11 Platon Horváth Emmy április 27-én egy nyolc gyermekes nagycsaládban születtem Hajdúdorogon. Szüleim földműveléssel foglalkoztak. Én hatéves koromig élhettem e csodálatos családi közösségben. Ugyanis sajnos erősen látássérültnek születtem. Ezért Budapestre kerültem a vakok intézetébe. Itt elvégeztem a nyolc általános iskolát. Innen egy másik intézetbe kerültem, ahol laktam egy darabig, és innen jártam egy szakmunkásképzőbe. Majd tanulmányaim befejezése után dolgozni kezdtem. Először a kefe és seprőgyártó vállalatnál tizenhét évig, ezután máshol telefonkezelőként vállaltam állást. Ez nyugdíjas koromig tartott. Húszévesen mentem férjhez, egy kislányom született.

12 Körülbelül 20 éve írok verseket. Az irodalmat már az intézeti éveim alatt megszerettem. Sokat olvastam verseket és regényeket egyaránt. Eddig négy verseskötetem jelent meg síkírásban. Ebből kettő Budapesten és kettő Debrecenben. Témáim a következők: 1. otthon és család, 2. hit és vallás, 3. a természet varázsos szépsége, 4. a kedvelt szerelmi líra. Az ötödik témám meditatív versek, amelyben különböző dolgokról elmélkedem. Én úgy érzem az írástól tartalmasabb az életem, sok örömöt okoz, és legtöbbször megnyugtat. Nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megajándékozott a versírás adottságával. Adtam az időmet és a hangom! 12 Nagy Ilona A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került az Önkéntesek Napja alkalmából június 04-én a sokak által közkedvelt felolvasó nap, az Ünnepi Könyvhét kísérő rendezvényeként a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a Szocio East Egyesület-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumának szervezésében. A rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot, a 9 órakor tartott megnyitót követően folyamatosan érkeztek érdeklődők, lelkes felolvasók egészen délután 16 óráig. A Vakok és Gyengénlátók székhelyén professzionálisan kialakított hangstúdióba történt maga a hangfelvétel, míg a mellette lévő teremben a várakozók hallgathatták és láthatták is azt, aki éppen felolvas. Számomra nagyon nagy élmény volt a rendezvény, amin most vettem először részt. A nap folyamán én is felolvastam két kedvenc költeményt, többre sajnos nem jutott idő, hiszen annyi résztvevő volt. Ez a típusú önkéntes tevékenység rendkívül népszerűnek bi-

13 zonyult az óvodások, az általános- és középiskolások, nyugdíjasok, önkéntesek körében. A kedvencek között megtalálható volt mese, vers, novella, saját költemény is. A program célja volt, hogy az elhangzott irodalmi műveket az elmúlt évek hagyományait folytatva CD-re rögzítsük, így tesszük lehetővé, hogy bővüljön a Vakok Egyesületének hangoskönyv-állománya, ezzel tudjunk irodalmi élményt nyújtani a látássérült emberek számára. A média több képviselője is megtisztelte rendezvényünket, ezzel is népszerűsítve a felolvasó napot. Rendkívül sikeresnek mondható az idei rendezvény is, hiszen a nap során mintegy 40 önkéntes felolvasását hallgathattuk meg. Mindenki boldogan, mosolygósan térhetett haza azzal az élménnyel, hogy csupán az idejét és hangját adta. Emlékül minden részvevő kapott egy emléklapot, amire egyenként rákerült Braille írással a felolvasó önkéntes neve. Köszönettel tartozunk a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárnak, hogy az Ünnepi Könyvhét programsorozatának 4. éve része a rendezvény, illetve köszönettel tartozunk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének, hogy az Egyesület székhelyét és technikai feltételeit biztosította, a szervezésben illetve a lebonyolításban segített. Külön köszönjük azon látó embertársainknak a közreműködését, akik idejüket áldozták önkéntesen erre a rendezvényre. Ezzel is bebizonyítottuk, hogy az önkéntes tevékenység nekünk látó embereknek semmibe sem kerül, míg látássérült embertársainknak rendkívül sokat számít. A rendezvényen készült felvételek ingyenesen megrendelhetőek az egyesületben. 13 Varga Éva Tagsági igazolvány, vagy plasztik kártya? A különböző internetes és egyéb fórumokon igen sok kérdés merült fel az egyesületi tagsági igazolványok és a Magyar Államkincstár

14 által kiállított plasztik kártya tömegközlekedésben való használatáról. Ezen kérdés megválaszolásánál a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseit kell figyelembe vennünk. A fenti jogszabály látássérültekre vonatkozó -a a következőképpen rendelkezik: 8. (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult: a) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik; c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján; d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján; e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy; (3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek kivételével - a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy 14

15 egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető. A fenti jogszabályszöveg értelmében tehát a látássérültek részére az utazási kedvezmény két dokumentummal is igénybe vehető: 1. A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával, valamint 2. a Magyar Államkincstár által kiadott plasztik kártyával. Az utóbbi igazolási mód főként azok részére hasznos, akik bár látássérültek, de nem tagjai a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, sem pedig egyes tagszervezeteinek. Aki azonban rendelkezik az Országos Szövetség vagy tagegyesületei által kiállított arcképes igazolvánnyal, az ennek felmutatásával továbbra is igénybe veheti az utazásra vonatkozó kedvezményt. Felhívom mindenki figyelmét, aki a kedvezmény igénybe vételéhez az Államkincstár által kiállított plasztik kártyát veszi igénybe, hogy mindenképpen tartson magánál személyazonosítást elősegítő okmányt, mivel az utazás során a kedvezményt igénybe venni kívánó személytől ez is elkérhető. Ilyen okmány különösen a személyi igazolvány és az útlevél. 15 Dr. Petrus Anna Konferencia a látássérültek ECDL oktatásáért Június 22-én a budapesti Gyengénlátók Általános iskolája adott otthont annak a konferenciának, melyet az Informatika a látássérültekért Alapítvány és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közösen szervezett. A konferencia célja az volt, hogy a látássérült emberek informatika oktatását végző elemi rehabilitációs központok és az érintett csoport ECDL vizsgáztatását felvállaló, vagy az ezt tervező ECDL vizsgaközpontok tájékozódjanak az oktatási és vizsgáztatási lehetőségekről, módszerekről. Közismert,

16 hogy az ECDL vizsgát egész Európában elfogadják az informatika bizonyos szintű tudásaként. A hét modulból álló vizsgarendszerből a vak és a gyengénlátók is képesek felkészülni és számot adni tudásukról. Ezt erősítette meg Dr. Kutor László is előadásában, aki az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának oktatója és kezdeményezésére itt jött létre elsőként az ECDL vizsgaközpont, ahol látás- és hallássérültek is tanulhatnak, majd vizsgázhatnak. Hogy miért is fontos ez a vizsga, illetve egyes moduljainak ismerete a vak és a gyengénlátó diákok esetében? tette fel a kérdést a házigazda igazgatója, Jankó-Brezovai Pálné. Azért, mert ezzel a többlettudással jóval sikeresebb tovább tanulási esélyük és az új közösségben fogyatékosságuk elfogadtatása. Szuhaj Mihály, az Informatika a látássérültekért Alapítvány elnöke és egyben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriumi tagja teljes egyetértésben Alföldi Istvánnal, az NJSZT elnökével úgy nyilatkozott, hogy a technika fejlődésével mára már elérhetővé vált a látássérültek számára is az informatika kínálta lehetőségek kiaknázása. Szuhaj Mihály előadásában nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy a párhuzamosan végrehajtott fejlesztés, azaz az elemi rehabilitációs központok hálózattá való kiépítése és a regionális rehabilitációs képzőközpontok akadálymentesítése fontos lépés volt. Az intézmények között az ECDL oktatása és vizsgáztatása lehet a jövőben az összekötő kapocs. A további előadók közül Szatmári Péter ügyvezető helyettes és Herczeg Lajos informatikus/oktató (Informatika a látássérültekért Alapítványtól) a felnőttkori látássérültek oktatásának gyakorlati tapasztalatairól számoltak be. Megjegyezzük, hogy az utóbbi előadó nevéhez fűződik a látássérültek számára elkészített ECDL tananyag is, amely az Alapítvány honlapjáról (www. infoalap.hu) ingyenesen letölthető. Nagy figyelmet kapott Helfenbein Henrik (ELTE Informatikai Kar) előadása is, melyben bemutatta a látássérültek számára el- 16

17 készült vizsgapéldatár kiegészítő CD-jét. Bevezetésképpen elmondta, hogy ha a hét ECDL modul közül négyből levizsgázik a látássérült ember, akkor ECDL Start vizsgabizonyítványt kap. Annak érdekében, hogy a teljes vizsgát letehesse úgy változtattak a tananyagon, hogy a grafikus részek, mint pl. a prezentáció kiváltására beiktattak egy nyolcadik modult kizárólag vak vagy gyengénlátó vizsgázóknak. Ez a bizonyos modul OCR (optikai karakterfelismerés) és képernyőolvasó program kezelését kéri számon. További segítség a látássérült vizsgázóknak, hogy a 45 perces vizsga nekik 90 perc. Segítőt is vihetnek magukkal, de csak a feladatok felolvasására. Az említett engedmények a színvonalat nem csökkentik, ugyanúgy kéri számon a tudást a látássérültektől, mint a látó emberektől. A konferencia fórumán és kötetlen munkaebéden cserélhettek véleményt a meghívottak annak reményében, hogy új együttműködések születnek, melyek lehetővé teszik a látássérült emberek ECDL oktatásának és vizsgáztatásának minél szélesebb körű elterjedését. 17 Bartha Zsuzsanna Bemutatkozik a Vakrepülés Színjátszó Egyesület A Vakrepülés Színjátszó Egyesület 1998-ban alakult látássérült fiatalok közreműködésével. Közel három éves előkészület után hazánkban - egyedülálló módon - először sikerült létrehozni egy a sötétben zajló interaktív előadást, mely a közönség bevonásával játszódik. A teljes sötétségben a látáson kívül a többi érzékszervet maximálisan kihasználják az előadások: hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. - az éjszaka tapintása c. darabot 2001-ben mutatta be az egyesület a Fehér Bot Napja alkalmából (okt. 15.). Ez a darab volt a

18 tanulóidő is, hiszen teljesen új értelmezésben kellett színházat alkotni. A történet szerint egy fiú és lány szerelmét követi figyelemmel a közönség. Egy veszekedést követően a fiú elindul Görögországba - szerzetesnek állni. A lány (húgával és a közönséggel) követi őt Görögországba. Lehet hallani a busz hangját, megkóstolja a közönség a buszon osztott enni és innivalót, valamint pihenésképp megállnak és táncolnak a sötétben, ill. a tenger illatát is érzik, mikor a Görög partoknál ismét egymásra talál a szerelmes pár. - A második darabra csak egy évet kellett szánnia a csapatnak: októberében bemutatták a Varázskert örökösei c. zenés mesejátékot, melyet szintén sötétben ad elő a társulat. A szerelmi történet érdekessége, hogy a látássérült színészek énekelnek a darabban, így alapját képezi a mű egy CD megjelentetésének is, mely az egyesület tervei közt szerepel. Erre jó apropót is adna Máj Kriszta ének tudása, aki a Vakvagányok című film betétdalát is énekelte (amellett, hogy szerepelt is a filmben). Kriszta, az egyesület művészeti vezetőjeként mozgatórugója a csapatnak; rendszeresen járnak fellépni zenés produkcióval fesztiválokra, megnyitókra. - Peter Shaffer angol drámaíró vígjátékát, a Black Comedy-t őszétől tűzték először műsorra. A darabot már világosban játssza a csapat. A történet szerint a szereplők egy áramszünet miatt semmit sem látnak, a közönség viszont láthatja őket. E komédia egy őrült este története. Brindsley a nincstelen szobrász számára kiemelkedő nap a mai: ma este jön egy milliomos megnézni a szobrait és esetleg vásárolni is, továbbá épp erre az alkalomra időzítve jön a fiú barátnőjének édesapja, megnézni leánya jövendőbelijét. Minden elő van készítve, a szomszéd épp nyaral, hát a fiatalok átlopják a bútorait, hogy kedvezőbb színben tűnjenek fel az apuka előtt. Hirtelen azonban kimegy a villany: minden a feje 18

19 tetejére áll. Betoppan a fent lakó vénlány, váratlanul hazaérkezik a szomszéd (Brindsley -éknek a bútorokat vissza kell lopniuk), megjön az apuka, sőt, Brindsley előző barátnője is. A villanyszerelő sem sieti el a rövidzárlat kijavítását. A mulatságos helyzetek abból adódnak, hogy senki nem lát semmit. A Vakrepülés előadása mindezen még csavar egyet: nemlátók játsszák a nem látó látókat. A rendező (Almási-Tóth András) szerint talán furcsa ez a csavar, de éppolyan, mint amikor látók játszanak vakokat: egymás megismeréséhez, a toleranciához vezető út. A társulat tagjai számára a színészi gyakorlat képességfejlesztő, személyiségfejlesztő tréning is egyben, a mozgás és beszédkoordinációra, az önbizalomra, a társas érintkezésre kedvezően hat. Távol áll tőlünk, hogy abból csináljunk kuriózumot, hogy vakok játszanak a színpadon: előadásainkkal épp a különbséget szeretnénk elmosni, felhívni a figyelmet arra, hogy a társulat tagjai ugyanolyan emberek, csupán máshogy érzékelnek bizonyos dolgokat mondják az egyesület tagjai. - Az áramszünet rendezvény nem színdarab, hanem egy olyan (szintén sötétben zajló) program, melyet egy lesötétített terem együttesben tart az egyesület. A látogatók vak segítők felügyelete mellett szabadon járkálhatnak a besötétített pincében, ahol külön álló termekben külön interaktív játékokban vehetnek részt: agyagozhatnak, pontírásos névjegyet készíttethetnek, jósoltathatnak, vetélkedőben vehetnek részt. Az áramszünet rendezvényeken igyekeznek egy-egy művészt, híres embert is vendégül látni, aki tök sötétben ad elő (zenél, énekel, mesét mond, kabaré számot mutat be), így a közönség sem látja őt, valamint ő sem látja közönségét. Ezek az estéket betöltő bulik tombolahúzással zárulnak. Érdekes: miként lehet sötétben tombolát húzni úgy, hogy bárki felismerje a maga nyerőszámát?! 19

20 - A Vakrepülés színtársulat járt Németországban és Csehországban is, ahol Angol nyelven adták elő darabjaikat, de a legbüszkébbek a 2003-as Pécsett megrendezett Országos Színházi Találkozón való részvételre, ahol civil előadóként léptek fel (a zsűritől igen jó kritikát kaptak). - Közeli és távoli terveik között szerepel egy zenei CD kiadása (melyhez támogatókat keresnek), valamint közösségi rádiók számára szeretnének hangjátékokat is készíteni. Szarvaskenden jártunk 20 Máj Krisztina Ez év július 5.-től lehetőségünk nyílott feleségemmel 5 napot a nyugat-dunántúli községben töltenünk. A második nap este megérkezett a közlekedési karon végzett és jelenleg tovább tanuló gyermekünk, aki mindössze egy napot tudott velünk tartani. A Vas megyei helyszín kiválasztását és a programokat, a programokhoz szükséges feltételek megszervezését, kialakítását a Siketvakok Országos Egyesületében álmodták meg és hajtották végre. És most Kedves Olvasóm az eddigi száraz hangnemben történő szövegelésből szeretnék váltani a tavalyi - tündéreket és csuda embereket emlegető stílus helyett egy családiasabb hangvételre. Ugyanis a különböző mértékű látás- és halláskárosodással bíró egyesületi tagokat szívesebben nevezem családtagoknak, míg az egyesület belső munkatársait és a külső segítőket pedig fürge jó embereknek. 1. nap: hétfő A Népligetben található távolsági buszpályaudvaron találkozott a nagyjából 28 tagú család és a 12 fürge családtagból álló csapat. A társaság 9 óra után indult neki egy bérelt busz klimatizált utasterében elhelyezkedve több mint négy órás útnak a Szarvaskend, Szabó-ta-

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Tartalom. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Tartalom. Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Tartalom Közlemény... 3 Nagybetűs asztali naptár rendelés... 3 Érzem a szót... 4 Könyvet házhoz... 5 Kalandok a holdfény ligetben... 6 Karnyújtásra a mennyországtól... 7 Újabb beszélő telefonok a piacon...

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A felnőttkor küszöbén

A felnőttkor küszöbén 1 Tartalom Közlemény... 2 Ethno trezor... 3 A felnőttkor küszöbén... 4 Egyenlő esélyek a közoktatásban... 5 Boldogulj önállóan... 10 Fény az alagút szélén... 12 Narrált előadások a Centrál és a Nemzeti

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8.

Húsvétkor is jól jön a segítség» Egy jókedvű, sikeres ember Interjú Hargitai Györggyel. XXIV. évfolyam 7. szám 2015. április 8. 4 közérdekű Bemutatkoznak az önkormányzati képviselők Gáspár József A tavasz az iskolai beiratkozás időszaka is, amelynek részreleteiről a 7. oldalon olvashatnak bővebb tájékoztatást. A XVI. kerületi általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját

Tartalomjegyzék. Házunk tája Egyesületi hírek 3. Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Tartalomjegyzék Szerkesztői köszöntő 2 Házunk tája Egyesületi hírek 3 Mindennapjaink 16 Bemutatjuk Egyesületünk Információs és Koordinációs Irodáját Szabad - Szerda 22 Vitéz lovag Rithnovszky János beszámolója

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Legyen vendég László király udvarában!

Legyen vendég László király udvarában! XVIII. évfolyam 24. szám 2008. június 22. * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * Legyen vendég László király udvarában! Hét éve rendezik meg a Szekszárdi Szent László Napokat, megidézve ezzel

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira

2006. Hetedik szám. Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira Csendes megemlékezés az 1944-es bombázás áldozataira 2 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Köszöntötték a köztisztviselőket A Köztisztviselők Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal munkatársait köszöntötte

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 8. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. augusztus Ára: 250.- Ft Tisztelettel hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját a 2013. augusztus 20-i rendezvényre 10.00 óra Ünnepi

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente. Józsefvárosi nyár Szünidei matiné A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 12. szám I 2010. június 29. I Megjelenik: kéthetente Józsefvárosi nyár Szünidei matiné ÖNKORMÁNYZAT Újra Kocsis Máté Józsefváros fideszes polgármester-jelöltje

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. TARTALOM A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 7. évfolyam 5. szám 2007. december 06. AZ ALAPÍTVÁNY EZEN KIADVÁNYA UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL JELENIK MEG A LEADER PROGRAM KERETÉBEN. TARTALOM - KONFERENCIA

Részletesebben