Tartalom. Közlemény. Lakatos Anikó, lapszerkesztő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Közlemény. Lakatos Anikó, lapszerkesztő"

Átírás

1

2 Tartalom Meghívó Braille olvasásversenyre... 3 Pályázati felhívás!... 4 Ingyenes tankönyvek... 6 Kötetbemutató... 8 Szabálytalan önéletrajz... 9 Önéletrajz! Adtam az időmet és a hangom! Tagsági igazolvány, vagy plasztik kártya? Konferencia a látássérültek ECDL oktatásáért Bemutatkozik a Vakrepülés Színjátszó Egyesület Szarvaskenden jártunk Az Ország tortája Könyvajánló: Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején.. 29 Nagybetűs asztali naptár Közlemény Tájékoztatjuk mindazokat, akik írni szeretnének Szemezgetőnk című kiadványunkba, hogy a következő lapszámunk októberében jelenik meg. Lapzárta: szeptember 30. Írásaikat elektronikus levélben a címen várjuk. Kiadványunkat ingyenesen rendelhetik meg, nagybetűs sík írásban, Braille nyomtatásban, hangos változatban kazettán, CD-n, Daisy formátumban, vagy elektronikus formában. Lakatos Anikó, lapszerkesztő

3 Meghívó Braille olvasásversenyre A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete október 2-án, szombaton 10:00 órától országos Braille olvasásversenyt rendez, immár a hatodikat. Rendezvényünk célja a Braille kultúra megóvása, megőrzése, valamint az, hogy minél többen kapjanak kedvet az olvasáshoz, ami akár pontírásban is történhet. Továbbá a résztvevőkkel szeretnénk megismertetni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmát, hiszen minden alkalommal egy-egy klasszikussá vált irodalmár, vagy ma is élő alkotó munkásságát mutatjuk be. A versenyre gyermek és felnőtt kategóriában lehet jelentkezni, akár az esemény napján is. Abban az esetben ha szállást szeretnének kérni, jelentkezéskor szíveskedjenek jelezni. Címünk: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2 emelet 215. Tel/Fax: ; ; Mobil: Web: A hatodik országos Braille olvasásversenyt támogatják: Andretti kft. Labrador bt. Marg-Optik Nemzeti Civil Alapprogram. 3

4 Pályázati felhívás! A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöksége pályázatot ír ki magyarul beszélő lázmérők beszerzésének támogatására. A pályázat keretösszege Ft, mely az adófizetők által ban az egyesület részére felajánlott SZJA 1%-ból jött létre. A pályázaton magyarul beszélő lázmérőre lehet pályázni, melynek értéke 4950 Ft/darab. A pályázaton elnyerhető támogatás összege 3000 Ft. A fennmaradó 1950 Ft-t a nyertes pályázónak az eszköz átvételekor kell kifizetni. A nyertes pályázó a megpályázott eszközt az egyesület irodájában veheti át. Jelen pályázaton csak magyarul beszélő lázmérőt lehet elnyerni, más, a látássérültek önálló életvitelét segítő eszközökre jelen kiírás nem vonatkozik. A lázmérő digitális, flexibilis végű, higiénikus, pontos, láz esetén külön figyelmeztet. Jól érthető női hangon mondja ki a testhőmérsékletet. Pályázhatnak az egyesület rendes tagjai. Nem pályázhatnak az egyesület tisztségviselői és a tagdíjhátralékosok. A pályázat jövedelemhatárhoz kötött: Családban élőknél Ft, Egyedülállóknál Ft lehet az egy főre eső jövedelem. Nem számít jövedelemnek a Fogyatékossági Támogatás, a Vakok Személyi Járadéka és az Emelt Összegű Családi Pótlék. Jelen pályázaton összesen 50 főnek ítélhetik meg a támogatást. A pályázaton előnyt élveznek az aliglátók és a vakok. Egy pályázó csak egy lázmérőre nyújthat be pályázatot az erre a célra készített pályázati adatlapon. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 4

5 Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, A pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmeinek igazolására szolgáló dokumentumok fénymásolata. A pályázatot benyújtani július 1. és szeptember 30. között lehet. Felhívjuk figyelmét, hogy csak hiánytalanul és valós adatokkal kitöltött adatlapot küldjön be, s ne felejtse el a szükséges jövedelemigazolást, igazolásokat sem csatolni, mivel hiánypótlásra nincs lehetőség. A nem megfelelően kitöltött pályázati adatlap, illetve a csatolandó dokumentumok hiánya esetén a pályázat érvénytelen. Pályázatot benyújtani postai úton, vagy személyesen lehet a következő címen: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215. A pályázati kiírás és az adatlap beszerezhető az egyesület irodájában (Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215), vagy letölthető az egyesület internetes oldaláról A pályázatokat az egyesület elnöksége októberi ülésén bírálja el. A nyerteseket öt munkanapon belül telefonon, vagy postai úton értesítjük. A nyertesek névsorát az egyesület internetes oldalán is közzé tesszük, valamint megtalálható lesz a telefonos információs rendszeren a hetes menüpont alatt. Bővebb információ kérhető: Személyesen: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215 Telefon: 42 / Mobil: 30 / Honlap: Amennyiben jövedelme magasabb, mint amit a pályázat előír, vagy nem tagja egyesületünknek, de szeretné megvásárolni a magyarul beszélő lázmérőt, erre is van lehetősége egyesületünk ügyfélszolgálati irodájában. 5

6 Ingyenes tankönyvek A magyar hatályos jogszabályok lehetővé teszik, hogy bizonyos feltételeknek megfelelő gyermekek ingyenesen jussanak tankönyveikhez. Az ingyenes tankönyv ellátás szabályait a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet tartalmazza. A meghivatkozott jogszabályok értelmében a család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes tankönyv ellátás igényelhető. ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek: a) tartósan beteg (szakorvos, illetve a megállapított családi pótlék igazolja), b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott [pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar jogosultság alapjául kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye fogadható el], d) három, vagy többgyermekes családban él (a megállapított családi pótlék igazolja), e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (az erről szóló határozat igazolja). Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a 6

7 munkahellyel nem rendelkező részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki. A családi pótlék az igénylőlap hátoldalán található tájékoztató szerint igazolható bérjegyzékkel, számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel is. Az igényt az IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni. Minden tanuló az iskolában kapja kézhez az igénylőlapot, amit minden év november 15-ig kell visszajuttatni az iskolának. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot leadni. Ha az időben megkapott igénylőlapot határidőre nem juttatja vissza az iskolába az igénylő, az iskola nem köteles a később bejelentett igényt kielégíteni. Továbbá meg kell jegyezni, hogy a vak és gyengénlátó tanulók számára hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy számukra a tanuláshoz szükséges tankönyvet digitalizált formában ingyenesen kaphassák meg, melynek eljárási rendjét a már meghivatkozott rendelet a következőképpen tartalmazza: A vak és gyengénlátó tanulókkal foglalkozó iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Szövetség - általános iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén a Vakok Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - közreműködésével (a továbbiakban együtt: közreműködők) is megszervezheti. Ha az iskola a közreműködőket kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a közreműködőknek kell megküldeni. A közreműködőkhöz beérkező tankönyvrendelések összesítése alapján a Szövetség megkeresi az érintett kiadót, kérve, hogy a kívánt tankönyvet elektronikus úton bocsássa a rendelkezésére. A megkeresésben pontosan meg kell határozni, hogy a kért tankönyvet melyik iskolába, hány példányban kívánják megküldeni. A kiadó a megkeresést tíz napon belül ingyenesen köteles teljesíteni. Ha a kiadó a megkeresésnek nem, vagy késve tesz eleget, a tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékből. A közreműködők az elektronikus úton megküldött 7

8 tankönyveket a vak és gyengénlátó tanulók részére alkalmazható formára átdolgozzák, és megküldik az iskoláknak. Az előállított tankönyveket sorszámmal kell ellátni. A közreműködők az előállított és az iskoláknak megküldött tankönyvekről nyilvántartást kötelesek vezetni. A nyilvántartást oly módon kell elkészíteni, hogy abból meg lehessen állapítani, melyik iskolának hány darab és milyen sorszámú könyvet küldtek meg. A közreműködők az általuk megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségeik - általános forgalmi adóval megnövelt - összegének a megtérítésére tarthatnak igényt az iskolától. A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a közreműködők részére megküldött tankönyvet kizárólagosan a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására - beleértve az iskolai könyvtári ellátást is - használták-e fel. Dr. Petrus Anna Kötetbemutató Mint már korábbi számunkban is beszámoltunk róla, elkészült a Szavak szárnyán, írók útján című antológia, melyben látássérült szerzők műveit gyűjtöttük össze. Az antológia sík és Braille-nyomtatásban megjelent példányait egyesületünkben lehet beszerezni. Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy Szántó Valéria színésznő és Mihályi Levente magyar tanár önkéntes munkájának köszönhetően őszre el tudjuk készíteni egyesületünk hangstúdiójában a kötet hangzó változatát is. Így a október 13-ára tervezett kötetbemutatón már mindhárom formát be tudjuk mutatni a nagyközönségnek. A Fehér Bot Napi ünnepséggel egybekötött kötetbemutatóra minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk. Az ünnepségen színes irodalmi és zenei műsorral emlékezünk meg a nemzetközi Fehér Bot Napjáról és az irodalomkedvelőknek 8

9 természetesen lehetőségük nyílik egy kötetlenebb beszélgetés keretében az antológia néhány szerzőjét személyesen is megismerni. Időpont: október órától. Helyszín: Nyíregyháza, Országzászló tér emelet, mozi terem. A következő írással és önéletrajzzal, szeretnénk elősegíteni a kötetbemutatóra való ráhangolódást. Elhatároztuk, hogy Szemezgetőnkben az antológia szerzőit kicsit közelebbről is bemutatjuk. E sorozat első részeként Horváth Emmyvel és Nagy Ilonával ismerkedhetnek meg az olvasók. Szabálytalan önéletrajz 9 Lakatos Anikó Ne dühöngj, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül. George Bernard Shaw Nos, Kedves Olvasó, bizonyára sejted, hogy nekem sikerült, hisz ezért választottam a fenti mottót! Bizony sikerült pár évtizedet magam mögött hagynom, pedig a történelem sodrásában csodagyerek voltam, hiszen csoda, hogy élek!! Születtem a II. világháború idején, pici gyermekként sikerült családi körutat tennünk vagonokban Németországba, majd kalandvágyként hazafelé is! Iskolai éveim egybeesnek a Békekölcsön jegyzésével, a Rajk-perrel, Drága Sztálin pajtás elvesztésével, a mint a Mókus Örsök vidám zakatolásával, az amúgy is megbízhatatlan, osztályidegen tanulók napi kihívásaival!! De ezt, csak most, visszafelé lapozva életem regényét, tudatosítom magamban, mi akkor!!...ott!! nem nagyon éreztük, hála szüleink értő, értelmes, értelmiségi voltának, akik nem hagyták elvenni

10 tőlünk a boldog gyermekkorunkat! Pedig csitriként éltem meg- és át az 56-os eseményeket, legjobb barátnőm temetésén én mondtam a búcsúztató beszédet, akinek csak azért kellett meghalnia, mert rosszkor volt, rossz helyen! Ezzel aztán véget is ért a gyermekkorom, amely meghatározza máig is a túlélés ars poétikáját, melyet a ma is élő 93 éves Édesanyámnak köszönhetek, és őrzöm szellemi örökségét a fiatalon elhunyt Édesapámnak, aki az olvasás, a szép magyar beszéd, a gondolatok ünnepi megjelenítésének felelősségét bízta rám! Emellett a muzsika szeretete, a családi vonósnégyesek, a Kodály módszer kisgyerekként megismert csodálatos világa hatott rám oly mértékben, hogy a kamaszkori álmok, a rákkutatás, a jogi ismeretek szövevényes birodalma helyett a zenepedagógusi pályát választottam büszke vagyok rá, hogy hajdan volt tanítványaim egy része ma már elismer kollégám, tanít itthon és Ázsiában, koncertezik szerte a nagyvilágban! De akik nem pályatársaim, azok is szeretik a zenét hangversenyekre járva, vagy éppen 3 gyerekes anyukaként hirdetik Kodály eszméjét: Legyen a zene mindenkié! Csak halkan jegyzem meg, mostanság mintha nem ez a tendencia érvényesülne!! A magánéletemben nincs semmi rendkívüli, gyerekek, unokák, akik természetesen az Élet legnagyobb csodáját nyújtják számomra, ahogy hajdan Anyámtól, most tőlük tanulok túlélni! Mert az elmúlt 3 év, ami látásom elvesztése óta eltelt, erről szól!! Egy rohanó, az időt folyton keveslő, mindig feladatok sokaságát felvállaló tevékeny ember számára, aki voltam, ez a majdnem teljes vakság maga a túlélhetetlen, az elviselhetetlen!...és mégis élek, és itt vagyok, hála szeretteim, barátaim segítségének, a nemrégiben kezdett,, valamennyire elsajátított számítógépes ismereteknek. Az olvasás, írás kínzó hiányát, a tehetetlenség bengáli tigris- 10

11 ként megélt bénaságát, oldja gondolataim számítógépen való lejegyzése!! Emígyen perlekedem a vaksággal, a mindennapok packázásaival, az immár látó és nem látó világ közti ellentétek megértésével, talán egymáshoz is közelítésével. Talán sikerül valamit elsajátítanom a nagy bölcselő, Platon szavaiból: Az értelem akkor kezd élesen látni, mikor a szem ereje tompulni kezd. Talán nekem is sikerül? Ez még a jövő zenéje! Önéletrajz! 11 Platon Horváth Emmy április 27-én egy nyolc gyermekes nagycsaládban születtem Hajdúdorogon. Szüleim földműveléssel foglalkoztak. Én hatéves koromig élhettem e csodálatos családi közösségben. Ugyanis sajnos erősen látássérültnek születtem. Ezért Budapestre kerültem a vakok intézetébe. Itt elvégeztem a nyolc általános iskolát. Innen egy másik intézetbe kerültem, ahol laktam egy darabig, és innen jártam egy szakmunkásképzőbe. Majd tanulmányaim befejezése után dolgozni kezdtem. Először a kefe és seprőgyártó vállalatnál tizenhét évig, ezután máshol telefonkezelőként vállaltam állást. Ez nyugdíjas koromig tartott. Húszévesen mentem férjhez, egy kislányom született.

12 Körülbelül 20 éve írok verseket. Az irodalmat már az intézeti éveim alatt megszerettem. Sokat olvastam verseket és regényeket egyaránt. Eddig négy verseskötetem jelent meg síkírásban. Ebből kettő Budapesten és kettő Debrecenben. Témáim a következők: 1. otthon és család, 2. hit és vallás, 3. a természet varázsos szépsége, 4. a kedvelt szerelmi líra. Az ötödik témám meditatív versek, amelyben különböző dolgokról elmélkedem. Én úgy érzem az írástól tartalmasabb az életem, sok örömöt okoz, és legtöbbször megnyugtat. Nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megajándékozott a versírás adottságával. Adtam az időmet és a hangom! 12 Nagy Ilona A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került az Önkéntesek Napja alkalmából június 04-én a sokak által közkedvelt felolvasó nap, az Ünnepi Könyvhét kísérő rendezvényeként a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete és a Szocio East Egyesület-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrumának szervezésében. A rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot, a 9 órakor tartott megnyitót követően folyamatosan érkeztek érdeklődők, lelkes felolvasók egészen délután 16 óráig. A Vakok és Gyengénlátók székhelyén professzionálisan kialakított hangstúdióba történt maga a hangfelvétel, míg a mellette lévő teremben a várakozók hallgathatták és láthatták is azt, aki éppen felolvas. Számomra nagyon nagy élmény volt a rendezvény, amin most vettem először részt. A nap folyamán én is felolvastam két kedvenc költeményt, többre sajnos nem jutott idő, hiszen annyi résztvevő volt. Ez a típusú önkéntes tevékenység rendkívül népszerűnek bi-

13 zonyult az óvodások, az általános- és középiskolások, nyugdíjasok, önkéntesek körében. A kedvencek között megtalálható volt mese, vers, novella, saját költemény is. A program célja volt, hogy az elhangzott irodalmi műveket az elmúlt évek hagyományait folytatva CD-re rögzítsük, így tesszük lehetővé, hogy bővüljön a Vakok Egyesületének hangoskönyv-állománya, ezzel tudjunk irodalmi élményt nyújtani a látássérült emberek számára. A média több képviselője is megtisztelte rendezvényünket, ezzel is népszerűsítve a felolvasó napot. Rendkívül sikeresnek mondható az idei rendezvény is, hiszen a nap során mintegy 40 önkéntes felolvasását hallgathattuk meg. Mindenki boldogan, mosolygósan térhetett haza azzal az élménnyel, hogy csupán az idejét és hangját adta. Emlékül minden részvevő kapott egy emléklapot, amire egyenként rákerült Braille írással a felolvasó önkéntes neve. Köszönettel tartozunk a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárnak, hogy az Ünnepi Könyvhét programsorozatának 4. éve része a rendezvény, illetve köszönettel tartozunk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének, hogy az Egyesület székhelyét és technikai feltételeit biztosította, a szervezésben illetve a lebonyolításban segített. Külön köszönjük azon látó embertársainknak a közreműködését, akik idejüket áldozták önkéntesen erre a rendezvényre. Ezzel is bebizonyítottuk, hogy az önkéntes tevékenység nekünk látó embereknek semmibe sem kerül, míg látássérült embertársainknak rendkívül sokat számít. A rendezvényen készült felvételek ingyenesen megrendelhetőek az egyesületben. 13 Varga Éva Tagsági igazolvány, vagy plasztik kártya? A különböző internetes és egyéb fórumokon igen sok kérdés merült fel az egyesületi tagsági igazolványok és a Magyar Államkincstár

14 által kiállított plasztik kártya tömegközlekedésben való használatáról. Ezen kérdés megválaszolásánál a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. Rendelet mindenkor hatályos rendelkezéseit kell figyelembe vennünk. A fenti jogszabály látássérültekre vonatkozó -a a következőképpen rendelkezik: 8. (1) Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult: a) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezik; c) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján; d) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban meghatározott okmány alapján; e) korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel az a)-d) pontban meghatározott személlyel együtt utazó személy; (3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott személyek a kedvezményre való jogosultságot - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező személyek kivételével - a Magyar Államkincstár által kiadott sorszámozott igazolvánnyal igazolják. A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány vagy 14

15 egyéb személyazonosságot igazoló okmány felmutatása is megkövetelhető. A fenti jogszabályszöveg értelmében tehát a látássérültek részére az utazási kedvezmény két dokumentummal is igénybe vehető: 1. A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával, valamint 2. a Magyar Államkincstár által kiadott plasztik kártyával. Az utóbbi igazolási mód főként azok részére hasznos, akik bár látássérültek, de nem tagjai a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, sem pedig egyes tagszervezeteinek. Aki azonban rendelkezik az Országos Szövetség vagy tagegyesületei által kiállított arcképes igazolvánnyal, az ennek felmutatásával továbbra is igénybe veheti az utazásra vonatkozó kedvezményt. Felhívom mindenki figyelmét, aki a kedvezmény igénybe vételéhez az Államkincstár által kiállított plasztik kártyát veszi igénybe, hogy mindenképpen tartson magánál személyazonosítást elősegítő okmányt, mivel az utazás során a kedvezményt igénybe venni kívánó személytől ez is elkérhető. Ilyen okmány különösen a személyi igazolvány és az útlevél. 15 Dr. Petrus Anna Konferencia a látássérültek ECDL oktatásáért Június 22-én a budapesti Gyengénlátók Általános iskolája adott otthont annak a konferenciának, melyet az Informatika a látássérültekért Alapítvány és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) közösen szervezett. A konferencia célja az volt, hogy a látássérült emberek informatika oktatását végző elemi rehabilitációs központok és az érintett csoport ECDL vizsgáztatását felvállaló, vagy az ezt tervező ECDL vizsgaközpontok tájékozódjanak az oktatási és vizsgáztatási lehetőségekről, módszerekről. Közismert,

16 hogy az ECDL vizsgát egész Európában elfogadják az informatika bizonyos szintű tudásaként. A hét modulból álló vizsgarendszerből a vak és a gyengénlátók is képesek felkészülni és számot adni tudásukról. Ezt erősítette meg Dr. Kutor László is előadásában, aki az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának oktatója és kezdeményezésére itt jött létre elsőként az ECDL vizsgaközpont, ahol látás- és hallássérültek is tanulhatnak, majd vizsgázhatnak. Hogy miért is fontos ez a vizsga, illetve egyes moduljainak ismerete a vak és a gyengénlátó diákok esetében? tette fel a kérdést a házigazda igazgatója, Jankó-Brezovai Pálné. Azért, mert ezzel a többlettudással jóval sikeresebb tovább tanulási esélyük és az új közösségben fogyatékosságuk elfogadtatása. Szuhaj Mihály, az Informatika a látássérültekért Alapítvány elnöke és egyben a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriumi tagja teljes egyetértésben Alföldi Istvánnal, az NJSZT elnökével úgy nyilatkozott, hogy a technika fejlődésével mára már elérhetővé vált a látássérültek számára is az informatika kínálta lehetőségek kiaknázása. Szuhaj Mihály előadásában nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy a párhuzamosan végrehajtott fejlesztés, azaz az elemi rehabilitációs központok hálózattá való kiépítése és a regionális rehabilitációs képzőközpontok akadálymentesítése fontos lépés volt. Az intézmények között az ECDL oktatása és vizsgáztatása lehet a jövőben az összekötő kapocs. A további előadók közül Szatmári Péter ügyvezető helyettes és Herczeg Lajos informatikus/oktató (Informatika a látássérültekért Alapítványtól) a felnőttkori látássérültek oktatásának gyakorlati tapasztalatairól számoltak be. Megjegyezzük, hogy az utóbbi előadó nevéhez fűződik a látássérültek számára elkészített ECDL tananyag is, amely az Alapítvány honlapjáról (www. infoalap.hu) ingyenesen letölthető. Nagy figyelmet kapott Helfenbein Henrik (ELTE Informatikai Kar) előadása is, melyben bemutatta a látássérültek számára el- 16

17 készült vizsgapéldatár kiegészítő CD-jét. Bevezetésképpen elmondta, hogy ha a hét ECDL modul közül négyből levizsgázik a látássérült ember, akkor ECDL Start vizsgabizonyítványt kap. Annak érdekében, hogy a teljes vizsgát letehesse úgy változtattak a tananyagon, hogy a grafikus részek, mint pl. a prezentáció kiváltására beiktattak egy nyolcadik modult kizárólag vak vagy gyengénlátó vizsgázóknak. Ez a bizonyos modul OCR (optikai karakterfelismerés) és képernyőolvasó program kezelését kéri számon. További segítség a látássérült vizsgázóknak, hogy a 45 perces vizsga nekik 90 perc. Segítőt is vihetnek magukkal, de csak a feladatok felolvasására. Az említett engedmények a színvonalat nem csökkentik, ugyanúgy kéri számon a tudást a látássérültektől, mint a látó emberektől. A konferencia fórumán és kötetlen munkaebéden cserélhettek véleményt a meghívottak annak reményében, hogy új együttműködések születnek, melyek lehetővé teszik a látássérült emberek ECDL oktatásának és vizsgáztatásának minél szélesebb körű elterjedését. 17 Bartha Zsuzsanna Bemutatkozik a Vakrepülés Színjátszó Egyesület A Vakrepülés Színjátszó Egyesület 1998-ban alakult látássérült fiatalok közreműködésével. Közel három éves előkészület után hazánkban - egyedülálló módon - először sikerült létrehozni egy a sötétben zajló interaktív előadást, mely a közönség bevonásával játszódik. A teljes sötétségben a látáson kívül a többi érzékszervet maximálisan kihasználják az előadások: hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. - az éjszaka tapintása c. darabot 2001-ben mutatta be az egyesület a Fehér Bot Napja alkalmából (okt. 15.). Ez a darab volt a

18 tanulóidő is, hiszen teljesen új értelmezésben kellett színházat alkotni. A történet szerint egy fiú és lány szerelmét követi figyelemmel a közönség. Egy veszekedést követően a fiú elindul Görögországba - szerzetesnek állni. A lány (húgával és a közönséggel) követi őt Görögországba. Lehet hallani a busz hangját, megkóstolja a közönség a buszon osztott enni és innivalót, valamint pihenésképp megállnak és táncolnak a sötétben, ill. a tenger illatát is érzik, mikor a Görög partoknál ismét egymásra talál a szerelmes pár. - A második darabra csak egy évet kellett szánnia a csapatnak: októberében bemutatták a Varázskert örökösei c. zenés mesejátékot, melyet szintén sötétben ad elő a társulat. A szerelmi történet érdekessége, hogy a látássérült színészek énekelnek a darabban, így alapját képezi a mű egy CD megjelentetésének is, mely az egyesület tervei közt szerepel. Erre jó apropót is adna Máj Kriszta ének tudása, aki a Vakvagányok című film betétdalát is énekelte (amellett, hogy szerepelt is a filmben). Kriszta, az egyesület művészeti vezetőjeként mozgatórugója a csapatnak; rendszeresen járnak fellépni zenés produkcióval fesztiválokra, megnyitókra. - Peter Shaffer angol drámaíró vígjátékát, a Black Comedy-t őszétől tűzték először műsorra. A darabot már világosban játssza a csapat. A történet szerint a szereplők egy áramszünet miatt semmit sem látnak, a közönség viszont láthatja őket. E komédia egy őrült este története. Brindsley a nincstelen szobrász számára kiemelkedő nap a mai: ma este jön egy milliomos megnézni a szobrait és esetleg vásárolni is, továbbá épp erre az alkalomra időzítve jön a fiú barátnőjének édesapja, megnézni leánya jövendőbelijét. Minden elő van készítve, a szomszéd épp nyaral, hát a fiatalok átlopják a bútorait, hogy kedvezőbb színben tűnjenek fel az apuka előtt. Hirtelen azonban kimegy a villany: minden a feje 18

19 tetejére áll. Betoppan a fent lakó vénlány, váratlanul hazaérkezik a szomszéd (Brindsley -éknek a bútorokat vissza kell lopniuk), megjön az apuka, sőt, Brindsley előző barátnője is. A villanyszerelő sem sieti el a rövidzárlat kijavítását. A mulatságos helyzetek abból adódnak, hogy senki nem lát semmit. A Vakrepülés előadása mindezen még csavar egyet: nemlátók játsszák a nem látó látókat. A rendező (Almási-Tóth András) szerint talán furcsa ez a csavar, de éppolyan, mint amikor látók játszanak vakokat: egymás megismeréséhez, a toleranciához vezető út. A társulat tagjai számára a színészi gyakorlat képességfejlesztő, személyiségfejlesztő tréning is egyben, a mozgás és beszédkoordinációra, az önbizalomra, a társas érintkezésre kedvezően hat. Távol áll tőlünk, hogy abból csináljunk kuriózumot, hogy vakok játszanak a színpadon: előadásainkkal épp a különbséget szeretnénk elmosni, felhívni a figyelmet arra, hogy a társulat tagjai ugyanolyan emberek, csupán máshogy érzékelnek bizonyos dolgokat mondják az egyesület tagjai. - Az áramszünet rendezvény nem színdarab, hanem egy olyan (szintén sötétben zajló) program, melyet egy lesötétített terem együttesben tart az egyesület. A látogatók vak segítők felügyelete mellett szabadon járkálhatnak a besötétített pincében, ahol külön álló termekben külön interaktív játékokban vehetnek részt: agyagozhatnak, pontírásos névjegyet készíttethetnek, jósoltathatnak, vetélkedőben vehetnek részt. Az áramszünet rendezvényeken igyekeznek egy-egy művészt, híres embert is vendégül látni, aki tök sötétben ad elő (zenél, énekel, mesét mond, kabaré számot mutat be), így a közönség sem látja őt, valamint ő sem látja közönségét. Ezek az estéket betöltő bulik tombolahúzással zárulnak. Érdekes: miként lehet sötétben tombolát húzni úgy, hogy bárki felismerje a maga nyerőszámát?! 19

20 - A Vakrepülés színtársulat járt Németországban és Csehországban is, ahol Angol nyelven adták elő darabjaikat, de a legbüszkébbek a 2003-as Pécsett megrendezett Országos Színházi Találkozón való részvételre, ahol civil előadóként léptek fel (a zsűritől igen jó kritikát kaptak). - Közeli és távoli terveik között szerepel egy zenei CD kiadása (melyhez támogatókat keresnek), valamint közösségi rádiók számára szeretnének hangjátékokat is készíteni. Szarvaskenden jártunk 20 Máj Krisztina Ez év július 5.-től lehetőségünk nyílott feleségemmel 5 napot a nyugat-dunántúli községben töltenünk. A második nap este megérkezett a közlekedési karon végzett és jelenleg tovább tanuló gyermekünk, aki mindössze egy napot tudott velünk tartani. A Vas megyei helyszín kiválasztását és a programokat, a programokhoz szükséges feltételek megszervezését, kialakítását a Siketvakok Országos Egyesületében álmodták meg és hajtották végre. És most Kedves Olvasóm az eddigi száraz hangnemben történő szövegelésből szeretnék váltani a tavalyi - tündéreket és csuda embereket emlegető stílus helyett egy családiasabb hangvételre. Ugyanis a különböző mértékű látás- és halláskárosodással bíró egyesületi tagokat szívesebben nevezem családtagoknak, míg az egyesület belső munkatársait és a külső segítőket pedig fürge jó embereknek. 1. nap: hétfő A Népligetben található távolsági buszpályaudvaron találkozott a nagyjából 28 tagú család és a 12 fürge családtagból álló csapat. A társaság 9 óra után indult neki egy bérelt busz klimatizált utasterében elhelyezkedve több mint négy órás útnak a Szarvaskend, Szabó-ta-

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3525 Miskolc, Pallos u. 1 A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Miskolc, 2007. január Németh Bertalanné igazgató TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

Változó kedvezmények és díjtételek

Változó kedvezmények és díjtételek Változó kedvezmények és díjtételek 2007. május 1-jén lépett hatályba a közforgalmú személyszállítási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV 25.) sz. Kormány rendelet, mely mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik.

A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity pótjegyre nem vonatkozik. Utazási kedvezmények 1./Kedvezmények a közforgalmú vasutak vonalain Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban a 65. életéve betöltésétől a magyar állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYZATA 2010. 1. A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása A jogszabály megelőző állapota 1. E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén - az általános iskolában, gimnáziumban,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2.

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. NEMZETKÖZI ISKOLASPORT SZÖVETSÉG (I. S. F.) BULLETIN N O 1 Székesfehérvár Magyarország, 2007.

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév

Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Tankönyvellátás rendje a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2015/2016. tanév Törvényi szabályozás: A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti

Részletesebben

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről

29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről Lezárva: 1999. május 31. Hatályos: 2003. I. 1. 29/2002. (V. 17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről A felsőoktatásról

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata

A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Kandó Kálmán Szakképző Iskola A tankönyvellátás és a tankönyvellátás szabályzata Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 1 A szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült

Részletesebben

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvellátás rendje A tankönyv is könyv legyen: érdekes és tanulságos szövegeket közlő, olvasásra szánt könyv. (Takács Etel) a 2014-2015-ös tanévre Szeghalom 2014 Jogszabályi háttér Péter András Gimnázium és Szigeti Endre

Részletesebben

B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között

B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között B A R L A N G J A I N K L Á T O G A T Á S I R E N D J E 2014. január 1. - 2014. március 31. között Jegyváltás Nyitva tartás Jegykiadás (a feltüntetett árak bruttó árak,27% áfát tartalmaznak) A program

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek

Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Könyvtári szolgáltatás fogyatékkal élőknek Vona-Gődér Krisztina tájékoztató könyvtáros goderkriszti@vfmk.hu "A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 6/2005. (I. 27) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS TANULMÁNYAIK FOLYTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉRŐL BUDAPEST 2005 2 Az Egyetemi

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (;61. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Határok nélküli partnerség című konferencia

Határok nélküli partnerség című konferencia 31/2010 KTE KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 1372 Budapest, Pf. 451. Telefon/Fax: 353-2005, 353-0562 (Rend. 31/2009) Határok nélküli partnerség című konferencia A régiók

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK HKR V. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy

Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-t l. I. Fejezet Menetjegy 4. sz. melléklet Kazincbarcika helyi közlekedés díjai 2015. július 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

I. Ótapolca - Menti Lovas Napok

I. Ótapolca - Menti Lovas Napok Az idei évben,..-án kerül megrendezésre a I. Ótapolca - Menti Lovas Napok Az Ótapolca mentén, Pápa és Győr között, egyesületünk első, hagyományteremtő alkalommal, rendezi meg a Kulturális és Lovas Napokat,

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub

ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Nyírségi Látássérültek Egyesületé Képek: Óda a fényhez látássérültek klub ÉRZÉKENYÍTŐ NAPOK Iskolánk tanulói között van már alig- és gyengénlátó tanuló, ezért kapcsolatot létesítettünk két egyesülettel is. Célunk ezzel az volt, hogy az ép gyermekek betekintést nyerjenek a látássérültek

Részletesebben

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29.

Kedves Tarokk Barátok! III. Országos Paskievics Vándorkupa 1. forduló 2015.03.28. (szombat) VIII. Gibás Imre Tarokk kupa 2015. 03.29. Kedves Tarokk Barátok! Örömmel tudatom Veletek, hogy idén immáron 8. alkalommal rendezzük meg Szilvásváradon a hagyományos Gibás Imre tarokkkupát, illetve természetesen csatlakozunk az Országos tarokkverseny

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. Az iskolai tankönyvellátás rendje A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete Az iskolai tankönyvellátás rendje Törvényi szabályozás - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013

SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 SZABÁLYZAT A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJÉRŐL KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM CEGLÉD 2013 Az iskolai tankönyvellátás rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: - 2011. évi

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS:

I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: I. FOGYATÉKOSSÁG ALAPJÁN JÁRÓ JOGOK, A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékos személy az, aki érzékszervi

Részletesebben

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l

Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-t l 4. sz. melléklet Ózd helyi közlekedés díjai 2015. szeptember 1-tl I. Fejezet Menetjegy A menetjegyet bárki, bármilyen célú utazásra megválthatja. Annak az utasnak, aki utazásához más érvényes utazási igazolvánnyal

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről

Tájékoztató. Tisztelt Felhasználó! Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tájékoztató Szociálisan rászoruló és fogyatékkal élő felhasználók védendő fogyasztói nyilvántartásba felvételének lehetőségéről Tisztelt Felhasználó! A KAVÍZ Kft. az elmúlt években is kiemelten kezelte,

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba!

MEGHÍVÓ ÉS TÚRA LEÍRÁS TELJESÍTMÉNYTÚRA. A 6. próba! Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. Tel./Fax: (06-59) 351-753 E-mail: rmitiszato@hungarytourism.hu www.tisza-to-info.hu

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK ÚTMUTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ 2013/2014. TANÉV OKTÓBER-NOVEMBERI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK 1. Jelentkezési lap és mellékletei A 2013/2014. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP F I G Y E L E M!

PÁLYÁZATI ADATLAP F I G Y E L E M! 2. melléklet a.../2011.(...) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN LÉVŐ, RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRA ALKALMATLAN LAKÁS BÉRLŐ ÁLTALI HELYREÁLLÍTÁSSAL

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben