Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései"

Átírás

1 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1.

2 Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon a mi gyermekeink mivel élnek együtt? (Dorothy L. Nolte)

3 Felelősségünk abban áll, hogy döntéseink a gyermek mindenek felett álló érdekét szolgálják

4 Változások évi LXXIX. törvény( Gyvt.) 173/2009 ( VIII. 29) Korm. rendelet (Gyer.) évi LXXII. törvény( erőszak) 207/2009. (IX.29).Korm. rendelet 2010 évi költségvetési törvény (2009. évi CXXX) és az azt megalapozó 2009.évi CIX. törvény

5 Változások 2. Új Polgári törvénykönyv 2009.évi CXX. törvény; 2010.évi XV. törvény; 2010.évi XXXIX. törvény (új Ptk. hatálybalépése a szociális területen) 319/2009(XII.29) Korm. rendelet (Gyer.) 106/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet ( Gyer.) 25/2009. (XI.13.) SZMM rendelet (szakértői névjegyzék)

6 Változások /2009. ( XII.29) Korm rend. a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rend. mód (működési engedélyezés) 31/2009 (XII. 22) SZMM rend. a 15/1998. szabályok) 11/2010 (IV.20) SZMM rendelet( nyári étkezés)

7 Változások 4. ENSZ Gyermekjogi Egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvei: 2009.évi CLX. ( gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról ) CLXI. (gyermekek eladásáról, gyermekprostitúcióról, gyermekpornográfiáról ) Családtámogatási törvény várható változása ( nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) Pályázatok (hazai és EU-s)

8 A gyermekvédelem rendszere

9 Gyermekvédelmi rendszer rendszer Pénzbeli ellátások Pénzbeli ellátások Személyes Személyes gondoskodást nyújtó nyújtó ellátások ellátások Hatósági intézkedések Javítóintézetek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Fót Fót Védelembe vétel Védelembe vétel Aszód Aszód Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás támogatás Zalaegerszeg Rákospalota Esztergom Kalocsa Kalocsa Családba fogadás Családba fogadás Budapest Budapest Gyermektartásdíj megelőlegezése Ideiglenes Ideiglenes hatályú hatályú elhelyezés elhelyezés Rákospalota Otthonteremtési támogatás támogatás Átmeneti Átmeneti nevelésbe nevelésbe vétel vétel Debrecen Debrecen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Tartós Tartós nevelésbe nevelésbe vétel vétel Családi Családi pótlék pótlék természetben Nevelési Nevelési felügyelet felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése Utógondozói ellátás ellátás elrendelése

10 Személyes gondoskodást nyújtó nyújtó ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Otthont nyújtó ellátások Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Nevelőszülő Gyermekjóléti központ Gyermekjóléti központ Gyermekotthon Gyermekek napközbeni ellátása Utógondozói ellátások Utógondozói ellátások Bölcsőde Családi napközi Családi napközi Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Utógondozó otthon Utógondozó otthon Házi gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet Gyermekek átmeneti gondozása Alternatív ellátások Alternatív ellátások Helyettes szülő Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

11 Veszélyeztetettség A veszélyeztetettség olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. (A veszélyeztetettség mérése.)

12 Gyámügyi igazgatás 1. Jegyző gyámhatósági feladatokat (védelembe vétel ideiglenes elhelyezés, apai elismerés, ügygondnok rendelés) 2665 (2996 ) fő intézte. Városi gyámhivatalok (önálló gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző) községekre kiterjedően látják el a hatósági feladataikat. Számuk évben 247, január 1-jén 281. Függetlenített vezetők száma 126 fő ( 4165 ) gyámügyi ügyintéző (1064 városi, 136 megyei), ebből: 534 jogász, 915 államig. főiskola, egyéb felsőfokú 1178fő;

13 Gyámügyi igazgatás ( ) meghozott döntésből a megtámadott döntések száma: 3484( 5643) államig. úton, 445 (268) bírósági úton, 234 (74) ügyészi óvás; Ügyiratforgalom ( ) Ügyforgalmi statisztikát fel kell tenni a honlapra.

14 Gyámügyi igazgatás II. Regionális Hivatalok főbb feladatai: az elsőfokú gyámhatóságok szakmai irányítása és felügyelete, ellenőrzése, másodfokú döntések meghozatala, gyermekvédelmi intézmények működésének engedélyezése és tevékenységük ellenőrzése, gyermek és ifjúságvédelemi koordinátori feladatok. A feladatokat 16 független vezető, 42 gyámügyes, 35 szakreferens, 23 koordinátor, A meghozott döntések száma: 6965 (5763) volt.

15 Pénzbeli ellátások 1. 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%, illetve 140 %-ához igazodó természetbeni ellátás és évi 2x Ft) 530 ezer gyermeket érint. 2.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( mértéke a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 22%-a,, vagyis Ft/fő/hó, valamint évi 2x Ft) mintegy 1500 gyermeket érint. 3.) Ingyenesen étkezés bölcsődében, óvodában, általános iskola 1-7.osztályában 4.) Nyári gyermekétkeztetés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül 130 ezer gyermeket érint..

16 Pénzbeli ellátások 2. 5.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati forrású, 240 ezer gyermeket, 2 mrd Ft összegben érint 8030 Ft/fő/. 6.) Gyermektartásdíj megelőlegezése (központi forrású, 1.272,6 Ft) 8846 (8203) gyermeket érint átlagosan (96200) Ft/fő/év. 7.) Otthonteremtési támogatás (központi forrású:1.745,0 Ft) 973 (842) fiatal felnőttet érint átlagosan 1millió 308 (92) ezer Fttal.

17 Szegénység megszakítása Szegénység megszakítása Óvodáztatási támogatás (RGYK-ban részesülő, halmozottan hátrányos gyermek, 3 hónapos óvodába járás esetén - 20 ezer Ft,- illetve rendszeres óvodába járás esetén június és december hónapban 10 ezer- 10 ezer Ft.) Óvodáztatási támogatás természetbeni nyújtása (ruha, cipő, tisztasági csomag, gyermekjóléti szolgálat javaslata)) Rendszeres óvodába járás (legalább 6 óra, igazolt és igazolatlan napok nem haladják meg a nevelési napok 25%-át, kivéve 10 napot nyáron)

18 Gyermekjóléti szolgálat Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő), 467 egyszemélyes szolgálat, legtöbb az Észak- Alföld (136), Észak-Magyarország (102), Dél Alföld (97) területén működik szolgálat település - (44 központ), gondozott gyermek száma : fő.

19 Veszélyeztetett gyermekek Veszélyeztetett gyermek: ( ) fő, ebből: anyagi ( ) Bántalmazás (testi 2840, szexuális 529 (283), érzelmi 6079), Elhanyagolás (testi 14092, érzelmi (13832). Érintett családok száma: 90874

20 Védelembe vett gyermekek 2008 évben a védelembe vett gyermekek száma fő évben , ebből: környezeti 5046, szülői magatartás 9694, gyermeki magatartás 4824, gyermek által elkövetett (bűn)cselekmény 1207, bántalmazás 452. A védelembe vételnél esetben a gyermekjóléti szolgálat jelzésére indult el az eljárás.

21 Védelembe vett gyermekek Szabálysértés elkövetésekor gondozott gyermekek száma 2969 (ebből nem volt gondozott 1257), fiatalkorúak száma 5254 (ebből nem volt gondozott 2767), Bűncselekmény elkövetésekor gondozott gyermekek száma 950 (ebből nem volt gondozott 392), fiatalkorúak száma 2538 ( ebből nem volt gondozott 1079). Összesen gyermeket gondozott ebből a körből (nem volt gondozott: 5485 gyermek)

22 Gyermekek napközbeni ellátása 634 bölcsőde (27 ezer fh.), 433 családi napközi (3300fh.), 43 házi gyermekfelügyelet. Problémák: kevés férőhely, községekben nincs ellátás, bölcsődék zsúfoltak, magas működési költségek, hátrányos helyzetű gyerekek nem jutnak hozzá az ellátáshoz. Fejlesztés: ROP szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások című pályázati konstrukció kertében EU források bevonása (13,2Mrd Ft.)

23 Átmeneti gondozás Ellátott gyermekek száma: helyettes szülői ellátásban 162 fő gyermekek (29) átmeneti otthonában 998 fő családok (130) átmeneti otthonában 6167fő Gyermekek átmeneti otthona 47 településen és 5 megyében hiányzik. Családok átmeneti otthona hiányzik Gyula, Kazincbarcika, Eger, Cegléd, Vác városában.

24 Ellátásban részesülők Év Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

25 Uniós pályázatok 1. Regionális Operatív Program és Közép- Magyarországi Operatív Program (KMOP): A gyermekek napközbeni ellátásának javítása, a gyermekfelügyelet társadalmi, közösségi, állami formáinak kapacitásbővítése, Innovatív, új gondozási formák, Gyermekjóléti szolgáltatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, gyermekjóléti alapszolgáltatások korszerűsítése-

26 Uniós pályázatok 2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Gyermekvédelmi bentlakásos pályázatok: 9 megye és 1 megyei jogú város. Társadalmi megújulás Operatív program (TÁMOP 5.2.5), Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok:106 db pályázat érkezett, a nyertes pályázatok száma 49. Alapellátás területéről 77 pályázat érkezett, ezek közül 35 nyert, szakellátás területéről 21 pályázó volt, közülük 12 nyert. (TÁMOP A-10 ) augusztus 1-szeptember 10)

27 TÁMOP Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok lehetőséget adnak az önsegítésre, kortárssegítésre, közösségépítésre, az agresszió és a devianciák kezelésre; lehetőséget biztosítanak az iskolarendszeren kívüli felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra; segítik az utógondozottak és utógondozói ellátottak integrációját, önálló életvitelét, önismeretét, munkamotivációját; erősítik a szülői kompetenciákat, családi kohéziót, társadalmi integrációt, kezelik a családi konfliktusokat.

28 TÁMOP Gyermekek számára: A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások Egyéni terápia max. 3 hónapos rövidterápia a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára lelki traumán átesett, még tünetmentes gyermek számára min. 3 hónapos nyílt végű terápia tünethordozó gyermekek számára az alap- és a szakellátásban Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus csoportfoglalkozások Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok

29 TÁMOP Utógondozottak, utógondozói ellátottak számára szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítését, érzelmi intelligenciájuk fejlesztését szolgáló programok önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások a tanulási motivációt erősítő, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok, a munkamotivációt erősítő, illetve, a munkaerő-piaci tájékozottságot javító programok és ahhoz kapcsolódó rendezvények

30 TÁMOP TÁMOP Szülők számára Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, párterápiás, konfliktuskezelő programok Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő foglalkozások Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok

31 Uniós pályázatok 3. A TIOP a kiváltást/kitagolást támogatja. nagy létszámú intézmények kiváltása új intézmények létesítése (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon) - 4 millió, 6 millió Ft. (belterületen, nem szegregált lakókörnyezetben, jól megközelíthetően helyezkedjenek el)

32 Uniós pályázatok 4. A TIOP a korszerűsítést támogatja. Épületek felújítása, átalakítása, bővítése gyermekotthonok (utógondozó otthonok), lakásotthonok, különleges és speciális gyermekotthonok belső átalakítása, általános iskola és diákotthonokban gyermekotthoni rész kialakítása, speciális gyermekotthonná alakítás gyermekotthonok, gyermekek és családok átmeneti otthonainak korszerűsítése.

33 Kutatások - TÁMOP Gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek és fiatalok helyzetével foglalkozó szakemberek együttműködésének kialakítása c. program Hipotézis: iskolai sikertelenséget az ellátórendszerbe bekerülés előtt felhalmozódott hátrányok, illetve az ellátórendszer oktatási szolgáltatásainak hiányosságai együttesen okozzák. Eszközök: kérdőíves felmérés és fókuszcsoportos beszélgetés (19 megye)

34 Kutatások - TÁMOP Cél: a 1300 intézményben működő esélykiegyenlítő programba bekapcsolódjanak a tartós neveltek mellett az átmeneti neveltek is. Az oktatási szektor ezzel támogassa a gyermekvédelmi ágazat által ellátott állami feladatot a maga területén.

35 Hazai pályázatok 2010 A" kategória: Új családi napközi kialakításának támogatása (700 ezer Ft) "B" kategória: Nevelőszülők továbbképzésének támogatása( 20 ezer Ft/nevelőszülő) 1.) gyermekek minél hatékonyabb támogatást kapjanak vérszerinti családjukba való visszatérésükhöz, vagy ha ez nem lehetséges és a gyermek érdekében áll, örökbefogadásuk előkészítéséhez és realizálásához, 2.) kamaszok nevelésének hatékonysága növekedjen. (2010. május 14.)

36 Biztos Kezdet Gyerekházak 1. Biztos Kezdet Program egy olyan komplex esélyteremtő program, amelynek fő célja a 0-5 éves életkorú, hátrányos helyzetű gyermekek korai képességfejlesztése és a családok szocio-kulturális támogatása azokon a területeken, ahol ez más módon nem biztosított. - Gyermekek komplex képességfejlesztése életkoruknak megfelelő játéklehetőségek, különféle foglalkozások révén. - Gyermekek és szülők közös együttes tevékenységei, szülői kompetenciák fejlesztése - Gyermekek egészségével kapcsolatos tanácsadás, gondozás, szűrés szervezése,.

37 Biztos Kezdet Gyerekházak 2. Speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszervezését is. Családok és szülők szolgáltatásokkal, tanácsadással történő támogatása, a szülők foglalkoztathatóságának javításával kapcsolatos tevékenységek Szülők bevonása pl. laikus segítőként, önkéntesként a program működtetésébe. Tájékoztató anyagok, információk biztosítása pl. családi ellátásokról, továbbtanulási lehetőségekről, stb.

38 Ideiglenes hatályú elhelyezés Ideiglenes elhelyezéssel érintett gyermekek száma: 7025 (6673) Ebből: nevelőszülőnél 1670, gyermekotthonban 2970 (2766), harmadik személynél 1781 (1606). Nevelésbe vett 2103 (2707) Megszűnt 1132 (1098 ) - (683 védelembe vétel és alapellátás, 449 családba fogadás, örökbefogadás)

39 Nevelésbe vett gyermekek 1. Átmeneti nevelésbe vétel ( fő) oka: Magatartási, beilleszkedési zavar:1849 fő, Bűnelkövetés: 330 fő, Szülői elhanyagolás: fő, Bántalmazás: 623 fő, Fogyatékosság: 476 fő, Szenvedélybetegségek: 260 fő.

40 Nevelésbe vett gyermekek 2. Tartós nevelésbe vettek száma 374(328) Szülők halála 92 Hozzájárulás az örökbefogadáshoz 89 Bírósági megszüntetés 123 Összesen: 1508 (1472)

41 Örökbefogadás Engedélyezett örökbefogadások száma 762 (734.) (1 évnél fiatalabb örökbeadott gyermekek év közötti gyermekek év feletti gyermekek 35) Ebből külföldi állampolgár számára 124 (139)

42 Gyermekvédelmi szakellátás 1. Gyermekotthon (11 ezer fh.-ből 5 ezer lakásotthoni) Nevelőszülő (5173 h. nevelőszülő, 381 hivatásos, 9 ezer fh.) Utógondozói ellátás (4.200 fiatal felnőtt, ebből 2700 tanul) (Befogadó gyermekotthont nem tart fenn: 4 megye (Fejér, Pest, Tolna) Utógondozó otthont nem működtet: 7 megye (Csongrád, Hajdú- Bihar, Heves, Pest, Tolna, Vas) Külső férőhelyeket nem működtet: 1 megye (Hajdú-Bihar) A gyermekotthonok ki (át)alakításának végső időpontja: 2013 (400 lakásotthon, 150 korszerű gyermekotthon, 16 megye befejezte az átalakítást)

43 Gyermekvédelmi szakellátás speciális gyermekotthon működik az országban, melyből 2 intézményt civil szervezet, 3 intézményt az SzMM, és 10 intézményt az önkormányzatok működtetnek. Ezen kívül 11 speciális lakásotthon, illetve 16 gyermekotthon speciális csoportja is ellát speciális szükségletű gyermekeket ( 510 férőhely) Speciális szükségletű gyermek száma 700 ( 4%) (ebből 170 integráltan, vagy normál nevelőszülőnél nevelkedik) (Az átlagos szükségletű gyermekeket gondozó otthonokból még 5- öt, a különleges nevelési igényű gyerekeket ellátó 31 intézményből még 11-et kell átalakítani)

44 Súlyos disszociális tünetek Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiúk esetében: súlyos disszociális tünet összesen 255 fiúnál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 114 főnél, antiszociális magatartást 90 főnél állapítottak meg, az 51 gyermekkorú elkövető mellett.

45 Súlyos disszociális tünetek Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő lányok esetében: súlyos disszociális tünet összesen 122 lánynál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 56 főnél, antiszociális magatartást 52 főnél állapítottak meg, a 14 gyermekkorú elkövető mellett.

46 Súlyos pszichés tünetek Vezető tünetként a súlyos pszichés tünetet. 278 fő esetében állapították meg Ebből: súlyos személyiségfejlődési zavar 50 fő, súlyos pszichotikus tünet 49 fő, súlyos neurotikus tünet 83 fő, pszichiátriai vezető tünet 45 fő, egyéb súlyos pszichés tünet 45 fő. (10% igényelne ambuláns ellátást, míg kb. 5% bennfekvéses ellátást).

47 Szakmai együttműködés

48 Szakmai együttműködések A gyermek segítséget megkapjon a családjában történő nevelkedéséhez, időben emeljék ki a családjából, egyéni szükségleteinek megfelelő gondozási helyre kerüljön, ne szakadjon el családjától, családi kapcsolataitól, megfelelő ideig legyen a megfelelő gondozási helyen, visszafogadása és visszatérése előkészítése, indokolt örökbefogadása előkészítése, a családba történő visszailleszkedés segítése.

49 Szakmai együttműködések Az együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést, esetkonferenciát tart. A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését.

50 Módszertani ajánlások a gyermekek ( családok) átmeneti otthonai és a gyermekjóléti szolgálat együttműködéséről; a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtok feladata a védőnői szolgálattal való együttműködés során; A gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekvédelmi szakellátás együttműködése a szakmai javaslatok kidolgozásában;

51 Kézikönyv és iránymutatás Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtok számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásáról, kezeléséről, Védőnői Iránymutatás a várandós anyák és a gyermekek védelmével kapcsolatos területi védői feladatok ellátásról.

52 Észlelő jelzőrendszer tagjainak felelőssége Jelzőrendszer elégtelen működése (felelősségre vonás kezdeményezése, büntetőjogi feljelentés, egyeztetőmegbeszélés, esetmegbeszélés elrendelése), Gyermekjogi képviselő (bírság, továbbképzés, egyeztető-megbeszélés kezdeményezése)

53 Szakmai együttműködések Gyermek indokolt kiemelése a családból, gondozási hely meghatározása, Az egyéni gondozási terv elkészítése, elfogadása, Családgondozás, családi kapcsolattartás segítése és szabályozása, A nevelésbe vétel felülvizsgálata és döntés a megszüntetéséről, az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely megváltoztatásáról, az örökbe fogadhatóvá nyilvánításról, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindításról, Utógondozás, otthonteremtés.

54 Gyermekvédelmi koordinátor Koordinálja a bűnelkövetés illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását, a veszélyeztetett gyermekek, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára, az átfogó értékeléséhez évente tájékoztatást kér többek között a jegyzőtől és a gyermekjóléti szolgálattól a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, Egyeztető értekezlet (jelentés, feladatok).

55 Egy vizsgálatról A kilenc év alatti gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek vizsgálata. A felmérés célja annak vizsgálata, hogy a hatályos jogszabályok alkalmazása megtörténik-e, különös tekintettel az ideiglenes hatályú elhelyezésekre, a szülői kapcsolattartás szabályozására, a felülvizsgálatokra és a gyermekek örökbefogadásának előmozdítására. A vizsgálat 281 gyámhivatalnál 4375 gyermeket érintett felülvizsgálattal.

56 A szülők kapcsolattartása és körülményeik megítélése a felülvizsgálatok során A szülők kapcsolattartása a felülvizsgálatok során - országos adatok 10% % 2% 13% rendszeres kapcsolattartás 32% rendszeres - rendszertelen rendszertelen kapcsolattartás rendszeres - nem rendszeres - rendszertelen - nem rendszertelen - nem nem volt kapcsolttartás A szülők körülményeinek megítélése a felülvizsgálatok során 1%1%1% 14% gyámhivatal IGEN - gyermekjóléti szolgálat IGEN gyámhivatal NEM - gyermekjóléti szolgálat NEM gyámhivatal IGEN - gyermekjóléti szolgálat NEM gyámhivatal NEM - gyermekjóléti szolgálat IGEN egyéb 25% 14% 83%

57 A szülői kapcsolattartás hiánya az örökbe fogadhatóvá nyilvánításig és a kapcsolattartás hiánya miatt indult perek befejezéséig hónapokban a per indításig eltelt hónapok az örökbefogadhatóvá nyilvánításig eltelt hónapok Baranya Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Békés Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala átlag

58 Változások

59 Gyermekvédelmi törvény módosulása 1. Személyi hatály ( ideiglenes intézkedés köre, 2201/2003.EK rendelet, oltalmazott gyermekek), Értelmező rendelkezések (fogyatékos gyermek, veszélyeztetettség fogalma), Gyermekjogi képviselő (bírság, továbbképzés, egyeztető-megbeszélés kezdeményezése) Jelzőrendszer működése ( felelősségre vonás kezdeményezése, egyeztető-megbeszélés, esetmegbeszélés),

60 Gyermekvédelmi törvény módosulása 2. Gyermektartásdíj megelőlegezése (feltételeinek változása nem függ az adók módjára történő behajtástól, jegyző adóügyi feladatai), otthonteremtési támogatás ( megállapításnál érvényes nyugdíjminimum, 15 napon belül utógondozó kirendelése, lakáselőtakarékossági program, hosszabb elszámolási időszak),

61 Gyermekvédelmi törvény módosulása 3. Gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1.) javaslat a védelembe vételre, családi pótlék természetbeni formájára) 2.) egyéni gondozási nevelési terv, pénzfelhasználási terv. Gyermekek átmeneti gondozása és a szükségszerinti ellátásuk.

62 Gyermekvédelmi törvény módosulása 4. Nevelőszülői jogviszony (az elhelyezhető gyermekek létszámának csökkentése) Védelembe vétel (intézkedések - átmeneti gondozás - iskolai erőszak kezelése, 2 éve fennálló védelembe vétel, fk.pátfogás ), Ideiglenes elhelyezés (elhelyezés speciális esetei az örökbefogadás esetén, gondozási hely indokolt megváltoztatása)

63 Mediáció előnye - áldozat aktív részese, alakítója a folyamatnak, az elkövetővel való találkozás segít a (bűn)cselekmény traumájának feldolgozásában, megszűnik, vagy csökken a félelemérzet, megismerheti a (bűn)cselekmény elkövetésének okait, ez segíti az újabb áldozattá válás megelőzését.

64 Mediácó előnye - elkövető aktív részese, alakítója a folyamatnak, maga teszi jóvá az okozott kárt, bocsánatot kérhet a történtekért, felelősséget vállal tettéért, szembesül annak következményeivel, az áldozattal való személyes találkozás hozzájárul a bűnismétlés megelőzéséhez.

65 Gyermekvédelmi törvény módosulása 5. módosulása 5. Családi pótlék természetbeni formája Védelembe vétellel egyidejűleg, vagy alatta (fokozatosság elve), Pénzfelhasználási terv, 50% erejéig eseti gondok kirendelésével (családtámogatási folyószámla és élelmezés, tanszer, gyógyszer, ruházat, iskolai bérlet stb. ), Eseti gondnoki kör ( 10fő /1 eseti gondnok ), Féléves felülvizsgálat (idő, mérték, mód változtatás, megszüntetése).

66 Gyermekvédelmi törvény módosulása 6. Átmeneti nevelt gyermekek családba fogadása, Személyes szabadság korlátozása ( ideiglenes elhelyezésnél, nevelési felügyelet külföldi gyermekeknél), Gyermekvédelmi igazgatási bírság bevezetése (fenntartó, intézményvezető, szolgáltató és más jogsértő személlyel szemben a gyermeki jogok súlyos sérelme esetén, tájékoztatási kötelezettség, működési engedély módosítása, - továbbképzés, egyeztető-megbeszélés a birság helyett,vagy mellett).

67 Gyermekvédelmi törvény módosulása 7. módosulása 7. Adatkezelési szabályok (gyermekek védelmében nyilvántartási rendszer adatlapjaiba való betekintés engedélyezése, Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék (tartalma, közzététele, nincs pályázat), Fenntartói feladatkör változása (információk, 10 munkanap a véleményezésre), Egyházi kiegészítő normatíva megtérítése ( jogutódlással átadás, megszüntetéstől számított 3 hónapon belül, gyermekek 50%-a, ugyanazon ingatlan)

68 Gyermekvédelmi törvény módosulása 8. Ket. miatti változások munkanap, személyes megjelenés elektronikus kapcsolattartás, hirdetmény, nyilvánosság, Bántalmazás elhanyagolás (bármely kapcsolat, haladéktalan kt., helyszíni szemle), Méltányossági megtérítés, jegyző adóügyi hatásköre (megtérítés elengedése, csökkentése, részletfizetés, gyámhivatal által kiszabott eljárási bírság, költség)

69 Gyermekvédelmi törvény módosulása 9. Ket. miatti változások A más szerv eljárásában történő képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok munkadíját és költségeit a kérelmező szerv viseli.

70 Gyer. változásai Ismételt bántalmazás, elhanyagolás Hiteles magyar fordítás nem szükséges ( honlapon). Külföldre távozás ( kapcsolattartás) Örökbefogadás ( határozat rendelkező része) Gyermektartásdíj ( továbbfolyósítás, ismételt elrendelés, egyösszegű kifizetés, 36 hónap.) Védelembe vétel ( eredménytelenség 45 munkanap, családi pótlék természetben) Nemzetközi ügyek ( tartási ügyek)

71 Gyermekvédelmi törvény módosulása évi költségvetés megalapozása A családi napközi feladatait önálló szolgáltató vagy legalább háromtelephelyként működő - családi napközit magába foglaló családi napközi hálózat biztosítja. Öt, vagy annál több családi napközi fenntartását hálózatba kell szervezni. A hálózatban biztosítani kell a szolgáltatást nyújtók részére a folyamatos szakmai tanácsadást, valamint az ellátottak igényeihez rugalmasan igazodó szolgáltatások összehangolását.

72 Integrált bölcsőde-óvoda Bölcsőde-óvoda integráció lényege: az intézményen belül van olyan egység, amelyik a 0-3 éves korosztályt, és van olyan egység, amelyik a 3-6 éves korosztályt látja el. A 0-3 éves korúak ellátását a bölcsődei szabályzók, a 3-6 (7) éveseket pedig az óvodai szabályok határozzák meg, a két ellátási forma szakmailag önállóan működik (119 intézmény)

73 Egységes óvoda-bölcsőde 1. Egységes óvoda-bölcsőde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni, és a gyermekek száma nem teszi lehetővé az óvodai csoport, illetve a bölcsődei csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

74 Egységes óvoda-bölcsőde 2. kötelező létszám:2 óvodapedagógus, 1 bölcsődei gondozó, 1 dajka, beszoktatás, étkezés, rugalmas napirend, gondozónőrendszer, játéktevékenység, óvodai nevelési program tartalma, óvodapedagógus 60 órás felkészítése, regionális módszertani bölcsődék véleménye, ellenőrzésben való részvétele (várhatóan 80 intézmény).

75 Gyermekvédelmi törvény módosulása 10. Családi gyermekfelügyelet Személyi feltételek: Nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet a szolgáltató, aki egészségi állapota, és körülményei alapján alkalmas az ellátás nyújtására, és felkészítő tanfolyamon részt vett (40 órás) Saját háztartásban nyújtható napközbeni ellátás Ellátottakra vonatkozó feltételek: Maximum 3 gyermeket lehet ellátni, ebből saját gyermek legfeljebb egy lehet (csak saját gyerekeket nem lehet) A gyerekek életkora 2-és 4 év közötti Csak olyan szülő gyermekét lehet felvenni, aki dolgozik, vagy munkaerő-piaci képzésen vesz részt

76 Gyermekvédelmi törvény módosulása 11. Tárgyi feltételek: Lakás száraz, fűthető, jól szellőztethető, világos legyen Működési engedélyezési eljárás: Működési engedély kell, de nem kell hozzá szakhatósági vélemény, csak a védőnő előzetes javaslata Csak a védőnő ellenőriz Finanszírozás : A normatíva összege azonos a családi napközi normatívájának összegével

77 Gyermekvédelmi törvény módosulása 12. Családi pótlék 50%- ának felhasználása a gyermekotthonban élő gyermekek számára (így különösen ruházattal, szabadidő-eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására, zsebpénzének biztosítására.), Otthonteremtési támogatás ( 30 életév betöltéséig), Utógondozói ellátás ( tovább nem tanulók 21 életévéig),

78 Utógondozói ellátás változásai A normatívát 2010-től differenciáltuk, és a 2009 évihez viszonyítva eltérő mértékben csökkentjük. A tovább nem tanuló fiatalok esetében lecsökkentjük az utógondozói ellátás lehetséges idejét a jelenlegi 24 éves életkorról 21 évre, és ösztönözzük programokkal is - utógondozó otthonban, vagy albérletben történő elhelyezésüket. Ebben az esetben az állami hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a fenntartó.

79 2010.évi költségvetési törvény A helyettes szülőnél, a gyermekek átmeneti otthonában, illetve a családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 100%-át. (kríziskezelő feladatot ellátása miatt a napi férőhelyek túllépése lehetséges)

80 Megelőző távoltartás Parlament június 22-i ülésnapján fogadta el a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló évi LXXII. törvényt. A törvény 2009.október 1-jén hatályba lépett

81 Fogalmak Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, b) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. Hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat.

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekvédelem 2015.

Gyermekvédelem 2015. Gyermekvédelem 2015. Pedagógusok Szakszervezete Gyermekvédelmi Tagozata Országos Értekezlet Budapest, 2015. március 12. Baloghné Gábor Katalin EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés

JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés JOG (órai jegyzet) szociális gondozó, ápoló képzés 1 A jog fogalma: 2 Jogrendszer: A mindenkori hatalom, (állam) akaratát kifejező, írásba foglalt, és kikényszeríthető, magatartási szabályok összessége.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben