FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN"

Átírás

1 FOLOSIREA BAZELOR DE DATE GENETICE ÎN EDUCAŢIE GENETIKAI ADATBÁZISOK FELHASZNÁLÁSA AZ OKTATÁSBAN Prof. József Éva Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Tg.Mureş, Mureş De ce să folosim baze de date genetice în educaţie? Cum se pot explica fără dificultate concepte complexe de genetică moleculară, genetică umană, evoluţie moleculară în aşa fel ca elevii să înţeleagă şi corelaţiile dintre ele? Prin lucrarea prezentă caut răspunsul la întrebările formulate anterior prezentând activitatea cercului ştiinţific Appendix al Liceului Teoretic Bolyai Farkas. Bioinformatica este ştiinţa care se ocupă cu depozitarea şi prelucrarea datelor imense care s-au acumulat de-a lungul timpului despre biologia şi genetica moleculară. În genomul uman există 3 miliarde de nucleotide, ar fi foarte anevoios să căutăm sau să prelucrăm date în cadrul acestor inormaţii numai prin observare simplă. Totodată căutarea secvenţelor nucleotidice este numai primul pas în cunoaşterea genomului uman, pentru aflarea funcţiilor acestora, a implicaţiilor lor în sănătatea sau bolile umane, evoluţia moleculară a speciei umane necesită prelucrări complexe. Bioinformatica permite prelucrarea datelor din două perspective: depozitarea datelor pe de-o parte şi prelucrarea acestora din diferite puncte de vedere de exemplu evidenţierea similitudinilor din secvenţele diferitelor specii (alignment). În cadrul lucrării mele voi prezenta modalităţile de căutare a informaţiilor despre genomul uman în cadrul bazei de date dar şi prelucrarea datelor prin procedee asigurate de baza de date precum şi folosirea acestora în activitatea ştiinţifică şcolară 1

2 Miért használjunk bioinformatikai adatbázisokat az iskolai oktatásban? Hogyan lehet könnyen és közérthetően elmagyarázni molekuláris genetikával, humángenetikával és evolúció elmélettel kapcsolatos információkat úgy, hogy a diákok az összefüggéseket is megértsék? Ezekre a kérdésekre keresem a választ bemutatva a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Appendix Természettudományos Diákkörének munkáját. A molekuláris genetika tanítása nehéz feladattá vált hazánkban az elmúlt években. A tanűgyminisztérium által javasolt reform új tanterve elvont és nagyon részletes információkat tartalmaz. Ezzel egyidőben, ugyanez a reform száműzte az evolúció elmélet tanítását a középiskolai tantervből. Ezeknek a problémáknak áthidalására használtam az Appendix Természettudományos Diákkörben és a tanításban a bioinformatikai adatbázisokat. Az adatbázisok használata segít látványossá tenni néhány, a molekuláris genetika által felvetett problémát, mint az emberi gének szerkezetét és szerepét, a rák genetikáját és nem utolsó sorban a molekuláris evolúciót. A bioinformatika hatalmas biológiai információ tárolásának, az ebben való keresésnek és elemzésnek a tudománya. Az emberi genomban 3 milliárd nukleotid található, nehéz lenne ezek szekvenciáit követni, elemezni egyszerű megfigyeléssel. Ugyanakkor a szekvenciák megismerése még csak a kezdet, hiszen további feldolgozást igényel ezek funkciója, a gének szerepe, kapcsolatuk betegségekkel. A bioinformatika két alapvető információ feldolgozást kínál: információtárolást adatbázisok formájában, valamint információ feldolgozási eszközöket, amelyekkel érdekes műveleteket, pl. összehasonlítás alapú kereséseket tesznek lehetővé.[1] Az Appendix Természettudományos diákkörben kifejtett munka a es tanévben bioinformatikai adatbázisok segítségével történt. A tudományos diákkör céljául tűzte ki az alapvető kutatási stratégiák középiskolás szinten való alkalmazását kutatásmodellező technikák révén. Az aktuális tudományos kutatás témáit felölelve a diákok az új iránti nyitottságot, a szakirodalom és az alapvető kutatási technikák helyes használatát sajátították el. A matematikai, kémiai, informatikai gondolkodási modellek alkalmazása biológia témájú feladatok megoldásában a tantárgyak közötti logikai egységesség, átjárhatóság elvét követte. A módszerek között kiemelt jelentőséget kapott a felfedezésen alapuló oktatás, kooperatív oktatási modellek, csoportkutatás, mozaik módszer, kísérletezés. Nem kis jelentőséget kapott a foglakozások során a szövegértés, kommunikáció, internetes és nyelvi kompetenciák fejlesztése, az anyanyelvű és idegen nyelvű szaknyelv használata. 2

3 Táblázat:Válogatás az Appendix diákkörben feldolgozott témakörök közül A foglalkozás témája 1. Klasszikus humángenetika - kromoszómák és gének 2. Hogyan öröklődnek tulajdonságaink?- matematikai modellek a monohibridizáció, polihibridizáció, poliallélia, poligénia, episztázis esetében 3. A rokonházasságok genetikai következményei esettanulmányok 4. Férfiasság és nőiesség genetikai háttere 5. Geneious program megismerése, szekvenciaillesztés és evolúció 6. Bioinformatikai adatbázisok felkutatása - az emberi változatosság, SNPs fogalma, a adatbázis megismerése és felhasználása 7. Felismersz egy rák mutációt? - A DNS szekvenálás szimulálása, a weboldal megismerése A továbbiakban a molekuláris törzsfák elkészítésének módszerét mutatom be a adatbázis és program segítségével. A DNS alapu törzsfák elkészítésének előnye az, hogy a tulajdonságok anyagi alapjait, a géneket tartalmazzák. Az általunk összehasonlított DNS szekvencia a mitokondriális DNS-ből (mtdns-ből) származik. A mitokondrium a sejt energiáját felszabadító sejtszervecskéje, minden mitokondriumnak saját, kis méretű genomja van, a sejtek nagy számú mitokondriumot tartalmaznak, így könnyű mitokondrális DNS-t kivonni. Ezzel magyarázható az, hogy ősi és mai élőlények összehasonlításának kedvelt genetikai anyaga. Szekvenciaillesztés ( alignment ): két vagy több nukleotid- vagy aminosav-szekvencia olyan elrendezése, amely megmutatja, hogy az összehasonlított szekvenciák hol hasonlítanak, illetve hol különböznek egymástól. A szekvenciaillesztés meghatározza az illesztett szekvenciák közötti azonosság, illetve eltérés mértékét. Hasonló szekvenciák esetén a különböző fajokból származó szekvenciák közötti eltérések a fajok független evolúciós múltja során gyűjtött mutációk eredményei. A mutációk száma, vagyis a szekvenciaeltérés foka ezért megfeleltethető a két faj közti evolúciós 3

4 távolsággal: minél régebben vált el egymástól két faj, annál nagyobb lesz a szekvenciaeltérés. Az optimális illesztés minimalizálja a fán a mutációs lépések számát.[2] 1. Belépés az adatbázisba: 2.ábra: a weboldal 2. A szekvenciaillesztés kiválasztása a bal oldali menüből történik, ugyanakkor bejelölhetjük a vizsgálatra kiválasztott gént. Ebben az ábrában COXII génjének szekvenciái közötti hasonlóságokat és különbségeket vizsgáljuk. A COXII, citokróm oxidáz II alegységének a génjéről bővebb információt a geneious program által kínált NCBI adatbázis felkeresésével kaphatunk, amit a bal oldali menüből választunk ki ( tetszőleges lehetőség). 3.ábra: A szekvenciaillesztés kiválasztása 3. Ahhoz, hogy egyszerűbb és értelmezhetőbb ábrát kapjunk, különböző fajokat jelölhetünk ki. Ebben az ábrában a majmok és emberszabású majmok COXII génjét vizsgáljuk: 4

5 4.ábra: A kívánt szekvenciák kijelölése 4. A kívánt szekvenciák összehasonlítása akár szabad szemmel is elvégezhető. Felnagyítva a szekvenciákat megfigyelhetjük a sötét zölddel jelölt régiókat, amelyek teljes azonosságot jelentenek. Megfigyelhető, hogy az ilyen típusú szakaszok nagy számban fordulnak elő. Ennek kapcsán feladatokat jelölhetünk ki diákjainknak pl. Milyen típusú nukleotid behelyettesítések gyakoribbak a vad típushoz viszonyítva, hogyan magyarázhatjuk, hogy egyes nukleotidok helyettesítése gyakoribb (gondoljunk a nukleotidok vegyi szerkezetére)? 5.ábra: kívánt szekvenciák összehasonlítása 6. Azt is megfigyelhetjük, hogy a szabad szemmel való összehasonlítás nagyon idő- és energiaigényes. A geneious program lehetőséget kínál egy sokkal egyszerűbb módszerre, a statisztikai összehasonlításra. Ennek érdekében megnyitjuk a Statisztika ablakot (Statistic box) a jobb oldali menüből. A statisztikai ablakban leolvashatók az adott szakasz számszerűsített adatai: a szekvencia hossza, hasonlóság a kiválasztott szekvenciák között, az adott szakasz nukleotid összetétele. 5

6 6.ábra: Statisztikai összehasonlítás 7. Az evolúciós törzsfa felállítása szekvenciaillesztés alapján a fás ábrázolás kijelölésével történik a megfelelő ábrázolási modellt és módszert kiválasztva: 7.ábra: Az evolúciós törzsfa beállításának lépései Az evolúciós törzsfa megjelenítése a beállítások utáni OK gombra való kattintással történik. Ha az elágazások felíratozását is kérjük (Show Branch Labels), a megjelenő számok a különbségek ( bázis helyettesítések) mértékét adják meg. Az adott törzsfa legközelebbi rokonunknak a COXII gén estében a csimpánzt jelöli meg, majd a gorillát és még távolabbi rokonunknak az orangutánt. A molekuláris evolúció igazolja a klasszikus evolúcióelmélet empirikusan felállított vagy hasonlóság alapú rokonságának hipotézisét a főemlősök között. 7.ábra: Az evolúciós távolságot is megjelenítő törzsfa A diákkörünkben a bioinformatikai adatbázisok felhasználásával olyan munkák születtek meg, amelyeket különböző versenyeken mutattak be diákjaink. Ilyenek voltak a TUDEK (Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája), TUDOK (Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) a 6

7 Kutató Diákok Szövetségének szervezésében, valamint a Magyar Tannyelvű Középiskolák Országos Tantárgyversenye, amelyet már hatodik éve iskolánk szervez. A munkák bemutatásával a diákok idén TUDEK és TUDOK első díjat, nagydíjat, illetve hazai versenyünkön dícséretet kaptak. A dolgozatok elkészítésének elsődleges feltétele a jó ötlet, a bioinformatikai adatbázisokat a kutatás kiegészítésére használtuk, mint genetikai különbségek azonosítására férfiak és nők között a Különbözünk, de miért? című dolgozatban (szerzői: Germán Salló Zsófia, Kelemen Krisztina), illetve a rák kialakulásának módjainak vizsgálatára A rák mint genetikai betegség című dolgozatban (szerzője: Ferencz Arnold Béla). Nagy hangsúlyt fektetünk diákkörünkben a tudomány népszerűsítő munkára is. Ennek jegyében szervezzük meg minden évben a Mindentudás Iskolája előadássorozatot, amelyben diákjaink az adott évben elkészített tudományos munkájukról számolnak be. Mindezek és az elkészített dolgozatok weboldalunkon kerülnek bemutatásra A diákkör minden természettudományos területet felölel. Weboldalunkon a matematika, fizika, kémia és biológia terén végzett tudományos munkák és elkészített diák dolgozatok egyaránt megtalálhatók. Irodalomjegyzék 1. Louisa Wright, Sandra Orchard, Phil Jones: Exploring genomes-a treasure hunt on the internet, Enhancing biology teaching using biological databases, EMBL-European Bioinformatics Institute, UK, 8-10 March Dean Madden: Introduction to species comparison, Enhancing biology teaching using biological databases, EMBL-European Bioinformatics Institute, UK, 8-10 March Ensembl Genome Browser SZERZŐ József Éva, biológia tanár, a biológia katedra főnöke, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 7

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Mi történik a genetikai laboratóriumban?

Mi történik a genetikai laboratóriumban? 12 Mi történik a genetikai laboratóriumban? A brossúra elkészítéséhez segítséget nyújtottak: Dr Ian M Frayling, Orvosi Genetikai Intézet (Institute of Medical Genetics), Walesi Egyetemi Klinika (University

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Kovács Veronika. Ez is Hungaricum. Szakdolgozat. Témavezető: Szabó Csaba. Budapest, 2013. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kovács Veronika Ez is Hungaricum Szakdolgozat Témavezető: Szabó Csaba Budapest, 2013. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. Kutatási módszerek, célkitűzés..................

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 4. szám 321 355. (2007) HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI Csapó Benő

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben