LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai"

Átírás

1 LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai A GFB átkötési kampány kezdete óta sokat hallhattunk a KÖBE új biztosításáról, elsősorban a média és az on-line alkuszok szemszögéből. Sokféle információt, sokféle közelítést és álláspontot megismerhettünk már a termékkel kapcsolatban, de ennek ellenére úgy érezzük, hogy még mindig nem kristály tiszta a kép, sok az interferencia és a dezinformáció a biztosítás körül. Mivel a konstrukció a szakma számára is új és szokatlan, írásomban most szeretnék egy kicsit mélyebb, alaposabb és komplexebb tájékoztatást adni a termék hátteréről, megalapozottságáról, kiegészítve az eddig elhangzottakat néhány új elemmel. Azzal, hogy a cikket a Biztosítási Szemlében jelentetjük meg, talán egyértelmű az a szándékunk, hogy célunk elsősorban a szakma tájékoztatása. A termék pontos neve és funkciója A termék pontos neve LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás, amely meghatározás mindkét lényegi elemét komolyan gondoltuk, amikor hosszas és igen alapos előkészítés után kialakítottuk ezt a biztosítást. A LASSÍTS! figyelemfelkeltő határozott kiszólás, funkciója és üzenete a tudatosítás, az általános sebességhatárokkal kapcsolatos emlékeztetés, amely egyben előkészíti a biztosítás megismerésének pillanatától a határozatlan tartamú biztosítási időszak alatt folyamatosan fenntartott, a biztosítási szolgáltatás teljesítésével pedig mentálisan és a gyakorlatban is megerősített megelőzés jelentőségét. A biztosítói célmeghatározás egyik fő motívuma tehát a prevenció volt. Már a szerződéskötés során is számos helyen, számos alkalommal szembesül az ügyfél az általános sebességhatárokkal, de nem csupán az ügyféltájékoztató és a szabályzat olvasása és értelmezése kapcsán, hanem vizuálisan is, hiszen a biztosítás szinte valamennyi kapcsolódó nyomtatványán (szabályzat, kötvény, szolgáltatási igénylő lap, stb.) továbbá honlapunkon, a termék micro-site-ján, de még az on-line alkuszok összehasonlító oldalian is megjelennek és tudat alatt már működnek is ezek a figyelmeztető ábrák. 1

2 A szerződés tartama alatt folyamatosan formáljuk a biztosítás köré szerveződő veszélyközösség közlekedésbiztonsági attitűdjét azzal, hogy meghatározott időközönként és rendszerességgel aktuális közlekedésbiztonsági tartalmakat juttatunk el hozzájuk. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges közlekedésbiztonsági tréninget pedig nemcsak a 80%-os szint elérését megkövetelő vizsga teszi komollyá, ugyanakkor igen hatékonnyá, hanem a programnak az az eleme is, amely az oktatást kifejezetten adekvát módon valósítja meg azáltal, hogy pontosan azokat az érintetteket oktatja, akik esetében meg is valósult és még igen közeli a sebességtúllépés és annak szankcionálásával kapcsolatos élmény. Végül nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása kapcsán jellemzően olyan ügyfelekkel kerülünk majd kapcsolatba, akik közlekedési tankönyvszerű ismereteket először - effektív vezetési tapasztalat nélkül - a jogosítvány megszerzésekor (főleg fiatal korban) sajátíthatták el. Közlekedésbiztonsági szakemberek egybehangzó véleménye alapján az ilyen típusú ismeretek, elsősorban az életkori sajátosságok, valamint az egyéb körülmények, pl. a vezetési tapasztalat hiánya miatt nem épülnek be mélyen az újdonsült gépjárművezetők tudatába. Néhány év vezetési tapasztalattal rendelkező, érettebb életkori korcsoportba tartozó személyek számára átadott ismeretek viszont, bizonyosan nagyobb hatékonysággal maradnak majd meg emlékezetükben. Jogszabályi analógia Talán valamelyest kevésbé ismert a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló évi CXXVIII. törvény (valamint az ennek végrehajtásáról szóló 236/2000 (XII. 23.) kormányrendelet) és ez lehet az oka, hogy még a legszemfülesebb tudósítók sem ismerték fel azt a nyilvánvaló analógiát, amely a termék egyik módszertani megalapozottságát jelentő ún. biztosítás-alapú pozitív megerősítés és a fent hivatkozott ún. jogszabály-alapú pozitív megerősítési séma között fennáll. Az előéleti pontrendszerről szóló törvény kimondja, hogy az egyes közlekedési szabályszegésekért kirótt és a gépjárművezető által összegyűjtött ún. büntető pontok száma önkéntes utánképzéssel csökkenthető, 13 pontig 9 ponttal, pont között 6 ponttal. Vagyis a jogszabályi modell működési sémája leegyszerűsítve: Vegyük észre hogy a fenti, jogszabály alapján meghatározott folyamat abszolút eredménye továbbá, hogy egy korábban a jogszabály által megállapított büntetési mérték kvantitatív szempontból tekintett lecsökkentését is eredményezi, vagyis 13 büntetőpontból marad 4. 2

3 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás módszertani sémája gyakorlatilag ugyanez, mind a negatív / pozitív megerősítés kognitív folyamatainak vonatkozásában, de a kiszabott büntetési tétel mértékének csökkentésére vonatkozó végeredmény szempontjából is egyaránt. Még egy kiegészítés Csupán érdekességként és továbbra is a szabályozási környezet témájánál maradva, megemlíteném még a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, a közúti közlekedés résztvevőinek nevelésével, oktatásával kapcsolatos ának rendelkezéseit, amely az alábbiakat mondja ki: 17. A közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát. A Közlekedési Biztosító Egyesület termékeinek szellemiségével, szolgáltatásaival nem csupán végrehajtója, de kezdeményezője és aktív művelője is a hivatkozott iránymutatásnak, hiszen 2008-ban Magyarországon elsőként ez a biztosító hozta létre és azóta is működteti pl. a mára több tízezres taglétszámmal rendelkező Tudatos Vezetők Klubját is. A jogkövető magatartás megvalósulása A termék nemhogy nem támogatja, hanem kifejezetten megköveteli a sebességtúllépés kapcsán a jogkövető magtartás megvalósulását, vagyis végigfuttatja az ügyfelet a kapcsolódó közigazgatási eljárás egyes lépésein (elkövetés, határozat, bírság kiszabása, jogerőre emelkedés, befizetés, stb.) végül pedig abba az irányba tereli, hogy határidőre fizesse is meg a kiszabott közigazgatási bírság összegét. A jogalkotó jogszabályban megfogalmazott szándéka tehát (elkövetés-szankció) gyakorlatilag tökéletesen megvalósul, legalábbis bizonyosan nem sérül. A biztosítás tehát kizárólag csak egy teljes, jogi értelemben is befejezett és lezárt eseménysor után jön a képbe. Máshogyan fogalmazva, a biztosítási fedezet attól a pillanattól élesedik, amint egy közlekedési szabályszegés kapcsán lefolytatott közigazgatási eljárás lezárul. 3

4 A sebességtúllépésért kiszabott bírság megfizetése, a közigazgatási eljárás végig vitele, majd a közlekedésbiztonsági tréning és vizsga reményeink szerint elegendő élményt és muníciót szolgáltat majd ügyfeleinknek a második, illetve sokadik sebességtúllépéses esetek megelőzéséhez, és ezzel a szerződés hasznossága kiteljesedik, a biztosítás eléri valódi célját, azaz hosszú távon javítja a közúti közlekedés biztonságát, ösztönzi az önkéntes jogkövetést és általában a jogszabályban meghatározott normákkal történő azonosulás irányába hat. Miután tehát szándékaink szerint alaposan felkészítettük ügyfeleinket az általuk a jövőben elkövetendő sebességtúllépéses esetek elkerülésére, meg kellett még oldanunk a biztosító szolgáltatását kiváltó, legelső gyorshajtás elkövetésének megelőzésével kapcsolatos problémát is. Ebben a vonatkozásban jóval korlátozottabb eszközrendszer állt rendelkezésünkre, de ezen a téren is elmentünk egészen addig az inflexiós pontig, amelyen túl, a program hatékonysági görbéje már negatívba fordul. Azon túl, hogy már a szerződés megkötésekor és a szerződés tartama alatt is, folyamatosan adagoljuk a közlekedésbiztonsági szemléletet, még anyagilag is megpróbáltunk ellenérdekeltséget teremteni, ami a biztosítási díj és az alkalmazott levonásos önrész (5.000Ft) együttes hatásaként valósul meg. Az ügyfél nettó pozíciója egy esetleges sebességtúllépés elkövetése kapcsán a szolgáltatási ügylet végén nagyságrendileg mínusz Ft (ami még mindig jobb pozíció, mint a biztosítás nélküli mínusz Ft). Gazdasági értelemben a fentiekben feltételezett vélelem kapcsán - tehát a kérdés úgy merül föl, hogy megéri-e 10 ezerért taposni, a megengedett 50 km/óra helyett pl. 65 km/óra sebességgel hajtani? Meggyőződésünk, hogy a megszerezhető élmény és hasznosság nincs arányban annak árával, ezért széles tömegek pusztán gazdasági racionalitási alapon reményeink szerint nem választják majd ezt az opciót, és a biztosítás megkötése sem ösztönzi majd őket erre. Ilyen értelemben egyébként a biztosító alapvető üzleti célja és a társadalmi érdek tökéletesen egybeesik; legyen kevesebb sebességtúllépés, javuljon a közlekedésbiztonság. Amennyiben a fentiek ellenére esetleg mégis lenne olyan személy, aki ilyen alapon mégis, direkt megkísérelné a szabályszegést, annak bizonyosan számolnia kell még a következőkkel is: a nettó mínusz Ft-os pozíciót kizárólag csak akkor realizálható, ha az ügyfél előzetesen befizeti a kiszabott bírságot, ezt követően pedig részt vesz a közlekedésbiztonsági tréningen és le is vizsgázik a megszerzett ismeretekből, egyetlen alkalommal van lehetősége ezt megtenni, a biztosítás semmilyen értelemben nem ad általános feloldozást a sebességtúllépésért kiszabható további szankciók alól (büntető pont, vezetéstől való eltiltás, jogosítvány esetleges bevonása, stb.), ügyelnie kell továbbá arra, hogy semmiféle egyéb szabályszegést és jogszabály sértést ne kövessen el a sebességtúllépéssel egyidőben (pl. lejárt forgalmi, megszűnt GFB, stb.), hiszen akkor nem válik jogosulttá a biztosító szolgáltatására. (Megjegyzés: a biztosító tehát ebből a szempontból is az általános jogkövetés irányába tereli az ügyfelet.) 4

5 Nagyjából ennyi tehát a termékbe épített fékek és ellensúlyok elméleti működési mechanizmusa. Fontos azonban, hogy az itt részletezett mechanikus védelmi rendszer automatizmusaira kizárólag csak abban az esetben lesz majd szükség, ha azt feltételezzük, hogy a primer védelemi mechanizmus, vagyis az ügyfél kockázati attitűdje, egy ilyen biztosítási szerződés megkötésétől gyökeresen megváltozik. Mindannyian tudjuk azonban (különösen ebben a szakmában), hogy az ún. kockázat-kerülési vagy a kockázat-vállalási hajlandóság sokkal mélyebb és hosszabb időtávú szocializációs folyamat során determinálódik. Érdemes megemlékeznünk egy Hollandiában végzett kutatás eredményeiről is, amely alapvetésében és arányszámaiban talán a hazai viszonyokra is adaptálható. A közlekedők összességét (100%) megvizsgálva, magatartásuk, attitűdjük, befolyásolhatóságuk alapján az alábbi három kategóriába sorolhatók: Renitens: sem a pozitív megerősítés (tudatformálás), sem a negatív megerősítés (szankció) nincs hatással magatartásukra. Eminens: teljes mértékben, önkéntes szabálytisztelők, mindenkor és minden helyzetben a szabályoknak megfelelően viselkedők. Ingadozó: többnyire azonosulnak a szabályokkal, de olykor-olykor egyéni érdekeiknek alárendelik ezeket a korlátokat, ugyanakkor a negatív, illetve pozitív megerősítés hatására változtat magatartásán. A három csoport arányszámai az alábbi ábrán láthatók. Közlekedők magatartásának befolyásolása Reagálás, megelőzés 15% 70% 15% Renitens - a bekövetkezett cselekmény szankcionálása Ingadozó - követendő magatartás bemutatása - a közösség magatartásformáló ereje - minták következetes alkalmazása Eminens Szankció: rövid távon akár jelentős eredmény ( a fenntartható fejlődés? Az emberek jó része nem azért nem öl, mert fél a büntetéstől!!!) 2008 Hungary Forrás: GRSP Hungary Ezek a konkrét értékek Magyarország vonatkozásában ugyan eltérőek lehetnek, de ennek ellenére hazánkban is az ingadozók képviselik a legjelentősebb tömeget. A pozitív, illetve 5

6 negatív megerősítés tehát leginkább ennél a rétegnél döntheti el, hogy tagjai az eminens, vagy a renitens viselkedésforma felé közelednek. A Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szolgáltatását tekintve egyértelműen az ún. pozitív megerősítés kategóriájába tartozik, amely a fentebb bemutatott tanulmány tanúsága szerint a legszélesebb tömegek számára a pozitív befolyásolás hatékony eszköze lehet. Bizonyosan hatékonyabb ráadásul, mint a szankció (negatív megerősítés). Amennyiben ugyanis a közlekedőt kizárólag csak a jogsértés miatti szankcióval való fenyegetettség tartja vissza a jogsértéstől, akkor az leginkább ott fejti ki hatását, amikor és ahol attól nagy valószínűséggel tartani lehet. Ebből következően az ilyen vezető számtalan olyan vészhelyzetet idézhet elő, amelynek nem lesz számára jogkövetkezménye, így erősítheti benne a deviáns magatartás büntetlenségének hamis érzetét. 1 A szankció egyébiránt soha nem célja csupán eszköze a rendszernek, az igazi cél a közlekedők önkéntes jogkövetés irányába történő formálása. A közösség tagjai, mint például a közlekedés résztvevői is, akkor működnek együtt a leghatékonyabban, ha a szabályokat saját maguk is elfogadják. A szocializáció folyamatának is csak egy lépcsőfoka az, ha az egyén azért nem vét a társadalmi együttélés - erkölcsi és egyéb normákban rögzített szabályai ellen, mert bár maga nem ért egyet velük, de el kívánja kerülni a normába ütköző magatartáshoz társított következményeket. Szocializációról csak akkor beszélhetünk, ha a közösség tagja azonosul a normákkal és azért tartja meg a szabályokat, mert maga is helyesnek tartja azokat. 2 Statisztikai tényadatok Az új biztosítás morális megalapozottságának megteremtését statisztikai adatok is erősítették. Korábban végig olyan, különböző csatornákból származó információink voltak, amelyek a közlekedési baleseti okok egyik leggyakoribb előidézőjeként egységesen és egyértelműen igen nagy százalékban (30%) a gyorshajtást jelölték meg. (Megjegyzés: nagyjából a média és a közvélemény is ezt az adatot ismeri.) Később, amikor a díjkalkuláció elvégzéshez szükséges, szintén hiteles forrásból származó adatbázis is rendelkezésünkre állt, ellentmondásokat érzékeltünk, ezért még alaposabb adatfeltárást végeztünk. Ennek kapcsán bukkantunk a KSH akkor legfrissebb teljes éves adatsorait bemutató olyan táblákra, amelyek a közlekedési baleseteket baleseti okok szerint is bemutatják. Ennek alapján a tavalyi évben összesen közlekedési baleset történt, ebből következett be a járművezetők hibájából. Ebből a esetből baleset (30%) volt sebességtúllépéssel kapcsolatos. A sebességtúllépéses baleset a következők szerint alakult az egyes baleseti okok tipizálása szerint: 1 Forrás: Pausz Ferenc GRSP Hungary 2 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 6

7 Forrás: KSH A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy a sebességtúllépés kapcsán nem az ún. abszolút gyorshajtás (vagyis amire a KÖBE biztosítása térít) okozza a fő problémát, hiszen az mindössze 124 db-ot (3%) tesz ki az összes sebességtúllépéses esetből, míg a gépjárművezetők hibájából bekövetkezett teljes esetszámot tekintve pedig kevesebb, mint egy százalékot (0,823%-ot) jelent. Ezzel szemben az ún. relatív gyorshajtás felelős az ilyen típusú balesetek 97-99%-áért, az alábbiak szerint. útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (79,35%) forgalmi viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (5,11%) időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (12,55%) Arra sajnos már nem találtunk statisztikai adatokat, hogy az éves 124 db-os előírt sebesség be nem tartása - kategóriából pontosan hány eset tartozik az általunk is térített Ft-os közigazgatási bírsággal sújtott sebességtúllépési tartományba, de ez az érték vélhetőleg még tovább javítaná a termékünk statisztikai mutatókra alapozott aspektusát. A biztosítási esemény megalapozottsága A biztosítási esemény biztosítás-szakmai, jogi megalapozottságát a Ptk (1) teremti meg, amely szerint: Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát. Esetünkben a fenti jogszabályban hivatkozott jövőbeni esemény a feltételekben meghatározott mértékű sebességtúllépésért kiszabott és megfizetett bírság. A klasszikus biztosítási iskolák általában még azt is elvárják egy biztosítástól, hogy megragadható legyen benne az ún. bizonytalansági faktort. A biztosítási szempontból 7

8 tekintett bizonytalanságnak (pure risk) két fajtája ismeretes, az ún. abszolút kockázat (bizonytalanság), amikor mind a biztosítási esemény bekövetkezése, mind a bekövetkezés időpontja bizonytalan (ebbe a halmazba tartozik a LASSÍTS! biztosítás is) továbbá az ún. relatív kockázat (bizonytalanság), amikor az esemény bekövetkezése biztos, csupán annak időpontja bizonytalan. Ebbe a kategóriába tartoznak általában pl. az életbiztosítások. A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás a kockázat természete szerinti tipológia alapján az abszolút bizonytalanság tárgykörébe tartozik többek között pl. az alábbiak miatt: nem tudhatjuk előre, hogy a populáció vagy akár a veszélyközösség tagjai egyáltalán követnek-e el sebességtúllépést egy-egy biztosítási időszakon belül, nem tudhatjuk előre, hogy a populáció, vagy veszélyközösség pontosan mely tagjai, mekkora arányban, milyen időtávon, mekkora mértékű sebességtúllépést követnek el, kérdés, hogy az egyes biztosítottak várhatóan milyen gyakorisággal követik majd el a sebességtúllépést, stb. Még tovább menve fontos megértenünk azt is, hogy a konkrét termék kapcsán a valódi bizonytalansági faktor elsősorban nem a mindenkori sebesség kontrollálhatóságában vagy kontrollálhatatlanságában rejlik, hiszen a mindenkori haladási sebesség a vezető által megválasztható, befolyásolható, szükség esetén módosítható tényező. A számunkra releváns bizonytalansági elem az adott útszakaszra vonatkozó általános vagy táblával módosított sebességhatár folyamatos és mindenkor helyes beazonosíthatóságában, illetve a gépjármű sebességének ehhez igazodó megválasztásának időszükségletében van. Igazából tehát annak a bizonytalanságáról van szó, hogy a vezető mindig, minden időpillanatban a haladás során folyamatosan változó útszakaszok a közlekedési táblákkal, egyéb forgalomirányító, forgalomtechnikai eszközökkel szabályozott elvárt magatartása megvalósul-e. Amennyiben nem, vagy nem kellő időben, szabályszegést követünk el. Egy ilyen szabályszegést aztán vagy azonosítanak, vagy nem, ami egy újabb bizonytalansági áttétet visz a dologba. A sebességtúllépéssel kapcsolatos, jellemzően figyelmetlenségből adódó lehetséges okokat és eseteket most nem részletezem, ezekkel mindnyájan tisztában vagyunk. Legvégül érdemes megemlíteni, a sebesség mint fizikai kategória sajátosságait is, amely szerint annak változása (pl. csökkentése) nem lépcsőzetesen értékről értékre ugrással valósul meg, hanem folyamatában. Ugyanakkor az egyes útszakaszokra jellemző sebesség értékek, ún. diszkrét értékek és az adott tábla vonalától érvényesek. A sebességtúllépés jelensége viszont matematikailag nem a diszkrét valószínűségi változók modelljével, sokkal inkább a folytonos valószínűségi változók modelljével analóg. 8

9 A nyers kockázat (bizonytalanság) természetéről a fentiekben felépített képet még tovább árnyalja, hogy a megengedett sebesség túllépése kapcsán az objektív felelősség intézményére alapozott közigazgatási eljárás (és bírság) alapértelmezés szerint nem vizsgálja az elkövető személyét. A közlekedési bírságot teljesen mechanikusan az üzembetartóra szabják ki, az üzembetartó gépkocsiját viszont bárki vezethette, vagyis az üzembetartó szempontjából ezen a ponton is megragadható egy jókora bizonytalansági faktor. A jogszabály megteremti ugyan az elvi lehetőségét, hogy az üzembentartó kibújjon a fizetési kötelezettség alól, de ebben az esetben rá kell bírnia a szabályszegést minden bizonnyal elkövető vezetőt, hogy a törvény előírásai szerint teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatával igazolja, hogy ő vezette a gépjárművet a szabályszegés időpontjában. Ez a fajta, jogszabályból levezethető protokoll szintén további bizonytalansági áttételeződést visz a rendszerbe és az üzembentartó életébe, különösen ha még azt is figyelembe vesszük, hogy nem igazán elvárható és nem igazán életszerű, hogy az üzembentartó (önmagára), illetve családtagjaira terhelő vallomást tegyen, illetve a fentiekben részletezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot pl. hozzátartozóitól kikényszerítse. Összességében tehát a fentiekben az elméleti szinten megragadható véletlen, illetve valószínűségi faktor számos aspektusát mutattuk be, amelyek mindegyike vissza is hat a kockázatra. Az itt részletezett elméleti valószínűségek létezését azonban a gyakorlat is megerősítette és visszaigazolta. A rendelkezésünkre álló adatbázisból ugyanis szinte tökéletes kontúrokkal rajzolódtak ki az egyes szegmensek és kategóriák kárgyakorisági értékei, amely alapján végül a díjkalkulációt is elvégeztük. A bíráság-fizetési morál Kevésbé publikus adat, de tény, hogy a közigazgatási eljárások alá vont járművek 69%-ának természetes személy volt az üzembentartója, 31%-ának pedig nem természetes személy. A természetes személyek az esetek 3,5%-ában mentették ki magukat, míg a nem természetes személyek üzembentartók 7%-ban. 3 Az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben az esetek 40%-ában, a szabálysértési eljárások esetében pedig 46%-ában kell végrehajtást kezdeményezni. 4 Az üzembentartóval, mint nem természetes személlyel szembeni végrehajtások igen eredményesek, mert a NAV leemeli a büntetés összegét a cég számlájáról. 3 Forrás: GRSP Hungary 4 Forrás: GRSP Hungary 9

10 A természetes személy üzembentartók, valamint a járművet használatra átvevő személyek, továbbá a szabálysértők elleni végrehajtási eljárás vonatkozásában viszont közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Ezekben az ügyekben a szabályszegő lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője (adóhatósági hatáskörben) jár el, sajnos azonban az ilyen ügyek eredményessége igen alacsony. Gyakorlatilag a szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő átváltáson kívül más módon nem igen hajtják be a bírságot, még annak ellenére sem, hogy szabálysértési ügyben a teljes összeg, míg az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben a beszedett bírság 30%-a az önkormányzatot illeti meg. 5 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás kizárólag akkor szolgáltat, ha az üzembentartó a bírság teljes összegét előzetesen határidőre megfizette. Ezzel a biztosító abba az irányba tereli ügyfeleit, hogy minden körülmények között tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek. (Ez a lépés egyébként a tanítási, szocializációs protokoll része is egyben.) Mindezek alapján joggal számíthatunk arra, hogy az egyesület által szervezett veszélyközösség megbírságolt tagjai körében bizonyosan 100% körül fog majd alakulni a bírságfizetési hajlandóság a jelenleg jellemző 60%-os szint helyett. Végszó Számos tekintetben még további részleteket is lehetne hosszasan boncolgatni és elemezni a biztosítás kapcsán, de talán a legfontosabb háttér információkat és szakmai részleteket így is sikerült bemutatnom. Köszönöm megtisztelő figyelmét valamennyi olyan kollégáknak, aki időt szentelt eme írás elolvasásának és végigkísért ezen a virtuális bemutatón. Őszintén remélem, sikerült hasznos ismereteket továbbítanom. Gorda Zsolt 5 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 10

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására?

29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? 29 kérdés 29 rövid válasz a sebességkorlátozásról 1. Hol és miért van szükség a sebesség korlátozására? A közúti forgalomban mindenütt szükség van sebességkorlátozásra. A jelenleg közlekedő gépjárművek

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés

Dr. Benkő János. Korrupciós kockázatelemzés és kezelés Dr. Benkő János Korrupciós kockázatelemzés és kezelés 1 Nem a legerősebb fajok képesek a túlélésre, és nem is a legintelligensebbek, hanem azok, amelyek a leginkább képesek reagálni a változásokra. Charles

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15.

Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Heti sajtófigyelő 2015. 05. 15. Munkaügyi ellenőrzés: íme a változások Álláskeresési támogatások Így kezelhet személyes adatokat a munkáltató Nők 40: ami beszámít a nyugdíjba, és ami nem Hatékonyabb az

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása IBOLYA TIBOR A hűtlen kezelés bizonyítása Szomorú magyarországi közállapotaink 1 egyik jellemzője, hogy szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a különböző újságok, hírműsorok bűnügyi tudósításaiban ne szerepeljen

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI

BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI BANYÁR JÓZSEF A KÖTELEZŐ ÖREGSÉGI ÉLETJÁRADÉKOK LEHETSÉGES MODELLJEI Operációkutatás és Aktuáriustudományok tanszék dr. Banyár József, 2011 Budapesti Corvinus Egyetem Egyéni Ph.D. program A kötelező öregségi

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL JELENTÉSE A TISZTESSÉGTELEN PIACI MAGATARTÁS ÉS VERSENYKORLÁTOZÁS TILALMÁRÓL SZÓLÓ, TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1996. ÉVI LVII. TÖRVÉNY 36/A. -A ALAPJÁN A JELZÁLOGHITELEZÉS TÁRGYÁBAN

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben

A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben A vállalkozói attitűd szerepe a vállalkozásfejlesztésben Bogáth Ágnes Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG A Partners for Democratic Change International tagja A BÜNTETŐ ÜGYEKBEN ALKALMAZHATÓ KÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI MAGYARORSZÁGON - 2008 - Budapest 2 A büntető ügyekben alkalmazható

Részletesebben