LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai"

Átírás

1 LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai A GFB átkötési kampány kezdete óta sokat hallhattunk a KÖBE új biztosításáról, elsősorban a média és az on-line alkuszok szemszögéből. Sokféle információt, sokféle közelítést és álláspontot megismerhettünk már a termékkel kapcsolatban, de ennek ellenére úgy érezzük, hogy még mindig nem kristály tiszta a kép, sok az interferencia és a dezinformáció a biztosítás körül. Mivel a konstrukció a szakma számára is új és szokatlan, írásomban most szeretnék egy kicsit mélyebb, alaposabb és komplexebb tájékoztatást adni a termék hátteréről, megalapozottságáról, kiegészítve az eddig elhangzottakat néhány új elemmel. Azzal, hogy a cikket a Biztosítási Szemlében jelentetjük meg, talán egyértelmű az a szándékunk, hogy célunk elsősorban a szakma tájékoztatása. A termék pontos neve és funkciója A termék pontos neve LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás, amely meghatározás mindkét lényegi elemét komolyan gondoltuk, amikor hosszas és igen alapos előkészítés után kialakítottuk ezt a biztosítást. A LASSÍTS! figyelemfelkeltő határozott kiszólás, funkciója és üzenete a tudatosítás, az általános sebességhatárokkal kapcsolatos emlékeztetés, amely egyben előkészíti a biztosítás megismerésének pillanatától a határozatlan tartamú biztosítási időszak alatt folyamatosan fenntartott, a biztosítási szolgáltatás teljesítésével pedig mentálisan és a gyakorlatban is megerősített megelőzés jelentőségét. A biztosítói célmeghatározás egyik fő motívuma tehát a prevenció volt. Már a szerződéskötés során is számos helyen, számos alkalommal szembesül az ügyfél az általános sebességhatárokkal, de nem csupán az ügyféltájékoztató és a szabályzat olvasása és értelmezése kapcsán, hanem vizuálisan is, hiszen a biztosítás szinte valamennyi kapcsolódó nyomtatványán (szabályzat, kötvény, szolgáltatási igénylő lap, stb.) továbbá honlapunkon, a termék micro-site-ján, de még az on-line alkuszok összehasonlító oldalian is megjelennek és tudat alatt már működnek is ezek a figyelmeztető ábrák. 1

2 A szerződés tartama alatt folyamatosan formáljuk a biztosítás köré szerveződő veszélyközösség közlekedésbiztonsági attitűdjét azzal, hogy meghatározott időközönként és rendszerességgel aktuális közlekedésbiztonsági tartalmakat juttatunk el hozzájuk. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges közlekedésbiztonsági tréninget pedig nemcsak a 80%-os szint elérését megkövetelő vizsga teszi komollyá, ugyanakkor igen hatékonnyá, hanem a programnak az az eleme is, amely az oktatást kifejezetten adekvát módon valósítja meg azáltal, hogy pontosan azokat az érintetteket oktatja, akik esetében meg is valósult és még igen közeli a sebességtúllépés és annak szankcionálásával kapcsolatos élmény. Végül nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása kapcsán jellemzően olyan ügyfelekkel kerülünk majd kapcsolatba, akik közlekedési tankönyvszerű ismereteket először - effektív vezetési tapasztalat nélkül - a jogosítvány megszerzésekor (főleg fiatal korban) sajátíthatták el. Közlekedésbiztonsági szakemberek egybehangzó véleménye alapján az ilyen típusú ismeretek, elsősorban az életkori sajátosságok, valamint az egyéb körülmények, pl. a vezetési tapasztalat hiánya miatt nem épülnek be mélyen az újdonsült gépjárművezetők tudatába. Néhány év vezetési tapasztalattal rendelkező, érettebb életkori korcsoportba tartozó személyek számára átadott ismeretek viszont, bizonyosan nagyobb hatékonysággal maradnak majd meg emlékezetükben. Jogszabályi analógia Talán valamelyest kevésbé ismert a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló évi CXXVIII. törvény (valamint az ennek végrehajtásáról szóló 236/2000 (XII. 23.) kormányrendelet) és ez lehet az oka, hogy még a legszemfülesebb tudósítók sem ismerték fel azt a nyilvánvaló analógiát, amely a termék egyik módszertani megalapozottságát jelentő ún. biztosítás-alapú pozitív megerősítés és a fent hivatkozott ún. jogszabály-alapú pozitív megerősítési séma között fennáll. Az előéleti pontrendszerről szóló törvény kimondja, hogy az egyes közlekedési szabályszegésekért kirótt és a gépjárművezető által összegyűjtött ún. büntető pontok száma önkéntes utánképzéssel csökkenthető, 13 pontig 9 ponttal, pont között 6 ponttal. Vagyis a jogszabályi modell működési sémája leegyszerűsítve: Vegyük észre hogy a fenti, jogszabály alapján meghatározott folyamat abszolút eredménye továbbá, hogy egy korábban a jogszabály által megállapított büntetési mérték kvantitatív szempontból tekintett lecsökkentését is eredményezi, vagyis 13 büntetőpontból marad 4. 2

3 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás módszertani sémája gyakorlatilag ugyanez, mind a negatív / pozitív megerősítés kognitív folyamatainak vonatkozásában, de a kiszabott büntetési tétel mértékének csökkentésére vonatkozó végeredmény szempontjából is egyaránt. Még egy kiegészítés Csupán érdekességként és továbbra is a szabályozási környezet témájánál maradva, megemlíteném még a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, a közúti közlekedés résztvevőinek nevelésével, oktatásával kapcsolatos ának rendelkezéseit, amely az alábbiakat mondja ki: 17. A közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát. A Közlekedési Biztosító Egyesület termékeinek szellemiségével, szolgáltatásaival nem csupán végrehajtója, de kezdeményezője és aktív művelője is a hivatkozott iránymutatásnak, hiszen 2008-ban Magyarországon elsőként ez a biztosító hozta létre és azóta is működteti pl. a mára több tízezres taglétszámmal rendelkező Tudatos Vezetők Klubját is. A jogkövető magatartás megvalósulása A termék nemhogy nem támogatja, hanem kifejezetten megköveteli a sebességtúllépés kapcsán a jogkövető magtartás megvalósulását, vagyis végigfuttatja az ügyfelet a kapcsolódó közigazgatási eljárás egyes lépésein (elkövetés, határozat, bírság kiszabása, jogerőre emelkedés, befizetés, stb.) végül pedig abba az irányba tereli, hogy határidőre fizesse is meg a kiszabott közigazgatási bírság összegét. A jogalkotó jogszabályban megfogalmazott szándéka tehát (elkövetés-szankció) gyakorlatilag tökéletesen megvalósul, legalábbis bizonyosan nem sérül. A biztosítás tehát kizárólag csak egy teljes, jogi értelemben is befejezett és lezárt eseménysor után jön a képbe. Máshogyan fogalmazva, a biztosítási fedezet attól a pillanattól élesedik, amint egy közlekedési szabályszegés kapcsán lefolytatott közigazgatási eljárás lezárul. 3

4 A sebességtúllépésért kiszabott bírság megfizetése, a közigazgatási eljárás végig vitele, majd a közlekedésbiztonsági tréning és vizsga reményeink szerint elegendő élményt és muníciót szolgáltat majd ügyfeleinknek a második, illetve sokadik sebességtúllépéses esetek megelőzéséhez, és ezzel a szerződés hasznossága kiteljesedik, a biztosítás eléri valódi célját, azaz hosszú távon javítja a közúti közlekedés biztonságát, ösztönzi az önkéntes jogkövetést és általában a jogszabályban meghatározott normákkal történő azonosulás irányába hat. Miután tehát szándékaink szerint alaposan felkészítettük ügyfeleinket az általuk a jövőben elkövetendő sebességtúllépéses esetek elkerülésére, meg kellett még oldanunk a biztosító szolgáltatását kiváltó, legelső gyorshajtás elkövetésének megelőzésével kapcsolatos problémát is. Ebben a vonatkozásban jóval korlátozottabb eszközrendszer állt rendelkezésünkre, de ezen a téren is elmentünk egészen addig az inflexiós pontig, amelyen túl, a program hatékonysági görbéje már negatívba fordul. Azon túl, hogy már a szerződés megkötésekor és a szerződés tartama alatt is, folyamatosan adagoljuk a közlekedésbiztonsági szemléletet, még anyagilag is megpróbáltunk ellenérdekeltséget teremteni, ami a biztosítási díj és az alkalmazott levonásos önrész (5.000Ft) együttes hatásaként valósul meg. Az ügyfél nettó pozíciója egy esetleges sebességtúllépés elkövetése kapcsán a szolgáltatási ügylet végén nagyságrendileg mínusz Ft (ami még mindig jobb pozíció, mint a biztosítás nélküli mínusz Ft). Gazdasági értelemben a fentiekben feltételezett vélelem kapcsán - tehát a kérdés úgy merül föl, hogy megéri-e 10 ezerért taposni, a megengedett 50 km/óra helyett pl. 65 km/óra sebességgel hajtani? Meggyőződésünk, hogy a megszerezhető élmény és hasznosság nincs arányban annak árával, ezért széles tömegek pusztán gazdasági racionalitási alapon reményeink szerint nem választják majd ezt az opciót, és a biztosítás megkötése sem ösztönzi majd őket erre. Ilyen értelemben egyébként a biztosító alapvető üzleti célja és a társadalmi érdek tökéletesen egybeesik; legyen kevesebb sebességtúllépés, javuljon a közlekedésbiztonság. Amennyiben a fentiek ellenére esetleg mégis lenne olyan személy, aki ilyen alapon mégis, direkt megkísérelné a szabályszegést, annak bizonyosan számolnia kell még a következőkkel is: a nettó mínusz Ft-os pozíciót kizárólag csak akkor realizálható, ha az ügyfél előzetesen befizeti a kiszabott bírságot, ezt követően pedig részt vesz a közlekedésbiztonsági tréningen és le is vizsgázik a megszerzett ismeretekből, egyetlen alkalommal van lehetősége ezt megtenni, a biztosítás semmilyen értelemben nem ad általános feloldozást a sebességtúllépésért kiszabható további szankciók alól (büntető pont, vezetéstől való eltiltás, jogosítvány esetleges bevonása, stb.), ügyelnie kell továbbá arra, hogy semmiféle egyéb szabályszegést és jogszabály sértést ne kövessen el a sebességtúllépéssel egyidőben (pl. lejárt forgalmi, megszűnt GFB, stb.), hiszen akkor nem válik jogosulttá a biztosító szolgáltatására. (Megjegyzés: a biztosító tehát ebből a szempontból is az általános jogkövetés irányába tereli az ügyfelet.) 4

5 Nagyjából ennyi tehát a termékbe épített fékek és ellensúlyok elméleti működési mechanizmusa. Fontos azonban, hogy az itt részletezett mechanikus védelmi rendszer automatizmusaira kizárólag csak abban az esetben lesz majd szükség, ha azt feltételezzük, hogy a primer védelemi mechanizmus, vagyis az ügyfél kockázati attitűdje, egy ilyen biztosítási szerződés megkötésétől gyökeresen megváltozik. Mindannyian tudjuk azonban (különösen ebben a szakmában), hogy az ún. kockázat-kerülési vagy a kockázat-vállalási hajlandóság sokkal mélyebb és hosszabb időtávú szocializációs folyamat során determinálódik. Érdemes megemlékeznünk egy Hollandiában végzett kutatás eredményeiről is, amely alapvetésében és arányszámaiban talán a hazai viszonyokra is adaptálható. A közlekedők összességét (100%) megvizsgálva, magatartásuk, attitűdjük, befolyásolhatóságuk alapján az alábbi három kategóriába sorolhatók: Renitens: sem a pozitív megerősítés (tudatformálás), sem a negatív megerősítés (szankció) nincs hatással magatartásukra. Eminens: teljes mértékben, önkéntes szabálytisztelők, mindenkor és minden helyzetben a szabályoknak megfelelően viselkedők. Ingadozó: többnyire azonosulnak a szabályokkal, de olykor-olykor egyéni érdekeiknek alárendelik ezeket a korlátokat, ugyanakkor a negatív, illetve pozitív megerősítés hatására változtat magatartásán. A három csoport arányszámai az alábbi ábrán láthatók. Közlekedők magatartásának befolyásolása Reagálás, megelőzés 15% 70% 15% Renitens - a bekövetkezett cselekmény szankcionálása Ingadozó - követendő magatartás bemutatása - a közösség magatartásformáló ereje - minták következetes alkalmazása Eminens Szankció: rövid távon akár jelentős eredmény ( a fenntartható fejlődés? Az emberek jó része nem azért nem öl, mert fél a büntetéstől!!!) 2008 Hungary Forrás: GRSP Hungary Ezek a konkrét értékek Magyarország vonatkozásában ugyan eltérőek lehetnek, de ennek ellenére hazánkban is az ingadozók képviselik a legjelentősebb tömeget. A pozitív, illetve 5

6 negatív megerősítés tehát leginkább ennél a rétegnél döntheti el, hogy tagjai az eminens, vagy a renitens viselkedésforma felé közelednek. A Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szolgáltatását tekintve egyértelműen az ún. pozitív megerősítés kategóriájába tartozik, amely a fentebb bemutatott tanulmány tanúsága szerint a legszélesebb tömegek számára a pozitív befolyásolás hatékony eszköze lehet. Bizonyosan hatékonyabb ráadásul, mint a szankció (negatív megerősítés). Amennyiben ugyanis a közlekedőt kizárólag csak a jogsértés miatti szankcióval való fenyegetettség tartja vissza a jogsértéstől, akkor az leginkább ott fejti ki hatását, amikor és ahol attól nagy valószínűséggel tartani lehet. Ebből következően az ilyen vezető számtalan olyan vészhelyzetet idézhet elő, amelynek nem lesz számára jogkövetkezménye, így erősítheti benne a deviáns magatartás büntetlenségének hamis érzetét. 1 A szankció egyébiránt soha nem célja csupán eszköze a rendszernek, az igazi cél a közlekedők önkéntes jogkövetés irányába történő formálása. A közösség tagjai, mint például a közlekedés résztvevői is, akkor működnek együtt a leghatékonyabban, ha a szabályokat saját maguk is elfogadják. A szocializáció folyamatának is csak egy lépcsőfoka az, ha az egyén azért nem vét a társadalmi együttélés - erkölcsi és egyéb normákban rögzített szabályai ellen, mert bár maga nem ért egyet velük, de el kívánja kerülni a normába ütköző magatartáshoz társított következményeket. Szocializációról csak akkor beszélhetünk, ha a közösség tagja azonosul a normákkal és azért tartja meg a szabályokat, mert maga is helyesnek tartja azokat. 2 Statisztikai tényadatok Az új biztosítás morális megalapozottságának megteremtését statisztikai adatok is erősítették. Korábban végig olyan, különböző csatornákból származó információink voltak, amelyek a közlekedési baleseti okok egyik leggyakoribb előidézőjeként egységesen és egyértelműen igen nagy százalékban (30%) a gyorshajtást jelölték meg. (Megjegyzés: nagyjából a média és a közvélemény is ezt az adatot ismeri.) Később, amikor a díjkalkuláció elvégzéshez szükséges, szintén hiteles forrásból származó adatbázis is rendelkezésünkre állt, ellentmondásokat érzékeltünk, ezért még alaposabb adatfeltárást végeztünk. Ennek kapcsán bukkantunk a KSH akkor legfrissebb teljes éves adatsorait bemutató olyan táblákra, amelyek a közlekedési baleseteket baleseti okok szerint is bemutatják. Ennek alapján a tavalyi évben összesen közlekedési baleset történt, ebből következett be a járművezetők hibájából. Ebből a esetből baleset (30%) volt sebességtúllépéssel kapcsolatos. A sebességtúllépéses baleset a következők szerint alakult az egyes baleseti okok tipizálása szerint: 1 Forrás: Pausz Ferenc GRSP Hungary 2 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 6

7 Forrás: KSH A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy a sebességtúllépés kapcsán nem az ún. abszolút gyorshajtás (vagyis amire a KÖBE biztosítása térít) okozza a fő problémát, hiszen az mindössze 124 db-ot (3%) tesz ki az összes sebességtúllépéses esetből, míg a gépjárművezetők hibájából bekövetkezett teljes esetszámot tekintve pedig kevesebb, mint egy százalékot (0,823%-ot) jelent. Ezzel szemben az ún. relatív gyorshajtás felelős az ilyen típusú balesetek 97-99%-áért, az alábbiak szerint. útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (79,35%) forgalmi viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (5,11%) időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (12,55%) Arra sajnos már nem találtunk statisztikai adatokat, hogy az éves 124 db-os előírt sebesség be nem tartása - kategóriából pontosan hány eset tartozik az általunk is térített Ft-os közigazgatási bírsággal sújtott sebességtúllépési tartományba, de ez az érték vélhetőleg még tovább javítaná a termékünk statisztikai mutatókra alapozott aspektusát. A biztosítási esemény megalapozottsága A biztosítási esemény biztosítás-szakmai, jogi megalapozottságát a Ptk (1) teremti meg, amely szerint: Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát. Esetünkben a fenti jogszabályban hivatkozott jövőbeni esemény a feltételekben meghatározott mértékű sebességtúllépésért kiszabott és megfizetett bírság. A klasszikus biztosítási iskolák általában még azt is elvárják egy biztosítástól, hogy megragadható legyen benne az ún. bizonytalansági faktort. A biztosítási szempontból 7

8 tekintett bizonytalanságnak (pure risk) két fajtája ismeretes, az ún. abszolút kockázat (bizonytalanság), amikor mind a biztosítási esemény bekövetkezése, mind a bekövetkezés időpontja bizonytalan (ebbe a halmazba tartozik a LASSÍTS! biztosítás is) továbbá az ún. relatív kockázat (bizonytalanság), amikor az esemény bekövetkezése biztos, csupán annak időpontja bizonytalan. Ebbe a kategóriába tartoznak általában pl. az életbiztosítások. A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás a kockázat természete szerinti tipológia alapján az abszolút bizonytalanság tárgykörébe tartozik többek között pl. az alábbiak miatt: nem tudhatjuk előre, hogy a populáció vagy akár a veszélyközösség tagjai egyáltalán követnek-e el sebességtúllépést egy-egy biztosítási időszakon belül, nem tudhatjuk előre, hogy a populáció, vagy veszélyközösség pontosan mely tagjai, mekkora arányban, milyen időtávon, mekkora mértékű sebességtúllépést követnek el, kérdés, hogy az egyes biztosítottak várhatóan milyen gyakorisággal követik majd el a sebességtúllépést, stb. Még tovább menve fontos megértenünk azt is, hogy a konkrét termék kapcsán a valódi bizonytalansági faktor elsősorban nem a mindenkori sebesség kontrollálhatóságában vagy kontrollálhatatlanságában rejlik, hiszen a mindenkori haladási sebesség a vezető által megválasztható, befolyásolható, szükség esetén módosítható tényező. A számunkra releváns bizonytalansági elem az adott útszakaszra vonatkozó általános vagy táblával módosított sebességhatár folyamatos és mindenkor helyes beazonosíthatóságában, illetve a gépjármű sebességének ehhez igazodó megválasztásának időszükségletében van. Igazából tehát annak a bizonytalanságáról van szó, hogy a vezető mindig, minden időpillanatban a haladás során folyamatosan változó útszakaszok a közlekedési táblákkal, egyéb forgalomirányító, forgalomtechnikai eszközökkel szabályozott elvárt magatartása megvalósul-e. Amennyiben nem, vagy nem kellő időben, szabályszegést követünk el. Egy ilyen szabályszegést aztán vagy azonosítanak, vagy nem, ami egy újabb bizonytalansági áttétet visz a dologba. A sebességtúllépéssel kapcsolatos, jellemzően figyelmetlenségből adódó lehetséges okokat és eseteket most nem részletezem, ezekkel mindnyájan tisztában vagyunk. Legvégül érdemes megemlíteni, a sebesség mint fizikai kategória sajátosságait is, amely szerint annak változása (pl. csökkentése) nem lépcsőzetesen értékről értékre ugrással valósul meg, hanem folyamatában. Ugyanakkor az egyes útszakaszokra jellemző sebesség értékek, ún. diszkrét értékek és az adott tábla vonalától érvényesek. A sebességtúllépés jelensége viszont matematikailag nem a diszkrét valószínűségi változók modelljével, sokkal inkább a folytonos valószínűségi változók modelljével analóg. 8

9 A nyers kockázat (bizonytalanság) természetéről a fentiekben felépített képet még tovább árnyalja, hogy a megengedett sebesség túllépése kapcsán az objektív felelősség intézményére alapozott közigazgatási eljárás (és bírság) alapértelmezés szerint nem vizsgálja az elkövető személyét. A közlekedési bírságot teljesen mechanikusan az üzembetartóra szabják ki, az üzembetartó gépkocsiját viszont bárki vezethette, vagyis az üzembetartó szempontjából ezen a ponton is megragadható egy jókora bizonytalansági faktor. A jogszabály megteremti ugyan az elvi lehetőségét, hogy az üzembentartó kibújjon a fizetési kötelezettség alól, de ebben az esetben rá kell bírnia a szabályszegést minden bizonnyal elkövető vezetőt, hogy a törvény előírásai szerint teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatával igazolja, hogy ő vezette a gépjárművet a szabályszegés időpontjában. Ez a fajta, jogszabályból levezethető protokoll szintén további bizonytalansági áttételeződést visz a rendszerbe és az üzembentartó életébe, különösen ha még azt is figyelembe vesszük, hogy nem igazán elvárható és nem igazán életszerű, hogy az üzembentartó (önmagára), illetve családtagjaira terhelő vallomást tegyen, illetve a fentiekben részletezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot pl. hozzátartozóitól kikényszerítse. Összességében tehát a fentiekben az elméleti szinten megragadható véletlen, illetve valószínűségi faktor számos aspektusát mutattuk be, amelyek mindegyike vissza is hat a kockázatra. Az itt részletezett elméleti valószínűségek létezését azonban a gyakorlat is megerősítette és visszaigazolta. A rendelkezésünkre álló adatbázisból ugyanis szinte tökéletes kontúrokkal rajzolódtak ki az egyes szegmensek és kategóriák kárgyakorisági értékei, amely alapján végül a díjkalkulációt is elvégeztük. A bíráság-fizetési morál Kevésbé publikus adat, de tény, hogy a közigazgatási eljárások alá vont járművek 69%-ának természetes személy volt az üzembentartója, 31%-ának pedig nem természetes személy. A természetes személyek az esetek 3,5%-ában mentették ki magukat, míg a nem természetes személyek üzembentartók 7%-ban. 3 Az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben az esetek 40%-ában, a szabálysértési eljárások esetében pedig 46%-ában kell végrehajtást kezdeményezni. 4 Az üzembentartóval, mint nem természetes személlyel szembeni végrehajtások igen eredményesek, mert a NAV leemeli a büntetés összegét a cég számlájáról. 3 Forrás: GRSP Hungary 4 Forrás: GRSP Hungary 9

10 A természetes személy üzembentartók, valamint a járművet használatra átvevő személyek, továbbá a szabálysértők elleni végrehajtási eljárás vonatkozásában viszont közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Ezekben az ügyekben a szabályszegő lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője (adóhatósági hatáskörben) jár el, sajnos azonban az ilyen ügyek eredményessége igen alacsony. Gyakorlatilag a szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő átváltáson kívül más módon nem igen hajtják be a bírságot, még annak ellenére sem, hogy szabálysértési ügyben a teljes összeg, míg az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben a beszedett bírság 30%-a az önkormányzatot illeti meg. 5 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás kizárólag akkor szolgáltat, ha az üzembentartó a bírság teljes összegét előzetesen határidőre megfizette. Ezzel a biztosító abba az irányba tereli ügyfeleit, hogy minden körülmények között tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek. (Ez a lépés egyébként a tanítási, szocializációs protokoll része is egyben.) Mindezek alapján joggal számíthatunk arra, hogy az egyesület által szervezett veszélyközösség megbírságolt tagjai körében bizonyosan 100% körül fog majd alakulni a bírságfizetési hajlandóság a jelenleg jellemző 60%-os szint helyett. Végszó Számos tekintetben még további részleteket is lehetne hosszasan boncolgatni és elemezni a biztosítás kapcsán, de talán a legfontosabb háttér információkat és szakmai részleteket így is sikerült bemutatnom. Köszönöm megtisztelő figyelmét valamennyi olyan kollégáknak, aki időt szentelt eme írás elolvasásának és végigkísért ezen a virtuális bemutatón. Őszintén remélem, sikerült hasznos ismereteket továbbítanom. Gorda Zsolt 5 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 10

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba.

A Kkt. 20. (1) bekezdés k) pontjának módosítása és a (4a) bekezdéssel történő kiegészítése 2011. július 1-jén lép hatályba. Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel kapcsolatos jogszabály-módosításokról Az Országgyűlés 2010. december 20-án

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet 1033 Budapest, Mozaik utca 7. Telefon: 453-2618 ugyfelszolgalat@obkf.hu Fax: 453-2619 FELJEGYZÉS a közigazgatási bírságolással kapcsolatban A közúti közlekedésről

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések /000. (XII..) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából

A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Erős Pillérek Javuló Közlekedésbiztonság Közlekedésbiztonsági konferencia A gépjárművezető képzés jelentősége a közúti közlekedésbiztonság szempontjából Dr. Juhász János KTI Közlekedéstudományi Intézet

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete. a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pontjának 5., 15.,

Részletesebben

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdés a) pont 20. és 21. alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 3.napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról és ehhez kapcsolódóan

Részletesebben

LASSÍTS! GYORSHAJTÁST MEGELÔZÔ BIZTOSÍTÁS

LASSÍTS! GYORSHAJTÁST MEGELÔZÔ BIZTOSÍTÁS LASSÍTS! GYORSHAJTÁST MEGELÔZÔ BIZTOSÍTÁS GFB szerzôdéssel rendelkezô személy- és tehergépkocsik ÜZEMBENTARTÓI részére Hatályos: 2012. január 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének JÉ-II-50265/2011. számú határozata a Közlekedési Biztosító Egyesülettel szemben felügyeleti intézkedés alkalmazásáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE

ELEKTRONIKUS ŰRLAP A NYILVÁNTARTÁSOK REGISZTERÉBE Főlap Bejelentés célja A nyilvántartás ja Megnevezése Adatváltozás REG_1021 A nyilvántartást vezető szervezet Megnevezése ja (Törzsszám) Kapcsolattartó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében

Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési szabályok megtartása érdekében Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Közlekedésbiztonsági célok és eredmények, egy hatékonyabb és korszerűbb ellenőrzési rendszer a közúti közlekedési

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet Hatályos: 2014.03.15-21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója ( )

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója ( ) Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság középtávú koncepciója (2011-2013.) Hogyan tovább? Közlekedésbiztonság

Részletesebben

T/4303. számú. törvényjavaslat. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról

T/4303. számú. törvényjavaslat. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4303. számú törvényjavaslat a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/2007. (IV. 4.) GKM a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól A gazdasági

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete

a Kormány /2012. (.) Korm. rendelete 1 Melléklet a BM/855/201 számú kormány-előterjesztéshez a Kormány /201 (.) Korm. rendelete az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a szabálysértési eljárás során

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Traffipax-jelzõk, radar-detektorok, lézerblokkoló

Traffipax-jelzõk, radar-detektorok, lézerblokkoló Traffipax dömping 12 milliárd forint jut traffipaxokra 2013/14-ben A Népszabadság hírei szerint megszaporodnak a telepített sebességmérõ mûszerek a következõ idõszakban Magyarország útjain. Akár 20km-enként

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

EKAER - aktuális kérdései -

EKAER - aktuális kérdései - EKAER - aktuális kérdései - Kenyeres Beáta KAIG Ügyfélkapcsolati Főosztály Témák: EKAER célja Jogszabályi háttér Változások Kockázati biztosíték, mentesség Fontosabb adatok EKAER bevezetésének célja: Áruk

Részletesebben

A szabályozás azt kívánja elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járművüket használók

A szabályozás azt kívánja elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járművüket használók Hatósági ügyintézés: A gépjárművek használatát a jogszabályok, rendeletek egész sora szabályozza. Gondtalanul autózva nem is gondolunk ebbe bele, de azonnal szembesülünk vele, ha pl. egy szélvédő csere

Részletesebben

T/3481. számú törvényjavaslat

T/3481. számú törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3481. számú törvényjavaslat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

Részletesebben

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon Közlekedési Tagozat 2+1-1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon 1 5. Közlekedési magatartás a 2+1 sávos utakon Siska Tamás és társai: Tóthné Temesi Kinga, dr. Csorja Zsuzsanna,

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Hérincs Magdolna NKH, KGH, PVF Speciális- és Kontrollvizsgálatok Osztály 2014

Hérincs Magdolna NKH, KGH, PVF Speciális- és Kontrollvizsgálatok Osztály 2014 Hérincs Magdolna NKH, KGH, PVF Speciális- és Kontrollvizsgálatok Osztály 2014 A téma aktualitásának okai Az utakon történt tragédiák emocionális, szociális és gazdasági világproblémák, ahol a fiatalok

Részletesebben

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői

A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői A.17. A büntetés jogalapja és célja; a büntetőjogi büntetés fogalma; a hatályos szankciórendszer jellemzői Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc, 2016.

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-203/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az AIM Általános Biztosító Zrt. számára. A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.

Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében. ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft. Kockázatmenedzsment a vállalati sikeresség érdekében ISOFÓRUM XXIII. NMK Balatonalmádi, 2016. 09. 15-16. Dr. Horváth Zsolt (INFOBIZ Kft.) CÉL és ESZKÖZ kérdése Vállalati sikeresség a CÉL támogatás iránya

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről

T/ számú. törvényjavaslat. az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10529. számú törvényjavaslat az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ)

Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) Közúti Közlekedési Szolgáltatói Felelősségbiztosítás Feltételei (UNIÓ) 1. A biztosítási esemény 1.1. A Biztosító a jelen feltételek szerint vállalja, hogy a fuvarozó vállalkozás megfelelő pénzügyi helyzetének

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1

2000. évi CXXVIII. törvény. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1 1. oldal 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1 Az Országgyűlés a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, a közúti közlekedés biztonságának javítása

Részletesebben

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix

Környezetvédelmi adók a gyakorlatban. A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A környezetszennyezés-szabályozási mátrix A szennyezés árának meghatározója állam piac Közvetlen szabályozó eszközök /command and control/ (pl. szabvány) Szennyezési jogok piaca (pl. buborék politika)

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: ORFK-val kötendő együttműködési megállapodás Az előterjesztést készítette: Dr. Gazdag Judit vezetői

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Baleseti góckutatás a Fővárosban Nagyobb odafigyeléssel kevesebb áldozat! 2016.09.09. Baleseti góckutatás a Fővárosban Pásti Imre Közlekedésbiztonsági szakterületi vezető BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági góckutatás a BKK Zrt. Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

VIII. téma. A jogérvényesülés, jogsértés, A hatósági jogalkalmazás.

VIII. téma. A jogérvényesülés, jogsértés, A hatósági jogalkalmazás. VIII. téma A jogérvényesülés, jogsértés, A hatósági jogalkalmazás. 1.1. A jogérvényesülés fogalma: Pozitív megközelítésben: a jogérvényesülés egy olyan folyamat, amelynek során az emberi magatartásokban,

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan

Közigazgatási szankciótan Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez

Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez 1/10 Nyilatkozat az Aranyszárny (G60E) egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás nyugdíjbiztosítási feltételkiegészítéséhez Jelen nyugdíjbiztosítási kiegészítő dokumentáció hatályos:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 5. sz. melléklet 4/2010. számú Főigazgatói utasítás a Szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2010. január 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-4304/2014. számú ügyben Előadó: dr. Téglásiné dr. Kovács Júlia Az eljárás megindítása Egy magánszemély beadvánnyal fordult hozzám, melyben az UNIQA Biztosító

Részletesebben

Megtakarítás és biztonság

Megtakarítás és biztonság Megtakarítás és biztonság kompromisszumok nélkül Aqua Életbiztosítás Rendszeres megtakarítás és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5.

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf titkára Motorkerékp kpárosok közlekedk zlekedésbiztonsága Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Miért kell kiemelten foglalkozni a motorkerékp

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma évek statisztikai kimutatása Bonyhádi Rendőrkapitányág Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 2-2. évek statisztikai kimutatása Biztonsági intézkedések száma 2-2. évek statisztikai kimutatása 4 4 3 3 2 2 9 2. év 2. év 22. év

Részletesebben

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II.

MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. MENEDZSMENT ALAPJAI Motiváció II. Daruka Eszter egyetemi tanársegéd BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2016 ősz 2016.10.19. 1 Szociális tanuláselmélet Az emberekben az utánzásra való hajlam

Részletesebben