LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai"

Átírás

1 LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szakmai aspektusai A GFB átkötési kampány kezdete óta sokat hallhattunk a KÖBE új biztosításáról, elsősorban a média és az on-line alkuszok szemszögéből. Sokféle információt, sokféle közelítést és álláspontot megismerhettünk már a termékkel kapcsolatban, de ennek ellenére úgy érezzük, hogy még mindig nem kristály tiszta a kép, sok az interferencia és a dezinformáció a biztosítás körül. Mivel a konstrukció a szakma számára is új és szokatlan, írásomban most szeretnék egy kicsit mélyebb, alaposabb és komplexebb tájékoztatást adni a termék hátteréről, megalapozottságáról, kiegészítve az eddig elhangzottakat néhány új elemmel. Azzal, hogy a cikket a Biztosítási Szemlében jelentetjük meg, talán egyértelmű az a szándékunk, hogy célunk elsősorban a szakma tájékoztatása. A termék pontos neve és funkciója A termék pontos neve LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás, amely meghatározás mindkét lényegi elemét komolyan gondoltuk, amikor hosszas és igen alapos előkészítés után kialakítottuk ezt a biztosítást. A LASSÍTS! figyelemfelkeltő határozott kiszólás, funkciója és üzenete a tudatosítás, az általános sebességhatárokkal kapcsolatos emlékeztetés, amely egyben előkészíti a biztosítás megismerésének pillanatától a határozatlan tartamú biztosítási időszak alatt folyamatosan fenntartott, a biztosítási szolgáltatás teljesítésével pedig mentálisan és a gyakorlatban is megerősített megelőzés jelentőségét. A biztosítói célmeghatározás egyik fő motívuma tehát a prevenció volt. Már a szerződéskötés során is számos helyen, számos alkalommal szembesül az ügyfél az általános sebességhatárokkal, de nem csupán az ügyféltájékoztató és a szabályzat olvasása és értelmezése kapcsán, hanem vizuálisan is, hiszen a biztosítás szinte valamennyi kapcsolódó nyomtatványán (szabályzat, kötvény, szolgáltatási igénylő lap, stb.) továbbá honlapunkon, a termék micro-site-ján, de még az on-line alkuszok összehasonlító oldalian is megjelennek és tudat alatt már működnek is ezek a figyelmeztető ábrák. 1

2 A szerződés tartama alatt folyamatosan formáljuk a biztosítás köré szerveződő veszélyközösség közlekedésbiztonsági attitűdjét azzal, hogy meghatározott időközönként és rendszerességgel aktuális közlekedésbiztonsági tartalmakat juttatunk el hozzájuk. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges közlekedésbiztonsági tréninget pedig nemcsak a 80%-os szint elérését megkövetelő vizsga teszi komollyá, ugyanakkor igen hatékonnyá, hanem a programnak az az eleme is, amely az oktatást kifejezetten adekvát módon valósítja meg azáltal, hogy pontosan azokat az érintetteket oktatja, akik esetében meg is valósult és még igen közeli a sebességtúllépés és annak szankcionálásával kapcsolatos élmény. Végül nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása kapcsán jellemzően olyan ügyfelekkel kerülünk majd kapcsolatba, akik közlekedési tankönyvszerű ismereteket először - effektív vezetési tapasztalat nélkül - a jogosítvány megszerzésekor (főleg fiatal korban) sajátíthatták el. Közlekedésbiztonsági szakemberek egybehangzó véleménye alapján az ilyen típusú ismeretek, elsősorban az életkori sajátosságok, valamint az egyéb körülmények, pl. a vezetési tapasztalat hiánya miatt nem épülnek be mélyen az újdonsült gépjárművezetők tudatába. Néhány év vezetési tapasztalattal rendelkező, érettebb életkori korcsoportba tartozó személyek számára átadott ismeretek viszont, bizonyosan nagyobb hatékonysággal maradnak majd meg emlékezetükben. Jogszabályi analógia Talán valamelyest kevésbé ismert a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló évi CXXVIII. törvény (valamint az ennek végrehajtásáról szóló 236/2000 (XII. 23.) kormányrendelet) és ez lehet az oka, hogy még a legszemfülesebb tudósítók sem ismerték fel azt a nyilvánvaló analógiát, amely a termék egyik módszertani megalapozottságát jelentő ún. biztosítás-alapú pozitív megerősítés és a fent hivatkozott ún. jogszabály-alapú pozitív megerősítési séma között fennáll. Az előéleti pontrendszerről szóló törvény kimondja, hogy az egyes közlekedési szabályszegésekért kirótt és a gépjárművezető által összegyűjtött ún. büntető pontok száma önkéntes utánképzéssel csökkenthető, 13 pontig 9 ponttal, pont között 6 ponttal. Vagyis a jogszabályi modell működési sémája leegyszerűsítve: Vegyük észre hogy a fenti, jogszabály alapján meghatározott folyamat abszolút eredménye továbbá, hogy egy korábban a jogszabály által megállapított büntetési mérték kvantitatív szempontból tekintett lecsökkentését is eredményezi, vagyis 13 büntetőpontból marad 4. 2

3 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás módszertani sémája gyakorlatilag ugyanez, mind a negatív / pozitív megerősítés kognitív folyamatainak vonatkozásában, de a kiszabott büntetési tétel mértékének csökkentésére vonatkozó végeredmény szempontjából is egyaránt. Még egy kiegészítés Csupán érdekességként és továbbra is a szabályozási környezet témájánál maradva, megemlíteném még a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, a közúti közlekedés résztvevőinek nevelésével, oktatásával kapcsolatos ának rendelkezéseit, amely az alábbiakat mondja ki: 17. A közlekedés biztonságának fokozása, a közlekedési kultúra növelése, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismertetése érdekében rendszeressé kell tenni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágosító- és propagandamunkát. A Közlekedési Biztosító Egyesület termékeinek szellemiségével, szolgáltatásaival nem csupán végrehajtója, de kezdeményezője és aktív művelője is a hivatkozott iránymutatásnak, hiszen 2008-ban Magyarországon elsőként ez a biztosító hozta létre és azóta is működteti pl. a mára több tízezres taglétszámmal rendelkező Tudatos Vezetők Klubját is. A jogkövető magatartás megvalósulása A termék nemhogy nem támogatja, hanem kifejezetten megköveteli a sebességtúllépés kapcsán a jogkövető magtartás megvalósulását, vagyis végigfuttatja az ügyfelet a kapcsolódó közigazgatási eljárás egyes lépésein (elkövetés, határozat, bírság kiszabása, jogerőre emelkedés, befizetés, stb.) végül pedig abba az irányba tereli, hogy határidőre fizesse is meg a kiszabott közigazgatási bírság összegét. A jogalkotó jogszabályban megfogalmazott szándéka tehát (elkövetés-szankció) gyakorlatilag tökéletesen megvalósul, legalábbis bizonyosan nem sérül. A biztosítás tehát kizárólag csak egy teljes, jogi értelemben is befejezett és lezárt eseménysor után jön a képbe. Máshogyan fogalmazva, a biztosítási fedezet attól a pillanattól élesedik, amint egy közlekedési szabályszegés kapcsán lefolytatott közigazgatási eljárás lezárul. 3

4 A sebességtúllépésért kiszabott bírság megfizetése, a közigazgatási eljárás végig vitele, majd a közlekedésbiztonsági tréning és vizsga reményeink szerint elegendő élményt és muníciót szolgáltat majd ügyfeleinknek a második, illetve sokadik sebességtúllépéses esetek megelőzéséhez, és ezzel a szerződés hasznossága kiteljesedik, a biztosítás eléri valódi célját, azaz hosszú távon javítja a közúti közlekedés biztonságát, ösztönzi az önkéntes jogkövetést és általában a jogszabályban meghatározott normákkal történő azonosulás irányába hat. Miután tehát szándékaink szerint alaposan felkészítettük ügyfeleinket az általuk a jövőben elkövetendő sebességtúllépéses esetek elkerülésére, meg kellett még oldanunk a biztosító szolgáltatását kiváltó, legelső gyorshajtás elkövetésének megelőzésével kapcsolatos problémát is. Ebben a vonatkozásban jóval korlátozottabb eszközrendszer állt rendelkezésünkre, de ezen a téren is elmentünk egészen addig az inflexiós pontig, amelyen túl, a program hatékonysági görbéje már negatívba fordul. Azon túl, hogy már a szerződés megkötésekor és a szerződés tartama alatt is, folyamatosan adagoljuk a közlekedésbiztonsági szemléletet, még anyagilag is megpróbáltunk ellenérdekeltséget teremteni, ami a biztosítási díj és az alkalmazott levonásos önrész (5.000Ft) együttes hatásaként valósul meg. Az ügyfél nettó pozíciója egy esetleges sebességtúllépés elkövetése kapcsán a szolgáltatási ügylet végén nagyságrendileg mínusz Ft (ami még mindig jobb pozíció, mint a biztosítás nélküli mínusz Ft). Gazdasági értelemben a fentiekben feltételezett vélelem kapcsán - tehát a kérdés úgy merül föl, hogy megéri-e 10 ezerért taposni, a megengedett 50 km/óra helyett pl. 65 km/óra sebességgel hajtani? Meggyőződésünk, hogy a megszerezhető élmény és hasznosság nincs arányban annak árával, ezért széles tömegek pusztán gazdasági racionalitási alapon reményeink szerint nem választják majd ezt az opciót, és a biztosítás megkötése sem ösztönzi majd őket erre. Ilyen értelemben egyébként a biztosító alapvető üzleti célja és a társadalmi érdek tökéletesen egybeesik; legyen kevesebb sebességtúllépés, javuljon a közlekedésbiztonság. Amennyiben a fentiek ellenére esetleg mégis lenne olyan személy, aki ilyen alapon mégis, direkt megkísérelné a szabályszegést, annak bizonyosan számolnia kell még a következőkkel is: a nettó mínusz Ft-os pozíciót kizárólag csak akkor realizálható, ha az ügyfél előzetesen befizeti a kiszabott bírságot, ezt követően pedig részt vesz a közlekedésbiztonsági tréningen és le is vizsgázik a megszerzett ismeretekből, egyetlen alkalommal van lehetősége ezt megtenni, a biztosítás semmilyen értelemben nem ad általános feloldozást a sebességtúllépésért kiszabható további szankciók alól (büntető pont, vezetéstől való eltiltás, jogosítvány esetleges bevonása, stb.), ügyelnie kell továbbá arra, hogy semmiféle egyéb szabályszegést és jogszabály sértést ne kövessen el a sebességtúllépéssel egyidőben (pl. lejárt forgalmi, megszűnt GFB, stb.), hiszen akkor nem válik jogosulttá a biztosító szolgáltatására. (Megjegyzés: a biztosító tehát ebből a szempontból is az általános jogkövetés irányába tereli az ügyfelet.) 4

5 Nagyjából ennyi tehát a termékbe épített fékek és ellensúlyok elméleti működési mechanizmusa. Fontos azonban, hogy az itt részletezett mechanikus védelmi rendszer automatizmusaira kizárólag csak abban az esetben lesz majd szükség, ha azt feltételezzük, hogy a primer védelemi mechanizmus, vagyis az ügyfél kockázati attitűdje, egy ilyen biztosítási szerződés megkötésétől gyökeresen megváltozik. Mindannyian tudjuk azonban (különösen ebben a szakmában), hogy az ún. kockázat-kerülési vagy a kockázat-vállalási hajlandóság sokkal mélyebb és hosszabb időtávú szocializációs folyamat során determinálódik. Érdemes megemlékeznünk egy Hollandiában végzett kutatás eredményeiről is, amely alapvetésében és arányszámaiban talán a hazai viszonyokra is adaptálható. A közlekedők összességét (100%) megvizsgálva, magatartásuk, attitűdjük, befolyásolhatóságuk alapján az alábbi három kategóriába sorolhatók: Renitens: sem a pozitív megerősítés (tudatformálás), sem a negatív megerősítés (szankció) nincs hatással magatartásukra. Eminens: teljes mértékben, önkéntes szabálytisztelők, mindenkor és minden helyzetben a szabályoknak megfelelően viselkedők. Ingadozó: többnyire azonosulnak a szabályokkal, de olykor-olykor egyéni érdekeiknek alárendelik ezeket a korlátokat, ugyanakkor a negatív, illetve pozitív megerősítés hatására változtat magatartásán. A három csoport arányszámai az alábbi ábrán láthatók. Közlekedők magatartásának befolyásolása Reagálás, megelőzés 15% 70% 15% Renitens - a bekövetkezett cselekmény szankcionálása Ingadozó - követendő magatartás bemutatása - a közösség magatartásformáló ereje - minták következetes alkalmazása Eminens Szankció: rövid távon akár jelentős eredmény ( a fenntartható fejlődés? Az emberek jó része nem azért nem öl, mert fél a büntetéstől!!!) 2008 Hungary Forrás: GRSP Hungary Ezek a konkrét értékek Magyarország vonatkozásában ugyan eltérőek lehetnek, de ennek ellenére hazánkban is az ingadozók képviselik a legjelentősebb tömeget. A pozitív, illetve 5

6 negatív megerősítés tehát leginkább ennél a rétegnél döntheti el, hogy tagjai az eminens, vagy a renitens viselkedésforma felé közelednek. A Gyorshajtást Megelőző Biztosítás szolgáltatását tekintve egyértelműen az ún. pozitív megerősítés kategóriájába tartozik, amely a fentebb bemutatott tanulmány tanúsága szerint a legszélesebb tömegek számára a pozitív befolyásolás hatékony eszköze lehet. Bizonyosan hatékonyabb ráadásul, mint a szankció (negatív megerősítés). Amennyiben ugyanis a közlekedőt kizárólag csak a jogsértés miatti szankcióval való fenyegetettség tartja vissza a jogsértéstől, akkor az leginkább ott fejti ki hatását, amikor és ahol attól nagy valószínűséggel tartani lehet. Ebből következően az ilyen vezető számtalan olyan vészhelyzetet idézhet elő, amelynek nem lesz számára jogkövetkezménye, így erősítheti benne a deviáns magatartás büntetlenségének hamis érzetét. 1 A szankció egyébiránt soha nem célja csupán eszköze a rendszernek, az igazi cél a közlekedők önkéntes jogkövetés irányába történő formálása. A közösség tagjai, mint például a közlekedés résztvevői is, akkor működnek együtt a leghatékonyabban, ha a szabályokat saját maguk is elfogadják. A szocializáció folyamatának is csak egy lépcsőfoka az, ha az egyén azért nem vét a társadalmi együttélés - erkölcsi és egyéb normákban rögzített szabályai ellen, mert bár maga nem ért egyet velük, de el kívánja kerülni a normába ütköző magatartáshoz társított következményeket. Szocializációról csak akkor beszélhetünk, ha a közösség tagja azonosul a normákkal és azért tartja meg a szabályokat, mert maga is helyesnek tartja azokat. 2 Statisztikai tényadatok Az új biztosítás morális megalapozottságának megteremtését statisztikai adatok is erősítették. Korábban végig olyan, különböző csatornákból származó információink voltak, amelyek a közlekedési baleseti okok egyik leggyakoribb előidézőjeként egységesen és egyértelműen igen nagy százalékban (30%) a gyorshajtást jelölték meg. (Megjegyzés: nagyjából a média és a közvélemény is ezt az adatot ismeri.) Később, amikor a díjkalkuláció elvégzéshez szükséges, szintén hiteles forrásból származó adatbázis is rendelkezésünkre állt, ellentmondásokat érzékeltünk, ezért még alaposabb adatfeltárást végeztünk. Ennek kapcsán bukkantunk a KSH akkor legfrissebb teljes éves adatsorait bemutató olyan táblákra, amelyek a közlekedési baleseteket baleseti okok szerint is bemutatják. Ennek alapján a tavalyi évben összesen közlekedési baleset történt, ebből következett be a járművezetők hibájából. Ebből a esetből baleset (30%) volt sebességtúllépéssel kapcsolatos. A sebességtúllépéses baleset a következők szerint alakult az egyes baleseti okok tipizálása szerint: 1 Forrás: Pausz Ferenc GRSP Hungary 2 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 6

7 Forrás: KSH A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy a sebességtúllépés kapcsán nem az ún. abszolút gyorshajtás (vagyis amire a KÖBE biztosítása térít) okozza a fő problémát, hiszen az mindössze 124 db-ot (3%) tesz ki az összes sebességtúllépéses esetből, míg a gépjárművezetők hibájából bekövetkezett teljes esetszámot tekintve pedig kevesebb, mint egy százalékot (0,823%-ot) jelent. Ezzel szemben az ún. relatív gyorshajtás felelős az ilyen típusú balesetek 97-99%-áért, az alábbiak szerint. útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (79,35%) forgalmi viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (5,11%) időjárási és látási viszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztás (12,55%) Arra sajnos már nem találtunk statisztikai adatokat, hogy az éves 124 db-os előírt sebesség be nem tartása - kategóriából pontosan hány eset tartozik az általunk is térített Ft-os közigazgatási bírsággal sújtott sebességtúllépési tartományba, de ez az érték vélhetőleg még tovább javítaná a termékünk statisztikai mutatókra alapozott aspektusát. A biztosítási esemény megalapozottsága A biztosítási esemény biztosítás-szakmai, jogi megalapozottságát a Ptk (1) teremti meg, amely szerint: Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát. Esetünkben a fenti jogszabályban hivatkozott jövőbeni esemény a feltételekben meghatározott mértékű sebességtúllépésért kiszabott és megfizetett bírság. A klasszikus biztosítási iskolák általában még azt is elvárják egy biztosítástól, hogy megragadható legyen benne az ún. bizonytalansági faktort. A biztosítási szempontból 7

8 tekintett bizonytalanságnak (pure risk) két fajtája ismeretes, az ún. abszolút kockázat (bizonytalanság), amikor mind a biztosítási esemény bekövetkezése, mind a bekövetkezés időpontja bizonytalan (ebbe a halmazba tartozik a LASSÍTS! biztosítás is) továbbá az ún. relatív kockázat (bizonytalanság), amikor az esemény bekövetkezése biztos, csupán annak időpontja bizonytalan. Ebbe a kategóriába tartoznak általában pl. az életbiztosítások. A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás a kockázat természete szerinti tipológia alapján az abszolút bizonytalanság tárgykörébe tartozik többek között pl. az alábbiak miatt: nem tudhatjuk előre, hogy a populáció vagy akár a veszélyközösség tagjai egyáltalán követnek-e el sebességtúllépést egy-egy biztosítási időszakon belül, nem tudhatjuk előre, hogy a populáció, vagy veszélyközösség pontosan mely tagjai, mekkora arányban, milyen időtávon, mekkora mértékű sebességtúllépést követnek el, kérdés, hogy az egyes biztosítottak várhatóan milyen gyakorisággal követik majd el a sebességtúllépést, stb. Még tovább menve fontos megértenünk azt is, hogy a konkrét termék kapcsán a valódi bizonytalansági faktor elsősorban nem a mindenkori sebesség kontrollálhatóságában vagy kontrollálhatatlanságában rejlik, hiszen a mindenkori haladási sebesség a vezető által megválasztható, befolyásolható, szükség esetén módosítható tényező. A számunkra releváns bizonytalansági elem az adott útszakaszra vonatkozó általános vagy táblával módosított sebességhatár folyamatos és mindenkor helyes beazonosíthatóságában, illetve a gépjármű sebességének ehhez igazodó megválasztásának időszükségletében van. Igazából tehát annak a bizonytalanságáról van szó, hogy a vezető mindig, minden időpillanatban a haladás során folyamatosan változó útszakaszok a közlekedési táblákkal, egyéb forgalomirányító, forgalomtechnikai eszközökkel szabályozott elvárt magatartása megvalósul-e. Amennyiben nem, vagy nem kellő időben, szabályszegést követünk el. Egy ilyen szabályszegést aztán vagy azonosítanak, vagy nem, ami egy újabb bizonytalansági áttétet visz a dologba. A sebességtúllépéssel kapcsolatos, jellemzően figyelmetlenségből adódó lehetséges okokat és eseteket most nem részletezem, ezekkel mindnyájan tisztában vagyunk. Legvégül érdemes megemlíteni, a sebesség mint fizikai kategória sajátosságait is, amely szerint annak változása (pl. csökkentése) nem lépcsőzetesen értékről értékre ugrással valósul meg, hanem folyamatában. Ugyanakkor az egyes útszakaszokra jellemző sebesség értékek, ún. diszkrét értékek és az adott tábla vonalától érvényesek. A sebességtúllépés jelensége viszont matematikailag nem a diszkrét valószínűségi változók modelljével, sokkal inkább a folytonos valószínűségi változók modelljével analóg. 8

9 A nyers kockázat (bizonytalanság) természetéről a fentiekben felépített képet még tovább árnyalja, hogy a megengedett sebesség túllépése kapcsán az objektív felelősség intézményére alapozott közigazgatási eljárás (és bírság) alapértelmezés szerint nem vizsgálja az elkövető személyét. A közlekedési bírságot teljesen mechanikusan az üzembetartóra szabják ki, az üzembetartó gépkocsiját viszont bárki vezethette, vagyis az üzembetartó szempontjából ezen a ponton is megragadható egy jókora bizonytalansági faktor. A jogszabály megteremti ugyan az elvi lehetőségét, hogy az üzembentartó kibújjon a fizetési kötelezettség alól, de ebben az esetben rá kell bírnia a szabályszegést minden bizonnyal elkövető vezetőt, hogy a törvény előírásai szerint teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatával igazolja, hogy ő vezette a gépjárművet a szabályszegés időpontjában. Ez a fajta, jogszabályból levezethető protokoll szintén további bizonytalansági áttételeződést visz a rendszerbe és az üzembentartó életébe, különösen ha még azt is figyelembe vesszük, hogy nem igazán elvárható és nem igazán életszerű, hogy az üzembentartó (önmagára), illetve családtagjaira terhelő vallomást tegyen, illetve a fentiekben részletezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot pl. hozzátartozóitól kikényszerítse. Összességében tehát a fentiekben az elméleti szinten megragadható véletlen, illetve valószínűségi faktor számos aspektusát mutattuk be, amelyek mindegyike vissza is hat a kockázatra. Az itt részletezett elméleti valószínűségek létezését azonban a gyakorlat is megerősítette és visszaigazolta. A rendelkezésünkre álló adatbázisból ugyanis szinte tökéletes kontúrokkal rajzolódtak ki az egyes szegmensek és kategóriák kárgyakorisági értékei, amely alapján végül a díjkalkulációt is elvégeztük. A bíráság-fizetési morál Kevésbé publikus adat, de tény, hogy a közigazgatási eljárások alá vont járművek 69%-ának természetes személy volt az üzembentartója, 31%-ának pedig nem természetes személy. A természetes személyek az esetek 3,5%-ában mentették ki magukat, míg a nem természetes személyek üzembentartók 7%-ban. 3 Az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben az esetek 40%-ában, a szabálysértési eljárások esetében pedig 46%-ában kell végrehajtást kezdeményezni. 4 Az üzembentartóval, mint nem természetes személlyel szembeni végrehajtások igen eredményesek, mert a NAV leemeli a büntetés összegét a cég számlájáról. 3 Forrás: GRSP Hungary 4 Forrás: GRSP Hungary 9

10 A természetes személy üzembentartók, valamint a járművet használatra átvevő személyek, továbbá a szabálysértők elleni végrehajtási eljárás vonatkozásában viszont közel sem ilyen egyszerű a helyzet. Ezekben az ügyekben a szabályszegő lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzője (adóhatósági hatáskörben) jár el, sajnos azonban az ilyen ügyek eredményessége igen alacsony. Gyakorlatilag a szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő átváltáson kívül más módon nem igen hajtják be a bírságot, még annak ellenére sem, hogy szabálysértési ügyben a teljes összeg, míg az objektív felelősség körébe tartozó ügyekben a beszedett bírság 30%-a az önkormányzatot illeti meg. 5 A LASSÍTS! Gyorshajtást Megelőző Biztosítás kizárólag akkor szolgáltat, ha az üzembentartó a bírság teljes összegét előzetesen határidőre megfizette. Ezzel a biztosító abba az irányba tereli ügyfeleit, hogy minden körülmények között tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek. (Ez a lépés egyébként a tanítási, szocializációs protokoll része is egyben.) Mindezek alapján joggal számíthatunk arra, hogy az egyesület által szervezett veszélyközösség megbírságolt tagjai körében bizonyosan 100% körül fog majd alakulni a bírságfizetési hajlandóság a jelenleg jellemző 60%-os szint helyett. Végszó Számos tekintetben még további részleteket is lehetne hosszasan boncolgatni és elemezni a biztosítás kapcsán, de talán a legfontosabb háttér információkat és szakmai részleteket így is sikerült bemutatnom. Köszönöm megtisztelő figyelmét valamennyi olyan kollégáknak, aki időt szentelt eme írás elolvasásának és végigkísért ezen a virtuális bemutatón. Őszintén remélem, sikerült hasznos ismereteket továbbítanom. Gorda Zsolt 5 Forrás. Pausz Ferenc GRSP Hungary 10

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása 2011. évi. törvény a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: ORFK-val kötendő együttműködési megállapodás Az előterjesztést készítette: Dr. Gazdag Judit vezetői

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Societatea omerciala de sigurare-reasigurare stra S.. iztosító Magyarországi Fióktelepe kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 2012-es naptári évre vonatkozó díjtarifája Felhívjuk szíves figyelmét, hogy

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1

2000. évi CXXVIII. törvény. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1 1. oldal 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 1 Az Országgyűlés a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, a közúti közlekedés biztonságának javítása

Részletesebben

T/9801. számú. törvényjavaslat. az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról

T/9801. számú. törvényjavaslat. az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9801. számú törvényjavaslat az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet

43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenõrzés részletes szabályairól A gazdasági és közlekedési miniszter feladat-

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Biztosításközvetítés elektronikus felületen

Biztosításközvetítés elektronikus felületen Biztosításközvetítés elektronikus felületen Az MNB 5/2015. (V.5.). számú ajánlásának átültetése a gyakorlatba Elméleti és gyakorlati kihívások Sebestyén László vezérigazgató (Netrisk.hu Zrt.) online szekció

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra Magyar Rákellenes Liga X. Betegjogi konferencia A gyógyult rákbetegek reintegrációja A gyógyult betegek reintegrációját mennyiben tudják segíteni a korszerűmédia eszközök, különös tekintettel a betegjogokra

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai

Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai Az országos közúthálózaton elvégzett közúti biztonsági felülvizsgálat gyakorlati tapasztalatai SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT (a KTI Közlekedésbiztonsági Központ és a KTE Közlekedésbiztonsági

Részletesebben

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23.

A veszélyes. tervezése. grehajtása. Kozma SándorS tű. alezredes, osztályvezető. BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. A veszélyes áru száll llítás s ellenőrz rzési és s szankcionálási si tevékenys kenységének nek tervezése és s végrehajtv grehajtása BM OKF Tematikus módszertani vezetői értekezlet - 2012.01.23. Kozma SándorS

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet

Előterjesztés. Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Előterjesztés Tárgy: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje I. A Felhívás jogsértő eleme a szerződés teljesítési határidejére vonatkozóan A TED 2015/S 012-016183 szám alatt az Európai unió hivatalos lapjában 2015. január 17-én megjelent Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tárgy: Ügyintéző: Tel.: H A T Á R O Z A T Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 97-5/2014/IPB

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Befektetés és biztonság

Befektetés és biztonság Befektetés és biztonság kompromisszumok nélkül Terra Életbiztosítás Befektetés és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan költségekkel

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

KTI-KTE SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT SZEGED ÉLET ÚTON A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE FELKÉSZÍTÉS PROGRAMJA

KTI-KTE SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT SZEGED ÉLET ÚTON A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE FELKÉSZÍTÉS PROGRAMJA KTI-KTE SZAKMAI PÁRBESZÉD A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÉRT SZEGED ÉLET ÚTON A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSRE FELKÉSZÍTÉS PROGRAMJA Tóth Viktória tudományos s.munkatárs Közlekedésbiztonsági Központ KTI Közlekedéstudományi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ DIGITÁLIS (BINÁRIS) OPCIÓS ÜGYLETEKHEZ A termék leírása: A Devizaárfolyam Digitális-opció (vagy más kifejezéssel Bináris opciós) egy olyan ügylet, amely keretében az opció jogosultja

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 19/2009. (X. 9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

1. (1) A bonus-malus rendszer a személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra terjed ki. Bonus-malus rendelet 19/2009. (X.9.) PM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló

Részletesebben

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010.

Közlekedés az EU-ban. Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak. Szeged, 2010. Közlekedés az EU-ban Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2010. A Közlekedés Jogosítvány Az EU bármely tagállamában megszerzett jogosítvány az egész Európai Unión belül érvényes. Az Európai

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6451/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

A baleseti adó szabályai 2013.

A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai 2013. A baleseti adó szabályai a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) II. fejezetében találhatóak. 2012. január 1-jei hatállyal 1 történő bevezetésének

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról [a tervezet a Képviselő-testület 2012. március 27. napján tartandó ülésén kerül megtárgyalásra] Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete egyes tiltott,

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.12.05-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.12.05-től Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Új szerződéskötéshez 5000 Ft-os OBI ajándékkártya Jogosultak köre: az akció hatálya alatt lakás-takarékpénztári szerződést kötő természetes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme

Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Közlekedésbiztonság, mint a tömegközlekedés legfontosabb minőségi eleme Balesetek és következményeik Prevenciós eszközök, módszerek a BKV Zrt-nél Előadó: Berhidi Zsolt BKV Zrt., Forgalombiztonsági és Üzemeltetési

Részletesebben

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft.

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 01/2013 taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2013. február 24. TARTALOM 1. PREAMBULUM..2. oldal 2.

Részletesebben

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon

GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY. Gyermekjogok Magyarországon GYERMEKSZEMMEL A GYERMEKJOGI EGYEZMÉNY Gyermekjogok Magyarországon 2012 Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye kimondja a gyerekek részvételi jogát az őket érintő ügyekben. 2012-ben az UNICEF Magyar Bizottsága,

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

A szokásos piaci ár hatósági meghatározása Magyarországon

A szokásos piaci ár hatósági meghatározása Magyarországon A szokásos piaci ár hatósági meghatározása Magyarországon Az OECD irányelvekben 1 foglalt ajánlással összhangban 2007. január 1-jétől Magyarországon is bevezetésre került az APA (Advance Pricing Arrangement),

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok

1. számú melléklet. Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok 1. számú melléklet Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok, illetve a járási hivatal részére átadott egyéb ingatlanok Önkormányzati hivatal járási hivatal részére átengedett ingatlanai/ingatlanrészei

Részletesebben

B rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI

B rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI B rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI A City Gold Rent Kft. által bérbeadott gépjárművekre I. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, A JÁRMŰ VISSZASZOLGÁLTATÁSA 1. BÉRBEADÓ a járművet a bérlet kezdő időpontjában

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához

Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Munkaügyi Hivatal Módszertani segédlet a munka törvénykönyvének a távolléti díj kiszámítására vonatkozó szabályainak alkalmazásához I. Az új munka törvénykönyvének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz

Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz Kitöltési segédlet a logikai keretmátrixhoz A projekt mindig egy konkrét cél érdekében, pontosan meghatározott idő alatt, és meghatározott erőforrások felhasználásával elvégzett tevékenység-együttes. A

Részletesebben