Közép-Magyarország. Észak-Magyarország

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Magyarország. Észak-Magyarország"

Átírás

1 Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Dél-Alföld HUNGARY Bólyi Ipari Park Dunaföldvári Ipari Park Keleti Ipari Park Videoton MBKE Ipari Park Marcali Ipari Park Nagyatádi Ipari Park Paksi Ipari Park Pécsi Ipari Park Szekszárdi Ipari Park Nyugat-Dunántúl Gyôri Ipari Park Rédicsi Ipari Park Sárvári Ipari Park Sopron Aranyhegyi Ipari Park Szentgotthárdi Ipari Park Claudius Ipari és Innovációs Park Zalaegerszegi Ipari Park Közép-Dunántúl Ajkai Új Atlantisz Ipari Park Almásfüzitôi Ipari Park Fûzfôi Ipari Park Dunaújvárosi Ipari Park Esztergomi Ipari Park Komáromi Ipari Park Oroszlányi Ipari Park Palota Ipari Park Pápai Ipari Park Alba Ipari Zóna Sóstó Ipari Park Videoton Ipari Park Tatabányai Ipari Park Bakony Ipari Park Veszprémi Videoton Ipari Park Ceglédi Ipari Park ECO-PARK Észak-pesti Ipari Park Multimédia Ipari Park Infopark - Budapest Terminál Ipari Park - Páty Duna Ipari Park - Pécel Ráckevei Ipari Park ÉMI Szentendrei Ipari Park Airport Ipari Park Észak-Magyarország Balassagyarmati Ipari Park Diósgyôri Ipari Park Egri Ipari Park Hatvani Ipari Park Kazincbarcikai Ipari Park Borsodchem Ipari Park Ózdi Ipari Park Sajóbábonyi Vegyipari Park Salgótarjáni Ipari Park Sátoraljaújhelyi Ipari Park Tiszaújvárosi Ipari Park Csongrádi Ipari Park Gyulai Ipari Park Hódmezôvásárhelyi Ipari Park Kalocsa-Foktô Ipari Park Kecskeméti Ipari Park KÉSZ Ipari Park Kunszentmiklósi Ipari Park Makói Ipari Park Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park Sárréti Ipari Park Elsô Szegedi Ipari Park Szentesi Ipari Park Észak-Alföld Bihari Regionális Ipari Park Csengeri Ipari Park Debreceni Regionális Innovációs és Ipari Park Fehérgyarmati Ipari Park Jászfényszarui Ipari Centrum Martfûi Ipari Park Mátészalkai Ipari Park Nyírbátori Ipari Park Nyíregyházi Ipari Park Tuzséri Ipari Park Záhony-Városi Ipari Park

2 Bevezetô Tisztelt Partnerünk! A magyar társadalmi és gazdasági folyamatokat az utóbbi években kedvezô fejlôdés jellemzi. A Magyarországra beáramló évi 2 milliárd dollárnyi mûködôtôke, a gazdaság európai uniós átlagot meghaladó növekedése, a termelékenység folyamatos javulása, az infláció jelentôs mértékû csökkenése kedvezô befektetési terepet jelent jelenleg is a magyar és a külföldi tôke számára. Jelentôsen nôtt a termelés minôsége, eredményesen fejlôdött a vállalkozások versenyképessége. Mindez biztatást és jó alapot ad a gazdaság további fejlesztéséhez. Erre alapozva a magyar gazdaságpolitika koncepciója három, egymással szorosan összefüggô célt jelöl meg a magyar gazdaság fejlôdése számára: - a tartós, kiegyensúlyozott növekedés feltételeinek biztosítása, - az európai integrációra való felkészülés, majd bekapcsolódás, - a makro- és mikroszintû versenyképesség fokozása. A makroszintû versenyképesség a gazdasági és társadalmi érdekek közötti dinamikus egyensúlyra épül. A gazdasági versenyképesség alapja és elôfeltétele az erôforrások hatékony alkalmazásának, a termelékenység növelésének, ami a növekedés makrogazdasági hajtóereje. A globalizáció és különösen az európai integráció versenyképességi kihívásai korában a gazdaság versenyképességének tartós, megalapozott növeléséhez a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet tartósan kedvezô állapotát kell biztosítani. A gazdaságstratégiai koncepció céljainak megvalósításával a következô társadalmi-gazdasági eredményeket kívánjuk elérni: - a tartós, kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, az európai jóléti színvonal megközelítését, - a teljes körû EU-tagság elnyerését, - a befektetés-ösztönzés rendszerének javítását, vonzó beruházási környezet kialakítását a hazai és külföldi vállalkozások számára, - a gazdaság társadalmi és természeti következményeinek megfelelô kezelését, a társadalmi és gazdasági kohézió erôsítését. Az egyre vonzóbb befektetési környezet kialakításával és a fejlôdési egyenlôtlenségek csökkentésével kívánunk felkészülni a harmadik évezred kihívásaira, a tudásalapú gazdaság megteremtésére. Az ipari parkok és azok hálózatai a gazdaságfejlesztés és a befektetés-ösztönzés olyan korszerû eszközei, amelyek egyaránt szolgálják az ipari szerkezet átalakítását, a területi egyenlôtlenségek felszámolását és a foglalkoztatási gondok megoldását. A magyar gazdaság jelenlegi fejlôdési szakaszában az ipari parkok az iparpolitika fejlesztésének fontos eszközei, mert a kormány gazdaságstratégiájával összhangban a betelepülô vállalkozásokon keresztül segítik a termelés folyamatos fejlôdését és versenyképességének növelését. A kormány a befektetés-ösztönzés egyik eszközeként támogatja az ipari parkok megvalósulását, az ipari parkokban mûködô vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó innovációs centrumok és inkubátorházak, logisztikai szolgáltató központok létrehozását. A Gazdasági Minisztérium most olyan marketingeszközöket bocsát a befektetési lehetôségek iránt érdeklôdô hazai és külföldi befektetôk, befektetés-szervezôk rendelkezésére, amelyek bemutatva az országot, a régiókat, valamint az egyes ipari parkok közvetlen környezetét és betelepülési lehetôségeit. Budapest, november Dr. Chikán Attila miniszter

3 Tisztelt Partnerünk! A nemzetközi tapasztalatok - és ma már egyes sikeres magyarországi ipari parkok tapasztalatai is - azt mutatják, hogy az ipari park a mûködôtôke-bevonás, a gazdaságélénkítés és a regionális fejlesztés egyik különösen hatékony eszköze lehet. Az ipari parkba települô, fejlett infrastrukturális hátteret igénylô, korszerû - és nem utolsósorban környezetbarát - technológiát alkalmazó, piacképes termékszerkezettel bíró, innováció-orientált vállalkozások nagymértékben hozzájárulhatnak a térség gazdasági szerkezetének modernizálásához, a foglalkoztatottság növeléséhez, a környezetvédelem céljainak eléréséhez. A helyi kis- és középvállalkozásokkal, valamint oktatási és kutatási intézményekkel kialakuló együttmûködések révén pedig jelentôs mértékben segíthetik a helyi vállalkozások megerôsödését, versenyképessé válását. Ezek azok az okok, amelyek immár szükségessé tették egy olyan átfogó, részletes összefoglaló anyag elkészítését, amely pontos képet ad a magyarországi ipari parkok helyzetérôl, a befektetôket leginkább érdeklô kérdésekre próbál válasszal szolgálni. Az anyag összeállításakor arra törekedtünk, hogy az egységes szempontok alapján összeállított információk lehetôvé tegyék a bel- és külföldi üzletemberek számára a megalapozott döntést befektetésük helyszínének kiválasztásához. Mivel az ipari parkok folyton változó kínálata szükségessé teszi az adatok naprakésszé tételét, a jövôben az információk rendszeresen frissítésre kerülnek. Nagyon örülünk annak, hogy a tájékoztató anyag összeállítását az elmúlt évben irányíthattuk, és bízunk abban, hogy az ipari parkok képviselôivel való együttmûködés révén sikerült egy, a potenciális befektetôk számára kiemelkedôen hasznos információforrást létrehoznunk. Reméljük, hogy az összefoglaló anyag hozzájárul a magyarországi ipari parkok, és ezáltal a magyar gazdaság további fejlôdéséhez. Budapest, november DHV Magyarország Kft. Dr. Bognár Nándor ügyvezetô igazgató Ipari parkok Magyarországon A nemzetközi tapasztalatok alapján az 1990-es években Magyarországon is megkezdôdött és napjainkra a gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközévé vált az ipari parkok kialakítása. Az ipari park program keretében a Gazdasági Minisztérium - a helyi kezdeményezésekre építve - támogatja az ipari parkok megvalósítását. A támogatás lényege az, hogy pályázati rendszereiben pályázni lehet az Ipari Park" cím minôsítés elnyerésére. Az Ipari Park" cím birtokosai, illetve az ipari parkokba betelepülô vállalkozások különbözô pályázati rendszerekben elônyöket élveznek a Gazdaságfejlesztési és a Vidékfejlesztési Célelôirányzatok forrásaiból elnyerhetô támogatások megszerzésénél. Az ipari park fejlesztési programban a minisztérium 1997 óta mûködteti pályázati rendszereit. Az eddig eltelt idôszakban 75 pályázó (1997-ben 28, ban 47) nyerte el az Ipari Park" címet, és 31 ipari park nyert pályázaton támogatást infrastruktúra-beruházásához. A 75 ipari park gyakorlatilag egyenletesen oszlik meg az ország régiói és megyéi szerint. Az ipari parkok mintegy egyharmada esik a területfejlesztés kedvezményezett térségeibe és közel 15 százaléka a vállalkozási övezetekbe. Az ipari parkok fejlesztése a fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli térségekben indult, jellemzôen a már mûködô multinacionális vállalatok mellé szervezôdve. Az 1998-ban Ipari Park" címet nyert parkok döntôen már a dél-alföldi, északalföldi, dél-dunántúli és közép-magyarországi régiókból kerültek ki. Az ipari parkok infrastruktúra-fejlesztésére kiírt pályázatok keretében 31 ipari parkban a Gazdaságfejlesztési és a Területfejlesztési/Vidékfejlesztési Célelôirányzatok támogatásával közel 7 milliárd forint értékû infrastruktúra-beruházás valósul meg 2001-ig. Az ipari parkok betelepítettsége változó, 20 ipari parkban a fejlesztések csak most indulnak, de több ipari park már jelentôs részben betelepült, az átlagos betelepítettség 45 százalék. 55 ipari parkban a már betelepült, illetve az ott mûködô vállalkozások 1998-ban a feldolgozóipari létszám 8 százalékával ( fô) a feldolgozóipari értékesítés közel 13 százalékát (folyó áron mintegy 870 Mrd Ft-ot) adták, amelynek átlagosan 74 százaléka export. A vállalkozások beruházásainak értéke mintegy 350 Mrd Ft. A mûködô, közel 700 vállalkozás 80 százaléka kis- és középvállalkozás, 6 százaléka a beszállítói célprogramban regisztrált beszállító. Az ipari parkok biztosította elônyöket a kis- és középvállalkozások mellett számos multinacionális vállalat is felismerte, illetve több helyen a már letelepedett multinacionális vállalatok mellett fejlesztenek ipari parkokat. Így ipari parkokban valósított, illetve valósít meg beruházást többek között az IBM, a Philips, a japán Suzuki, Denso és Aikawa, a finn Nokia és Elcoteq, a német-amerikai Suoftec, az amerikai AVEX, a dán Grundfos és a német Bosch. Az Ipari Park" cím idôpontjához, mint bázishoz viszonyítva az ipari parkokban mûködô vállalkozások száma 172-vel, a foglalkoztatottak száma rel, a beruházások értéke 128 Mrd Ft-tal nôtt. Ezek az eredmények jelzik, hogy a fejlesztésben élenjáró ipari parkokban 1998-ban egy dinamikus fejlôdés indult meg ben - az újonnan induló ipari parki fejlesztések bekapcsolódásával - a fejlôdés üteme várhatóan mérséklôdik, az elôbbi mutatókban 5-10 százalékos fejlôdés prognosztizálható.

4 Introduction Dear Partner, Society and economy in Hungary have been undergoing very positive changes in the past few years. The annual working capital inflow of some USD 2,000 million, the economic growth rate exceeding the EU average, the permanent improvement in productivity and the sharp reduction of the inflation are all factors that attract both local and foreign investors. Furthermore, there has been a considerable improvement in competitiveness and production quality, which may act as incentives for further development. Accordingly, the concept of our economic strategy has specified the following closely related targets for the development of the Hungarian economy: - creation of the conditions required for long-term and balanced growth, - preparation for EU accession, - improved competitiveness at microand macroeconomic level. Competitiveness at macroeconomic level is based on a dynamic balance between economic and social interests. Actually, competitiveness represents the basis and precondition for the efficient use of the available resources, which, in turn, is the driving force of growth at macroeconomic level. At a time of challenges presented by globalisation and European integration, the long-term and well-founded growth of competitiveness will require a longterm improvement of the underlying factors. Through implementing the above concept, we would like to achieve the following benefits for our society and economy: - long-term and balanced economic growth and a living standard similar to that of the EU, - full membership in the EU, - improved system of investment incentives and attractive environment for local and foreign investors, - proper treatment of the social and environmental consequences caused by the economic development and reinforcement of the social and economic cohesion. We would like to face the challenges of the next millennium by improving the investment environment, reducing the development inequalities and creating an economy based on sophisticated skills. The industrial parks and their networks represent such modern tools of economic development and investment incentives, which can be efficiently used for the restructuring of the industry, the elimination of regional inequalities and the settlement of employment problems. At the current stage of the Hungarian economy, the industrial parks are an important part of the industrial policy in that they provide ongoing support, in line with the government's economic strategy, for the improvement of production and competitiveness. As part of its investment incentives, the government actively supports the establishment of industrial parks and the setup of innovation centres, incubator houses or logistic service units that help the businesses operating in the parks. The Ministry for Economic Affairs is now offering such marketing materials for the potential investors, which provide detailed information about Hungary and its regions as well as the physical characteristics of and conditions of access to the industrial parks. Budapest, November 1999 Dr. Attila Chikán Minister for Economic Affairs

5 Dear Partner, As shown by the international experiences and the success of the best industrial parks in Hungary, the industrial parks may be a particularly efficient tool for working capital involvement, economic progress and regional development. The businesses that operate in the parks with sophisticated infrastructure and environment-friendly technologies and, at the same time, offer marketable product structures and a range of innovations greatly contribute to regional modernisation, better employment and prudent environment protection. Furthermore, the co-operations forged with the local SMEs, educational facilities and research institutions may significantly strengthen the local businesses and their competitiveness. In view of the foregoing, it has become really necessary to prepare a detailed material in order to give up-to-date information on the industrial parks of Hungary and to answer all the questions that may interest the potential investors. When preparing this material, we wanted to include such uniformly arranged information, which will help both local and foreign businessmen to make informed decisions on the selection of their investment sites. As the range of industrial parks changes constantly, the data and information contained in this material will be regularly updated. We are pleased to have been working as main editors of this material during the past year. We hope that, thanks to our fruitful co-operation with the park representatives, the potential investors will consider this material as a major source of extremely useful information. Furthermore, we hope that our work will also contribute to the ongoing development of the industrial parks and the Hungarian economy. Budapest, November 1999 DHV Hungary Dr. Nándor Bognár Managing Director Industrial parks in Hungary Based on international experiences, the establishment of industrial parks was started in Hungary in the 1990s and has become a major tool of economic development by now. Under the industrial park program, the Ministry for Economic Affairs provides support, relying on local initiatives, for the establishment efforts. The support means that if the "Industrial Park" title is awarded to an applicant then the title holder park and the businesses choosing the park as the site of their operation will be granted special benefits during the distribution of sources from the Targeted Allocation Funds for Economic Development and Rural Development. The Ministry for Economic Affairs has been accepting applications under the industrial park program since The "Industrial Park" title has been awarded to a total of 75 applicants so far (28 in 1997 and 47 in 1998). In addition, 31 industrial parks were granted infrastructure development support on the basis of their applications. The 75 industrial parks referred to above are distributed evenly in the country. Some 30% and 15% of them are located in freshly developed areas and in business zones, respectively. The first Industrial parks in Hungary industrial parks appeared in the central and western part of the more developed Transdanubian region, typically around the already existing multinational corporations. However, in 1998 the "Industrial Park" title was awarded mostly to applicants from the southern and northern part of the Great Plain, the southern part of the Transdanubian region and the central part of Hungary. The infrastructure development projects launched in 31 industrial parks with support from the Targeted Allocation Funds for Economic and Rural Development will involve new investments worth some HUF 7,000 million to be completed until The rate of business presence in the industrial parks varies to a rather great extent. In particular, the actual development work is currently being started in some 20 industrial parks, while several others show a fairly high rate of business presence (average rate: 45%). Some 60,000 people (i.e. 8% of the processing industry workforce in Hungary) employed by the businesses operating in 55 industrial parks produced almost 13% (some HUF 870,000 million at current prices) of the total processing industry output in 1998, where the average share of exports was 74%. The value of investments made by the almost 700 businesses totals HUF 350,000 million. About 80% of the businesses are small and medium-sized enterprises, while some 6% operate as suppliers registered in the supplier target program. Besides the SMEs, several multinational corporations have also realised the advantages offered by the industrial parks. There are also examples of industrial parks being developed next door to existing multinationals. Among others, such giants have made industrial park investments in Hungary as IBM, Philips, Suzuki, Denso, Aikawa, Nokia, Elcoteq, Suoftec, AVEX, Grundfos and Bosch. As compared to the "Industrial Park" title award year (base year), the number of businesses present in the industrial parks has increased by 172, while the value of their investments has grown by HUF 128,000 million and their workforce by some 17,000 people. These results clearly indicate that the leading industrial parks saw the start of a dynamic development in With the launch of new industrial parks, the rate of development will be somewhat reduced in The above figures are expected to improve by some 5-10%.

6 Einführung Sehr geehrte Partner! Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse in Ungarn werden in den letzten Jahren durch eine günstige Entwicklung charakterisiert. Das jährlich in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar nach Ungarn strömende Betriebskapital, das den Durchschnitt der Europäischen Union übersteigende Wirtschafts-wachstum, die fortlaufende Verbesserung der Produktivität sowie die beträchtliche Senkung der Inflation stellen auch zur Zeit ein günstiges Investitionsterrain für das ungarische und ausländische Kapital dar. Die Produktionsqualität ist in bedeutendem Maße angestiegen, die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen hat sich erfolgreich entwickelt. Diese Erfolge geben den Ansporn und eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Auf dieser Basis wurden in der Konzeption der ungarischen Wirtschaftspolitik drei miteinander eng verbundene Ziele zur Entwicklung der Wirtschaft gesteckt: - die Gewährleistung der Bedingungen für ein dauerhaftes, ausgeglichenes Wachstum, - die Vorbereitung auf die europäische Integration, sodann Einstieg, - die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Makro- und Mikroebene. Die Wettbewerbsfähigkeit auf der Makroebene basiert auf dem dynamischen Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist die Grundlage und Voraussetzung für die effiziente Anwendung der Ressourcen und die Steigerung der Produktivi tät, was die makrowirtschaftliche Antriebskraft des Wachstums ist. Im Zeitalter der Globalisierung und insbesondere der Herausforderungen der europäischen Integration hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit muß zum dauerhaften und fundierten Wachstum der Wett-bewerbsfähigkeit der Wirtschaft der dauerhaft günstige Zustand der im engeren und weiteren Sinne genommenen Umwelt sichergestellt werden. Mit der Realisierung der Ziele der wirtschaftsstrategischen Konzeption möchten wir die folgenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ergebnisse erreichen: - das dauerhafte, ausgeglichene wirtschaftliche Wachstum, die Annäherung an das europäische Wohlstandsniveau, - die Erlangung der vollständigen EU- Mitgliedschaft, - die Verbesserung der investitionsfördernden Systeme, Schaffung eines attraktiven Investitions-umfelds für die ungarischen und ausländischen Unternehmer, - die entsprechende Behandlung der gesellschaftlichen und natürlichen Folgen der Wirtschaft, die Verstärkung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kohäsion. Mit der Gewährleistung eines stetig attraktiver werdenden Investitionsumfelds und der Verminderung der Ungleichmäßigkeiten der Entwicklung möchten wir uns auf die Herausforderung des dritten Jahrtausends vorbereiten, um eine auf Wissen fundierte Wirtschaft zu schaffen. Die Gewerbeparks und deren Netze sind moderne Mittel der Wirtschaftsentwicklung und Investitions-förderung, die gleichermaßen der Umgestaltung der industriellen Struktur, der Beseitigung der regionalen Ungleichmäßigkeiten und der Lösung der Beschäftigungsprobleme dienen. Im derzeitigen Entwicklungsstadium der ungarischen Wirtschaft sind die Gewerbeparks wichtige Mittel der Entwicklung der Industriepolitik, weil sie über die sich im Einklang mit der Wirtschaftsstrategie der Regierung niederlassenden Unternehmen die fortlaufende Entwicklung der Produktion und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fördern. Die Regierung unterstützt die Realisierung der Gewerbeparks als eines der Mittel der Investitions-förderung, die Errichtung von Innovationszentren, Inkubatorhäusern und logistischen Dienstleistungs-zentren, die den in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen Dienstleistungen anbieten. Das Wirtschaftsministerium stellt den sich für die Investitionsmöglichkeiten in Ungarn interessierenden ungarischen und ausländischen Investoren sowie Investitionsorganisatoren jetzt Marketingmittel zur Verfügung, die das Land und die Regionen vorstellen sowie das direkte Umfeld der einzelnen Gewerbeparks und die Investitionsmöglichkeiten darlegen. Budapest, November 1999 Dr. Attila CHIKÁN Minister

7 Sehr geehrte Partner! Die internationalen Erfahrungen - und auch die Erfahrungen einzelner bereits heute erfolgreicher ungarischer Gewerbe parks - zeigen, daß die Gewerbeparks ein besonders effizientes Mittel zur Einbeziehung von Betriebskapital, zur Belebung der Wirtschaft und zur regionalen Entwicklung sein können. Die sich in den Gewerbeparks niederlassenden, eine entwickelte infrastrukturelle Basis beanspruchenden, moderne - und nicht zuletzt umweltfreund-liche - Technologien in Anwendung bringenden, über eine marktfähige Produktstruktur verfügenden, innovation-sorientierten Unternehmen können in bedeutendem Maße zur Modernisierung der Wirtschaftsstruktur der Region, zur Erhöhung der Beschäftigung und zum Erreichen der Ziele im Umweltschutzbereich beitragen; und durch die mit den lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen entstehenden Kooperationen können sie sich in beträchtlichem Maße daran beteiligen, die lokalen Unternehmen zu stärken und konkurrenzfähig zu machen. Dies sind jene Gründe, die es nunmehr erforderlich gemacht haben, ein umfassendes, detailliertes, zusammenfassendes Material anzufertigen, das ein genaues Bild über die Situation der Gewerbeparks in Ungarn liefert und versucht auf die Fragen, für die sich die Investoren am meisten interessieren, Antworten zu geben. Bei der Zusammenstellung des Material waren wir daran bestrebt, daß die aufgrund von einheitlichen Gesichtspunkten zusammengestellten Informationen den ungarischen und ausländischen Geschäftsleuten ermöglichen, eine begründete Entscheidung über die Auswahl des Standorts ihrer Investition zu fällen. Da das sich ständig ändernde Angebot der Gewerbeparks die Aktualisierung der Angaben erforderlich macht, werden die Informationen in Zukunft regelmäßig aufgefrischt. Wir freuen uns, daß wir die Zusammenstellung des Informationsmaterials im vergangenen Jahr leiten konnten und vertrauen darauf, daß es uns durch die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Gewerbeparks gelungen ist, eine für die potentiellen Investoren außerordentlich nützliche Informationsquelle zu schaffen. Wir hoffen, daß das zusammenfassende Material zur Entwicklung der Gewerbeparks in Ungarn und damit zum weiteren Wachstum der ungarischen Wirtschaft beitragen wird. Budapest, November 1999 DHV Magyarország Kft. Dr. Nándor BOGNÁR Geschäftsführer Aufgrund der internationalen Erfahrungen begann in den 1990-er Jahren auch in Ungarn die Errichtung von Gewerbeparks, und sie sind bis heute zu einem wichtigen Mittel der Wirtschaftsentwicklung geworden. Das Wirtschaftsministerium fördert im Rahmen des Gewerbeparkprogramms ( wobei es auf die lokalen Initiativen baut ( die Realisierung der Gewerbeparks. Das Wesentliche der Förderung liegt darin, daß man sich in einem Bewerbungssystem um die Erteilung des Titels "Gewerbepark" kann. Die Inhaber des Titels "Gewerbepark" bzw. die sich in den Gewerbeparks niederlassenden Unternehmen genießen in den verschiedenen Bewerbungssystemen Vorteile beim Erwerb der Subventionen, die aus den Quellen der Zielvorhaben zur Wirtschafts- und Regionalentwicklung in Anspruch genommen werden können. Das Ministerium betreibt seit 1997 seine Bewerbungssysteme im Gewerbepark-Entwicklungsprogramm. In der seitdem vergangenen Zeit erlangten 75 Bewerber (im Jahr und ) den Titel "Gewerbepark", und 31 Gewerbeparks wurden bei Bewerbungen Subventionen für Infrastruktur-investitionen erteilt. Die 75 Gewerbeparks sind praktisch gleichmäßig auf die Regionen und Komitate des Landes verteilt. Etwa ein Drittel der Gewerbeparks entfällt auf die von der Regionalentwicklung geförderten Gebiete und fast 15 Prozent auf die Gewerbezonen. Die Entwicklung der Gewerbeparken im Ungarn Gewerbeparks begann in den entwickelteren westungarischen und mitteltransdanubischen Gebieten, sie formierten sich charakteristisch neben den bereits tätigen multinationalen Unternehmen. Im Jahr 1998 befanden sich die Einrichtungen, die den Titel "Gewerbepark" erlangt haben, bereits überwiegend in den Regionen Südliche Ungarische Tiefebene, Nördliche Ungarische Tiefebene, Südtransdanubien und Mittelungarn. Im Rahmen der für die Infrastrukturentwicklungen in den Gewerbeparks ausgeschriebenen Bewerbungen werden in 31 Gewerbeparks mit der Unterstützung der Zielvorhaben zur Wirtschafts-entwicklung und Regionalentwicklung/Landschaftsentwicklung bis zum Jahr 2001 Infrastruktur-investitionen im Wert von fast 7 Milliarden Forint realisiert. Die Bebauung der Gewerbeparks ist unterschiedlich, in 20 Gewerbeparks werden die Entwicklungen erst jetzt begonnen, doch mehrere Gewerbeparks sind bereits zu einem beträchtlichen Teil besiedelt, die durchschnittliche Besiedlung liegt bei 45 Prozent. In 55 Gewerbeparks lieferten die bereits ansässigen bzw. die dort tätigen Unternehmen im Jahr 1998 mit 8 Prozent des Bestands der verarbeitenden Industrie ( Beschäftigte) fast 13 Prozent des Vertriebs der verarbeitenden Industrie (zum derzeitigen Wert von etwa 870 Milliarden Forint), wovon durchschnittlich 74 Prozent in den Export gehen. Der Wert der Unternehmensinvestitionen liegt bei etwa 350 Milliarden Forint. 80 Prozent der etwa 700 tätigen Unternehmen sind kleine und mittelständische Betriebe, 6 Prozent sind im Zulieferer-Zielprogramm registrierte Zulieferer. Die durch die Gewerbeparks gewährleisteten Vorteile wurden über die kleinen und mittelständischen Unternehmen hinaus auch von zahlreichen multinationalen Unternehmen erkannt bzw. an mehreren Orten werden neben den bereits ansässigen multinationalen Unternehmen Gewerbeparks errichtet. So realisieren bzw. realisierten unter anderem IBM, Philips, die japanischen Firmen Suzuki, Denso und Aikawa, die finnischen Firmen Nokia und Elcoteq, die deutsche Firma Souftec, die amerikanische Firma AVEX, die dänische Firma Grundfos und die deutsche Firma Bosch Investitionen in den Gewerbeparks. Im Verhältnis zum Zeitpunkt der Erlangung des Titels "Gewerbepark" als Basis ist die Zahl der in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen um 172, die Zahl der Beschäftigten um und der Wert der Investitionen um 128 Milliarden Forint angestiegen. Diese Ergebnisse zeigen, daß in den Gewerbeparks, die bei den Förderungen an der Spitze stehen, im Jahr 1998 eine dynamische Entwicklung begonnen hat. Im Jahr 1999 wird sich das Tempo der Entwicklung ( mit dem Einstieg der neu aufgenommenen Gewerbeparkförderungen ( den Erwartungen nach mäßigen, in Hinsicht auf die vorher genannten Zahlen ist eine Entwicklung von 5-10 Prozent zu prognostizieren.

8

9 IPARI PARKOK MAGYARORSZÁG INDUSTRIAL PARKS HUNGARY GEWERBEPARKEN UNGARN BÓLY HUNGARY UNGARN MAGYARORSZÁG

10 Ipari Park Industrial Park Gewerbepark Bóly Ipari Park Bevezetô A mintegy 31 hektár területû Bólyi Ipari Parkban elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó, könnyûmechanikai összeszerelô, fafeldolgozó, 82 C-os termálvizet hasznosító- és ásványvíz-palackozó üzemek letelepedését ösztönzik. A közmûvekkel ellátott területen jelenleg négy cég mûködik, két-két német-magyar, illetve olasz-magyar vegyes vállalat. A többségében Bóly Város Önkormányzata tulajdonában levô park számos szolgáltatást nyújt a letelepedô vállalkozásoknak. A Bólyi Ipari Park számára elônyt jelent, hogy mindössze 17 kilométerre található a mohácsi Duna-kikötôtôl. Jelleg és küldetés A park fejlesztési koncepciója: Elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó és integrált tevékenységet folytató üzem telepítését szorgalmazzák. Milyen ágazatokból várnak elsôsorban betelepülôket? - mezôgazdasági termékfeldolgozás (élelmiszeripar, agrár feldolgozóipar, csomagolástechnika) - könnyûmechanikai összeszerelés, lakatosüzemi tevékenység, részegységeket gyártó fémipari tevékenység - ásványvíz-palackozás - fafeldolgozás Milyen jellegû tevékenység nem folytatható a parkban? Környezetvédelmi hatástanulmányhoz kötött tevékenységek nem folytathatók. Fontosabb adatok Main data Wichtigste Daten A park neve/name of the park/parkname: Bólyi Ipari Park Kapcsolattartó személy/contact persons/kontaktpersonen: Hárs József Nyelvtudás/Language skills/fremdsprachenkenntnisse: német/german/deutsch Cím/Adress/Anschrift: 7754 Bóly, Rákóczi u.3. Telefon: (36) Fax: (36) ,

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010

Budapest Innopolis Programme. Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 Budapest Innopolis Programme Éva Beleznay, Chief Architect/Planner, City of Budapest CLUSNET Budapest, 3 March 2010 HISTORICAL CAPITAL Living settlement since the age of Roman Empire Photo: Cultural Capital

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? Dr. Puskás János DARIÜ társelnök Stratégiai menedzsment S W O T Quality, Level, Value 2 1 6 5 3 X 4 S W O T Time Dr. Puskás János 2 Cluster -

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok Innováció 2012-ben Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalatok számára Joint Venture Szövetség Versenyképesség és innováció a magyar gazdaságban nemzeti és vállalati szempontok

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon

KRISTALLRoll. TERASZOK.HU Élet a teraszon TERASZOK.HU Élet a teraszon A KristallRoll egy innovatív, teleszkópos oldalsínekkel és speciális feszítő rendszerrel ellátott függőleges napellenző, szélvédő oldalfal. Ez az ideális megoldás, hogy verandáját,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban. Business Incubator in Hatvan

Inkubátorház Hatvanban. Business Incubator in Hatvan Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Business Incubator in Hatvan ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Prologis Park. Hegyeshalom. Hegyeshalom M1. Hungary

Prologis Park. Hegyeshalom. Hegyeshalom M1. Hungary Prologis Park Hungary Prologis Park A Prologis Park a vállalat egyetlen olyan befektetése, amely három európai főváros szomszédságában található, és így egyedülálló fejlesztési lehetőségeket kínál számosiparágban

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L

N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L K Ö Z L E M É N Y E K N É H Á N Y A D A T A BUDAPESTI ÜGYVÉDEKRŐ L DR. HEINZ ERVIN A népesedésstatisztika igen fontos mutatószámai a népesség kormegoszlására és annak változására vonatkozó adatok. Ezért

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell

A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell A közúti közlekedés információszerkezeti modelljével a Szemle 2015/4. száma foglalkozott A közúti közlekedés információrendszerének

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 15.5.2008 MÓDOSÍTÁS 61 292 Jelentéstervezet Malcolm Harbour (PE404.659v01-00) az egyetemes szolgáltatásról, valamint

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

Partnership between Gerjen and Desnogorsk

Partnership between Gerjen and Desnogorsk Honnan érkeztünk? Where do we come from? Testvérvárosi Megállapodás aláírása Gerjenben, 2016. szeptember 25. 25 September 2016 - signing of the Town Twinning Agreement in Gerjen A 2016. évi közös programok

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK Lifting Heben Emelés Pushing Drucken Nyomatás Pulling Ziehen Húzás UNIQUE FEATURES EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben