Közép-Magyarország. Észak-Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Magyarország. Észak-Magyarország"

Átírás

1 Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Dél-Alföld HUNGARY Bólyi Ipari Park Dunaföldvári Ipari Park Keleti Ipari Park Videoton MBKE Ipari Park Marcali Ipari Park Nagyatádi Ipari Park Paksi Ipari Park Pécsi Ipari Park Szekszárdi Ipari Park Nyugat-Dunántúl Gyôri Ipari Park Rédicsi Ipari Park Sárvári Ipari Park Sopron Aranyhegyi Ipari Park Szentgotthárdi Ipari Park Claudius Ipari és Innovációs Park Zalaegerszegi Ipari Park Közép-Dunántúl Ajkai Új Atlantisz Ipari Park Almásfüzitôi Ipari Park Fûzfôi Ipari Park Dunaújvárosi Ipari Park Esztergomi Ipari Park Komáromi Ipari Park Oroszlányi Ipari Park Palota Ipari Park Pápai Ipari Park Alba Ipari Zóna Sóstó Ipari Park Videoton Ipari Park Tatabányai Ipari Park Bakony Ipari Park Veszprémi Videoton Ipari Park Ceglédi Ipari Park ECO-PARK Észak-pesti Ipari Park Multimédia Ipari Park Infopark - Budapest Terminál Ipari Park - Páty Duna Ipari Park - Pécel Ráckevei Ipari Park ÉMI Szentendrei Ipari Park Airport Ipari Park Észak-Magyarország Balassagyarmati Ipari Park Diósgyôri Ipari Park Egri Ipari Park Hatvani Ipari Park Kazincbarcikai Ipari Park Borsodchem Ipari Park Ózdi Ipari Park Sajóbábonyi Vegyipari Park Salgótarjáni Ipari Park Sátoraljaújhelyi Ipari Park Tiszaújvárosi Ipari Park Csongrádi Ipari Park Gyulai Ipari Park Hódmezôvásárhelyi Ipari Park Kalocsa-Foktô Ipari Park Kecskeméti Ipari Park KÉSZ Ipari Park Kunszentmiklósi Ipari Park Makói Ipari Park Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park Sárréti Ipari Park Elsô Szegedi Ipari Park Szentesi Ipari Park Észak-Alföld Bihari Regionális Ipari Park Csengeri Ipari Park Debreceni Regionális Innovációs és Ipari Park Fehérgyarmati Ipari Park Jászfényszarui Ipari Centrum Martfûi Ipari Park Mátészalkai Ipari Park Nyírbátori Ipari Park Nyíregyházi Ipari Park Tuzséri Ipari Park Záhony-Városi Ipari Park

2 Bevezetô Tisztelt Partnerünk! A magyar társadalmi és gazdasági folyamatokat az utóbbi években kedvezô fejlôdés jellemzi. A Magyarországra beáramló évi 2 milliárd dollárnyi mûködôtôke, a gazdaság európai uniós átlagot meghaladó növekedése, a termelékenység folyamatos javulása, az infláció jelentôs mértékû csökkenése kedvezô befektetési terepet jelent jelenleg is a magyar és a külföldi tôke számára. Jelentôsen nôtt a termelés minôsége, eredményesen fejlôdött a vállalkozások versenyképessége. Mindez biztatást és jó alapot ad a gazdaság további fejlesztéséhez. Erre alapozva a magyar gazdaságpolitika koncepciója három, egymással szorosan összefüggô célt jelöl meg a magyar gazdaság fejlôdése számára: - a tartós, kiegyensúlyozott növekedés feltételeinek biztosítása, - az európai integrációra való felkészülés, majd bekapcsolódás, - a makro- és mikroszintû versenyképesség fokozása. A makroszintû versenyképesség a gazdasági és társadalmi érdekek közötti dinamikus egyensúlyra épül. A gazdasági versenyképesség alapja és elôfeltétele az erôforrások hatékony alkalmazásának, a termelékenység növelésének, ami a növekedés makrogazdasági hajtóereje. A globalizáció és különösen az európai integráció versenyképességi kihívásai korában a gazdaság versenyképességének tartós, megalapozott növeléséhez a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet tartósan kedvezô állapotát kell biztosítani. A gazdaságstratégiai koncepció céljainak megvalósításával a következô társadalmi-gazdasági eredményeket kívánjuk elérni: - a tartós, kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, az európai jóléti színvonal megközelítését, - a teljes körû EU-tagság elnyerését, - a befektetés-ösztönzés rendszerének javítását, vonzó beruházási környezet kialakítását a hazai és külföldi vállalkozások számára, - a gazdaság társadalmi és természeti következményeinek megfelelô kezelését, a társadalmi és gazdasági kohézió erôsítését. Az egyre vonzóbb befektetési környezet kialakításával és a fejlôdési egyenlôtlenségek csökkentésével kívánunk felkészülni a harmadik évezred kihívásaira, a tudásalapú gazdaság megteremtésére. Az ipari parkok és azok hálózatai a gazdaságfejlesztés és a befektetés-ösztönzés olyan korszerû eszközei, amelyek egyaránt szolgálják az ipari szerkezet átalakítását, a területi egyenlôtlenségek felszámolását és a foglalkoztatási gondok megoldását. A magyar gazdaság jelenlegi fejlôdési szakaszában az ipari parkok az iparpolitika fejlesztésének fontos eszközei, mert a kormány gazdaságstratégiájával összhangban a betelepülô vállalkozásokon keresztül segítik a termelés folyamatos fejlôdését és versenyképességének növelését. A kormány a befektetés-ösztönzés egyik eszközeként támogatja az ipari parkok megvalósulását, az ipari parkokban mûködô vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó innovációs centrumok és inkubátorházak, logisztikai szolgáltató központok létrehozását. A Gazdasági Minisztérium most olyan marketingeszközöket bocsát a befektetési lehetôségek iránt érdeklôdô hazai és külföldi befektetôk, befektetés-szervezôk rendelkezésére, amelyek bemutatva az országot, a régiókat, valamint az egyes ipari parkok közvetlen környezetét és betelepülési lehetôségeit. Budapest, november Dr. Chikán Attila miniszter

3 Tisztelt Partnerünk! A nemzetközi tapasztalatok - és ma már egyes sikeres magyarországi ipari parkok tapasztalatai is - azt mutatják, hogy az ipari park a mûködôtôke-bevonás, a gazdaságélénkítés és a regionális fejlesztés egyik különösen hatékony eszköze lehet. Az ipari parkba települô, fejlett infrastrukturális hátteret igénylô, korszerû - és nem utolsósorban környezetbarát - technológiát alkalmazó, piacképes termékszerkezettel bíró, innováció-orientált vállalkozások nagymértékben hozzájárulhatnak a térség gazdasági szerkezetének modernizálásához, a foglalkoztatottság növeléséhez, a környezetvédelem céljainak eléréséhez. A helyi kis- és középvállalkozásokkal, valamint oktatási és kutatási intézményekkel kialakuló együttmûködések révén pedig jelentôs mértékben segíthetik a helyi vállalkozások megerôsödését, versenyképessé válását. Ezek azok az okok, amelyek immár szükségessé tették egy olyan átfogó, részletes összefoglaló anyag elkészítését, amely pontos képet ad a magyarországi ipari parkok helyzetérôl, a befektetôket leginkább érdeklô kérdésekre próbál válasszal szolgálni. Az anyag összeállításakor arra törekedtünk, hogy az egységes szempontok alapján összeállított információk lehetôvé tegyék a bel- és külföldi üzletemberek számára a megalapozott döntést befektetésük helyszínének kiválasztásához. Mivel az ipari parkok folyton változó kínálata szükségessé teszi az adatok naprakésszé tételét, a jövôben az információk rendszeresen frissítésre kerülnek. Nagyon örülünk annak, hogy a tájékoztató anyag összeállítását az elmúlt évben irányíthattuk, és bízunk abban, hogy az ipari parkok képviselôivel való együttmûködés révén sikerült egy, a potenciális befektetôk számára kiemelkedôen hasznos információforrást létrehoznunk. Reméljük, hogy az összefoglaló anyag hozzájárul a magyarországi ipari parkok, és ezáltal a magyar gazdaság további fejlôdéséhez. Budapest, november DHV Magyarország Kft. Dr. Bognár Nándor ügyvezetô igazgató Ipari parkok Magyarországon A nemzetközi tapasztalatok alapján az 1990-es években Magyarországon is megkezdôdött és napjainkra a gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközévé vált az ipari parkok kialakítása. Az ipari park program keretében a Gazdasági Minisztérium - a helyi kezdeményezésekre építve - támogatja az ipari parkok megvalósítását. A támogatás lényege az, hogy pályázati rendszereiben pályázni lehet az Ipari Park" cím minôsítés elnyerésére. Az Ipari Park" cím birtokosai, illetve az ipari parkokba betelepülô vállalkozások különbözô pályázati rendszerekben elônyöket élveznek a Gazdaságfejlesztési és a Vidékfejlesztési Célelôirányzatok forrásaiból elnyerhetô támogatások megszerzésénél. Az ipari park fejlesztési programban a minisztérium 1997 óta mûködteti pályázati rendszereit. Az eddig eltelt idôszakban 75 pályázó (1997-ben 28, ban 47) nyerte el az Ipari Park" címet, és 31 ipari park nyert pályázaton támogatást infrastruktúra-beruházásához. A 75 ipari park gyakorlatilag egyenletesen oszlik meg az ország régiói és megyéi szerint. Az ipari parkok mintegy egyharmada esik a területfejlesztés kedvezményezett térségeibe és közel 15 százaléka a vállalkozási övezetekbe. Az ipari parkok fejlesztése a fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli térségekben indult, jellemzôen a már mûködô multinacionális vállalatok mellé szervezôdve. Az 1998-ban Ipari Park" címet nyert parkok döntôen már a dél-alföldi, északalföldi, dél-dunántúli és közép-magyarországi régiókból kerültek ki. Az ipari parkok infrastruktúra-fejlesztésére kiírt pályázatok keretében 31 ipari parkban a Gazdaságfejlesztési és a Területfejlesztési/Vidékfejlesztési Célelôirányzatok támogatásával közel 7 milliárd forint értékû infrastruktúra-beruházás valósul meg 2001-ig. Az ipari parkok betelepítettsége változó, 20 ipari parkban a fejlesztések csak most indulnak, de több ipari park már jelentôs részben betelepült, az átlagos betelepítettség 45 százalék. 55 ipari parkban a már betelepült, illetve az ott mûködô vállalkozások 1998-ban a feldolgozóipari létszám 8 százalékával ( fô) a feldolgozóipari értékesítés közel 13 százalékát (folyó áron mintegy 870 Mrd Ft-ot) adták, amelynek átlagosan 74 százaléka export. A vállalkozások beruházásainak értéke mintegy 350 Mrd Ft. A mûködô, közel 700 vállalkozás 80 százaléka kis- és középvállalkozás, 6 százaléka a beszállítói célprogramban regisztrált beszállító. Az ipari parkok biztosította elônyöket a kis- és középvállalkozások mellett számos multinacionális vállalat is felismerte, illetve több helyen a már letelepedett multinacionális vállalatok mellett fejlesztenek ipari parkokat. Így ipari parkokban valósított, illetve valósít meg beruházást többek között az IBM, a Philips, a japán Suzuki, Denso és Aikawa, a finn Nokia és Elcoteq, a német-amerikai Suoftec, az amerikai AVEX, a dán Grundfos és a német Bosch. Az Ipari Park" cím idôpontjához, mint bázishoz viszonyítva az ipari parkokban mûködô vállalkozások száma 172-vel, a foglalkoztatottak száma rel, a beruházások értéke 128 Mrd Ft-tal nôtt. Ezek az eredmények jelzik, hogy a fejlesztésben élenjáró ipari parkokban 1998-ban egy dinamikus fejlôdés indult meg ben - az újonnan induló ipari parki fejlesztések bekapcsolódásával - a fejlôdés üteme várhatóan mérséklôdik, az elôbbi mutatókban 5-10 százalékos fejlôdés prognosztizálható.

4 Introduction Dear Partner, Society and economy in Hungary have been undergoing very positive changes in the past few years. The annual working capital inflow of some USD 2,000 million, the economic growth rate exceeding the EU average, the permanent improvement in productivity and the sharp reduction of the inflation are all factors that attract both local and foreign investors. Furthermore, there has been a considerable improvement in competitiveness and production quality, which may act as incentives for further development. Accordingly, the concept of our economic strategy has specified the following closely related targets for the development of the Hungarian economy: - creation of the conditions required for long-term and balanced growth, - preparation for EU accession, - improved competitiveness at microand macroeconomic level. Competitiveness at macroeconomic level is based on a dynamic balance between economic and social interests. Actually, competitiveness represents the basis and precondition for the efficient use of the available resources, which, in turn, is the driving force of growth at macroeconomic level. At a time of challenges presented by globalisation and European integration, the long-term and well-founded growth of competitiveness will require a longterm improvement of the underlying factors. Through implementing the above concept, we would like to achieve the following benefits for our society and economy: - long-term and balanced economic growth and a living standard similar to that of the EU, - full membership in the EU, - improved system of investment incentives and attractive environment for local and foreign investors, - proper treatment of the social and environmental consequences caused by the economic development and reinforcement of the social and economic cohesion. We would like to face the challenges of the next millennium by improving the investment environment, reducing the development inequalities and creating an economy based on sophisticated skills. The industrial parks and their networks represent such modern tools of economic development and investment incentives, which can be efficiently used for the restructuring of the industry, the elimination of regional inequalities and the settlement of employment problems. At the current stage of the Hungarian economy, the industrial parks are an important part of the industrial policy in that they provide ongoing support, in line with the government's economic strategy, for the improvement of production and competitiveness. As part of its investment incentives, the government actively supports the establishment of industrial parks and the setup of innovation centres, incubator houses or logistic service units that help the businesses operating in the parks. The Ministry for Economic Affairs is now offering such marketing materials for the potential investors, which provide detailed information about Hungary and its regions as well as the physical characteristics of and conditions of access to the industrial parks. Budapest, November 1999 Dr. Attila Chikán Minister for Economic Affairs

5 Dear Partner, As shown by the international experiences and the success of the best industrial parks in Hungary, the industrial parks may be a particularly efficient tool for working capital involvement, economic progress and regional development. The businesses that operate in the parks with sophisticated infrastructure and environment-friendly technologies and, at the same time, offer marketable product structures and a range of innovations greatly contribute to regional modernisation, better employment and prudent environment protection. Furthermore, the co-operations forged with the local SMEs, educational facilities and research institutions may significantly strengthen the local businesses and their competitiveness. In view of the foregoing, it has become really necessary to prepare a detailed material in order to give up-to-date information on the industrial parks of Hungary and to answer all the questions that may interest the potential investors. When preparing this material, we wanted to include such uniformly arranged information, which will help both local and foreign businessmen to make informed decisions on the selection of their investment sites. As the range of industrial parks changes constantly, the data and information contained in this material will be regularly updated. We are pleased to have been working as main editors of this material during the past year. We hope that, thanks to our fruitful co-operation with the park representatives, the potential investors will consider this material as a major source of extremely useful information. Furthermore, we hope that our work will also contribute to the ongoing development of the industrial parks and the Hungarian economy. Budapest, November 1999 DHV Hungary Dr. Nándor Bognár Managing Director Industrial parks in Hungary Based on international experiences, the establishment of industrial parks was started in Hungary in the 1990s and has become a major tool of economic development by now. Under the industrial park program, the Ministry for Economic Affairs provides support, relying on local initiatives, for the establishment efforts. The support means that if the "Industrial Park" title is awarded to an applicant then the title holder park and the businesses choosing the park as the site of their operation will be granted special benefits during the distribution of sources from the Targeted Allocation Funds for Economic Development and Rural Development. The Ministry for Economic Affairs has been accepting applications under the industrial park program since The "Industrial Park" title has been awarded to a total of 75 applicants so far (28 in 1997 and 47 in 1998). In addition, 31 industrial parks were granted infrastructure development support on the basis of their applications. The 75 industrial parks referred to above are distributed evenly in the country. Some 30% and 15% of them are located in freshly developed areas and in business zones, respectively. The first Industrial parks in Hungary industrial parks appeared in the central and western part of the more developed Transdanubian region, typically around the already existing multinational corporations. However, in 1998 the "Industrial Park" title was awarded mostly to applicants from the southern and northern part of the Great Plain, the southern part of the Transdanubian region and the central part of Hungary. The infrastructure development projects launched in 31 industrial parks with support from the Targeted Allocation Funds for Economic and Rural Development will involve new investments worth some HUF 7,000 million to be completed until The rate of business presence in the industrial parks varies to a rather great extent. In particular, the actual development work is currently being started in some 20 industrial parks, while several others show a fairly high rate of business presence (average rate: 45%). Some 60,000 people (i.e. 8% of the processing industry workforce in Hungary) employed by the businesses operating in 55 industrial parks produced almost 13% (some HUF 870,000 million at current prices) of the total processing industry output in 1998, where the average share of exports was 74%. The value of investments made by the almost 700 businesses totals HUF 350,000 million. About 80% of the businesses are small and medium-sized enterprises, while some 6% operate as suppliers registered in the supplier target program. Besides the SMEs, several multinational corporations have also realised the advantages offered by the industrial parks. There are also examples of industrial parks being developed next door to existing multinationals. Among others, such giants have made industrial park investments in Hungary as IBM, Philips, Suzuki, Denso, Aikawa, Nokia, Elcoteq, Suoftec, AVEX, Grundfos and Bosch. As compared to the "Industrial Park" title award year (base year), the number of businesses present in the industrial parks has increased by 172, while the value of their investments has grown by HUF 128,000 million and their workforce by some 17,000 people. These results clearly indicate that the leading industrial parks saw the start of a dynamic development in With the launch of new industrial parks, the rate of development will be somewhat reduced in The above figures are expected to improve by some 5-10%.

6 Einführung Sehr geehrte Partner! Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse in Ungarn werden in den letzten Jahren durch eine günstige Entwicklung charakterisiert. Das jährlich in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar nach Ungarn strömende Betriebskapital, das den Durchschnitt der Europäischen Union übersteigende Wirtschafts-wachstum, die fortlaufende Verbesserung der Produktivität sowie die beträchtliche Senkung der Inflation stellen auch zur Zeit ein günstiges Investitionsterrain für das ungarische und ausländische Kapital dar. Die Produktionsqualität ist in bedeutendem Maße angestiegen, die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen hat sich erfolgreich entwickelt. Diese Erfolge geben den Ansporn und eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Auf dieser Basis wurden in der Konzeption der ungarischen Wirtschaftspolitik drei miteinander eng verbundene Ziele zur Entwicklung der Wirtschaft gesteckt: - die Gewährleistung der Bedingungen für ein dauerhaftes, ausgeglichenes Wachstum, - die Vorbereitung auf die europäische Integration, sodann Einstieg, - die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Makro- und Mikroebene. Die Wettbewerbsfähigkeit auf der Makroebene basiert auf dem dynamischen Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist die Grundlage und Voraussetzung für die effiziente Anwendung der Ressourcen und die Steigerung der Produktivi tät, was die makrowirtschaftliche Antriebskraft des Wachstums ist. Im Zeitalter der Globalisierung und insbesondere der Herausforderungen der europäischen Integration hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit muß zum dauerhaften und fundierten Wachstum der Wett-bewerbsfähigkeit der Wirtschaft der dauerhaft günstige Zustand der im engeren und weiteren Sinne genommenen Umwelt sichergestellt werden. Mit der Realisierung der Ziele der wirtschaftsstrategischen Konzeption möchten wir die folgenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ergebnisse erreichen: - das dauerhafte, ausgeglichene wirtschaftliche Wachstum, die Annäherung an das europäische Wohlstandsniveau, - die Erlangung der vollständigen EU- Mitgliedschaft, - die Verbesserung der investitionsfördernden Systeme, Schaffung eines attraktiven Investitions-umfelds für die ungarischen und ausländischen Unternehmer, - die entsprechende Behandlung der gesellschaftlichen und natürlichen Folgen der Wirtschaft, die Verstärkung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kohäsion. Mit der Gewährleistung eines stetig attraktiver werdenden Investitionsumfelds und der Verminderung der Ungleichmäßigkeiten der Entwicklung möchten wir uns auf die Herausforderung des dritten Jahrtausends vorbereiten, um eine auf Wissen fundierte Wirtschaft zu schaffen. Die Gewerbeparks und deren Netze sind moderne Mittel der Wirtschaftsentwicklung und Investitions-förderung, die gleichermaßen der Umgestaltung der industriellen Struktur, der Beseitigung der regionalen Ungleichmäßigkeiten und der Lösung der Beschäftigungsprobleme dienen. Im derzeitigen Entwicklungsstadium der ungarischen Wirtschaft sind die Gewerbeparks wichtige Mittel der Entwicklung der Industriepolitik, weil sie über die sich im Einklang mit der Wirtschaftsstrategie der Regierung niederlassenden Unternehmen die fortlaufende Entwicklung der Produktion und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fördern. Die Regierung unterstützt die Realisierung der Gewerbeparks als eines der Mittel der Investitions-förderung, die Errichtung von Innovationszentren, Inkubatorhäusern und logistischen Dienstleistungs-zentren, die den in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen Dienstleistungen anbieten. Das Wirtschaftsministerium stellt den sich für die Investitionsmöglichkeiten in Ungarn interessierenden ungarischen und ausländischen Investoren sowie Investitionsorganisatoren jetzt Marketingmittel zur Verfügung, die das Land und die Regionen vorstellen sowie das direkte Umfeld der einzelnen Gewerbeparks und die Investitionsmöglichkeiten darlegen. Budapest, November 1999 Dr. Attila CHIKÁN Minister

7 Sehr geehrte Partner! Die internationalen Erfahrungen - und auch die Erfahrungen einzelner bereits heute erfolgreicher ungarischer Gewerbe parks - zeigen, daß die Gewerbeparks ein besonders effizientes Mittel zur Einbeziehung von Betriebskapital, zur Belebung der Wirtschaft und zur regionalen Entwicklung sein können. Die sich in den Gewerbeparks niederlassenden, eine entwickelte infrastrukturelle Basis beanspruchenden, moderne - und nicht zuletzt umweltfreund-liche - Technologien in Anwendung bringenden, über eine marktfähige Produktstruktur verfügenden, innovation-sorientierten Unternehmen können in bedeutendem Maße zur Modernisierung der Wirtschaftsstruktur der Region, zur Erhöhung der Beschäftigung und zum Erreichen der Ziele im Umweltschutzbereich beitragen; und durch die mit den lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen entstehenden Kooperationen können sie sich in beträchtlichem Maße daran beteiligen, die lokalen Unternehmen zu stärken und konkurrenzfähig zu machen. Dies sind jene Gründe, die es nunmehr erforderlich gemacht haben, ein umfassendes, detailliertes, zusammenfassendes Material anzufertigen, das ein genaues Bild über die Situation der Gewerbeparks in Ungarn liefert und versucht auf die Fragen, für die sich die Investoren am meisten interessieren, Antworten zu geben. Bei der Zusammenstellung des Material waren wir daran bestrebt, daß die aufgrund von einheitlichen Gesichtspunkten zusammengestellten Informationen den ungarischen und ausländischen Geschäftsleuten ermöglichen, eine begründete Entscheidung über die Auswahl des Standorts ihrer Investition zu fällen. Da das sich ständig ändernde Angebot der Gewerbeparks die Aktualisierung der Angaben erforderlich macht, werden die Informationen in Zukunft regelmäßig aufgefrischt. Wir freuen uns, daß wir die Zusammenstellung des Informationsmaterials im vergangenen Jahr leiten konnten und vertrauen darauf, daß es uns durch die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Gewerbeparks gelungen ist, eine für die potentiellen Investoren außerordentlich nützliche Informationsquelle zu schaffen. Wir hoffen, daß das zusammenfassende Material zur Entwicklung der Gewerbeparks in Ungarn und damit zum weiteren Wachstum der ungarischen Wirtschaft beitragen wird. Budapest, November 1999 DHV Magyarország Kft. Dr. Nándor BOGNÁR Geschäftsführer Aufgrund der internationalen Erfahrungen begann in den 1990-er Jahren auch in Ungarn die Errichtung von Gewerbeparks, und sie sind bis heute zu einem wichtigen Mittel der Wirtschaftsentwicklung geworden. Das Wirtschaftsministerium fördert im Rahmen des Gewerbeparkprogramms ( wobei es auf die lokalen Initiativen baut ( die Realisierung der Gewerbeparks. Das Wesentliche der Förderung liegt darin, daß man sich in einem Bewerbungssystem um die Erteilung des Titels "Gewerbepark" kann. Die Inhaber des Titels "Gewerbepark" bzw. die sich in den Gewerbeparks niederlassenden Unternehmen genießen in den verschiedenen Bewerbungssystemen Vorteile beim Erwerb der Subventionen, die aus den Quellen der Zielvorhaben zur Wirtschafts- und Regionalentwicklung in Anspruch genommen werden können. Das Ministerium betreibt seit 1997 seine Bewerbungssysteme im Gewerbepark-Entwicklungsprogramm. In der seitdem vergangenen Zeit erlangten 75 Bewerber (im Jahr und ) den Titel "Gewerbepark", und 31 Gewerbeparks wurden bei Bewerbungen Subventionen für Infrastruktur-investitionen erteilt. Die 75 Gewerbeparks sind praktisch gleichmäßig auf die Regionen und Komitate des Landes verteilt. Etwa ein Drittel der Gewerbeparks entfällt auf die von der Regionalentwicklung geförderten Gebiete und fast 15 Prozent auf die Gewerbezonen. Die Entwicklung der Gewerbeparken im Ungarn Gewerbeparks begann in den entwickelteren westungarischen und mitteltransdanubischen Gebieten, sie formierten sich charakteristisch neben den bereits tätigen multinationalen Unternehmen. Im Jahr 1998 befanden sich die Einrichtungen, die den Titel "Gewerbepark" erlangt haben, bereits überwiegend in den Regionen Südliche Ungarische Tiefebene, Nördliche Ungarische Tiefebene, Südtransdanubien und Mittelungarn. Im Rahmen der für die Infrastrukturentwicklungen in den Gewerbeparks ausgeschriebenen Bewerbungen werden in 31 Gewerbeparks mit der Unterstützung der Zielvorhaben zur Wirtschafts-entwicklung und Regionalentwicklung/Landschaftsentwicklung bis zum Jahr 2001 Infrastruktur-investitionen im Wert von fast 7 Milliarden Forint realisiert. Die Bebauung der Gewerbeparks ist unterschiedlich, in 20 Gewerbeparks werden die Entwicklungen erst jetzt begonnen, doch mehrere Gewerbeparks sind bereits zu einem beträchtlichen Teil besiedelt, die durchschnittliche Besiedlung liegt bei 45 Prozent. In 55 Gewerbeparks lieferten die bereits ansässigen bzw. die dort tätigen Unternehmen im Jahr 1998 mit 8 Prozent des Bestands der verarbeitenden Industrie ( Beschäftigte) fast 13 Prozent des Vertriebs der verarbeitenden Industrie (zum derzeitigen Wert von etwa 870 Milliarden Forint), wovon durchschnittlich 74 Prozent in den Export gehen. Der Wert der Unternehmensinvestitionen liegt bei etwa 350 Milliarden Forint. 80 Prozent der etwa 700 tätigen Unternehmen sind kleine und mittelständische Betriebe, 6 Prozent sind im Zulieferer-Zielprogramm registrierte Zulieferer. Die durch die Gewerbeparks gewährleisteten Vorteile wurden über die kleinen und mittelständischen Unternehmen hinaus auch von zahlreichen multinationalen Unternehmen erkannt bzw. an mehreren Orten werden neben den bereits ansässigen multinationalen Unternehmen Gewerbeparks errichtet. So realisieren bzw. realisierten unter anderem IBM, Philips, die japanischen Firmen Suzuki, Denso und Aikawa, die finnischen Firmen Nokia und Elcoteq, die deutsche Firma Souftec, die amerikanische Firma AVEX, die dänische Firma Grundfos und die deutsche Firma Bosch Investitionen in den Gewerbeparks. Im Verhältnis zum Zeitpunkt der Erlangung des Titels "Gewerbepark" als Basis ist die Zahl der in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen um 172, die Zahl der Beschäftigten um und der Wert der Investitionen um 128 Milliarden Forint angestiegen. Diese Ergebnisse zeigen, daß in den Gewerbeparks, die bei den Förderungen an der Spitze stehen, im Jahr 1998 eine dynamische Entwicklung begonnen hat. Im Jahr 1999 wird sich das Tempo der Entwicklung ( mit dem Einstieg der neu aufgenommenen Gewerbeparkförderungen ( den Erwartungen nach mäßigen, in Hinsicht auf die vorher genannten Zahlen ist eine Entwicklung von 5-10 Prozent zu prognostizieren.

8

9 IPARI PARKOK MAGYARORSZÁG INDUSTRIAL PARKS HUNGARY GEWERBEPARKEN UNGARN BÓLY HUNGARY UNGARN MAGYARORSZÁG

10 Ipari Park Industrial Park Gewerbepark Bóly Ipari Park Bevezetô A mintegy 31 hektár területû Bólyi Ipari Parkban elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó, könnyûmechanikai összeszerelô, fafeldolgozó, 82 C-os termálvizet hasznosító- és ásványvíz-palackozó üzemek letelepedését ösztönzik. A közmûvekkel ellátott területen jelenleg négy cég mûködik, két-két német-magyar, illetve olasz-magyar vegyes vállalat. A többségében Bóly Város Önkormányzata tulajdonában levô park számos szolgáltatást nyújt a letelepedô vállalkozásoknak. A Bólyi Ipari Park számára elônyt jelent, hogy mindössze 17 kilométerre található a mohácsi Duna-kikötôtôl. Jelleg és küldetés A park fejlesztési koncepciója: Elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó és integrált tevékenységet folytató üzem telepítését szorgalmazzák. Milyen ágazatokból várnak elsôsorban betelepülôket? - mezôgazdasági termékfeldolgozás (élelmiszeripar, agrár feldolgozóipar, csomagolástechnika) - könnyûmechanikai összeszerelés, lakatosüzemi tevékenység, részegységeket gyártó fémipari tevékenység - ásványvíz-palackozás - fafeldolgozás Milyen jellegû tevékenység nem folytatható a parkban? Környezetvédelmi hatástanulmányhoz kötött tevékenységek nem folytathatók. Fontosabb adatok Main data Wichtigste Daten A park neve/name of the park/parkname: Bólyi Ipari Park Kapcsolattartó személy/contact persons/kontaktpersonen: Hárs József Nyelvtudás/Language skills/fremdsprachenkenntnisse: német/german/deutsch Cím/Adress/Anschrift: 7754 Bóly, Rákóczi u.3. Telefon: (36) Fax: (36) ,

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Ipari parkok Magyarországon

Ipari parkok Magyarországon Topa Zoltán Ipari parkok Magyarországon A 90-es évek végén jelentek meg Gazdaságszervező funkció Kezdeti célok: munkahelyteremtés, a fejlett technológia bevonása Ma már minden nyolcadik ipari foglalkoztatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary. MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011.

Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary. MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011. Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011. EU founds what is it all about? «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться,

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Digital Agenda Scoreboard 2014 2

Digital Agenda Scoreboard 2014 2 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ A Vállalati informatika fejlesztési támogatások 2015 című előadáshoz Vállalati e-kereskedelem European SMEs continue to miss out on the opportunities of online sales. Only 14.5% of

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106 LEIER BUSINESS HOTEL Business Hotel. LEIER BUSINESS HOTEL Miért GÖNYÛN válasszak ingatlant? Magyarország nyugati részén, a Duna mellett, Szlovákia, Ausztria szomszédságában található település Sátoraljaújhely

Részletesebben

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75 location -Batta is situated in the Batta Ipari Park in the municipality of Százhalombatta, 0 kilometres south of the city centre of. The site is connected to the national and international traffic network

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr Logistik AHM Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012 Szécheyi Istvá Egyetem, Győr Grudprizipie der Logistik ergebe sich aus dem Grudfudamet der Audi AG ud der AHM Die Strategie Audi AG 2020 Visio Missio Audi die

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu Nyitottan az üzletre Open to Business Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu 2 A Váci33 irodaház egy kilencemeletes, A kategóriás irodaépület Budapest egyik kiemelkedő fontosságú üzleti negyedében.

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

Elszámolási munkacsoport

Elszámolási munkacsoport T2S Nemzeti Felhasználói Csoport (NUG) Elszámolási munkacsoport 11. ülés Budapest, 2013. május 13. Ülés napirendi pontjai I. Bevezető, napirend, update II. T2S Program Plan, kapcsolódó ügyfél szinkronizációs

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július Közzététel: 2014. szeptember 9. Következik: 2014. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2014. augusztus Sorszám: 118. Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50

Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Finanzwesen 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

www.gtcrenaissanceplaza.hu

www.gtcrenaissanceplaza.hu ADOTTSÁGOK / FEATURES - 24 órás biztonsági szolgálat - kártyás beléptetô rendszer - étterem / kávézó - raktározási lehetôség - zöld felület - autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthetô

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

GETTING READY FOR THE EU

GETTING READY FOR THE EU Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány GETTING READY FOR THE EU - SMEs IN THE HUNGARIAN ECONOMY BETWEEN 2002 AND

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május

Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május Közzététel: 2014. július 10. Következik: 2014. július 11. Fogyasztói árak, 2014. június Sorszám: 90. Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p / Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont auditív

Részletesebben

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december Közzététel: 2015. február 10. Következik: 2015. február 11. Fogyasztói árak, 2015. január Sorszám: 22. Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014.

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

w w w. m e c h a p a r k. h u

w w w. m e c h a p a r k. h u www.mechapark.hu KAPCSOLAT EURÓPÁVAL / CONNECTIONS TO EUROPE A JÖVÔ BEFEKTETÉSI HELYSZÍNE* THE BUSINESS LOCATION OF THE FUTURE* KEDVEZŐ LOGISZTIKAI ADOTTSÁG 4 ország találkozása 100 km-es körzetben az

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

A Beszállítóktól a Vevőkig

A Beszállítóktól a Vevőkig Lean Factory Konferencia A Beszállítóktól a Vevőkig Változó piac, növekvő vevői igények 2008. november 18., Kecskemét Versenyképes gyártás Magyarországon! Program 2008. november 18., Kecskemét Hotel Három

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary OLDAL 1/5 JÚLIUS 2014 SEITE 1/5 JULI 2014 Am 3. April 2014 ist die Verordnung der Wirtschaftsministers Nr. 15/2014 (IV.3.) über die steuerfreien veröffentlichen worden. Aufgrund der Verordnungsregelungen

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben