Közép-Magyarország. Észak-Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-Magyarország. Észak-Magyarország"

Átírás

1 Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Dél-Alföld HUNGARY Bólyi Ipari Park Dunaföldvári Ipari Park Keleti Ipari Park Videoton MBKE Ipari Park Marcali Ipari Park Nagyatádi Ipari Park Paksi Ipari Park Pécsi Ipari Park Szekszárdi Ipari Park Nyugat-Dunántúl Gyôri Ipari Park Rédicsi Ipari Park Sárvári Ipari Park Sopron Aranyhegyi Ipari Park Szentgotthárdi Ipari Park Claudius Ipari és Innovációs Park Zalaegerszegi Ipari Park Közép-Dunántúl Ajkai Új Atlantisz Ipari Park Almásfüzitôi Ipari Park Fûzfôi Ipari Park Dunaújvárosi Ipari Park Esztergomi Ipari Park Komáromi Ipari Park Oroszlányi Ipari Park Palota Ipari Park Pápai Ipari Park Alba Ipari Zóna Sóstó Ipari Park Videoton Ipari Park Tatabányai Ipari Park Bakony Ipari Park Veszprémi Videoton Ipari Park Ceglédi Ipari Park ECO-PARK Észak-pesti Ipari Park Multimédia Ipari Park Infopark - Budapest Terminál Ipari Park - Páty Duna Ipari Park - Pécel Ráckevei Ipari Park ÉMI Szentendrei Ipari Park Airport Ipari Park Észak-Magyarország Balassagyarmati Ipari Park Diósgyôri Ipari Park Egri Ipari Park Hatvani Ipari Park Kazincbarcikai Ipari Park Borsodchem Ipari Park Ózdi Ipari Park Sajóbábonyi Vegyipari Park Salgótarjáni Ipari Park Sátoraljaújhelyi Ipari Park Tiszaújvárosi Ipari Park Csongrádi Ipari Park Gyulai Ipari Park Hódmezôvásárhelyi Ipari Park Kalocsa-Foktô Ipari Park Kecskeméti Ipari Park KÉSZ Ipari Park Kunszentmiklósi Ipari Park Makói Ipari Park Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park Sárréti Ipari Park Elsô Szegedi Ipari Park Szentesi Ipari Park Észak-Alföld Bihari Regionális Ipari Park Csengeri Ipari Park Debreceni Regionális Innovációs és Ipari Park Fehérgyarmati Ipari Park Jászfényszarui Ipari Centrum Martfûi Ipari Park Mátészalkai Ipari Park Nyírbátori Ipari Park Nyíregyházi Ipari Park Tuzséri Ipari Park Záhony-Városi Ipari Park

2 Bevezetô Tisztelt Partnerünk! A magyar társadalmi és gazdasági folyamatokat az utóbbi években kedvezô fejlôdés jellemzi. A Magyarországra beáramló évi 2 milliárd dollárnyi mûködôtôke, a gazdaság európai uniós átlagot meghaladó növekedése, a termelékenység folyamatos javulása, az infláció jelentôs mértékû csökkenése kedvezô befektetési terepet jelent jelenleg is a magyar és a külföldi tôke számára. Jelentôsen nôtt a termelés minôsége, eredményesen fejlôdött a vállalkozások versenyképessége. Mindez biztatást és jó alapot ad a gazdaság további fejlesztéséhez. Erre alapozva a magyar gazdaságpolitika koncepciója három, egymással szorosan összefüggô célt jelöl meg a magyar gazdaság fejlôdése számára: - a tartós, kiegyensúlyozott növekedés feltételeinek biztosítása, - az európai integrációra való felkészülés, majd bekapcsolódás, - a makro- és mikroszintû versenyképesség fokozása. A makroszintû versenyképesség a gazdasági és társadalmi érdekek közötti dinamikus egyensúlyra épül. A gazdasági versenyképesség alapja és elôfeltétele az erôforrások hatékony alkalmazásának, a termelékenység növelésének, ami a növekedés makrogazdasági hajtóereje. A globalizáció és különösen az európai integráció versenyképességi kihívásai korában a gazdaság versenyképességének tartós, megalapozott növeléséhez a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet tartósan kedvezô állapotát kell biztosítani. A gazdaságstratégiai koncepció céljainak megvalósításával a következô társadalmi-gazdasági eredményeket kívánjuk elérni: - a tartós, kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, az európai jóléti színvonal megközelítését, - a teljes körû EU-tagság elnyerését, - a befektetés-ösztönzés rendszerének javítását, vonzó beruházási környezet kialakítását a hazai és külföldi vállalkozások számára, - a gazdaság társadalmi és természeti következményeinek megfelelô kezelését, a társadalmi és gazdasági kohézió erôsítését. Az egyre vonzóbb befektetési környezet kialakításával és a fejlôdési egyenlôtlenségek csökkentésével kívánunk felkészülni a harmadik évezred kihívásaira, a tudásalapú gazdaság megteremtésére. Az ipari parkok és azok hálózatai a gazdaságfejlesztés és a befektetés-ösztönzés olyan korszerû eszközei, amelyek egyaránt szolgálják az ipari szerkezet átalakítását, a területi egyenlôtlenségek felszámolását és a foglalkoztatási gondok megoldását. A magyar gazdaság jelenlegi fejlôdési szakaszában az ipari parkok az iparpolitika fejlesztésének fontos eszközei, mert a kormány gazdaságstratégiájával összhangban a betelepülô vállalkozásokon keresztül segítik a termelés folyamatos fejlôdését és versenyképességének növelését. A kormány a befektetés-ösztönzés egyik eszközeként támogatja az ipari parkok megvalósulását, az ipari parkokban mûködô vállalkozásoknak szolgáltatásokat nyújtó innovációs centrumok és inkubátorházak, logisztikai szolgáltató központok létrehozását. A Gazdasági Minisztérium most olyan marketingeszközöket bocsát a befektetési lehetôségek iránt érdeklôdô hazai és külföldi befektetôk, befektetés-szervezôk rendelkezésére, amelyek bemutatva az országot, a régiókat, valamint az egyes ipari parkok közvetlen környezetét és betelepülési lehetôségeit. Budapest, november Dr. Chikán Attila miniszter

3 Tisztelt Partnerünk! A nemzetközi tapasztalatok - és ma már egyes sikeres magyarországi ipari parkok tapasztalatai is - azt mutatják, hogy az ipari park a mûködôtôke-bevonás, a gazdaságélénkítés és a regionális fejlesztés egyik különösen hatékony eszköze lehet. Az ipari parkba települô, fejlett infrastrukturális hátteret igénylô, korszerû - és nem utolsósorban környezetbarát - technológiát alkalmazó, piacképes termékszerkezettel bíró, innováció-orientált vállalkozások nagymértékben hozzájárulhatnak a térség gazdasági szerkezetének modernizálásához, a foglalkoztatottság növeléséhez, a környezetvédelem céljainak eléréséhez. A helyi kis- és középvállalkozásokkal, valamint oktatási és kutatási intézményekkel kialakuló együttmûködések révén pedig jelentôs mértékben segíthetik a helyi vállalkozások megerôsödését, versenyképessé válását. Ezek azok az okok, amelyek immár szükségessé tették egy olyan átfogó, részletes összefoglaló anyag elkészítését, amely pontos képet ad a magyarországi ipari parkok helyzetérôl, a befektetôket leginkább érdeklô kérdésekre próbál válasszal szolgálni. Az anyag összeállításakor arra törekedtünk, hogy az egységes szempontok alapján összeállított információk lehetôvé tegyék a bel- és külföldi üzletemberek számára a megalapozott döntést befektetésük helyszínének kiválasztásához. Mivel az ipari parkok folyton változó kínálata szükségessé teszi az adatok naprakésszé tételét, a jövôben az információk rendszeresen frissítésre kerülnek. Nagyon örülünk annak, hogy a tájékoztató anyag összeállítását az elmúlt évben irányíthattuk, és bízunk abban, hogy az ipari parkok képviselôivel való együttmûködés révén sikerült egy, a potenciális befektetôk számára kiemelkedôen hasznos információforrást létrehoznunk. Reméljük, hogy az összefoglaló anyag hozzájárul a magyarországi ipari parkok, és ezáltal a magyar gazdaság további fejlôdéséhez. Budapest, november DHV Magyarország Kft. Dr. Bognár Nándor ügyvezetô igazgató Ipari parkok Magyarországon A nemzetközi tapasztalatok alapján az 1990-es években Magyarországon is megkezdôdött és napjainkra a gazdaságfejlesztés egyik fontos eszközévé vált az ipari parkok kialakítása. Az ipari park program keretében a Gazdasági Minisztérium - a helyi kezdeményezésekre építve - támogatja az ipari parkok megvalósítását. A támogatás lényege az, hogy pályázati rendszereiben pályázni lehet az Ipari Park" cím minôsítés elnyerésére. Az Ipari Park" cím birtokosai, illetve az ipari parkokba betelepülô vállalkozások különbözô pályázati rendszerekben elônyöket élveznek a Gazdaságfejlesztési és a Vidékfejlesztési Célelôirányzatok forrásaiból elnyerhetô támogatások megszerzésénél. Az ipari park fejlesztési programban a minisztérium 1997 óta mûködteti pályázati rendszereit. Az eddig eltelt idôszakban 75 pályázó (1997-ben 28, ban 47) nyerte el az Ipari Park" címet, és 31 ipari park nyert pályázaton támogatást infrastruktúra-beruházásához. A 75 ipari park gyakorlatilag egyenletesen oszlik meg az ország régiói és megyéi szerint. Az ipari parkok mintegy egyharmada esik a területfejlesztés kedvezményezett térségeibe és közel 15 százaléka a vállalkozási övezetekbe. Az ipari parkok fejlesztése a fejlettebb nyugat- és közép-dunántúli térségekben indult, jellemzôen a már mûködô multinacionális vállalatok mellé szervezôdve. Az 1998-ban Ipari Park" címet nyert parkok döntôen már a dél-alföldi, északalföldi, dél-dunántúli és közép-magyarországi régiókból kerültek ki. Az ipari parkok infrastruktúra-fejlesztésére kiírt pályázatok keretében 31 ipari parkban a Gazdaságfejlesztési és a Területfejlesztési/Vidékfejlesztési Célelôirányzatok támogatásával közel 7 milliárd forint értékû infrastruktúra-beruházás valósul meg 2001-ig. Az ipari parkok betelepítettsége változó, 20 ipari parkban a fejlesztések csak most indulnak, de több ipari park már jelentôs részben betelepült, az átlagos betelepítettség 45 százalék. 55 ipari parkban a már betelepült, illetve az ott mûködô vállalkozások 1998-ban a feldolgozóipari létszám 8 százalékával ( fô) a feldolgozóipari értékesítés közel 13 százalékát (folyó áron mintegy 870 Mrd Ft-ot) adták, amelynek átlagosan 74 százaléka export. A vállalkozások beruházásainak értéke mintegy 350 Mrd Ft. A mûködô, közel 700 vállalkozás 80 százaléka kis- és középvállalkozás, 6 százaléka a beszállítói célprogramban regisztrált beszállító. Az ipari parkok biztosította elônyöket a kis- és középvállalkozások mellett számos multinacionális vállalat is felismerte, illetve több helyen a már letelepedett multinacionális vállalatok mellett fejlesztenek ipari parkokat. Így ipari parkokban valósított, illetve valósít meg beruházást többek között az IBM, a Philips, a japán Suzuki, Denso és Aikawa, a finn Nokia és Elcoteq, a német-amerikai Suoftec, az amerikai AVEX, a dán Grundfos és a német Bosch. Az Ipari Park" cím idôpontjához, mint bázishoz viszonyítva az ipari parkokban mûködô vállalkozások száma 172-vel, a foglalkoztatottak száma rel, a beruházások értéke 128 Mrd Ft-tal nôtt. Ezek az eredmények jelzik, hogy a fejlesztésben élenjáró ipari parkokban 1998-ban egy dinamikus fejlôdés indult meg ben - az újonnan induló ipari parki fejlesztések bekapcsolódásával - a fejlôdés üteme várhatóan mérséklôdik, az elôbbi mutatókban 5-10 százalékos fejlôdés prognosztizálható.

4 Introduction Dear Partner, Society and economy in Hungary have been undergoing very positive changes in the past few years. The annual working capital inflow of some USD 2,000 million, the economic growth rate exceeding the EU average, the permanent improvement in productivity and the sharp reduction of the inflation are all factors that attract both local and foreign investors. Furthermore, there has been a considerable improvement in competitiveness and production quality, which may act as incentives for further development. Accordingly, the concept of our economic strategy has specified the following closely related targets for the development of the Hungarian economy: - creation of the conditions required for long-term and balanced growth, - preparation for EU accession, - improved competitiveness at microand macroeconomic level. Competitiveness at macroeconomic level is based on a dynamic balance between economic and social interests. Actually, competitiveness represents the basis and precondition for the efficient use of the available resources, which, in turn, is the driving force of growth at macroeconomic level. At a time of challenges presented by globalisation and European integration, the long-term and well-founded growth of competitiveness will require a longterm improvement of the underlying factors. Through implementing the above concept, we would like to achieve the following benefits for our society and economy: - long-term and balanced economic growth and a living standard similar to that of the EU, - full membership in the EU, - improved system of investment incentives and attractive environment for local and foreign investors, - proper treatment of the social and environmental consequences caused by the economic development and reinforcement of the social and economic cohesion. We would like to face the challenges of the next millennium by improving the investment environment, reducing the development inequalities and creating an economy based on sophisticated skills. The industrial parks and their networks represent such modern tools of economic development and investment incentives, which can be efficiently used for the restructuring of the industry, the elimination of regional inequalities and the settlement of employment problems. At the current stage of the Hungarian economy, the industrial parks are an important part of the industrial policy in that they provide ongoing support, in line with the government's economic strategy, for the improvement of production and competitiveness. As part of its investment incentives, the government actively supports the establishment of industrial parks and the setup of innovation centres, incubator houses or logistic service units that help the businesses operating in the parks. The Ministry for Economic Affairs is now offering such marketing materials for the potential investors, which provide detailed information about Hungary and its regions as well as the physical characteristics of and conditions of access to the industrial parks. Budapest, November 1999 Dr. Attila Chikán Minister for Economic Affairs

5 Dear Partner, As shown by the international experiences and the success of the best industrial parks in Hungary, the industrial parks may be a particularly efficient tool for working capital involvement, economic progress and regional development. The businesses that operate in the parks with sophisticated infrastructure and environment-friendly technologies and, at the same time, offer marketable product structures and a range of innovations greatly contribute to regional modernisation, better employment and prudent environment protection. Furthermore, the co-operations forged with the local SMEs, educational facilities and research institutions may significantly strengthen the local businesses and their competitiveness. In view of the foregoing, it has become really necessary to prepare a detailed material in order to give up-to-date information on the industrial parks of Hungary and to answer all the questions that may interest the potential investors. When preparing this material, we wanted to include such uniformly arranged information, which will help both local and foreign businessmen to make informed decisions on the selection of their investment sites. As the range of industrial parks changes constantly, the data and information contained in this material will be regularly updated. We are pleased to have been working as main editors of this material during the past year. We hope that, thanks to our fruitful co-operation with the park representatives, the potential investors will consider this material as a major source of extremely useful information. Furthermore, we hope that our work will also contribute to the ongoing development of the industrial parks and the Hungarian economy. Budapest, November 1999 DHV Hungary Dr. Nándor Bognár Managing Director Industrial parks in Hungary Based on international experiences, the establishment of industrial parks was started in Hungary in the 1990s and has become a major tool of economic development by now. Under the industrial park program, the Ministry for Economic Affairs provides support, relying on local initiatives, for the establishment efforts. The support means that if the "Industrial Park" title is awarded to an applicant then the title holder park and the businesses choosing the park as the site of their operation will be granted special benefits during the distribution of sources from the Targeted Allocation Funds for Economic Development and Rural Development. The Ministry for Economic Affairs has been accepting applications under the industrial park program since The "Industrial Park" title has been awarded to a total of 75 applicants so far (28 in 1997 and 47 in 1998). In addition, 31 industrial parks were granted infrastructure development support on the basis of their applications. The 75 industrial parks referred to above are distributed evenly in the country. Some 30% and 15% of them are located in freshly developed areas and in business zones, respectively. The first Industrial parks in Hungary industrial parks appeared in the central and western part of the more developed Transdanubian region, typically around the already existing multinational corporations. However, in 1998 the "Industrial Park" title was awarded mostly to applicants from the southern and northern part of the Great Plain, the southern part of the Transdanubian region and the central part of Hungary. The infrastructure development projects launched in 31 industrial parks with support from the Targeted Allocation Funds for Economic and Rural Development will involve new investments worth some HUF 7,000 million to be completed until The rate of business presence in the industrial parks varies to a rather great extent. In particular, the actual development work is currently being started in some 20 industrial parks, while several others show a fairly high rate of business presence (average rate: 45%). Some 60,000 people (i.e. 8% of the processing industry workforce in Hungary) employed by the businesses operating in 55 industrial parks produced almost 13% (some HUF 870,000 million at current prices) of the total processing industry output in 1998, where the average share of exports was 74%. The value of investments made by the almost 700 businesses totals HUF 350,000 million. About 80% of the businesses are small and medium-sized enterprises, while some 6% operate as suppliers registered in the supplier target program. Besides the SMEs, several multinational corporations have also realised the advantages offered by the industrial parks. There are also examples of industrial parks being developed next door to existing multinationals. Among others, such giants have made industrial park investments in Hungary as IBM, Philips, Suzuki, Denso, Aikawa, Nokia, Elcoteq, Suoftec, AVEX, Grundfos and Bosch. As compared to the "Industrial Park" title award year (base year), the number of businesses present in the industrial parks has increased by 172, while the value of their investments has grown by HUF 128,000 million and their workforce by some 17,000 people. These results clearly indicate that the leading industrial parks saw the start of a dynamic development in With the launch of new industrial parks, the rate of development will be somewhat reduced in The above figures are expected to improve by some 5-10%.

6 Einführung Sehr geehrte Partner! Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse in Ungarn werden in den letzten Jahren durch eine günstige Entwicklung charakterisiert. Das jährlich in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar nach Ungarn strömende Betriebskapital, das den Durchschnitt der Europäischen Union übersteigende Wirtschafts-wachstum, die fortlaufende Verbesserung der Produktivität sowie die beträchtliche Senkung der Inflation stellen auch zur Zeit ein günstiges Investitionsterrain für das ungarische und ausländische Kapital dar. Die Produktionsqualität ist in bedeutendem Maße angestiegen, die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen hat sich erfolgreich entwickelt. Diese Erfolge geben den Ansporn und eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Auf dieser Basis wurden in der Konzeption der ungarischen Wirtschaftspolitik drei miteinander eng verbundene Ziele zur Entwicklung der Wirtschaft gesteckt: - die Gewährleistung der Bedingungen für ein dauerhaftes, ausgeglichenes Wachstum, - die Vorbereitung auf die europäische Integration, sodann Einstieg, - die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf der Makro- und Mikroebene. Die Wettbewerbsfähigkeit auf der Makroebene basiert auf dem dynamischen Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen. Die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ist die Grundlage und Voraussetzung für die effiziente Anwendung der Ressourcen und die Steigerung der Produktivi tät, was die makrowirtschaftliche Antriebskraft des Wachstums ist. Im Zeitalter der Globalisierung und insbesondere der Herausforderungen der europäischen Integration hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit muß zum dauerhaften und fundierten Wachstum der Wett-bewerbsfähigkeit der Wirtschaft der dauerhaft günstige Zustand der im engeren und weiteren Sinne genommenen Umwelt sichergestellt werden. Mit der Realisierung der Ziele der wirtschaftsstrategischen Konzeption möchten wir die folgenden gesellschaftlich-wirtschaftlichen Ergebnisse erreichen: - das dauerhafte, ausgeglichene wirtschaftliche Wachstum, die Annäherung an das europäische Wohlstandsniveau, - die Erlangung der vollständigen EU- Mitgliedschaft, - die Verbesserung der investitionsfördernden Systeme, Schaffung eines attraktiven Investitions-umfelds für die ungarischen und ausländischen Unternehmer, - die entsprechende Behandlung der gesellschaftlichen und natürlichen Folgen der Wirtschaft, die Verstärkung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kohäsion. Mit der Gewährleistung eines stetig attraktiver werdenden Investitionsumfelds und der Verminderung der Ungleichmäßigkeiten der Entwicklung möchten wir uns auf die Herausforderung des dritten Jahrtausends vorbereiten, um eine auf Wissen fundierte Wirtschaft zu schaffen. Die Gewerbeparks und deren Netze sind moderne Mittel der Wirtschaftsentwicklung und Investitions-förderung, die gleichermaßen der Umgestaltung der industriellen Struktur, der Beseitigung der regionalen Ungleichmäßigkeiten und der Lösung der Beschäftigungsprobleme dienen. Im derzeitigen Entwicklungsstadium der ungarischen Wirtschaft sind die Gewerbeparks wichtige Mittel der Entwicklung der Industriepolitik, weil sie über die sich im Einklang mit der Wirtschaftsstrategie der Regierung niederlassenden Unternehmen die fortlaufende Entwicklung der Produktion und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit fördern. Die Regierung unterstützt die Realisierung der Gewerbeparks als eines der Mittel der Investitions-förderung, die Errichtung von Innovationszentren, Inkubatorhäusern und logistischen Dienstleistungs-zentren, die den in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen Dienstleistungen anbieten. Das Wirtschaftsministerium stellt den sich für die Investitionsmöglichkeiten in Ungarn interessierenden ungarischen und ausländischen Investoren sowie Investitionsorganisatoren jetzt Marketingmittel zur Verfügung, die das Land und die Regionen vorstellen sowie das direkte Umfeld der einzelnen Gewerbeparks und die Investitionsmöglichkeiten darlegen. Budapest, November 1999 Dr. Attila CHIKÁN Minister

7 Sehr geehrte Partner! Die internationalen Erfahrungen - und auch die Erfahrungen einzelner bereits heute erfolgreicher ungarischer Gewerbe parks - zeigen, daß die Gewerbeparks ein besonders effizientes Mittel zur Einbeziehung von Betriebskapital, zur Belebung der Wirtschaft und zur regionalen Entwicklung sein können. Die sich in den Gewerbeparks niederlassenden, eine entwickelte infrastrukturelle Basis beanspruchenden, moderne - und nicht zuletzt umweltfreund-liche - Technologien in Anwendung bringenden, über eine marktfähige Produktstruktur verfügenden, innovation-sorientierten Unternehmen können in bedeutendem Maße zur Modernisierung der Wirtschaftsstruktur der Region, zur Erhöhung der Beschäftigung und zum Erreichen der Ziele im Umweltschutzbereich beitragen; und durch die mit den lokalen kleinen und mittelständischen Unternehmen entstehenden Kooperationen können sie sich in beträchtlichem Maße daran beteiligen, die lokalen Unternehmen zu stärken und konkurrenzfähig zu machen. Dies sind jene Gründe, die es nunmehr erforderlich gemacht haben, ein umfassendes, detailliertes, zusammenfassendes Material anzufertigen, das ein genaues Bild über die Situation der Gewerbeparks in Ungarn liefert und versucht auf die Fragen, für die sich die Investoren am meisten interessieren, Antworten zu geben. Bei der Zusammenstellung des Material waren wir daran bestrebt, daß die aufgrund von einheitlichen Gesichtspunkten zusammengestellten Informationen den ungarischen und ausländischen Geschäftsleuten ermöglichen, eine begründete Entscheidung über die Auswahl des Standorts ihrer Investition zu fällen. Da das sich ständig ändernde Angebot der Gewerbeparks die Aktualisierung der Angaben erforderlich macht, werden die Informationen in Zukunft regelmäßig aufgefrischt. Wir freuen uns, daß wir die Zusammenstellung des Informationsmaterials im vergangenen Jahr leiten konnten und vertrauen darauf, daß es uns durch die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Gewerbeparks gelungen ist, eine für die potentiellen Investoren außerordentlich nützliche Informationsquelle zu schaffen. Wir hoffen, daß das zusammenfassende Material zur Entwicklung der Gewerbeparks in Ungarn und damit zum weiteren Wachstum der ungarischen Wirtschaft beitragen wird. Budapest, November 1999 DHV Magyarország Kft. Dr. Nándor BOGNÁR Geschäftsführer Aufgrund der internationalen Erfahrungen begann in den 1990-er Jahren auch in Ungarn die Errichtung von Gewerbeparks, und sie sind bis heute zu einem wichtigen Mittel der Wirtschaftsentwicklung geworden. Das Wirtschaftsministerium fördert im Rahmen des Gewerbeparkprogramms ( wobei es auf die lokalen Initiativen baut ( die Realisierung der Gewerbeparks. Das Wesentliche der Förderung liegt darin, daß man sich in einem Bewerbungssystem um die Erteilung des Titels "Gewerbepark" kann. Die Inhaber des Titels "Gewerbepark" bzw. die sich in den Gewerbeparks niederlassenden Unternehmen genießen in den verschiedenen Bewerbungssystemen Vorteile beim Erwerb der Subventionen, die aus den Quellen der Zielvorhaben zur Wirtschafts- und Regionalentwicklung in Anspruch genommen werden können. Das Ministerium betreibt seit 1997 seine Bewerbungssysteme im Gewerbepark-Entwicklungsprogramm. In der seitdem vergangenen Zeit erlangten 75 Bewerber (im Jahr und ) den Titel "Gewerbepark", und 31 Gewerbeparks wurden bei Bewerbungen Subventionen für Infrastruktur-investitionen erteilt. Die 75 Gewerbeparks sind praktisch gleichmäßig auf die Regionen und Komitate des Landes verteilt. Etwa ein Drittel der Gewerbeparks entfällt auf die von der Regionalentwicklung geförderten Gebiete und fast 15 Prozent auf die Gewerbezonen. Die Entwicklung der Gewerbeparken im Ungarn Gewerbeparks begann in den entwickelteren westungarischen und mitteltransdanubischen Gebieten, sie formierten sich charakteristisch neben den bereits tätigen multinationalen Unternehmen. Im Jahr 1998 befanden sich die Einrichtungen, die den Titel "Gewerbepark" erlangt haben, bereits überwiegend in den Regionen Südliche Ungarische Tiefebene, Nördliche Ungarische Tiefebene, Südtransdanubien und Mittelungarn. Im Rahmen der für die Infrastrukturentwicklungen in den Gewerbeparks ausgeschriebenen Bewerbungen werden in 31 Gewerbeparks mit der Unterstützung der Zielvorhaben zur Wirtschafts-entwicklung und Regionalentwicklung/Landschaftsentwicklung bis zum Jahr 2001 Infrastruktur-investitionen im Wert von fast 7 Milliarden Forint realisiert. Die Bebauung der Gewerbeparks ist unterschiedlich, in 20 Gewerbeparks werden die Entwicklungen erst jetzt begonnen, doch mehrere Gewerbeparks sind bereits zu einem beträchtlichen Teil besiedelt, die durchschnittliche Besiedlung liegt bei 45 Prozent. In 55 Gewerbeparks lieferten die bereits ansässigen bzw. die dort tätigen Unternehmen im Jahr 1998 mit 8 Prozent des Bestands der verarbeitenden Industrie ( Beschäftigte) fast 13 Prozent des Vertriebs der verarbeitenden Industrie (zum derzeitigen Wert von etwa 870 Milliarden Forint), wovon durchschnittlich 74 Prozent in den Export gehen. Der Wert der Unternehmensinvestitionen liegt bei etwa 350 Milliarden Forint. 80 Prozent der etwa 700 tätigen Unternehmen sind kleine und mittelständische Betriebe, 6 Prozent sind im Zulieferer-Zielprogramm registrierte Zulieferer. Die durch die Gewerbeparks gewährleisteten Vorteile wurden über die kleinen und mittelständischen Unternehmen hinaus auch von zahlreichen multinationalen Unternehmen erkannt bzw. an mehreren Orten werden neben den bereits ansässigen multinationalen Unternehmen Gewerbeparks errichtet. So realisieren bzw. realisierten unter anderem IBM, Philips, die japanischen Firmen Suzuki, Denso und Aikawa, die finnischen Firmen Nokia und Elcoteq, die deutsche Firma Souftec, die amerikanische Firma AVEX, die dänische Firma Grundfos und die deutsche Firma Bosch Investitionen in den Gewerbeparks. Im Verhältnis zum Zeitpunkt der Erlangung des Titels "Gewerbepark" als Basis ist die Zahl der in den Gewerbeparks tätigen Unternehmen um 172, die Zahl der Beschäftigten um und der Wert der Investitionen um 128 Milliarden Forint angestiegen. Diese Ergebnisse zeigen, daß in den Gewerbeparks, die bei den Förderungen an der Spitze stehen, im Jahr 1998 eine dynamische Entwicklung begonnen hat. Im Jahr 1999 wird sich das Tempo der Entwicklung ( mit dem Einstieg der neu aufgenommenen Gewerbeparkförderungen ( den Erwartungen nach mäßigen, in Hinsicht auf die vorher genannten Zahlen ist eine Entwicklung von 5-10 Prozent zu prognostizieren.

8

9 IPARI PARKOK MAGYARORSZÁG INDUSTRIAL PARKS HUNGARY GEWERBEPARKEN UNGARN BÓLY HUNGARY UNGARN MAGYARORSZÁG

10 Ipari Park Industrial Park Gewerbepark Bóly Ipari Park Bevezetô A mintegy 31 hektár területû Bólyi Ipari Parkban elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó, könnyûmechanikai összeszerelô, fafeldolgozó, 82 C-os termálvizet hasznosító- és ásványvíz-palackozó üzemek letelepedését ösztönzik. A közmûvekkel ellátott területen jelenleg négy cég mûködik, két-két német-magyar, illetve olasz-magyar vegyes vállalat. A többségében Bóly Város Önkormányzata tulajdonában levô park számos szolgáltatást nyújt a letelepedô vállalkozásoknak. A Bólyi Ipari Park számára elônyt jelent, hogy mindössze 17 kilométerre található a mohácsi Duna-kikötôtôl. Jelleg és küldetés A park fejlesztési koncepciója: Elsôsorban mezôgazdasági feldolgozó és integrált tevékenységet folytató üzem telepítését szorgalmazzák. Milyen ágazatokból várnak elsôsorban betelepülôket? - mezôgazdasági termékfeldolgozás (élelmiszeripar, agrár feldolgozóipar, csomagolástechnika) - könnyûmechanikai összeszerelés, lakatosüzemi tevékenység, részegységeket gyártó fémipari tevékenység - ásványvíz-palackozás - fafeldolgozás Milyen jellegû tevékenység nem folytatható a parkban? Környezetvédelmi hatástanulmányhoz kötött tevékenységek nem folytathatók. Fontosabb adatok Main data Wichtigste Daten A park neve/name of the park/parkname: Bólyi Ipari Park Kapcsolattartó személy/contact persons/kontaktpersonen: Hárs József Nyelvtudás/Language skills/fremdsprachenkenntnisse: német/german/deutsch Cím/Adress/Anschrift: 7754 Bóly, Rákóczi u.3. Telefon: (36) Fax: (36) ,

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008

PROPERTY WATCH. Celebrating 15 years in Hungary. www.eston.hu. Ingyenes Free. Kiadás Issue 1/2008 Kiadás Issue 1/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Celebrating 15 years in Hungary www.eston.hu

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

annual report 2006 éves jelentés

annual report 2006 éves jelentés annual report 2006 éves jelentés 2 CONTENTS Key Financial Data (2004-2006) 4 The CEO-Chairman s Letter 6 A Short Introduction of Rába Automotive Holding 8 Rába s Shares on the Budapest Stock Exchange 10

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja. Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident Árpád Kovács magazin Német-Magyar Gazdaság Das Magazin der Deutsch-Ungarischen Industrieund Handelskammer A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara magazinja Wir brauchen die Trendwende Interview mit Haushaltsratspräsident

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben

Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus. Konkrete Lösungen gefragt. Das Umfeld muss stimmen. An der Spitze bleiben Das Ma ga zin der Deutsch-Un ga ri schen In dust rie- und Han dels kam mer Forschung und Entwicklung: Innovation zahlt sich aus August 2007 4 Konkrete Lösungen gefragt Interview mit dem Präsidenten des

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE. Éves jelentés. Association of Hungarian Brewers. annual report

MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE. Éves jelentés. Association of Hungarian Brewers. annual report Association of Hungarian Brewers MAGYAR SÖRGYÁRTÓK SZÖVETSÉGE annual report Éves jelentés 2002 3.oldal TARTALOMJEGYZÉK Contents B E V E Z E T É S, ÖS S Z E F O G L A L Á S 04 INTRODUCTION, SUMMARY A S

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t

ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t 2 0 1 1 U n i Q A b i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s g e s c h Ä f t s b e r i c h t e l ő s z ó v o r w o r t e l ő s z ó v o r w o r t othmar Michl vezérigazgató generaldirektor Az

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben