BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÔI FELHÍVÁS CALL FOR INVESTORS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ"

Átírás

1 BEFEKTETÔI FELHÍVÁS A DÉLNYUGAT MAGYARORSZÁGI TASZÁR REPÜLÔTÉR FEJLESZTÉSI TERVEIHEZ CALL FOR INVESTORS FOR THE DEVELOPMENT OPPORTUNITY OF TASZÁR AIRPORT, IN SOUTHWEST HUNGARY Megbízó: Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Dr. Gyenesei István elnök Tel.: Fax: Készítette: TRANSINVEST BUDAPEST KFT. Budapest, 1143 Hungária krt Tel.: Fax: Assignee: Somogy County Government, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Dr. Gyenesei István president Tel.: Fax: Prepared by Transinvest Budapest Kft. Budapest, 1143 Hungária krt Tel.: Fax:

2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ 4 REPÜLÔTÉRI INGATLAN 6 TULAJDONJOG ÉS KEZELÉS 6 KONCEPCIÓ 7 A REPÜLÔTÉR JELENLEGI HELYZETE 8 A REPÜLÔTÉR 8 REPÜLÔTÉRI IRÁNYITÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK 12 KÖZMÛVEK 13 LAKTANYA 14 POLGÁRI LÉTESÍTMÉNY 15 KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 17 KÖZLEKEDÉSI INFRASTUKTÚRA 18 REPÜLÔTEREK A RÉGIÓBAN 18 PÉCS-POGÁNYI REPÜLÔTÉR 18 SÁRMELLÉKI REPÜLÔTÉR 18 KAPOSÚJLAKI REPÜLÔTÉR 18 BALATONKILITI REPÜLÔTÉR 19 ÔCSÉNYI REPÜLÔTÉR 19 KÖZÚT HÁLÓZAT 20 VASÚT HÁLÓZAT 24 A MAGYAR GAZDASÁG 26 FÔBB GAZDASÁGI MUTATÓK 2004-BEN 27 FÔBB IPARÁGAK 27 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ HELYE MAGYARORSZÁGON 28 TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZET 29 A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT SZERKEZETE 30 HATÁRÁTKELÔHELYEK 30 REGIONÁLIS TURIZMUS 31 SOMOGY MEGYE 32 A RÉGIÓ MEGHATÁROZÓ VÁROSAI 32 KAPOSVÁR 32 PÉCS 33 SZEKSZÁRD 33 NAGYKANIZSA 33 TASZÁR 33 LÉGIÁRUSZÁLLÍTÁS NÖVEKEDÉSÉNEK TRENDJE 34 A KAPOS BÁZISREPÜLÔTÉR TÖRTÉNETE 35 MELLÉKLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 36 Tilted Aerial photograph of the Taszar Airport and surroundings TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY 4 PROPERTY 6 OWNERSHIP AND CONTROL 6 CONCEPT 7 CURRENT STATE OF AIRPORT 8 AIRPORT 8 AIRPORT EQUIPMENT 12 UTILITIES 13 BARRACKS 14 CIVIL SECTOR 15 ENVIRONMENTAL CONTAMINATION ASSESSMENT 17 TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE 18 AIRPORTS IN THE REGION 18 PÉCS-POGÁNY AIRPORT 18 SÁRMELLÉK AIRPORT 18 KAPOSÚJLAK AIRPORT 18 BALATONKILITI AIRPORT 19 ÔCSÉNY AIRPORT 19 ROAD NETWORK 20 RAILWAY NETWORK 24 HUNGARIAN ECONOMY 26 KEY NATIONAL ECONOMIC INDEXES FOR MAIN INDUSTRIES 27 SOUTHERN TRANS-DANUBIAN REGION S POSITION IN HUNGARY 28 SOCIAL-ECONOMIC SITUATION 29 THE NETWORK OF TOWNS AND VILLAGES 30 BORDER CROSSING 30 REGIONAL TOURISM 31 SOMOGY MEGYE 32 MAJOR TOWNS AND CITIES OF THE REGION 32 KAPOSVÁR 32 PÉCS 33 SZEKSZÁRD 33 NAGYKANIZSA 33 TASZÁR 33 AIR CARGO GROWTH FIGURES 34 HISTORY OF TASZÁR AIRBASE 35 SUMMARY OF APPENDIXES 36 3

3 VEZETÔI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország Dél-dunántúli területének súlypontjában, Budapesttôl 175 km-re, a Balatontól, az M7-es autópályától 55 km-re, Somogy megyében a 69 ezer lakosú Kaposvár várostól 11 km-re, Taszár település mellett, 60 km-re a horvát határtól különleges adottságú repülôtér helyezkedik el. A repülôtér elônyös tulajdonságai többek között: Rendkívül kedvezô fekvés a Dél-dunántúl földrajzi középponjában, Kaposvár város, Somogy megye székhelyének közelsége, Egészséges tiszta levegôjû környezet, Magas színtû kiépítettség, A fel-, és leszálló pályák mérete, teherbírása és mûszaki állapota, A kiszolgáló és raktár épületek megléte, Üzemanyagtöltô és javító bázis, Közuti és vasúti csatlakozás, Különálló polgári szektor és utasforgalmi terminál, Fejlesztésre alkalmas szabad területek, A laktanya, mint további fejlesztési terület közelsége, A légi közlekedés tekintetében a legkedvezôbb idôjárási feltételek, Jelentôs számú, légi közlekedés irányításában, repülôtér mûködtetésében jártas szakember, Logisztikai központ, elosztó bázis kialakítására alkalmas, Összekötô kapocs lehet a Távol-Kelet és az EU között. Ipari park és felsôfokú oktatási, valamint kutatási központ közelsége. A repülôtér mintegy 524 ha területe és a rajta elhelyezkedô épületek a Magyar Állam tulajdonából hamarosan Somogy megye és Taszár Önkormányzatainak tulajdonába kerülnek, mivel a Magyar Légierô a repülôtérrôl és a laktanyából végérvényesen kivonul év végéig. A Somogy Megyei Önkormányzat és Taszár Község Önkormányzata a régió fejlôdésének érdekeit szolgáló fejlesztéseket kívánnak a megüresedô légibázison végrehajtani és ehhez olyan befektetôket keresnek, akikkel együttmûködve egy légi kapuval rendelkezô nemzetközi logisztikai bázist tudnak megvalósítani. EXECUTIVE SUMMARY In the center of Hungary s South-Western region, 175 km from Budapest, 55 km from the M7 and Lake Balaton, inside Somogy County is the city of Kaposvár with 69,000 inhabitants. 11 km to the East, is the village of Taszár, which is 60 km from the Croatian border, with a unique airport. This airport possesses the following advantageous attributes: Very favourable location in the geographical centre of southern Transdanubia The proximity of the city of Kaposvár, the capital of Somogy county Healthy environment, with clean air Highly developed, built-in area The dimensions, the load bearing capacity and technical condition of the takeoff and landing runways The existence of the auxiliary and warehouse buildings Fuel filling and repair facilities Public road and railway links Separate civil aviation sector and passenger terminal Free areas, which are suitable for further development The proximity of a barracks, which is suitable for further development The most favourable weather conditions for aviation A large number of local experts, who have experience in the control of air traffic and in the operation of airports Suitable for the establishment of a logistical centre and merchandise distribution base Can be a connecting link between the Far East and the European Union The proximity of an industrial park and of a higher education and research centre The 524 hectare area of the airport, together with all its facilities, which are now the property of the Hungarian state, will soon be taken over by the Somogy County government as well as the Taszár government, because the Hungarian Air Force will be permanently leaving the airport and the barracks by the end of The local governments of Somogy County, and the village of Taszár, are planning to develop the airport, and to this end they are seeking investors with whom they can cooperate to create an international logistics base; which has an airfield at its disposal. This Call for Investors presents the Euro-Region consisting of Somogy, Tolna and Baranya counties, its economic and transportation situation, the plans for the future and of course Taszár Airport itself. The Taszár airport, which during the Yugoslavian war was the largest European air-lift since the Second World War, accommodating C-5, C-130, A-10, Galaxis, Boeing 747 type aircraft, and over 20,000 soldiers along with their equipment, has excellent facilities that can be transformed into a cargo and logistics center for commerce, assembly and distribution purposes. Ez a Befektetôi Felhívás (Call for Investors) bemutatja a Somogy, Tolna és Baranya megyébôl álló Euro-Régiót, annak gazdasági és infrastrukturális helyzetét, tervezett jövôképét és természetesen a Taszár repülôteret. A taszári repülôtér, amely a Jugoszláv háború alatt a II. világháború utáni legnagyobb európai légihíd hídfôállásaként szolgált C-5, C-130, A-10, Galaxis, Boeing 747 repülôgépek számára és ahol több mint katona és felszerelés került megmozgatásra kiválóan alkalmassá tehetô kereskedelmi, összeszerelô, gyûjtô-elosztó feladatokat ellátó légi cargo bázis céljaira. Az önkormányzatok kifejezett szándéka és törekvése az, hogy a repülôtér továbbra is repülôtérként mûködjön, és a további fejlesztések is ehhez a funkcióhoz kapcsolódjanak. A legfontosabb fejlesztési célok: Nemzetközi regionális repülôtér kialakítása, Elsôsorban teherfuvarozási profillal, Kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, logisztikai szerepkör betöltése, Igény szerinti személyszállítás beindítása. A taszári repülôtér fejlesztése kapcsán elérhetô eredményeket a mellékletben közölt példa alapján kívánjuk érzékeltetni. Megjegyezzük, hogy a példa csak a teherárú forgalomból származó költségekkel és bevételekkel számol. Ezekhez a fejlesztésekhez a leendô tulajdonos önkormányzatok partneri együttmûködést ajánlanak és várják szakmai és pénzügyi befektetôk érdeklôdését. A repülôtér továbbhasznosításában szóba jöhet a repülôtér értékesítése, bérlete, illetve közös hasznosítása is. It is the express wish and endeavour of the local governments that the aiport should continue to operate as an airport and that the further developments of the airport should be linked to this function. The most important development aims are as follows: The establishment of an international regional airport Its main profile should be freight transport The development of the related infrastructure to make the airport suitable for a logistical centre If there is sufficient demand the starting of passenger transport An example of a financial estimate for Taszár Airport is included in Appendix 4. It only takes into account cargo traffic. The local governments, which will be the future owners are offering joint collaboration for the aforementioned developments and are looking forward to the enquiries of the professional and financial investors. With regard to the future use of the airport the sale, the rental or the joint operation of the airport will also be considered. To this end the owners (local governments) are offering partnership and joint cooperation and are looking forward to receive the enquiries of the professional and financial investors. The airport s development could consist of the airport s marketing, its rental, or even a joint use partnership. A taszári repülôtér elhelyezkedése Európán és Magyarországon belül Taszár Airport location within Europe and Hungary AUSTRIA SLOVENIA Zalaegerszeg SZINTMAGASSÁG ELEVATION 1000m 500m 200m 0 Szombathely Bratislava CROATIA Gyôr Veszprém Kaposvár Taszár SLOVAKIA Székesfehérvár Dunaújváros Szekszárd Pécs Mohács Budapest Kecskemét Szolnok Szeged YUGOSLAVIA Salgótarján Eger Makó Békéscsaba Miskolc Békés Nyíregyháza Debrecen ROMANIA UKRAINE 4 5

4 REPÜLÔTÉRI INGATLAN PROPERTY KONCEPCIÓ CONCEPT A repülôtér Somogy megyében, délnyugat Magyarországon van, részben Taszár községben, 11 km-re Kaposvár megyeszékhelytôl. A repülôtér területe 524 hektárt foglal el, a repülés céljait szolgáló 92 épülettel (összesen m 2 ), míg a laktanyák 17 hektárt, 49 különbözô egy- és többszintes épülettel. A két kerítéssel is külön választott területnek független funkciói vannak. A repülôtéren az épületek többségét raktár és mûhely céljára használják. Ezeken felül tûzoltó épülettel, irányítótoronnyal, két hangárral (össz m 2 ), étkezdével és irodaépülettel is rendelkezik. A repülôtéren két kifutópálya van. Az 1. számú aszfalt burkolatú és 2600 m hosszú, 70 m széles. Ez nem alkalmas a nagyobb típusú repülôgépek felszállására és leszállására, és jelenleg a repülôgépek parkolására használják. A 2. számú kifutópálya kiváló állapotban lévô beton burkolatú és 2500 m hosszú, 60 m széles, a teherbírási besorolása PCN 74/R/B/Y/T. Ezt a legnagyobb repülôgépek is használhatják. A két kifutópályát négy gurulóút köti össze egymással, amelyek teherbírási besorolása egyaránt PCN 72/R/C/Y/T. A gurulóutak szélessége "A" - 19,5 m, "B" - 19,5 m, "C" - 23 m, és "D" - 19 m. A repülôtér dél-keleti sarkában, 7,2 ha területen helyezkedik el az újonnan épített polgári szektor és terminál, amely közvetlen összeköttetésben van a 61-es fôközlekedési úttal, és amelynek tulajdonosai a Somogy megyei, Kaposvári, és a Taszári Önkormányzatok. Located in Somogy County in Southwest Hungary, partially in the city of Taszár, 11 km from the county s capital Kaposvár, the airport is on 524 hectares with 92 buildings serving various different airport functions (totalling 28,056m 2 ), and the barracks is on 17 hectares with 49 single-story and multi-story buildings. The two areas have independent functions and are individually fenced off. Most of the buildings located on the airport site are used for storage, and as workshops. Additionally there is a firestation, air traffic control tower, 2 hangers (totaling 4,000m 2 ), a canteen, and office buildings. The airport consists of two runways. Runway #1 is asphalt and is 2600m long, by 70m wide, which can not handle the larger type aircrafts takeoff and landing, and is currently used for aircraft parking. Runway #2 is concrete in excellent condition and is 2500m long, by 60 m wide, with a load rating of PCN 74/R/B/Y/T. It is usable by even the largest aircraft. Connecting the 2 runways are 4 taxiways all with a load rating of PCN/72/R/C/Y/T: "A" 19.5m wide, "B" 19.5m wide, "C" 23m wide, and "D" 19m wide. At the southeast corner of the airport, on 7.2 hectares, is a newly built passenger terminal and sector, which connects directly to the road 61. It is owned by Somogy County, Kaposvár and Taszár government. A több évtizedes múlttal rendelkezô repülôtér kiépítettsége, a térségben való elhelyezkedése, a rendelkezésre álló, helyben lakó szakemberállomány többcélú felhasználást tesz lehetôvé. A felhasználási lehetôségekben prioritások alkalmazhatók. A repülôtér jövôbeni hasznosításának elsôrendû stratégiája azt célozza, hogy egy olyan légiáru forgalmi logisztikai központ jöjjön létre, amely a nemzetközi szállítási lánc részeként a közvetlen területek és a régió számára is fejlôdési potenciált biztosít. Ennek részeként egy szabadkereskedelmi zóna létesítése is célszerûnek látszik. A szárazföldi szállítás részben a már meglévô vasúti hálózaton és részben a már meglévô, illetve a kormányzat által tervezett, megépítendô új autópályán fog történni. A régió adottságaiból következôen számolni lehet bizonyos mértékû légiutas-szállítással is, a terület turisztikai lehetôségeibôl és a régió ipari és kereskedelmi hálózatának gyors fejlôdésébôl eredôen. A légiutas szállítás céljára rendelkezésre áll a nemrég épült utasterminál, ahol is a jelenlegi polgári szektor" tetszés szerint továbbfejleszthetô. A repülôtér szakszemélyzetnek jelentôs része (légi irányítók, földi karbantartók, repülôgép karbantartók, stb.) akik eddig is a repülôtéren dolgoztak, térségben laknak. A repülôtér új üzemeltetôje továbbra is alkalmazhatná ezen szakembereket. An airport infrastructure with several decades of experience, its regional location, as well as its professional local staff ready to return to work, all lead to a many utilization possibilities for the airport. The most feasible future usage of this airport would be as a cargo and logistics center for the region, and also for the surrounding areas. In order to make this even more feasible on a more international level, it could be possible to also create a free trade zone at the airport for the further development. Land based shipment will be by the presently already existing rail system, and by the highway system, which is partially complete and under development by the government. Thanks to the regions endowments, certain air passenger traffic can be assumed, and along with its potential for expanded tourism and industry, one can count on even further rapid developments. The passenger terminal can be developed on the basis of the newly constructed terminal where the civil sector can be further developed according to needs. Many of the professional airport staff (air controllers, grounds maintenance, airplane maintenance, etc.) who have worked at the airport until now are settled in the area. The next operator of the airport would be able to employ these local specialists. Mivel a repülôtér elhelyezkedése a közép-kelet-európai zónában elônyös kereskedelmi szempontból és nemzetközi katonapolitikai vonatkozásban, ezért várható, úgy a magyar mind a külföldi haderô (NATO) által történô felhasználási igény is. Additionally, due to its economically favourable central-eastern European location, it is foreseeable that the Hungarian as well as foreign military may have need for it again in the future. TULAJDONJOG ÉS KEZELÉS OWNERSHIP AND CONTROL A év hátralévô részében, miután a Magyar Légierô teljesen elhagyja a légi támaszpontot a repülôtér tulajdonjogát a Magyar Állam át fogja adni a Somogy Megyei Önkormányzat és Taszár Község Önkormányzata 50 50% osztatlan közös tulajdonába. Ugyanezen Önkormányzatok az általuk 2004-ben alapított Taszár Airport Kht-t bízták meg a polgári bázis üzemeltetésével, majd a Transinvest Budapest Kft-vel együttmûködésben a Taszár Repülôtér fejlesztési koncepciója kialakításával. Later this year, once the Hungarian Air Force completely leaves the airport the airbase will be transferred by the Hungarian State to the Somogy County local government and the Taszár Village local government in a 50-50% undivided joint ownership agreement. These same local governments created Taszár Airport Kht in 2004 to handle the operation of the civil base, and later in collaboration with Transinvest Budapest Ltd. are responsible for the development plan of Taszár airport. 6 7

5 A REPÜLÔTÉR JELENLEGI HELYZETE A REPÜLÔTÉR CURRENT STATE OF AIRPORT AIRPORT Biztosítottak a tûzoltás nemzetközi elôírásait kielégítô tûzoltási feltételek azáltal, hogy az elôírásoknak megfelelô helyen szükséges méretû tûzoltó laktanya és a tûzoltó szerkocsik számára megfelelô gépjármû szín áll rendelkezésre. A taszári repülôtér a magyarországi polgári repülôterek közül - a Budapest Ferihegyi Nemzetközi repülôtéren kívül - a legalkalmasabb egy nagy légikikötôként való alkalmazásra. A le- és felszálló pálya állapota, méretei és teherbírása közel minden utas- és teherszállító légjármû fogadására alkalmas. Az 1. számú pálya elôtérként történô alkalmazása, valamint a guruló utak száma, méretei és teherbírása szinte korlátlan számú repülôgép egyidejû kiszolgálását teszik lehetôvé. A légijármûveket kiszolgáló infrastruktúra mivel még ma is funkcionáló repülôtérrôl van szó a feladatát polgári célú felhasználás esetén is folyamatosan biztosítani tudja. Rendelkezésre állnak a repülôgépek üzemanyag ellátására szolgáló üzemanyag telepek, üzemanyagtöltô állóhelyek, vasúti iparvágányok és lefejtô állomások. Among all Hungarian civil airports except for Budapest s Ferihegy International Airport - the Taszár Airbase is the most suitable for use as a large airport. The runways condition, size and load capacity makes it suitable for nearly all types of larger passenger and cargo planes. Particularly with Runway #1 and the taxi lanes it is possible for service of many planes at the same time. Given that the airport is currently functional, the airport would be able to continue operating as a civil airport. There are existing infrastructures such as the fuel storage sites, fuelling stations and railway tracks, which could continue being used. Nagy elônyt jelent a repülôtér többcélú felhasználhatósága szempontjából a nagykiterjedésû és jól karbantartott iparvasút hálózata. Az üzemanyag lefejtésen kívül két rámpa biztosítja a vasúton történô áruszállításhoz a gyors ki-és berakodás lehetôségét. Az iparvágány a Nagykanizsa Dombóvár vasúti fôvonalra csatlakozik. The international firefighting requirements have been secured, thanks to the existance of the properly located and adequate sized firefighters' barracks, as well the garages necessary for the firetrucks. The railway tracks offer a distinct advantage in the operation of the airport. In addition to the fuel loading station, there are two ramps that assure the fast on/off loading of cargo. The rail tracks connect to the Nagykanizsa Dombóvár main line. 8 9

6 A Taszári Repülôtér áttekintô helyszínrajza Taszár Airport Base Plan 2002-es légifelvétel (a terminál-épület elkészülése elôtt) 2002 Aerial photograph (prior to completion of terminal building)

7 REPÜLÔTÉRI IRÁNYITÁS- TECHNIKAI BERENDEZÉSEK Navigációs berendezések A repülôforgalom és a földi mozgások koordinálására többszintes irányító torony (TWR) mûködik, amely lehetôvé teszi a légiforgalmi irányítás, a meteorológiai szolgálat és a mûszaki kiszolgáló személyzet elhelyezését. Ugyancsak ebben az épületben mûködik a repülésbejelentô és információs szolgálat. Az irányító toronyból történik a repülôtér fénytechnikájának vezérlése, a tûzoltóság riasztó hálózatának és az AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) mûködtetése. A repülôtér légi megközelítését mindkét leszálló irányból 2 2 irányadó állomás (NDB), valamint a bevezetô és a pálya szegélyfény fénytechnikai rendszerek segítik. Az irányadó állomások a repülôtéren kívül a pályaküszöböktôl 1000, illetve 4000 m-re vannak elhelyezve a pálya tengelyvonalában. Ezek tartalék áramforrással ellátott hosszúhullámú, tartalékolt berendezések (PAR-10 tipus). Fénytechnikai rendszer A fénytechnikai rendszer a futópálya szegélyfényeket (100 méterenként telepítve), bevezetô fényeket, felszállási és leszállási horizont fényeket, pálya végfényeket tartalmaz. A guruló utak szegélyfényekkel vannak ellátva. A rendszerhez tartozik még egy optikai siklószög adó rendszer (PAPI) is. Ez utóbbi megfelel az ICAO elôírásainak. AIRPORT EQUIPMENT Navigational Equipment For the coordination of air and ground movements, a multilevel control tower (TWR) is operating. It offers air traffic control, meteorological services, as well as the technical service delegation. It is here where the control and information services operate. From the control tower, the airport lighting is controlled, as well as the fire crew and the AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) operation. For air approach, on both runways there is a middle and outer NDB signal station (PAR-10 type). Each station has a primary and backup signal generator, as well as back up power supply. The stations are situated 1000m from the runways, along the centerlines of the runways. Lighting Equipment The lighting system is comprised of edge lights, (located on both sides, every 100 m), approaching lights, gate lights, as well as take-off and landing horizon lights. The taxiways are lighted up on both sides every 100m. There is also an optical gradient angle guide. It works according to PAPI (precision approach pass indicator), and conforms to ICAO standards. KÖZMÛVEK Elektromos energia A teljes objektum maximális energia felhasználása 2,5 MW. Ezt felváltva két vezeték szolgáltatja; ezeknek kapacitása egyenként 2,5 MW. A laktanyáknak, a repülôtérnek és az irányítótoronynak közös elektromos mérôórájuk van. Az adóháznak külön elektromos mérôórája van. Összesen 14 db transzformátor-állomás van. Az elektromos vezetékek és berendezések állapota megfelelô. Fûtés A hôenergiát a laktanyában 1 központi, a repülôtéren 1 központi és 3 helyi földgázüzemû kazánház biztosítja. Ivóvízellátás A laktanya, a repülôtér és a dél-közeli irányadó állomás ivóvízellátását 8 db ivóvíz kút biztosítja. Az északi irányadó állomás ivóvízellátását a városi vízmû biztosítja. A maximális vízkivételi lehetôség 2155 m 3 /nap. Melegvízellátás Az épületek többségének a melegvízellátását a kazánházak biztosítják. Egyéb helyeken ez elektromos berendezésekkel van megoldva. Szennyvízelvezetés Az objektumok többségében a szennyvizet gravitációs vezetékeken vezetik el. Egyes helyeken összesen 5 db átemelô szivattyú segíti az elvezetést a városi szennyvíztisztító mûbe. UTILITIES Electricity The maximum power usage of the entire facility is 2.5 MW. This is supplied alternately by one of two lines; where each line is capable of supplying 2.5 MW. The barracks, airport and control towers go through a common electric meter. The signal building has a separate electric meter. There are a total of 14 transformers, and the electrical wires and installations are acceptable. Heating The barracks has a central heater, the airport has 1 central heater and 3 local natural gas heaters Drinking Water Eight wells supply the drinking water for the barracks, airport and the southern approaching signal station. The northern approaching signal station is connected to the city. The maximum daily water usage is 2155m 3. Hot Water For most of the buildings the furnaces provide the hot water. For the rest, electric heaters produce the hot water. Waste water For the most part wastewater is carried out by gravity, however 5 pumps assist this in certain areas. The wastewater then flows to the city s wastewater facility

8 POLGÁRI LÉTESÍTMÉNY CIVIL SECTOR 2004-ben elkészült a katonai területtôl független polgári terminál, valamint elôtér és a gurulópálya. A terminált jelenleg a szükséges berendezések hiányában nem használják. Üzembe helyezéséhez 300 millió forint befektetésére lenne szükség. A polgári szektor külön van választva egy 7,2 hektáros (160m x 450m) területen, a repülôtér délkeleti sarkában. A polgári terminálnak két szintje van. A földszint 700 m 2, az emelet pedig 300 m 2. Az épület elrendezése megfelel a határátlépés schengeni egyezményének. A beton burkolatú elôtér három BAe-146 mint mértékadó típusú repülôgép számára biztosít parkolást. A gurulóút 15 m széles, a 2. kifutópálya 34-es küszöbéhez csatlakozik. In 2004, completely separately from the military installations, the passenger terminal as well as the apron and taxiway were completed. Unfortunately, until this date, the terminal remains unused. In order to begin functioning as a passenger terminal, a 300 million HUF investment is necessary. The civil sector is located on a separately fenced off 7.2 hectare (160 m x 450 m) area, located on the Southeast corner of the airport. Situated in this area is a civil terminal that has two levels. The ground floor is 700 m 2, and the first floor is 300 m 2. The layout of the building is compliant with Schengen regulations. The apron s concrete surface provides parking places for three BAe-146 sized planes. The taxiway is 15 m wide and connects to the #2 runway. LAKTANYA BARRACKS A laktanya a repülôtértôl 1,5 km távolságra helyezkedik el. A laktanya 49 különféle méretû és állagú épületet tartalmaz. Az épületek kellemes, nagy fákkal és nagy zöld területekkel rendelkezô környezetben helyezkednek el. A létesítmény állapota a minimális felújítást igénylô jó állapottól a lebontást igénylôkig terjed. Többségük az elôbbi kategóriába tartozik. Felhasználásukra többféle lehetôség nyílik, mivel a laktanyákhoz a lakóépületeken kívül éttermek, egy sportkombinát, kultúrtermek, raktárak, iroda helyiségek, stb. is tartoznak. Ezeknek az összes hasznos alapterülete m 2. The barracks is located 1.5 km from the airport. There are 49 buildings, of different sizes and in varying condition. The buildings are surrounded by large trees and are in a pleasant green environment. The condition of the buildings range from good condition, needing minimal renovations, to those requiring demolition, with most buildings being closer to the former category. There are many possibilities for the future use of these building, as they comprise restaurants, a sports complex, cultural and gathering rooms, storage, office space, etc. In total the building have 27,138 m 2 of useful space

9 KÖRNYEZETSZENNYEZÉS január 14-én a repülôtér megkapta a környezetvédelmi jelentést a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelôségtôl. A talaj és talajvíz szennyezettség tekintetében a kármentesítés megtörtént és a továbbiakra vonatkozóan a jelentés különleges követelményeket nem támasztott. 16 ENVIRONMENTAL CONTAMINATION ASSESSMENT The airport has received an environmental assessment report from the Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelôség (South-Post-Duna Environmental Bureau) on January 14th, In regards to ground and ground water contamination, the remediation has been performed, and it has issued no particular further requirements. 17

10 KÖZLEKEDÉSI INFRASTUKTÚRA TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE REPÜLÔTEREK A RÉGIÓBAN AIRPORTS IN THE REGION Pécs-Pogányi Repülôtér Taszártól 55 km-re, Pécstôl Baranya megye székhelyétôl 9 km-re fekszik a repülôtér, ahol az elmúlt évben jelentôs fejlesztés ment végbe. A füves leszállópálya helyére épült egy 1500 m hosszú, 30 m széles aszfalt fel- és leszálló pálya, valamint utasforgalmi épület a hozzá tartozó gurulóút és forgalmi elôtérrel. Kialakult egy korszerû kis repülôtér, mely fogadhat menetrend szerinti és charter járatokat is. A repülôtéren a repülés szinte valamennyi formája megtalálható. A klasszikus repülôgépeken kívül vitorlázórepülôk, ejtôernyôsök, sárkányrepülôk, hôlégballonosok, siklóernyôsök és repülôgép modellezôk is. Pécs-Pogány Airport Pécs is the capital of Baranya county, 55 km from Taszár. 9 km from Pécs is an airport, where large-scale development projects were carried out in the last year. Where there was previously a grass runway, now lies a 1500 m long, and 30 m wide asphalt runway, as well as a passenger terminal building, taxiway and passenger access area. A modern small airport was created, which can receive both regularly scheduled flights and charter flights. Many types of aviation are found here. In addition to conventional airplanes, gliders, parachutist, hang-gliders, hot-air balloons, and model aircraft are also using the facilities. Sármelléki Repülôtér A volt szovjet katonai repülôtér Taszártól 100 km-re, a Balaton Ny-i végétôl 8 km-re helyezkedik el. A repülôtér teljes területe 407 ha. A repülôtér 2500 x 60 m-es beton leszállópályával, teljes fénytechnikával és navigációs berendezésekkel van felszerelve. Sármellék vonzáskörzetébe tartozik a gyógyvizérôl világhírû Hévíz és a Balaton gyöngyszeme Keszthely. A repülôtér regionális jelentôségû, a nemzetközi forgalom számára is nyitott, nyilvános, kereskedelmi repülôtér határnyitási joggal. Kaposújlaki Repülôtér Taszártól 19 km-re, Kaposvártól északnyugatra 8 km-re található, jelentôségét tekintve másod-harmadrangú repülôtér, különös tekintettel Taszár repülôtér közelségére és annak kedvezô infrastruktúrájára. Területe 90 ha. A szilárd burkolatú fel- és leszálló pálya mérete: 620 m x18 m, a füves pályák méretei: 1200 m x 150 m és 800 m x 200 m. A repülôtéren lévô, fôként mezôgazdasági kisgépes és helikopteres egykori javító bázis idôlegesen fenntartja a repülôteret, de az ott javított helikoptertípusok lassan eltûnnek a hazai légi közlekedésbôl. Sármellék Airport The former Soviet military airport is situated 8 km from the western edge of Lake balaton, 100 km from Taszár. The total area of the airport is 407 hectares. The airport has a 2500 x 60 m concrete runway, with a full range of lighting and navigational equipment. The wider region of Sármellék encompasses Héviz, world famous for its medicinal waters and also Keszthely, the gem of Balaton. The airport has regional significance, is open to international traffic, and is a public and commercial airport with a border crossing. Kaposújlak Airport Only 19 km from Taszár, situated 8 km northwest of Kaposvár, it is considered a third rate airport, particularly due to its proximity to Taszár Airport and of Taszár s favourable infrastructure. The area of the airport is 90 hectares. Its rigid paved runway is 620m x 18m, while the size of its grass runways are 1200 m x 150 m and 800 m x 200 m. There is a repair centre at the airport, which temporarily sustains the airport with its activities of small agricultural aircraft and helicopter repair. However, the helicopter types are slowly disappearing from the Hungarian air traffic. Balatonkiliti Repülôtér Taszártól 85 km-re, Siófoktól a Balaton fôvárosától 5 km-re dél-keletre fekszik. A füves leszállópálya hossza 2500 m, szélessége 50 m, a karbantartottsága megfelelô. Korábban MiG-21 típusú vadászrepülôgépek fogadására is alkalmas volt. A repülôtér elsôsorban a kisgépes általános célú repüléseket szolgálja. Státusa: nyilvános, nem kereskedelmi, repülôtér ideiglenes határnyitással. A repülôtér a jövôben (fennmaradása esetén) elsôsorban repülô rendezvények lebonyolítására lesz alkalmas. A Balaton közelsége miatt nagy közönségre lehet számítani repülôbemutatók, versenyek, ejtôernyôs versenyek megrendezésekor. Ôcsényi Repülôtér Taszártól 100 km-re, Tolna megye keleti részén, Szekszárd várostól 6 km-re a Sárköz szívében, a Gemenci erdô közvetlen szomszédságában található az Ôcsényi Repülôtér. A sportrepülôtéren lehetôség van motoros és vitorlázó repülésre, ejtôernyôzésre, hôlégballonozásra. Minôsítése nem nyilvános fel és leszállóhely. A füves, jó minôségû 1200x150 m-es futópálya könnyû szállító repülôgépek fogadására is alkalmas (pl. L-410). A repülôtéren 2 x 600 m 2 hangárkapacitás áll rendelkezésre. A repülôtér fogadóépületében szálloda, étterem, oktató- és konferencia-központ található. Balatonkiliti Airport 85 km from Taszár, this airport is situated 5 km from Siófok, the capital of Lake Balaton. The grass runway is 2500 m long and 50 m wide, and its condition is adequate. Formerly the airport was able to receive MiG-21 type fighter aircraft. The airport primarily serves general purpose flights with small aircraft. Its status: public, non-commercial, with a temporary boarder-crossing point. In the future (if it will continue to exist) the airport will be suitable for the organization of aviation events. Because of the proximity of Lake Balaton a large number of spectators can be expected when they organize aviation shows and competitions as well as parachutist competitions. Ôcsény Airport 100 km from Taszár, Ôcsény airport is situated in the eastern part of Tolna county, 6 km from the town of Szekszárd, in the center of Sárköz region, close to Gemenc forest. This is a sports airport, where there are possibilities for motor-driven and glider aircraft, parachuting, and hot-air balloon flying. Its status: non-public take off and landing site. The good quality 1200 x 150 m grass runway can accommodate light transport aircraft (ie. L-410). There are two hangars of 600 m 2 each at the airport. The airport s reception building houses a hotel, a restaurant, and a training and conference centre

11 KÖZÚT HÁLÓZAT ROAD NETWORK A gyorsforgalmi közúthálózat kiépítésének ütemezése a évi CXXVIII. törvény alapján Map of public highways expansion according to Law CXXVIII, published by the Ministry of Economics and Transportation Taszár fekvése lehetôvé teszi az európai fôközlekedési úthálózat gyors elérését. A régiót három nemzetközi úthálózati elem érinti. Ezek közül az E71 jelzésû nemzetközi út a Dél-Dunántúli Régió területén az M7 autópályán, illetve a 7. sz. fôúton vezet Budapesttôl Horvátországba és Szlovéniába. Az E73 nemzetközi út a 6. sz. elsôrendû fôúton vezet Budapesttôl Szekszárd térségig, ahonnan az 56. sz. másodrendû fôúton tart Mohács és Udvar, országhatár (Horvátország) között és 11,5 tonna tengelyterhelésnek megfelelô korszerûsítése Európai Uniós támogatással 2006-ban kezdôdik el. Ugyanennek a folyosónak elsô hatvan kilométerén Budapest és Dunaújváros között 2006-ban az M6 autópálya kerül átadásra. Az E661 jelû összekötô út magyarországi szakaszán teljes egészében a 68. sz. fôúton halad Balatonkeresztúr és Barcs, országhatár (Horvátország) között. A Helsinki folyosók közül az V., az V/C. és a VII. jelû érinti a Dél-Dunántúli Régiót. Az V. jelû folyosó a régió észak-nyugati peremén, a Balaton déli partján vezet (M7, ill. 7). Az V/C. folyosó elem a Duna mentén határolja a régiót (M6, ill. 6. és 56.), míg a VII. jelû folyosó maga a Duna folyam. A nemsokára elkészülô M7 Autópálya össze fogja kötni Budapestet Horvátországgal, ami 2007-ben várható, és a határtól pedig már ma autópályán lehet közlekedni egészen Zágrábig és Split-ig (az autópályát júniusában nyitották meg). Elkészültek az M9 autópálya részletes tervei. Az autópályát várhatóan 2012-ben adják át a forgalomnak Nagykanizsától Szekszárdig. Az autópálya néhány kilométerrel a Taszári repülôtér mellett fog elhaladni és ezzel biztosítottá válik Taszár közvetlen bekapcsolása a nemzetközi autópálya hálózatba. A Kormány és Somogy megye a régió elérhetôségének jelentôs javulását az M7 autópálya és Kaposvár között 2009-ig megépítendô észak-dél irányú, mintegy 45 km-es autóúttal kívánja elôsegíteni. Taszár s location allows for quick access to the Hungarian and European highway lines. Three international roads cross the region. Of these, the M7 motorway and Main Road #7 in the Southern Trans-Danubian region are designated as part of E71 international road, going from Budapest to Croatia and Slovenia. The primary Main Road #6 from Budapest down to Szekszárd, and secondary Main Road #56 from Mohács and Udvar, to the Croatian border, are part of E73 international road, which in 2006 will be upgraded for 11.5 ton axle-load with EU sponsoring. In 2006, the first 60 km section of this road with be opened, from Budapest to Dunaújváros. Main Road #68 from Balatonkeresztúr through Barcs to the Croatian border is part of E661 international road. Of the Helsinki Corridors, V, V/C, and VII go through the Southern Trans-Danubian region. Corridor V goes around the northwestern edge of the region, along the southern shore of Lake Balaton (M7 and 7). Corridor V/C (M6, 6 and 76) goes through the middle of the region along the Danube, while corridor VII is the Danube River itself. The soon to be complete M7 will connect Budapest to Croatia, is expected to be completed in 2007, and from the border it is now possible to travel via highway all the way to Zagreb and Split (highway opened in June 2005). Detailed drawings have been prepared for the M9 motorway which will connect Nagykanizsa to Szekszárd, and is expected to be complete by It will pass within a few kilometers of the airport, and with this Taszár s connection to the international highway network will be assured. In order to significantly assist in the regions development, the Government and the Somogy county have prioritized the construction of a 45 km highway, which would connect Kaposvár to the M7 in a North-South direction. Completion is expected by Rábafüzes GRÁC LJUBLJANA, TRIESZT Bécs M9 M70 ZÁGRÁB Szombathely meglévô autópályák existing highways POZSONY, PRÁGA Sopron M86 Közúti távolságok Taszártól M8 Zalaegerszeg Nagykanizsa Letenye 2004-ig elkészülô autópályák highways to be completed by ig elkészülô autópályák highways to be completed by 2005 Gyôr M7 Népesség Város Ország Távolság 2001-ben M81 Veszprém Kaposvár Balatonföldvár M9 Tatabánya Székesfehérvár Siófok Pécs Ivándárda Parassapuszta M56 M6 Mohács M0 Dunaújváros Szekszárd Baja SZARAJEVO Vác M8 Budapest Kiskunhalas BELGRÁD Kecskemét Kiskunfélegyháza Röszke Füzesabony Eger Szeged Hidasnémeti Miskolc M30 Füzesabony Füzesabony Nagylak TEMESVÁR, BUKAREST KASSA M35 Békéscsaba Distances via Road From Taszar Population City Country Distance as of Záhony M3 Nyíregyháza Debrecen ARAD, KOLOZSVÁR LVOV, KIJEV 2006-ig elkészülô autópályák highways to be completed by ig elkészülô autópályák highways to be completed by tól 2007-ig tervezett autópályák highways under preplanning during A repülôtér tervezett hasznosítását jól segíti a région belüli kedvezô közúti elérhetôség. A régió országos közúthálózatának hossza: km, amely a több mint 30 ezer kilométeres teljes országos közúthálózat mintegy 14,42%-a. A Dél-Dunántúli Régió 100 km 2 -nyi területén átlagosan 30,9 km országos közút, azaz 7,1 km fôút és 23,8 km egyéb út autózható. A mellék úthálózat sûrûségét tekintve az egyik legnagyobb ebben a régióban, mivel itt kiemelkedôen nagy a kistelepülések száma. A régió területén két elsô rendû és 13 másodrendû fôúthálózati elem vezet, Kaposvár pedig jelentôs hálózati csomópontot jelent. A tervezett közúti fejlesztések legnagyobb részének a finanszírozása Európai Uniós pénzügyi forrásokból származik. Ezen esetekben az Európai Unió adja a szükséges források 75%-át, és így a szükséges fejlesztések gyors ütemû megvalósítása biztosított. The region s internal road accessibility aids the planned development of the airport. The length of the national roads in the region is 4326 km, which is 14.42% of Hungary s total 30,000 km road network. For every 100 km 2 in the Southern Trans-Danubian region, there is 30.9 km of national roads, of which 7.1 km is main roads, and 23.8 km other motor roads. The density of the side roads is the highest is this region, due to the large number of villages. Within the region, 2 primary roads, and 13 secondary roads are present, with Kaposvár being a major road intersection. Most of the planned road upgraded is being subsidized by EU funding. In these cases the EU provides 75% of the funds necessary, which helps ensure its fast realization. Kaposvár Magyarország 11km Dombóvár Magyarország 19km Pécs Magyarország 60km Székesfehérvár Magyarország 129km Budapest Magyarország 190km Gyôr Magyarország 201km Szeged Magyarország 208km Zágráb Horvátország 222km Graz Ausztria 269km Pozsony Szlovákia 276km Bécs Ausztria 317km Belgrád Szerbia/Montenegro 330km Klagenfurt Ausztria 350km Miskolc Magyarország 370km Ljubljana Szlovénia 364km Trieszt Olaszország 452km Split Horvátország 507km Velence Olaszország 604km Bukarest Románia 859km Kaposvár Hungary 11km Dombóvár Hungary 19km Pécs Hungary 60km Székesfehérvár Hungary 129km Budapest Hungary 190km Györ Hungary 201km Szeged Hungary 208km Zagreb Croatia 222km Graz Austria 269km Bratislava Slovakia 276km Vienna Austria 317km Beograd Serbia/Montenegro 330km Klagenfurt Austria 350km Miskolc Hungary 370km Ljubljana Slovenia 364km Trieste Italy 452km Split Croatia 507km Venice Italy 604km Bucharest Romania 859km

12 A gyorsforgalmi úthálózat bôvülése 2003-ról 2006-ra Highway road network expansion from 2003 to 2006 KASSA Hidasnémeti V Záhony POZSONY, PRÁGA M30 LVOV, KIJEV M3 Miskolc IV Parassapuszta M15 Füzesabony Füzesabony Nyíregyháza Bécs Eger V Vác M9 M1 Gyôr Sopron M35 Füzesabony Tatabánya V Helsinki folyosó Helsinki corridor Debrecen Székesfehérvár 4 Veszprém Rábafüzes Autópálya hálózat 2002-ben Hálózatbôvülés Highway network in 2002 Network Expansion Budapest M0 Szombathely IV M8 autóút freeway Siófok Zalaegerszeg GRÁC ARAD, KOLOZSVÁR M8 Kecskemét Dunaújváros Balatonföldvár Kiskunfélegyháza M7 V autópálya highway Békéscsaba autóút átépítés alatt freeway under construction M6 LJUBLJANA, TRIESZT M70 ARAD, M5 Nagykanizsa M9 Letenye ZÁGRÁB Kaposvár Szekszárd Szeged TEMESVÁR, BUKAREST Röszke Mohács készülô autóút freeway in preparation Nagylak Baja Pécs V/A autópálya átépítés alatt highway under construction 3 készülô autópálya highway in preparation IV BELGRÁD X/A M56 Ivándárda SZARAJEVO V/C 2015-re javasolt gyorsforgalmi úthálózat Highway road network expansion for 2015 Source: KASSA Hidasnémeti V Záhony POZSONY, PRÁGA M30 LVOV, KIJEV M3 Miskolc IV Parassapuszta Füzesabony Füzesabony Nyíregyháza Bécs V Vác Eger M9 M86 M35 Füzesabony Tatabánya Gyôr Sopron Debrecen M81 Budapest M0 Szombathely Székesfehérvár 4 Veszprém Rábafüzes M8 IV Siófok Zalaegerszeg GRÁC M8 Dunaújváros Balatonföldvár V Kecskemét Kiskunfélegyháza Békéscsaba M7 V LJUBLJANA, TRIESZT ARAD, KOLOZSVÁR Helsinki folyosó Helsinki corridor autóút freeway M6 M70 ARAD, Nagykanizsa M9 Letenye ZÁGRÁB Kaposvár Szekszárd Szeged Baja Pécs V/A Röszke Mohács BELGRÁD autópálya highway Nagylak TEMESVÁR, BUKAREST IV autópálya átépítés alatt highway under construction javasolt suggested X/A M56 Ivándárda V/C 22 SZARAJEVO 23

13 VASÚT HÁLÓZAT RAILWAY NETWORK Térkép a jelenlegi magyarorsági vasúthálózatról (MÁV Rt.) Map of the current Hungarian train lines, published by MAV Rt. (Hungarian State Railway Company) Hidasnémeti Sátoraljaújhely Záhony A Taszári Repülôtér nyugati oldalán közvetlenül kapcsolódik Budapest Pusztaszabolcs Kaposvár Gyékényes - Rijeka vasútvonalhoz. Taszár a fô kelet-nyugat útvonalon található, amely összeköti Budapestet (amely kapu minden irányba) a dél-nyugati régiókkal (Horvátország, Szlovénia és Olaszország). Az észak-dél vasúti csomópont (Pécs irányában) kb. 20 km-re található Taszártól. Jelenleg a térség az országos logisztikai hálózatban lefedetlen. Taszár segíthet betölteni ezt a funkciót. Along its western edge, Taszár s Airbase is connected directly to the Budapest Pusztaszabolcs Kaposvár Gyékényes - Rijeka rail lines. Taszár is located on one of the main East-West lines that connects it to Budapest (a gateway to all directions) and to the South-West regions (Croatia, Slovenia, and Italy). It is also situated very close (approximately 20km) to the North-South junction at Dombóvár, which heads towards Pécs. Currently, there is a gap in logistics zones for the area. Taszár could help to fill it. Rajka Hegyeshalom Mosonmagyaróvár Csorna Gyôr Tatabánya Szombathely Boba Székesfehérvár Ajka Veszprém Balatonalmádi Körmend Tapolca Csajág Balatonfüred Szentgotthárd Zalaebér-batyk Révfülöp Siófok Zalaegerszeg Badacsony Badacsonytomaj Zalalövô Keszthely Balatonföldvár Balatonlelle Fonyód Balatonszentgyörgy Eger Budapest Kecskemét Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Sárospatak Szerencs Kisvárda Miskolc Tokaj Nyíregyháza Mátészalka Nyírbátor Füzesabony Nyíradány Hajdúsámson Debrecen Mezôtúr Gyoma Békéscsaba Nagykanizsa Taszár Csurgó Dombóvár-alsó Kaposvár Jákó-Nagybajom Gyékényes Somogyszob Pécs Kelebia Szeged Lökösháza A Transz-Európai Közlekedési Hálózat magyarországi elemei és a logisztikai körzetek Map of logistic centers and Trans-European Corridors in Hungary, published by the Ministry of Economics and Transportation Térkép a jelenlegi európai vasúthálózatról (Railpass) Map of the current European train lines, published by Railpass V. CORRIDOR IV. CORRIDOR VII. CORRIDOR (DUNA) SK Észak-keleti körzet Miskolc Záhony Észak-tiszántúli körzet UA A Budapesti körzet Tiszaújváros Sopron Nyugat-dunántúli körzet Gyôr Nagytétény Észak-dunántúli körzet Közép-dunántúli körzet Csepel Székesfehérvár Soroksár Dél-keleti körzet Debrecen Szolnok Közép-alföldi körzet Helsinki folyosók Helsinki corridors V. CORRIDOR SLO V/B. CORRIDOR *meglévô ill. megépíteni tervezett Nagykanizsa Dél-nyugati körzet HR Dél-magyarországi körzet V/C. CORRIDOR Baja YU VII. CORRIDOR (DUNA) Dél-alföldi körzet Szeged X/B. CORRIDOR RO IV. CORRIDOR Logisztikai központ Logistics center Logisztikai körzet Logistical region Vasút Railway Közút Road Vízi út Water-way A TINA hálózat kiegészítô elemei Supplementary elements of TINA network Közút Road Vasút Railway A TINA hálózat lehetséges kiegészítô elemei Possible supplementary elements of TEN Közút Road Vasút Railway 24 25

14 FÔBB GAZDASÁGI MUTATÓK 2004-BEN KEY NATIONAL ECONOMIC INDEXES FOR 2004 A MAGYAR GAZDASÁG HUNGARIAN ECONOMY GDP (bruttó nemzeti össztermék) - tényleges növekedési arány: 3,9% GDP - egy lakosra: $ GDP - szektoronként: Mezôgazdaság 3,3% Ipar 31,4% Szolgáltatások 65,3% Munkaerô: 4,17 millió Munkanélküliségi arány: 5,7% Export termékek: gépek és berendezések 61,1%, egyéb gyáripari termékek 28,7%, élelmiszer 6,5%, nyersanyagok 2%, üzemanyagok és elektromos energia 1,6% (2003). Import termékek: gépek és berendezések 51,6%, egyéb gyáripari termékek 35,7%, üzemanyagok és elektromos energia 7,7%, élelmiszer 3,1%, nyersanyagok 2,0% (2003). Export partnerek: Németország 31,4%, Ausztria 6,8%, Franciaország 5,7%, Olaszország 5,6%, Nagy-Britannia 5,1 % Import partnerek: Németország 29,2%, Ausztria 8,3%, Oroszország 5,7%, Olaszország 5,5%, Hollandia 4,9%, Kína 4,8%, Franciaország 4,7%. GDP - real growth rate: 3.9% GDP - per capita: $14,900 GDP by sector: agriculture 3.3% industry 31.4% services 65.3% Labour force: 4.17 million Unemployment rate: 5.7% Export commodities: machinery and equipment 61.1%, other manufactures 28.7%, food products 6.5%, raw materials 2%, fuels and electricity 1.6% (2003) Import commodities: machinery and equipment 51.6%, other manufactures 35.7%, fuels and electricity 7.7%, food products 3.1%, raw materials 2.0% (2003) Export partners: Germany 31.4%, Austria 6.8%, France 5.7%, Italy 5.6%, UK 5.1% Import partners: Germany 29.2%, Austria 8.3%, Russia 5.7%, Italy 5.5%, Netherlands 4.9%, China 4.8%, France 4.7% Magyarország végrehajtotta az átalakulást a tervgazdaságból a piacgazdaságba, úgy hogy az egy fôre jutó jövedelem fele akkora volt mint a négy nagy európai országban. Magyarország továbbra is erôs gazdasági növekedést tud felmutatni és májusában belépett az Európai Unióba. A magánszektor állítja elô a bruttó hazai össztermék (GDP) több mint 80%-át. A külföldi tulajdon és a befektetés a magyar cégekbe igen elterjedt, és 1989 óta az összes közvetlen külföldi befektetés összege több mint 23 milliárd dollár. A magyar államadósságot ban magasabb minôsítési kategóriába sorolták, és Csehországgal együtt Magyarországnak van a legmagasabb minôsítése a közép-európai átmeneti gazdaságok közül. Az infláció 1998-ban 14%-os volt és ez 7%-ra csökkent 2004-ben. A munkanélküliségi arány tartósan 6%-os, de Magyarországon a foglalkoztatási arány csak 57%-os, amely az egyik legalacsonyabb az OECD országok között. Magyarországnak messze a legnagyobb gazdasági partnere Németország. A gazdaságpolitika fôbb feladatai a következôk: a költségvetési hiánynak a GDP 3 %-ára történô csökkentése 2008-ig a 2004-es 5%-kal szemben, és egy rendezett kamatcsökkentés levezénylése anélkül hogy ez tôkekivonást indítana el az országból." Forrás: "Hungary has made the transition from a centrally planned to a market economy, with a per capita income one-half that of the Big Four European nations. Hungary continues to demonstrate strong economic growth and acceded to the European Union in May The private sector accounts for over 80% of GDP. Foreign ownership of and investment in Hungarian firms are widespread, with cumulative foreign direct investment totaling more than $23 billion since Hungarian sovereign debt was upgraded in 2000 and together with the Czech Republic holds the highest rating among the Central European transition economies. Inflation has declined from 14% in 1998 to 7% in Unemployment has persisted around the 6% level, but Hungary's labor force participation rate of 57% is one of the lowest in the OECD. Germany is by far Hungary's largest economic partner. Policy challenges include cutting the public sector deficit to 3% of GDP by 2008, from about 5% in 2004, and orchestrating an orderly interest rate reduction without sparking capital outflows." Source: FÖBB IPARÁGAK Magyarország elsôsorban a következô iparágakról ismert: autógyártás, petrolkémia, fémfeldolgozás, építôanyagok, élelmiszerfeldolgozás, textílipar és elektronika. Ezen kívül Magyarország igen jelentôs mezôgazdasági exportôr. Magyarország otthont ad sok nagy multinacionális vállalatnak: GE, Suzuki, Audi, Nokia, IBM, HP, Dannon és Philips. MAIN INDUSTRIES Hungary is primarily known for its automobile, petrochemical, metallurgy, construction materials, processed foods, textiles and electronics industries. Additionally, Hungary is a major agricultural exporter. Hungary is the host to many large multinational companies: GE, Suzuki, Audi, Nokia, IBM, HP, Dannon and Philips

15 TÁRSADALMIGAZDASÁGI HELYZET A Dél-Dunántúli Régió mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban a fejletlenebb régiók közé sorolható. Ennek oka elsôsorban a régió nagy részének rossz megközelíthetôsége, valamint a déli határmenti fekvés. Both by national and international comparisons, the Southern Trans-Danubian region is a less developed area. The main reason of this is the poor accessibility of most parts of the region, as well as the proximity of the southern border. Az elôtti idôszakban a politikai okok kiváltotta elszigeteltség, azt követôen pedig a dél-szláv válság közelségébôl fakadó bizonytalanság fékezte a régió fejlôdését. A régió gazdaságát súlyosan érintette a nehézipar és a bányászat leépülése, amit a beáramló külföldi tôke kirívóan alacsony aránya nem tudott ellensúlyozni, ezért az ipari termeléskultúrából fakadó elônyök kihasználatlanok. Ennek ellenére a vállalkozási aktivitás elsôsorban délen a határmenti kereskedelem miatt és a nagy-városokban jelentôs. Prior to 1990, the region s development was hampered by the political isolation and after this time by the political uncertainty resulting from the nearby Yugoslav crisis region. The region s economy was severely affected by the decline of the heavy and mining industries. This was aggravated by the smaller amount of foreign investments, therefore the advantages of the industrial know-how could not be exploited. Despite all this the entrepreneurial activity is very brisk, mainly in the southern part of the region near the border, and in the big cities. Agrárgazdaságának termelési hatékonysága a tôkehiány miatt alacsony, de a régió elmaradottsága miatt jelentôs szerepet tölt be a lakosság foglalkoztatottságában. A Balaton menti turizmusra épülô idegenforgalom kiemelkedô szerepet játszik a gazdaságban. A területi különbségeket tekintve a régió egyaránt magába foglal stabil ipari centrumokat, stagnáló agrárperifériákat, nemzetközi idegenforgalmi zónát és jelentôs városokat. A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ HELYE MAGYARORSZÁGON A Dél-Dunántúli Régió Magyarország területének 15%-án, 14 ezer km2-en terül el, melyen az ország lakosságának 10%-a, 980 ezer ember él, jelenleg az ország GDP-jének 7,1%-t adja. Népsûrûsége 69 fô/km2, amely régiók közötti sorban a legkisebb érték, így a legritkábban lakott régiója az országnak. Természetföldrajzi szempontból a régió legnagyobb részét dombvidék, illetve hegység fedi. A régió északi peremén terül el a Balaton, keleten a Duna, délen a Dráva határolja. A Dél-Dunántúli Régió egyes részei kiváló adottságokkal rendelkeznek a szôlôtermesztés és bortermelés számára. A régió gazdag gyógy- és termálvizekben. A régió 17 fontosabb fürdôjét többek között Kaposvár, Igal, Nagybajom, Harkány, Sikonda, Dombóvár fürdôit 2004ben közel 3,5 millió vendég látogatta. 28 SOCIAL-ECONOMIC SITUATION The efficiency of agricultural output is low due to lack of capital, but because of the region s underdevelopment it still provides jobs for many people in the region. The Lake Balaton based tourist industry plays an eminent role in the region s economy. With regards to divergences between the areas, the region has stable industrial centers, stagnant agricultural areas, international tourism zones and important cities. SOUTHERN TRANSDANUBIAN REGION S POSITION IN HUNGARY The Southern Trans-Danubian occupies 15% of Hungary s territory, in total 14,000 km2, with 10% of the country s population, namely 980,000 inhabitants, and is currently giving 7.1% of Hungary s GDP. Its population density is 69 inhabitants/km2, which is the smallest among the regions, thus it is the country s most sparsely populated region of the country. Geographically the region consists mostly of hills and mountains. On the northern edge of the region lies Lake Balaton, the Danube is to the east, and the Drava River to the south. Some parts of this region are excellent for growing grapes and for producing wine. In addition the region has many medicinal and thermal baths. The region s 17 most important thermal baths saw 3.5 million visitors in 2004; among them Kaposvár, Igal, Nagybajom, Harkány, Sikonda, and Dombóvár thermal baths. 29

16 A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT SZERKEZETE THE NETWORK OF TOWNS AND VILLAGES REGIONÁLIS TURIZMUS REGIONAL TOURISM A Dél-Dunántúli Régió jellemzôen apró falvas településszerkezetû. A régió városias településhálózata ennek megfelelôen ritka: a 653 településbôl 33 visel városi rangot. A régióban három város visel megyei jogú rangot, Pécs, Kaposvár és Szekszárd, ez utóbbi csak megyeszékhelyi státuszának köszönhetôen, mert lélekszáma elmarad az 50 ezer fôtôl mindössze: 37 ezer körül alakul. Jelentôsebb településvonulatok a fôbb közlekedési útvonalak mentén helyezkednek el. Ezek közül is kiemelkedô a Balaton déli partján húzódók sora, amely összesen 5 részben összeépült, az M7-es autópályára felfûzött egybefüggô várost foglal magában. A 6. sz. fôút vonala 10 várost érint, illetve közelít meg a régión belül. A régióban jelentôs kiterjedésû városhiányos területek is találhatók. Ilyen a Dráva-mellék nagy része, az Ormánság illetve a Tolnai hegyhát. Many small villages located side by side characterize the Southern Trans-Danubian region. Accordingly, the region s network of cities and towns is sparse: out of 653 communes there are only 33 towns. Only 3 communes in the region have the rank of city: Pécs, Kaposvár and Szekszárd; where the last one has the rank of city only because it is the county s capital, having only 37,000 inhabitants. Most towns lie along the main transportation routes. The major ones among these are the towns along the southern shore of Lake Balaton, where there are 5 towns along the M7 highway, some of them have coalesced with each other. 10 towns lie along Main Road #6. There are big areas in the region with no towns whatsoever. Such areas are along the banks of the Drava River, the Ormanság area and the Tolnai Hills. A régió leginkább a következô turista tevékenységek kapcsán ismert: Wellness turizmus Horgászás és vadászat Lovaglás Vizisport turizmus Kulturális, építészeti és mûvészeti programok Gasztronómiai és borkóstoló túrák Vasúti túrák Falusi turizmus A regionális önkormányzatok felismerték ezeket a lehetôségeket és folyamatosan segítik a szektorok fejlesztését. Az infrastruktúrafejlesztéssel együtt a turizmus fejlesztése is abszolút elsôbbséget élvez. The region is most well known for the following tourist activities: Wellness Tourism Fishing and Hunting Horseback riding Waterfront tourism Cultural, architectural and art programs Gastronomy and wine tours Train tours Rural eco tourism The regional government recognizes these opportunities, and is continuously sponsoring development in these sectors. Along with infrastructure development, tourism development is of the outmost priority. HATÁRÁTKELÔHELYEK BORDER CROSSING A régió határszakaszán 5 db határátkelôhely található, mely az összes (57 db) magyarországi határátkelôhelynek 8,8%-a. Ezen határátkelôhelyeken bonyolódik le a magyarországi összes határforgalom 7,9%-a. The region has 5 border crossings which is 8.8% of the total number (57) of border crossings in Hungary. 7.9% of Hungary s total border traffic flows through the region s five border crossing points

17 SOMOGY MEGYE A mondás szerint "Somogyország fejét északon a Balaton, lábát délen a Dráva vize mossa". A nagyterületû, északról délre hosszan elnyúló megye nemcsak egy darabja hazánknak, hanem vendégváró helyek sokasága is. Számtalan programmal és látnivalóval hívja az üdülni és a kikapcsolódni vágyókat. Nyaranta a magyar tenger déli partjára tízezrek érkeznek itthonról és külföldrôl egyaránt. A megye dombságait lombos erdôk borítják, az összes földterület közel 30 százaléka erdô. Nehézipar sohasem volt a megyében, ezért a környezeti ártalmaktól is kevésbé érintett térség. A balatoni idegenforgalomnak köszönhetôen a megyében a szolgáltató ágazat viszonylag fejlett, az országos átlagnál nagyobb súlyú mezôgazdaság és élelmiszeripar mellett. A RÉGIÓ MEGHATÁROZÓ VÁROSAI KAPOSVÁR Kaposvár, Somogy megye közel lakost számláló székhelye a megye középsô részén, Külsô-Somogy és a Zselic találkozásánál fekszik, s a régió, Dél-Dunántúl vonatkozásában a város központi fekvése szembetûnô január elsején létrejött a Kaposvári Egyetem, ezzel Kaposvár Magyarország 9 egyetemi városa közül az egyik óta katolikus püspöki székhely. A város kulturális életének fellendülése a polgárosodás korára tehetô. Jelentôsége a város fejlôdése során végigkísérhetô, melyet állandóan gyarapodó gyûjteményei, hagyományos rendezvényei, kulturális és képzômûvészeti kiállítóhelyei bizonyítanak. SOMOGY COUNTY As the saying goes: "Somogy county head in the north is Lake Balaton, and its feet in the south is the Dráva river." The county occupies a large area, is elongated from the North to the South, and boasts a multitude of tourist attractions. It offers numerous programs and sights to the potential vacationer. Tens of thousands arrive both from Hungary and from abroad each summer to the southern coast of the "Hungarian sea." The county s hills are covered by leafy forests, occupying nearly 30 % of the county s land area. There was never any heavy industry in the county, and therefore the extent of environmental damage in this region is small. Due to the tourism at Lake Balaton, the service sector is relatively well developed. Additional to this, in this county, the agricultural and food processing industry play a lead role in the local economy. MAJOR TOWNS AND CITIES OF THE REGION KAPOSVÁR Kaposvár, the capital of Somogy county is situated in the central part of the country and has 70,000 inhabitants. The city lies at the common boundary line of Külsô-Somogy and Zselic sub-regions and the city s central place in the wider region of South Trans-Danubian is remarkable. The University of Kaposvár was established in January 2001, and with this Kaposvár became one of Hungary s 9 university cities. Since 1993 the city is the seat of roman catholic bishopric. The upswing in the city s cultural life began with the city s Kaposvár gazdasága elôször stabilizálódott, majd 1998-ban már növekedést regisztrált. A csaknem 7000 társas és egyéni vállalkozás (4300 egyéni, 2700 társas vállalkozás) több mint 90%-a kis és közepes méretû, összesen kaposvárinak ad munkát. Kaposvár két ipari parkja betelt. A Videoton Ipari Parkba betelepült egyebek mellett a Sony mobiltelefonakkumulátor- üzeme, a Philips háztartásigép-gyártó részlege. Három kis- és középvállalkozással betelt az Izzó utcai iparfejlesztésre szánt terület is, a Raktár utcai ipari területen is elkezdôdött a beruházás. A keleti ipari parkban az Észak Amerikai Jármûipari Rt (NABI) több milliárd forintos beruházásával jelentôs autóbusz gyártó üzem jött létre. Az iparfejlesztésnél fontos szempont a környezetbarát iparágak betelepítése. A hazai és helyi vállalkozók megkeresésével 1998 után Otolecz Kft., a Raab Karcher Rt., valamint a Purina Hungária Rt. A Keleti Ipari Park területén folytatta tevékenységét. Ipari területet értékesített a város a Finomságok Kft. Részére, így jégkrém és fagylaltgyár létesült Kaposváron. Az izzó utcai Ipari park bôvítésének rendezési terve elkészült, ezzel a kisebb alapterületû telkeket igénylô kis és középvállalkozások kapnak ott lehetôséget. PÉCS Pécs Magyarország nyugati részének, a Dunántúlnak a legnagyobb városa: a dél-dunántúli régió, benne Baranya megye központja, fô lakossal egyetemi város, katolikus püspöki székhely. A város a Mecsek hegység déli lejtôire települt, negyven kilométerre a Dunától és a Drávától. SZEKSZÁRD A lakost számláló Szekszárd hagyományosan mezôváros. A környezô mezôgazdasági kultúra, fôként a szôlômûvelés a vidék természetes növénytakaróját kiszorította, ma Szekszárd és környéke történelmi borvidékként ismert és elismert. NAGYKANIZSA A Balatonhoz közel esô öt út találkozásánál fekszik a fôs Nagykanizsa. Évszázadok óta tölti be az összekötô kapocs szerepét. Szlovénia, Muraköz termékei innen mentek tovább Grazba, az Adriától Alpokig tartó kereskedelemben is fontos szerep jutott a városnak. TASZÁR Taszár község Kaposvártól 11 km-re a 61. fôút közvetlen közelében fekszik. A település története szorosan kapcsolódik a repülôtér és az oda telepített katonai egységek történetéhez. A 2070 fôs lakosság jelentôs része kapott munkát a repülôtéren, illetve a repülôtér kiszolgálásában. bourgeois development. The significance of culture in the city s development is evidenced by the steadily growing art collections, as well as cultural and art exhibitions. The economic situation of Kaposvár stabilized at first, and since 1998 it has registered growth. There are nearly 7,000 collective and individual enterprises (4,300 individual, and 2,700 collective enterprises) in the city, of which 90% are small and medium sized, and these give work to 37,000 inhabitants of Kaposvár. The two industrial parks of Kaposvár are fully occupied. The Videoton Industrial Park houses, among others, the mobile telephone and battery factory of Sony and the household appliance factory of Philips. Three small and medium sized enterprises have settled in the Izzó Street industrial development zone and investments have started also in the Raktár Street industrial zone. In the eastern park, North American bus manufacturer NABI invested several billion forints to construct a new bus manufacturing plant. An important criterion for industrial development is the settlement of environmentally friendly industries. With the help of local enterprises, since 1998, Otolecz Kft, Raab Karcher Rt and Purina Hungary Rt. Have been carrying out their activities in the Eastern industrial park. The city has sold an industrial area to Finomságok Kft., which established an ice cream factory in Kaposvár. The territory development plan of the Izzó Street Industrial Park has been prepared, thus the small and medium sized enterprises can be accommodated there. PÉCS Pécs is the largest city of the Transdanubian region of western Hungary. It is the centre of southern Transdanubia and of Baranya county. This university city, with 163,000 inhabitants, it also the seat of the Roman catholic bishopric. The city lies 40 km from the rivers Danube and Drava. SZEKSZÁRD Szekszárd with its 35,000 inhabitants is a traditional agricultural town. The surrounding agricultural is mainly wine-yards which have pushed out the natural flora of the region; thus today Szekszárd and its vicinity are known as a historical wine making region. NAGYKANIZSA Nagykanizsa with its 52,000 inhabitants is situated at the intersection of five roads near Lake Balaton. For centuries it has been playing the role of a linking connection. The products of Slovenia and of the Mura river region were transported from here to Graz, Austria. The town was also significant in the commerce from the Adriatic see to the Alps. TASZÁR The village of Taszár is situated 11 km from Kaposvár, in the immediate vicinity of main road no. 61. The history of the village is closely linked with the airport and with the military units stationed stationed there. Most of the village s 2070 inhabitants have already worked at the airport or in the services related to the airport

18 LÉGIÁRUSZÁLLÍTÁS NÖVEKEDÉSÉNEK TRENDJE AIR CARGO GROWTH FIGURES A KAPOS BÁZISREPÜLÔTÉR TÖRTÉNETE HISTORY OF TASZÁR AIRBASE Fastest Growing Shipper Industry Segments: 2004E-2009F (Millions of New FTKs*) Világszerte folyamatosan és erôteljesen növekedik a légi áruszállítás. Európában a növekedés az Ázsia/Csendes-óceán viszonylatban a legnagyobb, kb. évi 7%, amely az európai GDP növekedés kétszerese. Ez mutatja, hogy létezik egy tendencia és növekvô igény az áruk gyors szállítására; és itt a sokkal olcsóbb szállítási lehetôségek (vasúti, közúti és tengeri) nem számítanak megfelelô alternatívának. Ezen tendencia a jövôben csak erôsödni fog, mert azon cégek amelyek nem alkalmazkodnak az új körülményekhez, el fogják veszíteni a piaci részesedésüket azon cégekkel szemben, amelyek a termékeiket azonnal leszállítják. A bemutatott grafikonok a kiemelt növekedésû földrajzi irányokat és szállított árufajtákat ábrázolják. North Amerika - Europe Market: F Billions of FTKs Source: MGI Global Air Freight Flow Model Capital Equipment Intermediate Materials Perishables Computers Apparel Consumer Products Telecommunications Equipment Transportations Equipment Textiles Technology Products E 05F 06F 07F 08F 09F Historical Forecast Top 10 Share of New FTKs *New FTKs represent the increase in annual FTKs between 2004 and Source: MGI Global Air Freight Flow Model CAGR Total Historical: -0.2% Forecast: 3.9% EU <> NA Historical: 0.7% Forecast: 4.0% EU <> NA Historical: -1.4% Forecast: 3.8% Share of New FTKs* % 14.9% 12.0% 11.9% 6.8% 6.8% 4.8% 4.5% 3.4% 3.4% Around the world, there is steady and strong growth in the air cargo industry. For Europe, the growth is largest from and to the Asia/Pacific market, at about 7% yearly, which is about double Europe s GDP growth rate. This indicates that there is a trend and growing need for the rapid shipment of goods; where the much cheaper transport alternatives (via land and sea) are not viable substitutes. This trend will only get stronger, as those companies not adhering to the new standards will lose their market share to those who can deliver their products immediately. The graphs show the growth in air cargo according to geographical locations, and also according to types of cargo. Europe - Asia/Pacific Market: F Billions of FTKs E 05F 06F 07F 08F 09F Historical Forecast Source: MGI Global Air Freight Flow Model CAGR Total Historical: 5.9% Forecast: 6.9% AP <> EU Historical: 7.0% Forecast: 6.5% EU <> AP Historical: 4.6% Forecast: 7.1% A taszári repülôtér építési munkálatai 1928-ban kezdôdtek, a megnyitó ünnepséget szeptember 1-jén tartották ben felújítási munkák kezdôdtek annak érdekében, hogy a repülôteret képessé tegyék új típusú repülôgépek, közöttük bombázók kiszolgálására. A II. világháború idején a német légierô néhány hadmûveletet végrehajtott Taszáron, majd 1944 végén a német csapatok megsemmisítették a hangárokat. A szovjetek elfogadható állapotba hozták a repülôteret. A jelenlegi repülôtér 1949 és 1950 között épült. Az ezred szervezete és fegyverzete többször átalakult. A feladat azonban változatlan maradt: Dél-nyugat Magyarország légterének védelme. Az országgyûlés november 28-i határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a délszláv válság rendezésében közremûködô IFOR erôk Magyarország területén átvonulhassanak és állomásozhassanak. A Magyar Honvédség az IFOR erôk tevékenységét a taszári repülôtér létesítményeinek igény szerinti átadásával, a repülô harckiképzés felfüggesztésével, az ezred békemûködésének korlátozásával segítette. A magyar Honvédség parancsnokának intézkedése alapján december 8-án megkezdôdött az ezred repülôgépeinek áttelepítése Pápa repülôtérre. Majd 1997-ben jogutódként megalakításra került a MH Kapos Bázisrepülôtér. A légiforgalmi irányító szolgálat állományából az USAF légiforgalmi irányító szolgálatával tartott közös kiképzés eredményeképpen tízen rendelkeztek önálló, illetve az SFOR-ral közös szolgálat ellátásához szükséges ismeretekkel. A SFOR repüléseihez szükséges meteorológiai szolgáltatásokat teljes mértékben a KBRT meteorológiai szolgálata biztosította. A tûzoltók részt vettek az USAF, illetve a Brown & Root tûzoltói által szervezett tanfolyamokon, ahol megtanulták az amerikai hadsereg által alkalmazott módszereket, elsajátították a felszerelések kezelését. Az állomány képes C-5, C-130, A-10, F-16, F- 18 típusú repülôgépekbôl személy- és vagyonmentésre. Az Air Force által szervezett kiképzésen 26-an szereztek jogosultságot USAF és magyar repülôgépek biztonsági ôrzésére. Huszonheten kaptak kiképzést MP szabályoknak megfelelô ôrzés-védelem ellátására, valamint gyorsreagálású feladatok végrehajtására. Az összességében sikeres boszniai és koszovói békefenntartó missziók lezárulása után június 30-án a repülôtéren ünnepélyesen bevonták az USA lobogót. Az alakulat jelenleg is biztosítja a felszámolásig: a repülôtér folyamatos mûködését, igény alapján tartalék repülôtér biztosítását, készültségi repülések esetén folyamatos tartalékrepülôtérként a leszálló repülôgépek fogadását és feltöltését. Miután az amerikaiak elhagyták a repülôteret a magyar kormány további hasznosítást a NATO-val közösen képzelte el. Sajnálatos módon ez az elképzelés nem realizálódott. A magyar kormány a továbbiakban Kecskemét és Pápa repülôtere mellett a taszári repülôtér fenntartását, elsôsorban anyagi okokból nem tudja vállalni, ezért annak bezárásáról döntött. A honvédség a repülôteret december 31-én hagyja el. The construction work of Taszár Airbase started in 1928, the opening was held on September 1, In 1942, renewal work was started to make the airfield suitable for serving new aircraft types, including bombers. During WW II, the German Air Force carried out a few operations in Taszár; finally, in late 1944 the German troops destroyed the hangars. The Russians brought the airfield into an acceptable condition. The present airbase was built between 1949 and The organization and weaponry of the wing has been reformed several times, the task, however, has remained the same: the defense of Hungary s south-western airspace. By the decree filed on November , the Parliament assented to the IFOR units marching through and stationing in Hungary on their mission to contribute to the settlement of the Balkan crisis. The Hungarian Defense Force helped IFOR activities by handing over Taszár Airbase facilities to request, suspending flight drills and limiting the wing s peace operation. On December , following the order of the commander of the Hungarian Defense Force, the relocation of the wings aircrafts to Pápa Airbase was started. Also by the commander s order, in 1997, as its legal successor, the Hungarian Defense Force Kapos Airbase was established. Ten of the air traffic control service staff, as a result of the joint training with the USAF air traffic control service, have received knowledge for individual or joint SFOR service. The meteorological services needed for SFOR flight missions are entirely the responsibilities of Kapos Airbase meteorology team. The firefighters took part in courses organized by the USAF and Brown & Root fire security experts, where they learnt the methods used in the US Army, and mastered the application of the equipment. The staff is qualified for rescuing persons and the recovery of goods from C-5, C-130, A-10, F-16 and F-18 aircrafts. On the drills organized by the US Air Force, 26 people were qualified for security guarding USAF and Hungarian aircrafts. Twenty-seven were given training on performing security service according to MP rules and carrying out fast reaction tasks. After the overall successful peacekeeping missions in Bosnia and Kosovo, in a ceremony on June 30, 2004, the U.S. flag was lowered as the American presence there came to an end. The unit is still responsible for: continuous operation of the airbase providing a spare airfield on request in case of preparedness flight missions, as continuous spare airfield, the reception of landing aircrafts and their re-filling for repeated missions After the US force left the base, the Hungarian government hoped to continue joint use with NATO. Unfortunately, this conception did not happen. Primarily due to budget constraints, the Hungarian government chose to only continue operating the Kecskemét airport and the Pápa airport. On December 31 st 2005 the Hungarian military will leave Taszár Airport

19 APPENDIX 1 A Taszari Repülôtér fejlesztése kapcsán elérhetô eredmények, feltételezve a kizárólagos nagymennyiségû teherforgalmat Financial Projection of Taszar Airport assuming a large scale cargo only operation ALAPADATOK BASIC ASSUMPTIONS Felszálló tömeg Hasznos teher Ráhordó repülôgépek Load-on Aircrafts Take-off Weight Cargo area Boeing-747 "A" típus type kg 50 tonna ton A-300 "A" típus type kg 55 tonna ton AN-124 "B" típus type kg 120 tonna ton MELLÉKLETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A taszári repülôtér fejlesztése kapcsán elérhetô eredmények. 2. Repülôterek, amelyek 2000 méternél hosszabb kifutópályával rendelkeznek és 463 km-en belül helyezkednek el Taszártól. 3. Repülési útvonaltérkép Taszár-Varsó között a számítása szerint. Repülési útvonaltérkép Taszár-Isztambul között a számítása szerint. 4. Repülési útvonaltérkép Taszár-Debrecen között a számítása szerint. SUMMARY OF APPENDICES 1. Financial projection of Taszár Airport 2. List of all airports with a runway longer then 2000m within 250 nautical miles of Taszar 3. Flight plan map of Taszár to Warsaw, as calculated by Flight plan map of Taszár to Istanbul as calculated by 4. Flight plan map of Taszár to Debrecen, as calculated by Elhordó repülôgépek Load-in Aircrafts Bae-146 "C" típus type kg 8 tonna ton AN-26 "C" típus type kg 5,5 tonna 5.5 ton EMBRAER-120 "C" típus type kg 4 tonna ton CASA C-212 "C" típus type kg 2,7 tonna 2.7 ton RJX-100 "C" típus type kg 7 tonna ton Fokker F-27 "C" típus type kg 6,3 tonna 6.3 ton Napi gép áru (tonna) Heti gép áru (tonna) Éves gép áru (tonna) 70% áru (tonna) FORGALOM TRAFFIC Daily Weekly Yearly 70% flights Goods (ton) flights Goods (ton) flights Goods (ton) Goods (ton) "A" típus type "B" típus type "C" típus type ÖSSZ. TOTAL LESZÁLLÁSI DÍJAK LANDING FEES 7 /tonna ton Rep. gép kiszolgálás Handling Fees "A" type 1200 /gép plane "B" type 2500 /gép plane "C" type 800 /gép plane Raktárkezelési díj Storage Fees 20 /tonna ton 36 37

20 BEVÉTELEK INCOME Leszállási díjak Landing 7 /tonna ton Átlagos tömeg # gép/év Éves bevétel Av. Take-off Weight (tons) # flights/yr Yearly Income "A" típus type "B" típus type "C" típus type ÖSSZ. LESZÁLLÁSI DÍJAK TOTAL LANDING FEES Kiszolgálási díjak Service Fees / Leszállás # gép/év Éves bevétel / Landing # flights/yr Yearly Income "A" típus type "B" típus type "C" típus type ÖSSZ. KISZOLGÁLÁSI DÍJAK TOTAL SERVICE FEES Raktározási díjak Storage 20 /tonna ton Tonna / év Éves bevétel Tons / yr Yearly Income "A" típus type "B" típus type "C" típus type 0 - ÖSSZ. RAKTÁROZÁSI DÍJAK TOTAL SERVICE FEES KÖLTSÉGEK EXPENDITURES Beruházás Capital Investments Fénytechnika Lighting ICAO cat II Navigáció Navigation ICAO cat II Távközlô rendszerek Directional Equipment Meteorológia Meteorology ICAO cat II Kiszolgáló eszközök 1 Service equipment 1 Basic Kiszolgáló eszközök 2 Service equipment 2 Cargo Cargó bázis Cargo facilities m Tûzoltó Fire-fighting equipment Össz. Total Üzemeltetés Operations Salaries 150 ember persons 1200 /fô/hó 1200 /person/month Karbantartás Maintenance Közmûvek Utilities Ôrzés Security HÖR, VÁM Customs and Immigration Marketing Össz. Total Költség Expenditures Beruházás (10 év 10% kamatal) Capital Investments on a 10yr loan at 10% interest Üzemeltetés Operations ÖSSZ. BEVÉTEL TOTAL INCOMES Leszállási díjak Landing Fees Kiszolgálási díjak Service Fees Raktározási díjak Storage Fees Üzemanyag eladás Fuel sales ÖSSZ. TOTAL Össz. Total Össz. Bevétel Total Income Össz. Költség Total Expenditures Bérleti díj Rental 5%-a a bevételnek % of income Adóalap Pre-tax Profits

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18.

szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. szépen ragyogjatok! Dr. Csillag István miniszter Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Budapest, 2003. november 18. A hazai növekedés külső feltételei nem javultak, míg a lassuló növekedési dinamika a

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

Közútfejlesztés 1970-2015-ig.

Közútfejlesztés 1970-2015-ig. Közutak fejlesztése Közútfejlesztés 1970-2015-ig. gyorsforgalmi úthálózat 1970-ben U SK BUDPEST ác eszprém állami autópálya koncessziós autópálya állami autóút, félautópálya épülő autópálya koncesszióba

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75 location -Batta is situated in the Batta Ipari Park in the municipality of Százhalombatta, 0 kilometres south of the city centre of. The site is connected to the national and international traffic network

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY Tervező: Pestterv kft. Város-Teampannon Kft. KÖTAG Bt. Közlekedéskft. ur-ben design Kft. Tervezők: Schuchmann Péter Koszorú Lajos Szántó Katalin Rhorer Ádám LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT,

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

www.gtcrenaissanceplaza.hu

www.gtcrenaissanceplaza.hu ADOTTSÁGOK / FEATURES - 24 órás biztonsági szolgálat - kártyás beléptetô rendszer - étterem / kávézó - raktározási lehetôség - zöld felület - autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthetô

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása

A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása A Közlekedés OP (KözOP) tervezésének állása Jobbágy Valér GKM 2. NFT (NSRK) mérföldkövek OP második draft + Ex-ante indítása: 2006. április Partnerség: már megkezdődött NSRK, OP véglegesítés és leadásuk:

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35.

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35. IRODÁK / OFFICES 1134 Budapest, Váci út 35. AZ ÉPÜLET / THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Váci út és Dózsa György út csomópontjánál található A kategóriás River Estates irodaház

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010

Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Pécs, 2010 a kulturális turizmus tükrében Szalay Tamás Kulturális igazgató Az Európa Kulturális Fővárosa célkitűzései Kulturális alapú városfejlesztés Kulturális léptékváltás

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY 4-6 M A R G I T K Ö R Ú T F Ő U T C A Szél Kálmán tér Batthyány tér 61 139 140 Kossuth Lajos tér D U LOCATION ELHELYEZKEDÉS A T T I L A Ú T N A G Y E N Y E D U T C A Déli Pályaudvar S Z É C H E N Y I L

Részletesebben

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu Nyitottan az üzletre Open to Business Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu 2 A Váci33 irodaház egy kilencemeletes, A kategóriás irodaépület Budapest egyik kiemelkedő fontosságú üzleti negyedében.

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING IRODÁK/OFFICES AZ ÉPÜLET/THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Dózsa György úti csomópontnál található A kategóriás River Estates irodaház tíz szinten kínálja hatékony, világos tereit

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

IRODÁK ÉS RAKTÁRAK KIADÓK OFFICES AND STORAGES TO LET

IRODÁK ÉS RAKTÁRAK KIADÓK OFFICES AND STORAGES TO LET - 650m-re a Köles utcai HÉV megállótól (a Bécsi út és a Szentendrei út között) - Forgalmas környéken, de csendes, zöld környezetben - Gépkocsival a Bécsi út és a Huszti út felől is megközelíthető, közel

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Beszéljünk most! Lets talk now!

Beszéljünk most! Lets talk now! Beszéljünk most! Lets talk now! Beruházó, fejlesztő: +36 1 392 4075 laurus@immorent.hu www.laurusoffices.hu Az Ön kapcsolata: +36 1 374 3040 +36 1 123 4567 Projekt Project Az épületegyüttes földszint +5/6

Részletesebben

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32.

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32. - Tehergépkocsival (24t max.) megközelíthető terület - Világos, tágas belső terek - Nagy teherbírású padló - kb. 5m szabad belmagasság - Fűthető területek - Igény szerinti kiépítés lehetséges - Irodák

Részletesebben

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július

Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. július Közzététel: 2014. szeptember 9. Következik: 2014. szeptember 11. Fogyasztói árak, 2014. augusztus Sorszám: 118. Júliusban 2,6%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma,

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május

Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május Közzététel: 2014. július 10. Következik: 2014. július 11. Fogyasztói árak, 2014. június Sorszám: 90. Májusban 2,9%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. május

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december

Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. december Közzététel: 2015. február 10. Következik: 2015. február 11. Fogyasztói árak, 2015. január Sorszám: 22. Decemberben 13%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014.

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

THE LIVING WORKPLACE

THE LIVING WORKPLACE THE LIVING Újjászületés a Váci úton Környezetbarát és emberközpontú irodaház a Váci úti irodafolyosón A Balance Building Budapest legismertebb üzleti negyedében, a Váci úti irodafolyosón helyezkedik el,

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről szóló

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich

PROF. WOLFDIETER SIXL. Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY PROF. WOLFDIETER SIXL Geomedizinische Forschungstelle, Institut für Hygiene, Graz, Österreich Összefoglalás: A fejlődő világ sok országában az életlehetőségeiket vidéken nem találó

Részletesebben

w w w. m e c h a p a r k. h u

w w w. m e c h a p a r k. h u www.mechapark.hu KAPCSOLAT EURÓPÁVAL / CONNECTIONS TO EUROPE A JÖVÔ BEFEKTETÉSI HELYSZÍNE* THE BUSINESS LOCATION OF THE FUTURE* KEDVEZŐ LOGISZTIKAI ADOTTSÁG 4 ország találkozása 100 km-es körzetben az

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben