Felröppent a hír, hogy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felröppent a hír, hogy"

Átírás

1 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 1 XIII. évfolyam 5. szám március 1. Testületi ülés Zajos éjszakai repülés Szép Kaszás kosaras este A képviselõ-testület február 27-én tartotta Számos módosítást ígér a repülési eljárásokban a Budapest Airport Zrt., hogy Honvédot gyõzte le nagy gólaránnyal az Legnagyobb fõvárosi riválisát, a ülését, melynek legfontosabb támája az önkormányzat költségvetési rendelete volt. 5 csökkenjen Óbudán a repülõk okozta zaj. 21 Óbudai Kaszások SE 2 csapata. Milliárdos kárt okozhat az árvíz! 41,2 milliárd forintra becsülhetõ az az érték, melyet évrõl évre veszélyeztet Óbudán az árvíz. A Római-part védelmének mielõbbi rendezésére hívott össze egyeztetést február 22- én a Városháza tanácskozótermében a kerület polgármestere. BÕVEBBEN A 3. OLDALON ÚJ ALPOLGÁRMESTER. Puskás Pétert az egészségügyért, lakáskérdésekért, társasházakért felelõs alpolgármesterré választották a képviselõ-testület február 27-ei ülésén. Puskás Péter eddig a Polgári Összefogás-frakciót vezette. Összefogás a Budai Gyermekkórházért ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét elfogadta a testület a február 27-ei ülésen. Bús Balázs polgármester hangsúlyozta, a III. kerületi önkormányzat pártállástól függetlenül kiáll a Szent Margit Kórház és a Budai Gyermekkórház mellett Felröppent a hír, hogy az egészségügyi tárca fizetõs magánkórházzá alakítaná a Budai Gyermekkórházat. Az intézmény megmaradásáért immár sokadszor tüntettek a gyermekük ellátásáért aggódó szülõk és a kórház dolgozói is. Február 17-én a polgári körök szervezésében több százan gyûltek össze a gyermekkórház elõtt, hogy hangot adjanak véleményüknek. A II. és a III. kerületi Önkormányzat azonos véleményen van: elutasítják az egész budai terület ellátását magas színvonalon végzõ intézmény leépítését. FOLYTATÁS A 2. OLDALON FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELAVATTÁK BÁRCZI GÉZA DOMBORMÛVÉT. A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvápoló Szövetsége nemrégiben azzal kereste meg a békásmegyeri Bárczi Géza Általános Iskola vezetõségét, hogy felajánlja az intézménynek az iskola névadója, Bárczi Géza dombormûvét. A mû alkotója eredetileg a nyelvészprofesszor Zomboron lévõ szülõháza falára szánta, de az egykori Jugoszláv állam ebben megakadályozta. A dombormûvet február 22- én avatták fel az iskola falán Felülvizsgálatra szorul a BKV viteldíjrendszere is Aránytalanságok a jegyárakban Az elmúlt idõszak politikai eseményévé nõtte ki magát a BKV HÉV vonalain a diákok bérlete árának drasztikus emelése, majd a nagy felháborodás miatti árcsökkentés. Az év eleji menetjegy áremelések azonban nem csak a HÉV esetében okoznak anomáliákat, hanem egyes,több évtizede Lapunk következõ száma március 16-án, pénteken jelenik meg! meggyökeresedett viteldíjrendszerek felülvizsgálatát is elodázhatatlanná teszik. RÉSZLETEK A 4. OLDALON Mikor igényelhetõ vissza a vizitdíj? Húsz háziorvosi ellátás, valamint húsz járóbetegszakellátás igénybevételét követõen a különkülön befizetett vizitdíj a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzõjénél visszaigényelhetõ. TÁJÉKOZTATÓ A 7. OLDALON Öregdiák-találkozó az Árpádban A gimnázium nagy elõadójában várják az iskola hajdani diákjait és tanárait az immár hagyományos öregdiáktalálkozóra március 6- án 18 órára. Emlékmise A békásmegyeri, Templom utcai Szent József Plébániatemplomban emlékmisét tartanak a Békásmegyerrõl kitelepített civil sváb lakosság emlékére március 11-én 11 órától.

2 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 2 2 Önkormányzat Polgármesteri fogadóóra Bús Balázs polgármester hétfõnként 16-tól 18 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal I. emeletén, a 23-as szobában. (Bejelentkezés telefonon Ráduly Erzsébetnél a os számon.) Alpolgármesteri fogadóórák Szepessy Tamás polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén 14-tõl 18 óráig elõzetes bejelentkezés alapján (tel.: ) a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.). Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester minden hónap elsõ hétfõjén 15-tõl 18 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal II. emeletén, a 37- es szobában. (Elõzetes bejelentkezés a as telefonszámon.) * Szabó Magdolna (MSZP) képviselõi fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén 17-tõl 18 óráig tartja a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.) Szegner László alpolgármester minden hétfõn 16-tól óráig a polgármesteri hivatalban fogadja a polgárokat. (Cím: Fõ tér 3. II/46. Tel.: ) Fõvárosi képviselõ fogadóórája Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 18-tól 19 óráig fogadóórát tart a Szentendrei út 85. szám alatti Fidesz irodában. Észrevételeivel -en is megkeresheti a képviselõt: Ügyfélfogadás a hivatalban A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig. Kedden és pénteken nincs félfogadás. Lapzártakor érkezett: Óbuda- Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 27-én tartotta soron következõ ülését a Városháza tanácskozótermében. Mivel a fórum lapunk nyomdába adásának napjára esett, ezért mostani számunkban csak a meghívóban szereplõ napirendi pontokat áll módunkban közölni. Ó buda-békásmegyer Önkormányzatának évi költségvetése (II. forduló). * Az ülés a következõ rendelet-módosításokkal folytatódott: az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata; a polgármesteri hivatal vezetõi szintjeinek meghatározása; a pedagógusi kitüntetési díjak alapítása és adományozása; a szociális igazgatásra és egyes szociális ellátásokra vonatkozó rendelet; a szociális tanulmányi FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A tüntetésen felszólalók valamennyien azt hangsúlyozták, szeretnék, ha a nagy múltú intézményben tovább folytatódna a gyermekek gyógyítása. Minden szakmai érv amellett szól, hogy az elmúlt években is gazdaságosan és magas színvonalon mûködõ kórház fennmaradjon. Ráadásul ez az egyetlen gyermekkórház az egész budai oldalon. Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere rámutatott: a III. kerületi képviselõ-testület pártállástól függetlenül kiáll a Szent Margit Kórház és a Budai Gyermekkórház mellett. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere emlékeztetett: az önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el hároméves idõtartamra február 15-én, hogy ne lehessen ingatlanspekulációk áldozata a nagyértékû kórház. Ezt tették az ugyancsak bezárásra ítélt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet esetében is. A két önkormányzat összefogott a Budai Gyermekkórházért. A II. kerület 10 évvel ezelõtt értékes ingatlant és 10 millió forintot adott a fõvárosnak az intézmény modern épületének felépítéséhez, és azóta is több tíz millió forinttal támogatta annak mûködését. ösztöndíj; a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások, azok igénybevétele, valamint a fizetendõ térítési díjak; a háziorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetek; változtatási tilalom elrendelése és építésjogi követelmények átmeneti szabályozása; az önkormányzat városrendezési és építési szabályzata; az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévõ lakások bérbeadása és lakbérének megállapítása; együttmûködési megállapodás megváltoztatása a Magyar Autóklubbal; az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék szervezeti és mûködési szabályzata; a polgármesteri hivatal alapító okirata. A továbbiakban tárgyaltak: az önkormányzat önálló költségvetési intézményeként mûködõ közterületfelügyeletének létrehozásáról; a SOTERIA Alapítvány által ellátási szerzõdésben átvállalt szociális alapszolgáltatásokért nyújtott önkormányzati hozzájárulás mértékérõl; a Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesülettel kötött ellátási szerzõdés felmondásának jóváhagyásáról; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék magasabb vezetõi állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról; Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy csatornázási lehetõségeirõl; emléktábla avatásáról Tamkó Sirató Károly tiszteletére a költészet napján; új tag választásáról a Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány felügyelõ bizottságába, illetve a szervezet alapító okiratának módosításáról; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató Kht. térítési díjszabályzatáról, valamint a vizitdíj fizetésének módjáról; az önkormányzat 2007/5. szám Összefogás a Budai Gyermekkórházért Testületi ülés Középpontban a költségvetés Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata január végén 3 millió forint egyszeri, rendkívüli gyorssegélyt nyújtott költségvetésébõl a Budai Gyermekkórháznak a III. kerületben élõ gyermekek egészségügyi ellátásának biztonsága érdekében. A demonstrálók abban bíznak, hogy az intézkedésekkel és tiltakozásokkal meg tudják menteni a bezárástól az intézményt. * * * Legfrissebb információnk szerint a Budai Gyermekkórház az eredeti javaslat szerint megúszta volna ágyszám csökkentéssel, most még is az a helyzet: teljesen megszûnik az aktív ellátás, 100 krónikus ággyal mûködhet tovább az intézmény. K. M. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN és a GÉZENGÚZ Alapítvány közti együttmûködési megállapodásról; a Budai Gyermekkórház és Rendelõintézet Kht. beszámolójáról és a megkötött együttmûködési megállapodás szerint kapott támogatási összeg felhasználásáról; az alapellátásban vállalkozóként dolgozó orvosok részére beszerzett számítástechnikai fejlesztések végrehajtásáról szóló beszámolóról; a évi ingatlanhasznosítási listáról; az önkormányzat idei helyiséghasznosítási irányelveirõl; a Könyvet-házhoz kulturális esélyegyenlõségi szolgáltatás indításáról, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár budai régiójával kötendõ együttmûködési szerzõdés alapján; a Celer Kft évi üzleti terv-javaslatáról; személyi kérdésekrõl; bizottsági tagok megválasztásáról; Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezetõi-igazgatói pályázatának elbírálásáról. (Tudósítás következõ számunkban.)

3 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page /5. szám Önkormányzat 3 Elkészült a kockázatelemzõ tanulmány Milliárdos kárt okozhat az árvíz! Elkészült az a kockázatelemzõ tanulmány, mely a Római-part illetve a Királyok útja - Nánási út jelentette partszakasz vonalában felépíthetõ mobilgát védelmi hatásait részletezi. Bús Balázs Óbuda- Békásmegyer polgármestere hangsúlyozta, az árvízi védekezés a Fõvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a végsõ döntés meghozatala is õt illeti, s a finanszírozás is rá hárul. Mindezek mellett szükséges, hogy az érintettek is véleményezhessék a terveket. Az önkormányzat a Rómaipart funkcionális hasznosítását lehetõvé tevõ B megoldás mellett kötelezte el magát. A polgármester sürgette, hogy a Fõvárosi Önkormányzat hozzon döntést a gát pontos helyérõl és még az idei költségvetésében különítsen el forrást a védmû megterveztetésére. Már 1992-ben elkészült az a tervdokumentáció, mely egy földgát megépítését vázolta fel, ám akkor a megvalósítást felfüggesztették. A megbeszélésen bemutatott hatástanulmányt készítõ szakemberek ennek a korábbi tervnek megállapításait figyelembe véve két megoldási koncepciót tettek az asztalra. Az A terv szerint a jelenlegi nyomvonalon, azaz a Nánási út, Királyok útja vonalában épülne egy 40 cm magas vízoszlopot megtartani képes, 1,7 méter magas, fémvázas mobilgát. A B terv a part menti szakaszon állna, ugyancsak fémvázas mobilgát lenne, azonban ez az elõzõnél magasabb, összesen 1,5 méter magas vízoszlopot is megtartana. A gát hossza mindkét esetben 3100 méter. Az utóbbi megoldás drágább, a 4,8 milliárd forint bekerülési költség mellett 35 millió forint az évenkénti fenntartási költsége, és megépítése is 3 évet venne igénybe. A konferencián felszólaló Római-partért Egyesület képviselõje is a mintegy 70 hektáros terület védelme, azaz ez utóbbi megoldás mellett érvelt. A projekt költség-haszon elemzésébõl kitûnik, hogy mintegy 41,2 milliárd forint épített érték védelmérõl van szó. Egy be nem következett káreseménnyel 1,3 milliárd takarítható meg, és az ingatlanok összértéke is 8,1 milliárd forinttal növekedne a beruházást követõen. Bús Balázs polgármester az egyeztetésen ismételten sürgette, hogy a Fõvárosi Önkormányzat mihamarabb döntsön a gát pontos helyérõl és még a évi költségvetésében különítsen el forrást a védmû megterveztetésére A környék parkolási gondjai még megoldásra várnak A gyalogosoké a Fõ tér Lapunk elõzõ számának címoldalán beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat döntése alapján február 1-jétõl tilos a megállás és a parkolás az óbudai Fõ téren. Ahírhez kapcsolódva Szepessy Tamás polgármester-helyettes elmondta: nagyon jónak tartja, hogy ez a döntés megszületett, mivel így visszaállt a tér hamisítatlan óbudai hangulata, a gyalogosok pedig akadály nélkül sétálgathatnak, gyönyörködhetnek a múltat idézõ épületekben. Mindezt majd csak fokozza, ha a jó idõ beköszöntével a vendéglátóhelyek megnyitják teraszaikat. A pozitív változás hírét kissé beárnyékolja, hogy pillanatnyilag megoldatlan a környezõ utcákra torlódó autók parkolóhelye. Ez közlekedési nehézségeket okoz a tapasztalatok, visszajelzések alapján. A kialakult helyzetet a környék forgalomirányításának átszervezésével, bizonyos utcák egyirányúsításával, új parkolóhelyek kialakításával március végéig szeretnék megoldani a szakemberek. Sz. Cs. Szolgáltatási fórum vállalkozóknak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új lakossági szolgáltatási fórumot nyit vállalkozóknak. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy amennyiben igénylik, részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl. Igény esetén, kérjük küldje el címét Quirin Andrásné EUreferensnek, az címre. Heti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport munkatársai segítségével. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

4 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 4 4 Beruházás Közlekedés 2007/5. szám Újjáépítik a Vörösvári úti gyorséttermet A McDonald s-hálózat legjobban felszerelt, legtöbb szolgáltatást nyújtó családi étterme nyílik meg hamarosan a Vörösvári úton, a régi helyén. Akétszintes épület emeletén az egész szintet betöltõ kosárlabda-palánkkal, biciklivel, akadálypályával felszerelt sportszobát, játszóházat alakítanak ki a gyermekeknek. A fejlesztéssel a cég kiegyensúlyozott életmód-programját szeretnék népszerûsíteni, biztonságos sportolási, kikapcsolódási lehetõség mellett. Az éttermet várhatóan április közepén adják át a közönségnek. Felülvizsgálatra szorul a BKV viteldíjrendszere is Aránytalanságok a jegyárakban FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Óbuda-Békásmegyer területén is számos olyan gond merül fel, ami az új jegyárak mellett megkérdõjelezheti a viteldíjak realitását, illetve megkerülhetetlenné teszi a mielõbbi tarifa reformot. Ennek nem szabad csak a drágulásban megmutatkoznia, hiszen már így is rohamosan csökken a tömegközlekedést igénybe vevõk száma. Komoly probléma az úgynevezett békásmegyeri kis ráhordóbuszok (143-as, 145-ös, 146-os és 186-os) viteldíja. Amikor Békásmegyeren egyesítették a korábbi két HÉV-megállót, akkor a BKV ezekkel a buszjáratokkal igyekezett csökkenteni a lakótelepen élõk gyalogútját. Az 1 és 1,50-es viteldíj mára már 230 forintra emelkedett. Ezek a buszjáratok, bár útvonaluk a forgalmi utak kerülõi miatt hosszabbak, alig viszik méternél arrébb az utasokat. A BKV Zrt. nevének elhallgatását kérõ szakembere is elismeri az áraránytalanságot, de mint mondta, ha a cégét kívülrõl nem kényszerítik rá, akkor szerinte egyelõre nem fog javulni a helyzet. A fenti problémáról Kéthelyi Józsefet, a Budapesti Közlekedési Szövetség Kht. ügyvezetõ-igazgatóját kérdeztük: várható-e valamilyen, az arányosság elvéhez jobban igazodó viteldíjrendszer? - A Közép-magyarországi Régió reményeim szerint elõbb vagy utóbb egy,a jelenleginél sokkal összehangoltabb közösségi közlekedési struktúrával fog rendelkezni, ami nem csak a viteldíjakat, hanem a menetrendeket, esetleg még a menetirányítás összehangolását is jelentheti. Majd az utas dönti el, hogy számára melyik közlekedési eszköz a legmegfelelõbb és természetesen a gyors eljutás mellett nyilvánvalóan a viteldíj is szerepet játszik majd ebben. Több évtizede meggyökeresedett rendszereket, szokásokat és szerzett jogokat nem lehet egyik pillanatról a másikra átalakítani, de már most történnek ebben lépések és egyet már konkrétan tudok is mondani,ami érinti Óbuda térségét. Elõbb utóbb a helyközi, vagy ha úgy jobban tetszik az agglomerációs közlekedést integrálni kell a helyi rendszerekbe és ez elodázhatatlanná teszi a helyi tarifák reformját is - mutatott rá az ügyvezetõ-igazgató. Idõzónás jegy a jövõ útja - Vannak elképzelések, sõt komoly kidolgozott tervek fekszenek az irodánk asztalán is, természetesen ezek megvalósítása különbözõ mértékû anyagi ráfordítást igényelnek. Van olyan megoldási lehetõség, hogy az összes jármûvet felszerelik elektronikus jegykezelõ géppel és idõzónás jegyeket kell érvényesíteni velük az utasoknak. Többféle idõtartamra szólnának az elõre megváltott jegyek: például fél, egész és másfél órákra. Egy ilyen esetben már nem volna érdekes, hogy valaki a rövid buszjáratokkal is utazik, mert jegye egy darabig, egy másik jármûvön is érvényes lenne. Természetesen van komolyabb rendszer is, bár ez anyagilag jóval többe kerülne, viszont így a ténylegesen megtett távolság alapján fizetnének az utasok, és ezért ebben az esetben is csökkenne az áraránytalanság, ami most sok esetben fennáll. Kormányzati és önkormányzati akarat FOTÓK: ANTAL ISTVÁN kérdése az is, hogy a helyi közlekedésben a jegyrendszerben is legyen diák és nyugdíjas változat, mivel jelenleg a városhatáron kívülre, az onnan befelé utazók két teljesen különbözõ kedvezmény és viteldíj-konstrukció alapján teszik meg útjukat,sokszor ugyanazzal a közlekedési eszközzel. MÁV: új díjtétel az 5 kilométeres Az Óbuda Újságban olvastam a múltkor az esztergomi vonat városon belüli elõnyös használhatóságáról. Ezzel kapcsolatosan van egy jó hírem, bár ez is áremeléssel kezdõdik, de a május elején várható volán és vasúti tarifák 4 illetve 17 százalékos átlagos emelésével egyidejûleg bevezetik a vonatokon az 5 kilométeres távolságú díjtételeket. Ez azt jelenti, hogy aki Óbudáról Újpestre vagy Angyalföldre utazik, annak a korábbi 10 kilométeres jegy helyett csak 5 kilométerest kell váltania és természetesen ebbõl számítódnak majd le az egyes kedvezmények. Például Óbudáról Piliscsabára az eddigi 30 kilométeres jegy helyett 25 kilométeres lesz érvényben. Ez lesz az elsõ kézzelfogható lépés a viteldíjak egységesítése és arányosabbá tétele felé - mondta lapunknak Kéthelyi József. Kertész István

5 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page /5. szám Önkormányzat 5 Zajfórum Óbudán Csendet zavaró éjszakai repülés Másodszor tartottak lakossági fórumot a Budapest Airport Zrt. képviselõi az Óbudai Mûvelõdési Központban. Mint a február 14- ei eseményen elhangzott, a társaság számos módosításra tett javaslatot a légtér szerkezetében és a repülési eljárásokban az itt élõket érintõ zajhatások mérséklése érdekében. A megbeszélésen részt vett Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere is. Afórumon bemutatták a zajstratégia második és harmadik fázisának javaslatait, melyek remények szerint a zajártalmak jelentõs csökkenését eredményezik. Kiderült, hogy az új repülési útvonalak a városrész fölött koncentrálódnak, ami megmagyarázza, miért zajosabb, elviselhetetlenebb mindez azok számára, akik a bevezetõ útvonal alatt, illetve közelében élnek. A társaság tervei szerint a repülõk a várost délrõl elkerülve szállnának, ami jelentõsen csökkentené a zaj és környezetszennyezést. Már korábban is elhangzott, hogy a kérdésben változást, javulást hozhatna, ha a pilóták és az irányítók szigorúan betartanák a megszabott útirányt, az elõírt magasságot, emelkedés és sülylyedés szögét. Lakosok felvetették, hogy az éjszakai forgalom nagyobb a szerintük megengedhetõnél, sokak nyugalmát, pihenését zavarják ezzel. A Budapest Airport Zrt. képviselõi elismerték, hogy egyes légitársaságok gépei rendszeresen késésben vannak, így torlódhatnak a járatok. A tervek kidolgozásakor a szakembereknek elsõsorban a repülés biztonsági szabályzatára, az elõírt szabványokra, az idõjárási körülményekre, légtérzárlatokra kell koncentrálniuk, de zajstratégiájukat igyekeznek úgy módosítani, hogy azzal a lehetõ legkevesebb embernek okozzanak kellemetlenséget. A zajvédelmi tervekrõl február végén tárgyaltak tovább a szakemberek. A kommunizmus áldozatai nem hõsök akartak lenni. Nem akartak iskolai tananyag lenni. Csupán élni szerettek volna. Emberhez méltó, szabad életet! Ezekkel a szavakkal emlékezett február 25-én a Boldog Özséb Templomnál Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Bús Balázs. Beszédet mondott Tarlós István, volt polgármester, a Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje is, majd az emléktáblánál közösen elhelyezték az emlékezés koszorúit OKMÁNYIRODA: IDÕPONT FOGLALÁS INTERNETEN IS Az okmányirodai ügyintézéshez interneten (www.magyar orszag.hu) és a es telefonszámon lehet idõpontot foglalni. Csak elõzetes idõpont foglalás után lehet ügyet intézni február 15-tõl a III. kerületi Okmányirodákban. Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj évi adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és az átadást rendeletben szabályozta. A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvûkkel hozzájárultak. A díjazott/díjazottak személyérõl (csoportról) a képviselõ-testület - a rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a mindenkori Kulturális bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész Oszlopok címû kisplasztikája, díszes oklevél és forint összegû pénzjutalom jár. A díjat Óbuda Napján, az Óbudai Nyár kulturális rendezvénysorozat mindenkori nyitó rendezvényén adják át ünnepélyes keretek között. Díjazásban évente csak egy személy, vagy csoport részesülhet. A díj odaítélésére várjuk személyek, civil szervezetek, egyéb közösségek jelölési javaslatát, írásban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Ügyosztályára (1033 Budapest, Fõ tér 2.) Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására megjelöléssel március 20- ig eljuttatni. (Bõvebb felvilágosítás, információ a es telefonszámon.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága FOTÓK: ANTAL ISTVÁN NÍVÓS MÛSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN. Jókai Anna Kossuth-díjas író, költõ nyitotta meg a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepséget. Köszöntõjében hazánk kultúrájának tiszteletére, az igazi értékekre hívta fel a figyelmet. Az est nívós színvonalát jól érzékelteti, hogy az iskola több tanára mellett a Kincsõ Néptáncegyüttes, illetve Kobzos Kiss Tamás Magyar Örökség-díjas énekmondó, lantmûvész is színpadra lépett Ha nem kapja a lapot! Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcsolatos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a ös, a es vagy a os telefonszámon. címünk: és

6 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:33 PM Page 6 6 Szociális 2007/5. szám Segít a Menhely Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben a lakásvesztés megelõzéséért. Lakáscsere és lakás adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. (Idõpontegyeztetés: hétköznaponként 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06(20) ) Önkéntesek felvétele A DélUtán az idõs és 45 év feletti emberek telefonszolgálata önkéntes segítõket keres, akik vállalják a kötelezõ képzést. Az ügyelõi munka heti néhány óra - nem fizetett - elfoglaltság. (Telefon: ; delutanalapit 1 % 1 % 1 % A Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért Alapítvány a évi személyi jövedelemadó 1 százalékából vásárolt 1 darab Canon projektort, továbbá a nyári táborozásban résztvevõ gyermekeket támogatta. Ezúton is köszönik mindenkinek a támogatást, és kérik, hogy a jövõben is járuljanak hozzá a nehéz anyagi helyzetben élõ gyermekek táborozásához. A figyelmen kívül hagyott figyelemzavaros gyermekekért Van megoldás a tanulási gondok orvoslására Az Eleven Team Alapítvány új lehetõséget kínál gondosan összeállított fejlesztõ programjával a figyelem-, részképesség zavaros illetve hiperaktív gyermekeknek és szüleiknek, gondjaik enyhítése érdekében. Statisztikai adatok szerint a 2006/2007-es tanévben a diákok 5-7 százaléka küzd figyelemzavarral. Az óbudai székhelyû Eleven Team Alapítvány azért hozta létre SuliSiker elnevezésû programját az érintett gyerekeknek, hogy tantárgyi lemaradásaikban vagy kényszerû iskolaváltási helyzeteikben speciális fejlesztéssel segítse kilábalni õket és szüleiket nehéz helyzetükbõl. Az átlagos koncentrációjú alsó tagozatos tanulók percig képesek egyfolytában figyelni. Ezzel szemben a figyelemzavaros diákok közül sokan csak 20 másodpercig képesek ugyanerre. Gyakori, hogy a negyedik órától már nem is emlékeznek a tananyagra. Fáradtságuk miatt ingerlékennyé, kudarc-orientáltakká válnak az egyébként okos, ép intellektusú gyermekek. A figyelmi funkció elfáradásakor azonnal összetûzésbe kerülhetnek másokkal, tanulmányi teljesítményük ezzel egy idõben drasztikusan romlik. Az alapítvány szakemberei tisztán látják a figyelemzavar ok-okozati összefüggéseit, különleges kihívásként értékelik a gyerekek fejlesztését, iskolai sikereik érdekében. Ezért a szervezet munkatársai tanácsadó szolgáltatást indítanak az érintett családoknak, szerdánként 17-tõl óráig az Eleven Team Tréning Központban (Miklós utca 13.). A tanácsadáson egyedi megoldásokat dolgoznak ki, az igények alapján. A szakemberek az leven Tudásháló nevû szakmai módszer kidolgozásával és alkalmazásával megtanítják a gyermekeket arra, hogyan tudják uralni figyelmi nehézségeiket a mindennapokban, és akár csúcsteljesítményeket is elérhetnek. Különbözõ tréningeken és szabadidõs programokon feltérképezik, továbbfejlesztik a nebulók sikerteljesítményeit, mert felnõtt korban ezekkel a képességekkel lesz a legnagyobb esélyük a munkaerõpiacon való érvényesülésre. (További információ kérhetõ Jávori Ildikótól a as telefonszámon, valamint az e- mailen és a honlapon.) Sz. Cs. Új épületbe költöztetik a Szeretetszolgálat melegedõjét Eredetileg már tavaly decemberben a Ladik utcába költözhetett volna a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedõje a Gyenes utcai épületbõl, az idõpont azonban technikai okból csúszott. A szervezet a vártnál késõbb kapta meg az építési engedélyeket. A Ladik utcai épületen (képünkön) jelenleg az utolsó simításokat végzik, tervek szerint március elején már az új helyen fogadhatják a hajléktalanokat. Pszichodráma önismereti csoport Életöröm! Bátorság! Kapcsolatok! Humor! Játék! Pszichodráma önismereti csoport indul. A pszichodrámában sok önismereti csoportjáték mellett az egyéni problémákat dramatikusan dolgozzuk fel, melyhez nem szükséges színészi tehetség vagy elõképzettség. Ha érdekelnek a megjelölt témák, jelentkezz a csoportba! Tervezett idõpont: havonta egy hétvégi napon 9.30-tól 18 óráig. (Jelentkezni lehet Béni Józsefnél a as telefonszámon.) Óbudai Nevelési Tanácsadó FOTÓK: ANTAL ISTVÁN JÁTSZÓCSOPORT BÖLCSÕDÉKBEN. Biztonságos és családias környezet, elsõ lépések a külvilág és a társak felé - így foglalható össze a játszócsoport lényege. Minden délelõtt 9-tõl 12 óráig várják az édesanyákat, édesapákat gyermekeikkel együtt közös játékra és egy ízletes ebédre a következõ bölcsõdékben. Kaszásdûlõn a Szérûskert utca 35. (tel.: ), Óbudán a Solymár utca 12. (tel.: ), Békásmegyeren a Víziorgona utca 1. szám alatt (tel.: )

7 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:33 PM Page /5. szám Egészségügy 7 Mikor és hogyan igényelhetõ vissza a vizitdíj? Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes, az egészségügyet érintõ Kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007.(I.22.) Kormányrendelet értelmében 20 háziorvosi ellátás (ideértve a fogászati alapellátást is), valamint 20 járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati szakellátást is) igénybevételét követõen a külön-külön befizetett - nem emelt öszszegû - vizitdíjat a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzõjénél vissza lehet igényelni. A kérelmet, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy jegyzõkönyv felvétele mellett szóban - legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül - kell a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Ügyosztályánál személyesen (Bp., III. Fõ tér 2.) vagy postai úton (1300 Bp,. Pf. 102.) elõterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíjvisszaigénylésre feljogosító (20 db háziorvosi, vagy 20 db szakorvosi) nyugtát, illetve számlát, valamint a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20 db feletti háziorvosi, vagy 20 db feletti szakorvosi) nyugtát, illetve számlát. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN ADJ VÉRT! Sokan tettek eleget a felhívásnak és mentek el a Magyar Vöröskereszt mobil véradóhelyére, melyet február 19-én a Szentlélek térre telepítettek Munkanap áthelyezések Egészségügyi intézmények nyitva tartása Hat munkanap áthelyezés lesz az idén. Alább a szakorvosi rendelõintézetek, gondozó intézetek, gyermek fogászatok naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarendjét közöljük március 10. szombat munkanap március 16. péntek pihenõnap, április 21. szombat munkanap április 30. hétfõ pihenõnap, október 20. szombat munkanap október 22. hétfõ pihenõnap, október 27. szombat munkanap november 2. péntek pihenõnap, december 22. szombat munkanap december 24. hétfõ pihenõnap, december 29. szombat munkanap december 31. hétfõ pihenõnap. A járóbetegellátás intézetei (szakrendelõk, gyermek fogászatok és gondozók) a szombati munkanapokon 8-tól 14 óráig tartanak nyitva. Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. Továbbá nyilatkozni kell, hogy a visszatérítést postai úton vagy személyesen kívánják-e átvenni. A kérelem tárgyában a jegyzõ - 15 napon belül - határozattal dönt. A határozatot (a 20 db vizitdíj visszaigénylésére jogosító nyugtával együtt) postázza, és folyósítja a megállapított összeget. A visszatérítést személyesen - az ügyfél határozati példányának bemutatásával - minden szerdán 8-tól 12 óráig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Bp., III. Fõ tér 1. I. emelet) Minden hónap elsõ szerdáján 8-tól 16 óráig a fenti ügyosztály ügyfélszolgálati irodáján lehetõség van a kérelem személyes elõterjesztésére, az azonnali döntésre és a visszaigényelt összeg készpénzben történõ azonnali kifizetésére, amennyiben a jegyzõ a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyfél lemondott fellebbezési jogáról. A vizitdíj visszaigénylésre irányuló eljárás illeték- és költségmentes. Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ Mohóság Ha magas a vérnyomás Az Óbudai Cukorbetegek Klubja minden hónap második keddjén (most március 13-án) 16 órától tartja klubdélutánját a Szent Margit Kórház fõépülete elsõ emeletén (tárgyalóterem). Téma: a magas vérnyomás kezelése és jelentõsége. (Cím: Bécsi út 132.) Természetgyógyász fórum a BKH-ban Minden hónap utolsó keddjén 18 órától természetgyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). Lelki ártalmak és betegségek címmel hallhatnak elõadást március 27-én. (A belépés ingyenes.cím: Csobánka tér 5.) Állati tetemek ingyenes elszállítása Budai Tamás vállalkozó gondoskodik február 1-jétõl az állati tetemek közterületrõl, illetve a természetes személyek ingatlanaiból való elszállításáról. A szolgáltatás a lakosság számára ingyenes. (Telefon: vagy ) Csillapítható fájdalom A Magyar Rákellenes Liga fontosnak tartja a fájdalom szakszerû csillapítását, az ehhez nélkülözhetetlen széles körû tájékoztatást. Fájdalommal kapcsolatos kérdéseikkel hívják a Magyar Rákellenes Liga ingyenes segélyvonalát: Önkéntes segítõk várják telefonjaikat.

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala obuda_23.qxd 11/29/2007 2:57 PM Page 1 XIII. évfolyam 23. szám 2007. december 3. Megújult honlap Megelõzhetõ vízi balesetek Lányok, asszonyok a grundon Korszerûsítették az önkormányzat honlapját. Fórumot

Részletesebben

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház

November közepén nyit a Csillaghegyi Egészség Ház obuda_21.qxd 10/30/2007 3:53 PM Page 1 XIII. évfolyam 21. szám 2007. november 5. Adventkor mûjégpálya a Fõ téren Szülõk fóruma Elvitték a mozdonyt a Bécsi útról Újdonság, hogy az adventi idõszakban A leendõ

Részletesebben

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton

Nincs érdemi munkavégzés a lezárt rakparton obuda_16.qxd 8/13/2008 3:02 PM Page 1 XIV. évfolyam 16. szám 2008. augusztus 15. Új BKV menetrend Õsszel lezárják a Margit hidat Forgalomkorlátozás Belsõ-Óbudán Két lépcsõben, augusztus 21-én majd Az M0-s

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel

Óbuda Napja testvérvárosi találkozóval, piknikkel XVII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2011. május 11. Panelfelújításban segít a helyhatóság A Zöld beruházási rendszer klímabarát otthon panelprogramon több társasház, lakásszövetkezet nyert pályázati

Részletesebben

A tavalyinál kétszer nagyobb jégpálya a Fõ téren

A tavalyinál kétszer nagyobb jégpálya a Fõ téren obuda_24.qxd 12/12/2008 1:41 PM Page 1 XIV. évfolyam 24. szám 2008. december 15. Ünnepi BKV menetrend Jótékonysági koncert a családokért A 170. Krumplibúcsú Óbudán Közelednek az ünnepek, nem árt tisztában

Részletesebben

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Egyedülálló pályázati lehetõség egy panelháznak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata obuda_15.qxd 7/30/2008 1:37 PM Page 1 XIV. évfolyam 15. szám 2008. augusztus 1. Számûzik a helyközi buszokat a Szentendrei útról? Nimfaünnep Rómaifürdõn Újranyitás Pünkösdfürdõn A Volánbusz Zrt. a Megyeri

Részletesebben

Óbuda Napja díjátadóval, piknikkel, szomszédolással

Óbuda Napja díjátadóval, piknikkel, szomszédolással XVIII. évfolyam 9. szám Megjelenik kéthetente 2012. május 14. Óbuda Kártya: bõvülõ elfogadóhelyek Egyre több III. kerületi vállalkozó csatlakozik kártyaelfogadóként a programhoz. Díjmentesen május 31-ig

Részletesebben

Ingyenes jégpálya a Fõ téren

Ingyenes jégpálya a Fõ téren XVI. évfolyam 23. szám Megjelenik kéthetente 2010. december 2. Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl Az önkormányzat képviselõ-testülete december 21-én tartja az idei közmeghallgatást a Békásmegyeri Közösségi

Részletesebben

Macskák elõször a Zichy udvarban

Macskák elõször a Zichy udvarban Forgalomkorlátozások Belsõ-Óbudán A fizetõ parkolóhelyek kialakítása második ütemben folytatódik, ezért ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek a kerület szívében. 7 XIX. évfolyam 15. szám Megjelenik kéthetente

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15.

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15. Magyar Termék Nagydíj a hévízi Carbonának 5. oldal Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz 2. oldal monitor 2009. szeptember 9. közéleti lap xvii/15. www.monitormagazin.hu Becsengettek 8. oldal A város

Részletesebben

Új játszótér az Óbudai Kulturális Központ udvarán

Új játszótér az Óbudai Kulturális Központ udvarán Fejlesztések Békásmegyeren A Heltai Jenõ tértõl északra fekvõ lakóterület 600 millió forintból újulhat meg a fõvárosi városrehabilitációs pályázatból. 5 XIX. évfolyam 17. szám Megjelenik kéthetente 2013.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány Idõsek Mûvészeti Fesztiválja Óbudai nyugdíjasok jelentkezhetnek október 31-ig a hagyományos Mûvészeti Fesztiválra, melyet több kategóriában rendeznek. 3 XVIII. évfolyam 20. szám Megjelenik kéthetente 2012.

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7.

ÚJBUDA A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7. ŐRMEZŐ ÚJBUDA KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY XV. ÉVF. 25. SZÁM A XI. KERÜLET POLGÁRAINAK KÉTHETI KÖZÉLETI LAPJA 2005. DECEMBER 7. Bodrogi Gyula A népszerű

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő

Négycsillagos a gyógy- és strandfürdő Pedagógusnap Idén a tiszaújvárosi oktatási intézmények közül elsőként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanári karát köszöntötték. /7. oldal Beszámolódömping, támogatások

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Több mint 37 milliós fejlesztés

Több mint 37 milliós fejlesztés XVIII. évf. 21. szám 2009. június 3. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Akadálymentes lett az egészségügyi központ Több mint 37 milliós fejlesztés Befejeződött

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12.

Kőbányai. Boldog születésnapot, Bill! Hírek. 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Új Kőbányai XXIII/7. 2013. július A X. kerület közérdekû magazinja Hírek Boldog születésnapot, Bill! 65 éves a blues királya, akit koncertje előtt a Szent László Napokon köszöntöttek 12. Dr. Bodnár Attila

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben