Felröppent a hír, hogy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felröppent a hír, hogy"

Átírás

1 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 1 XIII. évfolyam 5. szám március 1. Testületi ülés Zajos éjszakai repülés Szép Kaszás kosaras este A képviselõ-testület február 27-én tartotta Számos módosítást ígér a repülési eljárásokban a Budapest Airport Zrt., hogy Honvédot gyõzte le nagy gólaránnyal az Legnagyobb fõvárosi riválisát, a ülését, melynek legfontosabb támája az önkormányzat költségvetési rendelete volt. 5 csökkenjen Óbudán a repülõk okozta zaj. 21 Óbudai Kaszások SE 2 csapata. Milliárdos kárt okozhat az árvíz! 41,2 milliárd forintra becsülhetõ az az érték, melyet évrõl évre veszélyeztet Óbudán az árvíz. A Római-part védelmének mielõbbi rendezésére hívott össze egyeztetést február 22- én a Városháza tanácskozótermében a kerület polgármestere. BÕVEBBEN A 3. OLDALON ÚJ ALPOLGÁRMESTER. Puskás Pétert az egészségügyért, lakáskérdésekért, társasházakért felelõs alpolgármesterré választották a képviselõ-testület február 27-ei ülésén. Puskás Péter eddig a Polgári Összefogás-frakciót vezette. Összefogás a Budai Gyermekkórházért ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉST. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét elfogadta a testület a február 27-ei ülésen. Bús Balázs polgármester hangsúlyozta, a III. kerületi önkormányzat pártállástól függetlenül kiáll a Szent Margit Kórház és a Budai Gyermekkórház mellett Felröppent a hír, hogy az egészségügyi tárca fizetõs magánkórházzá alakítaná a Budai Gyermekkórházat. Az intézmény megmaradásáért immár sokadszor tüntettek a gyermekük ellátásáért aggódó szülõk és a kórház dolgozói is. Február 17-én a polgári körök szervezésében több százan gyûltek össze a gyermekkórház elõtt, hogy hangot adjanak véleményüknek. A II. és a III. kerületi Önkormányzat azonos véleményen van: elutasítják az egész budai terület ellátását magas színvonalon végzõ intézmény leépítését. FOLYTATÁS A 2. OLDALON FOTÓK: ANTAL ISTVÁN FELAVATTÁK BÁRCZI GÉZA DOMBORMÛVÉT. A Magyar Tudományos Akadémia Anyanyelvápoló Szövetsége nemrégiben azzal kereste meg a békásmegyeri Bárczi Géza Általános Iskola vezetõségét, hogy felajánlja az intézménynek az iskola névadója, Bárczi Géza dombormûvét. A mû alkotója eredetileg a nyelvészprofesszor Zomboron lévõ szülõháza falára szánta, de az egykori Jugoszláv állam ebben megakadályozta. A dombormûvet február 22- én avatták fel az iskola falán Felülvizsgálatra szorul a BKV viteldíjrendszere is Aránytalanságok a jegyárakban Az elmúlt idõszak politikai eseményévé nõtte ki magát a BKV HÉV vonalain a diákok bérlete árának drasztikus emelése, majd a nagy felháborodás miatti árcsökkentés. Az év eleji menetjegy áremelések azonban nem csak a HÉV esetében okoznak anomáliákat, hanem egyes,több évtizede Lapunk következõ száma március 16-án, pénteken jelenik meg! meggyökeresedett viteldíjrendszerek felülvizsgálatát is elodázhatatlanná teszik. RÉSZLETEK A 4. OLDALON Mikor igényelhetõ vissza a vizitdíj? Húsz háziorvosi ellátás, valamint húsz járóbetegszakellátás igénybevételét követõen a különkülön befizetett vizitdíj a lakóhely szerinti önkormányzat jegyzõjénél visszaigényelhetõ. TÁJÉKOZTATÓ A 7. OLDALON Öregdiák-találkozó az Árpádban A gimnázium nagy elõadójában várják az iskola hajdani diákjait és tanárait az immár hagyományos öregdiáktalálkozóra március 6- án 18 órára. Emlékmise A békásmegyeri, Templom utcai Szent József Plébániatemplomban emlékmisét tartanak a Békásmegyerrõl kitelepített civil sváb lakosság emlékére március 11-én 11 órától.

2 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 2 2 Önkormányzat Polgármesteri fogadóóra Bús Balázs polgármester hétfõnként 16-tól 18 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal I. emeletén, a 23-as szobában. (Bejelentkezés telefonon Ráduly Erzsébetnél a os számon.) Alpolgármesteri fogadóórák Szepessy Tamás polgármester-helyettes fogadóórája: minden hónap elsõ és harmadik hétfõjén 14-tõl 18 óráig elõzetes bejelentkezés alapján (tel.: ) a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3. I/23.). Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármester minden hónap elsõ hétfõjén 15-tõl 18 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal II. emeletén, a 37- es szobában. (Elõzetes bejelentkezés a as telefonszámon.) * Szabó Magdolna (MSZP) képviselõi fogadóóráját minden hónap utolsó csütörtökén 17-tõl 18 óráig tartja a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 2-4.) Szegner László alpolgármester minden hétfõn 16-tól óráig a polgármesteri hivatalban fogadja a polgárokat. (Cím: Fõ tér 3. II/46. Tel.: ) Fõvárosi képviselõ fogadóórája Szikora Linda, az óbudai Fidesz fõvárosi képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 18-tól 19 óráig fogadóórát tart a Szentendrei út 85. szám alatti Fidesz irodában. Észrevételeivel -en is megkeresheti a képviselõt: Ügyfélfogadás a hivatalban A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig. Kedden és pénteken nincs félfogadás. Lapzártakor érkezett: Óbuda- Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete február 27-én tartotta soron következõ ülését a Városháza tanácskozótermében. Mivel a fórum lapunk nyomdába adásának napjára esett, ezért mostani számunkban csak a meghívóban szereplõ napirendi pontokat áll módunkban közölni. Ó buda-békásmegyer Önkormányzatának évi költségvetése (II. forduló). * Az ülés a következõ rendelet-módosításokkal folytatódott: az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata; a polgármesteri hivatal vezetõi szintjeinek meghatározása; a pedagógusi kitüntetési díjak alapítása és adományozása; a szociális igazgatásra és egyes szociális ellátásokra vonatkozó rendelet; a szociális tanulmányi FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL A tüntetésen felszólalók valamennyien azt hangsúlyozták, szeretnék, ha a nagy múltú intézményben tovább folytatódna a gyermekek gyógyítása. Minden szakmai érv amellett szól, hogy az elmúlt években is gazdaságosan és magas színvonalon mûködõ kórház fennmaradjon. Ráadásul ez az egyetlen gyermekkórház az egész budai oldalon. Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere rámutatott: a III. kerületi képviselõ-testület pártállástól függetlenül kiáll a Szent Margit Kórház és a Budai Gyermekkórház mellett. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere emlékeztetett: az önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el hároméves idõtartamra február 15-én, hogy ne lehessen ingatlanspekulációk áldozata a nagyértékû kórház. Ezt tették az ugyancsak bezárásra ítélt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet esetében is. A két önkormányzat összefogott a Budai Gyermekkórházért. A II. kerület 10 évvel ezelõtt értékes ingatlant és 10 millió forintot adott a fõvárosnak az intézmény modern épületének felépítéséhez, és azóta is több tíz millió forinttal támogatta annak mûködését. ösztöndíj; a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatások, azok igénybevétele, valamint a fizetendõ térítési díjak; a háziorvosi, fogorvosi és védõnõi körzetek; változtatási tilalom elrendelése és építésjogi követelmények átmeneti szabályozása; az önkormányzat városrendezési és építési szabályzata; az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházakban lévõ lakások bérbeadása és lakbérének megállapítása; együttmûködési megállapodás megváltoztatása a Magyar Autóklubbal; az Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék szervezeti és mûködési szabályzata; a polgármesteri hivatal alapító okirata. A továbbiakban tárgyaltak: az önkormányzat önálló költségvetési intézményeként mûködõ közterületfelügyeletének létrehozásáról; a SOTERIA Alapítvány által ellátási szerzõdésben átvállalt szociális alapszolgáltatásokért nyújtott önkormányzati hozzájárulás mértékérõl; a Magyarországi Krízis Intervenciós Központ Egyesülettel kötött ellátási szerzõdés felmondásának jóváhagyásáról; az Óbudai Egyesített Bölcsõdék magasabb vezetõi állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról; Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy csatornázási lehetõségeirõl; emléktábla avatásáról Tamkó Sirató Károly tiszteletére a költészet napján; új tag választásáról a Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány felügyelõ bizottságába, illetve a szervezet alapító okiratának módosításáról; Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi Szolgáltató Kht. térítési díjszabályzatáról, valamint a vizitdíj fizetésének módjáról; az önkormányzat 2007/5. szám Összefogás a Budai Gyermekkórházért Testületi ülés Középpontban a költségvetés Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata január végén 3 millió forint egyszeri, rendkívüli gyorssegélyt nyújtott költségvetésébõl a Budai Gyermekkórháznak a III. kerületben élõ gyermekek egészségügyi ellátásának biztonsága érdekében. A demonstrálók abban bíznak, hogy az intézkedésekkel és tiltakozásokkal meg tudják menteni a bezárástól az intézményt. * * * Legfrissebb információnk szerint a Budai Gyermekkórház az eredeti javaslat szerint megúszta volna ágyszám csökkentéssel, most még is az a helyzet: teljesen megszûnik az aktív ellátás, 100 krónikus ággyal mûködhet tovább az intézmény. K. M. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN és a GÉZENGÚZ Alapítvány közti együttmûködési megállapodásról; a Budai Gyermekkórház és Rendelõintézet Kht. beszámolójáról és a megkötött együttmûködési megállapodás szerint kapott támogatási összeg felhasználásáról; az alapellátásban vállalkozóként dolgozó orvosok részére beszerzett számítástechnikai fejlesztések végrehajtásáról szóló beszámolóról; a évi ingatlanhasznosítási listáról; az önkormányzat idei helyiséghasznosítási irányelveirõl; a Könyvet-házhoz kulturális esélyegyenlõségi szolgáltatás indításáról, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár budai régiójával kötendõ együttmûködési szerzõdés alapján; a Celer Kft évi üzleti terv-javaslatáról; személyi kérdésekrõl; bizottsági tagok megválasztásáról; Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. ügyvezetõi-igazgatói pályázatának elbírálásáról. (Tudósítás következõ számunkban.)

3 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page /5. szám Önkormányzat 3 Elkészült a kockázatelemzõ tanulmány Milliárdos kárt okozhat az árvíz! Elkészült az a kockázatelemzõ tanulmány, mely a Római-part illetve a Királyok útja - Nánási út jelentette partszakasz vonalában felépíthetõ mobilgát védelmi hatásait részletezi. Bús Balázs Óbuda- Békásmegyer polgármestere hangsúlyozta, az árvízi védekezés a Fõvárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a végsõ döntés meghozatala is õt illeti, s a finanszírozás is rá hárul. Mindezek mellett szükséges, hogy az érintettek is véleményezhessék a terveket. Az önkormányzat a Rómaipart funkcionális hasznosítását lehetõvé tevõ B megoldás mellett kötelezte el magát. A polgármester sürgette, hogy a Fõvárosi Önkormányzat hozzon döntést a gát pontos helyérõl és még az idei költségvetésében különítsen el forrást a védmû megterveztetésére. Már 1992-ben elkészült az a tervdokumentáció, mely egy földgát megépítését vázolta fel, ám akkor a megvalósítást felfüggesztették. A megbeszélésen bemutatott hatástanulmányt készítõ szakemberek ennek a korábbi tervnek megállapításait figyelembe véve két megoldási koncepciót tettek az asztalra. Az A terv szerint a jelenlegi nyomvonalon, azaz a Nánási út, Királyok útja vonalában épülne egy 40 cm magas vízoszlopot megtartani képes, 1,7 méter magas, fémvázas mobilgát. A B terv a part menti szakaszon állna, ugyancsak fémvázas mobilgát lenne, azonban ez az elõzõnél magasabb, összesen 1,5 méter magas vízoszlopot is megtartana. A gát hossza mindkét esetben 3100 méter. Az utóbbi megoldás drágább, a 4,8 milliárd forint bekerülési költség mellett 35 millió forint az évenkénti fenntartási költsége, és megépítése is 3 évet venne igénybe. A konferencián felszólaló Római-partért Egyesület képviselõje is a mintegy 70 hektáros terület védelme, azaz ez utóbbi megoldás mellett érvelt. A projekt költség-haszon elemzésébõl kitûnik, hogy mintegy 41,2 milliárd forint épített érték védelmérõl van szó. Egy be nem következett káreseménnyel 1,3 milliárd takarítható meg, és az ingatlanok összértéke is 8,1 milliárd forinttal növekedne a beruházást követõen. Bús Balázs polgármester az egyeztetésen ismételten sürgette, hogy a Fõvárosi Önkormányzat mihamarabb döntsön a gát pontos helyérõl és még a évi költségvetésében különítsen el forrást a védmû megterveztetésére A környék parkolási gondjai még megoldásra várnak A gyalogosoké a Fõ tér Lapunk elõzõ számának címoldalán beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat döntése alapján február 1-jétõl tilos a megállás és a parkolás az óbudai Fõ téren. Ahírhez kapcsolódva Szepessy Tamás polgármester-helyettes elmondta: nagyon jónak tartja, hogy ez a döntés megszületett, mivel így visszaállt a tér hamisítatlan óbudai hangulata, a gyalogosok pedig akadály nélkül sétálgathatnak, gyönyörködhetnek a múltat idézõ épületekben. Mindezt majd csak fokozza, ha a jó idõ beköszöntével a vendéglátóhelyek megnyitják teraszaikat. A pozitív változás hírét kissé beárnyékolja, hogy pillanatnyilag megoldatlan a környezõ utcákra torlódó autók parkolóhelye. Ez közlekedési nehézségeket okoz a tapasztalatok, visszajelzések alapján. A kialakult helyzetet a környék forgalomirányításának átszervezésével, bizonyos utcák egyirányúsításával, új parkolóhelyek kialakításával március végéig szeretnék megoldani a szakemberek. Sz. Cs. Szolgáltatási fórum vállalkozóknak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új lakossági szolgáltatási fórumot nyit vállalkozóknak. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy amennyiben igénylik, részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl. Igény esetén, kérjük küldje el címét Quirin Andrásné EUreferensnek, az címre. Heti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport munkatársai segítségével. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

4 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 4 4 Beruházás Közlekedés 2007/5. szám Újjáépítik a Vörösvári úti gyorséttermet A McDonald s-hálózat legjobban felszerelt, legtöbb szolgáltatást nyújtó családi étterme nyílik meg hamarosan a Vörösvári úton, a régi helyén. Akétszintes épület emeletén az egész szintet betöltõ kosárlabda-palánkkal, biciklivel, akadálypályával felszerelt sportszobát, játszóházat alakítanak ki a gyermekeknek. A fejlesztéssel a cég kiegyensúlyozott életmód-programját szeretnék népszerûsíteni, biztonságos sportolási, kikapcsolódási lehetõség mellett. Az éttermet várhatóan április közepén adják át a közönségnek. Felülvizsgálatra szorul a BKV viteldíjrendszere is Aránytalanságok a jegyárakban FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL Óbuda-Békásmegyer területén is számos olyan gond merül fel, ami az új jegyárak mellett megkérdõjelezheti a viteldíjak realitását, illetve megkerülhetetlenné teszi a mielõbbi tarifa reformot. Ennek nem szabad csak a drágulásban megmutatkoznia, hiszen már így is rohamosan csökken a tömegközlekedést igénybe vevõk száma. Komoly probléma az úgynevezett békásmegyeri kis ráhordóbuszok (143-as, 145-ös, 146-os és 186-os) viteldíja. Amikor Békásmegyeren egyesítették a korábbi két HÉV-megállót, akkor a BKV ezekkel a buszjáratokkal igyekezett csökkenteni a lakótelepen élõk gyalogútját. Az 1 és 1,50-es viteldíj mára már 230 forintra emelkedett. Ezek a buszjáratok, bár útvonaluk a forgalmi utak kerülõi miatt hosszabbak, alig viszik méternél arrébb az utasokat. A BKV Zrt. nevének elhallgatását kérõ szakembere is elismeri az áraránytalanságot, de mint mondta, ha a cégét kívülrõl nem kényszerítik rá, akkor szerinte egyelõre nem fog javulni a helyzet. A fenti problémáról Kéthelyi Józsefet, a Budapesti Közlekedési Szövetség Kht. ügyvezetõ-igazgatóját kérdeztük: várható-e valamilyen, az arányosság elvéhez jobban igazodó viteldíjrendszer? - A Közép-magyarországi Régió reményeim szerint elõbb vagy utóbb egy,a jelenleginél sokkal összehangoltabb közösségi közlekedési struktúrával fog rendelkezni, ami nem csak a viteldíjakat, hanem a menetrendeket, esetleg még a menetirányítás összehangolását is jelentheti. Majd az utas dönti el, hogy számára melyik közlekedési eszköz a legmegfelelõbb és természetesen a gyors eljutás mellett nyilvánvalóan a viteldíj is szerepet játszik majd ebben. Több évtizede meggyökeresedett rendszereket, szokásokat és szerzett jogokat nem lehet egyik pillanatról a másikra átalakítani, de már most történnek ebben lépések és egyet már konkrétan tudok is mondani,ami érinti Óbuda térségét. Elõbb utóbb a helyközi, vagy ha úgy jobban tetszik az agglomerációs közlekedést integrálni kell a helyi rendszerekbe és ez elodázhatatlanná teszi a helyi tarifák reformját is - mutatott rá az ügyvezetõ-igazgató. Idõzónás jegy a jövõ útja - Vannak elképzelések, sõt komoly kidolgozott tervek fekszenek az irodánk asztalán is, természetesen ezek megvalósítása különbözõ mértékû anyagi ráfordítást igényelnek. Van olyan megoldási lehetõség, hogy az összes jármûvet felszerelik elektronikus jegykezelõ géppel és idõzónás jegyeket kell érvényesíteni velük az utasoknak. Többféle idõtartamra szólnának az elõre megváltott jegyek: például fél, egész és másfél órákra. Egy ilyen esetben már nem volna érdekes, hogy valaki a rövid buszjáratokkal is utazik, mert jegye egy darabig, egy másik jármûvön is érvényes lenne. Természetesen van komolyabb rendszer is, bár ez anyagilag jóval többe kerülne, viszont így a ténylegesen megtett távolság alapján fizetnének az utasok, és ezért ebben az esetben is csökkenne az áraránytalanság, ami most sok esetben fennáll. Kormányzati és önkormányzati akarat FOTÓK: ANTAL ISTVÁN kérdése az is, hogy a helyi közlekedésben a jegyrendszerben is legyen diák és nyugdíjas változat, mivel jelenleg a városhatáron kívülre, az onnan befelé utazók két teljesen különbözõ kedvezmény és viteldíj-konstrukció alapján teszik meg útjukat,sokszor ugyanazzal a közlekedési eszközzel. MÁV: új díjtétel az 5 kilométeres Az Óbuda Újságban olvastam a múltkor az esztergomi vonat városon belüli elõnyös használhatóságáról. Ezzel kapcsolatosan van egy jó hírem, bár ez is áremeléssel kezdõdik, de a május elején várható volán és vasúti tarifák 4 illetve 17 százalékos átlagos emelésével egyidejûleg bevezetik a vonatokon az 5 kilométeres távolságú díjtételeket. Ez azt jelenti, hogy aki Óbudáról Újpestre vagy Angyalföldre utazik, annak a korábbi 10 kilométeres jegy helyett csak 5 kilométerest kell váltania és természetesen ebbõl számítódnak majd le az egyes kedvezmények. Például Óbudáról Piliscsabára az eddigi 30 kilométeres jegy helyett 25 kilométeres lesz érvényben. Ez lesz az elsõ kézzelfogható lépés a viteldíjak egységesítése és arányosabbá tétele felé - mondta lapunknak Kéthelyi József. Kertész István

5 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page /5. szám Önkormányzat 5 Zajfórum Óbudán Csendet zavaró éjszakai repülés Másodszor tartottak lakossági fórumot a Budapest Airport Zrt. képviselõi az Óbudai Mûvelõdési Központban. Mint a február 14- ei eseményen elhangzott, a társaság számos módosításra tett javaslatot a légtér szerkezetében és a repülési eljárásokban az itt élõket érintõ zajhatások mérséklése érdekében. A megbeszélésen részt vett Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere is. Afórumon bemutatták a zajstratégia második és harmadik fázisának javaslatait, melyek remények szerint a zajártalmak jelentõs csökkenését eredményezik. Kiderült, hogy az új repülési útvonalak a városrész fölött koncentrálódnak, ami megmagyarázza, miért zajosabb, elviselhetetlenebb mindez azok számára, akik a bevezetõ útvonal alatt, illetve közelében élnek. A társaság tervei szerint a repülõk a várost délrõl elkerülve szállnának, ami jelentõsen csökkentené a zaj és környezetszennyezést. Már korábban is elhangzott, hogy a kérdésben változást, javulást hozhatna, ha a pilóták és az irányítók szigorúan betartanák a megszabott útirányt, az elõírt magasságot, emelkedés és sülylyedés szögét. Lakosok felvetették, hogy az éjszakai forgalom nagyobb a szerintük megengedhetõnél, sokak nyugalmát, pihenését zavarják ezzel. A Budapest Airport Zrt. képviselõi elismerték, hogy egyes légitársaságok gépei rendszeresen késésben vannak, így torlódhatnak a járatok. A tervek kidolgozásakor a szakembereknek elsõsorban a repülés biztonsági szabályzatára, az elõírt szabványokra, az idõjárási körülményekre, légtérzárlatokra kell koncentrálniuk, de zajstratégiájukat igyekeznek úgy módosítani, hogy azzal a lehetõ legkevesebb embernek okozzanak kellemetlenséget. A zajvédelmi tervekrõl február végén tárgyaltak tovább a szakemberek. A kommunizmus áldozatai nem hõsök akartak lenni. Nem akartak iskolai tananyag lenni. Csupán élni szerettek volna. Emberhez méltó, szabad életet! Ezekkel a szavakkal emlékezett február 25-én a Boldog Özséb Templomnál Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Bús Balázs. Beszédet mondott Tarlós István, volt polgármester, a Fidesz fõvárosi frakcióvezetõje is, majd az emléktáblánál közösen elhelyezték az emlékezés koszorúit OKMÁNYIRODA: IDÕPONT FOGLALÁS INTERNETEN IS Az okmányirodai ügyintézéshez interneten (www.magyar orszag.hu) és a es telefonszámon lehet idõpontot foglalni. Csak elõzetes idõpont foglalás után lehet ügyet intézni február 15-tõl a III. kerületi Okmányirodákban. Felhívás az Óbuda Kultúrájáért Díj évi adományozására Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és az átadást rendeletben szabályozta. A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítménnyel vagy életmûvûkkel hozzájárultak. A díjazott/díjazottak személyérõl (csoportról) a képviselõ-testület - a rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a mindenkori Kulturális bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész Oszlopok címû kisplasztikája, díszes oklevél és forint összegû pénzjutalom jár. A díjat Óbuda Napján, az Óbudai Nyár kulturális rendezvénysorozat mindenkori nyitó rendezvényén adják át ünnepélyes keretek között. Díjazásban évente csak egy személy, vagy csoport részesülhet. A díj odaítélésére várjuk személyek, civil szervezetek, egyéb közösségek jelölési javaslatát, írásban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Ügyosztályára (1033 Budapest, Fõ tér 2.) Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására megjelöléssel március 20- ig eljuttatni. (Bõvebb felvilágosítás, információ a es telefonszámon.) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális és Turisztikai Bizottsága FOTÓK: ANTAL ISTVÁN NÍVÓS MÛSOR A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN. Jókai Anna Kossuth-díjas író, költõ nyitotta meg a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepséget. Köszöntõjében hazánk kultúrájának tiszteletére, az igazi értékekre hívta fel a figyelmet. Az est nívós színvonalát jól érzékelteti, hogy az iskola több tanára mellett a Kincsõ Néptáncegyüttes, illetve Kobzos Kiss Tamás Magyar Örökség-díjas énekmondó, lantmûvész is színpadra lépett Ha nem kapja a lapot! Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcsolatos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a ös, a es vagy a os telefonszámon. címünk: és

6 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:33 PM Page 6 6 Szociális 2007/5. szám Segít a Menhely Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben a lakásvesztés megelõzéséért. Lakáscsere és lakás adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. (Idõpontegyeztetés: hétköznaponként 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06(20) ) Önkéntesek felvétele A DélUtán az idõs és 45 év feletti emberek telefonszolgálata önkéntes segítõket keres, akik vállalják a kötelezõ képzést. Az ügyelõi munka heti néhány óra - nem fizetett - elfoglaltság. (Telefon: ; delutanalapit 1 % 1 % 1 % A Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért Alapítvány a évi személyi jövedelemadó 1 százalékából vásárolt 1 darab Canon projektort, továbbá a nyári táborozásban résztvevõ gyermekeket támogatta. Ezúton is köszönik mindenkinek a támogatást, és kérik, hogy a jövõben is járuljanak hozzá a nehéz anyagi helyzetben élõ gyermekek táborozásához. A figyelmen kívül hagyott figyelemzavaros gyermekekért Van megoldás a tanulási gondok orvoslására Az Eleven Team Alapítvány új lehetõséget kínál gondosan összeállított fejlesztõ programjával a figyelem-, részképesség zavaros illetve hiperaktív gyermekeknek és szüleiknek, gondjaik enyhítése érdekében. Statisztikai adatok szerint a 2006/2007-es tanévben a diákok 5-7 százaléka küzd figyelemzavarral. Az óbudai székhelyû Eleven Team Alapítvány azért hozta létre SuliSiker elnevezésû programját az érintett gyerekeknek, hogy tantárgyi lemaradásaikban vagy kényszerû iskolaváltási helyzeteikben speciális fejlesztéssel segítse kilábalni õket és szüleiket nehéz helyzetükbõl. Az átlagos koncentrációjú alsó tagozatos tanulók percig képesek egyfolytában figyelni. Ezzel szemben a figyelemzavaros diákok közül sokan csak 20 másodpercig képesek ugyanerre. Gyakori, hogy a negyedik órától már nem is emlékeznek a tananyagra. Fáradtságuk miatt ingerlékennyé, kudarc-orientáltakká válnak az egyébként okos, ép intellektusú gyermekek. A figyelmi funkció elfáradásakor azonnal összetûzésbe kerülhetnek másokkal, tanulmányi teljesítményük ezzel egy idõben drasztikusan romlik. Az alapítvány szakemberei tisztán látják a figyelemzavar ok-okozati összefüggéseit, különleges kihívásként értékelik a gyerekek fejlesztését, iskolai sikereik érdekében. Ezért a szervezet munkatársai tanácsadó szolgáltatást indítanak az érintett családoknak, szerdánként 17-tõl óráig az Eleven Team Tréning Központban (Miklós utca 13.). A tanácsadáson egyedi megoldásokat dolgoznak ki, az igények alapján. A szakemberek az leven Tudásháló nevû szakmai módszer kidolgozásával és alkalmazásával megtanítják a gyermekeket arra, hogyan tudják uralni figyelmi nehézségeiket a mindennapokban, és akár csúcsteljesítményeket is elérhetnek. Különbözõ tréningeken és szabadidõs programokon feltérképezik, továbbfejlesztik a nebulók sikerteljesítményeit, mert felnõtt korban ezekkel a képességekkel lesz a legnagyobb esélyük a munkaerõpiacon való érvényesülésre. (További információ kérhetõ Jávori Ildikótól a as telefonszámon, valamint az e- mailen és a honlapon.) Sz. Cs. Új épületbe költöztetik a Szeretetszolgálat melegedõjét Eredetileg már tavaly decemberben a Ladik utcába költözhetett volna a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedõje a Gyenes utcai épületbõl, az idõpont azonban technikai okból csúszott. A szervezet a vártnál késõbb kapta meg az építési engedélyeket. A Ladik utcai épületen (képünkön) jelenleg az utolsó simításokat végzik, tervek szerint március elején már az új helyen fogadhatják a hajléktalanokat. Pszichodráma önismereti csoport Életöröm! Bátorság! Kapcsolatok! Humor! Játék! Pszichodráma önismereti csoport indul. A pszichodrámában sok önismereti csoportjáték mellett az egyéni problémákat dramatikusan dolgozzuk fel, melyhez nem szükséges színészi tehetség vagy elõképzettség. Ha érdekelnek a megjelölt témák, jelentkezz a csoportba! Tervezett idõpont: havonta egy hétvégi napon 9.30-tól 18 óráig. (Jelentkezni lehet Béni Józsefnél a as telefonszámon.) Óbudai Nevelési Tanácsadó FOTÓK: ANTAL ISTVÁN JÁTSZÓCSOPORT BÖLCSÕDÉKBEN. Biztonságos és családias környezet, elsõ lépések a külvilág és a társak felé - így foglalható össze a játszócsoport lényege. Minden délelõtt 9-tõl 12 óráig várják az édesanyákat, édesapákat gyermekeikkel együtt közös játékra és egy ízletes ebédre a következõ bölcsõdékben. Kaszásdûlõn a Szérûskert utca 35. (tel.: ), Óbudán a Solymár utca 12. (tel.: ), Békásmegyeren a Víziorgona utca 1. szám alatt (tel.: )

7 obuda_05.qxd 2/27/2007 2:33 PM Page /5. szám Egészségügy 7 Mikor és hogyan igényelhetõ vissza a vizitdíj? Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes, az egészségügyet érintõ Kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével kapcsolatos módosításáról szóló 4/2007.(I.22.) Kormányrendelet értelmében 20 háziorvosi ellátás (ideértve a fogászati alapellátást is), valamint 20 járóbeteg-szakellátás (ideértve a fogászati szakellátást is) igénybevételét követõen a külön-külön befizetett - nem emelt öszszegû - vizitdíjat a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerinti önkormányzat jegyzõjénél vissza lehet igényelni. A kérelmet, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy jegyzõkönyv felvétele mellett szóban - legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül - kell a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Ügyosztályánál személyesen (Bp., III. Fõ tér 2.) vagy postai úton (1300 Bp,. Pf. 102.) elõterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíjvisszaigénylésre feljogosító (20 db háziorvosi, vagy 20 db szakorvosi) nyugtát, illetve számlát, valamint a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20 db feletti háziorvosi, vagy 20 db feletti szakorvosi) nyugtát, illetve számlát. FOTÓ: ANTAL ISTVÁN ADJ VÉRT! Sokan tettek eleget a felhívásnak és mentek el a Magyar Vöröskereszt mobil véradóhelyére, melyet február 19-én a Szentlélek térre telepítettek Munkanap áthelyezések Egészségügyi intézmények nyitva tartása Hat munkanap áthelyezés lesz az idén. Alább a szakorvosi rendelõintézetek, gondozó intézetek, gyermek fogászatok naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarendjét közöljük március 10. szombat munkanap március 16. péntek pihenõnap, április 21. szombat munkanap április 30. hétfõ pihenõnap, október 20. szombat munkanap október 22. hétfõ pihenõnap, október 27. szombat munkanap november 2. péntek pihenõnap, december 22. szombat munkanap december 24. hétfõ pihenõnap, december 29. szombat munkanap december 31. hétfõ pihenõnap. A járóbetegellátás intézetei (szakrendelõk, gyermek fogászatok és gondozók) a szombati munkanapokon 8-tól 14 óráig tartanak nyitva. Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. Továbbá nyilatkozni kell, hogy a visszatérítést postai úton vagy személyesen kívánják-e átvenni. A kérelem tárgyában a jegyzõ - 15 napon belül - határozattal dönt. A határozatot (a 20 db vizitdíj visszaigénylésére jogosító nyugtával együtt) postázza, és folyósítja a megállapított összeget. A visszatérítést személyesen - az ügyfél határozati példányának bemutatásával - minden szerdán 8-tól 12 óráig lehet átvenni a Polgármesteri Hivatal Pénztárában (Bp., III. Fõ tér 1. I. emelet) Minden hónap elsõ szerdáján 8-tól 16 óráig a fenti ügyosztály ügyfélszolgálati irodáján lehetõség van a kérelem személyes elõterjesztésére, az azonnali döntésre és a visszaigényelt összeg készpénzben történõ azonnali kifizetésére, amennyiben a jegyzõ a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyfél lemondott fellebbezési jogáról. A vizitdíj visszaigénylésre irányuló eljárás illeték- és költségmentes. Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ Mohóság Ha magas a vérnyomás Az Óbudai Cukorbetegek Klubja minden hónap második keddjén (most március 13-án) 16 órától tartja klubdélutánját a Szent Margit Kórház fõépülete elsõ emeletén (tárgyalóterem). Téma: a magas vérnyomás kezelése és jelentõsége. (Cím: Bécsi út 132.) Természetgyógyász fórum a BKH-ban Minden hónap utolsó keddjén 18 órától természetgyógyászok tartanak fórumot a Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). Lelki ártalmak és betegségek címmel hallhatnak elõadást március 27-én. (A belépés ingyenes.cím: Csobánka tér 5.) Állati tetemek ingyenes elszállítása Budai Tamás vállalkozó gondoskodik február 1-jétõl az állati tetemek közterületrõl, illetve a természetes személyek ingatlanaiból való elszállításáról. A szolgáltatás a lakosság számára ingyenes. (Telefon: vagy ) Csillapítható fájdalom A Magyar Rákellenes Liga fontosnak tartja a fájdalom szakszerû csillapítását, az ehhez nélkülözhetetlen széles körû tájékoztatást. Fájdalommal kapcsolatos kérdéseikkel hívják a Magyar Rákellenes Liga ingyenes segélyvonalát: Önkéntes segítõk várják telefonjaikat.

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli)

M E G H Í V Ó. 5. Kiemelt fejlesztésekre fordítható források biztosítása kötvény kibocsátásával (Írásbeli) M E G H Í V Ó Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestület 2007. december 19-én (szerdán) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (Bp. III., Fı tér 3. I. em. 21.) tartandó ülésére. NAPIREND

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 46/2010. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1 egyes önkormányzati rendeletek és önkormányzati rendeleti rendelkezések technikai deregulációs hatályon

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek

PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA. Belvárosi helyiségek PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Belvárosi helyiségek A helyiségek határozatlan időre vagy határozott időre illetve kedvezményes bérleti

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat és a GYARD 65 Kft között kötendő szerződések tárgyában (Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére) Kunfehértó Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-ei ülésére 3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 31-ei ülésére 3. Napirend 1 ELŐTERJESZTÉS 2012. október 31-ei ülésére 3. Napirend Tárgy: Döntés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének helyi szabályozására vonatkozó önkormányzati rendeletről Előterjesztő: Schulcz József polgármester

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. április 04-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület! I. lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2015. június 24-i ülésére Tárgy: A lakáscélú támogatásokról szóló 12/1998. (III.26.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben