Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3"

Átírás

1

2 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador Foreword by István Varga, Chairman of BCCH Report by Stewart Wingate, CEO of Budapest Airport CSR practice in Hungary by Péter Hardi, Professor and Director of the Center for the Social Foundations of Business at the Central European University Business School Company Reports Atel Csepel Business British American Tobacco Hungary BT Citibank Zrt CP Holdings Deloitte Hungary Dreher Breweries Ltd GlaxoSmithKline Ltd ING Wholesale Banking Hungary Nexon Oxford University Press Provident Pénzügyi Zrt SáGa Foods Zrt Shell Hungary Zrt Tesco-Global Áruházak Zrt Top Trade Ltd Unilever Hungary Ltd Vodafone Hungary Zrt

3 Foreword for the CSR brochure 2006 Foreword by John Nichols, British Ambassador The understanding of Corporate Social Responsibility (CSR) has grown enormously since we worked with the British Chamber of Commerce in Hungary (BCCH) and the Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) on our first brochure in Many more companies have come to appreciate the importance of CSR as an integral part of their business planning process. Companies increasingly understand that a stated commitment to CSR often leads to higher standards. It also demonstrates to customers and investors an awareness of social and environmental concerns and an engagement to meeting the challenges that those concerns bring. Voluntarily accepting CSR obligations sends a clear message about a company s ethos and beliefs, and actively increases positive public perceptions of how a company goes about its business. A key plank of CSR is how firms integrate into a local setting and work with local business partners and local communities. This brochure demonstrates how well UK companies in Hungary have performed in doing just this, while also underscoring their commitment to social inclusion, equal opportunities, sustainable development and greater transparency. UK firms are often regarded as leaders in this area and I am delighted that so many of the British companies operating in Hungary have taken part in this initiative. I know that our last brochure encouraged companies not already active in CSR to engage in it. I hope that this new report will encourage many others to take up the challenge. John Nichols, Brit Nagykövet előszava A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (CSR) ismertsége rendkívüli módon megnőtt, amióta 2004-ben a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamarával (BCCH) és a Hungarian Business Leaders Fórummal (HBLF) karöltve kiadtuk az első brosúránkat. Jelentősen gyarapodott azon vállalatok száma, amelyek a társadalmi felelősségvállalást az üzleti tervezési folyamat szerves részének tartják. A cégek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy a CSR iránt kinyilvánított elkötelezettség gyakran magasabb színvonalat eredményez. Egyúttal demonstrálja azt az ügyfelek és a befektetők felé, hogy az adott vállalat tudatában van a szociális és környezeti problémáknak, és hogy kész vállalni a problémákból eredő kihívásokat. A CSR kötelezettségek önkéntes felvállalása világos üzenet a cég ethoszáról és meggyőződéséről, továbbá hatékonyan javítja a cég tevékenységének társadalmi megítélését. A CSR egyik kulcsfontosságú eleme az, hogy a vállalatok miként integrálódnak a helyi környezetbe, miként működnek együtt a helyi üzleti partnerekkel, közösségekkel. E kiadvány bemutatja, hogy milyen jól teljesítettek ezen a területen a magyarországi brit cégek, és egyúttal kihangsúlyozza a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség, a fenntartható fejlődés és a nagyobb átláthatóság iránti elkötelezettségüket is. A nagy-britanniai cégeket gyakran vezetőnek tekintik e területen, és örömmel tapasztaltam, hogy a Magyarországon működő brit cégek közül ilyen sokan részt vesznek a kezdeményezésben. Tudomásom van róla, hogy a legutóbbi brosúránk számos, a CSR területén eddig nem aktív vállalatot késztetett a csatlakozásra. Remélem, hogy ez az új kiadvány sok újabb céget fog arra ösztönözni, hogy ők is vállalják a kihívást. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH Even though more and more companies do more and more for the acceptance of Corporate Social Responsibility (CSR) in Hungary, we still often face much misunderstanding, doubt, and even disapproval when the subject is raised. Many look at CSR as a modern marketing tool, while others view it as a tool for the alleviation of companies compunction. It is one of the main goals of the British Chamber of Commerce in Hungary (BCCH) to work actively in the interest of clarifying these misunderstandings and to show positive examples of CSR in action. BCCH is also keen to give advice to its member companies, as well as other players in the business community to help them make responsibility for their social-economic-natural environment part of their culture and part of their everyday life. Profitability is the basic objective of business. Yet the concept of the good company does exist some really care for their environment, employees, and social partners. Not only with donations, but with their general behaviour and ethical standards. This does not depend on the wealth and size of the actual company, but on a deliberate and well-communicated company culture and management attitude. Yet, this is still not enough. Companies also have to make their voices heard, have to make their activities and decisions public, and have to be able to face criticism. In Great Britain and in other more developed economies this has now become truly obvious. This is why the time has arrived in Hungary, too, for raising awareness of the importance of companies social responsibility. We also need to take steps in order to have more ventures and decision-makers realise the importance of CSR and make it one of the key drivers of their everyday activity. This publication aims to act as a catalyst in this process. We trust that its content will support companies in reconsidering their activities and business decisions, and to develop a responsible attitude. Varga István, a BCCH elnökének előszava Hazánkban annak ellenére, hogy valóban egyre több vállalat, egyre többet tesz a CSR, a társadalmi felelősségvállalás fontosságának elfogadtatása érdekében még mindig számos félreértéssel, kétellyel, sokszor bizony ellenérzéssel szembesülünk, amikor a téma felmerül. Sokan csupán egy modern marketing eszköznek, míg mások inkább a vállalatok lelkiismeret furdalást enyhítő eszközének tekintik. A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara egyik alapvető célja, hogy ezen félreértések tisztázása érdekében aktívan cselekedjen, illetve mind a tagvállalatok, mind a szélesebb értelemben vett üzleti környezet szereplőinek példákat mutasson, tanácsot adjon, hogyan tehetik a társadalmi-gazdasági-természeti környezetük iránti felelősségvállalást kultúrájuk, mindennapjaik részévé. A vállalatok alapvető célja a nyereségesség, ugyanakkor a jó vállalat fogalma igenis létezik vannak, akik valóban tesznek környezetükért, alkalmazottaikért, társadalmi partnereikért. Nem csupán adományokkal, hanem általános viselkedésükkel, etikai normáikkal. Ez nem a vállalat gazdagságától, nagyságától függ, hanem az átgondolt és jól kommunikált vállalati kultúrától, a vezetési mentalitástól. Azonban önmagában még ez sem elég. Hallatniuk is kell a vállalatoknak a hangjukat, nyilvánossá kell tenniük tevékenységüket, döntéseiket, és szembe kell tudniuk nézni az esetleges kritikákkal is. Ez Nagy- Britanniában, és a fejlettebb gazdaságokban mára már teljesen természetessé vált. Ezért érkezett el Magyarországon is az ideje annak, hogy egyrészt beszéljünk a vállalatok felelősségvállalásának a fontosságáról, másrészt lépjünk annak érdekében, hogy minél több vállalat, döntéshozó ismerje fel ennek a fontosságát, és tegye a mindennapi tevékenysége kiemelt részévé. A jelen kiadvány ebben kíván katalizátor lenni, bízva abban, hogy a benne szereplő anyagok sokakat ösztönöznek tevékenységük, üzleti döntéseik átgondolására, egy felelősebb szemlélet kialakítására. J.R. Nichols Varga István 2-3

4 Stewart Wingate Corporate Responsibility Report by Stewart Wingate, CEO of Budapest Airport Corporate Social Responsibility is the way business takes into account the economic, social and environmental impact of the way it operates maximising the benefits and minimising the downsides. Specifically, it is the voluntary actions that business can take, over and above compliance with minimum legal requirements, to address both its own competitive interests and the interests of wider society (UK Government definition). British companies have been at the forefront of the Corporate Social Responsibility movement, with some companies reporting on their progress since the late 1980s. We are proud that British companies operating in Hungary are following the same principles as they do in the UK. One of the key ways of ensuring a company s success is to ensure that CSR principles are at the heart of the business, in the way it operates, monitors and controls its impact on the society and environment; it s not just about philanthropic contributions. Government, fund managers and investors have demonstrated the importance they place on CSR. They see companies that adopt CSR as not only morally preferable, but also as a sign that a company is managing all its risks in a responsible way. Transparency is vital so that stakeholders can see how a company operates and make judgements about the company, and investors can make informed decisions. Successful companies do not shy away from difficult issues, such as their impact on climate change and the environment, staffing, accessibility of products and services to disadvantaged and vulnerable customers, or supply chain issues. Instead, they engage with their stakeholders and look at creative and innovative ways to solve or minimise their impact. In Hungary, CSR is still a relatively new concept, but we hope this report will provide inspiration to Hungarian companies about how they can adopt the principles of CSR within their businesses and realise that in the long term it makes business sense to do so. Stewart Wingate, a Budapest Airport Vezérigazgatójának beszámolója a Vállalati Felelősségvállalásról A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) azt jelenti, hogy a vállalkozások működésük során figyelembe veszik a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásukat a lehető legnagyobb hasznot hajtva a lehető legkevesebb hátrány mellett. Ez konkrétan azokat az önkéntes lépéseket jelenti, amelyeket egy vállalkozás a törvényben előírt minimális követelményeken felül tehet annak érdekében, hogy egyaránt megfeleljen a verseny diktálta saját és a szélesebb értelemben vett társadalom érdekeinek (az Egyesült Királyság kormánya által adott definíció). A brit cégek mindig is a vállalati társadalmi felelősségvállalási mozgalom élharcosai voltak, s néhány vállalat már az 1980-as évek vége óta beszámol e téren tett lépéseiről. Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyarországon tevékenykedő brit vállalatok ugyanazokat az alapelveket követik, mint egyesült-királyságbeli társaik. Ha biztosítani szeretnénk egy vállalat sikerét, az egyik legfőbb követendő alapelv az, hogy gondoskodjunk arról, hogy a CSR alapelvek központi szerepet játsszanak a cégen belül; vagyis abban, ahogy a cég működik, illetve a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatásait figyeli és irányítja; s ez nem csupán a jótékonysági támogatásokról szól. A CSR jelentőségét már kormányok, alapkezelők és befektetők is igazolták, mivel a CSR-t magukénak valló vállalatokat nem csak erkölcsileg tartják többre, hanem ezt egyben annak jeleként is értékelik, hogy egy vállalat felelős módon kezeli kockázatait. Az átláthatóság alapvető fontosságú: az érintettek láthassák, miként működik egy adott vállalat, helyesen megítélhessék azt, és a befektetők is a megfelelő információk birtokában hozhassák meg döntéseiket. A sikeres vállalatok nem ijednek meg a nehéz kihívásoktól, amilyenek például a klímaváltozásra és a környezetre gyakorolt hatásuk, a szervezeti kérdések, a termékek és szolgáltatások hozzáférhetősége a hátrányos helyzetű vagy sebezhető ügyfelek számára, illetve az ellátási lánccal kapcsolatos problémák. Ehelyett összefognak az érintettekkel, s kreatív és újszerű módszereket keresnek azok megoldására vagy minimálisra csökkentésére. A CSR Magyarországon még mindig viszonylag új elgondolás, de reméljük, hogy ez a beszámoló inspirációt ad majd a magyar vállalatoknak ahhoz, hogy miként emelhetik be a CSR alapelveit vállalkozásukba, és ahhoz, hogy felismerjék, ekként cselekedni hosszú távon megtérülő üzleti befektetés. Stewart Wingate 4-5

5 Péter Hardi CSR practice in Hungary: Drivers and impediments, by Péter Hardi, Professor and Director of the Center for the Social Foundations of Business at the Central European University Business School The Center for the Social Foundations of Business at the Central European University Business School has conducted research on Corporate Social Responsibility for several years. The purpose of the research is manifold, but its primary focus is to help companies to adopt CSR strategies in countries of transition. We analyze the economic, social and cultural factors that influence company decisions, and map out the drivers for and impediments to CSR in Central-Eastern Europe. The first stage of our research is focusing on Hungary. According to a recent conference hosted by the European Commission and the World Bank, the evolution of CSR in the new EU member states, including Hungary is clear. What began as corporate philanthropy has evolved to include employee involvement and human resource policies, corporate governance standards, increased environmental awareness. Not only are corporations actively involved in promoting CSR practice, but those entities that support the business environment, such as business associations, universities, and NGOS, are also taking an active stance. While there is an obvious trend that shows the spread of CSR practices among corporations, there are still several serious impediments to accepting such practices across all business sectors and among all types of enterprises, including SMEs. Based on published corporate reports and semi-targeted interviews with company CSR managers, and relying on other studies, including a survey prepared by Braun and Partners, a consulting firm with primary focus on the current state of CSR affairs in Hungary, some common themes become apparent. The overwhelming drivers for establishing and following a CSR policy are: External motivations, such as directives from the parent company and European Union directives and policies promoting CSR Management s personal ethics and commitment to CSR Free publicity/positive public relations and image building The major impediments to instituting and pursuing a CSR policy are: Hungarian social culture and mentality, resulting in lack of public support Prevailing business culture, including the lack of transparency in the economy, the lack of effective market regulation for fair business practices, and the lack of adequate governmental incentives Lack of models or systems in place to follow, including business cases proving the profitability of CSR Lack of education about what CSR is and how to practice it In addition to the above findings, two issues deserve special attention. One is the role of multinationals, the other one is the role of stakeholders. Multinationals can be considered a change force in the Hungarian business culture. The role of a change force can be both positive and negative concerning globalization impacts and international competitiveness, while it is almost always considered positive in the case of CSR practices. Our findings, however, show a more nuanced picture, that can be illustrated with two issues: a) The impacts of multinationals are positive when the mother companies spread a different, more favorable culture A magyarországi CSR gyakorlat: Ösztönzők és akadályok Az Üzleti Élet Társadalmi Alapjai Központ, amely a Közép-Európai Egyetem üzleti karán belül működik, több éve végez kutatást a vállalati társadalmi felelősségvállalás, (közismert rövidítéssel CSR) témájában. A kutatás célja többrétű, de az elsődleges hangsúly azon van, hogy segítsünk az átalakulóban lévő gazdaságú országokban tevékenykedő vállalatoknak a CSR stratégiák átvételében. Elemezzük a vállalati döntéseket befolyásoló gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőket, és feltérképezzük a CSR ösztönzőit és akadályait Közép- és Kelet-Európában. Kutatásunk első fázisának középpontjában Magyarország áll. Az Európai Bizottság és a Világbank égisze alatt a közelmúltban megtartott konferencia szerint a CSR fejlődése az új EU-tagállamokban, beleértve Magyarországot is, egyértelmű utat követ. Ami annak idején vállalati jótékonyságként kezdődött, mára továbbfejlődött, és már magába foglalja a munkatársak bevonását és az emberi erőforrás politikát, a felelős vállalatirányítási normákat és a nagyobb fokú környezettudatosságot is. Nem csupán a vállalatok vesznek részt aktívan a CSR gyakorlatának előmozdításában, de az üzleti környezetet támogató szervezetek, például üzleti szövetségek/egyesületek, egyetemek és civil szervezetek is aktívan állást foglalnak. Miközben nyilvánvaló az a trend, ami a CSR gyakorlat terjedését mutatja a vállalatok körében, továbbra is számos komoly akadály áll annak útjában, hogy ezt a gyakorlatot minden üzletágban és mindenféle vállalkozástípusnál elfogadják, beleértve a KKV-kat is. A közzétett vállalati jelentések és a vállalati CSR vezetőkkel folytatott részben célirányos interjúk alapján, és támaszkodva egyéb tanulmányokra, beleértve a CSR ügyek jelenlegi magyarországi helyzetét elsődleges fókuszpontjának tekintő tanácsadó cég, a Braun and Partners által készített felmérést, bizonyos közös témák kétségtelenné válnak. A CSR politika létrehozása és betartása mellett szóló nyomós ösztönzők a következők: Külső motivációk, például az anyacég irányelvei, illetve az Európai Uniónak a CSR előmozdítását célzó irányelvei és politikái; A vezetés személyes etikája és CSR iránti elkötelezettsége; Ingyenes publicitás/pozitív píár és imidzsépítés. A CSR politika létrehozásának és megvalósításának főbb akadályai a következők: A magyar társadalmi kultúra és mentalitás, ami a nyilvánosság támogatásának a hiányát eredményezi; Az uralkodó üzleti kultúra, ideértve az átláthatóság hiányát a gazdaságban, a tisztességes üzleti gyakorlatra vonatkozó hatékony piacszabályozás hiányát, és a megfelelő kormányzati ösztönzők hiányát; A megvalósított, követendő modellek vagy rendszerek hiánya, ideértve a CSR nyereségességét bizonyító üzleti eseteket; A CSR mibenlétével és gyakorlati megvalósításával kapcsolatos oktatás hiánya. A fenti megállapításokon felül két kérdés érdemel még kiemelt figyelmet. Az egyik a multinacionális vállalatok szerepe, míg a másik az érdekeltek szerepe. A multinacionális vállalatok a magyar üzleti kultúrában a változást indukáló erőnek tekinthetők. A változást indukáló erő szerepe egyaránt lehet pozitív és negatív a globalizációs hatások és a nemzetközi versenyképesség tekintetében, de szinte minden esetben pozitívnak tekinthető a CSR gyakorlat esetében. Megállapításaink mindazonáltal árnyaltabb képet mutatnak, ami két problémával érzékeltethető: a) A multinacionális vállalatok hatásai pozitívak, amikor az anyacégek eltérő, kedvezőbb kultúrát terjesztenek el, és a CSR működő modelljét kínálják fel. Előfordulhat azonban, hogy ez mégsem éri el a kívánt végeredményt, mert ennek a CSR kultúrának nincsenek gyökerei az adott ország kontextusában. A társadalmi-kulturális és jogiintézményi tényezőket nem elemzik és nem jól értelmezik. 6-7

6 Péter Hardi and offer a working model of CSR. Yet it may not achieve the desired outcomes because this CSR culture is not rooted in the country context. The social-cultural and legal-institutional factors are not well analyzed and understood. b) The impact is positive when the mother companies spread a different, more appreciative culture of dialogue with local NGOs and are more attentive to the issues and demands raised by international NGOs. This culture may strengthen the activities of local NGOs that can be more critical to the companies. Despite the potentially positive impacts of multinationals on stakeholder relationships, a serious hurdle in promoting CSR practices in Hungary is the way enterprise managers and owners define their stakeholders. A crucial and distinguishing element of CSR is to listen to the interests of all stakeholders who are affected by the activities of the firms and who are significantly influencing the performance of the firms. The preliminary results of our research show that in Hungary, the relationship between the stakeholders who make claims on businesses are not as expansive as in the West, nor do all stakeholders have a seat at the table when shaping the outlook of CSR. The relationship between business, government and the individual is not clearly defined and multi-stakeholder dialogues are not rooted in practice. The difference from Western Europe is not the composition of stakeholders but their relative strength/influence, but a comparative analysis of stakeholder relationship is still missing. The different stakeholders often have conflicting goals; they often cannot agree on what is needed to introduce CSR policies (i.e. regulations or only voluntary compliance) and they have not identifying the synergies between external and internal factors that favor CSR practice. In the present stage of our research we focus on defining potential means for achieving CSR policies across the board in Hungary. In our preliminary findings, the most important means could be the following: Education about what CSR is and how to implement it (training and capacity building, better and more widespread consulting practice) Appropriate role models and best practices (Analising Hungarian case studies, presenting these models and practices, and making recommendations for others) Fiscal incentives and more supportive legal environment (one obvious case is the Media Act which defines the reporting on CSR activities as advertisement) A different partnerships culture across business sectors as wells as with NGOs and government (on both the local and national level) May we speak about a special Central-Eastern European character of CSR practice? Probably yes. CSR can be considered a contributing tool to solving social problems the state is unable to solve alone. CSR may also become a voluntary restriction on wild-west capitalism. It may provide links to emerging new patterns of philanthropy, so much missing in these countries, and CSR would ultimately help companies to contribute to the greater good. b) A hatás pozitív, amikor az anyacégek eltérő, nagyobb megbecsülést jelentő párbeszédkultúrát terjesztenek el a helyi civil szervezetek irányában, és jobban odafigyelnek a nemzetközi civil szervezetek által felvetett kérdésekre és igényekre. Ez a kultúra ugyanakkor erősítheti a helyi civil szervezetek azon tevékenységeit, melyek kritikusabbak lehetnek a vállalatok szempontjából. A multinacionális vállalatok által az érdekeltekkel fenntartott kapcsolatra gyakorolt pozitív hatások ellenére a CSR gyakorlat magyarországi előmozdításának egyik komoly akadálya az, amilyen módon a vállalkozások vezetői és tulajdonosai meghatározzák az érdekelteket. A CSR egyik döntő és megkülönböztető eleme az, hogy mindazon érdekeltek érdekeit meg kell hallgatni, akiket a vállalatok tevékenységei érintenek, és akik jelentős mértékben befolyásolják a vállalatok teljesítményét. Kutatásunk előzetes eredményei azt mutatják, hogy Magyarországon nem olyan kiterjedt a kapcsolat azon érdekeltek között, akik követelményeket támasztanak a vállalkozásokkal szemben, mint nyugaton, és a CSR szemléletmódjának kialakításakor sem ül ott minden érdekelt az asztalnál. A vállalkozás, a kormányzat és a magánszemély közötti kapcsolat nincs világosan meghatározva, és a több érdekelt részvételével zajló párbeszédek nem a gyakorlatban gyökereznek. A különbséget Nyugat-Európával szemben nem az érdekeltek összetétele, hanem azok viszonylagos ereje/befolyása jelenti, de az érdekeltekkel fenntartott kapcsolat összehasonlító elemzése továbbra is hiányzik. A különböző érdekeltek céljai gyakran ütköznek egymással; gyakran nem tudnak megegyezni arról, hogy mire van szükség a CSR politika bevezetéséhez (azaz szabályozásra vagy csak önkéntes együttműködési készségre), és nem határozták meg a CSR gyakorlatot elősegítő külső és belső tényezők közötti szinergiákat. Kutatásunk jelenlegi fázisában arra összpontosítunk, hogy meghatározzuk a CSR politika széles körű magyarországi elérésének potenciális eszközeit. Előzetes megállapításaink alapján a legfontosabb eszközök a következők lehetnek: A CSR mibenlétével és megvalósításával kapcsolatos oktatás (képzések és képességfejlesztés, jobb és szélesebb körű tanácsadási praxis); Megfelelő szerepminták és legjobb gyakorlatok (magyar esettanulmányok, melyek ezeket a mintákat és gyakorlatokat elemzik és mutatják be, és ajánlásokat tesznek más mintákra és gyakorlatokra); Fiskális ösztönzők és nagyobb támogatást adó jogi környezet (az egyik nyilvánvaló eset a médiatörvény, ami a CSR tevékenységekről szóló beszámolókat reklámnak nyilvánítja); Másféle partnerségi kultúra az üzletágak körében, valamint a civil szervezetekkel és a kormányzattal kapcsolatban (mind helyi, mind országos szinten). Beszélhetünk tehát a CSR gyakorlatának speciálisan közép- és kelet-európai jellegéről? Valószínűleg igen. A CSR olyan eszköznek tekinthető, amely hozzájárul olyan társadalmi problémák megoldásához, melyeket az állam önmagában nem képes megoldani. A CSR ugyanakkor a nyugati vadkapitalizmus önkéntes korlátozásává is válhat. Utat mutathat a jótékonysági cselekedetek feltörekvő új mintáihoz, ami olyannyira hiányzik ezekben az országokban, és a CSR végső soron segíthet a vállalatoknak abban, hogy hozzájáruljanak a nagyobb közjóhoz. Hardi Péter 8-9

7 Atel Csepel Business CSR at Atel Csepel Business Atel Csepel Business believes that it is responsible for creating, through its presence in Hungary and within that in Budapest s Csepel district, social and economic advantages, such as safety of supply, reliability, cleaner and more liveable environment, appropriate work environment and stimulating conditions for its staff members. We are committed to contributing to the protection of our environment and the conservation of our natural values at a standard which surpasses Hungarian norms. In addition, we also initiate investments enhancing the quality of life and the local environment, and undertake a role in the implementation of the city s and the district s development projects. In our set of values, taking a role in the life of the community and supporting the development of the local economy (in Csepel and Budapest) constitute a fundamental part of our business strategy. Accordingly, contribution to the environmental, social and cultural targets of our narrower and broader neighbourhood is a priority aim for us. One cornerstone of our responsible approach is the attitude towards our own staff. In addition to stable employment, it is also important for us that our values and social sensitivity are spread and built into everyday life. Support to the local community Since its foundation, Atel Csepel Business has kept in mind the interests of the Csepel society. We are fully aware of the impact of an industrial park of the size of the Csepel Industrial Estate upon the life of the local community. Therefore, it is one of our company s goals to positively contribute to the enhancement of the environment and welfare of the local community which accommodates our business, and to raise the local community s quality of life. Several joint district development initiatives have been launched together with the local Municipality. In 2005, the largest project was the implementation of the rehabilitation programme of the Small Danube Bay, officially declared as a nature conservation area. In recent years, our local commitment has been demonstrated, among others, by our contribution to the establishment of the new fountain and to the renovation and enhancement of safety of the playground both in Csepel s main square. Thanks to our relationship with local civil organisations, we regularly contribute to the organisation of local cultural events and participate in numerous charity initiatives. Culture supporting the arts In 2005 we continued to support the Merlin International Theatre in Budapest which spreads a wide choice of cultures with a number of programmes and performances. Support to the Budapest Museum of Fine Arts is also a priority for us, and as a member of the Museum s Friendship Society we provided regular tours for our staff and business partners for most exhibitions. Sponsoring sports events Sports represent an important element in the social responsibility activities of Atel Csepel Business, promoting the concepts of competition and excellence. Continued support for the Csepel Wrestling Club was the most important sponsorship act in this area in 2005, enabling club athletes at the peak of their careers to successfully compete at the World Championships held in Budapest in Volunteering The Group promotes the concept of staff volunteering and participating in charity or community fund raising initiatives, and supports them through donations to those organizations in support of donations made by staff members. Cooperation with professional organizations Our Group and our senior management undertake various membership roles in several social and professional organizations in order to maintain good relations with the stakeholders of the economy and the industry, and to represent also by such means the values of our company, both at professional and social levels. Ethical business behaviour We feel committed to meeting under all circumstances the highest ethical requirements of business life. We believe that by following the ethical principles of the Swiss-based Atel and the Csepel Group we will contribute to our own success and to the success of our business partners. More Information: Zsuzsa Máté, Communication Executive Tel.: , Társadalmi felelősségvállalás az Atel Csepeli Vállalatcsoportnál Az Atel Csepel Vállalatcsoport felelősségének érzi, hogy magyarországi, ezen belül is csepeli jelenléte olyan szociális és gazdasági előnyöket teremtsen, mint például az ellátásbiztonság, megbízhatóság, tisztább - élhetőbb környezet, megfelelő munkakörülmények és motiváló feltételek teremtése munkatársai részére. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyarországi normákat meghaladóan tegyünk környezetünk védelméért, természeti értékeink megőrzéséért. Ezen túlmenően, az élet, a helyi környezet minőségét javító beruházásokat is kezdeményezünk, illetve részt vállalunk a város, a kerület fejlesztési projektjeinek megvalósításában. Értékrendünk szerint üzleti stratégiánk szerves része a szerepvállalás a közösségi életben, a helyi (esetünkben csepeli és fővárosi) gazdaság fejlesztésére irányuló törekvéseink. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk szűkebb és tágabb környezetünk környezeti, szociális és kulturális célkitűzéseinek eléréséhez. Felelősségteljes gondolkodásunk egyik területe a saját dolgozóink felé tanúsított magatartásunk. Fontos számunkra a megbízható munkavégzés mellett az általunk vallott értékek, szociális érzékenység mindennapi életbe való beépítése, terjesztése. Helyi közösség támogatása Az Atel Csepeli Vállalatcsoport megalakulása óta figyelembe veszi Csepel érdekeit. Tisztában vagyunk azzal, milyen hatása van a helyi közösség életére annak, hogy egy ilyen nagyságrendű ipari park található a környezetében. Ezért is célja az a cégünknek, hogy pozitívan járuljunk hozzá a minket befogadó helyi társadalom környezetének javításához, jólétéhez és a helyi közösség életminőségének az emeléséhez. Számos kerület-fejlesztési programot valósítottunk meg karöltve a Csepeli Önkormányzattal ben a legnagyobb projekt a természetvédelmi területnek nyilvánított Kis Dunaöböl rehabilitációs programjának a megvalósítása volt. Az elmúlt években a helyi elkötelezettségünket fémjelezte többek között hozzájárulásunk a főtéri szökőkút és játszótér felújításához és biztonságossá tételéhez. A helyi civil szervezetekkel kialakított kapcsolatnak köszönhetően rendszeresen hozzájárulunk a csepeli kulturális élet gazdagítását célzó események megszervezéséhez, illetve számos jótékonysági kezdeményezéshez. Kultúra - Művészetek támogatása 2005-ben is folytattuk a vállalatcsoportunk és a budapesti Merlin Nemzetközi Színház között létrejött, és hosszú évekre visszanyúló szponzori együttműködést, amely számos programmal és előadással igyekszik népszerűsíteni, terjeszteni a kultúrák sokszínűségét. Fontosnak tartjuk, hogy a Budapesti Szépművészeti Múzeumot támogassuk, és a Múzeum Baráti Körének tagjaként a legtöbb kiállításra rendszeres tárlat látogatásokat szerveztünk munkatársaink és üzletfeleink számára. Sportesemények támogatása Az Atel Csepel társadalmi felelősségvállalás területén folytatott tevékenységének egyik fontos eleme a sport, a verseny és a kiválóság támogatása. A Csepeli Birkózó Klub támogatása 2005-ben is a legjelentősebb szponzoráció volt ezen a területen, amely lehetővé tette a pályafutásuk csúcsán lévő sportolók számára, hogy sikerrel szerepeljenek a 2005-ben Budapesten megrendezett világbajnokságon. Önkéntesség Vállalatcsoportunk segíti munkatársai önkéntes munkáját és jótékonysági célra, közösségi szervezetek számára rendezett gyűjtésekben való részvételét. Ezt az érintett szervezeteknek juttatott pénzadományokkal, vagy a dolgozó által adott összeg kiegészítésével valósítjuk meg. Szakmai szervezetekkel való együttműködés Vállalatcsoportunk és felsővezetésünk több társadalmi és szakmai szervezetben vállal tagsági szerepet annak érdekében, hogy jó kapcsolatot tartson fenn a gazdaság, iparágunk szereplőivel, illetve ily módon is képviselje vállalati értékeinket mind szakmai, mind társadalmi téren. Etikus üzleti magatartás Kötelességünknek érezzük, hogy minden körülmények között megfeleljünk az üzleti életben megkövetelt legmagasabb etikai követelményeknek. Meggyőződésünk, hogy a svájci Atel és vállalatcsoportunk etikai elveinek követésével hozzájárulunk mind saját, mind üzleti partnereink sikereihez

8 British American Tobacco Hungary Corporate Social Responsibility Social Dialogue at British American Tobacco Hungary British American Tobacco, the multinational company producing high quality cigarettes and present in 180 countries around the globe, has realised that in order to be sustainable and profitable in a highly competitive environment, it needs to build relations and has to listen, learn and respond to the expectation of the society. The complex and structured approach of such involvement, which is called Social Reporting is used by British American Tobacco Hungary since The second round of the process was delivered during , and is starting the cycle in the next months. It is often the case, that the tobacco industry among some specific other businesses is seen as controversial, and in order to be able to deliver sustainable growth and profit, it needs to be seen as responsible. Our goals are to continue creating long term, sustainable shareholder and stakeholder value, and to lead the tobacco industry in demonstrating corporate social responsibility and wider accountability. The key to stakeholders valuing such efforts can be measured in the long term by assessing the company s reputation, which needs to be based on a balance between accountable business behaviour and communication. British American Tobacco Hungary was one of the first four companies within BAT to initiate the Social Report. The first cycle of dialogues was held during , followed by the second round in Our second Report was issued at the end of The process was initiated with qualitative research conducted among stakeholders (Stakeholder Mapping and Classification) during which the groups and individuals were identified and the research also revealed the main focus areas of their expectations. After delivering the Social Report the agreed action plans have been executed, and built into the daily operation of the company. BAT Hungary will be held accountable to these during the third cycle dialogues of which will be held in February and April As the employees of the company are also a highly important and understandably specific group of stakeholders, independent dialogue sessions with identical content will be held for this group. Social Reporting helps us understand better the expectations of our environment, and is seen as a guide when it comes to engagement in CSR issues. Our most important CSR initiatives in 2005/06: Responsible Retailer Programme: In alliance with the Hungarian Tobacco Manufacturers Association, we have actively participated in recent years in raising awareness amongst retailers to a very specific and sensitive subject: the prevention of tobacco sales to minors. We have great pride in the fact that this year the Ministry of Health has joined us as an official sponsor of the programme. On the Road with the Hungarian Autoclub: This year we have joined the Hungarian Autoclub in their campaign that informs motorists about road safety, Safe driving through your lifetime. Our contribution is a separate brochure, which reminds drivers of the basic rules they should observe when smoking whilst driving. The most important message is never to forget about the health of minors on board. The brochures also remind readers about litter disposal and road safety. As part of a roadshow, the Autoclub has held events in cities around the whole country. Kidney screening in the Ormánság region: Listening to the opinion of several of our stakeholders, we have been actively supporting the University of Pécs, the Society of the Pécs- Baranya General Practitioners and several pharmaceutical companies in a project that aims to spread information about the importance of preventative kidney screenings. The initiative was purposely aimed at the population of one of the least developed regions of Hungary, the Ormánság. The programme, which ran from April to June, was a remarkable success, with a weighted participation rate of 25,8%. Don t litter! campaign: Understanding the special responsibility we have when it comes to cigarette-butt litter, we have taken it upon ourselves to ensure adequate facilities for our consumers to dispose of waste. In conjunction with the Mayor s Office of Pécs and Orfű, we have funded the placing of litter bins on the streets, much to the positive response of the citizens. As our production facilities are based in Pécs, we have been sponsoring many of the city s cultural and academic institutions for several years. We continue to fund the University of Pécs, the Pécs Cultural Center, the Csontváry and Zsolnay Museums, and the National Theatre. Vállalati társadalmi felelősségvállalás Társadalmi Párbeszéd a British American Tobacco Hungary-nél A British American Tobacco nemcsak kiváló minőségű cigarettákat gyártó multinacionális társaság, amely világszerte több mint 180 piacon van jelen, hanem egyben egy olyan vállalat, amely az erős versenykörnyezetben való fennmaradás és a jövedelmezőség érdekében meg kíván felelni a társadalom elvárásainak, meghallgatja azokat, felel rájuk, és üzletmenetét az ésszerű társadalmi elvárásokra építve végzi. Azt a komplex, szervezett megközelítést, amelyet Társadalmi Jelentés folyamatnak nevezünk, a British American Tobacco Hungary óta alkalmazza. A folyamat második szakasza során teljesült, jelenleg pedig a harmadik szakasz előkészítése folyik, melynek eseményeire ben kerül sor. A dohányipart néhány más iparággal együtt sokan ellentmondásosnak tekintik. Vállalatunk számára nem kétséges, hogy a fenntartható fejlődés, valamint a nyereség eléréséhez a dohányiparnak felelősségteljesen kell működnie. Célunk, hogy folytassuk a hosszú távú, fenntartható részvényesi érték megteremtését, a dohányipar számára irányt mutassunk a vállalatok társadalmi felelősségvállalása tekintetében, mégpedig a legszélesebb körű elszámoltathatóság mellett. Az érintett társadalmi csoportok számára kulcsfontosságú, hogy ezek az erőfeszítések hosszú távon mérhetőek legyenek a vállalati reputáció alakulásán keresztül, ami a felelős és elszámoltatható üzleti magatartás, illetve kommunikáció egyensúlyán alapul. A British American Tobacco Hungary egyike lehetett annak a négy kiemelt vállalatnak, melyek a vállalatcsoportnál Társadalmi Jelentés készítését kezdeményezhették. Az első dialógusra, a folyamat első szakaszára ben került sor, ezt követte a második szakasz ben. A második Társadalmi Jelentést 2004 végén adtuk ki. Maga a folyamat egy kvalitatív kutatással vette kezdetét, mely során az érintettek körét (mind a személyekét, mind a társadalmi csoportokét) meghatároztuk, s egyben feltártuk várakozásaik, elvárásaik fő fókuszterületeit. Ezt követően a társadalmi jelentésben rögzített, előzetesen a felekkel egyeztetett akciótervek beépültek a vállalat napi működési gyakorlatába. Ezeknek a vállalásoknak a teljesüléséről a BAT Hungary a harmadik ciklus során fog elszámolni a 2007 februárja és áprilisa között zajló dialógusokon. Miután a vállalat munkavállalói, érthető módon, rendkívül fontos és speciális érintett csoportot alkotnak, önálló dialógus szekciókban vitatják majd meg a számukra releváns témákat, kérdéseket. A Társadalmi Párbeszéd során elhangzó elvárások, vélemények iránymutatóként szolgálnak vállalatunk CSR programjainak megvalósításakor. Legfontosabb CSR kezdeményezéseink a 2005/06-os években: Felelősségteljes Kereskedő Program: A Magyar Dohányipari Szövetséggel közösen indított program keretében az elmúlt években eredményesen hívtuk fel a kereskedők figyelmét egy fontos és érzékeny témára: a kiskorúaknak történő cigarettaeladás megszüntetésére. Hatalmas előrelépésként értékeljük azt a tényt, hogy ebben az évben az Egészségügy Minisztérium is a program hivatalos támogatóinak sorába lépett. Útravaló dohányosoknak : Ebben az évben csatlakoztunk a Magyar Autóklub Biztonságosan közlekedni egy életúton át kampányához. Ennek keretében egy külön brosúrában hívtuk fel a dohányzó autósok figyelmét azokra az alapvető szabályokra, melyeket követniük kell abban az esetben, ha vezetés közben dohányoznak. Legfontosabb üzenetünk az volt, hogy soha ne gyújtsanak rá ha a kocsiban kiskorúak utaznak. Egyben a brosúra arra is figyelmezteti olvasóit, hogy ne dobjanak ki szemetet az autóból, és ügyeljenek a biztonságos vezetésre. Ezek a gondolatok megjelentek azokon a rendezvényeken is, amelyeket a Magyar Autóklub roadshow keretében szervezett az ország számos városában. Ormánsági veseszűrés: Figyelembe véve a legutóbbi Társadalmi Párbeszéden elhangzott véleményeket, aktív támogatásunkkal segítettük a Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Háziorvosok Szövetsége és több gyógyszergyártó közös kezdeményezését, amelynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a prevenciós szempontból nagy fontosságú vese-szűrővizsgálat elvégzésére. Hazánk egyik, az egészségügyi ellátás szempontjaiból hátrányos helyzetben lévő területének, az Ormánság lakosságának 25,8%-a vett részt az áprilistól júniusig zajló, kiemelkedő sikerű akcióban. Ne szemetelj! kampány: Megértve azt a speciális felelősséget, amit a termékeink fogyasztásakor keletkező szemetelés visszaszorításáért éreznünk kell, úgy döntöttünk, hogy további szemétgyűjtők kihelyezésével kívánjuk elejét venni annak, hogy a dohányzó emberek eldobják az utcákon a csikkeket. Új szemétgyűjtőket helyeztünk ki Pécs és Orfű önkormányzatával együttműködve, ami az állampolgári visszajelzések szerint igen pozitív fogadtatásra talált a lakosság körében. Mivel termelő tevékenységünk Pécs központú, ezért hosszú évek óta támogatjuk a város kulturális és tudományos életét. Változatlanul segítséget nyújtunk többek között a Pécsi Tudományegyetemnek, a Pécsi Kulturális Központnak, a Csontváry és Zsolnay Múzeumnak, és a Pécsi Nemzeti Színháznak

9 BT BT s Approach to Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility (CSR) is the term that describes how a business takes account the economic, social and environmental impacts on the way it operates. Our commitment to CSR is one of the key strengths of BT s brand and reputation. BT is one of the world s leading providers of communication solutions and services operating in 170 countries. Its principal activities include networked IT services, local, national and international telecommunications services, higher-value broadband, internet products and services. BT has been present on the Hungarian market since 1999, and its Regional Customer Service Centre was opened in 2004, in Budapest. The Budapest office currently employs over 130 people. BT has a strong commitment to Community Investment around the world and we work with a number of strategic charity partners, as well as a number of local charities across Europe, the US and Asia. Our chosen strategic focus is communications, education and children areas all closely connected with our core business. Internationally, we concentrate on countries where BT has a presence and can positively impact the local community, or where ICT can make a huge difference to communities who have no access to the digital world. Recently BT has been recognised for an unprecedented sixth year running, as the world s top telecommunications company in the prestigious Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (Further information: Each year DJSI assesses 2,500 companies worldwide on their performance in areas such as corporate governance and ethical practices, investor relations, environmental management, community investment, human rights, health and safety, diversity, supply chain and risk management. DJSI states that its results will influence the investment decisions of asset managers in 14 countries and also that competition is increasing for sustainability leadership. The DJSI assessment states: BT s sustainability efforts are very much aligned with the group s wider corporate strategy. For instance, the group focuses on new wave businesses such as integrated network solutions, as well as recent technologies that include voice over internet protocol and video on demand. In addition, BT s commitment to society and the environment remain an important strategic focus as illustrated by its efforts in energy efficiency and its disposal of redundant equipment. Furthermore, the group is an above-average performer with regard to addressing digital inclusion and allocates considerable resources to reduce that divide. For further information about BT s Corporate Responsibility programmes, please contact: Michal Szustak CEE Marketing Manager, BT A BT elkötelezett a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt A vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) kifejezés azt mutatja, hogy a cégek mennyire veszik figyelembe a működésük okozta gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat. A BT márkának és a vállalat hírnevének egyik legfőbb erőssége a CSR iránti elkötelezettség. A BT (korábban British Telecom) a világ egyik legnagyobb kommunikációs megoldásszállítója, több mint 160 országban szolgálja ügyfeleit. Elsődleges tevékenységei közé tartoznak: hálózati IT-szolgáltatások, helyi, belföldi és nemzetközi távközlési szolgáltatások, értéknövelt szélessávú és internet-termékek és -szolgáltatások. A BT 1999 óta van jelen Magyarországon, és 2004-ben nyitotta meg Regionális Ügyfélszolgálati Központját, szintén Budapesten. A budapesti iroda jelenleg több mint 130 embert foglalkoztat. A BT az egész világon elkötelezett a közösségi befektetések iránt; számos jelentős jótékonysági szervezettel, illetve helyi karitatív csoportokkal működik együtt Európában, Ázsiában és az Egyesült Államokban. A kommunikációra, az oktatásra és a gyerekekre koncentrál, mivel ezen területek állnak legközelebb a BT tevékenységéhez. Nemzetközi szinten azokra az országokra helyezi a hangsúlyt, ahol a BT jelen van, és pozitívan tudja befolyásolni a helyi közösségeket, illetve, ahol az ICT hatalmas változást képes elérni azok életében, akiknek eddig nem volt hozzáférésük a digitális világhoz. A rangos Dow Jones Fenntarthatósági Index felmérésében (Dow Jones Sustainability Index DJSI) a BT immár példa nélküliként, hatodik éve tölti be a távközlési cégek közti vezető pozícióját. (A Dow Jones Sustainability Index-ről további információk a honlapon találhatók.) A DJSI minden évben 2500 vállalatot mér fel világszerte; vizsgálva a teljesítményüket olyan területeken, mint a vállalati irányítás és etikus viselkedés, befektetői kapcsolatok, környezetgazdálkodás, közösségi beruházások, emberi jogok, egészség és biztonság, sokszínűség, beszállítói lánc, illetve kockázatkezelés. növekedni fog a fenntarthatóság területén játszott vezetői szerepért. A BT fenntarthatósági törekvései nagymértékben összehangoltak a csoport szélesebb körű vállalati stratégiájával. Példaként említhetők erre az új hullám üzletágak, mint az integrált hálózati megoldások vagy a legújabb technológiák, mint például a VoIP, vagy az igény szerinti videó-tartalmak elérése. állítja DJSI értékelése. Ezen felül a BT kötelezettség-vállalása a társadalom és környezet fennmaradása iránt fontos stratégiai cél, melyet az energia-hatékonyság és a szükségtelen berendezések leépítése iránti törekvés is mutat. Ezen kívül a csoport átlagon felül teljesít, mivel segíti a digitalizálódást, és forrásai számottevő részét osztja szét, hogy csökkentse a lemaradást. További információk a BT vállalati felelősségvállalás programjáról: Michal Szustak CEE Marketing Manager, BT A DJSI tanulmánya megállapítja, hogy az eredmények 14 országban befolyásolják majd a befektetői döntéseket meghozó menedzsereket, illetve hogy a verseny továbbra is 14-15

10 Citibank Zrt. Citibank Zrt., a member of Citigroup Citibank Zrt., a member of Citigroup is committed to being an active and supportive member of the communities in which it does business. In line with Citigroup s philanthropic strategy we primarily focus on financial education programmes, and we have some ongoing programmes in the area of healthcare and arts education. Building Homes through Employee Volunteering: Within the framework of the Habitat for Humanity House Building Employee Volunteering Program, a total of eleven groups of around 30 employees helped build houses for less fortunate families in Dunavarsany and Szarvas from The Citigroup Foundation has donated a total of $100,000 to Habitat for Humanity in Hungary. Citibank Zrt., a Citigroup tagja A Citibank Zrt., a Citigroup tagja, elkötelezetten támogatja a helyi társadalmi közösségeket céljaik elérésében. A Citigroup jótékonysági támogatási stratégiájával összhangban elsősorban a pénzügyi oktatás terén tevékenykedik, ezenkívül vannak egészségügyi, kulturális témájú programjai is. A kurzus célja, hogy a diákok megismerkedjenek az üzleti élet, illetve a piacgazdaság alapjaival, továbbá, hogy elsajátítsanak egy sor olyan készséget, melyek alapvetően szükségesek a jelenlegi, erősen versenyorientált munkaerőpiacon. Financial education programs: In 2001 Citibank Zrt. launched the Citibank Financial Education School Program in partnership with Junior Achievement Hungary. The Citigroup Foundation has donated $520,000 in total so far, which went towards providing technology-based teaching materials to more than 65,000 students in 142 elementary schools across Hungary. In 2006 further 36 schools and seven SOS Children s Villages will be included in the program with a grant of $160,000. The aim of the program is to provide schools with modern, technology-based curriculum resources and innovative teaching strategies, which will increase students knowledge, skills and performance in economics, mathematics, finance and English. Educational software in economics and finance for grades five to eight has been prepared by Junior Achievement on the basis of its printed teaching materials developed in the US and adapted to the specific interests of Hungarian students. The Citigroup Corporate Finance Chair Program we established in 2004 to support the Corvinus University of Budapest in its endeavour to continuously increase the level of education and offer their students access to the most up-to-date information and trends in the financial markets. This we achieved partly by financial support of a total of $80,000 from the Citigroup Foundation, and also, by organizing Citigroup local volunteers to give lectures and presentations in specific financial and banking subjects. Beginning in 1991, each year 30 secondary school students and 30 economics teachers participate in the Economics for Leaders summer programme in Hungary, which is sponsored by the Citigroup Foundation. The programme, which provides training for future business leaders and economic teachers, is organized in partnership with Junior Achievement Hungary in association with the US-based Foundation for Teaching Economics. The aim of the programme is to teach students about the business environment and free market economy and to provide them with the skills that are essential in today s competitive job market. Four groups of Citibank employees helped build houses for those in need in partnership with Habitat for Humanity in Szarvas, in year Health care: Since 1998, we at Citibank Zrt. have selected a children s hospital every year to support the institution through the hospital s own foundation in buying state-of-the-art medical equipment selected by the health care institution. Arts education: Through Association of Friends of Franz Liszt Music Academy, Citibank Zrt. has supported the further education of young talented Hungarian musicians for six years. The funding enhances the Academy s efforts to maintain and expand its international reputation for excellence in music education. Specifically, the Citibank grant awards scholarships, which allow students to participate in international master classes and competitions. Patricipants of this year s Economics for Leaders summer program at Csillebérc Pénzügyi oktatási programok: A Citibank Zrt ben indította el a Citibank Pénzügyi Oktatási/ Iskolatámogatási Programját a Junior Achievement Magyarország alapítvánnyal együttműködve. A programot a Citigroup Alapítvány eddig összesen dollárral támogatta, melynek segítségével az elmúlt három évben az ország 142 általános iskolájában több mint gyermek tanulhat a gazdasági-pénzügyi, a matematikai és az angol nyelvi oktatóanyagokból és könyvekből, melyeket a program keretében adományoztunk az iskoláknak ban további dollár támogatással 36 iskolát és 7 SOS Gyermekfalut vonunk be a programba. A program célja, hogy az iskolák számára elérhetővé tegyük a korszerű technológián alapuló, innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat, amelyek elősegítik a tanulók gazdasági, pénzügyi, matematikai és angol nyelvi ismereteinek, képességeinek és teljesítményének növelését. Az 5-8. osztályos tanulók oktatására alkalmas gazdasági és pénzügyi CD-ket a Junior Achievement Amerikában kifejlesztett és a magyarországi viszonyokra adaptált, nyomtatott tananyagai alapján készítettük. Idén is folytatjuk a 2004-ben elkezdett Citigroup Corvinus Egyetem Vállalkozások Pénzügyei tanszékét támogató programját, melynek keretében segítünk a Budapesti Corvinus Egyetem azon törekvésében, hogy folyamatosan növelje az oktatás színvonalát, és hozzáférést tudjon biztosítani diákjai számára a legfrissebb pénzpiaci információkhoz és trendekhez. Ezt a célunkat egyrészt a Citigroup Alapítványon keresztül nyújtott eddig összesen dolláros pénzügyi támogatás révén valósítottuk meg, másrészt pedig megszerveztük, hogy önkéntes szakembereink előadásokat és prezentációkat tartsanak pénzügyi és banki témákban óta minden évben 30 középiskolás és 30 közgazdaságtan tanár vesz részt az éves Közgazdaságtan Vezetőknek elnevezésű nyári táborunkban, melyet szintén a Citigroup Alapítvány támogatásával valósítunk meg. A tábort, mely a jövő üzleti döntéshozói, illetve közgazdaságtan tanárai számára nyújt képzést, a Junior Achievement Magyarország, illetve az amerikai Foundation for Teaching Economics alapítvánnyal közösen szervezzük. Az idei Közgazdaságtan Vezetőknek csillebérci nyári tábor résztvevői Otthonépítés Önkéntes Munkával: A Habitat for Humanity Önkéntes Dolgozói Otthonépítő Program keretében között összesen 11, mintegy 30 fős dolgozói csapatunk segített otthont építeni a rászorulók számára Dunavarsányban és Szarvason. A Citigroup Alapítványon keresztül összesen dollárral segítettük az otthonépítést. A Citibank négy önkéntes csapata Szarvason épített idén házakat a rászorulóknak a Habitat for Humanity alapítvánnyal. Gyermekegészségügy: 1998 óta minden évben kiválasztunk egyet az ország gyermekegészségügyi intézményei közül, hogy segítsük a gyermekek gyógyulását. A program keretében, mindig a kórház saját alapítványán keresztül, pénzadománnyal támogatjuk az intézményt, hogy megvásárolhasson egy általa kiválasztott korszerű orvosi műszert. Művészeti oktatás: A Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre egyesületen keresztül immár hatodik éve támogatjuk a fiatal tehetséges magyar komolyzenei előadóművészek továbbtanulását. Az adomány segítségével a zeneakadémia tovább erősítheti az intézményben folyó kiváló zenei oktatómunkával megszerzett nemzetközi hírnevét. A Citibank Zrt. adományából fiatal, tehetséges előadóművészek juthatnak ösztöndíjhoz, hogy részt vehessenek nemzetközi mesterkurzusokon és versenyeken

11 CP Holdings CP Holdings Corporate Social Responsibility CP Holdings is a shareholder of several companies in Hungary, each with different activities and each following a different CSR policy. CP Group employs more than 6,000 people throughout Hungary, and reacts sensitively to local problems. Danubius Hotels Nyrt. and its Hungarian subsidiaries basic motivation in their CSR activity is to concentrate support in the fields of the company s profile. Therefore healthy living, professional and mass sports have been the focus for many years. Danubius Hotels Group is a golden-degree supporter of the Hungarian Olympic Committee, and also provides resources to the Danubius National Rowing Club. In the fields of vocational secondary and higher education, in addition to the regular financial resources provided to the Veszprem Universitas Foundation and to the Service Management Faculty of the Budapest University of Economic Sciences, and to the Tourism Further Education Foundation, Danubius also sponsors its own vocational training institute. Public security of the Buda Castle area is of great importance to Danubius, therefore it regularly provides funds to the Public Security Non-profit Foundation of the 1st district. Danubius has joined the programme for Clean Hungary, whereby people working in the tourist industry volunteer to clean the neighbourhood of places of tourist interest. This year they focused on Margaret Island. The activity of Agrimill-Agrimpex Grain Processing and Grain Trading Nyrt. is concentrated in Békés County and their CSR policy focuses on support for those living in this part of the country. Since the company has given significant financial donations to Békés County s Social Charity Fund. The aim of this organization is to support people in this particular county living in difficult social circumstances. Its aim is also to improve equal opportunities and to provide resources to help them emerge from critical living conditions. ÁTI-Depo Public Warehousing Zrt. CSR efforts are concentrated on health-related matters. For many years in line with its company profile - it has provided services and warehousing support to the Hungarian Red Cross. Since 2006 the company has been actively engaged in an EU project with the Hungarian Baptist Aid to distribute food to those in need. Within the frame of a programme for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the Community warehousing and goods handling services are provided at several of the company s depots. ÁTI-Sziget Industrial Park in conjunction with other property-utilisation and development companies of the CP Group puts emphasis on the importance, and economic and social significance of environmental protection and sustainable development throughout its business activity. Its commitment to environmental awareness is well reflected in the motto the company has chosen for its Management System developed in 2006 focusing on environmental concerns: Environmental protection efforts are seeking to avoid the possibility that in some years fairy tales might begin with the line Once upon a time there was a tree.... In line with this idea Interag Zrt. has recently launched a CSR project for a Responsible Office Building to make the operation/life of the office building responsible through joint forces with the tenants. Investor Zrt. provides mainly health benefits. They are also regular sponsors of cultural programmes, one example being the Festival of Hungarian Theatres beyond the Borders of Hungary, organised by the Metropolitan Municipality. KOMPAKT Auto Kft. of the Group supports public safety at district level. In addition to the above activities the Hungarian subsidiaries of CP Holdings join forces, including also Huntraco Zrt. and Auto-Fort Kft., in the case of events concerning the whole country or the whole World such was the devastation of Tsunami and make significant contributions to aid projects. A CP Holdings társadalmi szerepvállalása A CP Holdings Magyarországon több jelentős, eltérő tevékenységű vállalat tulajdonosa, melyek különböző politikát folytatnak a társadalmi felelősségvállalás területén. A cégcsoport több mint hatezer főt alkalmaz szerte az országban, és érzékenyen reagál a helyi problémákra. A Danubius Hotels Nyrt. és magyarországi leányvállalatai a társadalmi felelősségvállalás területén folytatott tevékenységének alap motivációja, hogy a támogatásokat a szakmai profilba vágóan koncentrálják. Ezért az egészséges életmód, az élsport és a tömegsport támogatása hosszú évek óta súlyponti kérdés. A Danubius Hotels csoport a Magyar Olimpiai Szövetség aranyfokozatú támogatója, illetve forrásokat biztosít a Danubius Nemzeti Hajósegylet működéséhez. A közép- és felsőfokú szakmai képzésben a Veszprémi Universitas Alapítvány, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szolgáltatásmenedzsment Tanszéke, a Turisztikai továbbképzési Alapítvány részére biztosított rendszeres forrásokon túl saját szakképzési intézetet is fenntart. A Danubius kiemelt szerepet szán a budai várkerület közbiztonságának, ezért rendszeres támogatója az I. ker. Közbiztonsági Közhasznú Alapítványának. A Danubius szállodák dolgozói önkéntes munkával csatlakoztak a Tiszta Magyarországért akcióhoz, melynek keretében az idegenforgalomban dolgozók rendberakják valamely turisztikai látványosság környezetét; idén a Margitsziget volt a célpont. Az Agrimill-Agrimpex Gabonafeldolgozó és Gabonakereskedelmi Nyrt. tevékenysége Békés megyére koncentrálódik, politikája a társadalmi felelősségvállalás területén is az ebben a térségben élőket támogatja. Immár 1997 óta évente jelentős pénzügyi hozzájárulással segíti Békés Megye Szociális Közalapítványát, melynek célja a megye szociális szempontból hátrányos helyzetű lakosságának a támogatása, esélyegyenlőségük javítása, kritikus élethelyzetekből való kikerülésük elősegítése. Az országos hálózattal rendelkező ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. az egészségügyet helyezi előtérbe. Évek óta a cég profiljának megfelelő szolgáltatással, raktározási lehetőséggel segíti a Magyar Vöröskereszt munkáját tól a Baptista Szeretetszolgálattal közösen Európai Uniós pályázat alapján élelmiszersegély szétosztásában vállalt aktív szerepet. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal irányítása alatt álló a Közösség legrászorultabb személyeinek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátása program keretében nyújt raktározási, árukezelési szolgáltatást több telephelyén. A szigetszentmiklósi ÁTI-Sziget Ipari Park tevékenységében, a CP csoportban megtalálható jó néhány ingatlanhasznosító-fejlesztő céggel együtt, előtérbe helyezi a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét. Környezettudatos gondolkodását jól tükrözi a 2006-ban kialakított környezetközpontú irányítási rendszeréhez választott mottója, mely szerint úgy kell tevékenységüket végezni: hogy pár év múlva a mesék ne úgy kezdődjenek, hogy egyszer volt, hol nem volt egy fa. Ezeket a szempontokat követve az Interag Zrt. egyik nagy irodaházában CSR projektet indított Felelős Irodaház címmel, melynek célja az irodaház működésének/életének felelősségteljessé tétele a bérlőkkel közösen megvalósítva. Az Investor Zrt. főleg egészségügyi célokat támogat, de kulturális rendezvények rendszeres támogatója is, amelyek közül külön említést érdemel a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozója. A KOMPAKT Autó Kft. a közbiztonság javításához nyújt kerületi szinten támogatást. A fentieken túl a CP Holdings magyarországi leányvállalatai különleges, az egész országot vagy akár a Világot megmozgató események kapcsán ilyen volt pl. Cunami pusztítás közösen fellépve jelentős összegű támogatással segítik a segélyakciókat, melyhez a fenti vállalatokon kívül a Huntraco Zrt. és az Autofort Kft. is csatlakozott

12 Deloitte Hungary We care with responsibility Deloitte Hungary is an organization that is independent of political streams, feels responsibility for the community, and actively participates in initiatives aimed at preserving the intellectual and cultural values thereof. We believe that as part of the community we are obliged to get to know and to safeguard for future generations the values and achievements of human civilization without regard to differences of religion, ideology, geography, and race. Therefore, we wish to support the events organized by local public institutions with such aims, as well as the initiatives related to the preservation of architectural, scientific, and artistic works in our surroundings. With our actions related to charity and sponsoring, we wish to express Deloitte s shared value of commitment to each other ; i.e. that our commitment to our environment and fellow human beings is not restricted to within the walls of Deloitte s offices. This commitment and support is directed primarily at helping disadvantaged people, mainly children. This means supporting initiatives, communities, and groups that through this support will be offered the possibility of leading similar lives to those of their healthy peers, or for whom this aid may bring some improvement in the condition of their daily lives. With regard to environmental protection, we founded some years ago the Deloitte Green Frog Award, which we announce and distribute every year on the basis of the decision of an independent jury to the companies preparing the best environmental reports. At the end of each financial year, in the first two weeks of June, on six continents, Deloitte experts from more than 20 countries work for the improvement of their environment. Impact Day is special in Deloitte s life; this event allows us to actively express our commitment to our surroundings by offering a whole day s income and putting away our everyday work. This year in Hungary we worked on eight sites in Budapest, in the districts around our offices, with an aim to make our environment cleaner and nicer. In addition, we organized special classes in neighbouring schools. We are proud to have supported the following initiatives and foundations during this financial year: The Tiziano and the El Greco-Velazquez-Goya exhibitions in the Museum of Fine Arts; Run in the Light a Deloitte running festival for the blind and visually impaired; Budapest Cow Parade; MUS-E Hungary; Camp of Courage; United Way; Dreams Nights, organized by the Budapest ZOO; Hungarian National Ballet; Red-Nose Clown Doctors; joint support of the Maecenas Day and of the publication of contemporary painter Karoly Klimo s album in cooperation with Summa Artrium. You will find further information about Deloitte s corporate social commitment on our web site: Should you have any questions, please contact Kinga Tihanyi at the phone number Felelősen gondoskodunk A Deloitte magyarországi irodája politikai irányzatoktól független, a közösségért felelősséget érző, annak szellemi, kulturális értékei megőrzéséért tevőlegesen is szerepet vállaló szervezet. Hiszünk abban, hogy a közösség tagjaiként feladatunk az emberi civilizáció vallási, ideológiai, földrajzi és faji korlátoktól mentes vívmányainak és értékeinek megismerése és megőrzése az utókor számára. Ezért támogatni kívánjuk a helyi közintézmények által ilyen céllal szervezett eseményeket, továbbá a környezetünkben lévő építészeti, tudományos, művészeti alkotások fennmaradását célzó kezdeményezéseket. Jótékonysági, szponzorációs döntéseinkkel ki szeretnénk fejezni a Deloitte felelősségvállalás egymásért gondolatát; vagyis azt, hogy az embertársainkért, környezetünkért érzett elkötelezettségünk nem korlátozódik a Deloitte falain belülre. Ez a felelősségvállalás és gondoskodás elsődlegesen a hátrányos helyzetű emberek főleg gyerekek megsegítésére irányul, olyan közösségek, csoportok, kezdeményezések felkarolására, akik a támogatás folytán lehetőséget kapnak a nem hátrányos helyzetű emberek életviteléhez hasonló életvezetésre, illetve nehéz élethelyzetükben az adomány valamilyen könnyebbséget biztosít számukra. Környezetünk védelme érdekében alapítottuk évekkel ezelőtt a Deloitte Zöld Béka Díjat, amelyet minden évben meghirdetünk és egy pártatlan zsűri döntése alapján kiosztunk a legjobb környezeti jelentést készítő vállalatoknak. Minden pénzügyi évünk végén, június első két hetében a világ hat kontinensén, több mint 20 ország Deloitte-os szakemberei dolgoznak környezetük javításáért. A Tettek Napja különleges nap a Deloitte életében; ilyenkor egy teljes nap árbevételét felajánlva, a megszokott munkát félretéve, tevékeny módon kívánjuk kifejezésre juttatni tágabb környezetünk iránti elkötelezettségünket. Magyarországon idén nyolc helyszínen, Budapesten az irodánk közelében lévő körülvevő kerületekben tevékenykedtünk azzal a céllal, hogy környezetünket tisztábbá, szebbé tegyük, a környező iskolákban pedig rendhagyó tanítási napot tartottunk. Az idei pénzügyi évben támogatott kezdeményezések illetve alapítványok, amikre büszkék vagyunk: A Szépművészeti Múzeum Tiziano és El Greco- Velazquez-Goya kiállítása, Fuss a fényben Deloitte futógála vakoknak és gyengénlátóknak, Budapest Cow Parade, MUS-E Magyarország, Bátor Tábor, United Way, a Budapesti Állatkert Dreams` Nights megmozdulása, Magyar Nemzeti Balett, Piros Orr Bohócdoktorok: a Summa Artiummal közösen támogatjuk a Mecénás Napot és Klimó Károly kortárs festőművész albumának megjelenését. A Deloitte társadalmi felelősségvállalásáról bővebben olvashat a honlapunkon: Kérdéseivel kérjük, forduljon Tihanyi Kingához a es telefonszámon

13 Dreher Breweries Ltd. CSR at Dreher Breweries Ltd. At Dreher Breweries Ltd., our measure of success is more than just brewing great beer. We focus on building first choice brands, nurturing partnerships with our distributors, our customers and our communities, by paying special attention to being a responsible employer and corporate citizen. It is critical that we place great emphasis on social and environmental issues such as water availability, our carbon footprint, our supply chain standards and the impact they have on the business. For the accurate reconstruction of the brew house Dreher was awarded the Special Prize for Quality in Hungarian Property Development. Within the eosin-coated, Zsolnay tile-decorated walls, there is a computer operations system fitting the standards of the 21st century. We approach Sustainable Development holistically from the production of the raw materials required for our awardwinning beers, through our corporate social investment, to reporting our progress on the key trends to our stakeholders. Environmental programme Operating in an environmentally responsible manner not only reduces our production costs; but it is also a prerequisite for long-term growth: all our products depend on sustainable supplies of natural resources. To safeguard these assets, we are improving our extensive environmental programme. Dreher Breweries Ltd. was the first in the Hungarian food industry to introduce the ISO environment management system. During the last four years, we have reduced our water consumption by 25% and increased our recycling ratio from 3% to 38%. In addition, we have received the independently adjudicated Green Frog Central European Environmental Reporting Award for the achievements presented and the high quality of our environmental report. Value added partnership Economically and socially strong communities are pivotal to our success. They provide us with a source of skilled labour and high quality raw materials, as well as markets for our products. To help them flourish, we invest in a range of community programmes. We have asked our most important partners to explain what our partnership means to them. Zsuzsanna Ambrus, director, Centre for Children Welfare of Kőbánya (District X.): The sums donated by Dreher Breweries Ltd. to the Foundation for Families of Kőbánya created new opportunities for family events, strengthening family ties, and educating families in more sophisticated and more effective conflictresolution and problem-solving methods, thus supporting families truly in need. One of our latest initiatives was also implemented with the support of Dreher Breweries: in our family camp in Magyarkút, children had a chance to spend holidays together with their parents. Our experts helped participants in turning it into a great experience. Some of these families had never had a holiday together before. During this time the child-parent relationship strengthened, and families became friends they even organised hikes for themselves after the camp. For us, this is a very great success! Gifts from Foundation for Families of Kőbánya (District X.) Dr. Ildikó Takács, founder of the Run for Cancer Research foundation: Dreher Breweries Ltd. has been supporting the Run for Cancer Research charity run, organised by the Canadian Chamber of Commerce in Hungary and Canadian Embassy for many years. The company is not only well established as a strong economic player in Hungary, but it also acts as a responsible corporate organisation. Its socially responsible and sensitive attitude can be seen in the support and sponsorship it gives to cancer research, charity events and cultural projects often in the form of well planned and implemented charitable initiatives. Társadalmi felelősségvállalás a Dreher Sörgyárak Zrt.-nél A Dreher Sörgyárak Zrt.-nél a siker számunkra többet jelent, mint kiváló minőségű sörök készítése. Arra törekszünk, hogy márkáink a fogyasztók első számú kedvencei legyenek, szoros kapcsolatokat ápolunk kereskedelmi partnereinkkel, vevőinkkel és a lakossággal, hangsúlyt fektetve arra, hogy felelős munkaadó, felelős vállalat legyünk. Kiemelt figyelemmel kezeljük a társadalmi és környezetvédelmi kérdéseket, mint például a vízellátás, a széndioxid-kibocsátásunk, az ellátási láncunk színvonala, illetve mindezek hatásai vállalatunk működésére. Holisztikus megközelítést alkalmazunk a fenntartható fejlődés vonatkozásában a díjnyertes söreink főzéséhez szükséges alapanyagok előállításától kezdve, társadalmi szerepvállalásunkon át, az érintett partnerek részére készített összefoglalókig. Környezettudatos gazdálkodás A környezettudatos működés nem csak termelési költségeinket csökkenti, hanem előfeltétele a hosszútávú növekedésnek is: minden termékünk előállításához szükségünk van természetes erőforrásokra. Annak érdekében, hogy e források a jövőben is rendelkezésre álljanak, folyamatosan fejlesztjük átfogó környezetvédelmi programunkat. A hőenergia felhasználás csökkentésében elért eredményeinket a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület Megtakarítás Díjjal ismerte el. A magyarországi élelmiszeriparban elsőként vezettük be az ISO környezetirányítási rendszert, az elmúlt négy év folyamán 25 százalékkal csökkentettük vízfogyasztásunkat, újrahasznosítási rátánkat pedig 3 %-ról 38 %-ra emeltük. Vállalatunk a független zsűri által odaítélt Zöld Béka Közép- Európai Környezetvédelmi Jelentések díját is megkapta a bemutatott eredményekért és a benyújtott jelentések magas színvonalának elismeréseként. Értékteremtő partnerségben Sikerünk a gazdaságilag és szociálisan is erős közösségeken múlik. Ez biztosítja számunkra a jól képzett munkaerőt, a jó minőségű alapanyagokat, és ezek jelentenek szilárd piacot termékeinknek. Társadalmi szerepvállalásunk célja, hogy elősegítsük fejlődésüket és prosperálásukat. Felkértük legfontosabb partnereinket, mutassák be, mit jelent számukra együttműködésünk! Ambrus Zsuzsanna, Kőbányai Gyermekjóléti Központ vezetője: A Dreher Sörgyárak Zrt. pénzadománnyal támogatja az Alapítvány a Kőbányai Családokért közhasznú szervezetet, és ezzel a legrászorultabb, legnehezebb sorsú kőbányai családok számára új, ingyenesen igénybe vehető lehetőségeket nyújt a közös családi együttlétre, a családi kapcsolatok erősítésére, a finomabb és hatékonyabb konfliktuskezelő és problémamegoldó módszerek elsajátítására. Egyik legújabb kezdeményezésünk is e támogatás segítségével valósulhatott meg: családi táborunkban, Magyarkúton a gyermekek együtt pihenhettek szüleikkel. Szakembereink segítették a résztvevőket abban, hogy a közös nyaralás igazi élménnyé válhasson. Ezek között a családok között több olyan is volt, akik még nem nyaraltak együtt soha sehol. Az eltöltött napok alatt nem csak a szülő-gyermek kapcsolat erősödött, hanem a családok egymással is összebarátkoztak, sőt a tábor után saját kirándulást is szerveztek maguknak. Ez számunkra a legnagyobb siker! Dr. Takács Ildikó, a Fuss a Rákkutatásért Alapítvány alapítója: A Dreher Sörgyárak Zrt. támogatja a Fuss a Rákkutatásért! elnevezésű jótékonysági sporteseményt, amelyet a magyarországi Kanadai Kereskedelmi Kamara és a Kanadai Nagykövetség évről évre megszervez. A Dreher nemcsak jelentős szereplője a magyar gazdaságnak, egyúttal felelősségteljes vállalatként is működik. Érzékenyen fordul a társadalom egésze felé ezt bizonyítja a rákkutatásnak, jótékony céloknak és kulturális projekteknek szentelt támogatás, ami rendszerint jól tervezett és végrehajtott jótékonysági kezdeményezésekben nyilvánul meg. Fuss a Rákkutatásért jótékonysági futás 22-23

14 GlaxoSmithKline Ltd. What is a pharmaceutical company? It discovers, makes and sells drugs. For profit. But the world is changing. With profit comes responsibility. What is GSK? 100,000 people. Forging partnerships, sharing information, overcoming barriers. Striving towards one goal: medicine available to all, no matter where, no matter who. Everyone wants to make a difference. We do. GlaxoSmithKline one of the world s leading research-based pharmaceutical and healthcare companies is committed to improving the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. GlaxoSmithKline is committed to corporate social responsibility. When working towards business goals we recognise that we have a responsibility to connect our business decisions to ethical, social and environmental concerns and to support the delivery of better healthcare to under-served communities. We believe that good health and preventative healthcare is a long term investment in both the individual and society. Our core business activity fully supports this investment as we produce and market drugs and vaccines. On top of this we make all possible efforts to make these drugs available for all in society (e.g free vaccines in case of local epidemic, medicine donations for children organization etc.). We also drive programmes that help the individual realise the importance of taking responsibility for his own health (e.g disease awareness and education programs). Our company is known worldwide for its Positive Action programme, which aims to coordinate and help non-profit organisations in AIDS/HIV prevention and educational work. In Hungary, we participate in prevention, educational programs and awareness campaigns, eg. accredited education for medical employees or a public information and awareness campaign on the disease. There is no worse situation for parents than to see their children seriously ill. In most cases, help is available, or at least the quality of life can be improved. Often it is one thing that is missing: money. Understanding these difficulties, we support foundations to help cure or nurse children. GSK is a founder member of Tegyünk Egészségünk Színvonaláért (TESZ) Foundation, which celebrated its first birthday in April. The foundation has been set up by innovative pharmaceutical companies, with the aim to improve the current adverse healthcare statistics in Hungary. The two major areas of TESZ involvement are healthy diet and regular sports activities. We would like to help people with information, and to encourage them to consciously do something for a healthier way of living. Being the Best Employer of 2005, we think it is important that our colleagues personally experience being able to help and participate in our programmes. The GSK program for supporting large size families was launched in All GSK colleagues can offer a regular amount from their monthly salaries the sum offered by our employees is doubled by GSK. Our partner, Association of Large Families helps to ensure that money is received by families in need. Since we know the families we support, donations become much more personal. Due to this, besides financial assistance, we regularly collect personal gifts (books, toys, clothes, etc.) Employees participate in the life of local communities with voluntary work. Twice a year, GSK employees head out to help non-profit organisations in works they request. Emphasizing is not on financial resources, but on individual work and help. We believe that these actions, built on individual responsibility, have a society-forming potential. Our employees share the joy of collective work and the happiness of supported people, with their family and friends. We hope that more and more people will support to the best of their ability, those in need. Általában mi a feladata egy gyógyszeripari vállalatnak? Gyógyszerek felfedezése, gyártása és eladása. Profitért. Ám a világ változik. A nyereséggel együtt jár a felelősség is. Mi a GSK? ember. Akik kapcsolatokat építenek, információkat osztanak meg, legyőzik az akadályokat. Mindezt egy célért. Hogy a gyógyszer mindenki számára elérhető legyen. Bárhol, bárkinek. Mindenki szeretne tenni valami maradandót. Mi nap mint nap megtesszük. A GlaxoSmithKline a világ egyik vezető kutatásalapú gyógyszergyártó- és egészségmegőrző vállalata elkötelezett az emberek életminőségének javítása iránt. A vállalat szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek aktívabban, jobban és tovább éljenek. A GlaxoSmithKline elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt. Amikor üzleti céljaink megvalósításán dolgozunk, tisztában vagyunk azzal, hogy felelősek vagyunk döntéseink etikai, szociális és környezeti hatásaiért, és azon vagyunk, hogy gyógyszereink mindenki számára elérhetőek legyenek. Az egészség, az egészség megőrzése befektetés mind a társadalom, mind az egyén részéről. Ezt a befektetést üzleti tevékenységünk alapvetően támogatja gyógyszereket és védőoltásokat fejlesztünk és gyártunk. Ezen felül azon dolgozunk, hogy készítményeink mindenki számára elérhetőek legyenek (pl. vakcina adományok járvány esetén, adományok gyermekek gyógyításával foglalkozó szervezetek számára), s ezt a célt támogatják azok a társadalmi programjaink is, melyek az egyéni felelősségre szeretnék felhívni az emberek figyelmét (pl. oktatás, információs kampányok). Vállalatunk világszerte ismertté vált a Positive Action néven működő társadalmi felelősségvállalási programjáról, mely célja a civil/non-profit kezdeményezéseket összefogva az AIDS megelőzés, és a betegségről szóló információs munka szervezése, segítése. Magyarországon a prevenció, oktatás, civil szervezetek támogatásában vállalunk jelentős szerepet említhetjük akár előadások, akkreditált képzések szervezését az egészségügyben dolgozók számára, de akár az anonim szűrést, a betegség korai felismerését népszerűsítő PR sorozat támogatását is. Kevés dolog ijesztőbb egy szülő számára, mint amikor azt kell átélnie, hogy gyermeke súlyos beteg. A legtöbb esetben van segítség, vagy legalább a beteg életminősége javítható. Gyakran egyetlen dolog hiányzik ehhez: a pénz. Átérezve ezeket a nehézségeket, gyermekek gyógykezelésével illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek gondozásával foglalkozó szervezetek számára biztosítunk támogatást áprilisában ünnepelte első évfordulóját a Tegyünk Egészségünk Színvonaláért (TESZ) Alapítvány, melynek a GSK is alapító tagja. Az alapítványt azzal a meggyőződéssel hívtuk életre más innovatív gyógyszergyártókkal együtt, hogy társadalmi összefogással javítsunk a mai egészségügyi helyzeten, Magyarország kedvezőtlen egészségügyi mutatóin. A mozgalom két alapterülete: az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás. Segíteni szeretnénk, hogy az emberek tájékozottak legyenek, és maguk is tegyenek saját és családjuk egészségesebb életéért. A 2005-ös év Legjobb Munkahelye cím birtokában a vállalati programok, adományozás mellett fontosnak tartjuk, hogy kollégáink tevőlegesen is részt vehessenek társadalmi felelősségvállalási programjainkban. Cégünknél a nagycsaládok támogatása 1998-ban indult. Minden kolléga tetszőleges összeget ajánlhat fel a nagycsaládosok támogatására havi fizetéséből; a dolgozók által felajánlott összeget pedig a cég is kiegészíti egy ugyanakkora összeggel. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete segít abban, hogy valóban a rászorulók kaphassanak tőlünk támogatást. Mivel ismerjük azokat a családokat, akik az általunk felajánlott támogatásban részesülnek, munkatársaink számára még személyesebbé válik az adományozás. Ezt az elvet követve a pénzbeli támogatások mellett rendszeresen gyűjtünk személyesebb tárgy-adományokat is (könyvek, játékok, ruhanemű stb.) A GSK munkatársai önkéntes munkával is részt vesznek a helyi közösségek életében. Ezen a munkanapon a GSK kollégái nem az irodában dolgoznak, hanem non-profit szervezeteknek segíthetnek az általuk kért munkák elvégzésében. A tevékenységnél a cég nem az anyagi forrásokra, hanem a részvételre és a munkára fekteti a hangsúlyt. Hisszük, hogy a fenti, egyéni felelősségre is építő akcióinknak társadalomformáló ereje van! Dolgozóink családjukkal, barátaikkal megosztják a közös munka, valamint a támogatásban részesülők örömét. Így bízunk benne, egyre többen vállalkoznak arra, hogy erejükhöz mérten támogassák a rászorulókat

15 ING Wholesale Banking Hungary We build on common ground ING and ING Wholesale Banking Hungary carefully weigh the interests of all their stakeholders, and are aware of their responsibilities. The houses were finished in the summer and following a dedication ceremony the families have moved in. Közös alapokra építünk Az ING Csoport és az ING Wholesale Banking Magyarország gondosan mérlegeli minden partner/érintett fél érdekeit, és tudatában van társadalmi felelősségének. Az ING Bank úgy tapasztalta, hogy az a tény, hogy a vállalat társadalmilag felelősen tevékenykedik, a munkatársak körében is pozitív fogadtatásra talál. További információ: For its customers, ING Wholesale Banking wants to offer good service and products, while for its shareholders it wishes to deliver an attractive return on their investment. The Bank also seeks to be an attractive and stimulating employer for its employees and it wants to be a reliable counterpart in its business relations. ING Wholesale Banking Hungary considers it of major importance to hold a dialogue with its employees, customers, business partners and members of the local community, as well as to act for the sake of their interest and to serve also the public welfare with its business success. ING believes that being responsive to the demands and needs of its stakeholders, earning their trust is a prerequisite for its long-term business success. ING Wholesale Banking Hungary carries out CSR activity by selecting and promoting major target areas. In accordance with ING Group s worldwide policy and efforts ING Wholesale Banking focuses its CSR activity on supporting equal opportunities for children in health, education and suitable standards of living. This is done for example by supporting children hospitals, donating PC-s or participating in building houses for families in need. Based on our experience, ING Wholesale Banking Hungary believes that being socially responsible attracts employees and makes them proud of being part of such an organization. For further information on CSR activities please contact: Zoltán Igaz Director, Business Management/Corporate Communications Ügyfelei számára minőségi szolgáltatásokat és termékeket, részvényeseinek vonzó profitot kínál a Bank. Alkalmazottai számára jó munkaadó, üzleti kapcsolataiban megbízható partner kíván lenni. Az ING Wholesale Banking Magyarország nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a munkavállalóival, ügyfeleivel, üzleti partnereivel valamint a helyi közösséggel párbeszédet folytasson, érdekükben cselekedjen, és üzleti sikereivel a közjót is szolgálja. Az ING úgy véli, hogy hosszútávú sikerének előfeltétele, hogy minden érintett fél igényeinek megfeleljen, és elnyerje a bizalmukat. Az ING Wholesale Banking társadalmilag felelős tevékenységét a főbb célterületek kiválasztásával és támogatásával fejti ki. Az ING Csoport nemzetközi CSR programjával összhangban a Bank arra összpontosít, hogy támogassa a gyermekek számára egyenlő esélyek kialakítását az egészségügy és az oktatás területén, valamint az egyéb életkörülmények terén; pl. gyermekkórházak támogatásával, számítógépek adományozásával, illetve azzal, hogy segít a rászoruló családok számára megfelelő otthonhoz jutni. Zoltán Igaz Igazgató, Business Management/Corporate Communications ING Wholesale Banking also wants to actively demonstrate its social commitment in Hungary by being the corporate sponsor of the Vincent van Gogh exhibition in the Museum of Fine Arts, which takes place between December 1, 2006 and March 20, Az ING Wholesale Banking társadalmi elkötelezettségét Magyarországon azzal is bizonyítja, hogy a Szépművészeti Múzeumban december 1. és március 20. között megrendezésre kerülő Vincent van Gogh kiállítást támogatja. As a result of or cooperation with the Hungarian organization of Habitat for Humanity, ING Wholesale Banking volunteers have dedicated time to building homes for families in need. ING Wholesale Banking also supports these activities through direct financial support of Habitat. A group of ING Wholesale Banking and ING Real Estate colleagues about 15% of employees have recently participated in a Habitat house building project in Szarvas (southern Hungary). The project is part of ING Wholesale Banking s 15th anniversary celebration. A Habitat for Humanity magyarországi szervezetével való többéves együttműködésnek köszönhetően, a Bank munkatársai önkéntesként számos alkalommal vettek részt Habitat-ház építkezésen. A Bank ezt a tevékenységet közvetlen anyagi támogatással is segíti. Nemrégen az ING Bank és az ING Ingatlanfejlesztő Kft. munkatársainak egy csoportja dolgozott Szarvason. Nyáron a házak elkészültek, és az átadási ceremóniát követően négy család költözhetett be új otthonába. A projekt, része az ING Wholesale Banking Magyarország 15 éves évfordulójához kapcsolódó ünnepi eseményeknek

16 Nexon Motto: As private individuals we have many possibilities to act responsibly. However, being a successful corporation, we not only have bigger responsibility, but also bigger possibility, not just to be a passive observer, but act as an active key player of our environment. When we decided to gather and systematise all the information and actions we have performed in the field of corporate social responsibility over the past three years, we thought that beyond some simple facts, such as supporting certain organisations, there will not be too much to include in the report. As we went on with the gathering of the materials it turned out that through many smaller and bigger initiatives our social responsibility reaches far beyond that. In 2005 we started to build up strategic social relations. At Christmas we chose, based on the feedback of more than a thousand clients, to support three foundations: Autism, Salva Vita and the Festival Orchestra. Mottó: Magánemberként is lehetőségünk van felelősen viselkedni. Sikeres vállalatként azonban nem csak a felelősségünk, de a lehetőségünk is nagyobb arra, hogy ne passzív szemlélői, hanem aktív alakítói legyünk világunknak. Amikor elhatároztuk, hogy összegyűjtjük és rendszerezzük mindazt az információt, tevékenységet, amit a társadalmi felelősségvállalás területén az elmúlt három évben végeztünk, azt gondoltuk, hogy néhány egyszerű tényen túl mint például bizonyos szervezetek támogatása - nem sok minden kerülhet egy ilyen jelentésbe. Ahogy haladtunk előre az adatok gyűjtésével, magunk is rácsodálkoztunk, hogy sok-sok apró és nagyobb kezdeményezésen keresztül társadalmi felelősségvállalásunk messze túlmutat ezen. Üzleti eredményeink mellett, legnagyobb sikerünk munkatársaink elkötelezettsége és bizalma, amit a Legjobb Munkahely felméréseken elért első (2002) és második (2004) helyezésünk is igazol. Ez a bizalom ügyfélkapcsolatainkra is jellemző. Olyan személyes adatokkal dolgozunk, amelyek kezelése kiemelt gondosságot kíván. A jogszabályok gyakori változásait is pontosan, naprakészen kell hogy kövessék szoftvereink és szolgáltatásaink. A legnagyobb tőkénk közel 3000 ügyfelünk elégedettsége és bizalma, ezt mindig szem előtt tartjuk ben kezdtük meg a célzott társadalmi kapcsolatok építését. Év végi karácsonyi akciónk keretében például több ezer ügyfelünk szavazata alapján támogattunk 3 számunkra is kiemelten fontos ügyet: az Autizmus Alapítványt, a Salva Vita Alapítványt és a Fesztiválzenekart. Those who are familiar with us know that ever since the foundation of Nexon we have always highly valued our employees, clients, products and services, and the environment. We have always made efforts to supply our clients with the most comprehensive products and services, to ensure our employees the best technical, material and emotional working conditions. Apart from our business results our greatest success is the satisfaction of employees, which was confirmed by winning the Best Workplace Award in 2002 and obtaining second place in Best Workplace Award Regarding the environment our activity has little effect on it. What we can achieve we do by: collecting waste selectively, aiming to reduce the use of paper and when planning our new headquarters we consider environmentally friendly solutions; for example we plan to heat the new building with renewable energy sources. We believe that our CSR report, which will be published this autumn, will demonstrate what we will be able to do more within our social responsibility. We tried to summarise the results we have achieved in all three fields of sustainable development economic, environmental, social, and also to report on our future plans. To write our CSR report we used the Global Reporting Initiative (GRI, 2002) and we trust that we were able to show a true picture of NEXON s life. If you want to know more about our CSR programs feel free to contact: Szilárd Ocskay, Managing Director, or Katalin Héray, Marketing Director A hagyományos Családi Napon munkatársak és családtagjaik idén többek között Nexon tablót festettek. Aki ismer minket, tudja, hogy megalakulásunk óta milyen fontos értéknek tartjuk munkatársainkat, ügyfeleinket, termékeinket és környezetünket. Mindig arra törekedtünk, hogy ügyfeleinknek a legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk, hogy munkatársainknak a legjobb munkahelyi körülményeket biztosítsuk mind technikai, mind anyagi, mind érzelmi téren. Napi tevékenységünk nem jár környezetünk különösebb terhelésével. Amit megtehetünk: szelektíven gyűjtjük az irodai hulladékot, lehetőségeinkhez mérten megpróbáljuk csökkenteni a papírfelhasználást és leendő új irodaházunkban a környezet terhelést, és az energia felhasználását minimálisra csökkentve megújuló forrásból tervezzük az irodaépület fűtésének-hűtésének a megoldását. Bízunk abban, hogy 2006 őszén megjelenő CSR jelentésünk elkészítése hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben még többet tudjunk tenni társadalmi szerepvállalásunk keretében. Igyekeztünk összefoglalni a fenntartható fejlődés 3 fő pillérének gazdaság, környezet, társadalom területén eddig elért eredményeinket és beszámolni jövőbeni terveinkről. Ehhez a Global Reporting Initiative (GRI, Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) 2002-ben kiadott útmutatóját hívtuk segítségül, és hisszük, hogy valós képet mutatunk a Nexon életéről. Társadalmi felelősségvállalási programunkkal kapcsolatban keresse: Ocskay Szilárd, Ügyvezető Igazgatót vagy Héray Katalin, Marketing Vezetőt Tel.: Our client relations are also characterised by trust. We deal with sensitive data that requires high security measures. Our software must be updated continuously to be able to follow changes in regulation. We believe that our most valuable capital is our 3000 happy customers. Tel.: A 2006 augusztusi NEXON Kupa Ifjúsági teniszverseny 10 éves korosztályának csoportképe

17 Oxford University Press Tradition and Excellence in Education Oxford University Press like the University itself, is a truly international organization, and is dedicated to the advancement of education, culture, and research worldwide. The publishing house supports the university in their mission to help education in Hungary, as well as in other countries of the world, and as such CSR has always been the essence of Oxford s policy regarding promotion. The Structure of OUP s CSR Programmes The Oxford Competition The Oxford Competition organized in conjunction with Regional Educational Authorities and the Challenge Travel Agency is a 13-year-old tradition and a well liked motivating force for students all over Hungary. The title of the 2006 Competition was My Cartoon Story and 15 authors of the best projects were rewarded with a free trip to Britain. Hagyomány és minőség az oktatásban Az Oxford University Press az Oxfordi Egyetem szerves része a világ szinte minden országában jelen van, és elkötelezetten szolgálja a kultúrát és a tudományt. A kiadó híven támogatja az egyetemnek azt az alapvető célkitűzését, hogy az oktatást segítse mind Magyarországon, mint pedig a világ többi országában. Ezért a társadalmi szerepvállalás az Oxford University Press számára természetes kötelesség, és promóciós tevékenységének lényege. Az Oxford Competition Az Oxford Competition, melyet Területi Pedagógiai Intézetek és a Challenge Utazási Iroda bevonásával évente szervez és finanszíroz a kiadó, már 13 éves múltra tekint vissza. Célja a tanulói motiváció erősítése az angol nyelv tanulása iránt Magyarország szerte. A 2006-os versenyen képregény készítése volt a feladat (My Cartoon Story), és a több ezer pályázat közül 15 alkotó angliai utazáson vehetett részt jutalomképpen. Oxford s activities in Hungary have gone far beyond the sample marketing of textbooks. With a highly active representative office that has connections in most schools around the country we can organize programmes that are truly beneficial to teachers and schools alike. Oxford s authority with regard to the English language is unrivalled and is maintained by ongoing investment in language research and new technology. The task of the Hungarian office is to find connections between the teaching materials and the every day needs of the teachers in order to demonstrate that the Oxford brand is a byword for excellence in the field. Teacher and School Support Programmes Teacher Training Courses and Conferences Every year hundreds of teachers benefit from OUP s free teacher training courses recognised by the Ministry of Education as contributing to professional development and the raising of teaching standards in English classes. Conferences, which again are free of charge, attract huge audiences and become the professional channels for distributing information on our publications. Az Oxford University Press társadalmi szerepvállalása Az Oxford University Press promóciós tevékenysége soha nem merült ki az ingyenes mintapéldányok kiküldésében. Magyarországi irodájának aktív tevékenysége révén szoros kapcsolatot alakított ki az ország valamennyi oktatási intézményével, és olyan programokat szervez rendszeresen, melyek valóban hasznosak mind a tanárok mind pedig a diákok számára. Az a páratlan felelősség, melyet Oxford az angol nyelv ápolása érdekében felvállalt, hatalmas feladatot ró a kiadóra, és ennek teljesítése állandó erőfeszítést igényel. A magyar képviseleti iroda feladata, hogy megtalálja a kapcsolatot a magas színvonalú nyelvoktatási anyagok valamint a tanárok és az iskolák nyelvtanítási igényei között, és hogy az Oxford név a nyelvoktatásban is a kiválóság szinonímája legyen. Tanár- Nyelvtanuló- és Iskolasegítő Programok Nyelvtanári Továbbképzések és Konferenciák Minden évben nyelvtanárok százai szereznek tudást és ismereteket az Oxford University Press ingyenes továbbképző tanfolyamain, melyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium is akkreditált, hiszen ezek a tanárok szakmai fejlődését és az angol nyelvtanítás színvonalának emelését eredményezik. Az ugyancsak ingyenes, évente több alkalommal is megrendezett Oxford University Press konferenciák mindig hatalmas hallgatóságot vonzanak, és az angol nyelvtanítás szakmai területének fontos eseményei

18 Provident Pénzügyi Zrt. Motto: Provident Pénzügyi Zrt. is a responsible lender, a responsible business partner, a responsible employer, and a responsible corporate citizen. We at Provident believe that Corporate Responsibility is far more than charity projects it is managing the company responsibly. All members of our management are responsible for CR aspects of their professional fields. We want to create values and induce positive changes in those communities where Provident Pénzügyi Zrt. is present through its employees, representatives and customers. Provident for the Community We work with strategic non-profit partners who have outstanding competence, experience, commitment and recognition in their own field, like the Hungarian Maltese Charity Service, the Red Nose Clown Doctors Foundation or the Association of Large Families. Provident also operates local community projects based on local initiatives, with the active participation of our employees and representatives. Provident for Talent Provident contributes to the education of the next generations through its educational programme. As a financial company, we prefer to support financial and economic training activities. Provident for the Environment Our Environmental Program provides opportunities for all employees and representatives to actively get involved in environmental projects. Projects we are particularly proud of: Red Nose Clown Doctors Foundation The Red Nose Clown Doctors are trained artists who bring joy and happiness to sick children in hospitals because laughter heals. Provident contributes to the costs of local hospital visits, also participates in organizing and communicating the events. Eger, Used battery collection Employees and representatives of our Eger Branch initiated a used battery re-cycling campaign in October, resulting in 12,200 used batteries collected in one month, nearly 20 percent of what the whole city collects annually. Benefits of CSR to our company Employee involvement is sharing and jointly cultivating positive values which heightens team spirit and strengthens individual loyalty to the company. Well implemented CSR projects raise Provident s profile locally and at national level. Media coverage on Provident s CSR activities encourages other players to invest more in CSR which multiplies the outcome of our efforts and raises our reputation. Local CSR projects serve as additional bidirectional communication link between local citizens and the company. Stakeholders of our CSR activities Our representatives visit customers weekly this personal relationship serves as a superior communication channel. We measure the satisfaction of our customers and employees, also the reputation of the company with different target groups. Our employees are enabled to send suggestions, questions directly to the management through the Provident Roundtable. We are frequent participants or speakers at conferences, seminars and workshops on CSR. Appreciations for CSR programs (awards, nominations, etc.) Diamond Level Sponsor, International Pető Institute; Gold Level Sponsor, Foundation for Transplanted; Silver Level Sponsor, Junior Achievement Hungary; Nominations for the 2005 NIOK Award from multiple nonprofit CSR partners. Contact info of the person responsible for CSR: Mr. Gergely Mikola, Corporate Affairs Director Phone: , Mr. Csongor Hajna, Communications Senior Officer Phone: /197, Provident Pénzügyi Zrt. provides small cash loans to its customers. Its parent company, Provident Financial, founded in the United Kingdom in 1880, is a registered company of the London Stock Exchange and is active in eight countries. Provident started its Hungarian operation in 2001, now serves its customers through 140 branch offices around the country. Mottó: A Provident Pénzügyi Zrt. felelős hitelező, felelős üzleti partner, felelős munkaadó és felelős társadalmi szereplő. A Providentnél azt valljuk, hogy a vállalati felelősségvállalás sokkal több, mint jótékonysági programok sorai. A vállalat komplex felelősségteljes vezetését értjük rajta. Ide tartozik az adók hiánytalan és időbeni befizetése, megfelelés a jogi kötelezettségeknek, versenyképes jövedelem és egészséges munkakörnyezet biztosítása a dolgozóknak, a biztonságos adatkezelés, és még sorolhatnánk. A Provident vezetői személyesen felelnek azért, hogy saját szakterületükön valamennyi döntés meghozatalakor érvényesítsék a CR (Corporate Responsibility) szempontokat. A szoros értelemben vett közösségi programok esetében az a célunk, hogy értékeket teremtsünk és pozitív változásokat idézzünk elő azokban a közösségekben, ahol a Provident Pénzügyi Zrt. jelen van munkatársain, képviselőin és ügyfelein keresztül. Provident a Közösségért Stratégiai partnerségben dolgozunk olyan rátermett, tapasztalt, elkötelezett és szakterületükön elismert non-profit szervezetekkel, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Piros Orr Bohócdoktorok vagy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A Provident helyi közösségi programokat is működtet helyi kezdeményezések alapján, munkatársaink és képviselőink aktív részvételével. Provident a Tehetségért A Provident képzési programja hozzájárul a következő generációk neveléséhez. Pénzügyi vállalatként elsősorban a pénzügyi és gazdasági képzést támogatjuk. Provident a Környezetért Környezetvédelmi Programunk valamennyi munkatárs és képviselő számára lehetőséget nyújt arra, hogy környezetvédelmi projektekben vegyen részt. Projektek, amelyekre különösen büszkék vagyunk: Piros Orr Bohócdoktorok A Piros Orr Bohócdoktorok speciálisan képzett művészek, akik örömet és nevetést visznek a beteg gyermekek ágyához, mert a nevetés gyógyít. A Provident átvállalja helyi kórházlátogatások költségeit, és szervező illetve kommunikációs segítséget nyújt az eseményekhez. Eger, használtelem gyűjtés Dolgozóink és képviselőink Egerben használtelem gyűjtő akciót kezdeményeztek, melynek eredményeképpen október folyamán fáradtelem gyűlt össze csaknem a teljes éves városi gyűjtés 20 százaléka. A CSR előnyei vállalatunk számára A dolgozói részvétel során értékeket teremtünk és osztunk meg egymással, ami emeli a csapatszellemet és a vállalat iránti lojalitást. A jól kivitelezett CSR projektek növelik a vállalat hírnevét helyi és országos szinten egyaránt. A Provident CSR projektjeiről megjelenő híradások ösztönzik a többi piaci szereplőt, hogy fektessenek többet a vállalati felelősségvállalásba, ami erőfeszítéseink eredményét megtöbbszörözi, és tovább emeli elismertségüket. A helyi CSR projektek kétirányú, minőségi információcserét tesznek lehetővé a helyi polgárok és a vállalat között. Kommunikáció az érdekelt felekkel Képviselőink hetente találkoznak ügyfeleinkkel, ez a személyes kapcsolat kiváló kommunikációs csatorna. Mérjük az ügyfeleink és a dolgozóink elégedettségét, valamint a vállalat reputációját a különféle célcsoportok körében. Alkalmazottaink közvetlenül a menedzsmenthez juttathatják el kérdéseiket, javaslataikat a Provident Kerekasztal révén. Gyakori résztvevői illetve előadói vagyunk CSR konferenciáknak, szemináriumoknak és workshopoknak. Elismerések Gyémántfokozatú Támogató, Nemzetközi Pető Intézet; Aranyfokozatú Támogató, Transzplantációs Alapítvány; Ezüst Fokozatú Támogató, Junior Achievement Magyarország; Nevezések a évi NIOK Díjra több non-profit szervezettől. Kontakt információk: Mikola Gergely, kommunikációs igazgató Tel.: , Hajna Csongor, kommunikációs főmunkatárs Tel.: /197, A Provident Pénzügyi Zrt. kisösszegű kölcsönöket nyújt ügyfelei számára. Anyavállalata az Egyesült Királyságban 1880-ban alapított, londoni tőzsdén jegyzett Provident Financial, amely jelenleg 8 országban tevékenykedik. A Provident 2001 óta működik Magyarországon, ma már 140 irodája segítségével szolgálja ki ügyfeleit országszerte

19 SáGa Foods Zrt. High quality responsibility by SáGa Owned by U.K.-based food company Bernard Matthews, SáGa Foods Zrt. is a leading food processing company in Hungary. With more than 2,000 employees, SáGa made total revenues exceeding HUF 34 billion in As the biggest poultry exporter in Hungary, SáGa sold about 20,000 tons of its products abroad in In recent years SáGa has maintained its leading position in several food segments, while it has entered others, strengthening its overall market position. The success of SáGa lies in the company s core values, namely tradition, innovation, quality and responsibility. These core values are also represented in the company s social responsibility activities, which are built on two main pillars. SáGa strives to produce high quality, healthy food products, contributing to an improved lifestyle for its consumers, while it is also committed to supporting the development of the local community where it operates, the West Hungarian town of Sárvár and its region. Quality The company s commitment to food safety, high quality products and healthy living plays an integral role in SáGa s corporate social responsibility strategy and is reflected in its operation. The company constantly seeks ways to develop its product portfolio with an eye towards modern dietetic requirements and the consumers growing demand for healthy food. As a result of these efforts, the company has introduced a number of high quality low-fat products with high pure-meat content in recent years and its ongoing product development is centred on furthering this trend. Employees in focus As one of the biggest employers in the Sárvár region, SáGa has recognized that the living standards of its employees and their families are interlocked with the future success of the company. SáGa is committed to sharing the company s own development with its employees and the people of Sárvár and the region. SáGa regularly provides contributions and in-kind support to local organizations that play an important role in improving the living environment of its employees and their families. With the help of SáGa workers, the company has established a foundation that supports members of the staff who are in need. Education The future of the next generation of employees is influenced by the education they receive at and outside schools. SáGa supports educational institutions that notably contribute to developing the level of education in Sárvár and its region. With significant contributions, SáGa helps the Music Band of Sárvár, the local Majorette Group, the Historical Festival of Savaria, the Foundation for the Development of Mother Tongue, the Children s Choir of Sárvár and the Zither Band of Sitke, a nearby town. Sport SáGa is aware that sport not only improves health, but also contributes to building communities. Thus the company helps finance the employees football team and the local bowling team, while it offers support to Sárvár s local sports clubs and teams of chess, taek-wan-do, wrestling and basketball. Local values The company s food industry tradition goes back 80 years in Sárvár; and the town and SáGa are connected in several ways. SáGa is fully aware of its local responsibility, and it supports the development of the town and the region. SáGa regularly supports the Sárvár hospital, contributing to the improvement of local healthcare services. Throughout the company s operation and development, Sága strives to preserve the environment. In 2002 the company put in place an environmently friendly gas-engine that not only provides heat to the plants, but also supplies energy to nearby households and reduces emission. SáGa Foods Zrt. is committed to continuing its corporate responsibility activities both serving the local community and the general welfare of its consumers. Further information: Attila Tulner Deputy CEO, SáGa Foods Zrt. Minőségi felelősségvállalás a SáGánál A SáGa Foods Zrt. Magyarország egyik vezető élelmiszeripari vállalata. A brit Bernard Matthews Csoport tulajdonában álló cég jelenleg főt foglalkoztat és 2005-ben közel 34 milliárd forintos árbevételt ért el. Magyarország legnagyobb baromfitermék-exportőreként, a SáGa az elmúlt évben közel tonna árut értékesített külföldön. Az elmúlt években a vállalat megőrizte vezető szerepét számos élelmiszeripari szegmensben, miközben újabbakban jelent meg, tovább erősítve teljes piaci részesedését. A SáGa sikerei a vállalat által képviselt értékekben hagyomány, innováció, minőség és felelősség rejlenek. Ezek az értékek jelennek meg a vállalat társadalmi felelősségvállalási stratégiájában is, amely két fő területen keresztül valósul meg. A SáGa kiváló minőségű, egészséges élelmiszerek gyártására törekszik folyamatosan amelyekkel a fogyasztók jobb életminőségét szolgálja, valamint elkötelezett a helyi közösség fejlődésének támogatása iránt székhelyén, Sárváron és környékén. Minőség A SáGa társadalmi felelősségvállalásában hangsúlyos szerepet kap az élelmiszerbiztonság, a kiváló minőségű termékek gyártása és az egészséges életmód melletti elkötelezettség, amely mind jelentkezik a cég mindennapi tevékenységében. Termékkínálatát folyamatosan fejleszti a mai korszerű táplálkozási követelményeknek és a fogyasztók egészséges táplálkozás iránti növekvő elvárásainak megfelelően. Ennek a fejlesztő szemléletnek köszönhetően a SáGa az elmúlt években egyre több magas színhús- és alacsony zsírtartalmú terméket vezetett be a piacra, és a további termékfejlesztés ennek a trendnek a megerősítését szolgálja. Munkavállalók a középpontban A térség egyik legnagyobb foglalkoztatójaként a SáGa felismerte, hogy dolgozói és családjaik élete összefonódik a vállalat sikerével. Éppen ezért célként tűzte ki, hogy dolgozói, valamint Sárvár és térségének lakosai egyaránt részesedjenek a vállalat fejlődéséből. A vállalat olyan helyi szervezeteknek, csoportoknak és alapítványoknak nyújt anyagi és természetbeni támogatásokat, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a dolgozók és családjaik életminőségének a javításában. A dolgozók aktív irányításával a SáGa létrehozott egy alapítványt, melynek fő célkitűzése a rászoruló kollégák támogatása. Oktatás A leendő munkavállalók jövőbeli fejlődését nagymértékben befolyásolják az oktatási körülmények az iskolapadokban és azokon kívül. A SáGa anyagi és természetbeni támogatást nyújt a városi és a környező települések oktatási intézményeinek, melyek jelentős mértékben hozzájárulnak az oktatás színvonalának a javításához. A vállalat támogatja továbbá a Sárvári Zenekart, a helyi Mazsorett Csoportot, a Savaria Történelmi Fesztivált, az Anyanyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítványt, a Sárvári Gyermekkórust és a Sitkei Citerazenekart. Sport A SáGa a sport közösségformáló és egészségmegőrző szerepét szem előtt tartva segíti a vállalat dolgozóiból alakult futballcsapatot és a helyi bowling csapatot. Számos városi sportklubnak nyújt támogatást, például a Sárvári Sakkcsapatnak, a Taekwando Egyesületnek, a birkózó csoportnak és a kosárlabda csapatnak. Helyi érték A vállalat több mint 80 éves múltra tekint vissza Sárváron, és ez idő alatt a SáGa a város életének a részévé vált. A SáGa tudatában van helyi felelősségének, és fontosnak tartja, hogy támogassa a város és a térség fejlődését. A betegellátás helyi színvonalának javítása érdekében rendszeresen segíti a sárvári kórházat. A vállalat működése és fejlesztései során szem előtt tartja a természet és a környezet védelmét ben a SáGa üzembe helyezett egy környezetbarát gázmotort, amely az üzemek hőellátása mellett sok háztartásnak biztosít energiát, miközben csökkenti a károsanyag kibocsátást. A SáGa Foods Zrt. elkötelezett a vállalati felelősségvállalási programja folytatása mellett, mellyel mind a helyi közösséget, mind fogyasztói általános életminőségét kívánja szolgálni. További információ: Tulner Attila vezérigazgató-helyettes, SáGa Foods Zrt

20 Shell Hungary Zrt. Shell Hungary s corporate social responsibility The first Hungarian venture of the Royal Dutch Shell Plc., operating in over 140 countries in the world, was registered in 1925; hence in 2005 Shell Hungary celebrated the 80th anniversary of its presence in the country. Shell Hungary currently operates 185 fuel stations, thus being the number one foreign player in the Hungarian fuel retail market. The objectives of the Shell Group are to engage efficiently, responsibly and profitably in oil, gas, chemicals and other selected businesses and to participate in the search for and development of other sources of energy to meet evolving customer needs and the world s growing demand for energy. We believe that oil and gas will be integral to the global energy needs for economic development for many decades to come. Our role is to ensure that we extract and deliver them profitably and in environmentally and socially responsible ways. Honouring our business principles we are committed to sustainable development and as part of it our corporate social responsibility includes both, the internal and external sphere of our relationships. We act during our everyday work with regard to the expectations of all our stakeholders, that of our shareholders, our customers, our employees and partners. Shell looks at corporate social responsibility not through philanthropic glasses, but rather through the strong involvement in programmes that reflect the profile, as well as the business philosophy of our company. Global Road Safety Partnership Road safety is vital the loss of even a single human life in an accident is one too many, meaning it is unacceptable. This is why Shell has joined the Global Road Safety Partnership (GRSP), a global intiative launched by the World Bank in 1999 that targets the enhancement of road safety throughout the world. The GRSP aims at improved cooperation between business, civil society and governmental organisations to develop safer conditions in developing countries and in transition economies. Shell is strongly involved in the Hungarian association, registered in May 2005, not only through delegating its Chairman, via personal commitment or financial support, but also through its professional knowledge and transferring the worldwide experience accumulated in the global Shell organization. As part of the numerous projects launched in Hungary Shell is promoting the use of safety belts, the focus on child safety as well as continuous training of drivers so that we can achieve higher levels of safety and an improved attitude to commuting on the road, thus supporting our alignment with that of the other EU member states. For the future generation Our company considers future generations, as key players in promoting economic and social values. The Shell Livewire program, launched upon the initiative of Shell, gives professional as well as financial support to those young would be entrepreneurs, who decide to set up new businesses. In Hungary Shell and the Ezredforduló Alapítvány have facilitated the launch of a similar programme and established the Életpálya Alapítvány in Since its foundation the Életpálya Alapítvány has advised thousands of young people and provided support to implement their plans. During its existence of more than a decade this foundation has justified the relevance of a programme promoting innovation, an entrepreneurial approach as well as giving professional and, through loans, financial aid to potential young enterpreneurs who are interested in running their own business. Shell is proud to be part of this initiative with its expertise and financial contribution while also helping the increased acceptance of enterpreneurship as an alternative to employment in Hungary. A Shell Hungary Zrt. társadalmi felelősségvállalása A világ több mint 140 országában jelenlévő Royal Dutch/ Shell első magyarországi vállalatát 1925-ben jegyezték be Shell Kőolaj Rt. néven, s így 2005-ben a Shell magyarországi jelenlétének immár nyolcvanadik évfordulóját ünnepelte. A Shell Hungary Zrt. jelenleg 185 töltőállomást üzemeltet az országban, s ezzel a magyarországi piac elsőszámú külföldi szereplője. A Shell csoport általános célja, hogy hatékonyan, felelősségteljesen és nyereségesen vegyen részt az olaj-, gáz-, vegyipar és más kiválasztott üzletágakban, és aktívan közreműködjék egyéb energiaforrások feltárásában annak érdekében, hogy eleget tegyen ügyfelei változó igényeinek és a világ egyre növekvő energiaszükségletének. Hisszük, hogy a következő évtizedekben az olaj és a gáz a gazdasági fejlődéshez szükséges globális energiaszükséglet szerves részét képezi. Feladatunk annak biztosítása, hogy ezen energiaforrásokat a környezetvédelmi és társadalmi szempontokat figyelembe véve, profitábilisan aknázzuk ki. Üzleti alapelveink szellemében elkötelezetten járulunk hozzá a fenntartható fejlődéshez, s ennek keretében társadalmi felelősségvállalásunk kiterjed a szervezet mind belső, mind külső társadalmi közegére. Mindennapjaink során az összes érdekelt fél, mint részvényeseink, vevőink, alkalmazottaink, üzleti partnereink, a szélesebb értelemben vett társadalmi közeg érdekét szem előtt tartva végezzük tevékenységünket. Vállalatunk a társadalmi szerepvállalást nem filantropikus módon közelíti meg, mivel a Shell elkötelezettségével a cég profilját és üzletfilozófiáját tükröző projektek támogatását helyezi előtérbe. Partnerség a közlekedésbiztonságban A közlekedés biztonsága kiemelt fontosságú terület, hiszen akár egy emberéletet követelő baleset is sok, azaz elfogadhatatlan. Ezért is csatlakozott a Shell Csoport ahhoz a Világbank által 1999-ben útjára indított nemzetközi kezdeményezéshez, amely elsődleges feladatának tekinti a közlekedésbiztonság feltételeinek javítását világszerte. A Global Road Safety Partnership (GRSP) célja, hogy a fejlődő és átmeneti gazdaságú országokban elősegítse a kormányzati, a civil- és az üzleti szektor együttműködését a közlekedés biztonságának javítása érdekében. A 2005 májusában közhasznú egyesületként bejegyzett magyar szervezetben a Shell nemcsak vezető tisztségviselő delegálásával és személyes elkötelezettséggel, illetve anyagi támogatással, hanem a szakmai felkészültségével és a vállalatcsoportnál felhalmozott tapasztalat és tudás átadása révén is aktív szerepet vállal. A Shell Hungary Zrt. a GRSP Magyarország több projektjének részeseként, így például a biztonsági öv használata, a gyermekek biztonságának vagy a gépjárművezetők képzésére szolgáló program támogatása révén segíti elő a hazai közlekedési biztonság és kultúra fejlődését, felzárkózásunkat az EU többi tagállamához. A jövő generációjáért A vállalat emellett igen fontosnak tartja az új gazdasági értékrend megismertetését a jövő nemzedékével is. A Shell Livewire a Shell által alapított program, amely fiatal vállalkozóknak ad lehetőséget többek között anyagi hozzájárulással, tanácsadással elképzeléseik kidolgozásához, üzleti terveik elkészítésében való közreműködéssel. Magyarországon a Shell Hungary Zrt. az Ezredforduló Alapítvánnyal karöltve 1993-ban indította útjára a vállalkozástámogatási programot az Életpálya Alapítvány égisze alatt. Ennek során az elmúlt több mint egy évtizedben több ezer érdeklődő és vállalkozást indítani tervező fiatal kapott útmutatást, szakmai tanácsot üzleti tervei megvalósításához. A vállalkozás-orientált gondolkodás, az önálló tevékenység indítása, az innovációban rejlő lehetőségek támogatása, és egy időközben kialakított hitelprogram segítségével az Életpálya Alapítvány bizonyította létjogosultságát, és a Shell révén nyújtott anyagi és szakmai segítséggel az elmúlt évtizedben hozzájárult a vállalkozás mint munkaerőpiaci alternatíva lehetőségének szélesebb körű megismertetéséhez

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Vállalati fenntarthatósági kódex

Vállalati fenntarthatósági kódex Jövőképünk és értékeink Vállalati fenntarthatósági kódex Code of Corporate Sustainability 1 Fenntarthatóan és társadalomilag felelősen tevékenykedünk Azt értjük ezalatt, hogy a gazdasági, ökológiai és

Részletesebben

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül

Schindler Emberi Erőforrás Stratégia Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül Emberi Erőforrás Stratégiánk végrehajtása HR célkitűzéseink Üzleti tevékenységünk támogatása Értékeink támogatása Üzleti tevékenységünk támogatása munkavállalóink támogatásán keresztül www.schindler.com/careers

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A Beszállítóktól a Vevőkig

A Beszállítóktól a Vevőkig Lean Factory Konferencia A Beszállítóktól a Vevőkig Változó piac, növekvő vevői igények 2008. november 18., Kecskemét Versenyképes gyártás Magyarországon! Program 2008. november 18., Kecskemét Hotel Három

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN

A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN A VÁLLALATOK FELELŐSSÉGE A KLÍMAVÁLTOZÁSBAN Radácsi László, Ph.D. ügyvezető igazgató II. Magyarországi Klímacsúcs Budapest, 2009. február 19. NYELVHASZNÁLAT ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Reducing our climate impact

Részletesebben

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére

Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére Dr Ruja Ignatova válaszlevele az MNB közleményére erede$ angol - és magyar fordítás Kedves Partnereink! A fejlődési folyamat Magyarországon nem a legkellemesebb, azonban sok központi bank figyelmezteti

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben

Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Értékek és értékközvetítés a közszolgálati képzésben Values, Value-transfer and Education in the Public Service Dr. Norbert KIS Vice Rector National University of Public Service 2010 előtt: politikai válság,

Részletesebben

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény

A Gyógyszerkutató- és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja. Ellenőrzési rendszer és vizsgakövetelmény A Gyógyszerkutató és fejlesztő szakirányú továbbképzési szak tanterve és tantárgyi programja Tantárgyak 1. 2. Félévek 3. 4. elmélet Óraszám gyakorlat összesen Ellenőrzési rendszer és követelmény 1. Szerves

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Kkv-k társadalmi felelősségvállalása Magyarországon. CSR for SMEs workshop Budapest, 2012. szeptember 11.

Kkv-k társadalmi felelősségvállalása Magyarországon. CSR for SMEs workshop Budapest, 2012. szeptember 11. Kkv-k társadalmi felelősségvállalása Magyarországon CSR for SMEs workshop Budapest, 2012. szeptember 11. Miről lesz szó? 1. KÖVET Egyesület bemutatása 2. A társadalmi felelősségvállalás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary. MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011.

Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary. MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011. Добро пожаловать! Make the most of EU grants in Hungary MAPI Hungarian Development Agency Corp. 24-25. февраля, 2011. EU founds what is it all about? «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться,

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY

ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY Employment programme and campaign for people living with disabilities ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY Founded in 2012 Founder: Törőcsik Mari, actress, honoured theater and film artist

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011

Az MNB által előfizetett bel- és külföldi lapok, folyóiratok, adatbázisok listája - 2011 Belföldi lapok Külföldi lapok Acta Oeconomica Állam- és Jogtudomány Chip Számítógép Magazin (DVD melléklettel) Élet és Irodalom Figyelő /Profit plusz csomag: Figyelő TOP 200; Figyelő Trend Figyelő /plusz

Részletesebben

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet

LinkedIn munkafüzet. Munkafüzet LinkedIn munkafüzet Munkafüzet Tartalomjegyzék Kedves Szakkollégisták! Amit most a kezetekben fogtok, az a KommON saját készítésű LinkedIn munkafüzete, melyet a Karrier munkacsoport nevében szeretettel

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

CONFIDENCE AND CREDIBILITY. BIZALOM ÉS HITELESSÉG Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years

CONFIDENCE AND CREDIBILITY. BIZALOM ÉS HITELESSÉG Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years 15 years 2013 CONFIDENCE AND CREDIBILITY The Annual Report of HEBC BIZALOM ÉS HITELESSÉG Az HEBC éves jelentése Hungarian European Business Council Magyar Európai Üzleti Tanács H E B C R E P O R T 2 0

Részletesebben

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting

A környezetközpontú tanácsadás. Environmental Management Consulting A környezetközpontú tanácsadás Environmental Management Consulting Minden gazdasági-társadalmi folyamat közvetlenül vagy közvetve hatással van a környezetre, így ennek védelméhez kapcsolódó intézkedések

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Treasury kockázatkezelés

Treasury kockázatkezelés www.pwc.com/hu Treasury kockázatkezelés Berki Ervin Mirő lesz szó 1. Bevezetés 2. Fedezeti politika 3. Fedezeti elszámolás 4. Válság után EMIR Slide 2 Bevezetés Slide 3 Szabályozó testület Kontroll környezet

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08.

neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. neox Egyesített előnyök Előadja: Tóth Péter 2008.02.08. Nano a természetben Lótuszvirágeffektus: a lótuszvirág öntisztító hatása a nano-struktúrájú felületnek köszönhetően 01.01.2008 NAME OF PRESENTATION

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Uccu neki. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása. László Flóra

Uccu neki. Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása. László Flóra romológia László Flóra Uccu neki Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány kettős szerepe és hatása A civil kezdeményezést közel négy éve hozták létre roma és nem roma szakemberek és fiatalok azzal a

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

SUSE Success Stories Varga Zsolt

SUSE Success Stories Varga Zsolt SUSE Success Stories Varga Zsolt operatív igazgató / Novell PSH Varga.zsolt@npsh.hu 2 Nagy forgalmú webes portál infrastruktúra kialakítása (közszféra) Megoldandó feladatok, nehézségek Igen nagy számú

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

Tanulás egy életen át a fenntarthatóságért

Tanulás egy életen át a fenntarthatóságért Tanulás egy életen át a fenntarthatóságért Czippán Katalin 2011. április 21. Veszprém 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Life Long Learning Konferencia Felkészülés a valós problémák megoldására Gazdasági

Részletesebben

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town

Én Me: Név Name. Tel. E-mail. EVS projektem My EVS project. Dátum Project date. Hely (ország, város) Country, town Én Me: Név Name Tel E-mail EVS projektem My EVS project Dátum Project date Hely (ország, város) Country, town Küldő szervezet kontakt Sending organisation contact info EVS kalendárium Készült a Nemzeti

Részletesebben

TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja TÖOSZ az önkormányzati tudás bázisa 2014 A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja A TÖOSZ a z ö n k o r m á n y z a t i t u d á s b á z i s a A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years

HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH. FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése. The Annual Report of HEBC. years 16 years HEBC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH The Annual Report of HEBC FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS Az HEBC éves jelentése 2014 Hungarian European Business Council Magyar Európai Üzleti Tanács

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010. a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT OD WORLD SUMMIT 2010 a 2010-es év szervezetfejlesztői világtalálkozója Miről is szól a mai előadás? Kísérleti projektmenedzsment? Virtuális gigateam? Energiamenedzsment?

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

Közösségi élet Community Life

Közösségi élet Community Life Devon Strategic Partnership Közösségi élet Community Life Devon megye közösségei A közösség kifejezés gyakran alkalmazott Devonban, melynek fogalmáról két módon vélekedünk: Devon s communities Community

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2011 PREDICTABILITY AND COMPETITIVENESS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS VERSENYKÉPESSÉG A Magyar Európai Üzleti Tanács 13 éves jelentése Years H E B C R

Részletesebben

A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem

A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem A European Desing for All eaccessibility Network (EDeAN) hálózat tevékenységének bemutatása Sikné Lányi Cecília 2009-ben EDeAN titkára Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Hungary lanyi@almos.uni-panoon.hu,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben