Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/ , Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk."

Átírás

1 Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/ , Hnlap: OM: A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: JANUÁR ELSEJÉTŐL Németh Tamásné igazgató Nagyszentjáns,

2 Tartalm 1 Bevezetés A Pedagógiai prgram évi módsításának kai Alapvető célkitűzéseink Az intézmény adatlapja: Helyzetelemzés Községünkről Tárgyi feltételek: Személyi feltételek: Gyermekközösségünk: A szülők közössége Isklánk arculata Nevelési prgram Küldetésnyilatkzat Pedagógiai alapelveink Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szlgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti frmák A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, a képesség kibntakztatását segítő tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgram A szülők, a tanulók és a pedagógusk együttműködésének frmái, és tvábbfejlesztésének lehetőségei (A nyittt iskla) A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység Az isklai egészségnevelési prgram Az iskla környezeti nevelési prgramja A pedagógiai prgram végrehajtásáhz szükséges a nevelő ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Helyi tanterv Az egyes évflyamkn taníttt tantárgyak, kötelező és választható fglalkzásk, ezek óraszámai és követelményei A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évflyamra lépés feltételei Az isklába jelentkező tanulók felvételének elvei Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái, a tanuló magatartása, és szrgalma, teljesítménye értékelésének és minősítésének követelményei és frmái A diákk fizikai állaptának felmérésével kapcslats tudnivalók Hatályba lépés, értékelés, felülvizsgálat, nyilvánsság Mellékletek Legitimizáció

3 1 Bevezetés 1.1 A Pedagógiai prgram évi módsításának kai Pedagógiai prgramunk a 2009-ben módsíttt prgram átdlgzása. A prgram újabb felülvizsgálatát és átdlgzását a évi jgszabályi váltzáskra való tekintettel a nevelőtestület előzetes állásfglalása alapján végeztük el. Pedagógiai prgramunk módsítására az alábbi jgszabályk alapján került sr: évi LXXI. törvény a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény módsításáról (Magyar Közlöny 2010/117. sz.) évi LXXIX. törvény a közktatásról 8. 3) Az alapfkú nevelés-ktatás szakasza az első évflyamn kezdődik, és a nylcadik évflyam végéig tart. Az alapfkú nevelés-ktatás szakasza négy részre taglódik, melyek a következők: a) az első évflyamn kezdődő és a másdik évflyam végéig tartó bevezető, b) a harmadik évflyamn kezdődő és a negyedik évflyam végéig tartó kezdő, c) az ötödik évflyamn kezdődő és a hatdik évflyam végéig tartó alapzó, d) a hetedik évflyamn kezdődő és a nylcadik évflyam végéig tartó fejlesztő szakasz. A bevezető és a kezdő szakaszban nem szakrendszerű ktatás flyik. A helyi tantervben meghatárzttak szerint az alapzó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai fglalkzása időkeretének legfeljebb ötven százalékában nem szakrendszerű ktatás is flyhat, az alapzó szakasz fennmaradó időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű ktatás flyik. 70. (1) A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatárztt kivétellel - a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkr és a tanítási év végén sztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és szrgalmának értékelését és minősítését az sztályfőnök - az sztályban tanító pedagógusk véleményének kikérésével - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskrú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi sztályzatt az érdemjegyek alapján kell meghatárzni. Az sztályzatról a tanulót és a kiskrú szülőjét értesíteni kell. Az érdemjegy, illetőleg az sztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szrgalmának értékelésekr, minősítésekr nem lehet fegyelmezési eszköz. 71. (1) A tanuló az iskla magasabb évflyamába, illetve szakképzési évflyamába akkr léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A tanuló az első évflyamn csak abban az esetben utasítható évflyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az isklából való igazlt és igazlatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Ha az iskla szakképzési évflyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkr is megkezdheti tanulmányait a szakképzési évflyamn, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte be. Tanulmányait aznban az adtt évflyamn csak akkr fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utlsó napjáig az érettségi biznyítványt megszerezte (19)-(20) hatályát veszti A hatályát veszt ő rendelkezések alkalmazására még a felmen ő rendszer miatt isklánkban a 2011/2012. tanévben szükség van. A fenti jgszabályk alapján a nevelőtestület az alábbi váltztatáskat fgadta el: A szöveges értékelés területén: A 2010/2011. tanév szeptember elsejétől kezdődően visszatér az sztályzattal történő értékelésre. Így Pedagógiai Prgramunk 5.5. fejezetének 7. bekezdése módsul. A nem szakrendszerű ktatás területén: A Pedagógiai Prgramunk 5.1. fejezete váltzik: A 2011/2012. tanév szeptember elsejétől isklánkban az alapzó szakaszn (5. és 6. évflyamkn) felmenő rendszerben teljes óraszámban visszatérünk a szakrendszerű ktatáshz. A szabadn választható órakeretből 3

4 biztsíttt differenciálásra frdítható órákn aznban tvábbra is nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskmpetenciák fejlesztésére. A nem szakrendszerű órákn alkalmaztt hatékny tanítási-tanulási módszereket ezután is beépítjük a tanórai munkába. Ennek megfelelően helyi tantervünk nem szakrendszerű ktatásra vnatkzó melléklete a én hatályát veszti (29. számú melléklet). 1.2 Alapvető célkitűzéseink Pedagógiai prgramunkban megfgalmaztt alapelvek megvalósításával isklánk tanulói számára szeretnénk elősegíteni: a társadalmi esélyegyenlőség növelését a hátránys helyzet csökkentését az isklai tanulmányk alatt az isklai szegregáció mentesség biztsítását a felnőtt knstruktív életvitelhez szükséges kulcskmpetenciák erősítését flyamats tanulásra és önfejlesztésre való igény kialakítását a tlerancia képességét kmmunikációs és együttműködési képességek kifejlesztését kezdeményező és vállalkzói képességek megalapzását az ktatásközpntúság, adatbázisk tanítása helyett az érzelmi nevelést, és a készségek fejlesztését az idegen nyelv tudásának és az infrmatikai tudásának növelését az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítását a felesleges túlterhelés megszűntetését Az isklai életben szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására törekszünk, minden gyermek számíthat pedagógusaink jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb prblémáiban egyaránt. Isklánk nevelőtestülete figyelembe veszi a partnerek (fenntartó, szülők, diákk) véleményét, javaslatait, és lehetőség szerint beépíti azt minőségirányítási munkájába. Versenyképes tudást, haszns képességeket szeretnénk kialakítani, ezért flyamatsan megújulva igazdunk a váltzó elváráskhz, tiszteletben tartva tanítványaink személyiségét és megkövetelve tőlük ugyanezt. 2 Az intézmény adatlapja: Költségvetési szerv alapadatai Költségvetési szerv megnevezése: Hunyadi Mátyás Általáns Iskla Székhelye: 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Az intézmény OM aznsítója: Törzskönyvi aznsítója: Létrehzásáról rendelkező határzatk: - Közvetlen jgelődjének neve, székhelye: - Alapító és fenntartó szervének neve, székhelye: Nagyszentjáns Község Önkrmányzata 9072 Nagyszentjáns, Vasút út 1. Irányító szervének neve, székhelye: Nagyszentjáns Község Önkrmányzata Képviselő-testülete 9072 Nagyszentjáns, Vasút út 1. Működési köre: Nagyszentjáns Község közigazgatási területe Költségvetési szerv típus szerinti besrlása: Tevékenység jellege alapján: közszlgáltató szerv Közszlgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény Közktatási törvény szerint: általáns iskla Feladatellátáshz kapcslódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyigazdasági feladatait a Plgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkdó költségvetési szerv látja el. Alapvető szakágazat: Jgszabályban meghatárztt közfeladata: Az általáns iskla feladata biztsítani az alapfkú általáns nevelést és ktatást. Ennek keretében az intézmény felkészíti a tanulókat középfkú ktatásra, az alapvizsgára, illetve az alapfkú isklai végzettség megszerzésére. Az általáns isklai napközi tthn az isklásk tanórán kívül szervezett fglalkztatását, krrepetálását az isklai feladatk elkészítésének segítését hivattt ellátni. 4

5 Kötelező feladat: A helyi önkrmányzatkról szóló LXV. törvény 8. (1), illetve (4) bekezdésében fglaltak szerint. Költségvetési szerv vezetőjére, fglalkztatttjaira vnatkzó jgviszny: A költségvetési szerv vezetőjét Nagyszentjáns Község Önkrmányzat Képviselő-testülete 5 évre szóló határztt időre bízza meg, a közalkalmazttakról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Krm. rendelet 5. (2) bekezdése alapján. Fglalkztatttjaira vnatkzó fglalkztatási jgvisznyk megjelölése: a közalkalmazttak jgállásáról szóló módsíttt évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló módsíttt évi XXII. törvény szerint. A feladatellátást szlgáló vagyn, vagyn feletti rendelkezési jga: Az intézmény alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatába adja a nagyszentjánsi 29-es és 30-as helyrajzi számú, Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a szám alatti ingatlann elhelyezkedő iskla épületet és a hzzátartzó kerítéssel körülhatárlt területet. Az intézmény a használatába adtt ingó és ingatlan vagynnal az államháztartási törvényben, annak végrehajtási rendeletében, valamint az Önkrmányzat rendeleteiben fglaltak szerint gazdálkdik alaptevékenysége ellátása érdekében. Költségvetési szerv alaptevékenysége: 8520 Alapfkú ktatás Szakfeladatk december 31-ig: Általáns Isklai Általáns nappali rendszerű Sajáts nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általáns isklai nevelése, ktatása Napközi tthni és tanulószbai fglalkzás (szrgalmi időben) Isklai étkeztetés Az isklai ktatáshz tartzik: Azn tanulók nevelése, ktatása, akik esetében a rehabilitációs bizttság a megállapíttta, hgy az áthelyezés indkltsága (a sajáts nevelési igény) megszűnt, illetve akiknek flyamats figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizttság rendelte el. Beszédfgyatéks, enyhe értelmi fgyatéks, viselkedés fejlődésének rganikus kkra visszavezethetően tartós és súlys rendellenessége miatt sajáts nevelési igényű gyermekek, nevelése, ktatása. A viselkedés fejlődésének rganikus kkra vissza nem vezethetően tartós és súlys rendellenessége miatt sajáts nevelési igényű tanulók nevelése, ktatása. Szakfeladatk január 1-től: Isklai intézményi étkeztetés Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1 4. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (1 4. évflyam) Általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Sajáts nevelési igényű általáns isklai tanulók nappali rendszerű nevelése, ktatása (5 8. évflyam) Általáns isklai napközi tthni nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók napközi tthni nevelése Általáns isklai tanulószbai nevelés Sajáts nevelési igényű tanulók általáns isklai tanulószbai nevelése Pedagógiai szakszlgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szlgáltatásk Könyvtári állmány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szlgáltatásk Isklai, diáksprt-tevékenység és támgatása Fgyatékssággal élők isklai, diáksprt-tevékenysége és támgatása A szervezet kiegészítő, kisegítő és vállalkzási tevékenységet nem flytat. Maximális tanulólétszám: 8 évflyamn: 250 fő Az intézmény körbélyegzője: A Magyar Köztársaság címere a Hunyadi Mátyás Általáns Iskla, Nagyszentjáns körfelirattal Az intézmény számlaszáma: OTP Győr Msn Sprn Megyei Igazgatóság Az intézmény adószáma: A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla bélyegzőinek lenymata: 5

6 Hsszú bélyegző: Kör alakú bélyegző: 3 Helyzetelemzés Községünkről Településünk Győr-Msn-Sprn megyében a Kisalföld keleti szélén, Győrtől 15 km-re fekszik. A laksság létszáma közel kétezer fő. A település közművesítése még nem teljes, a csatrnázás hiányzik. Sk prblémát kz a belvíz, amely 2010-ben a lakóépületek mellett az iskla épületében is kárkat kztt. A község közlekedése jó: a Budapest - Győr közötti vasútvnal településünkön halad át, az M1-es autópályára le illetve felhajtási lehetőség is van. Hiánysság a közlekedésben a szmszéds falvak (például Bőny) felé a tömegközlekedés nem megldtt. Gönyű felé is csak napi 3 alkalmmal közlekedik autóbusz. Megtörtént a belterületi utak javítása, felújítása, parklók építése. Flyamatban van a csatrnahálózat kiépítésének előkészítése. A településen működik plgármesteri hivatal, psta, takarékpénztár, rvsi rendelő, védőnői szlgálat, gyermekjóléti szlgálat (társulásban), fiókgyógyszertár, óvda, és 8 évflyams általáns iskla. Nincs művelődési ház, mzi, ifjúsági ház, közösségi épület. A települési könyvtár az isklai könyvtárral egybe vntan működik. A községi rendezvények (pl. ünnepélyek, véradás, tüdőszűrés, falugyűlés, stb.) többsége is az isklában kerül megszervezésre, a karácsnyi műsr kivételével, amelyhez a település katlikus templma is lehetőséget biztsít. A munkaképes laksság 60%-a más településen (Győrben, Kmármban, Báblnán stb.) dlgzik, jelentős az alkalmi munkavállalók és a munkanélküliek száma. A családk jelentős hányada szciálisan hátránys helyzetű. Az iskla az egyedüli "élményfrrás" a gyermekek számára, sőt a falu lakssága felé is. Isklánk, a prgramjain keresztül egyben művelődési szerepet is betölt a falu életében. A település közösségi életének színvnalasabbá tételét is célul tűzte ki a 2010-ben megválaszttt új képviselőtestület és az Összefgás Nagyszentjánsért 2010 civil szervezet Tárgyi feltételek: Az isklánk 1964-ben épült, majd 1984-ben és 1994-ben bővült egy-egy új szárnnyal. A kétszintes épületben minden sztálynak van külön tanterme, ezen kívül történelem földrajz, fizika szaktanterem, számítástechnika terem, fejlesztő és lgpédiai szba, technika és háztartástan terem, nyelvi labr is rendelkezésünkre áll. Ez utóbbi technikai eszközei felújításra szrulnak. A napközisek külön terem hiányában a 4. sztálysk tantermében kaptak helyet. Tantermeink tágasak, világsak. Szép és tágas könyvtár áll a tanulók, a pedagógusk és a falu laksságának szlgálatára. A fizika szaktanteremben és számítástechnika teremben az önkrmányzat a szülői szervezet és a Felnőttek a Gyermekekért Alapítvány támgatása révén sikerült új 6

7 bútrkat vásárlni. Az új számítástechnika terem 2009 nyarán került kialakításra (meszelés, hálózat kiépítése, bútrk). Nagybb, krszerűbb terembe kerültek az új bútrk. 2010/2011. tanévben az infrmatikai nrmatíva és a TIOP-1.1.1/07/1 számú pályázat segítségével isklánkban az ktatás és a nevelés infrmatikai feltételei jelentősen javulnak. Öt tanterembe digitális tábla, laptp és prjektr, a számítógépterembe 14 asztali gép és egy szerver kerül. Tvábbá négy számítógéppel és egy multifunkciós eszközzel bővül pedagógiai munkánk infrmatikai háttere. Az isklai könyvtár és az infrmatika terem szlgáltatásait a település lakssága is igénybe veheti. A régi számítógépterem helyén tanknyha és technika terem kerül kialakításra. Igyekszünk minden lehetséges pályázati frrást igénybe venni, de sajns ezek egyre szűkülnek, csökken az elnyerhető összeg, és pályázatk elbírálása, finanszírzása a kiírásban megjelöltekhez képest csúszik. Sajns nincs trnaterem, és bizny ez megnehezíti a testnevelés és a sprt fglalkzásk megszervezését. Az egészséges nemzedék neveléséhez hzzátartzna a kulturált, jól felszerelt trnaterem is őszére az iskla udvarán elkészült egy aszfaltztt sprtpálya, mely jó idő esetén egészségesebb sprtlási lehetőséget biztsít, mint a pincében lévő szükségtanterem, amely a 2010 tavaszán a belvíz miatt teljesen használhatatlanná vált. A fenntartó segítségével megldandó feladatk: 3.3. Személyi feltételek: a testnevelés tantárgy ktatásáhz a feltételek megteremtése vizesblkkk felújításának flytatása tantermekben műpadlózás (balesetveszély megszüntetése) ablakk cseréjének befejezése főbejárat ajtajának cseréje épület külső hmlkzatának javítása, szigetelése az épület elektrms hálózatának felújítása a fűtés krszerűsítése akadálymentesítés, lépcső csúszásmentesítése tantermek bútrzatának cseréje tantermekben festés, mázlás ajtók cseréje könyvtár bútrzatának krszerűsítése, könyvek beszerzése szemléltető eszközök beszerzése (természettudmánys tantárgyak, alsó tagzat) függönyök cseréje Az iskla nevelőtestületének létszáma 14 fő. Jelenleg hárm pedagógus (tanító, tanár) Gyesen van, az őket helyettesítő szaktanárk alkalmazásával javult a szaks ellátttság. A nevelőtestület összetétele: 2 fő szaktanár, 6 fő tanító és tanár (ebből egy fő gyógypedagógus), 6 fő tanítói végzettséggel rendelkezik, műveltségi területtel, szakkllégiumi végzettséggel kiegészítve. Heti egy alkalmmal óraadóként lgpédus végez beszédfejlesztést az erre rászruló gyermekek körében. Munkánkat egy isklatitkár, két takarító és az óvdával közös karbantartó segíti. Az intézmény szaks ellátttsága a környező és a vársi isklákhz és az iskla krábbi helyzetéhez visznyítva is jó és jelentősen javult. Jelenlegi hiánysság: rajz (7-8.), kémia (7-8.) és mdultárgyak közül e tánc és dráma (Összesen heti: 6 óra a felső tagzatn.). A kémia tantárgyat a krábbiakhz hasnlóan lyan pedagógus ktatja, aki vegyipari szakktatói végzettséggel rendelkezik, a rajzt pedig vizuális műveltségi területre vnatkzó szakképesítéssel rendelkező tanító ktatja a 7-8. sztályban. A tantestület tagjainak többsége hsszabb idő óta tagja a nevelőtestületnek. A nevelőtestület 42, 8 % -a, hat fő helyi laks, a többi pedagógus más településről jár ki. A nevelőtestület valamennyi tagja pedagógiai munkájával, tanórán kívüli nevelő munkájával (műsrk, ünnepélyek, kirándulásk, különböző prgramk szervezése, pályázatk írása) révén skat tesz az intézmény jó hírének növelése és a szakmai munka fejlesztése érdekében. A pedagógusk önképzése és tvábbképzése flyamats, tudats és tervszerű. A nevelőtestület él a szakmai önállóságból adódó lehetőségekkel, törekszik arra, hgy érvényesüljön a kmpetencia alapú ktatás a teljes nevelési-ktatási flyamatban Gyermekközösségünk: Isklánkban jelenleg 131 gyermek tanul 8 sztályban. Az sztályk létszáma váltzats, fő közötti. Tanulólétszámunk alakulása az elmúlt évek srán: 7

8 Tanév Tanulólétszám (fő) Napközisek létszáma/napközis csprtk száma 2001/ /3 2002/ /3 2003/ /2 2004/ /2 2005/ /2 2006/ /1 2007/ /1 2008/ /1 2009/ /1 2010/ /1 A gyermekek nagyn eltérő családi körülmények közül kerülnek az óvdába, majd nnan az isklába. Néhányan küzdenek hangképzési és egyéb beszédprblémával is. Értelmi képességeik átlagsak. Az sztályban a tanulók 30-35%-a gyengébb adttságú, a közepesek derékhada a legnépesebb, a jó és kitűnő tanulók aránya kevesebb. A tanulmányi eredmények az alsó tagzatban jbbak. Itt érződik még a rendszeres isklai krrepetálás, a napközi segítő hatása, valamint a szülőkben meglévő nagybb törődés. A felső tagzatn a nagybb tananyag, az értelemszerű tanulás magasabb követelménye, a csökkenő szülői kntrll, az életkri sajátsságk, és a felszínesebbé váló érdeklődés hatása érződik. Diákjaink jól érzik magukat "másdik tthnukban", ahl nemcsak tudást, de szeretetet, törődést is kapnak. Skuknak isklánk jelenti a rendet, tisztaságt, biztnságérzést, szciális gndskdást. Az sztálylétszámk kedveznek a családias légkör kialakításának, fenntartásának, a személyre szabtt egyéni bánásmódnak, fejlesztésnek. Egyéni eredményeik tükrözik a képességek mellett a szrgalm, a befektetett munka arányát. A gyengén teljesítők között kisebb részt képviselnek a szerény adttságaik miatt elmaradók, többségük az alacsny igényszint, a kellő szülői törődés hiányának áldzatai. A tanév végén javítóvizsgára utasítttak többsége eredményes javítóvizsgát tesz. Célunk a lemrzslódás csökkentése, és megakadályzása, esélyegyenlőségi tervünkkel összhangban. Bukásk száma Évismétlők Tanév (fő) száma 2001/ fő 2002/ fő 2003/ fő 2004/ / / fő 2 fő szülői kérésre 2007/ fő 1 fő 2008/ fő (javítóvizsgára) 1 fő szülői kérésre 2009/ fő 1 fő A szülők és a tanulók szinte minden esetben kikérik a véleményünket a tvábbtanuláshz, pályaválasztáshz, és néhány kivételtől eltekintve meg is szívlelik. Tanulóink többsége eddig a szakmunkásképző isklákat választtta tvábbtanulási célul, néhányan a szakközépisklákat és csak ritkán a gimnáziumkat. (Ez utóbbit inkább 4. és 6. sztály után próbálják meg.) Tanév/fő Gimnázium Szakközépiskla Szakképző iskla szakiskla Nem tanul tvább Összesen 2002/

9 2003/ / / / / / / Az utóbbi időben - a társadalmi hatásk miatt - tanulóink körében is előfrdult durvaság, agresszivitás. Ezzel együtt elmndható, hgy tanulóink fegyelme javult, sőt más iskla diákjaihz hasnlítva jó (tapasztalatk: kirándulás, sprtversenyek, színházlátgatásk). Isklánk világnézetileg semleges, sem plitikai, sem vallási irányzat mellett nem köteleztük, nem kötelezhettük el magunkat. Egyik célunk a gyakrlati élet által is igazlt tudmánys ismeretek átadása. Az emberi jgkkal összhangban a lelkiismereti és vallásszabadságt is tiszteletben tartjuk. A hitktatás szabadn választható fakultatív fglalkzás. Isklánkban igyekszünk a délelőtti órarendhez csatlakzó órában, megldani a hitktatást. A hitktatók tevékenysége nem része az iskla pedagógiai prgramjának A szülők közössége Az isklai nevelő-ktató munkánk fnts részesei, segítői a szülők. Jó eredményt az isklában csak a tanuló - pedagógus - szülő együttműködése hzhat. A családk nagybb része érdeklődik gyermeke felől. Sajns növekszik azn szülők száma, akik egyáltalán nem tartják a kapcslatt az isklával. (Legfeljebb, ha a nevelők mennek ki családlátgatásra!) Isklánk a szülői szervezet véleményét minden fntsabb, a gyermekeket érintő kérdésben kikéri, illetve tájékztatást ad Isklánk arculata Isklánk nylc évflyammal működő általáns iskla, amelyben a sajáts nevelési igényű tanulókat integráltan ktatjuk. Az alsó tagzatn az elmúlt években kisfelmenő rendszerben flyt a tanítás. A felső tagzatn arra törekszünk, hgy a négy év flyamán lehetőség szerint ne váltzzn az sztályfőnökök és a szaktanárk személye. Napközi- és (igény esetén tanulószbai) fglalkzáskat is tartunk. Tanítási órákn kívüli lehetőségeink: matematika, német, angl, ügyes kezek, rajz, sprtkör, tömegsprt, énekkar, középisklai felkészítés, felzárkóztatás. Isklánk már több éve együttműködik az ETALON Művészeti Intézettel, amelynek munkatársai néptáncra és néprajzra tanítják gyerekeinket. Hat éve kötöttünk együttműködési szerződést a Napsugár Zeneisklával, ők szlfézsra, furulyára, fuvlára és zngrára tanítják diákjainkat. Isklánk tanulóit a színház szeretetére igyekszünk nevelni - évek óta bérletes előadásra visszük tanulóinkat (bábszínház, nagyszínház). A beisklázási körzetünkben élő családk szciális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és ktató munkánk ehhez a helyzethez igazdik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkr kiemelt fntsságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalm, a pedagógusk és a szülők célja azns: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben bldgulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Többször váltztak az iskla falai, épületei, de nem váltztt a bennük munkálkdó pedagógusk fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nagyszentjánsi plgárknak! 4 Nevelési prgram 4.1. Küldetésnyilatkzat Olyan isklát szeretnénk: ahvá a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, mtiváló és szerető légkör veszi körül őket 9

10 4.2. Pedagógiai alapelveink ahl a természetes gyermeki kíváncsiságt megőrizve, az életkri sajátsságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákk ahl a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei skldalúan fejlődhetnek, és a tanulás mtivációs alapja a sikerélmény ahvá mindezekért a szülők szívesen hzzák gyermekeiket ahl a tantestület minden tagja fntsnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjbban ért és alktói szabadsága kibntakzhat amelyik rugalmasan képes alkalmazkdni a társadalmi elváráskhz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez ahl a tanulók számára biztsíttt az esélyegyenlőség, a szegregáció mentesség Mindennapi nevelő és ktató munkájukban az alább felsrlt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni: a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk a gyermekeket bevnjuk saját isklai életük megszervezésébe a tanulók egyéni képességeit az ktatás srán figyelembe vesszük diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támaszttt követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük minden gyermek számíthat a pedagógusk jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb prblémáiban az iskla életében szeretetteljes emberi kapcslatk kialakítására törekszünk - tanuló és tanuló - tanuló és nevelő - szülő és nevelő - nevelő és nevelő között Szeretnénk, ha tanulóink közös családi és isklai nevelés eredményeképpen az alábbiakban felsrlt tulajdnságk közül minél többel rendelkeznének: fegyelmezettség, kötelességtudás, szrgalmas tanulás, munka megbecsülése a különféle közösségek (család, iskla, társadalm) együttélését biztsító szabályk ismerete és betartása megjelenése és személyes környezete tiszta, áplt, gndztt egészséges életmódra törekszik, sprtl fntsnak tartja természeti környezetünk védelmét érdeklődés, nyitttság, kreativitás képesség a prblémák érzékelésére és törekvés a megldásukra a tanulás helyes és hatékny módszereinek ismerete képesség a szűkebb és tágabb környezetben való eligazdásra a mindennapi életben felhasználható tudás, önálló ismeretszerzés képessége nemzeti kultúránk ismerete és tisztelete más népek értékeit, hagymányait tiszteletben tartja idegen nyelven is tud kmmunikálni jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban) van elképzelése, célja a jövőjét illetően képes az értő lvasásra, gndlatait helyesen és szabatsan tudja megfgalmazni Tudjuk, hgy e tulajdnságk mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hzzánk járó tanuló személyiségében, munkánk arra irányul, hgy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős krára minél több a fentiekben felsrlt személyiségjeggyel Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az isklánkban flyó nevelő-ktató munka céljait az általáns emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfgadtatása és átadása határzza meg. 10

11 Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hgy a gyermeki nyitttságra, fgéknyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempntjából kiemelten fnts alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljn bennük meggyőződéssé és határzza meg viselkedésüket, magatartásukat. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatk és növények védelme, szeretete. Fgéknyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fntssága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmzgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkdás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre kárs szkásk ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). Az önismeret, a saját személyiség kibntakztatásának igénye (önbecsülés, önbizalm). Felelősségvállalás saját srsának alakításáért (önállóság, kitartás, szrgalm, kreativitás). Nyitttság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befgadására és létrehzására. Fgéknyság az emberi kapcslatkra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfgadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. Kulturált magatartás és kmmunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, másk szkásainak és tulajdnának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldzatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a knfliktusk kezelésére, készség a megegyezésre. A világ megismerésének igénye. Igény a flyamats önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. A szülőföld és Magyarrszág megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra áplása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagymányainak, jelképeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jgainak tisztelete, kultúrájuk, hagymányaik tiszteletben tartása. Az alktmánysság, a törvényesség, az államplgári jgk tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jgk tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demkrácia érvényesítésére. Az isklánkban flyó nevelő és ktató munka feladata, hgy a felsrltak elsajátítását elősegítse. Ezt szlgálják nevelési prgramunk különböző fejezeteiben később meghatárzásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcslódó flyamats értékelés. Isklánk nagy szerepet vállal abban, hgy tanulóink megszerezzék azkat a kulcskmpetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a saját srsuk alakításáhz, a váltzáskhz való rugalmas alkalmazkdáshz. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskla pedagógusai által alkalmaztt személyiségfejlesztésre irányuló eljárásk, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csprtra szthatóak: Közvetlen (direkt) módszerek azk, amelyeknek alkalmazása srán a nevelő közvetlenül, személyes kapcslat révén hat a tanulóra. Közvetett (indirekt) módszerek azk, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Isklánk pedagógusai által alkalmaztt közvetlen és közvetett nevelési eljárásk: Szkásk kialakítását célzó, beidegző módszerek Közvetlen módszerek Követelés Gyakrltatás Segítségadás Ellenőrzés Ösztönzés Közvetett módszerek A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. Közös (közelebbi vagy távlabbi) célk kitűzése, elfgadtatása. Hagymányk kialakítása. 11

12 Magatartási mdellek bemutatása, közvetítése Tudatsítás (meggyőződés kialakítása) Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalktásk bemutatása A nevelő személyes példamutatása Magyarázat, beszélgetés. A tanulók önálló elemző munkája Követelés. Ellenőrzés Ösztönzés. A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. A követendő egyéni és csprts minták kiemelése a közösségi életből. Felvilágsítás a betartandó magatartási nrmákról Vita Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkr tekintjük nevelő és ktató munkánkat sikeresnek, ha isklánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nylcadik évflyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfkú nevelés-ktatás kerettanterveiben meghatárztt tvábbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hgy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjbb szinten feleljen meg az isklánk helyi tantervében megfgalmaztt követelményeknek.) rendelkezik lyan bővíthető bizts ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságkkal, amelyek képessé teszik őt arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcslatkhz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásfrmákat, határztt elképzeléssel bír saját közelebbi és távlabbi jövőjét és srsát illetően A személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Nevelő és ktató munkájának alapvető feladata, hgy a tanulók személyiségét a különféle isklai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcslats feladataink következők: A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatsítása és meggyőződéssé alakítása. A tanulók értelmi nevelése, a tanulás tanítása Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A hatékny tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátítása, az önművelés igényének kibntakztatása, a könyvtári és más infrmációfrrásk használata elsősrban a következőket fglalja magában: az alapkészségek kialakítása, az emlékezet erősítése, az önművelés igényének és szkásának kibntakztatása, az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. Tanulási színtér lehet a múzeum, a kiállító terem, a művészeti előadás színtere. A tanulók közösségi (társas kapcslatkra felkészítő) nevelése Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcslatk fntsságának tudatsítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kmmunikáció elsajátítása. A beteg, sérült és fgyatéks emberek iránti elfgadó és segítőkész magatartás kialakítása. Az önálló gyalgs közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök kulturált használatára való felkészítés. A családi életre, a felelős, örömteli párkapcslatra történő felkészítés. Környezettudatsságra nevelés Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 12

13 A tanulók magatartásának, életvitelének beflyáslása annak érdekében, hgy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezet megóvására ezzel elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A tanulók akarati nevelése Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibntakztatására vnatkzó igény felébresztése. A kitartás, a szrgalm, a céltudatsság, az elkötelezettség kialakítása. Ahhz, hgy a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az elsajátíttt tudást, készségeket, a tanulást segítő beállítódáskat a tanítás - tanulás egész flyamatában gndskdni kell arról, hgy egyre kmpetensebbnek érezzék magukat srsuk, életpályájuk alakításában. A tanulók nemzeti nevelése, hn és népismeret Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagymányk, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, áplása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, elmélyítése. Hazánkban és a szmszédságunkban élő más népek, népcsprtk értékeinek, történelmének, hagymányainak megbecsülése. Európai aznsságtudatra nevelés Feladata: Az Európai Unió kialakulásának, intézményrendszerének megismertetése, az Unió kínálta lehetőségek felismertetése és azkkal való élni tudás és azk kihasználása. Infrmációk szerzése az emberiség közös, glbális prblémáiról és ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. A tanulók aktív államplgársága, demkráciára nevelése Feladata: Az alapvető államplgári jgk és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és prblémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az isklai és a helyi közéletben való részvételre. Az aktív államplgársághz szükséges részképességek pl. knfliktuskezelés, segítségnyújtás, az együttműködés képessége. Szükséges beállítódásk: felelősség, megbízhatóság, tlerancia, társadalmilag elfgadtt viselkedés. A tanulók munkára nevelése, gazdasági nevelés Feladata: Az emberek által végzett munka fntsságának tudatsítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakrltatása. Pzitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkdás és a gazdasági ésszerűség iránt. A tanulók tudats fgyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kckázatt. A rendelkezésükre álló erőfrráskkal így a pénzzel való bánni tudás megtanítása. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmzgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fntsságának tudatsítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A környezet egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek megismertetése. A vészhelyzetek közösségi és egyéni szintű megelőzésére, kezelésére való felkészítés (közlekedési, természeti katasztrófa). A kárs függőséghez vezető szkásk kialakulásának megelőzése (drgprevenció, bűnmegelőzés). Az egészséges állapt örömteli megélésére és a harmnikus élet értékként való tisztelésére kell nevelni gyerekeinket. Felkészülés a felnőtt élet szerepeire, pályarientáció Feladata: A tanulók tvábbi isklai és pályaválasztásának segítése. A különböző pályák, fglalkzásk és a hzzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismertetése. A tanulókban tudatsítani kell, hgy életpályájuk srán többször kényszerülnek pályamódsításra. Ki kell alakítani a rugalmasság, az együttműködés és a biznytalanság kezelésének a képességét A közösségfejlesztéssel kapcslats feladatk A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása isklánk nevelő-ktató munkájának másik alapvető feladata. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcslats feladataink a következők: A különféle isklai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 13

14 Feladata: Az isklai élet egyes területeihez (tanórákhz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcslódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudats, tervszerű nevelői fejlesztése. A tanulók életkri fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkdniuk kell az életkrral váltzó közösségi magatartáshz: a kisgyermek hetergén a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró személyiségének lassú átalakulásától az autnóm önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé válásig. Az önkrmányzás képességének kialakítása Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése srán ki kell alakítani a közösségekben, hgy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehanglt módn tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusk legfntsabb feladata, a közösségek tevékenységének tudats tervezése és flyamats megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkr érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcslódnak, azkban aktívan részt vesznek, és tt a közösségi együttéléshez, szükséges magatartáshz és viselkedési frmákhz tapasztalatkat gyűjthetnek. A közösség egyéni arculatának, hagymányainak kialakítása Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartzást erősítő erkölcsi, viselkedési nrmák, frmai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, áplása A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szlgáló tevékenységi rendszerek és szervezeti frmák A tanuló személyiségfejlesztésének legfntsabb színtere a hsszabb tanítási-tanulási flyamatba illeszkedő tanítási óra Az iskla nevelői a tanítási-tanulási flyamat megszervezése srán kiemelten fntsnak tartják a tanulók mtiválását, a tanulói aktivitás biztsítását és a differenciálást. A mtiválás célja, hgy tanulóinkban felébresszük azkat az indítékkat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azkat a módszereket és szervezeti frmákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztsítják. Az isklai tanulási flyamat srán kiemelten fnts feladat a differenciálás; legnagybb mértékben igazdjn a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújttt teljesítményéhez. E feladat megldását a tanítási órákn az alábbi tanítási módszerek és szervezeti frmák segítik: - A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazdó munkafrmákat, így - elsősrban a gyakrlásnál, ismétlésnél a tanuló önálló, párs és csprts munkájára támaszkdnak. - Idegen nyelv, infrmatika, technika tantárgy ktatását csprtbntásban ldjuk meg - amennyiben ezt a tanulók létszáma szükségszerűvé teszi. Az isklában a nevelési és ktatási célk megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik hagymányőrző tevékenységek az iskla névadójának, Hunyadi Mátyás emlékének áplása. Ezt szlgálja az évenkénti megemlékezés, a különféle isklai és körzeti szintű, Hunyadi Mátyáshz kapcslódó rendezvények megszervezése 10 évenként az iskla tevékenységét munkáját összefglaló kiállítás szervezése tanévenként a következő isklai ünnepségekre, megemlékezésekre, prgramkra kerül sr, az alábbiak szerint: - Tanévnyitó Időpnt: Felelős: OM rendelet szerint 1. és 8. évflyam sztályfőnökei 14

15 Diákönkrmányzat Közreműködő: 1. és 8. évflyam tanulói - Családi nap Időpnt: szeptember utlsó hete Felelős: minden nevelő Közreműködő: 1 8. évflyam tanulói - Megemlékezés któber 6-ról Időpnt: któber 6. (hétvége esetén előtte) Felelős: az éves munkaterv szerint Közreműködő: az éves munkaterv szerint - Hulladékgyűjtés Időpnt: któber utlsó hete Felelős: DÖK segítő pedagógus Közreműködő: szülők - Megemlékezés któber 23-ról Időpnt: któber 22. (hétvége esetén előtte) Felelős: az éves munkaterv szerint Közreműködő: az éves munkaterv szerint - Egészséghét Időpnt: nvember másdik hete Felelős: az éves munkaterv szerint Közreműködő: az éves munkaterv szerint - Karácsny Időpnt: a téli szünet előtt, decemberben Felelős: munkaközösség vezetők Közreműködő: 1-8. évflyam tanulói - Megemlékezés március 15-ről Időpnt: március 15-ét megelőző munkanap Felelős: az éves munkaterv szerint Közreműködő: az éves munkaterv szerint - Hunyadi Napk (körzeti tanulmányi és sprt verseny) Időpnt: tavaszi szünet előtti hét Felelős: évenként külön kijelölt szervezők Közreműködő: 1-8. évflyams tanulók, pedagógusk - Gyermeknap Időpnt: május utlsó hete Felelős: DÖK segítő pedagógus, sztályfőnökök Közreműködő: Diáktanács tagk - Tanulmányi kirándulás Időpnt: június első hete Felelős: sztályfőnökök - 8. sztálysk ballagása, ünnepélyes tanévzáró Időpnt: a tanév rendjéről szóló rendelet alapján, munkaterv szerint Felelős: 7. és 8. évflyam sztályfőnökei Közreműködő: 7. és 8. évflyam tanulói A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az isklában diákönkrmányzat működik. Az isklai diákönkrmányzat munkáját a 4-8. sztálykban megválaszttt küldöttekből álló diák-önkrmányzat vezetősége irányítja. A diákönkrmányzat tevékenységét az iskla igazgatója által megbíztt nevelő segíti. Napközi tthn, tanulószba A közktatási törvény előírásainak megfelelően - ha a szülők igénylik -, az isklában tanítási napkn a délutáni időszakban az 1-4. évflyamn napközi tthn, az 5-8. évflyamn, igény estén tanulószba működik. A tanítási szünetekben a munkanapkn összevnt napközis csprt üzemel, ha ezt a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik. Diákétkeztetés 15

16 A napközi tthnba felvett tanulók napi hármszri étkezésben (tízórai, ebéd, uzsnna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára - igény esetén - tízórait, ebédet (menzát) biztsít az intézmény. Az iskla fenntartója által megállapíttt étkezési térítési díjakat az isklatitkárnál kell befizetni, az általa meghatárztt módn. Tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk Az egyéni képességek minél jbb kibntakztatását, a tehetséges tanulók gndzását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhz kapcslódó tanórán kívüli tehetséggndzó és felzárkóztató fglalkzásk segítik. Isklai sprtkör Az isklai sprtkör tagja az iskla minden tanulója. Az isklai sprtkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztsítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sprtágakban az isklai és isklán kívüli sprtversenyekre. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szlgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hbbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskla lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskla nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését lyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskla dlgzója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók tvábbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sprt, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az isklában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az isklán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárk végzik. Tanulmányi kirándulásk Az iskla nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelői munka elősegítése céljából az sztályk számára évente egy alkalmmal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kirándulásn való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanulmányi kirándulásk engedélyezett időtartama: 1 nap, a tanulmányi kiránduláskn legalább 2 fő pedagógusnak kell kísérni a tanulókat. Erdei iskla A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a tábrszerű módn, az iskla falain kívül szervezett, több napn keresztül tartó erdei isklai fglalkzásk, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldlgzása történik. Az erdei isklai fglalkzáskn való részvétel anyagi feltételeit a szülők, és az iskla együttesen biztsítja, kiegészítve pályázati útn valamint alapítványi támgatáskkal. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshz kapcslódó fglalkzás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldlgzását, a követelmények teljesítését szlgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadáskn tett csprts látgatásk. Az e fglalkzáskn való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős fglalkzásk A szabadidő haszns és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hgy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazdva különféle szabadidős prgramkat szervez (pl. túrák, kirándulásk, tábrk, színház- és múzeumlátgatásk, klubdélutánk, közösségi délutánk, táncs rendezvények stb.). a szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Isklai könyvtár A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napkn látgatható isklai könyvtár segíti. A könyvtári kölcsönzés a könyvtár szabályzata alapján történik. Az iskla létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata 16

17 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hgy az iskla létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sprtlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csprtsan használják. Hit- és vallásktatás Az isklában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - isklánk nevelő és ktató tevékenységétől függetlenül - hit és vallásktatást szervezhetnek. A hit- és vallásktatásn való részvétel a tanulók számára önkéntes A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési és magatartási gndkkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez legfntsabb feladatunk a prevenció és a flyamats gndzás. A gyermekek személyiségjegyei, vnásai, külső körülmények sk gndt kznak a tanulói beilleszkedés területén, magatartási nehézségeket kzva. Ezek a prblémák sk esetben egy-egy tanulónál halmzttan, egyszerre jelentkeznek. Feladatunk a prblémák felismerése, gyrs, hatékny rvslása. Ebben a munkában támaszkdni kell az óvdából kaptt infrmációkra, kapcslatt kell tartani az óvdai csprtk vezetői és a leendő első sztálys sztályvezetők között. Az isklai munkában lényeges elem, hgy a felmenő rendszerben a kllégák egymást tájékztassák (évflyamváltásk, sztályfőnök váltásk, évflyam ismétlők esetében). Így lehet a prblémákkal küzdő gyerekeket kiszűrni, nymn kísérni, munkájukat segíteni. Vigyáznunk kell aznban az úgynevezett "beskatulyázás" kikerülésére, hiszen a gyerekek állandóan váltzó, fejlődő egyénisége és a váltzó környezet pzitív és negatív váltzáskat eredményezhet. Ezért szükséges a tanulókkal kialakíttt jó - őszinte értékelésen és önértékelésen nyugvó - kapcslat, valamint a szülőkkel történő rendszeres találkzás. A felismert prblémák kezelése elsősrban az sztályfőnökök feladata. Tájékzttnak kell lennünk a gyermekek gndjairól. Tájékztatni kell erről az sztályban tanító kllégákat, és tartani kell a kapcslatt a szülői házzal. Őszintén kell a prblémákat megbeszélni a tanulóval, szükség esetén a tanulói közösséggel. A tanulás segítésére egyéni fglalkzáskat, krrepetálásn való részvételt kell javaslni. Skat segíthet a közösen létrehztt tanulópár rendszer is. Javaslatkat kell nyújtani a szülőknek a tanulmányi munka tthni megkönnyítéséhez. A beilleszkedési nehézségek esetén az kk feltárása az egyik leglényegesebb feladatunk. A tanulótársakkal, szülővel, kllégákkal knzultálva a prblémák gyökerét kell megtalálni. A beilleszkedés és magatartás negatív ldala skszr közösen jelentkező, nehéz és megldásra váró feladatt jelentenek. A megldást az egységes követelményrendszer, a tanári kar segítőkészsége az egész iskla egységes ráhatása szlgáltathatja. Törekedtünk és törekszünk a fent leírtak egyre következetesebb alkalmazására. Ezen tanulók segítésének lehetőségei: a tanítási órákn alaps ráfigyelés, rendszeres kapcslattartás, knzultáció a szülővel (a nevelőmunkába történő bevnása), támaszkdni a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítő tevékenységére, a tanuló-nevelő beszélgetése tanítási órán kívül, a tanuló minél több sikerélményhez juttatása a tanítási órákn és a tanítási órákn kívüli fglalkzáskn. lyan speciális sztályfőnöki órák tartása ahl személyiségfejlesztő tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti képessége a kudarctűrő képesség növelése, önállóságra nevelés, alkalmazkdó készség fejlesztése egyéni képességekhez igazdó fglalkzásk felzárkóztató órák, fglalkzásk, napközi tthn, tanulószba, családlátgatásk, a szülők és a családk nevelési gndjainak segítése, Nevelési Tanácsadóhz frdulás, végső esetben a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizttság (áthelyező) véleményének, javaslatának a kérése, szrs kapcslat a helyi óvdával és a gyermekjóléti szlgálattal. Ha eredmény mindezek ellenére sem mutatkzik, külső segítséget kell kérni: Nevelési Tanácsadó 17

18 Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizttság A krrekció sikerének legfőbb biztsítéka a szeretet, a megértés, a bizalm, a gyermek iránti lelkiismeret valamint a pedagógiai, pszichlógiai tudás A tehetség, a képesség kibntakztatását segítő tevékenység Isklánk az alapkészségek bizts elsajátíttatása, az alap és általáns műveltség biztsítása mellett fnts feladatnak tartja a tehetséggndzást és a különböző szintű (isklai, körzeti, megyei, rszágs) tanulmányi, kulturális- és sprtversenyekre való felkészítést, a versenyeztetést. Fnts, hgy minél előbb felismerjük a tehetségeket. Ismerni kell azkat a tulajdnságkat, amelyek a tehetség ígéretére utalnak. A felismerés aznban önmagában nem elegendő. A tehetséges gyerekekkel fglalkzni kell. Tudásszmjukat feladatkkal, differenciált fglalkztatással már a kötelező tanórák keretében ki kell elégítenünk. Nagy lehetőség rejlik aznban az egyéni, a kiscsprts illetve a csprts (szakköri) tevékenységek e területen történő felhasználásában. A nem kötelező órák számából a szükségleteknek, igényeknek megfelelő számú és szintű szakköri fglalkzást tervezünk a tehetséges, jó képességekkel rendelkező gyerekek tvábbfejlődésének segítésére. A különböző szaktárgyi versenyeken való részvétel, az azkra való felkészülés, gyakrlás, feladatmegldás, kutatómunka segítése a pedagógusk feladatai, közé tartzik. Az elért eredményekkel öregbíteni szeretnénk isklánk jó hírnevét. Segítés frmái: egyéni képességekhez igazdó tanórai tanulás megszervezése, a választható órákn való részvétel, tehetséggndzó fglalkzásk, tanulmányi versenyek meghirdetése (házi, megyei, rszágs, levelezős); ezekre való jelentkezés támgatása, felkészítés, gyakrlás, isklánkban a néptánc ktatását, valamint a zenektatást biztsítjuk. (Művészeti Isklákkal együttműködési megállapdás), szakkörök, isklai sprtkör, versenyek, vetélkedők bemutatók (szaktárgyi, sprt, kulturális), szabadidős fglalkzásk (pl. színház múzeumk látgatása), az isklai könyvtár, valamint az iskla más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata, a tvábbtanulás segítése. A "Felnőttek a gyerekekért" alapítvány támgatja isklánk ilyen irányú tevékenységét A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatk A nevelők és a tanulók személyes kapcslatainak és a családlátgatásknak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő prblémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az isklában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatk segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hgy segítse a pedagógusk gyermekés ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladata különösen: a tanulók és a szülők tájékztatása azkról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez prblémáik megldása érdekében frdulhatnak, családlátgatáskn vesz részt a veszélyeztető kk feltárása érdekében, a veszélyeztető kk megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szlgálatt, segíti a gyermekjóléti szlgálat tevékenységét, a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támgatás megállapítását kezdeményezi, tájékztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős prgramkról, fgadóórát tart a szülők részére tanácst ad szülőknek, pedagógusknak Az iskla gyermekvédelmi tevékenységnek hárm fnts feladata van: a gyermek fejlődését veszélyeztető kk megelőzése, feltárása, megszüntetése. 18

19 A gyermekvédelmi prblémák feltárásának az a célja, hgy a gyermekek prblémáit az iskla a gyermekjóléti szlgálat segítségével minél hatéknyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlysabbá válásukat. Isklánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók prblémáit, meg kell keresni a prblémák kait, segítséget kell nyújtani a prblémák megldásáhz, jelezni kell a felmerült prblémát a gyermekjóléti szlgálat szakembereinek. A tanulók fejlődését veszélyeztető kk megszűntetésének érdekében isklánk együttműködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szlgálattal, plgármesteri hivatallal, isklarvssal, védőnővel tvábbá a gyermekvédelemben résztvevő szakszlgálatkkal, alapítványkkal. Isklánk pedagógiai munkáján belül elsősrban az alábbi tevékenységek szlgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: a felzárkóztató fglalkzásk, a tehetséggndzó fglalkzásk, az indulási hátrányk csökkentése, a differenciált ktatás és képességfejlesztés, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), egészségvédő és mentálhigiénés prgramk szervezése, a családi életre történő nevelés, a napközis és a tanulószbai fglalkzásk, az isklai étkezési lehetőségek, az egészségügyi szűrővizsgálatk, a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli fglalkzásk, szabadidős tevékenységek, szünidei prgramk), a tanulók szciális helyzetének javítása (segély, természetbeni támgatás), a szülőkkel való együttműködés, tájékztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szlgálatkról, szlgáltatáskról A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgram Az isklai munka leglényegesebb eleme a neveléssel közösen a tanulás. A tanulmányi munka bjektív mérése, az sztályzatk megállapítása a tanulók életkrának előrehaladásával nivellálódáshz vezet. Azk a tanulók, akik flyamatsan kudarcélményeket élnek át, előbb-utóbb elfrdulnak a tanulástól, és számukra érdektelenné válik ez a fnts flyamat. Az isklánk tanulóinak 30%-a hátránys szcikulturális helyzetű. Felzárkóztatásuk megldása érd3ekében a következőket tesszük. tanítási órákn differenciálás krrepetálás napközis fglalkzás, tanulószba biztsítása egyéni fglalkzásk felzárkóztató fglalkzásk isklai könyvtár, valamint az iskla más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csprts használata a tvábbtanulás irányítása, segítése Mindezek a tanulási kudarck csökkentéséhez és az isklai esélyegyenlőség biztsításáhz vezethetnek. A tanulást is tanulni kell. Ehhez a munkáhz a szülőket és a tanulókat is el kell látni a megfelelő egyénre szabtt infrmációkkal, segítséggel. Alsó tagzatban a tanórákba beépítve, 5. sztályban heti 1 órában külön tantárgyként ktatjuk. A tanulási kudarcnak kitett tanulókat isklánk azáltal is segíti, hgy heti egy alkalmmal fglalkzik velük lgpédus. A sikerrientált személyiség kialakulásáhz segítséget nyújt: a rendszeres számnkérés beszámltatás 19

20 ellenőrzés a hibák javítása A megismerő funkciók rganikus kkra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő sajáts nevelési igényű gyerekek részére a közktatási törvényben előírt mértékű rehabilitációs és fejlesztő órákat tart a gyógypedagógus. Gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai prgram jellemzői A fejlesztő fglalkzáskn a gyerekek prblémájának súlysságától függően egyéni vagy kiscsprts frmában, speciális módszerekkel, eszközökkel flyik a képességfejlesztés. Területei a tanítók által jelzett prblémák, az isklában elvégzett felmérések, és a rendelkezésre álló szakvélemények alapján kerülnek meghatárzásra. A gyógypedagógus közreműködésével a kmplexitás elvén alapuló egyéni terápiás terv alapján kap segítséget a tanuló. A fglakzásk anyagának meghatárzása a gyermek egyéni szükségleteinek figyelembevételével történik, mindig egyéni sajátsságainak megfelelő feladatt kap. Mivel a fejlesztés lyan szintről kezdődik, ahl még jól teljesít, aznnal sikerélményben részesül, és nem utasítja el a tvábbi segítséget. A gyógypedagógus nem elszigetelten dlgzik a tanulókkal, hanem a tanítókkal, tanárkkal együttműködve. Ők ugyanis a módszerekből átveszik mindazt a tanítási órán, amit a lehetőségek szerint alkalmazni tudnak. Rendkívül fnts az sztályfőnök elfgadó attitűdje. Ez lényeges eleme a kívánt szcializációs flyamatnak. Egyéni feladatadással, hsszabb időfaktrral, több magyarázattal, segédeszközök használatának biztsításával elérhetjük a megfelelő eredményt. 20

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás. Általános Iskola munkaterve. 2014/2015. tanév

A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás. Általános Iskola munkaterve. 2014/2015. tanév N a g y s z e n t j á n s i H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n s I s k l a Cím : 9072, Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a. Tel., fax: 96/544-040 Email: humaisk@vipmail.hu OM: 030601 KLIK: 074015 A Nagyszentjánsi

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4.

Tartalomjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. oldal 2. Tanulói kötelességek és jogok 4. oldal 3. A tanulók közösségei 6. oldal 4. 1 Tartalmjegyzék 1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.1. A házirend célja, feladata 2. ldal 1.2. A házirend hatálya 2. ldal 1.3. A házirend nyilvánssága 3. ldal 2. Tanulói kötelességek és jgk 4. ldal

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013/2014-es tanévről

Éves beszámoló. a 2013/2014-es tanévről F á y A n d r á s R e f r m á t u s Á l t a l á n s I s k l a és A l a p f k ú M ű v é s z e t i I s k l a G m b a Éves beszámló a 2013/2014-es tanévről Gmba, 2014. augusztus 22. Levélcím: 2217 Gmba, Iskla

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1

Tartalomjegyzék. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 oldal 1 Tartalmjegyzék 1. Preambulum... 3 1.1. Az SZMSZ jgszabályi alapja... 3 1.2. Alapelvek.. 4 1.3. Az SZMSZ személyi- és időbeli hatálya... 5 2. Az intézmény általáns jellemzői... 5 2.1. Az intézmény adatai...

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT)

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE (MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) Kuruczné Brbély Márta A diákönkrmányzat felnőtt vezetője 2014-2015 I. Általáns rendelkezések

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16

Óvodai intézmény. Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 38 Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek száma: 16 Dunavarsány Várs Önkrmányzat Weöres Sándr Óvda 2336 Dunavarsány, Árpád u. 14. Beszámló 2012/13-as nevelési év Óvdai intézmény Statisztikai adatk: Óvda megnevezése: Weöres Sándr Óvda Férőhelyek száma: 360

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben