AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGE ÉS AZ ELNÖKSÉGI RENDEVÉNYSZERVEZÉS Készítette: Győri Edina Budapest, 2011

2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Unió Tanácsának működése COREPER Tanácsi Munkacsoportok A tanácsi szavazás Soros elnökség A soros elnökség rendszere Az elnökségi Trió Spanyol belga- magyar elnökségi trió Elnökségi trió logója A soros elnök: Magyarország Magyarországi elnökség Prioritások Az elnökségre való felkészülés Elnökségi rendezvényszervezés Elnökségi rendezvények csoportosítása Az elnökségi helyszínek kiválasztása A vendégek fogadása A meghívottak szállítása Az elnökségi rendezvények finanszírozása Tolmácsolás Résztvevők szállodai elhelyezése Meghívó Meghívólevél Előzetes programterv Practical information Regisztráció Online regisztrációs rendszer Helyszínen való regisztrálás Ültetés Színházsoros ültetés

3 Karám asztalos ültetés Elnökségi arculat Justus Lipsius épülete - Brüsszel Elnökségi logó Dekoráció Elnökségi ajándékok VIP kategória Miniszteri kategória Vezetői kategória Szakértői kategória Catering Étkezések Elnökségi borok Kulturális programok Hölgyprogram Elnökséghez kapcsolódó események Keresztény- iszlám- zsidó párbeszéd konferencia A konferencia A rendezvényről általánosan Előkészítés Érkezés előtti szervezés Lebonyolítás A rendezvény első napja A második nap Utómunkálatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Mellékletek

4 1 Bevezetés Szakdolgozatom témája az Európai Unió Tanácsának magyarországi soros elnöksége, ezen belül is a rendezvényszervezésre fektettem a hangsúlyt. Gazdaságdiplomácia szakirányos hallgatóként a szakmai gyakorlatomat mindenféleképpen a diplomácia és a rendezvényszervezés területén szerettem volna eltölteni végén lehetőségem nyílt részt venni egy interjún, amelyen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) gyakornokokat keresett a első félévében megrendezett soros elnökség idejére. A lehetőséget megkaptam, így a KIM Kétoldalú kapcsolatok és protokoll osztályának munkáját segíthettem az elnökség ideje alatt valamint az azt követő hónapokban. Szakdolgozatom témája így teljesen egyértelmű volt számomra. Talán különlegesnek is számíthat a témakör, hiszen Magyarország történelmében most került először sor az elnökségi szerep betöltésére. Személyes tapasztalataimat felhasználva írtam meg szakdolgozatomat, melyben törekedtem minél részletesebben és átláthatóbban bemutatni a soros elnökség működésének jelentőségét. Továbbá, fontos volt számomra, hogy az olvasó megfigyelhesse milyen szintű felkészülésre, pontosságra és erőfeszítésekre volt szükségünk a rendezvények problémamentes lebonyolításához és ahhoz, hogy Magyarország hozzájárulhasson az Európai Unió tagállamaiban felmerülő problémák kezelésére. A konferenciák, ülések megszervezésénél minden apró részletre oda kellett figyelnünk, a protokoll szabályainak betartásával. A rendezvények sikerességét egy stabil rendezvényszervező stáb segítette, akik nélkül a rendezvények nem valósulhattak volna meg. Szakdolgozatom célja tehát, hogy az olvasó mélyebb betekintés nyerjen a soros elnökség működésébe illetve a rendezvények megszervezésének nehézségeibe. Mielőtt azonban rátérnénk a rendezvényekre, az Európai Unió Tanácsáról, működéséről és a soros elnökségek rendszeréről szeretnék pár szót ejteni. Ezek megemlítése nélkül nem érthetjük meg igazán a rendezvények fontosságát. 5

5 2 Az Európai Unió Tanácsa 2.1 Az Európai Unió Tanácsának működése Az Európai Unió Tanácsa (Council of the European Union) az Európai Unió négy fő intézményének (Bizottság, Parlament, Bíróság, és a Tanács) egyike. Ez a fajta intézményi felépítés különlegesnek számít, hiszen ez teszi lehetővé a kormányközi és szupranacionális jelleg ötvözését. Az intézmények közül az Európai Unió Tanácsa (röviden: a Tanács) tölti be a kormányközi funkciót, hiszen itt a résztvevők (tagállamok) a saját érdekeik szerint alkothatnak véleményt, ami néha a közösség érdekeivel is szemben állhat. A Tanács az Európai Unió elsődleges döntéshozó, jogalkotó szerve. Székhelye Brüsszel illetve Luxemburg. Ezen két helyszínen kívül az éppen elnöklő országban is számos ülést tartanak. A Tanácsban a tagállamokat a saját kormányuk képviseli, melyek nemzeti érdekeiket figyelembe véve alakítják ki saját álláspontjukat. Éppen ezért gyakran nevezik a Tanácsot Miniszterek Tanácsának is (Council of Ministers). A Tanács összetétele változik, mivel a tagállamok az adott téma (napirend) szerint delegálják képviselőiket. A Tanács struktúrája szerint tíz szektorális Tanácsot különböztetünk meg (attól függően, hogy mely miniszterek megbeszéléséről beszélünk). 1 Ezek: o Általános Ügyek Tanácsa (GAC) o Külügyek Tanácsa (FAC) o Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (ECOFIN) o Bel- és Igazságügyek Tanácsa (JHA) o Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) o Versenyképességi Tanács (COMP) o Közlekedési, Hírközlési és Energia Tanács (TTE) o Mezőgazdasági és Halászati Tanács (AGRI) o Környezetvédelmi Tanács (ENVI) o Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács (EYCS) 1 (letöltve: július 20.) 6

6 A tanácsok rendszeresen (havonta, évente 2-6 alkalommal) tartanak üléseket, a megoldandó feladatok fontosságától függően. A Tanács munkáját, illetve annak előkészítését a Főtitkárság segíti, mely élén a Főtitkár áll, aki a tagállamoktól független. 2.2 COREPER Mivel a Tanács szerepe a jogalkotás, az új közösségi jogszabályok bevezetésének kidolgozása illetve elfogadása, ezért a havonta-kéthavonta megtartott üléseken már csak az áttekintésre, a kivitelezéshez kapcsolódó kérdések megvitatása marad idő. Az ügyek bonyolultsága miatt hosszas és megfelelő előkészítésre illetve gyakoribb egyeztetésre van szükség. Ennek érdekében került létrehozásra a COREPER, vagyis az Állandó Képviselők Bizottsága. E testület tagjai az EU-hoz delegált, tagállamokat képviselők vezetői, illetve azok helyettesei. Működése egyre fontosabb, ezt mutatja az is, hogy a testület hetente ülésezik, és a jogalkotás egyik leghatékonyabb testületeként tartják számon. 2 Elsődleges feladata a tagállamok álláspontjainak egymáshoz való közelítése, az egyezség létrehozása, már a szakértői, diplomáciai szinten. A miniszterek így már egy, a politikai döntésre előkészített javaslatot vitathatnak meg. Másodlagos feladatai közé tartozik a tagállamok és az Uniós intézmények közötti kapcsolattartás, a koordinálás illetve a közvetítés. Annak érdekében, hogy átlássuk a Tanács szerteágazó működését és feladatait, és azt, hogy döntéseinek meghozatalához milyen szintű előkészületekre és összehangolásra van szükség, szeretnék pár szót ejteni a COREPER-t segítő testületekről is. A COREPER előkészítő testületeinek létrehozása azért volt indokolt, mivel a testület gyakori ülései, leterheltsége illetve a megoldandó feladatok számának növekedése miatt a COREPER sem volt képes elég hatékonyan működni. Ennek elkerülése miatt további két csoportot hoztak létre. 2 Blahó András: Európai Integrációs Alapismeretek (Aula Kiadó, 2007), p.: 77. 7

7 2.3 Tanácsi Munkacsoportok A Tanácsi Munkacsoportok (Council working groups) száma eléri a 250-et. A munkacsoportok kialakítása témák szerint történik, ezért számuk és feladatuk állandóan változik, az aktuális, napirendi prioritásoknak megfelelően. 3 Tevékenységük szintén azért indokolt, mert a bonyolultabb kérdésekben komoly szakmai előkészületekre van szükség, amelyet sem a COREPER, sem a Tanács nem képes az üléseken megvitatni. A munkacsoportok a tagállamok minisztériumaiban dolgozó- az adott szakterületről kiválasztott- munkatársakból állnak, akik egymást közvetlenül ismerve folyamatosan egyeztetnek, tárgyalnak. A folyamatos üléseknek, tárgyalásoknak köszönhetően akár már ezen a szinten is születhet közösen elfogadott megoldás, amelyet a COREPER felé küldenek tovább. Ha a javaslat a COREPER ülésein sem ütközik akadályba, az ügyet egyenesen a Tanács felé továbbítják. Így a Tanács ülésein gyakran már csak a politikai vetületekkel foglalkoznak. Lényegében ez a szervezeti felépítés és munkamegosztás teszi lehetővé a sikeres, gyors és folyamatos döntéshozatalt. 2.4 A tanácsi szavazás A Tanácsban az egyhangúság elvét, az egyszerű többségi szavazást (50% + 1) és a minősített többségi szavazást alkalmazzák. A hatályos alapszerződések mondják ki, hogy pontosan melyik területen milyen szavazási eljárást kell alkalmazni. Korábban az egyhangú döntést preferáltak (a legjelentősebb kérdésekben ma is így döntenek), napjainkban azonban a minősített szavazás a leggyakoribb eljárás, azokban az esetekben, amikor egyáltalán szükség van szavazásra. A szavazás akár elkerülhető is, abban az esetben, ha a soros elnöknek konszenzust sikerül elérnie. Ekkor megállapítja, hogy a kérdés elfogadott, ellenvetéssel nem találkozott. A minősített többségi szavazási formánál a tagállamok szavazatának súlya eltérő lehet, amely a tagállamok népességéből ered, azonban nincs egyenes arányban a lakosság nagyságával. Ezelőtt politikai alkuk során alakították ki a tagállamok szavazati súlyát (pl.: a kisebb népességű országoknak kedveztek). 3 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2007), p.:136 8

8 A 2003-ban hatályba lépő Nizzai Szerződés alapján bevezetett új minősített többségi szavazási rendszer (egyfajta hármas többség) viszont a következőkből áll: 1. A 27 tagú Európai Unióban összesen 345 szavazat van, amelyből 255 szavazattal lehet elérni a minősített többséget. 2. A 255 szavazaton kívül szükséges a tagállamok több mint felének támogatása (27 tagállamból tehát 14 tagállamnak a döntés mellett kell állnia). 3. Bármelyik tagállam kérésére felülvizsgálhatják, hogy a döntést meghozó tagállamok kiteszik-e az Unió népességének 62%-át. 3 Soros elnökség 3.1 A soros elnökség rendszere Az Európai Unió Tanácsának egyik kiemelkedő szerepét a soros elnökség adja. A soros elnökségi tisztséget minden tagállam félévenként felváltva töltheti be, rotációs rendszerben haladva. A tagállamok egymást egy előre meghatározott sorrend alapján követik. A tagállamok számára az előző soros elnök szerepe lehet a legmeghatározóbb. A bevett szokások átvételével ugyanis megkönnyíthetik a rendezvények lebonyolításának előkészületeit. Az elnöklő tagállam számára hatalmas felelősséget és egyben kihívást is jelent az elnökségi félév megszervezése. Az elnökséget viselő állam hívja össze a Tanácsot, elnököl a különböző tanácsokban (mint például a COREPER-ben, munkacsoportokban), ő hív fel szavazásra, és ő írja alá a megtárgyalt és elfogadott döntéseket. 4 Fél éven keresztül a sorosan elnöklő országon van Európa szeme, ő biztosítja az Unió működésének folyamatosságát, és irányítja az EU-t. Továbbá, az adott ország töltheti be a levezető elnök szerepét is az üléseken, ő képviseli más intézményekben (Bizottság, Parlament) a Tanácsot. Az elnöklő tagállam így kulcsszerepet kap mind a külső képviseletben, mind pedig a napirendi pontok kitűzésében, amit saját prioritásainak megfelelően alakíthat ki. 4 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2007) p.:139. 9

9 Ebben az időszakban képes hatást gyakorolni a gazdasági, pénzügyi és politikai problémák megoldására. Az előző elnökségek alatt használt szokások mellett újításokat javasolhat, vezethet be, esetleg egy- egy témát kiemelt területként kezelhet. Fontos azonban, hogy az elnökség nem saját országát, hanem az egész Európai Uniót képviseli, így az üléseken a tagállam másik képviselőjének is részt kell vennie, aki már az ország érdekeiért, álláspontjaiért felelős. A Lisszaboni szerződésnek 5 köszönhetően létrejött a két és fél évre megválasztott állandó elnök tisztsége, amely annyiban változtatta meg a soros elnökség rendszerét, hogy azokat a feladatokat, amelyeket eddig a soros elnökség miniszterelnöke látott el, azokat most az Európai Unió Tanácsának elnöke teszi. Az állandó elnöknek azonban így is folyamatos kapcsolatban kell lennie a soros elnökkel, mivel a Tanács üléseinek előkészítéséért még mindig az elnökség felügyel. Az elnöklő ország számára az elnökség megszervezése presztízst jelent. A szervezés azonban hosszas és fáradságos előkészületeket igényel a tagállamtól. 3.2 Az elnökségi Trió A 2009-ben hatályba lépő Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy az Európai Unió Tanácsának elnöksége kiegészül az elnökségi hármasok rendszerével, annak érdekében, hogy az országok közötti együttműködés még szorosabb legyen. Az elnökségi triót három, egymást követő soros elnök tagállam alkotja, melyek csoportosítása 2020-ig előre meghatározott. Létrehozásuk célja, hogy közös munkatervvel, közösösen kialakított célkitűzésekkel hatékonyabbá tegyék a Tanács munkáját. A trió tagjai egymással megoszthatják tapasztalataikat, együttműködhetnek, saját logót alakíthatnak ki. Működésük fontossága leginkább a fél éves perióduson túlnyúló feladatoknál jelentős, hiszen ezen ügyeknél a fél éves időszak gyakran nem elegendő a döntés meghozatalára. Az álláspontok egyeztetésével azonban a másfél éves időtartam már alkalmas lehet alapos és pontos előkészületekre és a végső döntés meghozására. 5 Hatályba lépése: december 10

10 2007-ben a német- portugál- szlovén együttes alkothatta az első csoportosulást, ez a trió azonban kevés együttműködést mutatott. Őket a francia- cseh- svéd trió követte. Majd, őket követte a Magyarország részvételével kialakított elnökségi trió, amelyet Spanyolországgal és Belgiummal közösen alakítottunk ki. 1. sz. táblázat I. félév (január-június) II. félév (július-december) 2005 Luxemburg Egyesült Királyság 2006 Ausztria Finnország 2007 Németország Portugália 2008 Szlovénia Franciaország 2009 Csehország Svédország 2010 Spanyolország Belgium 2011 Magyarország Lengyelország 2012 Dánia Ciprus 2013 Írország Litvánia 2014 Görögország Olaszország 2015 Lettország Luxemburg 2016 Hollandia Szlovákia 2017 Málta Egyesült Királyság 2018 Észtország Bulgária 2019 Ausztria Románia 2020 Finnország Elnökségi trió felosztása Spanyol belga- magyar elnökségi trió A 2010 januárjától 2011 júliusáig tartó elnökségi trió az első csoportos szerveződés, amely a lisszaboni szerződést teljes egészében követte. Elsődleges szempont volt, hogy az első ilyen trió megfelelő példát mutasson a soron következő tagállamoknak, és az főleg az együttműködésről szóljon. A három ország közös programot dolgozott ki, a szakminisztériumok 18 hónapon keresztül közvetlen kapcsolatot építettek ki egymással. 6 (letöltve: július 27.) 11

11 Továbbá, úgynevezett összekötő diplomaták biztosították a koordinációt. Ezen diplomaták a trió másik két tagállamának valamely szervezeti egységében dolgoztak. 7 A rendszeres találkozók közül (a trió időszakán belül) az európai ügyekért felelős államtitkároknak legalább három alkalommal egymás fővárosában kellett megtartaniuk üléseiket, ahol a trió fő feladataira, a lehetőségekre és a tennivalókra fókuszáltak, ezzel is elősegítve a trió hatékony működését. Gyakran előfordult, hogy egymás szakértőit hívták meg előadónak a saját országukba megrendezett eseményekre is. A trió programjában legnagyobb hangsúlyt kapott témák a következők: 8 o Az EU bővítési folyamata, különösen Horvátországot tekintve o A pénzügyi keret felülvizsgálata, illetve a következő időszakra való meghatározása o Románia és Bulgária schengeni csatlakozása o Aktív állampolgárság o A lisszaboni stratégia felülvizsgálata, új stratégia elfogadása o Éghajlatváltozás elleni küzdelem, energiabiztonság o Közös agrár- és halászati politika reformja Elnökségi trió logója A másfél éves együttműködést szimbolizáló logó kiválasztása időigényes feladat volt. A három tagállam 2008-ban pályázatot hirdetett az elnökségi trió logójának megtervezésére. A pályázaton egyaránt vártak a spanyol, belga és magyar tehetségek műveire. A magyar művészek által beküldött logók közül egy héttagú zsűri választotta ki a legjobbakat. Azok közül pedig már a nagyközönség interneten keresztül (online) választhatta ki, hogy melyik műalkotás induljon a három ország közös versenyében. Végül, mindhárom országból pályamű került kiválasztásra, melyeket 2009 februárjában egy nemzetközi kilenctagú zsűri értékelt, és hozta meg a végső döntést. A győztes logót egy 23 éves belga iparművészeti hallgató álmodta meg. 7 panyol_belga_magy.htm (letöltve:2011. július 27.) 8 (letöltve: július 27.) 12

12 A pályázat meghirdetésénél azt a megközelítést fogadták el, hogy az elnökségi logó az Európára utaló 18 hónapra szóló közös elemek mellett tartalmazzon egy változó, a hathónapos elnökséget adó tagállam nemzeti sajátosságait tükröző elemet is. 9 A trió tagállamainak saját elnökségi logói tehát formailag teljesen megegyeztek, azokat az adott ország nemzeti színei és a holnap címe különböztette csak meg. A logó az e és az u betű összekötését ábrázolja, ami kifejezi az Európai Unió állampolgárainak egységét, tükrözi a három ország együttműködését, és a szolidaritást. A karcsú és dőlt betűk a dinamizmusra utalnak. A hajlított vonalak az országok saját nemzeti zászlajának színeit viselik, így az országok sajátjuknak érezhették a logót. Az e és u betűk összekötve kézzel írott szöveg hatását mutatták, amely pedig azt a célt szolgálta, hogy az állampolgárok az európai folyamatokat magukénak érezhessék. Fontos azonban azt is megemlítenünk, hogy a logót csak az éppen elnökségét betöltő ország ideje alatt lehetett használni. A logó kizárólag az elnökséggel összefüggő eseményeken volt feltüntethető, a kísérő események alkalmával pedig engedélyre volt szükség. A magyarországi jogosultságot a Külügyminisztérium illetve Miniszterelnöki Hivatal határozta meg A soros elnök: Magyarország 4.1 Magyarországi elnökség 2011 első féléve Magyarország számára óriási változásokat hozott. A január 1-től június 30-ig tartó félévben ugyanis hazánk adhatott otthont az Európai Unió Tanácsának elnökségének. Ez egyaránt kínált lehetőséget az ország számára ugyanakkor rengeteg kihívással is szembe kellett néznünk. Az elvárásoknak való megfelelés, és a kitűzött célok elérése motiválta országunkat. Ebben a félévben megmutathattuk Európának: Magyarország képes a többi tagállammal együttműködve színvonalas és eredményes elnökségi félévvel hozzájárulni az Európai 9 panyol_belga_magy.htm (letöltve: július 25.) 10 _logo.htm (letöltve: július 27.) 13

13 Unió működéséhez. Közös érdek volt, hogy sikeresen mutatkozzunk be mind a többi tagállam, mint a világ országai előtt. A féléves időszakban tudatosan kellett kihasználnunk az elnökség adta lehetőségeket és előnyöket, hiszen 2011 első felében Magyarország volt az uniós döntéshozatal egyik főszereplője. Annak érdekében, hogy az elnökségi félév alatt ne ütközzünk akadályokba, Magyarország számára elengedhetetlen volt az előkészülés, a triót alkotó másik két tagállammal való folyamatos egyeztetés illetve az események követése. A napirend megtervezéséhez figyelembe kellett vennünk a másfél éves periódusra kitűzött prioritásokat, a rendszeresen megrendezett ülések munkarendjét, illetve az országunk számára legfontosabb célokat egyaránt. Elsődleges céljaink között szerepelt a Magyarországról alkotott pozitív kép kialakítása is, hiszen ebben az időszakban rengeteg diplomata, szakértő és tudósító érkezett Magyarországra. A pontos adatokat tekintve az elnökség ideje alatt Magyarország 261 ülést szervezett meg, amelyből 26 informális miniszteri és miniszteri szintű, 92 főtisztviselői szintű és 117 szakértői szintű konferencia volt. 11 Az üléseken, konferenciákon kívül számos kulturális, lakossági vagy az önkéntesség évéhez (2011) kapcsolódó rendezvénynek adott otthon Magyarország. Példának említeném a nyitó- és záró eseményeket, a Lengyel- Magyar Barátság Napját, az Európa Napot, a Liszt-év megnyitóját illetve az Együtt-lét kiállítást. 4.2 Prioritások Soros elnökként Magyarország feladata volt azon események megrendezésének biztosítása, ahol a tagállamok álláspontjaikat közelíthették, a konszenzust kialakíthatták majd meghozták a végső döntéseket. Mint már többször is említettem, az elnökségi trió célkitűzéseit nekünk is figyelembe kellett vennünk, saját prioritásaink felállításakor ezekkel számolnunk kellett. 11 Magyar bor Európa asztalán (A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Budapest, 2011) 14

14 Magyarország négy fő témakörre összpontosított. Ezek: Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért (Európastratégia 2020.) 2. Erősebb Európa (Az élelmiszer, a víz és az energia, mint alapelemek kiemelése, a Duna-stratégia illetve a Közös Agrárpolitika felülvizsgálata.) 3. Polgárbarát Unió (A kulturális sokszínűség és alapvető jogok védelme.) 4. Bővítés és szomszédságpolitika (Annak érdekében, hogy a Horvátországgal folyamatban lévő folyamatok lezáruljanak.) Az elnökség hivatalos honlapján 13 olvashattuk a következő állítást, amely Magyarország kötelezettségvállalására utalt. Magyarország a tagállamok felé azt vállalta, elnöksége alatt azon fog munkálkodni, hogy Európa erősebb legyen a magyar félév végén, mint az elnökségi staféta átvételekor, s eközben mindvégig az emberi tényezőt tartja szem előtt, tehát a polgárok érdekeit állítja a középpontba (strong Europe with a human touch) Az elnökségre való felkészülés Ahhoz, hogy 2011 első félévében minden az előre megtervezett úton haladhasson, az országnak hosszas egyeztetésekre, és a szükséges előkészületek pontos elvégzésére volt szüksége. Magyarország - ennek érdekében- megerősítette az Állandó Képviseletét Brüsszelben (számuk 160-ra növekedett), és a minisztériumokban dolgozó munkatársak számát is megnövelte fővel- erre az időszakra. 15 A kormány két kormánybiztost nevezett ki: Barsiné Pataky Etelkát (aki az EU Duna Régió Stratégiájával foglalkozott) és Robák Ferencet (aki a szervezési, logisztikai és operatív irányításért felelős). 12 (letöltve: július 27.) 13 A hivatalos honlap címe: 14 (letöltve: július 27.) 15 eszules_iranyitoi.htm (letöltve: július 27.) 15

15 Az EU-elnökségi csapatot Győri Enikő, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára vezette, aki az Európai Parlament ülésein rendszeresen felszólalt a Tanács nevében, és számos egyéb ülésen, tárgyaláson képviselte Magyarországot. Az EU elnökségre való tekintettel a Külügyminisztérium három főosztályt hozott létre: a Rendezvényszervezési Főosztályt, a Gazdálkodási Főosztályt és a Kommunikációs Főosztályt. 5 Elnökségi rendezvényszervezés 5.1 Elnökségi rendezvények csoportosítása Szakdolgozatom rendezvényszervezési oldalának részletezése előtt szeretnék kitérni arra, hogy a Magyarországon megrendezett eseményeket milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk. A legfontosabb (és leginkább használatos) csoportosítás a rendezvény szintjei alapján történt. Ez a fajta besorolás azért fontos, mivel a továbbiakban valamennyi témakört ezen szintekre való csoportosítással szeretnék bemutatni. Az elnökség ideje alatt a szintek adták a főbb kereteket, mutatták a rendezvények fontosságát és tették lehetővé a megkülönböztetést. Az eseményeket 3 szintre bonthatjuk, melyeket a rendezvényen résztvevő vendégek és előadók beosztása határozott meg. Csoportosításuk a következő (legalsó szinttől felfelé haladva): 1. Szakértői szint: Ezen a szinten a nem vezetői szintű delegációs tagok, a tanácsi munkacsoportok résztvevői és a budapesti szemináriumok résztvevői üléseztek. 2. Vezetői szint: Más néven magas szintű vezetői kategória. A résztvevők között államtitkárok, helyettes államtitkárok, főigazgatók, főosztályvezetők, uniós intézmények középvezetői szerepeltek. 3. Miniszteri szint: A legmagasabb szint, amelyen miniszterek, uniós biztosok, az Európai Bizottság és az Európai Tanács főtitkára, az Európai Parlament bizottsági elnökei és a frakciók vezetői vettek részt. 16

16 A három fő kategórián kívül azonban külön csoportot alkottak a VIP (Very Important Person) személyek. A VIP csoportba való sorolást indokolni kellett, hiszen ez a kategória kapta a legnagyobb figyelmet és megkülönböztetést. Ide tartozhattak az állam- és kormányfők, a rendezvényeken előadóként szereplő személyek, magasabb szintű vezetők, valamint az EU intézmények felsővezetői. Ahogyan már korábban említettem, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) gyakornoka voltam, mely időszak során lehetőségem nyílt a KIM-hez tartozó elnökségi eseményeken részt venni és segédkezni. Számomra a legmeghatározóbb események azok voltak, amelyeken személyesen is volt alkalmam részt venni. Éppen ezért, a példákat többnyire ezen eseményekből állítom össze. A KIM által megrendezett események közül szeretnék néhányat felsorolni, a fent említett csoportosítás alapján. 1. Szakértői szint: Keresztény- iszlám- zsidó szakmai párbeszéd konferencia; E- Justice konferencia 2. Vezetői szint: EUPAN DG Meeting; DISPA; Nemzetközi Adatvédelmi Konferencia 3. Miniszteri szint: Bel- és Igazságügyi Tanács Informális Ülése; EU-USA Miniszteri szintű találkozó Egy rendezvényszervező feladata a rendezvény megszervezése, és a helyszínen esetlegesen felmerülő problémák azonnali megoldása. Ahhoz, hogy egy rendezvény problémamentes és sikeres legyen, a legfontosabb, hogy már a szervezés mindegy egyes fázisában felkészüljünk minden apró részletre első félévében a rendezvényszervező maga Magyarország volt. 5.2 Az elnökségi helyszínek kiválasztása Az elnökségre való felkészülés első legfontosabb fázisa az elnökségi helyszínek kiválasztása volt. Igen összetett feladat volt a rengeteg helyszín közötti döntés, hiszen a helyszíneknek több kritériumnak is meg kellett felelniük. 17

17 Elsőként figyelembe kellett venni a megtartandó események résztvevői létszámát, tehát a helyszínek befogadóképességét. Majd azt, hogy az épületek rendelkeznek-e szekciótárgyalásokra alkalmas termekkel, vagy esetleg a tolmácskabinoknak szükséges hellyel. A fent említett kritériumok mellett az ország hírnevének növelésének érdekében oda kellett figyelnünk arra, hogy a rendezvénynek otthont adó helyszínek bepillantást mutathassanak a magyar történelembe, hazánk kultúrájába, és építészeti remekműveinkbe. A miniszteri szintű (illetve a magas szintű) rendezvények helyszínének kiválasztása kiemelkedő fontossággal bírt. Így, ezen rendezvények többségét a nemzeti örökséghez tartozó Gödöllői kastélyban rendeztünk meg. Azonkívül, hogy a kastély minden kritériumnak megfelelt, Budapesthez és a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérhez is közel található, ezáltal a külföldi résztvevők érkezése nem bénította meg a fővárosi közlekedést. A kastélyt Grassalkovich Antal gróf építette a 18. században, melyet az állam a kiegyezést követően felvásárolt és királyi pihenő rezidenciává alakított át. Ez az épület lett Erzsébet királyné (Sissi) kedvelt magyarországi tartózkodási helye. Később a kastély szociális otthonként, majd laktanyaként funkcionált. Annak érdekében, hogy a kastély alkalmas legyen az események megrendezésére, kivitelezésére, Európai Uniós pénzt használtak fel, mely során a kastély lovardája konferencia- és hangversenyteremmé alakult. 16 A királyi kastélyon kívül több vidéki város is helyt adott elnökségi rendezvényeknek. Ezen rendezvények alkalmával a külföldi delegációk megismerhették hazánk környezeti, kulturális és gasztronómiai jellegzetességei. A félév során Debrecenben (agrárminiszterek találkozója), Balatonfüreden (távközlési miniszterek konferenciája), Visegrádon, Pápán, Siófokon, Egerben és Esztergomban is megrendezésre kerültek elnökségi konferenciák, ülések. A Budapesten kiválasztott elnökségi helyszínek: o Néprajzi Múzeum 16 (letöltve: július 25.) 18

18 o Vidékfejlesztési Minisztérium színházterme o Belügyminisztérium márványaulája o Honvédelmi Minisztérium Stefánia Palotája o Magyar Tudományos Akadémia o Budapesti Gazdasági Főiskola (Markó utcai épület) o Károlyi- Csekonics Rezidencia o Legfelsőbb Bíróság o Minisztériumok épülete Miután kiválasztásra kerültek a helyszínek, a következő feladat a rendezvények elosztása volt a különböző helyszínekre. Az elnökségi stáb előzetesen minden helyszínt bejárt, illetve felmérte, hogy az igényeknek megfelelően melyik rendezvényt melyik épületben ajánlatos megrendezni. Ezeket a felméréseket már az elnökség kezdete előtt el kellett végezni, és a napirendet figyelembe véve, a minisztériumoknak egymással egyeztetve kellett az általuk megrendezni kívánt események időpontját meghatározni. 5.3 A vendégek fogadása A rendezvények szervezésénél először meg kellett állapítanunk a résztvevők listáját, a körülbelüli létszámot. Ezt követően - a meghívók kiküldése után- visszajelzéseket kaptunk, amiből már pontos adatokat szűrhettünk le a résztvevők számáról, illetve az érkezésükről (a dátumról, érkezés helyéről). A delegációk érkezéséről kapott információk birtokában a vendéglátónak lehetősége volt felkészülni a vendégek fogadására. 5.4 A meghívottak szállítása A védett személyek esetében mind a reptéri-szállodai transzfer, mind pedig a rendezvény teljes egésze alatt szükséges transzfer (szálloda és helyszín közötti transzfer) biztosítva volt. Alacsonyabb szintű rendezvények alkalmával (vezetői, szakértői szinten), a reptérről való szállítást csak a VIP személynek minősülő résztvevőknek, előadóknak biztosítottak. 19

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02)

PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS. IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) (2008/C 145 A/02) C 145 A/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.6.11. PE/113/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14 besorolási fokozat) TOLMÁCSOLÁSI ÉS KONFERENCIASZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG A IGAZGATÓSÁG TOLMÁCSOLÁS (2008/C

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. Brüsszeli tanulmány- és lobbiút 2.oldal UNIÓS VONATKOZÁSAI 2010. május 3 6. A Konsilo Kft. és a TGG & Partners május elején tanulmányi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Kérjük, válasszon nyelvet

Kérjük, válasszon nyelvet Page 1 sur 10 Kérjük, válasszon nyelvet Hungarian A BESZERZÉSI LÁNC KEZDEMÉNYEZÉS MEGFELELÉSI FELMÉRÉSE - 2016 Üdvözöljük a Dedicated cég online felmérési honlapján. A webalapú eljárás garantálja a vállalat

Részletesebben

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek Sille István, Kepes Ágnes Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Alaptudnivalók hoszteszeknek és szervezőknek 1. A hosztesz általános szerepe a protokollrendezvényeken

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2009. EU-elnökség Hogyan alakul a bővítési folyamat az elnökségünk alatt? A trió-elnökség folytatja a bővítéssel kapcsolatos

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Rendezvényszervezési forgatókönyv

Rendezvényszervezési forgatókönyv 5.sz. melléklet: Rendezvényszervezési forgatókönyv Tervezés Szakmai nap esetén: A rendezvény célja, témája A meghívottak köre: célcsoport, létszám Időpont kijelölése A helyszín kiválasztása Szervezők kiválasztása

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK MINDENNEK A KEZDETE XVI. század bányászati célú lóvasúti vontatás fa nyompálya 1760 Anglia; első vaspálya

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1. oldal A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2. oldal A Konsilo Kft. és

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Lehetséges kommunikáci kapcsolatok az EU elnöks alatt a KülkK. lképviseleteken. és s a. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24.

Lehetséges kommunikáci kapcsolatok az EU elnöks alatt a KülkK. lképviseleteken. és s a. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24. Robothadviselés Tudományos Konferencia 2009. November 24. Lehetséges kommunikáci ciós kapcsolatok az EU elnöks kség alatt a KülkK lképviseleteken és s a Külügyminisztériumban INKOVICS Ferenc Ferenc.Inkovics@kum.hu

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH)

A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális. Ficsor Mihály (MSZH) A szabadalmi rendszer jövője j Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni Megállapodás) Ficsor Mihály (MSZH) A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések MIE-továbbképzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács A magyar EU-elnökség prioritásai 1. Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért 2. Erősebb Európa 3. Polgárbarát unió 4. Bővítés és

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben