MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE // r S Z O K O E V R E BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1936. // r S Z O K O E V R E BUDAPEST"

Átírás

1 »SSI«*? Oo OO Oo Oo <K> Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo cfko Oo Oo Oo Oo Oo Oo eivo Oo Oo Oo Oo Oo Oo «AO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE NYOLCADIK AZ // r S Z O K O E V R E BUDAPEST ÉVFOLYAM KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE wm^s oft» oft. oft» oft» oft» oft» Oto Oto oft» ote Ára 70 fillér.

2 Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MAGOSz w N A P T A R GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE AZ 936. SZÖKŐ ÉVRE, Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország föltámadásában. NYOLCADIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST IADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3

4 Elülj áró beszéd, Az Úristen kiméri az időt az ő mértékével: fagytól fagyig, közbül pedig munkálódik a föld, amely megadatott a mi népünknek, terem a humusz, a homok, még a szikes is mennyit-annyit. Mert a föld olyan, mint az ember, mely belőle teremteték, van közte derék, meg gyengébb és akad silány is. De olyan nincs, aki ne eszmélne, ha csak egyszer is egy esztendőben: én Uram-Istenem mi végre is teremtetté!, hogy görgeted felettünk a nagy időt, A fagy korszaka, azok a hetek, amikor pihen a föld, az idő, amikor kisarjadnak az ember gondolatai, egyedül, hallgatva ül a hosszú téli estéken, elmélkedik ébren vagy félálomban, számot vet a múlttal és rakosgatja gondolatban a jövendő esztendő játékait. Mert játékok azok a Teremtő szemében, gyermeki játékok. Ha ő dobbant, összedűl minden, amit erősnek tartottak eddig, meggyengülnek a hatalmaskodók és reménység kel a szenvedők szívében. Hány éve annak, hogy elszakították tőlünk hittestvéreinket a Kárpátok alján, hány esztendeje nem eresztik Szabolcs népét Ungvárra, az ungit-beregit Máriapócsra hozzánk, a könnyező Szűzanyához. Bizony másfél évtized mult el azóta. Nyughatatlan tizenöt esztendő volt, mert átjárt a gondolat a határon oda-vissza és nem szűnt meg a reménykedés, hogy egyek leszünk újra. És iskoláinkban elmagyarázzák évenkint újra meg újra, micsoda vizek erednek odafönn, és csurognak végig Zemplénen, Ungon, Beregen és gyermekeink ujjukkal követik vonalukat a térképen le a Tiszáig, ami itt folyik Szabolcs szélén, hozván magában az iszapot, amit a mi hittestvéreink földjéről mosott le. Könnyező pócsi Szűzanyánk, Te, aki csudát mívelsz állandóan, megáldod a kicsiny házakat, amelyek templomod körül állanak, megvilágosítod a gyermeki lelkeket, Isten szolgálatára nevelsz belőlük férfiakat, hogy tovább vigyék szent híredet és új kolostort emeljenek a Te tiszteletedre magyar földön, segíts jobb esztendőhöz az elmúltnál. És valamint azok, akik hajdudorogi hajlékodat építik, a pócsi fogadalmas szentéletű ifjak nem érzik az anyag súlyát, ha rád gondolnak, úgy mi se érezzük nyomorúságunkat, ha testvéreinkről elmélkedünk hosszú téli estéken. Azokra az édes könnyekre gondolunk, amelyek felváltják a keserű könynyeket, ha majd egyesülünk újra és miénk lesz az a föld, amit a Honfoglalók szerzettek nékünk. A mi ifjaink karja erős, meglendül, ha fegyvert adnak kezükbe, de mi, az öregek, csak az ölelésre tartogatjuk karjainkat, szeretni tudunk csupán, nem kérdezzük az eljövendő nagy napon: ki bántott, ki a hitvány köztetek, csak örvendezünk kicsorduló szívvel. Nagy Ikonosztázionnak nézzük a Kárpátok meredeken emelkedő bércét, Isten oltárának és benépesítjük szent királyainkkal meg vértanukkal, hozzávéve az újakat is, akik most véreztek legutóbb a mi ügyünkért, mert megérdemlik ők is az aranyos hátteret, amit a nagy hajnal von fel az Égre. Add édes jó Istenünk, hogy meghozza a te 1936-ik esztendőd. Gróh István,

5 J A N U Á R 31 nap N.-Bold.-Assz. hava A hó és hét napjai Szerda Csütörtök Péntek böjt Szombat IBnüBBBB&ISEEBSES&BESf Görög-katoiikcs naptár Újév J. kör. N.sz.B. Szilveszter pápa Malakiás próf. Titusz pk. Rám. kath. napiár Újév Od. ap, Makár Genovéva Anasztáz c O Na? kelte nyugta kelte Vizker. előtti vasárnap. Apóst. szt. Pá! Timotheushoz irt Ií. lev. 4. r Evang. Márk I. rész 1 szak. : Jézus Kr. az Isién fia evang. kezdete. Koid nyugta Vasárnap Vizk. el. vas. Teop. Jézus szt. neve Hétiő Jézus megkereszf. Vízkereszt M Kedd Ker. sz. János Lucián vt. M Szerda György szerz. Szörény Hls Csütörtök Polyeukt vt. Julián vt. Hüs Péntek Nissai sz. Gerg. Vilmos pk. ^ Szombat Teodoz szerz. Hygin p. vf. SS Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek Szombat Vizker. utáni vas. Apóst. szt. Pál az etiezusiakhoz irt lev. 4. r. 7. és 13. v. Evang Máté IV. r. 8. szak. : Hallván Jézus, hogy János fogságba vettetett. Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Vizk. u. v. Taz. vnő Szt. Család ün. Hermii és Sztr. Veronika Sínai és Raiti vi. Hüár pk. János és Pál Rem. sz. Pál Péterap.bil.tiszt. Marcell p. vt. Nagy Antal Antal apát N. Ath. és Cyrill Pirosk ct vt. S 4! Í*J tfik Pünk. után 31 vas. Apóst. szt. Pál Timotheushoz irt I. lev. 1. r Evang. Lukács XVIII. 93. A jerichói vak meggyógyítása. Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Punk. u. 31 vas. Eutim szerz. Maxim szerz. Timót Kelemen pk. Xénia Isteni tud. Gerg szak Vizk. u. 2 vas. cm Fábiánés Seb. W Ágnes sz. vt. r Vince vt P. Rajmund «JÉ Timót pk. ps Pál fordulása A Pünk. után 32 vas. Apóst. szt. Pál Timotheushoz irt I. lev. 4 r szak. Evang. Lukács XIX. 94. Zacheus megtérése. Piink.H.32v.Zach Vízk, u. 3 vas, Arsz. szt. Ján. er. Ar. sz. János Eufrém szerz. N. Károly Ignác fsz. vt. Szal. sz. Fer. Három püspök Martina vt. Cirusz és János Nol. sz, Péter A, <2J í< Hold fényváltozásai : Első negyed V 1-én, 16 ó. 15. p. Holdtölte ) 8-án, p. Utolsó negy 16-án, p. Újhold 24-éi S? 8 ó. 18 p. fey Első negyei f) 31-én, 0 ó. 36 p. Földtávolban 15-én 1 ó. Földközelben 26-án, 19 ó Elsején a nap hos sza 8 ó. 31 p., hó végéig 1 ór val nő. Mit jövendöl 100 éves naptá 10 hideg nap ut egy-két borús enyhébb. 19- derült és hid Azután hó, eső olvadás váltakoí Izraelita napi 6 Tebeth S. Vajigas 10 Jer. o. böjt 16 S. Vajekhi 23 S. Semoth 1 Sebat, S. (era R

6 Nap Megnevezés Összeg P { Gazdasági tudnivalók i A háznál a gazdasági eszközök sürgősen rendbehozandók, ha még eddig meg nem történt volna. A vetőmagot elő kell készíteni, szeleltetni, vagy még inkább triőröztetni. A hombárban a készletet gyakorta meg kell forgatni. Az istállóban különösen az eilés előtt álló teheneket kell szemmel tartani és gondosabban etetni. Almozniis bőségesebben kell különösen, ha már kis borjú is van. Az apró jószágnál az ólakat kj kell takarítani, kimeszelni olyan mésszel, amelyikbe kevés klórmeszet is teszünk. A fészkekbe friss almot kell készíteni, a régit legjobb elégetni. Ha van rendes kifutó, a fürdőhomokba kevés fahamut célszerű keverni. A méhesben, ha a kaptárak szabadon állanak, nagy hidegben ajánlatos lefödni, napos időkben pedig a röplyukat beárnyékolni, nehogy a napsugár kicsalja a méheket. A gyengébb készlettel bíró rajokat kissé felhígított mézzel, vagy cukorral etessük. A gyümölcsösben tisztogatjuk a fákat, ojtóágakat is szedhetünk. Ha a hernyófészkeket, a fákon maradt levelet, összeaszott gyümölcsöt őszszel nem tisztítottuk le, akkormost még nem késő ezt is elvégezni. A szóllöben megkezdhetjük a trágyázást s ha jó időjárás van, a hó vége felé nyithatunk is. A földeken még ilyenkor nem sok dolog akad, legfeljebb trágyázni lehet. A pincében a tavalyi termést le kell fejteni, a hordókat két-három Ízben feltölteni, az üres hordókat kitakarítani, kíkénezni.

7 B18SII18IIB1S999!S99Eai9lliIIlEE3IIIISBI F E B R U A R 29 nap A hó és hét napjai iigggasbsssiüíie^! Gőrög-katolikas naptár!aasü9ss39aai Róm. kaíh. aaptár C Bőjtelő hava O Nap Hold kelte j nyugta kelte 1 nyugta l,szombat Előünn.Trifon vt [gnác pk. vt Triód kezdő vasárnap (vámos és farizeus vas.) Apóst. sz. Pál Tím. III. 296, Evang. Lukács XVIII. 89. A farizeus és a vámos imája. 2 Vasárnap Jézus taiálk. Sim. Gyerty. B.A. M Hétfő Simeon és Anna Balázs pk. cr. H Kedd Izidor szerz. K. András N a Szerda Ágota sz. vért. Ágota vt.,dj O Csütörtök Bukol pk, Dorottya vt =r Péntek Partén pk. Romauld Szombat Tivadar nvt. M. Ján. hv Tékozló fiúról nev. vas. Apostol szt. Pál a Kor. VI. r. [35. szak. Evang. Lukács XV. 79. A tékozló fiú példabeszéde. 9 Vasárnap Tékozló íiú vas. Hetvened vas Hétfő Karalamp v. Skolasztika Kedd Balázs pk. vt. Lurdi M Szerda Melléc érs. Szervita atya ih Csütörtök Márton szerz. Katalin sz. 3* Péntek Auxeníius érs. Bálint vt Szombat Halottak eml. Kol. Kolos Vasárnap 17 Hétfő 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat Húshagyó vas. Apostol szt. Pál a Kor. VIII. r szak. Evang. Máté XXV. r szak. Az utolsó Ítéletről. Húshagyó vas. Tivadar not. Leó pápa Arkip ap. Leó pk. Tírnóth szerz. Eugén vt. erek. Hatvanad vas. Don. pk. vt. Simon pk. vt, Konrád hv, Aladár pk. Eleonóra Péter székf. CJK J? & a A Vajhagyó vas. Apostol szt Pál a róm. XIII. r. 12. szak. Evang. Máté VI. r. 17. szak. Az igazi böjtről Vasárnap Vajhagyó vas. Farsang vas Hétfő A nbőjt kezd. Szökő nap ofe-t Kedd Taráz érsek Mátyás ap Szerda Porfir érsek Hamvazó sz Csütörtök Prokop sz. hitv. K. sz. Margit Ab Péntek Vazul sz. hitv. Gábor pp Szombat Szökő n. Kasz.a, Román ap. ** Hold fényválioj zásai: Holdtölte 7-én, p. Utolsó negy^ 15-én, p. Újhold 22-i 19 ó. 24 p Első negye 29-én, p. ( Földtávolbanl 11-én, 19 ó. ( Földközelben I 23-án, 23 ó.f Elsején a nap 1 sza 9 ó. 31 p.j hó végéig 1 ó. perccel nő. Mit jövendöl 100 éves naptíj Első napjaiban ( sen szeles idő.] val és esővel, nyugodt, havasi pok után 12 éú erős szél fúj. 19 ismét esik.j hó végén napok. Izraelita nap 8 S. Bo 15 S. Besalalj (fáj 22 S. Jíthroi 29 S. Mispad 30 Ros Khod 1 Adar R. fl 6 S. Theru

8 Nap Megnevezés Összeg P 1 f Gazdasági tudnivalók A háznál a vetőmagot készítjük elő és a készletet forgatjuk, mint januárban. A vetőmag-kukoricát is elő kell készíteni. Az istállóban főgondunk még mindig a szoptató állatok és kicsinyeik, de már az igás jószágot is jobban kell gondozni és etetni, hogy a közeledő tavaszi munkára jó erőben legyen. Megkezdődött a bárányozás, malacoznak a kocák is, melegről gondqskodjunk mindkettőnél s a sertésnél ügyeljünk, hogy az emse vagy az ártány a malacokat fel ne falja. - s i ö j fs Az apró jószágnál rendesen tartott tyúkok már javában tojnak, sőt kotlós is akadhat már. Ha van, ültessük meg; ha keltőgéppel dolgozunk, meg lehet kezdeni a keltetést. A méhesben nincs újabb teendő, legfeljebb nagyon szép napos, csendes időben ki lehet nyitni a röplyukakat, hogy a méhek tisztulási repülésüket elvégezhessék. Kiteregetett ruha azonban ilyenkor ne legyen künn, mert a méhek beszennyezik. Egyébként tovább etetünk mézzel vagy cukorral. A gyümölcsösben permetezhetünk és megkezdhetjük a szerazést is. A konyhakertben is megkezdődik a munka: előkészíthetjük az ágyásokat, sőt jó időjárás mellett a hónap végén a kerti veteményeket is elültethetjük. A szőlliben trágyázás és nyitás a teendő, de, ha szép idő jár, a hónap végén metszeni is lehet. A pincében nincs újabb munka. Célszerű a pincét egyszer alaposan kikénezni. A földeken trágyázás és ha olvadásos idő van, a vadvizek levezetése a teendő. Kedvező időjárás esetén azonban már vetni is lehet.

9 MÁRCIUS 31 nap Böjtmás hava A hó és hét Görög-katolikus Róm. kath. Nap Hold (T napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta Nagjbőjt 1. vas. Apostol: Sz. Pál a zsid. XI. r sz. Evang. János 1 5. Jézus tanítványokat választ. 1 Vasárnap Nagyböjt 1 vas. Bőjf 1 vas. t* Hétfő Theod. pk. vt. Simplic HE Kedd Eutrop Kunig Szerda Kázmér sz. Kázm. K Csütörtök Kónon vt. Özséb n Péntek Amoriusi 42 vt. Perpet s* Szombat Halottak eml. Aqu. sz. Tam Nagyböjt 2. vas. Apostol: Szt. Fái a zsid. 1. r szak. Evang. Márk. II. r. 7. sz. Jézus meggyógyítja az inaszakadtat. 8 Vasárnap Nagyböjt 2 vas. Böjt 2 vas Hétfő Szebasztei 40 vt. Franciska sh Kedd Karalamp vt. 40 vért. sh Szerda Szoíron fp. Szilárd Csütörtök Teofán sz. Gerg. p Péntek Nícefor főpap Szabin m Szombat Halottak eml. Mathild ojjg Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat Nagyböjt 3. vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. IV. r sz. Evang. Márk VII'. 37. Aki engem akar követni, tagadja meg önmagát. Nagyböjt 3 vas. Szubin vt. Elek hv. Alex. Cyrill Krizant és Dária Szabbasz sz. vt. Halottak eml. Bojt 3 vas. Geréb pk. Patrik pk. Sándor pk. József B. Cs. M. Benedek ap. r.a A A Nagyböjt 4. vas. Apostol: Szt. Pál a zsid. Vl. r sz. Evang. Márk IX. r. 40. szak. Jézus néma lelket űz ki Vasárnap Nagyböjt 4 vas. Böjt 4 vas Hétfő Nikon vt. Vikt. vt Kedd Zak. és Erzsébet Gábor főangy Szerda Gyümölcsoltó B.-A. Gy. 0. B. A Csütörtök Gábor ark. Manó ím? Péntek Matróna anya Dam János Szombat István szerz. Kap. János M Nagyböjt 5. vas- Apostol: Szt. Pál a zsid IX r. 821 szak. Evang. Márk X. 47. Jézus szenvedéséről jövendöl. 29 Vasárnap Nagyböjt 5 vas. Böjt 5 vas. 18S0* ÍVTi Hétfő János szerz. Kerény vt Kedd Hippát pk. vt. Guidó Hold íén.y váltézásai; Holdtölte W 8 án, 6 14 p. Utolsó negyei 16-án, 9 35 p. Újhold 23-ái 5 ó. 14 p Első negy«29-én, p. ( Földtávolban 10-én, 5 ó. ( Földközelben ; 23-án, 10 ó.; Tavaszkezdet 20 án, 19 ó. :8 Elsején a nap hoi sza 11 ó. 4 p. hó végén 1 ó. perccel nő. Mit jövendöl 100 éves naptól Komor, borús i< vei kezdődik és tart 18-ig. Néhá napra megenyh 22-én hidegre fi dul, erős szelekk Izraelita napli 11 Eszter böjti 13 S. Thesave 14 Purim 15 Susan Puri] 20 S. Ki Thia 27 S. Vaiakhel 1 Níian R. 1 5 S. Vajikra

10 Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók A háznál csávázni kell a vetőmagot, ha még nem történt meg, előkészíteni a vetőmagnak való tengerit. Az istállóban legnagyobb gonddal a kiscsikókat kell ellátni ; két hetes korukban már lehet nekik zabot adni. Különösen tisztántartásukra legyen gondunk, épúgy mint a kisborjaknál is. Az igás jószágot jól kell tartani, tekintettel a nehéz munkára, amelyet végez. A szoptató kancákat csak az ellés után három héttel foghatjuk be, akkor se túlerős munkára ; más kancák fedeztetésének most az ideje, Az apró jószágnál most van a kotlóültetésfő ideje. Szép időben a kotlóst csibéivel kiengedhetjük. Ha módunkban van, keverjünk eleségükbe egy kevés megszárított és megőrlött vagy porrá tört csontot, főleg pedig oltott meszet. A méhesben a tavaszi nagytakarítás ideje van; a tisztulási repülés után a kaptárakat tisztogassuk meg alaposan, söpörjünk ki minden hu'ladékot, ami csak összegyűlt bennük. Az etetést folytatni kell s a méz vagy cukor közé sokak szerint ajánlatos egy kis búzalisztet keverni. A fiasitásra kellő helyet kell engedni mozgó kaptáraknái. A gyümölcsösben folytatni a tisztogatást, virágzás előtt közvetlenül permetezni, virágzáskor kénporozni kell. Március a szemzés és oltás ideje! A konyhakertben a gumósokat: sárgarépát, céklát, retket és hüvelyeseket : babot, borsót ültetjük. Kalarábé, saláta, paraj, kelkáposzta vetésének is most az ideje. A szöllőben metszés és oltás, esetleg még a nyitás munkája vár a gazdára. A pincében a rendes feltöltögetésen és tisztogatáson kivül nincs más, rendkívüli munka. A földeken van azonban az igazi munka. Tavas i szántás, utána a vetés, amelyet törekedni kell minden módon elvégezni ebben a hónapban. Sorrendben követik egymést a zab, a tavaszi búza, az árpa, a bükköny, míg a kapások többnyire a jövő hónapra maradnak.

11 Á P R I L I S : 30 nap Szt. György hava A hó és hét napjai Szerda Csütörtök Péntek Szombat Görőg-kaloiikus naptár Egyipt. Mária Titusz sz Niketas sz. József sz. Róm. kath. Hugó pk. Paulai T. Fájd. Szűz Izidor Sí m Nap Hold kelte j nyugta! kelte nyugta ,13 17: Virág vas. Regg. ev. Máté XXl. 83. Ap. Szt. Pál a Filipp. IV Evang. Ján. Xll. 41. Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. 5 Vasárnap Virágvasárnap Virágvasárnap ! Hétfő Nagyhétfő Cölesztin p. T&l , Kedd Nagykedd B. He. I , Szerda Nagyszerda Dénes pk. T&l ^ CsStőrtök Nagycsütörtök Nagycsütörtök Péntek Nagypéntek Nagypéntek ; Szombat Nagyszombat I. Leó pápa ! Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat Húsvét vasárnap. Misén ap. Ap. csel. I. rész 1 szakasz. Evang. János I. rész szak. Kezdetben vala az Ige. Húsvétvasárnap Húsvét hétfő Húsvét kedd Arisztakusz Agapia Simon atya Ján. és Kozm. Húsvétvasárnap Húsvét hétfő Jusztin vt. Anasztázia L. Ben. József Anicét pk. Appolonius. a ss A Husv. u 2 ik vas. Apóst.; Ap. csel. V. r. 14. szak. Evang. János XX. r. 65. szak. A hitetlen Tamásról. Kenethozó assz. vas. Apostol: Ap. csel. VI. r. 16. szak. Evang. Márk XV. r. 69. sz. A kenethozó asszonyokról jll Vasárnap Húsvét u. 2 vas. Fehér vasárnap Hétfő Teodor hv. Tivadar vt Kedd Jaguár Par. Sz. K. ff? Szerda Syc. Teodor Szót. és Káj. /nf Csütörtök Szt. György nvt. Béla pk. vt. /np Péntek Szabba vt. György vért. n Szombat Márk ev. Márk ev. n Vasárnap Húsvét u. 3 vas. Húsvét u. 2 vas. HE Hétfő Simon K. Péter Mtó Kedd Jázon pk. Ker. Pál Szerda Küzikei 9 vért. Szt. I. olt. 1W Csütörtök Jakab ap. Sien. Katalin 1W Hold fény váltó* zásaí; C Utolsó gved 14-í 22 ó. 21 pl.m Ujhoid 21-] 13 ó. 33 JEiső negyei 28-sn, p. 0%. Holdtöltéi W 23 ó. 46 p ( Földtávolban 6-án, 7 ó. ( Földközelbe: 20-án, 21 ó 1-én a nap ho 12 ó. 49 p végéig 1 ó. 28 cel nő. Mit jövendöl 100éves nap Kezdetben és esős. 11 hosszas esők, 19 csipős hidej 24 borús, az utolsó derűsebbek. Izraelita na 12 S. Zav. 15 Passzah 1 16 Passzah 2 19 Sabbath j 21 Pass. 7. S 22 Pass, S. Sémin 30 Ros Khoc 1 Ijar R K 3 S. Thasa 5 Seni bőjt 8 Khamisi ]

12 A háznál. A gazda gondja a vető kukorica és burgonya előkészítése lucernamag beszerzése ; a gazdasszonyra a kender vetőmag előkészítése és a tavaszi nagytakarítás, meszelés munkaja vár. Az istállóban még mindig a növendék-jószág a íőgond ; ha jó erőben vannak, legelőre ís lehet bocsátani. Az igás jószág jó ta karmányozást kiván az erős munka melutt. Száraztakarmány mellett, ha csak lehet, legelőre is kell bocsátani. Vigyázzunk azonban, hogy a takarmányozásban beállott változás miatt meg ne betegedjenek ; eleinte tehát etessük meg őket a kihajtás előtt kevés szálas takarmánnyal. A korai malacok elválasztásának is most van az ideje. Az apró jószág most kezd hasznot hajtani. Gondunk legyen rá, hogy a tojások tiszták legyenek ; jobb árat kapunk értük. A korai csirkét is kezdik már keresni a piacon. Az ólakat legalább havonta egyezer takarítani, meszelni kell, hamus homokfürdőről, tiszta ivóvizről benne egy kis ecettel vagy sóval gondoskodjunk, főleg pedig mészről az eleségbe, mert tojás idején a tojóknak sok kell belőle a tojás héjához, a csibéknek pedig, hogy jó csontozatuk fejlődjék. Az öreg ludakat, ha tollúkat hullatni kezdik, lehet meileszteni, A méhesben javában folyik a szaporítás; a méhlegelő még gyönge lévén, ajánlatos nem felhagyni a mesterséges etetéssel. Vett családokat legfőbb ideje beszállítani és elhelyezni. A gyümölcsösben hernyózás, virágzás után pedig, ha a kis gyümölcs már megerősödött, permetezés ideje van. A szellőben nyitás, metszés, szénkénegezés e hónapban az elvégzendő munkák. A földeken folyik azonban a legnagyobb munka. Esetleg elmaradt vetés, az elvetett terménynek a gaztól való megtisztogatása ad munkát. Amellett a lucerna és a kender vetése, a burgonya elültetése s a kukorica elvetése, bab elültetése várnak a gazdára.

13 M Á J U S 31 nap IliSBSI Pünkösd hava A hó és hét Görög-katolikus Róm. katb. Nap Hold (T napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta 1 Péntek Jeremiás Fülöp és Jak. 4K Szombat N. Athai.áz Alhanáz inaszakadt vas. Apostol: Ap. csel. IX. 32. Evang. Ján. V. 14. J zus Betszaidában meggyógvít egy inaszakadtat. 3 Vasárnap Húsvét u. 4 vas. Húsvét u. 3 vas. zh Hétfő Pelagia Mónika ih Kedd Iréné vt. V. Pius p. sh Szerda Jób oatr. János ap. dísf Csütörtök A sz. ker, megj. B. Gizeila m Péntek János ev. Mihály főan Szombat Simon ap. Naz. Gergely r Húsvét u. 5. vas. Apostol: Ap. csel. XI. 28. Evang. Ján IV. 12. Jézus és a szamariai asszony. 10 Vasárnap Húsvét u, 5 vas. Húsvét u, 4 vas. zm Hétfő Móczius vt. Mamert pk. xm Kedd Epifán Pongrác nm Szerda Gliczeria vt. Szervác pk. A : Csütörtök C. Izidor vt. Bonifác pk. A, Péntek Pacho sz. S. János Szombat Theodor sz. Nep. János Húsvét u. 6. vas. Apostol: Ap. csel. XVI. 38. Evang Ján. IX. 34. Jézus meggyógyítja a vakonszületett embert. 17 Vasárnap Húsvét u, 6 vas. Húsvét u, 5 vas. ff^f Hétfő Péter vt. Venáne vt. 1 i Kedd Patrik vért. Cölesztin /MP Szerda Talale Bernardin J Csütörtök Jézus mennybem. Áldozó csütört. fi Péntek Bazilíszk vt. Júlia sz. fi Szombat Mihály hítv. Dezső pk. Mg Húsvét u. 7. vas. Apostol: Ap. csel. XX. 44. Evang Ján. XVII. 56. Jézus tanítványaiért imádkozik. 24 Vasárnap Húsvét u, 7 vas. Húsvét u. 6 vas Hétfő K, Ján. fej. megt. VII. Gergely p, Hü Kedd Korpusz Nerei F Szerda Terapont Beda Csütörtök Niketas Ágoston Péntek Theodozia vtnő Pazzi Magd Szombat Halottak eml. Ark. sz. Ján Pünk. vas. Apostol: Ap. cse). II. 3 Evang. Jin. VII. 27. fin vagyok a világ világossága. 31 Vasárnap ja szenti, leszállása Pünkösd vas.! s^s ] 4 8Í j 1 12 Hold fény vált zásai 0%, Holdtöltéi \3if 16 Ó. 1 C Utolsó gyed 14 7 ó. 12 p m. Újhold 20 W' 21 ó. 35 i JE'SÖ negyi 28-án, 3 46 p. (f Földtávolban 3-án, 13 ó. (f Földközelben 19-én, 4 ó. Földtávolban 31-én, 4 ó. 1-én a nap ho; 14 ó. 27 p végéig ló. 15 cel nő. Mit jövendöl í00 éves naptí 9-ig derült és leg idő. 18-ig raz és még m gebb. 20 és 21 vös, majd érzék lehűlés. Izraelita napi 10 S. Akhari 17 S. Enor 4. P 24 S. Behar, Be 1 Szíván R. Kb 2 S. Bemidbar 6 Sabouth 1. 7 Sabouth 2. 9 S. Nassza 1

14 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók A háznál lassan elö kell késziteni az udvart, szérűt, pajtát, csűrt a hordás idejére ; tisztogatni, mindent rendberakni már jó előre, amig nem nő nyakunkra a mindenféle munka, Az istállóban a növendékmarhát, ha legelőre jár, száraz takarmányon, ha nem jár ki, zölddel vegyes szálason tartjuk. Ha már befogni valók, járatni kezdjük, hámba, igába neveljük, hogy a hordáskor már elővigyázatosan használhassuk. A többi jószág etetésénél is ügyeljünk a zöldtakarmányra való átmenetnél. A korai csikókat elválasztva, zabra fogjuk. Juhnyírásnak is ideje van. A méhesben is meggyülik a munka. Kezdődik a rajzás ideje s ha nem mürajokkal és anyaneveléssel dolgozunk, elő kell készülni befogásukra és főként csendes, meleg napokon szemmel tartani a kasokat. A gyengébb családokat, ha nem sikerült felerősíteni, doboljuk vagy öntsük össze, kifogva az öregebb anyát; ha mozgó kaptáraink vannak, megteszi az is, ha erősebb rajoktól nekik teszünk be egy-két fiasitásos keretet. Az akácmézet kipergetjük. A gyümölcsösben már csak tisztogatás kell, esetleg virágzás után permetezés, kénporozás. A konyhakertben gyomlálás, öntözés, késői vetemények ültetése (borsó, bab, saláta, tök) a teendő. A fzőllőben első permetezés ideje van. A pincében csak a netán elmaradt másodszori lefejtést kell okvetlenül elvégezni. A földeken a tavaszi vetés tisztogatása, muhar és köles vetése s a kukorica és krumpli megkapálása a hónap teendői.

15 J Ú N I U S 30 nap Szent Iván hava A hó és hét napjai Görög-katolikus naptár Róm. kath. naptár C Nap Hold kelte nyugta kelte j nyugta 1 Hétfő Szt. Hároms. ünn. Pünkösd hétfő W Kedd Nicefor Erazmus vt. H Szerda Lucillian Klotild W Csütörtök Mitrofán érs. Kar. Ferenc H Péntek Dorotheusz pk. Bonifác pk. fi Szombat Hilár vt. Norbert pk Pünk. u. 1 vas. Apostol; Szt. Pál a zsid. XI Evang. Máté X. r. 38. szak. Minden, aki engem megvall, én is megvallom őt. 7 Vasárnap Mindenszentek vas. Szenthár. vas Hétfő Tivadar nvért. Medárd Kedd Cirill főpap Prim. és F. vt Szerda Timót p. Margit kirné HE Csütörtök Bert. és Barnab, Űrnapja Péntek Onufriusz atya F. János CM Szombat Akvilina vtnő Pád. Antal Pünk. u. 2. vas. Apostol: Szt. Pál a róm. II. 82. Evang. Máté IV. r. 9. szak. Jézus tanítványokat választ. 14 Vasárnap Pünk. u. 2 vas. Pünk. u. 2 vas, «1st« Hétfő Ámosz pr. Jolán <sf< Kedd Tikon főpap Reg. F Szerda Mánuel és t. vt. Rainer hv. zm Csütörtök Leontin vt. Efrém a..a, Péntek Júdás ap. Jéz. sz. Szive A Szombat Methód főpap Szilvér vt. A, Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 28Vasárnap 29 Hétfő 30 Kedd Pünk. u. 3. vas. Evang. Máté VI. r. Pünk. a. 3 vas. Özséb pk. Agr.pína vt. Ker. sz. Ján, szül, Febrónia vtnő Dávid atya Salamon atya Apostol: Szt. Pál a róm. V szak. Az isteni gondviselésről. Pünk, u, 3 vas Ákos Ediltrud sz K. sz. Ján. sz Vilmos hv János és P. W László kir Pünk. u. 4. vas. Apostol: Szt. Pál a róm. VI. 93. Evang. Máté VIII. r. 25. A kafarnaumi százados hite. Pünk. u. 4 vas. Pünk u. 4. vas. rt Péter és Pál ap. lej. Sz. Péter és Pál cfs IA 12 ap. eml. Pál eml. i ! ' 0 17 Hold fényválti zásaí s Holdtölte 5-én, 6 ó. 22 p. Utolsónegy 12-én, p. Újhold 19-é 6 ó. 15 p.í Első negyei 26-án, 20 ' [ Földközelben 15-én, 22 ó. [ Főldtávolban 27-én, 22 ó Nyárkezdet 21-én, 15 ó én a nap hoi 15 ó. 42 p., 2 16 perccel nő,j után a hó végé perccel fogy. Mit jövendöl 100 éves naptí Ködös és esős a közepe me 20-tól borongó hűvös, deg eső. Izraelita nap 16 S. Behatóié 23 S. Selakh. t 30 S, Korakt (R. 1 Thamusz R 7 Khuka^h 5.

16 Nap Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók A háznál előkészülünk az aratásra, befejezve udvar, pajta, csűr stb. rendbehozását. Az istállóban a jószág csak éjjelre van: nappal vagy a munkában, vagy a legelőn, mindenképpen azonban főleg zöldtakarmányon él. Csak a fejőstehenek etetésére legyen különös gond, ha jó fejési eredményeket akarunk látni. Kivülük még a növendék jószágra kell ügyelni. A méhesben ugyanaz a teendő, mint az előző hónapban. Gyenge rajokat serkentő etetésre foghatunk, mozgó kaptárak mellett azonban a fiasitásos keretekkel anélkül is hamar erőre kaphatjuk őket. A mézteret aratásig felesleges szükileni. A pergetést folytatjuk. Az aprójószágnál a fiatal liba piacravitelére legyen gond : most van a legjobb ára; mellette azonban a fiatal csirke, sőt a fiatal jérce ís keresett cikk. A gyümölcsösben a nagyon rakott ágakat alátámasztani, a korai gyümölcsöt leszedni és piacra juttatni, ha a gyümölcsös füves, a füvet lekaszálni s utána feltisztogatni. Különösen az elhullott gyümölcsöt nem szabad heverni hagyni! A fákat is meg lehet tisztogatni nagyjából. A kenyhakertben a téli vetemények : retek, saláta stb. ültetése folyik. A beérett növények magvait is szedni kell. A szőllőben virágzás után másodszor kell permetezni, kapálni és kötözni, valamint a zöldoltást elvégezni. A földeken végződik a kukorica és krumpli második kapálása, a fü, lucerna, here kaszálása, kivéve a magnak hagyott darabokat. Mire ennek a gyűjtése, hordása véget érne, a hó végével a két apostolfejedelem ünnepe meghozza az aratás izzadásos idejét, amikor a gazda a nap előtt kél és jóval a nap után nyugszik le. Ember, állat a végsőkig megfészitétt erővel szorgoskodik az Isten áldása : az élet körül.

17 J Ú L I U S 31 nap -Éj-' Szt Jakab hava A hó és hét napjai Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda 9 Csütörtök Péntek Szombat 12 Vasárnap 13 Hétfő 14 Kedd 15 Szerda 16 Csütörtök 17 Péntek 18 Szombat 19 Vasárnap 20 Hétfő 21 Kedd 22 Szerda 23 Csütörtök 24 Péntek 25 Szombat Görög-katolikus naptár Róm. kath. naptár Kozma és D. Jézus sz. v. Sz. Mária pal. el. Sarlós B A. Jácint vt. M. Sz. pápa Kr. sz. András Ulrik pk. c rh kelte Nap nyugta kelte Hold nyugta Pünk. u. 5 vas. Apostol: Sz. Pál a róm. X Evang. Máté VIII. r. 28. Jézus megyógyít két ördögtől megszálltat. Pünk. u. 5 vas. Szizvesz atya Tamás atya Prokop vt. Pongrác pk, Nik. 44 vt. Eufémia vtnő Pünk. u. 5 vas. Izaiás pr. Cirill pk. Erzsébet Veronika sz. Amália I. Pius p Pünk. u. 6. vas. Apostol: Szt. Pál a róm. XII Evang. Máté IX. r. 29 Jézus meggyógyítja a kafarnaumí beteget. Pünk. u. 6 vas. Pünk. n. 6 vas, Gábor főangyal Anaklét pk. Aquilász ap, Bonavent. Cirjék vt. Henrik cs. Atenogén vt. Kárm. B, A. Marina vt. Elek hv. Jácint és Emil vt, Kamill hv. sh sh rh ! í 19 52! 19 51, Pünk. u. 7. vas. Apostol: Sz. Pái a róm. XV Evang. Máté IX. r. 33. Jézus meggyógyít két vak embert. Pünk. u. 7 vas. Illés próféta Simon atya Mária Magdolna Trofim és ts. vt. Krisztina vtnő Sz. Anna elh. Pünk. u. 7 vas, Jeromos hv. Praxedes M. Magdolna Apollinar pk. B. Kinga Jakab ap. A H M HE Pünk. u. 8. vas. Apostol; Szt. Pál a Korint. I Evang. Máté XIV. r. 58. A csodálatos kenyérszaporítás Vasárnap Pünk, u, 8 vas. Pünk. u. 8 vas Hétfő Panteleimon nvt. Pantaleon Kedd Prokorusz ap. Ince p Szerda Kallimil vt. Márta sz Csütörtök Szilasi és t. ap. Judit vt. fát Péntek Eudonim atya Loy. sz. Ignác Hold fény változásai! Holdtölte 4-én 18 ó. 35 p. Utolsó negyed 11-én 17 ó. 28 p. Újhold 18-áa 16 ó. 19 p Első negyed 26-án, p. Földközelben 11-én, 22 ó. ( Földtávolban 25-én, 16 ó Elsején a nap hosi sza 15 ó. 53 p., j hó végéig 55 peri cel fogy. Mit jövendöl 100 éves naptál 20,20 19 Első hete kellem lenül esős, ma ig szeles bőséges eső. A második fele sz meleg és száraz Izraelita napt 14 S. Balak Templ. böjt. 21 S. Pinkhasz I 28 S. Matoth.Mí [2, 1 Ab R. Kh. 6 S. Debarim 9 Jer. p. böjt

18 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági tudnivalók A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta. A háznál minden álljon készen a betakarításhoz. A gazdasszonynak a virágos kender ad munkát, nyüvés, tilolás. Az istállóban az igás jószágnak most kell a legbőségesebb takarmányozás, ha nem akarjuk, hogy a nehéz munkának kárát lássa. Az itatásnál vigyázzunk: a víz ne legyen nagyon hideg. Az apró jószág körül ha kései csirkét nem ültettünk vagy nem keltettünk nincs más munka, mint a szokásos havonkinti takarítás és meszelés. Vigyázzunk azonban az ivóvízre, mert a nagy hőségben az terjeszti a baromfikolerát. A méhesben vége felé jár a rajzás ; ellenőriznünk kell, hogy minden családnak van-e rendes királynője. Ha szilárd kaptárban vannak a méhek, a dolgon úgy segíthetünk, hogy gyönge, de jó anyás családot hozzádobolunk, kifogva a terméketlen régi anyát. Mozgó kaptáraknái egyszerűen beteszünk egy fiatal anyát az anyanevelőből és kifogjuk a régit. Ne eresszük rzonban addig az anyát a család közé, mig meg nem győződtünk arról, hogy a kas elfogadja. A gyümölcsösben szedjük az érett fajokat és ügyeljünk arra, hogy hullott gyümölcs lehetőleg egy napig se maradjon a fák alatt. Szedjük össze s használjuk fel megfőzve vagy nyersen baromfi* vagy sertésetetésre. A konyhakertben a nyári veteményeket kiszedjük és helyükbe ültetjük a télit: emellett gyomlálás, öntözés s a beérett magvak szedegetése ad még munkát. A szöllőben folyik a kötözés és a permetezés, míg csak szüksége mutatkozik. A pincében gondunk legyen a töltögetésre, minthogy a nagy melegben a bor erősen párolog. A földeken most van a legtöbb munka. Egy évi munkáért most fizet meg az anyaföld, ha Isten áldása volt rajta.

19 AUGUSZTUS 31 nap Kisasszony hava A hó és hét napjai Görög-katolikus naptár Róm. kath. naptár c o Nap Hold kelte nyugta kelt«nyugta 1 Szombat Makkabeus vt. V. sz. Péter Pünk. u. 9. vas. Apostol: Szt. Pal a Korint.-hoz Evang. Máté XIV. 59. Jézus a tengeren fán 2 Vasárnap Pünk. u. 9 vas. Pünk. u. 9 vas Hétfő Irsák-Dalmát István vt. t* Kedd Efezusi vt. Domonkos Szerda Euszigniusz Hav. B. A Csütörtök Urunk, szinválíoz. Ur. szinev. t* Péntek Domeciusz atya Kajetán hv. Mis Szombat Eoril püsp. Círjék vt. r Pünk. u. 10. vas. Apostol; Szt. Pál a Korint.-hoz IV Evang. Máté XVII. 72. Jézus meggyógyítja a holdkóros gyermeket. 9 Vasárnap Pünk. u. 10 vas. Pünk, u. lovas..jf Hétfő Lőrincz vt. Lőrincz vt. HK Kedd Euplusz vt. Zsuzsanna Szerda Fóczius vt. Klára sz Csütörtök Maxim atya Ipoly vt. qfs Péntek Mikeás pr. Özséb vt. sm Szombat Szűz Mária elb. N. B. Asszony Vasárnap 17 Hétfő 18 Kedd 19 Szerda 20 Csütörtök 21 Péntek 22 Szombat Pünk. u. 11. vas. Evang Máté XVIII. Apostol-. Szt. Pal a Kor. IX Az adósságot elengedő királyról. Pünk. u. 11 vas. Pünk. u. 11 vas. Miron vt. Jácint vt. Florusz vt. Ilona András vt. Lajos pk, Szt. István ap. kir. Sz. Isiván kir. Tádé ap. Franciska Agatonik vt. Timót Pünk. u. 12. vas. Apostol: Szt. Pál a Kor. XV Evang. Máté XIX. 70. A gazdag ifjúról Vasárnap Pünk. u. 12 vas. Pünk. u. 12 vas Hétfő Eutich vt. Bertalan ap Kedd Bertalan ap. Lajos kir. m? Szerda Adorján vt. Zefirin p. ím? Csütörtök Pimén atya Kai. József Péntek Mózes remete Ágoston pk Szombat Ker sz. János fejv. K. János fejv. r*a Pünk. u. 13. vas. Apostol: Szt. Pál a Filippiekhez II Evang. Máté XXI. 87. és Lukács" X Vasárnap 31 Hétfő Pünk. u. 13 vas. SPünk.u. 13vas. qgs ISz. Mária öv. elh. Rajmund j i ! Hold fényválte zásaí: Holdtölte 3-á íil 4 ó. 47 p. Utolsó negye 9-én 21 ó. 591 Ég., Újhold 17-én 4 ó. 21 p. Első negyed 25-én6ó.49p 6-án 17 ó, r FöldtávolbaE22-( 10 ó. Elsején a hossza 14 ó. 58 a hó végéig 1 35 perccel fogy. Mit jövendöl 100 éves naptá 5 szép nap ut hűvösre fordul idő e majd nagy hős 23-ig. Tovább, e két esős nap u szép idő. Izraelita napti 13 S. Vosthka 4 20 S. Ekev 5 P 27 S. Reeh 6 í 30 Ros Khodes 1 Elul R. Kh. 4 S. Softim 1 H S.KiThezei

20 A háznál a cséplés alah kiválasztjuk a vetőmagot; úgy ezt, mint a többi készletet gondosan elrakjuk, de nem feledkezünk meg róla, hogy gyakran megforgassuk, esetleg újra megrostáljuk. A gazdasszouynak a kendertilolás, héhelés ad munkát. Az istállóban a fejős tehenekre legyen gond; vegyes száraz és zöld takarmány, különösen répa növeli a tejelést. Növendék állatainkra is gondosan ügyeljünk. Egyébként az itatásnál legyünk nagyon elővigyázatosak a nagy melegek idején s a lovak zabolásánál. A méhesben a családok munkája befejeződött: a kaszálás után a rétek, az aratás után a szántók üresen maradtak s hacsak nincs a vidéken sok kert és szőlő, a méhek már júliusban is alig találnak eleséget. Ezért, ha van rá lehetőség, vándor-méhészkedni kell ; oly vidékre költözni a méhekkel, ahol még van méhlegelő, vagy mert a mezei munkával később végeznek, vagy mert kertek, parkok, erdők vannak a közelben. Ha ez nem lehetséges, úgy már a teleltetéshez kezdünk. A gyümölcsösben különösebb te endőnk nincs. Legföljebb sarjút kaszáltatva, gondoskodunk a tisztogatásról a fákon is, a fák alatt is. A gyümölcskamrában azonban gondozni, válogatni kell az eltett gyümölcsöt, csigernek, aszaltnak használva föl a selejtet. A konyhakertben magszedés ideje van. A szsllöben viszont szaporodik a munka. Ritkitás a tőkéken, hogy a nap érje a fürtöket, permetezés, kapálás, fattyúhajtások irtása, kötözés éppen elég dolgot adnak. Amellett a korai fajok termését már piacra lehet adni, tehát ez is munkát ad ; a szüretre is elő lehet lassan készülni, számbavéve minden edényt és szerszámot. A pincében szinté a csak a szüretre készülünk elő. A földeken viszont szántás, trágyázás ideje következik s a kukorica ritkítása sém késett még el egészen.

21 SZEPTEMBER 30 nap Szt. Mihály hava A hó és hét napjai Görög-katolikus naptár c Róm. katfc. Nap Hold naptár c kelte nyugta kelte nyugta > * 1 Kedd Ind. kezd. Sim. Egyed Szerda Mamant vt. István Csütörtök Antim pk. Manszvéd pk Péntek Babilasz érs. V. Róza Szombat Zachariás ap. J. Lőrinc 5 23Í Pünk. u. 14. vas. Apostol: Szt. Pál a Kor. I Evang. Máté XXII. r. 89. sz. A menyegzőt szerző királyi emberről. 6 Vasárnap Pünk. u. 14. vas. Pünk, u. 14 vas Hétfő Szózon vt. Kassai vt. Hü Kedd Sz. Mária születése Kis Bo!d.-Assz Szerda Joachim és Anna Klaver P Csütörtök Menőd, és ts. vt. T. Miklós Péntek Teodora szerz. Prot, és Jác Szombat Anton pk. Mária neve Pünk. u. 15. VÍ.S. Apostol: Szt. Pál a Kor. IV Evang. Máté XXII. r. 92. sz. A két főparancsolat. 13 Vasárnap Pünk. a, 15 vas. Pünk, ii. 15 vas. sh Hétfő Szt, kereszt felm. Szt. ker. felm. íh Kedd Nikétász vt. Fájd. Szűz 1* ;Szerda Eufémia vt. Kornél pk ;Csütörtök Zsófia vt. Sz. Fer. sebh. Coí Péntek Eumén pk. Kup. I..r f Szombat Trofim vtk. Január vt Pünk. u. 16. vas. Apostol: Szt. Pál a Kor. VI Evang. Máté XXV. r sz. A talentumokról. 20 Vasárnap Pünk. u, 16 vas. Pünk. u. 16 vas. ftf Hétfő Kodrát ap. Máté ap Kedd Fókász pk. Móric vt..mf Szerda Ker. Ján. fog, Tekla sz. vt. /nf Csütörtök Tekla sz. vt. Fogoly kiv. ti Péntek Eufrozina vtnő. Gellért vt. H Szombat János ap. elh. Cipr. és Judit Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Pünk. u. 17. vas. Apostol: Szt. Pál a Kor. VI Evang. Máté XV r. 62. sz. A kananei asszonyról. Pünk. u, 17 vas. Pünk, u. 17 vas. Kariton sz. hv. Vencel kir. ujt Cirjék rem Mihály főa. A Gergely vt. Jeromos A Hold fény váltó zásaí: fsv Holdtölte ^ P 1-én, 13 ó. 37 p. Utolsó negyi 8-án, 4 ó. 14 Újhold 15-é 18 ó. 41 p Első negye 23-án, 23 ( 12 p. Ss^ Holdtölte ; 30-án, 22 lp. Földközelben 3-án, 10 ó. Földtávolban 19-én, 2 ó. őszkezdet 23-6 ó. 26 p. Elsején a nap sza 13 ó. 23 p hó végéig 1 ó. perccel fogy. Mit jővendsl 100 éves napi Első felén vált kony idő. 16- ig enyhe, 24, hideg. Azutár eső, sőt helyei dér is mutatki Izraelita na 18 S. Ki Tho (4 25 S. Nezav (6 Thisri 57? Újév 2 S. Haaszí: Gedaljah-I S. Jom

22 Megnevezés Összeg Gazdasági tudnivalók A háznál az őszi vető a t készítjük elő s a turmésrevan gondunk, hogy meg ne f ü l ledjen es peneszediek R endbe tegg^k a kukoricagoret. Az istállóban megkezdődik a száraz-etetés, ba a legelő már nem elég aj állatoknak. Az apró jószág közül csak a libák adnak esetleg munkát, ha már kezdik a vedlést; ilyenkor melleszteni szokás. A pulykákat kezdik keresni a piacon, de még az igazi ideje csak később lesz. A méhesben még a vándor-mékészkedes mellett is végére jár a hozam. Különben pedig a beteleltetés ideje van : minden családot alaposan meg kell vizsgálni, van-e elég készlete a télre? elég erős-e a család, hogy a télen át összebújva, melegen tudja magát tartani, hogy meg ne fagyjon? a heréket, ha még van, pusztítjuk, a mézet mintegy 10 kilót számítva egy családra egyformán elosztjuk, a fölösleget pedig elszedjük tőlük. A gyümölcsösben leszedjük a beérett gyümölcsöt, vigyázva, hogy meg ne sérüljön s ezzel értékéből ne veszítsen. A fákat sem kell kíméletlenül megtépázni e- közben. A konyhakertben folytatjuk a téliek ültetését. Az uborka és a paradicsom leszedhető. A szöllöben a csemegefajok szedése, piacravitele a főmunka s az előkészület a szüretre. A pincében az új bort fejtjük. A földeken megkezdődött már az ősziek elvetése, a kukorica törése s a krumpliszedés. Répának, burgonyának vagy odakünn vagy a háznál elkészítjük a vermet, vigyázva, hogy jól védjen a fagy ellen.

23 O K T Ó B E R 31 nap Mindszent hava A hó és hét Görög-katolikus Róm. kath. napjai captár naptár (T O Nap kelte I nyugta j kelte Hold nyugta 1 Csütörtök Szűz Mária oltalma Rémig pk Péntek Ciprián vt. Őrangyal f* !S?:ombat Dénes pk. Liz. sz. Teréz m Pünk. u. 18. vas. Apostol: szt. Pál a korint. IX Evang. Lukács V. 17 A csodálatos halfogás. 4 Vasárnap Pünk. u. 18 vas. Pünk. u. 18 vas. tt Hétfő Karitina vtnő jplacid M Kedd Tamás ap. Nemzeti ünn Szerda Szergiusz vt. Olv. B. A Csütörtök Pelágia vtnő Magy. N. A. Mg Péntek íd. Jakab ap. Dénes pk. <rá loszombat Elampiusz vt. Borgia Per. «ie Punk. u. 19. vas. Aposlol: szt. Pál a korint. XI Evang. Lukács VI. 26. Szeressétek ellenségeiteket is. 11 Vasárnap Pünk. u. 19 vas. Pünk. u, 19 vas Hétfő Probusz vt. Miksa r Kedd Kárpusz Ede Szerda Nazér és tsai vtk. Kalliszt p. & Csütörtök Lucián vt. Teréz sz. A Péntek Longinusz sz. vt. Gál ap. A Szombat Ozeás prt. Alacoque M Pünk. u. 20. vas. Apostol: szt. Pál a gall. I Evang. Lukács VIt. 30. A naimi ifjú feltámasztása. 18 Vasárnap Pünk. u. 20 vas. Pünk. u. 20 vas. >*> Hétfő Joel próf. Alk. Péter Kedd Artem vért. Vendel Szerda Hilár atya Orsolya Csütörtök Abercius pk. Kordula sz Péntek Jakab ap. Ignác patr Szombat Aretász és tsai v. Ráfael főangy. CÄ Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Pünk. u. 21. vas. Apostol: szt. Pál a gall. II Evang. Lukács VIII. 35. Példabeszéd a magvetőről. Pünk. u. 21 vas. Demeter nv. Nesztor vt. Terencius vt. Anasztázia vt. Zeno és Zenob.v. Sztáchisz ap. Pünk. u. 21 v Dömötör Szabina vt Sim. és Jud. xh Nárcisz pk. m Rod. Ali. az Farkas pk. "SE Hold fényváltozás ai t Utolsó negyed CL 7-én 13 ó. 28 p. Ül» Újhold 15-én Hí' 11 ó. 20 p. Első negyed 23-ánl J ó.54p Holdtölte 30-á 6 ó. 58 p. ( Földközelben 1-én Földtávolban 16-i 10 ó. C Földközelben 30-án 4 ó. Elsején a hossza 11 ó. 42 a hó végéig 1 41 perccel fogy.j Mit jövendöl j 100 éves naptá Elején enyhébb i 8-án kissé lehűlj ig többször esik után borús idő.] Izraelita capfc 15 Szukkoth Szukkoth 2] 17 Sabbath 21 Hosana rab. 22 Sem. azare 23 Szimkh. thol 24 S. Beresithl 30 Ros Khodes 1 Markhesvaíj [S.. 8 S. Lekh-Le 10 Seni böjt 13 Khanisi bő; 15 S. Vajere

24 Megnevezés Összeg P i f Gazdasági tudnivalók A ház körül a rén= k vermét elkészítjük^ volna készen. A kukoricá* hántjuk, babot borsót, Yencsét megforgatjuk! szetne s terményt Az istállóban vigyázzuak a zöld takarmányról a szárazra való átmenetnél. Az istállót rendbe hozzuk a tél alá. Juhok felüzetésének, sertések ieibugatásának megjött az ideje. Kivénült szarvasmarhát vagy hízóba kell fogni, vagy eladni és mással pótolni. Az aprómarhával külöeosebb dolog nincs; óljaikat készítsük eíő a t-lre ; melegebb ólban többet tojnak. Azonban az ól inkább friss levegőt adjon a baromfinak semmint meleget; az első fontosabb. A kivénült tyúkokat, ha saját fogyasztásra nem kellenek, piacra kell vinni; a két évnél idősebb kakast fiatalabbal cserélni ki. A méhesben a méhteret kitömjük, a költőteret megszűkiíjük. A kereteket átvizsgáljuk s amelyikben a lép hibás, penészes, kivágjuk és viasszá olvasztjuk ki. Az egészségeseket kikénezzük és száraz, szellős helyen rakjuk el. A gyümölcsösbei már a diót is leszedhetjük. Ha a fák már elhullatták levelüket, a még rajtukmaradó levéicsomókat gondosan leszedjük, a száraz ágakat lefűrészeljük. A fák alján semmi rothadt gyümölcsöt ne tűrjünk meg. A konyhakertben alig van már munka. A szöllöben a szüret ad munkát. Ne siessünk vele nagyon és főképen, ha csak lehet, ne szüreteljünk esőben. A pincében az új termés helyének már készen kell lennie. Ha le van hordva, más munka egyelőre nincs. A földeken az őszieket vetjük el és a tavaszi alá szánt darabokat felszántjuk. Ha még a burgonyaés répaszedéssel nem végeztünk volna,' most végezhetjük és jól megtisztítva elrakjuk, a téli káposzta is behordható; a saját szükségletre valót betapossuk. I

25 NOVEMBER 30 nap Szt. András hava A hó és hét Görög-katolikus Rám. kath. Nap Hold napjai naptár naptár kelte nyugta kelte nyugta Pünk. u. 22 vas. Apostol: Szt. Pál a gall, VI. r. 215 szak. i a nyomorult Lázár. 1 Vasárnap Pünk. ti. 22 vas. Mindenszentek itt Hétfő Aciudin és ts vt. Halottak napja n Kedd Acepszin vt. Hubert pk Szerda Nik. és Herm. Borom K Csütörtök Galaktion vt. Imre hg. Hü Péntek Pál érsek Lénárd hv Szombat Hieron vt. Engelb. pk. ff* Pünk. u. 23. vas. Apostol: Szt. Pái az eff. II. r. 220 szak. Evangélium: Lukács VIII. r. 38. sz. Jézus a gadarénusok földjén. 8 Vasárnap Pünk. u. 23 vas. Pünk. u. 23 v Hétfő Onezifor Tivadar vt Kedd Eraszt ap. Av. András Szerda Menna Márton pk. rh Csütörtök János érs. hv. Márton vt. rhs Péntek Ar. sz. János érs. K. Szaniszló CM Szombat Fülöp ap. Jozafát vt. «« Vasárnap 16 Hétfő 17 Kedd 18 Szerda 19 Csütörtök 20 Péntek 21 Szombat Pünk. u. 24 vas. Apostol: Szt. Pál az eíf. II. r. 22 szak. Evangélium: Lukács VIII. r. 39 sz. Jairus leányának meggyógyítása. Pünk. u. 24 vas. Pünk. u. 24 v. Máté ap. Ödön pk. Sz. Gergely pk. Csodát. G. Plátó és Rom. vt, Péter Abdiász pr. Erzsébet Proklusz pk. Valois F. Szűz Mária bemut, Sz. M. bemut. jf A A Pünk. u 25 vas. Apostol : Szt. Pál az eff. IV. r. 224 szak. Evangélium: Lukács X. r. 50. szak. Az irgalmas szamaritánus. 22 Vasárnap Pünk. u, 25 vas. Pünk, u, 25 v. <m>* Hétfő Amfilok pk. Kelemen pk, -«i» Kedd Kelemen atya Kereszt. J Szerda Katalin vtnő Katalin vt. fát Csütörtök Alip ap. Ber. János Péntek Jakab nv. Erm, sz. Mária W Szombat István és ts. vt. B. Pign. hv. A, Vasárnap 30 Hétfő Pünk. u. 26 vas. Apostol : Szt. Pál az eff. V. Evangélium : János XII. 66. A gondtalan r szak. gazdagról Punk. u. 26 vas. ladvent 1 vas. 4W? András ap. 'András ap. ** Hold fényváltozásaí s gf"" Utolsó negyei L 6-án 2 ó. 29 p. jui Újhold 14-én SS* 5 ó. 42 p. Első negyed 22-én2ó.l9p. f^ Holdtölte 28-án W 17 ó. 12 p. J) Földtávolban 12-éi 11 ó. Földközelben 27-én 15 ó. Elsején a na hossza 10 ó. 1 p, a hó végéig 1 16 perccel fogy. Mit jövendöl i 100 éves naptár' 1 8 között sol eső és dara, 14-i derült, de hidej változó idő Majd végig sok hi és zord hideg. Izraelita naptáf 17 Sení böjt 22 S. Khaje Sza. 29 S. Toldoth 1 Kiszlev R. Kb. 7 S. Vajeze 14 S. Vajislakh.

26 A háznál a burgonyát, répát, h a kupacokban tartjuk, be kell födni szalmával ; az elvermelés azonban biztosabb. Káposztagyalulás, savanyitás ideje is megjött. Az új terményt forgatni kell, hogy meg ne dohosodjék. Kukoricát morzsolni lehet. A háziasszonyok fonással, szövéssel találnak munkát. Az istállóban különösen a fejőstehenek etetésére kell ügyelni. Az istállóba szorult állatok tisztántartására fordítsunk nagv gondot. Az apró jószág nem ad különösebb gondot, az ól. a kifutók stb. szokott tisztántartásán s kijavításán kívül. A méhesben sincs munka, ha szép idő van, ki lehet ereszteni a méheket, míg a nap fönn van. Egyébként a keretes kamra ad munkát: a kereteket át kell v : zsgálni, a piszkos, nagyon öreg lépeket kivagdalni és kiolvasztani viasszá, ugyanúgy a pókhálós vagy olyannak látszó lépeket is; új kereteket, szükség szerint új kaptárakat készíteni. Ha nincs elég lépes keretünk, előkészíteni mülép-kezdéssel vagy egész műléppel az új kereteket. Ne feledjük a feszitődrótozást, különösen nagy (országos méretű egész) kereteknél. A gyümölcsösben a fák alj t felásni és megtrágyázni. A tözset hamu, agvag és mész keverékével bekenni, enyvgyűrűket megcsinálni, minden levelet a fáról letisztítani. A gyümölcskamrában legalább tiznaponkint átvizsgálni az elrakott gvümö'.csöt, a romlani kezdőt azonnal elszedni és eladni vagy másként elhasználni. A konyhakertben ami zöldség melegágyba való, el kell ültetni, a kényesebb évelő növényeket lefedni vagy bekötözni. Trágyázni. A szőllöben ugyancsak trágyázni és esetleg takarni kell. A pincében ügyelni az erjedő mustra. Ha már nem erjed, fel kell tölteni. A földeken megforgatni szántással a földet, hogy a rög jol atfagyjon s a gyommag kipusztuijoa.

27 DECEMBER 31 nap Karácsony hava l(liaibai9iier9l A hó és hét napjai Görög-katolikus naptár Rám. kath. naptár c Nap Hold kelte nyugta kelte nyugta 1 Kedd Nakum próf. Eligius pk Szerda Habakuk pr. Bibiana vt. HK Csütörtök Szofoniás pr. Xavér F. ff* Péntek Borbála vtnő Borbála Szombat Szabbász szerz. Szabbász ap Pünk. u. 27. vas. Apostoi: Szt. Pál az eíezusiakhoz: VI Evangélium: Lukács VIII. 71. Jézus szombaton gyógyít. 6 Vasárnap Szt. Miklós pk. Advent 2 vas. ff l Hétfő Ambrus pk. Ambrus pk Kedd Szepló't. fogant. Szeplőt. fog. rhs Szerda Anna és Pat. sz. F. Péter. sh Csütörtök (Mennász vt. Melkiades ap. Tff Péntek Dániel rem. Damáz p, m Szombat Spiridion pk. Ottilia Vasárnap 14 Hétfő 15 Kedd 16 Szerda 17 Csütörtök 18 Péntek 19 Szombat Pünk. u. 28. vas Apostol: Szt. Pál a Kolossz. I. r Evangélium: Lukács XIV. 76. A nagy vacsorát szerző kir. emberről. Pünk. u. 28 vas. Tirzus és ts. vt, Eleut. pk. Aggeusz pr. Dániel pr. Sebestyén vt. Bonifác vt. Advent 3 vas. Níkás pk. Valér Etelka Lázár Gráczián Pelágia A* IKf A A Karácsonyelötti vas. Apostol: Szt. Pál a zsidókhoz XI Evangélium: Máté I. 1. Jézus nemzetség könyve Vasárnap Karácsony el. vas. Advent 4 vas. OS« Hétfő Juliánná vt. Tamás ap Kedd Anasztázia nvt. Zénó <*< Szerda Krétai 10 vért. Viktória, Csütörtök Eugénia vt. Ádám, Éva M Péntek Jézns születése Nagy Karácsony n Szombat Istensz. szűz Mária Szt. István vt. HÜ Karácsony utáni vas. Apostol: Szt. Pál a gall. I Evangélium: Máté II. 4. szak. A szt. család Egyiptpmba fut. 27 Vasárnap Szt. István első vt. Pünk. u. 30 vas Hétfő Nikom vt. Aprószentek Jf Kedd Bethl. kisded vt. Tamás ap. A Szerda Anizia Dávid Csütörtök Melania Szilveszter p Hold fényváltozás ai 3 Utolsó negyedl ^L 5-én 19 ó 20] güj Újhold 14-én (gr 0 ó. 25 p. Első negyed _ 21-énl2ó.30p Holdtölte 28-í IS/ 5 ó. Op. 5 Földtávolban 9-éJ 21 ó. ( Földközelben 25-én Elsején a hossza 8. ó l-ig 19 p-cel fogj azután a végéigj perccel nő. Mit jövendöl 100 éves napt' 3-ig még tart aí deg, 4 borús, havazás, 6 11«hül. majd eső, i tán az évvégéig <j korgó hideg. Izraelita i 21 S. Vajesev 28 S. Mikez 30 Ros Khod. 1 Tebeth R. 1 2 Szot. Klán 5 S. Vajigas 10 Jer, o, bojt 12 S. Vajekhi

28 Nap Megnevezés Összeg P f Gazdasági A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat. A háznál a belakaritott ter gondozása ad munkát s az gj^ készület a disznóölésre. Az istállóban beosztással bánjunk a száraz takarmánnyal, hogy újig kifussa. Különben is csak az eilés előtt álló jószág kiván meg kiadós etetést. Nagy hidegben ne itassuk künn az állatot, a hízóba fogott szarvasmarha számára gondoskodjunk meleg istállózásról. Az apró jószág enyhébb időjárás mellett a hónap végére megklhat. Ha korai csirkének piaca van, ültessük meg. Langyos ivóvíz nagyon hasznos, csak ne legyen túlságosan langyos. A méhesben teljes caönd és nyugalom kell, hogy legyen. Egerek ellen egérfogóval, röplyukszükitéssel, teljes elzárással védekezzünk. A gyümölcsösbea, amit novemberben el nem végezhettünk, most okvetlenül végezzük el. Száraz falevél ne maradjon egy fán se, mert az hernyófészek. Száraz ég sem szabad, hogy maradjon. Csemetéket nyúlrágás ellen tövissel védelmezzünk, különösen erős teleken. A konyhakertben ugyancsak a novemberről elmaradt munkát folytatjuk. A szedett magvakat tisztogassuk meg. A szőllőben döntés, forgatás, trágyahordás végezhető. A pincében a megderült új bort fejtjük. A földeken szünetel a dolog ; a trágyázás az egyetlen, amit esetleg végezni lehet. Különben december a pihenés, a nyugalom hónapja és a hálaadásé Istennek, akinek segítsége nélkül hasztalan az ember minden munkája, minden íparkodása. Az ünnepeken, de máskor is a hosszú, jobbára dologtalan napokon, mégse töltsük az időt korcsmázással, szomszédolással; ilyenkor volna ideje, hogy elolvassunk egy-egy jó keresztény könyvet, elbeszélgessünk gyermekeinkkel és jó példánkkal," jó tanításunkkal neveljünk belőlük jó keresztényeket, jó katolikusokat és jó göregkatolikusokat.

29 Böjti fegyelem a görög szert, egyházban. Ünnepi böjtök: Január 5. Vízkereszt előnapja. Április 10. Nagypéntek. Augusztus 29. Ker. szt. János fejvétele. Szeptember 14. A Szt. Kereszt felma- Tudnivalók az ünnepeki ől az év folyamán. 4 görög szerf. egyház állandó ünnepei. fanuár 1. Urunk körülmetéltetése. Január 6. Az Istenség megjelenése. Január 30. Három szent Püspök, február 2. Urunk találkozása Simonnal. Vlárcíus 25. Legsz. Istenszülő örvényes hírvétele. Április 23. Szt. György nagyvértanu. Június 24. Ker. szt. János születése. Június 29. Szt. Péter és szt. Pál ap. f e edelmek. Július 20. Szt. Illés próféta. Augusztus 6. Urunk színváltozása. Augusztus 15. Legsz. Istenszülő elsunnyadása. Augusztus 20. Szt. István első mag'ar király. Augusztus 29. Ker. szt. János fejdele. Szept 8 Legsz. Istenszülő születése. Szeptember 14. Szt. Kereszt felmaasztalása. Október 1. Legsz. Istenszülő oltalma. November 8. Szt, Mihály arkangyal. November 21. Legsz. Istenszülő beetetése a templomba. December 6. Csodatevő szt. Miklós lüspök. December 25. Urunk születése. Dec. 26. Legsz. Istenszülő synaxisa. Dcc. 27. Szt. István első vértanú. A görög szer!, egyház változó ünnepei. Február 2. Triódion kezdete (Vámos ís farizeusról nev. vasárnap.) Április 5. Urunk bevonulása Jeruzsálembe. Április 10. Urunk kereszthalála. Április 12. Urunk dicsőséges feltámadása. Április 22. Urunk apostolai között. Április 23. Urunk az emmauszi úton. Május 21. Urunk mennybemenetele. Május 31. A Szentlélek leszállása. Június 7. Mindenszentek vasárnapja. gasztalása. December 24. Karácsony előnapja. Évi böjtök: Vajas hét február 16 tói fnbruár 23-ig. Húsvét előtti nagyböjt,, február 24-től április 9-ig. Nagyszombaton, április 11-én Szt. Péter és Pál apostolok böjtje, május 27-től június 28-ig, Legszentebb Istenszülő böjtje, augusztus Karácsony előtti bojt november 15-től december 23-ig. Heti böjtök: Minden szerda és péntek, a szabad hetek kivételével. Szabad hetek a következők: Vámos és farizeus vasárnapja utáni hét (febr ig.) Húsvét utáni hét (április ig.) Pünkösd utáni hét (június 9 16-ig.) Karácsonytól Vízkereszt előnapjáig (december 26-tól január 4-igJ A görög egyház fegyelme szerint, akinek elegendő oka van, a fenti böjtök alól saját lelkésze útján felmentést kérhet. Minden kérelem nélkül fel vannak mentve a böjt alól: a hét éven aluli gyermekek; a fekvő betegek, vagy akiknek az orvos húsos eledeleket ír elő; a nehézkes és szoptatóanyák; akik utazás közben bőjtös eledelekhez nem juthatnak; akik oly családnál étkeznek,, akár mint vendégek is, amely felmentéssel bir. A róm. kath. egyház ünnepeiről. Az új kánonjog szerint karácsony, húsvét és pünkösd másnapján, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Kisasszony napján, Szt. István király ünnepén nem kötelező szentmisét hallgatni, vagy a szolgai munkától tartózkodni: az utóbbi ünnepen azonban a hazai törvények szerint munkaszünet van. Változó ünnepek a róm. kath. egyházban. Február 9. Hetvened vasárnap. Április 12. Húsvét. Május 18, 19, 20. Keresztjáró napok. Május 21. Áldozócsütörtök. Május 31. Pünkösd. Június 7. Szentháromság vasárnapja. Június 11. Űrnapja. Nov. 29. Űrjövet (Advent) első vasárnapja.

30 29 Csak egyházilag megült ünnepek : Január 5. Jézus szent neve. Február 19. Hamvazó szerda. Április 3. Fájdalmas Szűz. Április 29, Szent József oltalma. Május 18, 19, 20. Keresztjáró napok. Június 19. Jézus szentséges szive. A róm. kath. egyház böjti fegyelme az 1936, évre. A magyar egyházmegyék területén következőképen kell böjtölni. 1. Szigorú böjti napokon. Tilos a húsfélék élvezése és csak egyszer szabad jóllakni. E napok a következők: hamvazószerda (febr. 19.) nagybő]t minden péntekje, kántorbőjlök péntekjei, karácsony,pünkösdésn.-boldogasszony előtti napokon (dec. 24., jún. 8. és aug. 14). 2. Enyhített böjti napokon délben és este szabad ugyan húst enni, de kötelező az egyszeri jóllakás. Ezek a napok: a nagyböjt többi napjai (vasárnap soha sincs böjt), kántorbőjtök szerdái és szombatjai, nagyszombat, de csak délig és mindenszentek vigiliája (okt, 31). 3. Megtartóztatási napokon szabad a többszöri jóllakás, csak a húsevés tilos. Ilyen napok az év minden péntekie fentiek kivételével. ' 4. Kivételes felmentvényben részesül nek a tilalom alól: a) az összes hívek, valahányszor valamely parancsolt ünnepnap megtartóztatási napra esik a nagyböjti időn kívülb) egyes községek, midőn a búcsú napja, vagy ha országos vásár megtartóztatási napra esik; c) egyes személyek: A) Minden böjti napon kivéve a nagypénteket, karácsony és pünkösd vigiliáját a hústilalom alól felmentetnek: 1. gyári munkások és bányászok, 2. akik vendéglőben kénytelenek étkezni, vagy az ételeket vendéglőből hozatni, amenynyiben böjti eledelt nehezen kapnak. B) Minden hústilalom alól kivéve a nagypénteket felmentetnek: 1. a vasutakon szolgálatot tevő személyek, 2. mindazon utasok, kik vasúti vendéglőben vagy gőzhajókon kénytelenek étkezni, 3. kik egészségük helyreállítása végett fürdőhelyeken tartózkodnak kíséretükkel együtt, 4. az alamizsnából élő szegények és cselédek, ha uraik böjti eledelt nem adnak nekik, 5. katonák stb. és családjaik. Békét esengek. Lázongó szivek... bőszült emberek!,,. Szirénák... tüzek... dörgő fegyverek... Békitő jobbok, izgatott lelkek... Szivszorongás közt vajúdó keblek... Lázas éjszakák, nyugtalan percek... A rádiódrét szüntelen serceg! Milliók szive hevesen dobog, Páncélajtókon háború kopog... Hallgatom én is és elmerengek... S a nagy világnak békét esengek!... Békét s megnyugvást, boldog megértést, líaz krisztusi szent egyetértési!... Én ezt kívánom!... ezért esengek... S szent gondolatban ismét merengek... Majd hő imára kulcsolom kezem S még egyszer kérem az én Istenem: Fordítsa jobbra e világ sorsát És egyengesse népének útját; A megértéshez s igaz békéhez, Emberhez illő szent szeretethez. Csak ez táplálja az igaz hitet És ez biztosit boldog életet.. Délen, nyugaton, észak s keleten, Add meg Jézusom örökre Amen!.., Cebri János.

31 Az év 7667 a Septüaginta korszámítás szerint a zsidó korszámítás szerint az első olimpiád óta Róma alapítása óta a Nero féle első keresztényüldözés óta szent Péter és Pál halála óla Jeruzsálem pusztulása óta Nagy szent Konstantin császár és a keresztényüldözés megszűnése óta szent Miklós halála óta Atilla uralkodása óta Nagy szent Bazil halála óta aranyszájú szt. János halála óta a török évszámítás szerint a hedzsra óta a magyar honfoglalás óta. 936 a magyar királyság megalapítása óta. 882 a görög-keleti egyház elszakadása (schizma) óta. 844 a. szabolcsi zsinat óla szt. László idejében. 837 az első keresztes hadjárat óta. 714 az arany bulla óta. 696 a tatárjárás óta. 576 a munkács-csernekhegyi bazilita rendház alapítása óta. 497 a görög-római egyház egyesülése óta a flórenci zsinaton. 497 a könyvnyomtatás feltalálása óta (Gutenberg). 480 Hunyadi János nándorfehérvári győzelme s a déli harangozás elrendelése óta. 478 Mátyás király trónralépte óta. 442 Amerika felfedezése óta (új kor). 419 Luther Márton fellépte s a reformáció óta. 409 a mohácsi vész óta. 408 a Habsburgok uralma óta Magyarországon. 392 Erdély különválása óta. 370 Zrinyi Miklós halála óta Szigetvárnál. 354 a Gergely-féle naptárhelyesbítés óta. 342 a breszti unió óta. 290 a ruszinok uniója óta. 240 a máriapócsi első kegykép könynyezése óta. 239 a törökök kiűzetése óta. 237 a gőzgép feltalálása óta (James Watt). 236 a magyarországi oláhok uniója óta. 233 Rákóczi Ferenc szabadságharca ó!a. 221 a máriapócsi második kegykép (a jelenlegi) első könnyezése óta. 213 a Pragmatica sanctio óta. 201 II. Rákóczi Ferenc halála óta. 187 a szent Bazil-rend megtelepedése óta. 180 a máriapócsi templom felépítése óta. 164 a munkácsi görögkatolikus püspökség törvényesülése óta. 159 a munkácsi püspökségnek Ungvárra helyezése óta. 159 a körösi görögkatolikus püspökség alapítása óla. 147 a francia forradalom óta (legújabb kor). 134 Kossuth Lajos születése óta. 129 a mozdony és a gőzhajó feltalálása óta (Stephenson és Fulton). 110 Vasvári Pál születése óta. 100 az eperjesi püspökség alapítása óta. 99 a táviró feltalálása óta (Morse). 88 a magyar szabadságharc óta. 59 a telefon feltalálása óta (G. Bell). 31 a máriapócsi kegykép második könnyezése óta. 28 a repülőgép feltalálása óta (Orville és Wilbur Wright). 24 a hajdudorogi görögkalolikus püspökség alapítása óta. 23 Miklósy István első görögkatolikus magyar püspök trónralépése óta. 22 a hajdudorogi püspökség székhelyének Nyíregyházára helyezése óta. 22 a világháború óta. 19 a rádió feltalálása óta (Marconi). 18 a Károlyi-forradalom óta. 16 Trianon óta. 15 a MAGOSz megalakulása óta. 8 a MAGOSz újjáalakulása óia.

32 31 Csillagászali és kortani tudnivalók az i936. évről. Az állatkör (zodíakus) jegyei. Mars, 32 millió mérföldnyi távolságra Kos Rák -se Mérleg A Bak a Naptól, esztendeje 687 napból áll, Bika Oroszlán Thi Bögöly MÜ5 Vízöntő Jupiter, 107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem 12 év alatt teszi meg út- Ikrek tt Szűz Nyilas «t Halak Az első három jegy tavaszi, a második három nyári, a h madik három őszi, a negyedik három jegy téli. ját a Nap körül. Szaturnusz, 194 millió mérföldnyire a Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi Kortani ismertető jellegek. meg körútját. Új modorú Ó modorú Uránusz, 396 és fél millió mérföldnyire a Naptól, a Nap körül útját 84 év Aranyszám Epakta, vagy hold kulcsa alatt teszi meg, Napkör Neptun, 621 millió mérföldnyire a Római adószám Naptól, körútját 164 év és 216 nap alatt Vasárnapi betű.... G.. A teszi meg. Pluto, 797 millió mérföldnyire a Nap- A hold fényváltozásának Újhold Holdtölte 3 Első negyed C Utolsó negyed Természeti évszakok a mi égaljunk alatt. Tél: dec. 24-től febr. 24-ig, tart. 62 nap. Télutó: feb, 24-től márc. 19-ig 24 Tavasz: márc. 19 máj. 16-ig 58 Nyárelő: máj. 16 jún. 8-ig 23 Nyár: jún. 8 aug. 20-ig 73 Nyárutó: aug.20 szept. 21-ig 32 Osz: szept. 21 nov. 11-ig 51 Telelő: nov. 11-től dec. 24-ig 43 Csillagászati évszakok. Tavasz kezdete: márc. 21-én 8 óra 28 perckor. Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel, tavaszi napéjegyenlőség. Nyár kezdete: jún. 22-én 3 óra 48 perckor. A mi földrészünkön leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás. Ősz kezdete: szept. 23-án 18 óra 45 perckor. A nappal ez időtájt ismét egyenlő az éjjel, őszi napéjegyenlőség. Tél kezdete: dec. 22 én 13 óra 50 perckor. Most a mi földünkön leghosszabb az éj; téli napfordulás. A Nap és rendszerének csoportja. 1. Központi test a Nap 0 2. Főbolygók: Merkúr, közel 8 millió mérföldnyire a Naptól, 88 napból áll az éve. Vénusz, 15 millió méiföldnyire a Naptól, minlegy 225 napból áll az éve. Föld, 20 millió mérföldnyire a Naptól. tól, a Nap körüli útját 249 év alatt teszi meg. Mellékbolygók, vagyis holdak: a Földnek van 1, Marsnak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van kis bolygó, de mindig újakat födöznek föl. Törvénykezési szünnapok. Törvényszünetek iránt az 1868 : L1V. t.-c. rendeli, hogy sürgős eseteket kivéve, senki sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése, vagy elhalasztása miatt helye van perorvoslatnak. (V. t. c. I. fej ). Az XV. t.-c. 2. r nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünnapok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. (Vili. t. c. I. fej ). A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók. Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni: Az összes szombati napokon, Purimnapon (márc. 1.), a Pe szach (húsvéti) ünnepek 1., 2., 7. és 8 napján (márc. 31.,ápr. 1., 6., 7.), Sabouth (pünkösd) ünnepen (máj. 20., 21.), Jeru zsálem elpusztulása napján (jul. 22.), Uj év 1. és 2. napján (szep. 10., 11.), En gesztelés napján (szept, 19.), Sátoros ünnepen (szept. 24., 25.), Törvényöröm napján (okt. 2.).

33 Ha madár lehetnék... Ha madár lehetnék Hímes tarka szárnnyal, Mely csapongva, vágytól űzve Messze földre szárnyal; Kéklő hegyeken túl Ott keresném párom'; Fészket rakni átrepülnék A csonka határon. S melyet itt tanultam, Mely oly lágyan zengő: Magyar daltól lenne hangos Ott a kerek erdő. Ha szellő lehetnék, Mélabús fuvallat: Tisza-partról messze vinném A magyar fájdalmat. Csonka haza gyásza, Rablelkek gyötrelme, Alkonyati búgásomban Titkon egyesülne. Könnyű testem akkor Orkánná dagadna, S Európát végigzúgná Egy nemzet fájdalma. Ha felhő lehetnék Csonka magyar égen, A napsugár arany híme Nem kellene nékem. Társaim' keresném Túl a hegyek ormán, Hű testvéri öleléssel Őket átkarolnám; Könnyünk együtt folyna, Amiként az rég volt S közös kenyéráldást hozna A nagy magyar égbolt. Ha villám lehetnék, Mennydörgésnek atyja, Embereknek Eg haragját Amely tudtul adja; Rettegés előttem, Rémület utánam: A bűntudat menekülne Haragom nyomában. Nemzetcsonkítóknak Szétfoszlanék álma, S a nagy magyar föltámadás \ Valósággá válna. Petrásovszky Lt M

34 A görög-katolikus Ennek az a váratlan hatása lett, hogy ugyanaz a Papp-Szilágyi püspök a makói egyházban a régóta használatban levő magyar nyelv további használatát betiltotta. Az intézkedés nagy feltűnést és visszahatást keltett a magyar közvéleményben és Hajdudorogon, 1868 április 16-án a görögkatolikusok állandó végrehajtó bizottságának megalakulására vezetett Farkas Lajos elnöklete alatt. Az említett napon megtartott kongresszuson ugyanis az ott képviselt 58 magyar lamagyarság egyházi Hajdudorogi A hajdudorogi püspökség létesítésének története szoros összefüggésben van azokkal a küzdelmekkel, melyeket a magyar görögkatolikusok több mint félévszázadon át a magyar nyelvnek liturgikus nyelvül való elismertetése érdekében folytattak. Hallgatólagosan már régóta megtűrték az egyházi hatóságok a magyar nyelv használatát a magyarlakosságú vidékeken, támaszkodva arra a körülményre, hogy a görög egyház szertartási nyelvül mindenkor a lakosság nyelvét használja, így biztosíttatott a római egyházzal való unió, illetőleg a megfelelő egyházmegyék létesítése alkalmával a románok részére a román, a ruthének részére a közel rokon ószláv nyelv használata a fogarasi, illetőleg a munkácsi stb. egyházmegyékben. Ezt az engedményt megállapítván Papp-Szilágyi József nagyváradi püspök is egy 1862-ben kiadott könyvében, a hajdudorogi egyház 1863 május 2-án tartott ülésében elhatározta, hogy a magyar nyelvnek hasonló rangra emeltetése érdekében az összes illetékes helyekre kérelemmel fordul. egyházmegye. kosságú görögkatolikus község elhatározta, hogy egy magyar nyelvű görögkatolikus püspökség létesítése érdekében megkezdi a szükséges munkálatokat és ennek érdekében Őfelségéhez, a prímáshoz, az országgyűléshez és valamennyi törvényhatósághoz memorandumot, illetőleg kérvényt intéz. A fáradozásoknak egyelőre annyi eredménye lett, hogy 1873 szeptember 17-én a magyar nyelvű görögkatolikus hívek részére Hajdudorogon a munkácsi püspökség kebelében püspöki külhelynökség létesült, melyre Danilovics János kanonok neveztetett ki. Bár ez az eredmény is- nagy örömet keltett, a végrehajtó-bizottság rem szüntette be munkáját. Fordulatot jelentett az év, a milleneumi ünnepségek éve, amikor a végrehajtó-bizottság újból alkalmasnak Ítélte az időt eredményes föllépésre s elnökének, Farkas Pálnak vezetése alatt küldöttséget vezetett a munkácsi püspökhöz, a prímáshoz, a kormány tagjaihoz s az országgyűlés két házának elnökéhez, E lépés eredménye azonban ismét csalódás lett, amennyiben a Szentszék szeptember 2-án a magyar egyházi nyelvet határozottan megtiltotta s egyben a magyar kormányt is értesítette diplomáciai úton, hogy azt engedélyezni nem hajlandó. Válaszul br. Bánffy Dezső, a Ház ülésén kijelentette, hogy a magyar görögkatolikus püspökség felállításának kérdését meg kell előznie az egyházi nyelv ügyében való döntésnek.' 1 A kérdés tehát végleg zsákutcába látszott kerülni. Közben az ország fővárosában a nagy-

35 34 számú görögkatolikus magyar hivő körében zárólag magyar hívőkre kiterjedő egy- felmerült az önálló egyházközség házmegye nem létesül s így az egész létesítésének kérdése. A görög-katolikus kérdésnek nemzetiségi vonatkozásai el közvélemény reménye most ezen mozgalom nem vételnek, a magyar egyházi nyelv felé fordult, az itt ősszetömörült in- megvalósítása súlyos akadályokba fog telligencia befolyásától és súlyától várván ütközni. Ezért a hajdudorogi egyházmegye kedvező fordulat kieszközlését. Ennek létesítésére helyezte fáradozásai- következtében Budapesten Szabó Jenő ban a túlsúlyt s ez alapon sikerült is főrendiházi tag elnöklete alatt megalakult végre 1912 ben elérni, hogy a június a Görög-katolikusok Országos Bizottsága, 8-án kelt Christifideles graeci" bulla, azzal a kimondott céllal, hogy a magyar illetőleg az évi XXXV. t.-c. alapján nyelvnek eddig tűrt helyzetéből elismert létesült a hajdudorogi magyar görög- egyházi nyelvvé nyilvánítása érdekében katolikus egyházmegye, melynek nyelvéül dolgozzék. Az országos ugyan a bulla bizottság még mindig az ó- programmjához 111 görög nyelvet teszi magyar egyházközség meg, de amelyről jelentette ki egyúttal kimon- csatlakozását és dottan megállapítja, vett részt ezer főt hogy az összes magyar meghaladó képviselettel az jubiláris gör. katoliku- sok részére alakítszágos évben az Ortatik, beleértve a Bizottság románság közéékelten kezdeményezésére még megmaradt Rómába vezetett magyar nyelvű gör. zarándoklaton, hogy katolikus szigeteket ott Őszentségétől is. óhajainak teljesítését kérje. Az ered- Az új egyházmegye első püspökéül április mény azonban ismét éppen az ellenkező lett.ameny- 21én Miklósy István sátoraljaújhelyi nyiben az 1905-ben lelkész, zempléni megalakult budapesti egyházköz- főesperes neveztetett ki, aki székhelyét Debrecenbe heségből a Propaganda Fidei kivette a Miklósy István hajdudorogi megyéspüspök, a Ferenc Józsei-rend nagykertsztese. lyezte. A túlnyomóan református románnyelvű híveket ezeknek tiltakozására, még pedig városi képviselettel fölmerült nehézségek azon az okon, hogy mint románok, nem miatt azonban, másrészt a túlzó oláhok lehetnek a budapesti rutén nyelvű egyházközség tagjai. által ellene intézett merénylet folytán, melynek Jaczkovics Mihály püspöki vikárius, Slepkovszky János titkár és Csatth Sándor dr. em. ügyész estek áldozatául valamint Nyíregyháza város és a hívek nagy részének kívánságára, az utóbb nevezett városba helyezte át 1914 szeptember 23-án. Ez a határozat ismét nem talált méltánylásra nemcsak a görögkatolikus magyar híveknél, hanem a fővárosnál, az új egyház kegyuránál, sőt az egész ország közvéleményénél sem. A kérdés megoldása kompromisszumra vezetett, amennyiben a budapesti egyház nyelvéül az ógörög fogadtatott el, a magyar nyelvnek oly használata mellett, mint aminő az a magyar lakosságú egyházakban tényleg volt. Egyúttal az Országos Bizottság mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy addig, míg egy ki- Miklósy István hajdudorogi megyéspüspök, a Ferenc József-rend nagykeresztese, született 1859 augusztus 22-én Rákóc községben, Zemplén vármegyében. Középiskolai tanulmányait kiváló

36 35 eredménnyel az ungvári Drugeth-főgimnáziumban végezte, majd a papi pályára lépve, az ungvári theológiai lyceumban és a budapesti központi papnevelőintézetben tanult. E tanulmányai végeztével előbb püspöki fogalmazóvá, majd az ungvári kántortanítóképző tanárává s egyúttal a papi árvák nevelőintézetének igazgatójává neveztetett ki s mint ilyen szenteltetett 1884 április 17-én áldozópappá. Már az évben azonban ismét a püspöki udvarba került titkári minőségben; 1890-ben Ő szentsége tb. pápai káplánná, püspöke pedig szentszéki ülnökké nevezte ki. Majd 1894-ben sátoraljaújhelyi lelkésszé s a sátoraljaújhelyi kerület esperesévé neveztetett ki. I. Ferenc József egyházi és társadalmi téren különösen a zemplénmegyei Erzsébet-közkórház létesítése körül szerzett érdemeiért 1905-ben zempléni főesperessé nevezte ki, 1907-ben pedig a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta neki. Az újonnan létesített hajdudorogi egyházmegye püspökévé való kineveztetése 1913 június 23-án történt, püspökké szenteltetése ugyanezen év október 5-én ment végbe. Ideiglenes székhelyéül Debrecent választotta s itt kísérelték meg ellene a magyarság ellenségei az ismeretes merényletet, mely ugyan nem érte célját, amennyiben a püspök környezetéből három áldozatot követelt, magát a püspök személyét azonban Isten megóvta a haláltól; azt sem érték el a merénylők, hogy a püspököt mefélemlitsék és az oláh nemzetiségi igényekkel szemben hajlékonyabbá tegyék. Kitartó következetességgel akadályozta meg, hogy az egyházmegyébe beosztott egyes paróchiák visszacsatoltassanak volt oláh egyházmegyéikhez. Ugyanezen évben, 1914 szeptember havában Nyíregyháza város közönségének meghívására székhelyét Nyíregyházára tette át. * * * A püspöki megye védőszentje: Szent István prmartir. Püspöki székhely: Nyíregyháza. Plébániák száma: 89. Hívek száma: Papok száma: 115 Szerzetesek száma: 4. Szerzetesnők száma : Kat. népiskolák száma: 101. Megyéspüspök: Miklósy István, a F e. renc József-rand lovagkeresztese. Született 1857 aug. 22; pappá szentelték 1884 ápr. 17; püspökké szentelték 1913 okt. 5. A megyéspüspökök sorában az első. SZÉKESEGYHÁZI KÁPTALAN. I. Nagyprépost: Bányay Jenő általános helynök, egyházmegyei főtanfelügyelő, pápai prelátus. Olvasókanonok: Melles Géza, az egyházmegyei zsinati bíróság elnöke. Orkanonok : Sereghy László püspöki irodaigazgató. Iskoláskanonok: dr. Mihalovich Sándor főesperes - lelkész. Kancellárkanonok: Bihon István pápai kamarás, püspöki titkár. II. Tiszteletbeli kanonokok: Papp János hajdudorogi esperes-lelkész, Damjanovich Ágoston zempléni főesperes, sátoraljaújhelyi lelkész, Schirilla Ándor esperes, miskolci lelkész, dr. Krajnyák Gábor budapesti lelkész. III. Főesperesek : Székesegyházi főesperes : Hubán Gyula pocsaji parochus, szabolcsvármegyei főesperes: dr. Mihalovich Sándor kanonok, nyíregyházi lelkész, szatmárvármegyei főesperes: üresedésben, zemplénvármegyei főesperes : Damjanovich Ágoston tb. kanonok, sátoraljaújhelyi lelkész. IV. Egyházmegyei iroda: Irodaigazgató: Sereghy Lászió kanonok, titkár: Bihon István kanonok, kancellár kanonok, pápai t. kamarás. Iktató és levéltárnok: Antalóczy Kornél. Püspöki fogalmazó : dr. Papp György áldozópap. írnokok: Rogos György és Csobay Andor. Püspöki szentszék: Elnök; a megyéspüspök, ülnökök: a valóságos és tb. kanonokok, főesperesek, Fenczik Nikon sz. sz. tanácsos, Papp Gyula, Szabó Miklós homesteadi (Amerika) lelkész, Mosolygó József tokaji lelkész, Véghseő Dániel hajdúböszörményi lelkész, Szaxun József nyiracsádi lelkész. Egyházmegyei zsinati biróság: Elnök: Melles N. Géza kanonok. Kötelékvédő : Bihon István kanonok, pápai kamarás. Tagok: Sereghy László kanonok, dr. Mihalovich Sándor kanonok, főesperes, Papp János tb. kanonok, esperes, Damjanovich Ágoston tb. kanonok, főesperes, dr. Krajnyák Gábor tb. kanonok, Papp Gyula sz. sz. ülnök, Véghseő Dániel sz. sz. ülnök, Mosolygó József sz. sz, ülnök, ífj. Dam-

37 36 janovich Ágoston esperes, Hudáky Gyula esperes. Jegyző: Antalóczy Korrél püspöki iktató és levéltáros, Egyházmegyei és káptalani ügyész: Álmos Zoltán, Szentszéki orvos : dr. Konthy Gyula. Egyházmegyei tanfelügyelőség: Főtanfelügyelő : Bányay Jenő nagyprépost, vármegyei tanfelügyelők: a vármegyék főesperesei, kerületi tanfelügyelők : az esperesi kerületek vezetői. Egyházmegyei alapkezelőség: Elnök: Bányay Jenő pápai prelátus, nagyprépost, pénztárnok: Melles Géza kanonok, ellenőr: Sereghy László kanonok, ügyész: Álmos Zoltán ügyvéd (világi). A középiskolai hittanárok vizsgálóbizottsága: Elnök: dr. Mihalovich Sándor kanonok, tagok : Sereghy László kanonok, Bihon István pápai kamarás, kanonok és Antalóczy Kornél püspöki iktató és levéltáros, Joghatósági vizsgálóbizottság: Elnök: Melles Géza kanonok, tagok: Sereghy László kanonok, dr. Mihalovich Sándor kanonok, Bihon István kanonok és Legeza József érd. esperes. Egyházmegyei építkezési bizottság: Elnök: Bihon István kanonok, tagok: Papp János tb. kanonok, Volovcsák Miklós érd. esperes, Ál mos Zoltán egyházmegyei ügyész, ifj. Tóth Bálint építőmester. Egyházmegyei cenzúra bizottság: Elnök: Bányay Jenő nagyprépost, tagok: Melles N. Géza, Sereghy László, dr. Mihalovich Sándor, Bihon István kanonokok, dr. Krajnyák Gábor tb, kanonok, Mosolygó József sz. sz. ülnök, Legeza József érd. esperes, dr. Rohály Ferenc lelkész és Antalóczy Kornél püspöki iktató és levéltáros. Egyházmegyei kántortanitói fegyelmi tanács: Elnök- Sereghy László kanonok, tagok: dr. Mihalovich Sándor kanonok, Mosolygó József sz, sz. ülnök, Tóth István c. igazgató-tanító. Egyházmegyei kántorképesitő bizottság: Elnök : Bányay Jenő nagyprépost, tagok: dr. Mihalovich Sándor kanonok, Bihon István kanonok, Bellovics Gyula tb, esperes, Szilvássy József kántortanitó, tanitóképzőintézeti ritusoktató. Püspöki vizsgálóbiztosok: Nyíregyházán Bányav Jenő nagyprépost, Budapesten dr. Krajnyák Gábor, Sárospatakon Fenczik Nikon sz- sz. ülnök, esderes, Sátoraljaújhelyen Damjanovich Ágoston tb. kanonok, főesperes, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hejőkereszturon és vidékén, Kisvárdán, Miskolcon és Nagy»- kállóban, ha a középiskolai ifjúság hittan i oktatását maguk a parochusok végzik, püspöki biztosul a szomszéd lelkészt tartoznak meghívni, ha pedig & vallásoktatást hitoktatók végzik, maguk a lelkészek a püspöki biztosok. A PLÉBÁNIÁK NÉVSORA. A) Székesegyházi főesperesség. Főesperes: Hubán Gyula. I. Hajdudorogi esperesí kerület. Esperes: Papp János. Jegyző: Szuvák József. 1. Bököny ^ K f #S3 H: Pl: Szuvák József. Ttó: Mincsík János, Kalapos György. 2. Budapest Duna balparti (VII., Rózsáktere 9-10.) _ K: székesfőváros. H:. Pl: dr. Krajnyák Gábor sz. sz. tanácsos. Sl: dr. Sztankay Andor. Hitoktatók: dr. Baulovits Zoltán, dr, Kiss Andor, Kupár Lajos, dr. Ruttkay Miklós, Szemerszky Miron. dr. Vargha Gézáné. 3. Budapest Duna jobbparti (Buda). ^SPf ^ K: székesfőváros. H:. Pl: Balogh Bálint érd. esperes. Sl:. 4. Debrecen # 3 H: Pl: Papp Gyula. Sl: Fodor Antal. Hitoktató: Orosz Ágoston. Ttó: Mátyás József, Orosz István, Puskás János, Puskásné Szabados Anna,, Seszták Sándor. Le: Hajdusámson. Ttó: Fodor Antal. 5. Érpatak - K: szab. adom. H: Pi: Orosz Pál. Kttó: Pataky Jenő, Vékássy István, Seszták János, Antal Endre, Bobonka Margit. 6. Hajdúböszörmény ^it^djo K: város. H: Pl: Véghseő Dániel érdemes esperes. Sl: dr. Símárszky János, Ttó : Malmosné Korpos Jolán, Malmos István, Véghseő István, Lefter Miklós. Le: Dedőhát. Ttó: Szabados Sándor. 7. Hajdudorog - - K: város. H : Pl: Papp János tb. kanonok, ker. esperes. Sl: dr. Nagy Béla, Vattamány Imre. Hitoktatói Hidasi Gábor. Ttó: Lengyel János, StimaGyula, Koszta Ferenc,Papp György,

38 37 Bába Pál, Bába László, Domonits Margit, Lelesz Gizella, Pogácsás György, Papp Sándor, Pávay József, Veres György, Izsák Ferenc, Kosztáné Révész Szeréna, Révészné Lipecky Mária. 8. Kálmánháza Kántor: Jakab Kornél. 9. Nyirábrány K: szabad, adom. H : Plh : Sereghy János. Kttó: Jeles Miklós. 10. Nyiracsád - ^ f : Nyirábrány. K: vallásalap. H: Pl: Saxum József sz. sz. ülnök. SÍ: Keresztes Ádám. Ttó: Kovács Zoltán, Antal János, Takács Mihály, Antalné Moncsák Aranka, Metz Ilona. Le: Nyirmártonfalva. Ttó: Csisztu László, Csillám Béla, Jeles Berta, 11. Tiszabüd : Büdszentmihály. K: Korniss Ferenc. H: Pl: dr. Kiss Antal. Ttó : Hudivók János, Béres József, Bodnár Anna, Hadzsega Pál. 12. Újiehértó #S3 K: szabad ad. H: Pl: Volovcsák Miklós kiérd, esperes. Slk : Korpos László. Ttó: Vadász András, Moncsák Margit, Almássy Erzsébet, Margitics Gyula, Révész Irén, Csonka Gyula. II. Nagylétai esperesi kerület. Esperes : Mosolygó Dezső. Jegyző: ifj. Volovcsák Miklós. 1. Álmosd : Érselénd' K : vallásalap, H: 970. Pl: Ná" dasdi Béla. Ttó: Papp Zoltán. 2. Bagamér ^ f #S3 0: Nyirábrány. K : nagyváradi káptalan. H: 486. Pl: Sereghy Pál. Ttó: Legeza Miklós, Legezáné Tenkely Malvin. 3. Hosszűpályi K : vallásalap. H : 720. Pl: Szeremi Viktor. Ttó: Balogh Béla. 4. Kókad ~ v* _ «: Nagyléta. f : Álmosd. K: vallásalap. H: 175. Pl: NádasiBéla. Kttó: Gyérmán János. 5. Makó ^ffifsö K: csanádi Püspök. H: Pl: dr. Toma László. SÍ: Groholy Jenő, Ttó: Kerek György. 6. Nagyléta I. # 3 K: vallásalap. H: Pl: Mosolygó Dezső ker. esperes. Slk: üresedésben. Ttó: Andráskó Elek,-Fővényesy András, Mann Antal. 7. Nagyléta II. - <*0f e3 K: vallásalap. H: 721. Pl: ifj. Volovcsák Miklós. Kttó: 8. Pocsaj K: nagyváradi püspök. H: Pl: Hubán Gyula főesperes. Ttó: Vladimír Anna, Purzsás János, Gyérmán Mihály. 9. Vérles **0 f: Nagyléta. K: vallásalap. H: 453. Pih: dr. Balogh György. Ttó: Pávuk Béla. B) Szabolcsi iőesperesség. Főesperes: Dr. Mihalovich Sándor kanonok: III. Karászi esperesi kerület. Esperes: Tóth János. Jegyző: Sereghy Jenő. 1. Ajak - ^ f#s3 K: szabad adom. H: Pl: Ruttkay Sándor. Ttó: Jeles Antal, Kerekes János, Nádasi Izabella. Le: Anarcs. Ttó: Pécskay Erzsébet. 2. Kisvárda <o? f( > 3 K: szabad adom. H: Pl: Tóth János. Hitoktató: ifj. Bodnár Béla. Ttó: Korcsinszky Mihály, dr. Maczkó Sándor, Tóth Andrea. Le: Szabolcsveresmart. Ttó: Macsuga János, Veres György. 3. Nyírkárász f> 3 K: szabad adom. H: Pl: Sereghy Jenő ker. jegyző. Ttó: Lazók Mihály, Sztojka János. 4. Nyirmada < 3 K; szabad adom. H: Plh: Kriskó Sándor. Ttó: Kárpáti Tibor, Ladomérszky Margit. Le: Pusztadobos. Ttó : Majoros János. 5. Nyírtass ^T 0: Pátroha. K: szabad adom. H: Pl; Rakovszky Gyula. Ttó: Gebri János. 6. Révaranyos <> í i! B Kopócsapáth K: szabad adom. H: Pl: Mosolygó Sándor. Ttó : Fábián János. Le : Nyírlövő. Ttó : Kazicsku Mihály. 7. Tornyospálca K: szabad adom. H: Pl: Papp György. SÍ:. Ttó: Rusznák Imre, Gombos József. IV. Máriapócsi esperesi kerület. Esperes : Damjanovics József. Jegyző: Kriskó Elek. 1. Birí ^ ff 3 K: szabad adom. H: Pi^ Bicsánszky János. Ttó: Orosz Mihály. Le: Balkány. Ktló: Vajdai Mihály. 2. Kállósemjén ^ ff 3 - K: szabad adom. H : Pl: Kriskó Elek. Ttó : Ignácz László.

39 38 3. Kisléia Máriapócs. K: szabad adom. H: Pl: Rojkovics Pál. Ttó: Gebri Mihály, Laskaí Jenő. Le : Nyírbogát. Ttó : Gyérmán András, 4. Levelek H: Pl: Leskó József. Ttó: Urr József. 5. Máriapócs ^ S f ( 03 H: 1512, Pl: dr. Dudás Miklós bazilitarendi házfőnök. SÍ: Szabó Izidor. Ttó: Stefkó Mihály, Zsatkovics Anna, Hrács Mihály, Tomcsik Endre, Székely Sándor, Turzánné Szent Gály Blanka. 6. Napkor ^B^ K: szabad adom. H: Pl: Legeza Sándor. K: Buday György. 7. Baktalórántháza K : szabad adom. H: Pl: Simon György, Ttó: Ivancsó Jenő, Szabados József. Le: Petneháza. Ttó: Tulipán András, Duli Antal. 8. Nyirgyulaj ^ SSf 1 : Nyírbátor. K: szabad adom. H: Pl: Damjanovics József esperes. Ttó: Bihari Aladár, Galamba József, Ladomérszky Margit. 9. Nyírbátor K: szabad adom. H: Plh: Árdán István. Ttó : Papp József. V. Nyirbéltelki esperesi kerület. Esperes : Volosin János. Jegyző : Dr. Bába Miklós. 1. Nyiradony K: szabad adom. H: Pl: Legeza Ödön. SÍ: Kiss Gyula. Ttó: Csillám Béla, Bradács Mihály. 2. Nyírbéltek : Nyírbátor. K : gr. Dessewffy Miklós. -- H : Pl: dr. Sebella István. Ttó : Varga Margit, Murvai Miklós, Medve László. 3. Nyirgelse ^Sf 1 : Nyirmihálydi. K: szabad adom. H: Pl: Fodor István. Ttó : Papp Béla, Lyachovics Sándor. Le : Szakoly. Ttó: Tulipán Miklós, Margitics Irén. 4. Nyirlugos : Nyirmihálydi. K : szabad adom. H: Pl: Véghseő István. Ttó: Csillám Péter c. ig,, Körtvélyessy Gyula, Magdinecz Margit. 5. Nyírpilis ^SB^: Nyírbátor. K: szabad adom. H: Pl: Bobonka Miklós. Ttó: özv. Zsatkovicsné Bobonka Mária, Maczucza János, Kiss Veronika. 6. Nyirvasvári : Nyírbátor. K: szabad adom. H: Pl: Volosin János. Ttó: Jakab János, Lukács Anna, Kurucz Mihály, Molnár József, P. Nagy István, Molnár József. 7. Penészlek posta: Nyirbéltek. : Nyirábrány. K: szabad adom. H: Pl: Bodnár Sándor. Ttó; Malmos Mihály, Orosz Irén, Orosz Zsófia, Bodnár Gyula, ifj. Suta Gyula, ht: Hidegkúti Rózsi. 8. Pirícse ^ÍPÍPSSs : Nyirbátor. K: szabad adom. H: 929. Pl:. Bába Miklós. Ttó: Somlyay András. Le: Encsencs. Ttó: Báncsi György. VI. Nyíregyházai esperesi kerület. Esperes: Hudáky Gyula. Jegyző: Kohut István. 1. Balsa v*» f : Gáva. K: gróf Dessewffy Miklós. H: 641. Pl: Damjanovics Ödön. lg. ttó: Ignácz Mihály, Almási Károly. 2. Buj Posta, vasút, telefon. K: szabad adom. H: 1978, Pl: Bellovics Gyula t. esperes. Ttó: Stima András, Vaszkun János, Deák János. 3. Kenézlö gga K: szab. adom. H: 869. Pl: Kohut István. Ttó: Hriskó István. Le: Viss. Ttó: Törökéri Sándor. Le: Zalkod. Ttó: Rektor János. 4. Kótaj Posta, vasút, telefon. K: szab. adom. H: Pl: Szemerszky János. Ttó: Radványi Sándor. 5. Nagykálló - K : szabad adom. H: Pl: Hudáky Gyula. Ttó : Kaminszky Ilona, Vastag Miklós. Le: Kiskálló. Ttó : Grigássy Margit, Rektor József. 6. Nyíregyháza ^»^< 3 K: szabad adom. H: Pl: Dr. Mihalovics Sándor kanonok, főesperes. SÍ: Molnár József, Totin Pál. Ttó: Szilvássy József, Tóth István, Tóth György, Vrábely Jolán, Mulega Ilona, Godácsy György. 7. Nyirpazony ^ ^ Vasút; Nyíregyháza. K: szabad adom. H: Pl: Tóth György. Ttó : Tóth Illés, Kalapos István, Odri Anna.

40 39 8. Oros ^SKf K: gr. Dessewffy Miklós. H: Pl: Legeza József érd. esp. Ttó : Novotny Ferenc. 9. Tímár ** - &f: Rakamaz. K: Pénzügyminiszt. H: Pl: Tamás János. Ttó: Hadzsega Gyula, Nagy Miklós. 10. Vencsellő f: Gáva. K: szabad adom. H: Í Pl: Pintér András. Ttó: Hajdú Péter, Kurucz Mihály, Le: Gáva. Ttó: Harajda József, Harajdáné Lipeczky Anna, B) Szatmári főesperesség. Főesperes: Tivadar Elek. VII, Csengeri esperesi kerület. (Szatmár vármegye.) Esperes: Mitró János. 1. Csegöld Jánk-Majtis. : Jánk. K: szabad adom. H: 773. Plh: Oláh Kornél. Ttó: Árdán József. Le: Méhtelek. Ttó : Rohonczi Miklós. Le: Rozsály. Ttó : Illés György, 2. Csengerujfalu, SDf : Csenger. K: szabad adom. H: 883. Pl: Verdon János. Ttó:,. 3. Jánk (103 K: szabad adom. H: Pl: Slepkovszky Sándor. Ttó: Sáfár Gyula. Le: Kisnamény. Ttó: Dankó György. 4. Porcsalma # 3 K : szab. adom. H: Pl; Mitró János esp. Ttó: Oláh György, Timcsics Irma. Le: Pátyod, Ttó: Varga József. 5. Rozsály szervezés alatt. VIII. Nyíri esperesi kerület. (Szatmár vármegye.) Esperes : ifj. Damjanovich Ágoston. Jegyző:.. 1. Fábiánháza.' & f: Nagyecsed. K: szabad adom. H: Pl: ifj. Damjanovich Ágoston esperes. Slk: Fülöp Miklós. Ttó: Gólya Elek, Pávay Anna. - Le: Mérk. - Ttó: Szabó Peter. 2 Gebe - v* - «f. Hodász. - K : szabad adom. H; 852. Pl Karosi Ferenc. Ttó : Kuzma György, Duli János. 3. Hodász - ^ B f f ő K : szabad adom. H: Pl: Bellovics Miklós. Ttó: Darabánt András, Puskás Erzsébet. Le: Kántorjánosi. Ttó: Duli László, Duliné Lenchés Irén. 4. Nagydobos K: szabad adom. H: 823. Pl: Tartally József. Ttó: Pávay György. 5. Nyircsászári Posta, vasút távírda: Nyírbátor. K: szabad adom. H: 459. Plh: Korpos Andor. Ttó: Balogh László, Lengyel Péter. 6. Nyirderzs Posta: Kántorjánosi. Vasút, telefon : Nyírbátor. K: szabad adom. H: 324, Pl: Spiry Elek. Ttó: Csobay László, Legezáné Szaplonczay Irén. 7. Nyirparasznya ^Bf 1 : Nagydobos, K: szabad adom, H: 720. Plh: dr. Rohály Ferenc. Ttó: Darabánt Sándor. 8. Ópályi Posta, vasút, telefon K: szabad adom. H: Pl: Turzán József. Ttó: vitéz Szentgyörgyi György, Orosz Irma. 9. Nyircsaholy ^XfGZ K: szabad adom. H : 808. Pl: Szuhy Elek. Ttó: Seszták Miklós, Kovács Antal, Burdács Irén. 10. Mátészalka (Szervezés alatt) ^» f <D 3 - H:. Plh : Turzán József. Ttó : Lipusz Lajos. C) Zempléni főesperesség. Főesperes: Damjanovics Ágoston tb. kanonok. IX. Bodrogkőzi esperesi kerület. (Zemplén vármegye.) Esperes: Csopey Jenő. 1. Cséke vasút, : Rícse. K: szabad adom. H: 925. Pl: Görög Péter. Ttó:. 2. Dámóc Posta, vasút, f : Ricse. K: szabad adom. H: 455. Pl: Sztankaninecz Endre. Ttó: Gombos János, Csépesné Vas Izabella,

41 1 u 3. Zemplénagárd T : Bély. K: szabad adom. H Pl: Csopey Jenő Ttó: Pakh Mihály. Le: Révleányvár. Ttó: Tóth Elek. 4. Bodrogolaszí - ^ fl> 3 - Pl: dr. Szász László. Ttó : Leviczky Béla. X. Hegyaljai esperesi kerület. Esperes: Fenczik N. Győző sz. sz. ülnök. 1. Bodrogkeresztur ^ T# 3 K: szabad adom. H : 860. Plh : Varga János. K: Matúz István. 2. Komlóska : Olaszliszka. Erdőhorváti. ^ ^ Ö : Tolcsva. K: báró Waldbott Frigyesné. H: Plh : Kerekes Antal. Ttó : Leviczky István, Réthy Ilona, Le; Erdőhorváti. Ttó: Dzsula Illés. 3. Mezőzombor f : Szerencs. K: szabad adom. H: 596. Plh: Oravecz József. Ttó: Szőllősy Mihály. 4. Sárospatak ^«f<d 3 K - Windischgrátz Lajos herceg. H: Pl: Fenczik N. Győző. sz. sz. ülnök. Slk: Nyika Béla, Hitoktató: Fenczik Sándor. Ttó: Reskó János, Petrasovszky Emma. 5. Sátoraljaújhely f S 2 3 K : gróf Wallis Gyuláné. H: Pl: Damjanovics Ágoston tb. kanonok, főesperes. Slk : dr. Ladomérszky Béla. Hitoktató: Fodor János. Ttó: Molnár Antal, Kerekes János. 6. Szerencs ^ Kf < 3 K: szabad adom. H: Pl:. Slk: Szelényi Gábor. Ttó: Juhász János. 7. Tokaj ^ f > 3 K: kincstár. H: Pl: Mosolygó József sz, sz, ülnök. Hitoktató: Révész Dezső. Ttó: Bobik Andor. Le: Tíszaeszlár. Ttó: Cimbolinec Jenő. 8. Tolcsva 3 K: vallásalap. H: 720. Pl: Kiss Andor érd. másodesperes. Ttó : Kurucz Béla. 9. Végardó : Sárospatak. K: herceg Windischgrátz Lajos. H: 640. Pl: Kiss Gyula. - Slk: Szalka László. Ttó: Petró János c. ig., Medveczky Teréz, Juhász Jenő. 10. Vajdácska (helyi káplánság) o? f : Sátoraljaújhely. H: 383. Hkpl: dr. Nyika Béla. Ttó: Pataky Mihály, Pauliczki Erzsébet. XI. Miskolci esperesi kerület. (Borsod vármegye.) Esperes: Schirilla Sz. Andor tb. kanonok. Jegyző: Orosz József. 1. Felsőzsolca # 3 K: szabad adom. H: Pi: dr. Bodnár Béla. Ttó: Kisida Ferenc, Gariscsák József. 2. Görömböly ^"f : Hejőcsaba. : Miskolc. K: Munkácsi püspök. H Pl: Szilvássy Miklós. Ttó: Gerbery Szilárd, Komló Gábor. Le: Hejőcsaba, Ttó: Paulovits István, Imre Tibor Dezső. 3. Hejőkeresztur Sí'f: Hejőszalonta. "o? : Mezőnyék. K: vallásalap. H: Pl: Rojkovícs Sándor. Ttó : Lukács István, Papp Arzén. 4. Miskolc # 3 K: szab. adom. H: Pl: Schirilla Sz. Andor kanonok-esperes. Hitoktatók: Kozma János, Kardos István. Ttó : 5. Sajópálfalva : Sajóvámos. SC -!" : Miskolc. K: szabad adom. H: Pl: Demkó Sándor. Ttó: Groholy Emánuel, Bodnár Ilona. Le: Sajóvámos. Ttó: Timaffy Miklós. 6. Sajópetri : Ónod. : Zsolca. K: vallásalap. H: Pl: Pataki István. Ttó: Polyánszky István. 7. Sajószőged ^f 1 : Hejőbába. K: szabad adom. H: Pl: Szmandray János. Ttó : Imrích István, Egyházmegyei áldozópapok különféle hivatalokban : Hittanárok és hitoktatók: dr. Baulovics Zoltán, Szemerszky Miron, Kupár Lajos, dr. Ruttkay Miklós, dr, Kiss Andor (Budapest), Hidasi Gábor (Hajdudorog), Kozma János (Miskolc), Árdán István (Nyírbátor), Orosz Ágoston (Debrecen), Fodor János (Sátoraljaújhely), ifj. Bodnár Béla (Kisvárda), Fenczik Sándor (Sárospatak), Révész Dezső (Tokaj). Nyugállományban : Dobránszky Sándor, Mihalyovszky Gábor. A hajdudorogi egyházmegyéhez csatolt Bedőn: Pl. Székely Jenő.

42 41 Miskolci apostoli adminisztratura. Az eperjesi és munkácsi egyházmegyék magyar részeiből alakíttatott 1924-ben. A világháborúból folyó magyar tragédiában talán a legjobban sújtott intézmény volt a magyar görögkatolikus egyház, amely területben, hivekben a legtöbbet, intézményekben pedig főképpen az eperjesi és munkácsi egyházmegye mindent elveszített. Mindkét püspöki központ: Eperjes és Ungvár 1918 őszén cseh impérium alá került. A munkácsi egyházmegyéből egyetlen egy paróchia s Szatmár és Bereg vármegye néhány filiális egyháza maradt magyar impérium alatt, mig az eperjesiből 21 paróchia. Az elszakítás óta szerveztetett még két paróchia s egynek a szervezése folyamatban van, így az Apostoli kormányzóság paróchiáinak száma jelenleg 24. A cseh megszállás első zavaraiban az eperjesi püspöki főhatóság a mucsonyi (Borsod vm.) espereslelkészt bizta meg püspöki biztosi" minőségben az Abaúj, Borsod, Gömör és Zemplén vármegyékben fekvő paróchiáinak és iskoláinak igazgatásával, majd amidőn dr. Nóvák István püspök kényszerű távozásával dr. Nyárádi (Miklosics) Dénes körösi püspök lett az eperjesi egyházmegye Apostoli Adminiszttrátora, erre a területre általános helynökévé nevezte ki a mucsonyi püspöki biztost. Ez az állapot 1924-ig tartott. A pápa Őszentsége ugyanis abban az évben a prágai apostoli nuncius útján közölte hajdudorogi Papp Antal munkácsi püspökkel, hogy őt egyházmegyéje kormányzása alól évi június hó 1-től felmenti s egyben érdemei elismeréséül a kuzikei ersekségre előlépteti Ugyanezen papai intezkedés rendelte el a munkácsi és eperjesi egyházmegye Magyarorszagon maradt parochiáinak egy Apostoli Admínisztraturába való egyesítését és annak élére Papp Antal c. érseket kifejezetten is a megyés püspököket megillető teljes hatalommal, előjogokkal és kötelességekkel állította! Az apostoli kormányzót azonban különböző függő kérdések megoldásának eltolódása akadályozta abban, hogy az új Apostoli Adminisztratúra vezetését tényleg átvegye. Végre a cseh kormány az erőszak terére lépett s a főpásztort 1925 szeptember 11-én eltávolította Ungvárról, Az ő akadályoztatásának ideje alatt továbbra is a mucsonyi vikárius vezette a terület kormányzását. Papp Antal c. érsek, apostoli kormányzó, okt. 27-én új székhelyén, Hajdudorogi Papp Antal Miskolcon telepedett kfizikei érsek, miskolci apostoli kormányzó. le, mert ez a város nemcsak az Apostoli Adminisztratura területének van közvetlen szomszédságában, de a tapolcai javadalmas apátságnak, melynek jelenlegi apátja Papp Antal, földbirtokai is ezen város határában kezdődnek. Egyébként Miskolcnak az Apostoli Admínisztratúrával való gazdasági, földrajzi és kultúrális kapcsolatát tekintve, az új székhelyet illetőleg más város szóba se jöhetett. Itt a székfoglalás után Őszentsége kifejezett engedélyével s örömére az új Codex Jur. Can. alapján

43 42 befejezést nyert az egyházmegyei szervezet kiépítése s az Apostoli Adminisztratúra az Anyaszentegyháztól reá rótt szent kötelesség gyanánt nehéz viszonyok között teljesíti feladatát; a mult hagyományainak, az eljövendő uniók eiőföltételeínek és a magyar reményekkel élő új nemzeti és egyházi feltámadásnak előkészítéséből reá eső munka lelkes szolgálatát. Az évben az Actio Catholica szervezete is úgy a központban, mint a lelkészétekben is befejezést nyert s a már előbb mindenütt megalakított hitközségi szervezetbe kapcsolódva végzi hitbuzgalmi, szociális és kulturális munkáját, Az Apostoli Admínisztratúra területe nincs véglegesen körülírva, mert minden oly terület, amely az eperjesi és munkácsi egyházmegyéktől magyar impérium alá kerül vissza, az Adminisztratúrához tartozik, a pápai évkönyvben (az 1932 évre szólóban is) azonban hivatalosan mint Miskolci Apostoli Admínisztratúra, a pápa Oszentségének közvetlenül alárendelt egyházi területek között van feltüntetve, amelynek kormányzója azonban nemcsak személyi, hanem területi joghatóságot is gyakorol. Nemzeti reményeink teljesü'ése e/en Apostoli Kormányzóság területének bő vülését is jelentené, viszont ne adj Isten ellenkező esetben is beáll majd egy olyan rendezés szüksége, amely nemcsak életképessé, hanem a nagy uniós és magyar célkitűzések szolgálatára is hathatósan megerősíti a magyarországi, munkácsi és eperjesi egyházmegvét. * * * Hajdudorogi Papp Antal régi magyar nemes család sarja, 1867 november 17-én született Nagykállóban, ahol édesapja lelkész volt, Középiskoláit Ungváron és Lőcsén, az egyetemet pedig Budapesten végezte. Alig, hogy az egyetemről hazakerült, az ungvári papi fíúárvaházban lett tanulmányi felügyelő. Innen bold. eml. dr. Firczák Gyula püspök nemsokára aulájába vitte, ahol az egyházmegyei hivatalok legalsóbb fokától a legmagasabbig emelkedett ben püspöki titkár, majd nemsokára püspöki irodaigazgató lett. Mint ilyent érte az a kitüntetés, hogy a pápa Őszentsége ad instar patricipantium" pápai prnotáriussá nevezte kí. B. e. dr. Firczák Gyula püspök mindenkor elismerte, hogy milyen hű és erős támasza neki Papp Antal s alig hat esztendő multán valóságos kánonokká és általános helynökévé nevezte ki 1911 ben. A tekintélyes egyházmegye kormányzása így egyre jobban és jobban az ő vállaira tolódott át. S ő a sok bölcseséget és szivet kivánó munkában mindig egész ember volt ben dr. Firczák püspök fizikai erejének hanyatlását érezve, jó és erős kezekben akarta látni egyházmegyéje jövőjét s előterjesztésére 1912 ápr. 3 án a legfőbb kegyúr, a király, a pápa O- szentségével egyetértve segédpüspökké nevezte ki Papp Antalt utódlási joggal. Rövid segédpüspöki kormányzás után Firczák püspök halálával a tényleg is árván maradt munkácsi püspöki trónust 1912 június l-én foglalta eí s azóta az 1925 szeptember 11-én történt cseh karhatalommal történt eltávo'ítíatásáig Ungváron élt s 1924 évi július hó l-ig nem csak bölcsen kormányozta, de úgy a, hitélet, mint az intézmények terén is felvirágoztatta egyházmegyéjét. Háborús karitatív működését magas Vörös Kereszt kitüntetéssel honorálta a legfőbb hadvezetőség. Ungvárról való kiutasítlatása után 1925 október 27 én tényleg át is vette az eperjesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon maradt paróchiáiból alakított Apostoli AdminiszU ratura kormányzását. Ezzel egyidejűleg Őszentsége küzikei címzetes érsekké nevezte ki ben ünnepelte püspökségének húszéves jubileumát, amikor is a pápa Őszentsége s a kormányzó Ur Őfőméltósága meleg megemlékezésen kívül az ország minden részéből elárasztották üdvözletekkel Papp Antal a történelmi Nagymagyarország katolikus főpapi karának is tekintélyes és nagyrahivatott tagja volt s most pedig hálát adunk az isteni Gondviselésnek, hogy az ő nagy r egyénisége a cseh üldözés martiriumán keresztül tündöklő acélos hazafisága buzdító, lelkesítő s követendő például adatott nekünk, szegény magyar görög-katolikusoknak, akiknek dicső multjukon kívül csak az a törhetetlen reményünk ma-

44 43 radt meg, hogy a boldog Nagymagyarországban a keresztény és nemzeti gondolatnak egyre jelentősebb támaszai leszünk, * * * Székhely: Miskolc (Hunyadi-u. 3.) Plébániák száma: 25. Hivek száma: , Papok száma: 26. Katolikus népiskolák száma: 30. Apostoli kormányzó: hajdudorogi Papp Antal, küzíkei c, érsek, tapolcai apát, Született 1867 nov. 17-én; felszentelt püspök 1912 április 3 án; munkácsi püspök 1912 július 1-én; apostoli kormányzó, c. érsek 1924 július 1-én. Általános helynök: dr, Szántay-Szémán István pápai pr., ap. prnotáríus, kanonok, a sz.-sz. bíróság elnöke, e.-m, főtanfalügyeiő, a Szent István Akad. tagja. Főesperes; ifj. Vaskovics Antal pápai kamarás, Mucsony, Borsod vm, Consultorok (káptalan): tagok: dr. Szántay-Szémán István, ifj. Vaskovics Antal, Zapczky I. Konstantin pápai kamarás, esperes, Abaujszántó, Kovaliczky Elek lelkész, Felsővadász, Abauj megye, Kohulniczky Cyrill esperes, Garadna. Levéltáros és iktató: Aba János. Sz.-sz. bíróság: elnök: dr. Szántay-Szémán István, alelnök: Zapczky l. Konstantin; tagjai: Petrassevics Béla sz,- sz. tanácsos, lelkész, Gadna. Palícskay János lelkész Szuhakálló. Lengyel Gyula lelkész Mikóháza. Közszékvédő: dr. Bubnó Andor lelkész Homrogd. Szentszéki jegyző: Sáji László lelkész Rudabánvácska. I. Tanügyi főhatóság: Papp Antal küzikei c. érsek, v. munkácsi püspök, pápai prelátus, apostoli prnotáríus apostoli kormányzó.. II. Egyházm, főtanfelügyelő: dr. Szántay-Szémán István pápai prelátus, vikárius generális, tb. kanonok, szentszéki bíróság elnöke. III. Egyházmegyei tanfelügyelő: Egyelőre üresedésben. IV. Kerületi tanfelügyelők: 1. Abaujszántói kerület: Zapczky I. Konstantin pápai kamarás, c. kanonok, consultor, szentszéki bírósági alelnök, esperes, Abaujszántó. 2. Borsodi kerület: Gulovics Ernő esperes, Irota. 3. Cserháti kerület: Kobulniczky Cyrill c. kanonok, esperes, Garadna. V. Kerületi iskolalátogatók: 1, Abaujszántói kerület: Kiss József igazgató-tanító, Baskó, 2. Borsodi kerület: Bartha Mihály igazgató-tanító, Szuhakálló. 3. Cserháti kerület: Veress B, Endre ig.- tanító, Szárazkék. VI. Tanítói fegyelmi tanács: elnök: Kobulniczky Cyrill c. kanonok, ker. tanfelügyelő, esperes; tagjai: Gulovics Ernő kerületi esperes, tanfelügyelő: Gyulay Jenő c. esperes, Bartha Mihály igazgató-tanító, dr. Domán Aladár szentszéki ügyész s hivatalból a ker. tanfe ügyelők. Egyházmegyei ügyész: dr. Domán Aladár ügyvéd, Miskolc. Szentszéki orvos: emődi dr, Tóth Béla, Miskolc. Műszaki tanácsos; Árva Pál műépítész, műszaki tanácsos, Miskolc. Egyházművészeti biz. Elnök: dr, Szántay-Szémán István prelátus, vik. generális; tagok: Zapczky I. Konstantin p. kamarás, consultor, Lengyel Gyula szentszéki jegyző és Petrássovszky Manó festő- és iparművész, Sátoraljaújhely és az egyházmegyei műszaki tanácsos. Az Actio Catholica orsz. ig.: dr. Szántay-Szémán István. A PLÉBÁNIÁK NÉVSORA. I. Borsodi esperesi kerület. Esperes: Gulovics Ernő. 1. Abod & Kf : Szendrő. K: gróf Csáky Pallavicini Zsigmond. Hj Pl: Gyulay Jenő c. esperes. Tnő : Dudinszky Júlia, 2. Irota Lak. SSf : Szendrő. K: gróf Vay Tihamér. H: 459. Pl: Gulovics Ernő esperes. - Kttó: Holló Mihály. 3. Mucsony - H: Pl: ifj. Vaskovics Antal főesperes, pápai kamarás, é. vikárius, Kttó : Csiszárik Emil. Ttó: Zsedényi Géza. Tnő : Zsedényiné Melkovics Valéria. 4. Rakaca - K: Grieger Gy. utódai. H : 887. Pi: Bobák János sz. sz. tanácsos. Kttó : Kopasz Mihály. Tnő: Isky Mária. 5. Szuhakálló - H : Pl: Palícskay János sz. sz. biró. lg. tan., kántor: Bartha Mihály. Tnő: Lakatos Éva. 6. Tornabarakony ^ik: Bodvaszilas. K: megyéspüspök. H: 657. Pl: Babej Béla. Kttó: Nagy István. Le:. Martonyi. Ttó: Juhász Aladár. Rakacaszend : Ttó: Rozovlyán József és Kun Lajos.

45 44 7. Viszló Rakaca. 0: Szalonna. f : Krasznokvajda. H ; 732. Pl: Fedor János. Kttó: Marosán Elemér. Le : Pamlény. Ttó : lroczky Ferenc. II. Cserháti esperes! kerület. Esperes: Kobulniczky Cyrill. 1. Abaujszolnok & 0: Szikszó. f : Felsővadász. H ; 759. Pl: Ladomérszky A. János. Kttó : Szabó János. 2. Csobád <*» - T: Halma). - H: 984. Pl: Mincsik Emil sz. sz. tanácsos. 3. Felsővadász ^ 3 0: Szikszó. K : megyéspüspök. H : 874. Pl: Kováliezky Elek consultor. Kttó: Kruj József. 4. Gadna Felsővadász. 0: Szikszó. H: 942. Pl: Petrássevics Béla sz. sz. bíró. Kttó: Groholy Ágoston. Le : Abaujlak. Tnő : Petrássevics Olga. 5. Garadna **0T H: Pl: Kobulniczky Cyrill esperes, c. kanonok. Slk: 6. Homrogd 0: Szikszó. H: Pl: dr. Bubnó Andor sz. sz. tanácsos. Tnő: Tóth Elekné szül. Saláta Anna. 7. Kány **: Jánok. 0: Tornanádaska. "f : Krasznokvajda. H: 919. Pl: Komporday Andor. Kttó: Gaganetz Viktor. 8. Szárazkék Bakta. 0: Léh. f : Krasznokvajda. H: Pl: Petrássy Szilárd sz. sz. tanácsos. Ig.-ttó ktr: Veress B. Endre. Le: Alsógagy, Ttó: 9. Selyeb 0 : Szikszó. f : Homrogd. Pl: Kovaliczky József. Ttó: Kuzsmiczky Sándor. 10. Szikszó (Szervezés alatt.) 0 f H: 530. Szerv, leik: Gulovics Andor. Ttó: Porubjánszky Ferenc. 11. Tornyosnémeti 0: Hidasnémeti. SÍ: Kobulniczky László. III. Abaujszántói esperesi kerület. Esperes: Zapczky I. Konstantin. 1. Abaujmogyoróska ^0: Fony. f : Vilmány. H: 667. Pl: Kovaliczky Pál. Kttó: Gyurgyó Miklós. 2. Abaujszántó ^ t# 3 K: Halmos Magda és testvérei. H: Pl: Zapczky I. Konstantin consultor, esperes, pápai kamarás. Káplán: Petrássevics Miklós. Kántor: Földi Győző Zoltán. Le: Pere. Ttó: Szémán Gyula. 3. Baskó ^T : Boldogkőváralja. 0: Erdőbénye. K: Halmos Magda és testvérei. H: 776. Pl: Kemény Gusztáv ker. másodesperes. Ig.-ttó: Kiss József. Tnő: Peknyó Erzsébet. 4. Beregdaróc ^ f: Beregsurány. 0 : Vásárosnamény. H : 800. Pl: Kosztyó Antal. Kttó: Kozák Elek c. igazgató. 5. Boldogkőváralja # 3 Hr 604. Pl: 6. Filkeháza : Pálháza. 05 Abaujszántó. K:. H: 970. Pl: Ladomérszky Miklós esperes-lelkész. Kttó: Harhovszky Rezső. 7. Mikóháza 0: Sátoraljaújhely. H: Pl: Lengyei Gyula sz. sz. bíró. Kttó: Mikulka János. Tnő: Lengyel Mária. Le r Alsóregmec. Ttó:. Felsőregmec. 8. Rudabányácska ^»T : Sátoraljaújhely. H: 798. Pl: Sáji László sz. sz. jegyző. Kttó: Hajkó Aladár. Tnő: Szinetár Vilma. IV. Szatmár vármegyében maradt Kölese, ttó: Tölgyesi Lajos igazgató ("^"f helyben, 0: Győrtelek), Beregdaróc templomos filiája. Egyházmegyei áldozópapok más alkalmazásban: Gerbery Sándor tb. kanonok,, az eperjesi tanitóképző volt igazgatója, Petrásovszky Leó c. kanonok, áll. poíg. isk. igazgató, Sátoraljaújhely. A fönn kitüntetett községeken kívül gör. kat. tanítói kar működik még: Abaújtorna megyében: Monaj: Tóthné Mészáros Erzsébet, Bihar megyében: Bedő: Gruicza Jenő, Tiszaadony: Gergely József, Hajdú megyében: Hajdúsámson: Fodor Antal.

46 45 Pittsburgh (Egyes. Áll., Pa.) püspökség. Püspöki székhely: Homestead. Pa., 409. East. 10 Ave. Levélcím: Box 383. Telefon: Anyaegyházak száma: 140. Leányegyházak száma: 34. Lelkészek száma: 136. '-.CL;.* 3. Chicago. III, Templom: Szt. Miklós. Lelkész : Poratunszky István Szt. Bazilrendi szerzetes. 4. Cleveland. 0. Templom: Ker. Szt. János. Lelkész: Tabakovich Ödön. Lakása : 2035, Ambes Ave. 5. Cleveland. O. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Fedás János. Lakása: 2035 Quail Ave. - ^.^rnmmi - m^m^m-m i -m Iv $ i \ ^m é í I V - m f is J * ' Í\ // \u/. v 6. Detroit. Mich, Templom: Szt. János. Lelkész: Gojdics Metód. Lakása: 441. South Harbaugh Str. 7. Homestead. Pa, Templom: Szt. Illés. Lelkész: Iváncsó Bazil. Lakása: 333. Ninth Ave. 8. Lorain. O, Templom: Szt. Mihály, Lelkész: Lukách János. Lakása: Wood Ave. 9. Mc Keesport. Pa. Templom: Urunk szine változása. Lelkész: Zubriczky Dezső. Lakása: 121. Sixth Ave. Takách Bazil amerikai püspök. Püspök: Takách Bazil. Consultorok: Martyák Gábor pápai prelátus, volt adminisztrátor; Csopey Miklós, Gorzó Bálint, Holozsnyay Elek, Kovaliczky Viktor. Püspöki irodaigazgató: Zsatkovich Teofil, Homestead, Pa,, Box 383. Titkár: dr. Grigássy Gyula, Braddock, Pa., 431. George str. A magyar hitközségek névsora: 1. Ashtabula. O. Templom : Szt. Miklós. Lelkész: Rácz Péter. Lakása: Pacific Sir., Box: Bridgeport. Conn. Templom: Szent Háromság. Lelkész: Gulyássy Emil. Lakása: 558 Aostwick Ave. 10. New Brunswick. N. J, Templom: Szt. József. Lelkész: Kossey Gábor. Lakása: 30. High Street. 11. Perth Amboy. N. J. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Szabó Miklós. Lakása: 401. Hall Ave. 12. Toledo. O. Templom: Szt. Mihály. Lelkész: Orosz Bálint. Lakása: Valentine Street. 13. Trenton, N, J. Templom: Szt. Miklós. Lelkész : Artim Lajos. Lakása : 962. Broad Street. 14. Youagstown. O.Templom: Szt. György. Lelkész: Maczkó József. Lakása: 815, Todol Ave.

47 46 A Magyar Görögkatolikusok Országos Szövetségének tisztikara. Tiszteletbeli elnökök. Gróh István Dr, Illés József Elnök. Dr. dorogi Farkas Ákos Társelnökök. Bányay Jenő Dr. Markos Olivér dávidházi Medvigy István Papp János Dr. Szántay- Szemán István Dr. Vaszkó Endre Alelnökök. Balogh Bálint Bihon István Danilovits Pál Dudás Miklós Dr. Eckmann János Dr, Hodobay Sándor Dr. Krajnyák Gábor Melles Géza Dr. Mihalovich Sándor Sereghy László Dr. Sereghy Mihály Schirilla Achill Dr. Újhelyi Andor Zapczky I. Konstantin Ügyvezető igazgató. Dr, Gróh István Főtitkárok. Dr. Grigássy Béla Dr, Sztankay István Titkárok. Dr, dorogi Farkas László Dr. László Vladimír Lyachovits Tibor Pénztárnok. Babinetz Tivadar Ellenőrök. Sztripszky Aladár Tamás László Ügyész. Dr. Tóth István Számvizsgáló bizottság. Berlányi János Bodor Kornél Dr. Lyachovits László Póttagok. Dr. Csurgovits Ernő Dr. Zsunk Jenő Igazgatóság. Álmos Zoltán Dr. Baulovich Zoltán Bubnó Andor Csopey Dénes Dr. Csornyenszky Sándor Damjanovich Ágoston Dósa István Dr. Fejéregyházy Sándor Dr. Gorondí-NovákSándor Grigássy Károly Ilonczay Vilmos Dr. Juhász István Kacsanovszky József Dr. Kaulich László Dr. Kiss Andor Kobulniczky Cyrill Kovács István Lengyel János Dr. Lengyel Mihály Dr. dávidházi Medvigy G. Melles Tivadar Míkulích Károly Mosolygó József Musztyánovíts Mihály Papp Gyula Radvánszky László Dr. Répássy László Reskó János Schirilla Sz. Andor Dr. Spiry Elek Dr. Szabó Jenő Szalay György Dr. Szaplonczay Ödön Dr. Sztankay Andor Tatorján Dezső B. Veress Endre Véghseő Dániel Weszelowszky Vilmos Zapczky Myron

48 Választmány. Bellovics Gyula Bencze István Bicsánszky György Bicsánszky János Bobák János Dr. Bud János Dr. Bujda Zoltán Dr. Csonka Gyula Dr. ifj. Csopey Dénes Csopey Jenő Dr. Csocsán László Czifra János Ifj. Damjanovich Ágoston Damjanovich József Dr. Damjanovich Miklós Fenczik Nikon Fedák Miklós Fodor István Dr. Grigássy Pál Gebry János Haluskay Sándor Hegedűs József Hubán Gyula Hudáky Gyula Kemény Gusztáv Dr. Kemény Péter Kiss József Kohut István Koválitzky Elek Kozma Ferenc Ladányi László Ladomérszky Béla Dr. Ladomérszky Lajos Legeza József Legeza Ödön Lengyel Gyula Dr. Maczkó Sándor Dr. Mankovích Antal Markos Béla Dr. Markos Sándor Dr. Markovich Béla Dr. Marina Győző Mátyás József Mincsik Emil Murvai Miklós Dr. Nagy Béla Nóvák Bertalan Oláh Kornél Papp Emil Petrássy Szilárd Petrássevich Béla Prodán János Puskás János Dr. Répássy György Dr. Rohály Ferenc Dr. Ruszinkó Béla Saxun József Dr. Sebella István Dr. ifj. Sereghy Mihály Sereghy Jenő Simon György Szabó Endre Szabó Izidor Szalontay Elek Dr. Szász László B. Szilassy Gyula Szilvássy József Szuvák József Dr. Tamássy Gyula Tivadar Elek Dr. Tóbiás Kornél Tóth János Ifj. Tóth Pál Dr. Újhelyi Adorján Ifj. Vaskóvits Antal Ifj. Véghseő Dániel Véghseő István Zapczky Endre Dr. Zsunk János és az igazgatóság tagjai.

49 Csóka-nóta. Csip csip csóka, vak varjúcska, Én jó voltam, jó fiúcska. A hajamat megfésültem, A sötétben sírva ültem. Nem bántottam a pajtáskát, Ügy sírtam, hogy meg ne lássák. Imádkoztam minden este, Hogy jó legyek s jó lehess te... Hess, hess csípő csúnya csóka! Csap a csőre, csip a csókja, Ne szálljon az ablakomra, A vállamra, alakomra; Ne vájja ki a szememet, Hadd lássam a kedvesemet... Ügy félek, ha jön az alkony: Leskel rám az árokparton S álomtalan éjjelen Bezörög az üvegen. Jaj a csőre oly goromba, Belecsípett a karomba', Kivájt szivemen kuksol, Piros véremben habzsol... Én félek a csúf varjútól, Ha szaladok, ő ér utói, Ha bújok, megtalál homár, Akkor bánt és sért és kapar... Odaadom meséskönyvem, Tiszta szivem, tiszta könnyem: Csak te gyere kedvesem, Kergessük együttesen, Jó leszek én, jó fiúcska, Hess varjúcska, hess varjúcska! Oláh Zoltán József. A Szt. Bazil rend hajdudorogí házának alapkőletétele.

50 A görög-katolikus év. Hatodízben adunk számot a görögkatolikus magyar élet eseményeiről. Sok a mondanivalónk, kevés a helyünk. Amit adunk, az csak összefoglalt mozaik. Rövidített, távirati stílusban megrögzített hír, de kifejlődést, előrehaladást olvasunk ki belőle. Adja Isten, hogy igazat adjanak nekünk a jövendő évek. Kezdjük a szomorú eseményekkel. Ekmann János szövetségünk alelnöke meghalt... Kiváló képviselője volt a görögkatolikus magyaroknak. Már jogász korában résztvett Szabó Jenő oldalán az ügyünkért való harcban. Kiváló ismerője volt a kárpátaljai kérdésnek. Az egyik napon még résztvett szövetségünk közgyűlésén és néhány napra rá elszólította körünkből az Üristen. Áldott legyen férfias emléke! Nagy veszteség érte nemcsak az Egyházmegyét, hanem az egész magyar görögkatolikusságot, Semetkóci Zapo toczky Endre görögkatolikus lelkész, szentszéki tanácsos, tb, kanonok halálával, Az elhunyt kanonok hatalmas tudományos munkásságot fejlett ki, különösen sokat fordított görögből. Tulajdonosa volt a bolgár ezüst s arany érdemkeresztnek és lovagja a Szent Sándor rendnek. Bodfalví Karácsonyi Béla Szemlénk barátja, áldozatkész, nagy támogatója és hű segítőtársa elhunyt. Különös kegyelettel adózunk emlékének, hiszen nem volt görögkatolikus ember, mégis megértette munkánkat. Halálozás. Fedák Miklós szentszéki tanácsos, érd. esperes, az első Magosz volt igazgatója, szerencsi görögkatolikus lelkész befejezte a közügyekért és egyházáért való munkában oly gazdag életét. Szabó Miklós érd. esperes, nyug. bökönyi görögkatolikus lelkész, szentszéki tanácsos, az I, Ferenc József-rend lovagkeresztese elhunyt. Elhalálozott Mankovits Kornél görögkatolikus esperes, aranymisés lelkész, szentszéki tanácsos és Kutka Szidor timári görögkatolikus espereslelkész. Lyachovich TheodoMus 1935 február havában váratlanul meghalt. Halála híre megdöbbentette körünket, ö az első, aki kiszakadt abból a társaságból, mely hat évvel ezelőtt az Apponyitéri hideg szobában leste a Szemle megszületését. És kitartott mellettünk haláláig. Az Isten nyugtassa. Mihalovits Jenő topolyáni görögkatolikus aranymisés esperes, szentszéki tanácsos is viszszaadta lelkét Teremtőjének. Mély részvéttel temették el Hlatky Zoltán jogszigorlót, a Vasvári Pál kör elnökét. Kövesligeti Riskó Jenő és zsolcai Kiss József v. egyetemi tanársegéd, gyógyszerész Budapesten elhunytak. Elhalálozott Magos (Plesa) Sándor Máv. pályafelvigyázó Tiszafüreden, özv. Szuchy Jánosné szül. Sáthán Mária Budapesten és özv. Dobay Istvánné szül. Vályi Margit görögkatolikus pap özvegye Nyíregyházán. Adj Urunk tőlünk elköltözött hű szolgáidnak boldog nyugalmat és készíts nekik örök emléket I Legyen emlékük örök és nyugalmuk áldott!

51 50 Megyéspüspök Urunk Ónagyméltósága a budapesti lelkészetet magas elhatározásával ketté osztotta pesti és budai hitközségre úgy, hogy a Duna folyó legyen köztük a határvonal. A budai oldalon alakuló hitközség adminisztrátorává Őexcellenciája Balogh Bálint volt amerikai lelkészt nevezte ki, az egyháznak és a hazának tett kiváló szolgálatai elismeréseképen. Az uj adminisztrátor beiktatása ez év február 24-én ment végbe fényes külsőségek közt. A kinevezés osztatlan örömet keltett. A budai hitközség szervezkedésére mi is Isten áldását kérjük és nagy reményeket fűzünk a hitközség működéséhez. Miklósi István püspök urunk Ónagyméltósága Máriapócson két ifjú bazilitát szentelt áldozópappá a máriapócsi kegytemplomban, Dudás Bertalant és Kiss Leontint. Tamás János tiszabüdi parochust timári parochussá, tiszabüdi parochussá pedig dr. Kiss Antal volt hajdudorogi segédlelkészt nevezte ki. Az egyl lázi év. A hajdudorogi megyéspüspök úr 0 nagyméltósága Pataki István csegöldi lelkészt Sajópetri hitközségben parochussá, Oláh Kornél nagylétai s. lelkészt pedig csegöldi h. lelkésszé nevezte ki. Szent István napján fényes ünnepségek keretén belül szentelte fel P. Dudás Miklós magyarországi Szent Bazil-rendi tartományfőnök a Hajdudorogon most épülő Szent Bazil-rendi rendház és kápolna alapjait. Megelőző nap hatalmas zarándoktömeg érkezett Máriapócsról és vidékéről Hajdudorogra. A város halá rában mozsárlövések jelezték a zarándokok megérkezését. Másnap az épülő rendház és kápolna alapjainál tábori nagymise volt, amelyhez hatalmas körmenettel vonultak a hívek, élükön a papsággal. A tábori társasmisét Papp János tb. kanonok, P. Sándor Jozafát és P. Szirtes Tivadar Szent Bazil rendi atyák mondták, Kalapos Mihály és ifj. Papp János papnövendékek segédletével. Az ünnepi szentbeszédet P. Dudás Miklós tartományfőnök tartotta. Immár egy esztendeje, hogy a pestkörnyéki hittesi,vérek megindították saját szertartású egyházi ellátásuk kieszközlése végett mozgalmukat. A Magosznak Kispesten és Újpest Rákospalotán helyi csoportjai alakultak, melyek fáradságot nem kiméivé buzgólkodnak ügyük érdekében. A helyi mozgalmak szervezői és irányítói Radvánszky László, Musztyánovits Mihály és Dósa István. Ismerve a jelenlegi pápának, X. Piusnak, a keleti szertartású katolikusokkal szemben vallott nagylelkű álláspontját és a görögszertartásúak jogainak tiszteletbentartására vonatkozó intencióit, méltán hisszük, hogy megértéssel fogja kezelni a pestvidékiek kérelmét. A miskolci görögkatolikus egyház a folyó évben tartja 30 éves jubileumát. Hajdudorogon ez év június 23-án harangot szentelt Püspök urunk Önagyméltóságának megbízásából Bányay Jenő nagyprépost, prelátus úr Őméltósága. A harangok keresztanyai tisztjét özv. Kömmerling Jánosné és Lengyel Jánosné úrasszonyok töltötték be. Pesti plébániatemplomunk új. művészi kivitelű, márványból készült főoltárral szépült, amivel a szentévnek emeltek méltó emléket Budapest székesfőváros áldozatkészségéből. Kőbányán a X. kerületi hívek lelkiigényeinek kielégítésére új hitéleti közpoht létesült. Átmenetileg az ottani róm. kath. lengyel templomban tartottak szentmisét minden vasárnap és ünnepnapon reggel 9 órakor. A beteg hittestvérek gondozására kórházi pasztorációt rendszeresített a pesti parochia. A kótaji anyaegyház templomát miután belülről teljesen restauráltatott és kifestetett, előzőleg pedig villamosvilágítással láttatott el megáldották. A megáldási szertartást Melles N. Géza kanonok végezte. A nyírcsászári görögkatolikus Egyház templombucsúja Ker. Szent János napja alkalmával családvédelmi triduumot tartott. Pünkösd vasárnapján Nyiracsádon százegynéhány szívgárdistát avattak fel. A karászi esperesi kerület lelkészi és tanítói köre június 11-én tartotta meg tavaszi gyűlését, melyet Rusznák Imre kerületi elnök figyelemremélló beszéddel nyitott meg. A máriapócsi esperesi kerület lelkészi és tanítói kara pünkösd harmadnapján Napkoron tartotta meg ezévi gyűlését.

52 Tanügyi élet. A Gör. kat. Tanítók Országos Egyesülete febr. 5-én választmányi ülést tartott Nyíregyházán. A választmány a gyűlést megelőzőleg küldöttségileg, tisztelgett Miklósi István püspök úr Őnagyméltóságánál, ismertetve a terveket, melyeket a gyűlésen tárgyalni óhajt. A választmányi ülésen jelen volt Bányai Jenő prelátus úr őméltósága, az egyesület egyházi elnöke is. Elhatározták, hogy minden évben február hó 23-án, a debreceni vértanúk emlékmiséje után a gör. kat. iskolában iskolai ünnepség tartandó s ennek keretében arra kell törekedni, hogy a magyar görögkatolíkus püspökség küzdelmes történetébe megfelelő módon beillesszük mártirjainak emlékét. A debreceni vértanúk emlékére a Magosz elnökségének felkérésére úgy a budai, mint a pesti plébánián ünnepélyes gyászistentisztelet volt. Miklósi István megyéspüspök urunk Társadalmi év. 51 Orosz Mihályt, Biri község görögkatolikus tanítóját az iskolában és iskolán kívül szerzett érdemei elismeréséül igazgató tanítóvá nevezte ki.. A megyéspüspök úr Ivancsó Jenő Ödön nyirgyulaji kántortanítót Nyirbaktára, Galamba József oki. kántortanítót Nyirgyulajba nevezte ki, a kultuszminiszter úr a kinevezéseket jóváhagyta. Mikula János mikóházai görögkatolíkus tanítót Papp Antal érsek úr ónagyméltósága igazgató-tanítóvá nevezte ki. Szentgyörgykor ünnepelték Lelesz György oki. tanító, görögkatolikus kántor ötvenéves jubileumát Hajdudorogon. A baktalórántházai görögkatolikus népiskola Miklósi István megyéspüspök úr trónfoglalásának 22-ík évfordulóján jól sikerült ünnepélyt rendezett. Ugyanezen görögkatolikus iskola jól sikerült gyászünnepélyt rendezett az Aradi 13" emlékére. A Magosz tisztújító közgyűlését szept. 22-én Hajdudorogon tartotta meg. A budapesti Magosz-tagokat a helybeli gör. kat. látták vendégül. A Magosz-tagok részére vasárnap délelőtt Balogh Bálint budai esperes szentmisét mondott. Délután 2 órakor a Magosz központja társas ebédet adott a hajdudorogiak tiszteletére. A Magosz közgyűlése ebéd után zajlott le, melyet Hajdudorog népe a görögkatolikus iskola hatalmas udvarában teljesen megtöltött. Az itt megválasztott új tisztikart lásd hátrább. A Szemle alapításának hatodik emlékvacsoráját máj. 4-én szeretettel ünnepelték meg a Szemle munkatársai, olvasói és barátai a budai Szent István vendéglőben. A külön terem nagy U alakú asztalát szorosan ülték körül hittestvéreink, akiknek sorában képviselve volt a közeli Pestkörnyék és a távolabbi vidék is. Dr. Viski Illés József budapesti egyetemi ny. r. tanárt, országgyűlési képviselőt, a Magosz tb. elnökét, Magyarország kormányzója a II. oszt. polgári érdemkereszttel tüntette ki. Dr. Dorogi Farkas Ákos tanácsnoknak a Magosz jelenlegi elnökének hivatali érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozta Magyarország kormányzója. Dávidházi Medvigy István lett utóda Zelenka Lajos kúriai birónak. Medvigy István eddig a VII. tanácsnak volt tagja. Hajdudorogi dr. Papp Emil országgyűlési elnöki tanácsos, a képviselőházi és felsőházi naplószerkesztőség főnöke az országgyűlés képviselőházánál kifejtett ügybuzgó munkásságának elismeréseképpen január 1-ével előlépett az elnöki tanácsosi jelleggel járó V. fizetési osztályba. A budai egyház Rákóczi halálának 200 éves évfordulóján igen jól sikerült műsoros ünnepélyt rendezett a budai Katolikus Kör helyiségeiben, melyen számos kiváló művész szerepelt, Laurisin-testvérek, Gróh Klára stb. A bodrogközi esperesi kerület papjai és tanítói meleg ünneplésben részesítették Csopey Jenő esperes-lelkészt pappá szentelésének 25-ik évfordulóján. Baulovits Zoltán dr. lelkes hittestvéreink segítségével és anyagi támogatával felkarolta a szegényeket; igen sok elhagyott éhező gyermeknek juttatott meleg ruhát és meleg ételt. Dr. Markos Béla, a Budapest Székes-

53 52 fővárosi Idegenforgalmi Hivatal igazgatója, kedves hittestvérünk, január hó 24-én és 25-én igen értékes előadást tartott Bázelben és Münchenben, melyben a magyar nemzet történelmi szerepét és Magyarország jelenlegi politikai, gazdasági és kulturális viszonyait ismertette. Ugyancsak aznap este a svájci beromünsteri állomás Markos Béla rádióelőadását közvetítette Budapesti képek" címmel. Miklósi István megyéspüspök úronagyméltósága dr. Kiss Andor budapesti hittanárt sikeres irodalmi működéséért magas elismerésével tüntette ki. Dr. Kiss Andor 1932-ben a művelt közönség és a középiskolai ifjúság számára Egyháztörténelmi munkát adott ki, mellyel évtizedek óta hiányzó könyvvel gazdagította Egyházunkat, 1934 ben polgári és ipari iskolák számára írt Görögkatolikus Egyháztörténelmet. Ez év folyamán pedig Legszentebb Imakönyv" c. munkájával méltó feltűnést keltett az egész görögkatolikus társadalomban. A kisvárdai görögkatolikus nőegylet özv. Jávorszky Aladárné szervezésében az idén is jótékonykodott. Karácsony vigiliáján 35 gyermek várta meleg ruhában és cipőben a karácsonyt. Ezek közül a nőegylet 23 gyermeket, özv. Jávorszkyné egymaga 12 gyermeket ruházott fel. Emellett naponta gyermek kap ingyen meleg ételt a nőegylet szegénykonyháján. Kelet címmel új hitbuzgalmi folyóirat indult meg Miskolcon, Kozma János szerkesztésében. Az új lapot szívből üdvözöljük, hitbuzgalmi lapra valóban szükség volt. Dr. Demjanovich Emil egészségügyi főtanácsos ünnepélyes keretek között vette át a Pázmány Péter tudományegyetem által nevére kiállított arany d plomát, a józsefvárosi orvostársaságnak tiszteletére rendezett díszgyűlésén. Lukács István hejőkeresztúrí görögkatolikus igazgató-tanító 41 éves szolgálat után nyugalomba vonult. A derék pedagógust ez alkalomból hosszú és eredményes működéséért Miklósi István hajdudorogí görögkatolikus püspök úr és a kultuszminiszter elismerésükkel tüntették ki. Dr. Papp György felszentelt lelkész a vallás- és közoktatásügyi minisztertől ismételten tanulmányi ösztöndíjat kapott, hogy históriai kutatásait folytathassa. A debreceni görögkatolikus legényegylet február 23 án magasnivójú ünnepely keretében emlékezett meg a görögkatolikusság vértanúiról. Ujfehértón nagy előkészülettel ünnepelték meg a világháború első hősi halottainak, a debreceni magyar görögkatolikus vértanúknak emlékét, a pokolgépes merénylet 21. évfordulóján. Ugyanakkor tartottak a nyirgyulaji és a nagykállói görögkatolikus iskolák is gyászünnepélyt. A debreceni görögkatolikus egyetemi és főiskolai hallgatók Vasvári Pál köre görögkatolikus táncestélyt rendezett, melynek jövedelmét a kör szegénysorsú tagjainak segélyezésére fordították. A kótaji ifjúság karácsony és újév napján szépen sikerült színielőadást rendezett az iskola javára. A makói Görögkatolikus Nőegylet és Ifjúsági Egyesület január 19-én tánccal egybekötött műsoros estét rendezett. A hajdúböszörményi Görögkalolikus Ifjúsági Egyesület január 19-én nagysikerű műkedvelői előadást rendezett. A nyirgyulaji görögkatolikus tantestület karácsonyfaünnepélyt rendezett gazdag műsorral, nagyszámú közönség részvétele mellett, melyen az arra rászoruló gyermekek meleg ruhát, imakönyvet és egyéb hasznos ajándékokat kaptak. A miskolci görögkatolikus leányifjúság Szt. Bernadette kongregációja jótékonycé'ú teaestet rendezett. Gulovics András rendőrtanácsos hittestvérünket a budapesti főkapitány a II. ker. kapitányság vezetésével bízta meg. Hajdudorogon vallásos kulturdélutánokat, Nyirbaktán igen látogatott búcsújárást rendeztek. Munkácsi József nagydobosi görögkatolikus tanító nívós műsoros estélyt rendezett. A jövedelem 25 százalékát a Jugoszláviából kiüldözöttek, a többit a görögkatolikus egyház javára fordították,

54 Az ó- és újszövetségi erkölcsiség. Az erkölcsiség általában az emberi cselekedeteknek viszonya, kapcsolata az erkölcsi rendhez, azoknak megegyezése, vagy ellenkezése az erkölcsi törvényekkel. Már a pogányoknál is találunk bizonyos mértékű erkölcsi rendet, erkölcsi törvényt, mely mintegy az ő természetükbe volt oltva. Azt írja ugyanis szt. Pál apostol:, Midőn a pogányok, kiknek törvényük nincsen, természet szerint azokat cselekszik, miket a törvény tart, az ilyenek, törvényük nem lévén, önmaguk törvényük maguknak, kik megmutatják, hogy szívükbe van irva a törvény rendelése, bizonyságot tévén nekik erről lelkiismeretük." (Róm. II ) Az izraeliták erkölcsiségének zsinórmértéke elsősorban Istennek 10 parancsolatja. Az első három parancs Isten tiszteletére és imádására vonatkozik, a IV. V. VI. VII. VIII. IX. és X. parancs az embereknek egymásközötti viszonyát és egymás iránt tartozó kötelességeit szabályozza, mig a VI. parancs a tisztaság erényének megőrzésére irányul. A tíz parancsolathoz járul az Isten és az embertársak iránti szeretet főparancsa, mely úgy hangzik:, Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szivedből és teljes lelkedből és teljes erődből. Szeresd felebarátodat mint tenmagadat." (Móz. V Móz. III ) Az újszövetségi erkölcsiségnek is Isten 10 parancsolatja és a főparancs képezi alapját, ezenkívül az anyaszentegyház öt parancsolatja és Jézus Krisztusnak isteni kinyilatkoztatása szabályozzák az újszövetségi erkölcsi rendet. Az ó- és újszövetségi erkölcsiséget legalább legfőbb vonásaiban az alábbi pontokba összefoglalva fogjuk ismertetni. I. Az Isten iránti szeretet. Az ószövetségben. A mózesi vallás a legfőbb parancs szerint megkövetelte, hogy az izraeliták föltétlen tisztelettel, szeretettel, engedelmességgel és hódoló imádsággal viseltessenek az egy igaz Isten iránt. Ez a hódolat azonban csak a teremtő és fenntartó Istenre irányult, mert a Szentháromság titka nem volt az ószövetségben kinyilatkoztatva. Istennek szava, akarata, parancsa szent volt a hithű izraeliták előtt, az ellen nem volt szabad véteni. A buzgó, erőshitű izraeliták Isten iránti szeretetből készséggel elviselték a legnagyobb csapásokat, szenvedéseket, nélkülözéseket és megaláztatásokat. Az egyiptomi sanyargatásokat, a 40 évi vándorlást a pusztában, az aszsziriai és babiloni fogságot, a különféle természeti csapásokat, az éhséget, szárazságot, dögvészt, a háborúk nagy veszélyeit, súlyos következményeit Isten akaratában való megnyugvással, zúgolódás nélkül fogadták a hithű izraeliták. Az Isten iránti határtalan szeretetnek legszebb példáját adta Ábrahám, aki engedelmességből nem vonakodott áldozatul hozni egyszülött fiát. Az Isten fölsége ellen elkövetett vétkek a legszigorúbban lettek megbüntetve. Az istenkáromlókat halállal sújtották, nyilvánosan agyonkövezték eme parancs szerint; Aki káromolja az Ür nevét, halállal haljon meg, kövezze öt meg az egész sokaság." (Móz. III ) A bálványimádók, akik elfordulva az egy igaz Istentől, a pogányok szokása szerint, különféle bálványisteneket imádtak, hasonlóan halállal lettek büntetve. Mózes, Józsue, Dávid és Salamon idejében általá-

55 1 54 ban az egy igaz Istennek hódoltak az izraeliták, Salamon bukása után azonban mindig nagyobb és nagyobb mérveket öltött a bálványimádás és bár egyes istenfélő királyok eltörölték azt, mindazonáltal a bálványimádásra hajlandó izraeliták ismételten visszaestek ebbe az undok bűnbe. Joggal kérdezhetjük: hogyan vetemedtek az izraeliták a bálványimádás iszonyú bűnének elkövetésére, mikor állandóan tapasztalták az egy igaz Istennek végtelen jóságát, korlátlan hatalmát és számtalan csodatételeit." Ennek többféle okai voltak. Az izraeliták a különféle pogány népek közé voltak beékelve és tőlük tanulták, sajátították el a bálványoknak, a hamis isteneknek az imádását. Azonkívül a bálványimádás mindenféle varázslással kuruzslással,szellemidézéssel, szemfényvesztéssel volt egybekötve, melyek tévútra vezették őket és varázserővel hatottak rájuk. Különösen pedig az a körülmény terjesztette el közöttük a bálványimádást, hogy a bálványistenek tisztelete össze volt kapcsolva a leggyalázatosabb erkölcstelenségekkel, a legszemérmetlenebb fajtalanságokkal, tisztátalanságokkal. Az újszövetségben. Az újszövetségben, midőn a Szentháromság titka már ki lett jelentve és a világ Megváltója megajándékozta az emberi nemet az újszövetségi isteni kinyilatkoztatással, az Isten iránti szeretetnek a Szentháromságra kell irányulnia és a legtökéletesebb alakban kell megnyilvánulnia. Az Isten iránti szeretetnek mindenekelőtt természetfölöttinek kell lennie, vagyis nem természetes okokból kell Istent szeretnünk, hanem úgy, amint őt az ő malasztja által a mi hitünk szerint megismertük. Vagyis szeretnünk kell az Atyaistent, a mi teremtőnket és alkotónkat, mint a mi legjobb mennyei Atyánkat, aki egyszülött Fiát áldozta fel érettünk, a Fiúistent, aki önként elvállalt kínszenvedésével megváltott bennünket és a Szentlelket, aki eláraszt minket isteni kegyelmével és gyümölcsözővé teszi reánk nézve a megváltás művét, Továbbá a mi Isten iránti szeretetünknek mindenekfölöttinek kell lennie, vagyis Istent e világon mindennél többre kell becsülnünk és készeknek kell lennünk inkább mindenünket feláldozni, mintsem tőle súlyos bűn által elszakadni. Ily szeretetet kíván tőlünk Üdvözítőnk is, midőn azt mondja: Aki atyját vagy anyját jobban szereti énnálam, az nem méltó énhozzám és aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám." (Máté 10 : 37.) Ily szeretetről beszél sz. Pál is e szavakkal:, Sem halál, sem élet nem szakaszthat el minket Isten szeieletétől." 1 (Róm. 8 : ) Azonkívül az Isten iránti szeretetnek tevékenynek kell lennie, vagyis mindenben Isten akaratát, j parancsait kell teljesítenünk. Üdvözítőnknek e szavai szerint: Aki megtartja az ^ én parancsomat az az, aki engem szeret." (Ján. 14 : 21.) így szerették Istent a sz. apostolok és i hithirdetők, akik elhagyva mindenüket, egyedül hivatásuknak éltek és azért éle- tűket is feláldozták. Ily végtelen szere- j tetet tanúsítottak Isten iránt azok a mii- í lió és millió sz. vértanúk, akik készebbek voltak a legborzasztóbb kínzásokat és halált elszenvedni, mint szent hitüktől elpártolni. Ily lángoló szeretelte] vi- 1 seltetnek Isten iránt ma is mindazok, akik önként lemondva e világ javairól, 1 örömeiről és élvezeteiről, egyedül Isten- nek szentelik életüket. Igaz ugyan, hogy ezzel szemben számtalanon vannak, akik lábbal tiporják Isten parancsait és azokkal teljesen ellenkező életet folytatnak, akik szeretet helyett gyűlölettel viseltetnek Isten iránt és ahelyett, hogy naponkint tisztelnék, imádnák, dicsőítenék őt, gúnyos szavakkal és a legundokabb káromkodásokkal sértegetik az ég és a föld mindenható Urát és akik egyedül vétkes hajlamaiknak és szenvedélyeiknek kielégítését tartják e földön legfőbb életcéljuknak. Ámde az ily istentelenek annak idején föltétlenül elveszik az igazságos Istentől megérdemlett büntetésüket. Bizonyos, hogy erőszakkal senkit sem lehet a mennyországba kényszeríteni, akik készakarva odadobják lelküket az örök kárhozatba, azokat nem lehet a veszedelemből kimenteni. Akik azonban nem akarják lelkük örök üdvét elveszteni, azok nem fognak az istentelenség széles útjára lépni, hanem azoknak a boldog különválasztottaknak példáját fogják követni, akik az üdvösség keskeny útján haladnak. J

56 55 II. A hetedik nap megünneplése. 1. Az ószövetségben. Az Isten iránti tisztelet és szeretet legszembetűnőbben jut kifejezésre az Úristennek szentelt napok megünneplésében. A hetedik napnak, a szombatnak, az Ur napjának megünneplését tevőleges és nemleges, parancsoló és tiltó rendeletek és törvények szabályozták. Parancsolva volt szombatnapon a szent gyülekezetek látogatása, amely alkalommal elő volt írva a szentírás olvasása, az imádság és Isten dicsérete, magasztalása. A mindennapos áldozatok kétszeresen lettek bemutatva. A szombat megünneplése a szövetségnek volt a jele, az örök Isten létének elismerése e szavak szerint; Azon legyetek, hogy szombatomat megtartsátok; mert ez jel közöttem és közöttetek, a ti nemzedékeitekben, hogy tudjátok, hogy én vagvok az Ur, aki titeket megszentellek." (Móz. II. XXXI. 13.) Ezzel szemben tiltva volt minden szolgai és egyéb munka, nem volt szabad tüzet gyújtani, főzni, sütni; és ezért az ételek szomoatra már a megelőző napon, pénteken készültek el. Az izraeliták a legnagyobb lelkiismeretességgel ünnepelték meg a szombatnapot, szem előtt tartva Istennek e szigorú rendeletét: Aki megfertőzteti szombatomat, halállal haljon meg." (Móz. II ) A szombaton kívül, mint az ünnepekről szóló közleményben már említve volt, más ünnepnapok is voltak rendelve, melyeket oly szigorúan kellett az izraelitáknak megiínnepelniök, mint a szombatnapokat. 2. Az újszövetségben. Minthogy Jézus Krisztus vasárnap támadt fel halottaiból, azért az újszövetségben szombat helyett a vasárnapot ünnepeljük hetenkint. Jézus Krisztus dicsőséges feltámadása ugyanis koronája, betetőzése volt a megváltás nagy művének, amely kétségbevonhatatlanul igazolta az ő isteni küldetését, istenségét és az ő tanításának igazságát. A vasárnapon kívül még több ünnepnapot rendel az anyaszentegyház, a megváltás kiemelkedő eseményeinek emlékére, valamint a B. Szűznek és szenteknek tiszteletére. Vasár- és ünnepnapon tiltva van minden szolgai, mezei munka, a háznál előforduló és nélkülözhetetlen munkálatoknak a végzése azonban meg van engedve. Vasár-és ünnepnapokon az Űr hajlékában reggeli, esti ímaszolgálatok és szentmisék szolgáltatnak. Mivel az ünnepnapok Istennek vannak szentelve, a buzgó keresztények e napokon készséggel tartózkodnak minden szolgai, nagyobb munkától és lelki örömmel keresik fel Isten házát, hogy jelen lehessenek a nyilvános istenitiszteleteken. Különösen nagy gondot fordítanak arra, hogy a szentmisét, a legfőbb istenitiszteletet a lehetőséghez képest sohasem hanyagolják el, tudva azt, hogy aki a szentmise hallgatását fontos ok nélkül elmulasztja, az súlyos bűnt követ el. Sőt a hithű katolikusok nem elégesznek meg azzal, hogy az ünnepek megtartására vonatkozó rendeleteket minden tekintetben betartsák, hanem ezenkívül még arra törekesznek, hogy az egész ünnepnapot isteni cselekményekkel, vallásos tárgyú beszélgetésekkel, vallásos irányú könyvek olvasásával töltsék el. Mindazonáltal, akik valamely leküzdhetetlen akadály miatt meg nem jelenhetnek az ünnepi isteni tiszteleteken, azok nem vétkeznek, ha távol maradnak. Az ilyeneket az áldozópap is imájába foglalja a szentmisében e szavakkal: Emlékezzél meg Uram a helyes ok miatt távol levőkről." (N. sz. Bazíl miséje.) Kénytelenek vagyunk bevallani, hogy nagyon sok keresztény hívő állandóan és következetesen megszegi a vasár- és ünnepnapok megünnepléséről szóló parancsokat. Ezek azonban nem remélhetik Isten áldását az ő munkálkodásukra, már pedig tudjuk, hogy a Mindenható áldása nélkül hiábavaló a mi fáradozásunk. Azok ellenben, akik lelkiismeretesen megünneplik az egyház által rendelt ünnepeket, Isten támogató kegyelmével tapasztalni fogják munkájuk gazdag gyümölcseit és sikeres eredményét. III. A felebarát iránti szeretet. Az ószövetségben. Az Isten szeretetéről szóló parancs után legfőbb volt a felebaráti szeretet parancsa, mely így hangzott: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat." Csakhogy az izraeliták nem helyesen értelmezték a társadalmi békés viszony biztosítására irányuló ezt a legszebb parancsot, mert tulajdonképen csak hitsorsosaíkat tartották igazi felebarátaiknak, mig a más vallásuakkal szemben nem tartották magukra nézve kötelezőnek a felebarati szeretet parancsainak

57 56 teljesítését és nem részesítették Őket az irgalmasság különféle cselekedeteiben, így történt, hogy mig szükségben szenvedő hitsorsosaikat támogatták és segítségükre siettek a veszedelmek idejében, addig a más vallásúakkal ilyen esetekben nem sokat törődtek. Bár tartózkodtak attól, hogy hitsorsosaiknak valamely tekintetben sérelmeket okozzanak, de az idegen vallásúakat nem kímélték meg ezektől. Nem teljesítették tökéletes módon a felebaráti szeretet parancsát azért sem, mert a sérelmek terén ezt a megtorlási elvet vallották: szemet szemért, fogat fogért." Vagyis ha valaki megbántotta őket, a megbosszulás álláspontjára helyezkedtek, szívükben bosszút forraltak, arra törekedtek, hogy az ellenük elkövetett sérelmeket megtorlás nélkül ne hagyják. Minthogy különféle vallási szakadások támadtak közöttük, ezeknek elöljárói meghamisították a mózesi törvényeket és azokkal ellenkező tanokat hirdettek. így történt pl., hogy bár a mózesi törvények arra kötelezték az izraelitákat, hogy a jövevényekkel, az idegenekkel is ugy bánjanak, mint hittestvéreikkel, Krisztus Urunk idejében nem teljesítették ezt a parancsot. A szolgákkal sokkal emberségesebben bántak mint a pogány népek, azonban tulajdonképen csak a zsidó eredetű szolgákra vonatkoztatták azt a törvényt, hogy a szolgákat emberséges bánásmódban kell részesíteni. Azonkívül nagyon sérelmes volt a szolgákra nézve az a rendelkezés, hogy ha az úr súlyosan megverte az ő szolgáját, emiatt csak akkor lett megbüntetve, ha kezei között halt meg, ha pedig az ütlegelés után néhány napig még életben maradt, akkor ura kikerülte a büntetést. Az urak szabadon eladhatták szolgáikat másoknak a kialkudott árért, így tehát a szolgák nem voltak szabadok és függetlenek, Azok, akik a háborúskodások következtéaen fogságba kerültek, szolgákká lettek. Hasonlóan szolgai állapotba kerültek azok a szabadok is, akik nem voltak képesek fennálló adósságaikat kiegyenlíteni, vagy akik loptak és nem voltak olyan helyzetben, hogy a lopott jószágot visszatérítsék. Megtörtént, az a különös eset is, hogy a szabadok önként eladták magukat mostoha anyagi viszonyaik miatt és így mások szolgáivá lettek, A mózesi törvény kiterjedt a szegények segélyezésére is. A koldusok az utcán, a gazdagok ajtóinál, vagy a templom bejáratánál tartózkodtak. A jószívű adakozók pénzt, vagy ételt adományoztak nekik. Az újszövetségben. A felebaráti szeretetről szóló parancsot Jézus Krisztus tanításával és példájával a tökély legmagasabb fokára emelte. Miként a mózesi törvény, úgy Üdvözítőnk is'e parancs teljesítésénél a helyes önszeretetet állitja elénk zsinórmértékül e szavakkal: Mindeneket azért, amiket akartok, hogy cselekedjenek nektek az emberek, ti is cselekedjétek nekik." (Máté ) A sérelmek megtorlása helyett, a bosszúállás helyett a sérelmek megbocsátását parancsolta isteni Megváltónk, így szólván: Hogyha ti meg nem bocsátk, a ti Atyátok, ki a mennyekben vagyon, sem bocsátja meg bűneiteket." (Márk ) Ily értelemben oktatja szt. Pal is római hittestvéreit, midőn ezeket írja nekik: Senkinek rosszért rosszal ne fizessetek. Amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békében éljetek, nem állván bosszút magatokért. írva vagyon: enyém a b<3szszúállás, én megfizetek, úgymond az Ür." (Róm ) Ezt a parancsot kivétel nélkül minden emberrel szemben teljesítenünk kell, bármily valláshoz vagy nemzethez tartozik az illető. Legszembetűnőbben igazolja ezt az irgalmas szamaritánusról szóló remek példabeszéd. Sőt a felebaráti szeretet parancsa még az ellenségekre is ki van terjesztve és ebben a megnyilvánulásában éri el tetőpontját. Az ellenségszeretetet határozottan megparancsolja Jézus Krisztus, midőn azt mondja: Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért, hogy fiai legyetek Atyátoknak,ki mennyekben vagyon, kí az ő napját fölvirrasztja a jámborokra és gonoszokra és esőt ad az igazaknak és hamisaknak." (Máté ) És Krisztus Urunk nemcsak szóval parancsolta, hogy szeressük ellenségeinket, hanem erre vonatkozólag a legszebb példát adta nekünk. Midőn ugyanis a keresztfán függött a legiszonyúbb kínok között, nem állott bosszút ellenségein, bár isteni hatalmával legott a halál martalékaivá tehette volna őket, nem arra kérte mennyei Atyját, hogy mindenható erejé-

58 57 vei megfelelő büntetésben részesítse az ő gyilkosait, hanem ellenkezőleg, még imádkozott érettük, így szólván: Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.* (Luk ) Bizonyos tehát, hogy Jézus Krisztus úgy elméletben, mint gyakorlatban a legtökéletesebben juttatta érvényre e parancsot: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat." Kérdés azonban, hogy miképen teljesítik az emberek a társadalmi életre nézve ezt a legfontosabb parancsot. Ha megfigyeljük embertársainknak egymáshoz való viselkedését, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan vannak, kik inkább kigúnyolják, mint tiszteletben tartják, inkább a legdurvábban megszegik, mint megtartják ezt a parancsot. Mert vájjon nem homlokegyenest euenkeznek-e a felebaráti szeretet parancsával azok a naponkint megismétlődő legnagyobb ravaszsággal és gonoszsággal kieszelt lopások, csalások, rablások, emberölések és rablógyilkosságok, melyek állandó rettegésben tartják a mai kor szülöttét. Ámde mindezek a gonoszságok nem maradhatnak büntetlenül, mert ha a világ igazságos itélőbírája örök kárhozattal fogja sújtani azokat, akik elmulasztották felebarátaikkal szemben az irgalmassági cselekedetek gyakorlását, mennyivel inkább kell félniök Isten büntető ostorától mindazoknak, akik jócselekedetek helyett mindenképen ártani igyekeztek másoknak és az ő romlásukra törekedtek. A gyakori gonoszcselekedetekkel szemben azonban napnap mellett számtalan esetben találkozunk a felebaráti szeretet legszebb példáival, midőn azt látjuk, hogy a nemesen gondolkozó jó lelkek tőlük telhetőleg mindent elkövetnek szükséget szenvedő embertársaik nyomorának enyhítésére. Ezek az áldott jótevők boldogan fogják majdan hallani az örök bírónak eme szavait: Jöjjetek Atyámnak áldottai, bírjátok a világ kezdetétől nektek készített országot." A munkanélküliekről, szegénysorsúakról, elhagyottakról, testi vagy elmebetegekről a jószívű emberbarátokon kívül rendszeresen gondoskodnak az államkormányok és a különféle jótékonycélú társadalmi intézmények munkaalkalmak biztosításával, segélyek kiosztásával, valamint kórházak, szanatóriumok, árvaházak, menházak, szegényházak, lelencházak, elmegyógyintézetek stb. létesítésével. IV. Tisztaság. Házasság. 1. Az ószövetségben. Az izraeliták nagyrabecsiilték a tisztaság erényét, szem előtt tartva a szentírás e szavait: Mily szép a tiszta nemzedék fényességben, halhatatlan az ő emlékezete és Istennél és embernél el van ismerve." (Bölcs ) Tekintettel Istennek VI. parancsára, őrizkedtek a paráznaságtól és gondosan őrködtek afölött, hogy gyermekeik a házasság előtt ártatlanságban, tisztaságban maradjanak. A tisztaság erényének szép példáját látjuk Józsefben, Jákob fiában. Midőn Egyiptomban Józsefet Putifár felesége bűnre akarta csábítani, József megszökött tőle, mert inkább akarta a börtönt elszenvedni, mint tisztaságát feláldozni. A paráznaságot súlyos bűnnek tartották, a parázna személyeket, megvetették és keményen büntették. Rettenetes boszszút állottak azon, aki valamely izraelita nő ártatlanságát elrabolta. így pl. midőn egy Szikem nevű pogány ifjú megbecstelenítette Dinát, Jákobnak Liától született leányát, Jákob fiai feldúlták a szikemiták városát és Szikemmel együtt leölték a város lakóit. (Móz. I ) Ami a házasságot illeti, bár az Úristen eredetileg a házasságot egy férfi és egy nő között létesítette, mindazonáltal a pogányok példájára az izraelitáknál is előfordult a többnejűség, melyet Isten az ószövetségben a zsidók keményszivüsége és nagy gyermekáldás utáni vágya miatt megtűrt. A házasságot nem volt szabad minden ok nélkül felbontani. Ha azonban a feleség házasságtörést követett el, vagy egyéb fontos okok merültek föl, akkor a férj elbocsáthatta feleségét. Ily esetben a férj váláslevelet adott feleségének és úgy a férj, mint a feleség új házasságot köthettek. Miként a gyermeket a házasságban nagy isteni áldásnak tekintették, úgy a magtalanságot a legnagyobb szerencsétlenségnek, sőt Isten büntetésének tartották. Nem lehetett korlátlanul házasságot kötni, mert bizonyos házassági akadályok voltak megállapítva. így a közeli rokonoknak nem volt szabad házasságra lépniök (Móz,

59 III. XVIII. 7 23). Tiltva volt továbbá az izraelitáknak házasságot kötni a különféle pogányokkal, mert az ily házasságban a zsidó fél a pogány hitvestárs által könnyen bálványimádásra csábíttathatott volna. A házasságtörést a legsúlyosabb bűnnek tartották és azt halálbüntetéssel, agyonkövezéssel sújtották az alábbi mózesi törvényrendelet szerint: Ha valaki paráználkodik más feleségével és házasságtörést követ el felebarátja feleségével, halállal haljanak meg a házasságtörő férfi és az asszony." (Móz. III ) 2. Az újszövetségben. A tisztaság az összes erények között legnagyobb önmegtagadást követel tőlünk is és azért ez az erény Isten előtt legkedvesebb és egyszersmind jutalomra legméltóbb. Isteni Megváltónk szóval és példájával fölmagasztalta, lelkünkre kötötte a tisztaság erényének gyakorlását. Boldogok a tisztaszivüek úgymond mert ők meglátják Istent." (Máté 5. 8.) E szavakkal a legnagyobb jutalmat, Istennek színről színre való látását biztosítja Üdvözítőnk a tisztaszivüek részére. Jézus Krisztusnak tökéletes életszentségében a tisztaság erénye a legmagasabb fokban nyilvánult meg. Az ő példáját kezdettől fogva napjainkig állandóan számtalanan követik azok a tisztaszivüek, akik hősies ellenállással leküzdve az érzékiséget, az erős kísértéseket és csábító alkalmakat, haláluk órájáig szeplőtlen, tiszta életet folytatnak. Amily nagy erény és tiszteletreméltó a tisztaság, épp oly súlyos bűn az Isten VI. parancsa elleni vétség, a tisztátalanság, mely a hét főbűnök egyike. Az a körülmény, hogy a mai erkölcstelen világban oly nagy számmal vétenek a tisztaság ellen, nem enyhíti a tisztátalanság bűnének súlyosságát, mert örök érvényűek maradnak sz. Pál apostolnak ide vonatkozó szavai: Azt tudjátok és értsétek meg, hogy semmi paráznának vagy tisztátalannak nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. (Efez ) A házasság az új szövetségben nemcsak sírig tartó feloldhatatlan kötelék, hanem egyszersmind szentség, mert Jézus Krisztus azt szentségi méltóságra emelte. Erre való tekintettel a trienti zsinat határozottan kimondja, hogy a házasság valódi és tulajdon értelemben vett szentség, egyike az evangéliumi törvényben Krisztustól rendelt hét szentségnek." (sess. 24. c. 1.) A keresztény katolikusok házasságának két lényeges tulajdonsága az egység és a felbonthatatlanság. Az egység abban áll, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között köthető, mint Isten azt eredetileg rendelte. Az egység elvénél fogva tehát többnejűségről szó sem lehet. I. Miklós pápának alábbi kijelentése szerint: Két feleségnek tartását egy időben sem az embernek eredeti teremtése, sem bármiféle keresztény törvény meg nem engedi." A felbonthatatlanság alatt azt értjük, hogy az érvényesen kötött házassági frigy fel nem bontható, hanem a hitvestársak sírig kötelesek megkötött házasságukban együtt élni. Az anyaszentegyház szigorúan és következetesen ragaszkodik a felbonthatatlanság elvéhez, mert az Jézus Krisztus és az apostolok határozott kijelentései által nyert szentesítést. Egy alkalommal a farizeusok a következő kérdést vetették fel Krisztus Urunk előtt: szabad é.az embernek feleségét elbocsátani?" Üdvözítőnk az alábbi nagyjelentőségű szavakkal válaszolt nekik: Nem olvastátok-e, hogy aki az embert teremtette, kezdettől férfiúvá és asszonnyá teremtette őket és mondá: ezért elhagyja az ember atyját és anyját és feleségéhez ragaszkodik és ketten egy testté lesznek. Amit tehát isten egybekötött, ember el ne válaszsza." Mikor pedig a farizeusok erre azt mondták, hogy Mózes váláslevél adása mellett megengedte az elbocsátást, Jézus Krisztus ezt felelte nekik: Mózes a ti szivetek keménysége miatt engedte meg nektek, elbocsátani feleségteket, de kezdetben nem úgy volt. Mondom pedig nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, 'hanemha paráznaság miatt és mást veszen, paráználkodik, és aki az elbocsátottat elveszi, paráználkodik." (Máté ) Ily értelemben nyilatkozik sz. Pál apostol is, midőn ezeket mondja: Mert a férjnél lévő asszony, mig férje él, a törvény által kötelezve van; ha pedig férje meghal, feloldoztatott férje törvényétől. Ugyanezért házasságtörőnek mondatik, ha mig férje él, más férfiúval tart. (Róm.

60 ) A föntebbi szentírási idézetekből kétséget k zárólag megállapítható, hogy az újszövetségben, a kegyelem idejében, az érvényesen kötött házasság felbonthatatlan. Innen van, hogy az anyaszentegyháznak nem áll módjában az érvényesen megkötött házasságot felbontani. Mindazonáltal vannak esetek, mikor az egyház érvénytelennek nyilvánít valamely házasságot, ez azonban csak akkor történik, ha a házasság már eredetileg érvénytelenül, vagyis házassági bontó akadállyal köttetett. Ily bontó akadályok pl. a nagymérvű erőszak és félelem, vagy a közeli vérrokonság a 3. és a sógorság a 2. fokig bezárólag. Rendkívül fontos okokból megengedi ugyan az egyház, hogy a hitvestársak külön éljenek ez az ágytól és asztaltól való elválasztás de az ily külön élő házasfeleknek nem szabad új házasságra lépniök. Az a körülmény, hogy a polgári házasság felbontható, semmit sem változtat a dolog lényegén, mert a polgárilag elvált házastársaknak egyházi hazassági köteléke továbbra is fennmarad, és ezért a polgárilag elvált házasfelek nem részesülnek a szentségekben, az ilyenek nem gyónhatnak, nem áldozhatnak. A katolikus hívőnek tehát, mielőtt a házasság szentségét fői akarja venni, komolyan számot kell vetnie azzal a változhatatlan tényállással, hogy az ő kötendő házassági frigye föl nem oldható, azt csak az ásó és a kapa fogja felbontani. Erre való tekintettel, mielőtt házasságra lépne, meg kell fontolnia: vájjon választottjának személye, egyéni tulajdonságai és életviszonyai megfelelő biztosítékot nyujtanak-e arra nézve, hogy sírig együtt fognak élhetni és csak oly élettársat válasszon, akinél ezek a szükséges előfeltételek feltalálhatók. Mikor pedig a jegyesek megjelennek az ünnepélyes esküvőre, azzal a határozott szándékkal fogadják az áldozópap áldását, hogy sírig együtt akarnak élni. Hasonlóan a már megkötött házassági kötelékben szüntelenül fülükbe csengjen Krisztus Urunknak eme fontos kijelentése: Amit Isten egybekötött, azt ember el ne válassza." Ily üdvös eszmék hatása alatt és ily előzmények után a hitvestársak a házasélet egész tartama alatt mindig arra fognak törekedni, hogy eme ünnepélyes házassági Ígéretüket, fogadalmukat, esküjüket: fogadom, hogy el nem hagylak mindhalálig, sem magamtól el nem bocsátlak," minden körülmények között megtartsák. Az isteni gondviselés a legbölcsebben rendelte el a házasság felbonthatatlanságát. Mert mi történnék akkor, ha az egyház a hitvestársak kívánságára felbontaná a házasságokat? A legelső nézeteltérés, egyenetlenség, civódás, vagy a házastársban felfedezett valamely hiba elegendő volna az elválásra. Az a tudat és meggyőződés azonban, hogy a házasság föl nem bontható, állandóan arra figyelmezteti a házasfeleket, hogy szent frigyükben minden lehető módon ápolják a békés viszonyt, egyetértést és szeretetet és hogy egymás hibáival, gyarlóságaival szemben kölcsönösen einézők legyenek. Rendkívül nagy jelentősége van ezenkívül a házasság felbonthatatlanságának a gyermekek jövője és jóléte szempontjából. Látjuk ugyanis a társadalmi életben, mily szerencsétlen helyzetbe jutnak a gyermekek szülőik házasságának felbomlása után. Elszakítva az atyától, vagy az anyától, nélkülözik a pótolhatatlan szülői szeretetet, nem részesülnek gondos ápolásban, megfelelő nevelésben és kiképzésben és így, ha felnőnek, ha kikerülnek a? életbe, csak a szükség, a nyomor, a szenvedése«szakadatlan láncolata lesz e földön osztályrészük. Ha pedig mostoha szülők gondozására, bízatnak, ezek sokszor oly nagyfokú ellenszenvvel, gyűlölettel viseltetnek mostohagyermekeik iránt, hogy teljesen elkeserítik őket és nyomorúságossá teszik egész életüket. A gyermekek jól felfogott érdeke, jövője és jóléte is azt követeli tehát, hogy a házasságok fölbonthatatlanok legyenek. Tudjuk mindannyian a tapasztalatból, hogy különösen a huszadik században mily óriási nagy az elválások száma, mely nap-nap mellett még növekszik. Mert habár a katolikus egyházban felbonthatatlan az érvényesen megkötött házasság, de a többi egyházakban, valamint a polgári házasságoknál bizonyos okokból véglegesen elválasztják a hitvestársakat. Ez a sajnálatos körülmény szolgáljon intő szózatul a kato-

61 O: <0 p. í- ïr^gsi TO TO a 3 p g ff s p a p O: H-«2 (0 rb» o 3CO TO P TO cu*rg p. m waoo»-t*»5to- to 2. ^ "" ^ <! tr2 S - 3! (13 05 "" ^ < Bt 3 p EüS?» 5" 3 o ST 2 pr o: S » 1 3 c oa - <! N tnt < 3 2. (5 TT 3 ÍS.» - 3 s < <L S**«H ^ TO < 3" P S m p, o^ 2? I G0 2 a.<r»'s 3» tr SL-S ja re m t«n 3 p» er im S? S O cr- rr* -1-» p. 2 O 3 p 5 co 3* p sr 5- p «co O " PT O 3 N P- P pr» I - PT ro O ' n co 2 ^ TO._, CO 3 ^ 3-8 «ja P_ p.»a a. " " " > p. 'T) Pî!> TJ TOco o g" 05 «a» M TO p TO 3 proa g TO I 1 *»GS p, ~ 3* O N p N Jü! "?r 03 3 > Ï M O N O Ü. Q, ~~' < P TO 5=3 3 p,2 ë ^» N ui r- O «D<g 3 18 CJ o - p sr O S «Ï O: _ 3 TO 3 O ö Oj ; ' o CO a s-g. ^ ff 2.» 3 TO B 3 " 3? ^ N TO TO TO 3 CI- TO. 73 co jb ff " -"S* 2i 2. TO r» o: p ff. = 1 N P 3" 3 ^ p- 2 g O pj, oqo pr 22. P ~ r*" P xo O CL. P N <,-., p. í TO- TO»-t N O: Ägo. p p 3 N os CO N P - ŒOOO» P- O: D- Sri» S- 95 c p. p o ' TO 3. p ^ < N < 3 P- p. 00 5co N f- S. N -O. P O p PT Cu zr o P boi X" 3 P- p. ff O p 75 W o o 3 o X U TO 3 "O T3 TO TT N TO I s 3 crcn TO co p - O p ~» ^ O ff ors" 3- P vj«cr CO ' 3 C* O ex Ö P p g s? : O a 3 f 3 P N o- m, 2 t-+ S p s B?r _ o p N» ^ S (W.»a p 3" N p 3 p-aa 7C, o o 3 3 o P- < r- < 2.». TO. Orot TO 00 BSs B = UWM L S 2 H o O => O ~ '«s Q- "O(70,.3 p TO O: ES 3" w t TO TOS3 O: Co ^ 3 P 3 p O- 3 Os g ff 5'oro, CT 1 i I s " 3 p 3-»Oy,3 "- N 3 2. tf cü m S TOV/-L il - pro 3. ^c O 2 ca ST2-3 ^ s t r l CO.3 3 p p- TO ç ös s N o9 ^ m Sora. a s 3 " O: 5 1 % p 3 a» 3 S 3 3= 5.3 w O: t3 O CO o î*r m 1X1 m m m m m m m m m m m m in n m m m co n es m m m m m m a O! TOTOer ai «B P > I/O. p, p. g" < -< cra p-tra e 2. s-3-sr 3 S s" TO»-C a- fs. tr - rt» N P> 3: CO p (P-en & s 3=r ON O ^ ETO, ft TO ffg 90, C 95 O: PC M «TO 3 TO 3 TO 2-g n r ro >-t 3_ 1 pjto,to < s- TOB» 3 '3 " 3= P TO P» «Teks A 3* N M. P- TO P 3 co N S P vi p ^ p N TO» P- M p <5» g N p P 3 3TO. 3 g. P ^ TO p. S p I»«n> 0,0 ûro. r«t H*». 1-1 <! ^á-g-sig-s N g: PT N P o N S g rt. s s? p N S.?r P p 3 r* TO TO» = > N OOtT) S 3 r"» TO x* ss _ er To- n 5P o» jï S ^ 5- p 03 p. < E" " lu - 3 h ^-OO. TO 3^ p. rr ^ o: 3 TO ^ 2 M ^ W ^ W. O- g. W ' os». 3 TO TO Hí M 3 CoS* ksb&s» TO B. aw- a&lfl svg, Si a CO TO ^ S- p, i 3 sa es a N TO «"á X) 05 S»a S. 3 P g "? as Első szent áldozás a Szent Miklós görögkatolikus templomban május hó 5-én. Trenton. N. J. Amerika. Lelkész Ftdő Artin Lajos. o\

62 A jó bornak r Irta; Bi Jó bor jó egészség!" Attólfogva, hogy Nóé apánk felfedezte, hogy a szöllő levéből szeszes italt lehet készíteni amihez képest Amerika felfedezése is hekuba a bor világszerte nagy népszerűségnek örvend. A bor az irodalom berkeiben is meghonosodott, hisz' a görög Anakreontól kezdve majd minden író és irodalmi műfaj próza és költészet egyaránt a hegy levének dicséretét zengi.,. Legyen szabad a bor magasztalóinak táborához nekem is csatlakoznom, azzal a megszorítással, hogy az én Írásaim a Humor szemszögéből dicsérjék a tüzes vizet. A mulattató cimtáblák és reklámok szövegét ősidők óta gyűjtöm. Ebbeli fáradozásom eredményéről időnként beszámolok az olvasónak. A derűs feliratok közlését illetőleg most csupán a bor forgalombahozatalával kapcsolatos elnevezésekről emlékezem meg. A korcsmacégérek közzétételét Újpesten kezdem meg, ahol a csattanós cím megválasztására különleges gondot látszanak fordítani a korcsmárosok. Vigasztaló csárda" olvassuk a Váciúton. Találó elnevezés állapítjuk meg. Egy csárda mindig vigasztaló! Vájjon kire ne gyakorolna bűvös vonzóerőt A dollár asztaltársasághoz" cimzett kocsma? A feneketlen hordó" megrögzött borisszák szemében csalogató cégér. Ötletes a fóti községi korcsma címe is:,a fóti dalhoz." Az embernek eszébe jutnak Vörösmarty örökbecsű sorai. Bort megissza magyar ember Jól teszi; sm kell cégér? kó Peti. Okkal móddal meg nem árthat A szeszi. Nagyot iszik a Hazáért S felsivit: Csak, hogy egyszer tenne is már Valamit." Pesten, a Dunaparton találjuk a Víg hajós"-t, aki miként a cégtáblán látjuk fesztelenül szopogat a parancsnoki hidon egy hatalmas fiaskót... És habár az Adriai tengert, Fiúméval együtt, elvették tőlünk, a Sándor utcában maradt egy Adriai hajó"-nk. Az Üllői-uton van egy vendéglő: A maratoni futóhoz". A Vasas-footballpálya melletti Sport borozó"-ban alkalmasint a táv-ivásban igyekeznek világrekordot javítani a lelkes sportbarátok. A Ferenc József-rakparton levő bormérés: A régi jó világhoz." Az ember valósággal elérzékenyedik ilyen patriarchalís cím láttára... Az Asszonyvár" nem holmi dühös amazonokat rejtegető erődítmény, hanem egy kis óbudai korcsma, amelyben legfeljebb pezsgődurrogás hallható néha... A négerhez" sillabízáljuk egy Krisztina-körúti vendéglő homlokzatán. Sokkal aktuálisabb volna a négushoz" címezni azt a vendégfogadót. Nemde? A Sörkatakombába" azt hiszem mindenki felekezeti különbség nélkül örömmel elzarándokol... És a Sörszanatóriumba" is sokan járnak gyógyulást keresni. A Nyugati pályaudvar közelében van A vasutashoz" cimzett korcsma, amely még abban az időben létesült, amikor

63 63 még érvényes volt ez a palóc szólásmondás." Tehetyi, mert vasutyi Magyar állam fizetyi." Azóta, haj a folytonos fizetéscsökkentés következtében a szárnyas kerék derék katonái mindjobban kiszorulnak a róluk elnevezett korcsmából... Gonosz időket élünk! Egy Béke uti csapszék cimtáblája a következő: Bor János Nagy paraszt" vendéglője. Az ember hirtelenjében azt gondolja, hogy a Nagy paraszt" Bor János jelzője... Eredeti elnevezés ez is: A kabai asszonyhoz." Hogy is mondta a kabai asszony? Előbb innánk egyet! Több okból nem fűzök kommentárt a Harapós anyós"-ról elkeresztelt korcsma nevéhez. Először, mert magam is nős ember vagyok és nekem is van anyósom. Másodszor, mert az ónyósom el szokta olvasni a tárcáimat. Végül azért, mert szeretem a családi békét... A 7 vezér" csárda a dicsőséges magyar mult iránti hódolat jelképe. Az italmérő ipar legsikerültebb felirata a Váci-uton található s eképpen hangzik: Magos Antal vendéglője A revízióhoz." * * * íme, olvasóim, a derűs elnevezésű vendéglők címtára, ki-ki választhat belőle magának valót. Aki azonban nem tudna hirtelenjében dönteni, az se bánkódjék. A régi jó közmondás úgyis azt tartja ellentétben a mai felfogással: A jó bornak nem kell cégér!" Mária! Hajnalcsillag... szép-szeretet, Vigyáz reánk áldó kezed: Mária. Ajkainkról száll az ének: Üdvözlégy legszebb igéret: Mária! Neved, a legszebbik zene, A jó Isten lehellete: Mária. Pócsnak gyöngye, Lourdes éke, Andocs drága ékessége: Mária. Szivem lángol... lelkem szeret, Te Istentől jött szeretet: Mária! Radványi Sándor.

64 Régi históriák. Elmondja egy öreg bácsi. A régi papi lakodalmi, búcsúi és papgyűlési lakomák után, a víg poharazás közben elhangzott, megtörtént históriákra gondolok néha s én még bár homályosan, de a szereplőket ismerem, talán az utolsó mohikán vagyok maholnap, hogv a feledésből megmentsem, elmondok egy-két papi históriát. Két jó barát, az egyházmegye bennszülötte, U. és a grófi házból származó T. bátyánk Ungvárról M.-be indultak, mi kocsin egy napot jelentett. Midőn dél felé járt az idő, T. türelmetlenkedni kezdett az ebédre gondolva. U lemondóan intett, nem kapnak útközben vendéglátó paróchiát. Egyszerre felcsillan T. szeme, midőn V. község határábaértek, tudva,hogy ott görögkatolikus parochia van. U. ismételten lemondóan jelentette ki, hogy e község lelkésze oly fösvény, hogy teremtett lélek tőle egy darab kenyeret ki nem préselt, de azért betértek. Az öreg úr szívélyesen fogadta s míg a magvar dohányt ment előszedni a rejtekből, U. kiment, majd visszajött azzal, hogy a tűz sem ég. De T. nem hagyott fel a reménnyel s átvette a szót. De szép legelők vannak erre, itt bizonvára sok juhot tartanak. Kedves bátyánk nem tart? Hát hogyne tartanék! Akkor hát van juhtúró is, ez az én legkedvesebb csemegém. Nem kínálna meg vele? Ha épen kedve tartja, készséggel! Pár pillanat, egy iái zsenge juhtúró vaj és friss, meleg kenyér került az asztalra. U. bátyánk módjával egy darabot megevett, de T. diadalmas ragyogó arccal kebelezte be a karajok sorozatát. Midőn már teljesen megtelt, jóllakott, megnyílt a szomszéd szoba ajtaja, a szorgos háziasszony a kitűnő tyúkleves, töltött káposzta, kolbász, hurka, túrós rétes és libapecsenyéből álló ízletes ebédre vezette be vendégeit. U. bátyánk a nevetéstől, T. bátyánk a bosszúságtól majd megpukkadt, úgy tele tömte magát a túrós kenyérrel, hogy csak vérző szemmel nézte a jó ételeket, de enni nem tudott. De visszaadta nemsokára a kölcsönt. Ismét kiküldetésbe mentek. Ujtuk egy erdőn vezetett át a meleg időben. Ott T. elővett egy köteg újságot, melynek közepében egy pecsétes üveg volt, minő a püspöki pincékben volt. Odasúgja U- nak; Hoztam a pincéből egy üveg bort, de a kocsis a múltkor is elpletykálta, hogy mi ittunk útközben, azért bujj beljebb az erdőbe, bontsd fel, idd ki a felét, azután majd én megyek. U. be is ment az erdő mélyébe, kihúzta a dugót, felhajtott belőle, de nagy volt a bosszúsága, mert tinta volt benne. Dühösen jött ki, mire T. mosolyogva fogadta. Ez csak a múltkori eb t éd feketekávéja volt.

65 65 Beteg volt K. bátyánk leánya, azt tanácsolták, hogy a kecsketej meggyógyítaná. Nem soká habozott, bement a lőcsei vásárra, kiválasztotta a legszebb kecskét és tíz papirforintért megvette. Drága volt, no de a lánya egészsége még drágább. Boldogan vitte haza. Este kiküldték a cselédet megfejni az új kecskét és várták a tejet, de ez nem jött. Kisült, hogy a kecske bak volt. Minden köhögős gyermeket azzal biztatnak azóta, majd elküldünk K. bácsihoz kecsketej-kúrára. * Nagy esemény volt B. községben, a parochián disznótorra készültek, de kisült, nincs otthon semmi rizskása, pedig hurkát enélkül nem lehet készíteni. Nosza rajta E. bátyánkat felültették a kocsira és beküldték a városba. E. bátyánk megérkezik Bártfára, a kocsiállásban két kollégája kocsiját pillantotta meg, felderült a szeme és nem is hiába, pár perc múlva már együtt sürögött a három jó barát. Az egyórai után elbeszélgettek, az ebédet ott várták be. Már esteledett az idő, midőn E. bátyánk bement az üzletbe. Tudta, hogy a fűszeresnél van dolga, de hogy mit kell ott venni, fogalma sem volt, elfelejtette. A jó Depontaj bácsitól kért tanácsot, mi kellhet odahaza sürgősen? Végre is összepakoltak lámpaüveg, cípőkefe, üvegpapir, légyfogó, sáfrán, kékítő, szappan, meszelő, csokoládét és fémtisztítót. Hogy szegény E. bátyánkat hogy fogadták odahaza, midőn a hurkákat tölteni akarták, azt az olvasó fantáziájára bízom. * Szép két lova volt N. bátyánknak, de bármily szép is volt, sokat bosszankodott, mert az egyik szürke a hegynek elvből nem akart menni. Megállott, ágaskodott, mint a csökönyös lovak szoktak. Végre is megsokalta, elment a vásárra és ott eladta. Boldogan ment új lovat keresni, de párt nem kapott a szürke helyébe. Két órai keresés után lemondott a vételről. Már indulóban volt este, három kupec szép fekete lovat vezetett feléje. A szürke mellé állították, pompásan összeillettek. Negyven pengővel megpótolta a szürke árát és megvette a szép feketét. Alig érnek a szomszéd községbe, a hegyre menet kezd az új ló ágaskodni. A kocsis gyanút fog és hátrafordulva mondja: Uram, ez a Dáma, amit eladtunk! No de ki hitte volna el? Másnap fáért voltak az erdőn, nagy vihar, eső jött, a Dámáról a fekete festék lefolyt, szürkén került haza. Azóta N. bátyánkhoz küldték azt, aki lovat akart venni. * Lakodalomba készült P. bátyánk a családjával, de a neje kalapja még nem jött meg. Végre is bement P. bátyánk és szerencsésen megtalálva a kalapos hölgyet, boldogan indult hazafelé. De alig érnek ki a városból, jött az eső. Haditanácsot tartanak a kocsissal, végre is legvédettebb helynek találják a kocsi alját alulról. Dróttal odaerősítik a kalapot, az eső nem is érte, de a felfreccsenő sár egy konglomeráttá varázsolta át. P. bátyánk mint kiváló női kalapszállító lett megörökítve. * A hetven évet betöltötte már a jó I. bátyánk, de a társaságot és a ferblit igeri szerette. Midőn egyszer társaságba jutott, nem lehetett egykönnyen kimozdítani. A felesége hiába kardoskodott, nem tudta elindítani. Egyszer, amint egy jó búcsút átvirrasztva, már oszladozni kezdtek, ő nem mozdul a kártyaasztaltól. Felesége cselhez folyamodik, de semmi sem használ. Egy szép fiatal asszony, felöltve neje kabátját és kalapját, kezdte hívogatni. Mire I. bátyánk, lecsapva a kártyát, felkiált: Ha az én öreg feleségem így megfiatalodott, ily szép lett, hogyne sietnék haza?! Felült a kocsira. * Szétment a búcsúi meghívás P Ibe. K. bátyánk, ki nőtlen volt, híres vendégszeretetével várta a meghívottakat. De a búcsú előtt két nappal a gazdasszonv elhagyta a házát. Megérkeztek a vendégek, mind a templomba ment. Mire kijöttek, a parochiát zárva találták. Senki sem tudta, hova lett a gazda,

66 66 Mit tehettek mást a vendégek, mint a legközelebbi parochiára hajtattak ebéd reményében. Nem is csalódtak. K. bátyánk a verandán fogadta őket. Előző nap megkérte a szomszéd papnét, jönne el a búcsút elrendezni, de végtére jobbnak találták, ha nem ő, de a vendégek jöttek át a szomszéd parochiára, ahol K. bátyánk számlájára fejedelmi lakomában részesültek. * Híres volt a vendégszeretetéről A. bátyánk, kiről az a hír járta, hogy anynyi vendég járt nála, hogy midőn házát kipusztította, még a tetőből a zsindelyszegeket is kiették a vendégek. Végre is az egyházmegye másik részébe költözött, hova hire megelőzte. Az első vasárnap délután nagy társaság lepte meg. Azonban jövetelüket valaki elárulta. A. bátyánk szívesen fogadta őket, beengedte a lugasba, ahol cserépszilkékben tej és fekete kenyér várta őket. A társaság nem ezt remélte, de a legjobb szakács az éhség, hozzáláttak. Uzsonna után bebarangolta vendégeivel az erdőt s a hosszas gyaloglás után egy ligetbe értek, hol a zsiványpecsenye és más ehhez hasonló pompás ételek várták őket. Kárpát alján itthon vagyok. Ősim sírján sírdogálok. Keresem a régi népet, Melyről tudok sok jót, szépet. Kárpát alján. Ez ma itten idegen föld! Pedig a rét, fű, fa. lomb, zöld, Minden olyan, mint régen volt, Csupán egy, a nyelv, az elholt. Kicsi falvak Munkács síkján, Árpádnak a hős tanyáján, Mint egy virág a csokorba, Ügy díszlenek mind itt sorba. Havas ormok, kéklő hegyek, A távolból úgy intenek. Mintha ők is ismernének, Mintha ők is szeretnének. Kicsi virág a víz partján, Dalos madár a fa lombján, Mind ismerős, mind is köszönt. Két szemem meg csak könnyet önt. Csak titokban, hol nem látják, Csak titokban, hol nem hallják, Tanakodnak egy beszéden, Ketten, hárman, néha négyen. És ha aztán széjjel mennek, Ügy búcsúképp csak intenek. S a búcsút viszi a szél, Munkács várban visszhangra kél. Felel rá a hősnek lelke, Rákóczinak a szelleme. Csendben, halkan, szól a néphez. Hisz minden szív egyet érez. És azt mondja:»ne félj népem A rabláncot széjjeltépem! Szabad leszel nemsokára, Te elhagyott, szegény, árva"' Babilya Margit. Ifjak, öregek, családok és egyének legolcsóbb és legkedveltebb imakönyve a köz- S S ^ t í f & Z ; -«w«legszentebb Imafeönyv" mely a XX-ik század liturgikus követelményeinek megfelelően van összeállítva. 228 oldal terjedelemben tartalmazza az első képekkel illusztrált és részletes magyarázatokkal ellátott szentmisét a többi szokásos istentiszteletekkel, szebbnél-szebb imákkal és különféle énekekkel kiegészítve. Ára: csinos amatőrkötésben, aranynyomással és selyem jelzőszalaggal 86 f. Egészvászokötésben. vörösmetszéssel 1'86 P«Párnázott fekete diszbőrkötésben, aranymetszéssel 3'80 P. Viszonteladóknak 20% kedvezmény. Megrendelhető Budapest, a szerzőnél: II. ker., Fö-utca Dr. Kiss 75. Andor szföv. hittanár,

67 a Gyöngyös Tavalyi bemutatkozása után ez évben is Mikóháza maradt a Gyöngyös Bokrétában a görög-katolikus magyarság egyedüli képviselője. Vannak ugyan más községek is, amelyeknek csoportjáról föl lehet tenni, hogy lehet benne itt-ott esetleg grékus is. Nagykálló például, amely ez évben olyan ennivaló Hüvelyk Matyikat küldött föl kettőst táncolni, hogy a közönség alig tudott velük betelni. Polgár, amely ez évben először mutatkozott be ingben-gatyában és mondani sem kell százszorta mutatósabb volt így. Czigánd, amely tavaly soron kívül aratott soron kívüli sikert kemény csárdásával, amilyent ezídén is arathatott volna a mérnök uri" csuhajkodások nélkül. Sőt még akár Derecskét is gyanúba lehetne venni, csak a mikófalviakról bizonyos azonban, hogy, ha nem is kizárólag, de túlnyomó részben görög-katolikusok s igy még közelebb állanak hozzánk, ha csak egy hajszálnyival is, mint a többi csoportok. Amit bemutattak, ez évben is, tavaly is, egy kedves népi szokás: búcsúztatója egy olyan menyasszonynak, aki apátlan-anyátlan árva s nem a szülei nevelték föl, mig menyasszonnyá serdült. Most aztán párba fogózott nyoszolyó-asszonyai, koszorus-lányai élén ünnepélyes menetben halad, fehér ruhában, fehér menyasszonyi koszorúval homlokán. Két vőfélye fogja közre, akiknek e magas rangját épp úgy, mint a nyoszolyóknál két keskeny, a végén kevés hímzéssel díszített kendő mutatja, vállról csípőre kötve. Egyikük r 1 * Bokrétában. tarka kendőkből szerkesztett zászlófélét is emel, zöld lombbal a zászlórúd csúcsán. így halad a menet, vidám énekszóval:... A paszulya szára fölfutott a fára, Üresen marad m r a Maczkóné háza. Mig én leány voltam, szabad madár voltam, Most már asszony leszek, halálig rab leszek..." Beérve a házhoz, két sorra szakad a kisérő sereg, közrefogja a menyaszszonyt s az ifjabb vőfélyt és körtáncra perdül körülöttük, mig a nagyvőfély, zászlójával, kivül marad a körön. A tánchoz melyben a menyasszony is részt vesz vőfélyével újabb dalok adják az ütemet:... Látod, babám, azt a piros rózsát? Eljárok éa minden este hozzád. Éjjel járok, mikor senki sem lát, Mégis irigy ráji az egész világ. Jaj, de beteg vagyok! talán meg is halok... Mikóházi temetőben hervadni akarok. Hervadj, babám, hervadj, ha az enyém nem vagy. Mig az enyém voltál, piros rózsa voltál 1 Édes anyám, édes anyám engedélyt is adott, Hogy szeretőt, hogy szeretőt kettőt is tarthatok. Nem kell kettő, nem kell kettő, egy is elegendő! A szivemet, a szivemet ne hervassza kettő. Szép a rózsa, szép a rózsa hónapos korában. Szép a kis lány, szép a kis lány h' sz éves korában. Husz év után, husz év után sir az édes anyja, Hogy a lánya, hogy a lánya férjhez nem megy soha, A táncnak a nagy-vőfély veti végét az idő haladtával. Közeleg a templombamenés ideje s addig még sok és fontos teendő van hátra: a menyasszony illendő elbúcsúztatása egész addigi életkörétől. Előáll tehát, kivezeti a menyasszonyt a körből, közrefogja vőfély-társával,

68 68 mint előbb s mig a nyoszolyók, koszorus-lányok mögöttük sorakoznék föl, szót kér: Tisztelt vendég-sereg, egy kis szóra kérem! Egy pár szót indítok, amig végét érem. Egymás iránt való igaz szeretetre, Isten s ember előtt való szép életre Tesz ma fogadalmat menyasszony és párja, Ki az elindulást már alig, hogy várja. Mig hát elisdulunk a templomi útra, Szenteljünk néhány szót mostan a búcsúra, Mert méltó, hogy midőn ily útra indulunk, Isten s ember előtt hiven beszámoljunk. A mátka búcsúzik édes szüleitől, Szívből szeretett jó édes testvéritől; Szólana, de nem tud, látom bús arcáról, Én tehát elmondom, mit elméje gondol, l-együnk türelemmel, nemes kompánia, A gyerek-suttogás szűnjön odahátra. Rigmusaira a koszorus-lányok kara válaszol, ez alkalommal az Udvarom, udvarom" népdallal; utána ismét ^a vőfélyé a szó: Kitől is búcsúzzak? azt meg sem mondhatom, ímert jó szüleimet sehol sem láthatom. Meghaltak. Búcsúszóm nekik nem nyújthatom, Bús gondjaim között őket nem hívhatom. Bokros a bánatom, mert ők már nem élnek, Künn a temetőben tiz éve pihennek, A föld göröngyi köz 1, tudom, porrá lettek, Esküvőm n-pjára meg nem jelenhettek. Szíves kérésemmel az égre zörgetek S boldogságot kéró könnyeket pergetek: Kedves jó szüleim, az Istent kérjétek, Hogy házasságomban boldogságban éljek. Nem is emlegetem most már neveteket. Áldjon meg a sirban Isten benneteket. Kar: Nincsen apám, anyám, megh ltak már régen, Lent nyugosznak tnár ők a fekete földben. A halottak után, kiknek emléke könynyekre fakasztotta a menyasszonyt, hogy keszkenőjébe rejtett arccal áll vőfélyei között, az élőkre kerül a sor: Jó nevelőanyám, hozzád fordulok már: Tudom, a te szived tőlem búcsúzást vár. Az én esküvőm és hitem tőled elzár; Kívánom, éltedben ne érjen semmi kár. Jó nevelőanyám, áldjon meg Istenem, Légy boldog örökké, mind a két életben. Adjon a?, ég szép kort, hogy soká lássalak És, mint hű gyermeked, soká csókoljalak. Ha pedig napjaid meg lesznek számlálva, Égi üdvösséggel légy megkoszorúzva. Ez után fordítsad könnyes szemeidet S nevelőanyádnak add oda kezedet: Jó nevelőanyám, köszönöm hűséged, Isten fizesse meg: Csókold meg most őtet, Mig a menyasszony, nevelőanyja elé térdelve, megcsókolja kezeit, két arcát, a kar éneke hangzik: A míkóházaí Gyöngyös Bokréta résztvevői.

69 Térdelj, Marcsa, térdelj a fehér asztalhoz, Bocsánatért fordulj nevelőanyádhoz. Sorra jönnek azután a testvérek és rokonok, a leány-társak, legény-pajtások, akiktől egyenkint vesz bucsut a menyasszony: csókkal, kézszorítással, kit mi illet, mig végül üt az indulás órája: Örömmel virradt fel reám e szent reggel, Kedvvel üdvözöltem ártatlan szivemmel. De most már keblemet szorongás fogja el, Mert a házasélet útjára lépek fel. Hosszú az én utam, amelyre indulok. Azért jó Istenem, Tehozzád fordulok. Mert ma változik meg életemnek útja Vagy holtig örömre, vagy örökös búra. Kérjétek az Istent, értem imádkozva, Bő áldását adja szent házasságomra. Induljunk el a szent Háromság nevében S e nehéz utamon vezéreljen Isten. Kar: Nézzed, Marcsa, nézd a mikóházi tornyot, Az alatt teszed le gyönge leányságod. Közben a menet újra rendbeállott és énekelve indul a templom felé. * Nagyon rövidre fogva ez az, amit a mikóházi bokréta, Mikulka János igazgató hittestvérünk fiai-lányai bemutattak. Egy népies, naivitásában bájos szokás; egy mozzanat egy magyar falu életéből. 69 De mig a fiatalság a színpadon táncol, dalol, népszokást, fonóbeli dévánkodást ismétel meg, mindezt a faluja képében teszi. Míg mögötte a festett vászon-falon messzi torony, vagy közeli vetés: igazában a faluja van ott. Mig előtte a nagy sötétség, amelyből csak a villamos vetítőlámpa vakít: igazában az ország van ott. A tánc tánc, a tréfa tréfa, a játék játék, de a magja mindeniknek komoly. Hetedéve Szanyról, harmadéve Czig'ándról jóformán csak a Helységnévtár tudta, hogy egyáltalán vannak a világon. Ma? nem akarom mondani, hogy nyolc millió magyar, de mindenesetre jó pár millió tud róluk és jó pár tizezer, talán jó pár százezer magyar büszke rájuk. A Mikulka igazgató úr csoportjára büszke lehet Mikóháza és mi valamenynyien, grékusok. Ezért tapsoltunk nekik lelkesedéssel, lelkesebben csak akkor fogunk majd tapsolni, ha Toroczkó unitárius, Bözödujfalu mózesvallású, Mákó, Nagykapus vagy Magyarfenes református székelyei mellett Homoródalmás székelyeinek fogunk tapsolhatni a Gyöngyös Bokrétában. Merthogy a homoródiak is görögkatolikusok. B. B. L. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB A természel ölén. MOSOLYGÓ Oh tanár úr, vájjon mit mondana ez az öreg tölgyfa, ha beszélni tudna? Bivo:iyára azt mondaná: Bocsánat, nagyságos asszonyom, de én hársfa vagyok." A jó falusiak. Nyaraló: Miféle csetepaté van ott a koicsmában. Falusi: Semmi különös. Csak éppen a biró urat hajítják ki a legények, mert az ő jelenlétében rösteltiek verekedni. SOROK. Gyors munka. Ejnye, pajtás, milyen egy-kettőre megvolt az eljegyzésed! Hát nem sokat teketóriáztam. Tegnap a bálban bevallottan) a lánynak a szerelmemet, a mamának a tiszteletemet, a papának az adósságaimat és készen volt a dolog. Mai gyermekek. Mondd, Mariska, igaz az, hogy a karácsonyi ajándékokat a Jézuska hozza? Meglehet... H;-.nem az bizonyos, hogy a papa marad adós értük. Kellemetlen kérdés. Bitó: Életkora? Hölgy: Junius negyedikén voltam husz éves. Biró: De melyik esztendőben? LeSorrázás. Fiatal ur: Mit szól, kisasszony, ehhez a rettentő hőséghez? Reám borzasztó károsan hat. Leány: Mint mindenre, ami zöld.

70 L A magyar bazilisszák. A máriapócsi baziiita zárda új, friss hajtást eresztett a magyar földbe akkor, amikor elhatározta, hogy női zárdát alapít. A baziiita zárda mellett lesz tehát bazilissza zárdánk is. A magyar bazilisszák nem ismeretlenek a magyar történelemben. Ott látjuk őket a magyar kereszténység első éveiben, ott a magyar nemzeti és keresztény civilizáció munkájának legelején. Kiváló tevékenységüket örökre hirdeti a magyar nemzet egyik féltve őrzött kincse: a koronázó palást, amit a veszprémvölgyi apácamonostorban hímeztek szt. István király és Gizella királyasszony rendeletére 1031-ben. Hogy emlékezetünkbe véssük ennek a zárdának ősi történetét és emlékét, ime leközlöm görög nyelvű alapító oklevelének magyar fordítását, mely következőképen szól: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Én, István, keresztény hívő és az egész Hungária királya, miután létesítettem, szerveztem és berendeztem a szentséges Istenanya veszprémi érseki monostorát s összegyűjtöttem benne apácák seregét a magam lelkiüdvösségéért nőm és gyermekeimmel egyetemben s az egész Pannóniáért, rendelem : Ajándékozok ennek a monostornak 9 falut földestül együtt. Ezen falvak nevei a következők : először Százberény negyvennyolc tűzhelylyel és hat halásszal; azután egy másik falu, Szántó, harminc családdal, ez a Dunánál van, továbbá husz családot a szentséges Istenszülő beiktatásakor, úgyszintén a szobotni révet hét révésszel, hasonlóan a vásárvámot is, valamint lovas szolgát hatvanat, halászt a Dunán tizenkettőt, ácsot hármat, kovácsot kettőt, kádárt egyet, esztergályost egyet (van azután) Paloznakban egy birtokrészes vincellér s Faddon is egy vincellér melegdi; s hogy Szent István palástját hímezik a veszprémi bazilissza apácák. (Petrasovszky Emmánuel fali festménye a pesti görögkatolikus templomban.)

71 71 ilyen is legyen, járulékul a Szentháromság szigetét. Az összes falunevek ezek : először Százberény, azután Máma, azután Sándor, azután Kenesse, azután Csitlény, azután Szántó, azután Padrag, Zalészi, azután Göröncsér. S több mas egyebet is ajándékozok a szentséges Istens/.ülőnek, az északi monostornak, hogy a monostoré legyen, amíg csak az ég és föld áll. De szabad rendelkezési joggil is felruházom ezt a monostort, avégből, hogy azokat, akik nem akarnak a monostor íönhatósága alatt lakni, a fejedelemasszony es a nővérek rendelete nélkül űzzék ki arról a helyről, kedvük és akaratuk ellenére. Ha padig valakit azon kapnának, hogy abból, amit én a monostornak adtam, elszakítani, vagy elidegenítene valamit, legyen az az én nemzetségemből, vagy bárki más, akár a király, akár főúr. akár hadvezér, akár püspök, akár más valaki, átok szálljon rá az Atyától és Fiútól és a Szentlélektől, a dicsőséges Asszonyunktól, az Istenszülő s mindenkor Szűz Máriától, a mindenek felett dicséretes Apostoloktól, a háromszáztízennyolc Atyától és minden Szentektől és tőlem bűnöstől. (Czebe Gyula fordítása nyomán.) Adja Isten, hogy bazilisszáink társadalmunk áldozatkészségével mielőbb megkezdhessék áldásos működésüket az Anyaszentegyház, a magyar haza és ősi szépséges szertartásunk dicsőségére Dr. Krajnyák Gábor. * Kedves szerzetesnőink házának felszenteléséről ezt írják nekünk Máriapócsról: Szokatlanul kedves ünnep volt nov. 10-én Máriapócson. Községünknek valamennyi lakója gyűlt egybe, hogy üdvözölje, köszöntse a közéjük letelepedett bazilissza apácákat. Azokat az Istennek szentelt lelkeket, akik áldozatkészségükkel vállalkoztak arra, hogy a mai nehéz időkben letelepedjenek közénk, magyar görögkatolikusok közé. Szegény község szerény hajléka nem jő móddal, kényelemmel, hanem üres szobák, fehérre meszelt falaival várta őket. Önfeláldozó szivük nagy kincse azonban nemcsak hajlékukat töltötte meg, hanem nekünk is juttattak lelkük gazdagságából, a szeretetből. Sivár életünkben oázist nyitottak, hogy égőáldozatuk oltáráról Istenhez szálló imáikkal termékennyé tegyék azt. Viliámháritóink lettek, kik bűneinkkel kiérdemelt Isten haragjának villámait vezetik le. Tanítóinkká lettek. Közöttünk vannak, hogy néma ajkakkal is oktassanak bennünket, magas falakkal körülvett hajlékukból is példát adjanak nekünk, hogyan lehet és kell éln és élvezni a világot? Jobban mondva hogyan kell lemondani a világról, elfordulni a XX. század anyagiasságától és keresnünk istent, az Istennel való egye-j sülést. A pócsi hívek nagy érdeklődésük-1 kel és megjelenésükkel bizonyították,* hogy megértették apácáink jövetelének 1 célját, értékelni tudják a hozott kincseknek óriási jelentőségét. Örömüket gyermekeik szája által fejezték kik szép háromszólamú énekszámaikkal, szavalataikkal és üdvözlő beszédeikkel köszöntötték a nővéreket. Majd P. Dudás Miklós OSBM. a szt. Bazilrend magyar ágának főnöke köszöntötte nemcsak rendje és máríapócsi hitközség nevében, de az egész magyar görögkatolikusság nevében szent Bazílnak lelki leányait. Álljon itt a magyar görögkatolikusok nevében elmondott beszédjének részlete: Tisztelendő Nővérek! Örömmel üdvözlünk, szeretettel köszöntünk titeket a hosszú, közel ezeréves távollét után. Vártunk, évszázadokon át vártunk vissza, amikor még nagyok, gazdagok voltunk. De most is üvözlestekre sietünk mindnyájan és mindenünk. Száz egynéhány görögkatolikus templom tornya köszönt titeket, mint a veszprémvölgyí apácák utódait s várja, hogy munkás kezeitek oltáraikra, miseruháikra varázsolják ősi szertartásunk pazar pompáját. Istennek szentelt lelketek áhítatos költészetét. Sok ezer gyermek repül felétek, hogy hófehér kegyelempalástjukra ráhímezzétek Krisztus, a Szűzanya és a szentek képeit. Száz és száz ifjú leányszív tárja ki magát felétek, hogy erős hittel, igazi katolikus vallásossággal, krisztusi eszményekkel és ősi szertartásunk őszinte szeretetével telítsétek azokat. Végül az egész görögkatolikus társadalom meleg

72 72 szívvel, büszke önérzettel köszönt titeket, mint évezredes multunk fehér virágait s dicsőségesebb jövőnk serény, áldozatkész munkásait. Isten hozott közénk! Szeretettel köszöntünk, szivünkbe zárunk és dédelgetett kincsünkké teszünk titeket. Áldott, aki az Ur nevében jön!" Ezen beszéd után mélyen meghatódva állt fel a nővérek máriapócsi főnöknője, hogy megköszönje a szives fogadtatást, őszinte, szivből jövő szavait ide iktatjuk, mert szólnak azok az egész magyar görögkatolikussághoz is. Meghatott az az őszinte és meleg fogadtatás, melyben Önök részesítettek bennünket. Hálás szívvel mondunk köszönetet a jóságos Istennek, hogy gondoskodott arról, hogy mi itt ilyen jóakaratú emberekkel legyünk körülvéve, kik munkánkban erős támaszunkra lesznek és segítenek a kezdet nehézségeit leküzdeni. Hálás köszönettel tartozunk a Ft. Superior-Rendfőnök Atyának is, aki nem ismerve semmiféle nehézséget és fáradságot, mindent leküzdött és elősegítette idejutásunkat. Örömünk kimondhatatlan, hogy a jó Isten kegyelméből e szent helyre juthattunk, hová milliók zarándokolnak égi kegyelemért esedezve, hová évekkel ezelőtt a mi jó szüleink is eljártak, hogy buzgó imáikat küldjék az Ur Jézushoz és szt. Anyjához. Hisszük, hogy éppen az ő imáik ezen a szent helyen esedezték ki számunkra e szent hivatás kegyelmét. Imádkozni fogunk és dolgozni akarunk úgy Máríapócsért, mint az egész- magyar népért, mely az utóbbi időkben súlyos megpróbáltatásokon esett keresztül. De különösen Máriapócs és a magyar nemzet legkisebbjeinek, a gyermekek nevelésének szenteljük magunkat, hogy az ő ártatlan szivükbe véssük az igazi katolikus hitet és isteni szeretetet. Igyekezni fogunk magunkat hasznosakká tenni és a magyar nemzet jövő kertjének erkölcsi és szellemi javát szolgálni. Segítsen ebben mindnyájunknak a Mindenható és csodatevő máriapócsi Szűz Anya!" P. Bertalan O. S. B. N. A tolcsvai templom renovált képfala.

73 O-o -rífc I agjgsr Az esztendő forró kánikulájában, az agyig érő homokban, fáradt lovacskák vonszolják a kocsit a penészleki országúton. A lovacskákon látszik, hogy messziről jönnek, mégis vigan szedegetik a lábukat, mintegy érzik, hogy közel már falu, ahol selymes széna és ropogós abrak várja őket. A kocsin két fiatal levita ül, akik érdeklődéssel szemlélik az országút két oldalán a szorgos munkát. Öles parasztok, pirospozsgás menyecskék sallózzák az életet. A két kispap vitatkozik, hogy az arató menyecskék szoknyáján, vagy a férfiakon van-e több ránc. Szívesen fogadják a gyakori dicsértesséket. Jól esik a fülüknek a magyar szó, a szemük gyönyörködik a szép munkában. Meszsziről jönnek. Ott csak a parochián hallani a magyar szót, ott nem aratnak még, inert a zabocska ilyenkor még zöld. Most abszolvált csak a két fiatal teológus. Reverendájuk szaga elárulja még az ősi Drugeth vár dohos, de mégis kellemes illatát. Jókedvűen beszélgetnek; találgatják, vaijon olyan szép e főtiszte lendő nemes Zékány Bizil leány?«, mint amilyennek mondják. Az igaz, hogy a pspkisasszonyokról vezetett szemináriumi matrikula sok szépet mond róla, de bizony megtörtént már, hogy az is tévedett. Az anyakönyvvezető hibásan írta be az adatokat. Te Antal! szólal meg a jobboldalon ülő kispap úgy veszem észre, hogy már a penészleki határban vagyunk. Jó volna megkérdezni, hogy messze vagyunk-e még. Ezzel már száll is le a kocsitól. Odamegy az egyik széles rozstáblához, ahol vigan sallóznak. A munka megáll. A munkások szeme simogatóan siklik végig a szép fehérarcú, magastermetű kispapon. Penészlekí történet. Jól megyünk Penészlekre, atyafiak? szólítja meg János az aratókat, Csak három bucka és már ott is lesznek a tisztelendő urak. Antal is leszáll, mert a kíváncsiság fúrja az oldalát. Szeretne már egyet-mást megtudni a szépséges papkisasszonyról. Meg is kérdezi az aratóktól, hogy ismerik-e Zékány Bazil főtisztelendő urat. Hogyne, feleli tíz száj is hiszen penészlekiek vagyunk, a főtisztelendő úr a mi papunk. Megindul a beszélgetés az aratásról, a szépen kifejlődött gabonáról, de Antal addig mesterkedik, mig a szőt a pap leányára tereli. Igaz bizony válazzolják a papkisasszonyunknál szebbet talán még a jó Isten sem teremtett. De még milyen jószívű! Nincs olyan beteg a faluban, akit fel ne keresne. Hát még milyen jó gazdaasszony mondja az egyik atyafi. A vasvári esperes úr kocsisa sógorom, mindig megnyalja a bajuszát, ha a mi papunknál ebédel. Aszongya, hogy egy papnál sem főznek olyan finoman, mint a magukénál. Pedig a lelkem csak úgy magától fogalmazta, mert az édesanyja nagyon hamar meghalt. Akkora volt még csak, mint az öklöm, toldja meg az egyik asszony. A két fiatal kispap szárnyakat szeretne, hogy hamarább érjenek a faluba. Az asszonyok hamiskásan összesúgnak: lakodalom lesz a főúrnál. A penészleki pap udvarában nagy a sürgés-forgás. Hordják az életet. Főtisztelendő Zékány Bazil is az egyre növekvő asztag körül forgolódik. Biztatja a papi napszámosait, siessenek, mert Veronika kisasszony is mindjárt kész az ebéddel. Jófajta barackpálinkából minden munkásnak tölt egy kupicával. Gyanús nesz üti meg a fülét. Hogyan, hiszen

74 74 Oláh Koméi utolsó tanítványai között. már minden szekér bejött és mégis úgy hallja, hogy kocsi kanyarodik az udvarra. Otthagyja a szérűt. Észreveszi a két levitát, amint már szállnak le a kocsiról. A kis gömbölyű ember szinte gurul fe léjük. Isten hozott benneteket, kedves öcséim! Éppen jókor, mert munka is, de ebéd is van. A két kispap bemutatkozik: Nemes Derzsy János, nemes Mosolygó Antal. Az öreg úr szeretettel ropogtatja meg a két fiatal ember derekát. Átutazóban vagyunk urambátyám, kikötnénk egy kicsit, hu nem lennénk terhükre magyarázza János a váratlan érkezésüket. Az öregúr karonragadja öltét és már az udvar közepéről kiáltoz a konyha felé: Veronkám, gyermeken), vendégek érkeztek. Veronka meglepődve jön eléjük, az arc«lángpiros, de nemcsak a konyha tüzétől, hanem inkább attól a látványtól, -ímint a/, édesapját, a két magas, karcsú, fiatal levita karján látja. A szíve gyors iramban kalapálni kezd, megérzi, hogy a vendégek életében valami nagy változást hoznak, A fiuk zavartan állának eléje és bizony az apának kell segítségükre lenni, mert hírtelen még a nevüket is elfelejtették. A két levitát nem kellett marasztalni. Bazil bácsi nyájas szívessége, de inkább Veronka ragyogó két fekete szeme foglyul ejtette őket. További utazásról még egymás közt sem beszélgettek, Bazil bácsi ebéd után mindig visszavonult egy kicsit a hűvös szobába, ők pedig addig Veronkának udvaroltak. Mind a ketten lángra gyúladtak. így nem is vették észre, hogy a két rutén lovacska és a kocsisa milyen szépen gömbölyödni kezdtek a jó magyar koszton. Már egy hete vannak itt. A két fiú éjszakánkint keveset alszik. Forgolódnak az ágyban, de azért nem beszélgetnek. Féltik egymástól még a gondolatukat is. Végre Antal töri meg a kínos csendet. Té, János, alszol? Nem; miért kérded? Mert én sem tudok aludni. Lassan megeredt a nyelvük. Vallani kellett egymásnak, mert megérezték, hogy nemsokára az egyikük felesleges lesz itt, csak azt nem tudták, hogy melyikük. Veronka is keveset aludt. A két levitára gondolt. Tizenhét éves szívével megérezte, hogy választani kell, csak nem

75 15 tudta, hogy melyiket válassza: a kékszemű Antalt, vagy a tüzes barnaszemű Jánost. Bárcsak az egyik jött volna, sóhajtozott akkor könnyebb lett volna a választás. Már Iván is megtanult magyarul, meg tudta magát értetni a penészleki lányokkal, olyan régen vannak itt, A fiuk is kezdik már sokalni, el is határozzák, hogy véget vetnek ennek a fonák helyzetnek. Veronkára bizzák a döntést, hogy melyikük menjen haza egyedül. Nehéz volt a választás, de mégis János beszédes fekete szeme lett a győztes. Antal elment. Vissza se mert n^zni az egymást átölelő Jánosra és Veronkára, nehogy azok meglássák, hogy könnyes a szeme. Pedig ők is sírtak. December 8 ikát írtak. Fényes ünnepség színhelye volt az ungvári katedrális, Kilenc levita vette fel e napon a papi rendet. A tizedik: Mosolygó Antal hiányzott. János szentelés után boldogan siet Penészlekre, Siet, hogy minél hamarabb Veronkájánál legyen. Már Béltek alatt jár, itt nagyot kellett volna kerülnie, mert az országutat az őszi esőzésektől megáradt paprét elöntötte s a korán beálló hideg jégpáncélt vont rája. János nagyon siet, nem akarja vesztegetni az időt. Nekihajtott a jégnek. Már-már minden baj nélkül keresztüljutnak, mikor a jég nagyot reccsen és János a nyakig érő jeges vizben találja magát. Nagynehezen kivergődnek. János csuromvizesen haza. De nem baj, az a fontos, hogy Veronkáját hamarább láthassa. Boldogan csókolja meg a kis feleségét, az ajka tüzes, de már nem a Veronka, hanem a halál csókjától. Harmadnapra kivégezte a tüdőgyúladás. A primiciára meghívott vendégek temetésre érkeztek. Sokan jöttek e! még más vidékről is a fiatal pap temetésére. Mindenki hangosan zokogott. De legjobban sírt egy levita, aki barátját és egyetlen örök szerelmét, Veronkát is siratta. A temetőből ő kiséri haza. Vigasztalni szerelné, de nem tudja. Gyászoló rokonok és barátok szétoszlanak, de Antal nem tud elmenni... S mire kitavaszodott, a természettel Veronka is megtanult mosolyogni. Az ungvári püspöki palota dolgozószobájában íróasztala mellett ült a püspök, Popovics Bazil. Nemrég szakadt vállaira az ősi egyházmegyének minden gondja. Daliás alakja mintha meg is görnyedt volna kissé. De a szemeiben fénylett az apostolság tüze. Érezte az elkövetkezendő idők nagyszerűségét, de teljes bizalommal is nézett a jövő elé. Hiszen az ungvári szemináriumban az ifjúság színe java készült, hogy a püspök nemes terveinek végrehajtója legyen. Sokszor feljárt a püspök a szemináriumba s gyönyörködött fiaiban. De legjobban Mosolygó Antalt szerette. És most, amikor íróasztala előtt állott legkedvesebb növendéke visszaemlékezett anmtk nagy keserűségére, amikor egy évvel ezelőtt mindenáron nőtlenül akart szentelődni. De a püspök atyai szive megérezte, hogy itt valami nincs rendjén s egy évi gondolkodási időt adott a fiúnak. Fogadkozott a jámbor, hogy nincs az a lánya a világnak, aki elfeledtesse vele Veronikát s ha tíz évig gondolkozik is, akkor sem lesz máskép. S most, alig hogy letelt a gyászév, ismét itt áll az ifjú, zavartan morzsolgatja cingulusának selyemrojtját s mint a gyermek az édesatyjához, úgy beszél a püspökhöz, amikor bejelenti, hogy házasodni akar. A püspök gondterhelt arca mosolyra húzódik s úgy kérdi: Vájjon ki az a bájos hajadon, akin megakadt a szemed, fiacskám? Legjobb barátomnak, kenyeres pajtásomnak, Derzsy Jánosnak fiatal özvegyét, Zékány Veionikát szeretném feleségül venni. A püspök arca elkomolyodott. Tudom, kedves fiam, hogy szép leányaink között sem találnál szebbet, áldott lelkű papkisasszonyaink között sem találnál jobbat, mint Zékány Veronikát. Ismerem az apját, ismertem az anyját, ismerem a házuk táját. Igazán neked való volna. De a keleti zsinatok és egyházatyák kánonjai, kezdve a niceai egyetemes zsinaton tündöklő szent Paphnutius atyától, szigorú szabályként hagyták, hogy a görög papnak szabad ugyan pappá szenteltetése előtt egyetlen egyszei megházasodnia, de hitvese csak hajadon lehet.

76 76 Látszott a püspökön, hogy nehezére esett ezt elmondan, de még nehezebb, szörnyű nehéz volt azt az ifjúnak végighallgatnia. Mélységes keserűség öntötte el lelkét, zúgolódva gondolt a sorsra, hiszen immár másodszor csillan fel előtte a boldogság Veronika mosolygós arcában, ragyogó fekete szemében, csak azért, hogy ismét eltűnjön. A püspök szavai rázták fel merengéséből: Nincs más lehetőség, fiam. Vagy lemondasz Veronikádról s akkor legközelebb pappá szentellek, vagy nem mondasz le róla, de akkor nem lehetsz többé pap. Az ifjú lelkében heves küzdelem folyt le. Elemek harcánál is nagyobb küzdelem. Szeretett volna pap lenni.., anyja is annak szánta... soha sem tudta magát másképp elképzelni, mint valamelyik felvidéki rutén falucskának vagy nyírségi akácos falunak a papját... De a képzeletében gomolygó felhők gyanánt végighúzódó érzelmek egyszerre oszladozni kezdtek s mint vihar után a nap, rámosolygott Veronika arca. S ő nyugodtan válaszolt a püspöknek: Méltóságos uram, kegyelmes jó atyám, van e üres kántorság az egyházmegyében? Van fiam, most jártak itt deputációban a gelseiek, új kántort keresnek, Hát ha püspök atyám is megengedi, én elmegyek szólt az ifjú és nyoma sem volt már szemében a könnynek, amit az előbb még alig, alig birt befelé p irancsolni január 10 én ismét lakodalom van ;> penészleki papiakban. Antal és Veronka esküsznek örök hűséget egymásnak. Mielőtt templomba mennének, kimennek a temetőbe és ott sokáig sírva imádkoznak egy barnuló sírkereszt előtt. A gelsei templomban delet harangoznak. A taníló úi imádkoztatja a gyermekeket az iskolában, siet haza, várja az ebéd, várja Veronikája és a kis Antal fia. Ebéd közben elbeszélgetnek a múltról, hálás szeretettel emlegetik a jó, öreg püspököt, aki nem akarta Antalt nőtlenül, majd pedig mint a Veronka vőlegényét felszentelni. Veronka beszélgetés közben hirtelen furcsa kérdéssel lepi meg az urát: Antalom, mondjad, nem sajnálod te a reverendát? Nem bántad meg, hogy értem tanító lettél? Nem, szivem, nem, hiszen a jó Isten akarta ezt így. Az Istent kárpótolni, fogjuk Antival, akiből papot nevelünk... Antiból valóban pap lett, Máriapócsról mindenki által jól ismert és szeretett gyulaji kerület esperese: Mosolygó Antal. * * * E sorokat a penészlekiek körülrajongott fiatal papja küldötte be. Olyan a formája, mintha költői képzelet szülötte volna, pedig színtiszta valóság az, melynek minden egyes adatát a penészleki parochia öreg matrikulái őrzik. Históriát, a legnagyobb tudományos apparátussal megírt pragmatikus történelemnél is értékesebb történelmet ír az, aki a nagyapák emlékezetében még élő, de elfeledésre kárhoztatott ilyen apróságokat, a kor lelkületének bámulatosan plasztikus kifejezőit feljegyzi s az utókor számára megőrzi. A penészlekiek papja száz év előtti elődje iránt tartozó kegyeletét rótta le e sorokban, bárcsak mások is követnék példáját. Bodnár főtisztelendő urat azonban egy másik szempont is vezette; hiszen a novellái sorai közül ránkmosolygó Veronika szépunokája mostan a penészleki papné. Ezelőtt 2 3 évvel tanúi voltak mindannyian annak a heroikus munkának, amit Bodnár Sándor nemes szenvedélytől kigyúlt arccal híveinek érdekében végzett miniszteri fogadószobák párnázott ajtói mögött, közvéleményt diktáló lapok szerkesztőségeiben s mindenütt, ahol a segítésnek lehetősége kínálkozott. De csak kevesen látták azt az angyali munkát, amit közben a penészleki papné, nemeslelkű ősanyák unokája végzett kezének símogatásával, vigasztaló szavainak üde harmatával... Pedig a nagy világ zajától félrehúzódó csendes kis parochiák tövében kezdődik a mi világunk. Bárcsak minél több tisztaillatú, harmatos virágát küldenék be hozzánk kedves olvasóink ennek az igazi grékus életnek.

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

MARIAPOCSI MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Oo M HA WlAZ Ä HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTAR/ NYÍREGYHAZA MARIAPOCSI Oo OO Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo MAGOSZ NAPTÁR GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1934. KÖZÖNSÉGES ÉVRE Oo Oo ^ Oo Oo Oo Oo Oo civo

Részletesebben

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST

MARIAPÓCSI MAGOSZ NAPTAR GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE HETEDIK ÉVFOLYAM BUDAPEST OO c»0 o oo cyo oo C^O cí>o OO c^o COKJ OO Öo oo CK> 0*D c>o O-I MRIPÓCSI m MGOSZ NPTR GÖRÖG-KTOLIKUS MGYR HÍVŐK RÉSZÉRE Z 1935. KÖZÖNSÉGES ÉVRE.K HETEDIK ÉVFOLYM BUDPEST KIDJ MGYR GÖRÖG-KTOLIKUSOK

Részletesebben

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE

M ARIAPÓCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS 1 SZÖVETSÉGE a oo c8o «SM» Oo Oo M ARIAPÓCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1938. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. vry» st 00 oo œ> oft» oo oo oo oo c*fc. oo oo 00 $ Sg

Részletesebben

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ

M ARI AP OC SI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1940, SZÖKŐ ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ cfro < 0 «Xî (Xi> M ARI AP OC SI V w 5S coo =»0 0 «ôo C^O Oo 0 coo cik> 0 «9o c>0 Oo coo e!k> c!>o =!>o Oo 0 Oo c!>o MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR

Részletesebben

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE. l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I G G I I! I I I! NAPTÁR A GÖRÖG SZERT. R. KATH. MAGYAR HIVŐK RÉSZÉRE l íj- AZ 1929. ÉVRE BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE í Cira 7 T 20 fitt. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk,

Részletesebben

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Ol I I I NAPTAR A GÖRÖG-KATOLIKUS MAGYAR HIVŐK AZ 1931. ÉVRE / RÉSZÉRE I I HARMADIK ÉVFOLYAM BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I S> (S) g)

Részletesebben

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE.

MARIAPOCSI. MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE KÖZÖNSÉGES ÉVRE. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. «frv fro 5S «fro 3S fro «fro «fr«fr «fro fr«-fro «fro fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro «fro fro MARIAPOCSI MAGOSz NAPTÁR GÖRÖGKATOLIKUS MAGYAR HÍVŐK RÉSZÉRE AZ 1942. KÖZÖNSÉGES ÉVRE. «fro «fro «fr«fro

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS RÉSZÉRE a 2014/2015. egyházi évre Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye Felelős kiadó: Kocsis Fülöp megyéspüspök

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A GÖRÖGKATOLIKUS METROPÓLIA EPARCHIÁI RÉSZÉRE a 2015/2016. egyházi évre Kiadó: Görögkatolikus Metropólia Felelős kiadó: Kocsis Fülöp metropolita ISSN: XXXX-XXXX Debrecen

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Epochaterv 2012/2013

Epochaterv 2012/2013 Epochaterv 2012/2013 Tanítási Tanítási Napló szerinti nap hét Naptári nap Esemény esemény, Epocharend sorszáma sorszáma továbbtanulás 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. osztály augusztus

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI

A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI 1 A NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI IDŐSZAK OLVASMÁNYKÖZI ÉNEKEI (2016. FEBRUÁR 10. MÁJUS 16.-IG) C ÉV Jelmagyarázat: FÜ: Főünnep (Gloria, Olv., Szt.lecke, Credo) Ü: Ünnep (Gloria) E: kötelezően veendő emléknap e:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX.

104 VII. 130 II. 116 IV. 27 IX. Verseny időja: 2014. október 5. (Vasárnap) Csapatok Gátváltó Lökés Rúd Távolugrás Hajítás Spintváltó helyezési Végső helyezés eredmény 02:58,3 01:32,4 03:23,4 DSC-SI (MÓKUS) szám 6 19 19 39 30 7 5 eredmény

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015

Horgásznaptár - részletes szolunáris naptár 2015 215 Január Napkelte Napnyugta Holdkelte Holdnyugta Holdfázis Major periódus Minor periódus yenge 1 Csütörtök 7:32 16:3 13:31 3:33 8:5 2:31 1:52 14:18 Jó 2 Péntek 7:32 16:4 14:13 4:35 8:57 21:23 2:44 15:1

Részletesebben

kertésznaptár gyerekeknek

kertésznaptár gyerekeknek kertésznaptár gyerekeknek 2014 Január 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 Madáretető feltöltése 11 12 Hólapátolás 13 14 15 16 17 Tárolt hagymák, gumók ellenőrzése Vastag hóréteg leverése az ágakról 20 21 22 23 24

Részletesebben

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail AKG diáknaptár 2011 2012 név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM FENNTARTÓJA, AZ ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY 1035 BUDAPEST, RAKTÁR U. 1. TEL./FAX:

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE.

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! (BeijiU- MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE AZ 1 9 4 5. ÉVRE. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, liogy épüljenek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

AKG diáknaptár 2013 2014. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail

AKG diáknaptár 2013 2014. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail AKG diáknaptár 2013 2014 név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM FENNTARTÓJA, AZ ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY 1035 BUDAPEST, RAKTÁR U. 1. TEL./FAX:

Részletesebben

Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted

Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted Tiltott oa dokumentum üzleti célú használata! ssines use of this document is not permitted MIGYM LESZÁMÍTOLD-ÉS PÉNZVÁLTÓ-BANK E7.ELrtrr; C. J. MAI.vmi'X BUDAPEST, V.. sérted.,..escühpte BLO.rn.sr" FIÓKOK

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél

Óbudai Szalézi Hírlevél Óbudai Szalézi Hírlevél Február / Március 2016 HAMVAZÓSZERDÁN A mai nappal ismét ránk köszönt az az alkalmas szent idő, amely arra hivatott, hogy testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók Kulcstartók Keresztneves kulcstartók M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 lej M?anyag kulcstartó, 5.00 Cod #692 Cod #691 Cod #690 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn

ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn . ffirnrnillrn [UJU [ ll[]j rn A BIBLIA LEGSZEBB SZÖVEGEI Összeállította és jegyzetekkel ellátta: SZABÓ FERENC és PUSKELY MÁRIA '. r-- ', ::, ".' '.: :. i'.:'. Michelangelo: Pieta, részlet. Firenzei dóm.

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály

Készítette: Szegedi Fanni Regina. 1. osztály Készítette: Szegedi Fanni Regina 1. osztály 2014 A kezdetek: 2013. októberében vásároltuk meg a családi házunkat. Az udvart parkosítottuk és játszóteret építettünk a gyerekeknek. A család új tagja is hamarosan

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ. VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoport - FIÚ EREDMÉNYEK Székesfehérvár, Regionális Atlétikai Központ 2016. május 28-29. 100 m fiú "A" döntő - VI. kcs. 1 Szabó Dániel 1997 Székesfehérvár,

Részletesebben

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs

Lecsós kert. Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Lecsós kert Kertészeti tevékenységek a Kertben Dr. Fekete Szabolcs Alapinformációk A növény is csak ember. alaptevékenységek: tavaszi területrendezés, vetés/ültetés, rendszeres nyári munkák, betakarítás

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2013. (XII.05.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 JOGALKALMAZÁSOK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014 2013 Budapest, 2014 Szerzők: Csikász Éva Dr. Boda Péter Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Dr. Lőrincz Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály

Egyéni futók Férfi korosztály éves korosztály 2013. évi Balaton Szupermaraton futóverseny katonai eredmények Helyezés Egyéni futó (k) Férfi korosztály -25 évig korosztály Rajtszám Név/csapat név Összesen idő 1 IV. 301 Bódis Tamás 17:56:57 Egyéni futók

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja

A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/620/a-hazigazda-kuldottseg-vilagbajnoki-versenyprogramja A házigazda küldöttség világbajnoki versenyprogramja 2017.07.13. 09:09 CET A 17. FINA Világbajnokság

Részletesebben

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp.,

2014/2015. tanévi III. korcsoportos többpróba csapat Bp., III. kcs. Fiú csapat Hely Csapat Pont 1. X. ker. Szent László Általános Iskola 2860 2. IV. ker. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2670 3. XXI. ker. Kazinczy Általános Iskola 2664 4. XIII. ker. Ének-Zenei

Részletesebben

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április

VÉGZŐS TANULÓK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZETTEK OSZTÁLYOZÓ ÉS KÜLÖNBÖZETI VIZSGÁJA április 1 1. nap 2009. 04. 20. (hétfő) Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Társadalomismeret, Emberismeret és etika Magyar nyelv és irodalom írásbeli: 8 00 szóbeli: 14 45 Kodály terem Könyvtár 1. Csoór Patrik

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben