A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia"

Átírás

1 Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia (II. fázis) A Békés Megyei Intézményfenntartó Központ megbízásából készítette: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

2 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok A primer adatgyűjtés A primer adatgyűjtés koncepciója, céljai Az adatgyűjtés helyszínei, technikája és terjedelme A kérdőívekre adott válaszok kiértékelése A vállalkozások csoportosítása klaszter-elemzés segítségével A vállalkozói kérdőívek kiértékelése A látogatói kérdőívek kiértékelése Az Üzemeltelési és Fejlesztési Stratégia szempontjából releváns vélemények Üzemeltelési és Fejlesztési Stratégia Néhány alapvetés A Közös EXPO, közös Piac küldetése Az üzemeltető szervezet A helyi sajátosságok, adottságok Az üzemeltető szervezet tevékenysége Az üzemeltető szervezet lehetséges szolgáltatásainak bemutatása A rendezvények A két helyszínen megtartandó közösen szervezett rendezvények Saját kezdeményezésű rendezvények Indikátorok Marketing és reklám tevékenység Önmarketing, önreklám AB-EXPO beillesztése a hazai és nemzetközi szervezetekbe Összegzés Mellékletek Látogatói kérdőív Jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

3 Vállalkozói kérdőív Chestionarul vizitatorului Chestionar pentru întreprinzător Az egyes kérdőívek eredményei Magyar látogatói kérdőív Román látogatói kérdőív Román, magyar összesített látogatói kérdőív Magyar vállalkozói kérdőív Román vállalkozói kérdőív Román, magyar összesített vállalkozói kérdőív

4 Bevezető gondolatok Az AB-EXPO projekt úttörő feladatra vállalkozik, legalább is ebben a békésaradi térségben. A kérdőíves adatgyűjtés is azt támasztja alá, hogy a siker kódolva van. Ha rögtön az első évben nem is teremt hatalmas hozzáadott értéket, de az érdeklődés, az igény a határokon átnyúló kapcsolatok intézményes szervettségére egyértelmű. A kiállítás és a vásár közötti, egyébként elmosódó különbségek taglalásába nem belemenve, az AB-EXPO lehetséges területi hatását tekintve két megközelítésnek van helye. A közös rendezvények a szakmai terminológia szerint euro-regionális, nemzetközi jelentőségűvé válhatnak (mint pl. Brnói vásár) ezek hatás, vagy másképp vonzás területe meghaladhatja az 1000 km-t. A nem közös rendezvények belföldi regionális kiállítás/vásár szerepet tölthetnek be, az ilyen rendezvények térbeli hatása mintegy 100 km-re terjed ki. A két együttműködő kiállítási team az induláskor nincsen egy súlycsoportban. Aradon az ilyen tevékenységnek hagyománya van, Békéscsabán nincs. Békéscsaba a maga mintegy 65 ezer lakosával szintén hátrányban van Arad 165 ezer lakósával szemben. A két térség egyensúlyát az a sajátos közép-békési település konfiguráció, illetve az itt lévő települések szorosabb együttműködése adhatja meg, amit leginkább a következő szám jellemez: ha a Háromváros (Békéscsaba, Gyula, Békés) geometriai középpontja körül rajzolunk egy 15km sugarú kört akkor ezen a körön belül mintegy 150 ezer ember él. Ebből a megközelítésből a helyszín kiválasztása szerencsésnek mondható, hiszen majdnem pontosan a közép-békési térség geometriai középpontjában épült a kiállítási csarnok, körülbelül egyforma 5-6 km távolságra a három várostól, közvetlenül a békéscsabai repülőtér mellett, ami hosszabb távon mind a kiállítók mind pedig a látogatók szempontjából előnyös lehet. 1

5 1. ábra: Az AB-EXPO kiállítási csarnok elhelyezkedése a közép-békési térségben 2

6 Hátránya helyszínnek, hogy a közvetlen közelben az étkezési lehetőséget leszámítva semmilyen kiszolgáló létesítmény vagy látványosság, nevezetesség sincs ezért mind a látogatókat, mind a kiállítókat illetve a napi kiszolgáló személyzetet is utaztatni kell, ami a kiállítások ideje alatt tömegközlekedéssel csak részben, vagy egyedi szerződés alapján, menetrend változtatással oldható meg. A közös kiállítások ideje alatt az Arad-Békéscsaba közti közlekedési kapcsolat valószínű, hogy egyedi megoldásokat is igényel. 1. kép: A kiállítási csarnok környezete, Békéscsaba Forrás: saját készítés 3

7 2. kép: A kiállítási csarnok, Békéscsaba Forrás: saját készítés 4

8 1. A primer adatgyűjtés A primer adatgyűjtés koncepciója, céljai A primer adatgyűjtési koncepció alapvetően az előzetesen, külön vállalkozók és látogatók számára elkészített (mellékelt) kérdőívekre épült. Ezen túl készítettünk több mélyinterjút is melyek jellegükből adódóan alapvetően szubjektív véleményeket tartalmaznak, mégis, azok számos érdekes és adott esetben hasznos ötlettel szolgáltak. Az alábbi fejezetben az adatgyűjtési fázis során gyűjtött adatok elemzését és kiértékelését mutatjuk be, először egy, a vállalkozásokat homogén csoportokba rendező klaszter-elemzést, majd a vállalkozói és látogatói kérdőívek kiértékelését Az adatgyűjtés helyszínei, technikája és terjedelme A mélyinterjúk és a kérdőívezés folyamata a Gyulán megtartott AB Expo nyitórendezvénytől (2011. szeptember 17.), egészen a év június végéig terjedt. A már említett gyulai helyszín mellett gyűjtöttünk adatokat a Fiume szállóban megrendezett üzletember-találkozón és Nagyváradon is, de döntően, legtöbb alkalommal az aradi expócsarnokban rendezett kiállításokon vettünk részt. A látogató kérdőíveket több mint négyszáz a kiállításokra ellátogató érdeklődő töltötte ki, míg a vállalkozói kérdőívek száma száz feletti. A kérdőívezés kapcsán, mondhatni természetesen, az egyes kérdésekre kapott, értékelhető válaszok száma sok esetben eltérő, ez különösen igaz a látogatói kérdőívekre. Az alábbiakban olvasható szöveges értékelés közben, szemléltetés gyanánt jelennek meg a kapott eredményeket illusztrálni hivatott, az összesített adatokat tartalmazó ábrák, de az összes eredmény (magyar látogatói kérdőívek eredménye, román látogatói kérdőívek eredménye, az látogatói kérdőívek összesített eredménye, magyar vállalkozói kérdőívek eredménye, román vállalkozói kérdőívek eredménye, az vállalkozói kérdőívek összesített eredményei) táblázatok formájában a mellékletben találhatók meg. 5

9 1. 3. A kérdőívekre adott válaszok kiértékelése A vállalkozások csoportosítása klaszter-elemzés segítségével A magyar és román vállalkozói kérdőívek kvantifikálható kérdései alapján 1, a klaszteranalízis 2 módszerének segítségével elemeztük, a közös jellemzők figyelembe vételével csoportokba soroltuk Arad és Békés megye vállalkozásait. A bevont kérdések alapján 103 vállalkozást tudtunk megvizsgálni, a már említett klaszter-elemzés módszerével. Ezek közül 57 magyar és 46 román vállalkozás található, és az elvégzett vizsgálat alapján négy jól elkülöníthető csoport jött létre (1. táblázat). A négy klaszter mérete között nincsenek nagy eltérések, nincs kiugró klaszter. A legnagyobb és legkisebb csoportosulás elemszáma között kevesebb, mint kétszeres (1,89) a különbség. A hat bevont kérdés a vállalkozások dolgozóinak számát, az utolsó üzleti év nettó árbevételét, a vevők számát, a kutatásfejlesztési ráfordítások mértékét, a versenypozíció változását és a tervbe vett új beruházásokat érinti. Pozitívum, hogy két olyan csoport is létrejött, amelyben sikeresnek nevezhető cégek kaptak helyet. Természetesen a két csoport között markáns különbségek vannak, igazán csak az első klaszterben szereplők prosperálnak. Örömteli, hogy e cégek csoportja alkotja a vállalkozások több mint egynegyedét. Persze ehhez mindenképp hozzá kell tenni, vélelmezhetően ők azok akik tudnak kiállításokra járni és megjelenni a közönség és célcsoport számára. A viszonylag sikeres cégek csoportja a legnépesebb, ők a vállalkozások egyharmadát képviselik. Nekik is meg kell küzdeniük minden nehézséggel, mégis valamelyest tudtak javítani a versenypozíciójukon az elmúlt időszakban. Természetes módon, nem meglepően a cégek közel negyede komoly problémákkal küzd és bajban van. A válság igen megviselte ezeket a cégeket, 1 A kérdőív 5., 6., 9., 24., 39. és 46. kérdése került bevonásra. 2 Kétlépéses klaszteranalízist (twostep cluster analysis) végeztünk, amely megfelel a mintaalkalmassági követelményeknek. 6

10 nem igazán vannak perspektíváik, csak szeretnék valahogyan túlélni a piaci nehézségeket és bíznak a fellendülésben. Arad és Békés megye nagy cégei zárják a sort. Ők bár számos nehézséggel küzdenek, erejükből adódóan elbírják, eddig legalábbis elbírták a stagnálást, amely az ő pozícióikat jellemzi. Ezen cégek csoportja a legkisebb. klaszter 1. táblázat: A hasonló tulajdonságokkal rendelkező vállalkozások csoportjai elemszám arány 1. klaszter 34 33% 2. klaszter 28 27,2% 3. klaszter 23 22,3% 4. klaszter 18 17,5% 7 csoport jellemzése A viszonylag sikeresek csoportja. Valamelyest javultak a piaci pozícióik az utóbbi időben és még új beruházásokat is terveznek, viszont K+Fre nem költenek és döntően alacsony az alkalmazottak száma is. Az innovatív és sikeres cégek csoportja. Az utóbbi évek viszontagságai ellenére is sokat javult a cégek versenypozíciója. Új beruházásokat terveznek, és relatíve sokat költenek kutatás-fejlesztésre. A többi paraméter alapján döntően közepes méretű vállalkozásokról beszélhetünk ebben a csoportban. A bajban lévő vállalkozások csoportja. Őket érintette leghátrányosabban a válság. Nem terveznek új beruházásokat, árbevételük alacsony és értelemszerűen sokat romlott az utóbbi öt évben a piaci pozíciójuk. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy gyakorlatilag nem fordítanak figyelmet a kutatásra és fejlesztésre. A mamutok csoportja. Legfőbb közös ismérvük a nagy árbevétel és a magas vevői szám. Értelemszerűen főleg itt találhatók a sok alkalmazottat foglalkoztató cégek is, de ezen túl nem jelenthető ki sem az új beruházások tervezése, sem a magas K+F sem. Az elmúlt évek során pozícióik nem sokat romlottak, de egyáltalán nem is javultak. Forrás: a kérdőívek alapján saját szerkesztés

11 A vállalkozói kérdőívek kiértékelése 1) A vállalkozás alapításának éve A kérdőív első kérdése a vállalkozások alapításának évére vonatkozott. A magyar és román válaszok szinte teljesen megegyeztek. Ez azt jelenti, hogy a cégek döntő többsége 1990 után alakult, azóta van a piacon. Viszont e vállalkozások között majdnem fele-fele arányban szerepelnek a kilencvenes években bejegyzett cégek és a 2000 létrejöttek egyaránt. 1. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 2) Milyen gazdálkodási formában működik a vállalkozás? A cégek gazdasági formáját tekintve látható, hogy azok közel háromnegyede kft-ként működik. Ezek után következnek a részvénytársaságok, a bt-k és a kktt. Az egyéb formák között különféle egyesületek jelennek meg. A gazdálkodási forma között jelentős különbségek adódnak a magyar és román cégek között. Mindkét esetben a kft-k vannak a legtöbben, de amíg a magyar 8

12 vállalkozások között ez a forma csak alig több mint 50%-ot tesz ki, addig a román cégek között több mint 80%-ot. Ez annak tudható be, hogy a magyar cégek körében jelentősebb mértékben jelennek meg a zrt-k és az egyéni vállalkozók is. 2. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 3) Milyen iparághoz tartozik a vállalkozás Igen vegyes a kép, ha az iparágakat vizsgáljuk. Alapvetően nincs egyetlen nagyon domináns iparág, ami mindenképp egészségesnek nevezhető. A három legjelentősebb a mezőgazdaság és az építőipar. A viszonylag nagy hányadot kitevő egyéb kategórián belül nagyon színes a kép, a pénzügyi közvetítéstől a raktározásig többféle profil is megtalálható. 9

13 Mivel igen heterogén a csoport, némikiépp ebből is következik, hogy a magyar és román cégek között, azok iparági összetétele között is adódnak eltérések. A romániai cégek vonatkozásában az építőipari és kereskedelmi profil dominál. Ezen túl még a mezőgazdasági cégek aránya jelentősebb. Ezzel szemben a magyar vállalkozások között a mezőgazdaságiak jelennek meg a legmagasabb számmal, őket a kereskedelem és az építőiír követi, de jelentős számú, egyéb profilú cég is megjelenik, így például oktatással, vagy ingatlanügyekkel foglalkozó is. Tehát elmondható, hogy a bár hasonló iparágak a dominánsak a határ mindkét oldalán, a hangsúlyok azért eltérőek. 3. ábra 4) A vállalkozás tulajdonosa: Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján A vállalkozások tulajdonosi körét illetően mind a magyar, mind a román cégek esetében a belföldi magánszemély dominál. Ezen válasz háromnegyedes aránya mögött az húzódik meg, hogy a román cégek esetében ez a szám valamivel alacsonyabb, míg a magyarok esetében némileg magasabb. 10

14 A többi opció közül a külföldi tulajdonosok országát, nemzetiségét érdemes megvizsgálni. Ekkor látható, hogy a romániai cégek esetében olasz, magyar és szerb tulajdonosok jelennek meg, míg a magyarországi vállalkozások esetében, tulajdonosként német és szlovák tulajdonosok jelennek meg. 4. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 5) A vállalkozás dolgozóinak száma Fontos szempont az egyes vállalkozások, vagy adott esetben vállalatok mérete. Ennek a foglalkoztatottak alapján való vizsgálatakor az látható, hogy a kis- és középvállalkozások a dominánsak. Ez mondhatni teljesen normális, a világ fejlett gazdaságaiban arányukat illetően a KKV döntő túlsúlya természetes. A cégek közel kilencven százaléka 50 főnél kevesebbet foglalkoztat, ezen belül is a tíz fő alatti kisvállalkozások a legjellemzőbbek. Ezen szempont alapján nem állapíthatók meg jelentősebb eltérések a román és magyar cégeket illetően. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy amíg a magyarországiak között a kevesebb, mint 10 főt foglalkoztató kisvállalkozások abszolút többségben vannak, addig a romániaiak esetében ez csak relatív többség, de nem éri el az 50%-ot az arányuk. 11

15 5. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 6) A vállalkozás éves nettó árbevétele az utolsó üzleti évben 6. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 12

16 A vállalati méret másik igen fontos paramétere a nettó árbevételre vonatkozik. Ez alapján elmondható, hogy ilyen téren is igazolódik a kisvállalkozások túlsúlya. De egészen 300 ezer euró árbevételig jelentős számú cég jelenik meg, továbbá relatíve magasnak nevezhető a legmagasabb árbevételi kategóriába besorolást nyert cégek száma is. Összehasonlítva a magyar és román cégeket, ismét ugyanazok a hangsúlyok láthatók mindkét esetben, a magyar cégek esetében némivel magasabb a legalacsonyabb és legmagasabb kategóriában szereplő vállalkozások aránya. 7) Az árbevétel hány százalékát teszi ki az export bevétel Az export tekintetében az rajzolódik ki, hogy a többség egyáltalán nem exportál. Akik exportálnak, azok pedig legtöbben a legalacsonyabb kategóriába tartoznak, vagyis az exportbevétel nem éri el az összbevétel 10 %-át sem. A cégek kevesebb, mint tizenöt százaléka nevezhető jelentős exportőrnek, olyan vállalkozásnak, amely árbevételének legalább 30 %-át képviseli az exportból származó bevétel. A magyar és román cégek között csak az arányokban mutatkozik némi eltérés. Míg a magyarországi vállalkozások közel hatvanöt százaléka nem exportál, addig a romániai cégek esetében ez csak ötven százalék körül alakul. 7. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 13

17 8) Kik a vállalkozás vevői A vállalkozások vevői között számos, eltérő fogyasztót találunk. Az előbbi, hetedik kérdés válaszaiból is adódóan, legjelentősebb mértékben a hazai fogyasztók jelennek meg. Ezen belül pedig csak a távolság különbözik, az, hogy az egyes vevő a vállalkozás szűkebb, vagy távolabbi vevőkörébe tartozik. Továbbá megjelennek a hazai vállalkozások és a közszféra is. Bár a lista végén jelennek csak meg, mégsem elhanyagolhatók a külföldi fogyasztók és vállalkozások sem. A két országban bejegyzett vállalkozások között igen hasonlóak alakul a vevői kör. Érdekesebbnek mutatkozik azt megvizsgálni, hogy a külföldi fogyasztók és vállalkozások között milyen országok jelennek meg. Ebben is mutatkozik hasonlóság, döntően a környező országok jelentek meg a válaszokban, de míg a magyar cégek esetében ez a lista csak Németországgal egészül ki, addig a romániai vállalkozások külföldi partnereinek listáján több mediterrán ország is megjelenik. 8. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 14

18 9) A vállalkozás vevőinek száma A vevők számát illetően látható, hogy a cégek többségének sok partnere van. A vállalkozások fele több mint száz vevővel rendelkezik. Ebben a mutatóban ráadásul a magyar és román cégek vevőinek arányai teljesen megegyeznek. 9. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 10) Milyen piacokra szeretne még belépni a vállalkozás Igen vegyes a kép, ha a cégek szándékait vizsgáljuk, legalábbis a jövőben meghódítandó piacok tekintetében. A legtöbben a magyar fogyasztói piacra szeretnének belépni. Természetesen ez a válasz a romániai cégek esetében dominál, így képvisel közel ötven százalékos hányadot az összesített válaszok között, de érdekesség, hogy a magyarországi cégek esetében is valamivel több, mint egynegyedes arányban jelennek meg ezek a válaszok. A válaszok magyarországi cégek körében viszonylag magas aránya azt vélelmezi, hogy többen bár jelen vannak a magyar fogyasztói piacon, a jelenlét intenzitását jelentősen szeretnék növelni. Sokan lépnének még be a külföldi fogyasztói piacra is. E válasz inkább a magyar cégek esetében jelentős, és döntően az EU a célterület. Mind a román, mind a magyar cégeknek egy viszonylag jelentős része lenne szívesen magyar cég beszállítója. 15

19 10. ábra 11) A vállalkozás szállítói Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján A vállalkozások szállítóit tekintve a belföldi szállítók dominálnak mindkét ország cégei között. A cégek közel egyharmada csak hazai szállítókkal dolgozik, de a legtöbb esetben megjelenik néhány külföldi partner is. E két kategória közel háromnegyedes súllyal szerepel a válaszok között, így a magasabb számú külföldi szállítóval dolgozó cégek száma nem nagyon jelentős. Összehasonlítva a romániai és magyar vállalkozásokat, látható, hogy mindkét esetben az első két kategória dominál, de amíg a román cégeknél a második kategória elemszáma a legmagasabb, addig a magyarországi cégek esetében az első, így legtöbben csak belföldi szállítóktól vásárolnak. 16

20 11. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 12) Ha vannak külföldi szállítói, akkor mely országokban A külföldi szállítók döntően a Magyarországgal határos EU tagországokból kerülnek ki. A válasz bár mindkét ország vállalkozásai között a legtöbbször előforduló, a román cégek közel háromnegyede válaszolta ezt. A magyar cégek esetében még jelentősek a Magyarországgal nem határos EU országok is. 12. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 17

21 13) Tervez-e a jövőben szállító váltást A vizsgált vállalkozások döntő többsége nem tervezi megváltoztatni jelenlegi szállítóját. Ez abból is adódhat, hogy értelemszerűen a piacon már jelenlévő és működő cégek kerültek a felmérésbe, az nem az induló vállalkozásokra koncentrált. Ilyen téren gyakorlatilag nincs eltérés a magyar és román cégek szándékai között. 13. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 14) Ha terveznek szállítóváltást, akkor mi az oka Ahol szállítóváltást terveznek ott gyakorlatilag minden esetben az egyéb kategóriát választották a cégek, amely mögött szinte mindig személyes, szubjektív tényező áll, vagy egyszerűen az ár. A másik két lehetséges opció a szállítási határidőre és a szállított termék minőségére vonatkozott, de ezek abszolút jelentéktelennek bizonyultak. 18

22 15) Mekkora volt a cég beruházásainak nagyságrendje a legutolsó üzleti évben Az előző üzleti év beruházásainak mértékét illetően akkora szóródás volt a válaszokban, hogy szemléletesebb azok egyszerű átlagát szemléltetni, szembeállítva azon cégek számával, amelyeknek nem volt egyáltalán beruházása. Már csak azért is, mert ezek a vállalkozások vannak többségben. Amelyeknek mégis volt beruházása, ott ez döntően 100 ezer euró alatti összeg volt. De volt néhány cég egymillió euró feletti beruházással is. Mind a magyar, mind a román vállalkozások körében többségben vannak a beruházást végre nem hajtó cégek, de a magyarországiak közül, arányaiban jóval több hajtott végre valamilyen fejlesztést. 14. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 16) Hogyan finanszírozta a beruházásait A beruházások finanszírozása döntő mértékben saját tőkével történtek. Ezt a választ bankhitelek és az állami támogatások követik. Az összesített válaszok tekintetében a magyar cégek válaszai vannak túlsúlyban, így a két ábra gyakorlatilag megegyezik. Az alacsony számú romániai beruházás között a bankhitel dominál. 19

23 15. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 17) Pályázati úton szerzett-e forrásokat Sajnos a cégek többsége nem volt képes pályázati úton forrást szerezni. Amelyek mégis, azok körében található hazai és EU-s pályázati siker is. 16. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 20

24 18) Általában a vállalkozás gazdasági-politikai- társadalmi környezetét tekintve mire számít a jövőben A jövőre vonatkozó kérés válaszaiban az optimizmus volt a jellemző. Ha nem is túl nagy fellendülésre, de kisebb javulásra számít a válaszadók több mint fele. Továbbá a második legtöbbet említett válasz a nagyfokú javulás volt, így elmondható, hogy összességében abszolút él a pozitív szemlélet a két megye vállalkozóiban. Természetesen vannak, akik stagnálást prognosztizálnak, de romlásra nagyon kevesen számítanak. Érdekesség, hogy gyakorlatilag a határ mindkét oldalán ugyanolyan mértékben optimisták a vállalkozások, sőt a romániai cégek körében a stagnálás válasz is ritkán fordult elő. 17. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 19) Mi a legfontosabb akadály a cég helyzetének javításában Ha mégis a negatívumok kerülnek előtérbe, vagyis a céget leginkább hátráltató akadályok, akkor egyöntetű volt a válasz a válságra vonatkozóan. A konkrét válasz a kedvezőtlen piaci helyzetre vonatkozott, de természetesen mindenki az előbb említett mögöttes tartalmat értette alatta. A többi válasz is többé-kevésbé kapcsolódott, vagy éppen következett a válságból. Így a második legtöbbször 21

25 említett tőkehiány és az azt követő kedvezőtlen hitelfelvételi lehetőségek is. A sorrend, főleg a lista elején ugyanaz a romániai és magyarországi cégek között, bár míg a románok egyöntetűen a kedvezőtlen piaci helyzetet említették, addig a magyarok a többi választ is gyakrabban jelölték meg a probléma forrásaként. 18. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 20) Ha tervezi a telephely fejlesztését, akkor A telephely fejlesztésének kérdésekor, a válaszadók többsége saját, meglévő telephelyét kívánja bővíteni. A korábbi válaszokból adódóan ez logikusnak és reálisnak nevezhető. A határ mindkét oldalán lévő cégek esetében ez a legtöbbet említett válasz, de míg a romániai cégek kevesebb, mint 40 %-a válaszolta ezt, addig a magyarok több mint háromnegyede. 22

26 19. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 21) A telephelyfejlesztés finanszírozását A telephelyfejlesztést a vállalkozások fele saját forrásból kívánja megvalósítani. De igen jelentős azok száma, akik támogatási forrásokat kívánnak igénybe venni. Érdekes, hogy amíg a magyar vállalkozások között a saját forrás felhasználása és a támogatási forrás fele-fele arányban szerepelnek, addig a romániai cégek nagymértékben (55 %) a saját forrást részesítik előnyben. 20. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 23

27 22) Van-e minőségbiztosítási rendszer a cégnél A válaszok legpozitívabb vonatkozása, hogy mindössze a cégek egyötödének nincs, és nem is tervezi bevezetni a minőségbiztosítási rendszert. Viszont ténylegesen csak a cégek kicsit kevesebb, mint felének van ilyen rendszere, sokan csak a szándékot fejezték ki. Akik rendelkeznek ilyen rendszerrel, azok általában a jól ismert és mondhatni bevált fajtákat alkalmazzák. Összehasonlítva a magyar és román cégeket, nagyon hasonló arányokat láthatunk minden téren. 21. ábra 23) Van-e a cégnek stratégiája Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján A cégek stratégiáit vizsgálva is nagyon nagy hasonlóságokat láthatunk a romániai és magyarországi vállalkozások között, azokat bontva nem is igazán érdemes tárgyalni. 24

28 Látható, hogy az összesített adatok alapján a cégek közel háromnegyede rendelkezik stratégiával és ennek megfelelő is a működés. A második legjelentősebb hányadot azok képviselik, akiknek ugyan még nincs, de tervezik a stratégia elkészítését. 22. ábra 24) A cég K+F tevékenységet Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján A kutatásra és fejlesztésre fordított összegeket vizsgálva kevésbé örvendetes kép rajzolódik ki, az előző kérdésekhez viszonyítva. A cégek közel háromnegyede nem folytat semmilyen K+F tevékenységet sem. Akik folytatnak azok közül is a legnagyobb hányad az árbevétel kevesebb, mint 5 %-át fordítja ilyen jellegű kiadásra. A cégek alig több mint tíz százaléka költ jelentős mértékben az innovációkra. Eltérés a romániai és magyarországi cégek között abban mutatkozik, hogy előbbiek esetében valamivel többen költenek K+F-re. Míg a román cégek esetében a kutatás-fejlesztési kiadásokat negligáló cégek aránya meghaladja a 75 %-ot is, addig a magyarok esetében ez a szám csak 60%. 25

29 23. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 25) Az árbevétel hány %-át fordítják marketing tevékenységre 24. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján Jóval vegyesebb a kép a marketingtevékenységekre fordított összegek terén. Bár itt is közel negyven százalék nem, vagy alig költ marketingre, de ebből 26

30 következik, hogy a többség igenis áldoz erre a célra. A cégek egyharmada az árbevétel legalább 5%-át fordítja marketing tevékenységekre. Ilyen téren hasonlóan gondolkodnak a román és magyar cégek, de azt lehet mondani, hogy a romániai vállalkozások komolyabban veszik a marketinget, hiszen többen áldoznak rá. A magyar cégek közel fele nem, vagy csak minimálisan költ erre. 26) Alkalmaznak-e a vállalkozásnál vezetői információs rendszert A vezetői információs rendszer a cégeknek kicsivel több, mint a felénél alkalmazva van. Viszont ezen a téren óriási különbségek mutatkoznak a határ két oldalán. Míg a romániai vállalkozások nyolcvan százaléka alkalmazza ezt a rendszert, addig a magyar cégeknek csak harminc százaléka. 25. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 27) Végeznek-e kontrolling tevékenységet a vállalkozásnál Kontrolling tevékenységet a vizsgált cégek kevesebb, mint egyharmada végez. A cégek legnagyobb hányada a könyvelésre hagyatkozik. A magyar és román cégeket összehasonlítva az látható, hogy az igenek száma és megoszlása gyakorlatilag megegyezik, viszont abban a kétharmadban, akik kontrolling tevékenységet nem végeznek, jelentős eltérés van. Ezen csoporton belül a román 27

31 cégek döntő többsége a könyvelésre hagyatkozik, míg a magyaroknak a fele saját bevallásuk szerint nem igényel konkrét információt a döntések meghozatalához. 26. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 28) Tervezi-e a jövőben a jelenlegi munkaerő létszám fejlesztését Pozitívumként értékelendő, hogy a vizsgált cégek több mint fele tervezi a munkaerő létszámának fejlesztését. Akik nem terveznek ilyen irányú fejlesztést, azok megoszlanak. Viszonylag jelentős hányad a meglévő struktúrán változtatna. A magyar cégek és a román vállalkozásoknak is kicsivel több, mint a fele tervez bővítést. Kisebb eltérés csak azok terén adódik, akik a struktúrán változtatnának. A magyar vállalkozók közel egynegyede a meglévő létszámon belül gondolkodik munkaerő-cserén. 28

32 27. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 29) Mennyire okoz nehézséget szakképzett munkaerőt találni A cégek kevesebb, mint harmada talál könnyen szakképzett munkaerőt, tehát ez jelentős problémaként merül fel. Viszont érdekesség, hogy a magyarok sokkal könnyebben (39 %) találnak kvalifikált dolgozókat, mint a román vállalkozások (17 %). 28. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 29

33 30) Hol talál szakképzett munkaerőt Ha találnak, akkor viszont döntően a saját település határain belül rálelnek a megfelelő munkaerőre a vállalkozások. Ez az arány a magyar cégek esetében kimondottan magas (88 %), de a román érték sem alacsony (64%). 29. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 31) Milyen munkaerő iránt van igénye 30. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 30

34 A legtöbb vállalkozásnak felkészült szakmunkásokra van szüksége, de a segéd és betanított munkások iránt is nagy a kereslet. Megállapítható, ebben a felmérésben relatíve háttérbe szorul a felsőfokú végzettség. A magyar és román vállalkozások igényei ilyen téren nagyon hasonlónak minősíthetők. 32) Az alkalmazottak továbbképzéséről Az alkalmazottak továbbképzéséről nagymértékben a vállalkozások maguk gondoskodnak. De ha az alkalmazottnak kell gondoskodni erről, akkor is egy jelentős hányadban megteheti ezt a cég költségeinek a terhére. Persze ennek az ellenkezője is előfordul, vagyis, hogy a dolgozó saját költségére képzi tovább magát. A román cégek esetében majd háromnegyedes az arány, amikor a vállalkozás gondoskodik erről képzések szervezésével. A magyarok esetében ez alig haladja meg az ötven százalékot. 31. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 31

35 33) Amennyiben szerveznek továbbképzéseket, akkor milyen gyakran teszik ezt A vizsgált cégek általában évente egy alkalommal szerveznek továbbképzéseket. Ez teljesen megfelel a mai gazdasági környezet lehetőségeinek. Vannak persze néhányan, akik megteszik ezt gyakrabban is, így például negyedévente szerveznek tanfolyamokat, de ennél gyakrabban már csak tényleg elvétve. A magyar és román válaszok nagyon hasonló, a romániai vállalkozások valamivel nagyobb arányban tartanak továbbképzéseket negyedévente. 32. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 34) Hogyan választják ki a továbbképzéseken részt vevő dolgozókat A továbbképzésen részt vevő dolgozók kiválasztása kapcsán látható, hogy legfontosabb maga a munkakör, de továbbá fontos lehet a teljesítmény és a beosztás is. Érdekes, hogy az összesített adatokban szereplő munkakör válasz szerény többsége a magyar adatokból adódik, hiszen a magyar cégek esetében azok több mint felénél ez a legfontosabb tényező, míg a romániai cégek esetében a munkakör csak a beosztás és a teljesítmény után következik. 32

36 33. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 35) Milyen motivációs eszközöket alkalmaznak A motivációs eszközök vizsgálatakor az első helyen egyértelműen a prémium áll. Természetesen abban az esetben, ha egyáltalán alkalmaz a cég ilyen eszközt. Hiszen a második legtöbbet jelölt kategória az volt, hogy a cég nem alkalmaz premizálást. A román cégek esetében egyértelműen a prémium dominál, és azt alkalmazzák is a cégek, míg a magyarok esetében szintén első a prémium kategória, de sok cég nem alkalmaz ilyen motivációs eszközt. 34. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 33

37 36) Eredményesnek tartják- e az alkalmazott motivációs eszközt Azon cégek, amelyek alkalmaznak motivációs eszközt, túlnyomóan, háromnegyed részük azt eredményesnek minősíti. Mindössze a cégek negyede gondolkodik új eszköz bevezetésén. A román vállalkozások egyöntetűen elégedettek (83 %) az általuk alkalmazott motivációs eszközökkel, míg a magyarok megosztottabbak (63 %). 37) Milyen a kapcsolata (elégedettség vizsgálat - ötfokozatú skálán) A felmérés során megvizsgáltuk, hogy az egyes vállalkozásoknak milyen a kapcsolatuk a helyi önkormányzatokkal, a vállalkozói szervezetekkel, a kamarákkal, a különböző érdekvédelmi szervezetekkel. Ezek alapján egy igen összetett és vegyes kép rajzolódott ki. A legtöbb kimagasló (ötös) osztályzatot a helyi önkormányzatok kapták, viszont ha a jó osztályzatokat (négyes és ötös) együtt vesszük számításba, akkor már a vállalkozói szervezetek állnak az élen. De a felmérés alapján a kamarákkal és az érdekvédelmi szervezetekkel is jó viszonyt ápolnak a vállalkozások. Bár a legtöbb negatív választ (egyes és kettes osztályzat) az érdekvédelmi szervezetek kapták. A leírtak mind a román, mind a magyar vállalkozásokra igazak. 35. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 34

38 36. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 38) A vállalkozással kapcsolatos hatóságok, bankok megítélése A kérdés kapcsán két-két kisebb kérdés érintette az adóhatóságot és a bankokat. Az adóhatóság eljárásainak megítélése során azok gyakorisága és elviselhetősége került osztályozásra, míg a bankok vonatkozásában azok termékválasztéka és az ügyintézés színvonala lett értékelve. Az adóhatóság megítélése mindkét kérdés kapcsán közepesre, illetve közepesen jóra értékelhető. Az ötfokozatú skálán a legtöbben hármas osztályzatot adtak, majd utána a négyesek következtek. A román és magyar válaszok hasonlóan alakultak. A banki termékválaszték megítélése jónak értékelhető. Itt is ötfokozatú skálán válaszoltak a vállalkozások és a legtöbben a négyes osztályzatot jelölték. A hármasok és ötösök hasonló számban fordultak elő. Ebben a kérdésben sincs jelentősebb eltérés a magyar és román válaszadók között. A banki ügyintézés színvonala közepesre értékelhető, vagy közepesen jónak, hasonlóan az adóhatóság megítéléséhez, de mindenképp gyengébb, mint a banki termékválasztékról alkotott vélemény. Ilyen téren adódik eltérés a magyar és román cégek között. A románok erősen közepesre értékelték az ügyintézés színvonalát, míg a magyarok inkább jóra. 35

39 39) A vállalkozás piaci versenypozíciója az elmúlt 5 évben A vállalkozások versenypozícióját megvizsgálva látható, hogy a legtöbb cég versenypozíciója javult az elmúlt évek során. Ez mindenképp örömteli, viszont összesen ugyanekkora hányadnak romlott vagy nem változott a helyzete. Nagy eltérések vannak a magyar és román cégek pozícióját illetően. A romániai vállalkozások több mint felének javult a helyzete, míg a magyarországiak esetében ugyanakkora hányadnak javult, mint romlott (40-40 %). 37. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 40) A földrajzi fekvés előnyei a gazdálkodásnál A földrajzi fekvés megítélése igen összetett és eltérő. Négy kérdést vizsgáltunk: elérhető vasúthálózat, olcsó képzett munkaerő, könnyebb támogatáshoz jutni, illetve egyéb indokok. A vasút terén nagyon megoszlottak a vélemények, de legtöbben közepesen ítélték meg a kérdést. Az olcsó, képzett munkaerő vonatkozásában viszont a közepes válaszokon túl egyértelműen a jó osztályzatok dominálnak, vagyis egyértelmű előnyként van számon tartva. Bár ez inkább a magyar válaszokból olvasható ki egyértelműbben. A könnyebb támogatáshoz jutás esetében ugyanaz az összkép és a magyar, illetve román megítélés, mint a munkaerő esetében. Az egyéb okok esetén 36

40 viszont nagyon nagy a szóródás, sokan előnyként élik meg az elhelyezkedést, de ugyanannyian jelentős hátránynak tartják. 38. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 41) A földrajzi fekvés hátrányai a gazdálkodásnál Az előző kérdéshez kapcsolódóan a hátrányokat vizsgálva az látható, hogy legtöbben legnagyobb hátrányként a gyenge közúti infrastruktúrát említik meg. Érdekes, hogy a fővárostól való távolság bár sokak szerint nagy hátrány, de jelentős hátrány számára ez nem okoz problémát. Fontos és jelentős probléma a kevés termelőcég jelenléte is. Viszont ezeken túl az egyéb problémákat kevesen említették. Érdekesség hogy a gyenge közutakat és főváros távolságát is a magyar vállalkozók jóval gyakrabban említették. 37

41 39. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 42) Van-e kapcsolata felsőoktatási intézményekkel A vállalkozások felsőoktatással való kapcsolatának vizsgálatakor az látható, hogy a vállalkozások egyharmadának van csak ilyen kapcsolata, kétharmad részének pedig nincs. A magyar cégek esetében ennél kicsit jobb az arány, míg a románok esetében valamivel rosszabb. 43) Részt vesznek-e felsőoktatási intézmények által szervezett állásbörzéken Az állásbörzékkel kapcsolatosan eléggé negatív kép rajzolódott ki a felmérés kapcsán. A legtöbb vállalkozás elzárkózik ezektől a rendezvényektől, illetve egy másik jelentős hányad nem rendelkezik elég információval ezeket a rendezvényeket illetően. A cégek kevesebb, mint húsz százaléka vett már részt állásbörzén és alig több mint tíz százalékuk képviselteti magát rendszeresen. Lényegét illetően hasonlóak a román és magyar válaszok. 38

42 40. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 44) Terveznek-e a közeljövőben új termékkel megjelenni 41. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 39

43 Az új termékkel való megjelenés kapcsán egyrészt pozitív, hogy viszonylag sok cég készül ilyenre, viszont ezen belül döntően csak saját fejlesztéssel. Sem egyetemek, sem kutatóintézetek bevonását nem tervezik a fejlesztések kapcsán. A román és magyar válaszok gyakorlatilag megegyeznek ilyen téren. 45) Tervezik-e a közeljövőben új piac/piaci szegmens meghódítását A vizsgált cégek jelentős többsége, több mint nyolcvan százaléka, tervezi a közeljövőben új piaci szegmens meghódítását. Az arányok gyakorlatilag megegyeznek a magyar és a román vállalkozásokat illetően. 46) Terveznek-e a közeljövőben új beruházást Az új beruházások terén is optimista a vállalkozások többsége. A cégek több mint hatvan százaléka tervez új beruházást a közeljövőben. A román cégek esetében magasabb az arány (80 %) a beruházásokra vonatkozóan. 47) Tervezik-e a beruházásokhoz pályázati források igénybe vételét A beruházásokhoz való forrás tekintetében a válaszadók kétharmada igennel válaszolt. Ezen belül a válaszadók fele maga tervezi kitölteni a pályázati adatlapot, míg a csoport másik fele pályázatíró cég bevonását tervezi. A magyar vállalkozások esetében valamivel magasabb a pályázati források igénybe vételének terve, de nincs nagy különbség a határ két oldalának vállalkozásai között ilyen téren. 48) A kiállításokon, vásárokon való részvétel gyakorisága A kiállításokon való részvétel a vállalkozások esetében inkább alkalomszerűnek minősíthető. A legtöbben évente jelennek meg a rendezvényeken. Ez igaz a magyarországi és romániai cégekre is. 40

44 A látogatói kérdőívek kiértékelése 1) Évente milyen gyakorisággal látogat kiállításokat, vásárokat Elmondható, hogy a látogatók fele igen gyakran jár kiállításokra, illetve vásárokra. A többször opció majdnem az összes válasz felét képezi. Utánuk azok következnek, akik ugyan nem rendszeresen, de kétszer vagy háromszor meglátogatják az ilyen típusú rendezvényeket egy évben. A konkrét számokban mutatkozik némi eltérés, de az arányok nagyon hasonlók a határ mindét oldalán lévő vállalkozások esetében. 42. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 2) Nevezze meg látogatásának célját A látogatás célját illetően igen heterogén a válaszok összessége. Relatíve sokan új üzleti partnert keresnek, de sokan szeretnék a piaci ismereteiket is frissíteni, vagy éppen új ötleteket megismerni. De sokan csak egyszerűen a szabadidejüket 41

45 töltik el így. Az egyéb válaszok között a protokoll, a kísérő és a sajtó hangzott el érvként. A magyar és a román látogatók is legnagyobb számban a szabadidő hasznos eltöltését jelölték meg. A románoknál ezt az objektív piaci ismeretek követik, míg a magyarok esetében az új ötletek következnek. De összességében hasonló arányok jelennek meg a kérdőívek válaszaiban. 43. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 3) Honnan értesült a rendezvényről A rendezvényről való értesülés terén a szervezők meghívása áll az első helyen, de az internet, az írott sajtó és a reklámújságok is sokak által meg lettek említve. Mind a magyar, mind a román látogatók ezt a négy opciót jelölték meg leggyakrabban. A különbség abban mutatkozik meg, hogy a román látogatók 42

46 esetében az említett médiumok megelőzik a meghívások gyakoriságát, míg a magyarok esetében ez pont fordítva van. 4) Hogyan készül föl a látogatásra A látogatók rendezvényre való felkészülésére kapott válaszok alapján látható, hogy az oda ellátogatók igen tudatosak. Legtöbben előzetesen informálódnak a médiából, de sokan a szervezőkkel is felveszik a kapcsolatot. A magyarok legjellemzőbben a rendezvény címe alapján döntenek, míg a románok előzetesen informálódnak. 44. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 5) Volt-e olyan rendezvény, amelyet szeretett volna, de nem látogatott meg A látogatók többsége, nagyságrendileg 60 % megemlített olyan rendezvényt, amelyet bár szeretett volna, de nem látogatott meg. Ez az arány a román látogatók körében magasabb, náluk 75 % körül van. 43

47 6) Ha igen, akkor nevezze meg az okát Akik nem tudtak ellátogatni egy számukra fontos kiállításra, azok elsődlegesen a távolságot jelölték meg okként. De fontos szempontként merült fel az utazás költségvonzata is, és megjelentek egyéb okok is, pl. információ hiány. A magyar és román látogatók esetében is több mint ötven százalékot tesznek ki a távolságra és költségekre vonatkozó válaszok, de amíg a románok esetében ezeken belül egyértelműen a távolság dominál, mint ok, addig a magyarok szinte fele-fele arányban említették a két indokot. 45. ábra 7) A kiállításon eltöltött idő Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján Fontos, hogy az egyes látogatók mennyi időt töltenek el az adott rendezvényen. Látható, hogy akik kilátogatnak, komoly szándékkal teszik, ugyanis a válaszadók döntő többsége legalább egy órát eltölt az egyes kiállításokon. De ezen belül is igen sokan jelölték a 3-5 óra időtartamot. Összehasonlítva a román és magyar látogatói szokásokat, azt lehet kijelenteni, hogy a román vendégek több időt fordítanak a rendezvényekre. A két 44

48 leggyakoribb kategóriába (1-2 óra és 3-5 óra) a románoknak 86 %-a tartozik, míg a magyaroknak csak 67 %-a. 46. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 8) A rendezvényen szerzett tapasztalatait hány személlyel osztja meg A rendezvény hírének terjedésében kulcsszerepet játszanak a látogatók és azok személyes kapcsolatai. A látogatók több mint háromnegyede nem csak a legszűkebb környezetével osztja meg tapasztalatait, hanem ismerőseivel is. Ezen belül, vagyis, hogy hány ismerőssel, nagyon pozitív, hogy messze a legtöbb válasz a 10 főnél többel opcióra érkezett. Ezen válaszok a kategórián belül több mint ötven százalékot tesznek ki. De akik ennél kevesebb ismerősnek számolnak be az élményekről, azok is jellemzően 4-5 ismerősnek azért továbbadják információikat. A magyarok és románok között ilyen téren nem mutatkozik jelentősebb eltérés, talán annyi, hogy a román látogatóknál még inkább dominál tíznél több ismerősnek való beszámolás a rendezvényről. 45

49 47. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 9) Nevezze meg a rendezvény meglátogatásának okát 48. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján Magának a látogatásnak oka mögött legtöbben a személyes szakmai fejlődést és a vállalkozás érdekeit jelölték meg. Ezen túl azért nem elhanyagolható az a réteg, amely kötelességet teljesít. 46

50 Érdekesség, hogy míg a magyar látogatók közel háromnegyede az első két kategóriát jelölte meg, addig a románoknak csak kevesebb, mint fele. Utóbbi látogatóknál jelentős súllyal bír a kísérőrendezvény szerepe. 10) Milyen típusú kiállításokat részesít előnyben Nagyon megoszlanak a vélemények a látogatók által preferált kiállításokat illetően. Bár legtöbben a belföldi regionális vásárokat említették, de a legkevesebbszer említett univerzális termékbemutató válasz is igen gyakran elhangzott. Ezen túl a vendégek szívesen látogatják az országos rendezvényeket, a tematikus eseményeket, sőt a határ menti eseményeket is. A magyar vélemények nagyon hasonlók az összesített adatokhoz, de a román véleményekben is gyakorlatilag annyi eltérés mutatkozik, hogy az euroregionális, határ menti események kevésbé, míg a belföldiek valamivel népszerűbbek. 49. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 47

51 11) Rangsorolja a következő információszerzési lehetőségeket hatékonyságuk szerint Az információhoz való hozzájutás terén négy opció volt felkínálva a látogatóknak, ezek hatékonyságát értékelték: szakkiállítások, internet, direkt marketing, szaklap. Összességében a szakkiállítások kapták a legtöbb magas (négyes, vagy ötös) osztályzatot. Az internetet és a szaklapokat is sokan hatékonynak tartják. A legkevésbé jó osztályzatokat a direkt marketing kapta, de azt nem lehet mondani, hogy ezt haszontalannak ítélnék az emberek. 50. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 51. ábra Forrás: saját szerkesztés a kérdőívek alapján 48

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon

A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon A hamisítás vállalati tapasztalatai magyarországon KUTATÁSI JELENTÉS 2013. szeptember A kutatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület megbízásából készült 2013.évben. A kutatást az industorg védjegyiroda

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE

A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Deli Zsuzsa Bernschütz Mária: A MAGYAR VÁLLALATOK EXPORTTEVÉKENYSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei

Konjunktúrajelentés. A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei Konjunktúrajelentés A DUIHK 21. Konjunktúra-felmérésének eredményei www.duihk.hu Köszönetet mondunk közreműködésükért a válaszadó vállalatoknak valamint más uniós tagországok magyarországi kereskedelmi

Részletesebben

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA

SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA SZÉKELYHÍD GAZDASÁGI POTENCIÁLJA A projektet valóra váltotta: A projekt partnerei: Romániai Vállalkozásokért Egyesület Székelyhíd Város Önkormányzata Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben.

Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy. kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben. gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2011 266 Hazai zöldség-gyümölcs TÉSZ-ek kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS SZABÓ MÁRTON

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014.

Juttatások Magyarország 2014. A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben. Kutatási zárójelentés. Budapest 2014. Juttatások Magyarország 2014 A vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2014-ben Kutatási zárójelentés Budapest 2014. április Ez a dokumentum kizárólag a kutatásban résztvevő szervezetek számára

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben