Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program"

Átírás

1 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest, 1184 Hengersor u. 34. (1) , (1) OM:

2 Tartalomjegyzék Képzési szerkezet bemutatása... 3 Modulszerkezet bemutatása... 3 Közgazdaság ágazat... 4 Munkahelyi egészség és biztonság... 6 Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy... 7 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy Ügyviteli gyakorlatok tantárgy Általános statisztika tantárgy Statisztika gyakorlat tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi gyakorlat tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy Adózási gyakorlat tantárgy Számviteli alapismeretek tantárgy Számviteli gyakorlat tantárgy Informatika ágazat Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek tantárgy Információtechnológiai alapok Információtechnológiai alapok tantárgy Információtechnológiai gyakorlat tantárgy Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció Munkaszervezési ismeretek tantárgy Munkaszervezési gyakorlat tantárgy Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy Hálózati ismeretek I. tantárgy Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy

3 Képzési szerkezet bemutatása A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában a szakmai képzés két részre tagozódik. 1. Az ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan két ágazatban történik évfolyamon: közgazdaságtan informatika 2. Az intézményben, az érettségi vizsgára épülő OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére is van lehetőség. A szakképzés szakképesítés specifikus, azaz csak olyan tanulók jelentkezését tudjuk elfogadni, akiknek az közismereti képzésük kiegészült az ágazati szakképzéssel. A tanulmányok elvégzése után megszerezhető szakképesítések: XXIV. KÖZGAZDASÁGÁGAZATHOZ XIII. INFORMATIKAÁGAZATHOZ - Modulszerkezet bemutatása évfolyamon az ágazati szakképzés moduljai: Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Munkahelyi egészség és biztonság Információtechnológiai alapok Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 3

4 Közgazdaság ágazat Tanított tantárgyak: Munkahelyi egészség és biztonság Gazdasági és jogi alapismeretek Ügyviteli gyakorlatok Általános statisztika Statisztika gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Pénzügy gyakorlat Adózási alapismeretek Adózás gyakorlat Számviteli alapismeretek Számvitel gyakorlat Szabad sáv felhasználása: 9. évfolyam: Gazdasági és jogi alapismeretek 1 óra/hét 10. évfolyam Ügyviteli gyakorlatok 1 óra/hét 11. évfolyam Számviteli alapismeretek 1 óra/hét 12. évfolyam Adózási alapismeretek 1 óra/hét 4

5 A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabad sáv felhasználásával Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Tantárgyak heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 Gazdasági és jogi alapismeretek 3 3,5 Ügyviteli gyakorlatok 2,5 3,5 1 Általános statisztika 1 1 Statisztika gyakorlat Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Pénzügyi alapismeretek 2 2 Pénzügy gyakorlat 1 Adózási alapismeretek 2 Adózás gyakorlat 1 Számviteli alapismeretek 3 2 Számvitel gyakorlat 1 összes óra 3,5 2,5 3,5 3, Heti óraszám szabadsávval

6 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodul Tantárgya: Munkahelyi egészség és biztonság 6

7 Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 7

8 Munkahelyi egészség és biztonság Kerettantervi megfelelés: Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgyról általánosságban: Felkészíti a tanulókat az egészséges és biztonságos munkavégzésre. Célok és feladatok: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása.nincsen előtanulmányi követelmény. 8

9 9. évfolyam Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkavédelmi alapismeretek Előzetes tudás További feltételek Személyi:közgazdász szakos tanár Tárgyi: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Helyzetfelismerés Ismeretek/fejlesztési követelmények A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet A tanulók megismerjék a munkavédelem fontosságát. Körültekintés, elővigyázatosság, rendszerező képesség Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Információ feldolgozás, ismeretalkalmazási gyakorlatok, előadások. Kapcsolódási pontok Taneszközök Óraszám: 4 óra Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 9

10 kóroki tényezők. A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság munkaegészségügy) Veszélyes és ártalmas termelési tényezők Kulcsfogalmak /fogalmak Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) Veszélyes és ártalmas termelési tényezők A munkavédelem fogalomrendszere, források A munkavédelemről szóló évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. A fejlesztés várt A tanulókban tudatosodjon a munkavédelem fontossága. eredményei a tanév végén Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkahelyek kialakítása Óraszám: 4 óra Előzetes tudás További feltételek Személyi:közgazdász szakos tanár Tárgyi: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Társas kompetenciák, munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelmények megismertetése. Körültekintés, elővigyázatosság, helyzetfelismerés Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, Kapcsolódási Taneszközök 10

11 Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés módszerek, munka- és szervezési formák Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Információfeldolgozás, ismeretalkalmazási gyakorlatok, előadások. pontok Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 11

12 Jelzések, feliratok, biztonsági szín és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. Kulcsfogalmak /fogalmak Közlekedési útvonalak, menekülési utak hulladékkezelés A fejlesztés várt eredményei a tanév végén A munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelmények betartás. A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkavégzés személyi feltételei Előzetes tudás További feltételek Személyi: Tárgyi: A tematikai egység A munkavégzés személyi feltételeinek, alapvető szervezési feltételeinek megismertetése. nevelési-fejlesztési céljai Felelősségtudat, irányíthatóság, irányítási készség Ismeretek/fejlesztési követelmények A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Információfeldolgozás, ismeretalkalmazási gyakorlatok, előadások. Kapcsolódási pontok Kulcsfogalmak /fogalmak Egyéni védőeszközök A fejlesztés várt A munkavégzés személyi feltételeinek, alapvető szervezési feltételeinek betartása Taneszközök Óraszám: 2 óra Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 12

13 eredményei a tanév végén A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkaeszközök biztonsága Előzetes tudás További feltételek Személyi:közgazdász szakos tanár Tárgyi: A tematikai egység Megismertetni a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket nevelési-fejlesztési céljai Helyzetfelismerés. Óraszám: 2 óra Ismeretek/fejlesztési követelmények Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Információfeldolgozás, ismeretalkalmazási gyakorlatok, előadások. Kapcsolódási pontok Taneszközök Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 13

14 Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. Kulcsfogalmak /fogalmak Szerszám, készülék, gép, berendezés, biztonságtechnika A fejlesztés várt eredményei a tanév végén Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában. Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkakörnyezeti hatások Óraszám: 2 óra Előzetes tudás További feltételek Személyi:közgazdász szakos tanár Tárgyi: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Felelősségtudat, döntésképesség, irányíthatóság, irányítási készség, rendszerező képesség körültekintés, elővigyázatosság, helyzetfelismerés Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszközök Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Információfeldolgozás, ismeretalkalmazási Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, munkabalesetek, foglalkozási 14

15 veszélyforrások felismerésének módszerei és a gyakorlatok, előadások. védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége Kulcsfogalmak /fogalmak A stressz, munkahelyi stressz, kockázat A fejlesztés várt eredményei a tanév végén megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában Tematikai egység /fejlesztési cél: Munkavédelmi jogi ismeretek Előzetes tudás További feltételek Személyi: Tárgyi: A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, teszt, házi feladat. Kapcsolódási pontok Taneszközök Szakkönyvek, jogszabályok, oktatófilmek, Óraszám: 4 óra 15

16 biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás egészségügyi feladatok Balesetek és foglalkozási megbetegedések Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze Információfeldolgozás, ismeretalkalmazási gyakorlatok, előadások. munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések elemzése, az adott szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 16

17 Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. Kulcsfogalmak /fogalmak Munkabiztonság, munkaegészségügy A fejlesztés várt eredményei a tanév végén A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában 17

18 A azonosító számú Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű szakmai követelménymodul Tantárgyai: Gazdasági és jogi alapismeretek Ügyviteli gyakorlatok Általános statisztika Statisztika gyakorlat Pénzügyi alapismeretek Pénzügyi gyakorlat Adózási alapismeretek Adózási gyakorlat Számviteli alapismeretek Számvitel gyakorlat 18

19 A modulon belüli szakmai, gazdasági jellegű tantárgyakról általánosságban: A Szakmai kerettanterv tananyag elosztása évfolyamra, ill évfolyamra központilag készült el, meghatározott órakerettel. Általában a tanegységekre szánt központilag megadott órakeretet elfogadtuk, csak helyenként, az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján módosítottunk a lehetséges kereteken belül. A mai felgyorsult világban a tanulóknak szükségük van alapvető gazdasági és jogi, pénzügyi, valamint munkapiaci ismeretekre. Ezeken a területeken is fontos, hogy összhangba kerüljenek készségeik és képességeik, hiszen nagyon nehéz a szakmai szövegek tartalmának helyes értelmezése. Ezek az ismeretek segítik a tanulók munkapiaci igényekhez igazodó szaktudásának megszerzését és későbbi tudatos pályaválasztását is. A tantárgyak segítenek eligazodni a képzésben résztvevő diákok számára a mindennapi gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmak között. Megismerteti őket a gazdaság szereplői és a gazdasági események közötti alapösszefüggésekkel, a fogyasztói és a termelői magatartás és a piac kapcsolatával, az állami szerepvállalással, alapvető jogi kategóriákkal. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: A diákok számára legyen elérhető és megfizethető, jól alkalmazható eszköz. Segítse az elméleti feladatok könnyebb megérthetőségét, feldolgozását és a gyakorlati feladatok megoldását.a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének és az elsajátítandó tananyagtartalomnak. Legyen mindig a lehető legaktuálisabb. Fontos szempont, hogy legyen használható gyakorlati jellegű feladatok megoldására is (munkafüzet, esettanulmány ) az elméleti anyag jól feldolgozhatósága mellett. Fontos lenne, hogy a szakmai tárgyak tanításához is álljon rendelkezésre megfelelő tananyag munkafüzettel kiegészítve, valamint digitális tananyag, ami a nehéz szakmai szövegtartalomban való könnyebb eligazodást, tanulást és feldolgozási lehetőségeket segítené. Célok és feladatok: A tanulóval ismertesse meg a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakatésazazokközöttiösszefüggéseket,avállalkozásokésa nemzetgazdaságegyesterületeinektöbbirányúkapcsolatát,aközgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit. Emellett neveljen környezettudatosságra, figyelemmel kísérve a külső gazdasági hatásokat externáliákat.internalizáljon a folyamatos tananyag elsajátítása soránés fejlessze a vállalkozói és gazdasági kompetenciákat is. A tanulók értékelése: 19

20 A kompetencia alapú oktatás velejárója olyan megváltozott oktatási szerkezet, melyben az egyéni és csoportos tanulásnak, a projekteknek, a kooperatív technikáknak, tevékenységközpontú oktatási módszereknek egyaránt helye van. A bővülő eszközrendszerből következik, hogy az értékelés lehetőségei is nagymértékben kitágulnak. A hagyományos értékelési módok mellett megjelenik a szöveges értékelés, a csoport tanár általi értékelése és önértékelése. Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Az értékelés másik sajátsága a jegyek háttérbe szorulása, de legalábbis a teljesítményeknek főként százalékban való kifejezése. Mivel az érettségi rendszer is alapvetően százalékokkal operál, így ezt az árnyaltabb skálázást javasoljuk, kiegészítve a személyre szabott, célirányosan fejlesztő szöveges értékeléssel. Törekednünk kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. Formái lehetnek: szóbeli felelet, feladatlapok értékelése, tesztek, dolgozatok osztályozása, ábrák, függvények és modellek készítése, ábrázolása számítási feladatok megoldása, kiselőadások tartása, munkafüzeti feladatlapok kitöltése csoportosan, ill. egyénileg gyűjtőmunka (cikkek, grafikonok, esettanulmányok) megbeszélése, gyakorlati életből merített megfigyelések, tapasztalatok feldolgozása, esetek megbeszélése A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai: A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. A számonkérés a tananyag jellegéből következően szóbeli és írásbeli formában történjék. A szóbeli számonkérést a tanév során folyamatosan célszerű alkalmazni az alapfogalmak, az alapösszefüggések önálló, szakszerű, szabatosmegfogalmazásával. Az egyes nagyobb témakörök feldolgozása, rendszerezése után érdemes a tanulók teljesítményét írásbeli feladatsorral mérni. A számonkérés különböző típusú feladatok kombinációjából álljon: tartalmazzon teszt jellegű feladatokat, igaz- hamis állításokat, alapfogalmak rövidmeghatározását, rendszerezéseket és a témakörökhöz kapcsolódó egyszerű számításokat. Az írásbeli feladatok értékelésénél az alakilag rendezett, szabályos javításokattartalmazó megoldások tekinthetők alapkövetelménynek. A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek témakörönként: 20

21 90-100%jeles 80-89%jó 65-79%közepes 50-64%elégséges 0-49%elégtelen Szabad órakeret felhasználása 9. évfolyamon 9. évfolyamon heti 1 óra szabad órakeretünket a Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy keretéhez csatolva kívánjuk felhasználni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a éves diákok, bekerülve egy közgazdasági jellegű képzésre, alaposan elsajátíthassák azokat az alapvető gazdasági kifejezéseket és összefüggéseket, melyekkel később, a mindennapi életben találkozhatnak. Ezek ismerete feltétlenül szükséges későbbi tanulmányaik során, majd a munkapiacon potenciális munkaerőként való megjelenésükkor. A tárgy -mint szakmai orientációs, alapozó tárgy nyelvezete nagyon nehezen megy ennek a korosztálynak, hiszen a gyakorlati élettel még nem tudják közvetlenül összekapcsolni tapasztalat hiányában. Későbbi tananyagaik sikeres elsajátításához elengedhetetlen tehát ennek alapos ismerete, megfelelő értelmezése. Ezért ennek biztos elsajátítása, begyakorlása érdekében csatoltuk ehhez a tárgyhoz a lehetséges szabad órakeretet. 21

22 Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 22

23 9. évfolyam Gazdasági és jogi ismeretek 72 óra+36 óra (szabadon tervezhető keretből) 108óra/36 hét Tematikai egység /fejlesztési cél Előzetes tudás További feltételek Mikrogazdasági alapok Matematikai és szövegértési alapok Személyi: Közgazdász tanár Óraszám 18 Tárgyi: Tankönyv- munkafüzet, esettanulmányok, szakmai újságcikkek, számológép, esetenként számítógépes háttér, projektor, szakmai DVD-k, videók és CD anyagok A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Agazdasági alapfogalmak megismerése, alapösszefüggések felismerése a témakörön belül, logikai kapcsolat és törvényszerűségek megállapítása. Ismeretek/fejlesztési követelmények: Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszközök Gazdasági élet alapvető fogalmainak és területeinek, alapkérdéseinek megismerése. A gazdaság szereplői és a köztük lévő kapcsolatok, folyamatok és összefüggések felismerése. A termelési tényezők fogalma, csoportosítása, és a gazdasági körforgás valamint azok elemeinek ismerete. Olvasott szöveg feldolgozása, információk rendszerezése, tesztfeladatok megoldása, kiscsoportos tevékenység irányítással. Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás. Ügyviteli gyakorlatok, Üzleti kommunikáció tantárgyak Tankönyv, munkafüzet, számológép 23

24 Kulcsfogalmak /fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén Szűkösség, szükséglet, hiány, termelés és típusai, csere, elosztás,fogyasztás, gazdasági körforgás, termelési tényezők és csoportosítása, javak, gazdálkodás, munkamegosztás A tanegységen belüli alapösszefüggések ismerete, felismerése. Alapfogalmak értelemszerű ismerete és alkalmazása, rövid szakmai szövegek önálló feldolgozása, elemzése. Tematikai egység/ fejlesztési cél Óraszám A fogyasztói magatartás és a kereslet 30 Előzetes tudás Matematikai és szövegértési alapok, Mikrogazdasági alapfogalmak ismerete További feltételek Személyi: Közgazdász tanár Tárgyi: Tankönyv- munkafüzet, esettanulmányok, szakmai újságcikkek, számológép, esetenként számítógépes háttér, projektor, szakmai DVD-k, videók és CD anyagok A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Apiaci alapfogalmak és mechanizmus megismerése, alapösszefüggések felismerése a témakörön belül, logikai kapcsolat és törvényszerűségek megállapítása. Felelősségtudat kialakítása, motíválhatóság Ismeretek/fejlesztési követelmények: Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszközök Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus. A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők.afogyasztódöntésimechanizmusa,aracionalizálásielvérvényesülésea fogyasztói magatartásban.az egyéni és a piaci kereslet. Olvasott szöveg feldolgozása, információk gyűjtése, rendszerezése, tesztfeladatok megoldása, kiscsoportos tevékenység irányítással. Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás. Ügyviteli gyakorlatok, Üzleti kommunikáció tantárgyak Tankönyv, munkafüzet, számológép 24

25 Kulcsfogalmak /fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén Piac, kereslet (egyéni és piaci), kínálat, jövedelem, ár és típusai, piaci egyensúly és egyensúlytalanságok, piaci mechanizmus. Kereslet és keresett mennyiség közötti különbség.nominál és reálérték, racionalizálás, optimális fogyasztói döntés, 2 A tanegységen belüli alapösszefüggések ismerete, felismerése. Alapfogalmak értelemszerű ismerete és alkalmazása, rövid szakmai szövegek önálló feldolgozása, elemzése. Tematikai egység/ fejlesztési cél Előzetes tudás További feltételek A vállalat termelői magatartása és a kínálat Mikrogazdasági alapok és a Fogyasztói magatartás és a kereslet tematikai egységek ismerete Személyi: Közgazdász tanár Óraszám 30 Tárgyi: Tankönyv- munkafüzet, esettanulmányok, szakmai újságcikkek, számológép, esetenként számítógépes háttér, projektor, szakmai DVD-k, videók és CD anyagok A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Vállalat, vállalkozás gazdasági tevékenységének megismerése, környezettel való kapcsolatának megértése. Vállalkozás beindításában való közreműködés, adminisztratív feladatok, marketing tevékenység megismerése. Megrendelések előkészítése, kapcsolattartás vevőkkel, fogyasztókkal. Ismeretek/fejlesztési követelmények Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszköz ök Avállalatkörnyezete,piacikapcsolatai,formáinak, a termeléstechnikai gazdaságiösszefüggéseinek és a termelésköltségeinek ismerete,aköltségfüggvények ábrázolása. Apiacformáiésakínálat, a piacszabályozás megismerése. Gazdálkodás,gazdaságosság és az ezzel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása Költség,kiadás,ráfordítás,bevételfogalma, egyszerű gazdaságossági számítások végzése Afedezetiösszeg megállapítása, tartalmi ismerete Avállalkozásgazdálkodásánakeredményének megállapítása Olvasott szöveg feldolgozása, információk gyűjtése, rendszerezése, tesztfeladatok megoldása, kiscsoportos tevékenység irányítással. Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás. Ügyviteli gyakorlatok, Üzleti kommunikáció, Matematika tantárgyak Tanköny, munkafüzet, számológép,esettan., cikkek 25

26 Kulcsfogalmak /fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén Vállalat, vállalkozás, vállalat környezete (belső, mikro, makro), érintettek. Kiadás, költség, ráfordítás, árbevétel, haszon, önköltség, költségfüggvények. Piacszabályozás, gazdálkodás, gazdaságosság, hatékonyság, jövedelmezőség, termelékenység. Fedezeti pont, üzemszüneti pont. Vállalkozás eredménye. Tágabb fogalmi ismeretek, önálló anyagfeldolgozás, szakmai kommunikáció, alapdokumentumok megismerése, kezelése. Problémamegoldás önállóan, modellalkotás. Tematikai egység /fejlesztési cél A vállalkozások alapítása, működése Óraszám 30 26

27 Előzetes tudás További feltételek Matematikai és szövegértési alapok,az előző tanegységek ismerete Személyi: Közgazdász tanár Tárgyi: Tankönyv- munkafüzet, esettanulmányok, szakmai újságcikkek, számológép, esetenként számítógépes háttér, projektor, szakmai DVD-k, videók és CD anyagok A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A vállalkozásokról általános ismeretek megszerzése, ( alapítás, működtetés feltételei, vállalkozások formái és csoportosítása, jellemzőinek ismerete. Vezetői ismeretek megszerzése. Ismeretek/fejlesztési követelmények: Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszközök A vállalkozások különböző formáinak, jellemzőinek ismerete, létrehozása, megszűnésének körülményei. Tájékozódás a vezetési kompetenciák között, vezetési szintek, tulajdonságok, feladatok felismerése. Csőd és felszámolás közötti különbség megértése. Vezetési és információs bázis, valamint a controlling szerepének megismerése. Olvasott szöveg feldolgozása, információk rendszerezése, tesztfeladatok megoldása, kiscsoportos tevékenység irányítással. Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás. Ügyviteli gyakorlatok, Üzleti kommunikáció tantárgyak Tankönyv, munkafüzet, számológép Esettanulmányok, cikkek Kulcsfogalmak /fogalmak A fejlesztés várt eredményei a tanév végén Kis-, középvállalkozások és jellemzőik, Társas vállalkozások és formái, Csőd- és felszámolási eljárás, Vezető és vezetés, feladatok, tulajdonságok, szintek. Controlling. A tanegységen belüli alapösszefüggések ismerete, felismerése. Kapcsolódó fogalmak értelemszerű ismerete és alkalmazása, rövid szakmai szövegek önálló feldolgozása, elemzése. 27

28 10. osztály Gazdasági és jogi ismeretek 126 óra/36 hét Tematikai egység/ fejlesztési cél Előzetes tudás További feltételek A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai Szövegértési alapok, matematikai alapok. A gazdasági és jogi környezetünk tantárgy 9. évfolyamos anyagának ismerete Személyi: Közgazdász tanár Óraszám 22 Tárgyi: Tankönyv- munkafüzet, esettanulmányok, szakmai újságcikkek, számológép, esetenként számítógépes háttér, projektor, szakmai DVD-k, videók és CD anyagok A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Makrogazdasági alapfogalmak és gazdasági folyamatok, összefüggések megismerése. A makrogazdaság szereplői és kapcsolatrendszerük. Makrogazdaság piacai. Államfeladatai, gazdasági szerepvállalása. Monetáris és fiskális politika jellemzőinek és különbségeinek felismerése. Az államháztartási rendszer és alrendszerei. A központi költségvetés szerkezete, bevételi és kiadásai Ismeretek/fejlesztési követelmények: Pedagógiai eljárások, módszerek, munka- és szervezési formák Kapcsolódási pontok Taneszközök A makrogazdaság szereplőinek ésalapvető fogalmainak, területeinek megismerése,kapcsolatainak, összefüggéseinek felismerése. Az államnak, mint gazdálkodási rendszernek és mint államháztartásnak szerepének, felépítésének, gazdálkodásának megismerése. Költségvetési mérleg ismerete, egyenlegének felismerése, ennek jelentőségének megértése. Olvasott szövegés ábrák, grafikonok feldolgozása, információk rendszerezése, tesztfeladatok megoldása, kiscsoportos tevékenység irányítással. Magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kiselőadás. Ügyviteli gyakorlatok, Üzleti kommunikáció tantárgyak Tankönyv, munkafüzet, számológép, cikkek, grafikonok, ábrák, esettanulmányok 28

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚTMUTATÓ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 2014. 1 Az útmutató tartalma 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Ügyviteli feladatok ellátása modulzáró

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben