NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK"

Átírás

1 NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték időtartama: Részvételi feltételek: Viacom Global Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út Cégjegyzékszám: Cg Adószám: (a továbbiakban: Viacom ) PRIMŐR KOZMETIKAI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3.Cégjegyzékszám: Adószám: Essence Justin Bieber promóció (a továbbiakban: Játék ) év április 09. napján 18:00.h-tól április 11. napján 10:00-ig érvényes Az Általános Feltételekben meghatározott, életkorral kapcsolatos szabályok maradéktalan betartása. A Játékban kizárólag 12. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. 18. életévét be nem töltött személy csak 18. életévét betöltött személy felügyelete mellett vehet részt az eseményen. Az eseményen résztvevőknek az esemény időpontjában érvényes, az utazáshoz szükséges okmányokkal kell rendelkezniük. Jelentkezés módja/a Játék menete: A weboldalon közétett kérdésekre kell a Játék időtartama alatt 5 db Justin Bieber tematikájához kapcsolódó kérdésre, valamint 1 db. Essence termékkel kapcsolatos kérdésre helyesen válaszolni. A játékos köteles regisztráció keretében megadni nevét, címét, születési dátumát és lakcímét.a helyesen válaszolók között a Játék lezárultát követően kisorsolásra kerül: 2db koncertjegy Justin Bieber április 16.-án Osloban megrendezésre kerülő koncertjére, az utazáshoz szükséges 2 db repülőjeggyel valamint szükséges transzferrel és szállással 2 fő részére, a koncert napjára. A program teljes lebonyolítását, valamint az utazás körülményeire vonatkozóan részletes tájékoztatást a nyeremény kisorsolását követően a PRIMŐR Kozmetikai Kft. vállalja. 1

2 Nyeremény: 2db koncertjegy Justin Bieber áprlis 16-i Osloban megrendezésre kerülő koncertjére, az utazáshoz szükséges 2 db repülőjeggyel valamint szükséges transzferrel és szállással 2 fő részére, a koncert napjára. helyszín: Telenor Aréna, Oslo, Norvégia részletek: A nyeremény az alábbiakat tartalmazza: Szállás + reggeli Repülőjegy (retúr) Biztosítás Transzfer (reptér-szállás, szállás-stadion között, retúr) koncertjegy Minden más kiadás már a nyertest terheli. (pl.: minibár fogyasztás, vacsora, ebéd, stb.) Szállás: Quality Hotel 33 https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-33 Elhelyezés kétágyas szobákban reggelivel. Utazás: Indulás Osloba: április 16-án TALÁLKOZÁS: Budapest Ferihegy Terminal 2B bejáratnál a csomagfeladó pultnál. 4:30-4:45 között Repülőjegyhez csomag: 1 db feladható poggyász /fő max 23 kg Kézi poggyász: 1 db max 8 kg, 55x40x20 cm Menetrend ODA: Air Berlin - Flight AB 8637 Indulás Budapest Ferihegy Airport Budapest, HU 06:15 Terminal 2B Érkezés Berlin Tegel Airport Berlinbe Átszállás Berlin, DE 07:45 Air Berlin - Flight AB 8246 Indulás Berlin Tegel Airport Berlinből Berlin, DE 08:25 Érkezés Norway Oslo Airport Osloba Oslo, NO 10:00 Menetrend VISSZA: Air Berlin - Flight AB 8243 Indulás Norway Oslo Airport Oslo, NO 2 19:15 Érkezés Berlinbe Berlin Tegel Airport Berlin, DE

3 A Nyertes kiválasztása: Sorsolás menete: A sorsolás dátuma: 2013.április :00 A sorsolásban azon Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt helyesen válaszoltak a oldalon feltett kérdésekre, és valós adataikat hibátlanul és hiánytalanul adták meg.. A Nyertes értesítése az általa megadott címen 2013.április 11. napján történik. Amennyiben a Nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a Nyeremény igénybevételére nem jogosítja fel, vagy bármely okból a programon részt venni nem tud, Viacom jogosult új Nyertest választani a fentiekben meghatározott módon. A Nyertes a nyeremény átruházására nem jogosult. Az általános feltételektől - való eltérések: A jelen játékszabályzat az alábbi okiratokból áll: I. Egyedi feltételek II. Általános feltételek Amennyiben a jelen Egyedi Feltételek az Általános Feltételektől eltérő rendelkezéseket tartalmaz, a jelen Egyedi Feltételekben foglaltak tekintendőek irányadónak. II. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Az Egyedi Feltételekben meghatározott időtartamban és feltételekkel megszervezett Játékban a jelen Általános Feltételekben foglaltak szerint (a továbbiakban együtt: Játékszabályzat ) lehet részt venni, a Játékra a Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak. A Játékos a Pályázat benyújtásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Játékszabályzat az Egyedi Feltételekben meghatározott helyen ismerhető meg. 1. Részvételi feltételek: 1.1. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki a Részvételi feltételeknek maradéktalanul megfelel. (továbbiakban Játékos ) Amennyiben a Játék az Egyedi feltételekben foglaltak szerint lehetővé teszi 18 éven aluliak számára is a részvételt, azon Játékos, aki a Játék kezdetének időpontjában 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez, valamint a Nyeremény átvételéhez szülő, illetve a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges. Az írásbeli hozzájárulást a Játékos köteles eredeti példányban a Viacom részére átadni. 2. A Játék időtartama: 2.1 A Játék időtartama az Egyedi Feltételekben meghatározott időszak. A megfejtéseknek ezen időtartamon belül kell beérkezniük. A Pályázatok beérkezésének időtartama a Játék első napjának 18óra 00 percétől az utolsó napjának 10 óra 00 percéig terjedő időszak. Az ezen időszakot megelőzően vagy azt követően, azaz késedelmesen beérkezett megfejtések a Játékban való részvételre és Nyereményre nem jogosítanak. 3

4 3. A Pályázat érvényessége: 3.1 A Játékos a megfejtés benyújtásával tudomásul veszi, hogy Viacom minden előzetes értesítés nélkül akár előzetesen, akár utólagosan jogosult a Játékból kizárni azon Játékosokat, akik a jelen Játékszabályzat Egyedi és Általános Feltételeiben foglaltaknak nem tesznek maradéktalanul eleget. Ezzel a jelentkezés érvénytelenné válik. 3.2 Viacom fenntartja a jogot, hogy a Játék kimenetelét befolyásoló, vagy befolyásolni kívánó, illetve ezt a hatást elérő vagy megcélzó (így különösen: mások játékát sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) Játékosokat minden előzetes értesítés nélkül akár előzetesen, akár utólagosan a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik. 3.3 A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a részvétel jogsértő, vagy jelen Játékszabályzatnak nem megfelelő mivolta a Nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt köteles visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni. 3.4 Viacom fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Játékban való részvételével a Játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a Játékkal kapcsolatos visszaélésre ide értve a távközlési csalást is akkor az ilyen játékos címe, illetőleg telefonszáma a jelen Játékból és minden további, a Játékokkal érintett televíziós csatornán megjelenő, vagy a Viacommal egy cégcsoportba tartozó gazdasági társaság közreműködésével megvalósuló további nyereményjátékból kizárható. Amennyiben ilyen cím, vagy telefonszám kerül nyertesként kisorsolására, akkor a Nyeremény kiadása megtagadható. 4. A Nyertes kiválasztása: 4.1 A nyertes kiválasztása az Egyedi Feltételekben meghatározottak szerint sorsolással történik, a helyes válaszokat adókról a Viacom zárt adatbázist hoz létre. Ebből az adatbázisból az Viacom véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a nyertest/nyerteseket az Egyedi Feltételekben meghatározott időpontban. 4.2 A jelen fejezet szerint kiválasztott nyertest/nyerteseket a Viacom az Egyedi Feltételekben rögzítettek szerint értesíti a nyerés tényéről, valamint a nyereményről, illetőleg nyereménytárgyról és annak átvételi lehetőségéről. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza, vagy a nyereményre való jogosultság érdekében tőle kért személyes adatok szolgáltatását megtagadja, a Pályázat érvénytelennek minősül. Az ily módon érvénytelenül pályázó nyertes helyett a Szervező a nyertes kiválasztásának módja szerint új nyertest sorsol ki. 5. Nyeremény: 5.1 A Játékszabályzat 4. fejezete alapján kiválasztott nyertes az Egyedi Feltételekben rögzített Nyereményre/Nyereményekre jogosult. A Nyeremény más, akár a Viacom, akár a nyereményfelajánló, akár harmadik személyek által gyártott vagy forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra, illetve pénzösszegre át nem váltható, valamint más személyre át nem ruházható. 6. Adatvédelem: 6.1 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott alapadatokat aviacom az cím kivételével a Játék végéig kizárólag azonosítás és értesítés céljából megőrzi, harmadik fél részére nem adja át. AViacom a Játékos adatait az adatvédelemről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Viacom tájékoztatja a Játékosokat, hogy az általuk megadott adatok kezelése a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján történik. Az adatkezelés célja a Játék során történő azonosítás, a nyerésről történő tájékoztatás, valamint a Viacommal kapcsolatos híreket tartalmazó hírlevél megküldése. Az adatok a Játék végén az önkéntesen megadott címek kivételével törlésre kerülnek. Az címeket a Viacom a Játék lezárulta után hírlevél küldés céljából továbbra is 4

5 kezelni jogosult a hírlevélről történő lejelentkezés napjáig. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul adatainak kezeléséhez és továbbításához. 6.2 A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyerés esetén nevét és lakcímét (kizárólag település megjelölésével) a Játék szervezője vagy a Viacom nyilvánosságra hozza. A Viacom csak a nyertes Játékosok esetében hozza ezen adatokat nyilvánosságra. 6.3 A Játékos a játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a Játék promóciójával összefüggésben, melyért semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg a játék időtartama alatt, vagy a későbbiek folyamán. 6.4 A Játékos köteles a valóságnak megfelelő és a Játékban való részvételhez szükséges összes adato(ka)t megadni. A valótlan vagy nem teljes körű adatszolgáltatás Játékból történő automatikus kizárást vonja maga után. 6.5 A Viacom nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált cím, vagy telefonszám megadásával. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált címet, vagy nem saját maga által használt telefonszámot vesz igénybe, a Játék kezdete előtt a jogosult hozzájárulását kérni köteles, a Viacom ezen hozzájárulás igazolására a Játék bármely szakaszában, de azt követően is a Játékost felhívni jogosult. A Játékkal kapcsolatos, postafiók és telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Viacom mindennemű felelősségét kizárja. 6.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv. ) rendelkezései (elsődlegesen a és ok) tartalmazzák. 7. Vegyes rendelkezések: A megfejtés hiányossága/hibája miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Viacom semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékban nem vehetnek részt a Viacom, a Szervező, valamint a nyeremény felajánlójának alkalmazottai, és e személyek Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 5

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat

Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat Szabad a préda - promóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A promóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben