Az MKSZ egyszövetségi rendszerben megválasztandó új elnökségének célkitűzései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az MKSZ egyszövetségi rendszerben megválasztandó új elnökségének célkitűzései"

Átírás

1 Az MKSZ egyszövetségi rendszerben megválasztandó új elnökségének célkitűzései Kiemelt stratégiai irányok 1. Szövetségi működés megreformálása egyszövetségi rendszer kiépítése 2. Irányító szövetség koncepció 3. Szolgáltató szövetség koncepció 4. Egységben az erő szövetségi koncepció 5. Utánpótlás nevelés megerősítése 6. Tömegbázis szélesítése 7. Versenysport menedzsment koncepció 8. Kerékpársport a médiában hangsúlyos kommunikáció 9. Hosszú távú sportágfejlesztési stratégia kidolgozása 1. Azonnali lépések a szövetségi működés megreformálása terén Az új, egyszövetségi rendszerben felálló elnökség, kiemelt fontosságúnak tartja a szövetségi működés reformjának azonnali elindítását. Az alábbiakban foglaljuk össze azokat az intézkedéseket, amelyeket az elnökség megválasztása esetén az elkövetkező 3-6 hónapban, a szövetségi működés reformja terén meg kíván valósítani. Szakágvezetők kinevezése legkésőbb június 30-ig o Előzetes konzultációk alapján, a szövetség működőképességének folytonossága céljából amennyiben a tagság a május 29-i közgyűlést követően ellenkező érvényű javaslatot nem tesz az elnökség felé a következő szakembereket tervez kinevezni az elnökség az egyes szakágak élére, december 31-ig szóló ideiglenes megbízással, amikor is a szakágaknak szakágvezető tisztújítást / megerősítést kell tartaniuk Országút Steig Csaba XCO / XCM Molnár Dénes BMX Borbély Ferenc Pálya Pataki Ibolya DH/4X Gács Péter Terem Nagy Györgyi Cyclocross Vinczeffy Zsolt Triál (Extrém) Schettrer Zsolt Para Steiner György A legalapvetőbb szövetségi feladatok azonnali reformja pl. licensz nyilvántartás és menedzsment, tagi adminisztráció, elszámolási rendszer Szakmai kollégiumok rendszerének véglegesítése kollégiumi vezetők kinevezése Etikai és fegyelmi bizottság felállítása

2 Főtitkár hivatalának megerősítése a jelenlegi főtitkári hivatali működés áttekintése, szervezeti, személyi és folyamat változtatások életbe léptetése Az MMTBSzSz felszámolásának elindítása együttműködve az MMTBSzSz leköszönő elnökségével Az MKSzSz felszámolásának elindítása együttműködve az MKSzSz leköszönő elnökségével, annak hiányában közgyűlési felhatalmazás alapján, bíróságon kezdeményezett felszámolási eljárás keretében A BKSz felszámolásának elindítása együttműködve az BKSz leköszönő elnökségével, annak hiányában közgyűlési felhatalmazás alapján, bíróságon kezdeményezett felszámolási eljárás keretében A MBMXSz felszámolásának elindítása együttműködve az MBMXSz leköszönő elnökségével Az AKESZ mint önálló, az MKSZ-től független sportszövetség törvényességi felülvizsgálata működésének az MKSZ, mint egyetlen országos sportági szakszövetség keretein belülre irányítása 2015-ös EMMI szerződés megkötése 2015-ös MOB szerződés megkötése KSF II. elszámolás befejezése KSF III. elszámolás befejezése 2014-es pénzügyi beszámoló elkészítése 2014-es könyvvizsgálói jelentés elkészíttetése Amennyiben szükséges a könyvvizsgáló jelentés alapján önrevízió indítása a NAV-nál ügyészségi törvényességi felülvizsgálat indítása A szövetségi működést meghatározó szabályzati rendszer felépítése részben korábban kidolgozott és létező szabályzatok aktualizálása, részben pedig új szabályzatok kidolgozása révén o Szervezeti Működési Szabályzat o Etikai kódex és fegyelmi szabályzat o Számviteli politika o Általános sport- és versenyszabályzat o Orvosi és doppingellenes szabályzat o Edzői működési szabályzat o Versenybírói működési szabályzat o Vagyoni értékű jogok szabályzata o Eszköz- és vagyonkezelési szabályzat o Környezetvédelmi és biztonsági szabályzat o Igazolási és átigazolási szabályzat o Sportszakemberekre pl. szövetségi kapitányok - vonatkozó szabályzat (képesítések feltételrendszere) 2. Az irányító szövetség koncepciójának kidolgozása Az MKSZ mint országos sportági szakszövetség a sport törvényből származó jogosítványait felhasználva egy a korábbinál sokkal határozottabb sportági irányító szerepet kíván betölteni. Alább az irányító szövetség koncepciójának néhány gyakorlati megvalósulási eleme:

3 A szövetségi szabályrendszer betartásának folyamatos felügyelete szankciók alkalmazása szükség esetén Versenyrendszer OB, kupa, egyéb élsport versenyek, amatőr versenyek kialakítása és engedélyezése a szövetség hosszú távú sportágfejlesztési céljainak megfelelően A versenyrendezési naptár szakágak, földrajzi területek, és naptári időpontok közötti összehangolása tömegbázist növelő, és a versenyszervezők piacait is védő elvek alapján A szövetség által jóváhagyott versenyek szakmai és minőségi színvonalának folyamatos ellenőrzése - szankcionálása A szövetségi kapitányi rendszer szigorú teljesítményorientált kereteken belül való működtetése pályáztatás, előre meghatározott program és célrendszer, rendszeres eredményességi beszámolók A válogatottak működési rendjének szigorú felügyelete válogatási elvek megkövetelése, válogatott státusz megbecsülésének visszaállítása, válogatott versenyzők kiemelt támogatása, szigorú válogatott viselkedési és etikai kódex betartásának megkövetelése UP nevelő tagszervezetek érdekeit messze menőkig figyelembe vevő igazolási és átigazolási rendszer üzemeltetése 3. A szolgáltató szövetség koncepciójának kidolgozása A szövetség korábbi években a közvetlen támogatások rendszerét alkalmazta a szövetségi anyagi források tagszervezetekhez juttatására. Ennek a rendszernek számos problémája jelentkezett, folyamatos elszámolási gondokat generált, illetve átláthatatlanná tette, hogy a pénzek tagszervezethez való megérkezése után milyen konkrét lépések történtek, eredmények születtek. A támogatott klubok leginkább az elszámolások adminisztrációs terheiről panaszkodtak, amire sem szakmai felkészültség, sem pedig erőforrások nem állnak sokszor rendelkezésre a tagszervezetnél. Az új elnökség, a fenti rendszer megváltoztatását tűzi ki céljául, és egy olyan szolgáltató szövetség koncepció kidolgozását kezdi meg júniustól, amely az egyes klubok, versenyszervezők, edzők, versenyzők, szövetségi kapitányok működését támogatja majd a munkájuk elvégzéséhez szükséges szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával. Alább a szolgáltató szövetség koncepciójának néhány gyakorlati megvalósulási eleme: Tagszervezetek feladatait társfinanszírozással támogató rendszerek pl. edzői fizetéseket részben vagy egészben a szövetség fizeti Egyes versenyrendezői feladatok központi tendereztetése, és a versenyrendezők számára alacsonyabb költségű szolgáltatási menü

4 kidolgozása pl. időmérés, motoros biztosítás, egészségügyi biztosítás, média stb. A versenyrendezői támogatási rendszer keretében versenyrendezői költségek átvállalása, szolgáltatási szerződéseken keresztül pl. bírói díjak, időmérés, útdíjak, időmérés, média, egészségügy stb. A tagszervezetek eszközigényeit támogató központi beszerzési pályázati rendszer kidolgozása 4. Egységben az erő szövetségi koncepció Az új elnökség kiemelt feladatának tekinti, hogy a kerékpársportot évek óta megosztó ellenségeskedést tudatos lépésekkel megszüntessük, és magunk mögött hagyjuk. A kerékpársport sokszínűségéből adódó lehetőségeinket, szinergiákat egymás erősítésére, sikereink megsokszorozására szeretnénk felhasználni. A kiegyezés célját tudatos lépéseken keresztül lehet csak elérni alább néhány gyakorlati lépés, amit az elnökség megválasztása esetén elindít: Dicsőség csarnok a kerékpársportban a magyar kerékpársport egy több mint 100 évre visszatekintő, nagy múltú történet. Közöttünk élnek sokan, akik végig kísérték, és tetteikkel építették a sportágat az elmúlt 40, 50, 60 évben. Nekik szeretnénk tisztelegni egy kerékpáros dicsőség csarnok felállításával. Eredményeink szakágakon átívelő kommunikálása mindenki lehessen büszke, hogy a bringasport tagja. A legfiatalabb korosztályok esetében teljes körű átjárhatóság biztosítása az egyes területek között. Ebben a korban a bringázás szeretete a lényeg, később dőlhet el, hogy kiből lesz kiemelkedő ügyességi, vagy állóképességi kerékpáros. Azok a gyerekek, akik együtt nőttek fel bringázás közben, UP, majd felnőtt korukban is nagyobb eséllyel ápolnak majd jó viszonyt, és bontják le így a történelmi feszültségeket. 5. Az utánpótlás nevelést megerősítő azonnali gyakorlati lépések Az magyar kerékpársport fejlesztésének alapját egy a mainál sokkal szélesebb utánpótlás bázis tudja csak hosszú távon garantálni. Az utóbbi években az UP fejlesztési tevékenység nem kapott elég hangsúlyt, a szövetségi források nem kellő mértékben jutottak el az UP nevelési tevékenységet végző klubokhoz. Az új elnökség eltökélt szándéka, hogy kiemelt hangsúlyt helyezzen a piramis alapját képező UP nevelési és fejlesztési programokra. A kerékpársport hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája egy széles tömegbázisból táplálkozó UP bázisból kiindulva építi majd fel az elkövetkező 5-10 évben a mainál sokkal sikeresebb, nemzetközileg is versenyképes magyar kerékpáros versenysportot, ugyanakkor bizonyos azonnali lépések megtétele már idén lehetséges.

5 Alább néhány az UP nevelést megerősítő azonnali lépések közül: UP nevelő edzők bértámogatási rendszerének kidolgozása szövetségi forrásokból TdH jogdíjából azonnali, UP támogatási pályázat kiírása az országúti szakág klubjainak UP nevelő klubok számára eszközbeszerzési pályázatok kidolgozása mely révén elérhető, hogy nem a szülők pénztárcájától kell függjön, hogy egy tehetséges gyerek tud-e kerékpározni Verseny nevezési díjak csökkentése szövetségi támogatással az UP korosztályok számára Dedikált, UP versenyrendszer kialakítása UP licensz díjak csökkentése 6. Tömegbázist növelő azonnali gyakorlati lépések Mint ahogy az eredményes és nemzetközileg is jegyzett versenysport alapja egy a mainál sokkal tudatosabban szervezett és szélesebb UP bázis, úgy pillére az UP rétegnek a kerékpározás tömegbázisa. Minél több családtag kerékpározik egy adott háztartásban, annál nagyobb az esélye, hogy a felnövekvő generáció sportágválasztása esetén a kerékpározás lesz a preferált az egyéb sportágakkal szemben. A szülők kerékpározás szeretete teremti meg azt az otthoni környezetet, amelyben felvállalja a család mind az anyagi, mind pedig az időráfordítást igénylő áldozatokat a gyerekek versenyszerű bringázásához. A széles tömegbázis ugyanakkor olyan reklámértéket is teremt a kerékpározás számára, amelyből mind a klubok, mind a versenyszervezők, mind a kiemelkedő versenyzők, mind pedig a szövetség szponzorációkon keresztül anyagi előnyökből részesül. Végül, de nem utolsó sorban, egy egyre szélesedő regisztrált tömegbázis jelentősen megnöveli a kerékpársport alku pozícióját az állami szervekkel, támogatókkal szemben is. Sokkal hatékonyabban tud majd az MKSZ elnöksége lobbizni a kerékpársport céljai mellett a helyi, vagy országos politika képviselőinél egy erős és növekvő tömegbázissal a háta mögött, mint a mai, befelé forduló helyzetben. Alább néhány gyakorlati lépés, amellyel azonnal el lehet indulni a tömegbázis növelés irányába: Kiszélesített verseny licensz rendszer bevezetése amatőr licensz, egy napos licensz Az amatőr kerékpárosok MKSZ szövetségi rendszerbe való integrálása Licensz értékének megnövelése az amatőr versenyzők számára

6 o Automatikus baleset és felelősség biztosítás licensszel rendelkezőknek o Erdészeti útvonalak használatában előjogok licensszel rendelkezőknek o Bizonyos KRESZ rendelkezések alól való felmentés licensszel rendelkezőknek (pl. amúgy tiltott útszakaszok használata) o Személyazonosság igazolása licensz kártyával Népszerű tömegsport rendezvényeken pl. maratonok való részvétel automatikusan, a nevezési díjon keresztül napi licensz kiváltását is jelenti (amatőr kerékpáros adatbázis felépítése) Túra, kirándulás és hobbista egyesületek bevonása a szövetségi működésbe szabadidős kerékpározás szakág Együttműködés egyéb tömegsport szövetségekkel pl. természetjárók közös kerékpáros infrastruktúra fejlesztési programokban Együttműködés egyéb versenysport szövetségekkel pl. triatlon a sportágak közötti átjárhatóság biztosítása céljából Egységes verseny nevezési, időmérési és ranglista rendszer(ek) kialakítása minden korosztály, szakág és versenyző típus (élversenyző, UP versenyző, amatőr versenyző) számára az MKSZ bringasport.hu portálján keresztül 7. Versenysport menedzsment koncepció A magyar kerékpársport eredményessége az utóbbi években stagnált, egyes szakágakban visszaesett még a korábbi szinthez képest is. Ez a nemkívánatos tendencia annak ellenére történt meg, hogy a sportágban az utóbbi években jelentős források jelentek meg, amelyek céltudatos felhasználásával elvárható cél kellett volna, hogy legyen egy fejlődési pálya első lépéseinek megtétele. A riói olimpia előtt alig több mint egy évvel az elnökségnek reális célokat kell megfogalmaznia az olimpiai kvalifikáció tekintetében, és ehhez kell igazítani a rendelkezésre álló források elosztását. Az új elnökség megválasztása esetén tételes és részletes szakértői helyzetelemzésen alapuló Rió programot állít majd fel, amelyben azok a versenyzők, illetve csapatok kapnak kiemelt figyelmet és támogatást, amelyek reális eséllyel bírnak az olimpiai kvalifikációra. A versenysport menedzsment terén, az elnökség a következő irányelvek mentén tervezi a szövetségi kapitányi, válogatott, illetve kiemelt versenyzői rendszert felépíteni: Szövetségi kapitányi rendszer pályáztatás alapján o Szakmai kritériumokra épülő szövetségi kapitányi pályázatok o Pontos eredményességi célrendszer megkövetelése a szövetségi kapitányoktól o Válogatási kritériumok nyílt és transzparens közzé tétele o A válogatott szakmai munkájáról rendszeres szakmai és eredményességi beszámoló az elnökség és a tagság felé o Eredményesség elmaradása esetén, szövetségi kapitányi poszt újra pályáztatása

7 o Szövetségi kapitányokkal a szövetség támogatását részletesen és tételesen rögzítő szerződés megkötése A válogatottban való részvétel kiváltság, nem szívesség de aki válogatott, az számíthat a szövetségre o A válogatott versenyzőkkel szemben magas eredményességi, etikai és fegyelmi elvárás rendszer felállítása o A válogatott státusz kiváltságainak pontos, szerződéses rögzítése edzőtáborozási, felkészülési, versenyeztetési támogatások o A válogatott és a versenyzőt alkalmazó profi csapat érdekeinek tudatos összehangolása Válogatott rendszert nem üzemeltető, de kiemelkedő eredményekkel rendelkező szakágak versenysport irányelvei o A nemzetközileg is kiemelkedő eredményt elérő versenyzők szövetségi támogatása o Más szakágak válogatott rendszereihez hasonló eredményorientált, transzparens és szerződéses szövetségi támogatási rendszer mind a kiemelkedő eredményeket elérő versenyzők, mind pedig az őket felkészítő szakemberek számára 8. A kerékpársport média megjelenésének növelése Az egyszövetségi rendszer felépítése rendkívül jó lehetőséget ad a kerékpársport erőteljesebb média megjelenésének előmozdítására is. A kerékpársport média megjelenését a bringasport márkanév alatt - az egyes szakágak saját márkaként betagozódva képzeli el az új elnökség. Az ernyő márka lehetőséget ad arra, hogy minden szakági rendezvényen, illetve média megjelenés esetében a kerékpársport egységes képpel jelenjen meg. Ez növeli a média fogyasztó tömegek elérését, miközben megtartja a szakági sokszínűség lehetőségét is. A kerékpársport média megjelenését mind a 2015 nyarán elinduló M4 sport csatornán keresztül, mind pedig az egyre népszerűbb online médiumok használatával képzeljük el. Amíg a kerékpársport kiemelt sportági státuszú, az M4 sportcsatornán a jelenleginél szignifikánsan nagyobb megjelenési lehetőséget kaphat. A bringasport.hu illetve a bringasport facebook oldal mint a kerékpársport központi információs portálja, illetve közösségi média oldala jelentős tömegekhez ér majd el fokozatosan, ahogy egyre több rendezvény, verseny, kerékpáros hír forrása lesz a két felület. Alább a média megjelenés fejlesztésének néhány konkrét iránya: Közmédia M4 sport csatornáján kiemelt sportági státusznak megfelelő megjelenés A bringasport.hu portál központi szerepének erősítése azáltal, hogy minden az MKSZ felügyelete alatt megrendezésre kerülő esemény, rendezvény, verseny információs portálja lesz A bringasport.hu tovább fejlesztése, hogy minden MKSZ versenyre nevezései felületként is tudjon működni

8 A portál időmérő cégek rendszereivel való illesztése, hogy minden verseny eredményei gyorsan és automatikusan megjelenjenek a portálon A portál az elektronikus licensz adatbázissal való összekötése A portál további tematikus bővítése, hogy minél több kerékpározással kapcsolatos információ könnyen megtalálható legyen rajta pl. kerékpáros turizmussal kapcsolatos információk, klubok, egyesületek részletes bemutatkozási oldalai, kerékpáros infrastruktúra információk az egész országból (bringaparkok, túra útvonalak stb.) A szövetségi támogatási rendszer válogatottak, kiemelkedő versenyzők számára média megjelenési feladatokat is tartalmaz o A kiemelkedő élsport eredményt elérő, és a szövetség által is támogatott versenyzők a szövetség kommunikációs céljait is támogatják o Média, rendezvény megjelenési kötelezettségek a szövetségi támogatási szerződésekben 9. Hosszú távú sportág fejlesztési stratégia Az elnökség, a fenti részletezett rövid, és középtávú intézkedéseken túl célul tűzi ki, egy hosszú távú, magas szakmai színvonalú, széles bázison nyugvó sportág fejlesztési stratégia kidolgozását, amely az elkövetkező 10 évre kirajzolja a kerékpársport irányát. A stratégia kidolgozását sportági érintettek klubvezetők, versenyrendezők, szövetségi kapitányok, kiemelt edzők, nemzetközi bírók, versenyzők, szülők illetve az állam és az üzleti szféra szereplőinek bevonásával képzeljük el. A stratégia feladata a sportágunkban jelenleg fellelhető problémák megoldásán keresztül hosszú távú eredményességi célok elérésének garantálása. Magyarán annak az útnak a kirajzolása, amin a szövetségnek, és az egész kerékpársportnak végig kell mennie, hogy 10 év múlva egy széles tömegbázissal, stabil és eredményes UP réteggel, illetve nemzetközi szinten is jegyzett, olimpiai pont, illetve éremesélyes élsporttal rendelkezzünk. Az elnökség a rövidtávú, azonnali megoldásokat jelentő intézkedéseket követően elkötelezett egy sportágfejlesztési stratégia kidolgozásában, és a tagok elé terjesztésében. Polony István MKSZ elnökjelölt az MKSZ jelenlegi elnöke Nagy Ádám MKSZ elnökségi tagjelölt mountain bike sport magyarországi egyik megalapítója Balog Zoltán MKSZ elnökségi tagjelölt a San Benedetto, Magyarvíz Kft. Kereskedelmi vezetője, a SZKSC elnöke

9 Soós Gábor MKSZ elnökségi tagjelölt korábbi országúti élversenyző, pénzügyi szakember Tóth Árpád MKSZ elnökségi tagjelölt Sport Vision & Solutions Kft. ügyvezetője Dietrich Tamás MKSZ elnökségi tagjelölt üzletember, 18 éven ét a BMX szövetség korábbi elnöke Medveczky Balázs MKSZ elnökségi tagjelölt az MTV vezérigazgatója Simonyi Ákos MKSZ elnökségi tag jelölt üzletember, informatikai szakember Kiss László MKSZ elnökségi tagjelölt az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója, Országos Erdészeti Egyesület alelnöke

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015 ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: Bevételek I. Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 150 000 000

Részletesebben

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat

Bemutatkozás. Programom. Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Címzett: Tárgy: Magyar Kerékpáros Szövetség Nagy Zoltán - Országúti Szakágvezetői Pályázat Bemutatkozás Nagy Zoltán vagyok. 1970-ben, Debrecenben születtem. 1985-1990 között kerékpároztam a Debreceni SI

Részletesebben

Polony István elnökjelölt

Polony István elnökjelölt Polony István elnökjelölt 42 éves üzletember, az OT Industries (Olajterv-csoport) elnökvezérigazgatója, 2014 novembere óta a Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöke. A kerékpársporthoz való kötődésem

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014.

BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2014. 2015. május 29 i közgyűlésre A Magyar Kerékpársportok Szövetségének (MKSZ) Elnöksége áttekintette és értékelte a 2014 es évi szövetségi munkát, amelyről az alábbiakban

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS január 19. Helyszín: OT Industries Irodaház 17:00 óra. Jegyzőkönyv

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS január 19. Helyszín: OT Industries Irodaház 17:00 óra. Jegyzőkönyv MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016. január 19. Helyszín: OT Industries Irodaház 17:00 óra Jegyzőkönyv Jelen voltak: Elnökség: Polony István Balog Zoltán Nagy Ádám Soós Gábor Dietrich Tamás Dr. Simonyi Ákos Tóth

Részletesebben

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június

Merre tovább MTSZ? KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL. Stratégia irányok és célkitűzések ( ) június Merre tovább MTSZ? Stratégia irányok és célkitűzések (2013-2016) 2012. június KIVONAT A TÉMÁBAN KÉSZÜLT TELJES KÖRŰ KONCEPCIÓBÓL Tartalom Vezetői Összefoglaló A Magyar Tenisz Szövetség Missziója, Víziója

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben

Versenyzés támogatási rendszer

Versenyzés támogatási rendszer Versenyzés támogatási rendszer Célunk a lehető legnagyobb támogatást nyújtani a versenysport számára. Az idei évben is az utánpótlás korosztályok minél magasabb szintű támogatását kívánjuk folytatni. Ezért,

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata

A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata A Magyar Sárkányhajó Szövetség Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzata amelyet a Magyar Sárkányhajó Szövetség Elnöksége hagyott jóvá az Elnökség 1/2015.04. 12. sz. határozatával 2015 Igazolási

Részletesebben

A Kiemelt Edzői Program évi támogatásának elosztása:

A Kiemelt Edzői Program évi támogatásának elosztása: Székhely: 1076, Budapest, Szinva u. 4. fsz. 2. Telefonszám: +36 30 645 2750 Honlap: www.triatlon.hu Email: triatlon@triatlon.hu 1/2017. (01.09.) SZB határozat A Szakmai Bizottság online szavazáson elfogadta

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

MKSZ SZAKÁGVEZETŐI ÜLÉS 2015. november 6. Helyszín: OT Industries Irodaház 15:30 óra. Emlékeztető

MKSZ SZAKÁGVEZETŐI ÜLÉS 2015. november 6. Helyszín: OT Industries Irodaház 15:30 óra. Emlékeztető MKSZ SZAKÁGVEZETŐI ÜLÉS 2015. november 6. Helyszín: OT Industries Irodaház 15:30 óra Emlékeztető Jelen voltak: Meghívottak: Polony István Borbély Ferenc Gács Péter Molnár Dénes Pataki Ibolya Schettrer

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS június 03. Helyszín: OT Industries Irodaház 17 óra. Jegyzőkönyv

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS június 03. Helyszín: OT Industries Irodaház 17 óra. Jegyzőkönyv MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2015. június 03. Helyszín: OT Industries Irodaház 17 óra Jegyzőkönyv Jelenléti Polony István Balog Zoltán Soós Gábor Nagy Ádám Dietrich Tamás Dr. Simonyi Ákos Tóth Árpád Medveczky Balázs

Részletesebben

2014. március 3. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak:

2014. március 3. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak: MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI 2014. március 3. A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2014. március 3-án 16 órakor a Magyar Sport Háza 3. emeleti tárgyalójában tartotta 2014. évi második (2.)

Részletesebben

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1 ÉLSPORT IRÁNYELVEI 2017. ÉVRE v.2015/1 A Nemzeti A és B Válogatottba történő jelentkezésnek lehetőségei, módja és felvételének feltételei. A válogatottba való bekerülés minden versenyző, edzője és klubja

Részletesebben

Beszámoló a DKSI 2016-ös szezonjáról

Beszámoló a DKSI 2016-ös szezonjáról DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület Beszámoló a DKSI 2016-ös szezonjáról Eredmények, kiemelkedő teljesítmények, az évad főbb momentumai 2016. november Tagságunk 2016. év végén

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet.

01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek Szűcs Helgát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balog Ferencet. Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetsége 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 2012. ÉVI ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 01/02-05/2012. számú határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja jegyzőkönyv-vezetőnek

Részletesebben

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak:

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak: MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 2014. június 11. A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2014. június 11-én 16 órakor a Magyar Sport Háza 3. emeleti tárgyalójában tartotta 2014. évi ötödik (5.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28.

KÖZGYŰLÉS. Balatonfüred, 2015. november 28. KÖZGYŰLÉS Balatonfüred, 2015. november 28. Bejárható Magyarország Program előzménye Kormány 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján A Bejárható Magyarország program legfőbb célkitűzése az ország minél részletesebb

Részletesebben

NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK

NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK NEMZETI TRIATLON KÖZPONTOK A Magyar Triatlon Szövetség Nemzeti Triatlon Központok kialakításával kívánja a sportág fejlődését elősegíteni. A Központok létrehozásának alapvető célja, hogy a Szövetség tagegyesületei

Részletesebben

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK

A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A mennyiségből a minőségbe az MKOSZ stratégiai terve ELŐADÓ SZALAY FERENC MKOSZ-ELNÖK A sok munka és a türelem megtalálja a tehetséget A kiválasztás fejlesztése, tehetséggondozás A kiválasztás mentális,

Részletesebben

MOKSZ STRATÉGIA

MOKSZ STRATÉGIA MOKSZ STRATÉGIA 1 2016-24. MOKSZ SZERVEZETI STRUKTÚRA KÖZGYŰLÉS MOKSZ KFT Váradi Orsolya... Média PR Holub Katalin Fáber Dávid MOKSZ HIVATAL ELNÖKSÉG Kósa Lajos elnök Dr. Bathó Ferenc alelnök Orendi Mihály

Részletesebben

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016.június 23. Helyszín: OT Industries Irodaház óra. Jegyzőkönyv

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016.június 23. Helyszín: OT Industries Irodaház óra. Jegyzőkönyv MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016.június 23. Helyszín: OT Industries Irodaház 17.00 óra Jegyzőkönyv Jelen voltak: Elnökség Polony István Balog Zoltán Nagy Ádám Soós Gábor Medveczky Balázs Tóth Árpád További meghívottak

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10.

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2002/1. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Időpont: 2002. április 24. Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara, Budapest, Deák Ferenc u. 10. Jelen voltak: Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség évi költségvetése

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség évi költségvetése Magyar Tájékozódási Futó Szövetség. évi költségvetése adatok e Ft-ban Bevételek: Terv Tény Terv Előző évi pénzmaradvány 11, Tagdíj 16095 16095 17690 20660 20768 20870 111, Képviseleti díj 1350 1350 1350

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. *Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a tartózkodások aránya jelölésre kerül. Kiemelt edzők 2014. év első féléves felosztására

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV A VERSENY CÉLJA: - az általános és középfokú oktatási intézményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése, - a diákolimpiai címek eldöntése,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében.

Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Iktatószám: 004-FEB/2016 Tárgy: Fegyelmi határozat Dion Mario Williams (Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő Sport Egyesület; #8) versenyző ügyében. Az eljáró sportfegyelmi bizottság megnevezése: A Magyar

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, A KÖRNYEI SPORT EGYESÜLET KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, A KÖRNYEI SPORT EGYESÜLET KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, A KÖRNYEI SPORT EGYESÜLET KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2006 Kelt, Környe, 2006.04.21. - 1 - A KÖRNYEI KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY (KKSZO) a KÖRNYEI SPORT

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Magyar Kerékpársportok Szövetségnek versenyszabályzata

Magyar Kerékpársportok Szövetségnek versenyszabályzata Magyar Kerékpársportok Szövetségnek versenyszabályzata 1. Bevezető: 1.a. A kerékpáros sportág fejlődése, a sportolók, sportvezetők, sportszervezetek biztonsága és egészségük megőrzése érdekében, a hatályos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdasági alelnök, levezető elnök

JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdasági alelnök, levezető elnök JEGYZŐKÖNYV a MAMS Elnökségi üléséről 2008. március 5. 19h Magyar Sport Háza 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Jelen vannak: Csiba Péter Pusztai Csaba Daragó István Kökényesi György Sasvári Sándor Tóth

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG

MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG 1 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. 2 A MAGYAR RÖGBI SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O Szakág Stratégiai Terve 2011-2015

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O Szakág Stratégiai Terve 2011-2015 Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O Szakág Stratégiai Terve 2011-2015 1. Bevezető Jelen dokumentum a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Trail-O Szakágának középtávú fejlesztési terve a 2011-2015.

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ÜLÉSÉRŐL Dátum: 2013. május 10. 21.00 Helyszín: Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola tanácskozó terme Résztvevők: Füzi Gábor (elnök) Szalai Péter

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására - 2015 1 A pályázat célja A pályázat célja az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzői munka ösztönzése és

Részletesebben

GIR A program 4 fő pontja az ISKOLA, a RENDEZVÉNYEK, az EGYESÜLET és a KOMMUNIKÁCIÓ! ISKOLA

GIR A program 4 fő pontja az ISKOLA, a RENDEZVÉNYEK, az EGYESÜLET és a KOMMUNIKÁCIÓ! ISKOLA GIR 2015 A 2015. évi GIR program célja továbbra is a korábban felvázoltak szerint a rögbi sportág megismertetése minél több emberrel, valamint minél több igazolt játékos rögbibe való integrálása. A program

Részletesebben

Bringa Park Program 2012 2014

Bringa Park Program 2012 2014 Bringa Park Program 2012 2014 1 A bringaparkok kialakításának célja: A fiatalok, iskolás korúak számára olyan aktív sportolást biztosító szabadtéri létesítmény létrehozni, ahol biztonságos de ugyanakkor

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság. Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november

Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság. Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság Bonifert Ferenc Keglovits László Demény Gyula Lengyel Gábor Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november TARTALOM Tényhelyzet 2012. Jövőkép,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra:

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: PÁLYÁZAT A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: Pályázati feltételek és elvárások: Pályázatot nyújthat be minden büntetlen

Részletesebben

Utánpótlás Nevelési Program

Utánpótlás Nevelési Program Utánpótlás Nevelési Program Tartalom: Jelenlegi helyzet Célok Megvalósítás A programban szereplő személyek és résztvevők feladati Költségbecslés Jelenlegi helyzet: Az utánpótlás létszámának drasztikus

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment Szervezeti feltételek és megoldások. Ríz Ádám november 30.

EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment Szervezeti feltételek és megoldások. Ríz Ádám november 30. EFOP Köznevelés Sikeres projektportfólió menedzsment 2018 Szervezeti feltételek és megoldások Ríz Ádám 2017. november 30. Eddig jó Kicsit nehezebb Még egy kicsit nehezebb 2017 2018 2019 2020 Kihívás A

Részletesebben

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS április 28 Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra. Jegyzőkönyv

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS április 28 Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra. Jegyzőkönyv MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016. április 28 Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra Jegyzőkönyv Jelen voltak: Elnökség: Polony István Nagy Ádám Soós Gábor Kiss László Dr. Simonyi Ákos További meghívottak:

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Magyar Kerékpársportok Szövetsége. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Kerékpársportok Szövetsége. Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Kerékpársportok Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Magyar Kerékpársportok Szövetsége Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Kerékpársportok Szövetségének elnöksége (továbbiakban:

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MKSZ CYCLOCROSS VERSENYEK SZERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MKSZ CYCLOCROSS VERSENYEK SZERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS MKSZ CYCLOCROSS VERSENYEK SZERVEZÉSÉRE A 2016/17 es szezonban a MAGYAR KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG CYCLOCROSS szakága elhatározta, hogy aktívan részt vesz a szakág hazai versenyeinek támogatásában,

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23.

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23. Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 2016. ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK Budapest, 2016.07.06. 1 I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1. 1/2016. (III.23.) évi küldöttgyűlési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZAKEMBER KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Előterjesztve: Elfogadva: 2010. június 7-én 2010. június 17-i elnökségi ülésre 2010. június 17-i elnökségi ülésén 2 A Magyar Curling

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: XVII. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) II. WKF Para Karate Bajnokság VII. Nyílt WKF

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: XIV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) IV. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás

Részletesebben

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE

FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE FESZ STRATÉGIAI FEJLESZTÉSE Dr. Margitai Barnabás MBA, MSc FESZ Közgyűlés Budapest, 2012. november 29 FESZ GYSE Forgalmazók az Egészségért Gyártók a Minőségért Misszió A szervezet tagjai hozzásegítsék

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS március 29. Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra. Jegyzőkönyv

MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS március 29. Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra. Jegyzőkönyv MKSZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS 2016. március 29. Helyszín: OT Industries Irodaház 16:30 óra Jegyzőkönyv Jelen voltak: Elnökség: Polony István Balog Zoltán Nagy Ádám Soós Gábor Dietrich Tamás Kiss László Tóth Árpád

Részletesebben

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad.

Az elnökség elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság összekötője, az olimpiai szakágat érintő kérdésekben, továbbra is Szabó Zita marad. 1/2015. (I. 06.) Elnökségi határozat Az elnökség a meghirdetett főtitkári pozícióra beérkezett anyagokat elbírálta. 2015. január 06-tól megbízott főtitkárként, 2015. február 1-től pedig főtitkárként Szabó

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Változóban a sport A sportfinanszírozás új rendszere Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság A kormányzat sportpolitikai

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA Debrecen, 2016. július 24. vasárnap 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Polony István, MKSZ elnök Dr. Papp László, Debrecen polgármestere 2. A verseny

Részletesebben