Szakmai program (helyi tanterv)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai program (helyi tanterv)"

Átírás

1 A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi tanterv) Mezőgazdaság szakmacsoport Zöldségtermelő elágazás OKJ száma: Gyógynövénytermesztés modul Modul szám:

2 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Zöldségtermesztő szakképesítés-elágazás és Gyógynövénytermesztő szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: Vállalkozást hoz létre Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz Közreműködik a kiválasztott telephely kialakításában Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről Értelmezi a piackutatás eredményeit Értelmezi és felhasználja az ökológiai és ökonómiai számítások eredményeit Meghatározza a tevékenységi célokat Kiválasztja termesztésre vagy felhasználásra a növényfajokat és fajtákat Beszerzi a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, berendezéseket, segédanyagokat Beszerzi a szaporítóanyagot, a felhasználandó növényanyagot Technológiai előírásokat betart, betartat Informatikai eszközöket használ Jogszabályi, hatósági előírásokat betart, betartat Bizonylatokat kitölt, használ Adatokat szolgáltat Elvégzi az adott munkahelyre megállapított adminisztrációt Munkaszervezést végez Munkaadói feladatokat lát el Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket Az áru jellegének és az előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról Bemutatja, az árut a vevőnek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról Alapvető kereskedelmi tevékenységet lát el Dokumentáltan gondoskodik az eladatlan és selejt áru további sorsáról A fényviszonyokat szabályozza A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza A munkaviszony megkezdésére, folytatására, megszűnésére, megszűntetésére vonatkozó szabályokat, előírásokat betart, betartat 2

3 A növényekkel, mint élő anyaggal dolgozik Előkészíti a munkaterületet Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat karbantart Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, anyagokat Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről Növényvédelmi feladatot lát el Öntözést végez Szabadföldi zöldségtermesztést folytat Szaporítóanyagot előállít, előkészít Szaporítóanyagot telepít Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát végez Talajt előkészít Tápanyag-utánpótlást végez Termesztő-berendezést, -közeget előkészít Üzemelteti, használja a zöldségtermesztésben használatos munka- és erőgépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő-berendezéseket Zöldségnövényt ápol Zöldségnövényt betakarít, csomagol Növényt tárol Zöldségnövényt hajtat Zöldségnövényt szaporít Gyógynövényt szaporít, ápol Gyógynövényt betakarít, manipulál, csomagol Gyógynövényt tárol Üzemelteti, használja, karbantartja a gyógynövénytermesztésben használatos gépeket, eszközöket 3

4 Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár (baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerűek, előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység A A A Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások Munkajogi ismeretek Zöldségfajok felismerése B típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul a munkatevékenység. B A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai B A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása B A finanszírozás lehetőségei B A vállalkozás eredményességének vizsgálata B A hatékony munkaszervezés B A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai B A pénzkezelésre vonatkozó szabályok B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai B A telephely működési rendjéhez kapcsolódó szabályok B Pénzforgalmi nyilvántartások B Munkaügyi nyilvántartások B A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői B Környezetvédelmi szabályok B Áruforgalom tervezése B Áruforgalom irányítása B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok B Beszerzés B Készletezés B Értékesítés B A növényi szervek külső alaktana (morfológia) B A növények életjelenségei (fiziológia) B Magyarország éghajlati viszonyai B Talajtípusok jellemzői B A kertészetben előforduló erő- és munkagépek B Környezetvédelmi szabályok B A zöldségtermesztésben előforduló erő- és munkagépek, eszközök, anyagok, épületek, építmények B Zöldségnövények morfológiája B Éghajlat igény B Talajigény 4

5 B Szabadföldi zöldségtermesztés B Zöldség hajtatás B Gyógynövény morfológiája B Károsítók B Gyógynövény termesztéstechnológiai ismertek B Gépek berendezések a gyógynövénytermesztésben B A gyógynövénytermesztésben előforduló erő- és munkagépek, eszközök, anyagok, épületek, építmények C típusú ismeret: A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítás, közreműködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetősége mellett; tájékozódásra, előzetes próbára, segédtevékenységekre is elegendő idő alatti; összességében, illetve önellenőrzés és javítás után megfelelő minőségű eredménnyel történő ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerű megkövetelni, ahol a munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentős anyagi kártételi kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben előre tervezhetők, ismerhetők a körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység C A vállalkozási formák jellemzői C Az üzleti terv tartalma, felépítése C A belső és külső források biztosításának lehetőségei C A telephely kiválasztásának szempontjai C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai C A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai C A telephely külső/belső arculat-kialakításának szabályai C Piacfelmérés C Piacbefolyásolás módjai C Az üzleti levelezés lebonyolításának szabályai C A kommunikációs eszközök, fénymásolók használata C A számítógépek és perifériáik használata C A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői C A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) C A növénycsoportok jellemzői C Növények felhasználási lehetőségei C A növény és a környezet kapcsolata (ökológia C Meteorológiai műszerek C A talaj alkotórészei, jellemzői C Öntözés módjai C Öntözés eszközei, gépei C A talajművelés eljárásai C A talajművelés eszközei, gépei C A tápanyag-utánpótlás lehetőségei C Trágyafélék jellemzői (szerves-, és műtrágyák) C A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei C Védekezési eljárások a növényvédelemben 5

6 C A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok felismerése C A növényvédelem eszközei, gépei C Termesztőberendezések C Természetvédelem (védett növények) C Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái C Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata C Zöldségfajok és fajtacsoportok C Gyógynövény faj,- fajta, és drog alapismeretek C Anyagok eszközök a gyógynövénytermesztésben C Épületek építmények a gyógynövénytermesztésben D típusú ismeret: Részben közvetlen személyes vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretalkalmazás D A Föld meteorológiai jellemzői A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntőképesség Elhivatottság, elkötelezettség Erős fizikum Felelősségtudat Kézügyesség Kockázatvállalás Látás Megbízhatóság Megbízhatóság Monotónia tűrés Mozgáskoordináció (testi ügyesség) Önállóság Pontosság Precizitás Szervezőkészség Szorgalom, igyekezet Tapintás Testi erő Türelem Tűrőképesség 6

7 Társas kompetenciák: Empatikus készség Eredményorientáltság Fogalmazó készség Határozottság Hatékony kérdezés készsége Irányító készség Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremtő készség Kezdeményező készség Kommunikációs rugalmasság Kompromisszumkészség Közérthetőség Meggyőző készség Motiváló készség Nyelvhelyesség Prezentációs készség Segítőkészség Tömör fogalmazási készség Udvariasság Módszerkompetenciák: A környezet tisztántartása Áttekintő képesség Eredmény orientáltság Értékelési képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibakeresés (diagnosztizálás) Információgyűjtés Ismeretek helyénvaló alkalmazása Kontroll (ellenőrző képesség) Körültekintés, elővigyázatosság Következtetési képesség Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Módszeres munkavégzés Numerikusgondolkodás, matematikai készség Okok feltárása Problémaelemzés,- feltárás Problémamegoldás, hibaelhárítás Rendszerben való gondolkodás Rendszerező képesség Tervezési képesség 7

8 A azonosító számú, Zöldségtermesztő megnevezésű szakképesítés- elágazás szakmai követelménymoduljainak, Gyógynövénytermesztés azonosítója megnevezése Vállalkozási ismeretek Kertészeti alapismeretek Munkavállalói ismeretek Zöldségtermesztés Gyógynövénytermesztés 8

9 Modul neve, száma Zöldségtermesztő, gyógynövénytermesztő óraterve Tantárgy Szakmai elméleti tantárgyak I/11. II/12. Összes Óra Óra óraszám (/hét) (/hét) 36 hét 32 hét Vállalkozási és Vállalkozási ismeretek kereskedelmi ismeretek 36 (1) 32 (1) Vállalkozási és Kereskedelmi ismeretek kereskedelmi ismeretek - 32 (1) Kertészeti alapismeretek Növénytan 36 (1) Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek 72 (2) 32 (1) Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek 72 (2) Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek 36 (1) 32 (1) Zöldségtermesztés Zöldségtermesztés I. 144 (4) Zöldségtermesztés Zöldségtermesztés II (4) Zöldségtermesztés Műszaki ismeretek (Zöldségtermesztés) - 64 (2) 64 Szakmai elmélet összesen 396 (11) 320 (10) 716 Szakmai gyakorlati tantárgyak Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat 72 (2) Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat 144 (4) Zöldségtermesztés Műszaki ismeretek gyakorlat (5) 160 (Zöldségtermesztés) Zöldségtermesztés Zöldségtermesztés I. gyakorlat 216 (6) Zöldségtermesztés Zöldségtermesztés II. gyakorlat (7) Vállalkozási és Informatika(vállalkozási) - 32 (1) 32 kereskedelmi ismeretek Vállalkozási és Vállalkozási gyakorlat 72 (2) - 72 kereskedelmi ismeretek Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Kereskedelmi gyakorlat - 64 (2) 64 Nyári összefüggő szakmai gyakorlat Szakmai gyakorlat összesen 594 (14) 480 (15) 1074 Szakmai óraszám összesen 990 (25) 800 (25) 1790 ( elmélet, 60 % gyakorlat) Kötelező elmélet 108 (3) 96 (3) 214 Osztályfőnöki 36 (1) 32 (1) 68 Testnevelés 72 (2) 64 (2) 136 Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak (20 %) Szabadon választható kötelező szakmai elmélet Gyógynövénytermesztés - Gyógynövénytermesztés I Gyógynövénytermesztés - Gyógynövénytermesztés II. 252 (7) 224 (7) (3) 108 (3) - 96 (3) - 96 (3) Szabadon választható kötelező szakmai gyakorlat Gyógynövénytermesztés - Gyógynövénytermesztés gyakorlat I Gyógynövénytermesztés - Gyógynövénytermesztés gyakorlat II. 144 (4) 144 (4) (4) (4)

10 Elmélet összesen 612 (17) 512 (16) 1124 Gyakorlat összesen 738 (18) 608 (19) 1346 Összes óraszám 1350 (35) 1120 (35)

11 396st/1.1/ Vállalkozási alapfogalmak 3 óra 1/11. évfolyam Vállalkozási Ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Szükségletek fogalma, hierarchiája. Gazdaság, gazdálkodás. Tisztában van a vállalkozás létrehozásával, Termelés, termelési tényezők. Termelési eszközök. Az működtetésével kapcsolatos fogalmakkal. információ fontossága. Az információk forrásai. 396st/1.2/ Vállalkozások létrehozása 6 óra 396st/1.3/ Vállalkozások működtetése 6 óra 396st/1.4/ Vállalkozások átszervezése, megszüntetése 2 óra 396st/1.5/ Vállalkozáspszichológia 2 óra 396st/1.6/ Jogi alapismeretek 3 óra Vállalkozás fogalma, céljai, Vállalkozási formák csoportosítása, Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, kamara, Vállalkozási lehetőségek a gyógyrnövény-termesztő szakképesítés birtokában (őstermelő, kistermelő, egyéni vállalkozó, gazdasági társaságok). Az egyéni vállalkozás működtetésének alapvető szabályai. A vállalkozás költségei (állandó, változó). A hitel fogalma, hitelezési gyakorlat (hitelképesség, törlesztés). Pénzintézetek, hitelek, hitelezés. Pályázatok készítése. Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás Személyiség és típusai. A vállalkozás emberi tényezői. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerződés fajták. Üzleti etika és versenytörvény Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 10% Tesztfeladat megoldása 10% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 30% Tesztfeladat megoldása 10% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban és írásban 20% Tesztfeladat megoldása 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Válaszadás mondatszintű kérdésekre szóban 20% Tesztfeladat megoldása 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Csoportos és páros helyzetgyakorlatok 50% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása 20% Ismeri a vállalkozás létrehozásának fő lépéseit, az erre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket Ismeri a vállalkozás működését érintő általános szabályokat (adózás, árrás számítás, hitel ) Tudja milyen esetekben szűnik meg a vállalkozás. Tisztában van a partnerekkel, munkáltatóval, munkavállalóval való kommunikáció jelentőségével Ismeri a munkavállaló és munkáltató legfontosabb jogait, kötelességeit. 11

12 A vállalkozások eredménye. Az áruk árai, a szolgáltatások Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Árat kalkulál, eredményt számol. díja, árképzés. Árbevétel, árréstömeg, az árréstömeg 50% Olvasott szöveg feladattal vezetett növekedésének módszerei. Költség fogalma, költségfajták, feldolgozása 30% Tesztfeladat megoldása költséggazdálkodás, fedezeti pont. Eredmény fogalma, 20% nagyságát meghatározó tényezők. Nyereség fel használása. 396st/1.7/ Gazdálkodási alapismeretek 6 óra 396st/1.8/ Piac 3 óra 396st/1.9/ Adózás, járulékfizetési kötelezettség 5 óra Árugazdaság, piac, a piac elemei Vállalkozási lehetőségek az EU országaiban Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20% Tesztfeladatok megoldása 20% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10% Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30% Műveletek gyakorlása 20% Érti a piac fogalmát, jelentőségét Tisztában van a vállalkozók adófizetési kötelezettségével, az adófizetés módjával, idejével 399/1.1/ A növények külső és belső felépítése 14 óra Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai). A virág, virágzat (fogalma, részei). A termés (fogalma, valódi és áltermés). A sejt részei: élő részek (citoplazma, színtestek, sejtmag), élettelen részek (sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok). A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium), állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek). A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés). Ismeri és megnevezi a növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) részeit, típusait, módosulásait. Megérti a növényi szervek működését, feladatait. Jellemzi a növényeket külső megjelenésük alapján. Jellemzi a növények belső felépítését (sejtek, szövetek, szervek részei, típusai). Értelmezi a növénytani alapfogalmakat. 12

13 399/1.2/ A növények életjelenségei 8 óra 399/1.3/ Növényrendszertan 8 óra 399/1.4/ Környezettan 6 óra Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (aerob, anaerob légzés). Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás). A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés). A növények szaporodása: ivaros (virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, termésérés), ivartalan (természetes szaporító képletek, inda, sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó). Kertészeti szaporítási módok. Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató). A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan. A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok. A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember), élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj). A természetvédelem jelentősége, védett fajok fogalma. Mérgező és allergiát kiváltó növények a kertészetben. Ismeri a növény fejlődési fázisait (mag, csírázás, vegetatív fejlődés, generatív fejlődés). Megérti a növények életjelenségeinek összefüggéseit (anyagcsere, növekedés, fejlődés, mozgás). Ismeri a fontosabb növénycsoportok rendszertani jellemzőit. Alkalmazni tudja a fontosabb rendszertani kategóriákat (család, nemzetség, faj, fajta). Megérti és jellemzi a növény és a környezete közötti kölcsönhatásokat. 13

14 Termesztési ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 399/2.1/ A kertészeti termesztés tárgyi feltételei A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Felismeri a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket, termesztőedényeket, 6óra építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - kertészeti szerszámokat, tudja felhasználási tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). lehetőségeiket. Ismeri a termesztőberendezések, 399/2.2/ Éghajlattan 16 óra 399/2.3/ Talajtan 24 óra 399/2.4/ Talajművelés 26 óra A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok osztályozása, makroklíma, mikroklíma éghajlatot jellemző főbb értékek. Magyarország éghajlata, agrometeorológiája. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-levegő, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás). A talajok osztályozása. A talaj-tulajdonságok vizsgálata. Kertészeti földnemek, közegek. A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata. Talajművelési rendszerek kialakítása. egyéb építmények szakszerű használatát. Ismeri hazánk éghajlati és talajadottságait. Értelmezi az éghajlati és talajtani alapfogalmakat. Ismeri a talajok kialakulását, tulajdonságait, a főbb talajtípusokat és talajvizsgálati módszereket, műszereket. Megérti a talajélet és a talaj termékenységének összefüggéseit, fenntartásának lehetőségeit. Megérti a talaj termelékenységét befolyásoló tényezőket. Jellemzi a kertészeti földnemeket, közegeket. Ismeri a talajművelés célját, idejét, módjait. Megérti a talajművelést befolyásoló tényezőket. Megérti a talajvédelmi szempontok figyelembe vételével a talajművelő eszközök talajszerkezetre gyakorolt hatását, okszerű megválasztását. Meg tudja választani a talajművelési eljárásokat. 14

15 399/4.1/ Anyagismeret 6 óra Műszaki alapismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk. Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz. Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok. Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk. 399/4.2/ A műszaki ábrázolás alapjai 6 óra 399/4.3/ Gépelemek szerkezeti egységek 8 óra 399/4.4/ Belsőégésű motorok 14 óra 399/4.5/ Az erőgépek szerkezeti felépítése 10 óra 399/4.6/ Villanymotorok 2 óra A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, méretarányok. Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése. Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet. Méretjelölés, méretháló. Gépészeti működési vázlat. Építészeti rajz. Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések. Csapágyak feladata, fajtái, karbantartása. Tengelykapcsolók: súrlódásos, biztonsági, kardántengelyek. Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás). Az áttétel. Mozgást átalakító hajtóművek (bütykös, forgattyús). Szivattyúk: dugattyús-, membrán-, centrifugál-, fogaskerékszivattyú. Hidraulikus munkahengerek. A négyütemű Ottó-motor szerkezete, működése. A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése. A kétütemű motorok. Az Ottómotor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása. Az elemi karburátor működése, a hidegindítás. A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a hidegindítás. A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása. A motorok kenési módjai, a nyomóolajozás működése, karbantartása. Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék). A teljesítményleadó-tengely, a függesztő-szerkezet, a vonószerkezet. A járószerkezet és a kormányzás. A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása. A járművek elektromos berendezései. Az akkumulátor működése, karbantartása. Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karbantartása. A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái. A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája. Ismeri a gépek legfontosabb szerkezeti anyagainak tulajdonságait, felhasználási módjukat. Megérti az üzemanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságait, gazdaságos felhasználását. Ismeri az ábrázolás és a méretmegadás szabályait, a műszaki vázlat értelmezését. Ismeri gépészetben alkalmazott legfontosabb oldható és oldhatatlan kötéseket. Ismeri a belsőégésű motorok szerkezetét, működését. Megérti az erőgépek, belső égésű motorok felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. Ismeri az erőgépek szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek erőátviteli berendezéseit. Ismeri az erőgépek elektromos berendezéseit. Ismeri a villanymotorok működését. 15

16 399/4.7/ A termesztés, növényápolás gépei 26 óra A talajművelő gépek. Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása. A boronák fajtái, működése. A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása. A lazítók és a hengerek. A talajmarók. Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. A hígtrágya kijuttatás. A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (röpítőtárcsás, pneumatikus). A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok. Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése. A porozógépek, csávázók. Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos). A permetezőgépek automatikái. Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai. Permetlé összetétel számítása. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. Traktoros és önjáró homlokrakodók, gémes rakodók. Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire. Az öntözési módok (felületi-, esőztető-, mikro-, csepegtető öntözés) stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tereprendezés gépei. A melioráció fogalma, fő feladatai, a terület előkészítése, bozótirtás. Földnyesők, földtolók, földgyaluk, talajlazítók, talajtömörítők. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók, profilkotró. Kisrakodók, kotrógépek. Ismeri a talajművelés, trágyázás, öntözés, növényvédelem gépeinek használatát. Megérti a kertészeti gépek felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. 16

17 399/1.1/ Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 4 óra Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A munkavédelem fogalma és feladatai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, - feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. Gépkönyv, használati- és kezelési utasítás. Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás. Műveleti munkahelyi utasítás. Szabványok a munkavédelemben. A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei. Szabványok alkalmazása. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. 399/1.2/ Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 2 óra 399/1.3/ Balesetek balesetelhárítás 10óra 399/1.4/ A munkavégzés jellegzetességei 6 óra A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védőburkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenőrzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai. Az első ellátás nyújtása. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az elsősegélynyújtás eszközei. A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidős tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőidő összhangja. Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély-nyújtási módokat. Ismeri a munkák felosztását, a munka energiaszükségletét. Megérti a munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. 17

18 Fogalmak és feladatok az általános és részletes Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi Ismeri az általános munka-egészségtani szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a berendezésének általános követelményei. Telepítés elrendezés munkabiztonság és az alkoholfogyasztás (tájolás). Domborzati viszonyok. Talajviszonyok. Közművesítés. összefüggéseit. Úthálózat. Uralkodó szélirány. Tömbös és pavilonos rendszer. Munkahelyi klíma. Hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség. Légszennyezettség. Légzésvédők fajtái és használata. Munkahelyek világítása. Természetes és mesterséges világítás. Színdinamikai kérdések. A munkahely színezésének élettani, lélektani hatása, hatása a munkateljesítményre. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Zaj- és rezgéshatás. Mérgezések, fertőzések. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei. Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nők- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védőital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. 399/1.5/ Munkaegészségtan 6 óra 399/1.6/ Munkalélektan 2 óra 399/1.7/ A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 6 óra A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai. A villamos áram élettani hatása. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabad vezeték közelében végzett munkák. Villámvédelem, villámhárító berendezések. A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei. Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezéskor. Áru- és vagyonvédelem. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. 18

19 399/1.1/ A zöldségtermesztés jelentősége, helyzete; a zöldségfélék csoportosítása 4 óra Zöldségtermesztés I. Elméleti óraszám: 144, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A zöldségnövény fogalma. A zöldségnövények táplálkozás-élettani és gazdasági jelentősége. A zöldségnövények származása, rendszertani, gyakorlati csoportosítása. A zöldségtermesztés helye, nagyságrendje a kertészeti és mezőgazdasági termelésben. 399/1.2/ A zöldségnövények környezeti igényei 12 óra 399/1.3/ Termesztőberendezések csoportosítása, jellemzése 18 óra 399/1.4/ A zöldségfélék termesztési módjai 18 óra 399/1.5/ A zöldségfélék szaporítási módjai, menete 18 óra A zöldségnövények hőigénye. A zöldségnövények fényigénye. A zöldségnövények vízigénye. A zöldségnövények tápanyagigénye. Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe. A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően. A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében. A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények termesztésében. A termesztő-berendezések fogalma. A termesztő-berendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, termesztő, vegyes hasznosítású növényházak), fóliás termesztő-berendezések. A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), termesztő-berendezés alatti termesztés. A korszerű növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai. A fóliás termesztő-berendezések (alagút, ágy, sátor, blokk) alatti termesztés. A váz nélküli fóliatakarásos termesztés. Növényi sorrend, vetésszerkezet. A biotermesztés lehetőségei, feltételei. A szaporítás fogalma. Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) szaporítási eljárások. A vetés. A vetőmag tulajdonságai. A vetőmag vetés előtti kezelése. A zöldségnövények tenyészterülete. Vetésmódok. Vetés mélysége. A vetőmag szükséglet kiszámítása. A vetés idejének ütemezése. A szabadföldi vetés ültetés időpontjai. A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés. A palántanevelés közegei és termesztő edényei. A palántanevelés helye, időtartama, munkái. Palánta kiültetés. Ismeri a zöldségnövények fogalmát, csoportosítási módjait, táplálkozási, gazdasági jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények származási helyének fontosságát. Ismeri a zöldségnövények ökológiai igényeit. Megérti a csírázási hőmérséklet és a talajhőmérséklet közötti összefüggést. Megérti a hő- és fényhatás, valamint a növény fejlődése és növekedése közötti összefüggést. Ismeri a termesztő-berendezések típusait, részeit, a hajtató-telepek helyének kiválasztását meghatározó szempontokat. Jellemzi a növényházi zöldségtermesztés sajátosságait. Megérti a fóliaágyak, fóliasátrak létesítésének menetét, üzemeltetési munkáit. Értelmezi a hajtatás feltételeit, gazdaságosságának elemzését. Ismeri a zöldségnövények termesztési módjait, korszerű technológiákat. Ismeri a növényi sorrend összeállításának szempontjait, a kettős termesztés lehetőségeit Ismeri a biotermesztés lehetőségeit, feltételeit. Megérti a biotermesztés jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények szaporításának módjait, korszerű technológiákat. Ismeri a vetőmagvak értékmérő tulajdonságait. Elvégzi a vetőmagszükséglet számításait. Megérti és alkalmazza a szaporítási módokat, kihasználja előnyeiket. 19

20 A trágyázás célja jelentősége. A trágyázás módjai, menete alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás. Szerves- és műtrágyázás a zöldségtermesztésben. 399/1.6/ A zöldségfélék tápanyag-utánpótlásának módjai, menete. 10 óra 399/1.7/ A zöldségfélék talajművelési módjai, menete. 8 óra 399/1.8/ A zöldségfélék öntözési módjai, menete 6 óra 399/1.9/ A zöldségfélék különleges ápolási munkáinak célja, módja, menete. 4óra 399/1.10/ A zöldségfélék növényvédelmének célja, jelentősége, feladatai, módjai. 12óra 399/1.11/ A betakarítás ideje, módjai, menete, szervezése. 10óra 399/1.12/ A zöldségmanipulálás célja, jelentősége, módjai, menete. 8óra A talajművelés fogalma, célja. A talajművelés módjai: alaptalajművelés, vetéselőtti talaj előkészítés, növényápoló talajművelés munkái, menete. Az öntözés célja, jelentősége. Az öntözés módjai: esőztető, felületi, altalaj, csepegtető öntözés. Az öntözés időpontjának meghatározása. Az öntözővíz mennyiségének meghatározása. A különleges ápolási munkák fogalma, célja. A különleges ápolási munkák módjai. növények rögzítése, növényi részek eltávolítása, a termékenyülés elősegítése, érésszabályozás. A növényvédelem fogalma, célja, jelentősége, feladatai. Élettani károsodások: éghajlati tényezők, légköri és talajszennyeződések, tápanyagellátás zavarai. Fertőző betegségek által okozott károsodások: vírusok, baktériumok, gombák. Kártevők által okozott Károsodások: Gyomnövények kártétele. A védekezés módjai a zöldségtermesztésben (megelőzés, gyógyítás). Védekezési eljárások: agrotechnikai, mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnológiai. Komplex, integrált növényvédelem. Növényvédő szerek csoportosítása. A betakarítás fogalma célja. A zöldségnövények betakarítási módjait meghatározó tényezők. a szedés gyakorisága. A betakarítás módjai eszközei. A zöldségfélék átmeneti tárolása. A manipulálás célja, jelentősége. A betakarított termények tulajdonságai. Tisztítás, osztályozás, csomagolás. Ismeri a trágyázásjelentőségét. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott trágyázási módokat. Ismeri a talajművelés jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott talajművelési módokat. Ismeri az öntözés jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott öntözési módokat, vízszétosztási eljárásokat. Ismeri a különleges ápolási munkák jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott különleges ápolási módokat. Ismeri a növényvédelmi munkák jelentőségét. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott növényvédelmi eljárásokat és módokat. Ismeri a betakarítás főbb jellemzőit.. Ismeri a zöldségnövények termesztésében alkalmazott betakarítási módokat, a termények átmeneti tárolását. Ismeri a manipulálás főbb jellemzőit.. Ismeri a zöldségnövények betakarításkor alkalmazott áruvá való előkészítési teendőket. 20

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00

GAZDA. 2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 GAZDA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.24. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 621 01 GAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus

. sz. melléklet. Gazdasági informatikus . sz. melléklet Gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:1142-06 Számítógép kezelés,

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben