Vállalkozási ismeretek jegyzet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási ismeretek jegyzet"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a szakképzésben HU program A jegyzetet írták: Balázsné Belinszki Márta Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Borbélyné Olajos Éva Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Juhász Sándorné Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Köblingné dr. Csízi Márta Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Lajter Ferencné Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Pokróczos Marianna Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola, Miskolc Szaláncziné Tamás Ilona V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Sátoraljaújhely A jegyzetet szerkesztette: Szűcs Erika Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Kiss Gábor Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola, Miskolc A jegyzetet lektorálta: Veresné dr. Somosi Mariann tanszékvezető egyetemi docens Miskolci Egyetem - Gazdaságtudományi Kar Nyomdai előkészítés: Czinegéné Puskás Ivett Kiadja a Szemere Díj Alapítvány, Miskolc 2003 szeptember

2 2 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TARTALOMJEGYZÉK Előszó Üzleti kommunikáció (Lajter Ferencné) A kommunikációról általában A kommunikáció csatornái Mitől sikeres a kommunikáció Kommunikáció és nyelv Üzleti megbeszélés, tárgyalás, társalgás Illem, etikett az üzleti életben (Szaláncziné Tamás Ilona) Köszönés Bemutatkozás Bemutatás Dohányzás Telefonálás Öltözködés A munkahely kialakítása (Lajter Ferencné) A gazdaság szereplői (Juhász Sándorné) A gazdaság szereplői, funkcióik A vállalkozás a nemzetgazdaságban A vállalkozás Vállalkozási formák és jellemzőik (Köblingné dr. Csízi Márta) A gazdasági társaságok általános jellemzői A gazdasági társaságok alapításának folyamata A gazdasági társaságok jellemzése A vállalkozások vezetése (Borbélyné Olajos Éva) Vezetési funkciók Problémakezelés döntés A vállalkozások szervezete (Borbélyné Olajos Éva) Szervezési elvek Szervezeti formák A tervezés fontossága (Borbélyné Olajos Éva) A stratégiai és a taktikai tervezés Az üzleti terv (Borbélyné Olajos Éva) Az üzleti terv felépítése és tartalma Üzleti terv készítése Esettanulmány az üzleti terv készítéséhez Vállalkozások alapítása (Szaláncziné Tamás Ilona) Egyéni vállalkozás Társasvállalkozások (Gazdasági társaságok) Bejelentési kötelezettségek A szerződések közös szabályai (Köblingné dr. Csízi Márta) Marketing alapismeretek (Köblingné dr. Csízi Márta) A marketingterv tartalma, készítése (Köblingné dr. Csízi Márta) A marketingmix (Köblingné dr. Csízi Márta) A marketing szerepe a vállalkozások életében (Köblingné dr. Csízi Márta) Megjelenés a piacon (Köblingné dr. Csízi Márta) Egy új vállalkozás megjelenése a piacon Egy új szolgáltatás megjelenése a piacon A vállalkozások beszámolási és könyvvezetési kötelezettsége (Szaláncziné Tamás Ilona)... 86

3 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Beszámoló Könyvvezetés A vállalkozások bankkal való kapcsolata (Pokróczos Marianna) Pénzforgalmi jelzőszám biztosítása, bankszámlanyitás, bankszámlaszerződés Rendelkezés a bankszámla felett A fizetés módjának megválasztása A gazdálkodó szervezetek bankszámlára történő be- és kifizetései A fizetési megbízások kezelése fedezethiány esetén A fizetések előzetes pénzügyi biztosítékai A pénzforgalom (Juhász Sándorné) A gazdálkodó szervezetek házipénztárai A pénztáros Munkaerő- és bérgazdálkodás (Köblingné dr. Csízi Márta) A munkaerő- és bérgazdálkodással összefüggő feladatok A munkaerő-gazdálkodás gyakorlati kérdései Adminisztrációs feladatok Havonta fizetendő járulékok alapja, mértéke (Juhász Sándorné) Logisztika (Balázsné Belinszki Márta) A vállalkozások logisztikai feladatai Készletgazdálkodás Feladatok Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás (Szaláncziné Tamás Ilona) Tárgyi eszköz fogalmak Értékcsökkenés - Értékcsökkenési leírás Tárgyi eszközök nyilvántartása Költségkalkuláció és árképzés (Pokróczos Marianna) Költségkalkuláció egy termékre Árképzés (az ÁFA-t nem számolva) Rezsióradíj-számítás Elkészítendő szabályzatok (Juhász Sándorné) Irodai ügyvitel üzleti levelezés (Lajter Ferencné) Az ügyvitelhez tartozó tevékenységek Üzleti levelezés A vállalkozások likviditása (Pokróczos Marianna) Vállalkozás finanszírozása (Pokróczos Marianna) A vállalkozások tevékenységének hitelből történő finanszírozása (Pokróczos Marianna) Hitelezési alapfogalmak Hitelfajták A hitelezési eljárás menete A vállalkozás eredményessége és annak mérése (Juhász Sándorné) Adófizetési kötelezettség és járulékfizetés (Juhász Sándorné) Általános forgalmi adó /1992. évi LXXIV. Törvény/ Vállalkozói személyi jövedelemadó /1995. évi CXVII.tvny. Harmadik rész/ A társasági adó és az osztalékadó /1996. évi LXXXI. Törvény/ Egyszerűsített vállalkozói adó /EVA/ A helyi adók /1990. évi C. törvény/ A gépjárműadó /1991. évi LXXXII. törvény/ Személyi jövedelemadó Feladatok az adófizetési kötelezettség kiszámításához...166

4 4 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 32 A gazdasági társaságok működési zavarai, a jogutód nélküli megszűnés (Köblingné dr. Csízi Márta) A speciális céghelyzetek szabályozása (Juhász Sándorné) Felhasznált/Ajánlott irodalom Mellékletek

5 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 5 Előszó Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeket kell megcsodálnia, hanem a benne még ott lappangókat előhívnia, s belőlük magát minél különbbé megalkotnia. Németh László Az Észak-Magyarországi régió munkaerő-piaci szempontból a kritikus területek közé sorolható. A térségben a munkanélküliségi ráta közelít a 20 %-hoz, messze meghaladva az országos átlagot. A régióba áramló működő tőke mértéke alacsony és jellemzően a betanított munkára épül. A megyénkben évente szakképesítést szerzők közül mintegy 30 % válik a megszerzett szakképesítéssel foglalkoztatottá, 15 % más szakterületen vállal munkát, 28 % továbbtanul a felsőoktatásban, 15 % azonnal regisztrált munkanélkülivé válik, 10 % sorkatona vagy nem regisztrált munkanélküli lesz és csak 2 % indít saját vállalkozást. Az előzőekben leírt arányokat két helyen mindenképpen meg kell változtatni. Csökkenteni kell a munkanélküliek arányát és növelni kell a saját vállalkozást indítók arányát. Ezek a célok lebegtek a szemünk előtt, amikor 7 iskola - egy konzorciumként - beadta pályázatát az Európai Szociális Alap Phare programjának pályázati kiírására. Pályázatunk címe: Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a szakképzésben. Mi már régóta érezzük, hogy a mai szakképzésből különösen hiányzik a gyakorlatorientált képzés, az hogy olyan ismeretekre tehessetek szert a középfokú oktatásban, amelyeket saját vállalkozásotok alapításakor és működtetése közben eredményesen hasznosíthassatok majd, de eredményesek lehessetek akkor is, amikor alkalmazottként dolgoztok majd valamely vállalkozásban. A pályázat megnyerését követő első munkánk az volt, amikor a vállalkozó feladatait gyűjtöttük össze, a munkakörét elemeztük. Ebben gyakorló vállalkozók voltak a segítségünkre. Csak megerősítette az előzőekben említett célunkat az, amikor ezek a vállalkozók a munka végeztével azt mondták: ha nekik ez a feladatsor a rendelkezésükre állt volna induláskor, akkor még sikeresebbek lehettek volna, sokkal kevesebb mellékvágány és rövidebb idő vezetett volna a mai sikeres és elismert vállalkozásukhoz. Abban szeretnénk nektek segíteni, hogy a kurzus elvégzését követően birtokában legyetek mindannak az információnak, amely szükséges ahhoz, hogy vállalkozást alapíthassatok, sikeres vállalkozóvá lehessetek. Igyekeztünk minden - a sikerességhez szükséges - témát feldolgozni úgy, hogy azok segítségetekre legyenek majd a gyakorlatban. Ebben a jegyzetben kicsit több is szerepel, mint amennyit egy leendő vállalkozónak tudnia kell. De ahhoz is igazodnunk kellett, hogy a 7 iskolában legalább 7 féle szakképesítéshez illeszkedik majd ez a tananyag. Kívánjuk, hogy nagy élvezettel vegyetek részt ebben a kísérleti programban és gazdagodjatok sok hasznos, a vállalkozáshoz szükséges ismerettel, később pedig a vállalkozásotok által gazdagodjatok! Miskolc, 2003 szeptember

6 6 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Üzleti kommunikáció (Lajter Ferencné) 1.1 A kommunikációról általában A kommunikáció latin eredetű szó (communis = közös, communicatió = közzététel). Jelentése: közölni, közzétenni valamit mások számára. A kommunikáció alapvető szociális jelenség, nélküle társadalmi élet nem képzelhető el. Az emberek társadalmi kapcsolatai és viszonyai a kommunikáció révén realizálódnak. A kommunikáció olyan interakció az emberek között, melynek tartalma az információ cseréje. Az a személy, akitől a kommunikáció elindul, a kommunikátor vagy közlő fél. Aki a közlést kapja és felfogja, a befogadó. A közlés tartalma, értelme a közléstartalom. A közlés módja, formai sajátossága, jelrendszere: a kód, ez az emberi beszéd viszonylatában a nyelv. Az emberi kommunikáció mindig egy szituációban történik. 1.2 A kommunikáció csatornái Az emberi kommunikációra jellemző, hogy sok csatorna igénybevételével történik. A kommunikációs csatornák csak vizsgálati célból különíthetők el egymástól, a valóságos kommunikációban mindig együttesen vesznek részt. A verbális (szóbeli) csatorna közlésmód az ember legsajátosabb kommunikációs módja, önmagában csaknem teljesen alkalmas arra, hogy minden információ továbbítására fel lehessen használni. A kimondott szavak biztonságosnak, ellenőrizhetőnek tűnnek. A szavak olyan kapaszkodókat jelentenek, melyekre emberi kapcsolatokat lehet építeni. Nagyra becsüljük a szavakat, ezt bizonyítja az a kíváncsi türelmetlenség, mellyel gyermekünk első szavait várjuk, s kétségbeesünk, ha ezek másfél-két év elteltével sem hangzanak el. Pedig eközben is kiválóan értjük őt, hiszen érzelmeit pontosan tudtunkra adja, szavainkra, viselkedésünkre a maga módján válaszol, tehát kommunikálunk vele. A szóbeli üzenetek a kommunikációnak csak kis részét alkotják. A mondanivalót általában nem verbális jelzések gazdag árama kíséri, mely alátámasztja, módosítja vagy éppen teljesen felváltja a verbális üzenetet. A nem verbális (nonverbális) kommunikáció a szavak mellett érkező jelzéseket jelenti. A nem verbálisan kifejezett véleményt vagy viszonyulást igen nehéz elrejteni. A nem verbális kommunikációnak igen nagy jelentősége van a gyermeknevelésben, melynek folyamatában a gyermek megtanulja, és többé-kevésbé magáévá teszi szülei véleményét a világ dolgairól. Itt egy-egy mosolynak, fejcsóválásnak, barátságos hanghordozásnak nagyobb szerepe van, mint hosszú szöveges fejtegetéseknek. A verbális és a nem verbális közlések összhangja a hiteles kommunikáció feltétele. Számos vizsgálat eredménye tanúskodik amellett, hogy ha e kettő nincs összhangban, az emberek hitelesebbnek fogadják el a nem verbális úton érkezett jelzéseket. A pszichológia és a kommunikáció szakirodalma a mai napig nem egységes a nem verbális kommunikáció osztályozásában. Buda Béla pszichológus szerint a nem verbális kommunikáció főbb csatornái a következők:

7 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 7 Mimikai kommunikáció Az arc nem csupán az érzelmek kifejezésének színtere, nagy szerepe van a kapcsolattartásban, a figyelem tükrözésében. Az arckifejezés nemcsak pillanatnyi hangulatunkról, hanem tartós lelki tulajdonságainkról is árulkodik, szinte válaszol a kérdésre, milyen ember vagyok? (nyílt vagy zárkózott, vidám vagy komoly, lezser vagy precíz). Meg kell említeni, hogy több kultúrában van hagyománya annak, hogy a mimikát tudatosan visszafogják, elnémítani igyekeznek. Ez olyan társadalmi helyzetekben is szokásos, amikor az áruló jel lehet. Ilyenkor a rezzenéstelen arc rejtőzködést szolgál. Ennek képessége általában tréning kérdése. Kommunikáció a tekintet révén Az embernél külön kommunikációs csatornának vehető a tekintet. Ennek kezdeményei már a magasabb rendű állatokban is megvannak. A tekintet a mimika szerves része. A kommunikáció létrejöttének feltétele a szemkontaktus. A szemkontaktus felvétele ugyanis kapcsolatot teremt, utat nyit a kommunikációnak. Ez a csatorna igen fontos beszélgetések, üzleti tárgyalások alkalmával. A partner tekintetének keresése odafordulást, figyelmet, rokonszenvet tükröz, ugyanakkor a partner merev bámulása a hatalmi helyzetet juttatja kifejezésre. Vokális kommunikáció A beszéd nem csak nyelvi információt hordoz. Egyes érzelmi állapotokra, pl. a szomorúságra, a haragra, az idegességre, vagy az örömre a hangmagasságból, a hangszínből, a beszéd tempójából, a hangerőből csaknem ugyanolyan biztonsággal lehet következtetni, mint az arckifejezésből. A hang kidolgozottsága, színessége a beszélő személy kulturáltságára utal, míg a beszéd hangerejéből és tempójából a beszélő tartós pszichikus jellemzőiről, pl. határozottságáról, vagy szorongásáról vonható le következtetés. Jellegzetes jelzés a tájszólás és az akcentus. Egyes társadalmi szerepekkel, foglalkozásokkal sajátos beszédmód jár együtt. A köznyelvben meghonosodtak olyan kifejezések, mint a pattogó, katonás, vagy a lágy, papos beszédmód. Mozgásos (akciós) kommunikációs csatornák kommunikáció a gesztusok révén kommunikáció a testtartás révén a térközszabályozás csatornája A gesztusok közé a fej és a kezek, karok mozgását soroljuk. E testrészek a közvetlen kommunikációban általában mozgásban vannak. Valamennyi nem verbális kommunikációs csatorna közül a gesztusokban van a legtöbb egyezményes jel. Egyes gesztusoknak, például a fejbólintásnak vagy a fejcsóválásnak jól meghatározható, szavakra is lefordítható jelentése van. A fej mozgásai igenlést vagy tagadást, helytelenítést, megszégyenülést vagy elszomorodást stb. fejeznek ki. A kezek hívást, elutasítást, tiltakozást, könyörgést stb. képesek kinyilvánítani, köszöntésre lendülnek, fenyegetően ökölbe szorulnak. Fejünk, testünk és végtagjaink legtöbb mozgása azonban nem rendelkezik ilyen jelentéssel, mégis sok mindent közölnek rólunk, amit partnereink kellő beleérzéssel megértenek. Nagyon érzékenyen mutatják például a kezek a feszültséget, ez különböző akaratlan kézmozgásban fejeződik ki (kézremegés, apró ismétlődő mozdulatok). Az ökölbe szorított kézből, a térden doboló ujjakból, a megránduló lábakból megérezzük partnerünk feszültségét. A gesztusok kevéssé tudatos részének bizonyos hányada szabályozó funkciót tölt be a kommunikációs folyamatban. Fej- és kézmozgásokkal, gyakran igen aprókkal, finomakkal, fejezzük ki, ha a kommunikáció folytatását, gyorsítását, megszakítását, a mondott tartalom magyarázatát kérjük. Ilyen jelekkel adjuk tudtára a másiknak, hogy szólni akarunk.

8 8 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Amikor gesztusokról van szó, a legtöbb embernek a gesztikuláció, vagyis a beszédet kísérő kézmozgások jutnak eszébe, amiről a magyar kultúrában általában igyekszünk a gyerekeket leszoktatni. Ez kultúránként eltérő, pl. az olaszok közismerten sokat gesztikulálnak, míg a franciák inkább a gondolatok tagolására használják a gesztikulációt. A gesztusokkal rokon, de sokak szerint szinte önálló kommunikációs mód az érintés. Az érintés általában fontos jelzés a kapcsolatok szorosabbra fűzésében. Ez igen nagy kulturális különbségeket mutat. A magyar kultúrában barátok között az érintés általában a kézre és a vállra korlátozódik, míg barátnők esetében kiterjed a karra és az arcra is. A buddhisták körében viszont a fej érintése nem megengedett, mivel azt a lélek székhelyének hiszik. Nyilvános helyeken a testi érintés két ember összetartozásának kifejezője, az érintési területeket azonban ilyenkor is kulturális szabályok irányítják. A személyek közötti erőviszonyok igen pontos kifejezője a testtartás. Viszonyt, álláspontot, értékelést fejez ki. Ha két embert látunk, akik közül az egyik csípőre teszi a kezét, testét kiegyenesíti és fejét fölveti, míg a másik lába enyhén meghajlik, vállait és fejét leereszti, nem sok kétségünk van afelől, ki érzi magát hatalmasabbnak, erősebbnek. Megfigyelték, hogy csoportos együttlétben az az ember, aki meg akar szólalni, előtte szabályszerűen előrehajol egy kicsit. Az odafordulás testtartás-változtatással jár. Érdekes megfigyelés, hogy az egymással szoros kapcsolatban levő emberek (barátok, szerelmesek) akaratlanul és öntudatlanul átveszik egymás testtartását. A térközszabályozás is információt hordoz. A távolság, amit a kommunikációban egymással szemben elfoglalunk, függ a köztünk lévő kapcsolat személyességétől, és megfordítva, a távolság kifejezi egy kapcsolat személyességét. Hall amerikai kutató nevéhez fűződik a térközszabályozó viselkedés vizsgálata. Az ő megállapításait figyelembe véve a mai magyar pszichológiai szakirodalom a következő négy zónát különbözteti meg, melyek a magyar kultúrában is elfogadottá váltak: 0-tól 60 cm-ig az intim viszonyban lévő partnerek közelítik meg egymást 60 cm-től 120 cm-ig terjed a személyes viszony zónája 120 cm-től kb. 3 méterig a kapcsolat személytelen, de társalgási viszony van a partnerek között 3 méteren túl kezdődik a nyilvánosság, azaz ebben a távolságban semmilyen kapcsolat nem áll fenn az emberek között Természetesen a személyes térigény nagysága a személyiséggel is összefügg. Megfigyelhető, hogy az erős agresszióval jellemezhető emberek kevésbé megközelíthetőek, személyes terük határait tágabbra vonják. A verbális és nonverbális kommunikáción kívül szólni kell a metakommunikációról. (A görög meta szócska jelentése: túl a kommunikáción túl hordozott közléstartalomra utal.) A metakommunikáció kommunikáció a kommunikációról, tehát arról hordoz információt, milyen a közlő és a közlést befogadó viszonya. Azoknak a jelzéseknek az összessége, mely a közléseket színezik, elmélyítik. A metakommunikáció a személyiség állapotának hű tükre, mai ismereteink szerint nem írható le, a modern pszichológia irodalma csupán felismerte külön létezését. Nincsenek olyan jelek, amelyekkel egyes metakommunikatív megnyilvánulásokat egyértelműen ki lehetne fejezni. Meg kell említenünk még azokat a statikus jelzéseket, melyek információt hordoznak a kommunikációban résztvevők számára. Ilyenek: a karikagyűrű, a keresztet formáló medál, a jelvények, az egyenruha stb. Ezek a jelek elkötelezettséget, vallási meggyőződést, egy

9 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 9 csoporthoz való tartozást jelentenek. Aki ilyen jelzésértékkel bíró tárgyakat visel, el kell fogadnia, hogy ezzel nyíltan vállal fel bizonyos csoportba sorolást. Az üzleti élet szereplői számára nem elég, hogy szakmájuk kiváló művelői, a sikerhez még igen sok tényező szükséges, többek között a kapcsolatteremtés, a kommunikáció csatornáinak, szabályainak ismerete. Aki nem ismeri ezeket, az is közvetít minden kommunikációs csatornán, s ha a befogadó jól ismeri a szabályokat, sokkal többet megtud partneréről, mint amit az elárulni szándékozott magáról. 1.3 Mitől sikeres a kommunikáció A magánéletben és az üzleti gyakorlatban is igen fontos, hogy ne csak mi beszéljünk, de figyelmesen hallgassuk meg partnerünket. A kommunikáció akkor sikeres, amikor nemcsak arra összpontosítunk, hogy mi mit akarunk mondani, hanem arra is, hogy ezt a másik hogyan fogadja. Akkor kommunikálunk, amikor nem valakihez, hanem valakivel beszélünk. A sikeres kommunikáció alapja az, hogy amit mondanak nekünk, az fontosabb legyen számunkra miközben mondják -, mint saját álláspontunk a mondanivalót illetően. Ahhoz, hogy valóban átérezzük és megértsük, amit mondanak nekünk, vagyis hogy ráhangolódjunk a másik emberre, el kell hogy hallgasson a fejünkben lévő kishang belső társalgásunk hangja mely szünet nélkül kommentál, értékel, véleményez, ahelyett, hogy hallgatna. Ha nem sikerül kikapcsolnunk ezt a bennünk lévő örökös kommentátort, nem tudjuk előítéletek nélkül meghallgatni azt, aki beszél hozzánk, csupán csak halljuk, amit mond nekünk. A két kulcsszó a hall és a meghallgat. Mindenkinek jólesik, ha meghallgatják. Vannak emberek, akiknek ez a munkájuk: a titkárnő, a menedzser, az ügyfélszolgálaton dolgozó, a humánerőforrás osztály munkatársa stb. Aki napi munkája során emberekkel foglalkozik, el kell sajátítania azt a képességet, hogy figyelmesen meghallgassa az ügyfelet. Ez akkor is jólesik, ha nem tud segíteni, nem tudja megoldani az ügyet. Lehet, hogy neki aznap már a huszadik, a héten a százötvenedik ügyfele érkezett, mégis kötelessége mindenkit kedvesen, mosolyogva, odafigyelve fogadni és meghallgatni. Mert az ügyfél, a lehetséges üzleti partner, valószínűleg csak egyszer jön el, és ha nem talál megfelelő fogadtatásra, legközelebb máshová megy; de mindenképpen rossz véleménnyel távozik. Elítélő véleménye azonban elsősorban nem személy szerint a fáradt, ideges, modortalan ügyintézőnek, hanem a vállalkozásnak, intézménynek szól, melyet a munkatárs képviselt. Sosem szabad elfelejteni, hogy az üzleti életben megjelenésünkkel, viselkedésünkkel, stílusunkkal, beszédmódunkkal nem csupán saját ízlésünket, személyiségünket mutatjuk meg, de képviseljük vállalkozásunkat is. Ezt munkáltatóként tudatosítanunk kell alkalmazottainkkal, beosztottként pedig tudomásul kell vennünk. Egyre több foglalkozás esetében dolgoznak ki Etikai kódexet, melyben az általános viselkedési normákon túl konkrét elvárásokat is megfogalmaznak többek között a megjelenésre, a kommunikációra, a magatartásra vonatkozóan. 1.4 Kommunikáció és nyelv A nyelvi és kulturális különbségek a legegyértelműbben a szókincsben mutatkoznak meg. Az, hogy kommunikációnk során hogyan használjuk a nyelvet, milyen stílusban beszélünk, milyen szófordulatokat használunk, sokat elárul iskolai végzettségünkről, nyelvi, kulturális, érzelmi intelligenciánkról, egyszóval rólunk.

10 10 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Mire ügyeljünk beszédünkben? Vigyázzunk arra, hogy mondanivalónk megfogalmazása legyen világos, érthető. Ne használjunk indokolatlanul idegen szavakat. Kerüljük a zsargont, a divatos nyelvi fordulatokat, a trágár beszédet. Ne használjunk ige helyett főnévvel összekapcsolt igét ( terpeszkedő kifejezésmód: pl. intézkedést foganatosít, levonásba helyez, ellenőrzést folytat az intézkedik, levon, ellenőriz helyett). Ne keverjük a kijelentő és a felszólító módot (ne suk-süközzünk!). Ne bizonygassuk őszinteségünket, becsületességünket ( Őszintén szólva, ez a legjobb ajánlat, amit tehetek lefordítva azt jelenti: Nem ez a legjobb ajánlatom, de hátha elhiszed. ), mert ellenkező hatást kelthet. Ne tegyük fel túl gyakran az oké, ugye, igaz kérdéseket, mert ezzel rákényszerítjük a hallgatóságot, hogy egyetértsen nézőpontunkkal. A nem gondolja, hogy?, a nincs az az érzése? kérdések is igenlést kérnek a hallgatótól. Figyeljünk arra, hogy a csak szó csökkenti az utána következő szavak jelentőségét. ( Csak öt percet rabolok el az idődből, mondják az időpocsékolók. A csak szót bűntudatuk enyhítésére, a kellemetlen következmények elhárítására használják.) Megfigyelhető, hogy a megpróbálom szóval az önbizalomhiányban szenvedők, a rendszerint alulteljesítők, vagy kudarcra hajlamosak kezdik mondanivalójukat. Jó előre bejelentik, hogy esetleg nem fognak boldogulni a feladattal. A meg fogjuk vizsgálni, a mi mindent megteszünk és a meglátom, mit tehetek azoknak a vezetőknek a kedvenc fordulatai, akik el akarják hárítani maguktól a felelősséget. Az igen, de szóhasználat megpróbálja beleegyezést színlelve elkerülni a megfélemlítést. A de ellentmond az előző szónak, vagy azt jelzi, hogy az illető eddig hazudott. ( Nagyon szép ez a ruha, csak ) A tisztelettel, ami illő tisztelettel formában is megjelenhet, világosan azt jelenti, hogy a beszélő egyáltalán nem, vagy alig tiszteli a hallgatóját, sőt kifejezetten megveti. ( Nagyra értékelem a megjegyzéseit, uram, de, tisztelettel, nem értek velük egyet. Ez annak a tekervényes kifejezése, hogy az elhangzott mondanivaló mekkora marhaság.) A nem akarok pletykát terjeszteni, a tudom, hogy semmi közöm hozzá mondatkezdés arra utal, hogy az illető szeretne még többet megtudni a témáról. Az erről mesélhetnék arra a válaszra csábítja a hallgatót, hogy rajta. A félre ne értsen azt jelenti, hogy nem fog tetszeni amit mondani fogok, de nem törődöm vele. Nyilvánvaló az önteltség a szerény véleményem szerint -ben, vagy ha kíváncsi a véleményemre kezdetű mondanivalóban. Az üzleti életben sok vezető azzal próbálja elrejteni beképzeltségét, hogy csak úgy eszébe jut valami, ami megengedi a vezetőnek, hogy zseninek lássék, akinek kapásból ragyogó ötletei vannak. Az azt hiszem, mindannyian egyetértünk rákényszerít az elhangzottak elfogadására. 1.5 Üzleti megbeszélés, tárgyalás, társalgás Hasznos tanácsok: Már megjelenésünkkel is keltsünk jó benyomást (ápoltság, alkalomhoz illő öltözet, köszönés, bemutatkozás). Úgy viselkedjünk, ahogy intelligens, művelt embertől elvárható (Ha unalmas is a mondanivaló, azt ne lehessen látni rajtunk, ne foglalkozzunk mással, ne játsszunk a tollunkkal, ne ásítozzunk, ne nézzük az óránkat stb.) Amit mondunk, és ahogyan mondjuk, fémjelzi a személyiségünket.

11 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 11 Érthetően, megfelelő hangerővel, nyelvtanilag helyesen és tárgyszerűen beszéljünk, legyen stílusunk. Fel kell készülni a megbeszélésre, tárgyalásra, tudni kell, melyik témához akarunk hozzászólni, nem illik állandóan közbeszólni. Ha több hozzászóló mondanivalójához is van hozzáfűznivalónk, legjobb, ha összegyűjtjük a megjegyzéseinket és összesítve mondjuk el. Okosan, átgondoltan kérdezzünk. Előadóként felkészülten, gondolatainkat összeszedve, a lényegre koncentrálva, hallgatóságunk érdeklődését felkeltve szóljunk. Ha valamire nem tudunk biztos választ adni, azt ismerjük el. Ez nem szégyen, nézzünk utána a kérdésnek. A siker titka az aktív figyelés. Koncentráljunk a mások által kifejtett közlés tartalmára, de arra is, hogyan adja elő mondanivalóját, az általa közvetített érzésekre. Olyan témát válasszunk, amely valóban érdekli a többieket. Figyeljünk a másik mondanivalójára, fejmozdulatainkkal kövessük a beszélgetést, és vessünk közbe egy-egy megjegyzést. (Valóban? Azután mi történt?) Vonjunk be minél több embert a beszélgetésbe, hagyjuk a társaság többi tagját is szóhoz jutni. A beszélgetés folytatásához tegyünk fel nyitott kérdéseket, melyekre nem lehet igennel vagy nemmel válaszolni. A beszélgetés befejezésekor zárt kérdést tegyünk fel. Ha valamivel, valakivel nem értünk egyet, ne kezdjünk nyílt és hangos csatározásba. Ha vita alakul ki, figyeljünk arra, hogy ne a személy, hanem a nézet ellen szóljunk. A vita célja nem vitapartnerünk legyőzése, hanem meggyőzése, a megegyezés. A bókokat, dicséreteket illik megköszönni, nem illik tiltakozni vagy mentegetőzni. Legyünk tájékozottak a világ, a gazdaság és a kultúra eseményeiről. Legyen humorérzékünk. Nem kell vicceket mesélnünk, elég, ha nem veszünk mindent amit nem feltétlenül kell nagyon komolyan. A folyamatos viccmesélés unalmas és a túlzott bizalmaskodás érzetét kelti. Legyünk őszinték, nyíltak, kerüljük a magánéletbe való beavatkozást, a pletykát. Társaloghatunk vallási és politikai kérdésekről, de nagyon vigyázzunk, csak olyan kijelentéseket tegyünk, melyek nem sérthetik a jelenlévők meggyőződését. Elmondhatjuk, hogy ma már nincsenek tiltott témák, gyakorlatilag mindenről lehet társalogni, ha az ember megtalálja a megfelelő formát és kellő empátiával, tapintattal, intelligenciával rendelkezik. Az üzleti életben sikert remélőknek érdemes mélyebben foglalkozni a kommunikáció jelentéstartamával, a jelzésmódok vizsgálatával. Ahogy a törvényeknél, vagy a viselkedéskultúra szabályainál, itt is elmondható: a szabályok elleni vétség alól nem mentesít azok ismeretének hiánya. Ahhoz, hogy mindezt sikeresen lehessen alkalmazni, természetesen önismerettel, önkontrollal és fejlett érzelmi intelligenciával kell rendelkezni.

12 12 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2 Illem, etikett az üzleti életben (Szaláncziné Tamás Ilona) Az illemszabályok a viselkedés legemberibb szokásait jelentik. Az illem- és etikett szabályok ismerete különösen fontos a hivatalos kapcsolatokban. Az illemszabályok betartásával fejezzük ki megbecsülésünket üzleti partnerünk, vendégünk iránt. Viselkedésünknek az illem, az etikett és a protokoll írott és íratlan szabályait és előírásait kell követnie. Magyarországon a társadalmi érintkezésben a közép-európai protokoll szabályai érvényesülnek. Mielőtt megismerkednénk az alkalmazandó szabályokkal, nézzük meg, hogy miben különbözik az illem, az etikett és a protokoll fogalma. Illem: A társadalmi érintkezés, a jó modor, az udvariasság szabályainak összessége. Etikett: A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előkelősködő körökben, a diplomáciában megszabott s rendszerint megmerevedett rendszere. Protokoll: Ma elsősorban a diplomáciában, a politikai, az üzleti életen használatos, de mind gyakrabban alkalmazzák a legkülönbözőbb társasági, sőt magánjellegű rendezvények formalitásainak kifejezéseként is. A protokoll a következőket jelenti: Nemzetközi tárgyalásokon felvett jegyzőkönyv. Azoknak a szabályoknak az összessége, amelyek megszabják a diplomáciai képviselők egymással való hivatalos érintkezésének módját. Valamely állam külügyminisztériumának ezzel foglalkozó osztálya. A hivatalos érintkezésre, különösen a hivatalos rendezvényekre, meghívásokra, megbeszélésekre vonatkozó íratlan szabályok, érvényben lévő szokásoknak az összessége. 2.1 Köszönés A legáltalánosabb és legjobban bevált forma: a napszakhoz kötődő köszönés teljes alakja (pl. Jó reggelt kívánok!), az elköszönő formula: Viszontlátásra! A tegező köszönés és a tegeződés a nemzetközi hivatalos és üzleti kapcsolatokban csak régi vagy jó ismerősök között, s elsősorban magánjellegű érintkezésben fogadható el. A köszönés általános szabálya: férfi köszön előre a nőnek, fiatalabb az idősebbnek, alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak, a belépő a már bent lévőknek. Kivételek előfordulhatnak: pl. nő a beosztott, férfi a főnök; a nő jóval fiatalabb a férfinél; a beosztott jóval idősebb a főnöknél stb. a nem, a kor és a rang hierarchiája érvényes. Egy szükségtelen előreköszönés nem tekinthető udvariatlanságnak, míg a köszönés elmaradása igen. Ismeretlenek társaságában lévő ismerőssel való találkozáskor először mindig az ismerősnek, azután a többieknek kell köszönni. 2.2 Bemutatkozás Leggyakrabban hivatalos vagy üzleti látogatáson társaságban, fogadásokon válik szükségessé. A kezdeményező fél az, aki először mondja meg a nevét és mindazt, amit az ismerkedés szempontjából szükségesnek ítél. Hivatalos bemutatkozásnál nemcsak a teljes nevet kell mondani, hanem a beosztást, rangot, foglalkozást is.

13 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 13 Névjegy azonnali átnyújtásával le lehet rövidíteni a hivatalos bemutatkozást. A névjegy figyelmes elolvasása, tanulmányozása a személyre szóló udvariasság része. Nem illik a kapott névjegyet megtekintés nélkül, hanyagul zsebre tenni. Átadott kártyán nem lehet kézzel írott javítás. A beszélgetésnél, társalgásnál, üzleti tárgyalásnál a kapott névjegy kitehető az asztalra. Névjegy mérete általában 9 x 5 cm. Formai elemei: fekvő formátumú fehér vagy törtfehér kartonlap nyomtatott szöveg fekete vagy sötét színű első látásra és kartávolságból olvashatónak kell lennie. Tartalmi elemei: (hivatalos névjegyre magánadat nem kerülhet.) felső egyharmadában a cég emblémája (logója) középen van a név és a keresztnév alatta a rang, tudományos fokozat, beosztás alá cég neve jobb és bal alsó sarkaiba a postai cím, a másik oldalra a telefon, fax-, szám. Az idegen nyelvű változat kerülhet a magyar hátoldalára. 2.3 Bemutatás Harmadik személy közreműködésével valósul meg az ismerkedés. A jó bemutatás tömör és célszerű. Először mindig annak a nevét kell mondani, akinek bemutatunk. A követendő sorrend: (kivételek előfordulhatnak) az alacsonyabb rangút mutatjuk be a magasabb rangúnak a férfit a nőnek a fiatalt az idősebbnek. 2.4 Dohányzás Magyarországon törvény védi a nem dohányzókat. A törvényi szabályozáson kívül is vannak általános illemszabályok, amelyeket érdemes szem előtt tartani. Ahol nincs kitéve hamutálca, nem is szabad megkérdezni a dohányzás lehetőségét (ha van, akkor is engedélyt kell kérni). Nem illik cigarettával a szájban járkálni, beszélni; nem illik dohányozva belépni sehová. Utcán nem illik dohányozni. Étkezés közben nem illik dohányozni, csak a főétel után, de csak akkor, ha megengedik. Nem szabad gépkocsiban dohányozni. A hamutartót folyamatosan tisztítani kell. Egy gyufával két embernek illik tüzet adni. Ha belép hozzánk valaki, a cigarettát le kell tenni és el kell oltani. 2.5 Telefonálás A telefonálás illemtana röviden: Aki felveszi a telefont, azonosítja magát (saját név és/vagy a cég neve). Aki telefonál, köszön és bemutatkozik. A hívó fél kérdezze meg, hogy nem zavar-e. Ha megszakad a vonal, mindig annak kell újrahívni, aki a hívást kezdeményezte. Ha valakit arra kérünk, hogy tartsa a vonalat, legkésőbb fél perc múlva szóljunk bele, hogy tudja-e tovább tartani, vagy inkább visszahív, visszahívjuk. Ha valakinek visszahívást ígérnek, azt meg is kell tenni.

14 14 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Az egymást nem ismerő, azonos neműek közötti automatikus tegeződés telefonon illetlenség. Telefonálás közben tilos enni, inni, papírokat rendezgetni. A beszélgetést a hívó félnek illik befejeznie. Mobiltelefon Úgy kell használni, hogy azzal másokat ne zavarjunk. Nem kell feltűnően magunkon hordani. Ne kapcsoljuk be ott, ahol másokat zavarunk vele. Üzenetrögzítő A felvezető szövegében magázódjunk, legyünk semlegesek. Köszönés, azonosítás (név vagy telefonszám), a tény, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva, udvarias záróformula. Aki üzenetrögzítőre beszél, mondja meg a nevét, hogy mikor telefonált, és hagyjon rövid üzenetet. 2.6 Öltözködés Az öltözködés tükrözi a magunkkal és másokkal szembeni igényességünket, a környezethez való viszonyunkat, a társaság iránt való elkötelezettség mértékét, a többiek iránti megbecsülést. Alapvető szabály: a megjelenés mindig az alkalomhoz igazodjék. Óvakodjunk mind a túl-, mind az alulöltözöttségtől. Alapkövetelmény: a ruházat tiszta és megfelelő méretű legyen. Ma a mindenkori divat ésszerű és ízléses ötvözete a mérvadó. Néhány általános tanács öltözetünk kiválasztásához: az öltözet színárnyalatával célszerű követni az évszakokat, a kiegészítő tartozékok harmonizáljanak, a cipő színe az öltöny vagy nadrág színéhez igazodjon, mintás inghez egyszínű, egyszínű inghez mintás nyakkendő illik, öltözködésnél mindig fel kell készülni váratlan eshetőségekre.

15 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 15 3 A munkahely kialakítása (Lajter Ferencné) A munkahelyek kialakításával, a jó munkafeltételek megteremtésével külön tudomány, az ergonómia foglalkozik. E tudomány feladata az ember és a munka feltételei közötti kapcsolat tudományos elemzése. Az ergonómia legfontosabb alapelve a munkakörnyezet olyan megtervezése, amely a dolgozó igényeivel találkozik, tehát az iroda és környezete mindig kellemes és funkcionális. Nem csupán irodákat kell berendezni, hanem bútorokkal, tervezői megoldásokkal olyan környezet kialakítása a feladat, amely tökéletesen alkalmas a hosszú távú, kényelmes és örömteli munkavégzésre. A tervezés középpontjában mindig az ember áll. Az iroda kialakításának szempontjai Fizikai környezet funkcionális és kényelmes bútorzat megvilágítás zaj klíma megfelelő személyes tér színhatások Munkaszervezési feladatok az iroda alaptevékenysége a munkafolyamatok az iratforgalom az ügyfélforgalom Pszichológiai és szociális környezet munkakapcsolatok díszítőelemek szociális és kiszolgáló létesítmények a dolgozó egyéni tulajdonságai Egy új vállalkozás alapításakor, új munkahelyek teremtésekor a fizikai környezet kialakítása a leglátványosabb, de ezt megelőzi a munkaszervezési feladatok átgondolása, kidolgozása, valamint a szociális és pszichológiai környezet megtervezése. A bútorok funkciójuknak megfelelőek és kényelmesek legyenek. Álljon rendelkezésre kellő mennyiségű szekrény, polc, fiók az irodában, ahol így tervszerűen kialakítható az iratok és irodaszerek tárolása. Ha bizalmas, vagy titkos információkat tartalmazó iratforgalom is van, esetleg készpénzt kell tárolni, páncélszekrény beállítása is szükséges. Az adat- és titokvédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartása térbeli elhelyezéssel, védelmi berendezésekkel, szükség esetén szakember alkalmazásával oldható meg. Számítógépen tárolt adatok esetében többlépcsős védelem szükséges. Figyelni kell a munka-, a tűz- és a balesetvédelmi előírások betartására, különösen, ha gyúlékony anyagot tárolunk, ha elektromos és elektronikus berendezéseket használunk. Az emberek közérzetét jelentősen befolyásoló természetes világítás szabályozható függöny, reluxa, redőny alkalmazásával. A természetes fényt több fokozatban kapcsolható általános és helyi világítással kell kiegészíteni. Ha munkavégzés közben a világítás nem megfelelő, a szem izomzata idő előtt elfárad, amit fejfájás, idegesség, majd teljes szellemi és fizikai fáradtság követ, mindez a teljesítmény romlásában nyilvánul meg. Ezt nem csupán a gyenge megvilágítás, de a túlzott fény (ami káprázást idéz elő), vagy az erős kontraszthatás is okozhatja. Gyakori panaszforrás a munkahelyeken a zaj - amely rendszerint kívülről szűrődik be. A zaj elleni védekezés több módját lehet alkalmazni (a zajforrás megszüntetése, elszigetelése vagy eltávolítása).

16 16 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Becslések szerint az emberek csaknem negyede szenved a zaj miatt. A zajártalom miatt bekövetkező nagyothallás a leggyakoribb foglalkozási megbetegedések közé tartozik. Amikor a klíma kerül szóba, sokan csupán a hőmérsékletre gondolnak. Egy helyiségben a klímát több tényező együttese határozza meg: a hőmérséklet, a páratartalom, és a légmozgás. Zavaró lehet a munkahelyen az ételszag is, ezért szükség van teakonyha, étkezőhelyiség kialakítására, amely egyben pihenőként is funkcionálhat. Az emberek fontosnak tartják, hogy megfelelő személyes tér álljon rendelkezésükre a munkahelyükön is. Külön irodában ez megoldott, de a tér alakítható bútorokkal, berendezésekkel, térelválasztókkal. Személyes tér érzését keltheti, ha az egyén a saját tárgyaival veszi körül magát (természetesen az iroda stílusát, összhangját szem előtt tartva). A színek lélektani és élettani hatása közismert. A színek tudatos alkalmazásának nagy hatása lehet az ember közérzetére. Világos színek alkalmazásával tágíthatjuk a tér nagyságának érzetét, meleg színre festett helyiségben magasabbnak érezzük a hőmérsékletet. Jobban felfigyelünk egy plakátra, reklámanyagra, ha erőteljes színkombinációt alkalmaztak a készítők (pl. fekete és sárga). Az egyes munkahelyek telephelyeinek kijelölésekor (titkárság, pénztár, pénzügy, számvitel, készletgazdálkodás, értékesítés, stb.) nemcsak az alaptevékenységre kell tekintettel lenni, hanem arra is, hogy az adott helyen hány ember dolgozik majd, milyen nagy az irat- és az ügyfélforgalom. De figyelni kell a munkafolyamatok sorrendjére is, ami munkaszervezési feladat. A pszichológiai és szociális környezet kialakításakor leginkább az emberi tényezőkre kell gondolni. Kívánatos, hogy az alkalmazottak jó munkakapcsolatban legyenek egymással. Az ergonómiai szempontok figyelembevételével létesített tiszta, ízlésesen díszített irodában kellemes, hangulatos, nyugodt légkör uralkodjék. Álljon rendelkezésre olyan szociális és kiszolgáló létesítmény, ahol kulturált körülmények között étkezhet, pihenhet, átöltözhet, az erre kijelölt helyen dohányozhat a dolgozó. Ma már egyre több helyen a személyiségjegyek alapján (tesztek kitöltésével, szakember bevonásával) választanak az egy-egy állás betöltésére jelentkezők közül. A dolgozók kiválasztásakor a megkívánt szakértelmen túl - figyelnek az emberek egyéni tulajdonságaira. (Pl. titkársági alkalmazottnak olyan dolgozót vesznek fel, aki barátságos, jó kommunikációs készséggel rendelkezik, alkalmas arra, hogy ügyfelekkel foglalkozzon, külső megjelenésével és belső tulajdonságaival is érdemes a cég képviseletére.) Az ergonómiai kívánalmaknak megfelelően berendezett irodában a következő feladat a szükséges iroda- és ügyvitel-technikai, számítástechnikai és telekommunikációs eszközök kiválasztása: Telefon, telefax, üzenetrögzítő, fénymásoló, iratmegsemmisítő, spirálfűző és/vagy hőkötő készülék, írógép és számítógép (korszerű irodai szoftvercsomaggal). Célszerű szakember közreműködésével kiválasztani és üzemeltetni az iroda felszereléséhez tartozó eszközöket. Egy munkahelyen akkor lehet a legjobban teljesíteni: Ha a fizikai kialakítás megfelel a munkavégzésből származó elvárásoknak, figyelembe veszi és tükrözi a szervezeti kapcsolatokat. Rendelkezésre állnak a megfelelő nyomtatványok, bizonylatok és eszközök. Lehetőség van a pihenőidő kulturált eltöltésére. Ha kellemes, nyugodt, alkotó légkör uralkodik. Életünk jelentős részét munkahelyünkön, munkatársainkkal töltjük. Ezért nagyon fontos, hogy a munkakörülmények és munkakapcsolatok megnyugtatóak, kiegyensúlyozottak legyenek, hiszen mindez jelentősen hat az ember teljesítményére, közérzetére.

17 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 17 4 A gazdaság szereplői (Juhász Sándorné) A gazdaság szereplői önálló gazdasági, szervezeti egységek. Főbb jellemzőik: sajátjukként (esetleg birtokosként) rendelkeznek eszközökkel, kötelezettségeket vállalhatnak, önálló gazdasági tevékenységet végeznek, más gazdasági alanyokkal ügyleteket létesítenek, tevékenységükről évesen beszámolót készítenek (saját maguknak és környezetüknek). Nézzük meg részletesen kik is ezek a szereplők, mi jellemzi őket. 4.1 A gazdaság szereplői, funkcióik Háztartások Alapvetően fogyasztó gazdaságok. Természetesen gazdálkodniuk is kell (kellene) hiszen erőforrásaik végesek. A háztartási szféra termeli a munkaerőt. Jellemző e gazdasági alanyokra a létközösség (általában együtt élnek), jövedelemközösség (jövedelmük egy részét közösen használják fel), vagyonközösség (vagyonuk egy részét közösen kezelik, céljuk a vagyongyarapítás), fogyasztó közösségek (fogyasztásuk egy részét szintén közösen végzik). Vállalatok Sokféle szervezetből álló szférát jelentenek. Tevékenységük rendszeresen profit szerzése és vagyon gyarapítása céljából történik. Termelnek és szolgáltatást nyújtanak, mint önálló gazdasági egységek. (E fejezeten belül részletesen foglalkozunk működésével.) Nem profit érdekelt gazdasági egységek Olyan szervezetek, intézmények amelyek általában közfeladatot látnak el. Többféle célból jöhetnek létre, más-más rendeltetéssel (pl. állami feladat végrehajtása: egészségügy, oktatás, kultúra, stb., jótékonysági, szociális feladatok, stb.). Gazdaságilag és jogilag ezek is elkülönült egységek. Alapvető céljuk nem a profitszerzés, hanem az ellátás. Állam Sok tekintetben különbözik az előbbi gazdasági szereplők csoportjaitól. Létrejötte a társadalmi fejlődés korai szakaszában azt jelentette, hogy az államapparátus bizonyos feladatokat átvállalt a közösségtől, ugyanakkor meghatározta a közösség életét, cselekvési lehetőségeit. A modern állam sem tesz mást, csupán a társadalmi, gazdasági fejlődés adott szintjén szabja meg az ország szereplőinek jogait és kötelezettségeit. Ennek keretében a gazdaság szereplőire egy sor állami szabályozás hat, amelyeket létrejöttük és működésük során figyelembe kell venniük. Létrehozza a maga szerveit, intézményeit feladatai ellátásához. A szükséges forrást adóztatás útján biztosítja. Külföld A külföld megjelölés nem földrajzi, hanem diplomáciai, politikai elhatárolás. A belföldön működő követségek, kirendeltségek, ezek szervei, intézményei, egységei tartós működésük ellenére természetesen külföldi gazdasági egységek. A nemzetközi szervezetek sem belföldi egységei annak az országnak, ahol működnek, hanem a külföld gazdasági egységei. Ezek az egységek aktív kapcsolatban vannak a belföldi gazdasági egységekkel.

18 18 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 4.2 A vállalkozás a nemzetgazdaságban A nemzetgazdaság fogalma, struktúrája Egy kis történelmi visszapillantással kell kezdenünk a nemzetgazdaság fogalmának bevezetését. Tudjuk, hogy az ősi társadalmakban minden egyén, de legalább minden család igyekezett a saját szükségletét önmaga kielégíteni, de még néhány évtizeddel ezelőtt nálunk is a parasztság széles rétege megtermelte saját szükségletének legjavát, s csak a legszükségesebbért ment a boltba (sóért, petróleumért, kaszapengéért stb.). Minél modernebb azonban egy társadalom, és minél fejlettebb a technikai, technológiai színvonal, annál kevésbé lehet az ilyen típusú önellátásra berendezkedni. A szakosodás folyamatát jól lehet követni az őstársadalmaktól napjainkig. Először a vadászat és a növényi termények gyűjtögetése különült el egymástól, aztán a földművelés az állattenyésztéstől, ezt követően kiváltak a kezdetleges eszközkészítők (az iparosok előképei). Minél jobban megközelítjük a jelent, annál inkább tapasztalható az egyes szakmák elkülönülése, a munkamegosztás. De még egy-egy szakmán belül is láthatjuk a további tagolódást. Régen a cipész egy cipőt elejétől a végéig egymaga csinált meg. Most van külön felsőrész üzem, külön talp-előkészítés és esetleg egy harmadik termelő szervezet állítja össze a cipőt. Amíg tehát a társadalmi fejlődés kezdetlegesebb szakaszában az egyes elkülönült gazdaságokon volt a hangsúly és kisebb jelentősége volt az együttműködésnek, addig a modern korban a vállalkozások minden önállósága ellenére a gazdálkodó szervezetek nagyon szorosan egymásra vannak utalva. Ez a körülmény viszont megnöveli a nagyobb aggregátumban való gondolkodás fontosságát: az egyes gazdálkodó szervezetek összessége kölcsönös kapcsolataikat is beleértve adja a nemzetgazdaságot. A társadalmi-gazdasági fejlettség jelenlegi szintjén egy-egy termék számos munkafolyamaton, számos vállalkozáson keresztül jut, amíg késztermék, elfogyasztható jószág lesz belőle. Az egyes munkafázisokban mindig újabb és újabb értékrésszel gyarapszik a termék (ezt nevezzük az adott termelési fázis hozzáadott értékének ), s ezeknek az együttese adja a nemzetgazdaság összproduktumát, amit nézzünk meg egy nagyon leegyszerűsített példán: búza liszt farmergazdaság malom pékség kenyér ABC kenyér lakosság A farmergazdaság sem az igazi kiindulópont, hiszen ő is vette a vetőmagot, a mezőgazdasági gépeket, az üzemanyagot. Az ő produktuma, a hozzáadott értéke az a munka, amit a vetéssel, gyomirtással, aratással, csépléssel kapcsolatosan elvégzett. A malom is veszi a búzát, ő a búza megőrlésével képez újabb hozzáadott értéket. A pékség veszi a lisztet, a kovásznak valót, az áramot vagy tüzelőanyagot, amivel a kemencét fűti, az ő hozzáadott értéke a kelesztés, dagasztás, sütés. Az ábra is mutatja, hogy a kereskedelem (ABC áruház a példánkban) valójában nem változtatja meg a terméket. Kenyeret vesz és azt is ad el. Mégis van hozzáadott értéke, hiszen azzal, hogy a vásárlónak nem a pékséghez kell elgyalogolnia, hanem a sarki fűszereshez, ahol esetleg válogathat 3-4 féle kenyér és többféle péksütemény között is, értékesebbé teszi a kenyeret.

19 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 19 Ebben a példaszerű folyamatban az utolsó állomás egy család, amelyik megeszi a kenyeret, elfogyasztja a gazdaság szereplői által létrehozott produktumot. A gazdasági folyamatoknak ezt a fázisát végső fogyasztásnak nevezzük. Mint minden példa, az előbbi is sántít, hiszen nagyon nagy leegyszerűsítésekkel dolgozik. Az egyes gazdasági szereplőkhöz még számos befelé és kifelé mutató nyilat rajzolhattunk volna. Ha arra gondolunk, hogy a pékségnek a tevékenysége indításához kemencére volt szüksége, rögtön egy a miénknél is hosszabb folyamatábrát rajzolhatnánk. Az elektromos kemence a vasércbánya, ércfinomító, kohó, hengermű, dróthúzó, villamos alkatrészgyártás és szerelőüzem útvonalon jut el odáig, hogy kenyeret lehessen sütni benne. Ám a pékségnél nemcsak kemencére van szükség, hanem dagasztógépre, kádakra, állványokra, szállítószalagra stb., tehát nagyon sokféle eszköz alkotja a gazdasági folyamatnak a feltételeit. És végül, de nem utolsó sorban szakemberekre, pékekre és segédmunkásokra is szükség van a munka elvégzéséhez. Most már megközelíthetjük a nemzetgazdaság fogalmát. Ezek szerint a nemzetgazdaság alatt értjük: A gazdálkodó szervezetek együttesét. A szervezetek által használt és működtetett eszközök összességét, ami a nemzetgazdaság vagyonát alkotja. A jellemzően munkamegosztásban végbemenő gazdasági folyamatok összességét, az ebben kifejezésre jutó gazdasági kapcsolatrendszert. A gazdasági folyamatok révén megszülető produktumot, az új értéket. A technikai technológiai színvonalat és az egyes emberek szellemi és fizikai képességeit. Végül, de nem utolsó sorban a javak (produktumok) elfogyasztását. A nemzetgazdaság pontos, tudományos leírása persze ennél bonyolultabb, de a vállalati gazdálkodás és a nemzetgazdaság kapcsolódásának megértéséhez elegendő. 4.3 A vállalkozás A vállalkozásnak, azon túl, hogy célja van (általában a haszonszerző tevékenység, konkrétan valamilyen termékek termelése, eladása, forgalmazása és/vagy szolgáltatások nyújtása) valamilyen formát is igényel. Egy család mindennapi élete is eléggé meghatározott keretek és le nem írt, de következetesen betartott szabályok között zajlik. Még egy ilyen szervezet is igényli a szabályozottságot (ki milyen kérdésekben dönt, ki kezeli a háztartási pénzt, milyen sorrendben használják reggel a fürdőszobát, mikor kell a gyerekeknek lefeküdniük, stb.). Gondoljuk el, hogy egy vállalkozásnál mennyivel fontosabb valamiféle szabályozott kereteket adni a működésnek, a tevékenységnek. Ahogy a korábbiakban már előre jeleztük, az állam egyik gazdaságirányító, befolyásoló szerepe éppen abban rejlik, hogy ezeket a vállalkozás működését keretbe foglaló előírásokat jogszabályokba (főként törvényekbe) rögzíti. A vállalkozás, mint jogi egység A jog, amely a társadalmi, gazdasági viszonyokat szabályozza, egy modern gazdaságú országban a vállalkozásra vonatkozó alapvető szabályokat is lerögzíti. Noha tudjuk, hogy a modern piacgazdaságban igen nagyfokú a gazdasági szabadság, mégis kell hogy legyen néhány olyan sarokpont, amely a gazdasági tevékenységek és folyamatok során mindenki

20 20 VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK számára adott, elfogadott, nyilvánvaló. Ilyen többek között a vállalkozások formájának meghatározása. A vállalkozások jogszabályi kereteit meghatározó jogforrások sokféle vállalkozási forma lehetőségét teremtik meg. Minthogy a piaci viszonyok igen változatosak, a vállalkozások alapításához szükséges szabad tőke nagysága is vállalkozónként eltérő, a vállalkozások profilja (fő tevékenységi köre) is más és más, a vállalkozási formáknak is célszerű a felsorolt sajátosságokhoz igazodniuk. Vállalkozás lehet egy több ezer, vagy több tízezer főt foglalkoztató állami vállalat. A modern piacgazdaságokban az állami vállalatok köre nagyon szűk, hiszen a piaci viszonyok illetve az állami akarat nagyon sokszor ellentétben van egymással; a vállalat állami volta gyengíti a versenyben való részvétel intenzitását és növeli az állami támogatások iránti igényt. Vállalkozás lehet egy kisüzem, amely bedolgozóként alkatrészeket gyárt egy másik cég számára. Vállalkozás egy magániparos, aki egymaga gyárt vagy javít valamilyen terméket. Vállalkozás a szellemi szolgáltatások nyújtása, vagy a könyvkiadás, de akár egy rádió vagy TV műsor szolgáltatása is. Vállalkozhat egy költségvetési szervezet is (például szoftver előállítása, kollégiumi szabad férőhelyi kapacitások hasznosítása stb.). Nyilvánvaló, hogy a vállalkozások profiljának, méretének, piaci kapcsolódásainak és nem utolsó sorban tőkeszükségletének függvényében más és más vállalkozási formát célszerű választani. 5 Vállalkozási formák és jellemzőik (Köblingné dr. Csízi Márta) Alkotmányunk elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát, mint a piacgazdaság működésének nélkülözhetetlen elemét. A vállalkozások összefüggő külső és belső hatások eredményeképpen, meghatározott cél elérése érdekében jönnek létre, vállalva a tevékenység kockázatát. Alapvetően meg kell különböztetni a kereskedelmi, üzleti vállalkozásokat azoktól a vállalkozásoktól, amelyek elsődlegesen nem gazdasági tevékenység végzésére jönnek létre, de céljuk eléréséhez másodlagos jelleggel törvény lehetővé teszi számukra a gazdasági tevékenységet is. Az üzleti vállalkozás mindig kockázattal jár, amelyet gondos mérlegeléssel lehet minimálisra csökkenteni, de teljesen kizárni nem lehet. A kockázat vállalása különbözteti meg a vállalkozót az alkalmazottól. A gazdasági tevékenység többféle formában valósítható meg. A megkülönböztetés alapja lehet a tulajdonforma, a szervezeti forma, a tevékenység profilja, a nagyságrendi tényezők, a jogforrási szabályozás, és a jogalanyiság természete. Tulajdoni forma alapján lehet: magán-, állami-, önkormányzati-, szövetkezeti-, egyéb közösségi, illetve vegyes tulajdonú vállalkozás. Szervezeti felépítése szerint lehet: egyéni- vagy társas vállalkozás. Társas vállalkozások: a gazdasági társaságok (Kkt., Bt., Kft., Rt., közös vállalat, és az egyesülés) a szövetkezetek a közhasznú társaságok a szabadalmi ügyvivői társaság az ügyvédi munkaközösség az oktatói munkaközösség, stb.

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA

AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA AZ ÜZLETI PROTOKOLL ÚTVESZTŐIBEN FELKÉSZÜLTEN ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN DR. ERDŐS ZSUZSANNA ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! KÉT KÍSÉRLET ÖLTÖZZÜNK A SIKERHEZ! Nem a ruha teszi az embert, de elárulja! Női üzleti öltözék

Részletesebben

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15.

Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan. Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. Lakatosné Pripkó Judit Albert Schweitzer Kórház Hatvan Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa, Siófok- 2011.okt.14-15. 1 Kommunikáció a társas kapcsolat alapja - információátadás - üzenet/közlő/befogadó

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

A vállalkozások általános jellemzői

A vállalkozások általános jellemzői A vállalkozások általános jellemzői Üzleti vállalkozás: olyan emberi tevékenység, melynek alapvető célja egyéni, szervezeti és társadalmi igények kielégítése nyereség elérésével. Akkor beszélünk vállalkozásról,

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2013. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2013 Dr. Odrobina László, a Nemzetgazdasági Minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya vezetőjének tájékoztatása szerint: A szakközépiskolai tanulók 2013. szeptember 1-jétől

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról?

avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? avagy mit érdemes tudni egy könyvvizsgálónak az üzleti élet protokolljáról? Összeállította: NAGY JÓZSEF A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Elnöke 1 Részvétel a partner cég partiján Üzleti ebéd

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu

A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu A VISELKEDÉSKULTÚRA SZEREPE A VÁLLALKOZÁS SIKERÉBEN Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu BUSINESS ETIQUETTE Külföldön a kérdés: MIT? HOGYAN? Magyarországon a kérdés a kérdés: MIÉRT? 4,891 results for

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni.

Amennyiben a vizsgázó az idegen nyelven nem tud megfelelő választ adni a feladatra, az idegennyelv-használat kompetenciára 0 pontot kell adni. 090-06 Kommunikációs és azzal kapcsolatos gazdasági és informatikai tevékenységek Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Miért jó a vasvári középiskola?

Miért jó a vasvári középiskola? Miért jó a vasvári középiskola? Ajánljuk, mert nyugalmas kisvárosi környezetben van, munkarendünk alkalmazkodik a bejárós tanulók utazási lehetőségeihez, kívül-belül felújított iskolaépület, modern technikai

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított kérdéssora az alábbi témaköröket foglalja magában: A turisztikai vállalkozás gazdálkodására vonatkozó szabályok. Az utazásszervezés, -közvetítés jogszabályi

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN Dr. Erdős Zsuzsanna www.erdosetikett.hu EGY KIS ŐSZINTESÉG A CÉL: A vevőt megszerezni A vevőt megtartani

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika.

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika. A verbális és a non-verbális kommunikáció 1 A verbális kommunikációban a beszéd tölti be az információ közvetítő szerepet. A kommunikációban résztvevő felek közötti hierarchikus különbségek a kommunikáció

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció II. 86. lecke Az informális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud.

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud. Kommunikáció Dr Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet wwwmagtudhu 2014 május 14 A kommunikáció szerepe életünkben A kommunikáció

Részletesebben

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása

570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása 570. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard 2009. április Nemzetközi könyvvizsgálati standard A vállalkozás folytatása Célok 9. A könyvvizsgáló célja, hogy: (a) (b) elegendő és megfelelő könyvvizsgálati

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1

1988. évi XXIV. TÖRVÉNY. a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 1988. évi XXIV. TÖRVÉNY a külföldiek magyarországi befektetéseiről 1 A nemzetközi gazdasági együttműködés fejlesztése, különösen a külföldi működő tőke gazdaságunkban való közvetlen megjelenésének elősegítése

Részletesebben

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A kiszolgálás alapelvei A kiszolgálás akkor marad emlékezetes, ha a vevő azt érzi: Szívesen látták az üzletben Fontosnak tartották Meghallgatták / megértették

Részletesebben

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata:

Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: 1. Mit jelent a vállalkozás? Melyek a vállalkozás fontosabb ismérvei? Információtartalom vázlata: - A vállalkozás fogalma - A vállalkozás jellemzői - A vállalkozás mérete - A tulajdonformák - A tevékenységi

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015-ES TANÉV 1 OKJ KÉPZÉSEK (érettségivel rendelkező diákok részére) 2014/2015-ES TANÉVRE Képzés megnevezése A képzés szintje

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben