MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 34

2 TARTALOMJEGYZÉK 7. MERJ VÁLLALKOZNI!... 3 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 3 A témakör átfogó célja 3 A témakör pedagógiai céljai BEVEZETÉS... 4 Pedagógiai áttekintés.. 4 A sikeresség ismérvei... 4 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz ISMERKEDÉS A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL... 5 Pedagógiai áttekintés.. 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? feladat Ismerkedés egy vállalkozóval feladat Minivállalkozások feladat Minivállalkozás költségvetése feladat Mentor keresés feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSE HIVATALOSAN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 17 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Vállalkozási formák feladat Kié a pénz? Segítség vállalkozóknak letölthető feladat feladat Keresztrejtvény feladat Számla feladat Külső, belső kockázatok Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 27 Összefoglaló kérdéssor a Merj vállalkozni! című témakörhöz (TÁMOP / ) 2 / 34

3 7. MERJ VÁLLALKOZNI! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör alapvető célja, hogy betekintést engedjen a vállalkozások világába. A tanulók ismerjék meg a vállalkozásokkal kapcsolatos releváns fogalmakat, vezesse végig őket egy minivállalkozás elindítási folyamatán, ezáltal hozza közelebb a gazdaság ezen szereplőit a tanulókhoz. A témakör pedagógiai céljai A tanulók közvetlenül hasznosítható ismereteket szerezzenek a vállalkozások működését és kialakulását meghatározó gazdasági és pénzügyi folyamatokról. A témakör feldolgozása során megismerhetik a vállalkozások feladatát és felelősségét a javakkal való ésszerű gazdálkodás, az értékteremtés területén. A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. A témakör feldolgozása során ismereteket szereznek néhány hazai vállalkozásról és a vállalkozói élet formáiról példákon keresztül, az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmakról, a gazdasági folyamatok fő ható tényezőiről, a vállalkozási formák különbségeiről többféle példán keresztül, vázlatos üzleti terv készítéséről szituációs gyakorlat keretében. A témakör feladatai fejlesztik a tanuló problémamegoldó képességeit. A pénzügyi problémák megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése, továbbá a pénzügyi lehetőségek feltárása során a tanuló megtanul tervezni, döntéseit előkészíteni, ami más típusú feladatoknál is modellként szolgálhat. A témakör feldolgozása során többször kell a tanulóknak bizonyosságot adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezen feladatok során a tanulók innovációs készsége fejlődik, illetve a saját élmény bizonyíthatja számukra, hogy a vállalkozás, az új dologba való befektetés, a kockázatok ellenére megtérülhet, jövedelem és öröm forrássá válhat. (TÁMOP / ) 3 / 34

4 7.1. Bevezetés Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12.évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra A vállalkozások világa. A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Életvitel és gyakorlat Témakör: 6. Az állam pénztárcája" (Tanegység: 3. Az állam bevételei adózás) 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 6. A hely, ahol élek) A bevezető egy összekötő részt a pénzügyi tudatosság és a vállalkozások témakör között. Ráhangolódásra, a téma bevezetésére, a pozitív hozzáállás kialakítására érdemes odafigyelni az elméleti rész feldolgozásakor perc vállalkozás, vállalkozó, adó, üzletszerűen végzett tevékenység BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti ismeretek A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell az alábbi fogalmakat: - Gazdasági alapismeretek (vállalkozások, adózás, vállalkozó, adózás) Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - véleményét megfogalmazni; - szövegből a lényeget kiemelni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi fogalmak birtokába kerülnek: - üzlet fogalma. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - logikai készségek. (TÁMOP / ) 4 / 34

5 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Javasolt kérdések: - Van a családban vállalkozó? - Mivel foglalkozik? - Milyen kisebb- nagyobb vállalkozásokat ismer lakóhelye környezetében? Célszerű a kérdéseket plenárisan megbeszélni. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként jól alkalmazható a tanegység Ismerkedés a vállalkozói tevékenységgel Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam A tanegység 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettantervi 3.3 A vállalkozások világa kapcsolódása (01) A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Témakör: 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 4. A hely, ahol élek) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) A tanegység célja, hogy vállalkozásokkal kapcsolatos alapismereteket közvetítsen a tanulók felé olyan módon, amilyen helyzetbe ők is könnyen bele tudják magukat képzelni. Ezáltal, saját élményt szerezve és a folyamatokat egy általuk választott példán végiggondolva közelebb kerülnek a vállalkozói feladatokhoz, melyek egy vállalkozás alapításával, működtetésével kapcsolatosak. A teljes tanegységre kb. 5 tanóra + kb. két alkalommal otthoni kutatómunka, házi feladat. vállalkozó, ambíció, kockázatvállalás, újítókészség, vállalkozás, kisvállalkozó, siker, vállalkozási tevékenység, minivállalkozás, költségvetés, bevételek, kiadások, fix kiadások, nyereség, egységár, mentor, tanácsadó, versenytársak, apróhirdetés, potenciális vevők, reklám (TÁMOP / ) 5 / 34

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell ismeretek - az alábbi fogalmakat (költségvetés, bevétel, kiadás); - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni; - matematikai alapműveleteket önállóan és magabiztosan elvégezni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - vállalkozási költségvetés (mini üzleti terv készítése); - piaci elemzés és versenytárs elemzés alapfokon; - hirdetések célja, alapvető eszközei. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a letölthető feladat alapvető célja, hogy a tanulót saját motivációinak, tulajdonságainak megértésére és végiggondolására ösztönözze feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? A feladat elvégzése önismeretet kíván. A vállakozóvá válásba beleélési képesség fejlesztését önálló munkavégzés során javasoljuk végigvezetni. Kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. Ezzel a családon belüli kommunikációt is erősíthetjük. Nagyon fontos, hogy a tanulóknak legyen célja, amit el szeretnének érni azzal, hogy egy vállalkozást indítanak! Ne felejtsék el, nem a vállalkozás maga a cél, hanem az, amit a vállalkozás létrehozásával meg kívánnak valósítani! (TÁMOP / ) 6 / 34

7 A tanulókkal az alábbi célokat beszéljük meg: A következő motivációk közül szerinted melyek azok, amiért Te elkezdenél vállalkozni? Karikázd be őket! 1. Pénzkereseti lehetőség. 2. Kreativitásom kibontakoztatása. 3. Üzleti ötletem megvalósítása. 4. Függetlenség elérése. 5. Hírnévre akarok szert tenni! 6. Lakásproblémám megoldása. 7. Megmutatom a világnak (szüleimnek, tanáraimnak, társaimnak, családomnak stb.), hogy mire vagyok képes. 8. Elmélyülési lehetőség az érdeklődésem tárgyában. 9. Párkeresés. Melyek azok a belső célok (vágyak/késztetések), amelyeket más területeken is ki tudsz bontakoztatni? Célok / Motivációk Hogyan érhetem el őket? Milyen tulajdonságok szükségesek szerinted egy sikeres vállalkozónál? (saját képességeid megismerése) A feladat megoldása kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. (TÁMOP / ) 7 / 34

8 Feladat: A vállalkozás létrehozása, működtetése olyan képességeket is igényel, amelyek nélkül nem lehet vagy nehéz egy vállalkozást sikerre vinni! Gondold át, Te rendelkezel- e ilyen tulajdonságokkal? Jelöld azokat a tulajdonságokat, amelyekkel rendelkezel. Ki is egészítheted a táblázatot! Rámenősség Konzervativizmus Kudarctűrés Monotónia tűrés Felelősségtudat Humor Elkötelezettség Meggyőzőképesség Tárgyalókészség Matematikai tudás Szorgalom Újító készség Motiváltság Célirányosság Felelősségvállalás Kockázatvállalás Rábeszélőképesség Rugalmasság Kitartás Fiatalság Idegennyelv- tudás Ambíció Miben kell még fejlődnöd? Ha úgy érzed, hogy szeretnél vállalkozni, ha szeretnéd magad kipróbálni, mit teszel a fejlődésed érdekében? Javaslom, beszélgess erről szüleiddel! Tedd most el ezt a listát, majd vedd elő egy- két- öt- tíz (sok) év múlva, és gondold végig, hogy mi változott! A sikeres vállakozó jellemzőit célszerű plenárisan is átbeszélni a tanulókkal. Meg kell őket kérni, hogy indokolják véleményüket! A példakép mint motiváló erő Feladat: A vállalkozás létrehozásában nagy lökést adhat egy sikeres vállalkozó példája. Van vállalkozó példaképed? Ki ő és miért őt választottad? (TÁMOP / ) 8 / 34

9 Ha még nincs vállalkozó példaképed, keress egyet! (webes kutatás) Kiket találsz, akik példamutatók lehetnek számodra? Miért? Melyek a közös jellemzők? Nem elegendő a példaképet megnevezni. A feladat lényege abban áll, hogy a tanulók megindokolják választásukat, és emeljék ki a sikeres vállakozók esetében a siker okait! feladat Ismerkedés egy vállalkozóval Az információgyűjtést, majd a riport megírását párokban történő megoldás során az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat. Önállóan is megoldható a feladat, elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni, a tanórán az érdekesebb esetek megbeszélése, a tanulságok levonása és az összegzést, értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés). Ehhez a feladathoz tartozik a tanórán kívüli feladat, az interjúkészítés, melynek az ideje maximum 1 óránál több időt ne vegyen igénybe. Szinte minden családban, baráti körben akad vállalkozó. Készíts interjút legalább egyikükkel! Az alábbi kérdések segíthetnek: Mikor kezdte a vállalkozását? Miért kezdett vállalkozni? Milyen tevékenységgel indította a vállalkozását? Ma is ugyanazt csinálja? Mi változott meg a tevékenységi körében? Hányan dolgoztak induláskor a vállalkozásában? És hányan dolgoznak most? Milyen eszközökre volt szüksége az induláshoz? Mennyi pénz volt szükséges a vállalkozás beindításához? Mi a sikerességének a titka? Milyen tanácsa lenne egy ma induló kisvállalkozó számára? A válaszok hasznosak és érdekesek lehetnek számodra! Írd össze, hogy milyen tanulságokat, megfontolandó gondolatokat érdemes magaddal vinni az ötleteid megvalósítása útján! feladat Minivállalkozások A feladat elvégzése páros, csoport, vagy egyéni feldolgozásban is megoldható. A páros, illetve csoportmunkában való feldolgozáskor fejleszti a kommunikációt, az együttműködési, véleményalkotási és kezdeményezési, valamint a beleélési (TÁMOP / ) 9 / 34

10 képességet. Tanórán belüli (kb perc) és tanórán kívüli feladatként is beilleszthető a tanmenetbe. A feladat lehetőséget ad arra, hogy a tanulók ötleteket gyűjtsenek egy számukra is megvalósítható vállakozáshoz feladat Minivállalkozás költségvetése A projektfeladat célja, hogy a tanuló, az általa (vagy csoportja) által választott minivállalkozáshoz költségvetést készítsen(ek). Ennek során gyakorolja, értse meg és értő módon képes legyen a gyakorlatban használni a következő fogalmakat: bevétel, kiadás, egyszeri bevétel (ami a következő időszakban már nem merül fel újra), összes pénzszükséglet, nyereség, fix kiadások, egységár. Lényeges, hogy a tanulók megfelelő módon elemezzék mini- vállalkozásukat, a megfelelő következtetéseket vonjanak le elemzésükből (becslések alapján a vállakozás költségvetési tervének összeállítása). A feladat elvégzése során fejlődnek a prognózisalkotás, a véleményalkotás és kezdeményező készségeik, logikus következtetéseket vonnak le a számításos feladat megoldása során, továbbá fejleszti a tanulók együttműködési és vita készségét is. A feladat végén szereplő kérdések támpontot adhatnak tanórai keretek közötti beszélgetés, vita elindításához. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása, illetve párok vagy csoportok kialakítása. (TÁMOP / ) 10 / 34

11 Fel kell hívni a figyelmet az alábbiakra: - A költségvetés összeállításakor használjanak számológépet. - A lehető legapróbb részletekig gyűjtsék össze a szükséges (de csak a feltétlenül szükséges!) kellékeket az induláshoz! Feladat: Készíts költségvetést választott minivállalkozásod 1. hetére! Minivállalkozásod pénzügyi terve egy mini költségvetés. A tervezés folyamán mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat próbáljuk a lehető legpontosabban megbecsülni. A bevételek kapcsán számba vesszük, hogy milyen mennyiséget, milyen áron szeretnénk eladni a termékünkből vagy szolgáltatásunkból, a kiadások vonatkozásában pedig azt kell alaposan számba venned, hogy mire lesz szükséged a vállalkozásod elindításához. A költségvetést készítheted egy napra, egy hétre vagy akár egy hónapra is, de ne felejtsd, hogy ezek mind csak becslések, mivel a jövőről szólnak. Senki nem tudja megmondani teljes bizonyossággal, hogy mennyi vásárló lesz a következő időszakban, ezért a terveknek mindig van egy bizonytalansági faktora. Jó, ha ezt mindig szem előtt tartod, és óvatosan becsülsz! A feladat után segítségként találsz egy mintaköltségvetést, nézd át és használd! Várható bevételek Mennyiség Egységár Összesen Kiadások Fix kiadások Kiadások Heti nyereség (TÁMOP / ) 11 / 34

12 A fenti terv alapján mennyi pénzre van szükséged az induláshoz? Melyek azok a kiadások, amelyek a második héten már nem fognak felmerülni? Miért? Mintaköltségvetés Limonádé árusítás Balaton- parti bicikliút mentén nyáron Bevételi terv 1 hétre Egy átlagos hétköznap (10-18 óráig) Mennyiség: kb. 50 pohár (2 dl/pohár) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétköznapi napon: Ft Hétvégén dupla forgalomra számítunk Mennyiség: kb. 100 pohár (2 dl) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétvégi napon: Ft Összes bevétel 1 hét alatt: (5*2 500) + (2*5 000) = Ft Kiadási terv 1 hétre Összes tervezett eladás: 450 pohár*2 dl limonádé = 90 liter (+ kb. 10% selejt (kiborul stb.) = 100 l) Mennyiség Egységár Összesen Műanyag poharak 450 db 5 Ft Ft Cukor 10 kg 280 Ft Ft Citromlé 5 l 250 Ft Ft Citrom 8 kg 500 Ft Ft Citromfacsaró 1 db 500 Ft 500 Ft Üvegkancsó 2 db 800 Ft Ft Jégkockakészítő Szülőktől elkérni Hűtőtáska Szülőktől elkérni (TÁMOP / ) 12 / 34

13 Mennyiség Egységár Összesen Jégakku Szülőktől elkérni Asztal Szülőktől elkérni Szék Szülőktől elkérni Reklámtábla 2 karton 150 Ft 300 Ft Összesen Ft Limonádékészítés: 1 liter (kancsó) limonádé készítéséhez felhasználunk Egységár 1 liter ára Összes szükséglet 1 hétre 10 dkg cukor 280 Ft/kg 28 Ft 0,5 db (kb. 8 dkg) citrom 500 Ft/kg 40 Ft 0,5 dl citromlé 250 Ft/l 13 Ft Víz Mentalevél (kertből) Heti tervezett eredmény + Bevétel Ft - Kiadás Ft = Eredmény Ft Feladat: Gondolkodj el! Szüleid megengedik, hogy ezzel foglalkozz? Megéri számodra 7 napon keresztül 8 órát eltölteni limonádé árusítással ennyi eredményért? Milyen tényezők módosíthatják a tervezett eredményt? Hogyan tudnál magasabb bevételre szert tenni? Hogyan tudnád a költségeket csökkenteni? Melyik vezet szerinted nagyobb nyereséghez? feladat Mentor keresés A feladat kapcsán ösztönözzük a tanulókat, hogy keressenek környezetükben olyan személyt (személyeket), akik segítségükre lehetnek vállalkozással kapcsolatos kérdések megválaszolásában. A feladat nyíltvégű, a tanulók bárkit megjelölhetnek. Fontos, hogy a választás indoklását is dolgozzák ki a tanulók, hogy miért választották a megnevezett mentort! A feladat időigénye: kb perc vagy iskolán kívüli munka. (TÁMOP / ) 13 / 34

14 Keress egy mentort vagy tanácsadót! Egy vállalkozás indításakor rengeteg döntést kell rövid idő alatt meghozni. A vállalkozás vezetője (a tanuló) felelős a döntésekért és a következményekért, de ez nem jelenti azt, hogy minden döntést teljesen egyedül kell meghoznia. Nagyon hasznos, ha (a kezdeti időszakban különösen!) talál valakit (egy mentort), akivel megbeszélheti a gondjait, akitől tanácsot kérhet, aki rávilágít az adott helyzet/probléma egyéb vetületeire is. A mentor jó esetben már végigjárta azt az utat, amelyre a tanuló rálép. Jó, ha olyan személyt választ, aki tapasztalt, sikeres és hajlandó a tanulóval alaposan foglalkozni, tanácsokkal ellátni feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak Ez a feladat a os feladattal együtt a minivállalkozás üzleti tervének alapját képezi. Ezért célszerű a két feladatot ugyanolyan formában megoldatni a tanulókkal, azaz, egyedül, párosan vagy csoportban, ahogy a költségvetést készítették. A feladat megoldása előtt szükség lehet az elméleti rész értelmezésére, a fogalmak tisztázására (versenytársak, potenciális vevők, reklám célja, szerepe). A feladat feldolgozása minimum 1 tanórát vesz igénybe és szintén legalább 1 tanórával kell számolni a produktumok bemutatására. De együtt, a os feladattal, tanórán kívüli megoldás is megfelelő. A két feladat együttesen összegző jellegű, a tanulóknak több szempont szerint kell végiggondolniuk egy (képzeletbeli) minivállalkozás alapításkori feladatait. Érdemes kitérni az értékeléskor, összegzéskor arra, hogy ezek azok a feladatok, amelyek egy induló vállalkozás üzleti tervének alapját képezik. (TÁMOP / ) 14 / 34

15 A vállalkozás helye, a reklám és a versenytársak Feladat: Gondold végig! - Hol fognak leginkább megtalálni a vásárlók? - Az elérhető hely könnyen megközelíthető? - Lehet azon a helyen ilyen tevékenységet folytatni? - Nem akadályozom a forgalmat, mások tevékenységét stb....? Kiknek adom majd el a termékemet/szolgáltatásomat? Kinek hasznos? Miért van rá szüksége? Az ideális vevő(i)m: Hogyan hívom fel a figyelmet a termékemre/szolgáltatásomra? Jó bornak is kell a cégér! ismerjük a közmondást. Nem elegendő, ha mi tudjuk, hogy nagyon klassz a termékünk/szolgáltatásunk, ezt a potenciális vevőkkel is tudatnunk kell. Ne feledd, a vállalkozás lényege, hogy el tudd adni a termékeidet. Ehhez meg kell ismertetned a környezeteddel a jövendő vásárlóiddal mind a vállalkozásodat, mind a termékedet. Írj apróhirdetést minivállalkozásod témájában! (Mindig gondolj arra, hogy az általad ideálisnak vélt vevődet szólítsd meg a hirdetésben!) Tervezz helyi, figyelmet felkeltő reklámtáblát terméked/szolgáltatásod népszerűsítésére! Versenytársak Lehet, hogy másoknak is eszébe jutott, hogy ugyanazt vagy hasonló vállalkozást indítsanak a közeledben, vagy már léteznek olyan vállalkozások, amelyek versenytársnak tekinthetők. Fel kell mérned, hogy Te miben vagy jobb, milyen esélyeid vannak velük versenyezni! Kik a versenytársaim minivállalkozásom tekintetében? Meg tudod nevezni a versenytársaidat? Miben más az én vállalkozásom, a termékeim, szolgáltatásaim, mint a versenytársaké? Miért az én termékemet/szolgáltatásomat fogják megvenni a vásárlók? (TÁMOP / ) 15 / 34

16 Gondolkodj el az alábbi kérdéseken! - Mi fontos a vevőimnek? (minőség, gyorsaság, hozzáférhetőség, stb.) - Miben tud jobban teljesíteni az én vállalkozásom ezek közül, mint a többieké? - Tudatom- e ezt a potenciális vevőkkel a reklámjaimban? A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére és a csoportok/párok kijelölésére. Ezen felül szükséges a feladat megoldásához elégséges időtartamú otthoni munka. Miután a tanulók befejezték a feladatot, időt kell biztosítani a komplex feladat bemutatására és értékelésére. A Ne lépd át a törvényesség határát! és Összefoglalás részben nincsenek feladatok, csak egy lezáró elméleti rész, amely szövegértés és lényegkiemelés során fejleszti a tanulók rendszerezési, következtetési, véleményalkotási készségeit perc a lezáró rész feldolgozása (esetleg a következő tanegységi rész bevezetése) Vállalkozások működése hivatalosan Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra 3.3 A vállalkozások világa A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A vállalkozások működése hivatalosan című tanegységben összegyűjtöttünk több olyan alapismeretet, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanulók ízelítőt kapjanak a vállalkozási tevékenység sokszínűségéről, feladatairól, kötelezettségeiről. A tanegység célja, hogy a tanulók egy más szemszögből lássanak rá olyan folyamatokra, amelyekkel a hétköznapjaikban is találkoznak (számla-, nyugtaadás, vállalkozási formák, reklámok, stb.), ezáltal felkeltse érdeklődésüket a téma iránt. A tanegység időigénye kb. 4 tanóra, ezen felül 4-5 tanóra otthoni kutatómunka. korlátolt felelősség, korlátlan felelősség, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, (TÁMOP / ) 16 / 34

17 A sikeresség ismérvei egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, tőke, könyvelő, adótanácsadó, bruttó bevétel, nettó bevétel, ÁFA, költség, kezdőtőke, kölcsön, számla, nyugta, adóhatóság, startup, meetup, kamara, Kereskedelmi és Iparkamara, Facebook- csoport, gazdaság, haszon, online hirdetés, óriásplakát, Facebook üzenet, szórólap, logó, számla, nyugta, nyugta- adási kötelezettség, számlakibocsátás, könyvvezetési kötelezettség, éves beszámoló, könyvelés, gazdasági események, kölcsön, pályázatok, tőkeemelés, osztalék, külső kockázat, belső kockázat, becslések, veszteséges vállalkozás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - költségvetés, bevétel, kiadás fogalmait; - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - alapvető vállalkozási formák Magyarországon és azok legfontosabb jellemzői, különbségei, hasonlóságai; - a magánvagyon és céges vagyon közötti lényeges különbségek; - rálátást kapnak azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozások esetében a nyereség és a pénz nem azonos fogalmak; - a vállalkozások alapvető adminisztrációs folyamatai; - a vállalkozási tevékenység befejezésének lehetőségei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - rendszerezés; - hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - magabiztosabb tájékozódás a gazdasági szereplők között. (TÁMOP / ) 17 / 34

18 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegység jellemzően úgy épül fel, hogy a különböző vállalkozások működését érintő tartalmi egységek elején minden esetben egy hosszabb- rövidebb elméleti részt találunk. Ezt követi egy- egy, a témával kapcsolatos feladat, amely az elmélet mélyebb megértését szolgálja, vagy a hétköznapi életben előforduló példákkal segíti az anyag elsajátítását. A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, és az alapfogalmak tisztázása, illetve a kapcsolódó kérdések, továbbgondolható feladatok lehetőséget adnak kooperatív módszerek alkalmazására is. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként is alkalmazható a tanegység. A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a következő feladat célja, hogy a tanulót megismertesse a vállalkozási formák jellemzőivel feladat Vállalkozási formák A vállalkozási formák vázlatos jellemzőit átolvasva kell a tanulónak döntenie, hogy a leírás melyik vállalkozási formára igaz. Csak egy jó megoldás van minden leíráshoz. A feladat megkezdése előtt célszerű tisztázni az alábbi fogalmakat: magánszemély, egyéni és társas vállalkozás, korlátolt felelősség, korlátlan felelősség. A feladat feldolgozása lehetőséget teremt olyan további kérdések megvitatásához (csoportos megbeszélésekhez, páros feladatokhoz, közös megbeszélésekhez), mint például: Milyen konkrét példákat ismer környezetéből a különféle vállalkozási formákra? Melyek az előnyei/hátrányai az egyes vállalkozói formáknak? A tanuló által ismert, vagy a családjában lévő vállalkozók melyik formában dolgoznak? Miért választották ezt? stb. (TÁMOP / ) 18 / 34

19 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 19 / 34

20 (TÁMOP / ) 20 / 34

21 Megjegyzés: ezek a vállalkozási formák már 1989 óta (amióta gazdasági társaságot lehet alapítani Magyarországon) érvényben vannak. A feltételek azonban időről időre változhatnak. A bevezető elméleti rész, majd a feladat megoldása kb percet vesz igénybe tanórai keretek között, további kérdések megbeszélése az egész tanórát kitöltheti. Csoportosan, párosan vagy önállóan tanórán kívül 1-2 óra időtartamban tudnak a tanulók kutatást végezni a különböző vállalkozási formákkal kapcsolatban feladat Kié a pénz? A feladat kapcsán arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a vállalkozásokban keletkező pénz nem egyenlő a vállalkozó saját pénzével. Ez az egyik legfontosabb alapszabálya a vállalkozások működésének. A feladat első része zártvégű, egyszerűen eldönthető megoldást eredményez, jellemzően önálló feldolgozásra ajánljuk. A feladat 2. része visszautal az előző tananyag egységre, amelyben egy képzelt minivállalkozással kapcsolatban kellett a tanulóknak különböző gyakorlatokon végigmenniük. Ezzel a feladatrésszel kapcsolatban javasoljuk, hogy ugyanúgy (csoportban, párban, önállóan) gyűjtsenek további pénzbevételi lehetőségeket és döntsék el, hogy ezek a saját, vagy vállalkozásuk bevételei közé számítanak. (TÁMOP / ) 21 / 34

22 Helyes megoldás: A feladat értelmezése, majd megoldása kb percet igényel, további megbeszélések, csoport- vagy páros munkában szintén kb perc időtartamot igényelnek. (TÁMOP / ) 22 / 34

23 Segítség vállalkozóknak letölthető feladat Az információgyűjtést, majd a táblázat kitöltését párokban projektfeladatként célszerű megoldani, így az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat megoldása. Önállóan is megoldható a feladat. A feladat elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni. A tanórán az érdekesebb esetek megbeszélését, a tanulságok levonását és az összegzést értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd a végén min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés) és tanórán kívüli feladat. Kiktől kaphatok segítséget a vállalkozásomhoz? Számos vállalkozást segítő szervezetet, rádióadást, tv- műsort, tanfolyamot és internetes oldalt találhat a tanuló ahhoz, hogy átgondolja, érdemes- e vállalkozást indítani, illetve azt, hogyan tudja vállalkozását jól működtetni. Vannak, akik a kezdő vállalkozások támogatására szakosodtak, mások területileg szerveződtek (például egy megyében vagy városban lévő vállalkozásoknak segítenek), vagy iparágak (kamarák) szerint adnak támogatást, tanácsot a vállalkozásoknak. Feladat: Keress vállalkozásokat segítő szervezeteket/internetes oldalakat/tartalmakat stb. Internetes oldalak, Facebook- csoportok Újságok, heti- vagy havilapok Tv- műsorok, rádióadások (csatornák) Tanfolyamok (ingyenes vagy fizetős) a vállalkozásomat érintő témakörben Egy- két kulcsszó a kereséshez: startup 1, meetup 2, vállalkozás, üzleti tanácsadás, gazdaság, haszon, Kereskedelmi és Iparkamara. Mit ajánlanál a társaidnak? 1 startup: a kezdő, gyorsan fejlődő vállalkozásokat nevezik így 2 meetup: tematikus összejövetel, találkozó, általában a hasonló témakörökben érdeklődő vállalkozók, magánszemélyek szoktak ilyet szervezni (TÁMOP / ) 23 / 34

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP- 2.3.6.- 12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Kozma Borbála és Illés János Budapest, 2014. május 5. . Szakterület...könyvelés és adótanácsadás. komplex szolgáltatások naprakész nyilvántartás.. meglepetésektől

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam

New Deal Válság és kiútkeresés. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 8. évfolyam New Deal Válság és kiútkeresés Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 8. évfolyam Programcsomag: Polgár a demokráciában A modul szerzője: Baracs Nóra MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A mikro vállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A célcsoportba tartozók gazdasági

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 8. sz. melléklete 8. témakör ISMERD MEG A VILÁGOD! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2015. évi 1.szám, 2015.január 05. Tartalom 2015. évi minimálbér... 1 Társadalombiztosítási szabályok változásai... 1 Vasárnapi munkavégzés tilalma... 2 NAV-közlemény pénztárgépek...

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

EBC*L A MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke

EBC*L A MODUL. Tanulmányi célok jegyzéke EBC*L A MODUL Tanulmányi célok jegyzéke International Centre of EBC*L Aichholzgasse 6 A 1120 Wien Fon: +43-1-813 997 745 office@ebcl.eu www.ebcl.eu EBC*L Magyarországi Képviselet 1158 Budapest, Bezsilla

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék

A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó. Tartalomjegyzék A türelem dollárt terem! Befektetés alapozó Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Magas hozamú befektetés... 3 Én alkalmazom az OKOSAN szabályt... 7 Amit Én ajánlok!... 8 Horváth Tamás (Bighori) oldal 1 Bevezetés

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék

SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ. Tartalomjegyzék SZÁMLÁZÁSI IRÁNYMUTATÁS HGCS-2014 PÁLYÁZATI PROGRAMHOZ Tartalomjegyzék 1. Általános szabályok:... 2 2. Minden számlán fel szükséges tüntetni:... 2 3. Készpénzes számla speciális feltételei:... 2 4. Átutalásos

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A TÁMOP-2.3.6. konstrukció célja A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése 1) a vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát?

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? 1 Nagyobb látogatottság jobb ajánlatok több pénz 2 Amit helyettünk csinálnak kész rendszert működtetnek újabb ajánlatok hírlevél kiküldés ügyfélszolgálat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TEMATIKA

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TEMATIKA VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK Alternatív programmodul a hátrányos helyzetű, GYES/GYED/GYET-ről a munkaerőpiac visszatérni szándékozó és nontradícionális szakmákba egyéni vállalkozást indító nők számára TEMATIKA

Részletesebben

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS

KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS www.bankarkepzo.hu A tanfolyam célja, hogy stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon; átfogóan, egységes szerkezetben mutassa be a kockázatkezelés, kockázatelemzés

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0886-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

Mindennapi kenyerünk

Mindennapi kenyerünk szka104_08 Mindennapi kenyerünk Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 4. évfolyam Programcsomag neve: Én és a világ A modul szerzője: Wagner Éva MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ 1. Az igényelt Összege beruházási hitel Az igényelt Összege forgóeszköz hitel Igényelt türelmi idő (maximum 24 hónap, csak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan adminisztráció-csökkentés + számlázás =? adminisztráció-csökkentés + számlázás = TERVEZÉS László, Mondd, te kit választanál?

Részletesebben

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Mentor NET A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Dr. Vecsenyi János egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem ügyvezető VJV Consulting Kft Prof. Vecsenyi János 2012. 1 A vállalkozásindító

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ célja A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse azt a vállalkozói

Részletesebben