MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 34

2 TARTALOMJEGYZÉK 7. MERJ VÁLLALKOZNI!... 3 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 3 A témakör átfogó célja 3 A témakör pedagógiai céljai BEVEZETÉS... 4 Pedagógiai áttekintés.. 4 A sikeresség ismérvei... 4 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz ISMERKEDÉS A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL... 5 Pedagógiai áttekintés.. 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? feladat Ismerkedés egy vállalkozóval feladat Minivállalkozások feladat Minivállalkozás költségvetése feladat Mentor keresés feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSE HIVATALOSAN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 17 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Vállalkozási formák feladat Kié a pénz? Segítség vállalkozóknak letölthető feladat feladat Keresztrejtvény feladat Számla feladat Külső, belső kockázatok Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 27 Összefoglaló kérdéssor a Merj vállalkozni! című témakörhöz (TÁMOP / ) 2 / 34

3 7. MERJ VÁLLALKOZNI! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör alapvető célja, hogy betekintést engedjen a vállalkozások világába. A tanulók ismerjék meg a vállalkozásokkal kapcsolatos releváns fogalmakat, vezesse végig őket egy minivállalkozás elindítási folyamatán, ezáltal hozza közelebb a gazdaság ezen szereplőit a tanulókhoz. A témakör pedagógiai céljai A tanulók közvetlenül hasznosítható ismereteket szerezzenek a vállalkozások működését és kialakulását meghatározó gazdasági és pénzügyi folyamatokról. A témakör feldolgozása során megismerhetik a vállalkozások feladatát és felelősségét a javakkal való ésszerű gazdálkodás, az értékteremtés területén. A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. A témakör feldolgozása során ismereteket szereznek néhány hazai vállalkozásról és a vállalkozói élet formáiról példákon keresztül, az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmakról, a gazdasági folyamatok fő ható tényezőiről, a vállalkozási formák különbségeiről többféle példán keresztül, vázlatos üzleti terv készítéséről szituációs gyakorlat keretében. A témakör feladatai fejlesztik a tanuló problémamegoldó képességeit. A pénzügyi problémák megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése, továbbá a pénzügyi lehetőségek feltárása során a tanuló megtanul tervezni, döntéseit előkészíteni, ami más típusú feladatoknál is modellként szolgálhat. A témakör feldolgozása során többször kell a tanulóknak bizonyosságot adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezen feladatok során a tanulók innovációs készsége fejlődik, illetve a saját élmény bizonyíthatja számukra, hogy a vállalkozás, az új dologba való befektetés, a kockázatok ellenére megtérülhet, jövedelem és öröm forrássá válhat. (TÁMOP / ) 3 / 34

4 7.1. Bevezetés Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12.évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra A vállalkozások világa. A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Életvitel és gyakorlat Témakör: 6. Az állam pénztárcája" (Tanegység: 3. Az állam bevételei adózás) 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 6. A hely, ahol élek) A bevezető egy összekötő részt a pénzügyi tudatosság és a vállalkozások témakör között. Ráhangolódásra, a téma bevezetésére, a pozitív hozzáállás kialakítására érdemes odafigyelni az elméleti rész feldolgozásakor perc vállalkozás, vállalkozó, adó, üzletszerűen végzett tevékenység BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti ismeretek A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell az alábbi fogalmakat: - Gazdasági alapismeretek (vállalkozások, adózás, vállalkozó, adózás) Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - véleményét megfogalmazni; - szövegből a lényeget kiemelni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi fogalmak birtokába kerülnek: - üzlet fogalma. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - logikai készségek. (TÁMOP / ) 4 / 34

5 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Javasolt kérdések: - Van a családban vállalkozó? - Mivel foglalkozik? - Milyen kisebb- nagyobb vállalkozásokat ismer lakóhelye környezetében? Célszerű a kérdéseket plenárisan megbeszélni. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként jól alkalmazható a tanegység Ismerkedés a vállalkozói tevékenységgel Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam A tanegység 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettantervi 3.3 A vállalkozások világa kapcsolódása (01) A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Témakör: 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 4. A hely, ahol élek) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) A tanegység célja, hogy vállalkozásokkal kapcsolatos alapismereteket közvetítsen a tanulók felé olyan módon, amilyen helyzetbe ők is könnyen bele tudják magukat képzelni. Ezáltal, saját élményt szerezve és a folyamatokat egy általuk választott példán végiggondolva közelebb kerülnek a vállalkozói feladatokhoz, melyek egy vállalkozás alapításával, működtetésével kapcsolatosak. A teljes tanegységre kb. 5 tanóra + kb. két alkalommal otthoni kutatómunka, házi feladat. vállalkozó, ambíció, kockázatvállalás, újítókészség, vállalkozás, kisvállalkozó, siker, vállalkozási tevékenység, minivállalkozás, költségvetés, bevételek, kiadások, fix kiadások, nyereség, egységár, mentor, tanácsadó, versenytársak, apróhirdetés, potenciális vevők, reklám (TÁMOP / ) 5 / 34

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell ismeretek - az alábbi fogalmakat (költségvetés, bevétel, kiadás); - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni; - matematikai alapműveleteket önállóan és magabiztosan elvégezni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - vállalkozási költségvetés (mini üzleti terv készítése); - piaci elemzés és versenytárs elemzés alapfokon; - hirdetések célja, alapvető eszközei. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a letölthető feladat alapvető célja, hogy a tanulót saját motivációinak, tulajdonságainak megértésére és végiggondolására ösztönözze feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? A feladat elvégzése önismeretet kíván. A vállakozóvá válásba beleélési képesség fejlesztését önálló munkavégzés során javasoljuk végigvezetni. Kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. Ezzel a családon belüli kommunikációt is erősíthetjük. Nagyon fontos, hogy a tanulóknak legyen célja, amit el szeretnének érni azzal, hogy egy vállalkozást indítanak! Ne felejtsék el, nem a vállalkozás maga a cél, hanem az, amit a vállalkozás létrehozásával meg kívánnak valósítani! (TÁMOP / ) 6 / 34

7 A tanulókkal az alábbi célokat beszéljük meg: A következő motivációk közül szerinted melyek azok, amiért Te elkezdenél vállalkozni? Karikázd be őket! 1. Pénzkereseti lehetőség. 2. Kreativitásom kibontakoztatása. 3. Üzleti ötletem megvalósítása. 4. Függetlenség elérése. 5. Hírnévre akarok szert tenni! 6. Lakásproblémám megoldása. 7. Megmutatom a világnak (szüleimnek, tanáraimnak, társaimnak, családomnak stb.), hogy mire vagyok képes. 8. Elmélyülési lehetőség az érdeklődésem tárgyában. 9. Párkeresés. Melyek azok a belső célok (vágyak/késztetések), amelyeket más területeken is ki tudsz bontakoztatni? Célok / Motivációk Hogyan érhetem el őket? Milyen tulajdonságok szükségesek szerinted egy sikeres vállalkozónál? (saját képességeid megismerése) A feladat megoldása kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. (TÁMOP / ) 7 / 34

8 Feladat: A vállalkozás létrehozása, működtetése olyan képességeket is igényel, amelyek nélkül nem lehet vagy nehéz egy vállalkozást sikerre vinni! Gondold át, Te rendelkezel- e ilyen tulajdonságokkal? Jelöld azokat a tulajdonságokat, amelyekkel rendelkezel. Ki is egészítheted a táblázatot! Rámenősség Konzervativizmus Kudarctűrés Monotónia tűrés Felelősségtudat Humor Elkötelezettség Meggyőzőképesség Tárgyalókészség Matematikai tudás Szorgalom Újító készség Motiváltság Célirányosság Felelősségvállalás Kockázatvállalás Rábeszélőképesség Rugalmasság Kitartás Fiatalság Idegennyelv- tudás Ambíció Miben kell még fejlődnöd? Ha úgy érzed, hogy szeretnél vállalkozni, ha szeretnéd magad kipróbálni, mit teszel a fejlődésed érdekében? Javaslom, beszélgess erről szüleiddel! Tedd most el ezt a listát, majd vedd elő egy- két- öt- tíz (sok) év múlva, és gondold végig, hogy mi változott! A sikeres vállakozó jellemzőit célszerű plenárisan is átbeszélni a tanulókkal. Meg kell őket kérni, hogy indokolják véleményüket! A példakép mint motiváló erő Feladat: A vállalkozás létrehozásában nagy lökést adhat egy sikeres vállalkozó példája. Van vállalkozó példaképed? Ki ő és miért őt választottad? (TÁMOP / ) 8 / 34

9 Ha még nincs vállalkozó példaképed, keress egyet! (webes kutatás) Kiket találsz, akik példamutatók lehetnek számodra? Miért? Melyek a közös jellemzők? Nem elegendő a példaképet megnevezni. A feladat lényege abban áll, hogy a tanulók megindokolják választásukat, és emeljék ki a sikeres vállakozók esetében a siker okait! feladat Ismerkedés egy vállalkozóval Az információgyűjtést, majd a riport megírását párokban történő megoldás során az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat. Önállóan is megoldható a feladat, elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni, a tanórán az érdekesebb esetek megbeszélése, a tanulságok levonása és az összegzést, értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés). Ehhez a feladathoz tartozik a tanórán kívüli feladat, az interjúkészítés, melynek az ideje maximum 1 óránál több időt ne vegyen igénybe. Szinte minden családban, baráti körben akad vállalkozó. Készíts interjút legalább egyikükkel! Az alábbi kérdések segíthetnek: Mikor kezdte a vállalkozását? Miért kezdett vállalkozni? Milyen tevékenységgel indította a vállalkozását? Ma is ugyanazt csinálja? Mi változott meg a tevékenységi körében? Hányan dolgoztak induláskor a vállalkozásában? És hányan dolgoznak most? Milyen eszközökre volt szüksége az induláshoz? Mennyi pénz volt szükséges a vállalkozás beindításához? Mi a sikerességének a titka? Milyen tanácsa lenne egy ma induló kisvállalkozó számára? A válaszok hasznosak és érdekesek lehetnek számodra! Írd össze, hogy milyen tanulságokat, megfontolandó gondolatokat érdemes magaddal vinni az ötleteid megvalósítása útján! feladat Minivállalkozások A feladat elvégzése páros, csoport, vagy egyéni feldolgozásban is megoldható. A páros, illetve csoportmunkában való feldolgozáskor fejleszti a kommunikációt, az együttműködési, véleményalkotási és kezdeményezési, valamint a beleélési (TÁMOP / ) 9 / 34

10 képességet. Tanórán belüli (kb perc) és tanórán kívüli feladatként is beilleszthető a tanmenetbe. A feladat lehetőséget ad arra, hogy a tanulók ötleteket gyűjtsenek egy számukra is megvalósítható vállakozáshoz feladat Minivállalkozás költségvetése A projektfeladat célja, hogy a tanuló, az általa (vagy csoportja) által választott minivállalkozáshoz költségvetést készítsen(ek). Ennek során gyakorolja, értse meg és értő módon képes legyen a gyakorlatban használni a következő fogalmakat: bevétel, kiadás, egyszeri bevétel (ami a következő időszakban már nem merül fel újra), összes pénzszükséglet, nyereség, fix kiadások, egységár. Lényeges, hogy a tanulók megfelelő módon elemezzék mini- vállalkozásukat, a megfelelő következtetéseket vonjanak le elemzésükből (becslések alapján a vállakozás költségvetési tervének összeállítása). A feladat elvégzése során fejlődnek a prognózisalkotás, a véleményalkotás és kezdeményező készségeik, logikus következtetéseket vonnak le a számításos feladat megoldása során, továbbá fejleszti a tanulók együttműködési és vita készségét is. A feladat végén szereplő kérdések támpontot adhatnak tanórai keretek közötti beszélgetés, vita elindításához. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása, illetve párok vagy csoportok kialakítása. (TÁMOP / ) 10 / 34

11 Fel kell hívni a figyelmet az alábbiakra: - A költségvetés összeállításakor használjanak számológépet. - A lehető legapróbb részletekig gyűjtsék össze a szükséges (de csak a feltétlenül szükséges!) kellékeket az induláshoz! Feladat: Készíts költségvetést választott minivállalkozásod 1. hetére! Minivállalkozásod pénzügyi terve egy mini költségvetés. A tervezés folyamán mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat próbáljuk a lehető legpontosabban megbecsülni. A bevételek kapcsán számba vesszük, hogy milyen mennyiséget, milyen áron szeretnénk eladni a termékünkből vagy szolgáltatásunkból, a kiadások vonatkozásában pedig azt kell alaposan számba venned, hogy mire lesz szükséged a vállalkozásod elindításához. A költségvetést készítheted egy napra, egy hétre vagy akár egy hónapra is, de ne felejtsd, hogy ezek mind csak becslések, mivel a jövőről szólnak. Senki nem tudja megmondani teljes bizonyossággal, hogy mennyi vásárló lesz a következő időszakban, ezért a terveknek mindig van egy bizonytalansági faktora. Jó, ha ezt mindig szem előtt tartod, és óvatosan becsülsz! A feladat után segítségként találsz egy mintaköltségvetést, nézd át és használd! Várható bevételek Mennyiség Egységár Összesen Kiadások Fix kiadások Kiadások Heti nyereség (TÁMOP / ) 11 / 34

12 A fenti terv alapján mennyi pénzre van szükséged az induláshoz? Melyek azok a kiadások, amelyek a második héten már nem fognak felmerülni? Miért? Mintaköltségvetés Limonádé árusítás Balaton- parti bicikliút mentén nyáron Bevételi terv 1 hétre Egy átlagos hétköznap (10-18 óráig) Mennyiség: kb. 50 pohár (2 dl/pohár) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétköznapi napon: Ft Hétvégén dupla forgalomra számítunk Mennyiség: kb. 100 pohár (2 dl) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétvégi napon: Ft Összes bevétel 1 hét alatt: (5*2 500) + (2*5 000) = Ft Kiadási terv 1 hétre Összes tervezett eladás: 450 pohár*2 dl limonádé = 90 liter (+ kb. 10% selejt (kiborul stb.) = 100 l) Mennyiség Egységár Összesen Műanyag poharak 450 db 5 Ft Ft Cukor 10 kg 280 Ft Ft Citromlé 5 l 250 Ft Ft Citrom 8 kg 500 Ft Ft Citromfacsaró 1 db 500 Ft 500 Ft Üvegkancsó 2 db 800 Ft Ft Jégkockakészítő Szülőktől elkérni Hűtőtáska Szülőktől elkérni (TÁMOP / ) 12 / 34

13 Mennyiség Egységár Összesen Jégakku Szülőktől elkérni Asztal Szülőktől elkérni Szék Szülőktől elkérni Reklámtábla 2 karton 150 Ft 300 Ft Összesen Ft Limonádékészítés: 1 liter (kancsó) limonádé készítéséhez felhasználunk Egységár 1 liter ára Összes szükséglet 1 hétre 10 dkg cukor 280 Ft/kg 28 Ft 0,5 db (kb. 8 dkg) citrom 500 Ft/kg 40 Ft 0,5 dl citromlé 250 Ft/l 13 Ft Víz Mentalevél (kertből) Heti tervezett eredmény + Bevétel Ft - Kiadás Ft = Eredmény Ft Feladat: Gondolkodj el! Szüleid megengedik, hogy ezzel foglalkozz? Megéri számodra 7 napon keresztül 8 órát eltölteni limonádé árusítással ennyi eredményért? Milyen tényezők módosíthatják a tervezett eredményt? Hogyan tudnál magasabb bevételre szert tenni? Hogyan tudnád a költségeket csökkenteni? Melyik vezet szerinted nagyobb nyereséghez? feladat Mentor keresés A feladat kapcsán ösztönözzük a tanulókat, hogy keressenek környezetükben olyan személyt (személyeket), akik segítségükre lehetnek vállalkozással kapcsolatos kérdések megválaszolásában. A feladat nyíltvégű, a tanulók bárkit megjelölhetnek. Fontos, hogy a választás indoklását is dolgozzák ki a tanulók, hogy miért választották a megnevezett mentort! A feladat időigénye: kb perc vagy iskolán kívüli munka. (TÁMOP / ) 13 / 34

14 Keress egy mentort vagy tanácsadót! Egy vállalkozás indításakor rengeteg döntést kell rövid idő alatt meghozni. A vállalkozás vezetője (a tanuló) felelős a döntésekért és a következményekért, de ez nem jelenti azt, hogy minden döntést teljesen egyedül kell meghoznia. Nagyon hasznos, ha (a kezdeti időszakban különösen!) talál valakit (egy mentort), akivel megbeszélheti a gondjait, akitől tanácsot kérhet, aki rávilágít az adott helyzet/probléma egyéb vetületeire is. A mentor jó esetben már végigjárta azt az utat, amelyre a tanuló rálép. Jó, ha olyan személyt választ, aki tapasztalt, sikeres és hajlandó a tanulóval alaposan foglalkozni, tanácsokkal ellátni feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak Ez a feladat a os feladattal együtt a minivállalkozás üzleti tervének alapját képezi. Ezért célszerű a két feladatot ugyanolyan formában megoldatni a tanulókkal, azaz, egyedül, párosan vagy csoportban, ahogy a költségvetést készítették. A feladat megoldása előtt szükség lehet az elméleti rész értelmezésére, a fogalmak tisztázására (versenytársak, potenciális vevők, reklám célja, szerepe). A feladat feldolgozása minimum 1 tanórát vesz igénybe és szintén legalább 1 tanórával kell számolni a produktumok bemutatására. De együtt, a os feladattal, tanórán kívüli megoldás is megfelelő. A két feladat együttesen összegző jellegű, a tanulóknak több szempont szerint kell végiggondolniuk egy (képzeletbeli) minivállalkozás alapításkori feladatait. Érdemes kitérni az értékeléskor, összegzéskor arra, hogy ezek azok a feladatok, amelyek egy induló vállalkozás üzleti tervének alapját képezik. (TÁMOP / ) 14 / 34

15 A vállalkozás helye, a reklám és a versenytársak Feladat: Gondold végig! - Hol fognak leginkább megtalálni a vásárlók? - Az elérhető hely könnyen megközelíthető? - Lehet azon a helyen ilyen tevékenységet folytatni? - Nem akadályozom a forgalmat, mások tevékenységét stb....? Kiknek adom majd el a termékemet/szolgáltatásomat? Kinek hasznos? Miért van rá szüksége? Az ideális vevő(i)m: Hogyan hívom fel a figyelmet a termékemre/szolgáltatásomra? Jó bornak is kell a cégér! ismerjük a közmondást. Nem elegendő, ha mi tudjuk, hogy nagyon klassz a termékünk/szolgáltatásunk, ezt a potenciális vevőkkel is tudatnunk kell. Ne feledd, a vállalkozás lényege, hogy el tudd adni a termékeidet. Ehhez meg kell ismertetned a környezeteddel a jövendő vásárlóiddal mind a vállalkozásodat, mind a termékedet. Írj apróhirdetést minivállalkozásod témájában! (Mindig gondolj arra, hogy az általad ideálisnak vélt vevődet szólítsd meg a hirdetésben!) Tervezz helyi, figyelmet felkeltő reklámtáblát terméked/szolgáltatásod népszerűsítésére! Versenytársak Lehet, hogy másoknak is eszébe jutott, hogy ugyanazt vagy hasonló vállalkozást indítsanak a közeledben, vagy már léteznek olyan vállalkozások, amelyek versenytársnak tekinthetők. Fel kell mérned, hogy Te miben vagy jobb, milyen esélyeid vannak velük versenyezni! Kik a versenytársaim minivállalkozásom tekintetében? Meg tudod nevezni a versenytársaidat? Miben más az én vállalkozásom, a termékeim, szolgáltatásaim, mint a versenytársaké? Miért az én termékemet/szolgáltatásomat fogják megvenni a vásárlók? (TÁMOP / ) 15 / 34

16 Gondolkodj el az alábbi kérdéseken! - Mi fontos a vevőimnek? (minőség, gyorsaság, hozzáférhetőség, stb.) - Miben tud jobban teljesíteni az én vállalkozásom ezek közül, mint a többieké? - Tudatom- e ezt a potenciális vevőkkel a reklámjaimban? A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére és a csoportok/párok kijelölésére. Ezen felül szükséges a feladat megoldásához elégséges időtartamú otthoni munka. Miután a tanulók befejezték a feladatot, időt kell biztosítani a komplex feladat bemutatására és értékelésére. A Ne lépd át a törvényesség határát! és Összefoglalás részben nincsenek feladatok, csak egy lezáró elméleti rész, amely szövegértés és lényegkiemelés során fejleszti a tanulók rendszerezési, következtetési, véleményalkotási készségeit perc a lezáró rész feldolgozása (esetleg a következő tanegységi rész bevezetése) Vállalkozások működése hivatalosan Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra 3.3 A vállalkozások világa A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A vállalkozások működése hivatalosan című tanegységben összegyűjtöttünk több olyan alapismeretet, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanulók ízelítőt kapjanak a vállalkozási tevékenység sokszínűségéről, feladatairól, kötelezettségeiről. A tanegység célja, hogy a tanulók egy más szemszögből lássanak rá olyan folyamatokra, amelyekkel a hétköznapjaikban is találkoznak (számla-, nyugtaadás, vállalkozási formák, reklámok, stb.), ezáltal felkeltse érdeklődésüket a téma iránt. A tanegység időigénye kb. 4 tanóra, ezen felül 4-5 tanóra otthoni kutatómunka. korlátolt felelősség, korlátlan felelősség, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, (TÁMOP / ) 16 / 34

17 A sikeresség ismérvei egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, tőke, könyvelő, adótanácsadó, bruttó bevétel, nettó bevétel, ÁFA, költség, kezdőtőke, kölcsön, számla, nyugta, adóhatóság, startup, meetup, kamara, Kereskedelmi és Iparkamara, Facebook- csoport, gazdaság, haszon, online hirdetés, óriásplakát, Facebook üzenet, szórólap, logó, számla, nyugta, nyugta- adási kötelezettség, számlakibocsátás, könyvvezetési kötelezettség, éves beszámoló, könyvelés, gazdasági események, kölcsön, pályázatok, tőkeemelés, osztalék, külső kockázat, belső kockázat, becslések, veszteséges vállalkozás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - költségvetés, bevétel, kiadás fogalmait; - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - alapvető vállalkozási formák Magyarországon és azok legfontosabb jellemzői, különbségei, hasonlóságai; - a magánvagyon és céges vagyon közötti lényeges különbségek; - rálátást kapnak azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozások esetében a nyereség és a pénz nem azonos fogalmak; - a vállalkozások alapvető adminisztrációs folyamatai; - a vállalkozási tevékenység befejezésének lehetőségei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - rendszerezés; - hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - magabiztosabb tájékozódás a gazdasági szereplők között. (TÁMOP / ) 17 / 34

18 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegység jellemzően úgy épül fel, hogy a különböző vállalkozások működését érintő tartalmi egységek elején minden esetben egy hosszabb- rövidebb elméleti részt találunk. Ezt követi egy- egy, a témával kapcsolatos feladat, amely az elmélet mélyebb megértését szolgálja, vagy a hétköznapi életben előforduló példákkal segíti az anyag elsajátítását. A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, és az alapfogalmak tisztázása, illetve a kapcsolódó kérdések, továbbgondolható feladatok lehetőséget adnak kooperatív módszerek alkalmazására is. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként is alkalmazható a tanegység. A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a következő feladat célja, hogy a tanulót megismertesse a vállalkozási formák jellemzőivel feladat Vállalkozási formák A vállalkozási formák vázlatos jellemzőit átolvasva kell a tanulónak döntenie, hogy a leírás melyik vállalkozási formára igaz. Csak egy jó megoldás van minden leíráshoz. A feladat megkezdése előtt célszerű tisztázni az alábbi fogalmakat: magánszemély, egyéni és társas vállalkozás, korlátolt felelősség, korlátlan felelősség. A feladat feldolgozása lehetőséget teremt olyan további kérdések megvitatásához (csoportos megbeszélésekhez, páros feladatokhoz, közös megbeszélésekhez), mint például: Milyen konkrét példákat ismer környezetéből a különféle vállalkozási formákra? Melyek az előnyei/hátrányai az egyes vállalkozói formáknak? A tanuló által ismert, vagy a családjában lévő vállalkozók melyik formában dolgoznak? Miért választották ezt? stb. (TÁMOP / ) 18 / 34

19 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 19 / 34

20 (TÁMOP / ) 20 / 34

21 Megjegyzés: ezek a vállalkozási formák már 1989 óta (amióta gazdasági társaságot lehet alapítani Magyarországon) érvényben vannak. A feltételek azonban időről időre változhatnak. A bevezető elméleti rész, majd a feladat megoldása kb percet vesz igénybe tanórai keretek között, további kérdések megbeszélése az egész tanórát kitöltheti. Csoportosan, párosan vagy önállóan tanórán kívül 1-2 óra időtartamban tudnak a tanulók kutatást végezni a különböző vállalkozási formákkal kapcsolatban feladat Kié a pénz? A feladat kapcsán arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a vállalkozásokban keletkező pénz nem egyenlő a vállalkozó saját pénzével. Ez az egyik legfontosabb alapszabálya a vállalkozások működésének. A feladat első része zártvégű, egyszerűen eldönthető megoldást eredményez, jellemzően önálló feldolgozásra ajánljuk. A feladat 2. része visszautal az előző tananyag egységre, amelyben egy képzelt minivállalkozással kapcsolatban kellett a tanulóknak különböző gyakorlatokon végigmenniük. Ezzel a feladatrésszel kapcsolatban javasoljuk, hogy ugyanúgy (csoportban, párban, önállóan) gyűjtsenek további pénzbevételi lehetőségeket és döntsék el, hogy ezek a saját, vagy vállalkozásuk bevételei közé számítanak. (TÁMOP / ) 21 / 34

22 Helyes megoldás: A feladat értelmezése, majd megoldása kb percet igényel, további megbeszélések, csoport- vagy páros munkában szintén kb perc időtartamot igényelnek. (TÁMOP / ) 22 / 34

23 Segítség vállalkozóknak letölthető feladat Az információgyűjtést, majd a táblázat kitöltését párokban projektfeladatként célszerű megoldani, így az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat megoldása. Önállóan is megoldható a feladat. A feladat elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni. A tanórán az érdekesebb esetek megbeszélését, a tanulságok levonását és az összegzést értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd a végén min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés) és tanórán kívüli feladat. Kiktől kaphatok segítséget a vállalkozásomhoz? Számos vállalkozást segítő szervezetet, rádióadást, tv- műsort, tanfolyamot és internetes oldalt találhat a tanuló ahhoz, hogy átgondolja, érdemes- e vállalkozást indítani, illetve azt, hogyan tudja vállalkozását jól működtetni. Vannak, akik a kezdő vállalkozások támogatására szakosodtak, mások területileg szerveződtek (például egy megyében vagy városban lévő vállalkozásoknak segítenek), vagy iparágak (kamarák) szerint adnak támogatást, tanácsot a vállalkozásoknak. Feladat: Keress vállalkozásokat segítő szervezeteket/internetes oldalakat/tartalmakat stb. Internetes oldalak, Facebook- csoportok Újságok, heti- vagy havilapok Tv- műsorok, rádióadások (csatornák) Tanfolyamok (ingyenes vagy fizetős) a vállalkozásomat érintő témakörben Egy- két kulcsszó a kereséshez: startup 1, meetup 2, vállalkozás, üzleti tanácsadás, gazdaság, haszon, Kereskedelmi és Iparkamara. Mit ajánlanál a társaidnak? 1 startup: a kezdő, gyorsan fejlődő vállalkozásokat nevezik így 2 meetup: tematikus összejövetel, találkozó, általában a hasonló témakörökben érdeklődő vállalkozók, magánszemélyek szoktak ilyet szervezni (TÁMOP / ) 23 / 34

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 4. sz. melléklete 4. témakör HITELBŐL VAGY KÖLCSÖNBŐL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez

VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS. Segítség vállalkozásod felépítéséhez VÁLLALKOZZ ITTHON KISOKOS Segítség vállalkozásod felépítéséhez Bízz az álmaidban, és mi segítünk megvalósítani azokat, hogy Te is Magyarország sikeres fiatalja, elismert vállalkozóinak egyike lehessél!

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás

Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére. Első kiadás Üzleti tanácsok fejlődő kisvállalkozások részére 2014 Első kiadás Péter kisvállalkozó, tulajdonos-ügyvezetô. A tegnapra ígért kifizetés késik az ügyfelétôl, beosztottjai pedig holnapra várják a bérüket.

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS

ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE MÁSODIK KIADÁS ÜZLETI TANÁCSOK FEJLŐDŐ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 2013 MÁSODIK KIADÁS MERJEN ELÔRE LÉPNI! CIB DINAMIKUS FOLYÓSZÁMLAHITEL MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK Biztonságos megoldás átmeneti pénzügyi nehézségekre és a fejlôdés

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető.......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Feladatgyűjtemény. Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam

Feladatgyűjtemény. Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam Feladatgyűjtemény Gazdasági környezetünk (gazdasági ismeretek) 9 10. évfolyam Összeállította: Bernáth Julianna 2011 1 Mire jó ez a feladatgyűjtemény? A feladatgyűjtemény a gazdasági környezetünk - másként

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben