MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 7. sz. melléklete 7. témakör MERJ VÁLLALKOZNI! A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi tudatosság fejlesztése a éves korosztály számára c. digitális tananyaghoz Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. ERGOFIT Tanácsadó és Továbbképző Kft. TÁMOP / Új tartalomfejlesztések a közoktatásban (TÁMOP / ) 1 / 34

2 TARTALOMJEGYZÉK 7. MERJ VÁLLALKOZNI!... 3 A TÉMAKÖR CÉLRENDSZERE... 3 A témakör átfogó célja 3 A témakör pedagógiai céljai BEVEZETÉS... 4 Pedagógiai áttekintés.. 4 A sikeresség ismérvei... 4 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz ISMERKEDÉS A VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGGEL... 5 Pedagógiai áttekintés.. 5 A sikeresség ismérvei... 6 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? feladat Ismerkedés egy vállalkozóval feladat Minivállalkozások feladat Minivállalkozás költségvetése feladat Mentor keresés feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDÉSE HIVATALOSAN Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 17 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz feladat Vállalkozási formák feladat Kié a pénz? Segítség vállalkozóknak letölthető feladat feladat Keresztrejtvény feladat Számla feladat Külső, belső kockázatok Pedagógiai áttekintés A sikeresség ismérvei. 27 Összefoglaló kérdéssor a Merj vállalkozni! című témakörhöz (TÁMOP / ) 2 / 34

3 7. MERJ VÁLLALKOZNI! A témakör célrendszere A témakör átfogó célja A témakör alapvető célja, hogy betekintést engedjen a vállalkozások világába. A tanulók ismerjék meg a vállalkozásokkal kapcsolatos releváns fogalmakat, vezesse végig őket egy minivállalkozás elindítási folyamatán, ezáltal hozza közelebb a gazdaság ezen szereplőit a tanulókhoz. A témakör pedagógiai céljai A tanulók közvetlenül hasznosítható ismereteket szerezzenek a vállalkozások működését és kialakulását meghatározó gazdasági és pénzügyi folyamatokról. A témakör feldolgozása során megismerhetik a vállalkozások feladatát és felelősségét a javakkal való ésszerű gazdálkodás, az értékteremtés területén. A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. A témakör feldolgozása során ismereteket szereznek néhány hazai vállalkozásról és a vállalkozói élet formáiról példákon keresztül, az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmakról, a gazdasági folyamatok fő ható tényezőiről, a vállalkozási formák különbségeiről többféle példán keresztül, vázlatos üzleti terv készítéséről szituációs gyakorlat keretében. A témakör feladatai fejlesztik a tanuló problémamegoldó képességeit. A pénzügyi problémák megismerése, megértése és a problémákra való reflexió képességének gyakorlása, erősítése, továbbá a pénzügyi lehetőségek feltárása során a tanuló megtanul tervezni, döntéseit előkészíteni, ami más típusú feladatoknál is modellként szolgálhat. A témakör feldolgozása során többször kell a tanulóknak bizonyosságot adniuk vállalkozó szellemről, kezdeményezőkészségről, innovációs hajlamról. Ezen feladatok során a tanulók innovációs készsége fejlődik, illetve a saját élmény bizonyíthatja számukra, hogy a vállalkozás, az új dologba való befektetés, a kockázatok ellenére megtérülhet, jövedelem és öröm forrássá válhat. (TÁMOP / ) 3 / 34

4 7.1. Bevezetés Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) Műveltségi terület (02) A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak A sikeresség ismérvei Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12.évfolyam Pénzügyi és gazdasági kultúra A vállalkozások világa. A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. Életvitel és gyakorlat Témakör: 6. Az állam pénztárcája" (Tanegység: 3. Az állam bevételei adózás) 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 6. A hely, ahol élek) A bevezető egy összekötő részt a pénzügyi tudatosság és a vállalkozások témakör között. Ráhangolódásra, a téma bevezetésére, a pozitív hozzáállás kialakítására érdemes odafigyelni az elméleti rész feldolgozásakor perc vállalkozás, vállalkozó, adó, üzletszerűen végzett tevékenység BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti ismeretek A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell az alábbi fogalmakat: - Gazdasági alapismeretek (vállalkozások, adózás, vállalkozó, adózás) Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - véleményét megfogalmazni; - szövegből a lényeget kiemelni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi fogalmak birtokába kerülnek: - üzlet fogalma. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - logikai készségek. (TÁMOP / ) 4 / 34

5 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, de az alapfogalmak tisztázása lehetőséget ad kooperatív módszerek alkalmazására is. Javasolt kérdések: - Van a családban vállalkozó? - Mivel foglalkozik? - Milyen kisebb- nagyobb vállalkozásokat ismer lakóhelye környezetében? Célszerű a kérdéseket plenárisan megbeszélni. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként jól alkalmazható a tanegység Ismerkedés a vállalkozói tevékenységgel Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Ember és társadalom Tantárgy (01) Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Évfolyam(ok) (01) (11.- ) 12.évfolyam A tanegység 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra kerettantervi 3.3 A vállalkozások világa kapcsolódása (01) A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A tanegység kapcsolódás más tanegységekhez A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Témakör: 8. Ismerd meg a világod! (Tanegység: 4. A hely, ahol élek) 2. Megtakarítás a jövőért (Tanegység: 5. Megtakarítás merész vagy hosszabb távra tervező befektetőknek) A tanegység célja, hogy vállalkozásokkal kapcsolatos alapismereteket közvetítsen a tanulók felé olyan módon, amilyen helyzetbe ők is könnyen bele tudják magukat képzelni. Ezáltal, saját élményt szerezve és a folyamatokat egy általuk választott példán végiggondolva közelebb kerülnek a vállalkozói feladatokhoz, melyek egy vállalkozás alapításával, működtetésével kapcsolatosak. A teljes tanegységre kb. 5 tanóra + kb. két alkalommal otthoni kutatómunka, házi feladat. vállalkozó, ambíció, kockázatvállalás, újítókészség, vállalkozás, kisvállalkozó, siker, vállalkozási tevékenység, minivállalkozás, költségvetés, bevételek, kiadások, fix kiadások, nyereség, egységár, mentor, tanácsadó, versenytársak, apróhirdetés, potenciális vevők, reklám (TÁMOP / ) 5 / 34

6 A sikeresség ismérvei BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell ismeretek - az alábbi fogalmakat (költségvetés, bevétel, kiadás); - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni; - matematikai alapműveleteket önállóan és magabiztosan elvégezni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - vállalkozási költségvetés (mini üzleti terv készítése); - piaci elemzés és versenytárs elemzés alapfokon; - hirdetések célja, alapvető eszközei. Kimeneti készségek A tanegység elvégzése a tanulók alábbi készségeinek fejlesztésére ad lehetőséget: - rendszerezés, hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - számításos műveletek gyakorlása. Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a letölthető feladat alapvető célja, hogy a tanulót saját motivációinak, tulajdonságainak megértésére és végiggondolására ösztönözze feladat Miért és kinek érdemes vállalkozást indítani? A feladat elvégzése önismeretet kíván. A vállakozóvá válásba beleélési képesség fejlesztését önálló munkavégzés során javasoljuk végigvezetni. Kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. Ezzel a családon belüli kommunikációt is erősíthetjük. Nagyon fontos, hogy a tanulóknak legyen célja, amit el szeretnének érni azzal, hogy egy vállalkozást indítanak! Ne felejtsék el, nem a vállalkozás maga a cél, hanem az, amit a vállalkozás létrehozásával meg kívánnak valósítani! (TÁMOP / ) 6 / 34

7 A tanulókkal az alábbi célokat beszéljük meg: A következő motivációk közül szerinted melyek azok, amiért Te elkezdenél vállalkozni? Karikázd be őket! 1. Pénzkereseti lehetőség. 2. Kreativitásom kibontakoztatása. 3. Üzleti ötletem megvalósítása. 4. Függetlenség elérése. 5. Hírnévre akarok szert tenni! 6. Lakásproblémám megoldása. 7. Megmutatom a világnak (szüleimnek, tanáraimnak, társaimnak, családomnak stb.), hogy mire vagyok képes. 8. Elmélyülési lehetőség az érdeklődésem tárgyában. 9. Párkeresés. Melyek azok a belső célok (vágyak/késztetések), amelyeket más területeken is ki tudsz bontakoztatni? Célok / Motivációk Hogyan érhetem el őket? Milyen tulajdonságok szükségesek szerinted egy sikeres vállalkozónál? (saját képességeid megismerése) A feladat megoldása kb percet igényel a végiggondolás tanórai kereteken belül, vagy otthoni feldolgozással a szülőkkel való megbeszélés során. (TÁMOP / ) 7 / 34

8 Feladat: A vállalkozás létrehozása, működtetése olyan képességeket is igényel, amelyek nélkül nem lehet vagy nehéz egy vállalkozást sikerre vinni! Gondold át, Te rendelkezel- e ilyen tulajdonságokkal? Jelöld azokat a tulajdonságokat, amelyekkel rendelkezel. Ki is egészítheted a táblázatot! Rámenősség Konzervativizmus Kudarctűrés Monotónia tűrés Felelősségtudat Humor Elkötelezettség Meggyőzőképesség Tárgyalókészség Matematikai tudás Szorgalom Újító készség Motiváltság Célirányosság Felelősségvállalás Kockázatvállalás Rábeszélőképesség Rugalmasság Kitartás Fiatalság Idegennyelv- tudás Ambíció Miben kell még fejlődnöd? Ha úgy érzed, hogy szeretnél vállalkozni, ha szeretnéd magad kipróbálni, mit teszel a fejlődésed érdekében? Javaslom, beszélgess erről szüleiddel! Tedd most el ezt a listát, majd vedd elő egy- két- öt- tíz (sok) év múlva, és gondold végig, hogy mi változott! A sikeres vállakozó jellemzőit célszerű plenárisan is átbeszélni a tanulókkal. Meg kell őket kérni, hogy indokolják véleményüket! A példakép mint motiváló erő Feladat: A vállalkozás létrehozásában nagy lökést adhat egy sikeres vállalkozó példája. Van vállalkozó példaképed? Ki ő és miért őt választottad? (TÁMOP / ) 8 / 34

9 Ha még nincs vállalkozó példaképed, keress egyet! (webes kutatás) Kiket találsz, akik példamutatók lehetnek számodra? Miért? Melyek a közös jellemzők? Nem elegendő a példaképet megnevezni. A feladat lényege abban áll, hogy a tanulók megindokolják választásukat, és emeljék ki a sikeres vállakozók esetében a siker okait! feladat Ismerkedés egy vállalkozóval Az információgyűjtést, majd a riport megírását párokban történő megoldás során az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat. Önállóan is megoldható a feladat, elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni, a tanórán az érdekesebb esetek megbeszélése, a tanulságok levonása és az összegzést, értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés). Ehhez a feladathoz tartozik a tanórán kívüli feladat, az interjúkészítés, melynek az ideje maximum 1 óránál több időt ne vegyen igénybe. Szinte minden családban, baráti körben akad vállalkozó. Készíts interjút legalább egyikükkel! Az alábbi kérdések segíthetnek: Mikor kezdte a vállalkozását? Miért kezdett vállalkozni? Milyen tevékenységgel indította a vállalkozását? Ma is ugyanazt csinálja? Mi változott meg a tevékenységi körében? Hányan dolgoztak induláskor a vállalkozásában? És hányan dolgoznak most? Milyen eszközökre volt szüksége az induláshoz? Mennyi pénz volt szükséges a vállalkozás beindításához? Mi a sikerességének a titka? Milyen tanácsa lenne egy ma induló kisvállalkozó számára? A válaszok hasznosak és érdekesek lehetnek számodra! Írd össze, hogy milyen tanulságokat, megfontolandó gondolatokat érdemes magaddal vinni az ötleteid megvalósítása útján! feladat Minivállalkozások A feladat elvégzése páros, csoport, vagy egyéni feldolgozásban is megoldható. A páros, illetve csoportmunkában való feldolgozáskor fejleszti a kommunikációt, az együttműködési, véleményalkotási és kezdeményezési, valamint a beleélési (TÁMOP / ) 9 / 34

10 képességet. Tanórán belüli (kb perc) és tanórán kívüli feladatként is beilleszthető a tanmenetbe. A feladat lehetőséget ad arra, hogy a tanulók ötleteket gyűjtsenek egy számukra is megvalósítható vállakozáshoz feladat Minivállalkozás költségvetése A projektfeladat célja, hogy a tanuló, az általa (vagy csoportja) által választott minivállalkozáshoz költségvetést készítsen(ek). Ennek során gyakorolja, értse meg és értő módon képes legyen a gyakorlatban használni a következő fogalmakat: bevétel, kiadás, egyszeri bevétel (ami a következő időszakban már nem merül fel újra), összes pénzszükséglet, nyereség, fix kiadások, egységár. Lényeges, hogy a tanulók megfelelő módon elemezzék mini- vállalkozásukat, a megfelelő következtetéseket vonjanak le elemzésükből (becslések alapján a vállakozás költségvetési tervének összeállítása). A feladat elvégzése során fejlődnek a prognózisalkotás, a véleményalkotás és kezdeményező készségeik, logikus következtetéseket vonnak le a számításos feladat megoldása során, továbbá fejleszti a tanulók együttműködési és vita készségét is. A feladat végén szereplő kérdések támpontot adhatnak tanórai keretek közötti beszélgetés, vita elindításához. A feladatmegoldás megkezdése előtt a szükséges instrukciók megadása, illetve párok vagy csoportok kialakítása. (TÁMOP / ) 10 / 34

11 Fel kell hívni a figyelmet az alábbiakra: - A költségvetés összeállításakor használjanak számológépet. - A lehető legapróbb részletekig gyűjtsék össze a szükséges (de csak a feltétlenül szükséges!) kellékeket az induláshoz! Feladat: Készíts költségvetést választott minivállalkozásod 1. hetére! Minivállalkozásod pénzügyi terve egy mini költségvetés. A tervezés folyamán mind a várható bevételeket, mind a várható kiadásokat próbáljuk a lehető legpontosabban megbecsülni. A bevételek kapcsán számba vesszük, hogy milyen mennyiséget, milyen áron szeretnénk eladni a termékünkből vagy szolgáltatásunkból, a kiadások vonatkozásában pedig azt kell alaposan számba venned, hogy mire lesz szükséged a vállalkozásod elindításához. A költségvetést készítheted egy napra, egy hétre vagy akár egy hónapra is, de ne felejtsd, hogy ezek mind csak becslések, mivel a jövőről szólnak. Senki nem tudja megmondani teljes bizonyossággal, hogy mennyi vásárló lesz a következő időszakban, ezért a terveknek mindig van egy bizonytalansági faktora. Jó, ha ezt mindig szem előtt tartod, és óvatosan becsülsz! A feladat után segítségként találsz egy mintaköltségvetést, nézd át és használd! Várható bevételek Mennyiség Egységár Összesen Kiadások Fix kiadások Kiadások Heti nyereség (TÁMOP / ) 11 / 34

12 A fenti terv alapján mennyi pénzre van szükséged az induláshoz? Melyek azok a kiadások, amelyek a második héten már nem fognak felmerülni? Miért? Mintaköltségvetés Limonádé árusítás Balaton- parti bicikliút mentén nyáron Bevételi terv 1 hétre Egy átlagos hétköznap (10-18 óráig) Mennyiség: kb. 50 pohár (2 dl/pohár) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétköznapi napon: Ft Hétvégén dupla forgalomra számítunk Mennyiség: kb. 100 pohár (2 dl) limonádé eladása Ár: 50 Ft/pohár Összes bevétel 1 hétvégi napon: Ft Összes bevétel 1 hét alatt: (5*2 500) + (2*5 000) = Ft Kiadási terv 1 hétre Összes tervezett eladás: 450 pohár*2 dl limonádé = 90 liter (+ kb. 10% selejt (kiborul stb.) = 100 l) Mennyiség Egységár Összesen Műanyag poharak 450 db 5 Ft Ft Cukor 10 kg 280 Ft Ft Citromlé 5 l 250 Ft Ft Citrom 8 kg 500 Ft Ft Citromfacsaró 1 db 500 Ft 500 Ft Üvegkancsó 2 db 800 Ft Ft Jégkockakészítő Szülőktől elkérni Hűtőtáska Szülőktől elkérni (TÁMOP / ) 12 / 34

13 Mennyiség Egységár Összesen Jégakku Szülőktől elkérni Asztal Szülőktől elkérni Szék Szülőktől elkérni Reklámtábla 2 karton 150 Ft 300 Ft Összesen Ft Limonádékészítés: 1 liter (kancsó) limonádé készítéséhez felhasználunk Egységár 1 liter ára Összes szükséglet 1 hétre 10 dkg cukor 280 Ft/kg 28 Ft 0,5 db (kb. 8 dkg) citrom 500 Ft/kg 40 Ft 0,5 dl citromlé 250 Ft/l 13 Ft Víz Mentalevél (kertből) Heti tervezett eredmény + Bevétel Ft - Kiadás Ft = Eredmény Ft Feladat: Gondolkodj el! Szüleid megengedik, hogy ezzel foglalkozz? Megéri számodra 7 napon keresztül 8 órát eltölteni limonádé árusítással ennyi eredményért? Milyen tényezők módosíthatják a tervezett eredményt? Hogyan tudnál magasabb bevételre szert tenni? Hogyan tudnád a költségeket csökkenteni? Melyik vezet szerinted nagyobb nyereséghez? feladat Mentor keresés A feladat kapcsán ösztönözzük a tanulókat, hogy keressenek környezetükben olyan személyt (személyeket), akik segítségükre lehetnek vállalkozással kapcsolatos kérdések megválaszolásában. A feladat nyíltvégű, a tanulók bárkit megjelölhetnek. Fontos, hogy a választás indoklását is dolgozzák ki a tanulók, hogy miért választották a megnevezett mentort! A feladat időigénye: kb perc vagy iskolán kívüli munka. (TÁMOP / ) 13 / 34

14 Keress egy mentort vagy tanácsadót! Egy vállalkozás indításakor rengeteg döntést kell rövid idő alatt meghozni. A vállalkozás vezetője (a tanuló) felelős a döntésekért és a következményekért, de ez nem jelenti azt, hogy minden döntést teljesen egyedül kell meghoznia. Nagyon hasznos, ha (a kezdeti időszakban különösen!) talál valakit (egy mentort), akivel megbeszélheti a gondjait, akitől tanácsot kérhet, aki rávilágít az adott helyzet/probléma egyéb vetületeire is. A mentor jó esetben már végigjárta azt az utat, amelyre a tanuló rálép. Jó, ha olyan személyt választ, aki tapasztalt, sikeres és hajlandó a tanulóval alaposan foglalkozni, tanácsokkal ellátni feladat A vállalkozás helye, reklám és versenytársak Ez a feladat a os feladattal együtt a minivállalkozás üzleti tervének alapját képezi. Ezért célszerű a két feladatot ugyanolyan formában megoldatni a tanulókkal, azaz, egyedül, párosan vagy csoportban, ahogy a költségvetést készítették. A feladat megoldása előtt szükség lehet az elméleti rész értelmezésére, a fogalmak tisztázására (versenytársak, potenciális vevők, reklám célja, szerepe). A feladat feldolgozása minimum 1 tanórát vesz igénybe és szintén legalább 1 tanórával kell számolni a produktumok bemutatására. De együtt, a os feladattal, tanórán kívüli megoldás is megfelelő. A két feladat együttesen összegző jellegű, a tanulóknak több szempont szerint kell végiggondolniuk egy (képzeletbeli) minivállalkozás alapításkori feladatait. Érdemes kitérni az értékeléskor, összegzéskor arra, hogy ezek azok a feladatok, amelyek egy induló vállalkozás üzleti tervének alapját képezik. (TÁMOP / ) 14 / 34

15 A vállalkozás helye, a reklám és a versenytársak Feladat: Gondold végig! - Hol fognak leginkább megtalálni a vásárlók? - Az elérhető hely könnyen megközelíthető? - Lehet azon a helyen ilyen tevékenységet folytatni? - Nem akadályozom a forgalmat, mások tevékenységét stb....? Kiknek adom majd el a termékemet/szolgáltatásomat? Kinek hasznos? Miért van rá szüksége? Az ideális vevő(i)m: Hogyan hívom fel a figyelmet a termékemre/szolgáltatásomra? Jó bornak is kell a cégér! ismerjük a közmondást. Nem elegendő, ha mi tudjuk, hogy nagyon klassz a termékünk/szolgáltatásunk, ezt a potenciális vevőkkel is tudatnunk kell. Ne feledd, a vállalkozás lényege, hogy el tudd adni a termékeidet. Ehhez meg kell ismertetned a környezeteddel a jövendő vásárlóiddal mind a vállalkozásodat, mind a termékedet. Írj apróhirdetést minivállalkozásod témájában! (Mindig gondolj arra, hogy az általad ideálisnak vélt vevődet szólítsd meg a hirdetésben!) Tervezz helyi, figyelmet felkeltő reklámtáblát terméked/szolgáltatásod népszerűsítésére! Versenytársak Lehet, hogy másoknak is eszébe jutott, hogy ugyanazt vagy hasonló vállalkozást indítsanak a közeledben, vagy már léteznek olyan vállalkozások, amelyek versenytársnak tekinthetők. Fel kell mérned, hogy Te miben vagy jobb, milyen esélyeid vannak velük versenyezni! Kik a versenytársaim minivállalkozásom tekintetében? Meg tudod nevezni a versenytársaidat? Miben más az én vállalkozásom, a termékeim, szolgáltatásaim, mint a versenytársaké? Miért az én termékemet/szolgáltatásomat fogják megvenni a vásárlók? (TÁMOP / ) 15 / 34

16 Gondolkodj el az alábbi kérdéseken! - Mi fontos a vevőimnek? (minőség, gyorsaság, hozzáférhetőség, stb.) - Miben tud jobban teljesíteni az én vállalkozásom ezek közül, mint a többieké? - Tudatom- e ezt a potenciális vevőkkel a reklámjaimban? A projektfeladat esetén: 0,5-1 tanóra a feladat ismertetésére és a csoportok/párok kijelölésére. Ezen felül szükséges a feladat megoldásához elégséges időtartamú otthoni munka. Miután a tanulók befejezték a feladatot, időt kell biztosítani a komplex feladat bemutatására és értékelésére. A Ne lépd át a törvényesség határát! és Összefoglalás részben nincsenek feladatok, csak egy lezáró elméleti rész, amely szövegértés és lényegkiemelés során fejleszti a tanulók rendszerezési, következtetési, véleményalkotási készségeit perc a lezáró rész feldolgozása (esetleg a következő tanegységi rész bevezetése) Vállalkozások működése hivatalosan Pedagógiai áttekintés Műveltségi terület (01) Tantárgy (01) Évfolyam(ok) (01) A tanegység kerettantervi kapcsolódása (01) A tanegység céljai Időigény (perc / tanóra) Kulcsfogalmak Ember és társadalom Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (11.- ) 12. évfolyam 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra 3.3 A vállalkozások világa A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac kapcsolata. Az üzleti terv. A vállalkozások működése hivatalosan című tanegységben összegyűjtöttünk több olyan alapismeretet, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanulók ízelítőt kapjanak a vállalkozási tevékenység sokszínűségéről, feladatairól, kötelezettségeiről. A tanegység célja, hogy a tanulók egy más szemszögből lássanak rá olyan folyamatokra, amelyekkel a hétköznapjaikban is találkoznak (számla-, nyugtaadás, vállalkozási formák, reklámok, stb.), ezáltal felkeltse érdeklődésüket a téma iránt. A tanegység időigénye kb. 4 tanóra, ezen felül 4-5 tanóra otthoni kutatómunka. korlátolt felelősség, korlátlan felelősség, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, (TÁMOP / ) 16 / 34

17 A sikeresség ismérvei egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, tőke, könyvelő, adótanácsadó, bruttó bevétel, nettó bevétel, ÁFA, költség, kezdőtőke, kölcsön, számla, nyugta, adóhatóság, startup, meetup, kamara, Kereskedelmi és Iparkamara, Facebook- csoport, gazdaság, haszon, online hirdetés, óriásplakát, Facebook üzenet, szórólap, logó, számla, nyugta, nyugta- adási kötelezettség, számlakibocsátás, könyvvezetési kötelezettség, éves beszámoló, könyvelés, gazdasági események, kölcsön, pályázatok, tőkeemelés, osztalék, külső kockázat, belső kockázat, becslések, veszteséges vállalkozás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás BEMENETI ISMÉRVEK Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt ismernie kell: ismeretek - költségvetés, bevétel, kiadás fogalmait; - a gazdasági működés alapvető folyamatait. Bemeneti A tanulónak a tanegység megkezdése előtt képesnek kell lennie: készségek - érdemben reagálni problémákra; - véleményét megfogalmazni; - az önálló munkavégzésre; - páros vagy csoportos feladatok megoldására; - internetes keresőprogramot használni. KIMENETI ISMÉRVEK Kimeneti ismeretek A tanulók a tanegység elvégzését követően az alábbi ismeretek birtokába kerülnek: - alapvető vállalkozási formák Magyarországon és azok legfontosabb jellemzői, különbségei, hasonlóságai; - a magánvagyon és céges vagyon közötti lényeges különbségek; - rálátást kapnak azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozások esetében a nyereség és a pénz nem azonos fogalmak; - a vállalkozások alapvető adminisztrációs folyamatai; - a vállalkozási tevékenység befejezésének lehetőségei. Kimeneti A tanuló a tanegység elvégzése során az alábbi készségekkel gyarapodik: készségek - rendszerezés; - hasonlóságok és különbségek értékelése; - alapvető összehasonlítás; - szövegértés; - kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete; - magabiztosabb tájékozódás a gazdasági szereplők között. (TÁMOP / ) 17 / 34

18 Módszertani ajánlások a tanegység feladataihoz Ez a tanegység jellemzően úgy épül fel, hogy a különböző vállalkozások működését érintő tartalmi egységek elején minden esetben egy hosszabb- rövidebb elméleti részt találunk. Ezt követi egy- egy, a témával kapcsolatos feladat, amely az elmélet mélyebb megértését szolgálja, vagy a hétköznapi életben előforduló példákkal segíti az anyag elsajátítását. A tanegység teljes egészében feldolgozható önállóan, egyéni munkaformával, és az alapfogalmak tisztázása, illetve a kapcsolódó kérdések, továbbgondolható feladatok lehetőséget adnak kooperatív módszerek alkalmazására is. Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tárgyból a hazai gazdaság működésének elemzése kiegészítő anyagaként is alkalmazható a tanegység. A bevezető, ráhangoló elméleti részt követően a következő feladat célja, hogy a tanulót megismertesse a vállalkozási formák jellemzőivel feladat Vállalkozási formák A vállalkozási formák vázlatos jellemzőit átolvasva kell a tanulónak döntenie, hogy a leírás melyik vállalkozási formára igaz. Csak egy jó megoldás van minden leíráshoz. A feladat megkezdése előtt célszerű tisztázni az alábbi fogalmakat: magánszemély, egyéni és társas vállalkozás, korlátolt felelősség, korlátlan felelősség. A feladat feldolgozása lehetőséget teremt olyan további kérdések megvitatásához (csoportos megbeszélésekhez, páros feladatokhoz, közös megbeszélésekhez), mint például: Milyen konkrét példákat ismer környezetéből a különféle vállalkozási formákra? Melyek az előnyei/hátrányai az egyes vállalkozói formáknak? A tanuló által ismert, vagy a családjában lévő vállalkozók melyik formában dolgoznak? Miért választották ezt? stb. (TÁMOP / ) 18 / 34

19 Helyes megoldások: (TÁMOP / ) 19 / 34

20 (TÁMOP / ) 20 / 34

21 Megjegyzés: ezek a vállalkozási formák már 1989 óta (amióta gazdasági társaságot lehet alapítani Magyarországon) érvényben vannak. A feltételek azonban időről időre változhatnak. A bevezető elméleti rész, majd a feladat megoldása kb percet vesz igénybe tanórai keretek között, további kérdések megbeszélése az egész tanórát kitöltheti. Csoportosan, párosan vagy önállóan tanórán kívül 1-2 óra időtartamban tudnak a tanulók kutatást végezni a különböző vállalkozási formákkal kapcsolatban feladat Kié a pénz? A feladat kapcsán arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a vállalkozásokban keletkező pénz nem egyenlő a vállalkozó saját pénzével. Ez az egyik legfontosabb alapszabálya a vállalkozások működésének. A feladat első része zártvégű, egyszerűen eldönthető megoldást eredményez, jellemzően önálló feldolgozásra ajánljuk. A feladat 2. része visszautal az előző tananyag egységre, amelyben egy képzelt minivállalkozással kapcsolatban kellett a tanulóknak különböző gyakorlatokon végigmenniük. Ezzel a feladatrésszel kapcsolatban javasoljuk, hogy ugyanúgy (csoportban, párban, önállóan) gyűjtsenek további pénzbevételi lehetőségeket és döntsék el, hogy ezek a saját, vagy vállalkozásuk bevételei közé számítanak. (TÁMOP / ) 21 / 34

22 Helyes megoldás: A feladat értelmezése, majd megoldása kb percet igényel, további megbeszélések, csoport- vagy páros munkában szintén kb perc időtartamot igényelnek. (TÁMOP / ) 22 / 34

23 Segítség vállalkozóknak letölthető feladat Az információgyűjtést, majd a táblázat kitöltését párokban projektfeladatként célszerű megoldani, így az együttműködést és kommunikációt is fejleszti a feladat megoldása. Önállóan is megoldható a feladat. A feladat elvégzését mindkét esetben tanórán kívüli tevékenység keretében célszerű elvégezni. A tanórán az érdekesebb esetek megbeszélését, a tanulságok levonását és az összegzést értékelést javasoljuk. A feladat időigénye: minimum 1 tanóra (10-15 perc feladat kiosztása, megbeszélése, majd a végén min. 30 perc az érdekesebb esetek megbeszélése, értékelés) és tanórán kívüli feladat. Kiktől kaphatok segítséget a vállalkozásomhoz? Számos vállalkozást segítő szervezetet, rádióadást, tv- műsort, tanfolyamot és internetes oldalt találhat a tanuló ahhoz, hogy átgondolja, érdemes- e vállalkozást indítani, illetve azt, hogyan tudja vállalkozását jól működtetni. Vannak, akik a kezdő vállalkozások támogatására szakosodtak, mások területileg szerveződtek (például egy megyében vagy városban lévő vállalkozásoknak segítenek), vagy iparágak (kamarák) szerint adnak támogatást, tanácsot a vállalkozásoknak. Feladat: Keress vállalkozásokat segítő szervezeteket/internetes oldalakat/tartalmakat stb. Internetes oldalak, Facebook- csoportok Újságok, heti- vagy havilapok Tv- műsorok, rádióadások (csatornák) Tanfolyamok (ingyenes vagy fizetős) a vállalkozásomat érintő témakörben Egy- két kulcsszó a kereséshez: startup 1, meetup 2, vállalkozás, üzleti tanácsadás, gazdaság, haszon, Kereskedelmi és Iparkamara. Mit ajánlanál a társaidnak? 1 startup: a kezdő, gyorsan fejlődő vállalkozásokat nevezik így 2 meetup: tematikus összejövetel, találkozó, általában a hasonló témakörökben érdeklődő vállalkozók, magánszemélyek szoktak ilyet szervezni (TÁMOP / ) 23 / 34

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 6. sz. melléklete 6. témakör AZ ÁLLAM PÉNZTÁRCÁJA A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld! Pénzügyi

Részletesebben

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet

Eszközhasználat: tábla, tankönyv, füzet, feladatlap, számítógép, internet Tanár: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek legyenek önállóan

Részletesebben

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály

köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály A mindennapok tudása a köznevelésben Gazdálkodás és pénzügyek Pálfi Erika Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztály Jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 5. sz. melléklete 5. témakör KÉSZPÉNZ VAGY BANKKÁRTYA? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése Óravázlat Tanárjelölt: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 1. sz. melléklete 1. témakör GAZDÁLKODSZ A PÉNZZEL? A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Adózási alapismeretek tantárgy

Adózási alapismeretek tantárgy Adózási alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával A társadalmi vállalkozásokat érintő pénzügyi tervezés 2013. február 22. Pénzügyi terv A pénzügyi

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Kedves Kollégák! Alapelvek

Kedves Kollégák! Alapelvek Kedves Kollégák! A természetismeret kerettantervi követelmények alapján egy olyan szakmai anyag elkészítése volt a célunk, mellyel konkrét segítséget adhatunk Önöknek, amivel színesebbé, élvezhetőbbé tehetik

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM

ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 ÚJGENERÁCIÓS FIZIKATANKÖNYV 7. ÉVFOLYAM Készítették: A tananyagfejlesztők 2015.

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására!

Ügyeljen a számítások kijelölésére, pontos kerekítésre és a mértékegységek megadására! A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 54 341 01 Kereskedő Tájékoztató

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 2. sz. melléklete 2. témakör MEGTAKARÍTÁS A JÖVŐÉRT A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft.

ÁFA TANÁCSADÁS. ARKCONSULTING Kft. ÁFA TANÁCSADÁS Általános forgalmi adó Általános forgalmi adó 2014 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ A hozzáadottértékadó az egyik legfontosabb adónem, mely az összes EUtagállamban, illetve a világ számos országában

Részletesebben

Online forex. kereskedés. Négy óra munkával 1000 euró havonta!, Dolgozz a nappalidban 100 euró/napért!,

Online forex. kereskedés. Négy óra munkával 1000 euró havonta!, Dolgozz a nappalidban 100 euró/napért!, Online forex kereskedés Négy óra munkával 1000 euró havonta!, Dolgozz a nappalidban 100 euró/napért!, Ön is találkozott már hasonló hirdetésekkel? Olvassa el tájékoztatónkat és ismerje meg a legfontosabb

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ?

MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? MELYIK AZ ENERGIAFALÓ? Cél: Figyeljünk oda, hogy mennyi áramot fogyasztanak az elektromos készülékek. Mindenki ismerje meg, mit jelentenek a feliratok a fogyasztásról! Tanuljuk meg, hogy az elektromos

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát?

Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? Hogyan többszörözd meg weboldalaid látogatottságát? 1 Nagyobb látogatottság jobb ajánlatok több pénz 2 Amit helyettünk csinálnak kész rendszert működtetnek újabb ajánlatok hírlevél kiküldés ügyfélszolgálat

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben