Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére"

Átírás

1 Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

2 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági és társadalmi el ny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Gödöll, 2011

3 Tartalomjegyzék Írta és szerkesztette: Csapó Beatrix 6. fejezetet írta: Móricz Rita foglalkoztatási szakért Lektorálta: Balog Lajos rehabilitációs f referens, foglalkoztatási szakért Készült: 500 példányban Nyomdai kivitelezés: Egyetemi Nyomda Gödöll Felel s kiadó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. A kiadvány az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával, a NP-K/ /0024. számú, Együttm ködési hálózat a megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásáért cím projekt keretében jött létre. 1. Bevezet 2. A megváltozott munkaképesség fogalma, kategóriái 3. Megváltozott munkaképesség személyek alkalmazásának el nyei 4. Megváltozott munkaképesség személyek alkalmazásával járó kockázatok, többletfeladatok 5. A komplex rehabilitáció fogalma, folyamata 6. A megváltozott munkaképesség komplex min sítésének folyamata 7. Mit kell tudni a rehabilitációs hozzájárulásról? 8. A TÁMOP program által nyújtott támogatások 9. Milyen munkakörökben foglalkoztathatóak a megváltozott munkaképesség személyek? 10. Megváltozott munkaképesség személyek beillesztése a munkahelyre 11. Jó gyakorlat bemutatása 1 Richard Fritz Kft. 12. Jó gyakorlat bemutatása 2 - Stabil Produkt Kft. 13. Megváltozott munkaképesség ekkel foglalkozó helyi nonprofit szervezetek bemutatása Humán Sztráda Nonprofit Kft. Kontakt Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Összefogás Rehabilitációs Kft. GAK Nonprofit Közhasznú Kft. 14. Szolgáltatási csomag foglalkoztatók részére 15. Vonatkozó jogszabályok gy jteménye 16. További hasznos információk, elérhet ségek 17. Fogalomtár 5

4 1. Bevezet Az életben semmit l sem kell félni, hiszen minden megismerhet. (Marie Curie) Közismert a szállóige az optimizmus és a pesszimizmus megkülönböztetésér l: az optimista ugyanazt a poharat félig telinek, a pesszimista félig üresnek látja. A kett között csupán a szemlélet, a látásmód különbözik, azonban a szemléletmód különbsége más döntésekhez, más cselekvési irányokhoz vezet. Az utóbbi években pozitív irányú szemléletváltás történt a megváltozott munkaképesség személyekkel kapcsolatban a szociál- és foglalkoztatáspolitika területén. Az új min sítési és ellátási rendszer a munkaképesség helyreállítására, a megmaradt képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, s ezzel egyidej leg a megváltozott munkaképesség személyek visszavezetésére a munka világába, azaz els sorban a nyílt munkaer piacra. Jó hír azonban, hogy ha ezt a kezdeti ráfordítást kell körültekintéssel elvégzi a cég, abból számos járulékos el ny származhat, amely hosszú távon gazdaságilag is többszörösen megmutatkozhat. Tájékoztató füzetünk célja, hogy különböz információk mérlegelési szempontok, fogalmak tisztázása, támogatási lehet ségek, jó gyakorlatok bemutatásával segítséget nyújtson a megváltozott munkaképesség személyek sikeres alkalmazásához, és el segítse a szemléletváltást a munkaadók vezet k, HR vezet k és munkatársak körében. A munkába helyezés el segítésének céljából a jelenlegi gazdasági szabályozó és ellátórendszer aktív és passzív eszközökkel támogatja, illetve ösztönzi a munkaadót. A rehabilitációs hozzájárulás összegének megemelése elgondolkodásra készteti a munkáltatók többségét vajon megéri-e a többletmunkát a megváltozott munkaképesség dolgozók felvétele és vajon honnan szerezhet információt, segítséget ahhoz, hogy az el ítéleteken túljutva fel tudja vállalni és sikeresen teljesíteni ezt a kihívást. Eddigi tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy ha kizárólag pénzügyi motiváció és szemlélet eredményezi a megváltozott munkaképesség személyek alkalmazását, akkor az összességében több kárt okozhat a cégnek, mint megtakarítást. Ahogy a megváltozott munkaképesség személy számára az anyagi szükséglet mellett legalább olyan fontos a közösséghez való tartozás, a társadalmi hasznosság igénye, úgy a sikeres alkalmazás kiemelked részét képezi a munkaadó részér l a munkába állítást megel z en a körültekint felmérés és kiválasztás, a munkába állítást követ en pedig a megfelel munkakör kiválasztása, a beillesztés folyamatának megtervezése, a személyre szabott odafigyelés, a munkatársak felkészítése, a szervezeti kultúra átgondolása. 6 7

5 2. A megváltozott munkaképesség fogalma, kategóriái A megváltozott munkaképesség fogalmát a köztudatban gyakran azonosítják a fogyatékossággal, holott ez egy sokkal tágabb fogalom. A megváltozott munkaképesség 1 foglalkoztatási értelemben vett definíció, amely magába foglalja a korábbi munkakörüket teljesen vagy részben ellátni nem képes egészségkárosodott személyeket, valamint a fogyatékkal él ket. A megváltozott munkaképesség arra utal, hogy a személy munkaképessége bizonyos tekintetben korlátozott, azonban rendelkezésére állnak emellett olyan képességek, kompetenciák, amelyek a munkában hasznosíthatóak, amelyekkel értékteremt tevékenységet tud végezni. a daganatos megbetegedések; idegrendszeri megbetegedések (például szklerózis multiplex); b rgyógyászati betegségek (például pikkelysömör); mozgásszervi problémák (például csíp ízület-károsodás, ízületi gyulladás, gerinckárosodás); légz szervi károsodás (például asztma); mentális és viselkedészavarok (például szorongás, depresszió). Definíció szerint a megváltozott munkaképesség személyek körébe tartoznak mindazok a fogyatékos és egészségkárosodott emberek, akiknek a hivatalosan megállapított össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke (korábban a munkaképesség csökkenése) eléri, vagy meghaladja a 40%-ot (korábban a munkaképesség csökkenés mértéke az 50%-ot). 2 Az össz-szervezeti egészségkárosodás hivatalos megállapítása komplex min sítési rendszerben történik, amelyet január 1-jét követ en Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakért i végeznek. Az intézmény elnevezése január 1. és december 31. között Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézet (ORSZI), míg január 1-jét megel z en Országos Orvosszakért i Intézet (OOSZI) volt. A komplex min sítés folyamatáról a 6. fejezetben részletes információ olvasható. Az egészségkárosodott személyek esetében a károsodást okozó tényez k közé tartozhatnak többek között a következ betegségek: a keringési rendszer betegségei (például szívinfarktus, magas vérnyomás); belgyógyászati betegségek (például cukorbetegség); 1. /A köznyelvben a megváltozott munkaképesség ek elnevezésének és fogalmának elég sok típusa használatos, máshogyan definiálja és nevezi a gyógypedagógia, az orvostudomány, a szociális és a munkaügyi terület. A foglalkoztatáspolitikában, munkaügyben a évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szerint nevezzük e csoportot. Az egészségkárosodott személyek csoportja igen heterogén, iskolai végzettség, szaktudás, munkatapasztalat és egyéb kompetenciák tekintetében. A megváltozott munkaképesség ek között felülreprezentáltak a n k, a év közöttiek, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkez k és a vidéken él k. 2. /1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról 23., 41. és

6 A megváltozott munkaképesség személyek másik szegmensét a fogyatékkal él k alkotják. Ebbe a csoportba tartoznak többek között a mozgáskorlátozottak, a látássérültek, a hallássérültek, az értelmi sérültek, az autisták és a halmozottan sérültek. A fogyatékkal él emberek, akárcsak egészséges társaik, nagyon különböz ek, és nemcsak fogyatékosságuk alapján. A fogyatékosság szociális modellje szerint a fogyatékosság nem személyes probléma, hanem emberjogi kérdés, kezelése társadalmi összefogást igényel, mely kollektív felel sségünk. Megfelel környezeti módosításokra van szükség, hogy a fogyatékos emberek is részt vehessenek a társadalmi élet minden területén. A magyarországi fogyatékkal él népesség megoszlása a fogyatékosság típusa és a nemek szerint a 2001-es népszámlálás adatai alapján Fogyatékosság típusa Fogyatékosok száma % arányban Férfi N Mozgáskorlátozott , Látássérült , Értelmi fogyatékos , Hallássérült, beszédhibás , Egyéb , Összesen Ma Magyarországon több mint f megváltozott munkaképesség személy él, akik közül mintegy 10%-13% foglalkoztatott. Az Európai Unió fejlettebb tagállamaiban ez az arány 40-50%. 3. Megváltozott munkaképesség személyek alkalmazásának el nyei Közvetlen el nyök: a cég mentesül a rehabilitációs hozzájárulás évenkénti összegének megfizetése alól (lásd 7. fejezet) ; a kisebb létszámú vállalkozások adókedvezményt vehetnek igénybe (a maximum 20 f átlagos állományi létszámú társas vállalkozások esetében a társasági adót csökkent tétel legalább 50%-ban megváltozott munkaképesség személy alkalmazása esetén a kifizetett bér, melynek maximum összege az érvényes minimálbér lehet); a munkáltatók részére nyújtható szolgáltatások és támogatások a munkaügyi központok kirendeltségein keresztül, többek között bér- és járuléktámogatás a TÁMOP program keretében (lásd 8. fejezet); kedvez bb elbírálás Európai Uniós pályázatokon történ részvétel esetében; hazai és külföldi tapasztalatok bizonyítják, hogy a megváltozott munkaképesség munkatársak lojális, megbízható munkaer t jelentenek. Járulékos (közvetett) el nyök: gazdagodik a szervezeti kultúra általánosan megfigyelt jelenség, hogy a cég többi munkatársa egymásra jobban odafigyel, a közösség összetartóbbá válik a megváltozott munkaképesség munkatársak beilleszkedését követ en; cég pozitív megítélése er södik; a társadalmi felel sségvállalás e formája felhasználható a cég arculatának tervezésekor, a cég küls kommunikációjában; az új munkakörök kialakításakor átgondolt munkaszervezés hozzájárul a cég egészének hatékonyabb m ködéséhez, magával vonja egyéb területek, munkafolyamatok újragondolását, átalakítását; az alternatív foglalkoztatási formák bevezetése flexibilisebb, vonzóbb munkahelyet eredményezhet például a csökkentett munkaid, a távmunka, a rugalmas munkaid bevezetése révén

7 4. Megváltozott munkaképesség személyek alkalmazásával járó kockázatok, többletfeladatok Megváltozott munkaképesség személyek felvétele, alkalmazása tudatos tervezést, többlet er forrás-ráfordítást igényel, amely els sorban a kezdeti id szakban jelentkezik. Általánosan el forduló kockázatok, többletfeladatok: személyre szabott odafigyelés szükséglete nagyobb, mint az egészséges munkavállalók esetében; bonyolult jogszabályi háttér és támogatási lehet ségek ismeretének szükséglete; munkaer -kiválasztás, munkába illesztés nagyobb odafigyelést, többlet-er forrást els sorban id t igényel; munkaszervezési nehézségek a megváltozott munkaképesség személyek gyakori részmunkaid s foglalkoztatásából adódóan; pályázati támogatás esetén többlet-adminisztrációs kötelezettség; pályázati támogatással járó egyéb többletkötelezettségek, például hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondási tilalma; a megváltozott munkaképesség személyek általában alacsonyabb vagy elavult szakképzettséggel rendelkeznek; Speciális csoportokhoz kapcsolható többletfeladatok: fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés; speciális segédeszközök a foglalkoztatáshoz, pl. fényjelzés hallássérülteknek, beszél rendszerek látássérülteknek, speciális székek, bútorzat; egyes megváltozott munkaképesség személyek mobilitási nehézségei. 5. A komplex rehabilitáció fogalma, folyamata A megváltozott munkaképesség személyek társadalmi reintegrációját el segít tevékenység a rehabilitáció, melynek meghatározása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint: Rehabilitáció az a szervezett tevékenység, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos illetve egészségkárosodott embereknek, hogy megmaradt képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A komplex rehabilitáció az az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a megváltozott munkaképesség személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben való részvételének, valamint az önálló életvitelének el segítése. Fontos, hogy a rehabilitációs intézkedések tervszer ek, összehangoltak és szükséglet orientáltak legyenek és az érintett személy egyetértésével, tevékeny közrem ködésével valósuljanak meg. A rehabilitációs folyamat els lépéseként megjelen orvosi rehabilitáció célja a funkcióképesség lehet ség szerinti helyreállítása, mely megalapozza a lehet legjobb életmin ség elérését. A szociális rehabilitáció a társadalomba, a közösségbe való visszatérést célozza a szociális szolgáltatások rendelkezésre állásának ellen rzése, szükség esetén pótlása útján. Eszköztára a mindennapi életvitelhez szükséges készségek fejlesztése, a munka világába való belépés, bennmaradás támogatása, a szociális együttélési stratégiák fejlesztése, a visszaesés megel zése. A mentálhigiénés (pszichológiai) rehabilitáció a tartósan akadályozott személy és családja pszichés támogatását biztosítja az új helyzet elfogadásában, a veszteség feldolgozásában és megoldásában. A foglalkozási rehabilitáció célja a tartósan akadályozott emberek munkaer piaci integrációját el segít minimumfeltételek megteremtése, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb érték foglalkoztatásra, érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfel l a munkáltatók befogadóvá váljanak a fogyatékos emberek iránt. Növekedjék a fogyatékossággal él emberek között a 12 13

8 foglalkoztatottak, mindenekel tt az integráltan foglalkoztatottak száma és aránya. A foglalkozási rehabilitáció olyan munkahelyet és munkakörülményeket biztosít, ahol az egészségkárosodott vagy fogyatékos ember állapotának romlása nélkül tud dolgozni, úgy, hogy eközben a társadalomban betöltött szerepe és presztízse lehet leg el nyösen, de semmiképpen ne hátrányosan változzon. A minél eredményesebb rehabilitáció biztosításában, illetve vállalásában a társadalomnak és az egyénnek egyaránt jelent s érdekeltsége van. A társadalom széleskör érdekeltsége abban áll, hogy minél több értéket el állító állampolgára legyen, hogy minden megmaradt munkaképesség az optimális szinten hasznosuljon, hogy csökkenjenek az ellátásra fordított kifizetések, s ez által az államháztartás terhei. Az egyén érdeke, hogy a rehabilitációt támogató aktív részvétellel megalapozza önbecsülését, önmegvalósítását, elérhet vé váljék számára a munka, mint társadalmi érték, s mint jövedelemforrás, s ezáltal közelebb kerüljön a lehet legteljesebb emberi élet megvalósításához. A munkaügyi központtal a megváltozott munkaképesség személyeknek kötelez az együttm ködés. A regisztrációt követ en személyes rehabilitációs terv készül, amely magába foglal egyéni pályatervet, rövid és hosszú távú célokat. Ezt az ügyféllel együtt készíti el a kirendeltségeken dolgozó rehabilitációs ügyintéz. A munkaügyi központ kirendeltségein a humánszolgáltatások, egyéni tanácsadások és csoportos tréningek segítségével az egyént felkészítik a munkavállalásra vagy a képzésre. Azon ügyfelek esetében, akiknek szakmájuk elavult, vagy elhelyezkedésük el segítése átképzést igényel, a képz intézmény folytatja a rehabilitációt. A rehabilitáció utolsó fázisa a munkáltatónál zajlik, ahol valójában eld l a folyamat sikeressége. A rehabilitációs szolgáltatások és támogatások hátterét a TÁMOP program teremti meg, amelyr l részletes leírás a 8. fejezetben olvasható. 1 Magyarországon a foglalkozási rehabilitáció jogi szabályozása bevezetése óta folyamatosan változik, próbál igazodni az aktuális igényekhez. Az államszocializmus idején els sorban szegregált foglalkoztatás történt, azaz intézményen belüli vagy rehabilitációs vállalatokon keresztül m ködött, a fogyatékkal él k saját társaikkal dolgoztak együtt, alacsony presztízs, bérezés és monoton munkákat végeztek. A dolgozók fejl dési lehet sége nem volt biztosított, az integrált foglalkoztatás alacsony volta jellemezte. A 90-es évek közepén azonban kiépítették a sokszín foglalkoztatási aktív és passzív ellátórendszert. Az akkreditációs rendszer (amely már nem tett különbséget a foglalkoztatók között a szerint, hogy védett vagy nyílt foglalkoztatás keretein belül szeretnének foglalkoztatni) bevezetésre került 2006-tól, mely meghatározza a támogatások mértékét, arányát és követelményrendszereket szab az állami támogatás feltételeként a jobb, min ségi, biztonságosabb foglalkoztatás elérése érdekében. A komplex rehabilitáció bevezetésével egy új korszak nyílt meg a foglalkoztatási rehabilitáció történetében, melynek f célja, hogy minél több rehabilitálható megváltozott munkaképesség személy helyezkedhessen el a nyílt munkaer piacon. 1 Jelenleg Magyarországon január 1-jét l f komplex szakértése történt meg az NRSZH-ban, f járadékban részesül jelentkezett a kirendeltségen és f részesült valamelyik támogatásban vagy szolgáltatásban, 5672 f elhelyezkedése esetén történt támogatás a munkáltatók részére. Forrás: NRSZH február

9 6. A megváltozott munkaképesség komplex min sítésének folyamata A megváltozott munkaképességet évtizedeken keresztül kizárólag orvos szakért k értékelték. A min sítési rendszer megváltozása, azaz január 1. óta az orvosi, egészségügyi szempontok mellett a foglalkozási, foglalkoztathatósági és szociális dimenziók is fontos szerepet kapnak, az össz-szervezeti egészségkárosodás és ezzel összefüggésben a rehabilitációs szükséglet megállapítása összetett értékelést feltételez. A foglalkoztatási rehabilitáció irányát, elvét, alapjait, id tartamát meghatározó szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény fontos eleme a foglalkozási szakért véleménye. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (régi nevén ORSZI) szakért i bizottsága január 1-t l komplex min sítést végez, aminek eredményeként szakhatósági állásfoglalást ad ki. A min sítés komplex jellege abban rejlik, hogy összességében értékeli a vizsgált személy funkciókárosodásait és kiemelt figyelmet fordít emellett a megmaradt és fejleszthet képességekre. Ezzel tehát az a cél, hogy a betegségek, sérülések, rendellenességek következtében kialakuló egészségkárosodások, fogyatékosságok, megváltozott munkaképesség szakért i véleményezése egységes szakmai elvek, és módszertan alapján történjen. Ne az elveszett, hanem a megmaradt, a fejleszthet képességekre, a szakmai munkaképesség változására, a rehabilitációs esélyekre koncentráljon. A komplexitás lényege még abban is áll, hogy a szakért i vélemény figyelembe veszi a fogyatékossághoz, a rokkantsághoz vezet egyéb körülményeket, (pl. a képzettséget, szakmai tapasztalatokat, munkaer -piaci helyzetet, az életviszonyokat, a családi helyzetet, a környezet akadálymentességét, stb.). Ezen sokoldalú megítélés céljából a bizottságban foglalkoztatási és szociális szakért k is dolgoznak. Az NRSZH-ban történ min sítés során a szakért i bizottság: két tagja orvosszakért, egy tagja foglalkoztatási szakért, egy tagja szociális szakért. A rehabilitáció egy összetett fogalomkör, amely több egységb l áll. Nem csak arra kell figyelemmel lenni, hogy az érintett személy rehabilitálható-e, hanem arra is, hogy milyen legyen a rehabilitáció iránya, alkalmas-e vagy alkalmassá tehet -e a megváltozott munkaképesség ember szakképesítése szerinti vagy egyéb munkakörben történ foglalkoztatásra. Mérlegelni kell emellett az egyén társadalmi, szociális helyzetét, az adott térség munkaer piaci lehet ségeit, rehabilitációs szolgáltatásait. A szakért i bizottság a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározza azokat a foglalkozásokat, foglalkozási alcsoportokat, illetve csoportokat, amelyek ellátására az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követ en alkalmas lehet. A foglalkozások meghatározása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének figyelembevételével történik. A rehabilitáció lehetséges irányától függ en a szakért i bizottság meghatározza az érintett személy foglalkoztatási, orvosi, és szociális rehabilitációs szükségleteit, illetve a szükségletekre épül további lehet ségeket, irányokat. A foglalkozási szakért nek lehet sége van, hogy megnevezze és meghatározza a foglalkoztatás körülményeit, pl. ajánlott munkaid, m szak beosztás, stb. A foglalkoztatási és a szociális rehabilitációs szükségletek részletes felsorolását, valamint a szükségletekhez kapcsolódó foglalkoztatási és szociális rehabilitációs szolgáltatásokat, a foglalkoztatás kizáró és korlátozó tényez it a komplex rehabilitáció szabályait el író szakvélemény melléklete tartalmazza (lásd a következ oldalon). A rehabilitálhatóság akkor állapítható meg a megváltozott munkaképesség személy részére, ha a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele, illetve a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározott munkakörökben, foglalkozásokban való munkavégzés az egészségi állapotához képest az elvárhatónál több er feszítést nem jelent, az alapvet foglalkoztatási, orvosi és szociális rehabilitációs szükségletekhez kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhet k, és a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározott munkakörben várhatóan olyan megfelel munkahely ajánlható fel, amely lehet vé teszi a folyamatos támogatás nélküli foglalkoztatást

10 A szakvélemény melléklete a következ táblázatban rögzíti a foglalkoztatás kizáró és korlátozó tényez it. Jó látást igényl munka végzése / Ép színlátást igényl munka végzése / Ép hallást igényl munka végzése / H terheléssel járó munkavégzés / Hidegben történ munkavégzés / Melegben történ munkavégzés / Füst, por, gáz, g z hatásai Zajterheléssel járó munkavégzés Nedves, nyirkos, párás helyen történ munkavégzés Vegyi-, allergizáló anyagokkal történ munkavégzés / / / Fokozott érzelmi, pszichés megterhelés Fokozott figyelmet igényl munkavégzés Egyensúlyérzést igényl munkavégzés Id kényszer keretei közötti munkavégzés Fokozottan balesetveszélyes munka Gyakori hajolás, gyaloglás, tárgyak emelése Monoton mozgást igényl munka végzése Vibrációval járó munkavégzés Tartós, azonos kényszer testhelyzet / / / / / / / / / / Tartós álló testhelyzet / / Tartós ül testhelyzet / / Képerny el tti munkavégzés / Zárt térben történ munkavégzés / Nehéz fizikai megterhelés / Szabadban történ munkavégzés / Több m szakos munkarend / 7. Mit kell tudni a rehabilitációs hozzájárulásról? Kinek kell fizetnie és mennyit? A munkaadó a megváltozott munkaképesség személyek foglalkozási rehabilitációjának el segítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 f t meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképesség személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát, amely a kötelez foglalkoztatási szint. A rehabilitációs hozzájárulásról az évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról (a továbbiakban: Flt.) 41/A. rendelkezik. A kötelezettség kiterjed a nemzetgazdaság valamennyi szektorára (ide értve a közhasznú szervezetekr l szóló törvény hatálya alá tartozó szervezeteket is). Olyan munkaadói kör, amely mentesítésre lenne jogosult a rehabilitációs hozzájárulás alól, nincs. A munkaadó létszámának megállapítása során azonban egyes munkavállalói csoportokat figyelmen kívül kell hagyni (Flt 41/A (2)) Ezek: a közhasznú munkavégzés, közcélú munkavégzés vagy közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalók, az egyszer sített foglalkoztatás szabályai szerint jogszer en alkalmazott munkavállalót, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkez munkavállalók is, és az Mt (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történ átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalók. Azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása a Mt a szerinti kirendelés továbbá az Mt. 193/C. -ának a) pontjában meghatározott munkaer kölcsönzés keretében történik, január 1-jét követ en a létszámszámítás során az általános szabályok szerint kell figyelembe venni. A munkaer kölcsönzés esetén a munkavállalót a kölcsönbe adó szervezet létszámában kell számításba venni

11 A foglalkoztatási kötelezettség teljesítését, illetve a rehabilitációs hozzájárulást az átlagos statisztikai állományi létszám általános szabályai szerint kell kiszámítani. A foglalkoztatásnak a havi 60 órát (heti 15 órát) el kell érni ahhoz, hogy az összlétszámba és a foglalkoztatási kötelezettségbe a jogviszony beleszámítson. A megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásával ki lehet váltani a rehabilitációs hozzájárulást. A rehabilitációs hozzájárulás összege az 5 %-ból hiányzó létszámtól függ. A rehabilitációs hozzájárulás összege január 1-t l Ft/év január elsejét követ en az éves költségvetési törvény határozza meg a rehabilitációs hozzájárulás mértékét, melynek éves összege 2011-ben Ft. Ki számít megváltozott munkaképesség nek a kvóta teljesítése szempontjából? január 1 - június 30-ig az Flt. 58. (5) bekezdés m) pontjában meghatározott külön jogszabály: a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban rendelet) meghatározott megváltozott munkaképesség munkavállaló július 1-t l az Flt. 58. (5) bekezdés m) pont szerint ugyanezen törvény ában meghatározott személy. Ekkortól nem számítható megváltozott munkaképesség személynek az, akinek a megváltozott munkaképessége nem éri el az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40%-ot. Fontos tudnivaló, hogy a megváltozott munkaképesség munkavállaló munkaszerz dés szerint munkaideje mindkét fenti szabályozás szerint a napi 4 órát el kell, hogy érje! Hogyan igazolható a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése? Annak igazolására, hogy az érintett munkavállaló a rendeletben, illetve az Flt ban foglalt feltételeknek megfelel, a 42/B -ban foglalt igazolások fogadhatóak el. A foglalkoztatási kötelezettségbe az a munkavállaló számítható be, aki munkaképesség csökkenésér l, egészségkárosodásáról, illetve fogyatékosságáról az Flt., által (az 50 % megváltozott munkaképesség, illetve 40 % össz-szervezeti egészségkárosodás alatti, a rendeletben támogatott esetben a rendeletben meghatározott) igazolással ren- delkezik és az a tárgyid szakban érvényes. A munkaadó a foglalkoztatott megváltozott munkaképesség munkavállaló adatairól az Flt. 57/A. (10) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvántartást köteles vezetni Lehet-e a foglalkoztatási kötelezettséget támogatott munkavállaló foglalkoztatásával teljesíteni? A rendelet alapján költségvetési bértámogatás a kvóta teljesítéséig nem állapítható meg, ezt meghaladó létszám foglalkoztatása esetén azonban a támogatott dolgozók is a kés bbi foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során figyelembe vehet k. Annak azonban nincs akadálya, hogy a foglalkoztatási kötelezettséget a munkáltató álláskeres, inaktív, a feltételeknek megfelel megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatásával teljesítse, és beilleszkedésük el segítésére az illet munkaer piaci helyzete függvényében támogatásban, járulékkedvezményben részesüljön. A munkavállaló figyelembe vételét nem befolyásolja, hogy nyugdíjban, vagy nyugdíjszer ellátásban részesül. Hogyan kell megállapítani és megfizetni a rehabilitációs hozzájárulást? (Flt 42/A ) A kvóta teljesítése, illetve a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségben figyelembe vehet megváltozott munkaképesség munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának összevetéséb l határozható meg. Létszámon a - Központi Statisztikai Hivatal 3/2010.(IV.2,) KSH közleménnyel közzétett munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti - tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi létszám számítása során 1 tizedes jegyig kell kerekíteni ( Flt 41/A (4) ). Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaid hosszától függetlenül, egy-egy egész f nek kell tekinteni, arányosítást végezni nem lehet és nem is kell. A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára ( Flt 42/A ). Forrás:

12 8. A. TÁMOP program által nyújtott támogatások A TÁMOP számú, Megváltozott munkaképesség emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése cím program célja az egészségkárosodással él, megváltozott munkaképesség személyek és ezen belül kiemelten a rehabilitációs járadékban részesül k számára olyan foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést vagy az újbóli elhelyezkedést, valamint a munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképesség személyek foglalkoztatására. A program megvalósításának forrása a TÁMOP 1.1. intézkedése keretében a TÁMOP konstrukcióra meghatározott, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg, amely Ft. A program megvalósításának id szaka: március február 28. A program keretében több mint f megváltozott munkaképesség személyt készítenek fel sikeres elhelyezkedésre és hosszú távú munkavállalásra. A munkaadók számos támogatást kaphatnak, ha a programban résztvev megváltozott munkaképesség személyeket munkavállalóként alkalmazzák. A program keretében a munkáltatók, valamint a megváltozott munkaképesség személyek számára nyújtható különböz támogatásokat, szolgáltatásokat az alábbiakban részletezzük. A program megvalósítói a munkaügyi központok, konkrét érdekl dés esetén a területileg illetékes kirendeltség munkatársai nyújtanak további felvilágosítást. 8. A. A munkáltatóknak nyújtható támogatások I. Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlatszerzés céljából bérköltség támogatás II. Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése III. Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása IV. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése V. Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése esetén VI. Rehabilitációs foglalkoztatást el segít bértámogatás I. Munka-kipróbálás, munkatapasztalat-szerzés, munkagyakorlat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás A munka-kipróbálás támogatása Munkakipróbálás: a megváltozott munkaképesség munkavállaló munkabírásának, illet leg képzettségének, képességeinek, esetleges korábbi szakmai tapasztalatainak figyelembe vételével a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre való alkalmasságának felmérésére szolgáló foglalkoztatás. A támogatás legfeljebb 90 napra, a munkabér és járulékai 100 %-ának mértékéig terjed en állapítható meg. A munkagyakorlat-szerzés támogatása Munkagyakorlat-szerzés: a programban résztvev személy korábbi munkakörét l eltér új munkakörben vagy a korábbihoz hasonló, de magasabb képzettségi fokot igényl másik munkakörben történ foglalkoztatása. A támogatás maximális id tartama 12 hónap, maximális mértéke a munkabér és járulékai 100 %-a. A munkatapasztalat-szerzés támogatása Munkatapasztalat-szerzés: a programban résztvev olyan pályakezd személy foglalkoztatása, aki még nem szerzett tapasztalatot a munka világában. A támogatás legfeljebb 12 hónapra, a munkabér és járulékai 100 %-áig terjed en nyújtható. A fent említett támogatások nyújtásának feltételei Amennyiben a regionális munkaügyi központ csekély összeg (de minimis) támogatást nyújt, úgy a támogatott vállalkozásokra nézve az (EK-) Szerz dés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összeg támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelel forintösszeget. Bármely három pénzügyi év id szakában a közúti szállítás terén m köd vállalkozás részére odaítélt csekély összeg támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelel forintösszeget. A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kér költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy nonprofit gazdasági 22 23

13 társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem min sül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Nem nyújtható csekély összeg (de minimis) támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet által megjelölt szektorokban, illetve tevékenységekben. II. Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése A programban résztvev és az t támogatás keretében foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás id tartama alatt egészben vagy részben megtéríthet a munkába járással kapcsolatos helyi, helyközi utazási költségnek a külön jogszabály szerint t terhel része. A munkaadó részére az t terhel rész mértékéig nyújtott helyközi utazás támogatása a munkába járással összefügg terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaer -toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Kormányrendeletben foglaltak szerint de minimis támogatásnak min sül (ld. el bb). III. Munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása A támogatott foglalkoztatás ideje alatt támogatás adható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történ oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A támogatás feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy a munkavállalóknak a lakóhely (tartózkodási hely) és a munkahely közötti, tömegközlekedési eszközzel történ oda-vissza utazása nem vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg, és a munkaadó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott feltételeinek. A támogatás mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyét l (tartózkodási helyét l) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhel részéig terjedhet. A támogatás de minimis támogatásnak min sül (ld. el bb). IV. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségeinek megtérítése A programban résztvev személy foglalkoztatásának megkezdését megel z en támogatható az elvégzett foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége. A vizsgálat költségét a regionális munkaügyi központ közvetlenül az egészségügyi vizsgálatot végz szervnek utalja át. V. Képzési költség támogatása munkaviszonyban álló munkavállaló képzése eseten A támogatást az a munkáltató igényelheti, aki olyan munkaviszonyban állót foglalkoztat, akinek a továbbfoglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Minden olyan foglalkoztatást el segít képzés támogatható, amely a szakképzési törvény hatálya alá tartozik, vagy hatósági el írások szabályozzák. A támogatás mértéke Jelen támogatási formában a képzési költség teljes vagy részbeni átvállalása biztosítható. A munkaadónak a képzési költséghez hozzá kell járulnia, kivéve, ha a képzésben részt vev munkavállaló a támogatási kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte. (A közúti közlekedés, C, D, és E járm kategóriájára érvényes vezet i engedély és gépjárm vezet i képesítési igazolvány megszerzésére irányuló képzésekre az Európai Unió el írásaival összhangban sajátos szabályok vonatkoznak, amelyekr l b vebb tájékoztatást a munkaügyi kirendeltség nyújt.) A támogatás nyújtásának feltételei A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó írásban vállalja a képzésben résztvev knek a képzés befejezését követ legalább a képzés id tartamával azonos továbbfoglalkoztatását, a munkaadó a képzés költségeihez hozzájárul kivéve, ha a képzésben részt vev munkavállaló a támogatás iránti kérelem benyújtásakor a 45. életévét betöltötte, a képz intézmény megfelel a jogszabályi feltételeknek, a képzés programja megfelel a jogszabályi feltételeknek. A támogatás iránti kérelmet a képz intézmény ajánlatával együtt kell benyújtani a programban résztvev személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen

14 VI. Rehabilitációs foglalkoztatást el segít bértámogatás els sorban akkreditált foglalkoztatóknak A rehabilitációs foglalkoztatást el segít bértámogatás alanya a megváltozott munkaképesség munkavállalókat foglalkoztató munkáltató lehet a közigazgatási, illet leg az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek kivételével. A támogatás nyújtásának feltételei A bértámogatás csak akkreditált munkáltató részére nyújtható, az akkreditációs tanúsítványban megjelölt székhelyen, telephelyen, fióktelepen munkát végz rehabilitációs járadékban részesül személy foglalkoztatásához. A foglalkoztatást a munkáltató a rehabilitációs járadékban részesül személy egészségkárosodásának megfelel olyan munkakörben vállalja, amelynek ellátására az ORSZI szakvéleménye szerint egészségi állapota, továbbá gyakorlata, képzettsége és megmaradt képességei alapján alkalmas. A foglalkoztatásra munkaviszony keretében, minimum napi négy órában kerül sor. Az Flt. 41/A. (1)- (2) bekezdésében foglalt kötelez foglalkoztatási szintet teljesíti. A támogatással érintett személy alkalmazására tekintettel a megváltozott munkaképesség munkavállaló foglalkoztatásához nyújtott egyéb támogatásban nem részesül. Az akkreditációtól, valamint a kötelez foglalkoztatási szint teljesítését l a munkáltatóval kötött megállapodás alapján a kérelem benyújtásának id pontjában már munkaviszonyban álló, rehabilitációs járadékban részesül személy foglalkoztatása esetén el lehet tekinteni. 19 A támogatás mértéke Az egészségkárosodás mértékét l függ en a munkabér és járulékai együttes öszszegének 40 illetve 60%-a állapítható meg, az egészségkárosodás id tartamát meg nem haladóan, legfeljebb 12 hónapos id tartamra. A támogatás összege havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megel z második évre vonatkozó a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett nemzetgazdasági éves bruttó átlagkereset egy tizenketted részének 60 százalékát, szakképzettséget nem igényl munkakör betöltése esetén, 80 százalékát, középfokú szakképzettséget igényl munkakör betöltése esetén, 120 százalékát, fels fokú szakképzettséget, vagy fels fokú iskolai végzettséget igényl munkakör esetén. 8. B. A program keretében az egyén számára nyújtható támogatások: Képzési támogatások Önfoglalkoztatás támogatása Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek térítése Humánszolgáltatások és azok igénybevételéhez kapcsolódó támogatások A program alanya lehet az a megváltozott munkaképesség személy aki, a) a évi LXXXIV. törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult, b) az az álláskeres, akinek ba) a munkaképesség-csökkenése január 1-jét megel z en az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért i Intézet (a továbbiakban: ORSZI), augusztus 15-ét megel z en az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakért i Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, illet leg január 1-jét megel z en, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakért i Intézetének szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása szerint 50 66%-os mérték, illet leg az egészségkárosodás az ORSZI szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint százalékos mérték, vagy bb) az egészségkárosodása az ORSZI szakvéleménye/szakhatósági állásfoglalása, vagy az NRSZH szakhatósági állásfoglalása szerint százalékos mérték, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megel z munkakörében, illetve a képzettségének megfelel más munkakörben való foglalkoztatása rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható. A megváltozott munkaképesség személyeknek nyújtható támogatások a munka világára történ minél sikeresebb felkészülést szolgálják. A humánszolgáltatások között hangsúlyozott a programban résztvev k számára a folyamatos, egyénre szabott személyes segítségnyújtást biztosító mentori szolgáltatás. A mentor feladata a programban résztvev helyzetének, munkaer -piaci lehet ségeinek feltárása, személyes fejl désének el segítése, személyes segítségnyújtás a rehabilitációs terv végrehajtásában, együttm ködés a rehabilitációs szolgálta

15 tást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, személyekkel, valamint az egyéni programja sikeres végrehatásához, az önálló elhelyezkedéséhez és a munkája megtartásához szükséges képességeinek meger sítése. A humánszolgáltatások közül kiemelend a rehabilitációs tanácsadás és a pályatanácsadás, melyek során lehet ség van tisztázni, hogy a megváltozott munkaképesség személynek van-e korábban megszerzett szakmai gyakorlata, illetve hogy az egy vagy több foglalkozást érint. Amennyiben több foglalkozásban is szerzett tapasztalatot, akkor melyik áll legközelebb jelenlegi érdekl déséhez, képességeihez. E szolgáltatások segítségével a tanácsadók ügyfelükkel közösen konkretizálják a rehabilitáció lehetséges irányát. Statisztikai és kutatási adatok azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképesség ek nagy részének az átlaghoz képest alacsonyabb az iskolázottság szintje, végzettségük, szakmájuk nem piacképes. Abban az esetben, ha nem rendelkeznek szakmával, pályaválasztási tanácsadás, a szakmával rendelkez knél pályamódosítási tanácsadás áll a rendelkezésre. lálkozhatnak sorstársaikkal, megtapasztalják, hogy nem csak egyedül nekik vannak nehézségeik, vannak még, akik hasonló gondokkal küzdenek, kölcsönösen támogathatják egymást. Mivel a rehabilitáció célja a munkavállalás, természetesen minden ügyfélnél megjelen szolgáltatási elemnek kell tekinteni a munkaer közvetítést. Célja a munkaadók munkaer igényeinek kielégítése, illetve az álláskeres k miel bbi munkához juttatása. El segíti az álláskeres k és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. Forrás: Munkatanácsadás során kerülhetnek tisztázásra az akadályozó tényez k és a feloldásukra alkalmas alternatívák. A munkaer -piacról történ tartós távollét esetén álláskeresési tanácsadás keretében megismerhetik a korszer álláskeresési technikákat, csoportos foglalkozásokon pedig komplexebb ismereteket szerezhetnek. A megváltozott munkaképesség emberek életének egy jelent s szakaszában er s hangsúly helyez dik a hiányosságaikra, gyengéikre, mindazokra a tényez kre, melyek megkülönböztetik ket. Sokkal inkább ezekre a jellemz ikre koncentrálnak, mint a megmaradt képességeikre, értékeikre. Önértékelési problémákkal küzdhetnek. A korábbi kudarcokból, negatív tapasztalatokból kiindulva motivációjuk csökken. A munkából való hosszú távollét idején bezárkóznak, társadalmi kapcsolataik csökkenek, kommunikációs nehézségek jelentkezhetnek. A pszichológiai tanácsadás segít feltárni az életvezetéséb l, a személyiségproblémákból ered, elhelyezkedést akadályozó tényez ket, támogatja a kudarcok feldolgozását, önismeretet fejleszt. A szolgáltatás típusok egymásra is épülhetnek, lehet ség van egyéni és csoportos foglalkozásokra is. Csoportos foglalkozásoknál segítséget jelent, hogy ta

16 9. Milyen munkakörökben foglalkoztathatóak megváltozott munkaképesség személyek? Mivel a megváltozott munkaképesség személyek csoportja igen sokszín, Fogyatékosság, megváltozott munkaképesség jellege Munkavállalói tulajdonságok Alkalmas munkakörök, teljesség igénye nélkül ezért lehetetlen behatárolni azokat a munkaköröket, amelyekben foglalkoztathatóak. A megváltozott munkaképesség személyek csoportjában alap- középés fels fokú képzettséggel rendelkez k egyaránt megtalálhatóak, s ennek megfelel en sokféle foglalkozás jöhet szóba. A legtöbb esetben egyéni elbírálás és mérlegelés szükséges ahhoz, hogy akár a munkaadó, akár a munkavállaló esetében meghatározzuk a megfelel munkaköröket. A megváltozott munkaképes- Látássérült differenciáltabb hallás és tapintás, jó emlékezet, a hiányzó képesség pótlására egyre több infokommunikációs segédeszköz hozzáférhet telefonos ügyfélszolgálat, értékesítés, piackutatás, massz r, call center aszszisztens, telemarketinges munkatárs, számítógépes munkakörök ség személyek esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal komplex min sítési folyamata során (lásd 6. fejezet) szakért i bizottság határozza meg azokat a foglalkozásokat, foglalkozási alcsoportokat, illetve csoportokat, amelyek ellátására az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követ en alkalmas lehet. Ett l függetlenül az egyes betegségi illetve fogyatékossági csoportokban már létezik egyfajta tapasztalat arról, hogy ezidáig milyen területen történt sikeres alkalmazás. Példaként megemlítünk néhány ilyen munkakört, azonban nagyon fontos ismételten hangsúlyozni az egyéni mérlegelés és elbírálás szükségességét. Hallássérült Értelmi sérült Mozgáskorlátozott jó kézügyesség, precíz, elmélyült munkavégzés monotónia-t rés, precizitás, megbízhatóság, felel sségtudat, rendszeretet, természetszeretet mozgásuk gátoltsága szellemi képességeiket nem befolyásolja, munkavégzésükhöz gyakran segédeszköz szükséges adminisztratív munkakörök, villanyszerel, takarító, gépkezel, m szerész, burkoló állatgondozás, árufeltöltés, irodai kisegít, kerti munka, mosodai munka, szalagmunka, takarítás szellemi munkakörök, amelyek kevés hely és helyzetváltoztatást igényelnek Egészségkárosodott nem behatárolható, hiszen az ebbe a csoportba tartozó személyek az egészségkárosodást megel z en a munkaer -piac bármely szegmensében dolgozhattak a munkakör kiválasztásánál figyelembe veend tényez k: egészségügyi kizáró korlátozó tényez k megmaradt képességek korábbi munkatapasztalat végzettség, képzettség gyakran a korábbi munkakör módosított formája, például egyszer betanított ül munka, kézi csomagoló, biztonsági r, portás, ruházati eladó, ügyintéz -adminisztrátor, kisteljesítmény kazánf t, intézményi karbantartó, gépkocsi-vezet, keresked -boltvezet, raktárkezel, adatrögzít, szoftver-üzemeltet, logisztikai ügyintéz 30 31

17 10. Megváltozott munkaképesség személyek beillesztése a munkahelyre Megváltozott munkaképesség személyek sikeres alkalmazásához a következ lépések vezetnek: el készítés, tervezés, megfelel munkakörök kiválasztása; toborzás, a feladatokra megfelel személyek kiválasztása; jól átgondolt beillesztési folyamat megvalósítása. A felsorolt lépések révén befogadó munkahelyi kultúra jön létre a foglalkoztatónál, amely egyrészt lehet séget teremt más, hátrányos helyzet csoportokba tartozó személyek alkalmazásához, másrészt a társadalmi felel sségvállalás (CSR) gyakorlatba ültetéseként jól kommunikálható a külvilág felé, a cég arculatának meghatározó elemeként jeleníthet meg. A folyamat végére a megváltozott munkaképesség munkavállaló beilleszkedik a szervezet teljesítmény elvárási rendszerébe, és ugyanolyan értékelésben részesül, mint a cég többi munkavállalója. Azon túl, hogy a megváltozott munkaképességével kapcsolatban egyéni szabályok, bánásmód vonatkozhatnak rá akár pl. szünetek gyakorisága vagy munkaeszközök tekintetében, nem részesül semmilyen megkülönböztetésben. Ez a bánásmód nagyban segíti a munkavállalót abban, hogy minél több szempontból teljes érték személyként lássa önmagát. A közvetlen munkatársak el zetes informálása, felkészítése fontos részét képezi a beillesztésnek. Az általában jelenlév el ítéletek, az ismeretek hiánya, és az ebb l következ félelmek csoportos tréning keretében feloldhatóak, átalakíthatóak. Általános tapasztalat, hogy megváltozott munkaképesség munkavállalók alkalmazása kapcsán új értékek jelennek meg a szervezeti kultúrában: az együttm ködés, az egymásra figyelés képessége er södik, amely a szervezeti hatékonyságot is nagyban el segítheti. Az újdonsült munkavállaló sikeres beillesztésének egy lehetséges módja a munkahelyi patrónus rendszer bevezetése, amely a munkavállalás els néhány hónapjában ad támogatást. A patrónus a munkahelyen régóta dolgozó, nagy tapasztalattal bíró szakembere, aki egy rövid felkészítést követ en a megváltozott munkaképesség munkavállaló szakmai, munkahelyi beilleszkedését támogatja tanácsaival. A patrónus feladata, hogy segítse az új munkavállaló eligazodását a szervezeti struktúrában, megismertesse a munkahely formális és informális elvárásait, a munkakör minél jobb ellátását

18 11. Jó gyakorlat bemutatása 1. Richard Fritz Kft. A vállalati kultúra szerepe a megváltozott munkaképesség munkavállalók alkalmazásánál és beillesztésénél Czompa Judit, HR vezet Mint minden foglalkoztatónak, nekünk is át kellett gondolnunk a rehabilitációs hozzájárulás változásáról szóló jogszabályváltozás megjelenésekor, hogy vállaljuk-e az alkalmazással járó új berendezkedést a szervezet számára, vagy egyszer en befizetjük a járulékot. Nagyon fontosnak ítélem a döntésben a vállalatoknál az els számú vezet hozzáállását, nálunk sem valósulhatott volna meg az alkalmazás e nélkül. Ulrich Wichert úr, német ügyvezet nk Európai Uniós alkalmazási tapasztalatai nélkül nem sikerült volna sikeressé tenni a kezdeményezést. A Richard Fritz Kft óta foglalkozik Aszódon autóipari beszállítóként szélvéd k fröccsöntésével és vulkanizálásával. A cég német tulajdonú vállalatcsoport, szlovák és németországi gyártóbázisokkal, mindösszesen 1500 munkavállalót foglalkoztat. Vállalkozás jelenlegi létszáma: 300 f, a kölcsönzött létszámunk: kb. 90 f. A megváltozott munkaképesség munkavállalók alkalmazása már a törvényváltozástól függetlenül is több éve megkezd dött 2 f vel, de február 1.-t l folyamatosan növeltük a létszámot a jelenlegi 13 f re. A 13 f b l TÁMOP által finanszírozott létszám jelenleg: 5 f (bér és bérjárulék támogatás igénybevétele a munkaügyi központtal együttm ködve) A 13 f elosztása és az új munkahelyek kialakítása úgy történt, hogy a termelésben sikerült kialakítani 2 olyan munkakört, ahol a dolgozók a visszabontással és a selejtekb l használható részek visszadolgozásával foglalkoznak, a telephely üzemeltetésben, 2 munkakörben, a logisztikán belül a raktárban göngyöleg kezel ként dolgoznak. A gyakorlati alkalmazáshoz a következ tanácsokat tudom adni, leginkább a nagyvállalati berendezkedést szem el tt tartva. Több hónapos olyan el készít munka volt szükséges, melyben igazi összefogás valósult meg. A munkakörülmények kialakítása az új igényekre, új speciális munkarend, új munkaköri specifikációk készítése, minden eddiginél alaposabb orvosi vizsgálatok elvégzése, a vállalat felkészítése az új munkavállalókra mind része volt a 4 hónapos el készítésnek. HR vezet ként fontosnak tartom, hogy egy tervezett nagyobb létszámú alkalmazást, minden esetben a kis- közép- és nagyvállalatok egyaránt egyedi projektként kezeljenek. A projektet a HR-nek kell vezetnie, ezen belül fontos szerepet kapnak a részlegvezet k (ahol a konkrét alkalmazási területek vannak), az üzemorvos, munkavédelmi megbízott, munkavédelmi képvisel és a jogi képvisel. Az alkalmazás el tt ki kell dolgozni a munkaköri leírásokat, a munkaköri specifikációkat, a bérezési és juttatási modellt, amit kínálni fogunk az interjúk során a munkavállalóknak, illetve olyan munkarendet kell el készítenünk, amely szem el tt tartja a megváltozott munkaképesség munkavállalók pl. orvos látogatási igényeit is. Ha mindez elkészült, akkor kezdhetünk neki a többkörös toborzás elindításának a munkaügyi központtal együttm ködve, valamint ezzel párhuzamosan a saját toborzásnak is. A telephelyen belül ki kell alakítani a konkrét munkahelyeket, véd eszközöket, munkaeszközöket. A meglév munkavállalókat fel kell készíteni az új munkahelyekre, mentorokat kell kinevezni, fel kell készítenünk ket szinte egyenként az új munkavállalók olyasfajta igényeire, amelyek az eddig gyakorlat alapján a többi munkavállalóval kapcsolatosan nem okoztak problémát (pl. szünetid k tartása). A megváltozott munkaképesség munkavállalók rendszerbe illesztése olyan feladat, amelyen nem szabad felületesen keresztül siklanunk. A szokásos munkavállalói beillesztési programon túl itt nagyobb figyelmet kell szentelnünk az egészségmeg rzésre illetve a betegség kezelésének elengedhetetlen sokszor munkaid be is hajló elemeire (pl. cukorbetegség esetén többszöri étkezési szünet engedélyezése, gyógyszerezés). A munkavállaló és a munkáltató számára is nélkülözhetetlen, hogy megfogalmazzák, hogy a létrehozott új munkakör milyen értéket teremt meg, mennyire 34 35

19 hasznos a cég egésze számára. Ha ezt elmulasztjuk, és nem kommunikáljuk, a munkavállaló nem fogja hasznosnak érezni a munkáját és a munkáltató sem tartja majd értékesnek ezt a munkát. A hosszú távú megbecsülés alapjait lehet letenni ezzel az egyszer számítással, amit - lássunk be - minden egyéb munkakörnél megteszünk, hiszen a gazdaságosság megléte tartja fent a profitorientált gazdasági társaságokat. Ha nincsen esélyegyenl ségi terv a vállaltunknál, amely irányvonalakat t zne ki munkavállalóink számára, a változott munkaképesség munkavállalóknál rögtön a gyakorlatba ültethetjük a törvényes kereteken belül, hogy minden olyan juttatásban részesítjük ket, amelyet a többi munkavállalóra érvényesnek tartunk. A részleteiben jól el készített projekt azzal hálálja meg a ráfordított id t és energiát, hogy a szervezet új munkavállalói megbecsülik munkájukat, lojálisak és megbízhatók a munkában. 12. Jó gyakorlat bemutatása 2. - Stabil Produkt Kft. Hatékony együttm ködés - Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása a Stabil Produkt Kft-nél Biczó Gábor ügyvezet A Stabil Produkt Elektrotechnikai Kft. több mint egy évtizede m ködik jelenlegi telephelyén, Pécelen. Egy német cégcsoport tagjaként els sorban autóelektronikai alkatrészek valamint egyéb elektronikai részegységek gyártásával foglalkozunk. Termékeink dönt többségét exportáljuk, munkánkat kifejezetten szigorú min ségbiztosítási feltételek mellett végezzük. A cég pillanatnyilag 180 munkavállalót foglalkoztat, akik közül 15 f megváltozott munkaképesség. Foglalkoztatásuk kapcsán aktívan együttm ködünk a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának területileg illetékes gödöll i kirendeltségével. A kezdetek egészen 2004-ig nyúlnak vissza. Ekkor vontunk be el ször a termelésbe egy rehabilitációs célú foglalkoztatásban jártas küls partner közrem ködésével megváltozott munkaképesség munkavállalókat. Mind a munkához való hozzáállás, mind a munkateljesítmény, mind az elengedhetetlen precizitás szempontjából jó tapasztalatokat szereztünk. Mindezek alapján olyannyira sikeresen integráltuk ket munkaszervezetünkbe, hogy külön státusz vagy munkacsoport létrehozására nem volt szükség. Ebben a tekintetben persze kiemelt fontosságú volt a termelésvezet k valamint a közvetlen munkatársak rugalmassága és nagyfokú empátiája, hiszen dolgozóinknak különféle betegségekkel, fogyatékosságokkal kell együtt élniük, és ebb l kifolyólag a munkaképesség csökkenésük oka és mértéke is igen eltér. Természetesen az alkalmazásunkban álló megváltozott munkaképesség kollégák a lehet ségekhez képest egyéni bánásmódban részesülnek, ezzel is biztosítva az egyenl esélyeket. Az egyéni bánásmód els sorban a munkaid és a munkakörök megválasztásánál illetve a munkaközi szünetek alkalmazásánál nyilvánul meg, de a min ségi követelményekt l nem tudunk eltekinteni

20 Úgy véljük és a kapott visszajelzések is ezt bizonyítják -, hogy gazdasági tényez kön túlmen en a Stabil Produkt Kft. nem csupán egy klasszikus értelemben vett munkahelyet teremt meg azoknak a megváltozott munkaképesség munkavállalóknak, akik a munkanélküliek közül is a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetben vannak, hanem ennél jóval többet. Alapvet célunk, hogy a klasszikus munkahelyen túl a foglalkoztatásnak közösségteremt szerepet adjunk, az itt dolgozók egymást segítve, egymás fizikai és mentális állapotát tolerálva végezzék munkájukat. Kiemelt célunk továbbá, hogy a megváltozott munkaképesség embereknek tartós elfoglaltságot és ebb l kiindulva önmegvalósítási lehet séget biztosítsunk. Számunkra fontos, hogy érezzék: mindenkire és mindenki munkájára egyaránt szükségünk van. Természetesen a gazdasági racionalitás számos esetben er s korlátot jelent, de igyekszünk minden felvet d kérdésre megfelel választ találni. A Stabil Produkt Kft. a foglalkoztatási viszony keretei között is a partnerség elvének érvényesítésére törekszik. Ugyanez igaz a munkaügyi központtal történ együttm ködésünkre. Ennek érdekében minden esetben jogszer és egyértelm viszonyokat alakítunk ki, szem el tt tartva a kölcsönös el nyök egyidej biztosítását. Nagy eredménynek tartjuk, hogy ma már senki nem mondaná meg üzemterületünkre lépve, hogy munkavállalóink közül ki megváltozott munkaképesség és ki nem az, és ez az elvégzett munka eredményéb l sem derülne ki. Éppen ezért bátran javasoljuk minden foglalkoztatónak, hogy vágjanak bele megváltozott munkaképesség emberek foglalkoztatásába, és a nyilvánvaló gazdasági el nyök mellett precíz munkavégzésre képes, megbízható és lojális munkaer höz jutnak

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013.

ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. ÁROP 2.2.21 A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK VISSZAVEZETÉSE A NYÍLTPIACI FOGLALKOZTATÁSBA DR. PÓSFAI GÁBOR FŐIGAZGATÓ 2013. OKTÓBER 31 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem előtt

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei

Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert. Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság XXXI. Kongresszusa 2011.10.06. 08. Dr.Bíró Barnabás -Dr.Ruzsás Éva- Dr.Deutsch Norbert Munkahelyi rehabilitáció lehetőségei Rehabilitációfogalma A WHO szerinti

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET

LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓJA PROGRAMFÜZET LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI 2 LÁTÁSSÉRÜLÉSEK TÍPUSAI Ha valaki vakként van nyilvántartva, a közvélekedés szerint egyáltalán nem lát semmit. A valóságban

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Munkaerő piaci támogatások

Munkaerő piaci támogatások Munkaerő piaci támogatások 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Az a munkaadó, aki hátrányos helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását vállalja. A munkaadó a foglalkoztatást

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében

A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében A TÁMOP 1.1.1-12/1 Budapest Pest megyében A projekt célja: a megváltozott munkaképességű rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatását, szakképzését támogató jogi környezet a foglalkozásegészségügyi jogszabályokban Dr. Grónai Éva főosztályvezető főorvos Fórum, 2010. november

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai

A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai A megváltozott munkaképességűek ellátásai és támogatásai rendszerének változásai Előadó: Tatosné Takács Andrea főosztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály Új jogszabályok 2011.

Részletesebben

DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL

DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL DOROGI IPARTESTÜLET 2014. V I. SZ. HÍRLEVÉL 2014. április 14. Tisztelt Tagtársaim, Kedves Vállalkozók! VI. sz. Hírlevelünkben aktuális Munkaügyi tárgyú rendeletmódosításokról tájékoztatjuk Önt. Üdvözlettel:

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Áttekintés. A szocializmus időszaka. Társadalmi hatások 2014.12.01. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Áttekintés A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai dr. Halmos Szilvia 2014. november 28. I. A szabályozás története; paradigmaváltás a közelmúltban II. Főbb jogforrások III. A MMSZ-k ellátásainak

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057

A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 A Fogyatékosok Személyek Esélyegyenl ségéért Közalapítvány (Nyilvántartási szám: 01-0849-04) Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL - 2057 Felhívása TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/2000.(V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2000.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 46/1999.(X.1.)számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ. 2013. október 17. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁJÉKOZTATÓ TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése kiemelt projekt keretében nyújtható támogatásokról, szolgáltatásokról 2013. október 17.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, munkába helyezés Kovács Ibolya igazgató Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve budapest@rszsz.nrszh.hu Megváltozott munkaképességű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában

A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában A munkaügyi központ szerepe a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásában Előadó: Pákozdi Szabolcs igazgató Tatabánya, 2012. október 31 Társadalmi, gazdasági folyamatok megyénkben Második legintenzívebben

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) Igazolás és szakvélemény* az ápolási díj megállapításához / kötelez felülvizsgálatához ( Az ápolt személy háziorvosa tölti ki) I. Igazolom, hogy: Név:... Születési neve:. Anyja neve:... Szül. hely, év,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet

176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól A Kormány a foglalkoztatás

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2007 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot hirdet Látássérült személyek elemi és foglalkozási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 1008-0/2009-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.01.01-2013.01.02 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben