Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil +36 209 585 651 ladosmihaly@freemail.hu"

Átírás

1 Cím H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10. Postai cím H-9002 Gyır, Pf.: 420. Telefon Fax Web SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK Név DR. LADOS Mihály Nemzetiség Magyar Születés helye és ideje Mosonmagyaróvár, július 27. Családi állapot nıs, két gyermek Lakcím H-9026 Gyır, Körtöltés u. 9. Mobil KÉPZETTSÉG Idıtartam 2005 Oktatási intézmény, szak Magyar Tudományos Akadémia Megszerzett fokozat Közgazdaságtudomány kandidátusa (C.Sc.), 1995/12 Disszertáció: Tax on Immobile Property in Local Government Finance in Hungary. Idıtartam Oktatási intézmény, szak Urban Management Centre (Erasmus University, Institute for Housing and Urban Development Studies), Rotterdam, Hollandia Megszerzett fokozat M.Sc. on Urban Management, 1994/09 Idıtartam Oktatási intézmény, szak Janus Pannonius Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs Ipari tervezı-elemzı szak Megszerzett fokozat Okl. közgazda (M.Sc.), 1984/11 SZAKMAI GYAKORLAT Idıtartam 1986-tól Munkahely Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja (7621 Pécs, Papnövelde u. 22.) Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet (H-9022 Gyır, Liszt F. u. 10.) Tevékenység típusa, ágazat társadalomtudományi kutatás Beosztás - - igazgató (2008-tól) igazgató-helyettes, tudományos fımunkatárs ( ) - tudományos munkatárs ( ) - tudományos segédmunkatárs ( ) Fı tevékenységek az intézet munkájának irányítása, kutatásszervezés és vezetés, intézeti adminisztráció, intézet képviselete hivatalos fórumokon, nemzetközi kapcsolatok, intézeti szintő pályázatok elıkészítése Tel: Fax:

2 Idıtartam Munkahely Tevékenység típusa, ágazat 1992-tıl Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék (H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.) felsıoktatás Beosztás - - egyetemi docens (2007-tıl) tudományos fımunkatárs ( ) - óraadó tanár ( ) Fı tevékenységek elıadások tartása, diplomamunka konzultáció, vizsgáztatás, Államvizsga Bizottság tag (másodállás) Idıtartam Munkahely Gyır-Moson-Sopron Megyei Tanács Pénzügyi Osztály, 9021 Gyır, Árpád u. Tevékenység típusa, ágazat közigazgatás Beosztás elıadó Fı tevékenységek költségvetési tervezés Idıtartam Munkahely Zengı Gyöngye Mezıgazdasági Termelıszövetkezet, 7742 Bogád Tevékenység típusa, ágazat mezıgazdaság Beosztás üzemgazdász Fı tevékenységek vállalati tervezés, utókalkuláció, árképzés, vállalati statisztika Idıtartam Munkahely FERROSZERFA Gmk Görcsöny Tevékenység típusa, ágazat építıipar Beosztás könyvelı Fı tevékenységek a vállalkozás könyvvezetése, bérszámfejtése, éves pénzügyi beszámoló készítése, adózása (másodállás) SZAKMAI TAPASZTALATOK ÉS KOMPETENCIÁK 22 év szakmai tapasztalat a hazai és nemzetközi település- és terület-, illetve gazdaságfejlesztési, önkormányzati gazdálkodási és innovációs kutatásokban és szakmai tanácsadói munkákban. Részvétel több mint 60 kutatási és tervezési/monitoring projektben, több min 30 esetben a projekt (magyar oldali) vezetése a jelzett területeken a fenti idıszakban. 10 év gyakorlat Phare és más EU finanszírozású projektek menedzselésében a regionális politika és a területfejlesztés területén. Projektvezetıként felelısség a pályázat elkészítéséért, a projekt általános menedzsmentjéért, a projekt szakmai tartalmának megvalósításáért, a tendereljárások lebonyolításáért és a projekttel kapcsolatos dokumentáció, szakmai és pénzügyi jelentések elkészítéséért, az eredmények nyilvánosságának (prezentációk, kiadványok) biztosításáért. A fenti projekteken keresztül jártasság szerzése a DIS/PRAG és a hazai közbeszerzési eljárás szabályainak alkalmazásában. 7 év gyakorlat a Strukturális Alapok, illetve a Phare CBC/Interreg pályázatok és program értékelésében és Értékelési Bizottsági munkájában, valamint a Regionális Operatív Program ex-ante értékelésében. OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI TAPASZTALATOK 17 év gyakorlat a felsıoktatásban területfejlesztési és önkormányzati témájú tantárgyak oktatásában, diplomamunkák vezetésében. Több mint 10 éves gyakorlat a városmenedzsment, önkormányzati gazdálkodás, regionális politika és EU finanszírozású projektekkel kapcsolatos képzésben. Az elmúlt hat évben több Phare, Interreg és Strukturális Alapokkal kapcsolatos nemzeti szintő, nemzetközi projektstábbal megvalósított training program komponens vezetıi feladat megvalósítása. Oktatott kurzusok: Önkormányzatok összehasonlító elemzése: Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Gyır doktori képzés, 2004-tıl tel: fax:

3 Önkormányzati gazdálkodás: Széchenyi István Egyetem, Gyır regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzés, 2009-tıl Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest önkormányzati fıépítész szakmérnök képzés, városépítés-városgazdálkodás szakmérnökképzés, vendégelıadó 1996-tól Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Budapest Településfejlesztési speciál kollégium, Gazdaságföldrajz szak, vendégelıadó Településgazdaságtan: Széchenyi István Egyetem/Fıiskola, 1992-tıl: Közszolgálati alapszak, 2008-tól Településgazdasági szakirány, Közgazdasági Fakultás/Jog- és Gazdaságtudományi Kar Településmérnök szak, Építési és Környezetmérnöki Fakultás/Mőszaki Kar, Local Government Finance: Széchenyi István Egyetem/Fıiskola, 1999-tıl Térségi stratégiák: Széchenyi István Egyetem/Fıiskola, 1997-tıl: Közszolgálati alapszak, 2009-tıl Településgazdasági szakirány, Közgazdasági Fakultás/Jog- és Gazdaságtudományi Kar Településmérnök szak, Építési és Környezetmérnöki Fakultás/Mőszaki Kar, Regionális Politika: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési szakirány, Tájépítészeti, -védelmi és fejlesztési Kar, vendégelıadó Budapesti Közgazdasági Egyetem Továbbképzési Intézet Magyar-francia területfejlesztési posztgraduális képzés, vendégelıadó Berzsenyi Dániel Fıiskola Településfejlesztési speciál kollégium, Gazdaságföldrajz szak, vendégelıadó 1996 Regionális gazdaságtan: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájtervezési szakirány, Tájépítészeti, -védelmi és fejlesztési Kar, vendégelıadó TAGSÁG SZAKMAI SZERVEZETEKBEN MTA Akadémia Kutatók Tanácsa tag, a Költségvetési Bizottság tagja, 2008-tól Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Gyır a Doktori Tanács tagja, 2008-tól Magyar Regionális Tudományi Társaság tag, 2002-tıl Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács állandó meghívott (MTA RKK NYUTI képviseletében), 1998-tól MTA Regionális Tudományi Bizottság tag, 1996-tól VEAB Közgazdaságtudományi Bizottság tag, 1996-tól The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) MTA RKK NYUTI képviselıje, 1995-tıl Magyar Urbanisztikai Társaság tag, 1995-tıl HUNGARNET Egyesület MTA RKK NYUTI képviselıje, 1995-tıl Regional Science Assosiation Internetional (RSA) tag, 1994-tıl Magyar Közgazdasági Társaság Gyır-Moson-Sopron Megyei Szervezet titkár 1999-tıl, tag 1986-tól ÖSZTÖNDÍJAK, ELISMERÉSEK Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Regionális gazdaságtan és politika szekció) A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Különdíja a felkészítı tanár számára, 1997 Veszprémi Akadémiai Bizottság fiatal kutatói II. díj, 1987 XI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (Közösségi pénzügyek szekció) - I. díj, 1985 tel: fax:

4 EGYÉNI KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK ANYANYELV magyar EGYÉB NYELVEK angol német olvasás felsı alap írás felsı alap beszéd felsı alap TÁRSAS KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK 22 év tapasztalat csoportmunkák megvalósításában 14 év tapasztalat konzorciális projektek megvalósításában SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK 22 év gyakorlat hazai és nemzetközi tudományos rendezvények szervezésében és megvalósításában 12 év vezetıi gyakorlat MŐSZAKI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK Microsoft Office programok Word, Excel, PowerPoint napi használata Internet és levelezı programok napi használata EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK Training: Curricula Development and Teaching Technics of Public Management - NISPAcee, Borowets (Bulgaria) - nemzetközi Helyi gazdaságfejlesztés és stratégiai tervezés Canadian Urban Institute, Budapest Curricula Development and Teaching Technics of Public Finance and Comparative Public Administration - NISPAcee, Stará Lesná (Slovakia) - nemzetközi Training of Trainers (Case Study Teaching) - Soros Foundation-USAID, Prague- Liberec (Czech Republic) - nemzetközi Training of Trainers (Szilárd települési hulladék pénzügyi menedzsmentje) - USAID, Gyır (Hungary) training vezetı Ingatlangazdálkodási stratégiák a települési önkormányzatok számára - KOLPRON (Rotterdam, The Netherlands) - Gyır-Mosonmagyaróvár (Hungary) Training of Trainers (Management of Changes in Local Governments and Action Planning) - UNCHS Habitat, Veszprém (Hungary) nemzetközi JOGOSÍTVÁNY B kategória, 1982-tıl EGYÉB INFORMÁCIÓ MELLÉKLETEK publikációs lista, idegen nyelvő konferencia elıadások, kutatási projektekben való részvétel (nemzetközi/hazai) Gyır, március 9. igazgató, tudományos fımunkatárs tel: fax:

5 PUBLIKÁCIÓS LISTA KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK: A településfejlesztés finanszírozási rendszere, pénzügyi szabályozása. In: A regionális tudomány 20 éve. Lengyel I. és Rechnitzer J. (szerk.). Budapest, Akadémai Kiadó Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülési környezetben. In: Függıben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Szerk.: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet pp Társszerzı: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. 3. Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. In: Függıben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Szerk.: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet pp Társszerzı: Koós B. 4. A településfejlesztés finanszírozási rendszere, pénzügyi szabályozása. In: Település és fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben. Szerk.: Rechnitzer J pp Társszerı: Kovács G (szerk.): Egyetem a régióért. Pécs Gyır: MTA Regionális Kutatások Központja, p. Társzerkesztı: Rechnitzer J. 6. A régió fejlesztési rendszere. In: Nyugat-Dunántúl. A kárpát-medence régiói 5. Szerk.: Rechnitzer János. MTA RKK Dialóg Campus, Pécs-Budapest pp Az INTERREG-PHARE CBC projektek típusai és tapasztalatai. In: Hidak vagy sorompók? A határokon átívelı együttmőködések szerepe az integrációs folyamatban. Szerk.: Kaiser T. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, pp (Stratégiai Kutatások Magyarország 2015, 1.) Kutatás-fejlesztés. In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz, A. Rechnitzer, J. MTA RKK, Pécs-Gyır pp társszerzı: H. Barsi B A területfejlesztési koncepciótól a monitoringig. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs p. társszerzı: Rechnitzer J Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In: Consolidation or Fragmantation The Scale of Local Governments in Central and Eastern Europe. ed. Swianiewicz, P. LGI-OSI, Budapest pp (co-authors: Fekete, É.; Pfeil, E.; Szoboszlai Zs.) A regionális szintő területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth, Gy. Rechnitzer, J. MTA RKK. Pécs, pp társszerzı: Rechnitzer J Local Property Taxation in Hungary. In: Property Tax: An International Review. ed. McCluskey, W. Ashgate, Aldershot- Brookfield USA-Singapore-Sydney pp (co-author Péteri, G.) 13. Alternative Revenues The Modernisation of Budgeting of Hungarian Local Governments. (Traning Material 3) The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID p. co-author: Rosenberg, P. 14. Bevételi alternatívák. A magyar önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának modernizálása 3. oktatási kézikönyv The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID. 20 p. társszerzı: Rosenberg, P Future perspectives for Local Government Finance in Hungary. Discussion Papers No. 25. Centre for Regional Studies, Pécs p Ipari park fejlesztési projekt - Ajka. In: Önkormányzati beruházások tervezése. Helyi önkormányzati Know-how program. Szerk.: Péteri G. Helyi demokrácia és újítások Alapítvány, Budapest pp A városnövekedés szakaszai - urbanizációs ciklusok. In: Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. Szerk.: Rechnitzer J. MTA RKK, Gyır-Pécs pp Enterprises of Local Town Councils in Hungary. In: Spatial Research and Social-Political Changes. Discussion Papers Special. ed. Dúró Annamária. Centre for Regional Studies, Pécs pp Önkormányzat és vállalkozás. (Áttekintı tanulmány). In: Helyi társadalom, gazdaság, politika - Tanulmányok az önkormányzatokról. Szerk.: Csefkó, F. Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért Titkársági és Kiadói Iroda. Budapest pp (szerk.): Gyıri Tanulmányok 12. sz. Gyır Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gyır p. tel: fax:

6 21. Gyır helye a pénzintézeti rendszerben. In: Gyıri Tanulmányok 12. sz. Szerk.: Lados Mihály. Gyır Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gyır pp (szerk.): A regionális tudományok integrálása a felsıoktatásba. - Területi szemlélet a közgazdaságtudományban, avagy van-e regionális gazdaságtan Magyarországon? MTA RKK ÉDO, Gyır p. (társ-szerkesztı Kocsis, Zs.) (szerk.) Fejezetek a gyıri önkormányzatok történetébıl - Gyıri tanulmányok 11. sz. Gyır Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gyır p. 24. Change in the Economic Operation of the Local Authorities in the City of Gyır. In: Events and Changes - The First Steps of Local Transition in East-Central Europe. ed. Péteri, G. Local Democracy and Innovation Foundation, Budapest pp Osztrák-magyar gazdasági együttmőködés. In: A nyitott határ. Szerk.: Rechnitzer J. Vienna-Gyır, pp Rábaköz népesedésének és foglalkoztatási viszonyainak vizsgálata között. In: A Rábaköz térszerkezete. Szerk.: Rechnitzer J. - Sas, B. Csorna-Kapuvár pp A Szigetköz népesedésének és foglalkozási viszonyainak alakulása 1960 és 1986 között. In: A MTA Regionális Kutatások Központja Kutatási Eredményei 6. Térszerkezeti vizsgálatok az Észak-Dunántúlon. Szerk.: Rechnitzer, J. - Sas, B. Pécs pp KONFERENCIA KIADVÁNYOK: Taxation Attitudes of Local Governments in Hungary. In: Local Development and Public Administration in Transition. (IGU CGPA Conference. May 4-7, 1995., Békéscsaba, Hungary. Section 3: Geography of public finance.) ed. Barlow, M., Lengyel, I. and Welch, R. JATE Press, Szeged pp Comparison of Attitudes to Local Taxation of Four Big Cities. In: "Public Finance and Comparative Public Administration Curricula Development and Teaching Methodology" (The Second Summer Workshop at Stará Lesná, Augusztus ). ed. Wright, G. NISPAcee, Bratislava pp A területfejlesztés erıforrásai az Északnyugat-Dunántúlon. In: Magyarország és Észak-Dunántúl fejlıdésének fı irányai, sajátosságai az ezredfordulón és a 21. sz. elején. (Veszprém, október 11. VEAB konferencia) Szerk: Beszteri B. és Nagy G. VEAB, Veszprém pp (Resources of Regional Development in North-West Transdanubia) Tanácsi vállalkozások a városokban. In: Területi egyenlıtlenségek. (Hungarian-Spanish Seminar - Miskolc-Gyır- Budapest. August 26 - September 1, 1990.) ed. Vincze, J. - Sanchez, S. H. MTA RKK ÉMO, Miskolc pp (Spanish) (Public enterprises in small Hungarian Cities) 5. Tanácsi vállalkozások a városokban. In: Területi egyenlıtlenségek. (Hungarian-Spanish Seminar - Miskolc-Gyır- Budapest. August 26 - September 1, 1990.) ed. Vincze, J. - Sanchez, S. H. MTA RKK ÉMO, Miskolc pp (Hungarian). (Public enterprises in small Hungarian Cities) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK: Programmevaluirung Anhand des Beispieles des Ungarn-Österreich Phare CBC Kleinprojektfonds = Tér és Társadalom 2005/2. pp Von einer grenznahen Lage zur integrierten Grenzregion. = Tér és Társadalom 2005/2. pp Programértékelés a évi Magyarország-Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap példáján. = Tér és Társadalom 2005/2. pp (Program Evaluation Case of Hungary-Austria Phare CBC Small Project Fund 2000) 4. A határmentiségtıl az integrált határrégióig. = Tér és Társadalom 2005/2. pp (From Cross-border Co-operation ti the Integrated Border region) Impacts of the Enlargement on Spatial Planning in Hungary. = FORUM Raumplanung 2001/2. pp A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításától a programozásig és az értékelésig. = Tér és Társadalom 2001/2. pp (Challenges of the Spatial Planning in Hungary in the 1990s: from Regional Strategies to Programming and Impact Analysis) Zusammenarbeit über die Grenzen: der sanfte Druck der EU. = RAUM Österreichische Zeitschrift für Raumplannung und Regionalpolitik. No März. pp tel: fax:

7 Az önkormányzati finanszírozás lehetséges jövıbeli irányai. = Tér és Társadalom 1998/1. pp (Future Perspectives for Local Government Finance in Hungary) Regionális konjunktúrakutatás az Észak-Dunántúlon. = Ipari Szemle. 1997/2. pp (társszerzı: Dıry T.) (Regional Prosperity Analysis in North Transdanubia) 10. A területfejlesztés erıforrásai az Északnyugat-Dunántúlon. = Tér és Társadalom 1997/1. pp (Local Government Management and Regional Development in North-West Transdanubia) 11. Az Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája. = Tér és Társadalom 1997/1. pp (társszerzı: Rechnitzer J.) (Regional Development Strategy of North-West Transdanubia). 12. Regionális konjunktúra kutatás eredményei és tapasztalatai. = Tér és Társadalom 1997/1. pp (társszerzı: Dıry T.) (Results and Experiences of a Survey on Regional Prosperity Analysis) Az ingatlanadóztatás gyakorlata Hollandiában. = Pénzügyi Szemle 1995/4. pp (Property taxation in the Netherlands) 14. Komárom-Esztergom megye az átmenet éveiben I-II. = Falu Város Régió 1995/1-2. pp és 1995/4-5. pp (Komárom-Esztergom county in the years of transition) A vidék a világkiállítás mellett. = COMITATUS 1992/1-2. pp (társszerzı: Rechnitzer J.) - (Regional effects of EXPO '96 in Budapest) 16. A pénzintézeti rendszer kialakulása Magyarországon. = COMITATUS 1992/8-9. pp (The formulation of two tier bank system in Hungary) A kötvénykibocsátás ágazati és területi sajátosságai. = Bankszemle 1991/5. pp (Regional differences of bond issue in Hunghary in the 1980s) 18. A tanácsi kötvénykibocsátás tapasztalatai ( ) I-II. = COMITATUS 1991/8-9. pp és 1991/10. pp (Experiencies of the local government bond issues between 1981 and 1988) Magyarország megyéinek jövedelemtermelésérıl. = Bankszemle 1988/3. pp (társszerzı: Rechnitzer J.) - (Regional differences of the GDP generated in the industry in Hungary) 20. Jövedelemtermelés változásai a megyékben ( ). = Tervgazdasági Fórum 1988/3. pp (társszerzı: Rechnitzer J.) - (Changes on regional differences of the GDP in Hungary between 1980 and 1985) tel: fax:

8 KONFERENCIA ELİADÁSOK (CASK IDEGEN NYELVŐ): Regional Policies and Cross-border Cooperation paper presented at the International Research Seminar of Batthyány Lajos College of Law, Széchenyi István University February, Gyır, Hungary Regional Policies in the European Union paper presented at the 4 th Batthyány Summer School on Central Europe and the European Union July 2008, Batthyány Lajos College of Law, Széchenyi István University, Gyır, Hungary 3. Property Taxation in Hungary: Time to Change paper presented at the 16 th Annual Conference of NISPAcee, 5. Working Group on Public Sector Finance and Accounting on Property Taxation in CEE and CIS Countries May, Bratislava, Slovak Republik. 4. Property Taxation in CEE and CIS Countries Introductory Notes paper presented at the 16 th Annual Conference of NISPAcee, 5. Working Group on Public Sector Finance and Accounting on Property Taxation in CEE and CIS Countries May, Bratislava, Slovak Republik. 5. Regional Policy of the European Union paper presented at the Central-European Intensive Course of Batthyány Lajos College of Law, Széchenyi István University February Gyır, Hungary (Transitional Local Government Finance paper presented at the 15 th Annual Conference of NISPAcee, 5. Working Group on Public Sector Finance and Accounting May, Kyiv, Ukraine. 7. Regional Policy and Cross-border Cooperation paper presented at the Central-European Intensive Course of Batthyány Lajos College of Law, Széchenyi István University. 26 February 02 March, Gyır, Hungary Transitional Local Government Finance Thesis and the Hungarian Case paper presented at the Annual Conference of IGU CGPP on New tasks, approaches and spatial perspectives in public policy. October 18-22, Bratislava, Slovakia 9. Universities in the cross border cooperation Status of the Hungarian Joint Project paper presented at the 3 rd International Conference of UNIREGIO INterreg IIIA project. 30 March, Krems, Austria. 10. The Role of Universities in the Regional Development paper presented at the 2 nd International Conference of UNIREGIO INterreg IIIA project. 17 January, Gyır, Hungary (co-author: Mezei, K.) Hungarian Need to Realign Local Revenue Sources: towards Property Taxation - paper presented at the 8 th International Conference of the International Property Tax Institute on Property Tax in Transition Its Role in Fiscal Decentralization August, Prague, Czech Republic 12. Regional Strategies and Programs paper presented at the 2 nd DRC (Danube Rectors Conference) Summer University on Regional Co-operation July, Eisenstadt, Austria 13. Regional Foresight in West Transdanubia - paper presented at the 6 th Conference of Industrial Change Network Interreg IIIC project, Working Group on Innovation and Technology Management February, Coventry, United Kingdom. 14. Regional RTD System in West Transdanubia paper presented at the Conference of CORINNA Interreg IIIC project Component 2 Analysis and Research. 9 February Graz, Austria Local Taxation in Hungary: An Analysis paper presented at Consultation Day for financial officers of the Ministry of Finance, Indonesia on Discussion on Local Taxation in Hungary. 22. July, Budapest, Hungary (Organiser: Ministry of Finance and LGI-OSI) 16. Evaluation of sites and projects in the region Vienna Bratislava Gyır-Moson-Sopron: Strength, weaknesses, chances, risks and options from Northwest Hungary point of view paper presented at Seminar on Site and Project Evaluation Regional Planning and Development, 26 May, Bratislava, Slovakia Property Taxation in Hungary: a Critical View paper presented at the AUREUA International Conference on Transitional Panel IVC: Property Taxation in Transition Countries, June, Krakow, Poland 18. Enhancing Local Government Revenue Raising Capacity in Hungary paper presented at the annual conference of NISPAcee on Enhancing the Capacities to Govern: Challenges Facing the CEE Countries 5. Working Group on Public Sector Finance and Accounting, April, Bucharest. Romania 19. Size and Service Delivery: the case of Hungary paper presented at the conference of LGI-OSI on Local Selfgovernment in Decentralized System - Size of Local Self-governments and Delivered Services, 31 January, Bratislava, Slovak Republic Challenges on Budgetary Planning, Local Government Finance and Local Economic Development - paper presented at the Summer University on Empires and Satellites: New Perspectives on Globalization and Integration, 24 June 5 July, Kıszeg, Hungary tel: fax:

9 Regional Implications of the EU Enlargement: Case of Hungary - paper presented at the 2 nd Building Regions Discussion Regional Implications of the EU Enlargement, 23-24October, Frankfurt am Oder and Słubice, Germany-Poland 22. Managing Regions in Hungary: Hopes, Challenges and Possibilities - paper presented at the International Symposium on Regional Policy in Europe The knowledge Age, September, Eisenerz, Austria 23. Financing Regional Development in Hungary - paper presented at the 9 th Annual Conference of NISPAcee, May, Riga, Latvia. 24. Scenarios for Regional Finance in Hungary - paper presented at IV. Hungarian-Spanish Seminar, April, Madrid, Spain. 25. Regional Planning in Hungary - paper presented at Podiumdiscussion on New Tendencies in Regional Planning in Europe, 4 April, Vienna, Austria Planning Cross-border Co-operation in the Tri-border Area in Austria-Hungary-Slovakia - paper presented at Neighbourhood 21 Conference, May 4-5, Bratislava, Slovak Republic Success and Regional Economies in Transition: Case of Hungary - paper presented at 39 th European Congress of the RSA, August, Dublin, Ireland. Section on Regional Economies in Transition (co-author Rechnitzer, J.) 28. Financing Regional Development in Hungary - paper presented at the Annual Conference of IGU CGPA, September, Spiez, Switzerland A SWOT Analysis of the Austrian-Hungarian Cross-Border Co-operation. - paper presented at the Conference of Cross-Border Co-operation September, Zamosc, Poland. (co-author Rechnitzer, J.) 30. Central-Local Relations in the Hungarian Public Finance. - paper presented at the Annual Conference of IGU CGPA, 2-4 July, Cambridge, U.K The Experiences of Regional Strategic Planning in Hungary. - paper presented at 37 th European Congress of the RSA, August, Rome, Italy. (co-author Rechnitzer, J.) Changes in the Regional Policy after the Transition in Hungary - paper presented at 5 th World Congress of the RSA, 2-6 May, Tokyo, Japan. (co-author Rechnitzer, J.) 33. Municipal Borrowing in Hungary. - paper presented at the IV. Annual Conference of NISPAcee, March, Tirana, Albania Comparison of Attitudes to Local Taxation of Four Big Cities. paper presented at the Second Summer Workshop of NIS- PAcee on Public Finance and Comparative Public Administration Curricula Development and Teaching Methodology August, Stará Lesná, Slovak Republic 35. Taxation Attitudes of Local Governments in Hungary. paper presented at the IGU CGPA Conference on Local Development and Public Administration in Transition. 4-7 May, Békéscsaba, Hungary. Section 3: Geography of public finance Location change of advanced producer services in Hungary. - paper presented at the XXXIV. European Conference of RSA, August, Groningen, The Netherlands. Section 6: Networks. (co-author Rechnitzer J.) Tax on Urban Property as an Instrument of Urban Land Management. - paper presented at the International Housing Conference. 7-9 September, Budapest, Hungary. Section 6: Supply on Housing. tel: fax:

10 PROJEKT ÉS PROGRAM ÉRTÉKELÉS: Magyarország-Románis és Magyarország-Szerbia és Montenegro Határ menti Együtt-mőködési Program záró-értékelése (Finanszírozó: VÁTI Kht.) projektvezetı: kapcsolattartás a megbízóval, szükséges információk (IH, JTS, projektgazda dokumentumainak összegyőjtése), feldolgozás és a három program értékelésének irányítása Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Határ menti Együttmőködési Program záró-értékelése (Finanszírozó: VÁTI Kht.) projektvezetı: kapcsolattartás a megbízóval, szükséges információk (IH, JTS, projektgazda dokumentumainak összegyőjtése), feldolgozás és a három program értékelésének irányítása Szlovénia-Magyarország-Horvátország Határ menti Együttmőködési Program záró-értékelése (Finanszírozó: VÁTI Kht.) projektvezetı: kapcsolattartás a megbízóval, szükséges információk (IH, JTS, projektgazda dokumentumainak összegyőjtése), feldolgozás és a három program értékelésének irányítása Indikátorok tervezése, mérése és teljesítése (Finanszírozó: NFÜ ROP IH) társ-témavezetı: elemzés és módszertan készítése a ROP hatékonyságjavítását célzó értékelı tanulmányhoz IIIC East Impact and Effectiveness (Finanszírozó: the Management Authority of the Interreg IIIC Programme for the East Zone 6 EU tagország együttmőködése Projektvezetı: Herta Tödtling, ÖIR-Management, Bécs, Ausztria) helyi szakértı: 3 kiválasztott magyarországi régi Interreg IIIC gyakorlatának értékelése évi Magyarország-Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap értékelési szakértı: 53 pályázat értékelése évi Magyarország-Szlovénia Phare CBC Kisprojekt Alap értékelési szakértı: Értékelési Bizottság tagja 2003 Ex-ante Evaluation of the Regional Operative Programme and Programme Complement of Hungary (Finanszírozó: Miniszterelnöki Hivatal A leideni /Hollandia/ Research voor Beleid International-al együttmőködve Projektvezetı: Pieter van Run) helyi szakértı: a programindikátor rendszer értékelése évi Magyarország-Szlovénia Phare CBC Kisprojekt Alap értékelési szakértı: Értékelési Bizottság tagja évi Magyarország-Szlovénia Phare CBC Kisprojekt Alap értékelési szakértı: 10 gazdaságfejlesztési pályázat értékelése 2001 A gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatok és értékelések (Finanszírozó: FVM) projektvezetı: a tanulmány elkészítésének koordinálása, részfejezetek készítése, záró-tanulmány szerkesztése. TRAINING, KÉPZÉSI PROGRAMOK: 2005 Nyári Akadémia az osztrák-magyar határ menti együttmőködésrıl ( A Határ mentiségtıl a határrégióig c. Magyarország- Ausztria Phare CBC Humán erıforrás Támogatási Konstrukció által támogatott alprojektje) projektvezetı: felelıs a Nyári Akadémia tervezéséért, tendereljárásáért, szervezéséért és megvalósításáért, csoportfoglalkozások vezetése 2004 Technical Assistance for the Interreg Programme and Project Development (EuropeAid/116361/D/SV/HU az LRDP, London, U.K. konzorciumi vezetésével. Projektvezetı: Haris Martinos, LRDP) a training komponens kulcsszakértıje: szükségleti felmérés elıkészítése, lebonyolítása és kiértékelése, közremőködés a training anyagának kidolgolzásában, trainerek felkészítése, jövıbeli Interreg IIIA kedvezményezettek számára 10 megyében kétnapos trainengek megtartása 2004 Project Assessment and Development Facility (PADF Finanszírozó: VÁTI Kht. a HP Consulting, Budapest konzorciumi vezetésével. Projektvezetı: Simon Armstrong és Fekete Zsolt) projektcsatorna és trainag szakértı: projektcsatorna fejlesztéshez kapcsolódó szükséglet felmérés két régióban, közremőködés a projektcsatorna koncepció és a területfejlesztési programozás training modul kidolgozásában, területfejlesztési programozás training modul megvalósítása két régióban Phare 2002/2003 Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése (Finanszírozó: VÁTI Kht a PriceWaterhous-Coopers, Budapest konzorciumi vezetésével. Projektvezetı: Győrősi Andrea és Lovász Mónika) az 1. komponens vezetı szakértıje közremőködés a komponens training anyagának elkészítésébe, a training és konzultáció megtartása 4 megyében, 3-3 alkalommal 2002 Summer Academy for Sustainable Rural Development Euracademy, Gotland (Svédország) international, facilitator tel: fax:

11 NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROGRAMOK ÉS SZAKÉRTİI MUNKÁK: Energy Strategy for Pannonia (ESPAN) Austria-Magyarország Területi együttmőködési Program (Co-operation of 3 Austrian and 4 Hungarian partners Lead partner: Technologieoffensive Bugenland. GmbH. Project manager: Binder, ) Magyar oldali szakértı: energia startégia módszertanának kidolgozása, Nyugat-dunántúli Régió energia stratégiája elkészítésének koordinálása Corporate Culture and Regional Embeddedness (CURE) FP6 project (6 ország 6 szervezetével együttmőködve; Projektvezetı: Cardiff University, Centre of Advanced Studies; Cardiff, United Kingdom) helyi szakértı: vizsgálatba bevont vállakozások mintájának összeállítása, önkormányzati és vállalati mélyinterjúk készítése, a vállalkozások regionális beágyazódását és a helyi adózás és a helyi gazdadág kutatási részek felelıse Alapkutatás a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálatára. Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program (A Forum Institute-tal, Somoprja, Szlovákia együttmőködve) projektmenedzser: általános projektmenedzsment feladatok, jelentések, tendereljéárások, partnerekkel és az Program Irányító Hatósággal történı együttmőködés, disszeminációs feladatok, részvétel a kutatási feladatok megvalósításában (interjúk, konferenciavezetés és elıadás) Cooperation of Regions for Innovation (CORINNA) INTERREG IIIC project (co-operation with 6 NUTS II region in the East Zone of INTERREG IIIC programme Project co-ordinator: Eduard Sturm, Carinthian Economic Promotion Fund, Austria) President of the Steering Committee, project manager of the Hungarian side of the project: organising and leading the SC meetings, general project management tasks, steering and presenting at joint workshops and conferences, tendering, reporting, preparing subchapters of the Hungarian research reports Regional Intellectual Capital Reporting (RICARDA) FP6 Know-reg 2 project (4 EU tagország 7 szervezetével együttmőködve; Projektvezetı: DIFU, Berlin Projekt koordinátor: Zwicker Schwarm, Daniel) a Steering Committe tagja, a magyar oldali projekt vezetıje: részvétel a közös projektmenedzsmentben, általános projektmenedzsment feladatok, szakmai és pénzügyi jelentések készítése, projekt prezentációk a közös projekt rendezvényeken Austria-Hungary Territorial Co-operation Program közös programdokumentum kidolgozása (MECCA Consulting, Vienna, Austria szervezettel együttmőködve) a magyar oldali szakértı: a Helyzetelemzés munkaszakasz elkészítésének a felelıse, magyar oldali szakértı a programkészítésben UNIREGIO Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA projekt (az IIF Hochschulforschung, Vienna, Austria szervezettel együttmőködve) a magyar oldali projekt társ-projektmenedzsere: általános projektmenedzsment feladatok, jelentések, tendereljéárások, partnerekkel és az Program Irányító Hatósággal történı együttmőködés Small and Medium-Sized Towns (SMESTO) ESPON projekt (7 EU tagország együttmőködése Projekt koordinátor: Gabriele Tatzberger, ÖIR Management, Vienna, Austria) helyi szakértı: a magyar inputok biztosítása Industrial Change Network (ICN) INTERREG IIIC project (co-operation with 13 NUTS II region in Europe Project coodinator: Heike Krüger, LGH, Germany) project co-ordinator for Western Transdanubia: representing the region in project meetings (workshops, conferences), working for the component on Research and Development, preparing case study on Innovation Strategy Implementation in Western Transdanubia Joint Regional Development Program of the Vienna-Bratislava-Gyır Region (JORDES+) INTERREG IIIA-Phare CBC project (co-operation with Regional Consulting, Vienna and Urbion, Bratislava Project leader: Gabriela Schinko) a magyar oldali projekt vezetıje: felmérések, magyar oldali tanulmányok, részvétel a közös három oldalú projektmenedzsmentben, háromoldalú konferenciák és helyi workshopok szervezése és vezetése, projektprezentációk, tendereljárások, pénzügyi elszámolások Hungarian-Slovak-Ukrainian Neighbourhood Programme for international project (Finanszírozó: VÁTI Kht.) társ projektvezetı: felmérések, a szlovák féllel a programdokumentum közös kidolgozása, együttmőködés a megbízóval, a kedvezményezettekkel és az ex-ante értékelıkkel EUREGIO TOP The Regional Operative Programme for Euregion West Pannonia (Mecca Consulting, Vienna, Austria szervezetével együttmőködve Projektvezetı: Schaffer, Hannes) a magyar oldali projekt vezetıje: felmérések, az osztrák féllel a programdokumentum közös kidolgozása, együttmőködés a megbízóval és a kedvezményezettekkel Size of Local Governments, Local Democracy and Local Services Delivery nemzetközi projekt: cseh, lengyel, magyar és szlovák kutatók (Finanszírozó: Local Government Initiatives Projektvezetı: Pavel Swianiewicz, Lengyelország) a magyar országtanulmány készítıje Grant Transfers and Financial Supervision in CEECs: A Comparative Study nemzetközi projekt: bolgár brit, észt, lengyel, litván, magyar kutatók (Finanszírozó: Local Government Initiatives Projektvezetı: Zeljko Sevic, University of Greenwich, Egyesült Királyság) a magyar ország tanulmány készítıje Cities of Change (Innovatív helyi önkormányzatok hálózatának kiépítése bolgár, magyar, lett, lengyel és szlovák városok részvételével) nemzetközi projekt (Finanszírozó: Világbank és Bertelsmann Alapítvány, Gütersloh, Németország - Projektvezetı: Margaret Thalwitz /WB/ és Nikolas Beckmann /BF/) helyi szakértı tel: fax:

12 The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the View of the Forthcoming Enlargement of the European Union nemzetközi projekt: német és a csatlakozó országok kutatói (Finanszírozó: Committee of the Region /CoR)/ Projektvezetı: Thomas Fisher, The European Centre for Research on Federalism, Tübingen, Németország) magyar résztvevı Vision Planet (Strategic Plan for the Cadses Area) Transznacionális területfejlesztési tervezési projekt (Finanszírozó: EU Interreg IIc Projektvezetı: Illés Iván és Jens Kurnol, BBR, Bonn, Németország) magyar résztvevı Danube Space Study (Regional and Territorial Aspects of Developments in the Danube Countries on the European Union) Transznacionális területfejlesztési tervezési projekt (Finanszírozó: European Commission Projektvezetı: Peter Schneidewind, ÖIR, Bécs, Ausztria) magyar résztvevı Local Governments in Central and Eastern Europe nemzetközi projekt: cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, szlovák, szlovén kutatók (Finanszírozó: Local Government Initiatives Projektvezetı: Horváth, M. Tamás, Magyar Közigazgatási Intézet) magyar résztvevı Comparison Study of Municipal Budgeting in Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia nemzetközi projekt: cseh, lengyel, magyar, norvég és szlovák kutatók (Projektvezetı: Wisla Surazska, University of Bergen) magyar résztvevı 1995 Entrepreneurship and local economic development in Central and Eastern Europe nemzetközi projekt: cseh, lengyel, magyar és szlovák kutatók (Finanszírozó: OECD Projektvezetı: Michael Forst, Projekt koordinátor: Sonja Capkova) a magyar ország tanulmány készítıje Advanced Producer Services Firms: their Changing Locational Geography in Europe nemzetközi projekt: európai kutatók (Finanszírozó: the European Science Foundation Projektvezetı: prof. Moulaert, Centre Lillois d'etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques) magyar résztvevı 1991 Local democracy and innovation - nemzetközi projekt: cseh, magyar, lengyel, magyar, norvég és szlovák kutatók (Finanszírozó: Local Democracy and Innovation Foundation Projektvezetı: Harald Baldersheim, Norwegian Centre for Research in Management and Organisation és Péteri Gábor, Magyar Közigazgatási Intézet) magyar résztvevı HAZAI KUTATÁSI PROGRAMOK ÉS SZAKÉRTİI MUNKÁK NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSSAL ÉS RÉSZVÉTELLEL: A határ mentiségtıl az integrált határrégióig (From cross-border co-operation to the integrated border region) Hungarian-Austrian Phare CBC Human Grant Scheme 2002 (HU 2002/ ) project leader (Euro ) crossborder research and institutional development project Határon átnyúló területfejlesztési szakkönyvtár, dokumentumtár és információs központ évi Magyar-osztrák Phare CBC Kisprojekt Alap projektvezetı (Euro ) intézményfejlesztési projekt Vienna Tele-co-operation Centre (VITECC) Gyır II Phare CBC projekt (Finanszírozó: Phare CBC program; Keretszerzıdı: West Middlands Enterprise Ltd., Birmingham, Egyesült Királyság; Kedvezményezett: Gyır Megyei Jogú Város) projektvezetı (EURO ) 2001 Model Regional Action Plan for Central Transdanubia (A Közép-Dunántúl Kísérleti Regionális Cselekvési Terve) SPP Non- Twinning projekt (Finanszírozó: Phare program Együttmőködı partner: NEI, Hollandia és Brian Callanen, EU szakértı, Shannon Development, Írország) projektvezetı (Euro ) 2001 Transport - Economic Development - Poverty Reduction: The experience of selected cities and regions in Hungary (Közlekedés - Gazdaságfejlesztés - Szegénység csökkentése: Megyar városok és régiók tapasztalatai) Gyır, Kecskemét, Pécs és Székesfehérvár összehasonlító vizsgálata (Finanszírozó: Világbank Projektvezetı:., NEI, Hollandia) helyi szakértı Regional Development Program of Western Transdanubia (Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programja) Phare CBC projekt nemzetközi vezetéssel (Finanszírozó: Phare CBC program; Keretszerzıdı: West Middlands Enterprise Ltd., Birmingham, Egyesült Királyság; Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Területfejlesztési Tanács Projektvezetı: Haris Martinos, LRDP, London, Egyesült Királyság) helyi koordinátor 1999-ben, projektvezetı ben Joint Spatial Development Strategy in the Austrian-Hungarian-Slovak Tri Border Region (Ausztria-Magyarország- Szlovákia közös területfejlesztési programja a hármashatár térségben) Phare CBC és transznacionális területfejlesztési tervezési projekt nemzetközi vezetéssel (Finanszírozó: Phare CBC program; Keretszerzıdı: West Middlands Enterprise Ltd., Birmingham, Egyesült Királyság; Együttmőködı partnerek: Shannon Development, Írosrszág; GHK, London, Egyesült Királyság, AUREX, Pozsony, Szlovákia Projektvezetı: Kevin O Connor, Shannon Development) helyi koordinátor A magyar területi és települési kormányzati rendszer fejlesztése Világbanki projekt nemzetközi szakértıkkel (Finanszírozó: Világbank Projektvezetı: Kopányi Mihály Világbank Közép-Európai Iroda, Budapest; Al-projektvezetı: Hegedős József, Városkutatás Kft.) helyi szakértı tel: fax:

13 Beruházások tervezése és finanszírozása (Capital Budgeting of Local Governments) British-Hungarian Local Government Know-how Program (Együttmőködı partner: University of Birmingham School of Public Policy Development Administration Group Projektvezetı: Ken Davey és Péteri Gábor) helyi szakértı 1995 Helyi közszolgáltatások szerzıdésbe adása (Compulsory Competitive Tendering) - British-Hungarian Local Government Know-how Program (Együttmőködı partner: University of Birmingham School of Public Policy Development Administration Group Projektvezetı: Nick Devas és Péteri Gábor) helyi szakértı KUTATÁSI TÉMA VEZETÉSE, ELNYERT KUTATÁSI TÁMOGATÁSOK: Partnerség A VitalPro Kft. konzorciumi vezetésével. Projektvezetı: Wächter Balázs. Megbízó: Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Moson-Soprron megye hosszú távú fejlesztési koncepciója ( ) és területfejlésztési program ( ), illetve Gyır és agglomerációja hosszú távú fejlesztési koncepciója ( ) és területfejlésztési program ( ) résztémák témavezetıje SZE-Karrier Iroda, Híd a hallgatók és a piaci szereplık között a Széchenyi István egyetemmel közös projekt. Finanszírozó: ROP ( Ft) - projektmenedzser Az átmenet önkormányzati gazdálkodása (Transitional Local Government Finance) Megbízó: Tematikus OTKA ( Ft) - témavezetı Integrált Regionális Fejlesztés-finanszírozási Modell. (Integrated Model for Financing Regional Develoment) sponsored by Regional development Council of Western Transdanubia ( Ft) témavezetı Projektfejlesztés a Strukturális Alapok fogadására felkészülés jegyében. (Project Development in Western Tramsdanubia Regarding the Preparation for the Structural Funds) sponsored by Regional development Council of Western Transdanubia ( Ft) témavezı A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövıképe és operatív programja. - Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ( Ft) témavezetı 2003 A Közép-dunántúli régió forrás-abszorpciós képességének vizsgálata. (Financial Capacity of Central Transdanubia regarding the absorption of Structural Funds) sponsored by Regional development Council of Central Transdanubia ( Ft) témavezetı Intelligens kistérségek létrehozása Gyır-Moson-Sopron megyében a felülvizsgált statisztikai rendszerben. Megbízó: Gyır- Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanács ( Ft) témavezetı 2001 A gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatok és értékelések. Megbízó: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium ( Ft) témavezetı 2001 A Közép-dunántúli régió területfejlesztési programja. Megbízó: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ( Ft) témavezetı A jövedelmek alakulása a vidéki térségekben. Megbízó: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( Ft) témavezetı Gyır-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja. Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Kedvezményezett: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács ( Ft) témavezetı Regionális szintő területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. Megbízó: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium ( Ft) társ-témavezetı (Rechnitzer János) 1999 A növekedés tényezıi a vidéki térségekben. Megbízó: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( Ft) Balaton Kiemelt Üdülıkörzet hosszú távú fejlesztési koncepciója. Megbízó: Balatoni Fejlesztési Rt. ( Ft) társ-témavezetı (Rechnitzer János) Közép-Dunántúl hosszú távú fejlesztési koncepciója. Megbízó: Közép-Pannon Fejlesztési Rt. ( Ft) társtémavezetı (Rechnitzer János) 1998 A területfejlesztés térségi finanszírozása (Az állami fejlesztési támogatások decentralizációja a regionális és helyi fejlesztési források bıvítési lehetıségei) Megbízó: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium ( Ft) témavezetı 1998 A privatizáció az egyéni választókörzetekben. Megbízó: Állami Privatizációs Rt. ( Ft) témavezetı A TÁKISZ-ok mőködésének átvilágítása Megbízó: Világbank, Belügyminisztérium és Pénzügyminisztérium ( USD) altéma-vezetı (Témavezetı: Csefkó Ferenc) tel: fax:

14 Oroszlány és kistérsége fejlesztési koncepciója Megbízó: REGIOPLAN Kft. ( Ft) témavezetı 1997 Az önkormányzati gazdálkodás teljes kincstári integrációjának hatásvizsgálata. - Megbízó: Pénzügyminisztérium ( Ft) témavezetı Veszprém város és KSH körzete területfejlesztési stratégiája. Megbízó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ( Ft) témavezetı Pótadóztatás és területi kiegyenlítés az önkormányzati finanszírozásban. Megbízó: Pénzügyminisztérium ( Ft) témavezetı Veszprém megye területfejlesztési stratégiája: IV. Koncepció. (Veszprém megye területfejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) Megbízó: Veszprém Megyei Önkormányzat ( Ft) társ-témavezetı 1996 Regionális konjunktúra kutatás megalapozása. Megbízó: Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ( Ft) témavezetı Észak-Nyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája: IV. Koncepció. (Észak-Nyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ( Ft) társ-témavezetı Gyır-Moson-Sopron megye területfejlesztési stratégiája: V. Koncepció. (Gyır-Moson-Sopron megye területfejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) Megbízó: Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (. Ft) társ-témavezetı A gazdasági fejlıdés erıforrásai a kilencvenes években. Veszprém megyében (Veszprém megye területfejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) Megbízó: Veszprém Megyei Önkormányzat ( Ft) - altéma-vezetı A gazdasági fejıdés erıforrásai a kilencvenes években Északnyugat-Dunántúlon. (Az Északnyugat-Dunántúl fejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ( Ft) altéma-vezetı 1995 A helyi adózás és adóigazgatás fejlesztése. - Megbízó: Pénzügyminisztérium ( Ft) témavezetı 1995 Az önkormányzati gazdálkodás és a pénzintézeti rendszer. - Megbízó: Pénzügyminisztérium ( Ft) témavezetı 1995 A gazdasági fejlıdés erıforrásai a kilencvenes években Gyır-Moson-Sopron megyében. (Gyır-Moson-Sopron megye fejlesztési stratégiája témavezetı: Rechnitzer János altémája) - Megbízó: Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Ft) altémavezetı A megújítás lehetıségei az önkormányzati gazdálkodásban. - Megbízó: Fiatal OTKA ( Ft) témavezetı A megújítás lehetıségei a település gazdálkodásban. - Megbízó: Fiatal OTKA ( Ft) témavezetı KÖZREMŐKÖDÉS MÁS KUTATÁSI PROGRAMOKBAN ÉS SZAKÉRTİI MUNKÁKBAN: 2000 A területfejlesztési koncepciók és programok összehasonlító értékelése. (Comparative Analysis of Regional Development Strategies and Programs) MTA RKK (Megbízó: Földmővelési és Vidékfejlesztési Minisztérium. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1997 Fejér megye területfejlesztési stratégiája. (Regional Development Startegy of Fejér County) MTA RKK NYUTI. (Megbízó: Fejér Megyei Önkormányzat. Témavezetı: Dıry T A helyi adózás és a vállalkozásfejlesztés kapcsolata országos kitekintésben. (Local Taxation and Local economic Development) MTA RKK NYUTI (Megbízó: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Témavezetı: Rechnitzer J A külföldi tıke Magyarországon (Foreign Capital in Hungary ) MTA RKK (Megbízó: Állami Vagyonügynökség. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1994 A területfejlesztés és területhasználat árának, adójának meghatározása.. (The Price and Taxation of Land Use) MTA RKK NYUTI (Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. Témavezetı: Máthé M.) 1993 Az AB-AEGON hálózati rendszerének vizsgálata. (Regional Network of AB-AEGON) MTA RKK (Megbízó: AB AEGON Biztosító Rt. Témavezetı: Illés I.) 1993 Gyır kereskedelmi funkciói. (Trade Functions of Gyır) MTA RKK NYUTI (Megbízó: Gyır Megyei Jogú Város. Témavezetı: Nagy E.) 1992 Gyır nagytérségi és regionális funkciói. (Regional Function of Gyır) MTA RKK ÉDO (Megbízó: Gyır Megyei Jogú Város. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1992 A tıkepiac regionális intézményei és a tıkeáramlás. (Regional Institutions of the Capital Market and the Flow of Capital) MTA RKK (OTKA I/3 kutatás. Témavezetı: Illés I.) tel: fax:

15 1992 Az MNB területi hálózatának vizsgálata. (Analysis of the Regional Network of MNB) MTA RKK (Megbízó: Magyar Nemzeti Bank. Témavezetı: Illés I.) 1992 Az önkormányzatok területfejlesztéssel kapcsolatos döntéseinek helyzetfelmérése. (Decision Making on Regional Development at Local Governments) MTA RKK ÉMO (Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium. Témavezetı: Vincze J.) 1992 Településfejlesztési törvény elıkészítése. (Preparation for Act Regional Development) MTA RKK (Megbízó: Belügyminisztérium. Témavezetı: Horváth Gy.) Az önkormányzati rendszer kialakulásának elızményei. (The Background of the Change of Soviet Type Council System to Local Government System in Hungary) Magyar Közigazgatási Intézet (Projektvezetı: Péteri G.) Innováció fogadás a településekben. (Innovation Capacity of Settlements) - MTA RKK ÉDO (Megbízó: Észak-dunántúli Gazdasági Kamara. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1989 Demográfiai folyamatok Magyarországon. (Demographic Trends in Hungary) MTA RKK DTI. (TS2/2 projekt. Témavezetı: Tóth J.) 1989 Tatabánya-Tata-Oroszlány térség innovációs vizsgálata. (Innovation Capacity Analysis of Tata-Tatabánya-Oroszlány Region) MTA RKK ÉDO (Megbízó: Komárom-Esztergom Megyei Tanács. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1988 A tanácsi gazdálkodás új elemei és a restrikció. (New methods in local government finance and the restriction) - Magyar Közigazgatási Intézet (Megbízó: Belügyminisztérium - Projektvezetı: Péteri G.) 1987 A Rábaköz térszerkezetésnek vizsgálata. (Spatial Analysis of Rábaköz) - MTA RKK ÉDO (Megbízó: Gyır-Sopron Megyei Tanács. Témavezetı: Rechnitzer J.) 1986 Nagykanizsa iparszerkezetének vizsgálata. (Industrial Structure of Nagykanizsa) MTA RKK DTI (Megbízó: Nagykanizsai Tanács. Témavezetı: Horváth Gy.) tel: fax:

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011;

Date of birth 20. 05. 1979. Desired employment / Occupational field Work experience. Dates 2011-present, 2006-2011; Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Erzsébet Péter Ph.D Address(es) 18. Zrínyi street, Nagykanizsa, H-8800 Telephone(s) + 36 93 502 914 Mobile: - Fax(es) +36 93 312

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

HUNGARY 20 years participation in EUREKA

HUNGARY 20 years participation in EUREKA HUNGARY 20 years participation in EUREKA Tartalom EUREKA: KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZOK...4 AZ EUREKA-RÓL DIÓHÉJBAN...6 AZ EUREKA PROJEKTEK...10 ERDŐ SÁNDOR (EUREKA HLG ELNÖK) A MAGYAR ELNÖKSÉGRŐL...16 A MAGYAR

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői

Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Gelléri Mór: A magyar ipar úttörői Élet és jellemrajzok Budapest, 1887 A fiatal iparos-nemzedék a becsület, a tisztesség, a tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és haladni, és barátkozzék meg azzal

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia

A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban. Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia A globális jól-lé közpoli kai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban Hervainé Szabó Gyöngyvér Kovács László Schuchmann Júlia KJF 2015 A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University,

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA HELYI FEJLESZTÉS AZ ELEKTRONIKUS VÁLTOZAT A MŐ KÉZIRATÁT TARTALMAZZA Szerkesztıbizottság

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE. A vizek szerepe a területi fejlődésben. Révkomárom, 2011. november 24 25. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG IX. VÁNDORGYŰLÉSE A vizek szerepe a területi fejlődésben A Duna és a Tisza térségeinek fejlődési problémái és fejlesztési lehetőségei Révkomárom, 2011. november 24

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor

AGRÁRVÁLLALKOZÁS. Összeállította: Dr. Székely Sándor AGRÁRVÁLLALKOZÁS Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

BULLETIN of the Szent István University

BULLETIN of the Szent István University BULLETIN of the Szent István University SPECIAL ISSUE PART II. Gödöllő 2008 Editorial Board Prof. György Füleki CSc. Chairman of the Editorial Board Prof. Miklós Mézes DSc. editor Prof. Béla M. Csizmadia

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN

STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN STRUKTURÁLIS ÁTALAKÍTÁSOK A NEMZETI ÁLLAM-ÉS KÖZIGAZGATÁSBAN Dr. Gál András Levente Jó Állam Fejlesztési Koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos 2012. február 3. Brüsszel A prezentáció

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005

KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 KULCS AZ EURÓPAI UNIÓHOZ 2005 Kézirat lezárva 2005. február 1., Európai Ügyek Hivatala és Europe Direct hálózat 2005. április 1. Várjuk a kiadvánnyal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat: Miniszterelnöki

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLNI...

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLNI... VÁLLALKOZÓVÁ VÁLNI... VÁLLALKOZÓVÁ VÁLNI... A pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása kiemelt téma napjainkban az Európai Unióban. A lendületes, dinamikus, kreatív ötleten alapuló kis- és

Részletesebben