Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Beszámoló a városban működő kulturális, művészeti egyesületek munkájáról Hódmezővásárhely Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságánál foglalkoztatottakat érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok megállapítása Kabinet Iroda beszámolója... 55

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Az anyagot készítette: Dr. Antalóczy Péter HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Antalóczy Péter részegység vezető. Ikt. szám: /2009.

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy:A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezetője Dr. Antalócy Péter elkészítette a Hód- Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokról szóló anyagát, melyet önök elé terjesztek. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Hódmezővásárhely, október 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra (Előterjesztés a október 1-i közgyűlésre) A 2008 harmadik negyedévében Magyarországra rátört gazdasági világválság nyilvánvalóan érzékenyen érinti a hódmezővásárhelyi vállalkozásokat, azon belül pedig az ipari parkba betelepült cégeket is. A cégek változó helyzete az egész városra nézve járhat következményekkel, ezért fontos, hogy az Önkormányzat figyelemmel kísérje a folyamatokat és felkészüljön az esetleg szükségessé váló beavatkozásokra. A helyzetből adódó lényeges veszélyek: a munkanélküliség megnövekedése, családok elszegényedése; a helyi adó-bevételek csökkenése; az Önkormányzattal szemben korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellehetetlenülése; tervezett fejlesztések, beruházások elhalasztása, meghiúsulása; cégek tönkremenetele; stb. Mindezek kedvezőtlen esetben önkormányzati bevételcsökkenések mellett növekvő kiadásokat jelenthetnek. Ezen hatásokról 2009 első negyedévében már készült egy közgyűlési előterjesztés, melynek megvitatása után olyan döntés született, hogy kb. fél év elteltével vissza kell térni a témára. Jelen előterjesztés ennek a határozatnak kíván eleget tenni. A betelepült (betelepülő) vállalkozások vezetőivel a jelzett veszélyek szem előtt tartásával interjút készítettem, kérve őket arra, hogy a megadott adatok, információk nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez járuljanak hozzá. Az összehasonlíthatóság és az objektivitásra való törekvés miatt minden cégvezetőnek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, melyek az alábbi témaköröket ölelték fel: Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) (A válság hatásai feltételezésem szerint nem azonos mértékben érintik az egyes gazdasági ágazatokat. Ennek tisztázása volt e kérdés indoka.) Milyen a vállalkozás munkaellátottsági, árbevételi helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A cég általános piaci helyzetének megítélése indokolja a kérdést.) Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az exportpiacoknak való kitettséget tisztázza.) Milyen a vállalkozás nyereségessége: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Az erre adott válaszokat az árbevétellel összehasonlítva képet kaphatunk a cég erőfeszítéseinek nagyságáról a piacon maradás érdekében; pl. az árengedmények mértékéről.) Milyen a foglalkoztatás, a létszám helyzete különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Tisztázható, hogy kell-e a válság miatt jelentős mértékű munkanélküliség növekedéssel számolni.)

5 I/B kötet 5. oldal A foglalkoztatottak jövedelemviszonyai hogyan alakultak: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A vásárlóerő, az elszegényedés mértéke változásának megismerése indokolja a kérdést.) Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? (Kíváncsi voltam, hogy exportáló cégeink tudtak-e élni a gyenge forint adta esélyekkel, illetve az elvileg dráguló import mennyire rontott helyzetükön.) Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? (A beszerzési árak alapvetően meghatározzák a közvetlen anyagköltséget, tehát a jövedelmezőséget adott értékesítési árak mellett.) Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az importpiacoknak való kitettséget tisztázza a kérdés.) Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? (Az alapanyagok beszerzési egységárainak, az energia- és egyéb rezsiköltségeknek, valamint a béreknek. esetleges változásai összességében hozhatnak indokolható költségnövekedést. Vajon ez érvényesíthető-e a jelen piaci helyzetben?) Milyen a cég beruházási helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Egy cég helyzetére jellemző, hogy beruházásokra mennyit képes fordítani, de előre vetíti jövőbeni piacképességét is.) Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok közvetlen élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok indirekt élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. (Bármilyen egyéb, a fentiekben nem tárgyalt hatás megismerése a cél.) Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? (Látható-e már az alagút vége?)

6 I/B kötet 6. oldal A válaszoknál nem a mérleg szerinti pontosságot kértem, hanem csak nagyságrendeket és a mutatkozó tendenciákat. A kért adatoknál az idősor indoklása: 2007 az utolsó még válsággal nem terhelt év; 2008 a válság által részben érintett év; 2009 a teljes év válságban telik el; 2010 kilátásaira azért voltam kíváncsi, hogy vajon az adott piac hangulatát ismerő, de rendelésállománnyal még általában nem rendelkező cégvezetők hogyan mernek tervezni. A számokra helyeztem a hangsúlyt és rövid szöveges magyarázatot az adatfelvétel során csak ott tettem, ahol nagyon indokoltnak tűnt az adatok értelmezéséhez. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a szóban elmondottak gyakran erősen szubjektívek, függenek az adatközlő vérmérsékletétől. Az előadottakból kitűnő pesszimizmust vagy optimizmust a számszaki eredmények több alkalommal nem igazolták. Az I.sz. mellékletben összefoglaltam az Ipari Parkba betelepült (már működő), betelepülő (ipari területtel rendelkező, beruházást már elkezdett, de gazdasági tevékenységet még az Ipari Parkon kívül folytató), valamint szerződött (ipari terület megvásárlására szerződéssel rendelkező, de beruházást még el nem kezdő) vállalkozásokat. A II.sz. mellékletben a kérdőív minta található (A kitöltött, visszaérkezett kérdőívek megtekinthetők az Önkormányzati Csoportnál I.em.21. szoba) Összesen 31 cégvezetővel sikerült a kérdőívet kitöltenem, de a mellékletben csak 30 található, mert a Pioneer Hi-Bred Zrt. több kérdésre nem válaszolt üzleti titokra való hivatkozással, a többi kérdésre adott válaszának nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez viszont nem járult hozzá. Kijelenthető azonban, hogy a megadott nem nyilvános adatok ezen előterjesztés alapvető megállapításait érdemben nem befolyásolták volna. A SÜD-BAU Kft. csak területtel rendelkezik az Ipari Parkban. Ezt az azonos tulajdonosi struktúrával rendelkező SÜD-ALU Kft bérli tőle gazdasági tevékenyégé folytatásához. Emiatt csak a SÜD-ALU vezetőjével készítettem interjút. A Mota-Engil Zrt. -en keresztül kérte be a kérdőívet, mert csak a budapesti központjuk jogosult válaszolni. Ez azonban többszöri sürgetés ellenére az anyag leadásának határidejéig nem érkezett be. A cég a 47-es út négysávosítását végzi. Ezen tevékenységéhez tőlünk bérelt területen hozta létre helyi aszfaltkeverő és anyagtároló telepét. Egyelőre nem eldöntött, hogy a munka befejezése (2009. novembere) után is maradnak új megbízások reményében, vagy felmondják a bérleti szerződésüket. A Keram-Pack Zrt és a Villeroy&Boch Kft. érdemi tevékenységet az Ipari park területén nem folytat. Adataiknak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt. A Gépészeti és Szakipari Kft., az AMON 21 Kft, a Wood s 97 Kft és a Cs-Invest Bt. a megadott elérhetőségeken nem volt fellelhető. A Speed Kft. több hónap óta halogatja a földvásárlási szerződés aláírását. Valószínűleg ez a telekértékesítésünk meghiúsult. Adatainak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt.

7 I/B kötet 7. oldal Central EU Biofuels Hungary Kft. semmiféle értékelhető gazdasági tevékenységet még nem folytatott, célja a leendő növényolaj üzem megvalósítása. Vezetőjével adatfelvételre ezért nem került sor. A kitöltött kérdőíveket elemezve elmondható, hogy nagyon vegyes kép rajzolódik ki a válság hatásaival kapcsolatban. Ha valamit általában vagy általánosságban állapítok meg, mindig lehet találni attól homlokegyenest eltérő eredményt is. Általánosságban elmondható tehát, hogy a válság hatására jelentősen romlottak az értékesítési lehetőségek. A piacok beszűkültek, értékesíteni csak a korábbi vállalási áraknál alacsonyabban, jó esetben azzal megegyezően lehet, sokszor még így is csak csökkenő mennyiségeket; a hagyományos partnerek rendelései rendszertelenné váltak, emiatt a termelés tervezhetősége, gazdaságossága romlott; bár sok vállalatunk exportál, tehát rájuk a forint gyengülése elvileg pozitív hatással van, vagy olyan acélanyagokat dolgoz fel amelyeknek a legkritikusabb időben csökkent az ára, tehát elvileg jobb pozícióba kerülhettek, a megrendelők azonban ezeket az előnyöket azonnal árcsökkentéssel el is vették; nagy problémát jelent cégeink számára a fizetési fegyelem fellazulása. 30 napos szerződésben rögzített fizetési határidő ellenére a kintlévőségek sokszor csak napra folynak be; csak a legkörültekintőbb és legelőrelátóbb cégeink nem rendelkeznek deviza alapú működési és/vagy beruházási hitellel. Ezek törlesztő-részleteinek drasztikus emelkedése nehéz helyzeteket teremtett vállalatainknál; a vállalkozók a nagyon kedvezőtlen körülmények között óriási erőfeszítéseket tesznek a talpon maradásért illetve azért, hogy cégüket átmentsék a válság utáni időszakra. Ezért gyakran komoly áldozatokra is hajlandóak; a legtöbb cégvezetőben fellelhető a szociális érzékenység és az elbocsátáshoz csak mint legutolsó lehetőséghez folyamodik, ugyanakkor viszont bérfejlesztés a válság időszakában nem várható. A legtöbb cégnél a hivatalos alkalmazotti jövedelem mélyen az országos átlag alatt van, jellemzően a minimálbér környékén; EU-s pályázaton nagyon kevesen vesznek részt, mert a kiírások feltételeit nagyon rossznak, sok esetben teljesíthetetlennek tartják; bár a 2010-es évre még nem rendelkeznek rendelésállománnyal, a legtöbben az idei év eredményeinek megismétlődésére esetleg kicsi javulásra számítanak.; a kilábalást legtöbben 2011 végére, /2012 elejére várják. A III./1 9. sz mellékletekben találhatók táblázatosan összefoglalva a cégvezetők által szolgáltatott adatok és az Ipari Parkra összesített, a változások trendjét bemutató diagramok. A 2010-re vonatkozó értékek értelemszerűen csak a fennmaradás érekében szükségszerűnek ítélt, de tényekkel, piaci tendenciákkal alá nem támasztott adatok összege. A III. jelű mellékletek tartalma: III/1. sz. melléklet: cégenként összefoglalja az árbevételi és a nyereség adatait idősorosan. Már ebből is látszik, hogy mennyire különböző helyzetű cégekről van szó.

8 I/B kötet 8. oldal A III/2 4. sz. mellékletek a táblázat összesen sorának felhasználásával készült diagramok. III./2. sz. melléklet: kiolvasható belőle, hogy az összesített árbevétel 2009-re a es szint alá süllyedt, ami a válság biztos jele. III./3. sz. melléklet: azt mutatja, hogy a nyereségek majdnem lefeleződtek a évihez képest. Jól kifejezi azt is, hogy a piacon maradás érdekében milyen árengedményekre és egyéb erőfeszítésekre kényszerültek vállalataink már 2008-tól kezdődően. III./4. sz.: melléklet: az árbevétel arányos nyereségek alakulását mutatja. Nagyjából ugyanaz a következtetés vonható le belőle, mint a III/3.-ból. III./5. sz.: melléklet: a bruttó átlagjövedelem és a létszám alakulását foglalja össze cégenként táblázatosan és számol ipari parkos bérátlagot az egyes vizsgált évekre vonatkozóan. Látható, hogy 2008 elején több cég még kisebb bérfejlesztést is végre tudott hajtani, nem számolt válság kitörésével ben ez már szinte egyáltalán nem fordult elő. Több helyen jövedelem csökkenés is volt ben, ami többnyire azt jelenti, hogy megszűntek, vagy lényegesen csökkentek a túlórák. A létszám adatok változása jól mutatja a cégek munkaellátottságának mozgását hez képest ben 5 %-al alacsonyabb a foglalkoztatottak száma. A 2008 azért tűnik kiemelkedően jónak, mert néhány építőipari cégünk tudott kapcsolódni egy-egy kiemelt beruházáshoz, export orientált gépipari cégeink pedig év elején még sok munkával rendelkeztek. Így a két cégcsoport statisztikai átlaglétszáma relatíve magas maradt az év végéig. III./6. sz melléklet: az ipari parki átlagjövedelem alakulását mutatja és 2010 között látható, hogy szinte nem változott a nominális keresetek nagysága. Ez pedig azt jelenti, hogy komoly reálbér csökkenés következett be. III/7. sz. melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban foglalkoztatottak összlétszámának változását. III./8. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be cégeink export teljesítményét, illetve azt, hogy milyen mértékben függenek a nemzetközi, azon belül is kiemelkedően a német piacok felvevőképességétől. A nem építőipari-, illetve szolgáltató vállalkozások szinte valamennyien döntő mértékben kitettek az export lehetőségeknek. Több cégnél ez az függőség meghaladja a 80%-ot! III./9. sz.: melléklet: az Ipari Parkban működő cégek összesített exportjának alakulását mutatja be az árbevételhez viszonyítva. A 2009-es adat szembeszökően alacsonyabb a 2008-asnál, ami ha figyelembe vesszük a jövedelmezőség romlását is, igen kellemetlen helyzeteket jelent az egyes cégek életében. III./10. sz.: melléklet: cégeink importfüggőségét mutatja be táblázatosan. Összevetve az export táblázattal megállapítható, hogy az ipari parki cégek összesen valamivel mindig többet importálnak, mint amennyit exportálnak, amiből az a következtetés vonható le, hogy a vas- és néhány egyéb fontos alapanyag árának a forint gyengülését meghaladó csökkenése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy cégeink ha áldozatok árán is, de talpon tudtak maradni. Ha ez az árcsökkenés nem következik be, akkor a két adatsor közötti különbség 2008 negyedik negyedévében és 2009 első félévében lényegesen nagyobb lenne, ami pedig drámai pozícióromlást hozhatott volna. Sajnos az acéláruk ára ismét emelkedésnek indult, ami csak akkor nem fog negatív

9 I/B kötet 9. oldal következményekkel járni, ha a gazdasági fellendülés is gyorsan beindul. Erre azonban csak kevesen látnak esélyt a megkérdezettek közül. III./11. sz.: melléklet: a III./10. táblázat egyszerűsített grafikus változata. III./12. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be a betelepült cégek tevékenységi területét. Megállapítható, hogy az Ipari Parkban legnagyobb súllyal az építőipari, a gépipari és a szerkezetgyártó tevékenység van jelen. Ebből az a következtetés vonható le, hogy ezen területek piacának alakulása határozza meg leginkább az itteni fejlődés lehetőségeit. III./13. sz.: melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban működő vállalkozások működési területeit. Összefoglalva: az Ipari Parkba betelepült cégeket érzékenyen érintette a kialakult pénzügyigazdasági válság, de vezetőik komoly erőfeszítéseket tesznek a túlélés érdekében. Ezen erőfeszítések úgy tűnik kevés kivételtől eltekintve sikeresek lesznek. Az interjúk készítése során a cégvezetők megfogalmaztak néhány kérést az Önkormányzat felé, melyek teljesítése megkönnyítené tevékenységüket. Ezek: Kérik, vizsgáljuk meg az Ipari Park utjai mentén a közvilágítás megteremtésének lehetőségét, mely javítana biztonságérzetükön, valamint lehetővé tenné az egyes cégek kultúrált megközelítését. Kérik, hozzunk létre az Ipari Park területén legalább két szelektív hulladékgyűjtő szigetet a keletkező háztartási hulladékok és kisebb ipari csomagoló anyagok elhelyezésére. Kérik, hogy az új nagyteherbírású út mentén a csapadékvíz elvezető árok rendszeres sűrű tisztítását oldjuk meg, mert annak kapacitása állítsuk szerint még tisztított állapotban is csak éppen fedezi az igényt. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán sebességkorlátozó tábla elhelyezésének lehetőségét, mert jelenleg még a nagy tehergépjárművek is km/óra sebességgel közlekednek rajta, balesetveszélyes helyzeteket teremtve ezzel, hiszen az út szélétől mindössze néhány méterre van több cég bejárata is. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán a megállni tilos táblának legalább várakozni tilosra való cserélésének lehetőségét. Ez megkönnyítené a partnereknek az ott üzemelő cégekhez való bejutását. Hódmezővásárhely, október 1. Dr.Antalóczy Péter sk. Ipari Park részegység-vezető előterjesztő

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Közgyűlése A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra című tájékoztatót a./ elfogadja b./ nem fogadja el 2./ A Közgyűlés az Ipari Parkba betelepült vállalkozások vezetőinek kéréseit tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg azok teljesítésének lehetőségeit, és az eredményről adjon tájékoztatást az érintetteknek. Hódmezővásárhely, október 1. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot megkapja: 1./ Tisztségviselők 2./ HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető 3./ Irattár

11 I/B kötet 11. oldal Cég megnevezése Címe Fő tevékenysége ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. Babsch Kft Hódmezővásárhely, Árendás u. 2. Építési és épületgépészeti szerelőipar Fém visszanyerése, autóbontás TEÁOR vagy SZJ Vezető neve Vezető elérhetősége 4532 Póth Tibor 6800 Hódmezővásárhely, Kökény u. 25. (62/ ) 3710/03 Babsch Ákos 6800 Hódmezővásárhely, Mester u. 5. (30/ ) I.sz. melléklet Ipari parki működés kezdete /2009 Baustúdium Kft. B.G. Gumiipari és Kereskedelmi Kft. Buda-Hód Szervíz Kft Szeged, Dorozsmai u Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6800 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6491/26 Szakmunkásképző iskolai nevelésoktatás Egyéb gumitermék gyártása Tehergpépjármű közlekedés 8431 Kormányos Béla Kendrusz Ferenc 30/ Szeged, Pinty u. 13 Fsz. 4. (62/ ) 2513 Balogh Gábor 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 74. (62/ Ifj. Kis Imre Zoltán 30/ Hódmezővásárhely, Vidám u CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep Czagi-Ker Kft Hódmezővásárhely, Ipoly u. 14. Építési betontermékek gyártása Papír nagykereskedelem 2661 Mészáros Antal 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 5. (tel.: ) Czagány Attila 62/ / Hódmezővásárhely, Ipoly u /2010

12 I/B kötet 12. oldal Fém-Vill Kft Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep Güttler Kft Hódmezővásárhely, Makói u. Hód-Mező Kft Hódmezővásárhely, Andrássy u. 47/B. Fémszerkezet gyártása Güttler Kft. mögött Mezőgazdasági gépgyártás Egyéb szárazföldi személyszállítás 62/ Herczeg János 62/ Tamási Zsombor 6023/03 Vecseyné Bartók Andrea 30/ Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hódmezővásárhely, Makói u. (62/ ) (30/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hód-Vulkán Kft Hódmezővásárhely, Tölgyfa u. 24. Honoritas Kft Hódmezővásárhely, Dr.Rapcsák András út 10. Horváth és Tsa. Kft Hódmezővásárhely, Kis u.15 K-Art Zrt Hódmezővásárhely, Makói út 6478/19 Kerámia Profil Kerámiadekor és rozettagyártó Bt 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/21. Gumitermékek gyártása Magasépítőipar, mélyépítóipar, építési szakipar, építési és épületgépészet szerelőipar Műanyag termékek gyártása 2513/03 Vadai László 6800 Hódmezővásárhely, Tölgyfa u , 4520, 4531, 4532 Krumasz Henrik Rahonczi Márton 20/ /92 Horváth László 30/ Hódmezővásárhely, Csalogány u. 36. (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Makói út. 6497/7 Magasépítőipar 4510/92 Kendi Imre 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 19. (30/ ) Építőkő, díszítőkő megmunkálása 2670 Czékmán Attila 30/ Hódmezővásárhely, Dáni u Keramitália Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói u. 6491/36 Fa-, építőanyag-, szaniterárunagykereskedelem 5153 Papp Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 14. (30/ ) 1998

13 I/B kötet 13. oldal Kiss Zoltán egyéni vállalkozó Kovács-Berkut Épületgépészeti Kft. Lemeztechnika Kft. MECHANIKA Tervező és Kivitelező Bt. Makói országút Mindszenti 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u Hódmezővásárhely, Csengettyű köz em Pécs, Verseny u Hódmezővásárhely, Somogyi B. u Mindszent, Építőipari Kft. Szabadság tér 22 Priminveszt Kft Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 30. R-Transz Fuvarozó Kft Hódmezővásárhely, Makói u. 6496/12 Szerszám és fémtömegcikk gyártás Kiss Zoltán 6800 Hódmezővásárhe ly Tanya 1600 (30/ ) (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Mérőműszer gyártása 3320 Kovács Károly Csengettyű köz em. 21. (30/ ) Fémszerkezetgyártás 2810 Nagy Ernő 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6496/4 ( ) Szerszámgyártás 2862 Karasz Bálint 6800 Hódmezővásárhely, 30/ Somogyi B. u. 60. Magasépítés 5410 Zsótér Károly Sándor 6630 Mindszent, Szabadság tér 22. (30/ ) Ingatlanforgalmazás 7012/03 Pályi Zoltán 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi (30/ ) u. 30. Közúti teherszállítás, személygépkocsi- és motorkerékpárjavítás és karbantartás 2811, 4525, 5313 Rácz László 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 32. (62/ ) (30/ ) / Sávai Attila egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6492/13 Fémbútor gyártás Sávai Attila 20/ Hódmezővásárhely, Görbe u. 63 (20/ ) 2008 SÜD-ALU Kft Hódmezővásárhely Makói út Ipari Park hrsz.: belt. 6491/25 Fémszerkezet gyártása 2811 Bandula Attila Keszeg Lajos Tankó Gyula 30/ Szeged, Ösz u. 31. II/6. (62/ ) (30/ ) 1999

14 I/B kötet 14. oldal SÜD-BAU Építési és Kereskedelmi Kft. SZIMETAL-PRO Kft 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B Hódmezővásárhely Erzsébeti u. Fémszerkezet gyártása, magasépítőipar, építési szakipar 2810, 4510, 4531 Bandula Attila Keszeg Lajos 30/ Szerszámgyártás Kerekes József (30/ ) 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. fszt / Hódmezővásárhely Erzsébeti u /2010 Thermo-Kerámia Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/20 Nem építési célú kerámia termékek 2620/92 Czimmer Imre 6800 Hódmezővásárhely, Táncsics u. 30. (62/ ) 2005 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A Gépjármű karbantartás, javítás 4520 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A. (62/ ), (30/ ) 2004 Vas-Fém Ipari és Kereskedelmi Zrt.- Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 36. Háztartási fétömegcikkek gyártása 2861 Szirbik Miklós nyugd. Feinhein Gyöngyvér 62/ Budapest, Baross u IV/3. (62/ ) 2003 VOLLMER Alumínium Hungária Épületburkolatok Kft. PIONEER Hi Bred Zrt. (Termelő és Szolgáltató Fajtakísérleti Kutatóállomás) 6800 Hódmezővásárhely, belterület 6496/13. hrsz Budaörs, Neumann J. u.1. Fémszerkezet gyártása, egyéb speciális szaképítés, fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme Növénytermelési szolgáltatás Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termesztése 2811, 4525, / Bányai László dr. Kovács Gyula 30/ m 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 33. (30/ ) 8000 Székesfehérvár, Lublói u

15 I/B kötet 15. oldal Mota-Engil Zrt Budapest, Fehérvári út Keram-Pack Zrt Hódmezővásárhely, Makói út. 6492/4 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Torma Sándor 1117 Budapest, Fehérvári út ( ) Ipari kerámia gyártás Bajza u. 1/7. 62/ / Gépész-Szak Gépészeti és Szakipari Kft. Villeroy & Boch Magyarország Kerámia Kft Hódmezővásárhely, Makói országút Budapest, Váci út 99. Gépipari gyártás 62/ Hódmezővásárhely, Makói országút Vagyonkezelés 2622 Egészségügyi kerámia gyártása 7415, 2622 Hideg Gábor és Sebesi Bálint 5600 Békéscsaba, Sás köz 17. és 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u AMON 21 Kft Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 WOOD S 97 Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Cs-Invest Bt Hódmezővásárhely, Móra F. u. 14. SPEED Kft Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. Central EU Biofuels Hungary Kft Budapest, Gogol u. 26/III. Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Csőköly Csaba 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 Fűrészárugyártás 2010/03 Károlyi Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7020/03 Csúri Györgyné 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 75. Gépipari gyártás Bakos Pál 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. (62/ ) (20/ ) Nyers olaj gyártásafinomított olaj gyártása 1541/03, 1542/03 Nemes Ervin 1133 Budapest, Gogol u. 26/III. (20/ ) 2006/ / / / /2011

16 I/B kötet 16. oldal KÉRDŐÍV Cég neve: Elérhetősége (cím, telefonszám, fax, cím): Adatszolgáltató vezető neve és beosztása: II. sz. melléklet Az adatszolgáltató hozzájárul nem járul hozzá, hogy a közölt adatok nyilvános közgyűlési anyagban szerepeljenek. (Megfelelő rész aláhúzandó!) 1. Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) 2. A vállalkozás árbevétele (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 3. Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 4. A vállalkozás nyeresége (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. 5. Foglalkoztatottak száma különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 6. A foglalkoztatottak átlagjövedelme (eft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 7. Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? 8. Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? 9. Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? 11. Milyen értékben beruházott: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? 13. Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? 16. Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. 17. Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? Hódmezővásárhely, Adatszolgáltató: Adatfelvevő:

17 I/B kötet 17. oldal

18 I/B kötet 18. oldal

19 I/B kötet 19. oldal

20 I/B kötet 20. oldal

21 I/B kötet 21. oldal

22 I/B kötet 22. oldal

23 I/B kötet 23. oldal

24 I/B kötet 24. oldal

25 I/B kötet 25. oldal

26 I/B kötet 26. oldal

27 I/B kötet 27. oldal

28 I/B kötet 28. oldal

29 I/B kötet 29. oldal

30 I/B kötet 30. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

31 I/B kötet 31. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata október 1. napján 45 db az Önkormányzathoz bejelentkezett, ott nyilvántartásba vett, azzal kapcsolatban álló sportegyesületet tart számon. Az előző évekhez képest a sportegyesületek száma kis mértékben változott, a változás azonban sajnos negatív tendenciát mutat, hiszen több szervezet is megszűnt vagy éppen megszűnés alatt áll. Ennek több összetevője van, de valamennyi az egyre romló gazdasági helyzetre vezethető vissza. Magyarországon a sportot mostohagyerekként kezelik, az állam teljes mértékben alulfinanszírozza azt. A látszatot próbáljuk megtartani, miszerint sportnemzet vagyunk, de már ez is egyre nehezebben megy, elég csak a Pekingi Olimpián elért eredményekre gondolni. Továbbra is szinte csak és kizárólag az élsportra megy az állami sporttámogatás nagy része, ráadásul a vízfej is túl nagy, aminek eredményeképpen a különböző szakszövetségek, sportvezetésben működő szervezetek fenntartása és működtetése irdatlan nagy költséget jelent. Ennek a levét természetesen a sportolók, az egyesületek és a sportlétesítmények isszák meg. Az állam téves sportfinanszírozási politikája mellett a legnagyobb gondot az önkormányzatok alulfinanszírozása jelenti, aminek következtében helyi szinten is csökken a sportra fordított összegek mértéke. Miközben az önkormányzatok a kötelezően ellátandó feladataikat sem tudják teljesíteni, hogyan lehetne elvárni, hogy nem kötelező feladatokat is finanszírozzon? A sport magyarországi visszaesésének egy másik fő oka is a gazdasági helyzet következménye. A növekvő munkanélküliség, a reálbérek folyamatos csökkenése azt eredményezi, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a sportolást. A szülőknek nincs pénze arra, hogy sportegyesületbe vigyék a gyereküket, hiszen nagyon sokan nem tudják kifizetni a több ezer forintos havi tagdíjat, nem tudják megvásárolni a szükséges felszereléseket. Országszerte óriási probléma a létesítményhelyzet, ami alól Hódmezővásárhely szerencsére kivétel, hiszen az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek. A fenti néhány sorban azért ismertettem a sport általános problémáit, hogy a vásárhelyi egyesületek munkájának nehézségről pontosabb képet kapjunk. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 6-i rendes ülésén módosította a Sportkoncepciót, melynek értelmében megszűnt a kiemelt sportegyesületi státusz. Az alábbiakban ennek okán betűrend szerint mutatnám be a helyi sportegyesületek munkáját, működését. 1. Amatőr Kispályás Futball Liga: a legnagyobb tömeget megmozgató szabadidős versenysorozat szervezője és lebonyolítója. Évente három bajnokságot szerveznek, a téli tornának a Hódtói Sportcsarnok, míg a tavaszi és őszi bajnokságnak a Hódtói Sportcentrum ad otthont. Népszerűsége egyre nő, egyre többen vesznek részt a bajnokságokban. A helyi tömegsport-élet kiemelkedő szervezője.

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője S P O R T F E J L E S Z T É S I T E R V A BASKET MHG KFT. JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A Basket MHG Kft. a MAFC kosárlabda csapatának üzemeltetője, amely az évtizedek óta sikeres utánpótlásbázis csúcsán

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő - testület 2010. május 27-ei ülésére Tárgy: Javaslat a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek részére elkülönített keretösszeg

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail: pici651024@freemail.hu, kanizsavse@gmail.com BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁS POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET MI AZ A TAO- KEDVEZMÉNY? A Magyar Parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII tör vény a sport támogatásával összefüggő

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága KIVONAT Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/214. (IV. 15.) Sportbizottsági határozat:

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről. Ó z d, 2015. április 23. Elnöke TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Városi Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2015. április 23 Előterjesztő: Ózd Városi Sportegyesület Elnöke Az Ózd Városi Sportegyesület egyes szakosztályai a megyei, regionális és

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 21-i ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 21-i ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Tartalomjegyzék: Tiszteletbeli polgár cím adományozása...2 Önkormányzati delegáció hivatalos

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/ 112/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18254675-1-43 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 9 PK 60533 /2005/ Nyilvántartási szám: 01/01/ Phoenix Fireball Sport Egyesület 1122 Budapest, Maros utca 8. Közhasznúsági

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. I. félévi sporttevékenységek támogatása Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Darazsak... Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatokat KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON 2013. november 18-ig történő beérkezéssel fogadja el az egyesület az alábbi címre: Fejér Megyei Diáksport

Részletesebben

lj1 it. szám ú előterjesztés

lj1 it. szám ú előterjesztés lj1 it. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X. kerület, Bányató utcában található 42444/34 hrsz.-ú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -Közgyűléshez-

TÁJÉKOZTATÓ. -Közgyűléshez- Nyíregyhází Sportcentrum Nonprofit Kft. 4400 NYíREGYHÁZA, SÓSTÓI ÚT 24 Cg. 15-09-073719 adószám: 21064467-2-15 Ügyiratszám: PKAB-124-1j2015 Ügyintéző: Loványi Ágnes TÁJÉKOZTATÓ -Közgyűléshez- Tájékoztatás

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság... PVSK-Marketing Kft....

Részletesebben

Közgyuléstol átruházott hatáskörben hozott határozatok:

Közgyuléstol átruházott hatáskörben hozott határozatok: Tisztelt Közgyulés! Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Muködési Szabályzatáról szóló módosított 23/1995. (VI.16.) Kgy. rendelet 65. (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Közgyulés állandó bizottságai

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 2005

Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 2005 Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Sportéletéről 005 Készült: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 005. december 1.-i Közgyűlésére Készítette: dr. Elek András Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

Hódmezővásárhely 2012. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában:

Hódmezővásárhely 2012. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában: 1 VÁROSI SPORTNAP 2012 Hódmezővásár 2012. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában: 1 Rakitta Milla Hód-Fitness SE/Madách 5 OB 1. egyéni, EB 1. csapat, 2. egyéni 2 Erdei Harmat ITF/Liszt

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Elõterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 62/2010.11.18. A határozati javaslat elfogadásához egyszerû többség szükséges. Elõterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Honvéd Zrínyi SE beszámolója a 2014. évről

Honvéd Zrínyi SE beszámolója a 2014. évről Honvéd Zrínyi SE beszámolója a 2014. évről A Honvéd Zrínyi Sportegyesület a törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelően elkészítette a 2014. évi beszámolóját, és számot ad a mellékletet képező

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 08/2012 (04.23.) számú Hivatalos Értesítő 2012.04.23. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 6 2 Elnökségi határozatok 56/2012 (03.27) számú határozat

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20.

1. számú mellékiete. szerint elfogadta azt. Nyíregyháza, 2012. február 20. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatás, Kulturáls és Sport Bzottsága 18-1/2012.(11.20.) számú határozata a 2011. év működés célú támogatások elszámolásáról A Bzottság az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására

JAVASLAT. A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata SPORTTANÁCSNOK JAVASLAT A kerületi sportegyesületek 2010. évi támogatására Készítette: Vukovich Zoltán mb.ágazatvezető Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Tisztelt Sportvezető!

Tisztelt Sportvezető! Tisztelt Sportvezető! Bizonyára Ön is jól ismeri a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletet, mely alapján

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 19/2015 (07.02.) számú Hivatalos Értesítő 2015.07.02. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 90/2015 (06.01.) Edzőképzést érintő kérdések 91/2015 (06.01.) Szuper Kupa versenykiírás

Részletesebben

Hévíz Sportkör Labdarúgó szakosztály. Sportfejlesztési stratégia 2013/2014 2016/2017. Pályázat Futballfejlesztés Hévízen

Hévíz Sportkör Labdarúgó szakosztály. Sportfejlesztési stratégia 2013/2014 2016/2017. Pályázat Futballfejlesztés Hévízen Hévíz Sportkör Labdarúgó szakosztály Sportfejlesztési stratégia 2013/2014 2016/2017 Pályázat Futballfejlesztés Hévízen 1. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető 23753-9/2012. Jegyzőkönyv Készült: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. június 28-án a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) Humánszolgáltatási Osztály tárgyalótermében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Hódmezővásárhely 2014. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában

Hódmezővásárhely 2014. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában Hódmezővásár 2014. évi Jó sportoló Jó tanulója alsó tagozatos leány kategóriában 1. Szkalonai Fanni Gimn. 5 Hód-Fitness SE Európa Kupa egyéni és csapat 1., országos bajnokságokon négy 1. és négy 2. 2.

Részletesebben

Sport Poha-Rak Speed Stacks Hungary www.speedstacks.hu

Sport Poha-Rak Speed Stacks Hungary www.speedstacks.hu KÉZILABDA IFJÚSÁGI FÉRFI VÁLOGATOTT EDZŐTÁBOR Január 6.-án Tatán lehetőséget kaptunk a Sport Poha-Rak program bemutatására, mint fejlesztő sportági kiegészítő program a magyar ifi - válogatott edzőtáborában.

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2009-2013 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Bevezetés A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club hitvallása az. november 5-én tartott alakuló közgyűlés gondolatiságán alapul. Ez az egyetemi

Részletesebben

/Ll~G~b ~i aor. JJS. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

/Ll~G~b ~i aor. JJS. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló JJS. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya Sport Club leendő Íjász Szakosztálya működésébez szükséges

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program

Út Európa Élvonalába. Tehetségkutató és Foglalkoztató Program Út Európa Élvonalába Tehetségkutató és Foglalkoztató Program 2 A Tehetség Útja a Labdarúgás Élvonalába: Feladatkörök és Feladatok: 3 A Program fő célkitűzései: A Magyar Tehetség Útja Európa Élvonalába:

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA 29/2007. (II. 22.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA A JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ KITÜNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSI RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 29/2007. (II. 22.)

Részletesebben

Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár 2012. Március Időpont Szervezet/Egyesület/ Intézmény neve

Sport- és Ifjúsági Eseménynaptár 2012. Március Időpont Szervezet/Egyesület/ Intézmény neve Sport- és i Eseménynaptár 2012. Március Időpont Szervezet/Egyesület/ Intézmény neve Sportág/ i program Esemény Egyeztetés alatt Tolle UFC Szekszárd Labdarúgás Ovis Fesztivál 3 alkalom Folyamatosan Asztalitenisz

Részletesebben

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60.

MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest Mexikói út 60. Statisztikai számjel: 18178711926252101 Adószám: 18178711-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 10185 Nyilvántartási szám: 11.PK.60850/2002/4 MOZGÁSJAVÍTÓ DIÁK SPORTEGYESÜLET 1145 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben