Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Beszámoló a városban működő kulturális, művészeti egyesületek munkájáról Hódmezővásárhely Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságánál foglalkoztatottakat érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok megállapítása Kabinet Iroda beszámolója... 55

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Az anyagot készítette: Dr. Antalóczy Péter HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Antalóczy Péter részegység vezető. Ikt. szám: /2009.

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy:A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezetője Dr. Antalócy Péter elkészítette a Hód- Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokról szóló anyagát, melyet önök elé terjesztek. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Hódmezővásárhely, október 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra (Előterjesztés a október 1-i közgyűlésre) A 2008 harmadik negyedévében Magyarországra rátört gazdasági világválság nyilvánvalóan érzékenyen érinti a hódmezővásárhelyi vállalkozásokat, azon belül pedig az ipari parkba betelepült cégeket is. A cégek változó helyzete az egész városra nézve járhat következményekkel, ezért fontos, hogy az Önkormányzat figyelemmel kísérje a folyamatokat és felkészüljön az esetleg szükségessé váló beavatkozásokra. A helyzetből adódó lényeges veszélyek: a munkanélküliség megnövekedése, családok elszegényedése; a helyi adó-bevételek csökkenése; az Önkormányzattal szemben korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellehetetlenülése; tervezett fejlesztések, beruházások elhalasztása, meghiúsulása; cégek tönkremenetele; stb. Mindezek kedvezőtlen esetben önkormányzati bevételcsökkenések mellett növekvő kiadásokat jelenthetnek. Ezen hatásokról 2009 első negyedévében már készült egy közgyűlési előterjesztés, melynek megvitatása után olyan döntés született, hogy kb. fél év elteltével vissza kell térni a témára. Jelen előterjesztés ennek a határozatnak kíván eleget tenni. A betelepült (betelepülő) vállalkozások vezetőivel a jelzett veszélyek szem előtt tartásával interjút készítettem, kérve őket arra, hogy a megadott adatok, információk nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez járuljanak hozzá. Az összehasonlíthatóság és az objektivitásra való törekvés miatt minden cégvezetőnek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, melyek az alábbi témaköröket ölelték fel: Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) (A válság hatásai feltételezésem szerint nem azonos mértékben érintik az egyes gazdasági ágazatokat. Ennek tisztázása volt e kérdés indoka.) Milyen a vállalkozás munkaellátottsági, árbevételi helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A cég általános piaci helyzetének megítélése indokolja a kérdést.) Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az exportpiacoknak való kitettséget tisztázza.) Milyen a vállalkozás nyereségessége: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Az erre adott válaszokat az árbevétellel összehasonlítva képet kaphatunk a cég erőfeszítéseinek nagyságáról a piacon maradás érdekében; pl. az árengedmények mértékéről.) Milyen a foglalkoztatás, a létszám helyzete különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Tisztázható, hogy kell-e a válság miatt jelentős mértékű munkanélküliség növekedéssel számolni.)

5 I/B kötet 5. oldal A foglalkoztatottak jövedelemviszonyai hogyan alakultak: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A vásárlóerő, az elszegényedés mértéke változásának megismerése indokolja a kérdést.) Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? (Kíváncsi voltam, hogy exportáló cégeink tudtak-e élni a gyenge forint adta esélyekkel, illetve az elvileg dráguló import mennyire rontott helyzetükön.) Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? (A beszerzési árak alapvetően meghatározzák a közvetlen anyagköltséget, tehát a jövedelmezőséget adott értékesítési árak mellett.) Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az importpiacoknak való kitettséget tisztázza a kérdés.) Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? (Az alapanyagok beszerzési egységárainak, az energia- és egyéb rezsiköltségeknek, valamint a béreknek. esetleges változásai összességében hozhatnak indokolható költségnövekedést. Vajon ez érvényesíthető-e a jelen piaci helyzetben?) Milyen a cég beruházási helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Egy cég helyzetére jellemző, hogy beruházásokra mennyit képes fordítani, de előre vetíti jövőbeni piacképességét is.) Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok közvetlen élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok indirekt élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. (Bármilyen egyéb, a fentiekben nem tárgyalt hatás megismerése a cél.) Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? (Látható-e már az alagút vége?)

6 I/B kötet 6. oldal A válaszoknál nem a mérleg szerinti pontosságot kértem, hanem csak nagyságrendeket és a mutatkozó tendenciákat. A kért adatoknál az idősor indoklása: 2007 az utolsó még válsággal nem terhelt év; 2008 a válság által részben érintett év; 2009 a teljes év válságban telik el; 2010 kilátásaira azért voltam kíváncsi, hogy vajon az adott piac hangulatát ismerő, de rendelésállománnyal még általában nem rendelkező cégvezetők hogyan mernek tervezni. A számokra helyeztem a hangsúlyt és rövid szöveges magyarázatot az adatfelvétel során csak ott tettem, ahol nagyon indokoltnak tűnt az adatok értelmezéséhez. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a szóban elmondottak gyakran erősen szubjektívek, függenek az adatközlő vérmérsékletétől. Az előadottakból kitűnő pesszimizmust vagy optimizmust a számszaki eredmények több alkalommal nem igazolták. Az I.sz. mellékletben összefoglaltam az Ipari Parkba betelepült (már működő), betelepülő (ipari területtel rendelkező, beruházást már elkezdett, de gazdasági tevékenységet még az Ipari Parkon kívül folytató), valamint szerződött (ipari terület megvásárlására szerződéssel rendelkező, de beruházást még el nem kezdő) vállalkozásokat. A II.sz. mellékletben a kérdőív minta található (A kitöltött, visszaérkezett kérdőívek megtekinthetők az Önkormányzati Csoportnál I.em.21. szoba) Összesen 31 cégvezetővel sikerült a kérdőívet kitöltenem, de a mellékletben csak 30 található, mert a Pioneer Hi-Bred Zrt. több kérdésre nem válaszolt üzleti titokra való hivatkozással, a többi kérdésre adott válaszának nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez viszont nem járult hozzá. Kijelenthető azonban, hogy a megadott nem nyilvános adatok ezen előterjesztés alapvető megállapításait érdemben nem befolyásolták volna. A SÜD-BAU Kft. csak területtel rendelkezik az Ipari Parkban. Ezt az azonos tulajdonosi struktúrával rendelkező SÜD-ALU Kft bérli tőle gazdasági tevékenyégé folytatásához. Emiatt csak a SÜD-ALU vezetőjével készítettem interjút. A Mota-Engil Zrt. -en keresztül kérte be a kérdőívet, mert csak a budapesti központjuk jogosult válaszolni. Ez azonban többszöri sürgetés ellenére az anyag leadásának határidejéig nem érkezett be. A cég a 47-es út négysávosítását végzi. Ezen tevékenységéhez tőlünk bérelt területen hozta létre helyi aszfaltkeverő és anyagtároló telepét. Egyelőre nem eldöntött, hogy a munka befejezése (2009. novembere) után is maradnak új megbízások reményében, vagy felmondják a bérleti szerződésüket. A Keram-Pack Zrt és a Villeroy&Boch Kft. érdemi tevékenységet az Ipari park területén nem folytat. Adataiknak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt. A Gépészeti és Szakipari Kft., az AMON 21 Kft, a Wood s 97 Kft és a Cs-Invest Bt. a megadott elérhetőségeken nem volt fellelhető. A Speed Kft. több hónap óta halogatja a földvásárlási szerződés aláírását. Valószínűleg ez a telekértékesítésünk meghiúsult. Adatainak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt.

7 I/B kötet 7. oldal Central EU Biofuels Hungary Kft. semmiféle értékelhető gazdasági tevékenységet még nem folytatott, célja a leendő növényolaj üzem megvalósítása. Vezetőjével adatfelvételre ezért nem került sor. A kitöltött kérdőíveket elemezve elmondható, hogy nagyon vegyes kép rajzolódik ki a válság hatásaival kapcsolatban. Ha valamit általában vagy általánosságban állapítok meg, mindig lehet találni attól homlokegyenest eltérő eredményt is. Általánosságban elmondható tehát, hogy a válság hatására jelentősen romlottak az értékesítési lehetőségek. A piacok beszűkültek, értékesíteni csak a korábbi vállalási áraknál alacsonyabban, jó esetben azzal megegyezően lehet, sokszor még így is csak csökkenő mennyiségeket; a hagyományos partnerek rendelései rendszertelenné váltak, emiatt a termelés tervezhetősége, gazdaságossága romlott; bár sok vállalatunk exportál, tehát rájuk a forint gyengülése elvileg pozitív hatással van, vagy olyan acélanyagokat dolgoz fel amelyeknek a legkritikusabb időben csökkent az ára, tehát elvileg jobb pozícióba kerülhettek, a megrendelők azonban ezeket az előnyöket azonnal árcsökkentéssel el is vették; nagy problémát jelent cégeink számára a fizetési fegyelem fellazulása. 30 napos szerződésben rögzített fizetési határidő ellenére a kintlévőségek sokszor csak napra folynak be; csak a legkörültekintőbb és legelőrelátóbb cégeink nem rendelkeznek deviza alapú működési és/vagy beruházási hitellel. Ezek törlesztő-részleteinek drasztikus emelkedése nehéz helyzeteket teremtett vállalatainknál; a vállalkozók a nagyon kedvezőtlen körülmények között óriási erőfeszítéseket tesznek a talpon maradásért illetve azért, hogy cégüket átmentsék a válság utáni időszakra. Ezért gyakran komoly áldozatokra is hajlandóak; a legtöbb cégvezetőben fellelhető a szociális érzékenység és az elbocsátáshoz csak mint legutolsó lehetőséghez folyamodik, ugyanakkor viszont bérfejlesztés a válság időszakában nem várható. A legtöbb cégnél a hivatalos alkalmazotti jövedelem mélyen az országos átlag alatt van, jellemzően a minimálbér környékén; EU-s pályázaton nagyon kevesen vesznek részt, mert a kiírások feltételeit nagyon rossznak, sok esetben teljesíthetetlennek tartják; bár a 2010-es évre még nem rendelkeznek rendelésállománnyal, a legtöbben az idei év eredményeinek megismétlődésére esetleg kicsi javulásra számítanak.; a kilábalást legtöbben 2011 végére, /2012 elejére várják. A III./1 9. sz mellékletekben találhatók táblázatosan összefoglalva a cégvezetők által szolgáltatott adatok és az Ipari Parkra összesített, a változások trendjét bemutató diagramok. A 2010-re vonatkozó értékek értelemszerűen csak a fennmaradás érekében szükségszerűnek ítélt, de tényekkel, piaci tendenciákkal alá nem támasztott adatok összege. A III. jelű mellékletek tartalma: III/1. sz. melléklet: cégenként összefoglalja az árbevételi és a nyereség adatait idősorosan. Már ebből is látszik, hogy mennyire különböző helyzetű cégekről van szó.

8 I/B kötet 8. oldal A III/2 4. sz. mellékletek a táblázat összesen sorának felhasználásával készült diagramok. III./2. sz. melléklet: kiolvasható belőle, hogy az összesített árbevétel 2009-re a es szint alá süllyedt, ami a válság biztos jele. III./3. sz. melléklet: azt mutatja, hogy a nyereségek majdnem lefeleződtek a évihez képest. Jól kifejezi azt is, hogy a piacon maradás érdekében milyen árengedményekre és egyéb erőfeszítésekre kényszerültek vállalataink már 2008-tól kezdődően. III./4. sz.: melléklet: az árbevétel arányos nyereségek alakulását mutatja. Nagyjából ugyanaz a következtetés vonható le belőle, mint a III/3.-ból. III./5. sz.: melléklet: a bruttó átlagjövedelem és a létszám alakulását foglalja össze cégenként táblázatosan és számol ipari parkos bérátlagot az egyes vizsgált évekre vonatkozóan. Látható, hogy 2008 elején több cég még kisebb bérfejlesztést is végre tudott hajtani, nem számolt válság kitörésével ben ez már szinte egyáltalán nem fordult elő. Több helyen jövedelem csökkenés is volt ben, ami többnyire azt jelenti, hogy megszűntek, vagy lényegesen csökkentek a túlórák. A létszám adatok változása jól mutatja a cégek munkaellátottságának mozgását hez képest ben 5 %-al alacsonyabb a foglalkoztatottak száma. A 2008 azért tűnik kiemelkedően jónak, mert néhány építőipari cégünk tudott kapcsolódni egy-egy kiemelt beruházáshoz, export orientált gépipari cégeink pedig év elején még sok munkával rendelkeztek. Így a két cégcsoport statisztikai átlaglétszáma relatíve magas maradt az év végéig. III./6. sz melléklet: az ipari parki átlagjövedelem alakulását mutatja és 2010 között látható, hogy szinte nem változott a nominális keresetek nagysága. Ez pedig azt jelenti, hogy komoly reálbér csökkenés következett be. III/7. sz. melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban foglalkoztatottak összlétszámának változását. III./8. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be cégeink export teljesítményét, illetve azt, hogy milyen mértékben függenek a nemzetközi, azon belül is kiemelkedően a német piacok felvevőképességétől. A nem építőipari-, illetve szolgáltató vállalkozások szinte valamennyien döntő mértékben kitettek az export lehetőségeknek. Több cégnél ez az függőség meghaladja a 80%-ot! III./9. sz.: melléklet: az Ipari Parkban működő cégek összesített exportjának alakulását mutatja be az árbevételhez viszonyítva. A 2009-es adat szembeszökően alacsonyabb a 2008-asnál, ami ha figyelembe vesszük a jövedelmezőség romlását is, igen kellemetlen helyzeteket jelent az egyes cégek életében. III./10. sz.: melléklet: cégeink importfüggőségét mutatja be táblázatosan. Összevetve az export táblázattal megállapítható, hogy az ipari parki cégek összesen valamivel mindig többet importálnak, mint amennyit exportálnak, amiből az a következtetés vonható le, hogy a vas- és néhány egyéb fontos alapanyag árának a forint gyengülését meghaladó csökkenése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy cégeink ha áldozatok árán is, de talpon tudtak maradni. Ha ez az árcsökkenés nem következik be, akkor a két adatsor közötti különbség 2008 negyedik negyedévében és 2009 első félévében lényegesen nagyobb lenne, ami pedig drámai pozícióromlást hozhatott volna. Sajnos az acéláruk ára ismét emelkedésnek indult, ami csak akkor nem fog negatív

9 I/B kötet 9. oldal következményekkel járni, ha a gazdasági fellendülés is gyorsan beindul. Erre azonban csak kevesen látnak esélyt a megkérdezettek közül. III./11. sz.: melléklet: a III./10. táblázat egyszerűsített grafikus változata. III./12. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be a betelepült cégek tevékenységi területét. Megállapítható, hogy az Ipari Parkban legnagyobb súllyal az építőipari, a gépipari és a szerkezetgyártó tevékenység van jelen. Ebből az a következtetés vonható le, hogy ezen területek piacának alakulása határozza meg leginkább az itteni fejlődés lehetőségeit. III./13. sz.: melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban működő vállalkozások működési területeit. Összefoglalva: az Ipari Parkba betelepült cégeket érzékenyen érintette a kialakult pénzügyigazdasági válság, de vezetőik komoly erőfeszítéseket tesznek a túlélés érdekében. Ezen erőfeszítések úgy tűnik kevés kivételtől eltekintve sikeresek lesznek. Az interjúk készítése során a cégvezetők megfogalmaztak néhány kérést az Önkormányzat felé, melyek teljesítése megkönnyítené tevékenységüket. Ezek: Kérik, vizsgáljuk meg az Ipari Park utjai mentén a közvilágítás megteremtésének lehetőségét, mely javítana biztonságérzetükön, valamint lehetővé tenné az egyes cégek kultúrált megközelítését. Kérik, hozzunk létre az Ipari Park területén legalább két szelektív hulladékgyűjtő szigetet a keletkező háztartási hulladékok és kisebb ipari csomagoló anyagok elhelyezésére. Kérik, hogy az új nagyteherbírású út mentén a csapadékvíz elvezető árok rendszeres sűrű tisztítását oldjuk meg, mert annak kapacitása állítsuk szerint még tisztított állapotban is csak éppen fedezi az igényt. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán sebességkorlátozó tábla elhelyezésének lehetőségét, mert jelenleg még a nagy tehergépjárművek is km/óra sebességgel közlekednek rajta, balesetveszélyes helyzeteket teremtve ezzel, hiszen az út szélétől mindössze néhány méterre van több cég bejárata is. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán a megállni tilos táblának legalább várakozni tilosra való cserélésének lehetőségét. Ez megkönnyítené a partnereknek az ott üzemelő cégekhez való bejutását. Hódmezővásárhely, október 1. Dr.Antalóczy Péter sk. Ipari Park részegység-vezető előterjesztő

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Közgyűlése A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra című tájékoztatót a./ elfogadja b./ nem fogadja el 2./ A Közgyűlés az Ipari Parkba betelepült vállalkozások vezetőinek kéréseit tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg azok teljesítésének lehetőségeit, és az eredményről adjon tájékoztatást az érintetteknek. Hódmezővásárhely, október 1. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot megkapja: 1./ Tisztségviselők 2./ HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető 3./ Irattár

11 I/B kötet 11. oldal Cég megnevezése Címe Fő tevékenysége ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. Babsch Kft Hódmezővásárhely, Árendás u. 2. Építési és épületgépészeti szerelőipar Fém visszanyerése, autóbontás TEÁOR vagy SZJ Vezető neve Vezető elérhetősége 4532 Póth Tibor 6800 Hódmezővásárhely, Kökény u. 25. (62/ ) 3710/03 Babsch Ákos 6800 Hódmezővásárhely, Mester u. 5. (30/ ) I.sz. melléklet Ipari parki működés kezdete /2009 Baustúdium Kft. B.G. Gumiipari és Kereskedelmi Kft. Buda-Hód Szervíz Kft Szeged, Dorozsmai u Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6800 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6491/26 Szakmunkásképző iskolai nevelésoktatás Egyéb gumitermék gyártása Tehergpépjármű közlekedés 8431 Kormányos Béla Kendrusz Ferenc 30/ Szeged, Pinty u. 13 Fsz. 4. (62/ ) 2513 Balogh Gábor 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 74. (62/ Ifj. Kis Imre Zoltán 30/ Hódmezővásárhely, Vidám u CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep Czagi-Ker Kft Hódmezővásárhely, Ipoly u. 14. Építési betontermékek gyártása Papír nagykereskedelem 2661 Mészáros Antal 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 5. (tel.: ) Czagány Attila 62/ / Hódmezővásárhely, Ipoly u /2010

12 I/B kötet 12. oldal Fém-Vill Kft Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep Güttler Kft Hódmezővásárhely, Makói u. Hód-Mező Kft Hódmezővásárhely, Andrássy u. 47/B. Fémszerkezet gyártása Güttler Kft. mögött Mezőgazdasági gépgyártás Egyéb szárazföldi személyszállítás 62/ Herczeg János 62/ Tamási Zsombor 6023/03 Vecseyné Bartók Andrea 30/ Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hódmezővásárhely, Makói u. (62/ ) (30/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hód-Vulkán Kft Hódmezővásárhely, Tölgyfa u. 24. Honoritas Kft Hódmezővásárhely, Dr.Rapcsák András út 10. Horváth és Tsa. Kft Hódmezővásárhely, Kis u.15 K-Art Zrt Hódmezővásárhely, Makói út 6478/19 Kerámia Profil Kerámiadekor és rozettagyártó Bt 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/21. Gumitermékek gyártása Magasépítőipar, mélyépítóipar, építési szakipar, építési és épületgépészet szerelőipar Műanyag termékek gyártása 2513/03 Vadai László 6800 Hódmezővásárhely, Tölgyfa u , 4520, 4531, 4532 Krumasz Henrik Rahonczi Márton 20/ /92 Horváth László 30/ Hódmezővásárhely, Csalogány u. 36. (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Makói út. 6497/7 Magasépítőipar 4510/92 Kendi Imre 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 19. (30/ ) Építőkő, díszítőkő megmunkálása 2670 Czékmán Attila 30/ Hódmezővásárhely, Dáni u Keramitália Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói u. 6491/36 Fa-, építőanyag-, szaniterárunagykereskedelem 5153 Papp Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 14. (30/ ) 1998

13 I/B kötet 13. oldal Kiss Zoltán egyéni vállalkozó Kovács-Berkut Épületgépészeti Kft. Lemeztechnika Kft. MECHANIKA Tervező és Kivitelező Bt. Makói országút Mindszenti 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u Hódmezővásárhely, Csengettyű köz em Pécs, Verseny u Hódmezővásárhely, Somogyi B. u Mindszent, Építőipari Kft. Szabadság tér 22 Priminveszt Kft Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 30. R-Transz Fuvarozó Kft Hódmezővásárhely, Makói u. 6496/12 Szerszám és fémtömegcikk gyártás Kiss Zoltán 6800 Hódmezővásárhe ly Tanya 1600 (30/ ) (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Mérőműszer gyártása 3320 Kovács Károly Csengettyű köz em. 21. (30/ ) Fémszerkezetgyártás 2810 Nagy Ernő 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6496/4 ( ) Szerszámgyártás 2862 Karasz Bálint 6800 Hódmezővásárhely, 30/ Somogyi B. u. 60. Magasépítés 5410 Zsótér Károly Sándor 6630 Mindszent, Szabadság tér 22. (30/ ) Ingatlanforgalmazás 7012/03 Pályi Zoltán 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi (30/ ) u. 30. Közúti teherszállítás, személygépkocsi- és motorkerékpárjavítás és karbantartás 2811, 4525, 5313 Rácz László 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 32. (62/ ) (30/ ) / Sávai Attila egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6492/13 Fémbútor gyártás Sávai Attila 20/ Hódmezővásárhely, Görbe u. 63 (20/ ) 2008 SÜD-ALU Kft Hódmezővásárhely Makói út Ipari Park hrsz.: belt. 6491/25 Fémszerkezet gyártása 2811 Bandula Attila Keszeg Lajos Tankó Gyula 30/ Szeged, Ösz u. 31. II/6. (62/ ) (30/ ) 1999

14 I/B kötet 14. oldal SÜD-BAU Építési és Kereskedelmi Kft. SZIMETAL-PRO Kft 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B Hódmezővásárhely Erzsébeti u. Fémszerkezet gyártása, magasépítőipar, építési szakipar 2810, 4510, 4531 Bandula Attila Keszeg Lajos 30/ Szerszámgyártás Kerekes József (30/ ) 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. fszt / Hódmezővásárhely Erzsébeti u /2010 Thermo-Kerámia Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/20 Nem építési célú kerámia termékek 2620/92 Czimmer Imre 6800 Hódmezővásárhely, Táncsics u. 30. (62/ ) 2005 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A Gépjármű karbantartás, javítás 4520 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A. (62/ ), (30/ ) 2004 Vas-Fém Ipari és Kereskedelmi Zrt.- Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 36. Háztartási fétömegcikkek gyártása 2861 Szirbik Miklós nyugd. Feinhein Gyöngyvér 62/ Budapest, Baross u IV/3. (62/ ) 2003 VOLLMER Alumínium Hungária Épületburkolatok Kft. PIONEER Hi Bred Zrt. (Termelő és Szolgáltató Fajtakísérleti Kutatóállomás) 6800 Hódmezővásárhely, belterület 6496/13. hrsz Budaörs, Neumann J. u.1. Fémszerkezet gyártása, egyéb speciális szaképítés, fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme Növénytermelési szolgáltatás Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termesztése 2811, 4525, / Bányai László dr. Kovács Gyula 30/ m 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 33. (30/ ) 8000 Székesfehérvár, Lublói u

15 I/B kötet 15. oldal Mota-Engil Zrt Budapest, Fehérvári út Keram-Pack Zrt Hódmezővásárhely, Makói út. 6492/4 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Torma Sándor 1117 Budapest, Fehérvári út ( ) Ipari kerámia gyártás Bajza u. 1/7. 62/ / Gépész-Szak Gépészeti és Szakipari Kft. Villeroy & Boch Magyarország Kerámia Kft Hódmezővásárhely, Makói országút Budapest, Váci út 99. Gépipari gyártás 62/ Hódmezővásárhely, Makói országút Vagyonkezelés 2622 Egészségügyi kerámia gyártása 7415, 2622 Hideg Gábor és Sebesi Bálint 5600 Békéscsaba, Sás köz 17. és 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u AMON 21 Kft Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 WOOD S 97 Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Cs-Invest Bt Hódmezővásárhely, Móra F. u. 14. SPEED Kft Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. Central EU Biofuels Hungary Kft Budapest, Gogol u. 26/III. Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Csőköly Csaba 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 Fűrészárugyártás 2010/03 Károlyi Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7020/03 Csúri Györgyné 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 75. Gépipari gyártás Bakos Pál 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. (62/ ) (20/ ) Nyers olaj gyártásafinomított olaj gyártása 1541/03, 1542/03 Nemes Ervin 1133 Budapest, Gogol u. 26/III. (20/ ) 2006/ / / / /2011

16 I/B kötet 16. oldal KÉRDŐÍV Cég neve: Elérhetősége (cím, telefonszám, fax, cím): Adatszolgáltató vezető neve és beosztása: II. sz. melléklet Az adatszolgáltató hozzájárul nem járul hozzá, hogy a közölt adatok nyilvános közgyűlési anyagban szerepeljenek. (Megfelelő rész aláhúzandó!) 1. Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) 2. A vállalkozás árbevétele (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 3. Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 4. A vállalkozás nyeresége (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. 5. Foglalkoztatottak száma különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 6. A foglalkoztatottak átlagjövedelme (eft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 7. Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? 8. Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? 9. Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? 11. Milyen értékben beruházott: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? 13. Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? 16. Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. 17. Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? Hódmezővásárhely, Adatszolgáltató: Adatfelvevő:

17 I/B kötet 17. oldal

18 I/B kötet 18. oldal

19 I/B kötet 19. oldal

20 I/B kötet 20. oldal

21 I/B kötet 21. oldal

22 I/B kötet 22. oldal

23 I/B kötet 23. oldal

24 I/B kötet 24. oldal

25 I/B kötet 25. oldal

26 I/B kötet 26. oldal

27 I/B kötet 27. oldal

28 I/B kötet 28. oldal

29 I/B kötet 29. oldal

30 I/B kötet 30. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

31 I/B kötet 31. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata október 1. napján 45 db az Önkormányzathoz bejelentkezett, ott nyilvántartásba vett, azzal kapcsolatban álló sportegyesületet tart számon. Az előző évekhez képest a sportegyesületek száma kis mértékben változott, a változás azonban sajnos negatív tendenciát mutat, hiszen több szervezet is megszűnt vagy éppen megszűnés alatt áll. Ennek több összetevője van, de valamennyi az egyre romló gazdasági helyzetre vezethető vissza. Magyarországon a sportot mostohagyerekként kezelik, az állam teljes mértékben alulfinanszírozza azt. A látszatot próbáljuk megtartani, miszerint sportnemzet vagyunk, de már ez is egyre nehezebben megy, elég csak a Pekingi Olimpián elért eredményekre gondolni. Továbbra is szinte csak és kizárólag az élsportra megy az állami sporttámogatás nagy része, ráadásul a vízfej is túl nagy, aminek eredményeképpen a különböző szakszövetségek, sportvezetésben működő szervezetek fenntartása és működtetése irdatlan nagy költséget jelent. Ennek a levét természetesen a sportolók, az egyesületek és a sportlétesítmények isszák meg. Az állam téves sportfinanszírozási politikája mellett a legnagyobb gondot az önkormányzatok alulfinanszírozása jelenti, aminek következtében helyi szinten is csökken a sportra fordított összegek mértéke. Miközben az önkormányzatok a kötelezően ellátandó feladataikat sem tudják teljesíteni, hogyan lehetne elvárni, hogy nem kötelező feladatokat is finanszírozzon? A sport magyarországi visszaesésének egy másik fő oka is a gazdasági helyzet következménye. A növekvő munkanélküliség, a reálbérek folyamatos csökkenése azt eredményezi, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a sportolást. A szülőknek nincs pénze arra, hogy sportegyesületbe vigyék a gyereküket, hiszen nagyon sokan nem tudják kifizetni a több ezer forintos havi tagdíjat, nem tudják megvásárolni a szükséges felszereléseket. Országszerte óriási probléma a létesítményhelyzet, ami alól Hódmezővásárhely szerencsére kivétel, hiszen az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek. A fenti néhány sorban azért ismertettem a sport általános problémáit, hogy a vásárhelyi egyesületek munkájának nehézségről pontosabb képet kapjunk. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 6-i rendes ülésén módosította a Sportkoncepciót, melynek értelmében megszűnt a kiemelt sportegyesületi státusz. Az alábbiakban ennek okán betűrend szerint mutatnám be a helyi sportegyesületek munkáját, működését. 1. Amatőr Kispályás Futball Liga: a legnagyobb tömeget megmozgató szabadidős versenysorozat szervezője és lebonyolítója. Évente három bajnokságot szerveznek, a téli tornának a Hódtói Sportcsarnok, míg a tavaszi és őszi bajnokságnak a Hódtói Sportcentrum ad otthont. Népszerűsége egyre nő, egyre többen vesznek részt a bajnokságokban. A helyi tömegsport-élet kiemelkedő szervezője.

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására

Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Testkultúra a Klebersberg-i kultúrpolitikában Országos Szakmai-Módszertani Konferencia Az iskolai testnevelés és a diáksport megújítására Hódmezővásárhely Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei Asztalitenisz: Felnőtt: - Hazai Budapest Bajnokság felnőtt Lovas Petra 3. hely Szekszárd Kupa egyes: Lovas Petra - páros: Lovas Petra Pergel Szandra Kertai

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője

LÉTESÍTMÉNYEK. 1112 Budapest, Menyecske utca 1. +36309229897 info@mafcbasket.hu. Basket MHG Kft. A MAFC NB. I-es, U23-as és U18-as csapat működtetője S P O R T F E J L E S Z T É S I T E R V A BASKET MHG KFT. JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A Basket MHG Kft. a MAFC kosárlabda csapatának üzemeltetője, amely az évtizedek óta sikeres utánpótlásbázis csúcsán

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő - testület 2010. május 27-ei ülésére Tárgy: Javaslat a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek részére elkülönített keretösszeg

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE ( SZAKMAI ANYAGOT MINDEN ÉVBEN A TÁRGYÉV EREDMÉNYEIVEL KÍVÁNJUK

Részletesebben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben

A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben A Táncsics Mihály úti sporttelep üzemeltetési tapasztalatai a 2009. évben Tisztelt Képviselő-testület! Gödöllő Város Önkormányzatával megkötött bérleti szerződés értelmében a Táncsics Mihály úti sporttelepen

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS

R E ( Y fi Á l A N Y. POlGÁRMlESl ERI KABINlEl. POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA. Tisztelt Bizottság! NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS NY~RIEGYHÁZA MEGYlEl JOGÚ VÁROS POlGÁRMlESTIERi H~VATAlA POlGÁRMlESl ERI KABINlEl 4401 NvíRfGYFÁU\ KOSSUl li lér l. PF.: /;3. TELEFON:.3642 524-544; FAX: +3642 311-0 41 E-MAfl: FOlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város középtávú sportkoncepciója (2008-2013)...

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2010.

Pénzügyi beszámoló 2010. Pénzügyi beszámoló 2010. BEVÉTELEK Egyesületi bevételek 588.504 Pályázatok, egyéb támogatások 120.000 Magánszemélyek támogatása 294.640 Önkormányzati működési támogatás 1,972.468 2011. év terhére előleg

Részletesebben

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások

A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások A Regionális Gazdasági Gyorsjelentést immár negyedik félév óta készítjük, a vasi, zalai és győr-moson-sopron megyei partnervállalkozások bevonásával. Célunk, hogy rövid áttekintést adjunk és kapjunk a

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

Tisztelt cégvezető Úr/Asszony!

Tisztelt cégvezető Úr/Asszony! Tisztelt cégvezető Úr/Asszony! Felkérés támogatásra. A Békéscsabai Torna Klub Fitness Szakosztálya 2013 május 11.-én Békéscsabán a Szent István Egyetem tornacsarnokában, Országos Fit-Kid bajnokságot szervez,

Részletesebben

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata

NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 40/2013.(11. 25.) számú. határozata NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOL~SE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 40/2013.(11. 25.) számú határozata a 2013. évi 02/2013- Sportösztöndíj rendszer támogatása pályázati felhívásra beérkezett

Részletesebben

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2008. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Nagyon kevés volt az év eleji nyitó bevételünk (8.500 Ft) ezért Mix torna szervezésre és rendkívüli helyzetünk támogatására kaptunk

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 8800 Nagykanizsa, Békástó u. 3. Telefon: 06-30-851-0900 www.kanizsavizilabda.hu e-mail: pici651024@freemail.hu, kanizsavse@gmail.com BESZÁMOLÓ A Kanizsa Vízilabda Sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE

A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE Határozati javaslat 5. számú melléklete A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 008. ÉVI ÜZLETI TERVE Debrecen, 008. február 06. Orendi Mihály ügyvezető igazgató Bevezető A Debreceni Sportcentrum Kht. a 008. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatokat KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON 2013. november 18-ig történő beérkezéssel fogadja el az egyesület az alábbi címre: Fejér Megyei Diáksport

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

100 éves a Baja Városi Sporttelep

100 éves a Baja Városi Sporttelep Légifelvétel 2008. 100 éves a Baja Városi Sporttelep Baja 2012 132 100 éves a Baja Városi Sporttelep Az új sportcsarnok nemcsak a kosarasoknak adott otthont, hanem biztosította az egyéb sportok számára

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató Balogh József vezető-edző Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály Sorszám: 3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére

11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. községekben végzett tevékenységének

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben