Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Beszámoló a városban működő kulturális, művészeti egyesületek munkájáról Hódmezővásárhely Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságánál foglalkoztatottakat érintő teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok megállapítása Kabinet Iroda beszámolója... 55

2 I/B kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Az anyagot készítette: Dr. Antalóczy Péter HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Antalóczy Péter részegység vezető. Ikt. szám: /2009.

3 I/B kötet 3. oldal Tárgy:A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! A HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezetője Dr. Antalócy Péter elkészítette a Hód- Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokról szóló anyagát, melyet önök elé terjesztek. Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és az mellékelt határozati javaslatot elfogadni. Hódmezővásárhely, október 1. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

4 I/B kötet 4. oldal A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra (Előterjesztés a október 1-i közgyűlésre) A 2008 harmadik negyedévében Magyarországra rátört gazdasági világválság nyilvánvalóan érzékenyen érinti a hódmezővásárhelyi vállalkozásokat, azon belül pedig az ipari parkba betelepült cégeket is. A cégek változó helyzete az egész városra nézve járhat következményekkel, ezért fontos, hogy az Önkormányzat figyelemmel kísérje a folyamatokat és felkészüljön az esetleg szükségessé váló beavatkozásokra. A helyzetből adódó lényeges veszélyek: a munkanélküliség megnövekedése, családok elszegényedése; a helyi adó-bevételek csökkenése; az Önkormányzattal szemben korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének ellehetetlenülése; tervezett fejlesztések, beruházások elhalasztása, meghiúsulása; cégek tönkremenetele; stb. Mindezek kedvezőtlen esetben önkormányzati bevételcsökkenések mellett növekvő kiadásokat jelenthetnek. Ezen hatásokról 2009 első negyedévében már készült egy közgyűlési előterjesztés, melynek megvitatása után olyan döntés született, hogy kb. fél év elteltével vissza kell térni a témára. Jelen előterjesztés ennek a határozatnak kíván eleget tenni. A betelepült (betelepülő) vállalkozások vezetőivel a jelzett veszélyek szem előtt tartásával interjút készítettem, kérve őket arra, hogy a megadott adatok, információk nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez járuljanak hozzá. Az összehasonlíthatóság és az objektivitásra való törekvés miatt minden cégvezetőnek ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, melyek az alábbi témaköröket ölelték fel: Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) (A válság hatásai feltételezésem szerint nem azonos mértékben érintik az egyes gazdasági ágazatokat. Ennek tisztázása volt e kérdés indoka.) Milyen a vállalkozás munkaellátottsági, árbevételi helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A cég általános piaci helyzetének megítélése indokolja a kérdést.) Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az exportpiacoknak való kitettséget tisztázza.) Milyen a vállalkozás nyereségessége: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Az erre adott válaszokat az árbevétellel összehasonlítva képet kaphatunk a cég erőfeszítéseinek nagyságáról a piacon maradás érdekében; pl. az árengedmények mértékéről.) Milyen a foglalkoztatás, a létszám helyzete különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. (Tisztázható, hogy kell-e a válság miatt jelentős mértékű munkanélküliség növekedéssel számolni.)

5 I/B kötet 5. oldal A foglalkoztatottak jövedelemviszonyai hogyan alakultak: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (A vásárlóerő, az elszegényedés mértéke változásának megismerése indokolja a kérdést.) Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? (Kíváncsi voltam, hogy exportáló cégeink tudtak-e élni a gyenge forint adta esélyekkel, illetve az elvileg dráguló import mennyire rontott helyzetükön.) Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? (A beszerzési árak alapvetően meghatározzák a közvetlen anyagköltséget, tehát a jövedelmezőséget adott értékesítési árak mellett.) Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az importpiacoknak való kitettséget tisztázza a kérdés.) Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? (Az alapanyagok beszerzési egységárainak, az energia- és egyéb rezsiköltségeknek, valamint a béreknek. esetleges változásai összességében hozhatnak indokolható költségnövekedést. Vajon ez érvényesíthető-e a jelen piaci helyzetben?) Milyen a cég beruházási helyzete: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Egy cég helyzetére jellemző, hogy beruházásokra mennyit képes fordítani, de előre vetíti jövőbeni piacképességét is.) Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok közvetlen élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. (Az EU-s pályázatok indirekt élénkítő szerepét próbáltam felmérni.) Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? (Az önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségek teljesíthetőségének tisztázása a kérdés célja.) Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. (Bármilyen egyéb, a fentiekben nem tárgyalt hatás megismerése a cél.) Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? (Látható-e már az alagút vége?)

6 I/B kötet 6. oldal A válaszoknál nem a mérleg szerinti pontosságot kértem, hanem csak nagyságrendeket és a mutatkozó tendenciákat. A kért adatoknál az idősor indoklása: 2007 az utolsó még válsággal nem terhelt év; 2008 a válság által részben érintett év; 2009 a teljes év válságban telik el; 2010 kilátásaira azért voltam kíváncsi, hogy vajon az adott piac hangulatát ismerő, de rendelésállománnyal még általában nem rendelkező cégvezetők hogyan mernek tervezni. A számokra helyeztem a hangsúlyt és rövid szöveges magyarázatot az adatfelvétel során csak ott tettem, ahol nagyon indokoltnak tűnt az adatok értelmezéséhez. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a szóban elmondottak gyakran erősen szubjektívek, függenek az adatközlő vérmérsékletétől. Az előadottakból kitűnő pesszimizmust vagy optimizmust a számszaki eredmények több alkalommal nem igazolták. Az I.sz. mellékletben összefoglaltam az Ipari Parkba betelepült (már működő), betelepülő (ipari területtel rendelkező, beruházást már elkezdett, de gazdasági tevékenységet még az Ipari Parkon kívül folytató), valamint szerződött (ipari terület megvásárlására szerződéssel rendelkező, de beruházást még el nem kezdő) vállalkozásokat. A II.sz. mellékletben a kérdőív minta található (A kitöltött, visszaérkezett kérdőívek megtekinthetők az Önkormányzati Csoportnál I.em.21. szoba) Összesen 31 cégvezetővel sikerült a kérdőívet kitöltenem, de a mellékletben csak 30 található, mert a Pioneer Hi-Bred Zrt. több kérdésre nem válaszolt üzleti titokra való hivatkozással, a többi kérdésre adott válaszának nyílt közgyűlési anyagban való szerepeltetéséhez viszont nem járult hozzá. Kijelenthető azonban, hogy a megadott nem nyilvános adatok ezen előterjesztés alapvető megállapításait érdemben nem befolyásolták volna. A SÜD-BAU Kft. csak területtel rendelkezik az Ipari Parkban. Ezt az azonos tulajdonosi struktúrával rendelkező SÜD-ALU Kft bérli tőle gazdasági tevékenyégé folytatásához. Emiatt csak a SÜD-ALU vezetőjével készítettem interjút. A Mota-Engil Zrt. -en keresztül kérte be a kérdőívet, mert csak a budapesti központjuk jogosult válaszolni. Ez azonban többszöri sürgetés ellenére az anyag leadásának határidejéig nem érkezett be. A cég a 47-es út négysávosítását végzi. Ezen tevékenységéhez tőlünk bérelt területen hozta létre helyi aszfaltkeverő és anyagtároló telepét. Egyelőre nem eldöntött, hogy a munka befejezése (2009. novembere) után is maradnak új megbízások reményében, vagy felmondják a bérleti szerződésüket. A Keram-Pack Zrt és a Villeroy&Boch Kft. érdemi tevékenységet az Ipari park területén nem folytat. Adataiknak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt. A Gépészeti és Szakipari Kft., az AMON 21 Kft, a Wood s 97 Kft és a Cs-Invest Bt. a megadott elérhetőségeken nem volt fellelhető. A Speed Kft. több hónap óta halogatja a földvásárlási szerződés aláírását. Valószínűleg ez a telekértékesítésünk meghiúsult. Adatainak az Ipari Park cégei között való szerepeltetése nagymértékben torzítaná az eredményt.

7 I/B kötet 7. oldal Central EU Biofuels Hungary Kft. semmiféle értékelhető gazdasági tevékenységet még nem folytatott, célja a leendő növényolaj üzem megvalósítása. Vezetőjével adatfelvételre ezért nem került sor. A kitöltött kérdőíveket elemezve elmondható, hogy nagyon vegyes kép rajzolódik ki a válság hatásaival kapcsolatban. Ha valamit általában vagy általánosságban állapítok meg, mindig lehet találni attól homlokegyenest eltérő eredményt is. Általánosságban elmondható tehát, hogy a válság hatására jelentősen romlottak az értékesítési lehetőségek. A piacok beszűkültek, értékesíteni csak a korábbi vállalási áraknál alacsonyabban, jó esetben azzal megegyezően lehet, sokszor még így is csak csökkenő mennyiségeket; a hagyományos partnerek rendelései rendszertelenné váltak, emiatt a termelés tervezhetősége, gazdaságossága romlott; bár sok vállalatunk exportál, tehát rájuk a forint gyengülése elvileg pozitív hatással van, vagy olyan acélanyagokat dolgoz fel amelyeknek a legkritikusabb időben csökkent az ára, tehát elvileg jobb pozícióba kerülhettek, a megrendelők azonban ezeket az előnyöket azonnal árcsökkentéssel el is vették; nagy problémát jelent cégeink számára a fizetési fegyelem fellazulása. 30 napos szerződésben rögzített fizetési határidő ellenére a kintlévőségek sokszor csak napra folynak be; csak a legkörültekintőbb és legelőrelátóbb cégeink nem rendelkeznek deviza alapú működési és/vagy beruházási hitellel. Ezek törlesztő-részleteinek drasztikus emelkedése nehéz helyzeteket teremtett vállalatainknál; a vállalkozók a nagyon kedvezőtlen körülmények között óriási erőfeszítéseket tesznek a talpon maradásért illetve azért, hogy cégüket átmentsék a válság utáni időszakra. Ezért gyakran komoly áldozatokra is hajlandóak; a legtöbb cégvezetőben fellelhető a szociális érzékenység és az elbocsátáshoz csak mint legutolsó lehetőséghez folyamodik, ugyanakkor viszont bérfejlesztés a válság időszakában nem várható. A legtöbb cégnél a hivatalos alkalmazotti jövedelem mélyen az országos átlag alatt van, jellemzően a minimálbér környékén; EU-s pályázaton nagyon kevesen vesznek részt, mert a kiírások feltételeit nagyon rossznak, sok esetben teljesíthetetlennek tartják; bár a 2010-es évre még nem rendelkeznek rendelésállománnyal, a legtöbben az idei év eredményeinek megismétlődésére esetleg kicsi javulásra számítanak.; a kilábalást legtöbben 2011 végére, /2012 elejére várják. A III./1 9. sz mellékletekben találhatók táblázatosan összefoglalva a cégvezetők által szolgáltatott adatok és az Ipari Parkra összesített, a változások trendjét bemutató diagramok. A 2010-re vonatkozó értékek értelemszerűen csak a fennmaradás érekében szükségszerűnek ítélt, de tényekkel, piaci tendenciákkal alá nem támasztott adatok összege. A III. jelű mellékletek tartalma: III/1. sz. melléklet: cégenként összefoglalja az árbevételi és a nyereség adatait idősorosan. Már ebből is látszik, hogy mennyire különböző helyzetű cégekről van szó.

8 I/B kötet 8. oldal A III/2 4. sz. mellékletek a táblázat összesen sorának felhasználásával készült diagramok. III./2. sz. melléklet: kiolvasható belőle, hogy az összesített árbevétel 2009-re a es szint alá süllyedt, ami a válság biztos jele. III./3. sz. melléklet: azt mutatja, hogy a nyereségek majdnem lefeleződtek a évihez képest. Jól kifejezi azt is, hogy a piacon maradás érdekében milyen árengedményekre és egyéb erőfeszítésekre kényszerültek vállalataink már 2008-tól kezdődően. III./4. sz.: melléklet: az árbevétel arányos nyereségek alakulását mutatja. Nagyjából ugyanaz a következtetés vonható le belőle, mint a III/3.-ból. III./5. sz.: melléklet: a bruttó átlagjövedelem és a létszám alakulását foglalja össze cégenként táblázatosan és számol ipari parkos bérátlagot az egyes vizsgált évekre vonatkozóan. Látható, hogy 2008 elején több cég még kisebb bérfejlesztést is végre tudott hajtani, nem számolt válság kitörésével ben ez már szinte egyáltalán nem fordult elő. Több helyen jövedelem csökkenés is volt ben, ami többnyire azt jelenti, hogy megszűntek, vagy lényegesen csökkentek a túlórák. A létszám adatok változása jól mutatja a cégek munkaellátottságának mozgását hez képest ben 5 %-al alacsonyabb a foglalkoztatottak száma. A 2008 azért tűnik kiemelkedően jónak, mert néhány építőipari cégünk tudott kapcsolódni egy-egy kiemelt beruházáshoz, export orientált gépipari cégeink pedig év elején még sok munkával rendelkeztek. Így a két cégcsoport statisztikai átlaglétszáma relatíve magas maradt az év végéig. III./6. sz melléklet: az ipari parki átlagjövedelem alakulását mutatja és 2010 között látható, hogy szinte nem változott a nominális keresetek nagysága. Ez pedig azt jelenti, hogy komoly reálbér csökkenés következett be. III/7. sz. melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban foglalkoztatottak összlétszámának változását. III./8. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be cégeink export teljesítményét, illetve azt, hogy milyen mértékben függenek a nemzetközi, azon belül is kiemelkedően a német piacok felvevőképességétől. A nem építőipari-, illetve szolgáltató vállalkozások szinte valamennyien döntő mértékben kitettek az export lehetőségeknek. Több cégnél ez az függőség meghaladja a 80%-ot! III./9. sz.: melléklet: az Ipari Parkban működő cégek összesített exportjának alakulását mutatja be az árbevételhez viszonyítva. A 2009-es adat szembeszökően alacsonyabb a 2008-asnál, ami ha figyelembe vesszük a jövedelmezőség romlását is, igen kellemetlen helyzeteket jelent az egyes cégek életében. III./10. sz.: melléklet: cégeink importfüggőségét mutatja be táblázatosan. Összevetve az export táblázattal megállapítható, hogy az ipari parki cégek összesen valamivel mindig többet importálnak, mint amennyit exportálnak, amiből az a következtetés vonható le, hogy a vas- és néhány egyéb fontos alapanyag árának a forint gyengülését meghaladó csökkenése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy cégeink ha áldozatok árán is, de talpon tudtak maradni. Ha ez az árcsökkenés nem következik be, akkor a két adatsor közötti különbség 2008 negyedik negyedévében és 2009 első félévében lényegesen nagyobb lenne, ami pedig drámai pozícióromlást hozhatott volna. Sajnos az acéláruk ára ismét emelkedésnek indult, ami csak akkor nem fog negatív

9 I/B kötet 9. oldal következményekkel járni, ha a gazdasági fellendülés is gyorsan beindul. Erre azonban csak kevesen látnak esélyt a megkérdezettek közül. III./11. sz.: melléklet: a III./10. táblázat egyszerűsített grafikus változata. III./12. sz.: melléklet: táblázatos formában mutatja be a betelepült cégek tevékenységi területét. Megállapítható, hogy az Ipari Parkban legnagyobb súllyal az építőipari, a gépipari és a szerkezetgyártó tevékenység van jelen. Ebből az a következtetés vonható le, hogy ezen területek piacának alakulása határozza meg leginkább az itteni fejlődés lehetőségeit. III./13. sz.: melléklet: grafikusan szemlélteti az Ipari Parkban működő vállalkozások működési területeit. Összefoglalva: az Ipari Parkba betelepült cégeket érzékenyen érintette a kialakult pénzügyigazdasági válság, de vezetőik komoly erőfeszítéseket tesznek a túlélés érdekében. Ezen erőfeszítések úgy tűnik kevés kivételtől eltekintve sikeresek lesznek. Az interjúk készítése során a cégvezetők megfogalmaztak néhány kérést az Önkormányzat felé, melyek teljesítése megkönnyítené tevékenységüket. Ezek: Kérik, vizsgáljuk meg az Ipari Park utjai mentén a közvilágítás megteremtésének lehetőségét, mely javítana biztonságérzetükön, valamint lehetővé tenné az egyes cégek kultúrált megközelítését. Kérik, hozzunk létre az Ipari Park területén legalább két szelektív hulladékgyűjtő szigetet a keletkező háztartási hulladékok és kisebb ipari csomagoló anyagok elhelyezésére. Kérik, hogy az új nagyteherbírású út mentén a csapadékvíz elvezető árok rendszeres sűrű tisztítását oldjuk meg, mert annak kapacitása állítsuk szerint még tisztított állapotban is csak éppen fedezi az igényt. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán sebességkorlátozó tábla elhelyezésének lehetőségét, mert jelenleg még a nagy tehergépjárművek is km/óra sebességgel közlekednek rajta, balesetveszélyes helyzeteket teremtve ezzel, hiszen az út szélétől mindössze néhány méterre van több cég bejárata is. Kérik, vizsgáljuk meg az új nagy teherbírású út ipartelepi szakaszán a megállni tilos táblának legalább várakozni tilosra való cserélésének lehetőségét. Ez megkönnyítené a partnereknek az ott üzemelő cégekhez való bejutását. Hódmezővásárhely, október 1. Dr.Antalóczy Péter sk. Ipari Park részegység-vezető előterjesztő

10 I/B kötet 10. oldal Tárgy: A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra Határozati javaslat 1./ Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Közgyűlése A válság hatása a HÓD-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra című tájékoztatót a./ elfogadja b./ nem fogadja el 2./ A Közgyűlés az Ipari Parkba betelepült vállalkozások vezetőinek kéréseit tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg azok teljesítésének lehetőségeit, és az eredményről adjon tájékoztatást az érintetteknek. Hódmezővásárhely, október 1. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot megkapja: 1./ Tisztségviselők 2./ HVSZ Zrt. Ipari Park részegység vezető 3./ Irattár

11 I/B kötet 11. oldal Cég megnevezése Címe Fő tevékenysége ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft Hódmezővásárhely, Makói út 6491/49 hrsz. Babsch Kft Hódmezővásárhely, Árendás u. 2. Építési és épületgépészeti szerelőipar Fém visszanyerése, autóbontás TEÁOR vagy SZJ Vezető neve Vezető elérhetősége 4532 Póth Tibor 6800 Hódmezővásárhely, Kökény u. 25. (62/ ) 3710/03 Babsch Ákos 6800 Hódmezővásárhely, Mester u. 5. (30/ ) I.sz. melléklet Ipari parki működés kezdete /2009 Baustúdium Kft. B.G. Gumiipari és Kereskedelmi Kft. Buda-Hód Szervíz Kft Szeged, Dorozsmai u Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6800 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep 6491/26 Szakmunkásképző iskolai nevelésoktatás Egyéb gumitermék gyártása Tehergpépjármű közlekedés 8431 Kormányos Béla Kendrusz Ferenc 30/ Szeged, Pinty u. 13 Fsz. 4. (62/ ) 2513 Balogh Gábor 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 74. (62/ Ifj. Kis Imre Zoltán 30/ Hódmezővásárhely, Vidám u CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep Czagi-Ker Kft Hódmezővásárhely, Ipoly u. 14. Építési betontermékek gyártása Papír nagykereskedelem 2661 Mészáros Antal 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 5. (tel.: ) Czagány Attila 62/ / Hódmezővásárhely, Ipoly u /2010

12 I/B kötet 12. oldal Fém-Vill Kft Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep Güttler Kft Hódmezővásárhely, Makói u. Hód-Mező Kft Hódmezővásárhely, Andrássy u. 47/B. Fémszerkezet gyártása Güttler Kft. mögött Mezőgazdasági gépgyártás Egyéb szárazföldi személyszállítás 62/ Herczeg János 62/ Tamási Zsombor 6023/03 Vecseyné Bartók Andrea 30/ Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hódmezővásárhely, Makói u. (62/ ) (30/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u Hód-Vulkán Kft Hódmezővásárhely, Tölgyfa u. 24. Honoritas Kft Hódmezővásárhely, Dr.Rapcsák András út 10. Horváth és Tsa. Kft Hódmezővásárhely, Kis u.15 K-Art Zrt Hódmezővásárhely, Makói út 6478/19 Kerámia Profil Kerámiadekor és rozettagyártó Bt 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/21. Gumitermékek gyártása Magasépítőipar, mélyépítóipar, építési szakipar, építési és épületgépészet szerelőipar Műanyag termékek gyártása 2513/03 Vadai László 6800 Hódmezővásárhely, Tölgyfa u , 4520, 4531, 4532 Krumasz Henrik Rahonczi Márton 20/ /92 Horváth László 30/ Hódmezővásárhely, Csalogány u. 36. (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Makói út. 6497/7 Magasépítőipar 4510/92 Kendi Imre 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György u. 19. (30/ ) Építőkő, díszítőkő megmunkálása 2670 Czékmán Attila 30/ Hódmezővásárhely, Dáni u Keramitália Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói u. 6491/36 Fa-, építőanyag-, szaniterárunagykereskedelem 5153 Papp Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 14. (30/ ) 1998

13 I/B kötet 13. oldal Kiss Zoltán egyéni vállalkozó Kovács-Berkut Épületgépészeti Kft. Lemeztechnika Kft. MECHANIKA Tervező és Kivitelező Bt. Makói országút Mindszenti 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u Hódmezővásárhely, Csengettyű köz em Pécs, Verseny u Hódmezővásárhely, Somogyi B. u Mindszent, Építőipari Kft. Szabadság tér 22 Priminveszt Kft Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 30. R-Transz Fuvarozó Kft Hódmezővásárhely, Makói u. 6496/12 Szerszám és fémtömegcikk gyártás Kiss Zoltán 6800 Hódmezővásárhe ly Tanya 1600 (30/ ) (62/ ) 6800 Hódmezővásárhely, Mérőműszer gyártása 3320 Kovács Károly Csengettyű köz em. 21. (30/ ) Fémszerkezetgyártás 2810 Nagy Ernő 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6496/4 ( ) Szerszámgyártás 2862 Karasz Bálint 6800 Hódmezővásárhely, 30/ Somogyi B. u. 60. Magasépítés 5410 Zsótér Károly Sándor 6630 Mindszent, Szabadság tér 22. (30/ ) Ingatlanforgalmazás 7012/03 Pályi Zoltán 6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi (30/ ) u. 30. Közúti teherszállítás, személygépkocsi- és motorkerékpárjavítás és karbantartás 2811, 4525, 5313 Rácz László 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 32. (62/ ) (30/ ) / Sávai Attila egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6492/13 Fémbútor gyártás Sávai Attila 20/ Hódmezővásárhely, Görbe u. 63 (20/ ) 2008 SÜD-ALU Kft Hódmezővásárhely Makói út Ipari Park hrsz.: belt. 6491/25 Fémszerkezet gyártása 2811 Bandula Attila Keszeg Lajos Tankó Gyula 30/ Szeged, Ösz u. 31. II/6. (62/ ) (30/ ) 1999

14 I/B kötet 14. oldal SÜD-BAU Építési és Kereskedelmi Kft. SZIMETAL-PRO Kft 6724 Szeged, Tavasz u. 11/B Hódmezővásárhely Erzsébeti u. Fémszerkezet gyártása, magasépítőipar, építési szakipar 2810, 4510, 4531 Bandula Attila Keszeg Lajos 30/ Szerszámgyártás Kerekes József (30/ ) 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. fszt / Hódmezővásárhely Erzsébeti u /2010 Thermo-Kerámia Kft 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 6478/20 Nem építési célú kerámia termékek 2620/92 Czimmer Imre 6800 Hódmezővásárhely, Táncsics u. 30. (62/ ) 2005 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A Gépjármű karbantartás, javítás 4520 Vad Sándor egyéni vállalkozó 6800 Hódmezővásárhely, Bálint u. 14/A. (62/ ), (30/ ) 2004 Vas-Fém Ipari és Kereskedelmi Zrt.- Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 36. Háztartási fétömegcikkek gyártása 2861 Szirbik Miklós nyugd. Feinhein Gyöngyvér 62/ Budapest, Baross u IV/3. (62/ ) 2003 VOLLMER Alumínium Hungária Épületburkolatok Kft. PIONEER Hi Bred Zrt. (Termelő és Szolgáltató Fajtakísérleti Kutatóállomás) 6800 Hódmezővásárhely, belterület 6496/13. hrsz Budaörs, Neumann J. u.1. Fémszerkezet gyártása, egyéb speciális szaképítés, fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme Növénytermelési szolgáltatás Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termesztése 2811, 4525, / Bányai László dr. Kovács Gyula 30/ m 6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 33. (30/ ) 8000 Székesfehérvár, Lublói u

15 I/B kötet 15. oldal Mota-Engil Zrt Budapest, Fehérvári út Keram-Pack Zrt Hódmezővásárhely, Makói út. 6492/4 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Torma Sándor 1117 Budapest, Fehérvári út ( ) Ipari kerámia gyártás Bajza u. 1/7. 62/ / Gépész-Szak Gépészeti és Szakipari Kft. Villeroy & Boch Magyarország Kerámia Kft Hódmezővásárhely, Makói országút Budapest, Váci út 99. Gépipari gyártás 62/ Hódmezővásárhely, Makói országút Vagyonkezelés 2622 Egészségügyi kerámia gyártása 7415, 2622 Hideg Gábor és Sebesi Bálint 5600 Békéscsaba, Sás köz 17. és 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor u AMON 21 Kft Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 WOOD S 97 Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Cs-Invest Bt Hódmezővásárhely, Móra F. u. 14. SPEED Kft Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. Central EU Biofuels Hungary Kft Budapest, Gogol u. 26/III. Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4521/03 Csőköly Csaba 6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 41 Fűrészárugyártás 2010/03 Károlyi Zsolt 6800 Hódmezővásárhely, Bocskai u. 6. Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7020/03 Csúri Györgyné 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 75. Gépipari gyártás Bakos Pál 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti u. (62/ ) (20/ ) Nyers olaj gyártásafinomított olaj gyártása 1541/03, 1542/03 Nemes Ervin 1133 Budapest, Gogol u. 26/III. (20/ ) 2006/ / / / /2011

16 I/B kötet 16. oldal KÉRDŐÍV Cég neve: Elérhetősége (cím, telefonszám, fax, cím): Adatszolgáltató vezető neve és beosztása: II. sz. melléklet Az adatszolgáltató hozzájárul nem járul hozzá, hogy a közölt adatok nyilvános közgyűlési anyagban szerepeljenek. (Megfelelő rész aláhúzandó!) 1. Vállalkozása a gazdaság mely területén dolgozik? (Építőipar, építőanyagipar, acélszerkezet-gyártó, stb.) 2. A vállalkozás árbevétele (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 3. Árbevételének hány százaléka származik exportból: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 4. A vállalkozás nyeresége (mft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek. 5. Foglalkoztatottak száma különös tekintettel a Vásárhelyen foglalkoztatottakra: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 6. A foglalkoztatottak átlagjövedelme (eft-ban): , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek.. 7. Milyen hatással volt a vállalkozásra a forint árfolyamának jelentős leértékelődése, majd visszaerősödése? 8. Hogyan alakultak a beszerzési egységárak? 9. Beszerzéseinek hány százaléka származik importból? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Hogyan lehetett érvényesíteni az esetleges költségnövekedéseket az értékesítési árakban? 11. Milyen értékben beruházott: , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Van-e még nem teljesített beépítési kötelezettsége az ipari parkban? Ha igen, mikorra fejezi be? 13. Indultak-e EU-s pályázaton és ha igen, nyertek-e pénzt és mire? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Más által EU-s pályázaton elnyert pénzből megvalósuló beruházáshoz tudtak-e kapcsolódni kivitelezőként, beszállítóként, vagy egyéb módon? , 2008., 2009 várható., 2010-es kilátások, tervek Kapott-e munkahely-teremtési támogatást az Önkormányzattól és ha igen, hány főre, mennyit? Tudja-e tartani az ezzel kapcsolatos foglalkoztatási kötelezettséget? 16. Egyéb a válsággal összefüggő hatások a cégre nézve. 17. Számít-e rá és ha igen, mikorra várja, hogy a vállalkozása a válság előtti paraméterekkel fog tudni működni? Hódmezővásárhely, Adatszolgáltató: Adatfelvevő:

17 I/B kötet 17. oldal

18 I/B kötet 18. oldal

19 I/B kötet 19. oldal

20 I/B kötet 20. oldal

21 I/B kötet 21. oldal

22 I/B kötet 22. oldal

23 I/B kötet 23. oldal

24 I/B kötet 24. oldal

25 I/B kötet 25. oldal

26 I/B kötet 26. oldal

27 I/B kötet 27. oldal

28 I/B kötet 28. oldal

29 I/B kötet 29. oldal

30 I/B kötet 30. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Horváth Zoltán sportreferens Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

31 I/B kötet 31. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: Sportlétesítmények, egyesületek munkáját bemutató tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata október 1. napján 45 db az Önkormányzathoz bejelentkezett, ott nyilvántartásba vett, azzal kapcsolatban álló sportegyesületet tart számon. Az előző évekhez képest a sportegyesületek száma kis mértékben változott, a változás azonban sajnos negatív tendenciát mutat, hiszen több szervezet is megszűnt vagy éppen megszűnés alatt áll. Ennek több összetevője van, de valamennyi az egyre romló gazdasági helyzetre vezethető vissza. Magyarországon a sportot mostohagyerekként kezelik, az állam teljes mértékben alulfinanszírozza azt. A látszatot próbáljuk megtartani, miszerint sportnemzet vagyunk, de már ez is egyre nehezebben megy, elég csak a Pekingi Olimpián elért eredményekre gondolni. Továbbra is szinte csak és kizárólag az élsportra megy az állami sporttámogatás nagy része, ráadásul a vízfej is túl nagy, aminek eredményeképpen a különböző szakszövetségek, sportvezetésben működő szervezetek fenntartása és működtetése irdatlan nagy költséget jelent. Ennek a levét természetesen a sportolók, az egyesületek és a sportlétesítmények isszák meg. Az állam téves sportfinanszírozási politikája mellett a legnagyobb gondot az önkormányzatok alulfinanszírozása jelenti, aminek következtében helyi szinten is csökken a sportra fordított összegek mértéke. Miközben az önkormányzatok a kötelezően ellátandó feladataikat sem tudják teljesíteni, hogyan lehetne elvárni, hogy nem kötelező feladatokat is finanszírozzon? A sport magyarországi visszaesésének egy másik fő oka is a gazdasági helyzet következménye. A növekvő munkanélküliség, a reálbérek folyamatos csökkenése azt eredményezi, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a sportolást. A szülőknek nincs pénze arra, hogy sportegyesületbe vigyék a gyereküket, hiszen nagyon sokan nem tudják kifizetni a több ezer forintos havi tagdíjat, nem tudják megvásárolni a szükséges felszereléseket. Országszerte óriási probléma a létesítményhelyzet, ami alól Hódmezővásárhely szerencsére kivétel, hiszen az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztések történtek. A fenti néhány sorban azért ismertettem a sport általános problémáit, hogy a vásárhelyi egyesületek munkájának nehézségről pontosabb képet kapjunk. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a november 6-i rendes ülésén módosította a Sportkoncepciót, melynek értelmében megszűnt a kiemelt sportegyesületi státusz. Az alábbiakban ennek okán betűrend szerint mutatnám be a helyi sportegyesületek munkáját, működését. 1. Amatőr Kispályás Futball Liga: a legnagyobb tömeget megmozgató szabadidős versenysorozat szervezője és lebonyolítója. Évente három bajnokságot szerveznek, a téli tornának a Hódtói Sportcsarnok, míg a tavaszi és őszi bajnokságnak a Hódtói Sportcentrum ad otthont. Népszerűsége egyre nő, egyre többen vesznek részt a bajnokságokban. A helyi tömegsport-élet kiemelkedő szervezője.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

JEGYZET TARTALOM. 4-6. old. SZÍNES MOZAIK. 8-9. old. RIPORT: TOVÁBBRA IS TAPOSSA LAPOSRA? LEGÖRDÜLT A KŐ. 10. old. PORTRÉ. 11-14. old.

JEGYZET TARTALOM. 4-6. old. SZÍNES MOZAIK. 8-9. old. RIPORT: TOVÁBBRA IS TAPOSSA LAPOSRA? LEGÖRDÜLT A KŐ. 10. old. PORTRÉ. 11-14. old. Fotó: Zai Dalma JEGYZET TARTALOM 4-6. old. SZÍNES MOZAIK LEGÖRDÜLT A KŐ Múlt csütörtökön Borsod-Abaúj-Zemplén megyében járt Gyurcsány Ferenc. A kormányfő délelőtt a BorsodChemben vendégeskedett, majd

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON

IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON Putnok város közéleti lapja XXIV. évfolyam 2. szám 2013. március-április Ingyenes IFJÚSÁGI EDZŐKÖZPONT LÉTESÜLHET PUTNOKON 2013. április 11.-e fontos dátum Putnok város és a Sajóvölgye Focisuli életében.

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15.

közéleti lap monitor 2009. szeptember 9. Becsengettek FlyBalaton: Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz A város meghatározó arca a Fő tér xvii/15. Magyar Termék Nagydíj a hévízi Carbonának 5. oldal Húsz-huszonöt százalékos bevételi mínusz 2. oldal monitor 2009. szeptember 9. közéleti lap xvii/15. www.monitormagazin.hu Becsengettek 8. oldal A város

Részletesebben

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel

Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel XVII. évfolyam 7. szám 2011 október Szakképzés német módra Összefogás az építőiparban Ismét közlekedési konferencia Párbeszéd a pénzügyőrökkel Egy sikeres pályázatnak köszönhetően kamaránk szakképzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter

SZABADIDŐ- SPORTOK. Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter SZABADIDŐ- SPORTOK Szerzők: Dr. Bíró Melinda Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Széles Kovács Gyula Váczi Péter Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése

Miskolci Egyetem. Gazdaságtudományi Kar. Vállalkozási Szak. Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozási Szak Kiskereskedelmi vállalat áruforgalmi tevékenységének értékelése Készítette: Kerekes Bernadett 2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben