KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ"

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését és fejlődését elősegítő program keretében elnyerhető pénzügyi finanszírozáshoz nyújt be pályázatot. A Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram egy olyan társadalomkommunikációs modell, amely keretében a vállalkozás a pénzügyi segítségnyújtás mellett részt vesz egy oktatási, tájékoztatási programban is. A hitel futamideje alatt, és azt követően rendszeresen értesül a BVK vállalkozásfejlesztési programjairól, igénybe veheti annak szolgáltatásait. A vállalkozások számára a hitel felvétele egy komoly döntéstkövető gazdasági esemény, amelynek során a vállalkozás figyelembe kell vegye terveinek kockázatát, lehetőségeit, korlátait. Fontos ez annál is inkább, mivel nem egy esetben a vállalkozó nem csak a vállalkozása, hanem saját vagyonát is felajánlja és biztosítékként kockáztatja. Most a sikeres pályázat elkészítéséhez szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, ezért javasoljuk, hogy az alábbiakat gondosan tanulmányozza, és kövesse az útmutató tanácsait. A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL konkrét céljai a következők: A budapesti vállalkozások megalakulásának és fejlődésének ösztönzésével elősegíteni a azok tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások színvonalának emelését. Annak bemutatása a magyar pénzpiac számára, hogy ilyen kisvállalkozások is sikeresen és hatékonyan finanszírozhatók. Példaértékű elősegítése annak, hogy hasonló jellegű programok induljanak a Magyar Kormány és az Európai Unió pénzügyi támogatásával. A vállalkozások számára reálisan elérhető, a valós igényekhez igazított finanszírozás elősegítése.

2 A HITEL PARAMÉTEREI A KÖVETKEZŐK: A hitel igénybevételére jogosultak köre olyan vállalkozás, amely: 1. Budapesten bejegyzett, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, ahol a külföldi tulajdonos tulajdoni hányada nem haladja meg a 25 %-ot, illetve Budapest területére érvényes vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozás, 2. állami vagy önkormányzati tulajdonosi részaránya tőke, vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot, 3. éves nettó árbevétele legfeljebb 7 millió Eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérleg főösszege legfeljebb 5 millió Eurónak megfelelő forintösszeg, 4. összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, 5. rendelkezik megvalósítható üzleti tervvel, 6. vállalkozásnak nincs lejárt hiteltartozása, köztartozása, 7. a hitel felvételéhez a Hitel Bizottság által elfogadott fedezetet nyújt. A hitel összege: Ft. A hitel célja a kisvállalkozások számára gépek, felszerelések, eszközök, illetve más beruházások finanszírozása, valamint az alapvetően szükséges forgótőke biztosítása. A hitelből a visszaigényelhető ÁFA összegét finanszírozni nem lehet. A hitel kamata: a futamidő alatt állandó a BVK által biztosított hitelrész után a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat, a TKSZ által biztosított hitelrész után évi 12,5 %. A kamatszámítás alapja a fennálló tőketartozás, így a tőketörlesztéseket követően a fix kamat miatt az Ön által fizetendő konkrét összeg a futamidő alatt csökken. Egyéb költség: a kérelem benyújtásakor hitelbírálati díjat kell fizetni a TKSZ által nyújtott hitelre, amely az igényelt hitelösszeg 0,25%-a, minimum forint, a TKSZ által biztosított hitelrész után egyszeri 0,5 % folyósítási jutalék kerül felszámításra, a kezelési költség évi 1 % a folyósított összegre vetítve, a BVK által biztosított hitelrészt folyósítási jutalék, kezelési költség nem terheli,

3 a Polgári Takarékszövetkezet által biztosított hitelrész után a Hitelgarancia Rt 80 %-os mértékben készfizető kezességet vállal. Ezen kezességvállalási díj összegét a TKSZ a vállalkozásra hárítja. A díj mértéke éven belüli hitel esetén 1,00 %, 2 éves futamidő esetén 1,33 %, 3 éves futamidő esetén 1,70 %, 4 éves futamidő esetén 2,0 %, 5 éves futamidő esetén pedig 2,25 % a garantált összegre vetítve, a szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb költségek (ingatlan értékbecslés, közjegyzői munkadíj, biztosítási díj, földhivatali illeték, stb.) a vállalkozást terhelik. A hitel lejárata, türelmi idő: A hitel futamideje 6 hónaptól 60 hónapig terjedhet, amelyből a türelmi idő legfeljebb 6 hónap lehet és csak a tőke törlesztésre vonatkozik, a kamatokat ezidő alatt is meg kell fizetnie. A tőke és díjfizetések havonta esedékesek és a tőketörlesztést legkésőbb a folyósítást követő második negyedévben meg kell kezdeni. A hitel futamideje alatt lehetősége van a gyorsabb ütemű, vagy rendkívüli törlesztésre, vagy akár a teljes hiteltartozását is bármikor kiegyenlítheti. Résztörlesztés esetén lehetősége van a törlesztő részlet csökkentésére, vagy a futamidő lerövidítésére. A megkívánt saját erő mértéke: A hitel odaítélésének egyik feltétele, hogy a vállalkozás saját forrásból is hozzájáruljon a fejlesztéshez. A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL keretében a hitel összegének minimum 20 %-a a saját erő, melyet készpénzben, illetve a hitelkérelemről szóló pozitív döntés napját követően kiállított és a beruházáshoz kapcsolódó számlák nettó értékével kell igazolni. Ez alól kivételt az ingatlanvásárlás jelentheti, amikor a kifizetett foglaló is elfogadható saját erőként akkor is, ha annak kifizetése a hitelkérelem benyújtása előtt történt, de a vételárhátralékot a hitelből egyenlíti ki. A folyósítás módja és a folyósítási feltételek: A hitel folyósítása előtt a pályázónak be kell nyújtania a biztosítékokhoz kapcsolódó valamennyi iratot, és igazolnia kell, hogy a kívánt saját források rendelkezésére állnak. A hitel folyósításának megkezdése előtt a saját források felhasználását igazolni kell. A folyósítás a vásárlást igazoló dokumentumok (számlák, adás-vételi szerződések) benyújtása ellenében történik. A számlák ellenértékének nettó értéke kerül kifizetésre. Amennyiben a benyújtott számla készpénzfizetéses, úgy a nettó érték utólagosan kerül kifizetésre, ha viszont átutalással teljesítendő, akkor az ÁFA összegének bankszámlára történő befizetését követően a bruttó összeg kerül az eladónak átutalásra. Amennyiben vállalkozása nem jogosult az ÁFA visszaigénylésre, úgy az elszámolásnál a számlák bruttó értékét vesszük figyelembe. Adás-vételi szerződés esetén az egy eladótól történő Ft-ot meghaladó vásárláshoz ügyvéd által ellenjegyzett szerződés bemutatását kérjük.

4 A vásárlást igazoló dokumentumokat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnál kell benyújtania, ahol a dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzését követően kezdeményezik a számlák ellenértékének folyósítását. Biztosítás: A vállalkozásnak általános vagyonbiztosítást, valamint a hitel fedezetének biztosítékaként felajánlott vagyontárgyakra is biztosítást kell kötnie. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítások kedvezményezettje a BVK és a TKSZ, a biztosítások díját a vállalkozó viseli. Ellenőrzés: A hitel összegének teljes mértékben történő visszafizetéséig a BVK és a TKSZ munkatársai, vagy írásban felhatalmazott megbízottjai jogosultak a hitel felhasználásának ellenőrzésére, a vállalkozás könyveinek vizsgálatára. Szankciók szerződésszegés esetén A hitelnek az üzleti tervben, illetve a kölcsönszerződésben rögzített rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, a hitelből vásárolt eszközök engedély nélkül történő elidegenítése, vagy a kamat- illetve tőketörlesztés felfüggesztése a kintlévő tőke és az addig esedékes kamat egyenlegének azonnali visszafizetési kötelezettségét vonja maga után. A kamat- és tőketörlesztések késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére kintlévő tőke után az ügyleti kamaton felül évi 6 %, a meg nem fizetett kamat után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő büntető kamat fizetendő. Amennyiben a kölcsön nyújtója jogi úton kényszerül követelésének behajtására, úgy az eljárás költségeit (ügyvédi és végrehajtási ktg.-ek) is a vállalkozásnak illetve a vállalkozónak kell megfizetnie. A pályázatok lebonyolítási rendje: A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványokat és információkat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) megbízott munkatársaitól szerezheti be. A pályázatát a BVK-nál előre egyeztetett időpontban nyújthatja be, ahol formai és tartalmi ellenőrzés után veszik azt át Öntől. A BVK csak teljes dokumentációt vesz át, azaz csak abban az esetben, ha Ön a pályázat valamennyi előírt mellékletét csatolta. A kötelező mellékletek listáját a pályázati csomag tartalmazza. A pályázatok befogadását követően 10 napon belül a BVK munkatársa Önnel egyeztetett időpontban helyszíni látogatást tesz a vállalkozás telephelyén, valamint megtekinti a hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékokat. A helyszíni látogatáson tapasztaltakról jegyzőkönyv készül.

5 A pályázatok feldolgozása során ellenőrizzük, hogy az üzleti tervben megfogalmazottak megalapozottak-e, a tervek megvalósíthatóak-e. Kitérünk annak vizsgálatára, hogy vállalkozása mekkora hitel visszafizetésére képes, illetve, eddigi működése során miként teljesítette kötelezettségeit. Az átvett, és döntésre előkészített pályázatokat a BVK Hitel Bizottsága elé terjesztjük, amely dönt a hitel odaítéléséről, mértékéről, a folyósítás speciális feltételeiről. A Bizottság tagjai között van gazdasági és banki szakember, valamint részt vesz munkájában a TKSZ egy képviselője. A Bizottság döntését nem köteles indokolni. A bizottság döntéséről, a hitel folyósításának feltételeiről írásban értesítjük Önt. Szerződéskötést követően a szerződést közokiratba kell foglaltatni. A biztosítékként felajánlott vagyontárgyakra pedig jelzálogjogot kell bejegyeztetnie. Ezen költségek is a vállalkozást terhelik. A biztosítási kötvényeket a BVK és a TKSZ javára záradékoltatni szükséges. A folyósítás feltételeinek teljesítését és a vásárlást igazoló dokumentumokat a BVKhoz kell benyújtani. A folyósítás az Ön elszámolási számlájára, illetve az Ön által megnevezett kedvezményezett javára történik, a dokumentumok benyújtását követő 3 munkanapon belül. A hitel visszafizetése egyenletes mértékben, havonta esedékes. Minden hó utolsó napján kell a szerződésben megadott számlaszámra az esedékes tőketörlesztést és kamatfizetést teljesítenie. A fizetendő tőketörlesztés összegét a szerződés tartalmazza, a kamat összegéről a bank értesítést küld. A hitel folyósítását követően sem szakad meg a kapcsolat Ön és a hitelt nyújtók között. További, vállalkozásának fejlődésével kapcsolatos kérdéseivel felkeresheti a BVK-t, valamint rendszeresen információt kap a BVK által szervezett programokról. BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA A hitel nyújtója és a Hitel Bizottság döntésének megalapozottsága érdekében Önnek üzleti tervet kell készíteni, bizonyítva, hogy a hitel összegét megfelelően tudja felhasználni, és a futamidő alatt a hitel visszafizetéséhez, valamint a kamatok megfizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére fog állni. Gyakran felmerül a kérdés: ki készítse el az üzleti tervet? Szeretnénk, ha ezt Ön tenné meg. Ki ismerné Önnél jobban vállalkozása lehetőségeit, kockázatait? Ki tudná Önnél jobban, milyen céljai vannak, mit szeretne megvalósítani? A saját maga elkészített üzleti terv segítséget nyújthat Önnek a végleges döntés meghozatalához, valamint annak megítéléséhez, hogy a befektetett anyagi erőfeszítés megfelelő üzleti sikert eredményeze? Nem szabad elfelejtenie, hogy döntéseinek sikere és ezzel kockázata, felelőssége is az Öné. A tervezés a jövőre irányul. A jövő eseményei akkor is bekövetkeznek, ha Ön felkészült rájuk, és akkor is, ha nem. Az üzleti terv segít Önnek abban, hogy felbecsülje a jövőt, és megalapozott döntéseket hozzon. Az üzleti terv teljesülését folyamatosan figyelve további információkat kaphat a legfontosabb teendőiről és lehetősége lesz a rossz becslésekből adódó hibák felismerésére, valamint könnyebben talál azokra megoldást.

6 A következőkben a hitelkérelmi formanyomtatványon végighaladva bemutatjuk az üzleti terv készítés egyes lépéseit, a terv felépítésének szerkezetét, gyakorlati tanácsokkal segítve Önt az üzleti terv összeállításában. Amennyiben valamely pontnál szükségesnek látja, illetve a kért adatok több személyre vonatkoznak, kérjük, használjon pótlapokat, illetve bővítse a dokumentumot. Amennyiben valamely kérdés nem vonatkozik az Ön vállalkozására, kérjük, hogy azt is jelezze: kihúzással, vagy nem jellemző megjegyzéssel. 1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI A vállalkozás legfontosabb adatai kerülnek ide, az aktuális állapotnak megfelelően. Az adatok pontossága igen fontos, mivel ezek alapján tudjuk az Ön vállalkozását nyilvántartani és elérni a megadott címek, telefonszámok, mobiltelefonszámok alapján. 2. AZ ÜZLETI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Kérjük, hogy itt röviden, tömören próbálja meg megfogalmazni a vállalkozása célját, a fejlesztési terveit, és az elérni kívánt eredményeket. Ne feledje el a vállalkozás telephelyeiről az információkat megadni, mivel azok elhelyezkedése, állapota igen fontos információ lehet a döntéshozók részére. A 2.2. pontban a fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseinek adatait kérjük, a pályázathoz részletes költségvetést és árajánlatot is kell mellékelnie. Pályázatát akkor tudjuk értékelni, ha a fejlesztéshez szükséges valamennyi, előre látható költséggel számol. A lényeg, hogy a fejlesztés eredményeként ne egy részt, hanem egy működő egységet kapjunk. Nem szabad elfelejtenie pl. a beüzemelési költségeket, ÁFÁ-t, az átírási illetékeket, stb. 3. A HITEL FEDEZETEKÉNT felajánlott biztosítékok összevont felsorolását kérjük. A biztosítékok részletezésére a 18. pontban kerül sor. 4. A VÁLLALKOZÓ/MENEDZSMENT BEMUTATÁSA A vállalkozás tevékenységében résztvevő személyek bemutatása igen fontos, hiszen ebből ítélhető meg a vállalkozás szakmai felkészültsége, üzleti, társadalmi kapcsolatrendszere. 5. KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK A kitöltésnél azon kapcsolódó vállalkozásokra kell kitérnie, amelyekben a támogatást igénylő társaság tagjainak részesedése van, illetve azokat a vállalkozásokat kérjük feltüntetni, amelyeket az Ön vállalkozása alapított, illetve az alapító vagyonában érdekeltséggel rendelkezik. 6. VAGYONBIZTOSÍTÁSSA RENDELKEZIK, VAGY NEM RENDELKEZIK Tájékoztató jellegű kérdés. 7. A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK Az eszközök bemutatásánál ne feledje ki azon eszközöket, amelyek nyilvántartási értéke esetleg már nulla, de a termelésben, tevékenység folytatásában még termelésre képesek. 8. KÖTELEZETTSÉGEK

7 A kötelezettségek között kérjük felsorolni a hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek (pl. szállítók) vagy magánszemélyek (tagi kölcsön) felé fennálló tartozásaikat, valamint a tartós bérletből, lízingszerződésből eredő kötelezettségeiket. Ezekkel a kötelezettségekkel a pénzforgalmi tervben is számolnia kell, hiszen ezek is befolyásolják a vállalkozása pénzügyi terhelhetőségét. 9. FŐBB ÜZLETI PARTNEREK Azon vállalkozások felsorolását kérjük, amelyek rendszeres vevői, illetve szállítói vállalkozásának. Címük, telefonszámuk ahhoz szükséges, hogy az Ön vállalkozásával kapcsolatosan fizetési képességéről, készségéről szükség esetén informálódni tudjunk. A fizetés módja és határideje (átutalással történő teljesítés esetén fontos információ) a vállalkozás likviditási helyzetének megítéléséhez nyújt segítséget. 10. A VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁGAZAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Az üzleti tervben megfogalmazott témakörökön kívül fontos az ágazat helye a fogyasztói kosárban. A piac bemutatásánál célszerű figyelembe venni az alábbi kérdéseket is: Milyen szükséglet kielégítésre vállalkozunk? Melyek a konkrét célpiacok? Kik a vásárlóink, hányan vannak, milyenek a vásárlási szokásaik? Mennyire fizetőképes ez a réteg, különösen a vállalkozás telephelyének közelében? Milyen belépési és kilépési korlátai vannak a tevékenységnek? (Milyen anyagi, szellemi és fizikai befektetést igényel a vállalkozás, és milyen veszteségekkel jár annak esetleges megszüntetése) Milyen egyéb vállalkozások vannak jelen a piacon és ezek milyen piaci részesedéssel rendelkeznek, milyen igényeket elégítenek ki, milyen színvonalon? 11. A TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS ISMERTETÉSE Kérjük, hogy itt a szolgáltatásának előnyeit, versenyképességét, a konkurencia részletes ismertetését írja le. Igen fontos egy vállalkozásnál, hogy ismerje a konkurencia és saját maga erősségeit és gyengeségeit. Tegye fel magának a kérdést. Mi jellemzi a konkurenciát (telephely, méret, árak, minőség, létszám, szakképzettség, kapcsolatok) és mi jellemzi az Ön vállalkozását? Gondolkodjon el azon, hogy a vevői miért az Ön szolgáltatásait fogják igénybe venni és nem a konkurenciáét. Mitől jobb az Ön vállalkozása másokénál? A termék, szolgáltatás leírásánál kérjük, hogy átfogóan ismertese a technológiai folyamatot, tevékenységet, és ismertesse a termelt árufajtákat. Minél plasztikusabb képet ad a tevékenységéről, annál könnyebb lesz a Hitel Bizottság helyzete a tevékenység jövedelmezőségének, létjogosultságának és ezzel hitelezhetőségének megítélésénél. Amennyiben vállalkozása több lábon áll, fontos annak bemutatása, hogy egyes tevékenységek milyen részarányt képviselnek a bevételekből. Fontos információ lehet az

8 áru és szolgáltatás együttes kínálata (pl. bútor értékesítése és lakberendezés, vagy bútorszállítás) Ha lehet, mellékeljen termékismertetőket, fényképeket, referenciákat. 12. MARKETING TERV Kérjük, hogy itt mutassa be vállalkozásának piacát, illetve, hogy milyen piacokat szándékozik megcélozni. Áruinak, szolgáltatásainak milyen versenytársai vannak jelen a piacon, illetve milyenek megjelenését várja. Fontos fő versenytársainak a bemutatása, valamint, hogy milyen előnyei vannak az Ön áruinak/szolgáltatásainak a versenytársakkal szemben. A marketingterv része, annak ismertetése, hogy milyennek és hogyan képzeli el áruinak/szolgáltatásainak terjesztését, milyen reklám ill. eladás ösztönzési módszereket kíván alkalmazni. 13. MŰKÖDÉSI TERV Az üzleti tervben javasolt témák mellett fontos annak bemutatása, hogy a vállalkozás telephelye meddig áll rendelkezésre, megvásárolható-e, valamint a bérbeadónak meddig érdeke a bérbeadás. A működési terv ki kell térjen arra, hogy hol vannak a tartalékai, milyen eszközökhöz nyúlhat, ha a vállalkozás árbevétele nem a tervezeteknek megfelelően alakul. Ne feledje pl. a szolgáltatás nyitvatartási idejét az igénybevevők szükségleteihez igazítani, illetve a gyártáshoz rendelkezésre áll-e a szükséges energia, alapanyag. 14. SWOT ANALÍZIS A vállalkozás megkezdésének, fejlesztésének megvalósítása előtt célszerű a lehető legtöbb információt begyűjteni a tervezett tevékenységgel, a potenciális vevőkkel és azok szokásaival kapcsolatosan. Fontos annak felmérése, hogy a konkurencia milyen szolgáltatásokat milyen színvonalon kínál, valamint a vevőként megcélzott rétegnek milyen igényei vannak. Az információk beszerzéséhez segítséget nyújt a partnerek, konkurencia megismerése, valamint a technikai fejlődés nyomon követése. A vállalkozás szempontjából nem közömbös, hogy a működési területén és vonzáskörzetében mekkora fizetőképes kereslettel számolhat, valamint a konkurencia által milyen mértékben lekötött. Fontos ismerni a potenciális vevők, a szolgáltatással megcélzott réteg szokásait, igényeit. Tisztában kell lenniük vállalkozásuk lehetőségeivel, korlátaival, amelyek elsősorban szakértelmükből, tőkeellátottságukból adódik. Nem szabad elfelejteni a termékek szolgáltatások beszerzési lehetőségeit, mivel hiába szeretnénk olyan terméket kínálni, aminek előállításához a szükséges nyersanyag folyamatos utánpótlását biztosítani nem lehet. A swot analízis az egyik legjobb eszköz arra, hogy az újságok, barátok, folyóiratok és egyéb források nyújtotta információkat rendszerezze, és ennek alapján megalapozott döntést hozzon a vállalkozás fejlesztésével kapcsolatban. 15. PÉNZÜGYI TERVEK A táblázatban a fejlesztés anyagi-műszaki összetételét kell meghatároznia. Alapelvként kell számításba vennie, hogy a befektetés következményeként egy működőképes, kész technológia jöjjön létre, azaz a fejlesztés befejezése után egy bevétel realizálására képes egység keletkezzen. Nem elegendő azt mondani, ha kapok ennyi pénzt, elindítom a

9 vállalkozásomat. Fontos meghatározni, mennyi tőkére van szükség az adott tevékenységhez összesen. A források bemutatásánál kérjük, mutassa be, milyen tényleges anyagi eszközökkel rendelkezik a fejlesztés megvalósításához. Fontos bemutatnia, hogy elképzeléseihez valós egyéb támogatás, banki hitel bevonása lehetséges. Kérjük, ide azokat a forrásokat jelezze, amire már szerződése van, illetve a beruházáshoz alanyi jogon igényelhető (pl. térségi támogatás). A fejlesztési tervet nettó áron kell összeállítania, az ÁFA, vámköltségek, átírási illetékek stb. ezen felül értendők, ezek egyéb fejlesztési célú kifizetéseknek minősülnek. A tartalék sorban kell azokra a nem várt kiadásokra gondolnia, amelyek előre nem számszerűsíthetők, és bekövetkezésük bizonytalan. Ilyen, pl. az építkezés során nem várt plusz költség, vagy a folyósítás megvalósulásáig bekövetkező áremelkedés. A fejlesztés összes pénzigénye és a befektetett eszközök összesítése adja meg azt az összeget, ami a fejlesztési terveinek megvalósításához, és a tevékenység beindításához feltétlenül szükséges. A hitel felhasználásának részletezése során feltétlenül részletes költségvetést mellékeljen. Amennyiben a megvalósítás során ettől eltér, úgy a finanszírozási szerződés módosítására kerül sor, ami azt jelenti, hogy az Ön számára már megítélt források folyósítása késedelmet szenvedhet A PÉNZFORGALMI TERV ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FELTÉTELEZÉSEK Ebben a fejezetben kell bemutatnia azokat a számításokat, amelyek megalapozzák árbevételi, költségterveit. Kérjük, gondosan készítse el ezt a részt, mivel ennek megítélése jelentősen befolyásolja a pályázatának értékelését. A tervek során ne feledje, mekkora kapacitása van, milyen áron szerezheti be alapanyagait, áruit, és milyen áron értékesíthetők azok, valamint az így képződő árrés elegendő-e vállalkozása működtetésére, alkalmazottainak béreire, és a vállalkozáshoz kapcsolódó adófizetési és egyéb kötelezettségekre. A pénzügyi terv megalapozásához a futamidő éveire a bevallási kötelezettségének megfelelő mérleg és eredménytervet is kell készítenie. Ezen tervek mutatják be számunkra, hogy a vállalkozása tőkeellátottsága, növekedése, kötelezettségei hogyan fog alakulni, és képes-e nyereségesen működni. A személyzeti tervben a futamidő alatti változásokat, valamint az alkalmazottak érdekeltségének megteremtésének módját kérjük ismertetni. Amennyiben alkalmazottait szakmai tanfolyamok, továbbképzések során szeretné tovább képezni, úgy ezen terveit is kérjük írja le PÉNZFORGALMI TERV Minden üzleti vállalkozásnak elegendő készpénzzel kell rendelkeznie, hogy a termelést, értékesítést, működési kiadásit, kötelezettségeit finanszírozni tudja. Következésképpen rendkívül fontos, hogy jó előre megtervezzük a vállalkozás készpénzigényét a pénzforgalmi terv segítségével.

10 A pénzforgalmi előrejelzésben ki kell mutatni a várható bevételeket és kiadásokat, keletkezésük időpontjában. A bevételek és kiadások különbözete az a szabad pénzeszköz, amit a vállalkozás szabadon felhasználhat tartalékképzésre, beruházásra, vagy osztalék kifizetésére. A pénzforgalmi terv alapján megítélhető, hogy a vállalkozás mely időszakokban szűkölködik, illetve mikor van többlet pénzeszköze. Ezek ismeretében megfelelő időben tudja a szükséges intézkedéseket meghozni, pótlólagos tőkebevonással, vagy hitelfelvétellel. A pénzforgalmi terv nem azonos az eredménytervvel, mivel a valós pénzmozgást tartalmazza. Tehát nem a várható bevételeket és kiadásokat, valamint az értékcsökkenési leírást tartalmazza. A pénzforgalmi tervben a beruházások valódi költségét kell beállítania, függetlenül attól, hogy azt milyen formában számolja el könyveiben. Fontos szempont, hogy pénzforgalmi terve összhangban legyen egyéb terveivel, mint termelési, marketing, fejlesztési tervek. Pénzforgalmi tervét a hitel visszafizetésének időtartamára kérjük Öntől, az első két finanszírozási évet havi, a harmadik finanszírozási évet negyedéves bontásban. A második évtől kezdődően a terv tükrözze a vállalkozás előre jelzett növekedését, az inflációs hatásokat, a későbbiekben tervezett fejlesztéseket, valamint az előző évekről áthozott nyereség hatását. A pénzforgalmi terv egyes soraihoz kapcsolódó útmutatás: A pénzforgalmi terv első éve a hitelfelvételt követő 12 hónap, a tervezett hitel folyósítással az első illetve második hónapban kérjük számolni (szamol.xls file). Az első sorban a saját erő feltüntetésére kerül sor. Azt az összeget kérjük ideírni, ami a tervezett fejlesztéshez kapcsolódó saját forrás. A terv további időszakában az esetben kerül ide összeg, ha a pénzforgalom alakulása alapján további tőkebevonásra lenne szüksége. Amennyiben a saját erő a vállalkozás rendelkezésére áll, és nem szükséges annak külső forrásból történő bevonása, úgy kérjük annak nagyságát csak jelezze, de bevételként ne számoljon vele. A támogatások sorba akkor kerül összeg, ha a vállalkozása eseti, vagy rendszeres állami, vagy társadalmi szervezettől támogatásban részesül. A BVK hitel sorban legfeljebb 6 millió Ft összeget tüntethet fel, annyi hónapra felbontva, ahány hónapig tervezi a hitel felvételét. Ugyanez vonatkozik 9 millió Ft-ra a Takarékszövetkezet megnevezésű sorra is. Értékesítés nettó bevételei sorban a tevékenységből származó, ténylegesen befolyt bevételeket kérjük feltüntetni. Kérjük, itt vegye figyelembe az esetleges szezonális ingadozásokat, és ne feledje el mekkora kapacitása van. A bevételeket célszerű úgy tervezni, hogy azok a legrosszabb helyzetben is megvalósíthatók legyenek. A meglévő kapacitás kihasználását optimálisan kell meghatároznia. Sem a túlfeszített, sem a túl laza terv nem mutatja reálisan az Ön tevékenységét. Az egyéb bevételek sorba azokat a pénzbevételeket kérjük feltüntetni, amelyek speciálisan az Ön tevékenysége során keletkeznek, pl. főállásból származó jövedelem,

11 bérbeadás bevétele, vagy göngyöleg értékesítés. Itt kerül elszámolásra a visszaigényelt ÁFA összege is. Beruházás, eszközbeszerzés sorban kell feltüntetnie a jelen fejlesztés beruházási költségeit, ÁFA nélküli, de teljes összegben, függetlenül az értékcsökkenési leírás szerinti költségelszámolástól, és aktiválásától. Amennyiben a futamidő alatt további beruházásokat tervez, úgy annak összegét a megfelelő időpontnál kell jelölnie. Anyag, vagy árubeszerzés költségei sorban jelenik meg például a fejlesztés során vásárolt tartós forgóeszközkészlet. A terv további időszakában a működéshez szükséges alapanyag, árukészlet megvásárlása kerül ide. Ne feledje, túl sok és túl kevés árukészlettel sem működhet gazdaságosan. Hirdetések költsége sem elhanyagolható, hiszen a vállalkozás indítása, a fejlesztést követő nagyobb kapacitás, új termék bevezetése enélkül nem képzelhető el. Bérek és fizetések között kell terveznie az alkalmazottai, és saját részére kifizetett munkabéreket. A társadalombiztosítási járulék sorba kerülnek mindazok a kiadások, amelyek a kifizetett béreket terhelő kiadások, és amiket jogszabály ír elő. Ide kerül a társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkavállalói és munkaadói járulék stb. A biztosítás a vállalkozást érő rendkívüli események során (betörés, baleset) jelenthet segítséget a keletkező veszteség enyhítésére, de egyes tevékenységekhez kötelezően előírt annak megléte. A vállalkozások vagyonbiztosításának, valamint az épület biztosításának költsége kerül ebbe a sorba. A tevékenység telephelye sok esetben bérleményként kerül a vállalkozás életébe. A bérleti díj jelentős költségtényező lehet. Kérjük, hogy a bérleti szerződésben rögzített bérleti díj emelkedést is jelezze. Itt térnénk ki arra, hogy a bérleti szerződésnek legalább a futamidő végéig kell szólnia, és az azon történő beruházáshoz a tulajdonos hozzájárulása is szükséges. A fűtés, világítás, energiaköltség ma már jelentős kiadási tétel. Kérjük, hogy a szezonális változásokat, a tevékenység energiaigényességét is jelezzék a tervezés során. A javítások, karbantartások sem kerülhetők ki a vállalkozás tevékenysége során. Amennyiben tervezhető (gépjármű vizsgáztatás, rendszeres karbantartás) úgy azokban az időpontokban jelölje meg a tervezett költségeket. Ha nem tud pontos időpontokat, úgy célszerű egy átalány jellegű kiadással számolni, amely a vállalkozás egy tartalékát is képezi. A távközlés díjában szerepel a telefon mellett a fax, a mobiltelefon és az internet költsége. Irodaszer és nyomtatvány költségei vállalkozásonként eltérők, de jelentős kiadást képez például egy fénymásoló üzemeltetése is.

12 Utazási költségként kell elszámolni az utazási bérletek, tanulmányutak költségét. Jól tervezhetőek a kiállításokon való részvételek, hiszen azok időpontjai már legalább egy évvel előre lekötöttek. A járművek költségei között kerülhet elszámolásra a tartós bérlet, lízingdíj, valamint a fenntartással kapcsolatos egyéb költség, mint biztosítás, súlyadó. Az üresen hagyott sorokba kerülhet a kifizetett ÁFA összege, valamint az összes, eddig fel nem sorolt költség. Az összesített bevételek és kiadások különbözeteként kapjuk az adott hónap többletét, vagy hiányát. A nyitóegyenleg azonos az előző hónap záróegyenlegével. Záróegyenlegként a nyitóegyenleg és az adott hónap hiányának vagy többletének összevonásával kapott összeg kerül beírásra. Az adósságszolgálatnál a hiteltörlesztés részénél kell figyelembe vennie a legfeljebb 6 hónap időtartamú tőketörlesztésre vonatkozó türelmi időt. A fizetendő tőketörlesztés egyenlő a felvett hitel összege osztva a futamidő hónapjainak számával. A futamidő végén összesítve a felvett hitel összegének ki kell jönnie. A kamatfizetést is külön sorban kérjük számítani, mivel a BVK hitelének és a TKSZ hitelének kamatmértéke eltérő. A kamatfizetés képlete: fennálló tőketartozás szorozva a kamat mértékével, osztva 360-nal és az egész szorozva a napok számával. Adósságszolgálat összesenként jelenik meg a az összes tőketörlesztés és kamatfizetés. A kummulált adósságszolgálat azt mutatja meg, hogy az adott hónapig mekkora összeget kellett fordítania a hitel és járulékainak törlesztésére. Itt tehát egy göngyölt adatról van szó, az adott hónap adósságszolgálati összegét adja hozzá az előző hónap kummulált összegéhez. Záróegyenlegét úgy kell kiszámolnia, hogy az adósságszolgálat előtt képződött záró pénzeszközből kivonja a kummulált adósságszolgálat összegét. Amennyiben ezen soron negatív eredményt kap, úgy az azt jelentené, hogy Ön nem képes fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, ezért üzleti tervét célszerű újból átgondolnia. Az adósságszolgálati fedezeti mutató azt mutatja meg, hogy a működésből származó pénzeszközei hogyan viszonyulnak a hitelre fordítandó kiadásaihoz. Kérjük, hogy az üzleti tervet a futamidőre vonatkozóan is görgetett formában készítsék el, vagyis az adatokat a második, harmadik, negyedik és ötödik év végére is összesítsék. Ez segít megítélni a fejlesztésből származó eredményt, valamint a hiteltörlesztés nagyságával kapcsolatban is információt nyújt Önnek. A pénzforgalmi terv összeállításának megkönnyítésére mellékelünk egy floppyt, amely számol.xls file-ja segít a számítások elvégzésében MÉRLEGTERV ÉS EREDMÉNYTERV

13 Mérleg és Eredménytervet az Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásoknak kell készíteniük a futamidőre vonatkozóan, a számukra előírt részletezéssel. A BIZTOSÍTÉKKÉNT FELAJÁNLOTT ESZKÖZÖK RÉSZLETES BEMUTATÁSA A hitel visszafizetésének elsődleges fedezete az Ön vállalkozásának eredményes működése. A jogi biztosítékok arra az esetre szolgálnak fedezetként, ha Ön valamely okból nem tud szerződés szerint eleget tenni fizetési kötelezettségének. A biztosítékok felsorolásánál kérjük, pontosan töltse ki az azonosítókat, mivel ezek ellenőrzése csak ezek birtokában lehetséges. A becsült értéknél tüntesse fel, hogy az az Ön becslése, vagy mellékelt hivatalos értékbecslést, adó-és értékbizonyítványt. Az üzleti terv elkészítését követően kérjük, hogy a nyilatkozatokat pontosan töltse ki, és ne feledje cégszerűen aláírni, mivel a vállalkozói központok aláírás nélkül nem veszik át pályázatát. BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK A sikeres pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges. A dokumentumokat egy példányban kérjük benyújtani. Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatokat csak valamennyi szükséges dokumentum csatolása esetén tudjuk átvenni, ezért kérjük, hogy azokat munkatársainkkal egyezetett időpontban szíveskedjenek benyújtani. A Postán, vagy közvetítő útján beérkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni. I. A vállalkozás létét igazoló dokumentumok 1. Egyéni vállalkozóknál: (az eredeti bemutatása mellett) - vállalkozói igazolvány - az egyéni vállalkozó személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya, hatósági igazolás, adóazonosító kártya) - adóbejelentkezési lap, és módosításai - kamarai tagság vagy egyéb érdekképviseleti szerv igazolása 1. Társas vállalkozásoknál: - Alapító okirat, társasági szerződés és annak módosításai, illetve egységes szerkezetű változata, apportlista (az eredeti bemutatása mellett másolat) - cégbírósági bejegyző végzés, és a módosítások végzései (az eredeti bemutatása mellett másolat)

14 - cégjegyzési, aláírási címpéldány (az eredeti bemutatása mellett másolat) - 30 napnál nem régebbi cégkivonat (eredeti példány) - adóbejelentkezési lap és módosítások (az eredeti bemutatása mellett másolat) - kamarai tagság vagy egyéb érdekképviseleti szerv igazolása (az eredeti bemutatása mellett másolat) - hiteles aláírási címpéldány (eredeti példány) - Kft. esetén tagjegyzék, Rt. esetén részvénykötvény-kivonat az 5% feletti részvényesek megjelölésével - A vállalkozás vezetőinek szakmai életrajza, a vállalkozás vezetőinek illetve tulajdonosainak, valamint a zálogkötelezettnek személyi okmányai (eredeti példány, illetve az eredeti bemutatása mellett másolat) - Taggyűlési / közgyűlési határozat a hitelfelvételről (eredeti példány) II. A vállalkozás eddigi működését bemutató pénzügyi dokumentumok 1. A könyvvezetésnek megfelelő, utolsó két év pénzügyi beszámolja, adóbevallása. (mérleg, eredménykimutatás, cash flow, kiegészítő melléklet, pénzügyi jelentés, főkönyvi kivonat, társasági adóbevallás,) (személyi jövedelemadó és vállalkozói adóbevallás, lezárt pénztárkönyv, vagy naplófőkönyv, analitikus nyilvántartás az állóeszközökről, vevő- és szállítóállományról) Az eredeti bemutatása mellett másolat 2. Igazolások, miszerint a vállalkozásnak nincsenek köztartozásai (APEH, TB, Kamara, helyi adó, iparűzési adó, külkereskedelmi, vagy nagykereskedelmi, illetve jövedéki tevékenység esetén VPOP) Eredeti példány 3. Referenciák. Eredeti példány 4. Bankinformáció a jelenlegi számlavezető bank(ok)tól. Eredeti példány III. A vállalkozás működési feltételeinek meglétét igazoló dokumentumok 1. Működési és szakhatósági engedélyek, telephely engedély amennyiben a tevékenységhez szükséges (Az eredeti bemutatása mellett másolat) 2. Bérleti szerződés, ha a vállalkozás bérelt telephelyen folytatja tevékenységét (Az eredeti bemutatása mellett másolat) 3. Bérbeadó nyilatkozata, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő ingatlan felújításához, bővítéséhez. (Eredeti példány) Szállítási szerződések, megállapodások Az eredeti bemutatása mellett másolat 4. Egyéb a tevékenység folytatáshoz szükséges dokumentumok Az eredeti bemutatása mellett másolat

15 IV. Az igényelt támogatásra vonatkozó dokumentumok 1. Üzleti terv. 2. Jövedelmezőségi számítások. 3. Mérleg és eredményterv a futamidőre vonatkozóan. 4. Költségvetés, árajánlat, kivitelezői szerződés. 5. Építés, felújítás esetén szakhatósági engedélyek. 6. Megrendelések, gyártmányismertető, technológia leírása. V. Az igényelt támogatás fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok dokumentumai 1. Ingatlan esetében az alábbi okmányok eredeti példánya szükséges: - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (BVK-nál is igényelhet, ennek díja ÁFA) - Bérelt ingatlan esetén a bérleti szerződés, valamint a bérelt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja - széljegyek tartalmának Földhivatal által hitelesített másolata - tulajdonos/társtulajdonos hozzájárulása a jelzálogjog bejegyzéshez - lakóingatlan esetén befogadó nyilatkozat - értékbecslés értékbecslő nyilatkozata, mely a következőket kell, hogy tartalmazza: OKJ névjegyzékben szerepel, nem áll fenn összeférhetetlenség sem a bankkal, sem a megbízóval, sem a megbízás tárgyával szemben, ellene, valamint az általa képviselt vállalkozás ellen nincs folyamatban peres eljárás, nem részesült írásbeli figyelmeztetésben szakszerűtlen munkavégzés miatt a szakigazgatási szerv részéről, szakmailag elismert, jó referenciákkal rendelkezik (eredeti példány) - biztosítási kötvény - terhelt ingatlan esetén az előző jelzálogjogosultak hozzájáruló nyilatkozata az ingatlan további terheléséhez 2. Ingóság esetén: - pontos megnevezés, gyártási szám, megvételt igazoló számla, (az eredeti bemutatása mellett másolat) tárolás helye - tulajdonos nyilatkozata, hogy hozzájárul az ingóság fedezetként történő lekötéséhez (eredeti példány) - közjegyző 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a biztosítékot felajánló személy nem szerepel az országos közhiteles zálogjogi nyilvántartásban. (eredeti példány)

16 - gépjármű esetén: forgalmi engedély, törzskönyv másolata 3. Egyéb fedezet esetén a fedezeti tárgy tulajdonjogának és értékének igazolása. VI. Egyéb dokumentumok 1. Önéletrajz, a vállalkozás vezetője és kulcsemberei részéről. 2. Társas vállalkozás esetén taggyűlési határozat a támogatás igénybevételére (eredeti példány). 3. Bizonyítvány másolatok (az eredeti bemutatása mellett). 4. Ismertetők, fotók. 5. Egyéb dokumentumok, amelyeket fontosnak tart, hogy a bíráló bizottság jobban megismerhesse vállalkozását. VII. Nyilatkozatok

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások beruházási hitel igényléséhez 1 A hiteligénylő megnevezése: 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági szerződés kelte Cégbejegyzés dátuma: Cégbejegyzés száma: Hiteligénylő

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (NONPROFIT SZERVEZETEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - bírósági végzés száma: - - I. ALAPADATOK I.1. A Szervezet alapadatai név és szervezeti forma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám:

Részletesebben

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - -

(GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE) kapcsolattartó személy neve: mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - cégjegyzékszám: - - I. CÉGADATOK I.1. A Társaság alapadatai név és cégforma: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám:

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához

Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához Kérelmi adatlap mezőgazdasági gép finanszírozásához I. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Címe: Levelezési cím: Telefonszám: Ügyintéző neve: Fő számlavezető bank: e-mail: Faxszám: Telefonszám: Mobil: Számlaszám:

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához II. számú melléklet a 7004/2006. (AEÉ4.) APEH irányelvhez ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/

MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/ NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPITVÁNY MIKROHITEL PROGRAM /hatályos: 2013. június 01.-től/ 1. A program célja: A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZGAZDASÁGI IRODA ADÓCSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) 530-100, Fax: (62) 530-191 ADATLAP Magánszemély (egyéni

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb:

Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű lízing* Bérlet* Igényelt futamidõ 12 24 36 48 60 hónap* Egyéb: 1. Alapadatok. kapcsolattartó: Várhidi Zsuzsanna: 06-20-429-5715 A megvásárolandó gép típusa: Rendeltetése: Gép gyártási éve: Nettó vételára (Ft) Összesen: Finanszírozás formája Zártvégű Lízing * Nyíltvégű

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére 1. Lízingbevevő vállalkozás adatai Lízingbevevő neve: Kapcsolattartó neve: Fő-. és fontosabb kiegészítő tevékenység megnevezése: Alapítás dátuma: Székhely: Telephely: Bankszámlaszám: Telefon, Fax: Vez.

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Új Magyarország Forgóeszközhitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY JELZÁLOGHITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módosítása Hitel összege Hitel devizae HUF EUR CHF Hitel futamideje hónap Rendelkezésre

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez

Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez Dokumentumlista a megtakarítás kifizetéséhez és lakáskölcsön igényléséhez A megtakarítás kifizetéséhez, illetve a kifizetést követő lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumok lakáscélonként Általános

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához Magánszemély (egyéni vállalkozó 1 ) fizetési könnyítésére és/vagy mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: Az adó alanyának neve (családi és utónév): Születési név: Adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP

A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP A KÉRELEM mellékletét képezi az ADATLAP Cím: DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE ADÓÜGYI OSZTÁLY 4001 Debrecen, Pf. 110. Kálvin tér 11. www.debrecen.hu Tel. : 52/517-700 Fax : 52/517-712 Ügyiratszám:

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány Vállalkozói

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól

Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól Hitellehetőségek mikro és kisvállalkozások részére a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési tól Kókai Miklós hitel menedzser 1 A Mikrohitel Programok célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem vagy nem a

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerûsített hitelkérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap III. Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Nyilatkozatok Az

Részletesebben

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint.

VEKOP A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67 Mrd forint. MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PEST MEGYÉBEN HITELPROGRAM VEKOP-1.2.3-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,67

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ

HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELHEZ 1. Az igényelt Összege beruházási hitel Az igényelt Összege forgóeszköz hitel Igényelt türelmi idő (maximum 24 hónap, csak

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 1 2085 Pilisvörösvár, Fİ u. 130. Telefon : ( 26 ) 330-335; ( 26 ) 530-520; Fax : 530-528 www.takarek.axelero.net kozpont@takarek.axelero.net HITELKÉRELEM Hitelkérelem

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek.

Mikrohitel Program. Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. Mikrohitel Program A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A hitelkérelem benyújtására jogosult

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Méltányossági kérelem Mutató: Név:.. Adószám:.. Székhely.. (Elérhetőség.: Tel:..) szám alatti székhelyű gazdasági társaság az alábbi kérelemmel fordul Szentes Város önkormányzati adóhatóságához: Indokolás:....

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL

HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL Érkezett Iktatószám HITELKÉRELEM KOMBINÁLT MIKROHITEL 1. Az igényelt kombinált mikrohitel összege: Az igényelt hitel futamideje: Igényelt türelmi idő: Önrész mértéke: % Önrész típusa: számlapénz bankhitel

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája Lombardhitel esetében Hitelkérelem (A1) A vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2) Fedezeti dokumentumok Egyéb: Amennyiben a társasági szerződés/alapszabály

Részletesebben

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére

Lízingkérelem Gazdasági társaságok részére ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. H-1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Telefon: 0640 222 229, 061 237 1660 Telefax: 061 237 1666 E-mail: info@erstelakaslizing.hu www.erstelakaslizing.hu Lízingkérelem Gazdasági társaságok

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Öttevény Község Önkormányzata 9153 Öttevény, Fő u. 100. Tel.: 06/96/552-200 ADATLAP magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1.) Adózó azonosító adatai: Neve: Adóazonosító

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) Neve:... b) Adóazonosító szám: :... c)

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

GAZDAKÁRTYAHITEL - IGÉNYLŐ LAP

GAZDAKÁRTYAHITEL - IGÉNYLŐ LAP 72/2008. sz. ügyviteli utasítás 14. sz. melléklete Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Kirendeltség: GAZDAKÁRTYAHITEL - IGÉNYLŐ LAP 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma

HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához. Pénzintézet neve Számlaszám Bankinformáció dátuma 1. oldal HITELKÉRELEM Társas vállalkozások részére területalapú támogatás előfinanszírozásához I. Általános információk 1. A vállalkozás neve: rövidített neve: székhelye, fióktelep címe: telephelye: telefonszáma:

Részletesebben

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles...

TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozás Fejles... 1 / 7 TERVEZET a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság javaslataival kibővítve Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vállalkozásfejlesztési Alap szabályzata I. 1. Az Alap rendelkezésére álló összegét

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Tel: 96/560-200, Fax.: 560-209 Kérelem és adatlap Magánszemély (egyéni vállalkozó) részére fizetési

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ...

A D A T L A P. 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító jele:..., adószáma: ... ... ... GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Egyéni vállalkozó

Részletesebben

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 001/2015. számú igazgatósági Hitelkockázat-kezelési Szabályzat K3. számú melléklet Hitelkérelmekhez bekérendő dokumentumok köre Információk / Dokumentumok (Régi ügyfelek

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

K É R E L E M é s A D A T L A P

K É R E L E M é s A D A T L A P K É R E L E M é s A D A T L A P M a g á n s z e m é l y é s e g y é n i v á l l a l k o z ó f i z e t é s i k ö n n y í t é s r e é s / v a g y m é r s é k l é s r e / t ö r l é s r e i r á n y u l ó k

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben