J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA"

Átírás

1 XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink latin eredetűek. Ianus, a kezdet és a vég istene volt, Római hagyomány szerint a hónapoknak márciustól decemberig márciusi, majd szeptemberi évkez- neki tulajdonítható, hogy a korábbi a városalapító Romulus király adott dés helyett a rómaiak utóbb január volna első ízben nevet. Ez az első 1-jén kezdték az évet. római naptár valójában Az év első hónapját empirikus parasztkalendárium lehetett, amely felelő hónapneve után a csillagászati év meg- csak a mezei munkák régente Vízöntő havának is nevezték. A csilla- szempontjából számba vehető 10 hónapot vette figyelembe. A fenn- fordulópontjaihoz igagászati hónapok a napév maradó téli holt időt zodva a naptári hónapok a földművelés planetáris utolsó dekádjában kezdődnek: a tulajdonkép- urának, Szaturnusznak a hatalma alá eső Bak és peni Vízöntő hava január 21-én vagy 22-én. A Vízöntő havát az i.e. 700 körüli naptárreform régi időszámítás természetesen az évkezdetet is csillagá- idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba Ianuarius és Februarius néven. Ianuarius hónap névadója téli napfordulóhoz szati fordulóponthoz, esetünkben a igazította. Karácsonyi programok Az idősek karácsonyi ünnepségén Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a szépszámal megjelent ünnepelteket: "Bizonyos ázsiai és afrikai országokban nagy értéket tulajdonítanak az idős kornak. Ott, azon a távoli földrészeken nincsenek, vagy csak kevesen vannak a fiatalok között, akik tudnak olvasni, írni. A fiatalok nem könyvekből, hanem az idősebbektől veszik át az értékeket, tanulják meg a földművelést, a vadászatot, a családfenntartást. Tőlük tanulják meg az ünnepi szokásokat, a táncokat, a hangszerek használatát. Az idősek mutatnak példát arra, hogyan viseljék a fájdalmat, hogyan kell megélni az elmúlást. A fiatalok nem a televízió és a rádió elé ülnek le, hanem az idősek köré telepednek esténként, és hallgatják azok meséit. A kérges tenyér, és minden ránc az arcon egy szép, tanulságos, vagy szomorú történet. Az idős embert az élet mesterének tartják, aki magában hordozza a bölcsességet, a tudást. Ez lenne természetes minden országban. Óvodásoknak és a bölcsődéseknek, december 6-7-én a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kunfehértói Bábcsoportja bábelőadást tartott, felkészítő tanáruk: Fischer Lászlóné. Az 1-2. osztályosok számára a Lajtha László Kht.-nak köszönhetően a Szegedi Mini Színház előadásában Mikulás Mese címmel szórakozhattak december 6- án. A 3-8. osztályosok kívánsága alapján, Túl a sövényen című mozifilmvetítést szervezett számukra a Kulturális Központ. A ma élő idős korosztály tagjait, tehát Önöket, különösképpen is megilleti a bölcsesség koszorúja. Azért, hogy megélték a világháborúk, és az utána következő időszak szenvedéseit, hogy nem volt mit enni, hogy kevés volt a pénz, hogy sokan elveszítették a hozzátartozóikat, az egészségüket, munkájukat, otthonukat, hogy megismerték az emberi természet borzalmas szándékait, de a hősies segítőkészséget, a hitben való hűséget és az újrakezdésre való képességet is. Fontos, hogy érezzék, mennyire szükség van minden idős emberre. Szükség van arra, hogy a fiataloknak át tudják adni az idős kor erényeit: a bölcsességet, a jóindulatot, a jóságot, a türelmet, a nyugalmat. Törekedni kell arra, hogy mindig valakiért éljenek, hogy mindig legyen valami tennivalójuk, minden nap legyen valami céljuk: így maradhatnak öregségükre fiatalok. Aki szeret, az nem öregszik meg, így tartja a mondás. (Folytatás a 2. oldalon) Minden Kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk! A Képviselõ-testület ülésén történt Plébániai statisztikák 2006-ról Kereszteltünk 99 gyermeket, ebből 49 fiú és 50 leány. Házasságot kötött a templomban 17 pár. Meghalt 159 személy, ebből 79 férfi és 80 nő. VÉRADÁS január 31-én véradás lesz 9-14 óráig a Városi Sportcsarnokban. Várunk minden önzetlen embert véradóink sorába, hogy a rászorulók számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatalan vér. Személyigazolványát és TAJ kártyáját feltétlenül hozza magával! A Képviselő-testület december 14-én, csütörtökön tartotta tavalyi utolsó ülését a Kulturális Központ nagytermében. Az ülés elején járóbeteg szolgálat további működésével kapcsolatban Berta Erzsébet képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság elnöke előterjesztette, hogy halasi Semmelweis Kórház venné át a szakrendeléseket, egyre bővülő szolgáltatásokkal. Fűzes Attila a kórház gazdasági igazgatója ennek részleteit ismertette a képviselőkkel. Azt szeretnék ha helyben a szakorvos megtudná szűrni a betegeket, és a páciensek egy részét küldené szakrendelésre, és csak az igazán komoly betegek kerülnének kórházba. A dolog lényege, hogy a helyi és halasi szakorvosi ellátás a kórházi ellátással egy szervezeti egységbe kerülne, s nem a helyi önkormányzatnak kell fenntartania a szakorvosi ellátást. A gazdasági igazgató elmondta, hogy szeretnék megtartani a járó beteg ellátást, és annak színvonalát is emelni szeretnék. A kapacitás átadásának feltételeiről további tárgyalásokat javasol. Egyhangú szavazással módosította a testület a víz-és csatornadíjakról, az önkormányzati lakások lakbéréről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról, a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról, az állatok tartásáról szóló rendeleteit. A Képviselő-testület december 31-ig meghosszabbította 30 millió forintos folyószámlahitelkeretét. Ugyancsak meghosszabította a testület Szalontai Mária könyvvizsgálói megbízatását. Egyhangú szavazással elfogadta a Képviselő-testület Jánoshalma Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepcióját. A képviselők megszavazták, hogy pályázzon az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére. Zöld utat adtak a képviselők az Okmányiroda ügyfélhívó rendszerének korszerűsítésének, a Pelikán Kht. gépkocsi cseréjé- Közmeghallgatáson történt A Képviselő-testület december 19-én tartott közmeghallgatást a Városi Sportcsarnokban. A lakosság részéről mintegy 80 fő tartotta fontosnak eljönni erre a fórumra. Czeller Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, s megállapította, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tájékoztattatta a résztvevőket az önkormányzat szerveinek munkájáról. A tájékoztatón elhangzottak megjelentek már lapunkban, ezért azt most itt nem ismertetjük. Azt, hogy a jelenlévők milyen kérdéseket vetettek fel a 3. oldalon olvasahatják. nek (Opel Astrát, Opel Zafirára). Az elfogadott döntés értelmében a Városgazda Kft. vízkészlet járulék fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a 7,7 MFt felhalmozódott összegre hitelt vehet fel A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte az előző testületnek a tűzoltóság RÁBA.MAN tehergépkocsijának értékesítésére vonatkozó határozatát és úgy döntött, hogy eladja a vonuló állományból kivett RÁBA típusú gépjárművet, melyet országos szaklapban kell meghirdetni. Elfogadta a Képviselő-testület a veszélyes fák kivágásáról, a szeméttelep és az állati hullagyűjtő működtetésének szétválasztásáról, szóló előterjesztést. A Jókai utcában tűzcsap kialakításáról januárban dönt a Képviselő-testület. Elfogadta a testület a csapadékvíz-csatorna tisztításáról, a tanuszoda üzemeltetéséről és a Hunyadi Népe megjelenésének feltételeiről szóló előterjesztést. (Folytatás a 3. oldalon) Czeller Zoltán polgármester méltató és köszönő szavait Jánoshalma ünnepi fényeiért a 7. oldalon olvashatják. TÜDŐSZŰRÉS lesz a Művelődési Házban (Jánoshalma, Béke tér 7.) 2007 február 8-tól március 9-ig munkanaponkon 8-12 óra között. A Polgármester évi programja A 7. oldal

2 . oldal HUNYADI NÉPE január Idõsek Karácsonya (folytatás az 1. oldaról) Kívánom, hogy el tudják fogadni az öregséget mindazzal, amivel együtt jár. Nem könnyű elviselni a betegségeket, a bajokat. Arra az ezer apró dologra kell gondolni, amelyek bearanyozhatják az életüket: tudnak mozogni, hallanak, tudnak olvasgatni, beszélgetni, ha nem is működik minden már tökéletesen. De tudnak szolgálni, mosolyogni, megbocsátani, imádkozni, és még sorolhatnám tovább". XXIII. János pápa soraival zárta gondolatit a polgármester: Az öregedés ellen nem tehetünk semmit. Arra kell törekednünk, hogy minél tovább legyünk öregek. Végül megköszönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek, és jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget. Kérte fogadják szívesen az ünnepi műsort, és egy apró ajándékot, melyet szerény lehetőségeinkhez mérten, de annál nagyobb szeretettel készítettek. Czeller Zoltán polgármester köszönetet mondott továbbá a karácsonyi műsorban közreműködőknek, és szervezőknek. A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola diákjainak a színpadi produkcióért. A Hunyadi Általános Iskola diákjainak, akik az ünnepségre szóló meghívókat címezték, és kézbesítették. Szent Anna iskola diákjainak és a Lajtha László Művészeti Iskola diákjainak a hangszeres produkciókért. Dr. Karsai Ferenc tanár úrnak és a Jánoshalmi Új Pávakörnek (alsó képünkön) az ünnepi műsorért. Az Univer pékségnek, ahol a mézeskalácsok készültek, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákotthonos tanulóinak és nevelőinek, ahol sok önkéntes segítő kéz munkájának köszönhetően az ajándékokat becsomagolták. Szabó Gábornak a sportcsarnok igazgatójának, hogy helyet adott a rendezvénynek. A három királyok... Vízkereszt alkalmából a Napkeleti bölcsek ajándékkal érkeztek a Kis Szent Teréz Óvodába a gyermekek nagy örömére. MADID AUTÓSZERVIZ Mészáros Árpád autószerelő mester Jánoshalma, Halasi u.68. Szolgáltatásaink: ZÖLDKÁRTYA ig- hatósági áras tevékenység Benzin, diesel; személy, teher, busz FAGYÁLLÓ MÉRÉS, FELTÖLTÉS munkadíjmentesen OLAJCSERRE munkadíjmentesen MOTORDIAGNOSZTIKA Szervízlámpa törlés; ABS; OILservice; check engine TELJESKÖRŰ JÁRMŰJAVÍTÁS futómű,- fék,- motorjavítás, müszaki vizsgáztatás ALKATRÉSZ BESZERZÉS, BEÉPÍTÉSI GARANCIÁVAL Összetört Betlehem összetört remények December 20-án készült el a plébánia kerítésének sarkára az új Betlehem. Meglepetésnek szántuk, örömet akartunk szerezni mindenkinek. Abban reménykedtünk, hogy a szép és kedves alkotás jó érzéssel tölti majd el az arra járókat. 22-én éjjel azonban valaki (vagy valakik?) kiszaggatta az építmény egyik tartó oszlopát, és szétverte vele a kép üvegét és lámpáját. Szomorú látványt nyújtott reggel a tönkretett alkotás. Ki tehette, és miért? Annak idején Heródes király féltékenységből támadt Betlehem és a megszületett Kisded ellen de az régen volt, ma már nincsenek királyok, s amúgy sem gondolnám, hogy Jánoshalmán bárki féltékeny lenne a szép és a jó megmutatkozására. Azt sem feltételezem, hogy bárki ilyet tenne józan, beszámítható állapotában. Sokkal inkább gondolok arra, hogy az alkohol, vagy a drog kölcsönzött valakinek olyan látásmódot és erőt, mely arra késztette, hogy ilyen barbár cselekedetre szánja el magát s tulajdonképpen ez utóbbi ok az, amiért belekezdtem ennek a cikknek az írásába. Péntek és szombat éjjelente szomorú szívvel szemlélem, vagy leginkább csak hallgatom, ahogy megelevenedik a plébánia és a templom környéke, s gyakran egészen késő hajnalig hangoskodnak és erősködnek a józannak éppen nem nevezhető fiatalok (gyerekek!). Miért nem hiányoznak ezek a gyerekek otthon? Hogyan kószálhatnak 14, 15, 16 éves gyerekek az éjszakában? Miért nem vigyáznak rájuk? Miért a sok összetört pohár és üveg a járdán; a felborogatott szemetesek; az összetört ablakok és padok??? Miért kell mindig nagytakarítással kezdeni a szombat és a vasárnap reggelt a templom körül? A szétvert Betlehemet helyreállítottuk. Az összetört poharak helyett lehet másikat venni. A felborogatott szemeteseket fel lehet állítani, a szemetet össze lehet szedni. Az ablakokat és a padokat meg lehet javítani. De mi lesz a gyerekekkel? Ha már most elrontják, tönkreteszik az életüket, az egészségüket, az értékrendjüket - azt ki fogja megjavítani? Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a gyerekekkel? M i l e s z a g y e r e k e k k e l? Próbáljuk meg erre közösen megkeresni a választ, a megoldást. Rónaszéki Gábor plébános BEMUTATKOZIK A JÁNOSHALMI BÖLCSŐDE Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 30.-án, határozatlan időre engedélyezte a Napközi Otthonos Óvoda keretében integrált bölcsődei csoport működését. Időközben a fokozott igényeket figyelembe véve szeptemberében újabb csoport indításáról döntött. A férőhelyek számát 20 főben maximálta. A bölcsőde a Petőfi utcai óvodával egy épületben található, 2 csoporttal működik. A jelenlegi beíratott gyermeklétszám 30 fő. Bölcsődénkbe a 2. életév betöltése után veszünk fel gyermekeket, mivel tárgyi és személyi lehetőségeink ezt teszik lehetővé. Minden év áprilisában kerül sor a beiratkozásra. Beiratkozás előtt a szülők gyermekükkel együtt ellátogathatnak bölcsődénkbe, megismerkedhetnek a gondozónőkkel, tájékozódhatnak a lehetőségekről, mindennapjainkról. Két csoportszobában várjuk a gyermekeket, sok színes játékkal, kirakókkal, mesekönyvekkel, autókkal, rajzolási, festési lehetőséggel. Épületünkhöz egy árnyékolóval ellátott terasz is tartozik, ahol az udvarra indulás előtt sok lehetőség nyílik a játékra. Udvarunk füves, árnyékos és napsütötte területekkel is rendelkezik. Nagy homokozó, sok homokozó játék, fahinták, csúszdák, mászókák, babaszoba, dömperek, talicskák állnak rendelkezésünkre. A friss levegőt igyekszünk télen, nyáron kihasználni, jó idő esetén kedvenc játszóhelyünk az udvar. Beiratkozás után levélben értesítjük a felvételt nyert gyermekek szüleit, és szeptember hónapban minden kisgyermek családját meglátogatjuk, hogy otthoni környezetben ismerkedhessünk a leendő bölcsődés kisgyermekkel. A beszoktatás kezdetét a szülők igényeit (munkába állás kezdetét) figyelembe véve beszéljük meg. Általában a beszoktatás 2 hetet vesz igénybe. Az első héten a gyermek édesanyjával érkezik a bölcsődébe, néhány napig együtt játszanak, ismerkednek a gondozónőkkel, csoporttársaikkal. A gondozónők fokozatosan veszik át a gyermek gondozását, rugalmasan igazodnak a gyermek igényeihez, és figyelmesen segítik az elválásban a szülőt is nap engedjük el az anyukát egy kicsit vásárolni, és általában fél órára marad velünk a gyermek. Ez az idő mindennap egy kicsit hosszabb, és a második hét közepére jutunk el odáig, hogy már a bölcsődében is alszik délután a gyermek. A gyermekeket nagyon sok szép, a korosztálynak megfelelő játék, mesekönyv, hangszer, báb várja, és segíti a beszoktatás idején. A 4 szakképzett gondozónő nagy szeretettel, odafigyeléssel, törődéssel fogadja és gondozza a gyermekeket. A szülőktől a beszoktatás ideje alatt és utána- mikor már megtapasztalják, hogy jó, biztonságos helyen van gyermekük-, nagyon sok segítséget kapunk. Minden szülővel igyekszünk a legjobb kapcsolatot kialakítani, minden felmerülő kérdésre választ, ha kell segítséget adni. Ezúton is köszönjük a gyermekek nevében a sok finomságot, gyümölcsöt, amivel ellátnak bennünket. Ha bármilyen kéréssel fordulunk Vízvezeték szerelés Vízvezetékek javítása, karbantartása, új vízvezetékek kivitelezése Korrekt árak, gyors és megbízható munkavégzés! Penczinger Róbert Vízvezeték- és készülékszerelõ 6440 Jánoshalma, Bem J. u. 64. Telefon: 06-20/ a szülőkhöz, mindig készségesen állnak rendelkezésünkre (játékfestés, fakivétel). Immár hagyományként, minden év februárjában megrendezzük, Jótékonysági Szülői Bálunkat, a Batthyány utcai óvoda szülői közösségével együtt, melynek bevételéből gyarapíthatjuk játékkészletünket, szépíthetjük külső és belső környezetünket. Ez az est nem csak a jótékonyságról szól, hisz itt találkozhatnak, ismerhetik meg egymást egy kicsit kötetlenebb körülmények között táncolva, beszélgetve- a szülők. Bölcsődénkben a meleg, szeretetteljes, bensőséges hangulat megteremtését tartjuk legfontosabb feladatunknak. Feladatunk a családi élet kiegészítése, akkor és ott, ahol a kisgyermek érdeke ezt kívánja. Biztosítanunk kell a megfelelő esélyt minden kisgyermeknek ahhoz, hogy egyéni fejlődési üteme szerint, kiegyensúlyozottan fejlődhessen. Nagy örömömre szolgál, hogy részese lehetek ennek a nemes, és szép munkának! Haukné Csiszár Márta Szakmai vezető

3 2007. január HUNYADI NÉPE A testületi ülésen történt (folytatás az 1. oldalról) A tanuszoda üzemeltetését a Képviselő-testület nem kívánja vidéki vállalkozás kezébe adni. A tervek szerint a vízgépészeti üzemeltetési feladatokat a Városgazda Kft látná el, a humán szolgáltatást a Hunyadi János Általános Iskola ere kiképzett szakemberei biztosítanák. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy A december 19-én megtartott közmeghallgatáson a közérdekű kérdések, hozzászólások sorában elsőként Maráczi László emlékezetett rá. hogy volt itt már szakértői vizsgálat az oktatásban. Kérte, nézzék meg a jegyzőkönyvet, tanulságos. Az előző testületből itt ülnek négyen. Az előző testület tönkre tette a jánoshalmi sportot. A felszólaló bejelenttette, hogy szervez egy arany csapatot a jánoshalmi focisták közül, megkeresi a polgármestert és kéri a segítségét. Martinekné Kovács Györgyi alpolgármester elmondta, hogy az előző négy évben elvállalta a pénzügyi bizottság elnök tisztségét jobb oldalról engem sok támadás érte. Ellehetetlenítették a Pénzügyi Bizottság munkáját. A javaslatainkat nem fogadták el, nem mentek képviselő-testület elé a javasolt előterjesztések. Olyan tagokat kívántak delegálni a bizottságba, akiket ő nem vállalt fel. Ádám Gyula képviselő kérte, hogy sport ügyekben őt keressék. Kiss György alpolgármester véleménye szerint a fejlődést nem lehet megállítani a szennyvíz csatornára szükség van. Dr. Gulyás András képviselő elmondta, hogy vállalkozásokat próbálnak ide hozni, infrastruktúrát teremteni. A város küllemét is szeretnék csinosítani. Vida Benő azt kérdezte, hogy mi helyzet a Hunyadi Népével, mi lett az 50 millió forinttal, amit a Városgazda Kft-nek leírtak, a Simon üggyel mi van. Szerinte végig kellene menni az utcákon és megnézni a nem szép utcákat is. Van pár utca, pl a mi utcánk is, amit meg kellett volna javítani. Az árkokat megcsinálták, de nem tartotta utána senki sem karban. Nézzék meg az árnyékos utcákat is és január elsejétől a Hunyadi Népe példányonkénti árát 140 forintra emeli, és a köteles példányok számát 5 db-ban maximálta, valamint az elszámolási rendet szigorította. Megszűntette a testület a laktanya őrzésére vonatkozó megállapodást, S végül elfogadták a képviselők a - testület évi munkatervét. b-s. Új vízdíjak januártól A Képviselő-testület decemberi ülésén január 1-től a víz-, és csatornadíjakat Jánoshalma városban az alábbiak szerint állapítja meg: vízdíj 192,- Ft/m % ÁFA csatornadíj192,- Ft/m3 + 20% ÁFA alapdíj 150,- Ft/hó szippantott szennyvíz elhelyezés: 250,- Ft/m %ÁFA A díjak beszedésére a Városgazda Kft. Jánoshalma jogosult. A Városgazda Kft. a vízdíj többletbevételét a jánoshalmi ivóvízhálózat felújítására fordítja. FIGYELEMFELHÍVÁS! A VÁROSGAZDA KFT TÁJÉKOZTATJA A VÁROS LAKOSSÁGÁT, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖZ- TERÜLETEKEN MEGKEZDTE A FÁK METSZÉSÉT, NYESÉSÉT. AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ÁGAK ÉS GALLYAK RÖVID IDŐN BELÜL ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK. AZ ESETLEGES KELLEMETLENSÉGEKÉRT SZÍVES ELNÉZÉSÜKET KÉRJÜK. A MUNKÁKKAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁST A AS TELEFONON KÉRHETNEK MUNKAIDŐBEN. beszéljenek a lakosokkal is, a jánoshalmi emberek sok mindent elmondanak, ne csak egymással beszéljenek. Kevés dolog történt Jánoshalmán az utóbbi időben. A Városgazda Kft-vel kapcsolatos észrevételre Martinekné Kovács Györgyi alpolgármester válaszolt. A többi kérdésekre pedig Czeller Zoltán válaszolt. A polgármester elmondta, hogy a Hunyadi Népe árát 120-ól 140 forintra emelte a Képviselő-testület, s csökkentette a tiszteletpéldányok és archiválandó példányok számát, 5-5 db-ra. Pontos pénzügyi elszámolást kér az önkormányzat. A Pénzügyi Bizottság azt vizsgálja, hogyan tudja magát eltartani az újság, azaz ne kerüljön pénzébe az önkormányzatnak. Elmondta, hogy további változások is lesznek az újsággal kapcsolatban, de ezekről még korai lenne beszámolni. Az utak javításával kapcsolatosan feltett kérdésre a válaszolva Czeller Zoltán elmondta, hogy megfelelő minőségű utat akkor tud az önkormányzat építeni, ha a csatornázással kapcsolatos probléma megoldódik. Módosított lakbérek A Képviselő-testület a Városgazdálkodási Bizottság javaslata alapján decemberi ülésén módosította az önkormányzat tulajdonában levő lakások használata után fizetendő lakbérek mértékét tartalmazó korábbi rendeletét. A módosítás hatására a lakásbérleti díjak 8,3 százalékkal emelkednek. Mindez többletbevételt tesz lehetővé, amely hozzájárulhat az önkormányzat saját bevételeinek növeléséhez, mely növeli a lakások felújítására fordítható keretet. A részletes lakbér listát terjedelme miatt nem közöljük. Kérdések és válaszok a decemberi közmeghallgatáson Molnár Mihály kérdésére, hogy a Jánoshalmát elkerülő út Baja irányából milyen fázisban van, mikor épül meg, Dr. Gulyás András elmondta, hogy a közelmúltban Kecskeméten úthálózat fejlesztési tanácskozáson vett részt. Ott felállítottak egy sorrendet. 51,52,53, és 54-es út ig a Szekszárdi hídnál levő út rácsatlakozik a Hajós-Mélykúti útra. Ezt az utat is szélesíteni fogják. Készítenek egy jánoshalmi elkerülő utat. A ROP pályázatban van benne, a végleges tervek még nem készültek el. Az utat részben pályázati és önkormányzati finanszírozásban kell megvalósítani. Czeller Zoltán polgármester bejelentette, hogy a közmunka programot szigorítani fogja az önkormányzat, a törvényességi kereteken belül. Ennek értelmében, amennyiben valaki a munkán nem jelenik meg vagy ittas, segélyt sem fog kapni. Csényi László azt kérdezte, hogy lesz-e valaki aki segít a pályázatok elkészítésében a vállalkozóknak. Majd elmondta, hogy szereti a rendet, s fáj a szíve, amikor a Karsai Péter lakásával szemben ocsmány területet látok. Minden üzletben van eladó, mért nem lehet őket rászorítani arra, hogy reggel és este söpörjenek össze kérdezte a felszólaló. Majd arra kereste a választ, hogy a Goods Market-nek miért nincs rendes magyar neve. Négy kínai bolt van, kérdezte, hogy ők milyen adót fizetnek. Az átkelési utakon a vízlefolyók el vannak dugulva, mert a padkák szélét nem takarítják Csényi László kérte, hogy a Közútkezelőt szólítsák fel, hogy tisztítsák a lefolyókat. Czeller Zoltán szerint jó lenne, ha a lakosok önszántukból, rendelet nélkül is elvégeznék a portájuk előtti rendcsinálást.. Az Összefogás Jánoshalmáért egyesület részt vesz tavaszra a közterületek szépítésében. A virágüzletek vállalták, hogy segítenek. A polgármester bejelentette, hogy a város vállalkozóival januárban is szeretnének találkozni. Amint rendelkezésre állnak friss információk a pályázatok kiírását illetően, ezeket szándékoznak tovább adni. A pályázatírásban lesznek az önkormányzat munkatársai között is, akik segítenek, kapunk segítséget pályázatok tekintetében városunk két országgyűlési képviselőjétől is. A kínai üzletek fizetnek adót, de adatvédelmi szempontból az, hogy melyik adózó mennyit fizet, nem hozható nyilvánosságra jelentette be a polgármester Kiss György alpolgármester elmondta, hogy az állami utak melletti lefolyó rácsokkal kapcsolatban többször írtak levelet de nem volt eredménye. Csima Sándor elmondta: Egész életemben szenvedtem, mert az igazság szerint cselekedtem. Majd egy véleménye szerint jogtalan szabálysértési ügyről beszélt. A felszólaló szerint a közbiztonság nagyon rossz. Tőle fél millió forintot elloptak, fóliavázat, kerítést, stb. Megvan a tettes, de a tettesek kevés dolgot vallottak be, Szerinte a rendőrség beszélte le, hogy ne tegyen feljelentést, úgysem lesz meg tettes. Kérte: Nézzünk körül Jánoshalmán szégyen amit a Műszaki Osztály végez, átveszik az utakat pedig rossz minőségben készült el a munka. Czeller Zoltán válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak sokba kerül a mezőőrség, és nem elég hatékony. Szeretnék ezt más formában működtetni. Egy vagyonvédelmi közalapítványt kívánnak létrehozni. A vagyonvédelmi közalapítvány irányítása alatt működne a mezőőrség is, úgy, hogy egy mezőőr, egy rendőr és egy vagyonőr menne együtt, ezzel hatékonyabb lenne a működés. Molnár Mihály szerint a közmunkások munkája irritálta a lakosságot, nem dolgoztak rendesen. Megköszönte a nagyobb szigort. Martinekné Kovács Györgyi alpolgármester beljelentette: azt szeretnénk, aki nem dolgozik, az segélyt sem kapna. Hirczi János kérdésére, hogy sok család költözött Jánoshalmára, s lesz-e elég közmunka ezeknek az embereknek Czeller Zoltán elmondta, hogy elindult a 2007 évi közmunkaprogram. Most több férfit hívtak be, mert nehéz közterületi 3. oldal A seprés új dija A Képviselő-testület december 14-i ülésén módosította a kötelező kéményseprői kötelező közszolgáltatásról szóló korábbi önkormányzati rendeletét. Jánoshalma Város területén a TŰZKER IMP látja el a kéményseprési munkák elvégzését, az ezzel járó szolgáltatások ellátását. A TŰZKER IMP megküldte a évi díj ajánlatát. Ezt a Képviselő-testület elfogadta. Így kéményseprői kötelező közszolgáltatás tavalyinál 5 százalékkal kerül többe ebben az évben. A részletes árlistát terjedelmi okok miatt nem közöljük. Januártól megváltozott szemétdíjak A Képviselő-testület december 14-én módosította a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló korábbi rendeletét. Új elem a rendelkezésben, hogy A közszolgáltatás igénybevétele szünetel, ha az ingatlant nem használják, és azt írásban bejelentik a közszolgáltatónak. A szünetelés bejelentésétől számított első hónap első napjától az ingatlan után nem kell közszolgáltatási díjat fizetni addig, míg az ingatlan újból használatba nincs véve. Ha a bejelentés nem felelt meg a valóságnak, illetve ha időközben az ingatlant közszolgáltatási díj megfizetése nélkül használatba vették, akkor a szünetelésre vonatkozó díjmentesség a tulajdonost nem illeti meg. Új továbbá, hogy a települési szilárd hulladékszállítás - kezelés közszolgáltatás díját az igénybevevők havonta fizetik meg. A fizetés megtörténhet a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában, vagy bankszámláról utalással, vagy csoportos beszedési megbízással. A közszolgáltatás során használható gyűitőedény: literes kuka, literes kuka, valamint 80 literes egyedi /feliratos/ zsák, csak a többlet hulladék elszállítására bármely kuka mellett. A szemetes zsák önállóan nem használható január 1-től a fizetendő szemétszállítási díl összege: literes kuka esetében: 536,- Ft + 20% Áfa/edény/hólheti egyszeri ürítéssel, literes kuka esetében: 586,- Ft + 20% Áfa/edény/hó/heti egyszeri ürítéssel A jelzett műanyag zsák (80 literes) 125,- Ft + 20% Áfa /az ár tartalmazza a zsák árát és az elszállítás díját is/. A külterületi ingatlan használója a literes kukadíjának megfelelő díjat köteles megfizetni, a hulladék a kihelyezett 5m 3 -es konténerben helyezhető el. munkák várhatók. Hozzá tette, hogy aki megtagadja a munkát, önmagát zárja ki a lehetőségből. Kiss György alpolgármester szerint olyan központi rendelkezéseket hoztak most, hogy szigorúan lehet venni a munkát. Kiss Zoltán szerint a szennyvíz csatornával kapcsolatban lépni kell, beszélni kell az emberekkel. Felkészült ember tartson tájékoztatást. Czeller Zoltán polgármester szerint mindent el fognak követni, hogy a csatornázásról kellő időben és pontossággal tájékoztassák a lakosságot. Simovics Mária szerint a Jókai utca végénél, a mély sáncot a lakosok nem tudják önmaguk rendben tartani. Fejes Mihály osztályvezető szerint a csatorna ma rendben van, a víz lefolyik. A nehéz tisztítású helyeken az önkormányzat segít a csatornák takarításában. Hirczi János kérte, hogy védjék meg a lakosság terményeit, az embereket. Majd azt kérdezte: Vane megélhetési bűnözési határ a büntetőjogban. Kutyifa István rendőr alezredes őrsparancsnok elmondta, hogy nincs a büntetőjogban megélhetési bűnözés kategória. Az önkormányzat segít a közbiztonság javításában, ezt köszönöm. Sokat segít ha látják a rendőrt, visszatartja a bűnözőket. Hozzátette, ha a sértett nem segít, nem tesz meg mindent, hogy megelőzze a bűncselekményeket nehéz a rendőrség dolga. Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Czeller Zoltán polgármester az ülést bezárta. Mindenkinek megköszönte a jelenlétet, a bizalmat, remélte, hogy a mindenki megkapta a választ a kérdésére.

4 . oldal HUNYADI NÉPE január Karácsonyi csomagok pályázati támogatásból Jánoshalma Város Önkormányzata a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt karácsonyi pályázaton 300 db kb. 20 kg-os élelmiszer csomagot igényelt, amelyből 80 db karácsonyi csomagot elnyert. A csomagokat 2006 december 21- én Szolnokról szállították le. A szállítás költségeit Martinekné Kovács Györgyi alpolgármester vállalta, ajánlotta fel. A csomagok kiosztása másnap, december 22-én délelőtt megtörtént. A pályázati kiírásnak megfelelően a gyermekes családok kiválasztására a Gyermekjóléti Szolgálat kapott megbízást. Ők a családokat személyesen ismerik, összeállítottak egy 80 családból álló listát. A listát a szociális ügyekkel megbízott alpolgármester és egy szociális ügyekkel megbízott képviselőtestületi-tag jóváhagyta a Képviselő-testület részéről. A kiosztás időpontjáról a családokat értesítették, akik előre meghirdetett időpontban a csomagok átvételére megjelentek, a csomagokat átvették és azokat elszállították. A csomagok átvételekor jelen volt Jánoshalma város polgármestere és a sajtó képviselője. Mintegy 10 család a csomagok átvételére nem tudott megjelenni, nekik a Polgármesteri Hivatal gépkocsivezetője és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa házhoz szállították a csomagot. A családok a csomagokat és a külön dobozban érkezett szaloncukrot örömmel és hálával fogadták, tartalmával a későbbi visszajelzés alapján elégedettek voltak. Köszönjük a képviselő-testület és a családok nevében is a lehetőséget, amellyel segíthettünk 80 rászoruló családnak. Adózási tippek Őstermelők adózása től Minden őstermelő biztosított és járulékfizetésre kötelezett lesz, kivéve: - az egyéb jogcímen biztosított(pl. munkavállaló) személyt, - a saját jogú nyugdíjast ( rokkant nyugdíjas is saját jogú nyugdíjas), illetve az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt betöltötte, - a közös őstermelői igazolvány alapján őstermelő kiskorú személyt, - a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen kevesebb mint 20 év. Biztosított őstermelők fizetési kötelezettségei: - Ha 2007 évtől biztosítottá válnak és a 2006 évi árbevételük nem érte el a 7 millió Forintot (támogatások nélkül) azok a bevételük 20%-a után a 8,5% nyugdíjbiztosítási járulékot és a 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kötelesek megfizetni maguk után (járulékot fizet az is akinek bevétele nem éri el a Forintot.) Példa: Őstermelői bevétele (támogatás nélkül): Forint Járulék alapja: *20%= Ft./12= Ft. Nyugdíjbiztosítási járulék (8,5%): *8,5%=3542 Ft. Egészségbiztosítási járulék (4%): *4%=1667 Ft. - Ha 2007 évtől biztosítottá válnak és a 2006 évi árbevételük (támogatások nélkül) meghaladja a 7 millió Forintot akkor a minimálbér (65500) alapján köteles megfizetni a 29% társadalombiztosítási járulékot (18% nyugdíjbiztosítási -,+11% egészségbiztosítási járulék), a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékot illetve a 8,5 %-os egyéni nyugdíjbiztosítási járulékot. Példa: Őstermelői bevétele (támogatás nélkül): Forint Járulék alapja: Ft. Társadalombiztosítási járulék: *29%= Ft. Egészségbiztosítási járulék: *7% =4585 Ft. Nyugdíjbiztosítási Járulék: *8,5%=5568 Ft. - Ha évben még őstermelő volt és 2007.éven már nem az, és munkaviszonya sem volt akkor is megfizetheti saját egészségügyi szolgáltatásait annak érdekében,hogy kapjon egészségügyi alapellátást. Ehhez megállapodást kell kötnie az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal (APEH). Fizetnie a mindenkori minimálbér ( Ft.) 16%-a után kell. - Ha viszont szolgálati időt szeretne szerezni, hogy nyugdíjra legyen jogosult akkor a Nyugdíjfolyósító intézettel kell megállapodást kötnie. Szintén a minimálbér után (65500 Ft. De lehet ennél több is a járulék alapja) után fizeti meg a járulékot. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke 26,5% illetve magánnyugdíjpénztári tagság esetében 18,5%. - Ha 2007-ben kezdi meg őstermelői tevékenységét (2006-ban még nem volt őstermelő), akkor is biztosított lesz. Járulékfizetés alapja a mindenkori minimálbér ( Ft.). A MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐ NEGYEDÉVENTE, A NEGYEDÉVET KŐVETŐ HÓNAP 12.-IG TESZ ELEGET BE- VALLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELEKTRONIKUS ÚTON. Almási Éva Az évből fennmaradt községi VB-jegyzőkönyvek és az ekkoriban keletkezett bírósági ítéletek hűen tükrözik, mit érnek a kommunista ígéretek, és hogy mire való a visszaszerzett politikai és rendőri hatalom. Mind országos, mind pedig helyi szinten. A február 11-i VB-gyűlésen a járási titkárból tanácselnökké előléptetett Posváncz László lemondatta Fekete Bélát, a jánoshalmi Forradalmi Tanács választott elnökét. Helyette március 20-án az egykori Begyűjtési Bizottság kunbajai származású, hatalmaskodó titkárát: a kunfehértói állami gazdaságban lapító Csupity Istvánt választtatta meg, akinek első dolga volt felettes hatóságaihoz egy hiányos, tendenciózus jelentést írni a jánoshalmi forradalmi eseményekről. Közben új társadalmi szerveződéseket is életre hívnak: még február végén megalakítják a helyi fegyveres munkásőrséget, amelynek utánpótlásáról a szintén újjászervezett Kommunista Ifjúsági Szövetség volt hivatva gondoskodni. Mindkét szervezet élén a forradalom előtti kommunista aktívákat látjuk. A gazdákra kivetett adománypénzekből kétszer is újjáépíttették a lerombolt szovjet emlékművet. Miután a hatalom a téli országos sztrájkokat átvészelte, s a márciusra beharangozott MUK -ból nem lett semmi, a május 1-re kikényszerített zászlós felvonulás díszemelvényén már ismét ott büszkélkedett - Csupittyal, Földivel, Balogh Lajossal az élén, - a részben megújított régi pártgarnitúra. A szocialista rendszer tehát helyreállt. Teljes erővel folytatódhatott a már februárban megindított bosszúálló megtorlás. Még február 8-án elhurcolták dr. Szobonya Zoltánt, Hajnóczi Lajost és a borotai tanácstitkárt: Rajczi Sándort. Először csak közbiztonsági őrizetbe vették őket. Később elvitték még Kollár István iskolaigazgatót, Taskovics József szakiskolai traktorost, majd szocialista átnevelésre Holub Istvánt, Nagy Dezsőt, Szekeres Ervint, Bácskai Károlyt, hogy csak néhányat említsek a sok közül. Azután a Csupity-féle jelentés alapján előzetes letartóztatásba helyezték Tájékoztató A településünkön lévő vállalkozások számára Tájékoztató jelleggel közlöm a évi első pályázati kiírások tervezetének megjelenéséről szóló híreket. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv első pályázati kiírásai január 30-án jelennek meg. 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a Vállalati technológia fejlesztés - GOP /A, B és C és a Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben - GOP /A és B címmel, 2. valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára - TÁMOP /1 és a meghosszabbított Lépj egyet előre című központi program. Ezek a pályázati kiírások a társadalmi egyeztetések során véglegesített operatív programok és az ideiglenes akciótervek alapján készültek. Az NFÜ a pályázati kiírások tervezetét még a hivatalos kiírás előtt meg kívánja vitatni az érintett társadalmi csoportok képviselőivel, tehát ezek a pályázati anyagok előzetes felhívások. A véglegesített pályázati kiírást is a honlapon teszik majd közzé. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség december 20-án benyújtotta az Európai Bizottságnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv 15 operatív programját. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv bizottsági értékelő szakasza 4 hónapig tart, de az Európai Bizottság már visszaigazolta, hogy befogadta az operatív programokat, és azt is, hogy ezzel az uniós szabályok szerint december 20-ától megnyílt a lehetőség a közösségi források lehívására és egyes pályázatok januári kiírására. Forrás: Kérem a vállalkozások képviselőit, fejlesztéssel foglalkozó munkatársait, hogy pályázati terveiket a fentiekre való tekintettel és figyelembevételével készítsék elő, hogy ne érje Önöket készületlenül a véglegesített pályázatok megjelenése. Tájékoztatással és tanácsokkal ezután is szeretném segíteni az Önök munkáját. A további együttműködés reményében, üdvözlettel: Czeller Zoltán polgármester A KÁDÁRI MEGTORLÁS dr. Szobonyát és Hajnóczi Lajost, melléjük zárták dr. Zámbó Endre orvost, Fekete Béla és Török Péter gazdálkodókat. Ez lett volna sorsuk Bauer Jánosnak, Miskolczi Mihálynak és Schmidt András hadnagynak is, de ők jugoszláviai táborokon keresztül már előbb elmenekültek a megtorlás elől. Persze nemcsak ők, községünkből sokan mások is elmentek, menekültek, okkal vagy ok nélkül. Jutott belőlük Németországba, Svájcba, Franciaországba, Svédországba, Norvégiába, de a belga bányákba, Kanada erdeibe, Brazília őserdeibe, Dél-Afrikába, sőt Ausztrália opál-gödreibe is. Közülük csak igen kevesen kerültek ismét haza. A közbiztonsági átnevelő táborokban az egykori ávós legények és az új börtönőrök hetekig-hónapokig éheztették, ütötték-verték, gyalázták őket, de hazatérve is sokáig megbélyegezettek maradtak, családjaikkal együtt. A forradalom legfőbb vezetőit azonban nemcsak vallatták, kínozták, hanem előzetes ígéreteik ellenére is, egy elrettentésnek szánt kirakatpert akasztottak a nyakukba, amelynek a vége példátlanul súlyos ítélet lett. Először a megyei bíróság 1957 novemberében Halason hirdetett ügyükben ítéletet. Első vérbíráik: dr. Lengyel Zoltán és két halasi ülnök, továbbá dr. Lekrinszki Ferenc és egy bizonyos Kapu nevű ügyész voltak. A védők és a súlyosbítást kérő ügyészi fellebbezést követően azután a Legfelsőbb Bíróság 1958 szeptemberében Budapesten hirdette ki a végleges ítéletet, amit az áldozatok kezükön-lábukon megbilincselve hallgattak: dr. Szobonya Zoltán halál, Hajnóczi Lajos életfogytiglani, dr. Zámbó András 5 évi, Török Péter 8 évi és Fekete Béla 5 évi börtön, amit még az ítélet vagyonelkobzással is megtoldott. Közülük négyen az 1960-as évek elején amnesztiával kiszabadultak, de Jánoshalma mártírját: dr. Szobonya Zoltánt szeptember 29- ének hajnalán a kecskeméti börtön udvarán kivégezték. Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül élni! üzente családjának és nekünk: utódoknak. Rehabilitálást hozó újratemetése 1989-ben, a rákoskeresztúri temető 300-as parcellájában történt. A megyei vérbíróság hasonló sorsra szánta laktanyánknak a forradalmunk mellé álló tisztjeit, tiszteseit is, ezért a Szegedi Katonai Ügyészségnél feljelentést tett ellenük. A szegedi ügyészség azonban hosszas vizsgálódás után súlyosabb terhelő cselekmények hiányában a vádakat elejtette. A forradalom leverése után már 1957-ben megkezdődött a jutalomosztás is. Az új tanácselnök mellére Munkaérdemrendet tűztek, egy másik fő terménybegyűjtő tanácstitkárságot és Szocialista Munkáért Érdemérmet kapott. A helyi párttitkárból járási tanácselnök lett, közben kabáthajtókáját Szabadság Érdemrenddel, majd Munka Érdemrenddel díszítették. A laktanya egykori elhárító főhadnagya jutalmul egy tucatnyi évre elnyerte községünk párttitkári tisztségét, vele a 15 ezer ember sorsát kezébe adó főhatalmat. Az altiszti állományból kiemelt helyi rendőrparancsnokot soron kívül alhadnaggyá léptették elő, majd a kiskunhalasi kapitányság helyettes kapitánya lett. További hűségjutalmai: Fegyverrel a Hazáért Érdemérem, Közbiztonsági Szolgálat Érdemérem, Kiváló Szolgálatért Érdemérem. Községünk egyik fő besúgója örökös pártvezetőségi tag és munkásőr lett, majd hosszú ideig függetlenített üzemi és szövetkezeti párttitkár. De nem sorolom tovább, akadt még több áruló is községünknek egyébként túlnyomó részben tisztességes, hazafias, emberséges lakói között. De nagy szerencse, hogy a gyermekek nem felelhetnek elődjeik vétkeiért, önálló életüket maguk alakíthatják. Bárki bármit is mond: emlékezni szent kötelességünk Miért?... Mert az a nemzet, amely hagyományait feladja, édes anyanyelvét mocskolja-torzítja, és mindezeken túl még saját történetét is elfelejti, az a nemzet szomszédjai örömére önmagát pusztítja el. Ám a nemzet mi vagyunk. Ekkora vétket közülünk ugyan ki merne lelkére venni? VÉGE Dr. Karsai Ferenc

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Hegyesd Száma: 272-7/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én (szerdán) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 1-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 10-én 9 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 6-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Alapfokú művészetoktatási intézmény telephely-létesítési kérelmének elbírálása Előadó: Mocsáry Balázs polgármester Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. június 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Uradalmi pince és borház

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről 264/2/2015. Z A L A megye KÁNYAVÁR Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16- án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér)

Jegyzőkönyv. 1 fő képviselői hely betöltetlen. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Fiedler Albertné képviselő (Isztimér) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012. április 23-án 16.30 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben