VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA"

Átírás

1 VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA Sorsz. Modulok megnevezése - kompetenciák Információ tartalom Fejlesztő E/Gy/Tr. Vállalkozás működtetési ismeretek Kiss Árpád óra Milyen forrásból lehet a vállalkozói ötleteket meríteni, hogyan alakítja ki a vállalkozás célkitűzéseit? A piaci igények felmérése, vállalkozói ötlet kialakítása. //0 7 Milyen szempontok figyelembevételével választja ki a megfelelő vállalkozási formákat? Hogyan kell elkészíteni egy vállalkozás működési/szolgáltatási tervét? Milyen minőségbiztosítási előírások betartására kell figyelemmel lennie a KKV-nak? Milyen vezetési stílusok alkalmazása a legcélszerűbb egy adott vállalkozásban? Mit jelent a projekt szemlélet, és mi a jelentősége vállalkozások működésében? Hogyan tud hatékony idő és költségtervezést készíteni a KKV? Vállalkozási formák típusai, jellemzői, választási szempontjai. Különbségek a szervezeti formák között, termelési terv, és humánerőforrás tervezés jelentősége a üzleti tervezésben. //0 Minőségbiztosítási ismeretek. /0/0 Vezetési stílusok, módszerek ismertetése, vezetési funkciók. Projekt ciklus, pályázatkészítés lépései. /0/0 Időtervezési technikák, Office Projekt 007 bemutatása. //0

2 . Jogi ismeretek Antal Árpád 8 óra Mi jellemzi az egyéni vállalkozásokat, hogyan Egyéni vállalkozások alapításának feltételei, fontosabb alapítsunk egy egyéni vállalkozást? jellemzőiknek az ismertetése Mi jellemzi a társas vállalkozásokat, hogyan alapítsunk Társas vállalkozások alapításának feltételei, fontosabb egy társas vállalkozást? jellemzőiknek az ismertetése Milyen szempontok alapján válasszunk a vállalkozói Egyéni vállalkozások és társas vállalkozások rövid formák közül? bemutatása és összehasonlítása Milyen kötelmi előírásokat kell tudni egy szerződés Polgári jogi ismeretek köréből a kötelmi jog kötésékor? (szerződésekre vonatkozó általános szabályok) Milyen gyakori szerződéseket kötnek a vállalkozók? Leggyakoribb szerződések felsorolása és ismertetése /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0. Vállalkozásfinanszírozási ismeretek összesen: óra Fándly Máriusz - Laczó Istvánné 8 óra 8 óra Hogyan történik a pénzforgalom lebonyolítása a vállalkozásoknál? Milyen veszélyeket kell elkerülni, hogy a KKV meg tudja őrizni fizetőképességét és jól gazdálkodjon a vagyonával? A LIQUID Vendéglátóipari KFT (SRL) Kft pénzügyi tervének és Pénzforgalmi tervének (Cash-flow) elkészítése házipénztár kezelés szabályai, készpénzhelyettesítő fizetési módok,bankszámla szerződés és forgalom, elektronikus fizetés fizetőképesség és vagyongazdálkodás,vállalkozás finanszírozási módok, mérleg és eredménykimutatás felépítése, főbb elemzési mutatók A Működési/Termelési terv alapján konkrét számításokkal. Laczó I. /0/0 Laczó I. /0/0 Laczó I. 0//0

3 Mi a hitelfelvétel folyamata, milyen segítséget tudok ehhez igénybe venni? Milyen általános előírásokra kell figyelni az adózáshoz kapcsolódóan? Mire kell figyelni az általános forgalmi adónál? hitelek jellemzői, hiteligénylés költségei és folyamata, benyújtandó dokumentumok, igénybevehető tanácsadások, szolgáltatások Mit kell tennie, hogy ne kapjon büntetést? Adózás rendjéről szóló előírások, ÁFA szabályok, szabályok a gépjárművek, üzemanyagok terén Laczó I. Fándly M. //0 Munkaerő alkalmazásához kötődő, a munkaadó illetve a a munkáltató által fizetendő adók és járulékok. munkáltatói és munkavállalói adók és járulékok alapjai és mértéke (nyugdíj- és egészségbizt. Járulék,stb.) Fándly M. 0//0 7 A személyi jövedelemadózás főbb előírásai, adómértékek, adókedvezmények, adómentességek Nagyon rövid, kivonatos SZJA szabályok és konkrét SZJA esetek(számításokkal), adóminimalizálás lehetőségei Fándly M. //0 8 A társasági adó általános szabályai Társasági adózás bemutatása Romániában Fándly M. 0//0. Marketing és kereskedelmi ismeretek Gyeraj Judit óra Mit jelent a marketing kifejezés? Milyen szerepet játszik a marketing a vállalkozások életében? A marketing alapfogalmai; piac és marketing, a piac elemei és szereplői, piaci mutatók és formák, a marketing meghatározása, kialakulása és fejlődése, marketingorientáció, termelési orientáció

4 Képes-e egy vállalkozás minden potenciális vásárló igényét kielégíteni? Hogyan lehet a piacot részekre bontani? Milyen piaci információkra van szüksége egy induló, illetve egy működő vállalkozásnak a sikeres működéshez? Milyen tényezők hatnak egy vállalkozás működésére? Van-e a vállalkozásnak ráhatása a működésére ható tényezőkre? A piac szegmentálása, célpiaci marketing; a piac szegmentálása, célpiacok kiválasztása, szegmentáció- marketingmegoldások, pozícionálás és differenciálás Marketng- és piackutatás; Marketing Információs Rendszer, piac és marketingkutatás kapcsolata, a piackutatás módszertana, fajtái, a piackutatás folyamata A marketingmenedzsment fő teendői; a marketingmenedzsment, a marketingkoncepció, a marketingtervezés és a marketingstratégia összefüggései Mivel foglalkozzon egy vállalkozás? Termeljen, kereskedjen vagy szolgáltasson? Termékpolitika; termék fogalma, a termékek csoportosítása, termékéletgörbe,termékfejlesztés, termékgondozás, csomagolás, márka, védjegy Mi az ár? Mi az árak szerepe a vállalkozások életében? Hogyan lehet az árat jól meghatározni? Árpolitaka; árpolitika tartalma, árpolitikai célok, az ár fogalma, az árakat meghatározó tényezők, az árképzés folyamata, árképzési elvek, árformák, az árak differenciálása, árstratégiák

5 Milyen szerepet játszik az értékesítés a szervezetek 7 életében? Milyen utakon tudja egy vállalkozás az értékesítést megoldani? Csatorna- értékesítési politika; disztribúciós rendszer, értékesítési csatorna, értékesítési utak fajtái, a marketingcsatorna szereplői, nagykereskedelem, kiskereskedelem, piacbefolyásolási stratégiák az értékesítési csatornákban, marketingrendszerek 8 Mi a szerepe a marketingkommunikációnak? Milyen eszközei vannak? Mi a marketinkommunikáció célja? Marketingkommunikáció; a marketingkommunikáció fogalma, elemei, relám, Public Relations, vásárlásösztönzés, személyes eladás, arculat és imázs. Üzleti terv készítési ismeretek Pataki Ferenc 8 óra Milyen fogalmakkal kell tisztában lennünk üzleti tervezéssel kapcsolatban? Hogyan épül fel az üzleti terv? Hogyan kell összeállítani az üzleti terv bevezető, iparágelemző és vállalkozást bemutató fejezetét? Mire szolgál az üzleti terv marketing, működési és szervezeti terve? Az operatív tervezés és az üzleti tervezés jellemzői, összefüggései; Az üzleti tervek csoportosítása; Az üzleti terv rendeltetése, jelentősége; Az üzleti tervvel szemben támasztott követelmények; A jól kidolgozott üzleti terv jellemzői; Az üzleti terv tartalma, felépítése A bevezető, az iparágelemző, és a vállalkozást bemutató fejezet javasolt tartalma; A fejezetekhez tartozó minták, esettanulmányok A marketing, a működési és a szervezeti terv javasolt tartama példákkal alátámasztva /0/0 0,/0,/0 /,/0

6 A kockázatbecslő tervfejezet bemutatása; Mi mindenre kell kitérni az üzleti terv kockázatbecslő és A pénzügyi tervfejezet részletei; pénzügyi terv fejezetében? Esettanulmányok (szemelvények, minták) /,/0 Mit tartalmaz az üzleti terv összefoglaló fejezete és az üzleti tervhez kapcsolódó függelékek?. Hatékony kommunikáció A jó vezetői összefoglaló; A függelék tartalma Benkovics Andrea 0,/0,/0 óra Komunikációval kapcsolatos alapfogalmak. Kommunikációs alapfogalmak. Verbális kommunikáció - A beszélgetés elindítása - A meggyőző közlés Nonverbális kommunikáció - Nonverbális kommunikáció jellemzői és funkciói - Nonverbális kommunikáció csatornái Benkovics A. //0 Az aktív hallgatás, aktív figyelem. Hogyan kell az üzleti életben előforduló gyakorlati szituációkban a megfelelő viselkedési normákat betartani? Az aktív hallgatás, aktív figyelem. - Hogyan mérjük fel rossz hallgatási szokásainkat. - A figyelmes hallgatás legfontosabb szabályai. - Az értelmező (visszatükröző) hallgatás alapjai és az elmélkedő figyeleés módszerei. Gyakorlati szituációk az üzleti életben - köszönés, bemutatkozás, bemutatás, - névjegykártya használata - telefon használat szabályai - öltözködés alapvető szabályai Benkovics A. //0 //0

7 Képes szakmai tevékenységének hatékony megjelenítésére, különböző médiában és előadásokon, prezentációk során. Milyen a jó interjú alany? Hogyan tartsuk a kapcsolatot a médiával? Hogyan nyilatkozzunk TV-ben, rádjóban? Hogyan írjunk újságcikket? Ha előadóként kell résztvennünk egy rendezvéyen, hogyan készüljünk fel az előadások megtartására. Benkovics A. //0 Ismeri a hivatalos levéllel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket. Az üzleti levél tartalmi és formai követelményei. A jelentés tartalmi és formai követelményei. A reklamációs levelekre adott lehetséges válaszok, megoldássok. Az lal szemben támasztott követelmények. Benkovics A. 0//0 Alkalmazni tudja üzleti tárgyalásai során a különböző tárgyalási technikákat. A tárgyalás szakaszainak megismerése. Tárgyalási taktika Konfliktuskezelés a tárgyalások során. Hogyan tárgyalhatunk hatékonyan Benkovics A. - elmélet 7. Hálózati és klasztermenedzsment ismeretek Kollár Ferenc 8 óra Hogyan és mely szervezetek működnek együtt a különböző hálózatokban és klaszterekben? /0 Hogyan történik a klaszterek alapítása és finanszírozása? /0 Milyen előnyöket és hátrányokat jelenthet a vállalkozók számára a klasztertagság? /0 Milyen aktuális klaszterpolitikák ismertek az unióban uniós klaszterpolitika, országos klaszterpolitika, kiemelt és az adott régiókban? és akkreditált klaszterek /0 //0

8 Mi jellemző az erdélyi klaszterek alapítására és tevékenységeire? Milyen klaszterpolitikai célkitűzések ismertek Erdélyben? erdélyi klaszterek működési területei, jellemzői fejlesztési stratégiák Erdélyben 8. Vállalkozói kompetenciákat fejlesztő tréning Garay Éva óra 8.I. Csapatépítés és emberismeret 8.II. Ismeri az egyén és a csoport egymásra hatásának törvényszerűségeit Ismeri és használja a hatékony csoportmunka építőelemeit Képessé válik építeni a csoport identitást, a csapatszellemet, és az elkötelezettséget Hatékony együttműködés és kommunikáció (konfliktus és problémamegoldás) A csoport és az egyén Személyiségtípusok Csoporton belüli szerepek A csoportmunka alapfogalmai, a csoportdinamika történései A csoportdinamika alkotóelemei A csoportfejlődés szakaszai A csoporttá alakulás folyamata Csoport és a teljesítmény Hatékony csapatmegbeszélések A csoporttal való együttműködés A csapatépítés keretfeltételei 0 javasolt feladat és játék a csapatépítéshez /0 /0/0 0/0/ 0/0/ Képes felismerni és megkülönböztetni a konfliktusok fajtáit, konfliktusdiagnózis Személyen belüli intrapszichés konfliktusok Érték-Érdek konfliktusok Belső-szociális-szerkezeti konfliktusok relációi Elosztási-cél-megítélési-kapcsolati-szerepkonfliktus /0/0

9 Felismeri a konfliktus-dinamikai működéseket és a konfliktus stílusokat Saját és mások igényeire való írányultság relációja Thomas- féle konfliktusstílusok 0/0/ 8.III. Ismeri és a hatékonyan használja a konflikuskezelési stratégiákat Konfliktustünetek Harvard-koncepció Konfliktusos beszélgetések vezetése Érzelmekkel való bánásmód Aktív hallgatás és az eszközváltás módszere Hatékony önérvényesítés (asszertív kommunikáció) 7 Felismeri a különböző személyiségtípusokat Az emberi magatartás sémái Agresszív- szubmisszív manipulatív asszertív /0/0 viselkedés 8 Ismeri a verbális és nonverbális jelzéseket A viselkedés verbális-és nonverbális aspektusai 0/0/ 0/0/ 9 Használja az egészséges önérvényesítés technikáit Az asszertív magatartás kifejlesztése Asszertív jogok listája Javasolt feladatok és gyakorlatok az asszertivitáshoz 0/0/

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Részletes

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben