A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések - 2011 -"

Átírás

1 Katona Béla A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések Az utóbbi évtizedekben rendkívüli módon elterjedt a katonai és biztonsági magánvállalatok alkalmazása a konfliktusövezetekben. Az afganisztáni háborúban egy katonára már egy zsoldos jutott. Van-e összefüggés Magyarországon a biztonsági és katonai magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása között? A kutatásomban erre a kérdésre kerestem a választ. A kutatás kezdetén a kutatási célokkal kapcsolatban hipotéziseket állítottam fel, melyeket a vizsgálataimnak kellett igazolniuk, megcáfolniuk vagy módosítaniuk. A hipotézisek A hipotézisek az alábbiak voltak: 1. A fegyveres testületekben szolgálatot teljesítő pályaelhagyása összefüggött a katonai magánvállalatnál történő elhelyezkedési szándékával. 2. A magánbiztonsági szektorban történő elhelyezkedésénél előnyt élvezett katonai vagy rendvédelmi előképzettsége miatt. 3. Ha a katonai vagy rendvédelmi pályán megbecsültsége, jövőképe pozitívabb lett volna, nem váltott volna a katonai magánszektor felé. 4. Azután, hogy a katonai magánvállalatnál befejezte a tevékenységét, lehetősége van a Honvédséghez vagy a rendvédelmi szervhez való visszatérésre. A kutatás A kutatás megkezdése előtt előtanulmányokat és információgyűjtést folytattam a katonai magánvállalatok tevékenységével kapcsolatban, valamint a munkát végző személyek vonatkozásában. Ehhez számos aktuális információt tartalmazó könyvet, folyóiratot, tanulmányt, újságcikket olvastam el, és internetes felületet kerestem fel. (Megjegyezném, hogy bár a hazai szakirodalomban is születtek munkák e tárgyban, nagyobb, kiterjedtebb kutatásokról a külföldi szakirodalomban lehet olvasni.) Ezt a tevékenységet végzők több internetes fórumon is hangoztatják véleményüket, pozitív vagy negatív tapasztalataikat. Ezek a megnyilvánulások néhol igazolják egymást, máshol éppen ellentétes tapasztalatokat tartalmaznak. Általánosságban megállapítható, hogy az anoním internetes megjelenési forma egyrészt kifejezésre juttathatja a máshol titkolt legbelsőbb érzelmeket, ilyen formában őszinte véleményeket kapunk, másrészt alkalmas a többi olvasó szándékos félrevezetésére is.

2 Kutatásomban olyan személyekkel végeztem mélyinterjúkat, akik a rendőrségtől, a határőrségtől, vagy a honvédségtől szereltek le, s ezt követően biztonsági/katonai magánvállalatoknál, válságövezetekben helyezkedtek el. Kutatási módszerül az egyéni interjút, más néven mélyinterjút választottam. A mélyinterjú kvalitatív kutatási forma. Nem a számadatokban megnyilvánuló törvényszerűségek és trendek megállapítására szolgál, hanem az egyes személyek motivációját, attitűdjét, a bennük lejátszódó pszichés folyamatokat, valamint ezek összefüggéseit kutatja. Nem jellemző ezért a kutatási alanyok nagy száma. Jellegzetessége, hogy átlagosan minimum 1 óra hosszat tart, a hanganyag rögzíthető, jegyzeteket ritkán készítenek, ami szintén a felszabadult, őszinte válaszadást szolgálja. Előnyei: - viszonylag rövid idő alatt alapos, részletes, egyéni válaszokat, véleményeket tudunk kapni a kutatott témáról - ebben az esetben minden válasz egyedileg használható, mert minden mélyinterjú egy-egy válaszlehetőséget ér, többségi vagy kisebbségi vélemény nincs - bizalmas jellegű témák is megbeszélhetőek - nem érvényesül a csoporttagok befolyása Hátránya, hogy a személyes jelenlét miatt viszonylag idő- és ebből következően költségigényesek. Jelen kutatásban igen körülményes volt az alanyok felkutatása. Ebben elsősorban a személyes ismeretségre lehetett hagyatkozni, később az ily módon megismert személyek további alanyokat mutattak be. A megkérdezés anonim módon történt, személyes strukturált mélyinterjú formájában. Az interjúhoz egy kérdőívet készítettem. Azok a személyek, akik objektív okokból (például külföldön dolgozik) nem tudtak személyes interjún részt venni, ezt a kérdőívet töltötték ki. A későbbiekben lehetőség nyílt a visszakérdezésre, a válaszok többszöri kiegészítésére. A kérdőív 1. Hány éves? 2. Mely szervezetnél szolgált? Katona esetén hivatásos vagy szerződéses? 3. Elért legmagasabb rendfokozata? 4. Rendőrségi/katonai iskolái, kiképzései 5. Rendőrségi/katonai pályafutása, előmenetele 6. A pályaelhagyás okai, folyamata Szerződésesek esetében maradt volna az állományban, ha a hivatásos állománykategóriának megfelelő juttatásokban részesül? Általánosságban mik a tapasztalatai a szerződéses rendszerrel, ezek előnyei és hátrányai? 7. Hány alkalommal és mennyi ideig szolgált biztonsági/katonai magánvállalatnál? 8. A rendőrségi/katonai előképzettség kompatibilitása az új feladatokkal, szükséges volt-e további képzés? Ha igen, ezt milyen módon, és hol hajtották

3 végre? 9. Kapott-e jogi felkészítést a fogadó ország vagy a tevékenység vonatkozásában? (Baleset, lövés, engedélyek beszerzése, stb.) 10. Nyelvtudás szükségessége 11. Ismertesse a cég alkalmazottainak országonkénti összetételét! Van-e ennek jelentősége a fizetések és az elérhető pozíció tekintetében? 12. Milyen pozícióba került a biztonsági/katonai magánvállalat alkalmazottjaként? Mennyire vették figyelembe korábbi rendőrségi/katonai előéletét? 13. A végzett tevékenység bemutatása Logisztikai feltételek: gépkocsi, fegyverzet, stb. Szolgálatok és pihenőidő aránya, vezénylés Hazautazás lehetősége Azonos országból jövők összetartása feladatvégzés közben Lakásfeltételek Szabadidős tevékenység Kapcsolat más cégek alkalmazottaival Kapcsolat nemzetközi katonai/rendészeti szervezetek tagjaival Kapcsolat a lakossággal Sérülések, sebesülések, ezek ellátása, biztosítás, betegszabadság, egészségügyi háttér Jövedelmi viszonyok, ennek aránya az elvárthoz Miért fejezte be a tevékenységét a magánbiztonsági cégnél? 14. Jelenlegi tevékenysége 15. Rezümé Visszamenne-e? Kilátások azután, hogy ezzel a tevékenységgel felhagyott Megérte-e? Az interjúk alanyai A kutatás alanyául hat személyt választottam ki. Személyes interjút három személlyel végeztem, további három a kérdőívet töltötte ki. Ennek kitöltése illetve az interjúk előtt közöltem, hogy a válaszadás anonim, valamint azt, hogy sem a válaszadó személyére, sem az őt foglalkoztató cégre nem történik utalás. Itt jegyzem meg, hogy a válaszadók mindegyike Irakban dolgozott biztonsági magánvállalatnál, többük hivatásos vagy szerződéses katonaként Irakban illetve Afganisztánban is szolgált. Az interjúk átlag 2 órán keresztül tartottak. Először megkértem a személyt, hogy mesélje el, mely fegyveres testületnél dolgozott, milyen szakmai pályát futott be, hogyan került kapcsolatba biztonsági vagy katonai magánvállalattal, hogyan került a külföldi munkahelyre, hogyan fejeződött be a külföldi munkavállalása. Az interjú ezen része mintegy egy órát tartott, ezután a kérdőív segítségével pontosítottuk a részleteket, melyek közül általában többet az interjú első részében már meg is tárgyaltunk.

4 Az interjú során a kérdések megválaszolásában nyíltságot és őszinteséget tapasztaltam, az alanyok többsége bizonyos kérdésekre teljesen megegyező vagy nagyon hasonló válaszokat adott. Azoknál a megkérdezetteknél, akik írásban válaszoltak a kérdőívre, a válaszok általában rövidebbek voltak, a kifejtés korlátozottabb lehetősége miatt. Ahol lehetett, a hitelesség érdekében az adott válaszokat szó szerint idézem. A válaszok A kérdéscsoportok szerinti válaszok értékelése: 1. A megkérdezettek életkora 28, 30 (két személy), 34, 37 és 41 éves volt. Mind a hivatásos, mind a szerződéses katonák esetében közös volt, hogy a sorkatonai szolgálat után maradtak az állományban. Ily módon korukból egyértelműen látható, ki mennyi időt töltött a fegyveres testületnél. A volt határőr és a volt rendőr is a középiskola befejezésétől teljesített szolgálatot. Utóbbi 15,5 évet dolgozott rendőrként, mely idő jelentős részére a beosztás jellege miatt kétszeres szorzó került megállapításra, ami által nyugdíjjogosulttá vált. 2. Egyikük a Rendőrségnél szolgált, egyikük a Határőrségnél, egyikük hivatásos katona, később büntetésvégrehajtási dolgozó volt, ketten hivatásos, ketten szerződéses katonák voltak. 3. Elért legmagasabb rendfokozataik: szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester, zászlós és törzszászlós. 4. Rendőrségi/katonai iskolái, kiképzései: ketten rendőr szakközépiskolát végeztek, ketten (a hivatásos katonák) alapképzést kaptak, katonai középiskolában végeztek. Egyikük büntetésvégrehajtási középfokú végzettséggel is rendelkezett. Összesen négyen vettek részt speciális képzéseken: terrorelhárító, speciális gépjárművezető, személyvédő, mesterlövész (alap, emelt, oktatói szint), lőkiképző, bevetési szaktanfolyam, bűnügyi figyelői tanfolyam. 5. Szolgálati előmenetelt tekintve mindegyik megkérdezett egyenes pályát futott be, egyikükre sem jellemző az oldalirányú mozgás, lényegében egy beosztási helyen jutottak feljebb a tiszthelyettesi kategórián belül. 6. A pályaelhagyás folyamata teljesen különböző volt a megkérdezettek körében. Az a megkérdezett, aki a rendőrségnél dolgozott, miután meglett a 25 év szolgálati viszonya, egy átszervezés után nyugdíjba ment. A határőr úgy gondolta, hogy két évig munkát vállal Irakban katonai vagy biztonsági magánvállalatnál, utána visszamegy a Határőrséghez. (A Határőrséget időközben integrálták a Rendőrséggel.) Egyedül az ő motivációja volt a pályaelhagyás során, hogy ilyen jellegű cégnél dolgozzon, igaz ő is meghatározott időtartamban gondolkodott. A hivatásos katonák esetében az egyiket viszonylag fiatalon a kalandvágy motiválta, új kihívásokat keresett, ezért szerelt le, a másik egészségügyi okból vált alkalmatlanná a szolgálatra, ezért szerelték le. A szerződésesek körében érdekesebb a kép. Az egyikük a szervezet elhagyását a juttatások drasztikus csökkenésével indokolta, a másikuk viszont három okot említett.

5 Sportbalesete után hosszabb ideig betegállományban volt. Ebben az időszakban elszokott a katonai élettől, kívülről látta a helyzetét, és úgy érezte, mint szerződésest nem becsülik meg kellően. Idézem: Talán az egyik főtiszt mondata az, ami legjobban motivált, és másokat is motivál:»a szerződéses katonának ki kell hajtani a belét is, és végül kidobni az utcára«. A jobb kereseti lehetőség is motiválta, véleménye szerint rengeteg dolog van, ami különbséget tesz a szerződéses és a hivatásos katonák között (lakbértámogatás, lakástámogatás, nyugdíj, etc.) Az alkérdés, mely szerint állományban maradt volna-e, amennyiben a hivatásos állománykategóriának megfelelő juttatásokban részesül, mindkét megkérdezetnél igennel lett megválaszolva. Másik alkérdés volt, hogy általánosságban mik a tapasztalatai a szerződéses rendszerrel, ezek előnyei és hátrányai? A szerződésesek szerint előny a biztos munkahely, hátrány, hogy 15 évnél tovább nem lehet szolgálni. A rendszert egyébként valamennyi megkérdezett jónak találja. 7. Változó képet mutat az, hogy a megkérdezettek hány alkalommal, és mennyi ideig dolgoztak ilyen jellegű tevékenységet folytató cégnél. A volt rendőr dolgozott a legrövidebb ideig, egy alkalommal 13 hónapig dolgozott Irakban. A volt határőr ahogy tervezte két évig, az egyik hivatásos szintén két évig dolgozott az egyik biztonsági szolgáltatást nyújtó cégnél külszolgálatban. A szerződésesek egyike egy alkalommal 4 évet dolgozott Irakban, másikuk egyszer két és fél évig, majd három hónapig. A másik volt hivatásos katona öt éve alkalmanként folyamatosan dolgozik Irakban. A két volt hivatásos katona és az egyik szerződéses egyébként jelenleg is ugyanannál a cégnél dolgozik (Magyarországon), amelynek korábban külföldön is alkalmazásában állt; a volt hivatásosok egyike középvezető, másikuk a legmagasabb management tagja. 8. Figyelemreméltó volt a válaszok szórása ennél a kérdésnél is, a válaszadókat az befolyásolta leginkább, hogy milyen feladatokat kellett a külföldi szolgálatteljesítés során végrehajtani. A volt határőr és a két szerződéses a fegyveres testületnél szerzett szakmai képzettséget elégségesnek tartotta. Természetesen kiemelték, hogy a jó pap holtig tanul, valamint azt, hogy a feladatvégrehajtás helyszíne szerint szükség van speciális szaktudásra, ezt kiegészítésként oktatják számukra mind itthon, mind külföldön. A volt rendőr és a két volt hivatásos katona Irakban is vezetőként dolgozott. Ők azt nyilatkozták, hogy a jelentkezőket Magyarországon felmérik, tesztelik, teljesítményüket értékelik. Ezután összeállítanak nekik egy felkészítési programot, mely a megkérdezettek cégénél kilenc hétig tart. (Ennek körülményeiről a fejezet végén még részletesen lesz szó.) Ezt követően utaznak ki műveleti területre, ahol további speciális kiképzéseken vesznek részt. Véleményük szerint legnagyobb különbség a szemléletben van. A magáncégnél szolgálatot teljesítőknek érezni kell a piac szellemét, a profitorientáltságot. Ily módon fegyelmezésük, elismerésük is másmódon történik, mint a fegyveres szervezetnél. A legfontosabb különbség viszont az, hogy katonai vagy

6 biztonsági feladatot ellátó személlyel az állampolgárnak nem kötelező együttműködni, a velük szembeni hatékony fellépés más hozzáállást és más pszichológiai felkészülést igényel. 9. Igen fontos problémát közelít meg ez a kérdés. Mint arról az előző fejezetekben már volt szó, a kutatott tevékenység vonatkozásában a legérzékenyebb pont a jogi felkészítés, illetve a feladatot végrehajtók jogi státuszának az ismerete. A megkérdezettek elsősorban a fegyverhasználattal és viseléssel kapcsolatos szabályozást emelték ki. A volt rendőr kiemelte a pénzügyi, engedélyezési, kiadatási és a jogsegéllyel kapcsolatos szabályok pontos ismeretének fontosságát. A volt szerződéses katona szerint megkapták a teljes körű jogi oktatást is. (Tapasztalatom szerint ez a szemlélet a legáltalánosabban elterjedt az alsóbb szintű alkalmazottak között, veszélye, hogy alkalmas egyfajta jogi álbiztonságérzet megalapozására.) Igen fontos kiemelni, hogy nagyon nagy különbségek vannak a jogszerűség és a joggyakorlat kérdésében attól függően, hogy éppen mely szakaszában van a háború. A kezdeti szakaszban természetesen szinte mindent szabad, később jogi szempontból is tiszta helyzet alakul ki. Néhány konkrét helyzetre is rákérdeztem az interjú során, például mit csinált volna, ha fegyverhasználatra került volna sor, melyre ketten azt válaszolták, hogy nem tudják, utána biztosan továbbhajtottak volna. 10. A nyelvtudás szükségességét tekintve a válaszadók egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy egy alapfokú angol nyelvtudás nélkül nem lehet külföldön dolgozni. A cégek személyzete szinte minden esetben vegyes összetételű, a közös nyelv az angol. Aki vezető beosztásban dolgozik, annak számára az alapfokú nyelvtudás nem elegendő, mert ő kapcsolatot tart a megrendelő cégek és szervezetek képviselőivel is. 11. Minden válaszadó szerint mind a beosztás, mind a bér szempontjából fontos tényező az, hogy ki melyik országból származik. A cégek rendkívül változó összetételűek. (Természetesen vannak a jelen kutatás szempontjából irreleváns, származási szempontból viszonylag homogén összetételű vállalatok is.) A megkérdezettek általában olyan cégeknél dolgoztak, ahol munkatársaik között cseh, szlovák, magyar, lengyel, román, makedón, török, ugandai, nepáli, dél-afrikai, kenyai és arab származású személyek dolgoztak. Beosztási és fizetési szempontból természetesen vizsgálják a személyek felhasználhatósági lehetőségét is, de alapvető rendező elv az, hogy minél keletebbről, illetve minél délebbről származnak, annál kevesebb a keresetük. A cégvezetők általában angolok vagy amerikaiak. A fizetésbeli különbség akár ötszörös is lehet! Érdekes motívum a helyi munkavállalók alkalmazása. Becslések szerint ezer iraki áll katonai vagy biztonsági magánvállalatok alkalmazásában. Az ő foglalkoztatásuk számos aspektusból ideális a munkaadó szempontjából. Egyrészt hely- és személyismerettel rendelkeznek. Ez utóbbi igen fontos, tekintettel arra, hogy szinte mindent a feketepiacon kell beszerezni. Azáltal, hogy ismerik a helyi viszonyokat, tisztábban látják a rájuk leselkedő veszélyeket.

7 Legfontosabb azonban, hogy a helyi embereket az orvlövészeknek nem érdemes megtámadni, sokkal kevesebb velük a probléma, a rendkívüli esemény. Az egyik válaszadó szerint sokan vannak, nem is olyan nagy kár értük, ha lelőnek közülük párat. Nem utolsó szempont, hogy nem kell szállást és hazautazási költséget fizetni, és kevesebb bért is kell nekik fizetni. 12. Mint már az előző válaszokból kiderült, a válaszadók egy része vezetői beosztásba került, ami általában csoportvezetőt jelent. Konkrét feladatvégrehajtásban főleg a kezdeti időszakban ők is részt vettek. A megkérdezettek feladata általában statikus szolgálat (objektumőrzés), eszkort, konvojkísérés, személykísérés illetve biztosítás. Egyikük kiképzői feladatokat is ellátott. Mindegyikük úgy érezte, katonai/rendőri végzettségét és képesítéseit teljes mértékben figyelembe vették. 13. A végzett tevékenység bemutatására is alkérdéseken keresztül kívántam fókuszálni: Logisztikai feltételek, gépkocsi, fegyverzet, stb.: Közös vélemény volt, hogy a logisztikai feltételek jobbak, mint a Magyar Honvédségnél. Bár a felszereltség erősen függ a konkrét cégtől és a feladat jellegétől, megállapítható, hogy feladatvégrehajtásnál mindig törekednek a maximális biztonságra. A megfelelő számú és páncélzatú gépkocsi például nem képezheti anyagi megfontolás tárgyát. A kisebb cégek általában nem rendelkeznek saját páncélozott gépkocsikkal, de amennyiben szükséges, helyi vállalkozóktól vagy más cégektől bérelhetnek akár b6-os páncélozottságú 1 gépkocsit. A helyi gépkocsikon általában nincs rendszám. Többen elmondták, hogy a megsérült, illetve használhatatlanná vált gépkocsit a helyszínen foszforgránáttal fel kell gyújtani. A benzinért nem kell fizetni Irakban, ezt az amerikai hadsereg bocsátja rendelkezésre. Fegyverek tekintetében szinte minden megtalálható volt. Legelterjedtebbek voltak az COLT M4 és az időjárásra és a karbantartás hiányára legkevésbé érzékeny AK-47 gépkarabély (valamint utóbbinak a világ számos országában gyártott klónja). Legjellemzőbb maroklőfegyverek a Glock, a Cz, a Beretta és a SigSauer. A cégek egyre inkább próbálnak olyan eszközöket, illetve fegyvereket beszerezni, melyeket a NATO is használ, hogy közös feladatvégrehajtás alkalmával ne legyenek ilyen jellegű kompatibilitási problémák. (Megjegyzés: Az amerikai cégeknél 28 százalékos a katonai magánvállalatok fegyverrendszerének kompatibilitása s hadseregéhez képest. 2 ) 1 A b6/b7-es fokozatú páncélozottságú gépkocsi a jelenlegi legmagasabb biztonsági igényeknek felel meg. Utasát megvédi a kézifegyverektől, és egyes robbanóanyagoktól is. 2 Andrea Schneiker: Aus Söldnern werden Geschäftsleute: Die Marketingstrategien privater Militärfirmen

8 A szolgálatok és a pihenőidő aránya is változó volt, munkanap általában nyolc, tizenkettő vagy huszonnégy óra volt, havi két pihenőnappal. Nagyon komoly megterhelést jelent háborús területen a napi 24 órás készenlét. Amikor valaki nincs szolgálatban, akkor is viszi magával a fegyverét, legyen ez étterem, mozi, edzőterem vagy fodrász. Előbb-utóbb mindenkinél kialakul egyfajta álbiztonságérzés. Az ember kevésbé lesz érzékeny például a gránátbecsapódásokra, egyéb harctevékenységgel összefüggő hanghatásokra, ami természetesen az éberség lankadásához, s a valós veszély elbagatellizálásához vezethet. Hazautazási lehetőség: átlagosan 4-7 havonta 1 hónapra hazautazhattak a válaszadók. (Egyikük kéthavonta utazott haza, de ez nem tekinthető jellemző gyakorlatnak.) A repülőjegyet a szerződő cég fizette, általában a fizetés fele az otthon töltött hónapra is járt. Az azonos országból jövők összetartását feladatvégzés közben általánosságban mindenki jónak minősítette, ám volt, aki rossznak, volt aki tökéletesnek. Az elmondások alapján jellemző a közös cél érdekében való összefogás, különösen háborús területeken. Általában valamennyi megkérdezett lakókonténerben lakott. Ez többnyire valamilyen katonai bázis vagy repülőtér területén volt, ami nemcsak biztonsági szempontból volt ideális gyakorlat, hanem például az étkezés, a sportolás, a szórakozás, a bevásárlás vagy éppen a logisztikai feladatok megoldása is egyszerűbb volt. Voltak cégek, akik alkalmazottaikat a városban bérelt lakásokban vagy szállodai szobákban szállásolták el. Ez a megoldás sem volt veszélyesebb a bázisnál, mert ezeket a területeket az arabok saját lakosságuk védelme érdekében nem támadták meg. Szabadidejükben a válaszadók leginkább sportoltak, videojátékoztak, interneteztek, vagy DVD-ről filmeket néztek. A szálláshelyül szolgáló támaszpont felszereltségétől, és saját személyes belépési jogosultságuktól függően a támaszpont nyújtotta szolgáltatásokat is igénybe vehették. Más cégek alkalmazottaival pusztán a ritka közös feladatvégrehajtás illetve a bérlések alkalmával kerülhettek. Nemzetközi katonai vagy rendészeti szervezetek tagjaival minimális kapcsolatuk volt, ami leginkább csak a bázisra korlátozódott. Szintén kevés kapcsolatuk volt a lakossággal, lényegében azokkal a személyekkel találkoztak, akik a cégüknél dolgoztak. Érdekes válaszokat adtak a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy milyen biztosítással, egészségügyi háttérrel rendelkeztek, mi történt volna súlyosabb sebesülés vagy sérülés esetén. A volt határőr szerint semmilyen egészségügyi ellátásra nem számíthattak. A volt rendőr szerint érdemesebb az alkalmazottakat felkészíteni alapvető dolgokra, mert a harctéren senkire sem lehet számítani. Hárman teljes körű

9 orvosi ellátásra számítottak volna baleset bekövetkezésekor, egyikük pedig az amerikai katonák jóindulatára számított. A tapasztalatok szerint a baleseti ellátás is függhet attól, hogy a háború mely szakában van. A kezdeti szakaszban mindenki érzi az egymásrautaltságot. Minden dolgozónak, függetlenül attól, hogy katona vagy alkalmazott, van egy jeladója. Ha rendkívüli esemény történik s ez a kezdeti szakaszra értendő a jelzés után pár percre megjelenik az amerikai hadsereg egy helikopteres egysége, és kimentik a bajba jutott személyeket. Erre később már nem igazán lehet számítani. Jövedelmi viszonyokat tekintve mindenki elégedett volt, állítása szerint mindenki azt kapta, amire itthon számított. A megkérdezettek jövedelme átlagosan havi és amerikai dollár között mozgott. A biztonsági vállalatnál hárman a mai napig dolgoznak (igaz, már Magyarországon). A volt határőr azért fejezte be, mert lejárt a két év, amit eltervezett, a volt rendőrnek lejárt a szerződése, és nem akart hosszabbítani, a többiek létszámleépítés miatt voltak kénytelenek váltani. A helyi munkavállalók tömeges megjelenése miatt hagyott alább a kereslet. 14. Jelenlegi tevékenységük: Hárman a biztonsági cég magyarországi telephelyén dolgoznak, ketten vezetőként. A volt rendőr nyugdíjasként él, a volt határőr visszaszerelését intézi a Rendőrséghez. Egyikük magánvállalkozó egészen más szektorban. 15. Egyiküket sem ért olyan trauma vagy élmény, ami miatt nem menne vissza, bár a volt rendőr és a volt határőr egyáltalán nem gondolkodik ilyen jellegű folytatásban. A válaszadók szerint a civil életben, egy munkahelyen történő elhelyezkedéskor van jelentősége, hogy ilyen tapasztalatai vannak. Az interjúalanyok határozottan kijelentették, hogy megérte. A volt rendőr szerint megérte anyagilag, a tapasztalat, a nyelvtudás és az élmények miatt. A volt határőr úgy nyilatkozott, hogy az élmények miatt utólag ugyanannyi pénzért is megcsinálta volna, amennyit előtte itthon a Határőrségnél kapott. A hipotézisek értékelése A kutatás elején felállított hipotéziseket az alábbi mértékben igazolták a megkérdezettek válaszai: 1. A fegyveres testületekben szolgálatot teljesítő pályaelhagyása összefüggött a katonai magánvállalatnál történő elhelyezkedési szándékával. A kutatás ezt a hipotézist részben igazolta. A hat válaszadó közül mindössze állította, hogy leszerelése és a katonai magánszektorban való elhelyezkedése között direkt összefüggés van. Ez magyarázható az esetleges aspiránsok számára hozzáférhető információk elégtelen számával, de befolyásolja a magyar munkaerőpiac szélsőséges rugalmatlansága és immobilitása.

10 2. A magánbiztonsági szektorban történő elhelyezkedésénél előnyt élvezett-e katonai vagy rendvédelmi előképzettsége miatt. A kutatás eredménye alapján a válasz egyértelműen igaz. Ez azt a korábbi megállapítást igazolja, hogy megvan a kereslet a képzett, esetenként speciális szaktudással, műveleti tapasztalattal rendelkező, még aktív korban levő katonák és rendőrök iránt. 3. Ha a katonai vagy rendvédelmi pályán megbecsültsége, jövőképe pozitívabb lett volna, nem váltott volna a katonai magánszektor felé. A válaszok a hipotézist egyértelműen igazolták. A volt szerződéses állománykategóriájú katonák mindketten azt állították, ha ugyanazt a juttatási csomagot megkapták volna, és ugyanabban a bánásmódban részesültek volna, mint a hivatásos katonák, nem szereltek volna le, és nem helyezkedtek volna el katonai magánvállalatnál. 4. Azután, hogy a katonai magánvállalatnál befejezte a tevékenységét, lehetősége van a Honvédséghez vagy a rendvédelmi szervhez való visszatérésre. A válaszadók szerint erre nincs, vagy csak nagyon ritka esetben van lehetőség. A volt határőr egyértelműen azzal a szándékkal szerelt le, hogy két év múlva visszatér a szervezethez. Ezt meggátolta a Határőrség és a Rendőrség integrációja. Jelenleg is keresi a lehetőségét annak, hogy a rendőrségnél elhelyezkedjen. Azok a személyek, akik katonai magánvállalat alkalmazásában éveket eltöltöttek háborús területen, nehezen szocializálódnak vissza a korábbi civil, vagy akár honi területen, békés környezetben folytatott katonai tevékenységhez. Ebből a szempontból nemcsak a kevesebb fizetés, hanem a megváltozott körülmények is szerepet játszanak. Fontos különbség az is, hogy valaki reguláris hadseregben szolgálatot teljesítőként, vagy katonai magánvállalat alkalmazottjaként dolgozik háborús területeken. Katonaként a misszió megkezdése előtt pszichológiai kiválasztáson is rész vesz, felkészítést kap, a külföldi alkalmazás során szakemberek folyamatosan ellenőrzik pszichés állapotát, annak befejeztével visszaillesztési tréningen, szükség szerint pedig rehabilitációs programban vehet részt. Összegzésül megállapítható, hogy Magyarországon még nem elszívó hatásúak a katonai és biztonsági magánvállalatok, a pályaelhagyást ez a tevékenység még nem motiválja. Mivel azonban ez a gazdasági-katonai-politikai megoldási forma elterjedőben van a világon, hosszú távon a jelenség hatásaival számolni kell. Az a tény megnyugtató viszont, hogy a kezdeti szabályozatlanság után minél több országot érint a jelenség annál komolyabban veszik az ehhez szükséges törvényi háttér megteremtését is.

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?)

Mit tudott a szakról? Honnan volt ez az információja? (Itt rákérdezni: az egyetem informálta őt bármiről?) DIÁKOK Előzmények a múlt: az egyetem előtti időszak Hol született? Meséljen a családjáról! (szülei foglalkozása, iskolai végzettsége, lakóhely típusa, testvérek száma) Hova járt középiskolába? (Milyen

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ÉLETERŐ 2 Igényfelmérés eredményei a D-Dunántúli és É-Alföldi régióban dolgozó gyermekvédelmi szakemberek körében A

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, Projekt103, 2015.03.30, önértékelés 10. évf. 3. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 9 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk,

Részletesebben

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kincs ami nincs avagy az egészségkultúra a sürgősségi ellátásban Veszélyeztető állapotok Közvetlen

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey

Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Parkdale Community Health Centre 2015 Client Experience Survey Tisztelt PCHC Ügyfél! Szolgáltatásaink és programjaink értékelésében szeretnénk kérni segítségét. Tudni szeretnénk, hogy vélekedik tevékenységünkről

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004

BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004 BESZÁMOLÓ A MINŐSÍTETT ADAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI CLV. TÖRVÉNY A GYAKORLATBAN ÁROP-2.2.10-10-2010-004. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT E-LEARNING ALAPÚ KÉPZÉS A JOGALKALMAZÁS JAVÍTÁSA ÁROP-2210/2010. KÓDSZÁMÚ

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Minőség a biztonságban EEM aspektusban

Minőség a biztonságban EEM aspektusban Minőség a biztonságban Minőség a biztonságban EEM aspektusban Dr. Sutka Sándor Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Zrt. Elnök Pannon Guard Zrt. Fegyveres és fegyver nélküli élőerős őrzések - Objektumon

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Javaslat közérdekű önkéntes

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított

Kutatási jelentés. A Budapesti Gazdasági Főiskola. Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított Kutatási jelentés A Budapesti Gazdasági Főiskola Diplomás Pályakövetési Rendszerében a 2007-ben végzett hallgatók között lebonyolított 2011. évi telefonos kutatás eredményei 2011. szeptember A Diplomás

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai

50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai 50 év felettiek foglalkoztatásának szokásai a magyar vállalatok körében Viapan Group tanulmány Viapan Group kutatás az 50 év felettiek foglalkoztatási szokásairól A tanulmány a Munkástanácsok Országos

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben

Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben Jelentkezési adatok elemzése 2014-ben A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várják az intézményben továbbtanulni vágyó fiatalokat. Az

Részletesebben

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók)

Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely. belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Gyors elhelyezkedés, biztos munkahely belső munkaanyag DPR 2012-es eredményeiről (végzett hallgatók) Készítette: Pappné Palovics Éva, Tamáska Máté N=249 Vác, 2012. november 30. A kérdőív elsősorban a végzett

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben