A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések - 2011 -"

Átírás

1 Katona Béla A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések Az utóbbi évtizedekben rendkívüli módon elterjedt a katonai és biztonsági magánvállalatok alkalmazása a konfliktusövezetekben. Az afganisztáni háborúban egy katonára már egy zsoldos jutott. Van-e összefüggés Magyarországon a biztonsági és katonai magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása között? A kutatásomban erre a kérdésre kerestem a választ. A kutatás kezdetén a kutatási célokkal kapcsolatban hipotéziseket állítottam fel, melyeket a vizsgálataimnak kellett igazolniuk, megcáfolniuk vagy módosítaniuk. A hipotézisek A hipotézisek az alábbiak voltak: 1. A fegyveres testületekben szolgálatot teljesítő pályaelhagyása összefüggött a katonai magánvállalatnál történő elhelyezkedési szándékával. 2. A magánbiztonsági szektorban történő elhelyezkedésénél előnyt élvezett katonai vagy rendvédelmi előképzettsége miatt. 3. Ha a katonai vagy rendvédelmi pályán megbecsültsége, jövőképe pozitívabb lett volna, nem váltott volna a katonai magánszektor felé. 4. Azután, hogy a katonai magánvállalatnál befejezte a tevékenységét, lehetősége van a Honvédséghez vagy a rendvédelmi szervhez való visszatérésre. A kutatás A kutatás megkezdése előtt előtanulmányokat és információgyűjtést folytattam a katonai magánvállalatok tevékenységével kapcsolatban, valamint a munkát végző személyek vonatkozásában. Ehhez számos aktuális információt tartalmazó könyvet, folyóiratot, tanulmányt, újságcikket olvastam el, és internetes felületet kerestem fel. (Megjegyezném, hogy bár a hazai szakirodalomban is születtek munkák e tárgyban, nagyobb, kiterjedtebb kutatásokról a külföldi szakirodalomban lehet olvasni.) Ezt a tevékenységet végzők több internetes fórumon is hangoztatják véleményüket, pozitív vagy negatív tapasztalataikat. Ezek a megnyilvánulások néhol igazolják egymást, máshol éppen ellentétes tapasztalatokat tartalmaznak. Általánosságban megállapítható, hogy az anoním internetes megjelenési forma egyrészt kifejezésre juttathatja a máshol titkolt legbelsőbb érzelmeket, ilyen formában őszinte véleményeket kapunk, másrészt alkalmas a többi olvasó szándékos félrevezetésére is.

2 Kutatásomban olyan személyekkel végeztem mélyinterjúkat, akik a rendőrségtől, a határőrségtől, vagy a honvédségtől szereltek le, s ezt követően biztonsági/katonai magánvállalatoknál, válságövezetekben helyezkedtek el. Kutatási módszerül az egyéni interjút, más néven mélyinterjút választottam. A mélyinterjú kvalitatív kutatási forma. Nem a számadatokban megnyilvánuló törvényszerűségek és trendek megállapítására szolgál, hanem az egyes személyek motivációját, attitűdjét, a bennük lejátszódó pszichés folyamatokat, valamint ezek összefüggéseit kutatja. Nem jellemző ezért a kutatási alanyok nagy száma. Jellegzetessége, hogy átlagosan minimum 1 óra hosszat tart, a hanganyag rögzíthető, jegyzeteket ritkán készítenek, ami szintén a felszabadult, őszinte válaszadást szolgálja. Előnyei: - viszonylag rövid idő alatt alapos, részletes, egyéni válaszokat, véleményeket tudunk kapni a kutatott témáról - ebben az esetben minden válasz egyedileg használható, mert minden mélyinterjú egy-egy válaszlehetőséget ér, többségi vagy kisebbségi vélemény nincs - bizalmas jellegű témák is megbeszélhetőek - nem érvényesül a csoporttagok befolyása Hátránya, hogy a személyes jelenlét miatt viszonylag idő- és ebből következően költségigényesek. Jelen kutatásban igen körülményes volt az alanyok felkutatása. Ebben elsősorban a személyes ismeretségre lehetett hagyatkozni, később az ily módon megismert személyek további alanyokat mutattak be. A megkérdezés anonim módon történt, személyes strukturált mélyinterjú formájában. Az interjúhoz egy kérdőívet készítettem. Azok a személyek, akik objektív okokból (például külföldön dolgozik) nem tudtak személyes interjún részt venni, ezt a kérdőívet töltötték ki. A későbbiekben lehetőség nyílt a visszakérdezésre, a válaszok többszöri kiegészítésére. A kérdőív 1. Hány éves? 2. Mely szervezetnél szolgált? Katona esetén hivatásos vagy szerződéses? 3. Elért legmagasabb rendfokozata? 4. Rendőrségi/katonai iskolái, kiképzései 5. Rendőrségi/katonai pályafutása, előmenetele 6. A pályaelhagyás okai, folyamata Szerződésesek esetében maradt volna az állományban, ha a hivatásos állománykategóriának megfelelő juttatásokban részesül? Általánosságban mik a tapasztalatai a szerződéses rendszerrel, ezek előnyei és hátrányai? 7. Hány alkalommal és mennyi ideig szolgált biztonsági/katonai magánvállalatnál? 8. A rendőrségi/katonai előképzettség kompatibilitása az új feladatokkal, szükséges volt-e további képzés? Ha igen, ezt milyen módon, és hol hajtották

3 végre? 9. Kapott-e jogi felkészítést a fogadó ország vagy a tevékenység vonatkozásában? (Baleset, lövés, engedélyek beszerzése, stb.) 10. Nyelvtudás szükségessége 11. Ismertesse a cég alkalmazottainak országonkénti összetételét! Van-e ennek jelentősége a fizetések és az elérhető pozíció tekintetében? 12. Milyen pozícióba került a biztonsági/katonai magánvállalat alkalmazottjaként? Mennyire vették figyelembe korábbi rendőrségi/katonai előéletét? 13. A végzett tevékenység bemutatása Logisztikai feltételek: gépkocsi, fegyverzet, stb. Szolgálatok és pihenőidő aránya, vezénylés Hazautazás lehetősége Azonos országból jövők összetartása feladatvégzés közben Lakásfeltételek Szabadidős tevékenység Kapcsolat más cégek alkalmazottaival Kapcsolat nemzetközi katonai/rendészeti szervezetek tagjaival Kapcsolat a lakossággal Sérülések, sebesülések, ezek ellátása, biztosítás, betegszabadság, egészségügyi háttér Jövedelmi viszonyok, ennek aránya az elvárthoz Miért fejezte be a tevékenységét a magánbiztonsági cégnél? 14. Jelenlegi tevékenysége 15. Rezümé Visszamenne-e? Kilátások azután, hogy ezzel a tevékenységgel felhagyott Megérte-e? Az interjúk alanyai A kutatás alanyául hat személyt választottam ki. Személyes interjút három személlyel végeztem, további három a kérdőívet töltötte ki. Ennek kitöltése illetve az interjúk előtt közöltem, hogy a válaszadás anonim, valamint azt, hogy sem a válaszadó személyére, sem az őt foglalkoztató cégre nem történik utalás. Itt jegyzem meg, hogy a válaszadók mindegyike Irakban dolgozott biztonsági magánvállalatnál, többük hivatásos vagy szerződéses katonaként Irakban illetve Afganisztánban is szolgált. Az interjúk átlag 2 órán keresztül tartottak. Először megkértem a személyt, hogy mesélje el, mely fegyveres testületnél dolgozott, milyen szakmai pályát futott be, hogyan került kapcsolatba biztonsági vagy katonai magánvállalattal, hogyan került a külföldi munkahelyre, hogyan fejeződött be a külföldi munkavállalása. Az interjú ezen része mintegy egy órát tartott, ezután a kérdőív segítségével pontosítottuk a részleteket, melyek közül általában többet az interjú első részében már meg is tárgyaltunk.

4 Az interjú során a kérdések megválaszolásában nyíltságot és őszinteséget tapasztaltam, az alanyok többsége bizonyos kérdésekre teljesen megegyező vagy nagyon hasonló válaszokat adott. Azoknál a megkérdezetteknél, akik írásban válaszoltak a kérdőívre, a válaszok általában rövidebbek voltak, a kifejtés korlátozottabb lehetősége miatt. Ahol lehetett, a hitelesség érdekében az adott válaszokat szó szerint idézem. A válaszok A kérdéscsoportok szerinti válaszok értékelése: 1. A megkérdezettek életkora 28, 30 (két személy), 34, 37 és 41 éves volt. Mind a hivatásos, mind a szerződéses katonák esetében közös volt, hogy a sorkatonai szolgálat után maradtak az állományban. Ily módon korukból egyértelműen látható, ki mennyi időt töltött a fegyveres testületnél. A volt határőr és a volt rendőr is a középiskola befejezésétől teljesített szolgálatot. Utóbbi 15,5 évet dolgozott rendőrként, mely idő jelentős részére a beosztás jellege miatt kétszeres szorzó került megállapításra, ami által nyugdíjjogosulttá vált. 2. Egyikük a Rendőrségnél szolgált, egyikük a Határőrségnél, egyikük hivatásos katona, később büntetésvégrehajtási dolgozó volt, ketten hivatásos, ketten szerződéses katonák voltak. 3. Elért legmagasabb rendfokozataik: szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester, zászlós és törzszászlós. 4. Rendőrségi/katonai iskolái, kiképzései: ketten rendőr szakközépiskolát végeztek, ketten (a hivatásos katonák) alapképzést kaptak, katonai középiskolában végeztek. Egyikük büntetésvégrehajtási középfokú végzettséggel is rendelkezett. Összesen négyen vettek részt speciális képzéseken: terrorelhárító, speciális gépjárművezető, személyvédő, mesterlövész (alap, emelt, oktatói szint), lőkiképző, bevetési szaktanfolyam, bűnügyi figyelői tanfolyam. 5. Szolgálati előmenetelt tekintve mindegyik megkérdezett egyenes pályát futott be, egyikükre sem jellemző az oldalirányú mozgás, lényegében egy beosztási helyen jutottak feljebb a tiszthelyettesi kategórián belül. 6. A pályaelhagyás folyamata teljesen különböző volt a megkérdezettek körében. Az a megkérdezett, aki a rendőrségnél dolgozott, miután meglett a 25 év szolgálati viszonya, egy átszervezés után nyugdíjba ment. A határőr úgy gondolta, hogy két évig munkát vállal Irakban katonai vagy biztonsági magánvállalatnál, utána visszamegy a Határőrséghez. (A Határőrséget időközben integrálták a Rendőrséggel.) Egyedül az ő motivációja volt a pályaelhagyás során, hogy ilyen jellegű cégnél dolgozzon, igaz ő is meghatározott időtartamban gondolkodott. A hivatásos katonák esetében az egyiket viszonylag fiatalon a kalandvágy motiválta, új kihívásokat keresett, ezért szerelt le, a másik egészségügyi okból vált alkalmatlanná a szolgálatra, ezért szerelték le. A szerződésesek körében érdekesebb a kép. Az egyikük a szervezet elhagyását a juttatások drasztikus csökkenésével indokolta, a másikuk viszont három okot említett.

5 Sportbalesete után hosszabb ideig betegállományban volt. Ebben az időszakban elszokott a katonai élettől, kívülről látta a helyzetét, és úgy érezte, mint szerződésest nem becsülik meg kellően. Idézem: Talán az egyik főtiszt mondata az, ami legjobban motivált, és másokat is motivál:»a szerződéses katonának ki kell hajtani a belét is, és végül kidobni az utcára«. A jobb kereseti lehetőség is motiválta, véleménye szerint rengeteg dolog van, ami különbséget tesz a szerződéses és a hivatásos katonák között (lakbértámogatás, lakástámogatás, nyugdíj, etc.) Az alkérdés, mely szerint állományban maradt volna-e, amennyiben a hivatásos állománykategóriának megfelelő juttatásokban részesül, mindkét megkérdezetnél igennel lett megválaszolva. Másik alkérdés volt, hogy általánosságban mik a tapasztalatai a szerződéses rendszerrel, ezek előnyei és hátrányai? A szerződésesek szerint előny a biztos munkahely, hátrány, hogy 15 évnél tovább nem lehet szolgálni. A rendszert egyébként valamennyi megkérdezett jónak találja. 7. Változó képet mutat az, hogy a megkérdezettek hány alkalommal, és mennyi ideig dolgoztak ilyen jellegű tevékenységet folytató cégnél. A volt rendőr dolgozott a legrövidebb ideig, egy alkalommal 13 hónapig dolgozott Irakban. A volt határőr ahogy tervezte két évig, az egyik hivatásos szintén két évig dolgozott az egyik biztonsági szolgáltatást nyújtó cégnél külszolgálatban. A szerződésesek egyike egy alkalommal 4 évet dolgozott Irakban, másikuk egyszer két és fél évig, majd három hónapig. A másik volt hivatásos katona öt éve alkalmanként folyamatosan dolgozik Irakban. A két volt hivatásos katona és az egyik szerződéses egyébként jelenleg is ugyanannál a cégnél dolgozik (Magyarországon), amelynek korábban külföldön is alkalmazásában állt; a volt hivatásosok egyike középvezető, másikuk a legmagasabb management tagja. 8. Figyelemreméltó volt a válaszok szórása ennél a kérdésnél is, a válaszadókat az befolyásolta leginkább, hogy milyen feladatokat kellett a külföldi szolgálatteljesítés során végrehajtani. A volt határőr és a két szerződéses a fegyveres testületnél szerzett szakmai képzettséget elégségesnek tartotta. Természetesen kiemelték, hogy a jó pap holtig tanul, valamint azt, hogy a feladatvégrehajtás helyszíne szerint szükség van speciális szaktudásra, ezt kiegészítésként oktatják számukra mind itthon, mind külföldön. A volt rendőr és a két volt hivatásos katona Irakban is vezetőként dolgozott. Ők azt nyilatkozták, hogy a jelentkezőket Magyarországon felmérik, tesztelik, teljesítményüket értékelik. Ezután összeállítanak nekik egy felkészítési programot, mely a megkérdezettek cégénél kilenc hétig tart. (Ennek körülményeiről a fejezet végén még részletesen lesz szó.) Ezt követően utaznak ki műveleti területre, ahol további speciális kiképzéseken vesznek részt. Véleményük szerint legnagyobb különbség a szemléletben van. A magáncégnél szolgálatot teljesítőknek érezni kell a piac szellemét, a profitorientáltságot. Ily módon fegyelmezésük, elismerésük is másmódon történik, mint a fegyveres szervezetnél. A legfontosabb különbség viszont az, hogy katonai vagy

6 biztonsági feladatot ellátó személlyel az állampolgárnak nem kötelező együttműködni, a velük szembeni hatékony fellépés más hozzáállást és más pszichológiai felkészülést igényel. 9. Igen fontos problémát közelít meg ez a kérdés. Mint arról az előző fejezetekben már volt szó, a kutatott tevékenység vonatkozásában a legérzékenyebb pont a jogi felkészítés, illetve a feladatot végrehajtók jogi státuszának az ismerete. A megkérdezettek elsősorban a fegyverhasználattal és viseléssel kapcsolatos szabályozást emelték ki. A volt rendőr kiemelte a pénzügyi, engedélyezési, kiadatási és a jogsegéllyel kapcsolatos szabályok pontos ismeretének fontosságát. A volt szerződéses katona szerint megkapták a teljes körű jogi oktatást is. (Tapasztalatom szerint ez a szemlélet a legáltalánosabban elterjedt az alsóbb szintű alkalmazottak között, veszélye, hogy alkalmas egyfajta jogi álbiztonságérzet megalapozására.) Igen fontos kiemelni, hogy nagyon nagy különbségek vannak a jogszerűség és a joggyakorlat kérdésében attól függően, hogy éppen mely szakaszában van a háború. A kezdeti szakaszban természetesen szinte mindent szabad, később jogi szempontból is tiszta helyzet alakul ki. Néhány konkrét helyzetre is rákérdeztem az interjú során, például mit csinált volna, ha fegyverhasználatra került volna sor, melyre ketten azt válaszolták, hogy nem tudják, utána biztosan továbbhajtottak volna. 10. A nyelvtudás szükségességét tekintve a válaszadók egyöntetűen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy egy alapfokú angol nyelvtudás nélkül nem lehet külföldön dolgozni. A cégek személyzete szinte minden esetben vegyes összetételű, a közös nyelv az angol. Aki vezető beosztásban dolgozik, annak számára az alapfokú nyelvtudás nem elegendő, mert ő kapcsolatot tart a megrendelő cégek és szervezetek képviselőivel is. 11. Minden válaszadó szerint mind a beosztás, mind a bér szempontjából fontos tényező az, hogy ki melyik országból származik. A cégek rendkívül változó összetételűek. (Természetesen vannak a jelen kutatás szempontjából irreleváns, származási szempontból viszonylag homogén összetételű vállalatok is.) A megkérdezettek általában olyan cégeknél dolgoztak, ahol munkatársaik között cseh, szlovák, magyar, lengyel, román, makedón, török, ugandai, nepáli, dél-afrikai, kenyai és arab származású személyek dolgoztak. Beosztási és fizetési szempontból természetesen vizsgálják a személyek felhasználhatósági lehetőségét is, de alapvető rendező elv az, hogy minél keletebbről, illetve minél délebbről származnak, annál kevesebb a keresetük. A cégvezetők általában angolok vagy amerikaiak. A fizetésbeli különbség akár ötszörös is lehet! Érdekes motívum a helyi munkavállalók alkalmazása. Becslések szerint ezer iraki áll katonai vagy biztonsági magánvállalatok alkalmazásában. Az ő foglalkoztatásuk számos aspektusból ideális a munkaadó szempontjából. Egyrészt hely- és személyismerettel rendelkeznek. Ez utóbbi igen fontos, tekintettel arra, hogy szinte mindent a feketepiacon kell beszerezni. Azáltal, hogy ismerik a helyi viszonyokat, tisztábban látják a rájuk leselkedő veszélyeket.

7 Legfontosabb azonban, hogy a helyi embereket az orvlövészeknek nem érdemes megtámadni, sokkal kevesebb velük a probléma, a rendkívüli esemény. Az egyik válaszadó szerint sokan vannak, nem is olyan nagy kár értük, ha lelőnek közülük párat. Nem utolsó szempont, hogy nem kell szállást és hazautazási költséget fizetni, és kevesebb bért is kell nekik fizetni. 12. Mint már az előző válaszokból kiderült, a válaszadók egy része vezetői beosztásba került, ami általában csoportvezetőt jelent. Konkrét feladatvégrehajtásban főleg a kezdeti időszakban ők is részt vettek. A megkérdezettek feladata általában statikus szolgálat (objektumőrzés), eszkort, konvojkísérés, személykísérés illetve biztosítás. Egyikük kiképzői feladatokat is ellátott. Mindegyikük úgy érezte, katonai/rendőri végzettségét és képesítéseit teljes mértékben figyelembe vették. 13. A végzett tevékenység bemutatására is alkérdéseken keresztül kívántam fókuszálni: Logisztikai feltételek, gépkocsi, fegyverzet, stb.: Közös vélemény volt, hogy a logisztikai feltételek jobbak, mint a Magyar Honvédségnél. Bár a felszereltség erősen függ a konkrét cégtől és a feladat jellegétől, megállapítható, hogy feladatvégrehajtásnál mindig törekednek a maximális biztonságra. A megfelelő számú és páncélzatú gépkocsi például nem képezheti anyagi megfontolás tárgyát. A kisebb cégek általában nem rendelkeznek saját páncélozott gépkocsikkal, de amennyiben szükséges, helyi vállalkozóktól vagy más cégektől bérelhetnek akár b6-os páncélozottságú 1 gépkocsit. A helyi gépkocsikon általában nincs rendszám. Többen elmondták, hogy a megsérült, illetve használhatatlanná vált gépkocsit a helyszínen foszforgránáttal fel kell gyújtani. A benzinért nem kell fizetni Irakban, ezt az amerikai hadsereg bocsátja rendelkezésre. Fegyverek tekintetében szinte minden megtalálható volt. Legelterjedtebbek voltak az COLT M4 és az időjárásra és a karbantartás hiányára legkevésbé érzékeny AK-47 gépkarabély (valamint utóbbinak a világ számos országában gyártott klónja). Legjellemzőbb maroklőfegyverek a Glock, a Cz, a Beretta és a SigSauer. A cégek egyre inkább próbálnak olyan eszközöket, illetve fegyvereket beszerezni, melyeket a NATO is használ, hogy közös feladatvégrehajtás alkalmával ne legyenek ilyen jellegű kompatibilitási problémák. (Megjegyzés: Az amerikai cégeknél 28 százalékos a katonai magánvállalatok fegyverrendszerének kompatibilitása s hadseregéhez képest. 2 ) 1 A b6/b7-es fokozatú páncélozottságú gépkocsi a jelenlegi legmagasabb biztonsági igényeknek felel meg. Utasát megvédi a kézifegyverektől, és egyes robbanóanyagoktól is. 2 Andrea Schneiker: Aus Söldnern werden Geschäftsleute: Die Marketingstrategien privater Militärfirmen

8 A szolgálatok és a pihenőidő aránya is változó volt, munkanap általában nyolc, tizenkettő vagy huszonnégy óra volt, havi két pihenőnappal. Nagyon komoly megterhelést jelent háborús területen a napi 24 órás készenlét. Amikor valaki nincs szolgálatban, akkor is viszi magával a fegyverét, legyen ez étterem, mozi, edzőterem vagy fodrász. Előbb-utóbb mindenkinél kialakul egyfajta álbiztonságérzés. Az ember kevésbé lesz érzékeny például a gránátbecsapódásokra, egyéb harctevékenységgel összefüggő hanghatásokra, ami természetesen az éberség lankadásához, s a valós veszély elbagatellizálásához vezethet. Hazautazási lehetőség: átlagosan 4-7 havonta 1 hónapra hazautazhattak a válaszadók. (Egyikük kéthavonta utazott haza, de ez nem tekinthető jellemző gyakorlatnak.) A repülőjegyet a szerződő cég fizette, általában a fizetés fele az otthon töltött hónapra is járt. Az azonos országból jövők összetartását feladatvégzés közben általánosságban mindenki jónak minősítette, ám volt, aki rossznak, volt aki tökéletesnek. Az elmondások alapján jellemző a közös cél érdekében való összefogás, különösen háborús területeken. Általában valamennyi megkérdezett lakókonténerben lakott. Ez többnyire valamilyen katonai bázis vagy repülőtér területén volt, ami nemcsak biztonsági szempontból volt ideális gyakorlat, hanem például az étkezés, a sportolás, a szórakozás, a bevásárlás vagy éppen a logisztikai feladatok megoldása is egyszerűbb volt. Voltak cégek, akik alkalmazottaikat a városban bérelt lakásokban vagy szállodai szobákban szállásolták el. Ez a megoldás sem volt veszélyesebb a bázisnál, mert ezeket a területeket az arabok saját lakosságuk védelme érdekében nem támadták meg. Szabadidejükben a válaszadók leginkább sportoltak, videojátékoztak, interneteztek, vagy DVD-ről filmeket néztek. A szálláshelyül szolgáló támaszpont felszereltségétől, és saját személyes belépési jogosultságuktól függően a támaszpont nyújtotta szolgáltatásokat is igénybe vehették. Más cégek alkalmazottaival pusztán a ritka közös feladatvégrehajtás illetve a bérlések alkalmával kerülhettek. Nemzetközi katonai vagy rendészeti szervezetek tagjaival minimális kapcsolatuk volt, ami leginkább csak a bázisra korlátozódott. Szintén kevés kapcsolatuk volt a lakossággal, lényegében azokkal a személyekkel találkoztak, akik a cégüknél dolgoztak. Érdekes válaszokat adtak a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy milyen biztosítással, egészségügyi háttérrel rendelkeztek, mi történt volna súlyosabb sebesülés vagy sérülés esetén. A volt határőr szerint semmilyen egészségügyi ellátásra nem számíthattak. A volt rendőr szerint érdemesebb az alkalmazottakat felkészíteni alapvető dolgokra, mert a harctéren senkire sem lehet számítani. Hárman teljes körű

9 orvosi ellátásra számítottak volna baleset bekövetkezésekor, egyikük pedig az amerikai katonák jóindulatára számított. A tapasztalatok szerint a baleseti ellátás is függhet attól, hogy a háború mely szakában van. A kezdeti szakaszban mindenki érzi az egymásrautaltságot. Minden dolgozónak, függetlenül attól, hogy katona vagy alkalmazott, van egy jeladója. Ha rendkívüli esemény történik s ez a kezdeti szakaszra értendő a jelzés után pár percre megjelenik az amerikai hadsereg egy helikopteres egysége, és kimentik a bajba jutott személyeket. Erre később már nem igazán lehet számítani. Jövedelmi viszonyokat tekintve mindenki elégedett volt, állítása szerint mindenki azt kapta, amire itthon számított. A megkérdezettek jövedelme átlagosan havi és amerikai dollár között mozgott. A biztonsági vállalatnál hárman a mai napig dolgoznak (igaz, már Magyarországon). A volt határőr azért fejezte be, mert lejárt a két év, amit eltervezett, a volt rendőrnek lejárt a szerződése, és nem akart hosszabbítani, a többiek létszámleépítés miatt voltak kénytelenek váltani. A helyi munkavállalók tömeges megjelenése miatt hagyott alább a kereslet. 14. Jelenlegi tevékenységük: Hárman a biztonsági cég magyarországi telephelyén dolgoznak, ketten vezetőként. A volt rendőr nyugdíjasként él, a volt határőr visszaszerelését intézi a Rendőrséghez. Egyikük magánvállalkozó egészen más szektorban. 15. Egyiküket sem ért olyan trauma vagy élmény, ami miatt nem menne vissza, bár a volt rendőr és a volt határőr egyáltalán nem gondolkodik ilyen jellegű folytatásban. A válaszadók szerint a civil életben, egy munkahelyen történő elhelyezkedéskor van jelentősége, hogy ilyen tapasztalatai vannak. Az interjúalanyok határozottan kijelentették, hogy megérte. A volt rendőr szerint megérte anyagilag, a tapasztalat, a nyelvtudás és az élmények miatt. A volt határőr úgy nyilatkozott, hogy az élmények miatt utólag ugyanannyi pénzért is megcsinálta volna, amennyit előtte itthon a Határőrségnél kapott. A hipotézisek értékelése A kutatás elején felállított hipotéziseket az alábbi mértékben igazolták a megkérdezettek válaszai: 1. A fegyveres testületekben szolgálatot teljesítő pályaelhagyása összefüggött a katonai magánvállalatnál történő elhelyezkedési szándékával. A kutatás ezt a hipotézist részben igazolta. A hat válaszadó közül mindössze állította, hogy leszerelése és a katonai magánszektorban való elhelyezkedése között direkt összefüggés van. Ez magyarázható az esetleges aspiránsok számára hozzáférhető információk elégtelen számával, de befolyásolja a magyar munkaerőpiac szélsőséges rugalmatlansága és immobilitása.

10 2. A magánbiztonsági szektorban történő elhelyezkedésénél előnyt élvezett-e katonai vagy rendvédelmi előképzettsége miatt. A kutatás eredménye alapján a válasz egyértelműen igaz. Ez azt a korábbi megállapítást igazolja, hogy megvan a kereslet a képzett, esetenként speciális szaktudással, műveleti tapasztalattal rendelkező, még aktív korban levő katonák és rendőrök iránt. 3. Ha a katonai vagy rendvédelmi pályán megbecsültsége, jövőképe pozitívabb lett volna, nem váltott volna a katonai magánszektor felé. A válaszok a hipotézist egyértelműen igazolták. A volt szerződéses állománykategóriájú katonák mindketten azt állították, ha ugyanazt a juttatási csomagot megkapták volna, és ugyanabban a bánásmódban részesültek volna, mint a hivatásos katonák, nem szereltek volna le, és nem helyezkedtek volna el katonai magánvállalatnál. 4. Azután, hogy a katonai magánvállalatnál befejezte a tevékenységét, lehetősége van a Honvédséghez vagy a rendvédelmi szervhez való visszatérésre. A válaszadók szerint erre nincs, vagy csak nagyon ritka esetben van lehetőség. A volt határőr egyértelműen azzal a szándékkal szerelt le, hogy két év múlva visszatér a szervezethez. Ezt meggátolta a Határőrség és a Rendőrség integrációja. Jelenleg is keresi a lehetőségét annak, hogy a rendőrségnél elhelyezkedjen. Azok a személyek, akik katonai magánvállalat alkalmazásában éveket eltöltöttek háborús területen, nehezen szocializálódnak vissza a korábbi civil, vagy akár honi területen, békés környezetben folytatott katonai tevékenységhez. Ebből a szempontból nemcsak a kevesebb fizetés, hanem a megváltozott körülmények is szerepet játszanak. Fontos különbség az is, hogy valaki reguláris hadseregben szolgálatot teljesítőként, vagy katonai magánvállalat alkalmazottjaként dolgozik háborús területeken. Katonaként a misszió megkezdése előtt pszichológiai kiválasztáson is rész vesz, felkészítést kap, a külföldi alkalmazás során szakemberek folyamatosan ellenőrzik pszichés állapotát, annak befejeztével visszaillesztési tréningen, szükség szerint pedig rehabilitációs programban vehet részt. Összegzésül megállapítható, hogy Magyarországon még nem elszívó hatásúak a katonai és biztonsági magánvállalatok, a pályaelhagyást ez a tevékenység még nem motiválja. Mivel azonban ez a gazdasági-katonai-politikai megoldási forma elterjedőben van a világon, hosszú távon a jelenség hatásaival számolni kell. Az a tény megnyugtató viszont, hogy a kezdeti szabályozatlanság után minél több országot érint a jelenség annál komolyabban veszik az ehhez szükséges törvényi háttér megteremtését is.

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI

AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI AZ ÚJ HSZT TERVEZETT ILLETMÉNYRENDSZERÉNEK ELEMEI Alapilletmény beosztási illetmény szolgálati időpótlék a hivatásos állományú besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció

2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: ez előre be van írva 2. Szakmai gyakorlat időszaka és motiváció Határozza meg EGT státuszát!

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Honvéd Dream Team 2009

Honvéd Dream Team 2009 Honvéd Dream Team 2009 Év- és Csapatértékelő Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnok Csobánka, 2009. október 01. Kezdeményezés, kiválasztás A Magyar Honvédség és a tereprally összefüggése

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről

23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás. a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről Szám: 5-1/23/2008. TÜK A Rendőrség hivatásos állományú tagjai

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata LAKOSSÁGI KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 2. Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ IRODA

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív

Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport kérdőív ""Juhász Orsolya, NYEK20, 2015.03.30, önértékelés NYEK 20. csoport"" kérdőív A kitöltők statisztikai adatai: A válaszadók létszáma: 5 Az eredmények összefoglalása 1. Kedves Résztvevő! Arra kérünk, hogy

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/5 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekten belül a képzés elméleti és elmélet igényes gyakorlati

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek

Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Nyomtatott könyvek és elektronikus könyvek Kérdőíves kutatás az e-könyv olvasási szokásokról Készítette a Társadalomkutatási Intézet Zrt. a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Dávid János Horváth Gergely Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás Ábrák és táblázatok 1 Dávid János Horváth

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS PÉCS VÁROSA A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZEMÉVEL M. Császár Zsuzsanna Wusching Á. Tamás Füzesi Zsuzsanna Faubl Nóra NEMZETKÖZI HALLGATÓK A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN A PTE NEMZETKÖZI

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT ESÉLYEGYENLŐSÉG A MUNKA VILÁGÁBAN C. KUTATÁSSOROZAT TÁMOP 5.5.5: A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM A TÁRSADALMI SZEMLÉLETFORMÁLÁS ÉS A HATÓSÁGI MUNKA ERŐSÍTÉSE Simonovits Bori Budapest, 2010 A KUTATÁS TÉMÁJA

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS

REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM HÍD EGYESÜLET ALAPÍTVÁNY ÖSSZEGZÉS ÖSSZEGZÉS A RÉV Alapítvány által a munkáltatók körében végzett közvéleménykutatási akció eredményéről A közvéleménykutatási akció az Átmeneti Támogatás 2006/018-176.03.01 számú Civil szervezetek és az

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban...

Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... Pályatanácsadók projekt Záró értékelés 2009. november 30. Tartalom A kérdőív... 2 Módszer... 3 Eredmények... 3 Eredmények regionális bontásban... 11 1 A projekt szakmai értékeléséhez készítettünk egy olyan

Részletesebben

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon

Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Rácz Andrea Idősellátásban dolgozók jellemzői Svédországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Magyarországon Jelen tanulmány a Care Work 1 nemzetközi idősellátás-kutatás interjús részében

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta

Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kaposi Mór Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum- Kaposvár Ballai Adrienn- Buni Roland- Wirtz Nikoletta Kincs ami nincs avagy az egészségkultúra a sürgősségi ellátásban Veszélyeztető állapotok Közvetlen

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk

eredmények Nemdohányz tulajdonosainak körébenk Közvélemény-kutatási eredmények Nemdohányz nyzók k védelmv delméről l szóló törvényjavaslat hatása, annak megítélése a vendégl glátóhelyek tulajdonosainak körébenk Kutatási módszertanm A Századvég telefonos

Részletesebben

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel .19. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1.Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK

ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI ATTITŰDÖK A legkevésbé fontos feladat Sok fontosabb feladat van Közepes fontos feladat Fontos feladat A legfontosabb feladat Sokkal szegényebb szegényebb Ugyanolyan gazdagabb Sokkal gazdagabb Sokkal Ugyanolyan jobb

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben