Erste Együtt. Érted! Programszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erste Együtt. Érted! Programszabályzat"

Átírás

1 Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Erste Együtt. Érted név alatt programot hirdet az alábbi feltételekkel. 1) Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszáma: Cg , továbbiakban: Szervező vagy Bank), valamint a Myrtis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Fehérhajó utca 5., cégjegyzékszám: Cg , továbbiakban: Lebonyolító vagy Myrtis ), együtt továbbiakban Lebonyolítók. 2) Résztvevők A programban részt vevő szervezetek A programban három módon vehet részt szervezet: egyrészt a Bank által kiválasztva, saját maga által benevezve, azaz jelentkezhet a maga nevében (ez esetben a jelölő és jelölt ugyanazon személy) vagy jelölhető mások által is. Részt vehet minden olyan civil szervezet, egyesület, alapítvány, amely: - a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét segíti, - hivatalosan bejegyzett, törvényes keretek között működik. Résztvevő magánszemélyek Minden természetes devizabelföldi személy jelölhet a fenti kritériumoknak megfelő szervezetet, illetve szavazhat a jelölt szervezetekre. A programban nem vehetnek részt a Szervező és az Erste Bank Csoport, továbbá a Lebonyolító alkalmazottai és tisztségviselői, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk b) pont) sem mint a kiválasztott vagy benevezett szervezet képviselői, sem Magánszemélyként. 3) A részvételhez az alábbi adatok megadása szükséges: a jelölt megnevezése, a jelölt honlapja, illetve kapcsolati, elérhetőségi adatai, képviselője, rövid leírás a jelöltről, a jelölő magánszemély neve, illetve a szavazó neve Facebook azonosítója, címe. A résztvevők egyúttal kifejezetten hozzájárulnak ezen adataik kezeléséhez és felhasználásához a Szervező (Bank) és a Lebonyolító által a Program Adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően. 4) A program időzítése Jelentkezési időszak: december 6. 15:00 órától, december :00 óráig. Ez idő alatt lehet jelentkezni, illetve alapítványt, civil szervezetet, egyesületet jelölni a program Facebook-oldalán. Adatfeldolgozási időszak: január 6.- január 17. Szavazási időszak: december 6. 15:00 órától december :00 óráig. A Programot a Szervezője bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja vagy módosíthatja, a változás tényéről az Erste Bank honlapján, valamint a Facebook-oldalán tájékoztatást nyújt. 5) Jelentkezés A programra jelentkezni, vagy jelölni csak a program Facebook-oldalán lehet. Telefonos felvilágosítás: Erste TeleBank:

2 Információ: A jelentkezési lap az alábbi helyeken érhető el: az Erste Bank Facebook-oldalán (facebook.com/erstebankhu) 6) A program leírása A programra jelentkező, vagy jelölt alapítványokra, civil szervezetekre, egyesületekre lehet szavazni, a szavazás végén pedig az öt legtöbb szavazatot megszerző szervezet számára az Erste Bank Hungary a Szimplakert Közös Lábos programjához csatlakozva adományt gyűjt. Szavazás: A szervezetekre szavazni az alábbi módon lehet: 1. A magánszemélyként a Bank hivatalos Facebook-oldalán (www.facebook.com/erstebankhu rajongójává kell válnia, lájkolnia kell azt). 2. El kell indítania az ott található Erste Együtt. Érted! szavazó alkalmazást. 3. Megjelenik a Magánszemély számára egy üdvözlő felület. 4. A folytatás feltételeként a Lebonyolító (Myrtis) a felületen a Magánszemély hozzájárulását kéri a Magánszemély Facebook profiljában rögzített adataihoz történő hozzáférésre, melyek az alábbiak: név, Facebook user ID, üzenőfalra írás. Jelentkezni csak az Erste Együtt. Érted! szavazó alkalmazást elindítva, azaz az azt működtető Facebook-alkalmazás futásának engedélyezésével lehet. Az alkalmazás elindítását követően a Programszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása feltétele a részvételnek. A Programszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Magánszemély hozzájárul Facebook-profilja személyes adatai kezeléséhez, melyet az Erste Együtt. Érted! Magánszemély alkalmazás üzemeltetője, a Myrtis végez. 5. Minden Magánszemély 1 szervezetre csak 1 szavazatot adhat le a szavazási időszak során. Az ugyanarról a Facebook user ID-ról ugyanarra a szervezetre leadott későbbi szavazatok érvénytelenek. Amennyiben a szavazás során több jelölt szervezet azonos számú szavazatot kap, akkor a kiválasztás feltétele, hogy a jelölt szervezetek közül ki érte el előbb az adott szavazatszámot az Erste Együtt. Érted! alkalmazásban. A részvételhez szükséges feltételek és a végeredmény megállapítása, a program szavazási időszakának lezárultát követően történik, amelyre a Myrtis adatbázis nyilvántartása és számítástechnikai rendszerei az irányadóak. A résztvevők elfogadják, hogy a ranglista megállapítására és a nyertesek meghatározására kizárólag a Lebonyolító és a Szervező jogosultak, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. 7) A Programban történő részvétel visszavonása Részt vevő benevezett szervezet: a Szervező, ill. Lebonyolító általi megkeresést január 24-ig dönthet arról, hogy nem vesz részt a programban, írásban jelezve ezen szándékát a Lebonyolító és a Szervező felé. Szavazó magánszemély: a már leadott szavazatát nem vonhatja vissza. Amennyiben a magánszemély esetlegesen a szavazás lezárulta előtt kérné adatai törlését, úgy addig leadott szavazata megmarad, ám anonimmá válik. 8) Magánszemély kizárása A részt vevő magánszemélyek közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: bármilyen technikai eszközzel, automatizált megoldással, vagy a felhasználói felületen kívül befolyásolja a szavazás alakulását, sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel játszanak, tagjai bármilyen like-gyűjtő csoportnak, a Programszabályzatban foglaltakat megszegik. Amennyiben a magánszemély cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen**, úgy a szavazásban való részvételre csak akkor jogosult, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult. A

3 Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Programszabályzat 1. számú mellékletében található nyilatkozat megtétele a szavazásban való részvétel feltétele. Ennek megfelelően e korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyek a szavazásban való részvétel esetén kötelesek a Szervezőnek postai úton megküldeni vagy az Erste Bank Facebook-oldalán lévő Erste Együtt. Érted! alkalmazásba feltölteni a törvényes képviselőjük (szülő, gyám) által aláírt nyilatkozat egy példányát, ennek hiányában a szavazásból kizárhatók. Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Magánszemély a Szervező/Lebonyolító felhívása ellenére 15 napon belül nem pótolja vagy nem juttatja el e hozzájáruló nyilatkozatot, illetve a törvényes képviselő úgy nyilatkozik, hogy a szavazásban történő részvételhez nem járult hozzá, a Szervező a Magánszemélyét kizárja a szavazásból, és a megadott személyes adatait haladéktalanul törli. Kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek az Erste Bank Facebook üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak közül bármelyik vonatkozik: politikai színezetű, rasszista, illetve vallási, faji vagy bármely más módon diszkriminatív, bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért vagy erre buzdít, pornográf elemeket tartalmaz, trágár szavakat használ, szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít, sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat, amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) az Erste Bank vagy az Erste Bank Csoport bármely tagjának jó hírnevét, üzleti érdekeit vagy bármely Résztvevő emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek. A fenti kizáró okok meghatározására kizárólag a Lebonyolító és a Szervező jogosult, a döntés ellen fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs. A versenyből történő kizárás az Erste Bank Facebook-oldalról történő kitiltást vonhatja maga után. 9) Kommunikáció az Erste Bank Facebook-oldalának üzenőfalán A résztvevő magánszemélyek az Alkalmazás elindításával elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit az üzenőfalon. A programra, a Szervezőre vagy a Lebonyolítóra vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon a Résztvevők nem folytathatnak, illetve nem jeleníthetnek meg, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A programmal vagy a program szervezésével kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat az Adminnak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben. Az Admin számára a cover fotó (borítókép) alatti Üzenet gombra kattintva lehet üzenetet küldeni. 10) A nyertesek értesítése A Facebook-szavazáson győztes öt szervezetet a Szervező értesíti január :00 óráig. A szavazás lezárása után a Szervező tájékoztatja az induló szervezeteket a szavazás végeredményéről a pályázatban megadott postacímre vagy címre küldött üzenetben, legkésőbb január 31-ig. Pótnyertes(ek) kerül(nek) kiválasztásra, amennyiben a nyertesek közül bárki a kiválasztás után megszegi a szabályzatot, vagy visszamondja a programban való részvételt. Ezen esetben a leadott szavazatok alapján választja ki a Szervező a pótnyertes(eke)t. 11) Az eredményes kiválasztott és benevezett szervezet jutalmak adózása Az eredményes kiválasztott és benevezett szervezet jutalmak adózása azok átvételének időpontjában érvényes adó- és járulékszabályok alapján történik. 12) Adatkezelés, adatvédelem A program valamennyi résztvevője, azaz mind a mást jelölők, mind a maguk vagy mások által jelölt kiválasztott és benevezett szervezetek, mind pedig a szavazó magánszemélyek tudomásul veszik, hogy a Programban való részvétel, a magánszemélyek számára pedig a szavazó-alkalmazás használata önkéntes. Valamennyi résztvevő (a kiválasztott vagy a maga vagy más által jelölt benevezett

4 szervezet, valamint jelölő és szavazó magánszemély) elfogadja a program feltételeit és önkéntes hozzájárulását adja, hogy a 3. pont szerint megadott személyes adatok Szervezőhöz és Lebonyolítóhoz, illetve azok rendszereibe bekerüljenek és azokat a Programhoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezeljék. 13) Felelősség kizárás, vis major A Facebook a Program szervezést befolyásoló, a szavazás lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Program időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre sem a Lebonyolítónak, sem a Szervezőnek nincs ráhatása. A Lebonyolító és a Szervező kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Programban való részvétel során, a szavazó alkalmazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Program során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Lebonyolító és a Szervező nem vállalnak felelősséget azért, ha a Program időtartama alatt a szavazóalkalmazás, illetve az alkalmazást tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevő kiválasztott és benevezett szervezet vagy a jelölő, illetve szavazó magánszemély által megadott adatok hiányosságáért (névelírás, érvénytelen cím stb.), valamint az ebből adódó értesítési, vagy bármilyen teljesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Programra történő jelentkezés során (vagy azt követően) sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Résztvevő kizárható a jutalom átvétele alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki. A Szervező a jutalmak esetleges későbbi hibáiért nem vállal felelősséget. A Szervező és Lebonyolító kifejezetten felhívják a Résztvevők figyelmét arra, hogy nyertesek a jutalom tárgyát a saját felelősségükre használják. 14) Egyéb A Résztvevők kijelentik, hogy a regisztrációs adataik megfelelnek a valóságnak. A Programban való részvétellel a résztvevő mást jelölők, maga vagy más által jelölt benevezett szervezetek, a kiválasztott szervezetek, illetve a szavazó magánszemélyek visszavonhatatlanul kijelentik és elismerik, hogy teljes körűen megismerték és elfogadják a Programszabályzatot, és az abban foglaltakat magukra nézve feltétel nélkül, kötelezőnek elfogadják. Amennyiben a Résztvevők a Programszabályzatot annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadják el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emelnek, a Programból kizárásra kerülnek. A programot a Facebook nem szponzorálja és nem vesz részt benne, a programot kizárólag a Szervező és a Lebonyolítók indítják. Jelen szabályzat a Program időtartama alatt megtalálható a honlapon, illetve az Erste Bank Facebook-oldalán, valamint az Erste Bank fiókokban. A szabályzatban nem rendezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel Ptkra vonatkozó szabályok irányadók. Budapest, 2013.december 2. ERSTE BANK HUNGARY ZRT. **Cselekvőképtelenek a 14. életévüket még be nem töltött kiskorúak, és azok a már 14. életévüket betöltött kiskorú és 18. életévüket betöltött nagykorú személyek, akiket a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Korlátozottan cselekvőképes az a fiatalkorú, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18. életévét még nem, és nem cselekvőképtelen, továbbá az a nagykorú is, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett. A jogszabály szövegét lásd: alább évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

5 12. Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek. 12/A. (1) Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. 12/B. (1) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. (2) Cselekvőképtelen az a tizennegyedik életévét már betöltött kiskorú is, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. A gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de a kiskorú már a határozat jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik. 14. (1) Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett. 17. (1) Gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen az, aki olyan állapotban van, hogy ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy a jognyilatkozata megtételekor átmenetileg teljesen hiányzik. 1. sz. melléklet: TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA Alulírott (törvényes képviselő neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím),. mint (képviselt személy neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcím) törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és hozzájárulásomat adom, hogy a felügyeletem alatt álló fent nevezett személy részt vegyen az Erste Együtt. Érted! programban, mint jelölő, illetve szavazó magánszemély, annak általam is ismert feltételei alapján. Kijelentem, hogy az Erste Együtt. Érted! Programszabályzatát és Adatkezelési tájékoztatóját megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind az általam képviselt személyre nézve kötelezőként elfogadom, továbbá kijelentem, hogy a képviselt személlyel kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére kifejezetten jogosult vagyok. Engedélyezem, hogy a fent említett szabályzatban írt adatkezelési tevékenységhez a képviselt személy megadott adatait felhasználják, illetőleg ő az ehhez szükséges hozzájárulást saját nevében és javára megtegye. A nyilatkozatban foglaltak jogszerűségével és valóságtartalmával kapcsolatban valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalok. Kelt:, Aláírás: Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Név:. Sz.igsz: Sz.igsz:. Lakcím: Lakcím:

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR KUTYA-CICA SZÉPSÉGVERSENY JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparsajatmarka.hu

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei

A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny szabályai és részvételi feltételei 1. A Verseny szervezője és célja A Tőzsde Grand Prix CFD DEMO kereskedési verseny (a továbbiakban: Verseny szervezője

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben