Közhaszn úság i jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhaszn úság i jelentés"

Átírás

1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület az egyéb szervezet megnevezése 1031 Budapest, Bglya u. 1. II/7. az egyéb szervezet címe, telefnszáma december 31. Közhaszn úság i jelentés TARTALM: Közhasznú egyszerusített éves beszámló MÉRLEG Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓL KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELK JUTTATÁSAIRÓL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRL SZÓLÓ BESZÁMLÓ Keltezés: Budapest, r1"i_~jus17.!,a KeK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERéKPÁRsés.z;!), 8/\ D!DÖSP8RfrI.EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám: K&T

2 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület EREDMÉNYKIMUTATÁS Srsz. MEGNEVEZÉS A. ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítótól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb 02. Pályázati útn elnyert támqatás 03. Közhasznú tevékenységbl származó bevétel 04. Tagdíjból származó bevétel 05. Eqyéb bevétel B. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) 06. Anyagjellegu ráfrdításai 07. Személyi jellegu ráfrdításk 08. Értékcsökkenésí leírás 09. Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrd ításai 11. Rendkívüli ráfrdításk E. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDiTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításaí 17 Rendkívüli ráfrdításk F. ÖSSZES RAFRDITAS (D+E) G. ADZAS ELTTI VALLALKZASI EREDMENY (BE) H. ADFIZETESI KTELEZETTSEG 1. TARGYEVI VALLALKZASI EREDMENY (GH) J. TARGYEVI KZHASZNU EREDMENY (AD) MÉRLEG 01. A.Befektetett eszközök ( ) IMMATERIALlS JAVAK 03. II. TARGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PENZÚGYI ESZKÖZÖK 05. B. Frgóeszközök( ) KESZLETEK 07. II. KÖVETELESEK 08. III. ERTEKPAPIRK 09. Iv. PENZESZKÖZÖK 10. C. Aktív idbeli elhatárlásk 11. ESZKZK SSZESEN ( ) "T' ci c"6 Eléb5 év '1""' '7' i''8t4 TIi2 ' ' ' Tárgy év " "" ÖiT J25..? Tárgy év "' '1' u D. Saját tke ( ) INDUL TKE/JEGYZETT TKE 14.. II. TKEVAL TZAS/EREDMENY 15. III. LEKÖTÖTT TARTALEK 16. IV. ERTEKELESI TARTALEK 17. V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBÖL 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BL 19. E. Céltartalékk 20. F. Kötelezettségek ( ) HATRASRL T KTELEZETTSEGEK 22. II. HSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 23. III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 24. G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRASK SSZESEN ( ) " '7'"\ It: ~q.c" J.c"...'

3 1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Srszám a Közhasznúegyszerusített éves beszámló MÉRLEG december 31. A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (2+3+4) 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 11.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Frgóeszközök ( ) 1.KÉSZLETEK Egyesület Elz év c adatk eftban Elz év(ek) módsításai d Tárgyév e II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPrRK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idbeli elhatárlásk 1 253Ō 763Ō 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN (1+5+10) N D. Saját tke ( ) 1. INDULÓ TÖKE/JEGYZETT TÖKE ' II. TÖKEVÁLTZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK , IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖl VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BÖL E. Céltartalék F. Kötelezettségek ( ) Ō 1. HÁTRASRLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRÁSK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, május 17. ~K É~ VÉ~DIÁc, TURAKEREKPA. SZABAD!D~~RT EGYES 1031 Budape'st, Bglya u /7, Adószám:

4 Statisztikai számjel Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31. Tételszám a A B. C. D. 6. A tétel megnevezése b ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( ) Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítqtól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉGBEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) Anyagjellegu ráfrdításai f Elz év c Elz év(ek) módsításai d adatk eftban Tárgyév e Személyi jellegu ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrdításai E. RendkívÜli ráfrdításk VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDíTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításai 17. F. G. Rendkívüli ráfrdításk ÖSSZES RÁFRDíTÁS (D+E) ADÓZÁS ELTTI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (BE) J. TÁRGYÉVI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (GH) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Keltezés: K&T Budapest, május 17. DIÁKKÉ~ VÉf':1DIÁKQ fra~erekpar ~~ a ~ZA8ADIDSI3 TEGY ULET 1C31 BUdapes&Öglya u. 1. III. hdó3zé.m: IS11:'f~35141

5 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK Tételszám a A. 1. A tétel megnevezése b Személyi jellegu ráfrdításk Bérköltség Elz év c Elz év(ek) módsításai d 331 adatk eftban Tárgyév e 1447 ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékk B. A szervezet által nyújttt támgatásk ebbl: tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. D!ÁKK ÉS VÉNDIÁK' TÚRAKERÉKPÁRS.., SZABADIDÓSPRT EGYESUL 1031 Bud~~ B9.lyau. 1. II/7. Adó:;jzám:11'

6 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs E9lesület KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA eftban Támgatást nyújtó neve ru v.."" Támgatás Felhasználás összege Felhasználás célja összeg idpntja összege elz évi tárgyévi Q Szciális és Munkaügyi Min Muködés 280 Elszámlás határideje l sszesen 280 sszesen 280 f A támgatásk elszámlásának elvei: Frrásai: nrmatív költségvetési támgatás, államháztartás alrendszerétl kaptt támgatás, költségvetési törvényben nevesített támgatás, valamely költségvetési szervtl kaptt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. DiÁt<K ÉS VÉNDIÁK K a sz rv t vezetje TÚRAKERÉKPÁRS ÉS képviselje) SZABADI.&P.RT EGYESÜLET 1031 Buda?'eslf1.Bglya u. 1. II/7. Adószám:

7 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL.r E Ftban Megnevezés Elzévi összegft TárgyéviösszegFt Váltzás Megjegyzés % Ft Induló tke % Tkeváltzás % 998 Tkeváltzás csökkenésére ható tényezk: közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállakzási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS SZABADIDÓ$RQRT EGYESÜLET 1031 Bud!pe~Bglya u.1. II/7. Adószám:

8 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Eg~esület KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújttt Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft pénzbeli juttatásk össz. ebb!: adóköteles adómentes eftban Megjegyzés természetbeni juttatásk összesen ebbl: adóköteles adómentes Egyéb Összesen: Juttatás megnevezése Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújttt pénzbeli juttatásk nem pénzbeli juttatásk... Egyéb Összesen: eftban Megjegyzés Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS. SZABAD!D~~T EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám:

9 "" Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓl Támgató Támgattt Támgatás összege Váltzás megnevezése cél elzévi tárgyévi % Ft Közpnti költségvetési szerv % 520 Elkülönönített állami pénzalap Helyi önkrmányzat társulása % 201 Kisebbségi települési önkrmányzat Települési önkrmányzat társulása Magánszemély % 223 Egyéni vállalkzó Jgi személyiségu gazdasági társaság % 1288 Jgi személyiség nélküli társaság Közhasznúszervezet % "" Szja 1%a (APEH) % 34 Egyéb Összesen: % 1820 Keltezés: Budapest, május 17. ~ sz ~.et v~zetje D!Á.(K ÉS VÉNDIÁ TÚRPiKERÉKPÁRS É '. kepvlselje) SZABADIDSPRT EGYESÜlET 1031 Bul?a.pMt, Bglya u. 1. II/7..Adószám:

10 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELÖK JUTTATÁSAIRÓL Juttatás Juttatás összege Eltérés megnevezése elzévi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli k.ifizetések Természetbeni juttatásk szja mentes szja köteles Értékpapírjuttatásk Tiszteletdíjak, megbizási díjak Adtt kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök Egyébjuttatásk Összesen: Keltezés: Budapest, május 17. ~ ',, "~rasz~nk~ét vezetj D.~KKE~VE~DIA.:~K{képviselje), TURAKEREKPARS ~ SZABADI.Q~PRT EGYESULET 1031 BudcfP'est, Bglya u. 1. II/7. Adószám: ~141

11 ......"" ~.. DiF». '!i"u:",,~, 1.TTf) K,. /".}{~ "!r'1! )1..$. 1 JL"., Bankszámla száma: CIB Bírósági határzat száma: Pk.60967/2004/2, Statisztikai számjel: Adószám: Bírósági bejegyzésének dátuma: Bírósági bejegyzésének száma: PK 60967/2004/2. Hia: jú ")() J" "v"'! ' j ~J'1 ""'..' lj,.."<\.. \. '..', 1. GES BESZÁMLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ iákk > Túrakerékpárs és Szabadidsprt Egyesületet alapító 10 magánszemély..' állnak a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény 26. c, :evékenységekközül az alábbiakkal " egészségmegrzés, betegségmegelzés, nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, környezetvédelem, ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet, sprt, a munkavisznyban és a plgári jgi jgviszny keretében alapján flytattt sprttevékenység kivételével, közlekedésbiztnság védelme. megbízás Az Egyesület létrehzásával az Alapítók elsdleges célja, hgy népszerusítsék a túra és szabadids kerékpárzást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegrzésben betöltött meghatárzó szerepére. Az Egyesület célja, hgy a családk aktív részvételével elssrban a tizenévesek számára biztsítsn lehetséget a szabadid kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében elsegíti a túra és szabadids kerékpárzás valamint az egyéb szabadidsprtk lehetségeinek bvítését. Fenti célk elérése érdekében rendezvényeket, amatr versenyeket szervez, illetve elsegíti, és támgatja a tagjai által szervezet rendezvények és versenyek lebnylítását. Az Egyesület áplja és fejleszti a túra és szabadids kerékpárzással összefügg nemzetközi kapcs lat kat. Az Egyesület kiemelt figyelmet kíván frdítani az ifjúság hazaszeretetre nevelésére, Magyarrszág történeti és kulturális emlékeinek az ifjúsággal történ megismertetésére.

12 Az Egyesület az egészségmegrz életmód, a környezet és természetvédelem népszerusítése, a közlekedésbiztnság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében felvilágsító, nevel tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánláskat dlgz ki. Az Egyesület ezeket a közhasznú szlgáltatáskat nem csupán a tagjai számára nyújtja, a különböz sprtrendezvények szervezésén keresztül célja a tizenévesek minél szélesebb körének elérése. Az Egyesület által nyújttt szlgáltatáskat a tagkn kívül más is igénybe veheti, az Egyesület által szervezett kerékpártúrákn valamint egyéb szabadidsprttal kapcslats rendezvényeken bárki részt vehet. Az évek srán a diákkból véndiákk lettek, akik tvábbra is fntsnak tarttták talán legnagybb kincsünket, az egészséget, illetve annak megrzését. Célul tuzték ki, hgy az rszág talán legnagybb lakótelepekkel rendelkez kerületében mindennapssá tegyék a testedzést, illetve a kerékpárzást. Az eltelt idszakban nem csak a kerület és közvetlen környezetét sikerült felfedeznünk, de sikerült eljutnunk az rszág szinte valamennyi szegletébe. Így jártunk többek között a Börzsöny, Alföld, Kisaiföld, Pilis varázslats tájain is. Ezeken a túrákn mindig létrejött egy kis közösség, amelynek tagjai ráéreztek az együttes kerékpárzás örömeire, az egészséges életmód fntsságára és az egymásrautaltság megtapasztalásával nyitttabbá váltak társaik iránt. Mindemellett megismerkedtünk a bejárt vidékek legfntsabb kulturálistermészeti értékeivel, pl. a Petfimúzeum Szalkszentmártnban, a Kecsketemplm Sprnban, a kfejt és a Mithraszszentély Fertráksn, a Kvács Margitmúzeum Szentendrén, a Széchenyikastély Nagycenken, az Esterházykastély Fertdön. Pár kisebb csapattal bejártuk a Duna vidékét az eredettl egészen Budapestig. Tevékenységünket az mtiválja, hgy szeretnénk kimzdítani a gyerekeket és a szülket is a lakótelepi panellakásk szürke falai közül, és elvinni ket hazánk szép tájaira. Nem mellékes, hgy az isklapadban, a televízió és a számítógép eltt ül életmódt flytató fiatalk közül minél többel megszerettessük a szabad levegn történ kerekezést. A prgramk a környék bár egyre több a nem kerületi kötdésu tagunk is minden biciklizni tudó és szeret pedagógusa, tanulója és a gyermekek szülei számára nyittt, közülük bárki csatlakzhat ill. csatlakznak is. Sikerült megtervezni és elkészíteni a kerékpárk biztnságs szállítására új utánfutónkat, amely a régi 27 éves muzeális darabt váltja. A végleges adatk szerint az utánfutó mindennel együtt megközelítleg Ft kiadást jelentett illetve rengeteg önkéntes munkaórát. Az elkészítés és a fiatalk bevnása "\, A prgramra jelentkezket bevnjuk az elkészítésbe: véleményüket figyelembe vettük a túra állmásainak kiválasztásában; közös munkával végezhetnek kutatómunkát a választtt régió természeti, néprajzi, kulturális jellegzetességeirl. Ezeken kívül "frmába hzó" rövidebb, egykét naps kerékpárzáskkal készülünk a nyári hsszabb 8'10naps túrákra. Különösen örömteli, hgy 23 lyan jelenlegi 1314 éves diákunk is van, akik kész túratervekkel "leptek meg" minket. St alsós diáktársaiknak és szüleiknek egy 1 naps túrát is vezettek már, természetesen felntt szárnyai alatt. A kerékpárzás által szeretnénk segíteni más nnprfit szervezeteket is, ezért több rendezvényen is részt vettünk már. Jelenleg is szervezdik egy kis csapat, akik részt vállalnak egy a drgk használata elleni rszágs kerékpárzás szakaszain. A kerület általáns iskláinak kerékpárs megmzdulásait mind anyagilag pl. pályázatkn keresztül mind eszközökkel is segítjük. Egyre népszerubb a kerékpárs erdei iskla, amely jelenleg 2 intézményben is "fut". Igen lényeges szempnt a helyes kerékpárzási szkásk kialakítása, mert minden közútn történ haladás sajns még nincs megfelel hsszúságú kerékpárút Magyarrszágn veszélyes üzem. Ezért elengedhetetlen a közúti közlekedés szabályainak alaps ismer.eteés begyakrlása. A célkituzések A prgram közvetlen célja, hgy a gyerekekkel, szülkkel és a hzzánk csatlakzókkal megismertessük és mindennapi életük részévé tegyük a szabad levegn való mzgást, hzzájáruljunk egészségük, edzettségük, állóképességük javításáhz. Hsszabb távú cél a megkezdett közösségépítési flyamat tvábbvitele, a más életmódt él emberek iránti hzzáállás

13 megváltztatása, az elítéletes gndlkzásmód legyzése, az egészséges, természet közeli, "nmád" életmód megszerettetése. l Helyi szintu hatás Célunk, hgy a lehetségekhez mérten minél többen vegyenek részt a prgramban, és a prgram végeztével a megismert régió és a kerékpárzás kzta öröm, az egészségmegrzés elkötelezett híveiként prpagálják ezeket. A nyilvánsságt a prgramról szóló flyamats ismertetkkel kívánjuk biztsítani ÉVI KIEMELT PRGRAMJAINK VAZ ALÁBBIAK VLTAK: 1. tavaszi, hétvégi kerékpárzásk a III. kerületben és Budapest környékén. 2. Nyuszi kupa labdarúgó bajnkság 910 éves gyerekeknek Imárcius végei 90!!! résztvev, hátbrzngató hangulat 3. kerékpárzás a DunaIply Nemzeti Park területeire Imájus 1617./ 4. pünkösdi 3 naps túra a Körösök vidékén, Szarvas közpnttal. Imájus 30 június 1./ 5. kerékpárs erdei iskla a Tisza mellett Tkaj környékén. Ijúnius 25./ 6. sprttábr a Balatnnál/június végei 7. hétvégi kerékpárzás a Dunakanyarban.ljúniusl 8. napközis rendszeru fglakzásk június 16. és július 26. között naps túra a Duna mellett Ijúnius 27július 1./ 10.6 nap kerekpárzás Salzburg tartmány vadregényes, de elképeszten dimbesdmbs terepein. Ijúliusl naps tekerés Bajrrszágban és Tirlban. Ijúliusl 12. kerékpárs prgramk diákknak a szünid haszns eltöltésére./augusztusl 13. "irdalmi célú" kerékpárzásk a Tisza fels flyásánál a szatmári és beregi tájakn lelször szeptember , majd a még fel nem fedezett részek bejárása któber közötti 14. hétvégi kerékpárzásk (Dunakanyar, Csepelsziget stb.) 15. mikuláskupa labdarúgó bajnkság 78, és 910 éves gyerekeknek, karácsnyi prgramk Idecember 5./ 16. állandó terembérlet a Dr. SzentGyörgyi Albert Általáns iskla trnatermében heti 3 alkalmmal 17. úszás lehetség biztsítása a kaszásduli lakótelepen Reméljük, hgy lelkes tagjaink, önzetlen támgatóink. és különböz pályázati sikereink segítségével a fenti célkat az eddiginél is jbb minségben tudjuk az elkövetkez idkben is flytatni.a Nemzeti Civil Alap anyagi támgatását köszönjük.

14 K K K IGAZ

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben