Közhaszn úság i jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhaszn úság i jelentés"

Átírás

1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület az egyéb szervezet megnevezése 1031 Budapest, Bglya u. 1. II/7. az egyéb szervezet címe, telefnszáma december 31. Közhaszn úság i jelentés TARTALM: Közhasznú egyszerusített éves beszámló MÉRLEG Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓL KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELK JUTTATÁSAIRÓL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRL SZÓLÓ BESZÁMLÓ Keltezés: Budapest, r1"i_~jus17.!,a KeK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERéKPÁRsés.z;!), 8/\ D!DÖSP8RfrI.EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám: K&T

2 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület EREDMÉNYKIMUTATÁS Srsz. MEGNEVEZÉS A. ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítótól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb 02. Pályázati útn elnyert támqatás 03. Közhasznú tevékenységbl származó bevétel 04. Tagdíjból származó bevétel 05. Eqyéb bevétel B. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) 06. Anyagjellegu ráfrdításai 07. Személyi jellegu ráfrdításk 08. Értékcsökkenésí leírás 09. Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrd ításai 11. Rendkívüli ráfrdításk E. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDiTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításaí 17 Rendkívüli ráfrdításk F. ÖSSZES RAFRDITAS (D+E) G. ADZAS ELTTI VALLALKZASI EREDMENY (BE) H. ADFIZETESI KTELEZETTSEG 1. TARGYEVI VALLALKZASI EREDMENY (GH) J. TARGYEVI KZHASZNU EREDMENY (AD) MÉRLEG 01. A.Befektetett eszközök ( ) IMMATERIALlS JAVAK 03. II. TARGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PENZÚGYI ESZKÖZÖK 05. B. Frgóeszközök( ) KESZLETEK 07. II. KÖVETELESEK 08. III. ERTEKPAPIRK 09. Iv. PENZESZKÖZÖK 10. C. Aktív idbeli elhatárlásk 11. ESZKZK SSZESEN ( ) "T' ci c"6 Eléb5 év '1""' '7' i''8t4 TIi2 ' ' ' Tárgy év " "" ÖiT J25..? Tárgy év "' '1' u D. Saját tke ( ) INDUL TKE/JEGYZETT TKE 14.. II. TKEVAL TZAS/EREDMENY 15. III. LEKÖTÖTT TARTALEK 16. IV. ERTEKELESI TARTALEK 17. V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBÖL 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BL 19. E. Céltartalékk 20. F. Kötelezettségek ( ) HATRASRL T KTELEZETTSEGEK 22. II. HSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 23. III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 24. G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRASK SSZESEN ( ) " '7'"\ It: ~q.c" J.c"...'

3 1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Srszám a Közhasznúegyszerusített éves beszámló MÉRLEG december 31. A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (2+3+4) 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 11.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Frgóeszközök ( ) 1.KÉSZLETEK Egyesület Elz év c adatk eftban Elz év(ek) módsításai d Tárgyév e II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPrRK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idbeli elhatárlásk 1 253Ō 763Ō 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN (1+5+10) N D. Saját tke ( ) 1. INDULÓ TÖKE/JEGYZETT TÖKE ' II. TÖKEVÁLTZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK , IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖl VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BÖL E. Céltartalék F. Kötelezettségek ( ) Ō 1. HÁTRASRLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRÁSK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, május 17. ~K É~ VÉ~DIÁc, TURAKEREKPA. SZABAD!D~~RT EGYES 1031 Budape'st, Bglya u /7, Adószám:

4 Statisztikai számjel Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31. Tételszám a A B. C. D. 6. A tétel megnevezése b ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( ) Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítqtól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉGBEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) Anyagjellegu ráfrdításai f Elz év c Elz év(ek) módsításai d adatk eftban Tárgyév e Személyi jellegu ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrdításai E. RendkívÜli ráfrdításk VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDíTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításai 17. F. G. Rendkívüli ráfrdításk ÖSSZES RÁFRDíTÁS (D+E) ADÓZÁS ELTTI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (BE) J. TÁRGYÉVI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (GH) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Keltezés: K&T Budapest, május 17. DIÁKKÉ~ VÉf':1DIÁKQ fra~erekpar ~~ a ~ZA8ADIDSI3 TEGY ULET 1C31 BUdapes&Öglya u. 1. III. hdó3zé.m: IS11:'f~35141

5 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK Tételszám a A. 1. A tétel megnevezése b Személyi jellegu ráfrdításk Bérköltség Elz év c Elz év(ek) módsításai d 331 adatk eftban Tárgyév e 1447 ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékk B. A szervezet által nyújttt támgatásk ebbl: tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. D!ÁKK ÉS VÉNDIÁK' TÚRAKERÉKPÁRS.., SZABADIDÓSPRT EGYESUL 1031 Bud~~ B9.lyau. 1. II/7. Adó:;jzám:11'

6 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs E9lesület KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA eftban Támgatást nyújtó neve ru v.."" Támgatás Felhasználás összege Felhasználás célja összeg idpntja összege elz évi tárgyévi Q Szciális és Munkaügyi Min Muködés 280 Elszámlás határideje l sszesen 280 sszesen 280 f A támgatásk elszámlásának elvei: Frrásai: nrmatív költségvetési támgatás, államháztartás alrendszerétl kaptt támgatás, költségvetési törvényben nevesített támgatás, valamely költségvetési szervtl kaptt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. DiÁt<K ÉS VÉNDIÁK K a sz rv t vezetje TÚRAKERÉKPÁRS ÉS képviselje) SZABADI.&P.RT EGYESÜLET 1031 Buda?'eslf1.Bglya u. 1. II/7. Adószám:

7 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL.r E Ftban Megnevezés Elzévi összegft TárgyéviösszegFt Váltzás Megjegyzés % Ft Induló tke % Tkeváltzás % 998 Tkeváltzás csökkenésére ható tényezk: közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállakzási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS SZABADIDÓ$RQRT EGYESÜLET 1031 Bud!pe~Bglya u.1. II/7. Adószám:

8 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Eg~esület KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújttt Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft pénzbeli juttatásk össz. ebb!: adóköteles adómentes eftban Megjegyzés természetbeni juttatásk összesen ebbl: adóköteles adómentes Egyéb Összesen: Juttatás megnevezése Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújttt pénzbeli juttatásk nem pénzbeli juttatásk... Egyéb Összesen: eftban Megjegyzés Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS. SZABAD!D~~T EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám:

9 "" Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓl Támgató Támgattt Támgatás összege Váltzás megnevezése cél elzévi tárgyévi % Ft Közpnti költségvetési szerv % 520 Elkülönönített állami pénzalap Helyi önkrmányzat társulása % 201 Kisebbségi települési önkrmányzat Települési önkrmányzat társulása Magánszemély % 223 Egyéni vállalkzó Jgi személyiségu gazdasági társaság % 1288 Jgi személyiség nélküli társaság Közhasznúszervezet % "" Szja 1%a (APEH) % 34 Egyéb Összesen: % 1820 Keltezés: Budapest, május 17. ~ sz ~.et v~zetje D!Á.(K ÉS VÉNDIÁ TÚRPiKERÉKPÁRS É '. kepvlselje) SZABADIDSPRT EGYESÜlET 1031 Bul?a.pMt, Bglya u. 1. II/7..Adószám:

10 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELÖK JUTTATÁSAIRÓL Juttatás Juttatás összege Eltérés megnevezése elzévi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli k.ifizetések Természetbeni juttatásk szja mentes szja köteles Értékpapírjuttatásk Tiszteletdíjak, megbizási díjak Adtt kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök Egyébjuttatásk Összesen: Keltezés: Budapest, május 17. ~ ',, "~rasz~nk~ét vezetj D.~KKE~VE~DIA.:~K{képviselje), TURAKEREKPARS ~ SZABADI.Q~PRT EGYESULET 1031 BudcfP'est, Bglya u. 1. II/7. Adószám: ~141

11 ......"" ~.. DiF». '!i"u:",,~, 1.TTf) K,. /".}{~ "!r'1! )1..$. 1 JL"., Bankszámla száma: CIB Bírósági határzat száma: Pk.60967/2004/2, Statisztikai számjel: Adószám: Bírósági bejegyzésének dátuma: Bírósági bejegyzésének száma: PK 60967/2004/2. Hia: jú ")() J" "v"'! ' j ~J'1 ""'..' lj,.."<\.. \. '..', 1. GES BESZÁMLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ iákk > Túrakerékpárs és Szabadidsprt Egyesületet alapító 10 magánszemély..' állnak a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény 26. c, :evékenységekközül az alábbiakkal " egészségmegrzés, betegségmegelzés, nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, környezetvédelem, ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet, sprt, a munkavisznyban és a plgári jgi jgviszny keretében alapján flytattt sprttevékenység kivételével, közlekedésbiztnság védelme. megbízás Az Egyesület létrehzásával az Alapítók elsdleges célja, hgy népszerusítsék a túra és szabadids kerékpárzást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegrzésben betöltött meghatárzó szerepére. Az Egyesület célja, hgy a családk aktív részvételével elssrban a tizenévesek számára biztsítsn lehetséget a szabadid kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében elsegíti a túra és szabadids kerékpárzás valamint az egyéb szabadidsprtk lehetségeinek bvítését. Fenti célk elérése érdekében rendezvényeket, amatr versenyeket szervez, illetve elsegíti, és támgatja a tagjai által szervezet rendezvények és versenyek lebnylítását. Az Egyesület áplja és fejleszti a túra és szabadids kerékpárzással összefügg nemzetközi kapcs lat kat. Az Egyesület kiemelt figyelmet kíván frdítani az ifjúság hazaszeretetre nevelésére, Magyarrszág történeti és kulturális emlékeinek az ifjúsággal történ megismertetésére.

12 Az Egyesület az egészségmegrz életmód, a környezet és természetvédelem népszerusítése, a közlekedésbiztnság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében felvilágsító, nevel tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánláskat dlgz ki. Az Egyesület ezeket a közhasznú szlgáltatáskat nem csupán a tagjai számára nyújtja, a különböz sprtrendezvények szervezésén keresztül célja a tizenévesek minél szélesebb körének elérése. Az Egyesület által nyújttt szlgáltatáskat a tagkn kívül más is igénybe veheti, az Egyesület által szervezett kerékpártúrákn valamint egyéb szabadidsprttal kapcslats rendezvényeken bárki részt vehet. Az évek srán a diákkból véndiákk lettek, akik tvábbra is fntsnak tarttták talán legnagybb kincsünket, az egészséget, illetve annak megrzését. Célul tuzték ki, hgy az rszág talán legnagybb lakótelepekkel rendelkez kerületében mindennapssá tegyék a testedzést, illetve a kerékpárzást. Az eltelt idszakban nem csak a kerület és közvetlen környezetét sikerült felfedeznünk, de sikerült eljutnunk az rszág szinte valamennyi szegletébe. Így jártunk többek között a Börzsöny, Alföld, Kisaiföld, Pilis varázslats tájain is. Ezeken a túrákn mindig létrejött egy kis közösség, amelynek tagjai ráéreztek az együttes kerékpárzás örömeire, az egészséges életmód fntsságára és az egymásrautaltság megtapasztalásával nyitttabbá váltak társaik iránt. Mindemellett megismerkedtünk a bejárt vidékek legfntsabb kulturálistermészeti értékeivel, pl. a Petfimúzeum Szalkszentmártnban, a Kecsketemplm Sprnban, a kfejt és a Mithraszszentély Fertráksn, a Kvács Margitmúzeum Szentendrén, a Széchenyikastély Nagycenken, az Esterházykastély Fertdön. Pár kisebb csapattal bejártuk a Duna vidékét az eredettl egészen Budapestig. Tevékenységünket az mtiválja, hgy szeretnénk kimzdítani a gyerekeket és a szülket is a lakótelepi panellakásk szürke falai közül, és elvinni ket hazánk szép tájaira. Nem mellékes, hgy az isklapadban, a televízió és a számítógép eltt ül életmódt flytató fiatalk közül minél többel megszerettessük a szabad levegn történ kerekezést. A prgramk a környék bár egyre több a nem kerületi kötdésu tagunk is minden biciklizni tudó és szeret pedagógusa, tanulója és a gyermekek szülei számára nyittt, közülük bárki csatlakzhat ill. csatlakznak is. Sikerült megtervezni és elkészíteni a kerékpárk biztnságs szállítására új utánfutónkat, amely a régi 27 éves muzeális darabt váltja. A végleges adatk szerint az utánfutó mindennel együtt megközelítleg Ft kiadást jelentett illetve rengeteg önkéntes munkaórát. Az elkészítés és a fiatalk bevnása "\, A prgramra jelentkezket bevnjuk az elkészítésbe: véleményüket figyelembe vettük a túra állmásainak kiválasztásában; közös munkával végezhetnek kutatómunkát a választtt régió természeti, néprajzi, kulturális jellegzetességeirl. Ezeken kívül "frmába hzó" rövidebb, egykét naps kerékpárzáskkal készülünk a nyári hsszabb 8'10naps túrákra. Különösen örömteli, hgy 23 lyan jelenlegi 1314 éves diákunk is van, akik kész túratervekkel "leptek meg" minket. St alsós diáktársaiknak és szüleiknek egy 1 naps túrát is vezettek már, természetesen felntt szárnyai alatt. A kerékpárzás által szeretnénk segíteni más nnprfit szervezeteket is, ezért több rendezvényen is részt vettünk már. Jelenleg is szervezdik egy kis csapat, akik részt vállalnak egy a drgk használata elleni rszágs kerékpárzás szakaszain. A kerület általáns iskláinak kerékpárs megmzdulásait mind anyagilag pl. pályázatkn keresztül mind eszközökkel is segítjük. Egyre népszerubb a kerékpárs erdei iskla, amely jelenleg 2 intézményben is "fut". Igen lényeges szempnt a helyes kerékpárzási szkásk kialakítása, mert minden közútn történ haladás sajns még nincs megfelel hsszúságú kerékpárút Magyarrszágn veszélyes üzem. Ezért elengedhetetlen a közúti közlekedés szabályainak alaps ismer.eteés begyakrlása. A célkituzések A prgram közvetlen célja, hgy a gyerekekkel, szülkkel és a hzzánk csatlakzókkal megismertessük és mindennapi életük részévé tegyük a szabad levegn való mzgást, hzzájáruljunk egészségük, edzettségük, állóképességük javításáhz. Hsszabb távú cél a megkezdett közösségépítési flyamat tvábbvitele, a más életmódt él emberek iránti hzzáállás

13 megváltztatása, az elítéletes gndlkzásmód legyzése, az egészséges, természet közeli, "nmád" életmód megszerettetése. l Helyi szintu hatás Célunk, hgy a lehetségekhez mérten minél többen vegyenek részt a prgramban, és a prgram végeztével a megismert régió és a kerékpárzás kzta öröm, az egészségmegrzés elkötelezett híveiként prpagálják ezeket. A nyilvánsságt a prgramról szóló flyamats ismertetkkel kívánjuk biztsítani ÉVI KIEMELT PRGRAMJAINK VAZ ALÁBBIAK VLTAK: 1. tavaszi, hétvégi kerékpárzásk a III. kerületben és Budapest környékén. 2. Nyuszi kupa labdarúgó bajnkság 910 éves gyerekeknek Imárcius végei 90!!! résztvev, hátbrzngató hangulat 3. kerékpárzás a DunaIply Nemzeti Park területeire Imájus 1617./ 4. pünkösdi 3 naps túra a Körösök vidékén, Szarvas közpnttal. Imájus 30 június 1./ 5. kerékpárs erdei iskla a Tisza mellett Tkaj környékén. Ijúnius 25./ 6. sprttábr a Balatnnál/június végei 7. hétvégi kerékpárzás a Dunakanyarban.ljúniusl 8. napközis rendszeru fglakzásk június 16. és július 26. között naps túra a Duna mellett Ijúnius 27július 1./ 10.6 nap kerekpárzás Salzburg tartmány vadregényes, de elképeszten dimbesdmbs terepein. Ijúliusl naps tekerés Bajrrszágban és Tirlban. Ijúliusl 12. kerékpárs prgramk diákknak a szünid haszns eltöltésére./augusztusl 13. "irdalmi célú" kerékpárzásk a Tisza fels flyásánál a szatmári és beregi tájakn lelször szeptember , majd a még fel nem fedezett részek bejárása któber közötti 14. hétvégi kerékpárzásk (Dunakanyar, Csepelsziget stb.) 15. mikuláskupa labdarúgó bajnkság 78, és 910 éves gyerekeknek, karácsnyi prgramk Idecember 5./ 16. állandó terembérlet a Dr. SzentGyörgyi Albert Általáns iskla trnatermében heti 3 alkalmmal 17. úszás lehetség biztsítása a kaszásduli lakótelepen Reméljük, hgy lelkes tagjaink, önzetlen támgatóink. és különböz pályázati sikereink segítségével a fenti célkat az eddiginél is jbb minségben tudjuk az elkövetkez idkben is flytatni.a Nemzeti Civil Alap anyagi támgatását köszönjük.

14 K K K IGAZ

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület. 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Közhasznú Egyesület 9200.Mosonmagyaróvár,Dr. Gyárfás u.3. 2011.évi Közhasznúsági jelentése Mosonmagyaróvár,2012. Május 30. Gede Zoltán elnök 1 8 9 7 4

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2007 Újlak Diákalapítvány székhely: 1173 Budapest, Újlak utca 110. adószám: 19668521-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben