Közhaszn úság i jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhaszn úság i jelentés"

Átírás

1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület az egyéb szervezet megnevezése 1031 Budapest, Bglya u. 1. II/7. az egyéb szervezet címe, telefnszáma december 31. Közhaszn úság i jelentés TARTALM: Közhasznú egyszerusített éves beszámló MÉRLEG Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓL KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELK JUTTATÁSAIRÓL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRL SZÓLÓ BESZÁMLÓ Keltezés: Budapest, r1"i_~jus17.!,a KeK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERéKPÁRsés.z;!), 8/\ D!DÖSP8RfrI.EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám: K&T

2 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület EREDMÉNYKIMUTATÁS Srsz. MEGNEVEZÉS A. ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítótól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb 02. Pályázati útn elnyert támqatás 03. Közhasznú tevékenységbl származó bevétel 04. Tagdíjból származó bevétel 05. Eqyéb bevétel B. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) 06. Anyagjellegu ráfrdításai 07. Személyi jellegu ráfrdításk 08. Értékcsökkenésí leírás 09. Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrd ításai 11. Rendkívüli ráfrdításk E. VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDiTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításaí 17 Rendkívüli ráfrdításk F. ÖSSZES RAFRDITAS (D+E) G. ADZAS ELTTI VALLALKZASI EREDMENY (BE) H. ADFIZETESI KTELEZETTSEG 1. TARGYEVI VALLALKZASI EREDMENY (GH) J. TARGYEVI KZHASZNU EREDMENY (AD) MÉRLEG 01. A.Befektetett eszközök ( ) IMMATERIALlS JAVAK 03. II. TARGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PENZÚGYI ESZKÖZÖK 05. B. Frgóeszközök( ) KESZLETEK 07. II. KÖVETELESEK 08. III. ERTEKPAPIRK 09. Iv. PENZESZKÖZÖK 10. C. Aktív idbeli elhatárlásk 11. ESZKZK SSZESEN ( ) "T' ci c"6 Eléb5 év '1""' '7' i''8t4 TIi2 ' ' ' Tárgy év " "" ÖiT J25..? Tárgy év "' '1' u D. Saját tke ( ) INDUL TKE/JEGYZETT TKE 14.. II. TKEVAL TZAS/EREDMENY 15. III. LEKÖTÖTT TARTALEK 16. IV. ERTEKELESI TARTALEK 17. V. TARGYEVI EREDMENY ALAPTEVEKENYSEGBÖL 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BL 19. E. Céltartalékk 20. F. Kötelezettségek ( ) HATRASRL T KTELEZETTSEGEK 22. II. HSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 23. III. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 24. G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRASK SSZESEN ( ) " '7'"\ It: ~q.c" J.c"...'

3 1 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Srszám a Közhasznúegyszerusített éves beszámló MÉRLEG december 31. A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök (2+3+4) 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 11.TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Frgóeszközök ( ) 1.KÉSZLETEK Egyesület Elz év c adatk eftban Elz év(ek) módsításai d Tárgyév e II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPrRK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idbeli elhatárlásk 1 253Ō 763Ō 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)ÖSSZESEN (1+5+10) N D. Saját tke ( ) 1. INDULÓ TÖKE/JEGYZETT TÖKE ' II. TÖKEVÁLTZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK , IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖl VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKZÁSI TEV.BÖL E. Céltartalék F. Kötelezettségek ( ) Ō 1. HÁTRASRLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idbeli elhatárlásk 25. FRRÁSK (PAsszíVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, május 17. ~K É~ VÉ~DIÁc, TURAKEREKPA. SZABAD!D~~RT EGYES 1031 Budape'st, Bglya u /7, Adószám:

4 Statisztikai számjel Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló EREDMÉNYKIMUTATÁS december 31. Tételszám a A B. C. D. 6. A tétel megnevezése b ÖSSZESKÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBEVÉTELE( ) Közhasznú célú muködésre kaptt támgatás a) alapítqtól b) közpnti költségvetésbl c) helyi önkrmányzattól d) egyéb Pályázati útn elnyert támgatás Közhasznú tevékenységbl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉGBEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGRÁFRDíTÁSAI( ) Anyagjellegu ráfrdításai f Elz év c Elz év(ek) módsításai d adatk eftban Tárgyév e Személyi jellegu ráfrdításk Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfrdításk 10. Pénzügyi muveletek ráfrdításai E. RendkívÜli ráfrdításk VÁLLALKZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFRDíTÁSAI ( ) 12. Anyagjellegu ráfrdításai 13. Személyi jellegu ráfrdításk 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfrdításk 16. Pénzügyi muveletek ráfrdításai 17. F. G. Rendkívüli ráfrdításk ÖSSZES RÁFRDíTÁS (D+E) ADÓZÁS ELTTI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (BE) J. TÁRGYÉVI VÁLLALKZÁSI EREDMÉNY (GH) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (AD) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Keltezés: K&T Budapest, május 17. DIÁKKÉ~ VÉf':1DIÁKQ fra~erekpar ~~ a ~ZA8ADIDSI3 TEGY ULET 1C31 BUdapes&Öglya u. 1. III. hdó3zé.m: IS11:'f~35141

5 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület Közhasznú egyszerusített éves beszámló TÁJÉKZTATÓ ADATK Tételszám a A. 1. A tétel megnevezése b Személyi jellegu ráfrdításk Bérköltség Elz év c Elz év(ek) módsításai d 331 adatk eftban Tárgyév e 1447 ebbl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegu egyéb kifizetések Bérjárulékk B. A szervezet által nyújttt támgatásk ebbl: tvábbutalt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. D!ÁKK ÉS VÉNDIÁK' TÚRAKERÉKPÁRS.., SZABADIDÓSPRT EGYESUL 1031 Bud~~ B9.lyau. 1. II/7. Adó:;jzám:11'

6 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs E9lesület KÖLTSÉGVETÉSI TÁMGATÁS FELHASZNÁLÁSA eftban Támgatást nyújtó neve ru v.."" Támgatás Felhasználás összege Felhasználás célja összeg idpntja összege elz évi tárgyévi Q Szciális és Munkaügyi Min Muködés 280 Elszámlás határideje l sszesen 280 sszesen 280 f A támgatásk elszámlásának elvei: Frrásai: nrmatív költségvetési támgatás, államháztartás alrendszerétl kaptt támgatás, költségvetési törvényben nevesített támgatás, valamely költségvetési szervtl kaptt támgatás Keltezés: Budapest, május 17. DiÁt<K ÉS VÉNDIÁK K a sz rv t vezetje TÚRAKERÉKPÁRS ÉS képviselje) SZABADI.&P.RT EGYESÜLET 1031 Buda?'eslf1.Bglya u. 1. II/7. Adószám:

7 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VAGYN FELHASZNÁLÁSRÓL.r E Ftban Megnevezés Elzévi összegft TárgyéviösszegFt Váltzás Megjegyzés % Ft Induló tke % Tkeváltzás % 998 Tkeváltzás csökkenésére ható tényezk: közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége vállakzási tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS SZABADIDÓ$RQRT EGYESÜLET 1031 Bud!pe~Bglya u.1. II/7. Adószám:

8 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Eg~esület KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSRÓl Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújttt Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft pénzbeli juttatásk össz. ebb!: adóköteles adómentes eftban Megjegyzés természetbeni juttatásk összesen ebbl: adóköteles adómentes Egyéb Összesen: Juttatás megnevezése Juttatás összege Váltzás Elz évi tárgyévi % Ft Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújttt pénzbeli juttatásk nem pénzbeli juttatásk... Egyéb Összesen: eftban Megjegyzés Keltezés: Budapest, május 17. DIÁKK ÉS VÉNDIÁKK TÚRAKERÉKPÁRS ÉS. SZABAD!D~~T EGYESÜLET 1031 Budapest, Bglya u Adószám:

9 "" Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A KAPTT TÁMGATÁSRÓl Támgató Támgattt Támgatás összege Váltzás megnevezése cél elzévi tárgyévi % Ft Közpnti költségvetési szerv % 520 Elkülönönített állami pénzalap Helyi önkrmányzat társulása % 201 Kisebbségi települési önkrmányzat Települési önkrmányzat társulása Magánszemély % 223 Egyéni vállalkzó Jgi személyiségu gazdasági társaság % 1288 Jgi személyiség nélküli társaság Közhasznúszervezet % "" Szja 1%a (APEH) % 34 Egyéb Összesen: % 1820 Keltezés: Budapest, május 17. ~ sz ~.et v~zetje D!Á.(K ÉS VÉNDIÁ TÚRPiKERÉKPÁRS É '. kepvlselje) SZABADIDSPRT EGYESÜlET 1031 Bul?a.pMt, Bglya u. 1. II/7..Adószám:

10 Diákk és Véndiákk Túrakerékpárs Egyesület KIMUTATÁS A VEZET TISZTSÉGVISELÖK JUTTATÁSAIRÓL Juttatás Juttatás összege Eltérés megnevezése elzévi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli k.ifizetések Természetbeni juttatásk szja mentes szja köteles Értékpapírjuttatásk Tiszteletdíjak, megbizási díjak Adtt kölcsönök összege kamatmentes kölcsönök Egyébjuttatásk Összesen: Keltezés: Budapest, május 17. ~ ',, "~rasz~nk~ét vezetj D.~KKE~VE~DIA.:~K{képviselje), TURAKEREKPARS ~ SZABADI.Q~PRT EGYESULET 1031 BudcfP'est, Bglya u. 1. II/7. Adószám: ~141

11 ......"" ~.. DiF». '!i"u:",,~, 1.TTf) K,. /".}{~ "!r'1! )1..$. 1 JL"., Bankszámla száma: CIB Bírósági határzat száma: Pk.60967/2004/2, Statisztikai számjel: Adószám: Bírósági bejegyzésének dátuma: Bírósági bejegyzésének száma: PK 60967/2004/2. Hia: jú ")() J" "v"'! ' j ~J'1 ""'..' lj,.."<\.. \. '..', 1. GES BESZÁMLÓ A ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ iákk > Túrakerékpárs és Szabadidsprt Egyesületet alapító 10 magánszemély..' állnak a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. törvény 26. c, :evékenységekközül az alábbiakkal " egészségmegrzés, betegségmegelzés, nevelés és ktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, környezetvédelem, ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet, sprt, a munkavisznyban és a plgári jgi jgviszny keretében alapján flytattt sprttevékenység kivételével, közlekedésbiztnság védelme. megbízás Az Egyesület létrehzásával az Alapítók elsdleges célja, hgy népszerusítsék a túra és szabadids kerékpárzást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegrzésben betöltött meghatárzó szerepére. Az Egyesület célja, hgy a családk aktív részvételével elssrban a tizenévesek számára biztsítsn lehetséget a szabadid kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében elsegíti a túra és szabadids kerékpárzás valamint az egyéb szabadidsprtk lehetségeinek bvítését. Fenti célk elérése érdekében rendezvényeket, amatr versenyeket szervez, illetve elsegíti, és támgatja a tagjai által szervezet rendezvények és versenyek lebnylítását. Az Egyesület áplja és fejleszti a túra és szabadids kerékpárzással összefügg nemzetközi kapcs lat kat. Az Egyesület kiemelt figyelmet kíván frdítani az ifjúság hazaszeretetre nevelésére, Magyarrszág történeti és kulturális emlékeinek az ifjúsággal történ megismertetésére.

12 Az Egyesület az egészségmegrz életmód, a környezet és természetvédelem népszerusítése, a közlekedésbiztnság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében felvilágsító, nevel tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánláskat dlgz ki. Az Egyesület ezeket a közhasznú szlgáltatáskat nem csupán a tagjai számára nyújtja, a különböz sprtrendezvények szervezésén keresztül célja a tizenévesek minél szélesebb körének elérése. Az Egyesület által nyújttt szlgáltatáskat a tagkn kívül más is igénybe veheti, az Egyesület által szervezett kerékpártúrákn valamint egyéb szabadidsprttal kapcslats rendezvényeken bárki részt vehet. Az évek srán a diákkból véndiákk lettek, akik tvábbra is fntsnak tarttták talán legnagybb kincsünket, az egészséget, illetve annak megrzését. Célul tuzték ki, hgy az rszág talán legnagybb lakótelepekkel rendelkez kerületében mindennapssá tegyék a testedzést, illetve a kerékpárzást. Az eltelt idszakban nem csak a kerület és közvetlen környezetét sikerült felfedeznünk, de sikerült eljutnunk az rszág szinte valamennyi szegletébe. Így jártunk többek között a Börzsöny, Alföld, Kisaiföld, Pilis varázslats tájain is. Ezeken a túrákn mindig létrejött egy kis közösség, amelynek tagjai ráéreztek az együttes kerékpárzás örömeire, az egészséges életmód fntsságára és az egymásrautaltság megtapasztalásával nyitttabbá váltak társaik iránt. Mindemellett megismerkedtünk a bejárt vidékek legfntsabb kulturálistermészeti értékeivel, pl. a Petfimúzeum Szalkszentmártnban, a Kecsketemplm Sprnban, a kfejt és a Mithraszszentély Fertráksn, a Kvács Margitmúzeum Szentendrén, a Széchenyikastély Nagycenken, az Esterházykastély Fertdön. Pár kisebb csapattal bejártuk a Duna vidékét az eredettl egészen Budapestig. Tevékenységünket az mtiválja, hgy szeretnénk kimzdítani a gyerekeket és a szülket is a lakótelepi panellakásk szürke falai közül, és elvinni ket hazánk szép tájaira. Nem mellékes, hgy az isklapadban, a televízió és a számítógép eltt ül életmódt flytató fiatalk közül minél többel megszerettessük a szabad levegn történ kerekezést. A prgramk a környék bár egyre több a nem kerületi kötdésu tagunk is minden biciklizni tudó és szeret pedagógusa, tanulója és a gyermekek szülei számára nyittt, közülük bárki csatlakzhat ill. csatlakznak is. Sikerült megtervezni és elkészíteni a kerékpárk biztnságs szállítására új utánfutónkat, amely a régi 27 éves muzeális darabt váltja. A végleges adatk szerint az utánfutó mindennel együtt megközelítleg Ft kiadást jelentett illetve rengeteg önkéntes munkaórát. Az elkészítés és a fiatalk bevnása "\, A prgramra jelentkezket bevnjuk az elkészítésbe: véleményüket figyelembe vettük a túra állmásainak kiválasztásában; közös munkával végezhetnek kutatómunkát a választtt régió természeti, néprajzi, kulturális jellegzetességeirl. Ezeken kívül "frmába hzó" rövidebb, egykét naps kerékpárzáskkal készülünk a nyári hsszabb 8'10naps túrákra. Különösen örömteli, hgy 23 lyan jelenlegi 1314 éves diákunk is van, akik kész túratervekkel "leptek meg" minket. St alsós diáktársaiknak és szüleiknek egy 1 naps túrát is vezettek már, természetesen felntt szárnyai alatt. A kerékpárzás által szeretnénk segíteni más nnprfit szervezeteket is, ezért több rendezvényen is részt vettünk már. Jelenleg is szervezdik egy kis csapat, akik részt vállalnak egy a drgk használata elleni rszágs kerékpárzás szakaszain. A kerület általáns iskláinak kerékpárs megmzdulásait mind anyagilag pl. pályázatkn keresztül mind eszközökkel is segítjük. Egyre népszerubb a kerékpárs erdei iskla, amely jelenleg 2 intézményben is "fut". Igen lényeges szempnt a helyes kerékpárzási szkásk kialakítása, mert minden közútn történ haladás sajns még nincs megfelel hsszúságú kerékpárút Magyarrszágn veszélyes üzem. Ezért elengedhetetlen a közúti közlekedés szabályainak alaps ismer.eteés begyakrlása. A célkituzések A prgram közvetlen célja, hgy a gyerekekkel, szülkkel és a hzzánk csatlakzókkal megismertessük és mindennapi életük részévé tegyük a szabad levegn való mzgást, hzzájáruljunk egészségük, edzettségük, állóképességük javításáhz. Hsszabb távú cél a megkezdett közösségépítési flyamat tvábbvitele, a más életmódt él emberek iránti hzzáállás

13 megváltztatása, az elítéletes gndlkzásmód legyzése, az egészséges, természet közeli, "nmád" életmód megszerettetése. l Helyi szintu hatás Célunk, hgy a lehetségekhez mérten minél többen vegyenek részt a prgramban, és a prgram végeztével a megismert régió és a kerékpárzás kzta öröm, az egészségmegrzés elkötelezett híveiként prpagálják ezeket. A nyilvánsságt a prgramról szóló flyamats ismertetkkel kívánjuk biztsítani ÉVI KIEMELT PRGRAMJAINK VAZ ALÁBBIAK VLTAK: 1. tavaszi, hétvégi kerékpárzásk a III. kerületben és Budapest környékén. 2. Nyuszi kupa labdarúgó bajnkság 910 éves gyerekeknek Imárcius végei 90!!! résztvev, hátbrzngató hangulat 3. kerékpárzás a DunaIply Nemzeti Park területeire Imájus 1617./ 4. pünkösdi 3 naps túra a Körösök vidékén, Szarvas közpnttal. Imájus 30 június 1./ 5. kerékpárs erdei iskla a Tisza mellett Tkaj környékén. Ijúnius 25./ 6. sprttábr a Balatnnál/június végei 7. hétvégi kerékpárzás a Dunakanyarban.ljúniusl 8. napközis rendszeru fglakzásk június 16. és július 26. között naps túra a Duna mellett Ijúnius 27július 1./ 10.6 nap kerekpárzás Salzburg tartmány vadregényes, de elképeszten dimbesdmbs terepein. Ijúliusl naps tekerés Bajrrszágban és Tirlban. Ijúliusl 12. kerékpárs prgramk diákknak a szünid haszns eltöltésére./augusztusl 13. "irdalmi célú" kerékpárzásk a Tisza fels flyásánál a szatmári és beregi tájakn lelször szeptember , majd a még fel nem fedezett részek bejárása któber közötti 14. hétvégi kerékpárzásk (Dunakanyar, Csepelsziget stb.) 15. mikuláskupa labdarúgó bajnkság 78, és 910 éves gyerekeknek, karácsnyi prgramk Idecember 5./ 16. állandó terembérlet a Dr. SzentGyörgyi Albert Általáns iskla trnatermében heti 3 alkalmmal 17. úszás lehetség biztsítása a kaszásduli lakótelepen Reméljük, hgy lelkes tagjaink, önzetlen támgatóink. és különböz pályázati sikereink segítségével a fenti célkat az eddiginél is jbb minségben tudjuk az elkövetkez idkben is flytatni.a Nemzeti Civil Alap anyagi támgatását köszönjük.

14 K K K IGAZ

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03.

Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665. Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma: 7665 Bírósági végzés dátuma: 1999. XI. 03. Székhely, telefonszáma: Tel:488-70-70 2003. december 31.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16

A vállalkozás címe: 5100.JÁSZBERÉNY,FERENCESEK TERE 3. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 18830792-9133-569-16 Tisztelt felhasználó! Ön a következ Excel munkafüzetlapokon a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény szerinti ketts könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszersített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG

MAGYAR EVEZS SZÖVETSÉG 1 8 1 5 8 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MESZ közhasznúsági jelnetés 20/a melléklet Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszersített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u. 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Rédics, 2012. március 20. Hegedűs Józsefné elnök Barangolók a Természetért Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18188394-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 60953/2005 EgÉszsség, PRevenció, BizTonság, Életmód, Közbiztonság (ÉRTÉK-REND) Alapítvány 1161 Budapest, Baross utca 191 A Közhasznúsági

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben