KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök cím: Bogdándy Ferenc cím:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Részben jogosult Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utca) László Károly u. (házszám) 16. II. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Kecskemét (út, utca) László Károly u. (házszám) 16. II. Telefon: Fax: Hivatalos honlap: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Bogdándy Ferenc alelnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Bogdándy Ferenc cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.7 MFt 1 MFt 1 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 6.5 MFt 15 MFt 15 MFt 0 MFt 17.2 MFt 40 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt összesen: 7.2 MFt 33.2 MFt 56 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.96 MFt 10.8 MFt 11 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.56 MFt 6.78 MFt 7 MFt 3.5 MFt 30.5 MFt 30 MFt összesen: 5.02 MFt MFt 48 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 1.5 MFt MFt 30 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti NKSE apró lépésekkel, önerejéből, saját játékosaival vívta ki az NBI/B-be történő feljutást. Az NBI/B jóval nagyobb kihívásokat tartalmaz személyi, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban, mint az NBII. osztály. A KNKSE feljutásakor semmilyen komolyabb támogatást nem kapott. Önerejéből, saját maga által felállított célok elérésével, küzdeni akarásával kezdte el az NBI/B-s bajnokságot. A TAO törvény nagy lehetőséget adott az egyesületnek, de ezek eredményessége a környezeti segítségek nélkül (pénzügyi támogatások és utánpótlás nevelés hiánya) csak a saját kreativitásra és mérhetetlen sok munkabefektetéssel, előremutató döntésekkel rövidtávon nem, de hosszú távon látványos lehet. Az egyesület utánpótlás nevelésének eredményessége is évek múlva ad gyümölcsöt. A KESI (Kecskeméti Sportiskola) több éves tevékenységében nagymértékű korosztályhiányok mutatkoznak, ami a KNKSE számára óriási gondot okoz mind a junior, mind pedig a felnőtt csapat, játékos pótlására. A KESI annak idején átvéve az utánpótlás nevelést, a 1995 és a 2000-es korosztály között jelenleg nem tud képzett játékosokat adni. Jó képességű játékost 1995-ös korosztályból is csak 3-4. Azért kezdtük el a saját utánpótlás nevelésünket, hogy a KESI-nek történő segítés (integrálás) lehetőséget adhat egy sokkal nagyobb létszámú, szakmai alapokra helyezett utánpótlásbázis kiépítésére, ugyanis a KESI fiú utánpótlás nevelésénél edző dolgozik, a lányoknál 3 fő. A Kecskeméti NKSE a as idényben a fennmaradást és a fokozatosság elvét követve a lehetőségek figyelembevételével az utánpótlás megerősítését irányozta elő. Ezt fogja tenni a es időszakban is. A TAO-s pályázat lehetőséget adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használunk el. A következő idényben a KNKSE több versenyeztetési lehetőséget szeretne biztosítani játékosai számára. Ezért az NBI/B-ben szereplő junior csapatot el kívánja indítani a Megye I. felnőtt bajnokságban. A KNKSE célja, hogy önerőből, a csapat, bajnokságban elért eredményével vívja ki a majdani NBII.-es szereplést. kívánunk más eszközökhöz nyúlni. Az új nevezés tekintetében kizárólag a sportban elért eredmény, a siker határozza meg a továbbjutást! A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg még mindig a bajnokság küzdelmeit. Egyesületünk célja továbbra is a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Egyesületünk továbbra is azon dolgozik, hogy az utánpótlás nevelésünk km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) folyamatos legyen. Ezen településeken történő munka a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt jóval nagyobb energiát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sporthoz való kötődés alapjainak lerakása a következő 6-8 évben meg fogja hozni gyümölcsét. A KNKSE kitartóan küzd azért, hogy a települések, a nagyvárosokhoz közel azonos lehetőségekkel rendelkezzenek. A TAO ezt lehetővé teszi. A KNKSE pedig hozzáadott értékként rengeteg munkával szakmai alapokat ad ahhoz, hogy általában a mozgás, de leginkább a kézilabdához való kötődés alapjai szilárdak legyenek ezeken a településeken. A gyermekeknek jelentős változást hozott a KNKSE egyesülethez való tartozás, amit a következőkben még jobban szeretnénk növelni. Terveink között továbbra is szerepel 3-4 fiókcsapat bevonása az utánpótlás programba, hogy az elő pályázatban is említett, az MKSZ sportstratégiájával összhangban egy széles horizontális alapra tudjon építkezni a kecskeméti női kézilabda. Egyesületünk csapatainak jelenleg nagyon alap szinten, de biztosított a kézilabda méretű sportcsarnokban történő edzés. Mivel ezek oktatási intézmény tulajdonban és üzemeltetésben vannak, a kiszolgáltatottság sajnos nagymértékű. Az intézmények kötelező feladataik ellátására és minél nagyobb egyéb bevételekre törekednek, amely sokszor az edzés időpontok megváltozásával, vagy több esetben annak felfüggesztésével jár. Rugalmasan kezelve az eseteket, a probléma megoldható, de hosszú távon egy esetleget komolyabb cél elérése érdekében ezek már komoly akadályok lehetnek. Kecskeméten 4 kézilabda méretű fedett sportpálya található, melyből 3-at oktatási intézmény üzemeltet. A több mint 40 alsó és középfokú intézmények sportcsarnokaiból, fedett sportpályáiból, termeiből mindössze 2 helyen található kézilabda méretű pálya. A 3 felsőfokú intézmény esetében 1 helyen. Ez nagyon kevés! Természetesen, mint azt előző pályázatunkban is említettük, növelni kellene a kézilabda méretű sportpályák darabszámát Kecskeméten. Rövid időn belül fel kell számolni azokat az aránytalanságokat sportpályaméret tekintetében, amelyek erőteljesen (90%) a többi csapatsport felé billenti a mérleg nyelvét. Egyesületünknek nagy összegű tartozásaink nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok nem terhelik. Szponzori partnereink megtartása azonban óriási munkát igényel. Irányított szponzorációval szemben pedig nincs lehetőségünk. Ennek ellenére egyesületünk kitart, a kecskeméti női kézilabda megszilárdításánál. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató. Szponzorcégekkel történő tárgyalásaink hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. A Kecskeméti NKSE apró lépésekkel, önerejéből, saját játékosaival vívta ki az NBI/B-be történő feljutást. Az NBI/B jóval nagyobb kihívásokat tartalmaz személyi, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban, mint az NBII. osztály. A KNKSE feljutásakor semmilyen komolyabb támogatást nem kapott. Önerejéből, saját maga által felállított célok elérésével, küzdeni akarásával kezdte el az NBI/B-s bajnokságot. A TAO törvény nagy lehetőséget adott az egyesületnek, de ezek eredményessége a környezeti segítségek nélkül (pénzügyi támogatások és utánpótlás nevelés hiánya) csak a saját kreativitásra és mérhetetlen sok munkabefektetéssel, előremutató döntésekkel rövidtávon nem, de hosszú távon látványos lehet. Az egyesület utánpótlás nevelésének eredményessége is évek múlva ad gyümölcsöt. A KESI (Kecskeméti Sportiskola) több éves tevékenységében nagymértékű korosztályhiányok mutatkoznak, ami a KNKSE számára óriási gondot okoz mind a junior, mind pedig a felnőtt csapat, játékos pótlására. A KESI annak idején átvéve az utánpótlás nevelést, a 1995 és a 2000-es korosztály között jelenleg nem tud képzett játékosokat adni. Jó képességű játékost 1995-ös korosztályból is csak 3-4. Azért kezdtük el a saját utánpótlás nevelésünket, hogy a KESI-nek történő segítés (integrálás) lehetőséget adhat egy sokkal nagyobb létszámú, szakmai alapokra helyezett utánpótlásbázis kiépítésére, ugyanis a KESI fiú utánpótlás nevelésénél edző dolgozik, a lányoknál 3 fő. A Kecskeméti NKSE a as idényben a fennmaradást és a fokozatosság elvét követve a lehetőségek figyelembevételével az utánpótlás megerősítését irányozta elő. Ezt fogja tenni a es időszakban is. A TAO-s pályázat lehetőséget adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használunk el. A következő idényben a KNKSE több versenyeztetési lehetőséget szeretne biztosítani játékosai számára. Ezért az NBI/B-ben szereplő junior csapatot el kívánja indítani a Megye I. felnőtt bajnokságban. A KNKSE célja, hogy önerőből, a csapat, bajnokságban elért eredményével vívja ki a majdani NBII.-es szereplést. kívánunk más eszközökhöz nyúlni. Az új nevezés tekintetében kizárólag a sportban elért eredmény, a siker határozza meg a továbbjutást! A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg még mindig a bajnokság küzdelmeit. Egyesületünk célja továbbra is a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Egyesületünk továbbra is azon dolgozik, hogy az utánpótlás nevelésünk km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) folyamatos legyen. Ezen településeken történő munka a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt jóval nagyobb energiát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sporthoz való kötődés alapjainak lerakása a következő 6-8 évben meg fogja hozni gyümölcsét. A KNKSE kitartóan küzd azért, hogy a települések, a nagyvárosokhoz közel azonos lehetőségekkel rendelkezzenek. A TAO ezt lehetővé teszi. A KNKSE pedig hozzáadott értékként rengeteg munkával szakmai alapokat ad ahhoz, hogy általában a mozgás, de leginkább a kézilabdához való kötődés alapjai szilárdak legyenek ezeken a településeken. A gyermekeknek jelentős változást hozott a KNKSE egyesülethez való tartozás, amit a következőkben még jobban szeretnénk növelni. Terveink között továbbra is szerepel 3-4 fiókcsapat bevonása az utánpótlás programba, hogy az elő pályázatban is említett, az MKSZ sportstratégiájával összhangban egy széles horizontális alapra tudjon építkezni a kecskeméti női kézilabda. Egyesületünk csapatainak jelenleg nagyon alap szinten, de biztosított a kézilabda méretű sportcsarnokban történő edzés. Mivel ezek oktatási intézmény tulajdonban és üzemeltetésben vannak, a kiszolgáltatottság sajnos nagymértékű. Az intézmények kötelező feladataik ellátására és minél nagyobb egyéb bevételekre törekednek, amely sokszor az edzés időpontok megváltozásával, vagy több esetben annak felfüggesztésével jár. Rugalmasan kezelve az eseteket, a probléma megoldható, de hosszú távon egy esetleget komolyabb cél elérése érdekében ezek már komoly akadályok lehetnek. Kecskeméten 4 kézilabda méretű fedett sportpálya található, melyből 3-at oktatási intézmény üzemeltet. A több mint 40 alsó és középfokú intézmények sportcsarnokaiból, fedett sportpályáiból, termeiből mindössze 2 helyen található kézilabda méretű pálya. A 3 felsőfokú intézmény esetében 1 helyen. Ez nagyon kevés! Természetesen, mint azt előző pályázatunkban is említettük, növelni kellene a kézilabda méretű sportpályák darabszámát Kecskeméten. Rövid időn belül fel kell számolni azokat az aránytalanságokat sportpályaméret tekintetében, amelyek erőteljesen (90%) a többi csapatsport felé billenti a mérleg nyelvét. Egyesületünknek nagy összegű tartozásaink nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok nem terhelik. Szponzori partnereink megtartása azonban óriási munkát igényel. Irányított szponzorációval szemben pedig nincs lehetőségünk. Ennek ellenére egyesületünk kitart, a kecskeméti női kézilabda megszilárdításánál. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató. Szponzorcégekkel történő tárgyalásaink hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése releváns. releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A személyi jellegű kifizetések időtartama:

4 Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, azonban a személyi jellegű kifizetések táblázata személyekre lebontva konkrétan tartalmazza a bérjellegű fizetések időintervallumát. A pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, a pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: Sporteszközök a felkészülés első fázisától, hogy zavartalan legyen a es idény kezdése. Ütemezett formában történne a beszerzés, hisz nyárra a leigazolt játékosok súlyozott részvételével nyári sporttábort szervezünk (cél: tömegbázis építés, további szponzorkeresés) Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Sportegészségügyi eszközöket a as idény meglehetősen sok és váratlan sérülései miatt már a felkészülési időszakra szeretnénk biztosítani, hogy sérülés, vagy egyéb esetekben a rehabilitációt azonnal el tudjuk kezdeni. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: A következő idényre történő szerződéskötések fogják tartalmazni, melynek megtárgyalása a nyári időszakra tehető. Időpont: július 01-től, 2013.június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Az egyéni szervezések pedig folyamatban vannak. A kifizetések az adott szervezésben résztvevőkkel történt megállapodás tartalmazza. Leginkább az utófinanszírozást szorgalmazzuk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Időpont: július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Edzőtáborozás tervezett ideje: Időpont: július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Leginkább az augusztusi és januári időpontok esélyesek. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): Az időintervallumok a személyi jellegű ráfordítások táblázata tartalmazza. Időpont: június 01-től, 2013.június 1. A személyi jellegű kifizetések időtartama: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, azonban a személyi jellegű kifizetések táblázata személyekre lebontva konkrétan tartalmazza a bérjellegű fizetések időintervallumát. A pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: Az időintervallum megegyezik a pályázati időintervallummal, a pályázati pénzek elnyerése és azok cégek felé történő lobbizással való megszerzése függvényében. Ezt nagymértékben befolyásolhatja az önerő biztosítása. Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: Sporteszközök a felkészülés első fázisától, hogy zavartalan legyen a es idény kezdése. Ütemezett formában történne a beszerzés, hisz nyárra a leigazolt játékosok súlyozott részvételével nyári sporttábort szervezünk (cél: tömegbázis építés, további szponzorkeresés) Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: Sportegészségügyi eszközöket a as idény meglehetősen sok és váratlan sérülései miatt már a felkészülési időszakra szeretnénk biztosítani, hogy sérülés, vagy egyéb esetekben a rehabilitációt azonnal el tudjuk kezdeni. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Időpont: július 01-től, 2014.június 30. folyamatosan (terv!) Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: A következő idényre történő szerződéskötések fogják tartalmazni, melynek megtárgyalása a nyári időszakra tehető. Időpont: július 01-től, 2013.június 30. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: Az MKSZ kiírásának megfelelően! Az egyéni szervezések pedig folyamatban vannak. A kifizetések az adott szervezésben résztvevőkkel történt megállapodás tartalmazza. Leginkább az utófinanszírozást szorgalmazzuk. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Időpont: július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Edzőtáborozás tervezett ideje: Időpont: július 01-től, 2013.június 30. folyamatosan (terv!) Leginkább az augusztusi és januári időpontok esélyesek. Természetesen a szponzorpénzek beérkezése módosíthatja a tervet! Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): Az időintervallumok a személyi jellegű ráfordítások táblázata tartalmazza. Időpont: június 01-től, 2013.június 1. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Kecskeméti NKSE a fél évvel ezelőtt megalkotott célkitűzéseit, koncepcióit kívánja a továbbiakban is megvalósítani hangsúlyozva, hogy mindezt az MKSZ sportstratégiájával összhangban teszi. Egyesületünk több mint 80 éves múltja arra kötelez bennünket, hogy a mostani gazdasági helyzet és az ebből adódó lehetőségeket figyelve a fennmaradás biztosítása mellett a jövő felé történő tekintéssel apró lépésekkel haladjon előre. kíván élni, sőt elítéli az olyan osztályok közötti előrelépéseket, amelyek üzleti alapokra vannak helyezve, ugyanis se az adott, sem pedig a magyarországi kézilabda szakmai stratégiájával nem egyezik, annak jövőjét nem szolgálja. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület új elnöksége legelőször 2008-ban, majd később, a 2010-es KNKSE prezentációban fogalmazta meg az egyesület alapkoncepcióját, amely a hazai játékosállományra való építkezésre, az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésére és nem utolsó sorban a magyar női kézilabda bajnokságban való sikeres szereplésre irányult. A 2010-ben életbe lépő, majd 2011-ben jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület sportfejlesztési stratégiáját úgy alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület három évvel ezelőtt megfogalmazott alapkoncepcióját és szerves egységet képezzen a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával. A KNKSE jelenlegi helyzetét tekintve, illetve a realitások talaján maradva a női kézilabda Kecskemét és a környékbeli települések széles társadalmának bevonásával egy biztos, stabil bázis kiépítésén dolgozik. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyesületünk leginkább e koncepció köré csoportosítja a fejlődés irányát. A KNKSE négyéves koncepciója egy széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, melynek része a sport melletti tanulás biztosítása. (duális képzés kialakítása) Ez egyértelmű és világos jövőképet mutat az aktív sportolás felé vonzódóknak. Teszi mindez a mozgás, sportolás, a női kézilabda népszerűsítéséért és természetesen azért, hogy a kecskeméti sport és a magyar női kézilabda világviszonylatban is elismert sikereihez hozzá tudjon járulni A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Több mint nyolcvan éves múltra tekinthet vissza Kecskeméten a női kézilabda. Az 1930-as években a KTE szakosztályaként szerepeltek a különböző bajnokságokban, mégpedig jó

5 eredményekkel. Ezekben az években még labdarúgópálya nagyságú területen folytak a mérkőzések. Később a kispályás utódaikat, az országosnak számító kecskeméti nagyvállalatok támogatták. Elsőként az Építők, majd 1973-ig a BRG színeiben indult a kecskeméti egyesület a bajnokságban től KTE, majd BÁCSÉP és DUTÉP sportegyesületeken belül működött női kézilabda szakosztály tól újból a KTE berkeiben sportoltak Kecskeméten a női kézilabdások tól pedig Delfin KC néven volt jelen Kecskeméten a női kézilabda. A KNKSE 2001-ben alakult meg oly módon, hogy rendezett pénzügyi helyzetben, jogutódlással kivált a Delfin KC-ból Csapatunk eredményessége, tendenciák Annak ellenére, hogy Kecskeméten a nyolcvanas-kilencvenes években épülő iskolai tornatermek, sportcsarnokok pályáinak majdnem mindegyike kosár- és röplabda csapatsportok játékára épült, a női kézilabda néhány elszánt szakmai vezető munkájának köszönhetően nem tűnt el. A fentiek ellenére saját nevelésű játékosokra alapozva (utánpótlás bázis) mindig meghatározó szerepet játszott az NBII és NBI/B-s bajnokságokban, sőt válogatott játékosokat nevelt ki. A jelenlegi helyzetbe a 2008-ban újjáalakult elnökség és szakmai vezetés munkájának köszönhetően apró, de határozott lépésekkel jutott Kecskeméten a női kézilabda. Az elmúlt négy év sporteredményei 2008/2009 Kecskeméti NKSE NBII /2010 Kecskeméti NKSE NBII /2011 Kecskeméti NKSE NBI/B /2012 Kecskeméti NKSE NBI/B 10. A fokozatosság elve és mindig az adott gazdasági helyzethez (szponzori támogatásokhoz) igazított költségvetés garantálta azt, hogy bármely osztályban kitűzött cél elérése, nem adósságok árán született. Egyesületünk eddig ennek köszönhette azt, hogy míg egyes egyesületek már a legutolsó es bajnokságban nem tudtak elindulni, addig a KNKSE igaz egyre nehezebb körülmények között is, de ott tudott lenni a bajnokságban. A Kecskeméti NKSE a as idényben a fennmaradást elvét követve az utánpótlás megerősítését irányozta elő. A TAO-s pályázat esélyt adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használ fel. A TAO-s pályázatban elnyert támogatási forrás azonban önerőt is igényel. Ennek előteremtése a szponzor pénzek szűkössége, illetve az ezen felüli egyéb, a bajnokságban való részvételnél kötelezően felmerülő költségek elsődlegessége miatt már-már megoldhatatlan feladatként hárul a vezetésre. Jelenleg az ország és a cégek gazdasági helyzetét tekintve a forráskeresésnél hónapról-hónapra új és új stratégiai döntésekre készteti az egyesületet, amit csak mindennapos munkával lehet az eredményesség irányába terelni. A szponzori partnerek megtartása óriási munkát igényel. A cégek jelenlegi pénzügyi helyzetéből fakadóan ugyanis a szponzori pozíciók mozgása állandóan napirenden van. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató lehet. Szponzorcégekkel történő tárgyalások hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Az egyesületnek tartozásai nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok (hitelek, kölcsönök visszafizetése) nem terhelik. A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg a bajnokság küzdelmeit. Egyesület célja a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Utánpótlás nevelés km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) szervezése, a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt nagyobb munkát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sport alapjainak lerakása a következő években meg fogja hozni gyümölcsét. Az utánpótlás nevelés és a felnőtt csapat kapcsolatában szemléletváltozásnak kell bekövetkezni, mert hiába kerülnek ki tehetséges gyermekek (leendő játékosok) a több évig tartó áldozatos munka eredményeképp, ha a megtartó erő gyenge, akkor azok átigazolnak más egyesülethez. Az elmúlt években hiába bontakozott ki számos tehetséges játékos Kecskemét utánpótlás neveléséből, ha többnyire be sem fejezve a KESI-ben folytatott munkát, idő előtt távozott a sportiskolából, esélyt sem adva a felnőtt csapathoz történő átigazolásra. Ezért a KNKSE ezen a nyáron a KESI-vel kötött új megállapodásában egy szorosabb stratégiai együttműködést határozott meg! 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója A verseny- és élsportban A Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület (KNKSE) célja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen Kecskeméten a női kézilabda egyre nagyobb térhódításában. Megőrizze az eddig elért eredményeit, majd olyan célokat határozzon meg, mely egymásra épülő szakma stratégiai elemekkel, az elkövetkező négy évben határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell erősíteni a KNKSE menedzselését (MKSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). A KNKSE jövőképet tudjon mutatni az utánpótlásbázis részére. Megvalósítás koncepciója: Hosszú távú és éves stratégia, cselekvési terv kialakítása, egyeztetése az MKSZ sportstratégiájával. Bajnoki fordulókon elért eredmények szakmai alapon történő folyamatos vizsgálata, elemzése. Döntések meghozatala az előzőekben meghatározott célok eléréséhez. Minőségi szakmai háttér biztosítása (edző- és menedzserképzések). Média pontos, gyors, maximális kiszolgálása (információáramlás kialakítása, idő, technikai háttér). Elektronikus megjelenés napi szinten az érdeklődők kiszolgálása érdekében web és közösségi oldalakon (előre meghatározott témakörök rendszeres megjelenése írás, fotó, videó formátumban). A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a már meglévő alapokra (Rákóczi Általános Iskola) illetve azt kibővítve középfokú intézménnyel folyamatos képzés létrehozása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az utánpótlás-nevelés területén Kecskeméti Sportiskola Női Kézilabda Szakosztályával történő együttműködés folytatása. Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés - felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Kecskemét mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzéshelyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása kecskeméti központtal. (Kézilabda Akadémia) Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Kecskemét jó területi elhelyezkedése, dinamikusan fejlődő gazdaság, illetve alap, közép és felsőoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása. Megvalósítás koncepciója: A Kecskeméti Sportiskola megalakulásakor (3 évvel ezelőtt) átvett utánpótlásbázisának fokozatos fejlesztését közös koncepciók kialakításával lehet elérni. Közös éves tervek kialakítása, melynek összhangban kell lenni a KNKSE és az MKSZ sportstratégiájával. Tudatosabb KESI utánpótlás nevelés kialakítása KNKSE felé. A kecskeméti kézilabdasporthoz való szorosabb kötődés tudatos kialakítása az elvándorlás megakadályozása érdekében. Környező települések óvodáinak, iskoláinak bekapcsolása a kézilabda sportba. Utánpótlás korosztályonként igazolt játékosok a környező településekről. Jövőkép, elhivatottság, valahova való tartozás erősítése, ami a kézilabdasport lehet. Duális képzés kialakítása, amely a sport jövőképe mellett a civil szférában való későbbi beilleszkedést is garantálja. Egy meglehetősen széles horizontális alapra, korcsoportonként egymásra épülő vertikális rendszer kiépítése. Óvodák általános iskolák (sport tagozat) középfokú oktatási intézmény (duális képzés alapjainak lerakása) felsőfokú képzés (melléklet) Gazdasági potenciál felmérése, támogatottsági kör ezen keresztül történő megcélzása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az oktatási intézmények keretein belül Szorosabb kapcsolat felvétel az oktatási intézményekkel. Az intézmények igazgatóival, a testnevelőkkel, edzőkkel, helyi sportvezetőkkel egyeztetéseket kell kezdeni a kölcsönös érdekek kialakításában. Ahol nincs, vagy kevés információ áll rendelkezésre, ott a kézilabdasport megismertetése. Rendezvények, sportnapok, tornák közös szervezése. A megvalósítás koncepciója: Éves menetrend kialakítása az oktatási intézmények bevonását illetően. Kiadványok készítése, melyben gyermekoldalról közelíteni meg a kézilabdasport szépségét. Szakképzés. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szabadidős kézilabdázás területén A helyi amatőr csapatok versenyeztetése. Családok megismertetése a sporttal (családi sportnap). A délutáni, hétvégi, szünidei időszak bevonása a kézilabdasportba. A megvalósítás koncepciója: Helyi sportnapokon való részvétel az adott település aktív testnevelőinek bevonásával. A szülők aktív segítség nyújtásának kialakítása, bevonásuk a sportnapok szervezésébe, lebonyolításába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén A megváltozott jogi és támogatási rendszerhez igazítottan egységes szervezeti és irányítási rendszer kidolgozása. Egyesületünk döntéshozó és végrehajtó testületének újjászervezése (sportszakmai és pénzügyi menedzsment, kommunikációs és egyéb sportkapcsolatok, utánpótlás és szabadidős kézilabda, illetve a sportegészségügy terén) Megvalósítás koncepciója Pénzügyi menedzsment oldalra elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező (akár volt játékosok) bevonása munkába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az egyesület finanszírozásában Magántőke bevonása. Szponzorok felkutatása. Olyan cél és jövőkép meghatározása, mely vonzó a befektetői oldal számára. További szimpatizánsok, és támogatók megnyerése. Pályázati lehetőségek kutatása. Sporttámogatás és a szponzori támogatás együtt kezelése. Megvalósítás koncepciója Kecskemét és térsége gazdasági potenciáljának felmérése. Elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása. Sikeres pályázatbeadás érdekében sportfinanszírozásban jártas cég bevonása. Kecskemét várható gazdasági potenciáljára történő stratégiai tervek elkészítése. Támogatói oldal sporton keresztüli érdekeinek felkutatása, megismerése, majd a kézilabdasportba való beágyazása. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási kapcsolati pontok kialakítása, mely nemcsak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem viszonzásul azok teljes mértékű kiszolgálására is. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához.

6 A sportági létesítmények vonatkozásában Kecskemét városában sok iskolai csarnok található, melyből méretüket tekintve csak kettő rendelkezik kézilabda pályamérettel a Rákóczi és a Lánchíd iskola. Számuk tehát kevés. Ráadásul a két sportcsarnok is elavult. A minőségi utánpótlásbázis kialakításának illetve a minőségi kézilabdasport megteremtéséhez feltétlenül szükséges a magas színvonalú létesítmények biztosítása. Megvalósítás koncepciója A régi, de kézilabdasport játszására alkalmas csarnokok tulajdonviszonyainak feltérképezése. (2012-től az iskolák állami irányítás alá kerülnek) Az utánpótlásbázis és minőségi kézilabda érdekében tulajdonosváltás (akár leválasztása az iskolától pl.: Rákóczi sportcsarnok). Komplex, bővítéssel együtt felújítási terv készítése. Pályázat beadása a megvalósításra. Kézilabda Akadémia létrehozásával Új multifunkcionális Sportcentrum létrehozása: sportcsarnok, illetve a környezetében egyéb szabadtéri sportolásra alkalmas területtel. A Sportcentrumban a bajnoki és a nemzetközi mérkőzéseken felül szabadidős kézilabdától kezdve minden korosztály megtalálná a sportolás lehetőségét. Funkcióit tekintve akár edzőtáborozásra is alkalmas lenne. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szaktudás, szakemberképzés területén Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása. Megvalósítás koncepciója A vertikális szinteknek megfelelő szakembergárda szakképzéseinek biztosítása. Megfelelő alapokkal rendelkező volt játékosok bevonása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). Céljaink az oktatási intézmények keretein belül A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése. A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása. Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része. Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior, megyei bajnokság, helyi bajnokság). A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen. A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. A FIATAL GENERÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁS Életmódunk meghatározó eleme: a szabadidő. Napjainkra a fiatal generáció szabadidő eltöltésének struktúrája jelentősen átalakult. Vannak olyan tevékenységek, melyek kockázatnövelő hatásaival hajlamosítanak a dohányzásra, alkohol- és drogfogyasztásra. Ide sorolható a bandázás fogalma, a fogyasztásorientált tevékenység elterjedése és az internet nem tudásalapú használata. Itt léphet előtérbe a sport, melynek védőhatást kifejtő következménye van a szabadidő hasznos eltöltésében. A sport egészségvédő, egészségmegtartó hatásai széles körben ismertek. Óvatosan kell kezelnünk a profi és az amatőr kézilabdázást. Mindenkiből nem lehet válogatott szintű játékost képezni, de ha a rá leselkedő urbanizációs veszélyektől távol tartjuk őket, már óriási eredményt értünk el. utolsó sorban ezeket a gyerekeket a kézilabda iránti elkötelezettség hatására később szülőként (esetleg támogatóként) is viszontláthatjuk. Kockázati tényezők természetesen vannak az aktívan sportolók között. vagyunk egyformák, mindenki más személyiség van, aki pl. ellenállóbb a csábításokkal szemben. De aki részt vesz az edzéseken annak tevékenysége jobban figyelemmel kísérhető. Edzésről való elmaradás például intő jel (azonnali kontrollt jelent szülő illetve iskola felé), és közös munkával könnyebb visszaterelni a helyes útra. A sport a teljes személyiséget formálja, a testi és a lelki egészségre egyaránt kedvezően hat. A fiatalkorban elkezdett, rendszeresen űzött testedzés nagy jelentőségű egész életünkre nézve. csak a pozitív társadalmi, gazdasági hatásai miatt van értelme sportolni, hanem az élményt nyújtó, örömszerző eredménye miatt is. A Kecskeméti NKSE a fél évvel ezelőtt megalkotott célkitűzéseit, koncepcióit kívánja a továbbiakban is megvalósítani hangsúlyozva, hogy mindezt az MKSZ sportstratégiájával összhangban teszi. Egyesületünk több mint 80 éves múltja arra kötelez bennünket, hogy a mostani gazdasági helyzet és az ebből adódó lehetőségeket figyelve a fennmaradás biztosítása mellett a jövő felé történő tekintéssel apró lépésekkel haladjon előre. kíván élni, sőt elítéli az olyan osztályok közötti előrelépéseket, amelyek üzleti alapokra vannak helyezve, ugyanis se az adott, sem pedig a magyarországi kézilabda szakmai stratégiájával nem egyezik, annak jövőjét nem szolgálja. Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület új elnöksége legelőször 2008-ban, majd később, a 2010-es KNKSE prezentációban fogalmazta meg az egyesület alapkoncepcióját, amely a hazai játékosállományra való építkezésre, az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésére és nem utolsó sorban a magyar női kézilabda bajnokságban való sikeres szereplésre irányult. A 2010-ben életbe lépő, majd 2011-ben jelentős elemekkel bővülő sporttörvénnyel összhangban a Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület sportfejlesztési stratégiáját úgy alakította ki, hogy az tartalmazza az egyesület három évvel ezelőtt megfogalmazott alapkoncepcióját és szerves egységet képezzen a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával. A KNKSE jelenlegi helyzetét tekintve, illetve a realitások talaján maradva a női kézilabda Kecskemét és a környékbeli települések széles társadalmának bevonásával egy biztos, stabil bázis kiépítésén dolgozik. A jelenlegi gazdasági helyzetben egyesületünk leginkább e koncepció köré csoportosítja a fejlődés irányát. A KNKSE négyéves koncepciója egy széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, melynek része a sport melletti tanulás biztosítása. (duális képzés kialakítása) Ez egyértelmű és világos jövőképet mutat az aktív sportolás felé vonzódóknak. Teszi mindez a mozgás, sportolás, a női kézilabda népszerűsítéséért és természetesen azért, hogy a kecskeméti sport és a magyar női kézilabda világviszonylatban is elismert sikereihez hozzá tudjon járulni A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Több mint nyolcvan éves múltra tekinthet vissza Kecskeméten a női kézilabda. Az 1930-as években a KTE szakosztályaként szerepeltek a különböző bajnokságokban, mégpedig jó eredményekkel. Ezekben az években még labdarúgópálya nagyságú területen folytak a mérkőzések. Később a kispályás utódaikat, az országosnak számító kecskeméti nagyvállalatok támogatták. Elsőként az Építők, majd 1973-ig a BRG színeiben indult a kecskeméti egyesület a bajnokságban től KTE, majd BÁCSÉP és DUTÉP sportegyesületeken belül működött női kézilabda szakosztály tól újból a KTE berkeiben sportoltak Kecskeméten a női kézilabdások tól pedig Delfin KC néven volt jelen Kecskeméten a női kézilabda. A KNKSE 2001-ben alakult meg oly módon, hogy rendezett pénzügyi helyzetben, jogutódlással kivált a Delfin KC-ból Csapatunk eredményessége, tendenciák Annak ellenére, hogy Kecskeméten a nyolcvanas-kilencvenes években épülő iskolai tornatermek, sportcsarnokok pályáinak majdnem mindegyike kosár- és röplabda csapatsportok játékára épült, a női kézilabda néhány elszánt szakmai vezető munkájának köszönhetően nem tűnt el. A fentiek ellenére saját nevelésű játékosokra alapozva (utánpótlás bázis) mindig meghatározó szerepet játszott az NBII és NBI/B-s bajnokságokban, sőt válogatott játékosokat nevelt ki. A jelenlegi helyzetbe a 2008-ban újjáalakult elnökség és szakmai vezetés munkájának köszönhetően apró, de határozott lépésekkel jutott Kecskeméten a női kézilabda. Az elmúlt négy év sporteredményei 2008/2009 Kecskeméti NKSE NBII /2010 Kecskeméti NKSE NBII /2011 Kecskeméti NKSE NBI/B /2012 Kecskeméti NKSE NBI/B 10.

7 A fokozatosság elve és mindig az adott gazdasági helyzethez (szponzori támogatásokhoz) igazított költségvetés garantálta azt, hogy bármely osztályban kitűzött cél elérése, nem adósságok árán született. Egyesületünk eddig ennek köszönhette azt, hogy míg egyes egyesületek már a legutolsó es bajnokságban nem tudtak elindulni, addig a KNKSE igaz egyre nehezebb körülmények között is, de ott tudott lenni a bajnokságban. A Kecskeméti NKSE a as idényben a fennmaradást elvét követve az utánpótlás megerősítését irányozta elő. A TAO-s pályázat esélyt adott az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használ fel. A TAO-s pályázatban elnyert támogatási forrás azonban önerőt is igényel. Ennek előteremtése a szponzor pénzek szűkössége, illetve az ezen felüli egyéb, a bajnokságban való részvételnél kötelezően felmerülő költségek elsődlegessége miatt már-már megoldhatatlan feladatként hárul a vezetésre. Jelenleg az ország és a cégek gazdasági helyzetét tekintve a forráskeresésnél hónapról-hónapra új és új stratégiai döntésekre készteti az egyesületet, amit csak mindennapos munkával lehet az eredményesség irányába terelni. A szponzori partnerek megtartása óriási munkát igényel. A cégek jelenlegi pénzügyi helyzetéből fakadóan ugyanis a szponzori pozíciók mozgása állandóan napirenden van. Kecskemét most alakuló gazdasági potenciálja sport terén még kevésbé mutatja meg magát, de a jövő azonban biztató lehet. Szponzorcégekkel történő tárgyalások hosszadalmasak, melynek eredményeképpen a jövőt tekintve pozitív oldalon, a KNKSE mennyiségi és minőségi változás előtt állhat. Az egyesületnek tartozásai nincsenek, ilyen típusú pénzügyi kockázatok (hitelek, kölcsönök visszafizetése) nem terhelik. A KNKSE felnőtt csapata, mint az NBI/B harmadévese, egy teljesen megfiatalított játékosállománnyal igazi próbatételként éli meg a bajnokság küzdelmeit. Egyesület célja a bajnokságban való helytállás, hisz a jövőkép egyike az NBI/B bajnokságban való helyzetünk megszilárdítása, hogy a fiatalok kézilabdasporthoz való kötődése, erősödése e téren is biztosított legyen. Utánpótlás nevelés km-es körzet településein történő elindítása (Kerekegyháza, Szentkirály, Jakabszállás, Nyárlőrinc) szervezése, a sajátos adottságok, más társadalmi beágyazottság, kommunikáció miatt nagyobb munkát igényelt és fog igényelni a jövőben is, de ezeken a területeken a sport alapjainak lerakása a következő években meg fogja hozni gyümölcsét. Az utánpótlás nevelés és a felnőtt csapat kapcsolatában szemléletváltozásnak kell bekövetkezni, mert hiába kerülnek ki tehetséges gyermekek (leendő játékosok) a több évig tartó áldozatos munka eredményeképp, ha a megtartó erő gyenge, akkor azok átigazolnak más egyesülethez. Az elmúlt években hiába bontakozott ki számos tehetséges játékos Kecskemét utánpótlás neveléséből, ha többnyire be sem fejezve a KESI-ben folytatott munkát, idő előtt távozott a sportiskolából, esélyt sem adva a felnőtt csapathoz történő átigazolásra. Ezért a KNKSE ezen a nyáron a KESI-vel kötött új megállapodásában egy szorosabb stratégiai együttműködést határozott meg! 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója A verseny- és élsportban A Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület (KNKSE) célja, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség sportstratégiájával összhangban határozott lépéseket tegyen Kecskeméten a női kézilabda egyre nagyobb térhódításában. Megőrizze az eddig elért eredményeit, majd olyan célokat határozzon meg, mely egymásra épülő szakma stratégiai elemekkel, az elkövetkező négy évben határozott fejlődési tendenciát tudjon mutatni. Tovább kell erősíteni a KNKSE menedzselését (MKSZ, média, üzleti szféra, versenysport, utánpótlás). A KNKSE jövőképet tudjon mutatni az utánpótlásbázis részére. Megvalósítás koncepciója: Hosszú távú és éves stratégia, cselekvési terv kialakítása, egyeztetése az MKSZ sportstratégiájával. Bajnoki fordulókon elért eredmények szakmai alapon történő folyamatos vizsgálata, elemzése. Döntések meghozatala az előzőekben meghatározott célok eléréséhez. Minőségi szakmai háttér biztosítása (edző- és menedzserképzések). Média pontos, gyors, maximális kiszolgálása (információáramlás kialakítása, idő, technikai háttér). Elektronikus megjelenés napi szinten az érdeklődők kiszolgálása érdekében web és közösségi oldalakon (előre meghatározott témakörök rendszeres megjelenése írás, fotó, videó formátumban). A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve a már meglévő alapokra (Rákóczi Általános Iskola) illetve azt kibővítve középfokú intézménnyel folyamatos képzés létrehozása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az utánpótlás-nevelés területén Kecskeméti Sportiskola Női Kézilabda Szakosztályával történő együttműködés folytatása. Saját utánpótlásbázis létrehozása a komplex, (utánpótlás nevelés - felnőtt versenysport) egységes női kézilabda sportszakmai stratégiájának megvalósítása érdekében. Szakemberképzés korcsoportonkénti bontásban. Meg kell teremteni Kecskemét mellett, a környező települések bevonását (20-25 km). Edzéshelyek biztosítása (fejlesztések, beruházások) Minőségi utánpótlás bázis kialakítása kecskeméti központtal. (Kézilabda Akadémia) Minőségi utánpótlásbázis gondolata: Kecskemét jó területi elhelyezkedése, dinamikusan fejlődő gazdaság, illetve alap, közép és felsőoktatási bázis. (MKSZ stratégia) Jó adottságokkal, képességekkel rendelkező játékosok megtartása. Megvalósítás koncepciója: A Kecskeméti Sportiskola megalakulásakor (3 évvel ezelőtt) átvett utánpótlásbázisának fokozatos fejlesztését közös koncepciók kialakításával lehet elérni. Közös éves tervek kialakítása, melynek összhangban kell lenni a KNKSE és az MKSZ sportstratégiájával. Tudatosabb KESI utánpótlás nevelés kialakítása KNKSE felé. A kecskeméti kézilabdasporthoz való szorosabb kötődés tudatos kialakítása az elvándorlás megakadályozása érdekében. Környező települések óvodáinak, iskoláinak bekapcsolása a kézilabda sportba. Utánpótlás korosztályonként igazolt játékosok a környező településekről. Jövőkép, elhivatottság, valahova való tartozás erősítése, ami a kézilabdasport lehet. Duális képzés kialakítása, amely a sport jövőképe mellett a civil szférában való későbbi beilleszkedést is garantálja. Egy meglehetősen széles horizontális alapra, korcsoportonként egymásra épülő vertikális rendszer kiépítése. Óvodák általános iskolák (sport tagozat) középfokú oktatási intézmény (duális képzés alapjainak lerakása) felsőfokú képzés (melléklet) Gazdasági potenciál felmérése, támogatottsági kör ezen keresztül történő megcélzása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az oktatási intézmények keretein belül Szorosabb kapcsolat felvétel az oktatási intézményekkel. Az intézmények igazgatóival, a testnevelőkkel, edzőkkel, helyi sportvezetőkkel egyeztetéseket kell kezdeni a kölcsönös érdekek kialakításában. Ahol nincs, vagy kevés információ áll rendelkezésre, ott a kézilabdasport megismertetése. Rendezvények, sportnapok, tornák közös szervezése. A megvalósítás koncepciója: Éves menetrend kialakítása az oktatási intézmények bevonását illetően. Kiadványok készítése, melyben gyermekoldalról közelíteni meg a kézilabdasport szépségét. Szakképzés. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szabadidős kézilabdázás területén A helyi amatőr csapatok versenyeztetése. Családok megismertetése a sporttal (családi sportnap). A délutáni, hétvégi, szünidei időszak bevonása a kézilabdasportba. A megvalósítás koncepciója: Helyi sportnapokon való részvétel az adott település aktív testnevelőinek bevonásával. A szülők aktív segítség nyújtásának kialakítása, bevonásuk a sportnapok szervezésébe, lebonyolításába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén A megváltozott jogi és támogatási rendszerhez igazítottan egységes szervezeti és irányítási rendszer kidolgozása. Egyesületünk döntéshozó és végrehajtó testületének újjászervezése (sportszakmai és pénzügyi menedzsment, kommunikációs és egyéb sportkapcsolatok, utánpótlás és szabadidős kézilabda, illetve a sportegészségügy terén) Megvalósítás koncepciója Pénzügyi menedzsment oldalra elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Képzett, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező (akár volt játékosok) bevonása munkába. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához Az egyesület finanszírozásában Magántőke bevonása. Szponzorok felkutatása. Olyan cél és jövőkép meghatározása, mely vonzó a befektetői oldal számára. További szimpatizánsok, és támogatók megnyerése. Pályázati lehetőségek kutatása. Sporttámogatás és a szponzori támogatás együtt kezelése. Megvalósítás koncepciója Kecskemét és térsége gazdasági potenciáljának felmérése. Elismert kecskeméti cégek vezetőinek bevonása az egyesület elnökségébe. Rövid, közép és hosszú távú stratégiák kialakítása. Sikeres pályázatbeadás érdekében sportfinanszírozásban jártas cég bevonása. Kecskemét várható gazdasági potenciáljára történő stratégiai tervek elkészítése. Támogatói oldal sporton keresztüli érdekeinek felkutatása, megismerése, majd a kézilabdasportba való beágyazása. Széles, mindenre kiterjedő szponzori és sporttámogatási kapcsolati pontok kialakítása, mely nemcsak a támogatók pénzének megszerzésére irányul, hanem viszonzásul azok teljes mértékű kiszolgálására is. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A sportági létesítmények vonatkozásában Kecskemét városában sok iskolai csarnok található, melyből méretüket tekintve csak kettő rendelkezik kézilabda pályamérettel a Rákóczi és a Lánchíd iskola. Számuk tehát kevés. Ráadásul a két sportcsarnok is elavult. A minőségi utánpótlásbázis kialakításának illetve a minőségi kézilabdasport megteremtéséhez feltétlenül szükséges a magas színvonalú létesítmények biztosítása. Megvalósítás koncepciója A régi, de kézilabdasport játszására alkalmas csarnokok tulajdonviszonyainak feltérképezése. (2012-től az iskolák állami irányítás alá kerülnek) Az utánpótlásbázis és minőségi kézilabda érdekében tulajdonosváltás (akár leválasztása az iskolától pl.: Rákóczi sportcsarnok). Komplex, bővítéssel együtt felújítási terv készítése. Pályázat beadása a megvalósításra. Kézilabda Akadémia létrehozásával Új multifunkcionális Sportcentrum létrehozása: sportcsarnok, illetve a környezetében egyéb szabadtéri sportolásra alkalmas területtel. A Sportcentrumban a bajnoki és a nemzetközi mérkőzéseken felül szabadidős kézilabdától kezdve minden korosztály megtalálná a sportolás lehetőségét. Funkcióit tekintve akár edzőtáborozásra is alkalmas lenne. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához A szaktudás, szakemberképzés területén

8 Mind a felnőtt és az utánpótlás kézilabda területén folyamatos képzés szükséges az egyre nagyobb követelményeket igénylő színvonal biztosításához. Az edzőképzés mellett a különböző szakterületekre, mint gazdasági, jogi, kommunikáció és marketing, sőt logisztika, megfelelő szakemberek biztosítása, vagy a megfelelő alapokkal rendelkezőknek rendszeres továbbképzés biztosítása. Megvalósítás koncepciója A vertikális szinteknek megfelelő szakembergárda szakképzéseinek biztosítása. Megfelelő alapokkal rendelkező volt játékosok bevonása. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a feladat megvalósításához. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,az emelt szintű fizikai aktivitásba. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). Céljaink az oktatási intézmények keretein belül A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése. A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása. Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része. Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior, megyei bajnokság, helyi bajnokság). A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen. A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. A FIATAL GENERÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁS Életmódunk meghatározó eleme: a szabadidő. Napjainkra a fiatal generáció szabadidő eltöltésének struktúrája jelentősen átalakult. Vannak olyan tevékenységek, melyek kockázatnövelő hatásaival hajlamosítanak a dohányzásra, alkohol- és drogfogyasztásra. Ide sorolható a bandázás fogalma, a fogyasztásorientált tevékenység elterjedése és az internet nem tudásalapú használata. Itt léphet előtérbe a sport, melynek védőhatást kifejtő következménye van a szabadidő hasznos eltöltésében. A sport egészségvédő, egészségmegtartó hatásai széles körben ismertek. Óvatosan kell kezelnünk a profi és az amatőr kézilabdázást. Mindenkiből nem lehet válogatott szintű játékost képezni, de ha a rá leselkedő urbanizációs veszélyektől távol tartjuk őket, már óriási eredményt értünk el. utolsó sorban ezeket a gyerekeket a kézilabda iránti elkötelezettség hatására később szülőként (esetleg támogatóként) is viszontláthatjuk. Kockázati tényezők természetesen vannak az aktívan sportolók között. vagyunk egyformák, mindenki más személyiség van, aki pl. ellenállóbb a csábításokkal szemben. De aki részt vesz az edzéseken annak tevékenysége jobban figyelemmel kísérhető. Edzésről való elmaradás például intő jel (azonnali kontrollt jelent szülő illetve iskola felé), és közös munkával könnyebb visszaterelni a helyes útra. A sport a teljes személyiséget formálja, a testi és a lelki egészségre egyaránt kedvezően hat. A fiatalkorban elkezdett, rendszeresen űzött testedzés nagy jelentőségű egész életünkre nézve. csak a pozitív társadalmi, gazdasági hatásai miatt van értelme sportolni, hanem az élményt nyújtó, örömszerző eredménye miatt is. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A PROGRAM VÁRHATÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA A KNKSE célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely később továbblépve duális karriert is biztosít a sportolók számára, egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé vonzódóknak. A Kecskeméten túlmutató sportkapcsolatok kialakítása, (környező települések, városok bevonása) nemcsak növeli a szélesebb társadalmi bázist mind a szabadidősport, mind pedig az aktív sportolás terén, hanem a helyi sportszakemberek, lakosok bevonásával a kézilabdasport helyi szintű alapjait is lerakja. Mindez jótékonyan hathat az ottani vállalkozók aktív szerepvállalására is, hisz a csapatot saját magukénak érezve tudatosan fogják azt támogatni. A KNKSE felnőtt csapatépítése helyi sportstratégia oldalról fontos tényező, hisz azoknak, akik elhivatottság szintjén foglalkoznak a női kézilabdával, jövőképet ad. A csapat folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelésre, a Kecskemét és térsége sportaktivitására, szponzorok növekedésére. Mindennek, egy mindent kielégítő sportkomplexum adhat otthont, ahol egyéb szolgáltatások lehetőségeinek kihasználása végett nemcsak a kiemelkedő sporteseményekre látogat el a sportért rajongó, hanem azok rendszeres igénybevétele okán is. A program mely az MKSZ sportstratégiájára épül, Kecskeméten megvalósítható, hiszen a város egyre dinamikusabban fejlődő gazdasági potenciálja, erre elegendő hátteret biztosíthat. A gazdasági növekedés kapcsán várható ezres kvalifikált lakosságszám növekedés pedig fokozhatja a szabadidő aktív eltöltésének igényét, mely a látványcsapatsportág tekintetében a nemzetközi viszonylatban is előkelő helyen álló női kézilabda sport lehet. Kockázatok: A várt gazdasági növekedés elhúzódása. Az irányított szponzoráció. KONCEPCIÓ EDDIGI EREDMÉNYEI A 2008-ban elkezdett KNKSE koncepcióból a fokozatosság elvét követve először az NBII-ben való megerősödés ( évben 5. hely), majd a bajnokság megnyerése ( évben 1. hely) volt a cél melyet az egyesület meg is valósított. A bajnokság megnyerését volt kecskeméti játékosok hazahívásával érte el. Az NBI/B-be való feljutással megnövekedett az egyesület felelőssége, így a bajnokságban való tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás volt a cél. Ezt a KNKSE teljesítette. ( év 9. hely, illetve évben 10. hely) A magasabb bajnokságban való szereplés megnövekedett anyagi terhekkel is járt, melyet az egyesület nagy nehézséggel, (kerülve a felelőtlen költekezést) tudott biztosítani. A TAO-s támogatásnak köszönhetően az utánpótlás nevelés terén évben 24 fő, majd a as idényben már 79 fő saját utánpótlás játékossal fog rendelkezni. Kecskeméten kívül 4 településen indította el utánpótlás nevelését edzők és sportolásra alkalmas csarnok, felszerelés és egyéb eszközök biztosításával. Az utánpótlás nevelés szakmai hátterének (edzők) megteremtése mellett helyi versenyek, de ami a legfontosabb, hivatalos nevezéssel a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt Megyei Kézilabda Bajnokságban való több korcsoportban versenyzést biztosított, megteremtve ezzel a versenyeken való tapasztalatszerzést. Megteremtettük a településeken utánpótlás nevelés tömegbázis aktivizálásának elemeit, amelyet az adott települések társadalmi összefogásának segítségével nyári táborok szervezésével hoztunk és hozunk létre. Leigazolt játékosok, iskolások, családok, vállalkozók bevonásával népszerűsítjük a sport, aktív mozgás szervezetre gyakorolt jótékony hatását. A PROGRAM VÁRHATÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSA A KNKSE célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely később továbblépve duális karriert is biztosít a sportolók számára, egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé vonzódóknak. A Kecskeméten túlmutató sportkapcsolatok kialakítása, (környező települések, városok bevonása) nemcsak növeli a szélesebb társadalmi bázist mind a szabadidősport, mind pedig az aktív sportolás terén, hanem a helyi sportszakemberek, lakosok bevonásával a kézilabdasport helyi szintű alapjait is lerakja. Mindez jótékonyan hathat az ottani vállalkozók aktív szerepvállalására is, hisz a csapatot saját magukénak érezve tudatosan fogják azt támogatni. A KNKSE felnőtt csapatépítése helyi sportstratégia oldalról fontos tényező, hisz azoknak, akik elhivatottság szintjén foglalkoznak a női kézilabdával, jövőképet ad. A csapat folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelésre, a Kecskemét és térsége sportaktivitására, szponzorok növekedésére. Mindennek, egy mindent kielégítő sportkomplexum adhat otthont, ahol egyéb szolgáltatások lehetőségeinek kihasználása végett nemcsak a kiemelkedő sporteseményekre látogat el a sportért rajongó, hanem azok rendszeres igénybevétele okán is. A program mely az MKSZ sportstratégiájára épül, Kecskeméten megvalósítható, hiszen a város egyre dinamikusabban fejlődő gazdasági potenciálja, erre elegendő hátteret biztosíthat. A gazdasági növekedés kapcsán várható ezres kvalifikált lakosságszám növekedés pedig fokozhatja a szabadidő aktív eltöltésének igényét, mely a látványcsapatsportág tekintetében a nemzetközi viszonylatban is előkelő helyen álló női kézilabda sport lehet. Kockázatok: A várt gazdasági növekedés elhúzódása. Az irányított szponzoráció. KONCEPCIÓ EDDIGI EREDMÉNYEI A 2008-ban elkezdett KNKSE koncepcióból a fokozatosság elvét követve először az NBII-ben való megerősödés ( évben 5. hely), majd a bajnokság megnyerése ( évben 1. hely) volt a cél melyet az egyesület meg is valósított. A bajnokság megnyerését volt kecskeméti játékosok hazahívásával érte el. Az NBI/B-be való feljutással megnövekedett az egyesület felelőssége, így a bajnokságban való tapasztalatszerzés és a tisztes helytállás volt a cél. Ezt a KNKSE teljesítette. ( év 9. hely, illetve évben 10. hely) A magasabb bajnokságban való szereplés megnövekedett anyagi terhekkel is járt, melyet az egyesület nagy nehézséggel, (kerülve a felelőtlen költekezést) tudott biztosítani. A TAO-s támogatásnak köszönhetően az utánpótlás nevelés terén évben 24 fő, majd a as idényben már 79 fő saját utánpótlás játékossal fog rendelkezni. Kecskeméten kívül 4 településen indította el utánpótlás nevelését edzők és sportolásra alkalmas csarnok, felszerelés és egyéb eszközök biztosításával.

9 Az utánpótlás nevelés szakmai hátterének (edzők) megteremtése mellett helyi versenyek, de ami a legfontosabb, hivatalos nevezéssel a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt Megyei Kézilabda Bajnokságban való több korcsoportban versenyzést biztosított, megteremtve ezzel a versenyeken való tapasztalatszerzést. Megteremtettük a településeken utánpótlás nevelés tömegbázis aktivizálásának elemeit, amelyet az adott települések társadalmi összefogásának segítségével nyári táborok szervezésével hoztunk és hozunk létre. Leigazolt játékosok, iskolások, családok, vállalkozók bevonásával népszerűsítjük a sport, aktív mozgás szervezetre gyakorolt jótékony hatását. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

10 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezé s Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Folyamatban Egyéb technikai vezető EKHO Ft Ft Ft Kalmár Jenő Edző C EKHO Ft Ft Ft Folyamatban Egyéb Gyúró EKHO Ft Ft Ft Folyamatban Edző B EKHO Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

11 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Informatikai eszközök Laptop 2 db 4 település és Kecskemét leigazolt játékosainak adattárolása, versenyszervezés, működési feladatok ellátása, levelezés, hatékony, gyors kommunikáció, csapatokkal, játékosokkal, médiumokkal, stb Ft Informatikai eszközök Videokamera mérkőzések, edzések felvétele (elemzés) két helyen egyszerre nem lehet egy technika Ft Informatikai eszközök Videokamera állvány stabil kép készítése Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Kézilabda cipő Elhasználódtak, ennél a felszerelésnél a legnagyobb az amortizáció Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Zokni Elhasználódtak a régiek Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Bemelegítő jogging Edzésekhez, felkészülésekhez kell Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Rövid nadrág edző póló Edzésekhez, felkészülésekhez kell Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Kapus nadrág mez Edzésekhez, felkészülésekhez kell Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Kézilabda mez nadrág meccs Egységes megjelenés Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Szabadidő melegítő Egységes megjelenés Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Labda Edzésekhez, meccsekhez kell Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Wax Labda megfelelő tapadása Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Széldzseki Edzésekhez, felkészülésekhez kell Ft Sporteszköz, sportfelszerelés Szabadidő póló Edzésekhez, felkészülésekhez kell Ft Sportegészségügyi eszközök Tape BSN 5 cm Ft Sportegészségügyi eszközök Fagyasztó spray Ft Sportegészségügyi eszközök bemelegítő spray Ft Sportegészségügyi eszközök bemelegítő krém Ft Sportegészségügyi eszközök olló Ft Sportegészségügyi eszközök sebösszehúzó tapasz Ft Sportegészségügyi eszközök lemosó spray Ft Sportegészségügyi eszközök segélytáska Ft Sportegészségügyi eszközök Tape BSN 25 cm Ft Sportegészségügyi eszközök Tape BSN 4 cm Ft Sportegészségügyi eszközök Izotóniás Ft Sportegészségügyi eszközök ragtapasz Ft Sportegészségügyi eszközök tapadó kötés Ft Sportegészségügyi eszközök géz Ft Sportegészségügyi eszközök orrtampon Ft Sportegészségügyi eszközök Honlapfejlesztés üzemeltetés Fejleszteni akarjuk Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/ Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft

12 Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

13 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U14 Serdülő Ifjúsági Junior Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Megyei Országos Nincs 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

14 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő db Ft Ft zokni db Ft Ft bemelegítő jogging db Ft Ft rövidnadrág db Ft Ft edzőpóló db Ft Ft kapusnadrág db Ft Ft kapusmez db Ft Ft kézilabda mez meccs db Ft Ft kézilabda nadrág meccs db Ft Ft sporttáska db Ft Ft szabadidő melegítő alsó-felső db Ft Ft labda db Ft Ft Sporteszköz labdazsák db Ft Ft Sporteszköz wax db Ft Ft Sporteszköz kulacs db Ft Ft Sporteszköz kulacstartó db Ft Ft Sporteszköz medicinlabda db Ft Ft Sporteszköz súlyzó db Ft Ft Sporteszköz szabadidő póló db Ft Ft kabát db Ft Ft Tape BSN 5 cm db Ft Ft Fagyasztó spray db Ft Ft bemelegítő spray db Ft Ft bemelegítő krém db Ft Ft olló db Ft Ft sebösszehúzó tapasz db Ft Ft lemosó spray db Ft Ft segélytáska db Ft Ft Tape BSN 25 cm db Ft Ft Tape BSN 4 cm db Ft Ft ragtapasz db Ft Ft tapadó kötés db Ft Ft géz db Ft Ft orrtampon db Ft Ft Arnika zselé db Ft Ft mineral cream db Ft Ft intenzív hűtőzselé db Ft Ft poliuniverzális tartókötés db Ft Ft Beiersdorf Tape 4 cm db Ft Ft Beiersdorf Tape 5 cm db Ft Ft

15 jégakku db Ft Ft szintetikus bőr db Ft Ft lókrém db Ft Ft izotóniás ital Herbalife db Ft Ft Vitamin db Ft Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség Ifjúsági Serdülő U14 Ifjúsági Serdülő Rákóczi Ferenc Ált. Iskola Sportcsarnoka Ft Ft Nyárlőrinc ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri pályanyárlőrinc Ft ált. 55 iskola sportcsarnoka 3 szabadtéri pálya Ft Szentkirály ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri pálya Ft Ft Jakabszállás ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri 9 pálya 043 Ft Ft Kerekegyháza ált. iskola sportcsarnoka szabadtéri pálya Ft Ft Ének Zenei Általános Iskola Ft Ft Edző tábor terem bérlés Ft Ft NBI/B Felkészülési torna Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Szakmai igazgató Egyéb EKHO Ft Ft Ft Szakmai vezető Egyéb EKHO Ft Ft Ft Boda Zoltán Egyéb EKHO Ft Ft Ft Dr. Zsoldosné Lukács erzsébet Edző EKHO Ft Ft Ft Lerner Levente Edző EKHO Ft Ft Ft Vezetőedző Kecskemét I. (junior) Edző EKHO Ft Ft Ft Dr. Zsoldosné Lukács Edző EKHO Ft Ft Ft Baukó Ferenc Edző EKHO Ft Ft Ft Márki Éva Edző EKHO Ft Ft Ft Lerner Levente Edző EKHO Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése 2 Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor. Szakmai igazgató folyamatban Szakmai vezető folyamatban Boda Zoltán technikai vezető Dr. Zsoldosné Lukács erzsébet Lerner Levente C D U14 U14 U14 U14 U14

16 Vezetőedző Kecskemét I. (junior) Dr. Zsoldosné Lukács Baukó Ferenc Márki Éva Lerner Levente C C C C C U14 U14 U14 U14 U14 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Ft Ft Ft 2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

17 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

18 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Személyi jellegű Tárgyi jellegű Utánpótlás nevelés Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Maximum közrem. díj Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft 0 Ft

19 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Kecskemét (helység), 2013 (év) 10 (hó) 24 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

20 Alulírott Bogdándy Ferenc, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a zetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Kecskemét (helység), 2013 (év) 10 (hó) 24 (nap)

2 / 3 2013.07.29. 14:27

2 / 3 2013.07.29. 14:27 2 / 3 2013.07.29. 14:27 1 Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség

Részletesebben

1. oldal, összesen: 11 oldal

1. oldal, összesen: 11 oldal 1. oldal, 11 oldal 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Veszprémi

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Veszprém Kosárlabda Kft. Veszprém Kosárlabda Kft. 3 A szakszövetség

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... Közhasznú alapítvány 1 8 9 7 4 8 2 3-1 - 0 8 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Soproni Darazsak Ifjúsági és Sport Egyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Darazsak... Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE Dunakeszi KSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub Sportegyesület BEAC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06311/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06311/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

1 / 11 2013.05.06. 10:58

1 / 11 2013.05.06. 10:58 1 / 11 2013.05.06. 10:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Várpalotai Bányász Sportkör Kézilabda Szakosztály VBSK 2 Gazdálkodási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Közhasznú alapítvány 1 1 0 1 9 3 6 3-2 - 0 2 ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság... PVSK-Marketing Kft....

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete SZESE 3 A szakszövetség

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Mizse Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse KC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csolnoki Szabadidő Sportegyesület... A kérelmező szervezet rövidített neve: CSSZSE... Gazdálkodási

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

be/sfp-4094/2015/mkosz

be/sfp-4094/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím:

FKC Hegykő. Horváth Ferencné. elnök E-mail cím: Dr. Jakab Zsolt E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Fertőmenti Kézilabda Club Hegykő FKC Hegykő 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye

Részletesebben

1 / 11 2013.08.01. 15:48

1 / 11 2013.08.01. 15:48 1 / 11 2013.08.01. 15:48 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: XVI. Kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület XVI. Ker. KMSE

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=15 1 / 19 2011.11.23. 14:58 1Ügyiratszám : T-2011/15 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB GYŐRI ETO HC 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 / 11 2014.10.06. 16:35 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

elnök Hoffmann Pál Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

elnök Hoffmann Pál Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportkör Tököl Községi Sportkör Tököl 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

GEORGIKON DSE. Mészáros László. elnök E-mail cím: Kiss György E-mail cím:

GEORGIKON DSE. Mészáros László. elnök E-mail cím: Kiss György E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GEORGIKON Diáksport Egyesület GEORGIKON DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII

Részletesebben

KSE. Lidi Attila. Egyesületi elnök E-mail cím: Varga Sándor E-mail cím:

KSE. Lidi Attila. Egyesületi elnök E-mail cím: Varga Sándor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Községi Sportegyesület Bősárkány 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

1 of 18 2014.11.10. 19:04

1 of 18 2014.11.10. 19:04 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

https://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 18 2014.12.18. 22:43 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Részletesebben

file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 1/10

file:///c:/users/béni Zoltán/Downloads/BEAC kézi tao/pályázat.htm 1/10 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Budapesti Egyetemi Atlétikai Club BEAC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 MEFOB Áfa

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra

Ábrók Zsolt. ügyvezető. Kovács Dóra 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság DVSC Kézilabda KFT 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP OFKSE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Orosházi Férfi Kézilabda Sport Egyesület OFKSE Gazdálkodási

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Pálfa SE. Sportszervezet

Pálfa SE. Sportszervezet Ügyiratszám : be/sfp-4135/2013 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pálfai Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pálfa SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület

Ügyiratszám : be/sfphp02-4170/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Abaújkéri Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Abaújkér KSE 2Gazdálkodási formakód: 521 3Tagsági azonosítószám

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Pécselyi Sportegyesület. Pécselyi SE Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Pécselyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Pécselyi SE Gazdálkodási formakód

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

be/sfp-5184/2015/mkosz

be/sfp-5184/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tigris Kosárlabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Tigris KK A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

1 / 11 2013.05.06. 10:40

1 / 11 2013.05.06. 10:40 1 / 11 2013.05.06. 10:40 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:09 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vasas Sport Club Vasas SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

DESE CSUHA ANDRÁS. ELNÖK E-mail cím: PÉNTEK ANETT E-mail cím:

DESE CSUHA ANDRÁS. ELNÖK E-mail cím: PÉNTEK ANETT E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02874/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02874/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Budapesti Honvéd

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1

Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÖSSZESÍTŐ ADATLAP MAKÓI KÉZILABDA KLUB MAKÓI KC Gazdálkodási formakód 2 : 5

Részletesebben

Jászladány ESE. Csikós Norbert. Elnök E-mail cím: Csikós Norbert E-mail cím:

Jászladány ESE. Csikós Norbert. Elnök E-mail cím: Csikós Norbert E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Egyetértés Sportegyesület Jászladány Jászladány ESE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

CSUKA. dr. Győri Péter. elnök E-mail cím: Erdélyi Péter E-mail cím:

CSUKA. dr. Győri Péter. elnök E-mail cím: Erdélyi Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány CSUKA 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 2 8-3 1 4 1 0 0 0 9 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BÖDEI SPORTEGYESÜLET... A kérelmező szervezet rövidített neve: BÖDEI SE... Gazdálkodási formakód

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

be/sfp-3229/2015/mksz

be/sfp-3229/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Fűzfői Atlétikai Klub Kézilabda Szakosztály A kérelmező szervezet rövidített neve FAK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

1 / 11 2014.10.31. 12:05

1 / 11 2014.10.31. 12:05 1 / 11 2014.10.31. 12:05 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesülete Csanádi SE 2 Gazdálkodási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 9 3-1 1 0 5 0 2 1 2-0 0 0 0 0 0 0 0 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nebuló Futball Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nebuló Futball Sportegyesület

Részletesebben

be/sfphpm01-03081/2015/mksz

be/sfphpm01-03081/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tolna Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve Tolna KC Gazdálkodási formakód 114 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

/ 5 2013.05.05. 17:35

/ 5 2013.05.05. 17:35 Kérelem 1 Ügyiratszám : 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE A kérelmező jogállása :

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSA DIÁKKOSÁRLABDA KLUB Kanizsa DKK 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

1 / 5 2013.05.05. 17:37

1 / 5 2013.05.05. 17:37 1 / 5 2013.05.05. 17:37 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Tapolca Városi Sport Egyesület Tapolca VSE 3

Részletesebben

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 20 2012.05.02. 12:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE02809/2014/MKOSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Kosárlabdázók

Részletesebben

be/sfp-5167/2015/mkosz

be/sfp-5167/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd A kérelmező szervezet rövidített neve GY.K.S.E. Szekszárd A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 20 2013.07.30. 11:25 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda Egyesület Nagykőrösi

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Felföldi Sándor. Szabó Andrea. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Felföldi Sándor. Szabó Andrea. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gyulasport Sportlétesítményeket Működtető Utánpotlás Nevelő Sportiskola Sportszervező és Szolgá

Részletesebben

Nagy Ferenc. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Nagy Ferenc. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:28 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jászberényi Sportegyesület Jégkorong Szakosztály

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:15 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Soproni Jégkorong Sportegyesület Sopron HC 3

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Palóc Pumák Kézilabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Palóc Pumák 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:01 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: HOCKEY CLUB KISKŐRÖS ALAPÍTVÁNY HC Kiskőrös

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László

Fesztóri Sándor Egyesületi Elnök. Sziklai László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 3 Tagsági

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06310/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06310/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE06264/2015/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE06264/2015/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Gruber Andrea elnök. Cziráki Tamás

Gruber Andrea elnök. Cziráki Tamás 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás

Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról. Összefoglalás Tájékoztatás a látvány-csapatsportok támogatásáról A támogatási rendszer jogszabályi háttere: 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról A Kormány 107/2011.

Részletesebben

be/sfp-3249/2015/mksz

be/sfp-3249/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ceglédi Kék Cápák SE A kérelmező szervezet rövidített neve Ceglédi KCSE Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: NBII Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

1 / 12 2014.12.15. 20:55

1 / 12 2014.12.15. 20:55 Pályázat 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Mészáros László elnök. Kiss György

Mészáros László elnök. Kiss György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: GEORGIKON Diáksport Egyesület GEORGIKON DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=2 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: PVSK-Marketing és Hirdetésszervező Korlátolt Felelősségű Társaság PVSK-Marketing Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 11:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Pólus Fitness Sport Egyesület PFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben