Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat"

Átírás

1 Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat 1. A gazdaság jellemzői a. A magyar gazdaság intézményrendszere 1. Államhatalmi szervek 2. Államigazgatási szervek 3. Társadalmi-gazdasági érdekképviseleti szervek 4. Gazdálkodó szervek b. A gazdaság tagozódása 1. ágazati minisztériumok (irányítási jogkörük szerint) -17 nemzetgazdasági ág van 2. funkcionális minisztériumok (funkciójuk szerint) A gazdaságirányítás jelenlegi rendszere: -Magyarországon jelenleg vegyes formájú irányítási rendszer van szociális piacgazdaság-. Az állami költségvetés az államháztartás bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve. bevételek kiadások -Az Országgyűlés vitatja meg és dönt a költségvetés elfogadásáról. -A költségvetés végrehajtására az Állami Számvevőszék felügyel. a. a központi költségvetés bevételei: b. a központi költségvetés kiadásai: A magyar bankrendszer -A bankrendszer az ország bankjainak összessége. -A bankokat az Állami Bankfelügyelet ellenőrzi. a. egyszintű bankrendszer: a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. b. kétszintű bankrendszer: a központi bank a kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdálkodók a ker. bankokkal tartanak kapcsolatot. (Mo.-n kétszintű bankrendszer van.) első szint: központi bank Magyar Nemzeti Bank (MNB) -a kormányzat által létrehozott, az ország pénzkínálatáért és hitelfelvételeiért, a ker. bankok tevékenységéért felelős szerv. második szint: kereskedelmi bankok -ált. kereskedelmi funkció, döntően idegen tőkével működnek, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Tőzsde: szervezett keretek között nagy mennyiségű adás-vételi ügylet kötése. Mo-n értékpapír tőzsde alakult ki. Értékpapírokat kibocsáthat: -állam -pénzintézetek -gazdálkodók Az értékpapírok fajtái: pl. részvény, -kötvény, -állampapír, -kincstárjegy A vállakozások költségvetési kapcsolatai: 1. adók: -átmenő tételkéntjelentkező adók -vállalkozások költségeit terhelő adók -az elért eredmény utáni befizetési kötelezettség 2. járulékok: a. a munkáltatót terhelő járulékok a munkavállalót terhelő járulékok 1

2 2. Gazdálkodás A gazdálkodás elindítója a szükséglet, elemei a termelés, az elosztás és a fogyasztás. A szükségletek csoportosítása: 1. fontosság szerint: -elsőrendű (létfenntartás), -másodrendű, és harmadrendű (luxus) szükségletek 2. minőség szerint: -anyagi, -szellemi szükségletek 3. mennyiség szerint: - teljes, -tényleges, -lappangó szükségletek Nemzeti jövedelem: az egy év alatt előállított új értékek összessége. Két részre osztjuk: - fogyasztási alapra - felhalmozási alapra Fontosabb gazdasági mutatók: 1. Nemzeti jellegűek: -GNP (bruttó nemzeti termék) -NNP (nettó nemzeti termék) 2. Hazai jellegűek (országhatáron belül előállított): GDP (bruttó hazai termék -NDP (nettó hazai termék) A piac a kereslet és kínálat találkozási helye, ahol a kettő viszonyát az ár szabályozza A piaci verseny a minél nagyobb nyereség elérése érdekébe történik. Verseny történhet: -az értékesítés piacán -a munkaerő piacán -a tőkepiacon -a beszerzési piacon Az üzletpolitika egy vállalat önmagával szemben felállított feladatterve, az elérendő célok és az ehhez szükséges eszközök. Marketing mix: 4 eleme? Marketing tevékenység 5 fő része: 1. piackutatás 2. keresletkutatás 3. kínálatfejlesztés 4. árpolitika 5. Public relations (PR) azaz közvélemény Reklám célja: az értékesítés elősegítése, a termékekre szolgáltatásokra irányuló figyelemfelkeltéssel. Reklám megjelenése: TV, rádió, újság, plakát 3. Vállalkozás I. Állami vállalat II. Szövetkezet III. Egyéni vállalkozás (vállalkozói igazolvánnyal alapítható) IV. Gazdasági társaságok (alapító okírattal alapítható, társas vállalkozás) a. Nem önálló jogi személyiségű társaságok: -betéti társaság (BT.) -közkereseti társaság (KKT) b. Önálló jogi személyiségű társaságok: -korlátolt felelősségű társaság (KFT.) törzstőkével alakul -részvény társaság (RT.) zártkörű vagy nyilvános alapítással A vállalkozásformák előnyei és hátrányai, kiválasztásának szempontjai: -Melyik váll. forma illik a legjobban ahhoz a gazdasági tevékenységhez amit folytatni kíván, méretbeli, szervezeti különbségek figyelembevételével kell választani. Működési engedély: kereskedelmi tev. csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytatható. Működési engedély kiadása kérelem beadásához és illeték megfizetéséhez kötött. 2

3 4. A vállalkozások üzleti tevékenysége A vendéglátás és az idegenforgalom a H-val jelölt, Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik. Vendéglátás lehet: - kereskedelmi vendéglátás - munkahelyi vendéglátás Idegenforgalomban résztvevő személyek lehetnek: Az idegenforgalom formái: A vendéglátás szakágazatai: -belföldi -külföldi -tranzit -turisták -kirándulók -éttermi vendéglátás -cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás -diákétkeztetés -egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás A vendéglátás üzlettípusai: -melegkonyhás vend. ipari üzlet (étterem, vendéglő, csárda, étkezde, gyors étterem) -cukrászdák (süteményszaküzlet, fagylaltozó) -italértékesítő üzletek (italbolt, kocsma, italüzlet, borozó) -munkahelyi vendéglátó üzletek (mh-i étterem, büfé) -egyéb vendéglátó üzletek (ételbár, tejpresszó, kávéház, teázó) -központi termelő és segédüzemek (meleg-hidegkonyha, cukrászüzem) A vendéglátó üzletek osztályba sorolása: első-, másod-, ill. harmadosztályú vendéglátó üzletek jellemzői A vendéglátás tevékenységi körei: 1. fő munkafolyamatok (az árumozgáshoz közvetlenül kapcsolódnak) 2. kiegészítő munkafolyamatok (fő munkafolyamatokat szolgálják ki) Az áruforgalom szakaszai: beszerzés (szállítók kiválasztása, megrendelés figyelni kell a mennyiségre, összetételre, minőségre) készletezés-raktározás (könnyen lehessen felmérni, leltározni) termelés (folyamata: -előkészítés, -elkészítés, -készentartás, -tálalás, -díszítés) értékesítés a. hagyományos értékesítés (a vendéget a pultnál vagy asztalnál szolgálják ki) b. korszerű értékesítés (önkiszolgáló értékesítés) 5. Az árképzés alapelvei Mo.-on a kétszintű árrendszer érvényesül, melynek jellemzője, hogy a fogyasztói árak adótartalma nagyobb, mint a termelői áraké. Jelenleg 2 árforma létezik: -a vállakozók által belföldön érvényesített árak -hatósági árak (maximalizát ill. minimalizált ár) A vendéglátásban forgalomba hozott termékekről nyilvántartást kell vezetni, melynek alapja a receptura. Különböző termékeknek más és más az árképzési szabálya. 1. étel árképzés: a receptura 10 adagra szól 2. ital árképzés: üvegre, literre, vagy adagra vonatkozik 3. cukrászkészítmények árképzése: receptura sütőformára szól, krémeknél kg-ra 4. szolgáltatások árképzése: nyersanyagköltsége nincs Az árak megállapításánál a vállalkozó figyelembe veszi: -nyersanyagköltséget, -munkabér ktg., -energia ktg., értékcsökkenést, -egyéb üzemeltetési és anyagköltséget, -szállítási ktg., -reklámktg., -bérleti díjakat, - adókat, vámokat Az árrés a nettó árbevétel és az eladott áruk beszerzési értékének a különbsége. 3

4 Az árrés nagyságát meghatározó tényezők: -az üzlet területi elhelyezkedése -az üzlet társadalmi-gazdasági környezete -az üzlet természeti környzete -a környzetében lévő üzletek száma, típusa -a környzetében lévő hasonló típusú üzletek árfekvése -a fizetőképes kereslet -a vendégek száma, összetétele -a szezonidőszak hosszúsága -az üzlet nagysága -az üzlet típusa Vállalkozói formák: 1. kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó 2. főfoglalkozású vállalkozó 3. kezdő vállalkozó 6. Társadalombiztosítás Járulékfizetési kötelezettség a vállakozói igazolvány átvétele napjától annak visszaadása, jogerős visszavonása napjáig áll fenn. A foglalkoztatott biztosítottakat a foglalkoztató 15 napon belül köteles az illetékes elsőfokú adóhatósághoz bejelenteni. Minimum járulékalap: a foglalkoztatónak a foglalkoztatottjaira, a társas vállalkozás főállású tagjára, a főállású egyéni vállalkozónak havi átlagban legalább 138 E Ft a minimálbér kétszerese- után kell megfizetnie a TB járulékot. TB járulékalapot képez pl.: -munkabér -természetbeni juttatás (telefonszolgáltatás) -prémium, jutalék -végkielégítés -átképzés -betegszabadság -felszolgálási díj Nem képez TB járulékalapot: -természetben nyújtott étkeztetés Ft-ig -átvállalt albérleti díj -kiküldetési költségtérítés, szállásköltség -természetben nyújtott munkaruha, védőeszköz -iskolakezdési támogatás (utalványként, vagy szla ellenében a min. bér 30%-áig) Járulékfizetési kötelezettség teljesítése: a járulékokat a munkáltató köteles kiszámítani, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összegét a biztosítottól levonni és a tárgyhónapot követő hó 12-ig befizetni az APEH területi járulékigazgatóságainak. Járulékkedvezmény jár: 1. start-kártya esetén 2. munkanélküliek után (min. 2 évig kell foglalkoztatni, egy év mentesség jár a TB, munkaadói járulék és az EHO alól) 4

5 7. Munkaerőgazdálkodás A vezetés: a vezetés feladata a döntéshozatal. részfeladatai: -döntés-előkészítés, -döntés, -utasítás, -ellenőrzés Vezetési szintek: -felsőszintű, -középszintű, -alsószintű vezetés Vezetési módszerek: -autokrata; -liberális; -demokratikus Vezetővel szemben támasztott követelmények: a. született készségek: -emberismeret, -igazságosság, -határozottság, -bátorság, -szervezőkészség, -döntési készség, -következetesség, -kitartás, -megbízhatóság, -higgadtság b. tanult ismeretek: -szakmai ism., -közgazdasági és jogi ism., nyelvism., -marketing és reklám ism. Üzletvezető: az üzlet egyszemélyi felelős vezetője. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az üzlet munkáját. Szervezési feladata: a vendéglátás fő munkafolyamatainak (-beszerzés, -termelés, -értékesítés, -szolgáltatás) összehangolása. Mit kell terveznie: -árrés tervezése, -bevétel tervezése, -áruforgalmi terv, -munkaügyi terv, -létszámterv, - termelékenységi terv, -munkabér terv, -költségterv, -pénzügyi terv Üzleti munkakörök: a. raktári dolgozók b. termelést előkészítő dolgozók c. termelés dolgozói (szakács, cukrász, kézilány) d. értékesítés dolgozói (felszolgáló, eladó, pénztáros) Létszámigényt meghatározó tényezők: -a forgalom nagysága, -a forgalmazott termék munkaigényessége, -a technikai felszereltség, -az üzletek nyitvatartási ideje, -a munkaszervezés, -a dolgozók szakképzettségefelkészültsége Munkaerőgazdálkodás: a. az elvégzendő munka szabályozása b. a munkavégzés módjának szabályozása c. a munkaidő szabályozása d. a szükséges munkakörök, létszám és szakképesítés meghatározása Munkaidőrendszer: -hagyományos; -rugalmas A munkáltató a munkavállalót kivételes esetben rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre kötelezheti. Bérezési formák: a. időbér b. teljesítménybér (ösztönző bérezés) tiszta jutalékos bérezés alapbérrel kombinált bérezés csökkentett alapbérrel kombinált bérezés 8. Munkaviszony A munkaviszony alanyai: Munkáltató az lehet aki jogképes, munkavállaló pedig az aki cselekvőképes. munkavállaló lehet: -aki legalább korlátozottan cselekvőképes -tankötelezettségének eleget tett (16. életév) A munkaviszony létesítése: A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. -A munkaszerződés határozott vagy határozatlan időre szól. -A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja. -Próbaidő bármely szerződésben kiköthető. Az alkalmazáshoz szükséges adatok igazolása: -személyi igazolvány -az előző munkáltató igazolásai -társadalombiztosítási igazolványok 5

6 Munkaviszony megszüntetése: 1. közös megegyezéssel 2. rendes felmondással 3. rendkívüli felmondással 4. azonnali hatállyal (próbaidő alatt) Munkavégzés szabályai, a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei Kártérítési felelősség: A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. 9. A munkaidő és a pihenőidő A munkaidő tartama: A teljes munkaidő napi 8 óra, amelytől csak kivételesen van eltérés. A munkaidőbeosztás és munkarend: A munkarendet a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. 1. egyenlőtlen munkaidő 2. osztott munkaidő 3. éjszakai munka Pihenőidők: Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a munkavállaló részére legalább 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Munkaidő kedvezmények illetik: a. szülési szabadságról visszatérőt b. munka mellett képzésben résztvevőt c. szakszervezeti tisztségviselőt d. üzemi tanács tagját e. munkavédelmi képviselőt A szabadság: A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap és pótszabadságból áll. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár. A szabadság kiadása: A szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló előzetes meghallgatása után- a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni.) A szabadságot esedékességének évében ki kell adni. Betegszabadság: A munkavállalót naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. (A munkavállaló keresőképtelenségét a kezelőorvos igazolja.) 10. A munka díjazása A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) től havi Ft. Meghatározásra kerültek a képzettségtől függő ajánlott illetve garantált bérminimumok. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni. Több műszakos munkaidő beosztásban, illetve folytonos munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak délutáni ill. éjszakai műszakpótlék jár. Átlagkereset: Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak. A munkabér védelme: -A munkabért a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. -A természetbeni munkabér a pénzben meghatározott munkabér 20 százalékát nem haladhatja meg. -Munkabért (ha a felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik) a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell megfizetni. -A munkavállaló részére a munkabérről részletes írásbeli elszámolást kell adni. 6

7 Munkavégzéssel összefüggő költség térítése: A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkavállaló érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. -kiküldetési és külszolgálati -munkába járás Szociális juttatások: 1. védőeszközök és felszerelések 2. védőital juttatás 3. higiéniai és szociális szükségletek biztosítása 4. munkaruha juttatás 11. A munkaügyi jogvita A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. Békéltető személye köthető ki, aki a vitában egyezség létrehozását kísérli meg. A békéltető az egyezséget köteles írásba foglalni. Abban az esetben kezdeményezhető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette. 12. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás Bizonylatok csoportosítása: -egyszerű biz.; -összetett biz. Bizonylati elv: a létrejött gazdasági eseményeket bizonylatolni kell. Bizonylatok megőrzése: az iratokat az adózónak az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni. Bizonylat és igazolás kiállítása: szigorú számadás alá vont nyomtatványok számla, -kp. fizetési számla, -pénztárgép nyugtája Az adóalany az értékesítésről vagy szolgáltatásról bizonylatot (számlát, egyszerűsített szlát) köteles kiállítani. Egyszeres könyvvitel: önálló tevékenységet végző magánszemély, egyéni váll. vezetheti, ha az éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot. Kettős könyvvitel: minden vállalkozó köteles vezetni, aki az előző kategóriába nem fér bele. Alapvető eltérés: -az egyszeres könyvvitel a pénzügyi teljesítés elvéből, -a kettős könyvvitel pedig az elismert teljesítés elvéből indul ki. Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó. (egyszerűsített vagy összetett éves beszámoló lehet.) Nyilvántartások: alapnyilvántartások: 1. naplófőkönyv, 2. pénztárkönyv, 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás Mit kell tartalmazni a számlának: -a kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszlaszámát -a szla sorszámát és keltét, teljesítés idejét -a vevő nevét és címét -a termék nevét és besorolási számát -a termék mennyiségi egységét -a termék mennyiségét -egységárát -az adó százalékos mértékét -az adó alapját, értékét -a fizetendő összeget -az alkalmazott fizetési módot Mit kell tartalmaznia a nyugtának: -sorszámot, dátumot -a kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszlaszámát -a fizetendő összeget 7

8 A készlet az üzletben levő áruk értékének az összessége. Kereskedelmi áruk csoportosítása: -nagykereskedelmi áruk -kiskereskedelmi áruk -vendéglátóipari áruk A készlet nagyságát befolyásoló tényezők: 1. a forgalom nagysága, összetétele 2. a választék szélessége 3. az utánpótlás gyakorisága 4. a beszerzési tevékenység színvonala 5. a gazdaság ciklikussága A készletezési költségek: 1. a készlettartás költségei 2. a készletutánpótlás költségei 3. hiányköltségek A készletek fajtái: 1. állandó készlet 2. biztonsági készlet 3. törzskészlet 4. minimális készlet 5. forgókészlet 6. teljes készlet 7. egyéb készletek (pl. rendezvényre) 13. Készletek Az árukészlet és a forgalom viszonyának elemzése: 1. viszonyíthatjuk az átlagkészlet értékét az anyagfelhasználáshoz (-forgási sebesség napokban, -forgási sebesség fordulatokban) 2. vizsgálhatjuk az átlagkészlet és az árbevétel viszonyát 3. vizsgálhatjuk az átlagkészlet és az eredmény viszonyát Leltározás: 1. leltározás célja: a. elszámoltató leltár (-egyező, -többlet, -hiány) b. vagyonmegállapító leltár c. ellenőrző leltár d. átadó-átvevő leltár 2. leltározás folyamata: -előkészítés, -szabályzat, -leltározó bizottság 3. leltárak felvétele: a. egyszeres leltár b. ikerleltár 4. leltározás bizonylatai: -jegyzőkönyv, -leltárív Selejtezés: a Ft-ot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszközök kiselejtezésének igazolásául selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. b Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű tárgyi eszközök kiselejtezésének igazolásául (selejtezési) és áruromlási nyilvántartást kell vezetni (mely tartalmazza az időpontot). 8

9 14. Adózás Költségek csoportosítása: 1. Költséghely szerint: -raktár, -konyha, -étterem 2. Költségnemenként: a. anyagjellegű b. beszerzési c. bérjellegű d. bérköltség e. előállítási ktg. f. szállítási ktg. 3. Elszámolási mód szerint: a. közvetlen kgt. b. közvetett ktg. 4. A bevétel és a költség kapcsolata alapján: a. állandó ktg. b. változó ktg. (-progresszív ktg, -proporcionális ktg., -degresszív ktg.) A költségelszámolás alapvető szabálya, hogy a felmerült költség szükséges-e a tevékenységhez. Értékcsökkenési leírás: a) tárgyi eszközök: anyagi eszközök, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozástevékenységét. (gépek, berendezések); b) immateriális javak: nem anyagi eszközök, melyek a váll. tevékenységét tartósan szolgálják. (vagyoni értékű jogok, cégérték, szellemi termék) Bevételek: 1. kp., jóváírás 2. kamat 3. kötbér 4. ingó, ingatlan elidegenítése 5. kártérítés 6. adó, TB visszatérítés Tartozások: pénzeszközök kölcsönzése, hitelre vásárlás esetén keletkező kötelezettség. (a vállalkozás tartozik) Követelések: pénzformában kifejezett fizetési igények. (vevőkkel megrendelőkkel szemben) Üzleti eredmény: kiszámításának alapja a bruttó árbevétel. A jövedelmezőség csak pénzben mérhető. Az elért eredmény után befizetési kötelezettség keletkezik (társasági nyereségadó). -adózott eredmény felhasználása: osztalék, részesedés fizetése -mérleg szerinti eredmény felhaszn.: a. eredménytartalék képzés b. céltartalék képzés c. fejlesztési célok d. új vállalkozás e. értékpapír vásárlás Egyéni vállakozó adózási lehetőségei: a. személyi jövedelemadó b. átalányadózás c. egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) Áfa adózási módok: a. alanyi adómentesség (magánszemélynek adóévben 5 millió forintig) b. tételes adózás (adókulcsonként nyilvántartva) Áfa bevallás: a. éves b. negyedéves c. havi Jövedéki adó: -benzin, -alkohol, -cigaretta 9

10 15. Eszközgazdálkodás Az eszközök alkotják a vállalkozás vagyonát. Megkülönböztetünk: -tárgyi eszközöket (1 éven túl elhasználódó) -forgó eszközöket (1 éven belül elhasználódó pl.: -készlet, -követelés, -értékpapír) Az eszközök elhasználódása: értékcsökkenés. Selejtezés: rongálódás, romlás miatt. Felmerülhet a beruházás igénye a tárgyi eszközök pótlása vagy fejlesztés érdekében. A tárgyi eszközöket fel is lehet újítani (bővítés, átalakítás, élettartam növelés) Fejlesztés forrásai: a. saját tőke b. idegen forrás (hitelből-hitelképes legyen) -futamidő: rövid, közép, vagy hosszú lejáratú hitel c. fejlesztés különleges módjai: -lízing, -operatív lízing, -pénzügyi lízing, -franchise megállapodás, -know-how, - licencia szerződés 16. A vállalkozások ellenőrzése 1. Belső ellenőrzés: a. átfogó vizsgálat b. témavizsgálat c. célvizsgálat d. utóvizsgálat Kontrolling tevékenység: magában foglalja a tervezést, az információ áramlást, a problémák visszajelzésének módjait és a számonkérés rendszerét 2. külső ellenőrzési szervek: Adóhatóságok: a. APEH b. Vám és Pénzügyőrség c. Önkormányzat jegyzője d. Illetékhivatal Egyéb ellenőrző hatóságok: a. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség b. Gazdasági versenyhivatal c. Társadalombiztosítás d. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat e. Szerencsejáték Felügyelet 17. Számlavezetés A bank az ügyfél kérelmére a pénzeszközök kezelése és a pénzforgalom lebonyolítása céljából bankszámla-szerződés szerint számlát nyit és vezet. Jogi személynél és gazdasági társaságnál a bankszla megnyitásának előfeltétele a cégbejegyzés (be kell jelenteni az adószámot is). A bankszla felett az ügyfél, ill. annak mindenkori képviselője, megbízottja vagy alkalmazottja rendelkezhet. Vállakozói devizaszámla: MNB által jegyzet devizanemekben bankszla-szerződés alapján devizaszlát nyit és vezet. Szla nyitás feltétele: -a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszla -igazoló okmány (megkötött külker. szerződés) 18. Hitelek Az üzleti terv elkészítésének ált. szempontjai: 1. A vállalkozás bemutatása az első lezárt évre. 2. A vállalkozói szakma háttere. 3. A tevékenység folytatásához szükséges gépek, berendezések, anyagok. 10

11 4. Az értékesítés várható alakulása. 5. A bevétel és a költségek várható alakulása. 6. A várható jövedelem alakulása. 7. A már esetleg megkötött szerződések ismertetése. Hitelgarancia: Készfizető kezesség kiterjed minden hiteltípusra. A hiteligénylő ezért díjat fizet: -egyszeri kezelési díjat; -évente fizetendő készfizető kezességvállalási díjat A jogi biztosítékok köre: 1. jelzálogjog 2. bankhitelt biztosító zálogjog 3. kézi zálogjog 4. óvadék 5. készfizető kezesség 6. engedményezés 7. bankgarancia A hitelek csoportosítása hitelfajták (azaz cél) szerint: 1. beruházási/fejlesztési hitelek 2. ingatlanhitelek 3. forgóeszköz hitelek 4. egyéb hitelek 19. A vállalkozói tevékenység átalakulása, megszüntetése Vállalkozások átalakulása: új vállalat jöhet létre vállalatok szétválásával, esetleg egyesülésével. Vállalkozások megszűnése: 1. Jogutóddal: ha helyette egy új vállalkozás jön létre, amely a korábban meglevő jogokat és kötelezettségeket felvállalja, illetve ha szétválik, vagy egyesül. 2. Jogutód nélkül: a. vállalkozást befejezik (nem veszteséges váll. esetén)/végelszámolással b. jogsértés miatt/felszámolással c. fizetésképtelenség esetén/csődeljárással (ennek eredménytelensége esetén felszámolási eljárással) Egyéni váll. megszüntetése: Az egyéni vállalkozó tev. megszüntetését köteles bejelenteni a területileg illetékes okmányirodának. 15 napon belül az adóhivatalnak is be kell jelenteni adatmódosító lapon. Váll. tev. megszüntetésekor bevételnek minősül: 1. tárgyi eszközök leltári értéke 2. használati vagy bérleti jogról való lemondás Váll. tev. megszüntetésekor nem minősül bevételnek: 1. hitel, kölcsön, munkabérelőleg 2. vállalkozásba befektetett vagyoni érték 20. A statisztika A statisztikai szám tapasztalati szám, mely mérés vagy számlálás útján keletkezik. azok a számok, melyeket közvetlenül a számlálás vagy mérés és adatgyűjtés eredményeképpen kapunk abszolút számok, amelyeket pedig az elemző munka során az abszolút számból számítunk ki a leszármaztatott számok. A leszármaztatott számok leggyakrabban előforduló típusai: a. viszonyszámok b. átlagok c. indexek Két egymással valamilyen kapcsolatban lévő adat hányadosát viszonyszámnak nevezzük, legfontosabbak: 1. megoszlási (résznek az egészhez viszonyított aránya) 2. dinamikus (időbeli változást elemezhetjük) a. bázis viszonyszám, b. láncviszonyszám 3. teljesítmény 4. koordinációs 5. területi összehasonlító 11

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról

TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról TÁJÉKOZTATÓ a 2015. évi adóváltozásokról I. Adózás rendje Áfa bevallási gyakoriság Az újonnan alakuló vállalkozásokat az eddigi negyedéves bevallási gyakoriság helyett havi áfa bevallási kötelezettség

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek I./2

Pénzügyi ismeretek I./2 1 Pénzügyi ismeretek I./2 Prezentációs készlet Készitette: dr. Csáki Ilona 2 I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE A PÉNZÜGYEKBEN A pénz időértéke elvet minden befektetési formánál lehet és kell alkalmazni. A széles értelembe

Részletesebben

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9

Tartalom. I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 2 Tartalom I. A gazdasági szabályozási jogi környezet jellemzői 9 1. Az állam szerepe a piacgazdaságban 9 1.1. A piacgazdaság általános jellemzői 9 1.2. Az állam szerepe 9 1.3. A gazdaságpolitika fogalma

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben