Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat"

Átírás

1 Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat 1. A gazdaság jellemzői a. A magyar gazdaság intézményrendszere 1. Államhatalmi szervek 2. Államigazgatási szervek 3. Társadalmi-gazdasági érdekképviseleti szervek 4. Gazdálkodó szervek b. A gazdaság tagozódása 1. ágazati minisztériumok (irányítási jogkörük szerint) -17 nemzetgazdasági ág van 2. funkcionális minisztériumok (funkciójuk szerint) A gazdaságirányítás jelenlegi rendszere: -Magyarországon jelenleg vegyes formájú irányítási rendszer van szociális piacgazdaság-. Az állami költségvetés az államháztartás bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve. bevételek kiadások -Az Országgyűlés vitatja meg és dönt a költségvetés elfogadásáról. -A költségvetés végrehajtására az Állami Számvevőszék felügyel. a. a központi költségvetés bevételei: b. a központi költségvetés kiadásai: A magyar bankrendszer -A bankrendszer az ország bankjainak összessége. -A bankokat az Állami Bankfelügyelet ellenőrzi. a. egyszintű bankrendszer: a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodókkal. b. kétszintű bankrendszer: a központi bank a kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban, a gazdálkodók a ker. bankokkal tartanak kapcsolatot. (Mo.-n kétszintű bankrendszer van.) első szint: központi bank Magyar Nemzeti Bank (MNB) -a kormányzat által létrehozott, az ország pénzkínálatáért és hitelfelvételeiért, a ker. bankok tevékenységéért felelős szerv. második szint: kereskedelmi bankok -ált. kereskedelmi funkció, döntően idegen tőkével működnek, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Tőzsde: szervezett keretek között nagy mennyiségű adás-vételi ügylet kötése. Mo-n értékpapír tőzsde alakult ki. Értékpapírokat kibocsáthat: -állam -pénzintézetek -gazdálkodók Az értékpapírok fajtái: pl. részvény, -kötvény, -állampapír, -kincstárjegy A vállakozások költségvetési kapcsolatai: 1. adók: -átmenő tételkéntjelentkező adók -vállalkozások költségeit terhelő adók -az elért eredmény utáni befizetési kötelezettség 2. járulékok: a. a munkáltatót terhelő járulékok a munkavállalót terhelő járulékok 1

2 2. Gazdálkodás A gazdálkodás elindítója a szükséglet, elemei a termelés, az elosztás és a fogyasztás. A szükségletek csoportosítása: 1. fontosság szerint: -elsőrendű (létfenntartás), -másodrendű, és harmadrendű (luxus) szükségletek 2. minőség szerint: -anyagi, -szellemi szükségletek 3. mennyiség szerint: - teljes, -tényleges, -lappangó szükségletek Nemzeti jövedelem: az egy év alatt előállított új értékek összessége. Két részre osztjuk: - fogyasztási alapra - felhalmozási alapra Fontosabb gazdasági mutatók: 1. Nemzeti jellegűek: -GNP (bruttó nemzeti termék) -NNP (nettó nemzeti termék) 2. Hazai jellegűek (országhatáron belül előállított): GDP (bruttó hazai termék -NDP (nettó hazai termék) A piac a kereslet és kínálat találkozási helye, ahol a kettő viszonyát az ár szabályozza A piaci verseny a minél nagyobb nyereség elérése érdekébe történik. Verseny történhet: -az értékesítés piacán -a munkaerő piacán -a tőkepiacon -a beszerzési piacon Az üzletpolitika egy vállalat önmagával szemben felállított feladatterve, az elérendő célok és az ehhez szükséges eszközök. Marketing mix: 4 eleme? Marketing tevékenység 5 fő része: 1. piackutatás 2. keresletkutatás 3. kínálatfejlesztés 4. árpolitika 5. Public relations (PR) azaz közvélemény Reklám célja: az értékesítés elősegítése, a termékekre szolgáltatásokra irányuló figyelemfelkeltéssel. Reklám megjelenése: TV, rádió, újság, plakát 3. Vállalkozás I. Állami vállalat II. Szövetkezet III. Egyéni vállalkozás (vállalkozói igazolvánnyal alapítható) IV. Gazdasági társaságok (alapító okírattal alapítható, társas vállalkozás) a. Nem önálló jogi személyiségű társaságok: -betéti társaság (BT.) -közkereseti társaság (KKT) b. Önálló jogi személyiségű társaságok: -korlátolt felelősségű társaság (KFT.) törzstőkével alakul -részvény társaság (RT.) zártkörű vagy nyilvános alapítással A vállalkozásformák előnyei és hátrányai, kiválasztásának szempontjai: -Melyik váll. forma illik a legjobban ahhoz a gazdasági tevékenységhez amit folytatni kíván, méretbeli, szervezeti különbségek figyelembevételével kell választani. Működési engedély: kereskedelmi tev. csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytatható. Működési engedély kiadása kérelem beadásához és illeték megfizetéséhez kötött. 2

3 4. A vállalkozások üzleti tevékenysége A vendéglátás és az idegenforgalom a H-val jelölt, Szálláshely szolgáltatás és vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozik. Vendéglátás lehet: - kereskedelmi vendéglátás - munkahelyi vendéglátás Idegenforgalomban résztvevő személyek lehetnek: Az idegenforgalom formái: A vendéglátás szakágazatai: -belföldi -külföldi -tranzit -turisták -kirándulók -éttermi vendéglátás -cukrászdai és egyéb nyílt árusítású vendéglátás -diákétkeztetés -egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás A vendéglátás üzlettípusai: -melegkonyhás vend. ipari üzlet (étterem, vendéglő, csárda, étkezde, gyors étterem) -cukrászdák (süteményszaküzlet, fagylaltozó) -italértékesítő üzletek (italbolt, kocsma, italüzlet, borozó) -munkahelyi vendéglátó üzletek (mh-i étterem, büfé) -egyéb vendéglátó üzletek (ételbár, tejpresszó, kávéház, teázó) -központi termelő és segédüzemek (meleg-hidegkonyha, cukrászüzem) A vendéglátó üzletek osztályba sorolása: első-, másod-, ill. harmadosztályú vendéglátó üzletek jellemzői A vendéglátás tevékenységi körei: 1. fő munkafolyamatok (az árumozgáshoz közvetlenül kapcsolódnak) 2. kiegészítő munkafolyamatok (fő munkafolyamatokat szolgálják ki) Az áruforgalom szakaszai: beszerzés (szállítók kiválasztása, megrendelés figyelni kell a mennyiségre, összetételre, minőségre) készletezés-raktározás (könnyen lehessen felmérni, leltározni) termelés (folyamata: -előkészítés, -elkészítés, -készentartás, -tálalás, -díszítés) értékesítés a. hagyományos értékesítés (a vendéget a pultnál vagy asztalnál szolgálják ki) b. korszerű értékesítés (önkiszolgáló értékesítés) 5. Az árképzés alapelvei Mo.-on a kétszintű árrendszer érvényesül, melynek jellemzője, hogy a fogyasztói árak adótartalma nagyobb, mint a termelői áraké. Jelenleg 2 árforma létezik: -a vállakozók által belföldön érvényesített árak -hatósági árak (maximalizát ill. minimalizált ár) A vendéglátásban forgalomba hozott termékekről nyilvántartást kell vezetni, melynek alapja a receptura. Különböző termékeknek más és más az árképzési szabálya. 1. étel árképzés: a receptura 10 adagra szól 2. ital árképzés: üvegre, literre, vagy adagra vonatkozik 3. cukrászkészítmények árképzése: receptura sütőformára szól, krémeknél kg-ra 4. szolgáltatások árképzése: nyersanyagköltsége nincs Az árak megállapításánál a vállalkozó figyelembe veszi: -nyersanyagköltséget, -munkabér ktg., -energia ktg., értékcsökkenést, -egyéb üzemeltetési és anyagköltséget, -szállítási ktg., -reklámktg., -bérleti díjakat, - adókat, vámokat Az árrés a nettó árbevétel és az eladott áruk beszerzési értékének a különbsége. 3

4 Az árrés nagyságát meghatározó tényezők: -az üzlet területi elhelyezkedése -az üzlet társadalmi-gazdasági környezete -az üzlet természeti környzete -a környzetében lévő üzletek száma, típusa -a környzetében lévő hasonló típusú üzletek árfekvése -a fizetőképes kereslet -a vendégek száma, összetétele -a szezonidőszak hosszúsága -az üzlet nagysága -az üzlet típusa Vállalkozói formák: 1. kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó 2. főfoglalkozású vállalkozó 3. kezdő vállalkozó 6. Társadalombiztosítás Járulékfizetési kötelezettség a vállakozói igazolvány átvétele napjától annak visszaadása, jogerős visszavonása napjáig áll fenn. A foglalkoztatott biztosítottakat a foglalkoztató 15 napon belül köteles az illetékes elsőfokú adóhatósághoz bejelenteni. Minimum járulékalap: a foglalkoztatónak a foglalkoztatottjaira, a társas vállalkozás főállású tagjára, a főállású egyéni vállalkozónak havi átlagban legalább 138 E Ft a minimálbér kétszerese- után kell megfizetnie a TB járulékot. TB járulékalapot képez pl.: -munkabér -természetbeni juttatás (telefonszolgáltatás) -prémium, jutalék -végkielégítés -átképzés -betegszabadság -felszolgálási díj Nem képez TB járulékalapot: -természetben nyújtott étkeztetés Ft-ig -átvállalt albérleti díj -kiküldetési költségtérítés, szállásköltség -természetben nyújtott munkaruha, védőeszköz -iskolakezdési támogatás (utalványként, vagy szla ellenében a min. bér 30%-áig) Járulékfizetési kötelezettség teljesítése: a járulékokat a munkáltató köteles kiszámítani, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összegét a biztosítottól levonni és a tárgyhónapot követő hó 12-ig befizetni az APEH területi járulékigazgatóságainak. Járulékkedvezmény jár: 1. start-kártya esetén 2. munkanélküliek után (min. 2 évig kell foglalkoztatni, egy év mentesség jár a TB, munkaadói járulék és az EHO alól) 4

5 7. Munkaerőgazdálkodás A vezetés: a vezetés feladata a döntéshozatal. részfeladatai: -döntés-előkészítés, -döntés, -utasítás, -ellenőrzés Vezetési szintek: -felsőszintű, -középszintű, -alsószintű vezetés Vezetési módszerek: -autokrata; -liberális; -demokratikus Vezetővel szemben támasztott követelmények: a. született készségek: -emberismeret, -igazságosság, -határozottság, -bátorság, -szervezőkészség, -döntési készség, -következetesség, -kitartás, -megbízhatóság, -higgadtság b. tanult ismeretek: -szakmai ism., -közgazdasági és jogi ism., nyelvism., -marketing és reklám ism. Üzletvezető: az üzlet egyszemélyi felelős vezetője. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az üzlet munkáját. Szervezési feladata: a vendéglátás fő munkafolyamatainak (-beszerzés, -termelés, -értékesítés, -szolgáltatás) összehangolása. Mit kell terveznie: -árrés tervezése, -bevétel tervezése, -áruforgalmi terv, -munkaügyi terv, -létszámterv, - termelékenységi terv, -munkabér terv, -költségterv, -pénzügyi terv Üzleti munkakörök: a. raktári dolgozók b. termelést előkészítő dolgozók c. termelés dolgozói (szakács, cukrász, kézilány) d. értékesítés dolgozói (felszolgáló, eladó, pénztáros) Létszámigényt meghatározó tényezők: -a forgalom nagysága, -a forgalmazott termék munkaigényessége, -a technikai felszereltség, -az üzletek nyitvatartási ideje, -a munkaszervezés, -a dolgozók szakképzettségefelkészültsége Munkaerőgazdálkodás: a. az elvégzendő munka szabályozása b. a munkavégzés módjának szabályozása c. a munkaidő szabályozása d. a szükséges munkakörök, létszám és szakképesítés meghatározása Munkaidőrendszer: -hagyományos; -rugalmas A munkáltató a munkavállalót kivételes esetben rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre kötelezheti. Bérezési formák: a. időbér b. teljesítménybér (ösztönző bérezés) tiszta jutalékos bérezés alapbérrel kombinált bérezés csökkentett alapbérrel kombinált bérezés 8. Munkaviszony A munkaviszony alanyai: Munkáltató az lehet aki jogképes, munkavállaló pedig az aki cselekvőképes. munkavállaló lehet: -aki legalább korlátozottan cselekvőképes -tankötelezettségének eleget tett (16. életév) A munkaviszony létesítése: A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. -A munkaszerződés határozott vagy határozatlan időre szól. -A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja. -Próbaidő bármely szerződésben kiköthető. Az alkalmazáshoz szükséges adatok igazolása: -személyi igazolvány -az előző munkáltató igazolásai -társadalombiztosítási igazolványok 5

6 Munkaviszony megszüntetése: 1. közös megegyezéssel 2. rendes felmondással 3. rendkívüli felmondással 4. azonnali hatállyal (próbaidő alatt) Munkavégzés szabályai, a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei Kártérítési felelősség: A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. 9. A munkaidő és a pihenőidő A munkaidő tartama: A teljes munkaidő napi 8 óra, amelytől csak kivételesen van eltérés. A munkaidőbeosztás és munkarend: A munkarendet a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. 1. egyenlőtlen munkaidő 2. osztott munkaidő 3. éjszakai munka Pihenőidők: Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a munkavállaló részére legalább 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Munkaidő kedvezmények illetik: a. szülési szabadságról visszatérőt b. munka mellett képzésben résztvevőt c. szakszervezeti tisztségviselőt d. üzemi tanács tagját e. munkavédelmi képviselőt A szabadság: A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap és pótszabadságból áll. Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár. A szabadság kiadása: A szabadság kiadásának időpontját a munkavállaló előzetes meghallgatása után- a munkáltató határozza meg. Az alapszabadság egynegyedét a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. (A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni.) A szabadságot esedékességének évében ki kell adni. Betegszabadság: A munkavállalót naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. (A munkavállaló keresőképtelenségét a kezelőorvos igazolja.) 10. A munka díjazása A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) től havi Ft. Meghatározásra kerültek a képzettségtől függő ajánlott illetve garantált bérminimumok. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni. Több műszakos munkaidő beosztásban, illetve folytonos munkarendben foglalkoztatott munkavállalónak délutáni ill. éjszakai műszakpótlék jár. Átlagkereset: Az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak. A munkabér védelme: -A munkabért a magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. -A természetbeni munkabér a pénzben meghatározott munkabér 20 százalékát nem haladhatja meg. -Munkabért (ha a felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik) a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell megfizetni. -A munkavállaló részére a munkabérről részletes írásbeli elszámolást kell adni. 6

7 Munkavégzéssel összefüggő költség térítése: A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkavállaló érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. -kiküldetési és külszolgálati -munkába járás Szociális juttatások: 1. védőeszközök és felszerelések 2. védőital juttatás 3. higiéniai és szociális szükségletek biztosítása 4. munkaruha juttatás 11. A munkaügyi jogvita A munkaügyi jogvitában bíróság jár el. Békéltető személye köthető ki, aki a vitában egyezség létrehozását kísérli meg. A békéltető az egyezséget köteles írásba foglalni. Abban az esetben kezdeményezhető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette. 12. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás Bizonylatok csoportosítása: -egyszerű biz.; -összetett biz. Bizonylati elv: a létrejött gazdasági eseményeket bizonylatolni kell. Bizonylatok megőrzése: az iratokat az adózónak az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőrizni. Bizonylat és igazolás kiállítása: szigorú számadás alá vont nyomtatványok számla, -kp. fizetési számla, -pénztárgép nyugtája Az adóalany az értékesítésről vagy szolgáltatásról bizonylatot (számlát, egyszerűsített szlát) köteles kiállítani. Egyszeres könyvvitel: önálló tevékenységet végző magánszemély, egyéni váll. vezetheti, ha az éves nettó árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot. Kettős könyvvitel: minden vállalkozó köteles vezetni, aki az előző kategóriába nem fér bele. Alapvető eltérés: -az egyszeres könyvvitel a pénzügyi teljesítés elvéből, -a kettős könyvvitel pedig az elismert teljesítés elvéből indul ki. Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó. (egyszerűsített vagy összetett éves beszámoló lehet.) Nyilvántartások: alapnyilvántartások: 1. naplófőkönyv, 2. pénztárkönyv, 3. bevételi és költségnyilvántartás 4. bevételi nyilvántartás Mit kell tartalmazni a számlának: -a kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszlaszámát -a szla sorszámát és keltét, teljesítés idejét -a vevő nevét és címét -a termék nevét és besorolási számát -a termék mennyiségi egységét -a termék mennyiségét -egységárát -az adó százalékos mértékét -az adó alapját, értékét -a fizetendő összeget -az alkalmazott fizetési módot Mit kell tartalmaznia a nyugtának: -sorszámot, dátumot -a kibocsátó nevét, címét, adószámát, bankszlaszámát -a fizetendő összeget 7

8 A készlet az üzletben levő áruk értékének az összessége. Kereskedelmi áruk csoportosítása: -nagykereskedelmi áruk -kiskereskedelmi áruk -vendéglátóipari áruk A készlet nagyságát befolyásoló tényezők: 1. a forgalom nagysága, összetétele 2. a választék szélessége 3. az utánpótlás gyakorisága 4. a beszerzési tevékenység színvonala 5. a gazdaság ciklikussága A készletezési költségek: 1. a készlettartás költségei 2. a készletutánpótlás költségei 3. hiányköltségek A készletek fajtái: 1. állandó készlet 2. biztonsági készlet 3. törzskészlet 4. minimális készlet 5. forgókészlet 6. teljes készlet 7. egyéb készletek (pl. rendezvényre) 13. Készletek Az árukészlet és a forgalom viszonyának elemzése: 1. viszonyíthatjuk az átlagkészlet értékét az anyagfelhasználáshoz (-forgási sebesség napokban, -forgási sebesség fordulatokban) 2. vizsgálhatjuk az átlagkészlet és az árbevétel viszonyát 3. vizsgálhatjuk az átlagkészlet és az eredmény viszonyát Leltározás: 1. leltározás célja: a. elszámoltató leltár (-egyező, -többlet, -hiány) b. vagyonmegállapító leltár c. ellenőrző leltár d. átadó-átvevő leltár 2. leltározás folyamata: -előkészítés, -szabályzat, -leltározó bizottság 3. leltárak felvétele: a. egyszeres leltár b. ikerleltár 4. leltározás bizonylatai: -jegyzőkönyv, -leltárív Selejtezés: a Ft-ot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszközök kiselejtezésének igazolásául selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni. b Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű tárgyi eszközök kiselejtezésének igazolásául (selejtezési) és áruromlási nyilvántartást kell vezetni (mely tartalmazza az időpontot). 8

9 14. Adózás Költségek csoportosítása: 1. Költséghely szerint: -raktár, -konyha, -étterem 2. Költségnemenként: a. anyagjellegű b. beszerzési c. bérjellegű d. bérköltség e. előállítási ktg. f. szállítási ktg. 3. Elszámolási mód szerint: a. közvetlen kgt. b. közvetett ktg. 4. A bevétel és a költség kapcsolata alapján: a. állandó ktg. b. változó ktg. (-progresszív ktg, -proporcionális ktg., -degresszív ktg.) A költségelszámolás alapvető szabálya, hogy a felmerült költség szükséges-e a tevékenységhez. Értékcsökkenési leírás: a) tárgyi eszközök: anyagi eszközök, melyek tartósan, egy éven túl szolgálják a vállalkozástevékenységét. (gépek, berendezések); b) immateriális javak: nem anyagi eszközök, melyek a váll. tevékenységét tartósan szolgálják. (vagyoni értékű jogok, cégérték, szellemi termék) Bevételek: 1. kp., jóváírás 2. kamat 3. kötbér 4. ingó, ingatlan elidegenítése 5. kártérítés 6. adó, TB visszatérítés Tartozások: pénzeszközök kölcsönzése, hitelre vásárlás esetén keletkező kötelezettség. (a vállalkozás tartozik) Követelések: pénzformában kifejezett fizetési igények. (vevőkkel megrendelőkkel szemben) Üzleti eredmény: kiszámításának alapja a bruttó árbevétel. A jövedelmezőség csak pénzben mérhető. Az elért eredmény után befizetési kötelezettség keletkezik (társasági nyereségadó). -adózott eredmény felhasználása: osztalék, részesedés fizetése -mérleg szerinti eredmény felhaszn.: a. eredménytartalék képzés b. céltartalék képzés c. fejlesztési célok d. új vállalkozás e. értékpapír vásárlás Egyéni vállakozó adózási lehetőségei: a. személyi jövedelemadó b. átalányadózás c. egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) Áfa adózási módok: a. alanyi adómentesség (magánszemélynek adóévben 5 millió forintig) b. tételes adózás (adókulcsonként nyilvántartva) Áfa bevallás: a. éves b. negyedéves c. havi Jövedéki adó: -benzin, -alkohol, -cigaretta 9

10 15. Eszközgazdálkodás Az eszközök alkotják a vállalkozás vagyonát. Megkülönböztetünk: -tárgyi eszközöket (1 éven túl elhasználódó) -forgó eszközöket (1 éven belül elhasználódó pl.: -készlet, -követelés, -értékpapír) Az eszközök elhasználódása: értékcsökkenés. Selejtezés: rongálódás, romlás miatt. Felmerülhet a beruházás igénye a tárgyi eszközök pótlása vagy fejlesztés érdekében. A tárgyi eszközöket fel is lehet újítani (bővítés, átalakítás, élettartam növelés) Fejlesztés forrásai: a. saját tőke b. idegen forrás (hitelből-hitelképes legyen) -futamidő: rövid, közép, vagy hosszú lejáratú hitel c. fejlesztés különleges módjai: -lízing, -operatív lízing, -pénzügyi lízing, -franchise megállapodás, -know-how, - licencia szerződés 16. A vállalkozások ellenőrzése 1. Belső ellenőrzés: a. átfogó vizsgálat b. témavizsgálat c. célvizsgálat d. utóvizsgálat Kontrolling tevékenység: magában foglalja a tervezést, az információ áramlást, a problémák visszajelzésének módjait és a számonkérés rendszerét 2. külső ellenőrzési szervek: Adóhatóságok: a. APEH b. Vám és Pénzügyőrség c. Önkormányzat jegyzője d. Illetékhivatal Egyéb ellenőrző hatóságok: a. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség b. Gazdasági versenyhivatal c. Társadalombiztosítás d. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat e. Szerencsejáték Felügyelet 17. Számlavezetés A bank az ügyfél kérelmére a pénzeszközök kezelése és a pénzforgalom lebonyolítása céljából bankszámla-szerződés szerint számlát nyit és vezet. Jogi személynél és gazdasági társaságnál a bankszla megnyitásának előfeltétele a cégbejegyzés (be kell jelenteni az adószámot is). A bankszla felett az ügyfél, ill. annak mindenkori képviselője, megbízottja vagy alkalmazottja rendelkezhet. Vállakozói devizaszámla: MNB által jegyzet devizanemekben bankszla-szerződés alapján devizaszlát nyit és vezet. Szla nyitás feltétele: -a hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi bankszla -igazoló okmány (megkötött külker. szerződés) 18. Hitelek Az üzleti terv elkészítésének ált. szempontjai: 1. A vállalkozás bemutatása az első lezárt évre. 2. A vállalkozói szakma háttere. 3. A tevékenység folytatásához szükséges gépek, berendezések, anyagok. 10

11 4. Az értékesítés várható alakulása. 5. A bevétel és a költségek várható alakulása. 6. A várható jövedelem alakulása. 7. A már esetleg megkötött szerződések ismertetése. Hitelgarancia: Készfizető kezesség kiterjed minden hiteltípusra. A hiteligénylő ezért díjat fizet: -egyszeri kezelési díjat; -évente fizetendő készfizető kezességvállalási díjat A jogi biztosítékok köre: 1. jelzálogjog 2. bankhitelt biztosító zálogjog 3. kézi zálogjog 4. óvadék 5. készfizető kezesség 6. engedményezés 7. bankgarancia A hitelek csoportosítása hitelfajták (azaz cél) szerint: 1. beruházási/fejlesztési hitelek 2. ingatlanhitelek 3. forgóeszköz hitelek 4. egyéb hitelek 19. A vállalkozói tevékenység átalakulása, megszüntetése Vállalkozások átalakulása: új vállalat jöhet létre vállalatok szétválásával, esetleg egyesülésével. Vállalkozások megszűnése: 1. Jogutóddal: ha helyette egy új vállalkozás jön létre, amely a korábban meglevő jogokat és kötelezettségeket felvállalja, illetve ha szétválik, vagy egyesül. 2. Jogutód nélkül: a. vállalkozást befejezik (nem veszteséges váll. esetén)/végelszámolással b. jogsértés miatt/felszámolással c. fizetésképtelenség esetén/csődeljárással (ennek eredménytelensége esetén felszámolási eljárással) Egyéni váll. megszüntetése: Az egyéni vállalkozó tev. megszüntetését köteles bejelenteni a területileg illetékes okmányirodának. 15 napon belül az adóhivatalnak is be kell jelenteni adatmódosító lapon. Váll. tev. megszüntetésekor bevételnek minősül: 1. tárgyi eszközök leltári értéke 2. használati vagy bérleti jogról való lemondás Váll. tev. megszüntetésekor nem minősül bevételnek: 1. hitel, kölcsön, munkabérelőleg 2. vállalkozásba befektetett vagyoni érték 20. A statisztika A statisztikai szám tapasztalati szám, mely mérés vagy számlálás útján keletkezik. azok a számok, melyeket közvetlenül a számlálás vagy mérés és adatgyűjtés eredményeképpen kapunk abszolút számok, amelyeket pedig az elemző munka során az abszolút számból számítunk ki a leszármaztatott számok. A leszármaztatott számok leggyakrabban előforduló típusai: a. viszonyszámok b. átlagok c. indexek Két egymással valamilyen kapcsolatban lévő adat hányadosát viszonyszámnak nevezzük, legfontosabbak: 1. megoszlási (résznek az egészhez viszonyított aránya) 2. dinamikus (időbeli változást elemezhetjük) a. bázis viszonyszám, b. láncviszonyszám 3. teljesítmény 4. koordinációs 5. területi összehasonlító 11

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0886-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben