adatok e Ft- ban. Primer Immunhianyos Betegek Egyesiilete Budapest, Retkoz u.14. fsz.1. Adoszam: december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "adatok e Ft- ban. Primer Immunhianyos Betegek Egyesiilete 1118. Budapest, Retkoz u.14. fsz.1. Adoszam: 18122813-1-43 2012.december 31."

Átírás

1 Primer Immunhianyos Betegek Egyesiilete 18. Budapest, Retkoz u.14. fsz.1. Adoszam: december 31. adatok e Ft- ban. Sorsz. Tetel megnevezese Etdzd evi EI6z6 v(ek) mddosltesa a A. / // B. / // IV. c. b Befektetett eszkozok Immaterialis javak Targyt eszkozok Befektetett penzugyi eszkozok Forgoeszkozok Keszletek Kovetelesek Ertekpapirok Penzeszkozok Aktiv idobeli elhatarolasok Eszkozok osszesen c d e D. II. III. IV. V. VI. E. F. II. lit. G. Sajat toke Indulo toke / Jegyzett toke Tokevaltozas / Eredmeny Lekotott tartalek BrtGkelesi tartalek i eredmeny alaptevekenysegbol (kozhasznu teveke, 'segbol) i eredmeny vallalkozasi tevekenysegbol Celtartalekok Kotelezettsegek Hatrasorolt kotelezettsegek Hosszu lejaratu kotelezettsegek Rovid lejaratu kotelezettsegek Passziv idobeli elhatarolasok Forrasok osszesen Budapest,213.majus. *ft. : az egyesulet vezetoje (kepviselo) P.M. Primer Immunhidnyos Betegek Egyesfflete. Ad6szdm:

2 Adoszam: ev Megnevezes 1. Ertekesites netto arbevetele 2. Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke 3. Egyeb bevetelek Rendkivuli bevetelek A tagdij, alapitoktol kapott befizetesek -tamogatasok Penzugyi muveletek bevetelei -alapitoktol kapott befizetesek -tamogatasok Osszes bevetel (1 ± ) - kozhasznu tevekenyseg bevetelei Anyagjellegu raforditasok Szemelyi jellegu raforditasok - vezeto tisztsegviselok juttatasa Ertekcsokkenesi letras Egyeb raforditasok Penzugyi muveletek raforditasai Rendkivuli raforditasok B. Osszes raforditas ( ) - kozhasznu tevekenyseg raforditasai C. Adozas elitti eredmeny (A-B) 12. Adofizetesi kotelezettseg D. Adozott eredmeny (C-12) 13. Jovahagyott osztalek E. i eredmeny (D-13) Az egyszerusitett eves beszamolo eredmenykimutatasa Elozo ev Korabbi ev(ek) modositasa Alap. Vail. Ossz. Alap. Vail. Ossz Alap Vail. Ossz C Budapest,213.majus :. P.M. az egyesulet vezetoje (kepviseloje; -1-4

3 Adoszam: ev Megnevezes Elozo &vi E/dzo 6v(ek) mddositasa Tajekoztato adatok Kb'zponti koltsegvetesi tamogatas Helyi onkormanyzati B koltsegvetesi tamogatas C. D. Az Europai Unio strukturalis alapjaibol, illetve a Kohezios Alapbol nyujtott tamogatas Normativ tamogatas o E. A szemeiyi jovedelenado meghatarozott reszenek adozo rendelkezese szerinti felhasznalasrol szolo evi CXXVI. Tbrveny alapjan kiutalt osszeg 474 F. Kozszolgaltatasi bevetel Budapest,213.majus A beszamolb,p.h. Primer Immunhianyos Betegek Egyesulete Sz^kbety: liubp.-ritkozu. It FW/l. az egyesulet vezetoje(kepviseloje)

4 Ko/hasznusagi melleklet 1. Kozhasznu szervezet azonosito adatai nev: Primer Immunhianyos Betegek Egyesiilete s/ekhek: 18 Budapest Rctko/ 14. Fs/i.l. bejegy/6 halaro/at s/ama: 9. Pk /26/1. n>ilvantartasi s/am: kepviselo neve: (larkaine Orgovanyi Rita 2. ben vegzett alapcel szerinti es kozhasznii tevekenysegek bemutatasa A Primer Immunhianvos Betegek Eevesiilete (PIBE) Alaoszabaly szerinti celja a primer immunhiannyal eld beteeek ioai. egeszsegugyj e"s szocialis erdekeinek kepviselete, az eselyesyenlosee eloseaitese. Celunk se&iteni a tovabbi beteeseaek meaclo/eseben. az egeszseg meaorzeseben, a gvogvito es rehabilitacios eliarasokban, a betegseg felismereseben, kezeleseben es kutatasaban. Az Eevesiilet celjat 212-ben a kovetkezo modon valositotta meg: a ) kozremiikodott tohb orvosi konferencian. s/aktnai es civil rende/venyen. a ko/vclcmcny tajckoztati sa celjabol. valamint az ujabb gyogyitasi. ke/elesi lehetosegek felterkepe/ese celjahol. b ) Folyamatosan rcs/t vcs/ a betegek sziireseben a betegseg igazolasara vag\. egyiittmiikodve a k ^zelokozpontokkal. c ) folyamatos a tagok es az erdcklodok rcszcrc altalanos tanacsadasa. informalasa. eges/seg-. illetve Jllapotmegor/essel kapcsoialos tevekenysege. d ) s/akmai lorumokat lariott a/ erintettck reszerc. melynek celja betegoktatas, tclvilagositas. betegtalalkozo e ) a mediaban valo megjelenesevel es honlapja segitsegevel. valamint kiadvanyai tcrjesztesevel is igye cezett bovitcni a kozvclcmcn; inlbrmaciojat a bctcgscgrot. a betegut leroviditese celjabol.valaminl igy lelhivni figyelmet a Kgyesiilet level.enysegere. f ) elosegiletle a belegek erdekeinek megfelelo jogszabalyalkotast, jogszabalyok alkotasat ke7demen\e-' te 6s velemenyt nyilvanitott a jogs/abalyok tcrvczeteirol, g ) egyuttiniikodott s/akemberekkel. s/akorvosokkal es mas tarsadalmi szervezetekkel (Rirosz. Kurordis. MI JE) h ) kepviselte a tagok erdekeit a kormany/ati scrvek felc (OHP. Miniszteriumok) a kc/elcssel, betegseggel. ellatasokka! kapcsolatos ugyckben. A PIBE tevekenvsese tehat elsosorban arra iranyiilt, hosv scaitsc tanacsaival es szcles korii informacidval - orvostudomanyi. jogi. s/ocialis clfatasokkal kapcsolatos juttatasok. torvenyek - lassa el a betegeket, hozzatarto/okat a primer irr rnunhiannyal kapcsolatosan. A belegek ke/eleset megkdnnyitse mas szervezetekkel es szakoryosokkal egyuttmukodve. A ko/vclem ;nyt informacioval lassa el a betcgsegrol. a tecndokrol. s felhivja az [{gyesulet munkajara a figyelmet. 3. Kozha.sznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) kozhasznii tevekenyseg megnevezese: kozhasznu tcvckcnyscghc/ kapcsolodo kozfctadat. jogszabalyhely: egcszscgiigy a ko/has/nii tcvckcnyscg celcsoportja: Klsosorhan a primer immunhiannyal elo betegek es hozzatarlozoik, valamint a betegseg miall erintettek. erdcklodok. A/ Rgvestilct ors/agos s/erve/et, \alamennyi mcgyebol vannak lagjaink. a kozhasznu tevekenysegbol rcscsulok Ictszama: mcghaladta az 1 fot a kozhasznu tcvckcnyscg fobb credmenyei: Kgyesiiletiink lagletszama folyamatosan emelkedik. jelenleg 12 fo. s lulnyomo ttibbscgiik maguk a belegek. Ors/agos szervezet leven ma mar a legtobb mcg\cbol vannak tagjaink. Resl vett az Kgyesulet a Magyar Immunologiai farsasag orvosi konterenciajan, a Magyar Gyermekorvosok konferenciajan, szorolapjainkai terjes/iettuk. Reszt vett a Ritka napon az immunrendszcr mukodescvel kapcsolatos kvizjalekkal. onallo standdal. A zeli Belcgforumba esatlakozassal a torvcnytervczetck velemcnyc/cscbcn reszt vctcl es javaslattetel. Ket szakmai torumot tartott a betegek szamara. ahol szakorvosok segitsegevel az alabbi temakorok jelentek meg: Mibo! kcszillnck az immunglobulin konccntratumok? A human plazrna gyujtcsc. Az immunhianyos korkepekhez tarsulo egyeb betegsegek; sziirovizsgalatok sziiksegessege. A telsoleguli betegsegek. hurutok gyogyitasi lehetosegei a betegek /sziilcik altal (parasitas, horgotoalett, cseppek. nyakoldok, legzotorna, stb.) Az immunglobulinok bcvizsgalasa. klinikai vizsgalatanak sziiksegessege A beteg gyermekek szureseben reszt vetel tamogatasok segitsegevel. Sajtomegiclencsck: l:ejleszto Pedagogia es Medieal Tribune Online. Ko/bcnjaras a tartos betegseg emell csaladi pollekanak szukscgessegeben az illetekes szerveknel. Ko/bcnjaras a primer immunhiany legtobb gyogyszerenck: a megfelelo minosegii es mcnnyisegu immunglobulin kezelesek elereseben. sziiksegessegcben az illetekes allami szerveknel. Tagjaink egeszscgvcdelmcben segitseg tamogatas altal.

5 4. Ko/tijis/riLi tevekenyseg erdekeben felhasznalt vagyon kimutatasa Kelhasznalt vagyonelcm megneveese - Sajat toke (alakulastol a folyamatos eredmeny) felhasznalasra nem keriilt 5. (1 szerinti juttatasok kimutatasa 6. Vezeto tisztsegviseloknek nyujtott juttatas elnok (briitto megbi/asi dij) elnokhelyettes (hrutto \a!lalko/6i megbi/asi dij) Gel serinti juttatas megneve/ese Tisztseg A. Ve/elo tis/tsegviseloknek nyujtott juttatas osszesen: 7. Ko/hns/in'j jogallas megallapitasahoz sziikseges mutatok Alapadatok B. Eves ossz.es bevetcl C. a szcmelyi jovcdelemado mcghataro/ott reszenck a/ ado/6 rendelkezese s/erinti fclhasznalasarol sz evi C'XXVI. torveny alapjan atutalt fisszeg D. ko/s/olgaltatasi hevetel K. normativ tamogatas F. az liuropai Unio strukluralis alapjaibol. illetvc a Knheios Alaphol nyujtott tamogatas G. Korrigall bevetel [B-(C+D+B+F)] II. Osszes raforditas (kiadas) 1. ebbol s/cmelyi jcllcgii raforditas J. Ko/has/nu tevckenyseg rafordilasai K. Adozott eredmeny 1,. A szcrve/et munkajaban kozremukodo kozcrdeku onkcntcs tevekenysegct vcg/o s/emclyek s/ama (a ko/crdeku onkcntcs icvekenysegrol szolo 25. evi LXXXVII1. torvcnynek megfelclocn) Vagyon el em crteke 1 In/u ev eft (2) - r ln/<> ev eft (2) Elozo ev eft (2) 83 fi t'clhas7.nalas cclja - eft (212) eft (212) o eft (212) Eroforras-cllatottsag mutaloi Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1...- Ft] Ectv.32. (4)b)[KHK2>1 Lctv. 32. (4) c) [(1 1 -H2-A'l -A2)/(l 1 1 -I [2)>.25J Tarsadahni tamogalousag mutatoi Vlutato tcljcsitese Mutato tcljcsitese Eclv. 32. (5) a) l(chc2)/((il-t-g2)>.2 Ectv. 32. (5) b) (,II+.12)/(IIRH2)>.5 Ectv. 32. (5) c) (Ll+I,2)/2>1 to] Primer Immunhmnyoa

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE

KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK EGYSZERUSJTETT EVES BESZAMOLOJANAK MERLEGE 1 8 2 6 8 5 7 5 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai szamjel vagy adoszam Az egyeb szervezet megnevezese: SZIV SN OrSZagOS Betegegyesulet Az egyeb szervezet cime: 1134 Budapest, Angyalfoldi ut 36. 3,em. 122.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek mm mn mi in11 Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete PK-141 A szervezetet nyilvantarto bir6sag megnevezese: Targyev: 08 Gyori Torvenyszek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 2010. ev Adoszam: 183229-1-41 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett beszamoloja 21. ev NF Magyarorszag 1133 Budapest. Vaci ut 6. "A kozzetett adatok kdnyvvizsgalo altal nincsenek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Illl TTTF1 Mill A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Targyev: 2 0 1 2 Bekuldo adatai Elotag Viselt nev:

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben