Családi vállalkozások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családi vállalkozások"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Családi vállalkozások - A családi vállalkozások kialakulása, működése és sikeressége; a magyarországi helyzet bemutatása Szebellédi Mátyás Z9G Szemináriumvezető: Mudri György 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Mi a vállalkozás, vállalat? Klaszterelemzés 5 2. A családi vállalkozások elméleti bemutatása Családi vállalkozás definíciója A családi vállalkozások jellemzői Család és vállalkozás Párhuzamos tervezés Családi vállalkozások Magyarországon A családi vállalkozások gyakorlati bemutatása, szöveges interjú A Kampits családi pince bemutatása Következtetések A családi vállalkozások jövője Magyarországon A sikeres családi vállalkozás feltételei, tanácsok 21 Mellékletek 23 Szöveges interjú kivonata 23 Internetes, egyéb források 24 Irodalomjegyzék 26 2

3 1. Bevezetés Házi dolgozatom témájának a magyar családi vállalkozásokat választottam, mert engem is személyesen érdekel ez a témakör, többször felötlött bennem a gondolat, hogy a jövőben hasonló irányba indulnék el, mint frissen végzett pályakezdő. Az tény, hogy a mai Magyarországon a rendszerváltás óta a családi vállalkozások száma robbanásszerűen megnőtt, így nem hunyhatunk szemet afölött, hogy a hazai gazdaság vállalati szegmensében igencsak jelentős szerepet töltenek be a családi, vagy családi jellegű vállalkozások. Dolgozatomban tehát e témát szeretném feltárni és kifejteni, keresve a választ arra, hogy mért alapítanak családok közös vállalkozást, s hogy a vállalat indításakor milyen problémákkal kell megküzdeniük a családoknak. Továbbá olyan gondolatköröket is feltárni kívánok, mint például hogy hogyan tud működni egy-egy vállalkozás családi kereteken belül; vajon elsősorban a családi élet van hatással a vállalatra, vagy éppen fordítva? Mi kell ahhoz, hogy egy családi vállalkozás sikeres legyen, lehet-e egyáltalán sikeres egy ilyen szervezet? A téma kiválasztásakor még rengeteg kérdés felmerült, ezeket igyekszem megválaszolni. Kezdetben általános leírást adok a vállalkozásokról, hogy megérthessük, milyen tulajdonságai, keretei, előnyei és hátrányai vannak e gazdasági szervezeteknek. Ezek után a családi vállalkozásokról fogok írni részletesebben, illetve ezek magyarországi helyzetéről elméleti szinten, majd egy konkrét, hazai példa segítségével a gyakorlati részét is ismertetni fogom a témának. Végezetül az elméleti és gyakorlati síkok összekapcsolásával következtetéseket vonok le, melyek talán nagyobb rálátást biztosítanak külső szemlélők számára, illetve ösztönözheti őket további kutatások elvégzésére a témával kapcsolatban. 3

4 1.1 Mi a vállalkozás, mi a vállalat? Fogalomtisztázás. 1 Azért tartom fontosnak a vállalat fogalmának tisztázását, hogy dolgozatom későbbi szakaszaiban ne történjenek félreértések a szó használatakor, illetve hogy megvizsgálhassuk, vajon a családi vállalkozások mennyire felelnek meg fogalmi, szervezeti szinten a vállalatoknak. Ki fogok tehát térni arra is, hogy milyen különbségek merülhetnek fel üzleti vállalkozás, s családi vállalat között strukturálisan vagy működési téren. A szervezet egy olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvéseken keresztül valósul meg (Chikán, 2008, 24. old.). Ebből a meghatározásból kiemelném az emberi szót, hiszen ez az a kifejezés, mely az egymás közötti személyes kapcsolatokra utal vállalati szinten belül. Egy családi vállalkozás esetében márpedig fokozottan lényeges szempont az, hogy a tagok, érintettek közötti kapcsolat megfelelően működjön és biztos legyen. Emellett az üzleti vállalkozás egy olyan, szintén emberi tevékenység, melynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése nyereség, azaz profit elérése mellett (Chikán, 2008, 24. old.) Itt fontos megjegyezni azt, hogy családi vállalkozások esetében szintén cél a profit elérése, illetve az érték létrehozása a fogyasztók számára. Ám ezek mellett talán még fontosabb cél az, hogy a családi generációk megélhetése biztosított legyen hosszútávon, itt gondolok az alapító, de a későbbi korosztályok boldogulására is. Freud szerint például az önbecsülés és az öröm fő forrásait a szeretet és a munka jelentik (Freud-ot idézi Carlock, 2001, 25. old.) Érdekes, hogy Maslow szerint az önbecsülés is rendkívül jelentős motivációs tényező lehet számunkra, ezért is fontos, hogy általában a vállalkozásokban, így a családi vállalkozásokban is nagy szerepet játszik a munka, utóbbinál azonban a szeretet is kiemelt helyen szerepelhet. A családokban tehát az érzelem játssza a fő szerepet, s a teljesítmény akár háttérbe szorulhat, ezzel szemben az üzleti vállalkozások a minél jobb üzleti teljesítményre törekednek és a vállalkozás igényeire koncentrálnak. 1 (Az alábbi fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam Carlock, 2001 művére.) 4

5 Végül maga a vállalat, az üzleti vállalkozás szervezeti, jogi kerete (Chikán, 2008, 24. old.) alapján összehasonlítva a családi és üzleti vállalkozásokat megjegyezhetjük, hogy a családi vállalkozás, ha nem is teljes egészében (az üzleti vállalkozástól való eltérései miatt), de beleillik a vállalat fogalomkörébe. 1.2 A klaszterelemzés 2 Házi dolgozatom bevezetésének utolsó szakaszában szeretnék néhány szót ejteni a klaszterekről. A klaszter szó több jelentéssel is bír, ám ezek lényegi gondolata hasonló. Michael Porter, a Harvard Business School professzorának megfogalmazásában kölcsönösen együttműködő cégek, szakosodott beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó iparágak cégeinek és velük kapcsolatban álló intézmények (egyetemek, állami szervezetek, ügynökségek, szakmai egyesületek, kereskedelmi szövetségek) földrajzi koncentrációja, melyeket egy adott témában/területen hasonlóságaik és egymást kiegészítő jellemzőik kapcsolnak össze. (Porter, M.E., 1998 alapján) A klaszter, mint fogalom ismertetése azért fontos, mert Filep Judit és Szirmai Péter három nagyobb klaszterre osztja fel a magyar vállalkozásokat, mely besorolásban a családi (jellegű) vállalkozásokra is kitérnek. Egy olyan felmérést végeztek, mely 223 alanyból állt. Célom, hogy e felmérés segítségével bebizonyítsam a családi vállalkozások szerepének jelentőségét és súlyát a magyar gazdasági életben Független felek jövőkép nélküli vállalkozásai 3 A független felek jövőkép nélküli vállalkozásai a magyar vállalkozások csupán 12%-át adják. E vállalkozásokat általában olyan korábbi munkatársak, barátok, ismerősök alkotják, akik nem állnak egymással rokoni kapcsolatban. Ami legerősebben jellemzi e klasztert, az a vállalkozás jövőbeli sorsának bizonytalansága. 2 (Az alábbi fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam Filep Szirmai, 2006-ra, illetve Filep, s.a.-ra, a számszerűsített adatok mind szekunder kutatás eredményei tehát). 3 (Az alábbi fejezet megírásakor nagyban támaszkodtam Filep, s.a.-ra) 5

6 1.2.2 Korábbi munkatársak jövőképpel rendelkező vállalkozásai A korábbi munkatársak jövőképpel rendelkező vállalkozásai a magyar vállalkozások 15%-át adják, ez, ha nem is jelentősen, de magasabb arány a fent taglalt klaszterénél. Rokoni kapcsolat ez esetben sem jellemző, ám a tulajdonos már konkrét jövőképpel rendelkezik a vállalatról a visszavonulását követő időszakra nézve Családi jellegű vállalkozások Házastársak vállalkozásai Figyelemreméltó, hogy a megkérdezettek 23%-a házastársi vállalkozás volt. E klaszterben a gyermekek részesedése nem jellemző, ám gyakori, hogy a cég vezetését egy külső félre bízzák, s megjelenik a külső félnek való eladás lehetősége is, habár az elsődleges cél a vállalkozás tulajdonjogának családon belül tartása Rokoni vállalkozások A házastársi vállalkozásokhoz hasonlóan a rokoni vállalkozások aránya is 23% volt a felmérés alanyai között. Ez az jelenti, hogy szinte minden negyedik vállalkozás rokoni viszonylatban alapult. A tulajdonosok elsősorban a rokoni körből kerülnek ki, pl. szülők, testvérek, unokatestvérek. Továbbá fontos jellemzője e klaszternek, hogy határozott, mindenképpen családon belül elképzelt jövőképpel rendelkezik Családi vállalkozások Elérkeztünk az általam részletesebben is elemezni kívánt vállalkozásfajtához, a családi vállalkozáshoz, mely a kutatás alanyainak 27%-át adja, ezzel is azt mutatva, hogy Magyarországon a gazdaság vállalati szektorának gerincét leginkább a családi vállalkozások adják. A cég szűk családi tulajdonban van, utódlás kizárólag szűk családi körben történhet, a 6

7 gyermekek szerepvállalása kiemelkedően magas. A többi klasztertől leginkább megkülönböztető elem az a jövőkép, az utódlás kérdésére adott válasz. 7

8 2. A családi vállalkozások elméleti bemutatása 2.1 Családi vállalkozás definíciója 4 Rendkívül nehéz dolgunk van, amikor családi vállalkozásról, mint fogalomról beszélünk. Ugyanis valójában még az sem tisztázott, hogy létezik-e egyáltalán definíciója. Ezt úgy értem, hogy például Filep Judit szerint általánosan és hivatalosan elfogadott definíció nem létezik, egy, az Európai Unió tagállamain belül elvégzett felmérés szerint nincsen sem jogilag, sem tudományosan elfogadott meghatározása. Azonban Zwack Izabella egy előadása során említést tesz EU-s értelmezésről, ami pedig a következő, idézem: Az EU azt mondja, hogy ez egy olyan cég, ahol a családé a többségi tulajdon, ugyanúgy a szavazati jog, és ahol legalább egy családtag aktívan dolgozik a cégben. (Zwack, 2011) Felmerülhet hát a kérdés, hogy mely forrásra hivatkozhatunk. Kutatásom során sajnos nem sikerült megtalálnom a választ arra, hogy van-e tényleges definíciója a családi vállalkozásoknak. Azonban mégis szükség lenne olyan körülhatárolásra, mely alapján hozzávetőleges elképzeléseink lehetnek a családi vállalkozásokról. Ebben van segítségünkre pár olyan szempont, melyeknek kifejtésével talán nem határozhatjuk meg pontosan a vizsgált vállalatfajta fogalmát, mégis fényt deríthetünk olyan elemekre, tényezőkre, melyek által egy letisztultabb képet kapunk a családi vállalkozásokról. Amikor egy ilyen vállalati típust vizsgálunk, talán a legfontosabb kérdés az az, hogy mekkora a cég családon belüli tulajdon-aránya. Az egészen világos, hogy ennek a számnak a lehető legnagyobbnak kell lennie, a legtöbb esetben a tulajdoni jog teljes mértékben a családtagokat illeti. Azonban nem elég csupán a tulajdoni szegmensét megfigyelni e kérdéskörnek, hanem alaposabban meg kell vizsgálnunk a családtagok jelenléti arányát a 4 (Az alábbi fejezetben nagyban támaszkodom Filep, s.a.-ra, aki Howorth Rose Hamilton, 2009 és Mandl, 2008 alapján.) 8

9 vezetésben, valamint a cég munkavállalói között. Itt szintén, mint a tulajdoni rész esetében, a szükséges és megfelelő állapot a minél nagyobb arány elérése. Azonban ne felejtsük el, hogy egy család esetében átlagos és normális eset, amikor a generációk együtt dolgoznak a vállalat berkein belül. Ez a felállás rengeteg előnnyel jár, s persze több hátránnyal is, erre később fogok kitérni dolgozatomban. Ám ahogy azt már korábban is említettem, a családon belüli cégátadás szándéka a leggyakrabban előforduló jövőkép, mely jelentősen meghatározza a családtagok egymás közötti kapcsolatát, a családhoz való hozzáállását. Egy olyan családban, ahol vállalkozás folyik, rendkívül erős kötelékek tudnak kialakulni, ám a család szervezetté alakulása veszélyforrást is jelenthet, mely konfliktusokhoz, a család összeomlásához vezethet. 2.2 A családi vállalkozások jellemzői 5 Korábban volt egy kijelentésem, miszerint a családi vállalkozások Magyarországon igen jelentős szeletét képezik a gazdasági életnek. Ám nincs ez másképp Európára vetítve sem, sőt, kijelenthetjük, hogy világszerte hatalmas gazdasági befolyással bírnak e vállalati formák. Ha globális viszonylatban tekintünk a családi vállalkozások súlyára, akkor nem hunyhatunk szemet a tény fölött, miszerint az efféle vállalkozásfajták világszerte a cégek 75-95%-át teszik ki, s a GDP előállításának 65% kapcsolható hozzájuk, ami egy hatalmas arány. Európában a vállalkozások 75%-80%-a családi vállalkozás, a foglalkoztatásban betöltött szerepük 40%-50% közé tehető (egyes országokban eléri a 70%-ot). A családi vállalatok termelik meg a GDP több mint 52%-át, a munkahelyteremtésből pedig több mint 50%-kal részesednek. Szűkítve a kört, Kelet-Közép-Európában a teljes GDP kb. 30%-a és a munkahelyek 38%-a szintén családi kézben lévő cégeknek köszönhető (Bork, s.a., 5. old.). Az USA esetében is hasonló adatokat figyelhetünk meg, ugyanis a GDP csaknem felét, 49%-át szintén családi vállalkozások adják, arról nem is beszélve, hogy új munkahelyek teremtésében 78%-ban felelősek. 5 (Az alábbi fejezetben nagyban támaszkodom Filep, s.a.ra, aki Howorth Rose Hamilton, 2009 és Mandl, 2008 alapján.) 9

10 S csak hogy néhány példát is írjak családi vállalkozásokra, íme néhány a legnagyobbak közül: Wal-Mart, New York Times, Wall Street Journal, Levi Strauss, ám megemlíthetném a Robert Bosch GmbH-t, melyet a Bosch család vezet, de ilyen a Lee család kezében lévő Samsung Electronics is, vagy épp az Albrecht család vezette ALDI A családi vállalkozások előnyei, erősségei Felmerülhet a kérdés, hogy honnan ered e nagy siker, s hogy miként tudtak a családi vállalkozások ekkora szeletet levágni a gazdasági élet tortájából. Kétségkívül sorra elemeznünk kell azokat a tényezőket, melyek előnyt, relatíve akár versenyelőnyt jelentenek a családi vállalatok számára. Az egészen világos, hogy egy ilyen vállalkozási forma hosszútávú stratégiai elkötelezettséget jelent. Ez azért van, mert ha egy család céget alapít, akkor céljuk az, mint ahogy azt már korábban is említettem hogy a család generációi számára megélhetést biztosíthassanak, pénzügyi stabilitásra törekednek, aminek eléréséhez egyértelműen több idő kell néhány évnél. Továbbá az is lényeges szempont, hogy a vállalat alapításakor a család a nevét adja a cégnek, ami elkötelezettséget sugall. A névadás miatt azonban a vállalkozás által nyújtott termék vagy szolgáltatás minősége is felértékelődik, nemzetközi kutatások szerint ráadásul még a teljesítményük is meghaladja a nem családi vállalkozásokét. Zwack Izabella előadása során kihangsúlyozza, hogy egy családi cégnél nagyon fontos, hogy maga a vállalat mélyen beépül a közösségbe. S éppen emiatt nem teheti meg azt, hogy egy rosszul működő gazdasági környezetből a multinacionális cégekhez hasonlóan kilép. Ezért nagyon sokat tesz ezért a közösségért, hiszen saját érdeke is, hogy egy dinamikusan működő, biztonságos gazdasági közegben élhessen (Zwack, 2011). Ehhez szorosan kapcsolódik Semjén Zsolt beszéde, mely a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület éves közgyűlésén hangzott el: Azok a családok, akik a saját cégüket létrehozzák, és generációról generációra örökítik, azok nem fogják bedönteni a céget csak azért, hogy pillanatnyilag megszabaduljanak valami tehertől, vagy gazdasági 10

11 előnyre tegyenek szert. (Semjén, 2014) A miniszterelnök-helyettes szavai pontosan arra utalnak, mint amiről Zwack Izabella beszélt. Vagyis hogy a családi vállalkozások éppen azért annyira fontosak egy-egy állam gazdaságában, mert a hosszútávú elköteleződés szilárdan jelen van az érintettek között. Semjén Zsolt továbbá azt is kihangsúlyozta, hogy a családok nem viszik csődbe a saját nevükkel fémjelzett vállalatot csak azért, hogy kijátsszák az adóhatóságot (Semjén, 2014). Egy vállalat pedig csak akkor lehet sikeres, azaz csak akkor tud profitot termelni és a fogyasztók igényeit kielégíteni az értékteremtés függvényében, ha hosszútávra tervez. A családi vállalkozásoknak pedig talán a legjelentősebb ismérvük az, hogy céljuk a tartósan fenntartható és eredményes működés. Továbbá nem lényegtelen tényező egy vállalkozás indításakor, hogy milyen előrelátható költségekkel fog majd járni a szervezet megalapítása, fenntartása. E kérdésnek a Magyarországra vonatkozó részét dolgozatom egy későbbi fejezetében fejtem ki. Ahogy arról már korábban említést tettem, családi vállalkozásokban a generációk együtt dolgozása sokszor előfordul, emiatt könnyen átadható a fiatalabb korosztály számára az a tudás, mely szükséges a cég fenntartásához. Ráadásul ez egy családi közegben halmozottan igaz, hiszen egy efféle közvetlen kapcsolat során olyan praktikákat is elsajátíthatnak a fiatalok, melyeket egyébként talán soha nem ismerhetnének meg. Éppen e személyes kapcsolat miatt a családtagok, az alkalmazottak szívesebben túlóráznak például, amiért cserébe bizalmat kapnak, egyfajta biztonságot (Óbudai, s.a.). Egyébként a családi környezetből adódik az is, hogy maga a vállalati felépítés strukturálisan is sokkal egyszerűbb lehet, nincs szükség osztályvezetőkre, sokszor még a tulajdonos és a menedzser személye is egybe esik. Emiatt a döntéshozatali mechanizmus sokkal egyszerűbb, mint például egy üzleti vállalkozás esetében. S mivel a cég vezetője általában családtag, ezért ismeri alkalmazottait, akikben megbízik, s akikről tudja, hogy pontosan milyen képességekkel rendelkeznek. Ez az ismeret segíthet a különböző feladatok kiosztásánál, a megbízásoknál, hiszen a cég vezetője személyre szabva utalhat ki feladatokat az alkalmazottak számára, ezáltal maga a vállalati tevékenység is egyszerűbb és expeditívebb lehet. 11

12 A családi vállalkozások hátrányai, buktatói 6 Tény azonban, hogy egy családi vállalkozás a sok előny és erősség mellett negatívumokkal is járhat. A következő fejezetben ezekről a buktatókról és hátrányokról fogok beszélni. Egy családi vállalkozásban bizony nagy problémát jelenthet a család és a vállalkozás kettéválasztása. Egyrészt összefolyhatnak a két intézmény problémái, azaz egy családi krízis erősen hat a vállalati tevékenységre, hangulatra, s ez fordítva is igaz. Ahhoz, hogy ezeket a problémákat elkerüljék a család- illetve cégtagok, nehéz munka árán megszerzett összehangoltságra van szükség. Előfordulhat például, hogy bár a cégvezető tisztában van a tagok képességeivel, mégis alkalmatlan embert oszt be egy-egy munkakörbe érzelmi okok folytán. Ugyancsak érzelmileg jelent nehézséget az az eset, amikor egy alkalmazott munkájával nincs megelégedve a vállalatvezető, ám ezt rendkívül nehéz a beosztott tudomására hozni. Ebből tehát az következik, hogy ha egy családi vállalkozás hosszútávon jól működő szeretne lenni, akkor olyan vezetőt kell választania, pontosabban olyan vezetőre van szükség, aki kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezik. S habár egy családi vállalkozásban a felhalmozott tudás könnyen átadható az új generációk számára, ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a fiatalok valóban részt akarnak venni a vállalat életében. Vagy ha mégis, lehetséges, hogy az újabb generációk rendre újabb és újabb igényeket támasztanak a vállalkozással kapcsolatban. Ez újabb problémákat és konfliktusokat vethet fel, az idősebbek nyilván számítanak a friss lendületre, emiatt csalódhatnak a fiatalabb generációban, elveszthetik hitüket magában a vállalkozásban, amit ők továbbadni készültek hosszú évek óta. Így a vezetőnek szükséges jó kommunikátornak lenni, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy motiválni tudja az ifjabb családtagokat. 6 (Dolgozatom ezen fejezetében támaszkodtam Filep, s.a.-ra és Óbudai, s.a. anyagokra.) 12

13 Ám sajnos nem minden esetben áll fenn az a helyzet, hogy az idősebb generáció valóban át akarja adni a vezetést a fiatalabbaknak. Ennek oka lehet érzelmi alapú, vagy egyszerűen szimpátia miatt. Előfordulhat, hogy az idősebbek nem tartják alkalmasnak az újabb generációt a vezetésre, ezért gondolom azt, hogy szükség van a hosszútávú tervezésre. E téma részletes kifejtése a későbbiekben fog következni. Már megemlítettem néhány dolgot a vállalatvezető elvárt tulajdonságaival kapcsolatban, most azonban ezt bővebben is kifejtem, hiszen személyisége és tulajdonságai meghatározóak a családi vállalkozások működésében, sikerességében. Előfordulhat ugyanis, hogy bár a motiváltság ténylegesen magas a vállalkozás vezetőségében, ám ez nem hossza magával automatikusan a szakmai tudást és a rátermettséget. Ezek hiányában azonban a vezetés nem elég megfelelő ahhoz, hogy egy vállalkozást vezessen, emiatt az alkalmazottak csalódhatnak a cégben, magában a menedzsmentben, ami szintén konfliktusokat és családi problémákat von maga után. Ha egy család vállalkozásalapításon gondolkodik, nem elég, ha jó ötletei vannak, a megvalósításhoz természetesen megfelelő mennyiségű alaptőke szükséges, rosszabb esetben külső támogató. Azonban manapság nincs könnyű dolga a vállalkozni kívánó személyeknek, ugyanis egyre nehezebb mecénásokat találni, amellett egyébként, hogy a családi vállalkozások a globális GDP 65-70%-át adják. A hitelből történő forrásszerzés a bankok részéről mutatkozó kockázatvállalási kedv csökkenése következtében nehézkes, a magántőke-finanszírozás bevonása pedig gyakran együtt jár a teljes üzlet eladásával, a vállalati stratégiai partnerek sokszor csak akkor hajlandóak bármilyen befektetésre, ha jelentős kontrollt szerezhetnek. E nehézségek eredményeképp több családi vállalkozás nem tudja kihasználni növekedési lehetőségeit. (Piacésprofit, 2014) Mindezek mellett mégis érthetetlen, hogy a nagy tőkével rendelkező magánszemélyek mért nem támogatják a családi vállalkozásokat. A szorosabb együttműködés hiánya azért is különös, mert a felmérésből az derült ki, hogy a vagyonos magánszemélyek 44 százaléka már fektetett be tőkét családi vállalkozásba, és döntő többségben (95 százalék) pozitív tapasztalatokról számoltak be ezekről az üzletekről más, például pénzügyi eszközökbe történő befektetéseikkel összehasonlítva. A vagyonos magánszemélyek 60 százaléka olyan 13

14 befektetési lehetőséget keres, ami ésszerű kockázatok mellett megfelelő megtérüléssel jár, és a hosszú távú tőkefelértékelődést is fontosnak tartják. (Piacésprofit, 2014) Finanszírozási nehézségek mellett azonban egy családi vállalkozás tagjainak azzal is szembe kell néznie, hogy egy esetleges öröklődés lehetőségének fennállásakor igazságosan kell felosztani a vállalkozás tulajdonjogát. Mint ahogy azt korábban említettem, az öröklődési illeték már el lett törölve hazánkban, ám e törvény még nem oldja meg a Ki kapjon nagyobb szeletet a vállalkozás tulajdonjogából? kérdést. 2.3 Család és vállalkozás Párhuzamos tervezés 7 Ha a családot és vállalkozást, mint intézményt tekintjük, megállapíthatjuk, hogy mindkettőnek vannak igényei és lehetőségei. Éppen ezért szükség van egy olyan középútra. mely egyensúlyt teremt családi és vállalati élet között. Talán a legfontosabb az, hogy mind az irányítás, mind a kultúra (családi és vállalati) egységes legyen. Ezt nehéz létrehozni, hiszen vannak olyan pontok, melyeknél a családi és vállalati gondolkodás markánsan eltér egymástól. A család érzelmi alapokra épül, ezért a családtagok viselkedése nem mindig logikus és ésszerű, ami a vállalati életben sokszor gondokhoz vezethet. Ám a család képes ellenállni a külső veszélyeknek, változásoknak, ezért szilárdabb talajon állva vehet részt a gazdasági életben. Egy család célja pedig egyértelműen a családtagok gondozása, megélhetésüknek biztosítása. Ezzel szemben, ha a vállalat működését és gondolkodását figyeljük, akkor észrevehetjük, hogy maga a vállalat a feladatokon alapul, s a családi viselkedéssel ellentétben a cég tudatosan hoz döntéseket, jelen van a racionalitás. Egy cég keresi a változásokat, hiszen ezekhez igazodnia kell, kénytelen belefolyni az innovációs folyamatokba is, hogy versenyképes maradjon. Célja pedig termék vagy szolgáltatás nyújtása, profit, azaz nyereség elérése reményében. 7 (Az alábbi fejezetben nagyban támaszkodom Carlock, 2001-re) 14

15 Ezek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy családi vállalkozásokat csak olyan családoknak szabadna alapítani, melyek biztos családi háttérrel és szilárd alapokkal rendelkeznek; melynek tagjai valóban erős és jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ha ezek a feltételek már adottak, akkor van lehetőség elkezdeni a tervezést. Erre talán a legjobb módszer az ún. párhuzamos tervezés, melynek megfelelő kivitelezésével valószínűsíthetően egy biztos családi támogatással rendelkező, jól működő vállalkozás jöhet létre. A párhuzamos tervezés lényege valójában az, hogy megfogalmazza az egymást kölcsönösen támogató családi és üzleti terveket. A folyamat során négy alapvető szempont alapján tudunk terveket kidolgozni. Az első ilyen szempont, az értékek. Minden család rendelkezik alapvető értékekkel, melyek gyökerében határozzák meg a szemléletmódjukat, s ezt a gondolkodást kell összefonni az üzletfilozófiával. Vagyis kell találni egy olyan köztes utat, mely segítségével a család védelme, az utódok megélhetésének kérdése egy lapra kerülhet a minél nagyobb profit elérésének tervével. Ugyanígy foglalkozni kell a stratégiával, ez a második összetevő. Át kell gondolni a család részvételét a vállalatban, meg kell vitatni a tulajdonjoggal kapcsolatos kérdéseket, valamint el kell indítani egy olajozottan működő vezetőképzést. Üzleti részről nem hunyhatunk szemet a vállalat belső és külső környezete és érintettjei fölött. S már csak a vállalat családi mivoltából is következik az, hogy a végső döntést stratégiai kérdésekben egyértelműen a család hozza meg. A harmadik szempont a közös jövőkép, illetve annak kialakítása. Jövőképpel külön-külön a család és a vállalkozás is rendelkezik, ám a nehézség az, hogy ezeket össze kell simítani. Itt leginkább az a feladat, hogy a családok felnövekvő nemzedékét fel kell készíteni a cégátadásra, a vezetői posztok betöltésére. Ehhez elengedhetetlen a különböző vállalati életciklusok vizsgálata, melyből kutatás alapján következtetéseket lehet levonni arról, hogy a különböző szakaszok milyen mértékben hatnak a karrierre, illetve magára a vezetőváltásra. A legjobb megoldás talán az, ha a vállalat aktuális vezetői legalább félévente összeülnek, s különböző módszereket találnak ki a családtagok karrierjének kiépítésének segítésére. Fontos az is, hogy legyen egy kész örökösödési terv, mely kitér a pénzügyi kérdésekre, 15

16 esetleg a következő tulajdonos díjazására. Ma már Magyarországon az örökösödési adóval nem kell foglalkozni, hiszen eltörölték. Végezetül, párhuzamos tervezéskor kihagyhatatlan feladat a konkrét tervek készítése. Fel kell mérni a vállalat stratégiai és piaci potenciálját, azaz kimutatást kell végezni a cég pénzügyeiről, költségeiről, meg kell szervezni az értékesítést és a különböző erőforrások beszerzését. Sorra kell venni azokat az érintetteket, akik családon belül vannak, illetve a külső érintettekkel is foglalkozni kell. Nehéz döntéseket kell hozni azzal kapcsolatban, hogy a cég milyen alkalmazottakat foglalkoztasson, kik legyenek a beszállítók, esetleges stratégiai partnerek. Ehhez kapcsolódik a versenytársak számának és dominanciájának vizsgálata, mert a cég alapításakor azt is el kell dönteni, hogy az adott piacon jelenlévő cégek közül melyek azok, amik stratégiai partnerek lehetnek, s melyek azok, amik versenytársak lesznek. Érdekesség, hogy maga a fogyasztó, a célcsoport egyes családi vállalkozások esetében nem annyira fontos, mivel általában meg van az a befogadó közeg a család környezetében, ami alkalmas lehet erre a szerepkörre. Itt elsősorban tényleg a kis vállalkozásokra gondolok, melyek falvakban, községekben működnek. Ez esetben sokszor maga a település adja a fogyasztói kört, s rövidtávon e célcsoport-nagyság még elégnek bizonyulhat. Persze ez csak kisebb, frissen indult családi cégek esetében igaz, ne feledkezzünk meg a hatalmas, családi kézben lévő vállalatokról sem, mint pl. a Samsung Electronics, a Wal-Mart vagy éppen a Robert Bosch GmbH. Állami intézmények is kerülhetnek kapcsolatba családi vállalkozásokkal, Magyarországon például a mostani kormány kifejezetten támogatja az ilyen jellegű cégeket, ahogy azt már korábban is írtam. Ez a támogatás nem csak az örökösödési illeték eltörlése lehet, hanem a különböző megrendelések konkrétan és célzottan a magyar családi vállalkozásoktól. Azt gondolom, hogy a kis cégek nagyban támaszkodnak a helyi önkormányzatokra, nyilván azért, mert ez az a közeg, mely potenciális fogyasztói kört jelent, már csak fizikai közelsége miatt is. Összegezvén a párhuzamos tervezésről szóló gondolatokat kijelenthetjük, hogy valójában nem csak egy helyes út létezik az egyensúly létrehozására. Sokszor ugyanis évek kellenek 16

17 ahhoz, hogy a két intézmény céljai összefonódjanak. Azonban maga az elv adott: a tervezés maga egy olyan folyamatos tevékenység, amire hatással vannak a családot és vállalkozást érintő változások, események. 2.4 Családi vállalkozások Magyarországon 8 Most, hogy a családi vállalkozásokról általában beszéltem, kitérnék Magyarország helyzetére e téren. Hazánkban egyébként a dualizmus korában rengeteg családi vállalkozás alapult, a már korábban említett Zwack Unicum Nyrt. első cége ráadásul már 1840-ben létrejött. (Zwack honlap, 2014) De megemlíthetjük a Kotányi Hungária Kft-t is, mely 1881-ben alapult, (Kotányi honlap, 2014) vagy szóba hozhatjuk Stühmer Frigyest, aki 1868-ban csokoládégyárat alapított, s akinek unokája volt Tibor, akiről később a Tibi csokit elnevezték (Stühmer honlap, 2014). Szintén a dualizmus idején alapított céget Pick Márk 1869-ben, őt követte Herz Ármin 1882-ben (HVG, 2005). Ezen példák is remekül mutatják, hogy Magyarországon már régóta voltak olyan gazdasági adottságok, helyzetek, amikor igenis megérte családi vállalkozásokat alapítani. Most azonban vizsgáljuk meg a családi cégek helyzetét a rendszerváltási időszakra vetítve. A szocializmus 40 éve alatt hazánkban magánvállalatok nem létezhettek, csupán maszek -ra volt lehetőség, így családi vállalkozások kialakulása is gátolva volt a központosított államosítás miatt és 1994 között, tehát 6 év alatt a szektor több mint hétszeresére növekedett, ami egyébként hatalmas aránynak tűnik, ám vegyük figyelembe a kiindulási csekély számokat. Ezen vállalkozások alapítói jellemzően a es korosztályból kerültek ki, azaz mostanában érik el a nyugdíjkorhatárt. Éppen emiatt áll fenn az az eset Magyarországon, hogy nem csak a családi, de más kis- és középvállalatok egy eddig még nem látott problémával kerültek szembe: az utódlás. Mivel az 8 (Dolgozatom ezen szakaszában nagyban támaszkodtam Filep s.a.-ra, aki Filep-Szirmai, 2006 alapján) 17

18 alapítók mostanában vonulnak vissza, ezért az általuk vezetett cégek most fognak szembesülni a generációváltás nehézségeivel. Ez azt jelenti, hogy a következő években dől el, hogy a magyar családi vállalkozások vajon ténylegesen családi kézben maradnak-e, vagy esetleg külső felvásárlókra szorulnak. A mostani helyzet sem túl fényes egyébként. Zwack Izabella szavait idézem: A becslések szerint kb. 100 olyan nagyobb családi vállalat van Magyarországon, aki éves szinten termel kb. 100 milliárd forint hozzáadott értéket. Ezek a cégek mind első és második generációs cégek, és ezért egy nagyon kockázatos és izgalmas időszakot élnek, mert a statisztika világosan mutatja azt, hogy a családi cégek csak egyharmada éli meg a harmadik generációt. (Zwack, 2011) Zwack Izabella pontosan a generációváltás problémájáról beszél, miközben kihangsúlyozza, hogy a mai világban, ahol a jövőre vonatkozó tervek nem hosszabbak fél vagy négy évnél, pontosan arra lenne szükség, hogy az emberek, így a családi vállalkozásokat vezető személyek is hosszútávra, legalább ötven évre tervezzenek. S habár lehetne jobb a helyzet a családi vállalkozások számát illetően, dolgozatomnak ennél a részénél újra Semjén Zsolt szavait idézném, aki pártjával együtt támogatja az örökösödési adók eltörlését. Ha a nagy családi cégeket, akiket generációról generációra például örökösödési adóval megvágja az állam, akkor ezáltal a külföldi multinacionális cégeket hozza versenyelőnybe a saját országunkban. (Semjén, 2014) Egyébként az örökösödési illeték valóban el lett törölve, ezáltal is támogatva lettek a családi vállalkozások Magyarországon. Magyarországon az 1995-ös évet alapnak tekintve 2012-höz viszonyítva több, mint 200%- os növekedést figyelhetünk meg a regisztrált vállalkozások számát nézve, azaz kb ről megközelítőleg re növekedett a vállalatok száma. (KSH, s.a.) Összegezvén tehát azt mondhatjuk el, hogy a vállalkozások, így a családi vállalkozások száma is robbanásszerűen növekedett az elmúlt esztendőben, ami mindenképpen pozitív gazdasági folyamat. Ám azt, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a vállalkozásoknak, csak a mostani várható generációváltás és öröklődés után tudhatjuk meg. 18

19 3. A családi vállalkozások gyakorlati bemutatása, interjú 3.1 A Kampits családi pince bemutatása 9 Gyakorlati bemutatásként a Kampits családi pincét választottam, mert egyrészt érdekel a borászati szakma, másrészt mert e pince tökéletes példája a családi vállalkozásoknak. Dolgozatom e fejezetében azt fogom bemutatni, hogy konkrétan a Kampits családi pince hogyan, s mikor alapult, illetve hogy manapság hogyan képes zökkenőmentesen működni mind családi, mind pedig vállalati szinten. Nem hagyományos, szöveges interjúm során Kampits Lászlót, a Kampits család egyik tagját, vállalkozásuk alkalmazottját kérdeztem előre felállított kérdések alapján. A következőkben az interjú során szerzett információkat fogom rendszerezni, ezzel is betekintést kívánok engedni egy magyar családi vállalkozás életébe. A Kampits család 1986-ban kezdte bortermelői, illetve szőlészeti tevékenységét, melyeknek összes folyamatát maguk felügyelik és irányítják. Érdemes felfigyelni arra, hogy az elméleti részben pontosan erről írtam, vagyis hogy a rendszerváltás környékén rengeteg új vállalkozás indult. Persze ez esetben néhány évvel korábbról van szó, azonban ekkor már érezhetően lazább volt a szocializmus rendszere. A vállalkozási formát egyébként 2001-ben vették fel, azaz hivatalos, jogi formában immár 13 éve működik a cég. A vállalkozás alapítója ekkor 42 éves volt. Ami azt jelenti, hogy ma akár szóba jöhetne az utódlás kérdése, ám a Kampits pince esetében ilyesmiről még szó sincsen, hiszen a tapasztalatot hosszú idő után lehet megszerezni, és annak átvétele nem lenne ildomos jelen helyzetben. (Interjú (szöveges) Kampits Lászlóval, 2014) E családi pince esetében is tökéletesen tükröződik az a helyzet, mely Magyarországra általánosan kivetíthető, hogy immár két generáció együttes munkája biztosítja a vállalat sikerességét. (Zwack, 2011) 9 (A családi pince bemutatásakor nagyban támaszkodtam a Kampits Lászlóval készített szöveges interjúra, interjú időpontja: ) 19

20 A vállalkozás egy személy kezében van, a folyamatokban azonban hárman vesznek részt aktívan. A munkafolyamatok a cégen belül az alábbi módon különülnek el: könyvelés és papírmunka, értékesítés, alapanyagok előállítása. Ami a családi és vállalati élet összeegyeztetését illeti, a Kampits család remekül kezeli a felmerülő konfliktusokat, problémákat. Kampits László elmondása szerint apróbb, mindennapi gondok mindig is akadtak, ám ez így van rendjén. A kisebb ügyekben eltérnek a vállalati tagok véleményei, ám a főbb irányokban mindenki egyetért, azaz a családtagok vállalatról képzett jövőképe megegyezik, s ez az, ami igazán számít. Kampits László azt is kihangsúlyozta, hogy a vállalkozás családi mivolta miatt elengedhetetlen a jó párbeszéd és az összeillés. Üzleti részről sok információt nem sikerült szereznem, azonban megtudtam, hogy a vállalatra főként a kézből kézbe való értékesítés jellemző, azaz a fogyasztói célcsoport a Kőszeg környékén élő lakosok köre. A cég tehát közvetlen kapcsolatban áll a vevőkkel, a viszonteladói hálózat csupán 1%. A Kampits családi pince adózással kapcsolatos feladatait külső személy végzi, az adóteher mértékét negyedéves bevallásban, költség-bevétel arányban állapítják meg. Egyéni vállalkozásként, de főállás mellett csökkentett terhek vonatkoznak a cégre, ez azt jelenti, hogy nem kell fizetniük bizonyos járulékokat. Szöveges interjúm során piaci korlátokról is kérdeztem Kampits Lászlót, elmondása szerint családi vállalkozásuk számára egyedül termékeik mennyisége jelent korlátot, hiszen minden évben el tudják adni azt a bormennyiséget, mely a kitűzött cél volt. 20

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON 1 CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK MAGYARORSZÁGON Filep Judit Ph.D. hallgató Témavezet: Dr. Szirmai Péter Budapesti Corvinus Egyetem 2 1 Áttekint Családi vállalkozás definíció Családi vállalkozások ersségei Családi

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda

Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda www.pwc.com/hu Dr. Antall György, ügyvéd Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda Mi lesz a cégemmel, ha én már nem leszek avagy ki viszi tovább örökösként azt, amit felépítettem? Cégépítés felsőfokon - konferencia

Részletesebben

Mit tegyünk, és mit ne, ha szeretnénk átörökíteni cégünket

Mit tegyünk, és mit ne, ha szeretnénk átörökíteni cégünket Mit tegyünk, és mit ne, ha szeretnénk átörökíteni cégünket Dr. Nagy Gábor Dániel, DARTKE Egyesület ngd@dartke.eu CSMKIK Innovációs és Ipari Klub 2015.11.30. Az előadás vázlata Kérdésfelvetés A magyar helyzet

Részletesebben

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24.

ÜZLETI TERVEZÉS. Csepregi László 2011. március 24. ÜZLETI TERVEZÉS Csepregi László 2011. március 24. Csepregi László Közgazdász A szakértőről Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kisvállalkozás-Fejlesztési Központ PhD (doktorandusz) hallgató

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Kisvállalkozás-fejlesztési Központ Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 1 Filep Judit Szirmai Péter CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK DEMOGRÁFIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN - SPECIÁLIS MAGYAR FEJLŐDÉSI ÚT 2 AZ ÉLETCIKLUS, MINT KIHÍVÁS A vállalkozó v/s a vállalkozás

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

Ön dönt: Viszik, vagy vezet. Vezetés a XXI. Században Polányi Sándor

Ön dönt: Viszik, vagy vezet. Vezetés a XXI. Században Polányi Sándor Ön dönt: Viszik, vagy vezet Vezetés a XXI. Században Polányi Sándor Miért nagyon ritka a jó menedzser? Harvard Business Review: by Randall Beck and James Harter March 13, 2014 Gallup kutatás: 144 ország;

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Könyvvizsgálati kockázat

Könyvvizsgálati kockázat Könyvvizsgálati kockázatok és veszélyforrások válsághelyzetben Horváth Józsefné MOKLASZ alelnök okleveles adószakértő Könyvvizsgálati kockázat A könyvvizsgálat feladata a piaci szereplők kockázatának csökkentése,

Részletesebben

H.D.Napfény Kft. marketingterve

H.D.Napfény Kft. marketingterve H.D.Napfény Kft. marketingterve Egy 10 milliós ország és egy 15 milliós nemzet. Budapest - Magyarország fővárosa. 2014-at írunk. Az ország gazdasága folyamatosan változik. Magyarország teljes mértékben

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia Előadó: Bolya Árpád ISO FORUM előadás, 2015.09.17. ÉMI-TÜV SÜD SÜD 2015.05.14.

Részletesebben

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei

11.tétel. - A jó munkahely kritériumai, személyi és tárgyi feltételei 11.tétel 10. Ön egy utazásszervező irodában menedzserként dolgozik, ahol fontosnak tartják a munkatársak motiválását, jutalmazását. Önt bízzák meg azzal, hogy válassza ki a legjobban dolgozó munkatársakat,

Részletesebben

A családi kis- és középvállalatok átörökítésének tanácsadási feladatai. Baji-Gál Csaba Üzletviteli tanácsadó, minősített Turnaround Expert VOE

A családi kis- és középvállalatok átörökítésének tanácsadási feladatai. Baji-Gál Csaba Üzletviteli tanácsadó, minősített Turnaround Expert VOE A családi kis- és középvállalatok átörökítésének tanácsadási feladatai Baji-Gál Csaba Üzletviteli tanácsadó, minősített Turnaround Expert VOE VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia BKIK 2016. október

Részletesebben

Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében

Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Menedzsment tagozat 2013. április 25. Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében Készítette: Konzulensek:

Részletesebben

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Mentor NET A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Dr. Vecsenyi János egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem ügyvezető VJV Consulting Kft Prof. Vecsenyi János 2012. 1 A vállalkozásindító

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18..

A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. A szociális szövetkezetek fenntarthatósága SOLTÉSZ ANIKÓ A szociális szövetkezet, mint helyi közösségi innováció nemzetközi konferencia, JPTE Illyés Gyula kar, Szekszárd, 2012. Október 18.. MIRŐL FOGOK

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01 0103 07 Beszélni és beszélgetni önmagában nem nehéz, viszont kevésbé sikert eredményező folyamat. Megértetni magunkat pontosan úgy, ahogy azt mi gondoljuk, illetve

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 6. Előadás Start-up finanszírozás Start-up definíciója Induló cégek általában (szélesebb jelentés) Induló, gyors növekedést váró

Részletesebben

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni

Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni Folyamatok és módszerek Mitől függ az egyes modellek gyakorlati alkalmazhatósága? Dr. (Ph.D) Kópházi Andrea NYME egyetemi docens, egyéni tanácsadó-partner 2014. December 2. Kérdésfelvetések 1. A téma aktualitása,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is.

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is. Ha nem akarsz változni választhatod a kihalást is. Amiért a vállalkozások coach-csal a fedélzeten többre jutnak és növekednek Mit hoz a konyhára, ha egy üzleti (Action) coach érkezik a fedélzetre? Teljesítménynövelő

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN TÉMAKÖRÖK. Követelményrendszer ELMÉLETI ALAPOK A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI VGI Termelésökonómia és Menedzsment Tanszék GAZDASÁGTAN ELMÉLETI ALAPOK A ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. Illés B. Csaba egyetemi tanár 2010. TÉMAKÖRÖK 1. A a tantárgy célja,

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei

Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Környezeti innováció a vegyiparban Egy vállalati felmérés eredményei Széchy Anna Széchy Anna, BCE-TTMK Témakör Környezeti innovációs tevékenység Konkrét példák a közelmúltból Az innovációs tevékenységre

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program

Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program Minden sikernek megvan a maga története. Junior Managers Program Vezető-utánpótlás program 2 www.bosch.hu/jobs Junior Managers Program Egyedi karrierlehetőség a Bosch vezető-utánpótlás programjában A Bosch

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Etikus üzletvezetés a gyakorlatban

Etikus üzletvezetés a gyakorlatban Jelige: Etikus üzletvezetés 1_ Etikus üzletvezetés a gyakorlatban 1. Bevezető Pályázatom az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által kiadott,,az Üzletvezető Hivatása című tanulmány kapcsán bennem megfogalmazódott

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben