Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 6 0 0 Vác. Bodonyi Béla Elnök. Kósa Erika"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület Vác VLSE 3 Tagsági azonosítószám 2615 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: NB II UP Nem jogosult Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Vác (út, utca) Stadion u. (házszám) 2. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Vác (út, utca) Stadion u. (házszám) 2. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Bodonyi Béla Elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Kósa Erika cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 19 MFt 2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 11 MFt 33 MFt 38 MFt 12 MFt 141 MFt 200 MFt 26 MFt 25 MFt 43 MFt 68 MFt 201 MFt 281 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 13 MFt 100 MFt 110 MFt 4 MFt 10 MFt 15 MFt 20 MFt 33 MFt 56 MFt 22 MFt 52 MFt 87 MFt 6 MFt 9 MFt 13 MFt 65 MFt 204 MFt 281 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 61 MFt 194 MFt 266 MFt 4 MFt 10 MFt 15 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A 2012/2013-as évadban az Önkormányzattal 2-szer tárgyaltunk. A Polgármester elfogadta a szakmai beszámolónkat a 2011/2012-es évről, és új koncepciókat rögzítettünk: - Bozsik intézményi programban való részvétel anyagi vonzatát az egyesület vállalta, önkormányzati határozatba foglalták hogy az intézményekben jelen lehetünk és tanórákon illetve tanórákon kívül is edzőink akik tanári diplomával rendelkeznek edzéseket tarthatnak. - Lányok bevonása az egyesület és az iskolákban való labdarúgásban, sportág megismertetése, megszerettetése. - fontosnak tartsuk hogy a Focisuli Közhasznú Alapítvány bevonásával még hatékonyabbé tudtuk tenni az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatainkat és ezáltal még több terhet tudtunk levenni a szülők válláról - a Grassroots erősítése - az egyesület játékosai részt vesznek egy kísérleti futsal programban, öregfiúk csapat alakítása, (szülők és az egyesület edzői és alkalmazottai alkotják a csapatot) és elkezdődött egy Old Boys csapat szervezése - a 2013-a évben tovább erősítettük a Bozsik egyesületi és intézményi programjában betöltött alközponti szerepünket, szakmai napok és nemzetközi tornák szervezése, melyek a váci stadion centerpályáján kerültek megrendezésre. - nagy előrelépésnek tartjuk, hogy a 2013-as évtől kezdődően kéthavonta rendszeres konzultációt tart a Polgármester illetve a sportért felelős Alpolgármester, az UP szakágvezető és az egyesület Elnöke. Azért is szükségeltetnek ezek a megbeszélések mert továbblépésként ez év szeptember elsejétől az akadémiai rendszerbe csatlakozik be a klub és a társasági adós pályázat után az MLSZ-hez is eljuttatjuk anyagunkat. Észak- Magyarország-Dunakanyar régió első akadémiája szeretnénk lenni. A 2012/2013-as pályázatban lehetőséget kaptunk egy 40x70 m-es műfüves pálya megépítésére, ezeknek a munkálatoknak az előkészületei már folynak, mely nyáron átadásra kerül. Szeretnénk a pálya átadását összekötni az immáron már második alkalommal megrendezésre kerülő II Liphart József Nemzetközi Tornánkkal. Sikerült újabb megállapodást kötni 1 évre a Váci Reménység sportegyesülettel ás a Király Endre Szakközépiskolával hogy a nagyméretű pályáikat edzésekre és bajnoki mérkőzésekre továbbra is használjuk. A továbbiakban tervezzük még 1 nagyméretű füves pálya építését, magánbefektető segítségével együttműködve a PMLSZ pályaépítő programjával. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 2013/2014 év TAO pályázatban Tárgyi eszköz beruházásra a klubépület felújítását, konténeröltözők vásárlását és autóbusz vásárlását tervezzük. A klubépület 45 éves, teljes körű felújítása nem volt az eltelt évek alatt, ezért már nem felel meg az érvényben lévő szabványoknak és a mai kor higiéniai és komfort elvárásainak. Ennek megfelelően az alábbi munkálatokat tartjuk szükségesnek: - Nyílászárók cseréje és a fűtés korszerűsítése a fűtési költségek csökkentése érdekében. - Az elektromos felújítás tűzvédelmi szempontokból sürgős, hogy a felújított épület állagát ilyen szempontból is megóvjuk. A jelenlegi elektromos hálózat az érvényben lévő szabványoknak nem felel meg és tűzveszélyes. - Az öltözők és vizesblokkok felújítása kényelmi és higiéniai szempontból is elengedhetetlen. Fontosnak tartjuk, hogy a játékosaink illetve az ideérkező vendégcsapatok is megfelelő körülmények között öltözzenek és tisztálkodjanak. - Az elmúlt időszak során nagyobb igény merült fel az edzők szakmai beszélgetésére és továbbképzésére, amire eddig is a klubszobát használtuk, de ez nem rendelkezik a modern kor technikai vívmányaival, pl interaktív tábla, projektor. A klubszobát tudjuk még arra használni, hogy a játékosaink az iskola befejezése és edzés közötti időt hasznosan töltsék el tanulással. Továbbá még csapataink szülőértekezleteinek megtartására, évértékelő és évzárók lebonyolítására is használjuk. - Az irodák felújítása az edzők, játékvezetők, munkatársaink megfelelő körülmények közötti munkavégzését segítené. A műfüves pálya megfelelő használatához öltözőkre van szükség. A jelenlegi rossz állapotban lévő öltözők pályabővítések miatt lebontásra kerülnek, ezért a pótlásukra öltözőkonténereket tervezünk. A mostani lebontásra kerülő 50 éves épületben, mely öltözőként szolgál, nem megoldott a fűtés, a párátlanítás, a higiéniai elvárások, az új konténeröltözőkkel sokkal magasabb lenne a szolgáltatás színvonala. A öltözőkonténerek megvásárlása növeli a pályák kiadhatóságát, ezáltal új forrást nyerhetünk az önerőre. A megnövekedett létszám, csapatszám és mérkőzéseken, tornákon való részvétel miatt szükséges még egy 50 fős autóbusz vásárlása, a magas szállítási költségek, csökkentése miatt. Ezt az autóbuszt akár önerő forrásaként is tudnánk használni, sportegyesületek, iskolák, óvodák és más szervezetek részére bérbeadással. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A tavalyi évben az edzői garnitúrában sikerült megtartani sportszakembereinket, és tovább erősíteni. Szeretnénk az edzőinket továbbra is anyagilag megbecsülni, illetve más sportszakembereket, magasan képzett edzőket az egyesület szakmai életébe bevonni. Egyesületünk továbbra is fontos tartja, hogy képzett szakemberek, edzők dolgozzanak az utánpótlás nevelésben. Ezért minden évben támogatást szeretnénk nyújtani nekik a képzésben. Szakosztályunk második legnagyobb tétele az éves szinten felmerülő bérleti díj. Mivel saját tulajdonnal még nem rendelkezünk (kivéve az idei évben megépítésre kerülő műfüves pálya), az edzésekre, mérkőzésekre használt pályákat, termeket béreljük. Nagy előrelépés számunkra a kiválasztást és fejlesztést nézve a sporteszközök, felszerelések, gyógyszerek és diagnosztikai eszközök beszerzése valamint a sportorvosi háttér megerősítése. Egy vagy több csapat, mérkőzésekre, edzőtáborokba való utaztatásának legköltséghatékonyabb formája a buszjárat től egyesületünk már rendelkezik egy saját kisbusszal, ami sajnos csak 1 csapat utaztatására elegendő, de ezzel is segítséget nyújtunk szülőknek, edzőknek, leváltva az addig saját költségen történő gépkocsival való szállítást. Több személy utaztatására autóbuszt vásárolnánk, hogy sportolóink, edzőink pihenten érkezzenek a mérkőzésekre. Utánpótlás korosztályainknak éves szinten tartunk hazai és nemzetközi edzőtáborokat. A költségvetésből utánpótlás csapataink szállás és étkezés díját oldanánk meg. Szeretnénk öltöző konténereket vásárolni, hogy játékosaink és a vendégségbe érkező csapatoknak elegendő helyet és normál körülményeket tudjunk biztosítani, az edzésekre és mérkőzésekre való felkészülésben. Az új pályákhoz öltözőkre van szükség, mert biztosítani kell a játékosok, edzők, játékvezetők számára, hogy normál tiszta körülmények között készülhessenek feladataik elvégzésére. Egyesületünk sikerességét jelzi az évről-évre emelkedő labdarugó fiataljaink létszáma, ugyanakkor ezzel egy időben az elért csapat eredmények és egyéni teljesítmények növekedése is. Büszkék vagyunk, hogy minden korosztály - U13, U15, U17, U19 csapataink továbbra is az NB I-ben versenyezhetnek! A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A sportfejlesztési program első lépéseként az első időszakban a tömegesítés és a szülők terheinek csökkentése volt a fő cél, mely a későbbiekben kiegészült és továbbfejlődött az alábbiakban felsorolt területeken és pontokban: - A tömegbázis növelése, új játékosok igazolása, hatékonyabb havi szintű együttműködés az Önkormányzattal illetve az önkormányzati sportbizottsággal. - Stratégiai terv kidolgozása bevételek növelésére, pályák bérbeadása (autóbusz bérbeadása) - Elit képzés elindítása, tehetséges gyermekeknek iskolaidőben egyéni képzések tartása, saját edző illetve koordinációs szakember bevonásával. - A Focisuli Közhasznú Alapítvány segítségével iskolai focipálya építése a városban, a Bozsik egyesületi program és a Bozsik intézményi program kiszélesítése újabb iskolák és egyesületek bevonásával a programba. - Lánycsapat alapítása, öregfiúk csapat megyei első helyezése, mely a szülőkből és a gyerekek edzőiből, illetve a klub alkalmazottaiból áll. Old Boys csapat kialakításának megkezdése. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Vác város labdarúgó utánpótlásának alapjait a Vác VLSE Sportegyesület biztosítja. o A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: o Váci alközponti szerep erősítése o Az elit képzés felé való elmozdulás, még több profi státuszú játékos nevelése / plusz anyagi forrás, nevelési és költségtérítési hozzájárulás / o Egységes felmérési rendszerre támaszkodva szervezzük meg a tehetség kiválasztást és nyomon követést.

4 o A megfelelő szakemberek megtartása, fiatal tehetséges edzők bevonásával, anyagi megbecsülésük fokozásával továbbjavítjuk a minőségi képzést. o Szélesebb és szorosabb kapcsolatot építünk ki az óvodákkal és az általános iskolákkal. / Bozsik Intézményi Program/ o Képzés minőségét tovább javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a diagnosztikai eszközök és menedzsment hátteret fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése. Számíthatunk arra, hogy az önkormányzat a későbbiekben is mögöttünk áll, a szülők pedig látják, hogy jelentős fejlesztések, beruházások voltak és lesznek, ezért a város lakossága, az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények (óvoda, iskola, testnevelő tanárok, vezetők) is támogatnak bennünket. Ez hosszú távon biztosítja a program működését. A labdarúgás fiataljaink, gyerekeink szabadidejének hasznos eltöltését, diszkriminációmentes közösségi tevékenységet is jelent, amelyek hozzájárulnak a társadalom szolidárisabbá válásához és kiteljesedik közéleti részvételük. Már működik az informatikai rendszerünk, ahol játékosok, edzők, szülők, sportszakemberek átláthatják az egyesületben folyó szakmai, gazdasági, társadalmi munkamenetét. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 9 10 Eszköz jellege öltöző f.ú. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja A klubépület 45 éves, teljes körű felújítása nem volt az eltelt évek alatt, ezért már nem felel meg az érvényben lévő szabványoknak és a mai kor biztonsági, A klubház öltözők felújítása higiéniai és komfort elvárásainak. Nem 70 % Ft U.f. É.k. en Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Cházár András Speciális Iskola Selye János Humán és Zeneiskola Király Endre Szakközépiskola Földváry Károly Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Váci Reménység Sportegyesület Földváry Károly Általános iskola Boronkay György Gimnázium Szérűs kert Ingatlan típusa Váv Március 15 tér Edzőcs m2 Bérlet Ft 5 Vác Jávorszki Ödön sétány Edzőcs / m2 Bérlet Ft 8 Nagy f.p. Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Vác Naszály út /1 105x55 mbérlet Ft 6 Vác Nagymező utca Edzőcs /2 162 m2 Bérlet Ft Vácrátót Petőfi tér Edzőcs /1 741 m2 Bérlet Ft 5 Nagy f.p. Vác Kosdi út /2 109x65 mbérlet Ft 6 Vác Nagymező utca Edzőcs /2 288 m2 Bérlet Ft 5 Vác Németh László utca Edzőcs / m2 Bérlet Ft 5 Nagy mf.p. Vác Bán Márton út Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme /32 90x45 m Bérlet Ft 12 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j.

7 Vác Stadion Király Endre Szakközépiskola Nagy f.p. Vác Stadion utca x66 mbérlet Ft 12 Vác Naszály út Edzőcs /1 578 m2 Bérlet Ft Göd Ifjúság út Kék Duna Erzsébet Szállodák Táborok Edzőcs. és Vndég m2 Bérlet Ft 5 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Króner Martin Dunakanyar- Vác Labdarúgó Kft. Papp Kristóf Dunakanyar- Vác Labdarúgó Kft. Rácz Márk Dunakanyar- Vác Labdarúgó Kft. Kelemen Patrik Dunakanyar- Vác Labdarúgó Kft. Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya NBII felnőtt NBII felnőtt NBII felnőtt NBII felnőtt 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória Gyógyszerek vitaminok Ft Ft csomag Labda Ft Ft db Sporteszköz Kapuháló 7m Ft Ft pár Pályatartozék Kaqpuháló 5m Ft Ft pár Pályatartozék Kapuháló 3m Ft Ft pár Pályatartozék Hordozható kapu 7m Ft Ft pár Pályatartozék Hordozható kapu 5m Ft Ft pár Pályatartozék Állapotfelmérési szolgáltatás sportorvos db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Diagnosztikai eszközök Mez rövid ujjú Ft Ft db Sportfelszerelés Mez hosszú ujjú Ft Ft db Sportfelszerelés Nadrág Ft Ft db Sportfelszerelés Sportszár Ft Ft pár Sportfelszerelés Megkülömböztető mez Ft Ft db Sportfelszerelés Cipő Ft Ft pár Sportfelszerelés Mágnes tábla Ft Ft db Sporteszköz Gála melegítő Ft Ft db Sportfelszerelés Edző melegítő Ft Ft db Sportfelszerelés Mez nadrág Ft Ft db Sportfelszerelés Sapka Ft Ft db Sportfelszerelés Kabát Ft Ft db Sportfelszerelés Táska Ft Ft db Sportfelszerelés Esőkabát Ft Ft db Sportfelszerelés Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Telki HU Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Sedédedző Ft Ft Ft Nem Edző Normál Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Budapest HU Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Felcsút Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Székesfehérvár HU Ft Ft Ft Nem Edző Normál Telki HU Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Budapest Ft Ft Ft Nem Edző EKHO koordinációs edző Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft

10 Nem Edző Monor Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Vác EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Budapest HU EKHO Ft Ft Ft Igen Egyéb Techika vezető 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb technika vezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb technika vezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb orvos 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb gyúró 8 EKHO Ft Ft Ft Igen Egyéb Edző 8 Normál Ft Ft Ft Igen Egyéb Edző 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Elnök 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Igazgató 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Gazdasági vezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Marketing vezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Irodavezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Szertáros 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Szertáros 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Ügyintéző 8 EKHO Ft Ft Ft Nem Egyéb Buszvezető 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Takarító 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Pénztáros 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Gondnok 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Gondnok 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb Adminisztrátor 8 Normál Ft Ft Ft Igen Egyéb Adminisztrátor 8 Normál Ft Ft Ft Nem Egyéb UP szakágvezető 8 Egyéb Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Budapest HU-83 UEFA "Pro" U19 Budapest HU 3007 UEFA "B" U18 Telki HU-550 UEFA "A" U17 Budapest UEFA "B" U17 Budapest HU-511 UEFA "A" U18 Budapest HU-3018 UEFA "B" U16 Budapest HU-2723 UEFA "B" U15 Budapest HU-2732 UEFA "B" U15 Budapest HU-2732 UEFA "B" U9 Budapest UEFA "B" U19 Sedédedző Egyéb U13-12 Budapest HU-384 UEFA "A" U13-12 Budapest HU-293 UEFA "A" U11 Budapest HU-3126 UEFA "B" U13-12 Felcsút Egyéb U13-12 Székesfehérvár HU-3542 UEFA "B" U11 Telki HU-561 UEFA "A" U11 Budapest Egyéb U9 koordinációs edző Egyéb U19 Monor UEFA "B" U

11 Monor UEFA "B" U17 Vác Egyéb U7 Budapest HU-3126 UEFA "B" U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Cházár András Speciális Iskola Ft Ft tornaterem Selye János Ft Ft tornaterem Király Endre Ft Ft Király Endre Ft Ft tornaterem Reménység Sportpálya Ft Ft Földváry Károly Általános Iskola Ft Ft tornaterem Földváry károly Általános iskola Ft Ft tornaterem Boronkay György Gimnázium Ft Ft tornaterem Vácrátót sportcsarnok Ft Ft sportcsarnok Kék Duna Göd Ft Ft sportcsarnok Szérűskert Ft Ft Vác Stadion Ft Ft Kategória élőfüves pálya élőfüves pálya műfüves pálya élőfüves pálya Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/ /16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 összesen: Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás Techika vezető A megnövekedett csapatok száma miatt szükséges Edző A megnövekedett csapatok száma miatt szükséges Edző A megnövekedett csapatok száma miatt szükséges Adminisztrátor A megnövekedett adminisztrációs munka elvégzése miatt szükséges 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

12 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei Sportmenedzser felsőfok SZ Ft Sportmenedzser középfok SZ Ft Edzői képzés Pro licenc SZ Ft Edzői képzés A licenc SZ Ft Edzői képzés B licenc SZ Ft Edzői képzés C licenc SZ Ft Edzői képzés UEFA A elit SZ Ft Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: Ft Ft Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

13 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Sportfejlesztési program előkészítés költsége program megvalósítás költsége adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége elszámolás költsége Utánpótlás nevelés Ft Ft Sportfejlesztési program előkészítés költsége program megvalósítás költsége adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége elszámolás költsége Tárgyi jellegű Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft

14 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % Egyéb indikátor: Technikai és kondicionális felmérés db bevezése Egységes felmérési rendszer mely segíti a tehetség 1 kiválasztását és fejlődésének nyomon % követését UEFA A licenc-el rendelkező edzők db száma % Edzői értekezletek továbbképzés db Bemutató edzések tartása % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő % % % % % Egyéb indikátor: U6-U14 Fő % 0.0 % 0.0 %

15 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Vác (helység), 2013 (év) 11 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

16 Alulírott Bodonyi Béla, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Vác (helység), 2013 (év) 11 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Vác (helység), 2013 (év) 11 (hó) 08 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

18 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben