Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája"

Átírás

1 Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület

2 A tematika összeállítói Mészáros László [1.1. fejezetpont] Pankucsi Zoltán [1.2. fejezetpont] Szablics Bálint [1.3. fejezetpont] Tóth Mihály [1.3. fejezetpont, B változat 2.2. fejezetpont] dr. Laki Gábor [ A változat 2.1. fejezetpont, B változat 2.1. fejezetpont] Lóránt Szabolcs [ A változat 2.1. fejezetpont, B változat 2.1. fejezetpont] Pölöskei Pálné [ A változat 2.2. fejezetpont] Kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2012.

3 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra 1.1. A számviteli törvény változásai (2 óra) Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (megjelent a Magyar Közlöny 140. számában, november 29-én) Az egyszerűsített éves beszámolót készítők körének bővítése az anyavállalaton kívül bármely konszolidálásba bevont vállalkozó (jellemzően a leányvállalat) is választhatja az egyszerűsített éves beszámolót az alkalmazás feltétele A sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítés szabályainak egyszerűsítése az alkalmazás határértékeinek változása (növelése) számviteli politika helyett egyetlen, könyvvezetéssel és beszámoló készítéssel kapcsolatos számviteli döntéseket tartalmazó dokumentum a társasági adó megállapításánál figyelembe vett értékcsökkenési leírási kulcsok alkalmazásának a lehetősége A naptári évtől eltérő üzleti év lehetőségének a bővítése minden vállalkozó számára lehetővé válik bizonyos feltételek esetén saját döntése alapján a naptári évtől eltérő üzleti év választása, ide nem értve a hitelintézeteknek, pénzügyi vállalkozásoknak vagy biztosítóintézeteknek minősülő vállalkozókat A devizában történő beszámoló készítés és könyvvezetés lehetőségének a bővítése az egyszerűsített éves beszámolót készítők is élhetnek a devizában történő beszámoló készítés és könyvvezetés lehetőségével

4 Az árbevétel elszámolása a nem számlázott tételek esetében számlázásra nem kerülő értékesítések árbevételkénti elszámolása (amikor nem kötelező számlát kiállítani) az árbevétel elszámolásának számviteli bizonylatai (számla, nyugta, egyéb más bizonylat) A közüzemi számlákon szereplő külön tételek elszámolásának egyszerűsítése energiahordozó (földgáz, villamos energia), valamint ivóvíz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódóan, jogszabály alapján felszámított díjak a bekerülési érték részét képezik ezen anyagok felhasználásakor anyagköltségként számolandók el A goodwill és a badwill szabályainak egységesítése a negatív üzleti vagy cégértékre vonatkozó rendelkezések módosítása cégvásárlás elszámolása negatív számított saját tőke esetén A K+F fogalmak egységesítése a számviteli törvény alkalmazásakor is az innovációs törvény definícióit kell használni eltérés a korábbi szabályokhoz képest A napi készpénz záró állomány átlagos mértékére vonatkozó korlát, jelentős emelése az előírás továbbra is fennmarad a 2 %-os bevételi korlát 10 %-ra változik A számlák kontírozásának egyszerűsítése kontírozásnál elegendő az egyértelmű logikai hozzárendelés a bizonylathoz azonos szabály az elektronikus úton, valamint a papír alapon kiállított és befogadott bizonylatok kontírozásánál A leltározási szabályok egyértelművé tétele a leltár, a leltározás fogalma

5 eljárások a mennyiségi és értékbeni nyilvántartások vezetésének függvényében tételes mennyiségi felvétel legalább háromévente A bizonylat megőrzési kötelezettsége megőrzési idő csökkentése (10 évről 8 évre) a bizonylatok megőrzésének egyszerűbb elektronikus módjai A közzétételi kötelezettség elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények többlépcsős és fokozatos szankció-rendszer Az osztalékelőleg fizetés szabályainak egyszerűsítése nem kell minden esetben külön-külön közbenső mérleg lehet éves beszámoló alapján is hat hónapnál nem régebbi beszámoló, közbenső mérleg alapján Egyes határidők összhangjának megteremtése a közzétételi határidők összhangba hozása az adózási kötelezettségek határidőivel általánosan az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig összevont (konszolidált) éves beszámoló esetén: a beszámoló mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig egyéb esetekben (ismételt közzététel, előtársasági beszámoló, devizaáttérés, stb.) pedig, jellemzően a kiváltó gazdasági esemény időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig A könyvvizsgálói záradék számviteli törvényi, illetve könyvvizsgálói standardok szerinti előírásai összhangjának megteremtése a könyvvizsgálói záradék kötelezően alkalmazandó szövegének eltörlése a könyvvizsgálati standardok megfelelő alkalmazása

6 A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei megszűnési szabályainak rögzítése a vállalkozások megszűnésére vonatkozó általános szabályok alkalmazása további részletszabályok a megszűnésre vonatkozó számviteli kormányrendeletekben (lásd pont) Egyes számviteli és adózási szabályok összhangjának megteremtése a külföldön, illetve belföldön megfizetett társasági adó típusú adók egységes számviteli kezelése a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek saját tőkével (és nem az adózás előtti eredménnyel) szembeni elszámolása a devizában számlázott tételek esetében a számviteli törvény általános szabályaitól eltérően az Áfa törvény szerinti árfolyam alkalmazása A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi szabályainak módosítása újbóli nyilvántartásba vétel feltételei Külön szakmai minősítés megkövetelése az IFRS beszámolókhoz január 1-től IFRS szakterületen regisztrált könyvviteli szolgáltatók, valamint IFRS minősítéssel rendelkező könyvvizsgálók alkalmazásának kötelezettsége Egységes jogértelmezést segítő pontosítások technikai pontosítások: = a devizában, valutában történő ellenérték kiegyenlítésére, = az elektronikus pénz fogalmára, = a beruházás, az alapítás-átszervezés aktivált értéke terven felüli értékcsökkenésére, = a magyar számviteli standardok alkalmazására, = az alapítás-átszervezés aktivált értékére vonatkozóan

7 Évközi módosítások az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCVI. törvény módosításai (a könyvvizsgálati értékhatárral és a könyvviteli szolgáltatást végzőkkel kapcsolatosan) az államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXV. törvény módosításai (a könyvviteli szolgáltatást végzőkkel kapcsolatosan) A számviteli törvényhez kapcsolódó sajátos számviteli előírásokat tartalmazó kormány-rendeletek módosításai a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról Konzultáció

8 1.2. A könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének átalakítása (2 óra) A modul oktatása során figyelemmel kell lenni az évközi jogszabályi változásokra. Jelen oktatási tematika a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet nyilvánosságra hozott tervezete, illetve annak szakmai egyeztetése alapján készült. A tervezet elérhető az alábbi internet hivatkozással: 3%A9gz%C5%91k%20tov%C3%A1bbk%C3%A9pz%C3%A9se_0622.doc A továbbképzéssel kapcsolatban elvárás, hogy amíg nincs elfogadva a hivatkozott kormányrendelet-módosítás, addig a hallgatók számára egyértelműen jelezni kell, hogy a tematika alapját egy tervezet képezi, amelyet a Kormány még nem fogadott el. Amennyiben a továbbképzés lebonyolításáig elfogadásra került a kormányrendeletmódosítás, akkor az oktatási tematikát értelemszerűen hozzá kell igazítani az elfogadott jogszabályhoz A módosítás indokai 2003-tól van érvényben a jelenlegi rendszer, azóta halmozódnak a tapasztalatok kritikák: nincs átjárás más továbbképzésekhez, rugalmatlan, nem tudja kiszolgálni az egyedi igényeket, nincs távoktatás A módosítás időzítése az új rendszer 2013-tól indul (átmeneti időszak október 1-től) a évi továbbképzési kötelezettséget a április 1-jén hatályos szabályok szerint kell teljesíteni a 2012-ben szerzett kreditpontok csak a évi továbbképzésbe számíthatók be A módosítás tartalma a központi továbbképzési tematika megszüntetése a továbbképzés teljesítése kreditpontok gyűjtésével történik kreditpont-minősítési eljárás bevezetése = továbbképző szervezetek által összeállított továbbképzési programokra (szakmai tartalom, aktualitás, időtartam, tartalom és az időkeret összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján)

9 = szakmai kiadványokra (szakmai tartalom, aktualitás, terjedelem, tartalom és terjedelem összhangja, elméleti és gyakorlati jelleg alapján) = szakmai szervezeti tagságra a továbbképzési év egybeesik a naptári évvel (a többlet kreditek nem vihetők át a következő évre) e-learning típusú képzés engedélyezése a minősített továbbképzési programok és kiadványok adatai a minősítést követően folyamatosan, de legkésőbb havonta, minden hónap 15-éig közzétételre kerülnek az egységes kormányzati portálon a 40 fős létszámkorlát eltörlése A kreditpontok gyűjtése összesen legalább 16 kreditpontot kell gyűjteni minden továbbképzési évben a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kreditpontra minősített tartalmakból ebből legalább 8 kreditpontot kell számviteli témakörben minősített továbbképzéssel teljesíteni minden szakterületen, amelyen regisztrációval rendelkezik a könyvelő, a szakterületre minősített speciális továbbképzéseken legalább 4 kreditpontot kell szereznie (nem feltétlenül számviteli témakörben) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai kiadványok vásárlásával (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) összesen évente legfeljebb 2 kreditpont szerezhető szakmai szervezeti tagsággal (ez nem számít bele a 8 számviteli témakörű kreditpontba és a szakterületre specializált továbbképzési programokba) A kreditpontok megszerzésének igazolása továbbképzés: a képző intézmény jelenti be szakmai kiadvány: a továbbképzésre kötelezett jelenti be, a számla másolatával (a számlán a könyvelő adatainak szerepelnie kell, de nem feltétel, hogy vevő -ként legyen feltüntetve) szakmai szervezeti tagság: a szervezet jelenti be

10 Sajátosság az államháztartási szektorban január 1-jéig az államháztartás szervezeteinél könyvviteli szolgáltatást végzőknek a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján kell teljesíteniük a továbbképzési kötelezettségüket azzal, hogy legalább 12 kreditpontot az államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzéseken kell megszerezniük (függetlenül attól, hogy milyen szakterületen szerepelnek a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában), és számukra központi tematika kerülhet előírásra Egyéb változások továbbképző szervezetek ellenőrzésének szigorítása (figyelmeztetés, 2 hónapos jogosultság-felfüggesztés, akkreditáció visszavonása) Módosulnak az akkreditációs szabályok továbbképzési kötelezettség alóli mentesítés csak akkor adható, ha a könyvelő minden tőle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és ezt dokumentumokkal is alá tudja támasztani január 1-től csak az vehető fel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába, aki előzetesen teljesítette a továbbképzési kötelezettségét Konzultáció

11 1.3. A civil szervezetek gazdálkodására, számvitelére vonatkozó szabályozás változásai (4 óra) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Megjelent a Magyar Közlöny évi 151. számában, december 14-én.) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (Megjelent a Magyar Közlöny évi 157. számában, december 22-én.) a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Megjelent a Magyar Közlöny évi 163. számában, december 29-én.) a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (Megjelent a Magyar Közlöny évi 164. számában, december 30-án.) Változatlan rendelkezések minden civil szervezetre nézve civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére nem alapítható civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel gazdasági-vállalkozási tevékenység csak kiegészítő jelleggel végezhető, amely nem veszélyeztetheti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet hitelfelvétel és kötelezettségvállalás (pl. visszatérítendő támogatás felhasználása) csak az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet nem veszélyeztető mértékben tehető (saját tőkét nem haladhatja meg a mértéke) Főbb jogszabályi változások civil szervezet: = Ptk szerinti egyesület (az egyesület különös formái: szövetség, szakszervezet, párt; az utóbbi kettő nem civil szervezet) = Ptk. 74/A-74/F. szerinti alapítvány (ide nem értve a közalapítványt) = Ptk. 578/J. szerinti civil társaság (nem gazdasági érdekű célra) civil szervezet bevételei

12 = egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon = gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel = a költségvetési támogatás: a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege = az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel = más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány = befektetési tevékenységből származó bevétel = egyéb bevétel civil szervezet költségei = alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; = gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek = a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása = egyéb költség civil szervezet be nem sorolható költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani bevételek kötelező besorolása: = a tagdíj -> alapcél szerinti bevétel = az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon -> alapcél szerinti bevétel

13 = a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege -> alapcél szerinti bevétel = a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke -> alapcél szerinti bevétel = az adomány -> alapcél szerinti bevétel = a befektetési tevékenységből származó bevétel -> gazdasági-vállalkozási bevétel ha a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű (60 %-os arányt meghaladja az ilyen bevétel) szervezetnek minősül, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez gazdálkodás alapelvei = működésről évente legalább egyszer be kell számolni (ide érthető a számviteli beszámoló is, a módját a szervezet választhatja meg) = az éves költségvetési tervet a számviteli szabályok alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően kell elkészíteni = ésszerű gazdálkodás elve (az éves költségvetést úgy kell megtervezni, hogy a kiadások és a bevételek (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek az alapcél szerinti,(azon belül a közhasznú) valamint a gazdasági-vállalkozási tevékenység bevételeit és költségeit függetlenül a könyvvezetés módjától és a beszámoló fajtájától el kell különíteni, és a beszámolóban be kell mutatni civil szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységére kell fordítania civil szervezetre eltérésekkel alkalmazhatók a csőd, a felszámolás és a végelszámolás (kényszer-végelszámolás, kényszertörlés) szabályai civil szervezet és közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaság megszűnése esetén a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a hitelezők, részvényesek kielégítése után megmaradó vagyona a Nemzeti Együttműködési Alapba kerül Új fogalmak a Civil tv. alapján adomány adománygyűjtés adománygyűjtő adományosztó szervezet

14 adományozott adományszervező befektetési tevékenység cél szerinti juttatás elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezet feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás felhasznált vagyon gazdálkodó tevékenység gazdasági-vállalkozási tevékenység induló tőke költségvetési támogatás közszolgáltatási szerződés nem pénzbeli támogatás törzsvagyon Adománygyűjtés szabályai civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható ha a civil szervezet adománygyűjtéssel mást bíz meg, csak írásban teheti az adománygyűjtés céljáról tájékoztatni kell az adományozót civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így különösen honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást az adományok felhasználásáról az adomány elszámolása a könyv szerinti, illetve a szokásos piaci érték alapján történik a GT által közhasznú szervezetnek juttatott adomány = értéke költségként elszámolható = értékének 20 %-ával (tartós adományozás esetében 40 %-ával) csökkenthető az adóalap nem minősül adománynak: = a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka = a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat = az egészségügyről szóló törvény alapján adományozott szerv, szövet nem minősül adománynak, de az adománygyűjtés szabályait megfelelően kell alkalmazni az SZJA 1%-ok gyűjtésére

15 nem minősül ellenszolgáltatásnak adomány juttatása esetén a juttatáskor az adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 70. (2a) bekezdésében meghatározott mértéket Közhasznúság szabályai a közhasznúság egyfokozatú (amely szervezet eddig kiemelkedően közhasznú jogállású volt, január 1-jétől automatikusan közhasznú jogállású) közhasznú tevékenységet bármely civil szervezet végezhet, ez nem jelenti a közhasznú jogállást a közhasznú tevékenység alapcél szerinti tevékenység része közhasznú jogállású lehet: = civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy = olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi a közhasznú jogállás megszerzéséhez szervezettípustól függetlenül a Civil tv. szerinti feltételeket teljesíteni kell (más törvény rendelkezhet eltérően) közhasznú jogállás feltételei - 1. feltételcsoport (legalább egy teljesítése szükséges): = az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot = a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív = a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét közhasznú jogállás feltételei - 2. feltételcsoport (legalább egy teljesítése szükséges): = a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát = a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában = közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően a feltételek teljesülését a törvényszék (cégbíróság) vizsgálja 60 napon belül nemteljesülés esetén a közhasznú jogállás törlésre kerül közhasznú jogállás megszerzéséhez kétéves működés szükséges

16 nonprofit GT lehet közhasznú létrejöttét követően is, ha = közszolgáltatási szerződést kötött és = magánokiratban vállalja a Civil tv. szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését (ha a feltételek két év után nem teljesülnek, visszamenőlegesen társasági adófizetési kötelezettség keletkezik az összes bevételre, mint adóalapra vetítve, függetlenül a bevétel forrásától) ötmillió forintos összbevétel felett kötelező a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású a közhasznú jogállás május 31-éig megtartható, május 31-éig kezdeményezhető az új feltételrendszernek való megfelelés alapján a közhasznú jogállás megtartása Könyvvezetéssel, beszámolóval kapcsolatos rendelkezések minden civil szervezet mérleg-fordulónapja egységesen december 31. civil szervezet egyszeres, kettős könyvvezetést végezhet, amely alapján = 224/2000. (XII. 19.) Korm. r. szerinti egyszerűsített beszámolót (egyszeresnél) = 224/2000. (XII. 19.) Korm. r. szerinti egyszerűsített éves beszámolót (kettősnél) = saját választása alapján Szt. szerinti éves beszámolót (kettősnél) készíthet közhasznú (civil) szervezet csak kettős könyvvitelt vezethet január 1-jétől = az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú civil szervezetnek át kell térnie kettős könyvvitelre január 1-jétől = az áttérés szabályait az Szt a tartalmazza új beszámolósémák (egységes a közhasznú jogállású és a közhasznú jogállás nélküli szervezetekre nézve) minden civil szervezet (közhasznú jogállástól függetlenül) és minden közhasznú szervezet köteles a számviteli beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet (kötelező minta alapján) készít, letétbe helyez kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében:

17 = be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként = külön meg kell adni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat = be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat a közhasznúsági melléklet tartalmazza: = a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit = a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat = a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást = a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását = a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását a civil szervezet (több más, Szt. szerinti egyéb szervezettel együtt) könyvvizsgálatra kötelezett, ha vállalkozási bevétele két megelőző üzleti év átlagában a 200 millió forintot meghaladja a számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet letétbe kell helyezni, közzé kell tenni (2011. üzleti évre vonatkozóan a december 31-én hatályos szabályok szerinti számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést) a letétbe helyezés civil szervezetek esetében az Országos Bírósági Hivatalnál: = papír alapon (2012. június 30-áig kizárólag így lehet): Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24. = elektronikusan (2012. június 30. után, de továbbra is lehet papír alapon teljesíteni) Támogatási szabályok költségvetési támogatás január 1-jétől csak olyan szervezetnek adható, amely már letétbe helyezte az előző évi számviteli beszámolóját működési költségek finanszírozására civil szervezet csak a Nemzeti Együttműködési Alapból kaphat támogatást a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni

18 ha a civil szervezet központi költségvetési támogatásból származó bevétele (kivéve normatív, közszolgáltatás, szja 1% és ÚMFT/ÚSZT) eléri az összes bevétel felét, a vezető tisztségviselő köteles vagyonnyilatkozatot tenni (Civil Információs Portál)

19 2. A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai 8 óra A változat 2.1. Az adó-és járulékszabályok változásai (6 óra) Társasági adó adóalanyok = új adóalany (szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság fogalmak = ellenőrzött külföldi társaság = kedvezményezett átalakulás = kedvezményezett részesedéscsere = osztalék = kutatás-fejlesztési megállapodás = saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység adóalap-módosító tételek = bejelentett részesedés = bejelentett immateriális jószág = termőföldből átminősített ingatlanvagyon = termőföldből átminősített ingatlan = alultőkésítettség = az egyház adóalapja = a Nemzeti Kulturális Alap támogatása a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek = adomány = visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás = reprezentáció, üzleti ajándék = kamarai tagdíj adókedvezmények

20 = a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye = fejlesztési adókedvezmény = a kutatás-fejlesztés tevékenység bérköltségének adókedvezménye veszteségelhatárolás = átalakulás = cégfelvásárlás szokásos piaci ár (ideértve a nyilvántartási kötelezettséget is) az értékcsökkenési leírás szabályairól = a munkáltató az általa a munkavállalói részére bérbeadás céljából épített épület utáni értékcsökkenés elszámolása más adónemekkel összefüggő módosítások = személyi jövedelemadóval összefüggő módosítások = egyszerűsített vállalkozói adóval összefüggő módosítások Egyszerűsített vállalkozói adó eva mértéke eva-alanyiság választásának határértéke a társasági adózásra áttéréskor az adóelőleg fizetési szabályok A pénzügyi szervezetek különadója az adó alapja és mértéke jogutódlás Személyi jövedelemadó jövedelem, bevétel, költség egységes, arányos adókulcs adójóváírás kivezetése, adóalap-kiegészítés jövedelemhatárhoz kötött kivezetése az adóelőleg szabályok változása = az adóalap-kiegészítés jövedelemhatárhoz kötött kivezetésével összefüggésben = az adóelőleg megállapítás szabályainak egyéb változása: csak az egyéni vállalkozótól és az őstermelőtől nem von előleget a kifizető, a költségnyilatkozat legfeljebb 50 százalék) önálló tevékenységből származó jövedelem = a lakás bérleti díjának levonhatósága a lakás bérbeadásából származó bevételből családi adóalap kedvezmény korrekciós módosításai

21 adókedvezmények = a fogyatékkal élők személyi kedvezménye = a mezőgazdasági őstermelők kedvezménye = átmeneti adókedvezmények rendelkezés az adóról az egyéni vállalkozókat érintő változások = a veszteségelhatárolás korlátozása egyéni vállalkozóknál, őstermelőknél = az átalányadózásnál alkalmazott nomenklatúra korszerűsödik, átáll a TESZOR-ra (a jogosult kör nem változik) különadózó jövedelmek, vagyonátruházás = az ingóértékesítés szabályainak változása (az üzletszerűség meghatározásának újrafogalmazása) = fémhulladék felvásárlás = az ingatlanértékesítés szabályainak változása (a termőföldből átminősített ingatlan adózása, az üzletszerű ingatlanértékesítés önálló tevékenységként adózik, kiegészül a szabályozás a pénzügyi lízing keretében megszerzett ingatlan átruházása jövedelem-megállapítási szabályaival) tőkejövedelmek = kamatjövedelem = osztalékból származó jövedelem = árfolyamnyereségből származó jövedelem = ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem = tartós befektetésből származó jövedelem a kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások = az egyes meghatározott juttatások körének változása a reprezentáció, üzleti ajándék Tao alany esetében is egyes meghatározott juttatásként adóköteles az adómentes keretösszeg felett az üzleti ajándék meghatározásból elmarad az egyedi értékhatárra utalás egyes meghatározott juttatás a munkáltató által valamennyi dolgozónak, illetve a szabályzat alapján adott juttatás is egyes meghatározott juttatás e béren kívüli juttatások éves keretösszegét meghaladóan adott egyébként béren kívüli juttatás is = egyes meghatározott, béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások a béren kívüli juttatás éves keretösszegén felül adott juttatás

22 a cégtelefon magáncélú használata reprezentáció és üzleti ajándék adóköteles díjú csoportos biztosítás hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés és egyéb szolgáltatás csekély értékű ajándék a munkáltató által valamennyi dolgozónak, illetve a szabályzat alapján adott juttatás jogszabályi rendelkezés alapján átadott termék, nyújtott szolgáltatás = a béren kívüli juttatások változása a SZÉP kártya külön szállás, meleg étkezés, szabadidős felhasználási keretre bomlik Erzsébet utalvány munkahelyi étkeztetés az internet, illetve üdülési csekk juttatás nem minősül béren kívüli juttatásnak = béren kívüli juttatások üdülési szolgáltatás nyújtása Erzsébet utalvány munkahelyi étkeztetés Széchenyi Pihenő Kártya-számlára utalt munkáltatói támogatás iskolakezdési támogatás helyi utazási bérlet juttatása iskolarendszerű képzés a szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás egyéb változások = csoportos személyszállítás = az utólag és az előre folyósított támogatás elszámolási szabályainak változása = nyugdíj: a személyi jövedelemadó rendszerében továbbra is nyugdíjnak minősülnek az ún. korai nyugdíjak

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. DECEMBER Adótörvény-változások 2012 A 2011. november 21-én elfogadott adótörvény-csomagot november 28-i döntésével néhány ponton tovább módosította a Parlament. Jelen adólevelünkben dőlt

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

A FairConto Zrt összefoglalója

A FairConto Zrt összefoglalója Adózási változások 2012 A FairConto Zrt összefoglalója 1 Evátlanul 2 Evátlanul Bevételi határ: 30 mft Kinek érdemes maradni? A költséghányad számítás nem minden! A visszatérés költségei riasztóak lehetnek

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők. továbbképzésének tematikája Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2006. 2006. A tematika összeállítói dr. Garai Borbála [2.2.] Kapásiné dr. Buza Mária [1.2.1. és 1.2.2. (7)] dr. Nagy

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben