DDRFK Nonprofit Kft Pécs, Megye u.20. Tel: (72) , Fax: (72)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DDRFK Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Megye u.20. Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu"

Átírás

1 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél Vállalkozás alapítás szabályai Magyarországon és Horvátországban A fentiek alapján az IPA-GPS program keretében közzétett hírleveleinkkel a magyarországi és horvátországi vállalkozásindításhoz kívánunk bevezető információkkal szolgálni. Jelen hírlevelünkben a magyarországi vállalkozásalapítással foglalkozunk, 3. számú hírlevelünk témája pedig a horvátországi vállalkozásalapítás lesz. VÁLLALKOZÁSOK TÍPUSAI MAGYARORSZÁGON A KSH Magyarországon 2011-ben működő vállalkozást tartott nyilván, amelyek több mint fele (56,9%) társas vállalkozás volt. A társas vállalkozások között a Korlátolt felelősségű társaságok és a Betéti társaságok a legnépszerűbbek, hiszen ezek a szervezettípusok alkotják a társas vállalatok 97,5%-át. A fentiek mellett megkülönböztetünk még Részvénytársaságot (nyílt, zárt), Szövetkezeteket és Közkereseti társaságokat is. A társas vállalkozások mellet igen népszerűek az ún. egyéni vállalkozások is, a 2011-es adatok alapján több mint vállalkozás működött ebben a formában Magyarországon. VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON-EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK Az egyéni vállalkozás előnye, hogy ebben a formában a vállalkozói tevékenység szüneteltethető. Az egyéni vállalkozás indítása a vállalkozói engedély kiváltásával kezdhető meg ban egyéni vállalkozást indítani az interneten, ügyfélkapus elérhetőség létrehozásával lehet. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása forintba kerül. Az egyéni vállalkozónak be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a területileg illetékes önkormányzathoz és regisztrálniuk kell a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál, amelynek díja 5000 Ft. Az egyéni vállalkozás elindításának ideje kb. két hetet vesz igénybe. Az egyéni vállalkozások jellemzői tulajdonosa egyetlen személy, gazdasági tevékenységéért teljes vagyonával felel, nincs alapító okirat, csak bejelentési kötelezettség. Az egyéni vállalkozás beindításának feltételei a vállalkozó rendelkezzen vállalkozói igazolvánnyal, ha a tevékenység végzéséhez hatósági engedélyt szükséges beszerezni, akkor ezt kérelmezni kell, amennyiben a vállalkozás képesítéshez kötött tevékenységet folytat, ezzel neki, alkalmazottjának vagy segítő családtagjának rendelkezni kell. Létrehozáshoz szükséges dokumentumok személyazonosságot igazoló iratok, formanyomtatvány (kitöltve), erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakképzettséget igazoló dokumentum (ha az a tevékenység folytatásához szükséges), ha nem a vállalkozó, hanem alkalmazottja vagy családtagja rendelkezik a szükséges végzettséggel, akkor szándéknyilatkozat, egyéb engedélyek: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb., nyilatkozat a könyvvezetési módról és az általános forgalmi adózás (ÁFA) módjáról, a kérelem benyújtásakor történik a vállalkozás adószámának megkérése is.

2 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél További feladatok azonosító szám kérése a KSH-tól, a területileg illetékes APEH ügyfélszolgálati irodán adatbejelentő lap kitöltése (ÁFA módjáról, könyvvezetésről nyilatkozik a vállalkozó), nyilvántartás céljából a Nyugdíjbiztosítási és Igazgatási szervhez bejelenteni a vállalkozás alapadatait, az illetékes önkormányzat adóügyosztályán bejelenteni a vállalkozás adatait az iparűzési adó miatt, egy tetszőlegesen választott pénzintézetnél vállalkozó bankszámla nyitása, melynek adatait 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni. VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON - TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK Társas vállalkozások jogi formák szerint: közkereseti társaság (Kkt) betéti társaság (Bt) korlátolt felelősségű társaság (Kft) részvénytársaság (Rt, Nyrt) Magyarországon a leggyakoribb társasági cégformák a betéti társaság (Bt), a korlátolt felelősségű társaság (Kft) ezért részletesen eme szervezeti formákkal foglalkozunk. A cégalapításhoz ügyvéd által készített alapító okirat, vagy társasági szerződés és aláírás minta (aláírási címpéldány) kell. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a cég által végezni kívánt tevékenységek listáját, a társasági szerződést pedig a cégbíróságnál kell benyújtani. A megalakulás után a vállalkozásnak jelentési kötelezettsége keletkezik az adóhatóságnál (NAV), regisztrációs kötelezettsége van az Iparkamaránál, és jelentkeznie kell a területileg illetékes önkormányzatnál is. Bármelyik cégforma esetén kell egy vezető tisztségviselő pl. ügyvezető. Az ügyvezető feladatát megbízási, társas vállalkozói, vagy munkaviszony keretében láthatja el. Valamennyi cégforma esetén igazolni kell a székhely használatának jogosságát, nem saját tulajdonú székhely/telephely esetén szükséges bérleti szerződést kötni. Már ilyenkor érdemes gondolni a pályázati követelményekre, hiszen a pályázatok egyik alapvető feltétele, a határozott idejű bérleti szerződés megléte, legalább a projekt fenntartási idejének legvégéig. Betéti társaság A Betéti társaság alapítása esetén minimum két tagra van szükség, egy beltagra, és egy kültagra. A beltag a társaság tartozásaiért teljes vagyonával, korlátlanul felelős. Ez azt jelenti, ha a vállalkozás tartozást halmoz fel, a beltagnak adott esetben a magánvagyonával kell a tartozás miatt helytállni. Bt. alapítása esetén az illeték forint, plusz az ügyvédi munkadíj, ami általában forinttól indul. Létrehozása kb. 3-4 hetet vesz igénybe. A Betéti társaság jellemzői több tagból áll, különbséget kell tennünk a kültagok és beltagok között, a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges, a kültagoké korlátozott, a beltagok kötelesek a személyes közreműködésre, a kültagoknak nem muszáj, de lehetséges, a társasági szerződésben foglaltak alapján a tagokat érintő kérdésekben a kültagok és beltagok együttesen döntenek, csak a beltag képviselheti a vállalkozást, a nyereség vagy a veszteség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg (kivétel a beltag esetében), jogi személyiséggel nem rendelkezik.

3 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél Létrehozáshoz szükséges dokumentumok A közjegyző vagy ügyvéd által létrehozott társasági szerződés, mely tartalmazza: A tagok nevét, címét, A társaság nevét és székhelyét, A társaság tevékenységi köreit, A vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátás módját és idejét A működés időtartamát, A társaság cégjegyzékszámát, A tagok aláírását. További feladatok a társasági szerződés megkötését követő 30 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a vállalkozást a Cégbíróságon. egyéb engedélyek beszerzése: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb. Korlátolt felelősségű társaság Kft alapítható egy, vagy több taggal, az alapításhoz minimálisan szükséges alaptőke jelenleg forint. (Várhatóan 2014-ben életbe lépő új törvényi szabályozás Kft. esetén újra Ft alaptőkét vár el. Ezért érdemes megfontolni, ha Kft. alapítását tervez, azt már most a megemelt alaptőkével tegye. Így nem lesz szükséges egy újabb társasági szerződésmódosítás). A Kft nagy előnye a betéti társasággal szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, azaz nem korlátlan. Kft. alapítás esetén az illeték forint ezen kívül az ügyvédi munkadíjat szükséges megfizetni. A létrehozása kb. 3-4 hetet vesz igénybe. A Kft. jellemzői egy vagy több tagból áll, törzstőke (jelenleg Ft) szükséges alapításához, az egyes tagok törzsbetéteinek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál, a tagok felelőssége csak a törzsbetét erejéig terjed, a gazdálkodás során elért eredmény felosztásának alapja az üzletrész aránya, Vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli (pl. ingatlan, vagyoni értékű jog) legfőbb szerve a taggyűlés (évente egyszer kötelező tartani), az ügyvezető lehet külső személy is, jogi személyiséggel rendelkezik. Létrehozáshoz szükséges dokumentumok A közjegyző vagy ügyvéd által létrehozott társasági szerződés, mely tartalmazza: A tagok nevét, címét, A társaság nevét és székhelyét, A társaság tevékenységi köreit, A vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátás módját és idejét A működés időtartamát, A társaság cégjegyzékszámát, A tagok aláírását. közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, banki igazolás, elfogadó nyilatkozat a vezető tisztségviselő személyéről, ügyvédi meghatalmazás, közzétételi csekk, a törzstőke 2%-a után fizetendő eljárási illeték, apportlista, cégnyomtatvány.

4 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél További feladatok a társasági szerződés megkötését követő 30 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a vállalkozást a Cégbíróságon. egyéb engedélyek beszerzése: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi környezet a től jelentősen módosul az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével, amely a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetekre vonatkozó szabályozásokat egyaránt érinti. A változás többek között érinti a tagok, a vezető tisztségviselők felelősségi körét is.

5 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II Pravila osnivanja poduzeća u Hrvatskoj Newsletteri se objavljuju u sklopu IPAGPS programa i služe kao uvodne informacije za osnivanje poduzeća u Mađarskoj i Hrvatskoj. NAJZNAČAJNIJI ORGANIZACIJSKI OBLICI U RH SU OBRT Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom ostvarivanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. 1. vezani oni obrti za čije se obavljanje traži određena stručna sprema, ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit (npr. frizer), svi vezani obrti navedeni su u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (http://www.hok.hr/cro/o_hok_u/propisi/pravilnik_o_vezanim_i_povlastenim_obrtima_i_nacinu_i zdavanja_povlastica) 2. slobodni svi obrti koji nisu navedeni u pravilniku, za njihovo obavljanje nije bitna stručna sprema, nije potrebno imati ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit 3. povlašteni obrti koji se smiju obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo (ribarstvo, rudarstvo, proizvodnja i prodaja oružja) J.D.O.O ( POSTUPAK OSNIVANJA) Prvi korak u osnivanju j.d.o.o. je odlazak u servis HITRO.HR ili kod javnog bilježnika. Prije nego odete tamo izaberite ime za svoju buduću tvrtku (preporukapripremite nekoliko imena). Kod javnog bilježnika ćete potpisati i ovjeriti svu potrebnu dokumentaciju za osnivanje (Zapisnik o osnivanju, Prijava za upis društva u sudski registar i potvrda o nepostojanju duga). S dokumentacijom od javnog bilježnika odlazite u banku, gdje otvarate račun i uplaćujete temeljni kapital. Nakon toga potrebno je uplatiti sudsku pristojbu i naknadu za objavu oglasa u Narodnim novinama. Sva dokumentacija se nosi nazad javnom bilježniku i on podnosi zahtjev za osnivanje j.d.o.o. Ukoliko je cjelokupna dokumentacija ispravna, Registar Trgovačkog suda, dužan je u roku od 24 sata, dostaviti rješenje o osnivanju. Ukupan trošak osnivanja j.d.o.o. iznosi 807,50 kn + temeljni kapital. Kada ste dobili rješenje o registraciji, u HITRO.HR popunjavate obrazac za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti). HITRO.HR ga šalje u Državni zavod za statistiku i u roku od 1 dana trebali od njih dobiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD. D.O.O. (POSTUPAK OSNIVANJA) Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na temelju Izjave o osnivanju* ako društvo osniva samo jedna osoba ili na temelju Društvenog ugovora* ako postoji više osnivača (*sastavljaju se kod javnog bilježnika).

6 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II Prvi korak u osnivanju d.o.o. je odlazak u HITRO.HR gdje će vam dati osnovne informacije o osnivanju, obrasce i uplatnice te gdje ćete moći provjeriti ime vašeg budućeg poslovnog subjekta. Nakon toga odlazite kod javnog bilježnika, koji za vas izrađuje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju za osnivanje. Za osnivanje d.o.o. potrebno je imati ,00 osnivačkog kapitala, koje je potrebno položiti na račun tvrtke. Osnivački ulog može se unijeti u novcima i stvarima, s tim da ulog u novcu treba iznositi minimalno ,00 kn, a ukoliko se ulog unosi u stvarima, potrebno je imati procjenu stvari koje se unose (radi ovlašteni procjenitelj). PROCES OSNIVANJA PODUZEĆA I ADMINISTRATIVNI ZADACI 1. FINA Dolazak na HITRO.HR pult u FINI Odabir imena (tvrtke) drušva. Provjera imena (tvrtke) društva samostalno se može izvršiti putem web stranice sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj https://sudreg.pravosudje.hr/registar. 2. JAVNI BILJEŽNIK Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti slijedeće dokumente: Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) Osnivački akt društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja Odluku o imenovanju članova uprave Potpis direktora ili potpise članova uprave Potpise članova nadzornog odbora (ukoliko društvo ima nadzorni odbor) Odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) Odluku o određivanju adrese društva. 3. prijava u sudski registar, FINA Na šalteru HITRO.HR u FINI predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja Trgovački sud 4. Objava registracije trgovačkog društva Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu. Objavljivanje osnivanja u Narodnim novinama stoji 810 kuna, a u dnevnom tisku 450 kuna. 5. Izrada pečata Po primitku pozitivnog rješenja o upisu u sudski registar potrebno je izraditi pečat. Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija rješenja o upisu u sudski registar. Pečat sadrži naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar. 6. Državni zavodu za statistiku Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar. 7. Otvaranje bankovnog računa Temeljni kapital ( kuna za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno kuna za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.

7 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II 8. FINA HZMO Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M11P) i Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M1P) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 9. FINA HZZO Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 10. Porezna uprava Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDVa. 11. Odluka nadležnog upravnog tijela Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, potrebno je dostaviti trgovačkom sudu. PRAVNI OKVIR ZA STRANE ULAGAČE, TEMELJNI ULOZI U TVRTKI I DETALJI OPOREZIVANJA Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11) domaća i strana poduzeća posluju pod jednakim uvjetima. Strani investitor može osnovati ili sudjelovati u osnivanju društva i može stjecati prava i/ili obveze pod istim uvjetima kao i bilo koji domaći investitor. Strani investitori sa sjedištem, odnosno prebivalištem u zemlji koja nije članica WTOa trebaju zadovoljavati uvjet uzajamnosti, odnosno reciprociteta. Nacionalni tretman se primjenjuje na sve oblike stranih ulaganja što znači da se strani investitori u svom poslovanju smatraju domaćim pravnim osobama te se sva prava i obveze primjenjuju jednako kao i na domaće investitore. Ustav Republike Hrvatske predviđa nekoliko jamstava za strane investitore. Posebno je propisano da sva prava stečena ulaganjem kapitala neće biti ograničena zakonom ili drugim pravnim aktom te da je stranim investitorima zajamčen slobodan prijenos i repatrijacija dobiti i uloženog kapitala. U hrvatskom poreznom sustavu postoji niz mjera kojima je cilj poticanje ulaganja, a poticaji su određeni različitim zakonima. Već se duži niz godina, od osamostaljenja države, modificira na način kojim postaje modernim poreznim sustavom koji pogoduje razvoju zemlje kao konkurentne lokacije za direktna strana ulaganja. Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s 43 zemalja.

8 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II DOSTUPNA POTPORA, NATJEČAJI, PROGRAMI KREDITA HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvoj) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva 1. mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u kojima će kamatnu stopu subvencionirati Ministarstvo poduzetništva i obrta. 2. program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva Krajnji korisnici kredita: trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost zadruge, ustanove,koji posluju najmanje dvije godine. Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača. Način kreditiranja je izravno kreditiranje ili putem poslovnih banaka HAMAG INVEST Detaljan vodič kroz Zakon o poticanju investicija, kojim su definirane poticajne mjere Raspisuje natječaje za dodjelu bespovratnih potpora određenom poduzetniku ili sektoru MIKROKREDITIRANJE Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju, te se pozivaju poduzetnici zainteresirani za odobravanje kredita po povoljnijim uvjetima da svoje zahtjeve podnesu na adresu HAMAG INVESTa Kredit je namijenjen za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Najniži iznos kredita je kuna, a najviši kuna. Kamatna stopa iznosi 0,99%. Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama OSTALE KORISNE INFORMACIJE

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás A leggyakoribb osztrák cégformák vázlatos áttekintése Polgári jogi társaság (Pjt., németül: GesbR.) A tagok felelősségére irányadó szabály az, hogy az összes társasági

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK

Page 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Vállalatgazdaságtan. Vállalatgazdaságtan. A vállalkozási formák típusai VÁLLALKOZÁSI FORMÁK VG Termelésökonómia és enedzsment Tanszék VÁAATGADASÁGTAN VÁAKOÁS FORÁK Tantárgyfelelős/előadó: Prof. Dr. llés B. Csaba egyetemi tanár 2010. A vállalkozás formáját befolyásoló tényezők: ilyen tevékenységet

Részletesebben

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 FEBRUARY 2015 (as amended by the Supplement No 1 dated 1 April 2015) page Croatian Translation of

Részletesebben

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve:

Moguća pitanja prilikom intervjua. i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: Moguća pitanja prilikom intervjua i predaje dokumentacije, ili u Konzulatu prilikom zakletve: 1. Foglaljon helyet. - Izvolite sedite. - Köszönöm szépen. Hvala lepo. 2. Mi az Ön lakcíme? - Koja je vaša

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta

Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői. Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta Vállalkozások alapítása, vállalkozási formák jellemzői Vállalkozási alapismeretek 1. II. Előadás Onyestyák Nikoletta gazdasági vállalkozás Jogi személyiség nélküli jogi személyiségű társas egyéni társaság

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS

MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB EGYSZEREGY INGATLANFEDEZETŰ FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS Igényelt hitelkeret összege Hitel devizae HUF EUR A hitelkerethez kapcsolódó bankszámla száma Az igényelt hitelkeret

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái II. 37. lecke Előadás vázlat 1. Társas

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Éves beszámoló és könyvvezetés

Éves beszámoló és könyvvezetés Éves beszámoló és könyvvezetés (Számvitel III.) 2008. Szeptember 15-16. Tantárgyfelelős: Róth József (315-ös szoba) Telefon: 482-5040 e-mail: szamvitel-3@uni-corvinus.hu Honlapunk: www.uni-corvinus.hu/szamvitel

Részletesebben

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK. Tartalom: Bevezetés Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK Tartalom: 9. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ISMERETEK...9-1 9.1. A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING

NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING 1 NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING INITIATIVES IN HUNGARY FUNDED BY EU RESOURCES 4 EU

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra

Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra Podešavanje Suse linuxa (verzije 10.1) za PPTP VPN konekciju A Suse 10.1 es linux beállítása a PPTP VPN kapcsolatra 1. Podešavanje vršimo preko grafičkog interfejsa. Treba pokenuti YAST: Applications System

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KOLLÉGIUMI ADATLAPHOZ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kiadott és az NKA portálján megtalálható pályázati adatlapon lehet, annak benyújtása

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 7 NOVEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 1 April 2015) page Croatian Translation of the Summary

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Važna napomena: Fontos megjegyzés:

Važna napomena: Fontos megjegyzés: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na mađarski _jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Részletesebben

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 15 JULY 2015 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység megkezdése változás bejelentés megszűnése 1. Helyi iparűzési adó állandó jellegű iparűzési tevékenység Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Adózó azonosító száma:... Benyújtás napja:... IPARŰZÉSI ADÓRA BEJELENTÉS (BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS, MEGSZŰNÉS) az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

III. Az egyes társasági formák

III. Az egyes társasági formák III. Az egyes társasági formák 1. Közkereseti társaság (8.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 2. Betéti társaság (120.000) fogalma jellemzői fölhasználhatósága 3. Korlátolt felelősségű társaság (220.000)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ a betéti társaság,

Részletesebben

Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe 1. előadás: Vállalkozások indítása Kecskemét, 2012. december 17. A B-Innovative projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg öt európai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓ

Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓ Országos Egészségbiztosítási Pénztár Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Céget akar alapítani? Ügyvédi tanácsok a cégalapításához!

Céget akar alapítani? Ügyvédi tanácsok a cégalapításához! Céget akar alapítani? Ügyvédi tanácsok a cégalapításához! Előszó Tervezi a cégalapítást, de nem tudja hogyan fogjon hozzá? Elsődleges feladatnak tartom, amennyiben már elhatározásra jutott, hogy keressen

Részletesebben

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés)

BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) BEJELENTÉS (bejelentkezés, változás-bejelentés) [az állandó jellegű iparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,

Részletesebben

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából

FELADATLAP. Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából FELADATLAP Kőrösy Közgazdászpalánta Verseny 2014/2015 1. forduló Érdekességek a vállalkozás világából 1. A világ legfiatalabbnak tartott vezérigazgatója egy 8 év körüli londoni kisfiú. Milyen tevékenységgel

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3528591168 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2013. tájékoztatás az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, 4003/2013. tájékoztatás módosításáról A közösségi vámjog végrehajtásának részletes

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA

JELENTKEZÉSI LAPOT AZ ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSÁBA SZLOVÉN FOGLALKOZTATÁSÜGYI HIVATAL FORMANYOMTATVÁNY IZ/1 A munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény 14. cikke alapján (SzK Hivatalos Közlöny 80/2010 sz., a folytatásban: törvény) és a nyilvántartásba való

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok:

Gépjármű ügyintézés: Elérhetőség. Ügyfélfogadási idő. Főbb típusok: Gépjármű ügyintézés: Az ügyfélfogadás főszabály szerint előjegyzés alapján történik. Előjegyzés nélkül érkező ügyfeleket abban az esetben áll módunkban fogadni, ha a napi előjegyzések nem fogytak el. Az

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok Vállalkozási alapismeretek 1. III. Előadás Onyestyák Nikoletta Korlátolt felelősségű társaság A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege:

Adóköteles tevékenység megkezdése. év hó nap, összege: BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁSBEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege 1. Idegenforgalmi

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

2. AZ IDENTITÁS SZABAD VÁLASZTÁSA

2. AZ IDENTITÁS SZABAD VÁLASZTÁSA 2. AZ IDENTITÁS SZABAD VÁLASZTÁSA 2.1. A nemzeti hovatartozás szabad megválasztása és kinyilvánítása 59 2.2. A személynév szabad megválasztása és használata 61 2.3. Személyi adatvédelem 65 Az identitás

Részletesebben

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

2. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok A fedezetek meglétét igazoló dokumentumok Letéti igazolás, Bankszámlakivonat, Életbiztosítás esetén biztosítási kötvény. Természetes személy igénylő esetén személyazonosító igazolvány és lakcímkártya (ha

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Zsombó Nagyközség Önkormányzatának adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Gyermely Község Önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása

Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai. Tevékenység. I. Tevékenységi kör. Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Cég/vállalkozás üzleti elképzelés kialakítása Kereskedelmi cég alapításának sajátosságai 1. Mivel szeretnénk foglalkozni tevékenységi kör 2. Milyen formában Vállalkozási forma Készítette: Tóth Éva tanársegéd

Részletesebben

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT 1 PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS 6 PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT EU COMPASS 6 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 6 Partneri projekta EU Compass...3 HRVATSKA

Részletesebben

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz

Módosító javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések napirendi ponthoz Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Kunhegyes Város Önkormányzat adóhatóságához Kunhegyes Város Polgármesteri

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Rába Anikó, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-magyarországi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013.02.13

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15

Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 KERESKEDŐI REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS FONTOS TUDNIVALÓK A Kereskedők

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben

A vállalkozó személyi adatai

A vállalkozó személyi adatai Szervkód: KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP A kérelem beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A vállalkozó személyi adatai év hó nap A: db B: db C: db D: db 1. Neve: 2. Születéskori neve:

Részletesebben

EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR

EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR 1 2 EU DICTIONARY EU RJEČNIK EU SZÓTÁR KAPOSVÁR, 2012 3 Published by the Foundation of Centre for Entrepreneurship of Somogy County

Részletesebben

NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES

NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES 1 NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES 3 EU COMPASS 3 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 3

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái I. 36. lecke Előadás vázlat 1. A vállalkozás

Részletesebben

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra)

DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) 1 DR. VARGA TIBOR ÜGYVÉDI IRODA TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJAKRÓL (a végleges ár az ügy ismeretében kerül megállapításra) Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Introitus (-) 2009. február 3.-4. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely egyetemi tanársegéd Pénzügyi Számvitel Tanszék E300 gergely.mohl@uni-corvinus.hu Fogadóóra: szerda 8 00-9

Részletesebben

Bejelentkezés, Változás-bejelentés

Bejelentkezés, Változás-bejelentés Bejelentkezés, Változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Bakonybánk önkormányzat adóhatóságához Az adóhatóság tölti ki!

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

VODIČ. Telefon: 024 554 600 / 127 E-mail: aarhussu@openunsubotica.rs www.aarhussu.rs

VODIČ. Telefon: 024 554 600 / 127 E-mail: aarhussu@openunsubotica.rs www.aarhussu.rs ? Svako ima pravo da zna šta se događa sa okolinom. Bez pouzdanih informacija ne možemo odlučiti šta je ispravno, a šta nije! Ne zaboravite da je svako pravo ujedno i odgovornost! DOĐITE, POZOVITE, PIŠITE,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Társas vállalkozások tipikus formái. A bt-re, kkt-re vonatkozó különös szabályok A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 2. A társaság tagjai A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben