DDRFK Nonprofit Kft Pécs, Megye u.20. Tel: (72) , Fax: (72)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DDRFK Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Megye u.20. Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 E-mail: ddrfk@ddrfk.hu"

Átírás

1 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél Vállalkozás alapítás szabályai Magyarországon és Horvátországban A fentiek alapján az IPA-GPS program keretében közzétett hírleveleinkkel a magyarországi és horvátországi vállalkozásindításhoz kívánunk bevezető információkkal szolgálni. Jelen hírlevelünkben a magyarországi vállalkozásalapítással foglalkozunk, 3. számú hírlevelünk témája pedig a horvátországi vállalkozásalapítás lesz. VÁLLALKOZÁSOK TÍPUSAI MAGYARORSZÁGON A KSH Magyarországon 2011-ben működő vállalkozást tartott nyilván, amelyek több mint fele (56,9%) társas vállalkozás volt. A társas vállalkozások között a Korlátolt felelősségű társaságok és a Betéti társaságok a legnépszerűbbek, hiszen ezek a szervezettípusok alkotják a társas vállalatok 97,5%-át. A fentiek mellett megkülönböztetünk még Részvénytársaságot (nyílt, zárt), Szövetkezeteket és Közkereseti társaságokat is. A társas vállalkozások mellet igen népszerűek az ún. egyéni vállalkozások is, a 2011-es adatok alapján több mint vállalkozás működött ebben a formában Magyarországon. VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON-EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK Az egyéni vállalkozás előnye, hogy ebben a formában a vállalkozói tevékenység szüneteltethető. Az egyéni vállalkozás indítása a vállalkozói engedély kiváltásával kezdhető meg ban egyéni vállalkozást indítani az interneten, ügyfélkapus elérhetőség létrehozásával lehet. Az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása forintba kerül. Az egyéni vállalkozónak be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a területileg illetékes önkormányzathoz és regisztrálniuk kell a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál, amelynek díja 5000 Ft. Az egyéni vállalkozás elindításának ideje kb. két hetet vesz igénybe. Az egyéni vállalkozások jellemzői tulajdonosa egyetlen személy, gazdasági tevékenységéért teljes vagyonával felel, nincs alapító okirat, csak bejelentési kötelezettség. Az egyéni vállalkozás beindításának feltételei a vállalkozó rendelkezzen vállalkozói igazolvánnyal, ha a tevékenység végzéséhez hatósági engedélyt szükséges beszerezni, akkor ezt kérelmezni kell, amennyiben a vállalkozás képesítéshez kötött tevékenységet folytat, ezzel neki, alkalmazottjának vagy segítő családtagjának rendelkezni kell. Létrehozáshoz szükséges dokumentumok személyazonosságot igazoló iratok, formanyomtatvány (kitöltve), erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), szakképzettséget igazoló dokumentum (ha az a tevékenység folytatásához szükséges), ha nem a vállalkozó, hanem alkalmazottja vagy családtagja rendelkezik a szükséges végzettséggel, akkor szándéknyilatkozat, egyéb engedélyek: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb., nyilatkozat a könyvvezetési módról és az általános forgalmi adózás (ÁFA) módjáról, a kérelem benyújtásakor történik a vállalkozás adószámának megkérése is.

2 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél További feladatok azonosító szám kérése a KSH-tól, a területileg illetékes APEH ügyfélszolgálati irodán adatbejelentő lap kitöltése (ÁFA módjáról, könyvvezetésről nyilatkozik a vállalkozó), nyilvántartás céljából a Nyugdíjbiztosítási és Igazgatási szervhez bejelenteni a vállalkozás alapadatait, az illetékes önkormányzat adóügyosztályán bejelenteni a vállalkozás adatait az iparűzési adó miatt, egy tetszőlegesen választott pénzintézetnél vállalkozó bankszámla nyitása, melynek adatait 15 napon belül az adóhatóságnak be kell jelenteni. VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON - TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK Társas vállalkozások jogi formák szerint: közkereseti társaság (Kkt) betéti társaság (Bt) korlátolt felelősségű társaság (Kft) részvénytársaság (Rt, Nyrt) Magyarországon a leggyakoribb társasági cégformák a betéti társaság (Bt), a korlátolt felelősségű társaság (Kft) ezért részletesen eme szervezeti formákkal foglalkozunk. A cégalapításhoz ügyvéd által készített alapító okirat, vagy társasági szerződés és aláírás minta (aláírási címpéldány) kell. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a cég által végezni kívánt tevékenységek listáját, a társasági szerződést pedig a cégbíróságnál kell benyújtani. A megalakulás után a vállalkozásnak jelentési kötelezettsége keletkezik az adóhatóságnál (NAV), regisztrációs kötelezettsége van az Iparkamaránál, és jelentkeznie kell a területileg illetékes önkormányzatnál is. Bármelyik cégforma esetén kell egy vezető tisztségviselő pl. ügyvezető. Az ügyvezető feladatát megbízási, társas vállalkozói, vagy munkaviszony keretében láthatja el. Valamennyi cégforma esetén igazolni kell a székhely használatának jogosságát, nem saját tulajdonú székhely/telephely esetén szükséges bérleti szerződést kötni. Már ilyenkor érdemes gondolni a pályázati követelményekre, hiszen a pályázatok egyik alapvető feltétele, a határozott idejű bérleti szerződés megléte, legalább a projekt fenntartási idejének legvégéig. Betéti társaság A Betéti társaság alapítása esetén minimum két tagra van szükség, egy beltagra, és egy kültagra. A beltag a társaság tartozásaiért teljes vagyonával, korlátlanul felelős. Ez azt jelenti, ha a vállalkozás tartozást halmoz fel, a beltagnak adott esetben a magánvagyonával kell a tartozás miatt helytállni. Bt. alapítása esetén az illeték forint, plusz az ügyvédi munkadíj, ami általában forinttól indul. Létrehozása kb. 3-4 hetet vesz igénybe. A Betéti társaság jellemzői több tagból áll, különbséget kell tennünk a kültagok és beltagok között, a beltagok felelőssége korlátlan és egyetemleges, a kültagoké korlátozott, a beltagok kötelesek a személyes közreműködésre, a kültagoknak nem muszáj, de lehetséges, a társasági szerződésben foglaltak alapján a tagokat érintő kérdésekben a kültagok és beltagok együttesen döntenek, csak a beltag képviselheti a vállalkozást, a nyereség vagy a veszteség a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg (kivétel a beltag esetében), jogi személyiséggel nem rendelkezik.

3 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél Létrehozáshoz szükséges dokumentumok A közjegyző vagy ügyvéd által létrehozott társasági szerződés, mely tartalmazza: A tagok nevét, címét, A társaság nevét és székhelyét, A társaság tevékenységi köreit, A vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátás módját és idejét A működés időtartamát, A társaság cégjegyzékszámát, A tagok aláírását. További feladatok a társasági szerződés megkötését követő 30 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a vállalkozást a Cégbíróságon. egyéb engedélyek beszerzése: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb. Korlátolt felelősségű társaság Kft alapítható egy, vagy több taggal, az alapításhoz minimálisan szükséges alaptőke jelenleg forint. (Várhatóan 2014-ben életbe lépő új törvényi szabályozás Kft. esetén újra Ft alaptőkét vár el. Ezért érdemes megfontolni, ha Kft. alapítását tervez, azt már most a megemelt alaptőkével tegye. Így nem lesz szükséges egy újabb társasági szerződésmódosítás). A Kft nagy előnye a betéti társasággal szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, azaz nem korlátlan. Kft. alapítás esetén az illeték forint ezen kívül az ügyvédi munkadíjat szükséges megfizetni. A létrehozása kb. 3-4 hetet vesz igénybe. A Kft. jellemzői egy vagy több tagból áll, törzstőke (jelenleg Ft) szükséges alapításához, az egyes tagok törzsbetéteinek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál, a tagok felelőssége csak a törzsbetét erejéig terjed, a gazdálkodás során elért eredmény felosztásának alapja az üzletrész aránya, Vagyoni hozzájárulás lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli (pl. ingatlan, vagyoni értékű jog) legfőbb szerve a taggyűlés (évente egyszer kötelező tartani), az ügyvezető lehet külső személy is, jogi személyiséggel rendelkezik. Létrehozáshoz szükséges dokumentumok A közjegyző vagy ügyvéd által létrehozott társasági szerződés, mely tartalmazza: A tagok nevét, címét, A társaság nevét és székhelyét, A társaság tevékenységi köreit, A vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátás módját és idejét A működés időtartamát, A társaság cégjegyzékszámát, A tagok aláírását. közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, banki igazolás, elfogadó nyilatkozat a vezető tisztségviselő személyéről, ügyvédi meghatalmazás, közzétételi csekk, a törzstőke 2%-a után fizetendő eljárási illeték, apportlista, cégnyomtatvány.

4 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 2. számú Hírlevél További feladatok a társasági szerződés megkötését követő 30 napon belül elektronikus úton be kell jelenteni a vállalkozást a Cégbíróságon. egyéb engedélyek beszerzése: szakhatósági engedély, telephely engedély,stb. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogi környezet a től jelentősen módosul az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével, amely a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetekre vonatkozó szabályozásokat egyaránt érinti. A változás többek között érinti a tagok, a vezető tisztségviselők felelősségi körét is.

5 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II Pravila osnivanja poduzeća u Hrvatskoj Newsletteri se objavljuju u sklopu IPAGPS programa i služe kao uvodne informacije za osnivanje poduzeća u Mađarskoj i Hrvatskoj. NAJZNAČAJNIJI ORGANIZACIJSKI OBLICI U RH SU OBRT Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe sa svrhom ostvarivanja dohotka koji se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. 1. vezani oni obrti za čije se obavljanje traži određena stručna sprema, ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit (npr. frizer), svi vezani obrti navedeni su u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (http://www.hok.hr/cro/o_hok_u/propisi/pravilnik_o_vezanim_i_povlastenim_obrtima_i_nacinu_i zdavanja_povlastica) 2. slobodni svi obrti koji nisu navedeni u pravilniku, za njihovo obavljanje nije bitna stručna sprema, nije potrebno imati ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit 3. povlašteni obrti koji se smiju obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo (ribarstvo, rudarstvo, proizvodnja i prodaja oružja) J.D.O.O ( POSTUPAK OSNIVANJA) Prvi korak u osnivanju j.d.o.o. je odlazak u servis HITRO.HR ili kod javnog bilježnika. Prije nego odete tamo izaberite ime za svoju buduću tvrtku (preporukapripremite nekoliko imena). Kod javnog bilježnika ćete potpisati i ovjeriti svu potrebnu dokumentaciju za osnivanje (Zapisnik o osnivanju, Prijava za upis društva u sudski registar i potvrda o nepostojanju duga). S dokumentacijom od javnog bilježnika odlazite u banku, gdje otvarate račun i uplaćujete temeljni kapital. Nakon toga potrebno je uplatiti sudsku pristojbu i naknadu za objavu oglasa u Narodnim novinama. Sva dokumentacija se nosi nazad javnom bilježniku i on podnosi zahtjev za osnivanje j.d.o.o. Ukoliko je cjelokupna dokumentacija ispravna, Registar Trgovačkog suda, dužan je u roku od 24 sata, dostaviti rješenje o osnivanju. Ukupan trošak osnivanja j.d.o.o. iznosi 807,50 kn + temeljni kapital. Kada ste dobili rješenje o registraciji, u HITRO.HR popunjavate obrazac za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti). HITRO.HR ga šalje u Državni zavod za statistiku i u roku od 1 dana trebali od njih dobiti Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD. D.O.O. (POSTUPAK OSNIVANJA) Društvo s ograničenom odgovornošću se osniva na temelju Izjave o osnivanju* ako društvo osniva samo jedna osoba ili na temelju Društvenog ugovora* ako postoji više osnivača (*sastavljaju se kod javnog bilježnika).

6 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II Prvi korak u osnivanju d.o.o. je odlazak u HITRO.HR gdje će vam dati osnovne informacije o osnivanju, obrasce i uplatnice te gdje ćete moći provjeriti ime vašeg budućeg poslovnog subjekta. Nakon toga odlazite kod javnog bilježnika, koji za vas izrađuje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju za osnivanje. Za osnivanje d.o.o. potrebno je imati ,00 osnivačkog kapitala, koje je potrebno položiti na račun tvrtke. Osnivački ulog može se unijeti u novcima i stvarima, s tim da ulog u novcu treba iznositi minimalno ,00 kn, a ukoliko se ulog unosi u stvarima, potrebno je imati procjenu stvari koje se unose (radi ovlašteni procjenitelj). PROCES OSNIVANJA PODUZEĆA I ADMINISTRATIVNI ZADACI 1. FINA Dolazak na HITRO.HR pult u FINI Odabir imena (tvrtke) drušva. Provjera imena (tvrtke) društva samostalno se može izvršiti putem web stranice sudskog registra trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj https://sudreg.pravosudje.hr/registar. 2. JAVNI BILJEŽNIK Kod javnog bilježnika potrebno je ovjeriti slijedeće dokumente: Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) Osnivački akt društveni ugovor (potpisan od strane svih osnivača) ili izjavu o osnivanju društva (ukoliko društvo osniva samo jedna osoba) Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja Odluku o imenovanju članova uprave Potpis direktora ili potpise članova uprave Potpise članova nadzornog odbora (ukoliko društvo ima nadzorni odbor) Odluku o imenovanju prokurista društva i njegov potpis (ukoliko društvo ima prokurista) Odluku o određivanju adrese društva. 3. prijava u sudski registar, FINA Na šalteru HITRO.HR u FINI predajete prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima, čime se pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. Po upisu u sudski registar rješenje vam dostavlja Trgovački sud 4. Objava registracije trgovačkog društva Nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu. Objavljivanje osnivanja u Narodnim novinama stoji 810 kuna, a u dnevnom tisku 450 kuna. 5. Izrada pečata Po primitku pozitivnog rješenja o upisu u sudski registar potrebno je izraditi pečat. Uz narudžbu za izradu pečata prilaže se kopija rješenja o upisu u sudski registar. Pečat sadrži naziv društva i broj pod kojim je društvo upisano u sudski registar. 6. Državni zavodu za statistiku Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar. 7. Otvaranje bankovnog računa Temeljni kapital ( kuna za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno kuna za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva.

7 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II 8. FINA HZMO Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M11P) i Prijava o početku osiguranja (Tiskanica M1P) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 9. FINA HZZO Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1), Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2) i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 3) predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u FINI, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 10. Porezna uprava Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDVa. 11. Odluka nadležnog upravnog tijela Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, potrebno je dostaviti trgovačkom sudu. PRAVNI OKVIR ZA STRANE ULAGAČE, TEMELJNI ULOZI U TVRTKI I DETALJI OPOREZIVANJA Prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11) domaća i strana poduzeća posluju pod jednakim uvjetima. Strani investitor može osnovati ili sudjelovati u osnivanju društva i može stjecati prava i/ili obveze pod istim uvjetima kao i bilo koji domaći investitor. Strani investitori sa sjedištem, odnosno prebivalištem u zemlji koja nije članica WTOa trebaju zadovoljavati uvjet uzajamnosti, odnosno reciprociteta. Nacionalni tretman se primjenjuje na sve oblike stranih ulaganja što znači da se strani investitori u svom poslovanju smatraju domaćim pravnim osobama te se sva prava i obveze primjenjuju jednako kao i na domaće investitore. Ustav Republike Hrvatske predviđa nekoliko jamstava za strane investitore. Posebno je propisano da sva prava stečena ulaganjem kapitala neće biti ograničena zakonom ili drugim pravnim aktom te da je stranim investitorima zajamčen slobodan prijenos i repatrijacija dobiti i uloženog kapitala. U hrvatskom poreznom sustavu postoji niz mjera kojima je cilj poticanje ulaganja, a poticaji su određeni različitim zakonima. Već se duži niz godina, od osamostaljenja države, modificira na način kojim postaje modernim poreznim sustavom koji pogoduje razvoju zemlje kao konkurentne lokacije za direktna strana ulaganja. Porezni tretman za rezidente i nerezidente je izjednačen, a pri oporezivanju nerezidenata uvažavaju se i sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Hrvatska potpisala s 43 zemalja.

8 Guidance Partnership Services Alternativno tržište rada uz Dravu Newsletter II DOSTUPNA POTPORA, NATJEČAJI, PROGRAMI KREDITA HBOR (Hrvatska banka za obnovu i razvoj) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva 1. mladima do 30 godina i poduzetnicima početnicima od 1. rujna na raspolaganju će biti novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u kojima će kamatnu stopu subvencionirati Ministarstvo poduzetništva i obrta. 2. program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva Krajnji korisnici kredita: trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost zadruge, ustanove,koji posluju najmanje dvije godine. Krajnji korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe koje posluju manje od dvije godine ukoliko imaju prethodno poslovno iskustvo vlasnika i/ili osnivača. Način kreditiranja je izravno kreditiranje ili putem poslovnih banaka HAMAG INVEST Detaljan vodič kroz Zakon o poticanju investicija, kojim su definirane poticajne mjere Raspisuje natječaje za dodjelu bespovratnih potpora određenom poduzetniku ili sektoru MIKROKREDITIRANJE Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju, te se pozivaju poduzetnici zainteresirani za odobravanje kredita po povoljnijim uvjetima da svoje zahtjeve podnesu na adresu HAMAG INVESTa Kredit je namijenjen za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Najniži iznos kredita je kuna, a najviši kuna. Kamatna stopa iznosi 0,99%. Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci. Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama OSTALE KORISNE INFORMACIJE

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 13.EA

Vállalkozási ismeretek 13.EA Vállalkozási ismeretek 13.EA Az egyébi vállalkozó, mint vállalkozási forma előnyei Létesítése legegyszerűbb, legolcsóbb nincs kötött tőkeigénye Felszámolása legegyszerűbb Továbbá az elért profitot a vállalkozó

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok!

Előszó. Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Előszó Van egy fantasztikus ötletem! De hogyan kezdjek hozzá? Megvan a megoldás! Vállalkozást indítok! Rögtön felmerül azonban a kérdés, hogy milyet? És hogyan? Bonyolultnak tűnik Annyiféle lehetőség van,

Részletesebben

Vállalkozás indítása Magyarországon

Vállalkozás indítása Magyarországon www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu Vállalkozás indítása Magyarországon Vállalkozás indítása Magyarországon kézikönyv A kiadvány a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján

CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján CÉGJOGI TUDNIVALÓK az Új PTK. alapján Az új Ptk 2013. évi V. törvény kapcsán fontos az egyes társasági formák esetében a létesítő okiratok (alapszabályok és társasági szerződések) ismerete, illetve újragondolása.

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben. T. Partnereink! Üzleti lehetőségek az EU-n kívül, Ügyvédi Iroda Ukrajnában. Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

Részletesebben

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA

PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ PREGLED PROJEKTA Where rivers connect projekt-of-04.indd 1 2011.09.09. 11:17:25 Kiadja: a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Zalaegerszeg Felelős kiadó: Borsos József igazgató

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái I. 36. lecke Előadás vázlat 1. A vállalkozás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 161. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 16., hétfõ 161. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CXV. törvény Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl 40136 2009. évi CXVI. tör vény

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari szolgáltatóegység működéséhez szükséges engedélyek és dokumentumok A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok

Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Pénzügyi, adójogi, munkajogi szabályok Egyéni vállalkozásokra és társas vállalkozásokra vonatkozó szabályok 1 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JELLEMZŐI Természetes személy üzletszerűen, Nyereség és vagyonszerzés céljából

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20.

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1132 Budapest, Váci út 20. Telefon: 288 8200 Fax: 288 8299 http://www.sz-k-t.hu Tárgy: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa 2012 /2. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa A Semmelweis Egyetem az OTKA pályázatok tükrében Vállalkozási alapismeretek egészségügyben dolgozók részére Hogyan költünk közpénzt

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben