PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év"

Átírás

1 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, március 22. Bécs József Elnök

2 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/ 3. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről 4. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 5. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 6. Kimutatása a cél szerinti juttatásokról 7. Kimutatás a kapott támogatásokról 8. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

3 3 1. A Szervezet adatai: Az egyesület neve: Páka Értékeiért Egyesület Az egyesület székhelye: 8956 Páka Kossuth u. 34. Az egyesület képviselője: Bécs József Az egyesület adószáma: Az egyesület közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet Nyilv. végzés száma, kelte: Kny /2003/4.sz. 1806/2003 Zala Megyei Bíróság Az egyesület célja: segítse a község és vidéke építészeti környezeti és természeti értékei megőrzését, korszerű, esztétikai fejlesztését, ápolja hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét

4 4 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/ Adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Páka Értékeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8956 Páka Kossuth u. 34. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2009 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a B C d e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 16 TEVÉKENYSÉGBŐL 17 D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek (20-21 sorok) 20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Páka, március 22. Bécs József Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

5 5 Adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Páka Értékeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8956 Páka Kossuth u. 34. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2009 ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév A B C d E 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I + II) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú müködésre kapott támogatás a) alapítói 5 b) központi költségvetéstől 6 c) helyi önkormányzattól d) társadalombíztosítótól 8 e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati uton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18 C. Tényleges pénzbevételek (A /1.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

6 6 Adószám: Az egyéb szervezet megnevezése: Páka Értékeiért Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8956 Páka Kossuth u. 34. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2009 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév A B c D E 31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 32 eredménye (A/I-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 33 eredménye (B/1-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 35 eredménye (A/II-E/2-E/3) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 36 eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adőzás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2) J. Fizetendő társasági adó 39 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I. - J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44 ebböl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 6 48 B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 30 F. tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 19 Keltezés: Páka, március 22. Bécs József Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 7 2. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Mérleg főösszegünk 477 e Ft-tal nőtt, mely azonos a 2009 évi eredményünkkel. Bevételek: Az Egyesület 2009 évi bevétele Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Az Egyesület Páka Községi Önkormányzattól 450 e Ft, egyéb szervezetektől és vállalkozásoktól és magánszemélyektől 520 e Ft támogatást kapott. Tagdíj bevételünk 27 e Ft volt. Adó 1 %-ából 19 e Ft folyt be, 2008 évi 6 e Ft-tal szemben. Az egyesület által kiadott könyv értékesítésből 159 e Ft az elszármazottak találkozóján résztvevők befizetéseiből 227 e Ft, hirdetési díjból 40 e Ft folyt be. Kós Károly díj 579 e Ft bevételünk keletkezett. Igyekeztünk pénzeszközeinket kamatoztatni, s ebből jelentős 29 e Ft bevételünk keletkezett. Kiadások: Az Egyesületnek 2009 évben Ft kiadása keletkezett, mely Ft-tal kevesebb a tárgyévi bevételünknél. Az Egyesület 2009 évi kiadásai az alábbiak: Legjelentősebb kiadásunk A nevetés egészség c. könyv kiadásáért fizetett 971 e Ft volt. A könyv lektorálásáért 16 e Ft megbízási díj és járuléka került kifizetésre. Nyomtatványra, irodaszerre 76 e Ft-ot, bankköltségre, postaköltségre 18 e Ft-ot fizettünk. Vendéglátásra 171 e Ft-ot fordítottunk, mely tartalmazza az elszármazottak találkozójának ilyen jellegű kiadását is. A találkozón részvevőknek készített kerámia plakettek 100.e Ft-ba kerültek. A Zalaegerszegi zsidó hitközségnek 30 e Ft támogatást adtunk a pákai zsidó temető rendbetételéhez. Részt vettünk Város és Faluvédők Országos találkozóján, melyek részvételi díja 34 e Ft volt. Útiköltség címén 17 e Ft került kifizetésre. A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület részére évi tagdíj címén 10 e Ft került kifizetésre. Az Egyesület vásárolt egy digitális fényképezőgépet 89 e Ft ért, valamint 6 e Ft értékben egyéb kisebb összegű kiadások keletkeztek évben tagságunk létszáma stabil volt. Társadalmi munkában a tagság 60 %-a vett részt. Ennek főbb területei az alábbiak voltak: -bunkerek és azokat összekötő utak tisztítása -Háromszenteki kápolna környékének rendezése,

8 8 - Zsidó temető környékének gaz-és cserjétlenítése - Katolikus plébánia közösségi ház építésében, segédmunkával való részvétel. A plébánia környékének ápolásában segítség nyújtás -Öveges ház környékének rendezése, a melléképület felújításában részvétel. A teljesen felújított melléképületet a faluban működő egyesületekkel közösen Civilházként kívánjuk hasznosítani, ha ehhez megfelelő támogatást kapunk. Ez lehetőséget adna a falu civilszervezetei munkájának összehangolására, adminisztrációja bonyolítására, turisztikai tájékoztató rendszer működtetésére, erődök, erdei utak, pincesor, Öveges kiállítás turisztikai programjainak bonyolítására. Részvételünkkel, és közreműködésünkkel településünkön került megrendezésre a Nyugatdunántúli Civilfórum, mintegy száz civilszervezet részvételével. Egyesületünk gondozásában kiadtuk Molnár László: A nevetés egészség című anekdota gyűjteményét, melyet Nagykanizsán nagy érdeklődés mellett mutattunk be. Részt vettünk a Pákáról elszármazottak és itthon maradottak II. találkozójának szervezésében. Munkával és pénzügyileg is segítettük a Zsidótemető rendbetételét. Részt vettünk az avatáson. Többéves munkánk elismeréseként 2009 év végén egyesületünket Kós Károly díjjal tüntették ki. Egyesületünk alelnöke, Molnár László Podmaninczky díj kitüntetésben részesült. Páka, március 22. Bécs József Páka Értékeiért Egyesület elnöke

9 9 4. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az egyesület évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Szja 1%-os felajánlása Ft / / Felhasználás: 2009 évben nem került felhasználásra Helyi önkormányzattól Ft Felhasználva: Molnár László: A nevetés egészség című Göcseji anekdotákat, történeteket tartalmazó könyv kiadásához 5. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (E Ft-ban) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbít ései Tárgyév Változás A B c D E 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

10 10 Nyitó pénzállomány/lekötött betéttel/ 761 Bevételek 2050 Ebből: - támogatások 970 = Önkormányzat Páka 450 = egyé szervezetek, személyek tagdíj 27 - egyéb bevételek 1053 =adó 1%-a 19 =könyv értékesítés 159 =kamatbevétel 29 =hirdetési díj 40 =elszármazottak találkozója befiz 227 = Kós Károly díj 579 Nyitó pénzállomány/lekötött betéttel/+ tárgyévi bevétel Kiadások Könyv kiadás 971 Megbízási díj + járuléka 16 Kerámia plakett 100 Bankktg + postaktg 18 Nyomtatvány, szgép anyag 76 Vendéglátás + reprezentáció 171 Zala Zöld Szíve tagdíj 10 Utiktg + Város és Faluvédők találkozója 51 Kisértékű tárgyieszk besz 89 Zsidó hítközség 30 Egyéb 5 Összes kiadás Lekötött betét év végén 533 Záró pénzállomány 741 A tárgyieszközök állományában bekövetkezett változást a tárgyévi értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. Az értékpapírok állománya csökkent csekély mértékben, a könyvkiadás és a találkozó jelentős kiadással járt. A pénzeszközállomány növekedése abból adódik, hogy év végén az egyesület részére átutalásra került a Kós Károly díj 579 e Ft értékben, mely év végéig nem került lekötésre. Az egyesületnek nem volt kintlévősége és tartozása sem az év végén.

11 11 6. Kimutatása a cél szerinti juttatásokról Konferenciákon való részvétel díja és utiktg 51 e Ft A nevetés egészség c. könyv lektorálásáért 16 e Ft megbízási díj és járuléka került kifizetésre. A Zalaegerszegi zsidó hitközségnek 30 e Ft támogatást adtunk a pákai zsidó temető rendbetételéhez. Az egyesület évi tevékenysége a létesítő okiratában elfogadott céljai megvalósítását szolgálta. 7. Kimutatás a kapott támogatásokról A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Az egyesület évben az alábbi támogatásokban részesült: Szja 1%-os felajánlása Ft Felhasználás: 2009 évben nem került felhasználásra Helyi önkormányzattól Ft Felhasználva: Molnár László: A nevetés egészség című Göcseji anekdotákat, történeteket tartalmazó könyv kiadásához Egyéb kapott támogatás Lenti MEH telep Dr Bakos Katalin Drillspott Fony-sat Kft Lukács Sándor Magyar Olajipari Múzeum Lukács Imréné Siklósi Jenő Gerot Pharmazeutika Marton Attila Ferecskó István Maura ÉP Bt Zalai Kistérs Társ Keletronic 2000 Bt Geoimpex Kft Pannon Petrol ZALAVÍZ Zrt Vajmi Ferenc Lenti Polgármesteri Hivatal ZM Közgyűlés Hiv ZM Közgyűlés Hiv ÁFÉSZ Páka Felhasználva: Molnár László: A nevetés egészség című Göcseji anekdotákat, történeteket tartalmazó könyv kiadásához.

12 12 8. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Az egyesület 2009 évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott semmilyen juttatást. Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végzik.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben