KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye,

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: Közgyűlési jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A Szervezet alapadatai Elnevezés: Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület Képviselő: Dr Nagy Árpádné elnök Székhely: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. Levelezési cím: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. Adószám Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Nyilv. végzés száma, kelte: Közhasznúsági végzés száma: Pk /2006/2.sz. A szervezet rövid közhasznúsági leírása Közhasznú tevékenységek 1. egészségmegőrzés betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység (TEÁOR egyéb humán egészségügyi ellátás) 3. Tudományos tevékenység, kutatás(teáor Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés) 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR Felnőtt és egyéb oktatás) 5. Kulturális tevékenység (TEÁOR Szakmai érdekképviselet; Máshova nem sorolt egyéb közösségi és társadalmi tevékenység 9. Környezetvédelem (TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb közösségi és társadalmi tevékenység) 10. Szabadidő, sport tevékenység, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében, megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével Az egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásból. Az alapszabályban foglalt célkitűzések megvalósítása és a közhasznú tevékenység megvalósítása érdekében az egyesület - oktatási kiadvány szerkesztési, kiadási tevékenységet folytat - oktatási programokat szervez - vállalja a célja szerinti előadások vitafórumok és konferenciák szervezését - vállalja az általa szervezett szakmai képzéseknek a jogszabályok feltétele szerinti tanúsítványok, bizonyítványok kiállítását - biztosítja a képzéshez szükséges tananyagokat segédanyagokat - vállalja, hogy a céljának megfelelő szakmai kiadványokat (folyóirat, oktatófilm) önköltséges áron készíti el és bocsátja az érdekeltek részére - szabadidős sport programokat szervez Az egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződéseket köthet hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel Az egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról Az egyesület által meghirdetett képzések tanfolyamok és tájékoztatók prospektusai, bárki részére rendelkezésre állnak.

4 ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Stat.szám: Cím: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. Adószám: Banksz.sz: Nyt.sz.: 2098 Pénzügyi beszámoló ( ig) Nyitó pénzkészlet: Bank: ,-Ft Pénztár: 3.142,-Ft Összesen: ,-Ft Bevételek: ig: Tagdíj pénztár: ,-Ft Kamat bevétel: 2.492,-Ft Támogatás: ,-Ft Önkormányzati támogatás: ,-Ft APEH 1%: ,- Ft Pénztári befizetés (bank, pénztár bevét) ,-Ft Összesen Ft Nyitó pénzkészlet + bevételek összesen: ,-Ft Kiadások: ig: Postaköltség: 3.985,-Ft Bankköltség: ,-Ft Irodaszer, nyomtatvány:: ,-Ft Ft Ft Ft Ft Ft Rendezvény költség ,-Ft Póló nyomtatás ,-Ft Tanulmányút ,-Ft Tagdíj ,-Ft Útiköltség: ,- Terembérleti díj ,- Kiadvány költsége ,- Reklám, marketing ,- Ajándékcsomag 6.000,- Pénztári befizetés (pénztár, bank kiad) ,-Ft

5 Összesen: ,-Ft Bevételek kiadások összesen: ,-Ft Bank záró: ( ) ,-Ft Pénztár záró: ( ) ,-Ft Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója év Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8887 Bázakerettye, Fő út 4. címe

6 Keltezés: az egyéb szervezet vezetője Dr Nagy Árpád Dezsőné elnök Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-4.sor) IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök ((8-9. sor) KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1.+5. SOR) C. SAJÁT TŐKE (12-16.SOR) INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG- BŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. TARTALÉK 18. E. CÉLTARTALÉKOK 19. F. KÖTELEZETTSÉGEK ( SOR) 20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

7 22. FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: P.H. Az egyéb szervezet vezetője (elnöke) Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 1 A.Összes közhasznú tevékenység bevétele (I II.) 2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célra kapott támogatás 4 a) Alapítótól 5 b.) központi költségvetésből 6 c.) helyi önkormányzattól d.) társadalombiztosítótól 8 e.) egyéb f.) továbbutalási céllal Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B./2.) 20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( )

8 27 1. Ráfordításként érvényesíthető Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 8887 Bázakerettye, Fő út 4. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d E G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (AI-E1-E4) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizát eredménye (AII-E2-E3) eredménye 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 1. Adózás előtti eredmény (BI-FI)+H2 37 J. Fizetendő társasági adó 38 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AI+AII)-(E1+E2+E3) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség 44 Ebből megbízási díjak 45 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 48 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 212

9 51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 36 Pénzeszközök leltára Készült az Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület 2010 évi beszámolójához Dátum: A tétel megnevezése Érték (Ft-ban) Pénztár Elszámolási betétszámla , ,- Összesen: ,- Mérleg érték: 446

10 titkár könyvelő 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az egyesület évben költségvetési támogatást nem kapott 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés BEVÉTELEK év Bevétel (Ft) Induló pénzkészlet ,- Tagdíj bevétel ,- Működési támogatás Önkorm ,- Támogatás magánszemélytől ,- APEH 1%-os támogatás ,- Kapott bankkamat 2.492,- Pénztári befizetés (bank-pénztár átvezetés) ,- BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,- KIADÁSOK Kiadás (Ft) Bank és Postaköltség ,- Irodaszer, nyomtatvány ,- Tanulmányút költsége ,- Rendezvény költség ,- Tagdíj ,- Útiköltség ,- Póló nyomtatás ,- Reklám marketing ,- Kiadvány költsége ,- Terembér ,- Ajándékcsomag 6.000,- Pénztári kifizetés (pénztár-bank átvezetés) ,- KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,-

11 2010. évi pénzforgalmi eredmény A cél szerinti juttatások kimutatása - Bázakerettyei Falunap ,-Ft - Bázakerettyei Általános Iskola Bál 6.000,-Ft - Tanulmányút ,-Ft - Póló nyomtatás tagoknak ,-Ft Az első rendezvényen rendezőként jelent meg egyesületünk, a főzőverseny lebonyolítása volt a feladatunk, ugyan erre a rendezvényre nyomtattunk pólókat tagjainknak. Tanulmányutat szerveztünk tagjainknak és a környék turizmusával foglalkozó polgármestereinek, valamint civil egyesületi képviselőknek. A Bázakerettyei Általános Iskola által rendezett bált támogattuk egy ajándékcsomaggal. Ezek a támogatások nem pénzbeli, hanem tárgyi támogatások voltak, a számlákat rendezvényköltségként, könyveltük. 6. A kapott támogatás mértékének kimutatása - Önkormányzati működési támogatás ,-Ft - APEH 1% ,-Ft - Magán személy támogatása ,-Ft Összesen: ,-Ft 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az egyesület elnökének, évben belföldi kiküldetési rendelvény alapján ,- Ft értékben útiköltséget számoltunk el. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az Egyesület átfogó, fő célja a térség turisztikai stratégiájával összhangban a működési terület turizmusának, kulturális életének fejlesztése, menedzselése kapcsolatépítés az önkormányzatokkal és a turizmusban érdekelt vállalkozókkal. A tagok e cél érdekében végzett tevékenységének koordinálása, támogatása, segítése. Az önkormányzatokkal és más érintett társadalmi szervezetekkel a lakosság mozgósítása, saját vendégfogadó -képességének, -kultúrájának fejlesztése. Közös programok, attrakciók kezdeményezése. Az önkormányzatok művelődési, oktatási, képzési, környezetvédelmi, tájvédelmi és fejlesztési közhasznú feladatainak részben, vagy egészben történő átvállalása, vagy segítése, támogatása. Ezeket a célokat az egyesület kiemelten az alábbi részterületeken kívánja elérni. Környezetvédelmi tevékenység területén; a településfejlesztési tevékenység körében; helyi közösségek támogatása terén, Az egyesület a fenti alapfeladatok és célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja: -nyomtatott és elektronikus kiadványok kiadása, illetve ilyenek kiadásának támogatása,

12 - kulturális, sport és szakmai rendezvények szervezése, támogatása, - oktatási, nevelési programok, kurzusok szervezése, ilyenek támogatása, - széles körű kapcsolatrendszer kiépítése és együttműködés az önkormányzatokkal és szükség szerint azok szakmai szervezeteivel, 2010-ben végzett tevékenység: Februárban közgyűlést tartottunk. Március 6-án: egy a turizmusban érdekelt falvak összefogásáért elnevezésű estet szerveztünk, melyre a települések vezetőit és a tenni akaró polgárait vártuk. A rendezvény bevételét működési célra és pályázatok önrészére szánjuk, Május 7-9.-én Az egyesület képviseltette magát a "Hálózat az Inmateriális Kultúrális Örökség Értékfejlesztése" című; az EU Education and Culture DG által támogatott projekt Steirisches Vulkanland térségi program bemutatóján. Június utolsó hétvégéjén a bázakerettyei, kistolmácsi, lispeszentadorjáni, kiscsehi, maróci önkormányzattal valamint a Bázakerettye és Térsége Közművelődési Egyesülettel karöltve rendeztük a Termal Kupa - Családi Nap megye határon is átívelő kispályás futball találkozót és a résztvevők kísérői számára a kistérség turisztikai kínálatának bemutatását, együttműködve a Zalaerdő Rt által üzemeltetett Erdei kisvasút és a Budafai Arborétum, illetve az Olajipari Múzeum működtetőivel. Az egész napos családi rendezvényre 24 csapat nevezett be, a résztvevők közül többen is megyénken kívülről érkeztek. Az épített környezetben az ökológus szemlélet elterjesztése vonatkozásában az öt település gyermekeit nevelő iskola, tantestületével, szülői közösségével /parlagfű-mentes övezet kialakításán/ dolgoztunk, gyermekek számára szemléletformáló foglalkozásokat szerveztünk a lakóhelyek egymáshoz közelítésének segítésére, Fő szervezői voltunk az augusztus 14.-én tartott "Elszármazottak találkozó"-ján, amelyen közel 400 vendég (Bázakerettyére visszalátogató) vett részt.falunapon, ahol helytörténeti előadások hangzottak el az olajbányászati múlt 73 évéről, főzőverseny és kötetlen beszélgetések feltételeit biztosítottuk. Októberben hagyományőrző emléknapot szerveztünk az egykori és jelenlegi olajbányászok részére. A sikeres találkozón azok a dolgozók elevenítették fel a rég múlt közös emlékeit, akik munkáséveiket részben vagy teljes egészében a magyar szén-hidrogén bányászat bölcsőjének tartott Bázakerettyén töltötték. Az év folyamán átnyúló feladat volt a térségi turisztikai füzet kiadásához adatgyűjtés és feldolgozás. Pályázatot nyújtottunk be a Zala Zöld Szíve HACS pályázati kiírására, a támogatás elbírálásáról még nincs információnk. Decemberben évértékelő egyesületi rendezvényen, a év tevékenységeit vitattuk meg, baráti beszélgetés, klub keretében. Bázakerettye, Az egyéb szervezet vezetője Dr Nagy Árpád Dezsőné elnök

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben