Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: től ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása ( 224/200. ( XII. 19. ) Kormány Rendelet 1 számú melléklet ) Beszámolási időszak: ig Megnevezés Összes közhasznú tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevétel I. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből Tárgyév Ft-ban Szja 1%: c) helyi Önkormányzattól d) társadalombiztosítótól - e) egyéb f) tovább utalási céllal kapott 2. Pályázati úton nyert támogatás 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4) Tagdíjból származó bevétel 5) Egyéb bevétel NCA működési: Közhasznú Tevékenység ráfordításai Anyagi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ( pénzügyi ) ráfordítások - Tárgyév közhasznú eredménye A hatályos 222/200. ( XII.19. ) Kormány Rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési kötelezettségeinek sajátosságairól. b) Költségvetési támogatás felhasználása: Az adott időszakban Ft, azaz Száztizenhatezer forint( ezres kerekítés) támogatásban részesült, melyet az adó 1%-ból kaptunk. A támogatást az alapszabályzatban meghatározott célokra fordítottuk: táncoktató díjára, irodaszer vásárlására. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: az adott időszakban kizárólag pénzeszközök felhasználása történt:

2 összes bevétel: , összes kiadás: , előző évek felhasználása: Ft. pénztár záró: ft, bank záró: Ft, azaz összesen (ezresre kerekítve) ft. d) Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban évben senki nem részesült. e) Az államháztartás alrendszeréből kapott támogatás mértéke: e/1 : Megyei Önkormányzattól Ft a táncosok utaztatására fordítottuk, e/2 : Hőgyészi Önkormányzattól Ft támogatást és az iparűzési adó 5%: Ft a lengyelországi utaztatásra fordítottuk, e/3 : NCA Ft:helység bérlésére Ft, könyvelői szolgáltatásra Ft, fénymásolásra Ft, utaztatásra Ft-ot fordítottunk. f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke: - a munkát Egyesületünk tagjai és vezetői is társadalmi munkában végzik, munkájukért juttatást nem vesznek fel g) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Egyesületünk elsődleges célja, a bukovinai székelyek Hőgyészen letelepített csoportjának hagyomány őrzése, gyűjtése, bemutatása és tovább adása a következő nemzedéknek. Egyesületünk tevékenységét a következő feladatok köré csoportosítom: 1. Táncoktatás: elsősorban a hagyomány ápolás érdekében a bukovinai tánc- és mozgás kultúra, dalanyag megőrzése. - havi vagy heti rendszerességgel oktatás szervezése a fellépésektől függően táncoktató vagy idősebb táncosok segítségével. - ismereteik bővítése, mélyítése, továbbképzések illetve tánctábori keretek között - utánpótlás csoport indítása a folytonosság érdekében 2. Tárgyi eszközök megóvása: - Székely Sziget Múzeumszoba gyűjteményeinek ápolása - Tárgyi és egyéb ( zenei ) eszközök felkutatása, gyűjtése, rendszerezése - Látogathatóság megszervezése - a Továbbélő kultúránk kiadványba a megjelenő anyag megszerkesztése, Húsz éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége kiadványba 3. Hagyományaink ápolása - gyűjtő munka - bemutatásra, megismertetésre történő feldolgozás, szakember segítségének igénybevételével - hagyományok fiatalokkal történő megismertetése - a bemutatások megszervezése és utaztatás lebonyolítása - ruhák pótlása, készítése, vásárlása, javítása - minősítő megszervezése

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Közhasznú szervezet azonosító adatai név HŐGYÉSZI SZÉKELY KÖR székhely: 7191.HŐGYÉSZ, Rózsavölgy utca 24 bejegyző határozat száma: PK /1998/2 nyilvántartási szám: 17/01/ képviselő neve: Csöglei Istvánné Csöglei Istvánné 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Az egyesület által végzett közhasznú tevékenység az 1997.évi CLVI tv. 26 c bekezdése alapján 5. kultúrális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 13. határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek. Egyesületünk elsődleges célja, a bukovinai székelyek Hőgyészen letelepített csoportjának a hagyományainak az őrzése, gyűjtése, bemutatása és továbbadása a következő nemzedéknek. Az egyesület taglétszáma 40 fő, a felnőtt és ifjúsági tánccsoport tagja 16 fő, a nemzeti és közösségi rendezvények alkalmával fő, több alkalommal, a vidéki és külföldi rendezvényeken több ezer ember is láthatta a fellépéseinket, ezáltal részesül kulturális tevékenységünkből. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja A kiegészítő melléklethez csatolt 1.sz. melléklet szerint(pénzügyi beszámoló 2012.) 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév NEA pályázat Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

18 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Igen Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Igen Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Igen

19 HŐGYÉSZI SZEÉKELY KÖR 7191.HŐGYÉSZ Rózsavölgy u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hőgyészi Székely Kör a népszokások, hagyományok, kultúrák egymás mellett élését és megismerését, valamint megismertetését kívánja elősegíteni az által, hogy kulturális örökségének megóvása érdekében feltárja és bemutatja a Hőgyészen élő székely származási helyének szokásait, tárgyi nyelvi és zenei emlékeit. Kutatást folytat, a tárgyi emlékek gyűjtéséről bemutatásáról gondoskodik, kapcsolatot tart a származási helyük határon túli magyarságával. Az egyesület a tevékenységét 1998 évben kezdte, bírósági bejegyzés száma: Pk /1998/2 Tevékenysége: kulturális tevékenység. Az egyesület bevételei: Ft. Központi költségvetéstől (szja 1%, NEA pályázat) Helyi önkormányzat Tagdíjak Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb támogatás és bevétel ebből: Zomba és Vid.Takszöv. Hőgyész Hőgyészi Vízkezelő Kft Kisbokrétás tánccsoport Magánszemélyek (9fő) Egyéb (jóváírt kamatok) ÖSSZESEN:

20 -2- Bevételeinket teljes egészében alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységünk finanszírozására fordítottuk. Vállalkozási tevékenységet nem végeztünk, árbevételünk nem volt. A tevékenységünk felmerült és elszámolt költségei: Ft. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Anyag jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás 7.- Költéségek összesen Adózott eredmény Az értékcsökkenési leírás a korábban a községünk közösségi céljaira, pályázat útján megvalósított játszótér és kapcsolódó köztéri beruházás értékének 20 %-os amortizációja. Más nagy értékű tárgyi eszközzel nem rendelkezünk. A beruházások között mutatjuk ki, a következő évben pályázat útján megvalósítani kíván beruházás előkészítésének költségeit Pénzeszközök ebből: Pénztár Elszámolási betét számla ESZKÖZÖK(aktívák) ÖSSZESEN: Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Rövid lejáratú kölcsön FORRÁSOK(passzívák) ÖSSZESEN:

21 -3- Az egyesület 2012-es tevékenységét a mellékelt Pénzügyi beszámoló a 2012-es évről részletesen tartalmazza. 1.sz melléklet. Támogatási program keretében vissza térítendő támogatásban nem részesültünk, sem a 2012-es, sem a korábbi években, ebből származó kötelezettségünk nincs. Az egyesület tisztségviselői díjazásban nem részesültek Egyesületünk 2012.január 01.-től tért át a kettős könyvvitelre, a könyvelést Horváth István Miklós (7191.Hőgyész, Fő u. 15), regisztrációs száma: Részére kifizetett könyvviteli szolgáltatási díj Ft., más jogcímen részére kifizetés nem történt. Az egyesület könyvvizsgálatra nem kötelezett. A közgyűlés által elfogadott mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet az egyesület székhelyén, 7191.Hőgyész, Rózsavölgy utca 21. szám alatt, vagy az egyesület honlapján Honlapon megtekinthető. Hőgyész, március 1. Csöglei Istvánné Egyesület elnöke.

22 HŐGYÉSZI SZÉKELY KÖR 7191 HŐGYÉSZ Rózsavölgy utca 21 06/30/ sz.melléklet PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK 1. Az SZJA 1 %-ból Ft 2. Önkormányzattól: IPA 5%, a működés finanszírozására fordítottunk Ft Támogatás a működés finanszírozására Ft Alszámla költségeinek finansz. kaptunk ,- Ft 3. Fellépésekből (közhasznú tev.-ből) Ft 4. Tagdíjakból Ft 5. Magán szem. támogatóktól, működésre fordítottuk Ft 6. HŐVÍZ Kft. támogatás, táncos csizmát vásároltunk Ft 7. Zomba és Vidéke Tak.Szöv. a hagyományos húsvéti rendezvények megvalósítását támogatta Ft 8. Kisbokrétások hozzájárulása a táborok költségeihez Ft 9. Pályázai bevétel(nea) ruhavásárlás táncosoknak Ft 10.Jóváírt kamat, pénzintézeti költségekre fordítottuk Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft KIADÁSOK 1. Tánccsoport ruha vásárlás a (pályázat) Ft 2. Zenekari díj és a minősítő díja Ft 3. Postai díjak, irodaszer Ft 4. Utazási, kiküldetési ktsg Ft 5. Táncos csizma, ruha vásárlás Ft 6. Tagdíjak, pályázati díjak Ft 7. Könyvelési díj Ft 8. Tánctáborok és a rendezvények ktsg Ft 9. Egyéb költségek Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ft Elszámolt értékcsökkenés (közösségi beruh.után) Ft Hőgyész, március 1. Csöglei Istvánné egyesület elnöke

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási kötelezettségéről Az új civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás jelentősen megváltoztatta a közhasznúság feltételeit. A jogszabályváltozást

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben