2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám: Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám:

2 Kiegészítő melléklet Mérleg forduló napja: december 31. Mérlegzárás időpontja: március 31. A Szegedi Úszó Egylet május 20-a óta működik. Közhasznúsági besorolását 1998-ban kapta. Közhasznú tevékenysége az utánpótlás nevelés és versenyeztetés az úszó sportágban. Jelenleg 5 edző segítségével folyik az oktató munka. Általános bemutatás A Szegedi Úszó Egylet a kettős könyvvitel vezetését választotta. Ennek megfelelően beszámolóját a 2012-es évről a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 4. és 5. mellékletének megfelelően állította össze. Beszámolója elkészítésekor a évi CLXXV. és a évi C. törvény előírásait is figyelembe vette. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása egyedileg meghatározott lineáris kulcsok alapján történik. A 100 eft alatti beszerzési értékű, kisértékű eszközök is nyilvántartásba kerülnek, értékcsökkenésük egy összegben kerül elszámolásra. A készletek között a még el nem használódott, az egyesület tulajdonában léző sportruházatot tarja nyilván. Értéke év végi leltározással kerül megállapításra. Adózási sajátosságok Az egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységéhez használja fel és ennek mértéke nem éri el az évi LXXXI törvényben meghatározott mértéket, társasági adófizetési kötelezettsége nincs. Az egyesület tevékenysége alapján helyi adó és illeték mentes. Eszközök és források Befektetett eszközök A befektetett eszközök évi záró állománya 350 e Ft. Elszámolt értékcsökkenés összege 858 e Ft volt. Forgó eszközök A készleteket a forduló napon az egyesület nem tartott nyilván. Pénzeszközei értéke e Ft, amelyből e Ft lekötött betét. Az értékpapírok között e Ft értékben kamatozó kincstárjegy került kimutatásra. A egyéb követelések összege 67 e Ft. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolás 24 e Ft értéke a lekötött betét 2012-re járó kamata.

3 Eredmény, likviditás A tárgyévi közhasznú eredmény 417 e Ft, a vállalkozási tevékenység eredménye 480 e Ft. Az egyesület a vállalkozási tevékenységének eredményét közhasznú tevékenységének érdekében használja fel. Vállalkozási tevékenységével kapcsolatban költségelszámolásra nem került sor. Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű kötelezettsége nincs. Adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. Céltartalékok A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségként lízing tartozás szerepel a mérlegben. Rövid lejáratú, határidőn belüli kötelezettségek értéke a következő: Szállítói kötelezettség Kölcsön Adófizetési kötelezettség Decemberi munkabér 237 e Ft 200 e Ft 74 e Ft 58 e Ft 569 e Ft Passzív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás képzésére nem volt szükség. Egyéb információk Vállalkozási tevékenység A évi vállalkozási eredmény 480 e Ft, melyet az egyesület a közhasznú tevékenységére fordít. A vállalkozási bevétel reklámtevékenységből származik. Személyi jellegű kifizetések, foglalkoztatottak Az egyesület 1 edzőt foglalkoztat részmunkaidős munkaviszonyban. Négy edző vállalkozói díj ellenében végzi tevékenységét. A személyi kifizetések évi összege e Ft, az egyéb személyi jellegű kifizetések összege e Ft. Az egyesületet terhelő járulékok összege 119 e Ft.

4 Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben az egyesület normatív támogatásban nem részesült. Az államháztartás szerveitől ben pályázat útján a következő bevételek érkeztek a bankszámlára: Támogatást nyújtó neve SZJA 1% Nemzeti Sport Intézet MOB Szeged Megyei Jogú Város Összeg Felhasználás bemutatása 242 e Ft Verseny rendezési költségek e Ft e Ft Utánpótlás nevelés, sport szakmai feladat ellátás e Ft Utánpótlás nevelés e Ft Az egyesület mérlege és eredmény-kimutatása az 1. számú mellékletben található.

5 Közhasznúsági melléklet 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Szegedi Úszó Egylet székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. bejegyző határozat száma: 06.PK.60087/1994/02 nyilvántartási szám: 06/896 képviselő neve: Nagy Attila 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Utánpótlás nevelés és versenyeztetés az úszó sportágban. 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Utánpótlás nevelés Az úszósport hagyományosan jó néhány más sportág utánpótlás bázisát jelenti. Szegeden ezek elsősorban a vízilabda és a kajak-kenu. Az általunk úszásra megtanított gyermekek olyan fizikai és mentális állapotban kerülnek át más egyesületekhez, hogy ott biztosan megállják a helyüket. Egyrészt, az úszás jellegéből adódóan jól bírnak bármilyen fizikai terhelést, másrészt hozzászoknak a monoton edzésmunkához is. E tevékenységet úgy végezzük, hogy az eligazoló sportolókért átigazolási vagy nevelési díjat nem kérünk és nem kapunk. Úszásoktatás és tömegsport A Szegedi Úszó Egylet, ellentétben a legtöbb hivatásos versenyzőt is foglalkozató klubbal, olyan speciális úszó edzéseket is tart, ami kizárólag az egészségmegőrzést szolgálja. Ezeket a foglalkozásokat szakképzett edző gárdánk irányítja. A részvétel nincs korhoz és nemhez kötve, az edzés mennyisége szabadon választott. Ez a sporttevékenység jelentősen hatékonyabb, mint az egyébként szokásos egyénileg végezett úszás. Egyrészt az igénybevétel ideálisan megválasztható, másrészt a résztvevők úszástudása is sokkal magasabb szintű, mint a teljesen egyénileg úszóké. A csoport tagjainak az egyesület évente legalább három alkalommal versenyzési lehetőséget is biztosít, és ők azok, akik a diákolimpiai versenysorozaton is képviselik iskolájukat. Úszósport és annak utánpótlás nevelése A jelenlegi élvonalbeli úszósport a versenyzőktől teljes profizmust (munkaként végzett tevékenységet) kíván. A Szegedi Úszó Egyletnek nem célja ennek megvalósítása. A Szeged város által biztosított lehetőségeken belül, mindent megteszünk azért, hogy a versenyzőink valamennyi versenyen helyt álljanak. Ehhez napi kettő és hétvégi edzéslehetőséget és felkészült edzőket biztosítunk. A sportolók részt vehetnek minden olyan hazai és nemzetközi versenyen, ami az előrejutásukhoz szükséges. Az országos bajnokságokon történő részvétel költségeit a rendelkezésre álló pénz erejéig a SZUE

6 biztosítja, míg más esetben a költségekhez a sportolóknak hozzá kell járulni. Nyereség orientált tevékenységet nem végzünk, a különböző forrásokból befolyó támogatásokat (tagdíj, szponzori támogatás, városi támogatás, pályázati támogatás) teljes egészében az edzések és a versenyeztetés során felmerülő költségek fedezésére fordítjuk. Azoknak a versenyzőknek is segítséget nyújtunk a megfelelő egyesület kiválasztásában, akik az úszósportból kívánnak megélni. A magyar úszósportban saját szervezésű és országos versenyek megtartásával is részt veszünk. A szakmai munkát 2012-ben 6 edző végezte. Egyesületünk munkáját egy hét tagból álló elnökség segíti. A kiváló szakmai munka bizonytéka, hogy versenyzőink közül hárman vettek részt kontinens viadalon. Olasz Anna felnőtt, Szilágyi Nikolett és Sibalin Flóra ifjúsági európa bajnokságon. Egyesületünk versenyzői 49 érmet szereztek a bajnokságokon, ezzel az úszó egyesületek rangsorában 107 egyesület közül a harmadik helyet szerezte meg. Mentális és egyéb nevelés A SZUE edzésein résztvevő gyerekek magatartását nem csak edzéseken, hanem azon kívül is nyomon követjük. Az edzőink kivétel nélkül pedagógus végzettségűek, így felkészültek arra, hogy a gyerekeknek életmódbeli tanácsokat is adjanak. Felkészítjük őket arra, hogy az úszókarrier rövid, ezért az élet más területén történő érvényesülésre is oda kell figyelni. Az egyesület segíti a Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója pályázatok előkészítését, ezzel is biztosítva a valódi teljesítmények elismerését. A külföldi versenyeztetést nem csak sport orientáltan végezzük, hanem gondot fordítunk a kapcsolódó kulturális programok megszervezésére. Az úszásban elért teljesítmény hozzásegítheti őket ahhoz, hogy ösztöndíjasként külföldön tanuljanak, ami széleskörű tudás megszerzését teszi lehetővé. közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a közhasznú tevékenység célcsoportja: a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Sporttv.:2004 évi 1.tv. Az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.tv. vonatkozó rendelkezései A 2006 és korábban született gyermekek 114 fő Lásd a tevékenység bemutatásánál

7 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja MOB Sport XXI Program e Ft Utánpótlás nevelés MOB Műhely támogatás 230 e Ft Sportszakmai feladat ellátás Önkormányzat sportcélú támogatás e Ft Utánpótlás nevelés Tagdíjak e Ft Edzések biztosítása, versenyezetés e Ft 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Cél szerinti juttatás 2012-ben nem történt. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) elnök 5 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 5 A vezető tisztségviselők tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre kifizetés nem történt.

8 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 5 0 B. Éves összes bevétel ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0 Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Mutató teljesítése Igen Igen Nem Mutató teljesítése Igen Nem Nem Dátum: Szeged, április 30.. Nagy Attila elnök

9 Statisztikai számjel vagy adószám: A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Szegedi Úszó Egyesület A társadalmi szervezet, köztestület címe: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege év Sorszám A tétel megnevezése Előző év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 6 24 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját Tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III: Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: április 30. közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva... Társadalmi szervezet,köztestület vezetője

10 Statisztikai számjel vagy adószám: A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Szegedi Úszó Egyesület A társadalmi szervezet, köztestület címe: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése év Előző évi Előző évek helyesbítései Tárgyévi Alaptev. Vállalkozói tev. Alaptev. Vállalkozói tev. Alaptev. Vállalkozói tev. 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből - tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből - alapítótól kapott befizetés támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevétele Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből:vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény

11 Statisztikai számjel vagy adószám: A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Szegedi Úszó Egyesület A társadalmi szervezet, köztestület címe: 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának eredményleveztetése év Tájékoztató adatok adatok E Ftban A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló évi CXXVI. Törv. Alapján kiutalt összeg 242 F. Közszolgáltatási bevétel Keltezés: április Társadalmi szervezet,köztestület vezetője A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 08 Győri Törvényszék 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kokas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Zwickl Családi

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.09 17:40:31 Szervezet neve: Gyermekváros Egyesület Szervezet székhelye: Irányítószám: 4 0 2 9 Település: Debrecen Közterület neve: Berek Közterület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.08 14:01:08 Szervezet székhelye: Irányítószám: 8 2 0 0 Település: Veszprém Közterület neve: Diófa Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben