Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 3372 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Sportszervezet Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Sülysáp (út, utca) Hunyadi utca (házszám) 32. Telefon: Honlap: A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Sülysáp (út, utca) Hunyadi utca (házszám) 32. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dósa Richárd elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Oczella Rita cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 2.64 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 0.8 MFt 1.38 MFt 2.7 MFt 3.64 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt MFt 2.9 MFt 1.48 MFt 2.69 MFt 2.9 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt 2.9 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Egyesület megalakulása óta egyesületi keretek között működik, melyet 10 tagú elnökség irányítja, gazdálkodását az elnök felügyeli. Eredményes munkájuk mutatkozik meg abban, hogy kezdetben 3 gyerek vett részt a foglalkozásokon, majd ezt a létszámot 2 év alatt 60 főre emelte. A minőségi szakmai munkának köszönhetően 5 korosztály nevelését végzi jelenleg, 7 éves kortól a 13 évesekig. Együttműködési megállapodással rendelkeznek Sülysáp önkormányzatával és a helyi általános iskolákkal, melynek keretében sportolási lehetőséget biztosít az egyesületen belüli gyerekek számára, így rendelkezésükre áll egy füves labdarúgó pálya, egy tornacsarnok és egy műfüves pálya. Két edzővel rendelkeznek, a csapatok kapusaival egy kapusedző foglalkozik, akik tevékenységüket társadalmi megbízásban látják el. A szakmai munka biztosítását támasztja alá, hogy az edzők főiskolai testnevelő tanár és tanári végzettséggel rendelkeznek, biztosítva ezzel az elitképzés folytatását, mely különösen a nagyobb korosztálynál játszik jelentős szerepet. A legkisebb korosztály heti 2 edzésen vesz részt, míg a nagyobb korosztályok számára heti 4 alkalom edzés biztosított. A 60 fő gyerek sport, illetve iskolai ügyeinek intézésével egy technikai vezető foglalkozik. Az Egyesület szoros kapcsolatot ápol a helyi általános iskolákkal, melynek célja nem csak a labdarúgó, de az iskolai fejlődés előremenetelében való hatékony segítség. Saját bajnokságot szervez, mely a szomszédos települések 7, 9 és 11 éves korosztályú csapatainak teremt versenyzési lehetőséget, melyen 2011-ben évben 8 csapat nevezett, 2012-ben ez a létszám 16-ra bővült. Az Egyesület 7, 9 és 11-es korosztálya 2012-ben az 1., 2. helyen végezetek a bajnokságban. Jelen korosztályok eredményesen vesznek részt a Bozsik Iskolai Programban, ahol a jelenlegi U11-es csapat kétszer nyerte meg a megyei fordulót, majd ezt követően bejutott az országos döntőbe. További sikerként könyveli el az Egyesület a Rexroth nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornán elért eredményeit, ahol 2011-ben a jelenlegi U11-es csapat hozta el a kupát. Az U13-as csapat a PMLSZ által szervezett bajnokságban szerepel, ahol jelenleg 1. helyen áll veretlenül. Ezen felül helyi teremtornákon vesznek részt a csapatok, illetve állandó jelleggel szerepelnek pest megyei iskoláknak szervezett Diákolimpián, ahol a tavalyi évben a megyei döntőbe jutottak, a futsal tornákon is eredményesen szerepelnek, ahol az U11 jelenleg az Országos Döntőben szerepel. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A 2013/2014-es évadban egyrészt olyan jellegű eszközök kerülnek beszerzésre, mely az Egyesület használatában lévő füves pálya karbantartását teszi lehetővé, s mely biztosítja a heti 4 edzéshez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű pályát, melyet az Egyesület nem tud finanszírozni, így létfontosságú egy erre a célra szolgáló fűnyíró, továbbá egy korszerű pályavonalazó kocsi. A megfelelő karbantartásához szükséges továbbá locsoló tömlő megléte, mellyel a tavaszi és nyári időszakban a futballpálya locsolását oldaná meg. Az eszközök beszerzése az évad 1. felében valósul meg. Az Egyesület tervei közt szerepel az informatikai támogatás szerepének növelése és monitoring alkalmazása. Mivel jelentős mennyiségű adminisztrációs kötelezettsége van, melynek nagy részét elektronikusan végzi, továbbá rendelkezik saját honlappal, így hogy a feltételeknek és elvárásoknak maximálisan megfeleljen, szükségessé vált megfelelő technológiai szinttel bíró laptopok beszerzése. Az Egyesület, fennállása óta saját bajnokságot szervez, ezen felül teremtornáknak, valamint a pest megyei iskoláknak szervezett Diákolimpiának ad otthont ben nemzetközi torna szervezését is vállalták, melynek megrendezése a következő években is terveik közt szerepel. Mivel a magas színvonalú bajnokságok biztosításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő hangtechnika, így az évad 1. felében hangfal és egyéb kiegészítő hangtechnikai berendezések beszerzése valósul meg, továbbá egy hordozható eredményjelző tábla kerül beszerzésre, mely kültéri és beltéri mérkőzésekhez egyaránt használható. Szintén ebben az évadban a tervek között szerepel egy korszerű alumínium hordozható kapu beszerzése, mely elengedhetetlenné vált az Egyesület életében, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló kapuk már korszerűtlenek, és veszélyeztetik a biztonságos tevékenység végzését. Az évad 2. felében az Egyesület sportruházattal és sporteszközökkel való ellátása valósul meg, mely a jelenlegi elhasználódott darabok kiváltására szolgál. Az edzések színvonalas megtartásához feltétlenül szükséges korszerű sporteszközök beszerzése, melyek az Egyesület tevékenységének végzését biztosítják. Az Egyesület életében jelentős kiadást jelent a csapatok nevezési díja, így az évad során felmerülő nevezési költségek pályázatból való finanszírozása az Egyesület kiadásainak csökkentését jelenhetné. A nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat szervez, melynek költségét szintén az elnyert támogatásból kívánja finanszírozni. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az Egyesület hosszú távú tervei között szerepel továbbra is a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a labdarúgás és a futsal népszerűsítése a gyermekek körében, mely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését célozza. További cél az infrastrukturális feltételek javítása, a pálya és az eszközpark fejlesztése. Ennek érdekében kívánja beszerezni az Egyesület a pályázatban szerepeltetett eszközöket. Az Egyesület ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását a sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése területén, valamint a jövőben is támogatni kívánja a fiatalkorú sportolók labdarúgó versenyeken, a községi sport rendezvényeken való részvételét, segítséget nyújt ilyen rendezvények szervezésében. Céljuk ezen tevékenységek összefogása, rendszeres és hatékony működésének támogatása, melyeket az elmúlt években saját erőből, szponzorok, illetve szülői támogatás révén finanszírozták, azonban ahhoz, hogy megfelelő szakmai munka folyhasson az Egyesületen belül, valamint, hogy képesek legyenek az MLSZ által előírt elvárásoknak megfelelni, szükséges a jelen pályázati konstrukció keretén belül elnyerhető támogatás. A sülysápi gyerekek életében fontos szerepet játszik a sport, a jövőbeni terveik között is nagy szereppel bír a labdarúgás. Ehhez egy olyan megfelelő infrastruktúrát szeretne kialakítani az Egyesület, amely megalapozza a szakmai munka feltételeit, ezen költségekhez igényelt támogatások hozzájárulnak munkájuk hatékonyabban és eredményesebben történő végzéséhez. A pályázat keretében beszerzendő eszközök egyrészt a labdarúgás végzését segítik elő, másrészt, a gyerekek körében népszerű futsalt is. Az Egyesület célja a futsal népszerűsítése, tömegesítése, melyben már jelentős eredményeket sikerült elérniük. Az Egyesület középtávú sportfejlesztési programja szervesen kapcsolódik a szakszövetségi stratégiához, hiszen mindkettő elsődleges célja az utánpótlás-nevelés körülményeinek fejlesztése és az utánpótláskorú labdarúgók létszámának növelése. Emellett az Egyesület osztozik a szakszövetség azon szándékával is, mely a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek számának növelését és a tehetségesebb fiatalok korosztályos csapatokba való beintegrálását célozza. Az Egyesület fontos feladatának érzi azt is, hogy a környékbeli kisebb települések utánpótláskorú fiataljait összefogja, segítse és megfelelő minőségű infrastrukturális feltételeket biztosítson számukra. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A labdarúgás évtizedek óta jelentős szerepet tölt be Sülysáp sportéletében. Az elmúlt években az Egyesület egyre nagyobb figyelmet fordított az utánpótlás-nevelésre, így a 2013/2014-es idényre beadott sportfejlesztési program is erre összpontosít. Az Egyesület a következő évben szeretne szintet lépni és az elnyert támogatás segítségével megalapozni stratégiáját. A fokozatos fejlesztések, várhatóan az eredményesség javulásával és az utánpótlás korú igazolt labdarúgók számának növekedésével fog járni. A benyújtott sportfejlesztési program megkönnyíti a közoktatásban tanuló, labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek korosztályos csapatokba való beintegrálását is. Az Egyesület eredményes munkája mutatkozik meg abban, hogy kezdetben 3 gyerek vett részt a foglalkozásokon, majd ezt a létszámot 2 év alatt 60 főre emelte, így a tagdíjból származó összegek jelentős bevételt jelentenek az Egyesület számára. A pályázatban elnyert támogatás segítségével az Egyesület képes lesz nagy tömegű játékoskeret megteremtésére, ugyanis a kialakított feltételek és a megfelelő szakmai munka lehetőséget teremt a sport vonzóvá tételére a gyerekek körében. Mindezek további bevételeket jelentenek az Egyesületnek, mely stabil anyagi helyzetet teremtene.

4 Mindemellett az Egyesület a helyi lakosság körében is igyekszik népszerűsíteni a labdarúgást és az egészséges életmódot, ezért különböző sportprogramokat, versenyeket szervez. A sportfejlesztési programban az Egyesület a további fejlődés alapkövét látja. Az Egyesület egyetlen kockázattal számol, hogy az elvárt létszámnövekedést nem 3-4, hanem csupán 5-6 év alatt sikerül elérni. 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Egyesület a 2014/2015-ös idényre tervezett sportfejlesztési stratégiájának elsődleges célja, hogy az utánpótláscsapatok létszámát 2015-re növelje. Ezen célok elérése érdekében 2013-tól az Egyesület nagyobb anyagi forrásokat szán az utánpótlás-nevelésre. Ezen források egy részét pályázati forrásokból, valamint újabb szponzorok bevonásával kívánja megteremteni. Az előrelépéshez szükség van új sporteszközök és felszerelések beszerzésére, valamint a megfelelő munka végzéséhez egy kiváló minőségű futball pálya meglétére, melyhez az Egyesület egy öntözőrendszer kialakítását tervezi. Az infrastruktúra megteremtésével, az utánpótlás-nevelésre fordított források emelésével, a nevelés színvonalának emelésével és a kapcsolódó költségek csökkentésén keresztül, cél a labdarúgáshoz való hozzáférés olcsóbbá tétele a gyerekek számára, és így a szülők számára, mely képes lesz megteremteni újabb gyerekek felvételét, ugyanis hosszú távú céljaik közt szerepel a létszám folyamatos növelése, melynek alapvető feltétele a körülmények kialakítása. Ezen belül megvalósul az infrastruktúra-fejlesztés és a működési feltételrendszer javítása (öntözőrendszer kialakítása, sportcélú tárgyi-eszköz beszerzés, sportfelszerelés beszerzése, működési költségek csökkentése). Az Egyesületet 10 tagú elnökség irányítja, akik célja többek között egy átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás, melyhez elengedhetetlen feltétel a belső szabályozottság növelése, a hosszú távú tervezés, valamint az informatikai támogatás szerepének növelése. Utóbbihoz az Egyesület a 2013/2014-es évadban kívánja hordozható számítógépek beszerzését megvalósítani. Az Egyesület kiemelkedően fontosnak tartja a gyerekek fejlődésének szempontjából, hogy nemzetközi szinten is megmérettesse magát. Ennek érdekében 2012-ben saját rendezésű torna keretében mérették meg magukat egy finn UP korú egyesülettel. Az Egyesület tervei közt szerepel a torna minden évben való megszervezése, valamint külföldi szervezésű tornákon való részvétel. A nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat szervez az Egyesület, melyet olyan fiatalok is látogathatnak, akik nem tagjai az Egyesületnek. '11-'12-ben a 3 hét alatt 90 gyerek vett részt a foglalkozásokon. Jól látható, hogy a program céljai összhangban vannak az MLSZ stratégiai céljaival (elsősorban: tömegesítés), továbbá a programban megcélzott eredmények a kérelmező adottságai, helyzete, jelenlegi aktivitása alapján reális, elérhető és hosszabb távon is fenntartható. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A 2014/2015-ös évadban kialakításra kerül az Egyesület használatában lévő füves pályáján egy korszerű öntözőrendszer, továbbá az utánpótlás-nevelésre fordított források megemelése valósul meg. Az öntözőrendszer kialakítása előreláthatólag 1 hónapot vesz igénybe, melynek megvalósítása 2014 nyarán kezdődik. A rendszer kialakítása képes lesz biztosítani a heti 4 edzéshez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű futballpálya meglétét, ugyanis a tökéletes játék alapja a tökéletes gyep. Ez utóbbit azonban csak a gyep folyamatos ápolásával lehet elérni, melynek egyik legfontosabb eleme a rendszeres öntözés. Jelenleg a futballpálya rendszeres öntözése nem megoldott. A pálya öntözésére kalapácsos szórófejeket használ az Egyesület, azonban az öntözés ezen formája lassú és mivel állandó felügyeletet igényel, ezért rendkívül munkaigényes is. Az öntözőrendszer kialakítására az Egyesület fix árajánlattal rendelkezik, melynek megvalósulása rövid időn belül megtörténik. Az évad 2. felében az Egyesület sportruházattal és sporteszközökkel való ellátása valósul meg. Az edzések színvonalas megtartásához feltétlenül szükséges korszerű sporteszközök beszerzése, melyek az Egyesület tevékenységének végzését biztosítják. Az Egyesület életében jelentős kiadást jelent a csapatok nevezési díja, így az évad során felmerülő nevezési költségek pályázatból való finanszírozása az Egyesület kiadásainak csökkentését jelenhetné. A nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat szervez, melynek költségét szintén az elnyert támogatásból kívánja finanszírozni. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A 2014/2015-ös évadban az Egyesület kiemelkedő szerepet szán az infrastrukturális feltételek javítására, a pálya fejlesztésére, mely hosszú távon fenntartható és működtethető. A 2013/2014-es évadban locsolótömlők beszerzése valósul meg, mely a pálya öntözéséhez átmeneti megoldásként szolgál. Mivel a tömlők fogyó-kopó eszközök, hamar elhasználódnak, és mivel a es évadban az Egyesület számára nem áll rendelkezésre az öntözőrendszer kialakításához szükséges önerő, így ennek kialakítása a jelen évadban valósul meg. A futballpálya öntözésének legfontosabb kritériuma az üzembiztosság. A kialakításra kerülő hagyományos működésű rotoros szórófejek a legjobb minőségű anyagokból készülnek. A szórófejek szétszerelhetők, így több éves használat után sem kell a fejeket ismételten kiásni, elég csak a belső részüket kiemelni, melyet ezután műhelyben lehet tisztítani vagy javítani. Ezáltal a karbantartás nagyon rövid periódus alatt elvégezhető, így a gyep folyamatosan öntözhető. Az Egyesület működéséhez a pálya öntözésre feltétlenül szükség van. Egyrészt a gyerekek igénye, hogy tömött, jó minőségű füvön sportoljanak, és hogy megfelelő színvonalú mérkőzések lejátszására alkalmas legyen a pálya. Másrészt a nézők igényeit is kielégíti a pálya szép látványa. Mindemellett az öntözőrendszer kiváltja a tömlővel locsolt pálya hiányosságait. Az Egyesület sportfejlesztési programja tökéletesen alkalmazkodik a szakszövetségi stratégiához, ugyanis a pályázat keretében jelentős infrastruktúra fejlesztés valósul meg, mely hosszú távú eredményeket hoz és hosszú távon fenntartható. Az évad 2. felében az Egyesület sportruházattal való ellátása valósul meg, mely az elhasználódott darabok kiváltására szolgál. Az edzések színvonalas megtartásához feltétlenül szükséges korszerű sporteszközök beszerzése, melyek az Egyesület tevékenységének végzését biztosítják. Az Egyesület életében jelentős kiadást jelent a csapatok nevezési díja, így az évad során felmerülő nevezési költségek pályázatból való finanszírozása az Egyesület kiadásainak csökkentését jelenhetné. A nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat szervez, melynek költségét szintén az elnyert támogatásból kívánja finanszírozni. Az Egyesület hosszú távú tervei között szerepel továbbra is a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, a labdarúgás és futsal népszerűsítése a gyermekek körében, mely egyrészt a tömegsport bázis folyamatos növelését célozza. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az Egyesület hosszú távú tervei közt szerepel a labdarúgás tömegesítése. Úgy véli, hogy minőségi sport nem létezik tömegsport nélkül. Ehhez kívánja az Egyesület megtenni az első lépéseket helyi szinten. Elsődleges célcsoportként a gyerekek mellett a szülőkre is tekint, de ugyanilyen fontosnak tartja a labdarúgást szerető nézők számának növelését is. Az Egyesület a gyerekek létszámát folyamatosan emelni kívánja, mellyel egyenes arányban növekszik a nézők száma is. A helyi általános iskolákban már bevezetésre került a mindennapos testnevelés, s emellett a labdarúgás sokkal jelentősebb szerepet tölt be az iskolás korú gyerekek életében. Az Egyesület edzői megfelelő képzettséggel rendelkeznek, egyikük pedig jelentős játékos pályafutással bír, aki egyrészt NBI-es futsal játékos, másrészt a Magyar Futsal Válogatott 75-ös válogatottja, továbbá a sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola testnevelés-történelem tanára. Így a gyerekek számára biztosított a megfelelő szakmai tudás átadása, s az elmúlt évben a futsal alapelemeinek megismertetésével is foglalkozik a gyerekek körében, s jelenleg az U11-es csapat az Országos Döntőben szerepel, elindítva ezzel helyi szinten a futsal népszerűsítését és tömegesítését. Az Egyesület a következő évben szeretne szintet lépni és az elnyert támogatás segítségével megalapozni stratégiáját. A fokozatos fejlesztések, várhatóan az eredményesség javulásával és az utánpótlás korú igazolt labdarúgók számának növekedésével fog járni.

5 Az elnyert támogatás segítségével az Egyesület képes lesz nagy tömegű játékoskeret megteremtésére, hisz a kialakított feltételek és a megfelelő szakmai munka lehetőséget teremt a sport vonzóvá tételére a gyerekek körében. Mindezek további bevételeket jelentenek az Egyesületnek, mely stabil anyagi helyzetet teremtene. Mindemellett az Egyesület a helyi lakosság körében is igyekszik népszerűsíteni a labdarúgást és az egészséges életmódot, ezért különböző sportprogramokat, versenyeket szervez. A sportfejlesztési programban az Egyesület a további fejlődés alapkövét látja. Az Egyesület egyetlen kockázattal számol, hogy az elvárt létszámnövekedést nem 3-4, hanem csupán 5-6 év alatt sikerül elérni. Az Egyesület működési stratégiájának kiemelkedően fontos része a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható működés iránti törekvés. Az Egyesületet képviselő személyek, szülők, anyagi juttatás nélkül, önzetlenül, a közösség iránti elkötelezettségből dolgoznak, szabadidejükben. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

6 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

7 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege /14 p. karb. gép 2013/14 egyéb 2013/14 egyéb 2013/14 egyéb Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése fűnyírótraktor MTD JN 180 A Dell Inspiron N5110 laptop Reflex R-300 hangfal szett Beruházás/felújítás indoka, célja Az Egyesület használatában lévő futballpálya megfelelő szintű karbantartásához szükséges a jelen pályázat keretében beszerzendő fűnyíró. Az Egyesületnek jelentős mennyiségű adminisztratív kötelezettsége van, melyet elektronikus formában köteles teljesíteni. A szervezet nyilvántartása, személyek nyilvántartása, átigazolások, versenyengedélyek elektronikus felületen történnek. Továbbá a szervezet rendelkezik saját honlappal. Ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek és kötelezettségeknek maximálisan megfeleljen az Egyesület, szükségessé vált a 2 edző és a technikai ügyintéző számára 1-1 laptop (összesen 3 db) megléte, mellyel képesek lesznek teljesíteni az elektronikus ügyintézést és a honalap megfelelő karbantartását. Az Egyesület magas színvonalú saját bajnokságot, a nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat, valamint nyári tornákat szervez (külföldi csapatok részvételével). Ezen rendezvényeken a megfelelő infrastruktúra, technika kialakításához és a megfelelő színvonal biztosításához szükséges a hangfal szett megléte. Az Egyesület magas színvonalú saját bajnokságot, a nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat, valamint nyári tornákat szervez (külföldi csapatok részvételével). Ezen rendezvényeken a megfelelő infrastruktúra, technika kialakításához és a megfelelő színvonal biztosításához szükséges a digitális végerősítő digitális végerősítő phonic Xp 2000 megléte. Az Egyesület magas színvonalú saját bajnokságot, a nyári felkészülési időszakban edzőtáborokat, valamint nyári tornákat szervez (külföldi csapatok Hosszabb indoklás Nem Nem Nem Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft 70 % Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en.

8 2013/14 egyéb részvételével). Ezen rendezvényeken a megfelelő infrastruktúra, technika kialakításához és a megfelelő színvonal biztosításához szükséges a mixer MC CRYPT DJ-60 BLACK-EDITION Mixer megléte. Nem 70 % Ft /14 p. karb. gép Pályavonalazó kocsi 502 A futballpálya megfelelő karbantartásához (vonalazáshoz) létfontosságú egy korszerű pályavonalazó kocsi. Nem 70 % Ft /14 pályatart. Alumínium hordozható kapu Az Egyesület mindennapi tevékenységéhez szükséges a jelenlegi elavult és veszélyessé vált kapuinak lecserélése. A pályázat keretében az Egyesület 1 pár stabil és időjárásálló alumínium hordozható beszerzését tervezi. Nem 70 % Ft /14 pályatart. Az erdeményjelző tábla a megfelelő színvonalú mérkőzések megtartásához DERBY hordozható football eredményjelző szükséges. Nem 70 % Ft /15 p. inf. bőv. Öntözőrendszer Jelenleg a futballpálya rendszeres öntözése nem megoldott. A pálya öntözésére kalapácsos szórófejeket használ az Egyesület, azonban az öntözés ezen formája lassú és mivel állandó felügyeletet igényel, ezért rendkívül munkaigényes is. A rendszer kialakítása képes lesz biztosítani a heti 4 edzéshez és mérkőzésekhez a megfelelő minőségű futballpálya meglétét. Nem 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Sülysáp Malom utca Helyrajzi szám Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Nagy labdarúgó f.p. pályája x50 mbérlet Ft 5 Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. Móra Ferenc Általános Iskola Szőlőstelepi Edzőcs. Tagiskola 2241 Sülysáp Vörösmarty utca / m2 Bérlet Ft

9 2241 Sülysáp Balassi B. u. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Kicsi műfüves mf.p. pályája /184 és 20x /3 m Bérlet Ft 2 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

10 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U /15-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

11 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 gyermek edzőnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 gyermek edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 mez db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 futballabda 3-as méret db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 futballabda 4-es méret db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 futballabda 5-ös méret db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 kapuháló 52 m pár Ft Ft Sporteszköz 2013/14 labdarúgó sorfal db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Winner tányérbólya szett Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Srokey Kerla taktikai rúd 120 cm db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Sportan bólya lyukacsos 45 cm db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 gyermek edzőnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 gyermek edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 mez db Ft Ft Sportfelszerelés 2014/15 futballabda 3-as méret db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 futballabda 4-es méret db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 futballabda 5-ös méret db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 kapuháló 52 m pár Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Winner tányérbólya szett Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Srokey Kerla taktikai rúd 120 cm db Ft Ft Sporteszköz 2014/15 Sportan bólya lyukacsos 45 cm db Ft Ft Sporteszköz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költsé g Kategória Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ / /16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 összesen: Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

13 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

14 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/ / Ft Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft

15 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő Egyéb indikátor: % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

16 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Sülysáp (helység), 2013 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

17 Alulírott Dósa Richárd, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Sülysáp (helység), 2013 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

18 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Sülysáp (helység), 2013 (év) 09 (hó) 17 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

19 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

Seregélyes SC. Bozsik program

Seregélyes SC. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Seregélyes Sport Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Seregélyes SC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8123/2015/mlsz

be/sfp-8123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve II. Kerület Utánpótlás Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve II. Kerület UFC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2520 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-2123/2013 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás

Részletesebben

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi

Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi Társasági adójának 70%-val támogathatja a Gödi Sportegyesület 4 szakosztályát. Kérjük, tekintse meg tájékoztatónkat, amely tartalmazza a törvényi rendelkezést is! Amennyiben adójával segítene fejleszteni

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről

TAO-gráf. 2013. tavasz. Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről TAO-gráf 2013. tavasz Jelentés a támogatási rendszer eddigi eredményeiről 2. Tartalom 1. A magyar futball látlelete a TAO-program indulásakor 4 2. Fejlesztési koncepció, kitűzött célok 8 3. Jogszabályi

Részletesebben

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában

Kérelem. látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Érkezett : Kérelem látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása tárgyában Tisztelt Jóváhagyó Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton

MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let. Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton MTK ELITE Basket Kft e s ELITE Sportegyesü let Pa lya zat Minőségi kosárlabdázás Törökbálinton Az ebben a dokumentumban megfogalmazott sportfejlesztési programot két szervezet készítette és vallja közösen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2015/16 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

T/ /2010. számú törvényjavasla t

T/ /2010. számú törvényjavasla t iivatata J.rorni lys>zám. ~/ 5 2 J Érkkctt: 1010,; L 0?. T/ /2010. számú törvényjavasla t sporttal összefügg ő egyes törvények módosításáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Részletesebben