A Misina Néptáncegyüttes Egyesület évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 Misina Néptáncegyüttes Egyesület H 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Tel: Fax: A Misina Néptáncegyüttes Egyesület évi gazdálkodásáról Adószám: KSH azonosítószám: Bírósági nyilvántartási szám: 2405 Pk.60101/2004/3, Számviteli beszámoló A Misina Néptáncegyüttes Egyesület a 2005 évi éves beszámolóját a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éve beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet, alapulvételével készítette el. A beszámoló a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből és eredmény levezetéséből valamint a közhasznúsági jelentésből áll. I. Pénzforgalmi adatok: Az egyesület 2005 évi gazdasági eseményeinek nyilvántartásban rögzített adatai alapján a kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatását és mérlegét az alábbiak szerint készítette el. I/1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása: 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú működésre kapott támogatás 60 3 a / alapítótól 4 b / központi költségvetéstől 5 c / helyi önkormányzattól 60 6 d / egyéb 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 21 EFT

2 11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 12 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai Értékcsökkenési leirás Egyéb ráfordítások 1 18 Pénzügyi műveletek ráforditásai 19 Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai 0 21 Anyagjellegű ráforditások 22 Személyi jellegű ráforditások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráforditások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkivüli ráforditások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elötti vállalkozási eredmény (B E) 0 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G H) 0 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A D) 55 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 50 ebből megbízási díjak 50 tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok 5 B. A szervezet által nyújtott támogatások I/2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege: 1 A. Befektetett eszközök 2 I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. Forgóeszközök 61 6 I. Készletek 7 II. Követelések 8 III. Értékpapirok 9 IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások EFT 2

3 11 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú 17 tevékenységből 55 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 18 tevékenységből 19 E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 22 II. Hosszúlejáratú kötelezettségek 23 III. Rövidlejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 61 I./3 A vállalkozási tevékenység eredményének alakulása Vállalkozási tevékenységet az egyesület évben nem végzett. II./ Kimutatás a költségvetési támogatásokról Az egyesület a cél szerinti közhasznú tevékenységéhez az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Kiutalás ideje Összege Ft Felhasználás célja Baranya Megyei Önkormányzattól Tánctábor támogatása egyéni képviselői keretből Összesen Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) pályázatok Tánctábor Összesen A Baranya Megyei Önkormányzattól kapott költségvetési támogatás 2005 évi összege 60 eft. A támogatás célja szerint felhasználásra került, maradványérték nincs. A Nemzeti Kulturális Alaptól kapott költségvetési támogatás 2005 évi összege 150 eft. A támogatás célja szerint felhasználásra került, maradványérték nincs. 3

4 III./ Értékelés a vagyon felhasználásáról Az egyesület mérleg szerinti eszközállománya 2005 december 31 én 61 eft. Az eszközállomány változásának legfontosabb elemei az alábbiak szerint foglalhatók össze. Az immateriális javaknál a tárgyévben beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök állománya 0 eft., amely a korábbi évhez viszonyítva nem változott. Az egyesület forgóeszköz állománya 2005 december 31 én 61 eft. volt, amely a korábbi évhez viszonyítva csökkent. A pénzeszközök a következő elemekből tevődnek össze: Bankszámla (OTP Bank) Ft Készpénz készlet Ft Az egyesület saját tőkéje a tárgyév végén 41 eft., amely a korábbi évhez viszonyítva csökkent. Az induló tőke az előző évhez viszonyítva nőtt. Az egyesületnek 2005 december 31 én 20 eft rövidlejáratú kötelezettsége volt, melyeknek pénzügyi rendezése 2005 évben nem történt meg. IV./ Cél szerinti tevékenység keretében végzett szolgáltatás Cél szerinti közhasznú tevékenység: Ft V./ Kimutatás a kapott támogatásokról A támogatások célja: A néptánc és népzenei értékek felkutatása, ápolása, megőrzése és a Misina Néptáncegyüttes támogatása. Ezen célokra az alábbi támogatásokat kapta az egyesület: 1./ Központi költségvetési szerv 2./ Elkülönített állami pénzalap (pályázatok) / Helyi önkormányzat és szervei: Városi Önkormányzat Megyei Önkormányzat / Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5./ Települési Önkormányzat Társulása 6./ Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei 7./ Magánszemély Ft 4

5 8./ Gazdálkodó szervezet 9./ Alapítvány 10./ APEH ( 1 % közcélú adomány ) 11./ Iparűzési adó 12./ Egyéb (önkormányzati képviselő) Összesen: VI./ Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők az egyesülettel nem állnak munkaviszonyban. A tisztségviselők részére évben díjazásként sem összeg, sem egyéb jövedelem, természetbeni juttatás, vagy kölcsön nem került kifizetésre. Az egyesület megbízással foglalkoztatott 1 fő dolgozójának 50 eft munkabér került kifizetésre (ügyeleti díj Nebl Pálné). VII./ Szöveges beszámoló a évi közhasznú tevékenységről A Misina Néptáncegyüttes közhasznú társadalmi szervezet. Közhasznú jogállását a bíróság én vette nyilvántartásába, amely én vált jogerőssé. Az egyesület székhelye: 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Közhasznú tevékenységeként alapvető feladata hogy segítse a néphagyomány, különösen a néptánc és népzenei értékek felkutatását, megőrzését, és beillesztését a kulturális életbe. Tevékenységi területe továbbá a népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása, a Misina Néptáncegyütes támogatása, a művészeti oktatás, szakképző tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Feladatunknak tekintjük a különböző korosztályoknak tartandó néptánc foglalkozások szervezését és lebonyolítását az óvodás kortól a felnőttekig. Alsómocsoládi néptánctábor Az évente megrendezésre kerülő tábor szaktábor (több turnusban), de rekreációs, és szabadidős művelődési elemek is tarkítják a programját. A résztvevő gyermekek elsősorban Baranya, és a régió különböző művészeti iskoláiból és amatőr csoportjaiból jönnek össze. Kiváló alkalmuk adódik a táncot szerető diákoknak, hogy együtt hódolhassanak kedvenc időtöltésüknek, valamint hogy egymástól is tanulhassanak. Az alsómocsoládi helyszín (Baranya megye) támogatja a tábor szellemiségét, hiszen messze a nagyváros zajától, csendes faluban, természetközeli helyen zajlik a tábor programja, ugyanakkor a mai igényeknek megfelelő technikai és infrastrukturális körülmények között, vagyis hagyomány és korszerűség találkozik. A tábor a szakmai tartalom mellett kiváló alkalmat ad különböző csoportdinamikai foglalkozásokra. A folyamatos és tartós együttlét erős közösségépítő hatással bír. A szakmai foglalkozások mellett a rekreációs, szabadidős programok (strandolás, kirándulás, játékos vetélkedő) mind szellemileg, mind fizikailag megfelelő kikapcsolódást biztosítanak a gyermekeknek. A szakmai programok egyrészt előkészítik a táncosok évközi munkáját, másrészt komplex módon megismertetik a gyermekekkel népi kultúránk értékeit (tánc, ének, gyöngyfűzés, viseletek, népszokások). A tábor közművelődési funkcióval is bír, hiszen a nyilvános táborzáró műsoros est a helyi programsorozathoz kapcsolódik. 5

6 Misina Néptáncegyüttes amatőr alkotóközösség A Misina Néptáncegyüttes 2004 januárjában alakult. Rövid, de tartalmas időszak áll a háta mögött. A Misina Néptáncegyüttes elsősorban a magyar nyelveterület táncait táncoló együttes: mind az autentikus folklór, mind pedig a tematikus táncszínházi vonalat képviseli Tánckar: januárjában alakult, jelenleg 3 csoport (összesen 60 fő): aprók (kisiskolások) csikók (iskolások) junior (középiskolások, egyetemisták) Repertoár: 50 perces önálló műsor, magyar nyelvterület táncai autentikus, és táncszínházi megjelenítésben Zenekar: Misina zenekar saját kísérőzenekar Szolgáltatás, művészeti tevékenység: helyi és regionális közönség, valamint rendezvények kiszolgálása saját programok (táborok, műsorok, stb.) Programjaink 2004 ben és 2005 ben: Pécsi Ádvent rendezvénysorozat fellépés betlehemessel a pécsi székesegyházban, április 29. Táncművészet világnapi gálaest a Magura és a Misina Néptáncegyüttes egész estés közös előadása a Ciszteri Rend Nagy Lajos Gimnáziumban, május 14. Pünkösdölő a pécsi Séta téren a Pécsi Kulturális Központ szervezésében június 4 5. Kézművesvasárnap Országos Szőttes és Cserépvásár a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szervezésében június 29. pécsi Napsugár Játszókert jubileumi rendezvénysorozata július 2. VI. Lellei juliális Balatonlelle 2005.július 9. Siklós: Várfesztivál augusztus 6. Regionális Néptáncfesztivál Alsómocsolád 2004 és 2005 augusztusában Misina Néptáncegyüttes Táborzáró Műsoros Estje Alsómocsolád szeptember 3. : Bükkösd Mediterrán Ősz rendezvénysorozat megnyitója a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szervezésében október : Határontúli Magyarok Fesztiválja házigazda táncegyüttesként 2004 és 2005 október: Berze Nagy János napok és karácsonyi műsorok Szakmai díjak: nivódíj Egerági Regionális Néptánctalálkozó Szakmai együttműködés, kapcsolat, tagság: Anikó, Melinda Utcai Óvoda, Pécs Kolinda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pécs Ciszteri Rend Nagy Lajos Gimnázium Magura Táncegyüttese, Pécs Baranya Megyei Kulturális és idegenforgalmi Központ, Pécs Alba Regia Táncegyüttes és Táncház, Székesfehérvár Örökség Or szágos Gyer mek Népművészeti Egyesület, Bp. 6

7 Lelle Táncegyüttes Balatonlelle, Pelikán Táncegyüttes, Siklós Szakmai vezetés: Pákai Eszter táncos, művészeti asszisztens, Schepp Judit, táncos, művelődésszervező, Szentes Anett, népzenész, zenepedagógus, zenekarvezető Balogh János néptáncpedagógus, művészeti asszisztens Gálber Attila, koreográfus, művészeti vezető Az egyesület 2005 évi gazdálkodása A./ Cél szerinti tevékenység Kiadásainak fedezetére mind a saját tevékenységből, mind támogatásokból a szükséges bevétel rendelkezésre állt. A bevétel fontosabb elemei a következők voltak: A cél szerinti tevékenységen belül fontos szerepet tölt be a táborok szervezése, és lebonyolítása. A táncegyüttes célja szerinti, különböző rendezvényeken történő fellépéseinek bevétele 40 eft al járult hozzá a tevékenység összes bevételéhez. A bevételek fontos eleme a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások voltak 231 eft értékben, melyek az egyesület működését, a táncegyüttes támogatását, rendezvények szervezését, illetve a különböző sikeres pályázatok megvalósítását szolgálták. Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 % ra szervezetünk évben még nem volt jogosult. Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. Összegezve az egyesület célja szerinti tevékenységét, az ebből származó összes bevétele eft, mellyel szemben eft. ráfordításai voltak. A tevékenység vesztesége 55 eft. B./ Vállalkozási tevékenység Az egyesület válallkozási tevékenységet évben nem végzett. Pécs, március egyesület elnöke 7

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben