Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület évi gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca Adószáma: A Fıvárosi Bíróság 13.Pk /1. számú végzésével án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba. A Fıvárosi Bíróság 13.Pk /89/12.számú végzésével tıl kiemelkedıen közhasznú szervezetté minısítette. Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület évi gazdálkodásáról A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1/ A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek, társadalmi szervezetekre elıírt közhasznú egyszerősített beszámolójának mérleg és eredmény levezetését. 2/ Költségvetési támogatás felhasználását. 3/ Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatást. 4/ Cél szerinti juttatások kimutatását. 5/ Kapott támogatások mértékét a támogatók megosztása szerint. 6/ A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét. 7/ Közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámolót. 1

2 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 1012 Budapest, Logodi utca EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV Sor- A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b e d 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésbıl 6. c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A./II.+B./2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ebbıl: tovább utalt támogatás Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások

3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 1012 Budapest, Logodi utca EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV Sor- A tétel megnevezése Elızı év E Ft Elızı év(ek) Tárgyév E Ft szám helyesbítései a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.) Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./I.-E./4.) Vállalkozási tev. tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (l.+2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) Adózás elıtti eredmény (B./1.-F./1.)+-H/2 38. J. Fizetendı társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítás E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 570 Keltezés: május 14.. Az egyéb szervezet vezetıje képviselıje 3

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 1012 Budapest, Logodi utca EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sor- A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b e d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 11. C. Saját tıke ( sor) I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 17. D. Tartalék 18 E. Céltartalékok 19 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: május 14.. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) 4

5 2. Költségvetési támogatások felhasználása A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatban meghirdetett, fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása fejezeti kezeléső elıirányzat terhére nyújtott támogatása: ig szóló idıszakra FV-II-07-A-0007 számú szerzıdés alapján : -A fogyasztói érdekek érvényesítése az OFE tevékenységében- FV-II-07-B-0005 számú szerzıdés alapján : -Fogyasztóvédelmi jogi tevékenység- FV-II-07-C-0018 számú szerzıdés alapján : -Országos fogyasztóvédelmi Tanácsadó Hálózat- FV-II-07-D-0011 számú szerzıdés alapján : -Az OFE a tudatos fogyasztókért- FV-II-07-E-0009 számú szerzıdés alapján : -A KOSÁR a fogyasztók reklám mentes magazinja ig szóló idıszakra FV-I-08-A-0008 számú szerzıdés alapján : - Az OFE munkássága a fogyasztók védelmében- FV-I-08-B-0003 számú szerzıdés alapján : - Szerzıdési feltételek figyelése, közérdekő kereset, eljárás- FV-I-08-C-0008 számú szerzıdés alapján : - Fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák mőködtetése, fejlesztése- FV-I-08-E-0003 számú szerzıdés alapján : Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft az összegek 2008-ban megérkeztek Európai Fogyasztói Központ magyarországi mőködtetésére az Európai Bizottság /06/ azonosító számon nyilvántartott támogatási szerzıdéséhez A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak a /2008 szerzıdése alapján nyújtott támogatása : Ft ig tartó idıszakra. az összeg 2008-ban megérkezett Nemzeti Civil Alapprogram Országos kollégiuma pályázatai alapján az alábbi támogatásokat nyújtotta: NK-07-A-P-0181 számon ( ig ) Ft nemzetközi szervezetekkel való együttmőködésre NCA-ORSZ számon ( ig ) Ft mőködési célra az összegek 2008-ban megérkeztek 5

6 Gazdasági Versenyhivatal által nyújtott támogatása: AL/0444/2008 számú szerzıdés alapján Ft A Gazdasági Versenyhivatal döntéseinek ismertetése, az olvasók tudatos fogyasztóvá válása érdekében. az összeg 2008-ban megérkezett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által nyújtott támogatás: Fogyasztókapcsolati irodák, Kosár Magazin megjelentetéséhez ig tartó idıszakra Ft az összeg 2008-ban megérkezett Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyújtott támogatás 4022/2/2008 számú szerzıdés alapján Ft -A lakosság euró bevezetésére való felkészítésben történı szerepvállalás és az ebbıl származó feladatok elemzése- 4024/2/2008 számú szerzıdés alapján Ft 2008-ban a 40 % elıleg érkezett Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatás MNB/14445/2008 számú szerzıdés alapján Ft -Tudatos pénzügyi fogyasztóvá nevelés tárgyában tartott konferenciához nyújtott támogatás- az összeg 2008-ban megérkezett 6

7 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás évi bevétel-költség részletezése Bevételek Minisztériumok PSZAF NCA Önkormányzatok Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság Gazdasági Versenyhivatal Nemzetközi kapcsolatok költségtérítése Nemzetközi pályázatok APEH 1% Fogyasztóvédelmi tájékoztató kiadványok Fogyasztóvédelmi Klub tagsági díja Tagdíj CECED Mohácsi Többcélú Társulás Komlói Kistérségi Társulás Magyar Nemzeti Szívalapítvány Bértámogatás MNB Önszabályzó Reklámtestület Mc Donalds Bank kamat Perköltség, kötbér bevétel összesen: Költségek 1. Anyagköltség - közüzemi díjak költség hozzájárulások tisztítószer víz, csat. Díj főtési díj áram költ irodaszer fogyóeszköz egyéb anyagjell.költs nyomtatványok összesen: 7

8 2. Igénybe vett szolgáltatások kiadvány költsége (nyomda, grafika) postaköltség telefon szállítási költség takarítás ügyviteli szolgáltatás jogi tevékenység könyvviteli szolgáltatás szerkesztés rendezvényszervezés fogyasztóvéd. tanácsadás fordítás egyéb gazd.tev.segítı szolgáltatás ellenırzı vizsgálat tesztkészítéshez weblap tervezés oktatás magazin kivitelezése, terjesztés fenntartás, javítás reklám, hirdetés rendezvény költség utazási költség, külföldi részvétel szakkönyv, napilap elıfiz bérleti díj összesen: Egyéb szolgáltatások - tagdíjak hitelesítés bankköltség összesen: Bérköltség - munkabér megbízási díjak összesen:

9 5. Személyi jellegő egyéb költség betegszabadság reprezentációs költség adómentes ajándék, utalvány életbiztosítás gépkocsi költségtérítés külf. kiküldetési költség összesen: Bérjárulékok - Egészség és Nyugdíjbizt. Alap Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék START kedv.járulék összesen: Ráfordítások - kis értékő eszköz beszerzés késedelmi pótlék tárgyi eszköz beszerzés Cserhátalja Nonprofit Kft.(Nógrád m.) törzstıke megyék tétel leírása összesen: Költségek, ráfordítások összesen: Pénzmozgással nem járó korrekciós tételek évi tárgyi eszköz (kis értékő eszközökkel együtt) értékcsökkenési leírása Pénzforgalmi (naplófıkönyv) egyeztetés nyitó pénzeszköz: évi kötelezettségek évi követelés évi bevétel évi kiadás évi kötelezettség ig évi követelés kerekítési egyenleg záró pénzeszköz:

10 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli juttatásokat. Lehetséges adómentes jogcímek, amelyekre kifizetések történhetnének: ösztöndíj szociális segély diák, szabadidı sport egyéb pénzbeli juttatás természetbeni juttatások Az Egyesület pénzbeli juttatásokat csak munkaviszonyhoz kapcsolódóan, illetve szolgáltatás ellenében fizetett. 1

11 5. Kimutatás a kapott támogatásokról (Központi költségvetési szervtıl, állami pénzalaptól, önkormányzatoktól egyéb bevételek) Pályázat alapján elnyert támogatások: SZMM Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása célelıirányzatból elnyert pályázatokra 2008 éven pénzügyileg teljesített összege: (részletezés 2. pontnál) Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma által nyújtott támogatások szerzıdés szerint: NCA-ORSZ NCA-NK-07-A-P Európai Unió által a Magyarországi Európai Fogyasztói Központ mőködéséhez 2008 évben: Az SZMM Európai Fogyasztói Központ mőködtetéséhez nyújtott támogatása (részletezés 2.pontnál) DG. SANCO pályázat keretében az ICRT fıpályázatához csatlakozva - Tesztelés és marketing tevékenységben tıl 3 éves idıtartamban veszünk részt ban DG. SANCO kezelésében info kampány /06/ számú szerzıdés alapján 2008 évre érkezett összeg DG SANCO SOS Cseh pályázathoz kapcsolódóan társpályázóként pénzügyi szakterületen hótól egy éves idıtartamra megnyert pályázatra 50% elıleg érkezett 2007-ben, további támogatás még nem érkezett. CRIOC-CORENET (Fogyasztóvédelmi Kutatási Hálózat) Tanulmányok szerzıirıl információ győjtés fogyasztóvédelmi témában 2008-ban érkezett összeg DECO /06(05)/ számú A megerısített Fogyasztóvédelmi Egyesületek címő pályázatra tárpályázóként érkezett összeg PSZÁF pályázatokra (részletezés a 2.pontnál)

12 Egyéb támogatások, bevételek Külföldi rendezvényeken való részvétel CI és BEUC által történı költségtérítés Magánszemélyek 1 %-nak közhasznú felajánlásával nyújtott támogatás Gazdasági Versenyhivatal Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság támogatása Magyar Nemzeti Bank Budapest XVIII.ker. Önkormányzati támogatás Budapest XVII.ker.Önkormányzat támogatása Budapest XI. Újbuda Önkormányzata támogatása Salgótarján Önkormányzat támogatása Somogy megyei Önkormányzat támogatása Kaposvári Polgármesteri Hivatal támogatása Baranya megyei Önkormányzat támogatása Pécs város Önkormányzat támogatása Villány Önkormányzati támogatása Komló Önkormányzati támogatása Szentlırinc Önkormányzati támogatás Sellye Önkormányzati támogatás Pécsvárad Önkormányzati támogatás Szombathely Önkormányzati támogatása Pásztó Önkormányzati támogatás Kıszeg városi Önkormányzati támogatás Nógrád megyei Önkormányzat támogatása Szigetvár Önkormányzat támogatása Kozármisleny Önkormányzat támogatása Magyar Nemzeti Szívalapítvány CECED Magyarország Egyesülés Mc Donalds Magyarország Kft Önszabályzó Reklámtestület Kosár magazin, egyéb számlás bevétel bank kamat, egyéb bevétel Komlói Kistérségi Társulás Mohácsi Többcélú Társulás Fogyasztóvédelmi Klubtagság Tagdíj Bevétel összesen:

13 6. Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól Elnökség vezetıinek és tagjainak, Felügyelı Bizottság elnökének és tagjainak fizetett: Tiszteletdíj kifizetés nem történt 1

14 Beszámoló az OFE évi költséggazdálkodásáról és elıirányzat a évi költségekre Megnevezés évi tény évi terv E (Ft) E (Ft) 1. Bevételek - Pályázati támogatások Egyéb támogatások Egyéb bevételek összesen Költségek 2.1 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegő egyéb Bérjárulékok Ráfordítások összesen Pénzügyi évi tıkeváltozás Budapest, május 14. Czunyi Péterné pénzügyi vezetı Dietz Gusztávné dr. elnök 1

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Előtag Családi név Első utónév

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: Beküldő adatai 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Kiss Gabriella Születési név: Kiss Gabriella

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Viselt név: Születési név: Előtag

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További

Részletesebben

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Pétery Családi név Első utónév További utónevek Katalin Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben