KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni Európa napjainkban. Nursiai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója, a nyugati kereszténység védõszentjeként és a nyugati szerzetesség atyjaként is ismert. 50 évvel ezelõtt, l964-ben Szent Benedek lett Európa védõszentje is. Amióta az Európa Unió tagjai vagyunk sokadmagunkkal, sok változást kellett megélnünk, amelyek nem mindegyike szolgálta, szolgálja javunkat. Változtatni dolgokon azonban csak úgy lehet, ha részesei vagyunk a folyamatoknak. Ez mindig is így volt. A pozitív változásokat legtöbbször hosszan tartó negatív jellegû folyamatok elõzik meg. Mit lehet addig tenni? Kitartani és küzdeni, nem feladni. Legyen az gazdasági, társadalompolitikai vagy ideológiai probléma. Mindhárom feltételezi egymást, szinte sokszor lehetetlen õket különválasztani egymástól. Nem árt ezek felett elgondolkodni különösen akkor, amikor a napokban emlékeztünk az apostoli testvérpárról, Cirillrõl és Metódról, akiket II. János Pál pápa 1980-ban Európa társvédõszentjeinek nyilvánított. A világ öt földrésze közül Európa volt az elsõ, melynek lakói közt elterjedt a kereszténység. Háromszáz éves üldözés után a Római Birodalom hivatalosan keresztény lett. A XIX-XX. században azonban úgy alakult Európa történelme, hogy több országban a keresztények kisebbségbe kerültek. Állnak még a régi templomok, mûködik az egyházi szervezet, de a társadalom egészét egyre kevésbé hatja át a keresztény szellem. Lássunk egy példát. A brit társadalom megosztásával vádolja április 21-én közzétett nyílt levelében többtucatnyi brit közéleti személyiség David Cameron miniszterelnököt - aki a közelmúltban keresztény országnak nevezte Nagy-Britanniát - és tiltakoztak e megjelölés ellen. A 2011-ben elvégzett brit népszámlálás során a magukat keresztényként azonosító britek aránya ötvenkilenc százalék volt a tíz évvel korábbi felmérésben rögzített hetvenkét százalék helyett; ez azt jelenti, hogy egy évtized alatt 4,1 millióval csökkent a magukat kereszténynek vallók száma Nagy-Britanniában. Csodálkozunk, ha Brüsszel úgy viselkedik, ahogyan viselkedik? De csak Brüsszel? A tagállamok is inkább egymást gáncsolják, mint sem segítenék. Mindenki a saját (?) pecsenyéjét sütögetné a másik ellenében. Például Szlovákia után Románia is kérte belépését abba a luxemburgi perbe, amelyet a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés beterjesztõi indítottak a kezdeményezés bejegyzését elutasító Európai Bizottság ellen az Európai Unió bíróságán. Bukarest is meg akarja elõzni, hogy uniós hatáskörbe kerüljenek a tagállamokban élõ kisebbségek jogaival kapcsolatos kérdések. A javaslatcsomag kisebbségi nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén javasolt intézkedéseket az EU-nak, de bejegyzését elutasították. Hát így állunk, miközben nálunk is standard feletti jogokról beszélnek. Alig választották meg Csáky Pált az EP Petíciós Bizottságának alelnökévé, hazai berkekben már hazaárulónak tartják, és felszólították, hogy azonnal mondjon le brüsszeli mandátumáról, mert szerintük nem a szlovák államot képviseli az EPben. Milyen bizottságról is van szó? Ez a bizottság emberjogi és kisebbségvédelmi szempontból az EP legfontosabb bizottsága, tavaly ez a bizottság tárgyalta az állampolgári jogaiktól akaratuk ellenére megfosztott szlovákiai polgárok ügyét, illetve a Beneš-dekrétumokról szóló beadványt is. Ugye így már érthetõbb a hazai reagálások hevessége. Erre csak azt tudjuk mondani, hogy haza (akár kicsi, akár nagy) csak ott van, ahol jog is van. Sajtóhírek alapján Balogh Gábor 65 Vannak jó lelkek még a földön; / De elrejtőznek a világ elül. / Éltük szerény, csöndes, magános, / Dobszóval, vak lármával nem di csért. / Erényüknek czégére nincsen; / Vannak jó lelkek még a földön! / Vigasztalásul vallom és hiszem. / Megtűrve, mint árvák, ugy élnek, / És nem irigyli sorsuk' senki sem. Reviczky Gyula: Jó lelkek

2 2 Kürtös K ö z é l e t július Gondolatébresztő Márciusi számunkban indítottuk el azt a sorozatot, melyben egy-egy gondolatébresztõ témával foglalkozunk. Mostani témakörünk: Egyedül gyengék vagyunk, a közösségben erõ van. Hangja nem olyan csodálatos, mint a tolla. Amikor félelem nélkül kitárja tollazatát legyezõszerûn, hívogató szépségét mutatja meg. Talán ingerlékenyen, talán semmitõl sem zavartatva tölti idejét, mégis mindig szép. Ami éppen mert sajátos, mert máshoz alig hasonlatos, magára vonja a figyelmet. Ami mindenki figyelmét elkerüli, úgy tûnik, magára marad. Van szerepe annak, hogy valami magára vonja figyelmünket, de van tanulsága is annak, ha a környezet könyörtelenül elfordul tõlünk. Ami mindenkié, könnyen lesz senkié. Ami csak egyé, elrejtettségében nem válik közkinccsé. A szemnek szépet megszerzi az erõs, kalapjába tûzi tollát, büszkélkedik vele. Ám ami csak büszkélkedni való, kevésbé alkalmas a hétköznapok szürke teendõinek ellátására. A ritka és a gyakori, a különleges és a tömeges mind-mind értékes és fontos a maga helyén. Aki nem tudja megosztani másokkal kincseit, nem tudja azokat megsokszorozni. A fájdalom megosztva csökken, az öröm megosztva megsokszorozódik. Saját helyünket a közösségben különös törvények szabályozzák. Adottságaink érvényesülése a közösség ajándéka. Ami a páva tollának egyetlen szálán szinte semmi, az a toll egészében szemrevaló mintázat része. Még az értelmetlennek, nyersnek tûnõ dolgok is hozzájárulnak a közösség arculatához. Szavak, gesztusok, érzelmek, tudás, kötelezettségek képezik részét az egésznek. Kell, hogy legyenek olyanok, akik összekapcsolják ép egésszé az önmaguknak elégnek látszó kis egységeket. A közösség elfogadtatja tagjait egymással. A barátokat sem csupán a szimpátia alapján tartjuk számon, a családtagokat nem válogatjuk össze. Az egymáshoz rendeltség, az egymás mellett állás saját jellegzetességeiden túl megajándékoz a család, a közösség arculatával is. Mit adsz önmagádból, családodnak, barátaidnak, a közösségednek? Építed, vagy talán bomlasztod a családot, a közösséget? Vállalod a közösség arculatát? Mit tehetnél még családodért, közösségedért? Mit vársz a családtól, barátaidtól? Adod-e te azt másoknak, amit elvársz tõlük? Újjáalakult a Csemadok alapszervezete Ipolynagyfaluban már a múlt század közepétõl mûködött a Csemadok, ugyanakkor ez a rövidítés még mást jelentett. Jelentõs volt a tagság száma, és munkájuk sokrétû. Színdarabokat, táncmulatságokat, esztrádmûsorokat szerveztek. Késõbb megalakult a nõi majd a férfi éneklõcsoport is. Mindkét csoport országos szinten is méltóképpen képviselte községünket. A 80-as évek végén elõször a férfi, majd a nõi csoport is szétszéledt. Két éve a nõi éneklõcsoport újjászervezõdött, és hozza a régi formáját. Látva az asszonyok, lányok tenni akarását, áldozatkész munkáját, már egy ideje foglalkoztatott a gondolat, hogy erre a csapatra alapozva újjá lehetne alapítani az alapszervezetet. Gondolatomat megosztottam a többiekkel, akik kivétel nélkül pozitívan álltak a dologhoz. Így kapcsolatba léptem Kliment Évával, a Csemadok NTV titkárával. Örömmel fogadta döntésünket, s rövidesen meg is látogatott minket, hogy megbeszéltük az újjáalakulás feltételeit. Így aztán július 8-án az Ipolynagyfalui Csemadok Alapszervezet újjáalakult 15 taggal. Terveink szerények, de igyekezni fogunk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk nemzeti kultúránk ápolásához, ismertetéséhez és megõrzéséhez. Várjuk sorainkba mindazokat, akik falunk kulturális életét velünk együtt, egyként szeretnék gyarapítani. Bodonyi Ilona A Most Híd járási konferenciájáról A Most-Híd június 28-án Inámban tartotta járási konferenciáját, amelyen az országos elnökséget Simon Zsolt, Solymos László és Forró Zoltán képviselte. A párt országos elnöksége május 26-án döntött az eddigi járási elnök visszahívásáról, és ezt követõen kinevezte a járási koordinátort Lestyánszky Viktor személyében. A járási konferencián a küldöttek megválasztották a szeptemberben tartandó Országos Kongresszus küldötteit Lestyánszky Viktor és Nagy József, a járási elnökség tagjait Nagy József, Szuchánszky Pál, Tómus Tibor, Vido József és Vízi József személyében. A tanácskozáson fontos napirendi pontként szerepelt még az önkormányzati választásokra való felkészülés. Az új járási vezetõt, Lestyánszky Viktort kérdeztük: - Milyen elképzelésekkel vette át a járási szervezet irányítását? - Fontos feladatomnak tartom új klubok létrehozását, a taglétszám növelését, a kommunikáció javítását párton belül és kívül. Továbbá kulturális és sportrendezvények szervezését, és kezdeményezni fogom, hogy az országos elnökség tagjai gyakrabban találkozzanak járásunk polgáraival. - Lát lehetõséget a Most-Híd és az MKP együttmûködésére járási szinten? - Nem sokkal hivatalos kinevezésem után megkerestem az MKP járási elnökét, akivel a két párt helyi, illetve járási szinten történõ együttmûködésének lehetõségeirõl folytattam tájékoztató jellegû megbeszélést. Szeretném hinni, hogy kezdeményezésemnek folytatása lesz, és a két párt járási elnöksége között hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. /Br/

3 2014. július Oktatás Kürtös 3 Táncosaink az Európa Kupán Egyre több szállal kötõdnek össze a határ menti települések megyénkben. Gazdasági, kereskedelmi, kulturális, baráti kapcsolatokat épít Balassagyarmat is. Néha a véletlen is besegít, és eredményeképpen a sport területén is lehetõség nyílt együttmûködésre. Mi is történt a tavasszal? A Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tánctanára, Sebjánné Rabóczki Terézia 5 éve tanítja a táncos növendékeket Ipolybalogon is, egyúttal a Vitalitás Sportegyesület táncosait versenyezteti több táncszövetségben. Legtehetségesebb ipolybalogi tanítványainak felajánlotta a versenyzés lehetõségét a sportegyesületben, melynek eredményeképpen a Magyar Látványtánc Sportszövetség területi döntõjén és országos bajnokságán vettek részt a gyerekek a következõ eredménnyel: Marinec Fatima (Lukanénye), Balázs Réka Mária, Cseri Gabriella (Ipolybalog): formáció 2. hely. Marinec Fatima-Balázs Réka duó ezüst minõsítés Marinec Fatima: szóló 1. hely. Böjtös Bianka (Ipolykeszi) - Nagy Sára (Ipolybalog) duó 4. hely. Egy másik táncszövetség, a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének Magyar Bajnokságán Balázs Réka 4. lett; párjával, Marinec Fatimával pedig a 2. helyet szerezte meg, mindkét koreográfia jogot szerzett az Európa Kupán való indulásra. Sajnos, Fatima gyönyörû szólója, a Pillangó 6. helyezésével nem jutott tovább. Megjegyzésként álljon itt, hogy abban a kategóriában, amelyben versenyzett, csak két életkori besorolás van: 14 év alatti és afölötti. Õ volt a legfiatalabb a versenyzõk között..és akkor a felkészítõ tanár fejében kattogni kezdenek a fogaskerekek Szlovákiában szünetelteti tevékenységét a nemzetközi szövetség (International Federation of Modern Dance Sport) szlovák tagszervezete, tehát nem szerveztek kvalifikációs versenyt. A tanárnõ pedig - a szülõkkel egyeztetve - benevezte tanítványait Szlovákia képviseletében az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola versenyzõiként. A csapat vezetõje, menedzsere az iskola igazgatója, Híves István. A háromnapos verseny június utolsó hétvégéjén zajlott a Soroksári Sportcsarnokban (Budapest) 6 ország 1100 versenyzõjének több mint 600 koreográfiájával. A mûvészeti iskola táncosai a következõ eredményeket érték el: Balázs Réka - Marinec Fatima: 1. Böjtös Bianka - Nagy Sára: 4. és 5. Böjtös Bianka csoportban: 3. Marinec Fatima: szóló 3.,6.,7. Annak tudatában, hogy a nemzeti bajnokságok helyezettjei juthatnak a nemzetközi versenyekre, csak gratulálni tudunk a teljesítményükhöz! Sebjánné Rabóczki Terézia Elballagtak a vén diákok Féltve õrzött álmunk mindig visz tovább, Megtart, mint egy háló, ringat, hogyha fáj. Néha majd az úton zsákutcába érsz, De közben annyi újat átélsz és remélsz. (Hooligans) A tanév utolsó napján került sor a Mikszáth Kálmán MTNY Alapiskolában Ipolyvarbón a kilencedikes diákok ballagására. Ünneplõbe öltöztek a tantermek, a folyosók, búcsúdalok hangja zengett az egész iskolában. A diákok, tanárok, szülõk, valamint minden kedves meghívott vendégünk egy ünnepi mûsor résztvevõje lehetett, amelynek keretén belül mondtak köszönetet a ballagók a szüleiknek, tanáraiknak egyaránt. A megható mûsor után az ünnepség résztvevõi tanévzáró szentmisén vettek részt, melyet ünnepi fogadás követett az iskola éttermében. Minden kedves búcsúzó diákunknak, akiket nehéz szívvel engedtünk el, kívánjuk, hogy: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. CHE Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola végzõs diákjai: Felsõ sor: Gergely Fanni, Bolgár Enikõ, Èernuš Gergely, Dúló Péter, Bartalos Angelika, Gajdács Viktória, Jablonský Benjámin, Lõcse Benjámin, Šebian Alexandra, Rusòák Gergely Alsó sor: Zolcer Gábor, Radoš Nikolas, Lenický Krisztián, Mihaloviè Ádám, Škerlec Bianka, Lõcse Ferenc, Máté Péter, Oroszlány Bianka

4 4 Kürtös Közélet július VIDÉKFEJLESZTÉSI KUTATÁS AZ IPOLY MENTÉN Az Ipoly mentére jellemzõ, hogy a határ mindkét oldalán a növény- és állattenyésztésnek egyaránt kedvezõ klimatikus és domborzati viszonyokkal rendelkezik. Mára már a gazdag agrárhagyományokkal és munkakultúrával rendelkezõ régióban az egykor virágzó, sok embert foglalkoztató mezõgazdasági termelés, a családi jövedelmet kiegészítõ háztáji zöldségtermesztés és állattartás az esetek nagy többségében a múlté. Ügynökségünk ebbõl kiindulva örömmel fogadta el a balassagyarmati székhelyû Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás felkérését egy közös, határon átnyúló kutatási projektben való részvételre. A Visegrádi Alap (VISEGRAD Fund Standard Grant) támogatásával a 2013 szeptemberétõl megvalósított pályázat június végén zárult. A balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás határ menti településein végzett kutatás célja a helyi forrás alapú gazdaságfejlesztési lehetõségek felkutatása és új megoldási lehetõségek feltárása volt. Az ELTE Humánökológia Tanszék oktatói, Lányi András, Bertényi Gábor és Farkas Gabriella vezetésével, a tanszék hallgatói által végzett kutatás szerint a két térség együtt alkot egy BIORÉGIÓT, melynek természetes gazdasági központja volt - és lehet újra - Balassagyarmat. Medvácz Lajos, az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás elnöke, Balassagyarmat Város polgármestere a projekt záró rendezvényén kiemelte, hogy szerinte az elmúlt 24 évben valami elromlott. Kiesett a helyi termelés, tönkrementek a korábbi gyümölcsösök, felgyorsult az elmenekülés a vidékrõl a városok irányába, ahol ennek kapcsán csak sokasodtak a szociális problémák. Bertényi Gábor erõsebben fogalmazott, õ az értelmiség és a középosztály dezertálásaként is illette a közel 20 éves negatív folyamatot, ugyanakkor kiemelte, hogy a tájhoz illeszkedõ helyi munkahelyteremtés komoly lépés lehet ahhoz, hogy ne szaladjon el mindenki. Ehhez viszont elengedhetetlen az olyan értékesítési csatorna, ami nem a globalizált kereskedelem ipari léptékeihez alkalmazkodik. A kiutat a kutatók a helyi léptékû, helyi természeti forrásokra és táji adottságokra építõ agrárium fejlesztésében látják, melynek évszázados hagyományai vannak az érintett térségben. A helyi agrárium újjáélesztésének érdekében még gazdálkodni képes vagy gazdálkodni vágyó embereket kerestek fel, és interjúkat készítettek velük. A Börzsönyre történelmileg jellemzõ állattartás és bogyósgyümölcs termesztés az Ipolyvölgy zöldségkerti- és borkultúrájával együtt kiegyensúlyozott termékválasztékot biztosíthat a térség lakosságának ellátására, például egy balassagyarmati termelõi piacon. A piacot azért tartják a rendszerszintû fejlesztés központi elemének, mert e nélkül szegényes lehetõségeik volnának a kistermelõknek terményeik értékesítésére. Az elgondolást cselekvés követte, s a projekt legfõbb eredményeként május 10-én megnyílt a balassagyarmati termelõi piac, mely nyitása óta minden szombaton várja az érdeklõdõket. A kutatás alapján a fõ cél a határ menti területeket felölelõ biorégió közös fejlesztése, életképessé tétele. Ennek eléréséhez arra lenne szükség, hogy a határ szlovákiai oldalán élõk is legálisan árulhassák a Balassagyarmati piacon kistermelõi portékáikat. A projekt keretén belül Novák Gabriella és Major Ágnes jogi szakértõk együttmûködésében felmértük az ezzel kapcsolatos jogszabályi lehetõségeket is, amit terveink szerint a jogi akadálymentesítés folyamata követ majd. A politikai szándék erre vonatkozóan már 2011 óta kinyilatkoztatásra került a Szlovák-Magyar Mezõgazdasági Vegyes Bizottság február 3-i ülésén. A jogszabályi háttér is rendelkezésre áll, hiszen mind a szlovák, mind a magyar jogalkotás az úgynevezett határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó európai szabályokat saját jogrendjébe bevezette, a kistermelõket támogató könnyített értékesítési és higiénia szabályokat is megalkották. A két ország közötti egyezmények pedig megteremtették a közizgatási és közegészségügyi hatóságiak munkájának összehangolásának és együttmûködésének lehetõségét a végrehajtás során esetlegesen felmerülõ akadályok elhárításában. Erre alapozva szeretnénk elõsegíteni a további harmonizációs folyamat mielõbbi megvalósulását. A projekt során szerzett tapasztalatokról készült tanulmány kétnyelvû kiadványban jelenik meg. A pályázat folytatásaként a projektpartnerek továbbra is fenntartják az együttmûködését és közösen dolgoznak egy élhetõbb, az itt élõk számára jobb megélhetési lehetõséget biztosító határtérség építésén. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség

5 2014. július Közélet - Kultúra Mi lesz veled, Sósárfürdő? Mindenképpen érdemes lenne helytörténeti kiadványban megírni a Zsélyhez tartozó, egykor szebb napokat is látott, mára azonban teljesen lepusztult Sósárfürdõ történetét. Nógrád megye monográfiájában olvasható: Noha Nógrád megyében, nevezetesen Füleki, Losonci, Balassagyarmati és Szécsényi járásokban igen sok savanyúvízforrás van, amelyeket a palócok által csevicének, feljebb pedig tót nyelven medokis -nek neveztetnek. Mégis oly hatalmas és rendkívüli gyógyerejû ásványvízzel ritkán bõvelkedik egy kerület, mint aminõ Zsély szomszédságában, úgynevezett Sósár pusztán létezik. /.../ Felette nevezetes azon különös tünemény, hogy alig 120 öl hosszúságban három nyitott forrás, vagyis kút vagyon. Az elsõ és legfelsõ szénsavas savanyú-, a középsõ közönséges jó ivóvíz, a szélsõ pedig iblány- és bûzénytartalmú vizet tartalmaz (a szerk. megj.: a jód magyarosítási kísérlete volt az iblány, a brómot pedig bûzényre magyarosították). /.../ Ezen fürdõhelység, mely a divényi szeniorátusi uradalom tulajdona, néhány évvel elõtt 8-10 vendégszobával és ugyanannyi fürdõhelyiséggel elláttatott ugyan, de még sok kívánnivalót hagy. Kár, ez a természet becses adománya, mely valóban feltûnõ értékekkel bír, itt éppen fel nem karoltatik, holott hason hatású fürdõk még külföldön is felette ritkák! Fájdalom, hogy a közömbösség még korunkban is oly nagy hatalom! Annyi leküzdhetetlen akadállyal bír. A közömbösség a múlt században is nagy hatalomnak számított, hiszen alig történt érdemi lépés a fürdõ megtartása, esetleg fejlesztés érdekében. A Zsélyrõl megjelent kis helytörténeti kiadványban pedig ez olvasható: A sósári források gyógyító hatását állítólag már az avarok is ismerték, és késõbb is kihasználták. A négy sósforrás közül a XVIII. században egyet arra használtak, hogy sót nyerjenek a helyi uradalom részére. A községtõl 3 km-re keletre levõ fürdõket említik a XIX. sz. közepén, így 1859-ben már két forrás vizét használták. A fürdõházban 14 kád volt. A XIX század második felében és a XX. század elején a fürdõket átalakították bõl megõrizték Manóssy Alajos építész tervét, melyet a fürdõvendégek elszállásolására használt ház átépítésére készített. A fürdõbázisú sós forrásokat a gyomorbetegségek és a légúti hurut gyógyítására használták. Az os években a fürdõket felújították, és május 9-tõl õszig /fõképpen szombaton és vasárnap/ reumatikus betegségek gyógyítására használták ig rendszeresen rendeztek Anna-bálokat. A fürdõkbe vezetõ utak felületét 1973-ban szilárd burkolattal látták el tõl a vizet melegítik. Erdészház is található itt tõl épített 10 személy elszállásolására alkalmas továbbképzõ és üdülõközpontot a Csehszlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat, késõbb a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat részére után a központot kiürítették, és napjainkig teljesen megszûntették, az épületeket pedig lebontották. Azóta eltelt immár lassan húsz év, és a fürdõhelyet benõtte a gyom, mutatós kis dzsungellé változott. Az arra járó ismeretlen még csak nem is sejthette, hogy ott valaha fürdõhely létezett. Ezt az áldatlan állapotot elégelte meg néhány helyi lelkes, a sósári forrásokért felelõsséget érzõ természetbarát, és idén nagy ambícióval hozzáfogott az egykori fürdõhely kitisztításához. Mi több, létrehozták a Sósári Források Polgári Társulást, hogy hivatalosan is eljárhassanak a fürdõhely revitalizálása érdekében. Nagy fába vágták a fejszéjüket, derült ki azon a július elején tartott találkozón, amelyre meghívták maguk közé Farkas Ivánt, a Magyar Közösség Pártja alelnökét, gazdasági szakemberét, Jámbor Lászlót, az MKP megyei képviselõjét és Lõrincz Máriát, a Középsõ-Ipoly Mente Régiófejlesztési Ügynökség igazgatóját. Mint azt Farkas Iván elmondta, nem reménytelen a helyzet, vannak pályázati lehetõségek, amelyekkel élni lehet, elõbb azonban az útból el kell távolítani néhány adminisztratív akadályt. /Br/ Kürtös 5 Falunap Ipolynagyfaluban Gyönyörû napsütötte reggelre ébredtünk június 28-án, aminek mindnyájan örültünk, ugyanis községünkben falunapi rendezvényre készültünk. Reggel 8-kor a gulyásfõzõ férfiak érkeztek elsõnek a kultúrházhoz. Öt katlanban készült különféle finomság. Tómus Tibor vadgulyást, Krasnica József sertésgulyást, Nagy Béla babgulyást, Bodonyi Zsolt birkagulyást és Kovács Árpád Varga Lászlóval csülökpörköltet készített. Dél felé a konyha is megtelt, vagy egy tucat fiatalasszony sütötte és töltötte a palacsintát, mintegy 1500 darabot készítettek el. Ezalatt a futballpályán már zajlottak az események. Négy falu futballcsapata mérte össze erejét, mégpedig Ipolyvece, Ipolykeszi, Ipolyhídvég és Ipolynagyfalu csapatai. A fiatalok röplabdáztak, asztaliteniszt játszottak, a legkisebbek az ugrálóvárban szórakozhattak, és arcukat ügyes kezek mesehõsökké változtatták. Tóth Gábor Piaggio márkájú tuk-tuk háromkerekû autójával fuvarozta a gyerekeket, nem kis örömükre. Fél háromra a szépen megterített asztalokhoz érkeztek lakosaink. Jó étvággyal fogyasztották a gulyásokat, dicsérve készítõiket. Fogyott a finom palacsinta is. Közben megérkeztek a kultúrmûsor szereplõi. Elsõként az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola diákjai adtak koncertet. Elbûvölték a hallgatóságot szép játékukkal és tisztán csengõ hangjukkal. A nagycsalomjai citerazenekar következett, õk is elnyerték a közönség tetszését. A szécsénykei asszonykórus szép énekeivel érdemelte ki a közönség tapsát. Az ipolyveceieket nõi és férfi éneklõcsoport is képviselte. Fergetegesen énekeltek, táncoltak és citeráztak. Jutalmul a közönség többször visszatapsolta õket. A mûsor záró száma a helyi nõi éneklõcsoport volt. Új mûsorblokkjuk szintén közönségsiker lett. A kultúrmûsor végén polgármesterünk, Kerata László mérnök megköszönte a szereplõknek a színvonalas mûsort, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármivel is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap ilyen szépen, tartalmasan teljen el. A falunapot hajnalig tartó diszkóval zárták a fiatalok. Szép nap volt: tartalmas mûsor, finom ebéd, kikapcsolódás és a jó érzés, hogy együtt volt falunk aprajanagyja. Aki eljött, jól érezte magát, aki nem jött, bánhatja. Bodonyi Ilona

6 6 Kürtös K u l t ú r a július Sikeres együttmûködés Bussán Egy település fejlõdésében fontos szerepet játszik a helyi lakosságnak a falu életébe való aktív bekapcsolódása és a más falvakkal kialakított kapcsolatrendszer is. Ennek jó példájának voltunk tanúi június végén Bussán, ahol Európai értékek - jogok - és lehetõségek címmel rendeztek falunappal egybekötött testvér-települési találkozót az Európai Bizottság támogatásával. Az önkormányzat ebben az évben kiszélesítette a már többéves jól mûködõ kapcsolatot Nógrádszakál településsel és az újabb keletû testvér-települési partnerséget Nepomuk városával, és elõször látta vendégül Szalmatercs községet, de a vendégek közt köszönthették a Budapestrõl érkezett delegációt is. Az új kapcsolatok kialakítása során fény derült arra, hogy Bussa és Szalmatercs történelmileg is kötõdik egymáshoz, ami szilárd alapja lehet a jövõbeni sikeres együttmûködésnek is. A háromnapos programsorozat gazdag lehetõségekkel szolgált, ahol a résztvevõk a kulturális, történelmi, közéleti és szakmai programok sokaságából választhattak. A vendégek megismerkedhettek az alsósztregovai Madách-kastély aktuális tárlatával és a térség kultúr-történeti nevezetességeivel. A szervezõk igyekeztek olyan programokat biztosítani, amelyek minden korosztály számára aktív és értékes idõtöltést biztosítottak. A rendezvény egyik fõ látványossága a korhû jelmezekben elõadott, a török idõket idézõ színes történelmi elõadás, amely bemutatta Bussa és Szalmatercs történelmi kapcsolódási pontjait is. A programban helyet kaptak a térségben jól ismert és elismert Melódia énekcsoport mellett többek között a fiatal tehetségek és a roma táncosok is. Mint immár hagyományosan, a szervezõk ebben az évben sem feledkeztek meg a Nepomuki Szent János-kápolnánál a közös imáról a vértanú szülõvárosából érkezett vendégek közremûködésével. A rendezvény a kulturális élményen és a szórakozáson túl lehetõséget biztosított a közvetlen találkozásra rég nem látott barátokkal, új emberek megismerésére és új kapcsolatok kialakítására. A szakmai programok elsõsorban a lakosság jóléti kérdéseire és olyan aktuális témákra irányultak, amelyek elõsegítik a települések közti hatékony együttmûködést. Az új testvér-települési kapcsolatok nemcsak új lehetõségeket, hanem új kihívásokat is jelentenek, amelyek nemcsak helyi vagy regionális szinten érintik az itt élõket, de a kulturális és nyelvi sokszínûség megõrzése mellett nyitnak az európai szemléletû fejlesztések felé is. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség Falunapot tartottunk Ipolyhídvégen Községünk lakói számára minden esztendõben az egyik leginkább várt esemény a helyi falunap. Idén már 13. alkalommal, július 5-én került sor az ipolyhídvégi falunap megrendezésére. Ebben az évben is színvonalas mûsort kínált a helyiek, a szomszédos települések, illetve a határon túlról érkezõ látogatók számára. Ipolyhídvég polgárai és az önkormányzat ismét nagy összefogásról tett tanúbizonyosságot, hiszen a rendezvényre már a helyi közösség által részben felújított szabadtéri színpadon került sor. Már a reggeli órákban elkezdõdött a sportpályán a készülõdés. A látogatók és szórakozni vágyók számára a falu ügyes szakácsmesterei 7 katlanban készítettek a finomnál finomabb gulyást, káposztát és vadgulyást. Gyermekek szórakozhattak a körhintán, ugrálhattak a légvárban, és fogyaszthattak vattacukrot. A fiatalok számára, képviselõi javaslatra, önerõbõl elkészült motokrosszpályát is birtokba vehették. A délutáni órákban barátságos focimérkõzés volt szervezve az öregfiúk és junior focisták csapatai közt. 17 órától megkezdõdtek a programok a színpadon is. A rendezvény résztvevõit, az érdeklõdõ és kikapcsolódni vágyó helybelieket Hocsák Marian polgármester köszöntötte. Vendégünk volt Csicsai Gábor is, a Most-Híd parlamenti képviselõje, aki szintén köszöntötte az ünneplõ résztvevõket. Ezután az ipolyhídvégi asszonykórus - amely a múlt esztendõben a helyi nyugdíjasklub mellett alakult - válogatást adott elõ a legismertebb népdalokból. A hölgyek nagy sikert arattak a közönség körében. A falusi élethez hozzátartozik az asszonyok pletykáló nyelve is, amelyrõl bizonyságot tettek a színpadon fellépõ dejtári pletykáló asszonyok, és jól megnevetették a közönséget. Aztán ismét a zene vette át az uralmat a színpadon. Az izsai Chesse Duó elõadásában számos ismert sláger hangzott fel. De a jókedvnek ezzel még nem volt vége, igazi sztárparádé vette kezdetét órától, s még a sporttal alaposan feltöltõdött férfiakat is a színpadhoz csalták a fülbemászó dallamok. A színpadon fellépett Eni, Szandyka, Kis Baxi és Dankó Szilvia. Ezután a tehetséges fiatalok Hippolit együttese tartott koncertet, és végül DJ Beni B szórakoztatta a résztvevõket. A közönséget nem is kellett sokáig biztatni, azonnal táncra is perdültek sokan, s hajnalig ropta együtt öreg és fiatal. A jól sikerült falunapért köszönet illeti községünk önkormányzatát és a falu minden segítõkész polgárát. /ZK/

7 2014. július Kultúra Kürtös 7 Színvonalas falunapot tartottak Nagycsalomján Nagycsalomja önkormányzata megbízásából tavaly egy terjedelmes, fényképekben, dokumentumokban bõvelkedõ értékes monográfia jelent meg a település múltjáról és jelenérõl. A Egyházascsalomiától Nagycsalomjáig címet viselõ kiadvány szerzõje, Csáky Károly arra vállalkozott, hogy a múlt emlékeit idézve vezesse el olvasóit a jelenig. Ebben olvasható, hogy Nagycsalomja honfoglalás utáni történelmi magva az Öregtemplom mellett és annak környékén keresendõ. A Pusztatemplomként is emlegetett építmény maradványait az elmúlt évek során szakemberek gondosan restaurálták, és felújításuk nyomán értékes mûemlékkel gazdagodott a község. Ezt csak azért említjük, mert július 6-án, vasárnap kora délután ezen a helyen szabadtéri katolikus szentmise és evangélikus istentisztelet bemutatásával vette kezdetét a falunapi ünnepség Ezt elõzte meg a Szlovák Tanítók Kamarazenekarának koncertje. Nagy Mihály polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevõit. A szentmise ünnepi szónoka a falu szülötte, Vanda Károly volt, az evangélikus szertartáson ugyancsak a falu szülötte, Zuzana Zlíziková Tóthová lelkésznõ szólt a jelenlevõkhöz, a legvégén pedig Maczkó Mária népdalénekes örvendeztette meg csodálatos hangjával a hallgatóságot. Az Öregtemplom színhelyén a budapesti Petrás Mária iparmûvész kerámiáiból nyílt kiállítás, és Balko Marian készítette el az Öregtemplom felújítási munkálatait bemutató képgalériát. A délutáni programok között szerepelt Maczkó Mária Magyar Örökségdíjas népdalénekes templomi koncertje, melynek repertoárjában túlnyomórészt egyházi énekek kaptak helyet. Nagyon sokan felkeresték a Dekungot, vagyis az I. Republika alatt épült védõvonal egyik megmaradt bunkerét, ahol I. és II. világháborús fegyverek kiállítása is várta az érdeklõdõket. Megtelt a szabadtéri színpad nézõtere, ahol késõ délután kezdõdött szórakoztató mûsor. Elsõként a helyi óvodások mutatkoztak be zenés, táncos programmal, õket követték a színpadon színes mûsorukkal a helyi iskola tanulói. Nagy sikert aratott fellépésével Bolerac Poljak Ljubka szólóénekes, közönségsikert aratott Villant Dávid gitárjátéka, és ezúttal is kitettek magukért a csalomjai citerások Rimóci Gábor vezetésével. Nagylóc testvértelepülés Rozmaring asszonykórusa nemcsak népviseletével, de énekhangjával is elnyerte a közönség tetszését, hasonlóképpen, igaz más mûfajban, a balassagyarmati zumbás lányok produkciója is. Az Erõs testvérek, ha úgy tetszik, a két paraszt, Erõs Karcsi és Erõs Pista mulatós koncertje zárta a szórakoztató mûsort. A Bodzsár Gyula vezette délutáni rendezvény krónikájához tartozik a gulyásfõzõverseny, a nagylóci asszonyok által készített finom laska kóstolója, a bõrdíszmûves-foglalkozás és - a gyerekek nagy örömére - az ingyenes ugrálóvár. Az esti táncmulatságon a Fenix együttes húzta a talpalávalót. /B.Gy./

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

" az elhatározó vonásokat itt kaptam,

 az elhatározó vonásokat itt kaptam, MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye " az elhatározó vonásokat itt kaptam, már készen, szüleimtõl." Emléktábla Képes Géza szülõházán Augusztus 19-én estére szólt az invitálás, mely Mátészalka

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft

HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK ÖKUMENIKUS MAGAZIN. VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft VIII. évfolyam 2010. 1. szám Megjelenik kéthavonta 450 Ft HIT MAGYARSÁG ÉRTÉK Életünk középpontjában mindenképp a család van: ez ad értelmet az életnek, a hit támpont a nehéz helyzetekben ÖKUMENIKUS MAGAZIN

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6.

Tartalom: Falüzemeltetés 2. Diabétesz klub Perkátán 2. Egyház - hitélet 3. Emlékeink 4. Kínai kapcsolatunk I. 5. Fogyj velünk! 6. XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 7. SZÁM JÚLIUS Tartalom: Falüzemeltetés 2 Diabétesz klub Perkátán 2 Egyház - hitélet 3 Emlékeink 4 Kínai kapcsolatunk I. 5 Fogyj velünk! 6 Megszólíttattam 7 Egy napra újra gyermekként

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Schmitt Pál: Magyarország többre képes

Schmitt Pál: Magyarország többre képes KÖZÉLETI ÚJSÁG XI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2009. május 28. ingyenes FOTÓ: BÁNYAVÁRY PÁL Göncz Kinga váci látogatásáról Dr. Jakab Zoltán: Elismerés a választókerület számára Vácra látogatott Göncz Kinga, a Magyar

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! XXI. évfolyam 1. szám 2014. március Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! Hozz rá víg esztendőt Alig két hónapja, szilveszter éjfélkor valamennyien azt énekeltük:

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben