KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni Európa napjainkban. Nursiai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója, a nyugati kereszténység védõszentjeként és a nyugati szerzetesség atyjaként is ismert. 50 évvel ezelõtt, l964-ben Szent Benedek lett Európa védõszentje is. Amióta az Európa Unió tagjai vagyunk sokadmagunkkal, sok változást kellett megélnünk, amelyek nem mindegyike szolgálta, szolgálja javunkat. Változtatni dolgokon azonban csak úgy lehet, ha részesei vagyunk a folyamatoknak. Ez mindig is így volt. A pozitív változásokat legtöbbször hosszan tartó negatív jellegû folyamatok elõzik meg. Mit lehet addig tenni? Kitartani és küzdeni, nem feladni. Legyen az gazdasági, társadalompolitikai vagy ideológiai probléma. Mindhárom feltételezi egymást, szinte sokszor lehetetlen õket különválasztani egymástól. Nem árt ezek felett elgondolkodni különösen akkor, amikor a napokban emlékeztünk az apostoli testvérpárról, Cirillrõl és Metódról, akiket II. János Pál pápa 1980-ban Európa társvédõszentjeinek nyilvánított. A világ öt földrésze közül Európa volt az elsõ, melynek lakói közt elterjedt a kereszténység. Háromszáz éves üldözés után a Római Birodalom hivatalosan keresztény lett. A XIX-XX. században azonban úgy alakult Európa történelme, hogy több országban a keresztények kisebbségbe kerültek. Állnak még a régi templomok, mûködik az egyházi szervezet, de a társadalom egészét egyre kevésbé hatja át a keresztény szellem. Lássunk egy példát. A brit társadalom megosztásával vádolja április 21-én közzétett nyílt levelében többtucatnyi brit közéleti személyiség David Cameron miniszterelnököt - aki a közelmúltban keresztény országnak nevezte Nagy-Britanniát - és tiltakoztak e megjelölés ellen. A 2011-ben elvégzett brit népszámlálás során a magukat keresztényként azonosító britek aránya ötvenkilenc százalék volt a tíz évvel korábbi felmérésben rögzített hetvenkét százalék helyett; ez azt jelenti, hogy egy évtized alatt 4,1 millióval csökkent a magukat kereszténynek vallók száma Nagy-Britanniában. Csodálkozunk, ha Brüsszel úgy viselkedik, ahogyan viselkedik? De csak Brüsszel? A tagállamok is inkább egymást gáncsolják, mint sem segítenék. Mindenki a saját (?) pecsenyéjét sütögetné a másik ellenében. Például Szlovákia után Románia is kérte belépését abba a luxemburgi perbe, amelyet a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés beterjesztõi indítottak a kezdeményezés bejegyzését elutasító Európai Bizottság ellen az Európai Unió bíróságán. Bukarest is meg akarja elõzni, hogy uniós hatáskörbe kerüljenek a tagállamokban élõ kisebbségek jogaival kapcsolatos kérdések. A javaslatcsomag kisebbségi nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén javasolt intézkedéseket az EU-nak, de bejegyzését elutasították. Hát így állunk, miközben nálunk is standard feletti jogokról beszélnek. Alig választották meg Csáky Pált az EP Petíciós Bizottságának alelnökévé, hazai berkekben már hazaárulónak tartják, és felszólították, hogy azonnal mondjon le brüsszeli mandátumáról, mert szerintük nem a szlovák államot képviseli az EPben. Milyen bizottságról is van szó? Ez a bizottság emberjogi és kisebbségvédelmi szempontból az EP legfontosabb bizottsága, tavaly ez a bizottság tárgyalta az állampolgári jogaiktól akaratuk ellenére megfosztott szlovákiai polgárok ügyét, illetve a Beneš-dekrétumokról szóló beadványt is. Ugye így már érthetõbb a hazai reagálások hevessége. Erre csak azt tudjuk mondani, hogy haza (akár kicsi, akár nagy) csak ott van, ahol jog is van. Sajtóhírek alapján Balogh Gábor 65 Vannak jó lelkek még a földön; / De elrejtőznek a világ elül. / Éltük szerény, csöndes, magános, / Dobszóval, vak lármával nem di csért. / Erényüknek czégére nincsen; / Vannak jó lelkek még a földön! / Vigasztalásul vallom és hiszem. / Megtűrve, mint árvák, ugy élnek, / És nem irigyli sorsuk' senki sem. Reviczky Gyula: Jó lelkek

2 2 Kürtös K ö z é l e t július Gondolatébresztő Márciusi számunkban indítottuk el azt a sorozatot, melyben egy-egy gondolatébresztõ témával foglalkozunk. Mostani témakörünk: Egyedül gyengék vagyunk, a közösségben erõ van. Hangja nem olyan csodálatos, mint a tolla. Amikor félelem nélkül kitárja tollazatát legyezõszerûn, hívogató szépségét mutatja meg. Talán ingerlékenyen, talán semmitõl sem zavartatva tölti idejét, mégis mindig szép. Ami éppen mert sajátos, mert máshoz alig hasonlatos, magára vonja a figyelmet. Ami mindenki figyelmét elkerüli, úgy tûnik, magára marad. Van szerepe annak, hogy valami magára vonja figyelmünket, de van tanulsága is annak, ha a környezet könyörtelenül elfordul tõlünk. Ami mindenkié, könnyen lesz senkié. Ami csak egyé, elrejtettségében nem válik közkinccsé. A szemnek szépet megszerzi az erõs, kalapjába tûzi tollát, büszkélkedik vele. Ám ami csak büszkélkedni való, kevésbé alkalmas a hétköznapok szürke teendõinek ellátására. A ritka és a gyakori, a különleges és a tömeges mind-mind értékes és fontos a maga helyén. Aki nem tudja megosztani másokkal kincseit, nem tudja azokat megsokszorozni. A fájdalom megosztva csökken, az öröm megosztva megsokszorozódik. Saját helyünket a közösségben különös törvények szabályozzák. Adottságaink érvényesülése a közösség ajándéka. Ami a páva tollának egyetlen szálán szinte semmi, az a toll egészében szemrevaló mintázat része. Még az értelmetlennek, nyersnek tûnõ dolgok is hozzájárulnak a közösség arculatához. Szavak, gesztusok, érzelmek, tudás, kötelezettségek képezik részét az egésznek. Kell, hogy legyenek olyanok, akik összekapcsolják ép egésszé az önmaguknak elégnek látszó kis egységeket. A közösség elfogadtatja tagjait egymással. A barátokat sem csupán a szimpátia alapján tartjuk számon, a családtagokat nem válogatjuk össze. Az egymáshoz rendeltség, az egymás mellett állás saját jellegzetességeiden túl megajándékoz a család, a közösség arculatával is. Mit adsz önmagádból, családodnak, barátaidnak, a közösségednek? Építed, vagy talán bomlasztod a családot, a közösséget? Vállalod a közösség arculatát? Mit tehetnél még családodért, közösségedért? Mit vársz a családtól, barátaidtól? Adod-e te azt másoknak, amit elvársz tõlük? Újjáalakult a Csemadok alapszervezete Ipolynagyfaluban már a múlt század közepétõl mûködött a Csemadok, ugyanakkor ez a rövidítés még mást jelentett. Jelentõs volt a tagság száma, és munkájuk sokrétû. Színdarabokat, táncmulatságokat, esztrádmûsorokat szerveztek. Késõbb megalakult a nõi majd a férfi éneklõcsoport is. Mindkét csoport országos szinten is méltóképpen képviselte községünket. A 80-as évek végén elõször a férfi, majd a nõi csoport is szétszéledt. Két éve a nõi éneklõcsoport újjászervezõdött, és hozza a régi formáját. Látva az asszonyok, lányok tenni akarását, áldozatkész munkáját, már egy ideje foglalkoztatott a gondolat, hogy erre a csapatra alapozva újjá lehetne alapítani az alapszervezetet. Gondolatomat megosztottam a többiekkel, akik kivétel nélkül pozitívan álltak a dologhoz. Így kapcsolatba léptem Kliment Évával, a Csemadok NTV titkárával. Örömmel fogadta döntésünket, s rövidesen meg is látogatott minket, hogy megbeszéltük az újjáalakulás feltételeit. Így aztán július 8-án az Ipolynagyfalui Csemadok Alapszervezet újjáalakult 15 taggal. Terveink szerények, de igyekezni fogunk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk nemzeti kultúránk ápolásához, ismertetéséhez és megõrzéséhez. Várjuk sorainkba mindazokat, akik falunk kulturális életét velünk együtt, egyként szeretnék gyarapítani. Bodonyi Ilona A Most Híd járási konferenciájáról A Most-Híd június 28-án Inámban tartotta járási konferenciáját, amelyen az országos elnökséget Simon Zsolt, Solymos László és Forró Zoltán képviselte. A párt országos elnöksége május 26-án döntött az eddigi járási elnök visszahívásáról, és ezt követõen kinevezte a járási koordinátort Lestyánszky Viktor személyében. A járási konferencián a küldöttek megválasztották a szeptemberben tartandó Országos Kongresszus küldötteit Lestyánszky Viktor és Nagy József, a járási elnökség tagjait Nagy József, Szuchánszky Pál, Tómus Tibor, Vido József és Vízi József személyében. A tanácskozáson fontos napirendi pontként szerepelt még az önkormányzati választásokra való felkészülés. Az új járási vezetõt, Lestyánszky Viktort kérdeztük: - Milyen elképzelésekkel vette át a járási szervezet irányítását? - Fontos feladatomnak tartom új klubok létrehozását, a taglétszám növelését, a kommunikáció javítását párton belül és kívül. Továbbá kulturális és sportrendezvények szervezését, és kezdeményezni fogom, hogy az országos elnökség tagjai gyakrabban találkozzanak járásunk polgáraival. - Lát lehetõséget a Most-Híd és az MKP együttmûködésére járási szinten? - Nem sokkal hivatalos kinevezésem után megkerestem az MKP járási elnökét, akivel a két párt helyi, illetve járási szinten történõ együttmûködésének lehetõségeirõl folytattam tájékoztató jellegû megbeszélést. Szeretném hinni, hogy kezdeményezésemnek folytatása lesz, és a két párt járási elnöksége között hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. /Br/

3 2014. július Oktatás Kürtös 3 Táncosaink az Európa Kupán Egyre több szállal kötõdnek össze a határ menti települések megyénkben. Gazdasági, kereskedelmi, kulturális, baráti kapcsolatokat épít Balassagyarmat is. Néha a véletlen is besegít, és eredményeképpen a sport területén is lehetõség nyílt együttmûködésre. Mi is történt a tavasszal? A Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tánctanára, Sebjánné Rabóczki Terézia 5 éve tanítja a táncos növendékeket Ipolybalogon is, egyúttal a Vitalitás Sportegyesület táncosait versenyezteti több táncszövetségben. Legtehetségesebb ipolybalogi tanítványainak felajánlotta a versenyzés lehetõségét a sportegyesületben, melynek eredményeképpen a Magyar Látványtánc Sportszövetség területi döntõjén és országos bajnokságán vettek részt a gyerekek a következõ eredménnyel: Marinec Fatima (Lukanénye), Balázs Réka Mária, Cseri Gabriella (Ipolybalog): formáció 2. hely. Marinec Fatima-Balázs Réka duó ezüst minõsítés Marinec Fatima: szóló 1. hely. Böjtös Bianka (Ipolykeszi) - Nagy Sára (Ipolybalog) duó 4. hely. Egy másik táncszövetség, a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének Magyar Bajnokságán Balázs Réka 4. lett; párjával, Marinec Fatimával pedig a 2. helyet szerezte meg, mindkét koreográfia jogot szerzett az Európa Kupán való indulásra. Sajnos, Fatima gyönyörû szólója, a Pillangó 6. helyezésével nem jutott tovább. Megjegyzésként álljon itt, hogy abban a kategóriában, amelyben versenyzett, csak két életkori besorolás van: 14 év alatti és afölötti. Õ volt a legfiatalabb a versenyzõk között..és akkor a felkészítõ tanár fejében kattogni kezdenek a fogaskerekek Szlovákiában szünetelteti tevékenységét a nemzetközi szövetség (International Federation of Modern Dance Sport) szlovák tagszervezete, tehát nem szerveztek kvalifikációs versenyt. A tanárnõ pedig - a szülõkkel egyeztetve - benevezte tanítványait Szlovákia képviseletében az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola versenyzõiként. A csapat vezetõje, menedzsere az iskola igazgatója, Híves István. A háromnapos verseny június utolsó hétvégéjén zajlott a Soroksári Sportcsarnokban (Budapest) 6 ország 1100 versenyzõjének több mint 600 koreográfiájával. A mûvészeti iskola táncosai a következõ eredményeket érték el: Balázs Réka - Marinec Fatima: 1. Böjtös Bianka - Nagy Sára: 4. és 5. Böjtös Bianka csoportban: 3. Marinec Fatima: szóló 3.,6.,7. Annak tudatában, hogy a nemzeti bajnokságok helyezettjei juthatnak a nemzetközi versenyekre, csak gratulálni tudunk a teljesítményükhöz! Sebjánné Rabóczki Terézia Elballagtak a vén diákok Féltve õrzött álmunk mindig visz tovább, Megtart, mint egy háló, ringat, hogyha fáj. Néha majd az úton zsákutcába érsz, De közben annyi újat átélsz és remélsz. (Hooligans) A tanév utolsó napján került sor a Mikszáth Kálmán MTNY Alapiskolában Ipolyvarbón a kilencedikes diákok ballagására. Ünneplõbe öltöztek a tantermek, a folyosók, búcsúdalok hangja zengett az egész iskolában. A diákok, tanárok, szülõk, valamint minden kedves meghívott vendégünk egy ünnepi mûsor résztvevõje lehetett, amelynek keretén belül mondtak köszönetet a ballagók a szüleiknek, tanáraiknak egyaránt. A megható mûsor után az ünnepség résztvevõi tanévzáró szentmisén vettek részt, melyet ünnepi fogadás követett az iskola éttermében. Minden kedves búcsúzó diákunknak, akiket nehéz szívvel engedtünk el, kívánjuk, hogy: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. CHE Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola végzõs diákjai: Felsõ sor: Gergely Fanni, Bolgár Enikõ, Èernuš Gergely, Dúló Péter, Bartalos Angelika, Gajdács Viktória, Jablonský Benjámin, Lõcse Benjámin, Šebian Alexandra, Rusòák Gergely Alsó sor: Zolcer Gábor, Radoš Nikolas, Lenický Krisztián, Mihaloviè Ádám, Škerlec Bianka, Lõcse Ferenc, Máté Péter, Oroszlány Bianka

4 4 Kürtös Közélet július VIDÉKFEJLESZTÉSI KUTATÁS AZ IPOLY MENTÉN Az Ipoly mentére jellemzõ, hogy a határ mindkét oldalán a növény- és állattenyésztésnek egyaránt kedvezõ klimatikus és domborzati viszonyokkal rendelkezik. Mára már a gazdag agrárhagyományokkal és munkakultúrával rendelkezõ régióban az egykor virágzó, sok embert foglalkoztató mezõgazdasági termelés, a családi jövedelmet kiegészítõ háztáji zöldségtermesztés és állattartás az esetek nagy többségében a múlté. Ügynökségünk ebbõl kiindulva örömmel fogadta el a balassagyarmati székhelyû Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás felkérését egy közös, határon átnyúló kutatási projektben való részvételre. A Visegrádi Alap (VISEGRAD Fund Standard Grant) támogatásával a 2013 szeptemberétõl megvalósított pályázat június végén zárult. A balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás határ menti településein végzett kutatás célja a helyi forrás alapú gazdaságfejlesztési lehetõségek felkutatása és új megoldási lehetõségek feltárása volt. Az ELTE Humánökológia Tanszék oktatói, Lányi András, Bertényi Gábor és Farkas Gabriella vezetésével, a tanszék hallgatói által végzett kutatás szerint a két térség együtt alkot egy BIORÉGIÓT, melynek természetes gazdasági központja volt - és lehet újra - Balassagyarmat. Medvácz Lajos, az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás elnöke, Balassagyarmat Város polgármestere a projekt záró rendezvényén kiemelte, hogy szerinte az elmúlt 24 évben valami elromlott. Kiesett a helyi termelés, tönkrementek a korábbi gyümölcsösök, felgyorsult az elmenekülés a vidékrõl a városok irányába, ahol ennek kapcsán csak sokasodtak a szociális problémák. Bertényi Gábor erõsebben fogalmazott, õ az értelmiség és a középosztály dezertálásaként is illette a közel 20 éves negatív folyamatot, ugyanakkor kiemelte, hogy a tájhoz illeszkedõ helyi munkahelyteremtés komoly lépés lehet ahhoz, hogy ne szaladjon el mindenki. Ehhez viszont elengedhetetlen az olyan értékesítési csatorna, ami nem a globalizált kereskedelem ipari léptékeihez alkalmazkodik. A kiutat a kutatók a helyi léptékû, helyi természeti forrásokra és táji adottságokra építõ agrárium fejlesztésében látják, melynek évszázados hagyományai vannak az érintett térségben. A helyi agrárium újjáélesztésének érdekében még gazdálkodni képes vagy gazdálkodni vágyó embereket kerestek fel, és interjúkat készítettek velük. A Börzsönyre történelmileg jellemzõ állattartás és bogyósgyümölcs termesztés az Ipolyvölgy zöldségkerti- és borkultúrájával együtt kiegyensúlyozott termékválasztékot biztosíthat a térség lakosságának ellátására, például egy balassagyarmati termelõi piacon. A piacot azért tartják a rendszerszintû fejlesztés központi elemének, mert e nélkül szegényes lehetõségeik volnának a kistermelõknek terményeik értékesítésére. Az elgondolást cselekvés követte, s a projekt legfõbb eredményeként május 10-én megnyílt a balassagyarmati termelõi piac, mely nyitása óta minden szombaton várja az érdeklõdõket. A kutatás alapján a fõ cél a határ menti területeket felölelõ biorégió közös fejlesztése, életképessé tétele. Ennek eléréséhez arra lenne szükség, hogy a határ szlovákiai oldalán élõk is legálisan árulhassák a Balassagyarmati piacon kistermelõi portékáikat. A projekt keretén belül Novák Gabriella és Major Ágnes jogi szakértõk együttmûködésében felmértük az ezzel kapcsolatos jogszabályi lehetõségeket is, amit terveink szerint a jogi akadálymentesítés folyamata követ majd. A politikai szándék erre vonatkozóan már 2011 óta kinyilatkoztatásra került a Szlovák-Magyar Mezõgazdasági Vegyes Bizottság február 3-i ülésén. A jogszabályi háttér is rendelkezésre áll, hiszen mind a szlovák, mind a magyar jogalkotás az úgynevezett határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó európai szabályokat saját jogrendjébe bevezette, a kistermelõket támogató könnyített értékesítési és higiénia szabályokat is megalkották. A két ország közötti egyezmények pedig megteremtették a közizgatási és közegészségügyi hatóságiak munkájának összehangolásának és együttmûködésének lehetõségét a végrehajtás során esetlegesen felmerülõ akadályok elhárításában. Erre alapozva szeretnénk elõsegíteni a további harmonizációs folyamat mielõbbi megvalósulását. A projekt során szerzett tapasztalatokról készült tanulmány kétnyelvû kiadványban jelenik meg. A pályázat folytatásaként a projektpartnerek továbbra is fenntartják az együttmûködését és közösen dolgoznak egy élhetõbb, az itt élõk számára jobb megélhetési lehetõséget biztosító határtérség építésén. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség

5 2014. július Közélet - Kultúra Mi lesz veled, Sósárfürdő? Mindenképpen érdemes lenne helytörténeti kiadványban megírni a Zsélyhez tartozó, egykor szebb napokat is látott, mára azonban teljesen lepusztult Sósárfürdõ történetét. Nógrád megye monográfiájában olvasható: Noha Nógrád megyében, nevezetesen Füleki, Losonci, Balassagyarmati és Szécsényi járásokban igen sok savanyúvízforrás van, amelyeket a palócok által csevicének, feljebb pedig tót nyelven medokis -nek neveztetnek. Mégis oly hatalmas és rendkívüli gyógyerejû ásványvízzel ritkán bõvelkedik egy kerület, mint aminõ Zsély szomszédságában, úgynevezett Sósár pusztán létezik. /.../ Felette nevezetes azon különös tünemény, hogy alig 120 öl hosszúságban három nyitott forrás, vagyis kút vagyon. Az elsõ és legfelsõ szénsavas savanyú-, a középsõ közönséges jó ivóvíz, a szélsõ pedig iblány- és bûzénytartalmú vizet tartalmaz (a szerk. megj.: a jód magyarosítási kísérlete volt az iblány, a brómot pedig bûzényre magyarosították). /.../ Ezen fürdõhelység, mely a divényi szeniorátusi uradalom tulajdona, néhány évvel elõtt 8-10 vendégszobával és ugyanannyi fürdõhelyiséggel elláttatott ugyan, de még sok kívánnivalót hagy. Kár, ez a természet becses adománya, mely valóban feltûnõ értékekkel bír, itt éppen fel nem karoltatik, holott hason hatású fürdõk még külföldön is felette ritkák! Fájdalom, hogy a közömbösség még korunkban is oly nagy hatalom! Annyi leküzdhetetlen akadállyal bír. A közömbösség a múlt században is nagy hatalomnak számított, hiszen alig történt érdemi lépés a fürdõ megtartása, esetleg fejlesztés érdekében. A Zsélyrõl megjelent kis helytörténeti kiadványban pedig ez olvasható: A sósári források gyógyító hatását állítólag már az avarok is ismerték, és késõbb is kihasználták. A négy sósforrás közül a XVIII. században egyet arra használtak, hogy sót nyerjenek a helyi uradalom részére. A községtõl 3 km-re keletre levõ fürdõket említik a XIX. sz. közepén, így 1859-ben már két forrás vizét használták. A fürdõházban 14 kád volt. A XIX század második felében és a XX. század elején a fürdõket átalakították bõl megõrizték Manóssy Alajos építész tervét, melyet a fürdõvendégek elszállásolására használt ház átépítésére készített. A fürdõbázisú sós forrásokat a gyomorbetegségek és a légúti hurut gyógyítására használták. Az os években a fürdõket felújították, és május 9-tõl õszig /fõképpen szombaton és vasárnap/ reumatikus betegségek gyógyítására használták ig rendszeresen rendeztek Anna-bálokat. A fürdõkbe vezetõ utak felületét 1973-ban szilárd burkolattal látták el tõl a vizet melegítik. Erdészház is található itt tõl épített 10 személy elszállásolására alkalmas továbbképzõ és üdülõközpontot a Csehszlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat, késõbb a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat részére után a központot kiürítették, és napjainkig teljesen megszûntették, az épületeket pedig lebontották. Azóta eltelt immár lassan húsz év, és a fürdõhelyet benõtte a gyom, mutatós kis dzsungellé változott. Az arra járó ismeretlen még csak nem is sejthette, hogy ott valaha fürdõhely létezett. Ezt az áldatlan állapotot elégelte meg néhány helyi lelkes, a sósári forrásokért felelõsséget érzõ természetbarát, és idén nagy ambícióval hozzáfogott az egykori fürdõhely kitisztításához. Mi több, létrehozták a Sósári Források Polgári Társulást, hogy hivatalosan is eljárhassanak a fürdõhely revitalizálása érdekében. Nagy fába vágták a fejszéjüket, derült ki azon a július elején tartott találkozón, amelyre meghívták maguk közé Farkas Ivánt, a Magyar Közösség Pártja alelnökét, gazdasági szakemberét, Jámbor Lászlót, az MKP megyei képviselõjét és Lõrincz Máriát, a Középsõ-Ipoly Mente Régiófejlesztési Ügynökség igazgatóját. Mint azt Farkas Iván elmondta, nem reménytelen a helyzet, vannak pályázati lehetõségek, amelyekkel élni lehet, elõbb azonban az útból el kell távolítani néhány adminisztratív akadályt. /Br/ Kürtös 5 Falunap Ipolynagyfaluban Gyönyörû napsütötte reggelre ébredtünk június 28-án, aminek mindnyájan örültünk, ugyanis községünkben falunapi rendezvényre készültünk. Reggel 8-kor a gulyásfõzõ férfiak érkeztek elsõnek a kultúrházhoz. Öt katlanban készült különféle finomság. Tómus Tibor vadgulyást, Krasnica József sertésgulyást, Nagy Béla babgulyást, Bodonyi Zsolt birkagulyást és Kovács Árpád Varga Lászlóval csülökpörköltet készített. Dél felé a konyha is megtelt, vagy egy tucat fiatalasszony sütötte és töltötte a palacsintát, mintegy 1500 darabot készítettek el. Ezalatt a futballpályán már zajlottak az események. Négy falu futballcsapata mérte össze erejét, mégpedig Ipolyvece, Ipolykeszi, Ipolyhídvég és Ipolynagyfalu csapatai. A fiatalok röplabdáztak, asztaliteniszt játszottak, a legkisebbek az ugrálóvárban szórakozhattak, és arcukat ügyes kezek mesehõsökké változtatták. Tóth Gábor Piaggio márkájú tuk-tuk háromkerekû autójával fuvarozta a gyerekeket, nem kis örömükre. Fél háromra a szépen megterített asztalokhoz érkeztek lakosaink. Jó étvággyal fogyasztották a gulyásokat, dicsérve készítõiket. Fogyott a finom palacsinta is. Közben megérkeztek a kultúrmûsor szereplõi. Elsõként az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola diákjai adtak koncertet. Elbûvölték a hallgatóságot szép játékukkal és tisztán csengõ hangjukkal. A nagycsalomjai citerazenekar következett, õk is elnyerték a közönség tetszését. A szécsénykei asszonykórus szép énekeivel érdemelte ki a közönség tapsát. Az ipolyveceieket nõi és férfi éneklõcsoport is képviselte. Fergetegesen énekeltek, táncoltak és citeráztak. Jutalmul a közönség többször visszatapsolta õket. A mûsor záró száma a helyi nõi éneklõcsoport volt. Új mûsorblokkjuk szintén közönségsiker lett. A kultúrmûsor végén polgármesterünk, Kerata László mérnök megköszönte a szereplõknek a színvonalas mûsort, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármivel is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap ilyen szépen, tartalmasan teljen el. A falunapot hajnalig tartó diszkóval zárták a fiatalok. Szép nap volt: tartalmas mûsor, finom ebéd, kikapcsolódás és a jó érzés, hogy együtt volt falunk aprajanagyja. Aki eljött, jól érezte magát, aki nem jött, bánhatja. Bodonyi Ilona

6 6 Kürtös K u l t ú r a július Sikeres együttmûködés Bussán Egy település fejlõdésében fontos szerepet játszik a helyi lakosságnak a falu életébe való aktív bekapcsolódása és a más falvakkal kialakított kapcsolatrendszer is. Ennek jó példájának voltunk tanúi június végén Bussán, ahol Európai értékek - jogok - és lehetõségek címmel rendeztek falunappal egybekötött testvér-települési találkozót az Európai Bizottság támogatásával. Az önkormányzat ebben az évben kiszélesítette a már többéves jól mûködõ kapcsolatot Nógrádszakál településsel és az újabb keletû testvér-települési partnerséget Nepomuk városával, és elõször látta vendégül Szalmatercs községet, de a vendégek közt köszönthették a Budapestrõl érkezett delegációt is. Az új kapcsolatok kialakítása során fény derült arra, hogy Bussa és Szalmatercs történelmileg is kötõdik egymáshoz, ami szilárd alapja lehet a jövõbeni sikeres együttmûködésnek is. A háromnapos programsorozat gazdag lehetõségekkel szolgált, ahol a résztvevõk a kulturális, történelmi, közéleti és szakmai programok sokaságából választhattak. A vendégek megismerkedhettek az alsósztregovai Madách-kastély aktuális tárlatával és a térség kultúr-történeti nevezetességeivel. A szervezõk igyekeztek olyan programokat biztosítani, amelyek minden korosztály számára aktív és értékes idõtöltést biztosítottak. A rendezvény egyik fõ látványossága a korhû jelmezekben elõadott, a török idõket idézõ színes történelmi elõadás, amely bemutatta Bussa és Szalmatercs történelmi kapcsolódási pontjait is. A programban helyet kaptak a térségben jól ismert és elismert Melódia énekcsoport mellett többek között a fiatal tehetségek és a roma táncosok is. Mint immár hagyományosan, a szervezõk ebben az évben sem feledkeztek meg a Nepomuki Szent János-kápolnánál a közös imáról a vértanú szülõvárosából érkezett vendégek közremûködésével. A rendezvény a kulturális élményen és a szórakozáson túl lehetõséget biztosított a közvetlen találkozásra rég nem látott barátokkal, új emberek megismerésére és új kapcsolatok kialakítására. A szakmai programok elsõsorban a lakosság jóléti kérdéseire és olyan aktuális témákra irányultak, amelyek elõsegítik a települések közti hatékony együttmûködést. Az új testvér-települési kapcsolatok nemcsak új lehetõségeket, hanem új kihívásokat is jelentenek, amelyek nemcsak helyi vagy regionális szinten érintik az itt élõket, de a kulturális és nyelvi sokszínûség megõrzése mellett nyitnak az európai szemléletû fejlesztések felé is. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség Falunapot tartottunk Ipolyhídvégen Községünk lakói számára minden esztendõben az egyik leginkább várt esemény a helyi falunap. Idén már 13. alkalommal, július 5-én került sor az ipolyhídvégi falunap megrendezésére. Ebben az évben is színvonalas mûsort kínált a helyiek, a szomszédos települések, illetve a határon túlról érkezõ látogatók számára. Ipolyhídvég polgárai és az önkormányzat ismét nagy összefogásról tett tanúbizonyosságot, hiszen a rendezvényre már a helyi közösség által részben felújított szabadtéri színpadon került sor. Már a reggeli órákban elkezdõdött a sportpályán a készülõdés. A látogatók és szórakozni vágyók számára a falu ügyes szakácsmesterei 7 katlanban készítettek a finomnál finomabb gulyást, káposztát és vadgulyást. Gyermekek szórakozhattak a körhintán, ugrálhattak a légvárban, és fogyaszthattak vattacukrot. A fiatalok számára, képviselõi javaslatra, önerõbõl elkészült motokrosszpályát is birtokba vehették. A délutáni órákban barátságos focimérkõzés volt szervezve az öregfiúk és junior focisták csapatai közt. 17 órától megkezdõdtek a programok a színpadon is. A rendezvény résztvevõit, az érdeklõdõ és kikapcsolódni vágyó helybelieket Hocsák Marian polgármester köszöntötte. Vendégünk volt Csicsai Gábor is, a Most-Híd parlamenti képviselõje, aki szintén köszöntötte az ünneplõ résztvevõket. Ezután az ipolyhídvégi asszonykórus - amely a múlt esztendõben a helyi nyugdíjasklub mellett alakult - válogatást adott elõ a legismertebb népdalokból. A hölgyek nagy sikert arattak a közönség körében. A falusi élethez hozzátartozik az asszonyok pletykáló nyelve is, amelyrõl bizonyságot tettek a színpadon fellépõ dejtári pletykáló asszonyok, és jól megnevetették a közönséget. Aztán ismét a zene vette át az uralmat a színpadon. Az izsai Chesse Duó elõadásában számos ismert sláger hangzott fel. De a jókedvnek ezzel még nem volt vége, igazi sztárparádé vette kezdetét órától, s még a sporttal alaposan feltöltõdött férfiakat is a színpadhoz csalták a fülbemászó dallamok. A színpadon fellépett Eni, Szandyka, Kis Baxi és Dankó Szilvia. Ezután a tehetséges fiatalok Hippolit együttese tartott koncertet, és végül DJ Beni B szórakoztatta a résztvevõket. A közönséget nem is kellett sokáig biztatni, azonnal táncra is perdültek sokan, s hajnalig ropta együtt öreg és fiatal. A jól sikerült falunapért köszönet illeti községünk önkormányzatát és a falu minden segítõkész polgárát. /ZK/

7 2014. július Kultúra Kürtös 7 Színvonalas falunapot tartottak Nagycsalomján Nagycsalomja önkormányzata megbízásából tavaly egy terjedelmes, fényképekben, dokumentumokban bõvelkedõ értékes monográfia jelent meg a település múltjáról és jelenérõl. A Egyházascsalomiától Nagycsalomjáig címet viselõ kiadvány szerzõje, Csáky Károly arra vállalkozott, hogy a múlt emlékeit idézve vezesse el olvasóit a jelenig. Ebben olvasható, hogy Nagycsalomja honfoglalás utáni történelmi magva az Öregtemplom mellett és annak környékén keresendõ. A Pusztatemplomként is emlegetett építmény maradványait az elmúlt évek során szakemberek gondosan restaurálták, és felújításuk nyomán értékes mûemlékkel gazdagodott a község. Ezt csak azért említjük, mert július 6-án, vasárnap kora délután ezen a helyen szabadtéri katolikus szentmise és evangélikus istentisztelet bemutatásával vette kezdetét a falunapi ünnepség Ezt elõzte meg a Szlovák Tanítók Kamarazenekarának koncertje. Nagy Mihály polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevõit. A szentmise ünnepi szónoka a falu szülötte, Vanda Károly volt, az evangélikus szertartáson ugyancsak a falu szülötte, Zuzana Zlíziková Tóthová lelkésznõ szólt a jelenlevõkhöz, a legvégén pedig Maczkó Mária népdalénekes örvendeztette meg csodálatos hangjával a hallgatóságot. Az Öregtemplom színhelyén a budapesti Petrás Mária iparmûvész kerámiáiból nyílt kiállítás, és Balko Marian készítette el az Öregtemplom felújítási munkálatait bemutató képgalériát. A délutáni programok között szerepelt Maczkó Mária Magyar Örökségdíjas népdalénekes templomi koncertje, melynek repertoárjában túlnyomórészt egyházi énekek kaptak helyet. Nagyon sokan felkeresték a Dekungot, vagyis az I. Republika alatt épült védõvonal egyik megmaradt bunkerét, ahol I. és II. világháborús fegyverek kiállítása is várta az érdeklõdõket. Megtelt a szabadtéri színpad nézõtere, ahol késõ délután kezdõdött szórakoztató mûsor. Elsõként a helyi óvodások mutatkoztak be zenés, táncos programmal, õket követték a színpadon színes mûsorukkal a helyi iskola tanulói. Nagy sikert aratott fellépésével Bolerac Poljak Ljubka szólóénekes, közönségsikert aratott Villant Dávid gitárjátéka, és ezúttal is kitettek magukért a csalomjai citerások Rimóci Gábor vezetésével. Nagylóc testvértelepülés Rozmaring asszonykórusa nemcsak népviseletével, de énekhangjával is elnyerte a közönség tetszését, hasonlóképpen, igaz más mûfajban, a balassagyarmati zumbás lányok produkciója is. Az Erõs testvérek, ha úgy tetszik, a két paraszt, Erõs Karcsi és Erõs Pista mulatós koncertje zárta a szórakoztató mûsort. A Bodzsár Gyula vezette délutáni rendezvény krónikájához tartozik a gulyásfõzõverseny, a nagylóci asszonyok által készített finom laska kóstolója, a bõrdíszmûves-foglalkozás és - a gyerekek nagy örömére - az ingyenes ugrálóvár. Az esti táncmulatságon a Fenix együttes húzta a talpalávalót. /B.Gy./

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem

III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem III. Alsószeli Jurta Napok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem 2007. június 29 július 1. Tisztelt Hölgyem / Uram! 2007. június 29 - július 1. közt, immár harmadik alkalommal, a Zele törzs és az

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot.

Rajnai Gábor bemutatta Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének célját, munkáját, az Országos Géniusz Tehetségprogramot. Egressy Géniusz Tehetségnap 2011. április 7-én került sor az Egressy Géniusz Tehetségnapra, amelynek részét képezte a Fülemüle Országos Informatika Verseny díjkiosztója is. A Tehetségnap részletes programja,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 Szolnok, 2013. 05. 29. Szalkai Mária HMTT titkára Az élet egyikünk számára sem könnyű. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve

Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Az Ózdi Mûvelõdési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve Ózd, 2008 AZ ÓZDI MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna igazgató, Ózdi Mûvelõdési Intézmények

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be.

Tepszis Barbara és Jáger Balázs tanulók jelenete egy hallássérült kislány és egy épp hallású fiú találkozását mutatta be. Tanulók produkciói: A programot a szervező iskolák az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Dr. Török Béla Általános Iskola valamint a Benedek Elek EGYMI tanulóinak produkciói színesítették.

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben