KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni Európa napjainkban. Nursiai Szent Benedek, a bencés rend alapítója és regulájának kidolgozója, a nyugati kereszténység védõszentjeként és a nyugati szerzetesség atyjaként is ismert. 50 évvel ezelõtt, l964-ben Szent Benedek lett Európa védõszentje is. Amióta az Európa Unió tagjai vagyunk sokadmagunkkal, sok változást kellett megélnünk, amelyek nem mindegyike szolgálta, szolgálja javunkat. Változtatni dolgokon azonban csak úgy lehet, ha részesei vagyunk a folyamatoknak. Ez mindig is így volt. A pozitív változásokat legtöbbször hosszan tartó negatív jellegû folyamatok elõzik meg. Mit lehet addig tenni? Kitartani és küzdeni, nem feladni. Legyen az gazdasági, társadalompolitikai vagy ideológiai probléma. Mindhárom feltételezi egymást, szinte sokszor lehetetlen õket különválasztani egymástól. Nem árt ezek felett elgondolkodni különösen akkor, amikor a napokban emlékeztünk az apostoli testvérpárról, Cirillrõl és Metódról, akiket II. János Pál pápa 1980-ban Európa társvédõszentjeinek nyilvánított. A világ öt földrésze közül Európa volt az elsõ, melynek lakói közt elterjedt a kereszténység. Háromszáz éves üldözés után a Római Birodalom hivatalosan keresztény lett. A XIX-XX. században azonban úgy alakult Európa történelme, hogy több országban a keresztények kisebbségbe kerültek. Állnak még a régi templomok, mûködik az egyházi szervezet, de a társadalom egészét egyre kevésbé hatja át a keresztény szellem. Lássunk egy példát. A brit társadalom megosztásával vádolja április 21-én közzétett nyílt levelében többtucatnyi brit közéleti személyiség David Cameron miniszterelnököt - aki a közelmúltban keresztény országnak nevezte Nagy-Britanniát - és tiltakoztak e megjelölés ellen. A 2011-ben elvégzett brit népszámlálás során a magukat keresztényként azonosító britek aránya ötvenkilenc százalék volt a tíz évvel korábbi felmérésben rögzített hetvenkét százalék helyett; ez azt jelenti, hogy egy évtized alatt 4,1 millióval csökkent a magukat kereszténynek vallók száma Nagy-Britanniában. Csodálkozunk, ha Brüsszel úgy viselkedik, ahogyan viselkedik? De csak Brüsszel? A tagállamok is inkább egymást gáncsolják, mint sem segítenék. Mindenki a saját (?) pecsenyéjét sütögetné a másik ellenében. Például Szlovákia után Románia is kérte belépését abba a luxemburgi perbe, amelyet a Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés beterjesztõi indítottak a kezdeményezés bejegyzését elutasító Európai Bizottság ellen az Európai Unió bíróságán. Bukarest is meg akarja elõzni, hogy uniós hatáskörbe kerüljenek a tagállamokban élõ kisebbségek jogaival kapcsolatos kérdések. A javaslatcsomag kisebbségi nyelvi, oktatási, kulturális kérdésekben, a regionális politikában, a diszkriminációellenesség, a médiaszabályozás és a támogatáspolitika területén javasolt intézkedéseket az EU-nak, de bejegyzését elutasították. Hát így állunk, miközben nálunk is standard feletti jogokról beszélnek. Alig választották meg Csáky Pált az EP Petíciós Bizottságának alelnökévé, hazai berkekben már hazaárulónak tartják, és felszólították, hogy azonnal mondjon le brüsszeli mandátumáról, mert szerintük nem a szlovák államot képviseli az EPben. Milyen bizottságról is van szó? Ez a bizottság emberjogi és kisebbségvédelmi szempontból az EP legfontosabb bizottsága, tavaly ez a bizottság tárgyalta az állampolgári jogaiktól akaratuk ellenére megfosztott szlovákiai polgárok ügyét, illetve a Beneš-dekrétumokról szóló beadványt is. Ugye így már érthetõbb a hazai reagálások hevessége. Erre csak azt tudjuk mondani, hogy haza (akár kicsi, akár nagy) csak ott van, ahol jog is van. Sajtóhírek alapján Balogh Gábor 65 Vannak jó lelkek még a földön; / De elrejtőznek a világ elül. / Éltük szerény, csöndes, magános, / Dobszóval, vak lármával nem di csért. / Erényüknek czégére nincsen; / Vannak jó lelkek még a földön! / Vigasztalásul vallom és hiszem. / Megtűrve, mint árvák, ugy élnek, / És nem irigyli sorsuk' senki sem. Reviczky Gyula: Jó lelkek

2 2 Kürtös K ö z é l e t július Gondolatébresztő Márciusi számunkban indítottuk el azt a sorozatot, melyben egy-egy gondolatébresztõ témával foglalkozunk. Mostani témakörünk: Egyedül gyengék vagyunk, a közösségben erõ van. Hangja nem olyan csodálatos, mint a tolla. Amikor félelem nélkül kitárja tollazatát legyezõszerûn, hívogató szépségét mutatja meg. Talán ingerlékenyen, talán semmitõl sem zavartatva tölti idejét, mégis mindig szép. Ami éppen mert sajátos, mert máshoz alig hasonlatos, magára vonja a figyelmet. Ami mindenki figyelmét elkerüli, úgy tûnik, magára marad. Van szerepe annak, hogy valami magára vonja figyelmünket, de van tanulsága is annak, ha a környezet könyörtelenül elfordul tõlünk. Ami mindenkié, könnyen lesz senkié. Ami csak egyé, elrejtettségében nem válik közkinccsé. A szemnek szépet megszerzi az erõs, kalapjába tûzi tollát, büszkélkedik vele. Ám ami csak büszkélkedni való, kevésbé alkalmas a hétköznapok szürke teendõinek ellátására. A ritka és a gyakori, a különleges és a tömeges mind-mind értékes és fontos a maga helyén. Aki nem tudja megosztani másokkal kincseit, nem tudja azokat megsokszorozni. A fájdalom megosztva csökken, az öröm megosztva megsokszorozódik. Saját helyünket a közösségben különös törvények szabályozzák. Adottságaink érvényesülése a közösség ajándéka. Ami a páva tollának egyetlen szálán szinte semmi, az a toll egészében szemrevaló mintázat része. Még az értelmetlennek, nyersnek tûnõ dolgok is hozzájárulnak a közösség arculatához. Szavak, gesztusok, érzelmek, tudás, kötelezettségek képezik részét az egésznek. Kell, hogy legyenek olyanok, akik összekapcsolják ép egésszé az önmaguknak elégnek látszó kis egységeket. A közösség elfogadtatja tagjait egymással. A barátokat sem csupán a szimpátia alapján tartjuk számon, a családtagokat nem válogatjuk össze. Az egymáshoz rendeltség, az egymás mellett állás saját jellegzetességeiden túl megajándékoz a család, a közösség arculatával is. Mit adsz önmagádból, családodnak, barátaidnak, a közösségednek? Építed, vagy talán bomlasztod a családot, a közösséget? Vállalod a közösség arculatát? Mit tehetnél még családodért, közösségedért? Mit vársz a családtól, barátaidtól? Adod-e te azt másoknak, amit elvársz tõlük? Újjáalakult a Csemadok alapszervezete Ipolynagyfaluban már a múlt század közepétõl mûködött a Csemadok, ugyanakkor ez a rövidítés még mást jelentett. Jelentõs volt a tagság száma, és munkájuk sokrétû. Színdarabokat, táncmulatságokat, esztrádmûsorokat szerveztek. Késõbb megalakult a nõi majd a férfi éneklõcsoport is. Mindkét csoport országos szinten is méltóképpen képviselte községünket. A 80-as évek végén elõször a férfi, majd a nõi csoport is szétszéledt. Két éve a nõi éneklõcsoport újjászervezõdött, és hozza a régi formáját. Látva az asszonyok, lányok tenni akarását, áldozatkész munkáját, már egy ideje foglalkoztatott a gondolat, hogy erre a csapatra alapozva újjá lehetne alapítani az alapszervezetet. Gondolatomat megosztottam a többiekkel, akik kivétel nélkül pozitívan álltak a dologhoz. Így kapcsolatba léptem Kliment Évával, a Csemadok NTV titkárával. Örömmel fogadta döntésünket, s rövidesen meg is látogatott minket, hogy megbeszéltük az újjáalakulás feltételeit. Így aztán július 8-án az Ipolynagyfalui Csemadok Alapszervezet újjáalakult 15 taggal. Terveink szerények, de igyekezni fogunk, hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk nemzeti kultúránk ápolásához, ismertetéséhez és megõrzéséhez. Várjuk sorainkba mindazokat, akik falunk kulturális életét velünk együtt, egyként szeretnék gyarapítani. Bodonyi Ilona A Most Híd járási konferenciájáról A Most-Híd június 28-án Inámban tartotta járási konferenciáját, amelyen az országos elnökséget Simon Zsolt, Solymos László és Forró Zoltán képviselte. A párt országos elnöksége május 26-án döntött az eddigi járási elnök visszahívásáról, és ezt követõen kinevezte a járási koordinátort Lestyánszky Viktor személyében. A járási konferencián a küldöttek megválasztották a szeptemberben tartandó Országos Kongresszus küldötteit Lestyánszky Viktor és Nagy József, a járási elnökség tagjait Nagy József, Szuchánszky Pál, Tómus Tibor, Vido József és Vízi József személyében. A tanácskozáson fontos napirendi pontként szerepelt még az önkormányzati választásokra való felkészülés. Az új járási vezetõt, Lestyánszky Viktort kérdeztük: - Milyen elképzelésekkel vette át a járási szervezet irányítását? - Fontos feladatomnak tartom új klubok létrehozását, a taglétszám növelését, a kommunikáció javítását párton belül és kívül. Továbbá kulturális és sportrendezvények szervezését, és kezdeményezni fogom, hogy az országos elnökség tagjai gyakrabban találkozzanak járásunk polgáraival. - Lát lehetõséget a Most-Híd és az MKP együttmûködésére járási szinten? - Nem sokkal hivatalos kinevezésem után megkerestem az MKP járási elnökét, akivel a két párt helyi, illetve járási szinten történõ együttmûködésének lehetõségeirõl folytattam tájékoztató jellegû megbeszélést. Szeretném hinni, hogy kezdeményezésemnek folytatása lesz, és a két párt járási elnöksége között hivatalos megbeszélésekre is sor kerül. /Br/

3 2014. július Oktatás Kürtös 3 Táncosaink az Európa Kupán Egyre több szállal kötõdnek össze a határ menti települések megyénkben. Gazdasági, kereskedelmi, kulturális, baráti kapcsolatokat épít Balassagyarmat is. Néha a véletlen is besegít, és eredményeképpen a sport területén is lehetõség nyílt együttmûködésre. Mi is történt a tavasszal? A Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tánctanára, Sebjánné Rabóczki Terézia 5 éve tanítja a táncos növendékeket Ipolybalogon is, egyúttal a Vitalitás Sportegyesület táncosait versenyezteti több táncszövetségben. Legtehetségesebb ipolybalogi tanítványainak felajánlotta a versenyzés lehetõségét a sportegyesületben, melynek eredményeképpen a Magyar Látványtánc Sportszövetség területi döntõjén és országos bajnokságán vettek részt a gyerekek a következõ eredménnyel: Marinec Fatima (Lukanénye), Balázs Réka Mária, Cseri Gabriella (Ipolybalog): formáció 2. hely. Marinec Fatima-Balázs Réka duó ezüst minõsítés Marinec Fatima: szóló 1. hely. Böjtös Bianka (Ipolykeszi) - Nagy Sára (Ipolybalog) duó 4. hely. Egy másik táncszövetség, a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetségének Magyar Bajnokságán Balázs Réka 4. lett; párjával, Marinec Fatimával pedig a 2. helyet szerezte meg, mindkét koreográfia jogot szerzett az Európa Kupán való indulásra. Sajnos, Fatima gyönyörû szólója, a Pillangó 6. helyezésével nem jutott tovább. Megjegyzésként álljon itt, hogy abban a kategóriában, amelyben versenyzett, csak két életkori besorolás van: 14 év alatti és afölötti. Õ volt a legfiatalabb a versenyzõk között..és akkor a felkészítõ tanár fejében kattogni kezdenek a fogaskerekek Szlovákiában szünetelteti tevékenységét a nemzetközi szövetség (International Federation of Modern Dance Sport) szlovák tagszervezete, tehát nem szerveztek kvalifikációs versenyt. A tanárnõ pedig - a szülõkkel egyeztetve - benevezte tanítványait Szlovákia képviseletében az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola versenyzõiként. A csapat vezetõje, menedzsere az iskola igazgatója, Híves István. A háromnapos verseny június utolsó hétvégéjén zajlott a Soroksári Sportcsarnokban (Budapest) 6 ország 1100 versenyzõjének több mint 600 koreográfiájával. A mûvészeti iskola táncosai a következõ eredményeket érték el: Balázs Réka - Marinec Fatima: 1. Böjtös Bianka - Nagy Sára: 4. és 5. Böjtös Bianka csoportban: 3. Marinec Fatima: szóló 3.,6.,7. Annak tudatában, hogy a nemzeti bajnokságok helyezettjei juthatnak a nemzetközi versenyekre, csak gratulálni tudunk a teljesítményükhöz! Sebjánné Rabóczki Terézia Elballagtak a vén diákok Féltve õrzött álmunk mindig visz tovább, Megtart, mint egy háló, ringat, hogyha fáj. Néha majd az úton zsákutcába érsz, De közben annyi újat átélsz és remélsz. (Hooligans) A tanév utolsó napján került sor a Mikszáth Kálmán MTNY Alapiskolában Ipolyvarbón a kilencedikes diákok ballagására. Ünneplõbe öltöztek a tantermek, a folyosók, búcsúdalok hangja zengett az egész iskolában. A diákok, tanárok, szülõk, valamint minden kedves meghívott vendégünk egy ünnepi mûsor résztvevõje lehetett, amelynek keretén belül mondtak köszönetet a ballagók a szüleiknek, tanáraiknak egyaránt. A megható mûsor után az ünnepség résztvevõi tanévzáró szentmisén vettek részt, melyet ünnepi fogadás követett az iskola éttermében. Minden kedves búcsúzó diákunknak, akiket nehéz szívvel engedtünk el, kívánjuk, hogy: Mindig legyen elõtted út, Fújjon a szél a hátad mögül, És mindaddig, amíg nem találkozunk, Hordozzon az Isten a tenyerén. CHE Az Ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola végzõs diákjai: Felsõ sor: Gergely Fanni, Bolgár Enikõ, Èernuš Gergely, Dúló Péter, Bartalos Angelika, Gajdács Viktória, Jablonský Benjámin, Lõcse Benjámin, Šebian Alexandra, Rusòák Gergely Alsó sor: Zolcer Gábor, Radoš Nikolas, Lenický Krisztián, Mihaloviè Ádám, Škerlec Bianka, Lõcse Ferenc, Máté Péter, Oroszlány Bianka

4 4 Kürtös Közélet július VIDÉKFEJLESZTÉSI KUTATÁS AZ IPOLY MENTÉN Az Ipoly mentére jellemzõ, hogy a határ mindkét oldalán a növény- és állattenyésztésnek egyaránt kedvezõ klimatikus és domborzati viszonyokkal rendelkezik. Mára már a gazdag agrárhagyományokkal és munkakultúrával rendelkezõ régióban az egykor virágzó, sok embert foglalkoztató mezõgazdasági termelés, a családi jövedelmet kiegészítõ háztáji zöldségtermesztés és állattartás az esetek nagy többségében a múlté. Ügynökségünk ebbõl kiindulva örömmel fogadta el a balassagyarmati székhelyû Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás felkérését egy közös, határon átnyúló kutatási projektben való részvételre. A Visegrádi Alap (VISEGRAD Fund Standard Grant) támogatásával a 2013 szeptemberétõl megvalósított pályázat június végén zárult. A balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás határ menti településein végzett kutatás célja a helyi forrás alapú gazdaságfejlesztési lehetõségek felkutatása és új megoldási lehetõségek feltárása volt. Az ELTE Humánökológia Tanszék oktatói, Lányi András, Bertényi Gábor és Farkas Gabriella vezetésével, a tanszék hallgatói által végzett kutatás szerint a két térség együtt alkot egy BIORÉGIÓT, melynek természetes gazdasági központja volt - és lehet újra - Balassagyarmat. Medvácz Lajos, az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás elnöke, Balassagyarmat Város polgármestere a projekt záró rendezvényén kiemelte, hogy szerinte az elmúlt 24 évben valami elromlott. Kiesett a helyi termelés, tönkrementek a korábbi gyümölcsösök, felgyorsult az elmenekülés a vidékrõl a városok irányába, ahol ennek kapcsán csak sokasodtak a szociális problémák. Bertényi Gábor erõsebben fogalmazott, õ az értelmiség és a középosztály dezertálásaként is illette a közel 20 éves negatív folyamatot, ugyanakkor kiemelte, hogy a tájhoz illeszkedõ helyi munkahelyteremtés komoly lépés lehet ahhoz, hogy ne szaladjon el mindenki. Ehhez viszont elengedhetetlen az olyan értékesítési csatorna, ami nem a globalizált kereskedelem ipari léptékeihez alkalmazkodik. A kiutat a kutatók a helyi léptékû, helyi természeti forrásokra és táji adottságokra építõ agrárium fejlesztésében látják, melynek évszázados hagyományai vannak az érintett térségben. A helyi agrárium újjáélesztésének érdekében még gazdálkodni képes vagy gazdálkodni vágyó embereket kerestek fel, és interjúkat készítettek velük. A Börzsönyre történelmileg jellemzõ állattartás és bogyósgyümölcs termesztés az Ipolyvölgy zöldségkerti- és borkultúrájával együtt kiegyensúlyozott termékválasztékot biztosíthat a térség lakosságának ellátására, például egy balassagyarmati termelõi piacon. A piacot azért tartják a rendszerszintû fejlesztés központi elemének, mert e nélkül szegényes lehetõségeik volnának a kistermelõknek terményeik értékesítésére. Az elgondolást cselekvés követte, s a projekt legfõbb eredményeként május 10-én megnyílt a balassagyarmati termelõi piac, mely nyitása óta minden szombaton várja az érdeklõdõket. A kutatás alapján a fõ cél a határ menti területeket felölelõ biorégió közös fejlesztése, életképessé tétele. Ennek eléréséhez arra lenne szükség, hogy a határ szlovákiai oldalán élõk is legálisan árulhassák a Balassagyarmati piacon kistermelõi portékáikat. A projekt keretén belül Novák Gabriella és Major Ágnes jogi szakértõk együttmûködésében felmértük az ezzel kapcsolatos jogszabályi lehetõségeket is, amit terveink szerint a jogi akadálymentesítés folyamata követ majd. A politikai szándék erre vonatkozóan már 2011 óta kinyilatkoztatásra került a Szlovák-Magyar Mezõgazdasági Vegyes Bizottság február 3-i ülésén. A jogszabályi háttér is rendelkezésre áll, hiszen mind a szlovák, mind a magyar jogalkotás az úgynevezett határon átnyúló szolgáltatásokra vonatkozó európai szabályokat saját jogrendjébe bevezette, a kistermelõket támogató könnyített értékesítési és higiénia szabályokat is megalkották. A két ország közötti egyezmények pedig megteremtették a közizgatási és közegészségügyi hatóságiak munkájának összehangolásának és együttmûködésének lehetõségét a végrehajtás során esetlegesen felmerülõ akadályok elhárításában. Erre alapozva szeretnénk elõsegíteni a további harmonizációs folyamat mielõbbi megvalósulását. A projekt során szerzett tapasztalatokról készült tanulmány kétnyelvû kiadványban jelenik meg. A pályázat folytatásaként a projektpartnerek továbbra is fenntartják az együttmûködését és közösen dolgoznak egy élhetõbb, az itt élõk számára jobb megélhetési lehetõséget biztosító határtérség építésén. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség

5 2014. július Közélet - Kultúra Mi lesz veled, Sósárfürdő? Mindenképpen érdemes lenne helytörténeti kiadványban megírni a Zsélyhez tartozó, egykor szebb napokat is látott, mára azonban teljesen lepusztult Sósárfürdõ történetét. Nógrád megye monográfiájában olvasható: Noha Nógrád megyében, nevezetesen Füleki, Losonci, Balassagyarmati és Szécsényi járásokban igen sok savanyúvízforrás van, amelyeket a palócok által csevicének, feljebb pedig tót nyelven medokis -nek neveztetnek. Mégis oly hatalmas és rendkívüli gyógyerejû ásványvízzel ritkán bõvelkedik egy kerület, mint aminõ Zsély szomszédságában, úgynevezett Sósár pusztán létezik. /.../ Felette nevezetes azon különös tünemény, hogy alig 120 öl hosszúságban három nyitott forrás, vagyis kút vagyon. Az elsõ és legfelsõ szénsavas savanyú-, a középsõ közönséges jó ivóvíz, a szélsõ pedig iblány- és bûzénytartalmú vizet tartalmaz (a szerk. megj.: a jód magyarosítási kísérlete volt az iblány, a brómot pedig bûzényre magyarosították). /.../ Ezen fürdõhelység, mely a divényi szeniorátusi uradalom tulajdona, néhány évvel elõtt 8-10 vendégszobával és ugyanannyi fürdõhelyiséggel elláttatott ugyan, de még sok kívánnivalót hagy. Kár, ez a természet becses adománya, mely valóban feltûnõ értékekkel bír, itt éppen fel nem karoltatik, holott hason hatású fürdõk még külföldön is felette ritkák! Fájdalom, hogy a közömbösség még korunkban is oly nagy hatalom! Annyi leküzdhetetlen akadállyal bír. A közömbösség a múlt században is nagy hatalomnak számított, hiszen alig történt érdemi lépés a fürdõ megtartása, esetleg fejlesztés érdekében. A Zsélyrõl megjelent kis helytörténeti kiadványban pedig ez olvasható: A sósári források gyógyító hatását állítólag már az avarok is ismerték, és késõbb is kihasználták. A négy sósforrás közül a XVIII. században egyet arra használtak, hogy sót nyerjenek a helyi uradalom részére. A községtõl 3 km-re keletre levõ fürdõket említik a XIX. sz. közepén, így 1859-ben már két forrás vizét használták. A fürdõházban 14 kád volt. A XIX század második felében és a XX. század elején a fürdõket átalakították bõl megõrizték Manóssy Alajos építész tervét, melyet a fürdõvendégek elszállásolására használt ház átépítésére készített. A fürdõbázisú sós forrásokat a gyomorbetegségek és a légúti hurut gyógyítására használták. Az os években a fürdõket felújították, és május 9-tõl õszig /fõképpen szombaton és vasárnap/ reumatikus betegségek gyógyítására használták ig rendszeresen rendeztek Anna-bálokat. A fürdõkbe vezetõ utak felületét 1973-ban szilárd burkolattal látták el tõl a vizet melegítik. Erdészház is található itt tõl épített 10 személy elszállásolására alkalmas továbbképzõ és üdülõközpontot a Csehszlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat, késõbb a Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat részére után a központot kiürítették, és napjainkig teljesen megszûntették, az épületeket pedig lebontották. Azóta eltelt immár lassan húsz év, és a fürdõhelyet benõtte a gyom, mutatós kis dzsungellé változott. Az arra járó ismeretlen még csak nem is sejthette, hogy ott valaha fürdõhely létezett. Ezt az áldatlan állapotot elégelte meg néhány helyi lelkes, a sósári forrásokért felelõsséget érzõ természetbarát, és idén nagy ambícióval hozzáfogott az egykori fürdõhely kitisztításához. Mi több, létrehozták a Sósári Források Polgári Társulást, hogy hivatalosan is eljárhassanak a fürdõhely revitalizálása érdekében. Nagy fába vágták a fejszéjüket, derült ki azon a július elején tartott találkozón, amelyre meghívták maguk közé Farkas Ivánt, a Magyar Közösség Pártja alelnökét, gazdasági szakemberét, Jámbor Lászlót, az MKP megyei képviselõjét és Lõrincz Máriát, a Középsõ-Ipoly Mente Régiófejlesztési Ügynökség igazgatóját. Mint azt Farkas Iván elmondta, nem reménytelen a helyzet, vannak pályázati lehetõségek, amelyekkel élni lehet, elõbb azonban az útból el kell távolítani néhány adminisztratív akadályt. /Br/ Kürtös 5 Falunap Ipolynagyfaluban Gyönyörû napsütötte reggelre ébredtünk június 28-án, aminek mindnyájan örültünk, ugyanis községünkben falunapi rendezvényre készültünk. Reggel 8-kor a gulyásfõzõ férfiak érkeztek elsõnek a kultúrházhoz. Öt katlanban készült különféle finomság. Tómus Tibor vadgulyást, Krasnica József sertésgulyást, Nagy Béla babgulyást, Bodonyi Zsolt birkagulyást és Kovács Árpád Varga Lászlóval csülökpörköltet készített. Dél felé a konyha is megtelt, vagy egy tucat fiatalasszony sütötte és töltötte a palacsintát, mintegy 1500 darabot készítettek el. Ezalatt a futballpályán már zajlottak az események. Négy falu futballcsapata mérte össze erejét, mégpedig Ipolyvece, Ipolykeszi, Ipolyhídvég és Ipolynagyfalu csapatai. A fiatalok röplabdáztak, asztaliteniszt játszottak, a legkisebbek az ugrálóvárban szórakozhattak, és arcukat ügyes kezek mesehõsökké változtatták. Tóth Gábor Piaggio márkájú tuk-tuk háromkerekû autójával fuvarozta a gyerekeket, nem kis örömükre. Fél háromra a szépen megterített asztalokhoz érkeztek lakosaink. Jó étvággyal fogyasztották a gulyásokat, dicsérve készítõiket. Fogyott a finom palacsinta is. Közben megérkeztek a kultúrmûsor szereplõi. Elsõként az Ipolybalogi Mûvészeti Alapiskola diákjai adtak koncertet. Elbûvölték a hallgatóságot szép játékukkal és tisztán csengõ hangjukkal. A nagycsalomjai citerazenekar következett, õk is elnyerték a közönség tetszését. A szécsénykei asszonykórus szép énekeivel érdemelte ki a közönség tapsát. Az ipolyveceieket nõi és férfi éneklõcsoport is képviselte. Fergetegesen énekeltek, táncoltak és citeráztak. Jutalmul a közönség többször visszatapsolta õket. A mûsor záró száma a helyi nõi éneklõcsoport volt. Új mûsorblokkjuk szintén közönségsiker lett. A kultúrmûsor végén polgármesterünk, Kerata László mérnök megköszönte a szereplõknek a színvonalas mûsort, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármivel is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap ilyen szépen, tartalmasan teljen el. A falunapot hajnalig tartó diszkóval zárták a fiatalok. Szép nap volt: tartalmas mûsor, finom ebéd, kikapcsolódás és a jó érzés, hogy együtt volt falunk aprajanagyja. Aki eljött, jól érezte magát, aki nem jött, bánhatja. Bodonyi Ilona

6 6 Kürtös K u l t ú r a július Sikeres együttmûködés Bussán Egy település fejlõdésében fontos szerepet játszik a helyi lakosságnak a falu életébe való aktív bekapcsolódása és a más falvakkal kialakított kapcsolatrendszer is. Ennek jó példájának voltunk tanúi június végén Bussán, ahol Európai értékek - jogok - és lehetõségek címmel rendeztek falunappal egybekötött testvér-települési találkozót az Európai Bizottság támogatásával. Az önkormányzat ebben az évben kiszélesítette a már többéves jól mûködõ kapcsolatot Nógrádszakál településsel és az újabb keletû testvér-települési partnerséget Nepomuk városával, és elõször látta vendégül Szalmatercs községet, de a vendégek közt köszönthették a Budapestrõl érkezett delegációt is. Az új kapcsolatok kialakítása során fény derült arra, hogy Bussa és Szalmatercs történelmileg is kötõdik egymáshoz, ami szilárd alapja lehet a jövõbeni sikeres együttmûködésnek is. A háromnapos programsorozat gazdag lehetõségekkel szolgált, ahol a résztvevõk a kulturális, történelmi, közéleti és szakmai programok sokaságából választhattak. A vendégek megismerkedhettek az alsósztregovai Madách-kastély aktuális tárlatával és a térség kultúr-történeti nevezetességeivel. A szervezõk igyekeztek olyan programokat biztosítani, amelyek minden korosztály számára aktív és értékes idõtöltést biztosítottak. A rendezvény egyik fõ látványossága a korhû jelmezekben elõadott, a török idõket idézõ színes történelmi elõadás, amely bemutatta Bussa és Szalmatercs történelmi kapcsolódási pontjait is. A programban helyet kaptak a térségben jól ismert és elismert Melódia énekcsoport mellett többek között a fiatal tehetségek és a roma táncosok is. Mint immár hagyományosan, a szervezõk ebben az évben sem feledkeztek meg a Nepomuki Szent János-kápolnánál a közös imáról a vértanú szülõvárosából érkezett vendégek közremûködésével. A rendezvény a kulturális élményen és a szórakozáson túl lehetõséget biztosított a közvetlen találkozásra rég nem látott barátokkal, új emberek megismerésére és új kapcsolatok kialakítására. A szakmai programok elsõsorban a lakosság jóléti kérdéseire és olyan aktuális témákra irányultak, amelyek elõsegítik a települések közti hatékony együttmûködést. Az új testvér-települési kapcsolatok nemcsak új lehetõségeket, hanem új kihívásokat is jelentenek, amelyek nemcsak helyi vagy regionális szinten érintik az itt élõket, de a kulturális és nyelvi sokszínûség megõrzése mellett nyitnak az európai szemléletû fejlesztések felé is. Lõrincz Mária Középsõ-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési Ügynökség Falunapot tartottunk Ipolyhídvégen Községünk lakói számára minden esztendõben az egyik leginkább várt esemény a helyi falunap. Idén már 13. alkalommal, július 5-én került sor az ipolyhídvégi falunap megrendezésére. Ebben az évben is színvonalas mûsort kínált a helyiek, a szomszédos települések, illetve a határon túlról érkezõ látogatók számára. Ipolyhídvég polgárai és az önkormányzat ismét nagy összefogásról tett tanúbizonyosságot, hiszen a rendezvényre már a helyi közösség által részben felújított szabadtéri színpadon került sor. Már a reggeli órákban elkezdõdött a sportpályán a készülõdés. A látogatók és szórakozni vágyók számára a falu ügyes szakácsmesterei 7 katlanban készítettek a finomnál finomabb gulyást, káposztát és vadgulyást. Gyermekek szórakozhattak a körhintán, ugrálhattak a légvárban, és fogyaszthattak vattacukrot. A fiatalok számára, képviselõi javaslatra, önerõbõl elkészült motokrosszpályát is birtokba vehették. A délutáni órákban barátságos focimérkõzés volt szervezve az öregfiúk és junior focisták csapatai közt. 17 órától megkezdõdtek a programok a színpadon is. A rendezvény résztvevõit, az érdeklõdõ és kikapcsolódni vágyó helybelieket Hocsák Marian polgármester köszöntötte. Vendégünk volt Csicsai Gábor is, a Most-Híd parlamenti képviselõje, aki szintén köszöntötte az ünneplõ résztvevõket. Ezután az ipolyhídvégi asszonykórus - amely a múlt esztendõben a helyi nyugdíjasklub mellett alakult - válogatást adott elõ a legismertebb népdalokból. A hölgyek nagy sikert arattak a közönség körében. A falusi élethez hozzátartozik az asszonyok pletykáló nyelve is, amelyrõl bizonyságot tettek a színpadon fellépõ dejtári pletykáló asszonyok, és jól megnevetették a közönséget. Aztán ismét a zene vette át az uralmat a színpadon. Az izsai Chesse Duó elõadásában számos ismert sláger hangzott fel. De a jókedvnek ezzel még nem volt vége, igazi sztárparádé vette kezdetét órától, s még a sporttal alaposan feltöltõdött férfiakat is a színpadhoz csalták a fülbemászó dallamok. A színpadon fellépett Eni, Szandyka, Kis Baxi és Dankó Szilvia. Ezután a tehetséges fiatalok Hippolit együttese tartott koncertet, és végül DJ Beni B szórakoztatta a résztvevõket. A közönséget nem is kellett sokáig biztatni, azonnal táncra is perdültek sokan, s hajnalig ropta együtt öreg és fiatal. A jól sikerült falunapért köszönet illeti községünk önkormányzatát és a falu minden segítõkész polgárát. /ZK/

7 2014. július Kultúra Kürtös 7 Színvonalas falunapot tartottak Nagycsalomján Nagycsalomja önkormányzata megbízásából tavaly egy terjedelmes, fényképekben, dokumentumokban bõvelkedõ értékes monográfia jelent meg a település múltjáról és jelenérõl. A Egyházascsalomiától Nagycsalomjáig címet viselõ kiadvány szerzõje, Csáky Károly arra vállalkozott, hogy a múlt emlékeit idézve vezesse el olvasóit a jelenig. Ebben olvasható, hogy Nagycsalomja honfoglalás utáni történelmi magva az Öregtemplom mellett és annak környékén keresendõ. A Pusztatemplomként is emlegetett építmény maradványait az elmúlt évek során szakemberek gondosan restaurálták, és felújításuk nyomán értékes mûemlékkel gazdagodott a község. Ezt csak azért említjük, mert július 6-án, vasárnap kora délután ezen a helyen szabadtéri katolikus szentmise és evangélikus istentisztelet bemutatásával vette kezdetét a falunapi ünnepség Ezt elõzte meg a Szlovák Tanítók Kamarazenekarának koncertje. Nagy Mihály polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevõit. A szentmise ünnepi szónoka a falu szülötte, Vanda Károly volt, az evangélikus szertartáson ugyancsak a falu szülötte, Zuzana Zlíziková Tóthová lelkésznõ szólt a jelenlevõkhöz, a legvégén pedig Maczkó Mária népdalénekes örvendeztette meg csodálatos hangjával a hallgatóságot. Az Öregtemplom színhelyén a budapesti Petrás Mária iparmûvész kerámiáiból nyílt kiállítás, és Balko Marian készítette el az Öregtemplom felújítási munkálatait bemutató képgalériát. A délutáni programok között szerepelt Maczkó Mária Magyar Örökségdíjas népdalénekes templomi koncertje, melynek repertoárjában túlnyomórészt egyházi énekek kaptak helyet. Nagyon sokan felkeresték a Dekungot, vagyis az I. Republika alatt épült védõvonal egyik megmaradt bunkerét, ahol I. és II. világháborús fegyverek kiállítása is várta az érdeklõdõket. Megtelt a szabadtéri színpad nézõtere, ahol késõ délután kezdõdött szórakoztató mûsor. Elsõként a helyi óvodások mutatkoztak be zenés, táncos programmal, õket követték a színpadon színes mûsorukkal a helyi iskola tanulói. Nagy sikert aratott fellépésével Bolerac Poljak Ljubka szólóénekes, közönségsikert aratott Villant Dávid gitárjátéka, és ezúttal is kitettek magukért a csalomjai citerások Rimóci Gábor vezetésével. Nagylóc testvértelepülés Rozmaring asszonykórusa nemcsak népviseletével, de énekhangjával is elnyerte a közönség tetszését, hasonlóképpen, igaz más mûfajban, a balassagyarmati zumbás lányok produkciója is. Az Erõs testvérek, ha úgy tetszik, a két paraszt, Erõs Karcsi és Erõs Pista mulatós koncertje zárta a szórakoztató mûsort. A Bodzsár Gyula vezette délutáni rendezvény krónikájához tartozik a gulyásfõzõverseny, a nagylóci asszonyok által készített finom laska kóstolója, a bõrdíszmûves-foglalkozás és - a gyerekek nagy örömére - az ingyenes ugrálóvár. Az esti táncmulatságon a Fenix együttes húzta a talpalávalót. /B.Gy./

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXXV. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: a Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ Társrendezők Szepsi Városi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Szepsi

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése

A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése Pető Csilla Parlamenti képviselő Nagyvárad 2009 decembere A 2009 es év képviselői tevékenységének kiértékelése A). Parlamenti tevékenység B). Területi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság 10. Kárpát-medencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság Karpatiasport polgári társulás és az Aranycsapat alapítvány 2012 június 6-án rendezte meg a 10. Kárpátmedencie Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság felvidéki

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT

X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT 2010. X. Gömör Tornai Fesztivál Tornabarakony X. Gömör-Tornai Fesztivál TALPALATNYI CSEREHÁT Tornabarakony 2010. július 30. 1/9 A végleges program a tervezetthez képest az időjárás (árvizek, súlyos esőzések)

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57

8693 L ENGYELTÓTI, R Á K Ó C Z I U. 29. T ELEFON: 8 5 / 3 3 0-852, M OBIL: 2 0 / 3 3 2-40- 66 WWW. O R D O N G O S. E X T R A 7.HU 2 0 / 4 9 1-51- 57 Lengyeltóti Város Önkormányzata Zsombok Lajos Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! Az ÖRDÖNGÖS Néptánc Alapítvány nevében tisztelettel megköszönöm a 2011. évben nyújtott

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes.

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Pográny. Makkosjánosi. Nyékvárkony. Lakszakállas. Bodrogszentes. Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.6 1114/2008 Alapiskola és óvoda, Csáb Csáb 2.6 1015/2008 Körtvélyes Község Körtvélyes 2.6 1217/2008 2.6 1260/2008 2.6

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. melyet a kiállításunk képeivel próbálunk megjeleníteni. Próbáltuk az indulással az érkezés folyamatát összevetni, mely meghatározza

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

Ismét Palóc Mulatság

Ismét Palóc Mulatság Ismét Palóc Mulatság 2015. január 30-án megnyitjuk a 2015-ös évet táncház tekintetében. Ezen alkalommal is fergeteges estére várjuk minden kedves ismerősünket, minden érdeklődőt, akik szeretik a mulatozást.

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE

A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE Deák Általános Iskola és Gimnázium Tánc-Játék Alapfokú Művészeti Iskolája 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 9. OM: 200 407 A 2014/2015-ÖS TANÉV I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE 1 1. Helyzetelemzés 1.1. Tagintézmény

Részletesebben

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért

Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért 2013. szeptember Szinergia Egyesület 14. Hírlevél Szigetvári és Szentlőrinci Kistérségért Szabadon terjeszthető, ingyenes, elektronikus kiadvány Tisztelt Olvasó, Pályázó! Szeptember havi hírlevelünk legfontosabb

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben